Ayfer ŞEN
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Dairesi
Hastaneye ait
coğrafi konumu
nasıl
belirleyebilirim?
Google arama
motoruna maps
yazın,
http://maps.google.com/adre
sine giriş yapın
Uydu
konumunu
seçin
Kurumunuzun
adresini ya da
adını yazın
Kurumunuzun yerini
gösteren yer işaretine sağ
tuşla tıklayarak burası
neresi seçeneğini seçin
Kurumunuza ait
koordinatlar
}
}
}
}
Google Maps üzerinde bulduğunuz
koordinatlar nokta (.) işareti ile ayrılmıştır.
Fakat TSİM e yazarken sistem gereği nokta (.)
yerine virgül(,) kullanılmalıdır.
Aksi halde sistem veri girişi onayınızı kabul
etmeyecektir.
Google Maps de belirlenen ilk koordinat
Kuzey enlemini, ikinci koordinat Doğu
Boylamını verir.
Toplam kullanılan yatak
sayısı tescilli yatak
sayısına eşit mi olmalı?
}
}
Tescilli yatak sayısı ÇKYS’ den otomatik
olarak gelmektedir.
Toplam kullanılan yatak alanına, ana dal, yan
dal ve yoğun bakımlarda kullanılan yatakların
toplamı yazılmalıdır.
KVC ve Kardiyoloji hizmetleri ile
ilgili veri girişlerini Ana Dal da
KVC ve Kardiyoloji alanına dahil
edilmeli midir?
Koroner
Angioya ait
detaylar
Rehabilitasyon
Hizmetlerinde
hasta sayısı mı,
yoksa işlem sayısı
mı alınmalıdır?
Bu alanlara
işlem sayıları
yazılmalıdır.
Polikliniğe Sevk Edilen
Hasta Sayısı
Servise Yatırılan Hasta
SAyısı
Acil Muayene Sayısı
Taburcu Edilen/Ölen
Hasta Sayısı
Başka Bir Hastaneye sevk
edilen hasta sayısı
(branş içi yada branş dışı)
Ana Dal Poliklinik Sekmesi
Acil Servis Muayene Sayısı
Acil Muayene Sayısı
Yan Dal Poliklinik Sekmesi
Acil Servis Muayene Sayısı
}
}
Triaj uygulaması yapılamayan hastanelerde,
acil muayene sayıları hangi Box alanına
yazılmalıdır?
Acil servis hizmetleri tebliği madde 8’e göre
dal hastaneleri ve bünyesinde I. seviye acil
servisi bulunan sağlık tesislerinde triyaj
uygulaması yapılması zorunlu değildir.
ÖZEL DAL HASTANELERİ
BÜNYESİNDE 1. BASAMAK
ACİL SERVİS BULUNAN
TESİSLER
KIRMIZI ALAN HASTA
SAYISINA
SARI ALAN HASTA
SAYISINA
Ameliyathane
sayısına ne yazılmalı,
ameliyathane oda
sayısına ne
yazılmalıdır?
HASTANE BİNASI
Ameliyathane
odası
Ameliyathane
odası
AMELİYATHANE
AMELİYATHANE KATI
Ameliyathane
odası
DOĞRU
YANLIŞ
Başhekim
yardımcısı klinisyen
hekim ise bu alana
eklenmemelidir.
Konsültasyon
Muayene için
Hizmet
sekmesinde ayrı
bir alan
açılmıştır.
}
}
}
Konsültasyon muayeneleri içerisine diğer
muayeneler eklenmemelidir.
Konsültasyon muayenelerine SUT kodu
520.010’ a giren muayeneler eklenmelidir.
Konsültasyon dışında yapılan diğer
muayeneler Ana Dal ve Yan Dal da bulunan
ilgili branşlara yazılmalıdır.
}
}
Bu kurumun 2013 yılı muayene sayısına göre
MR çekim oranı %84.1
Olması gereken %14.1
Kurumun
1.Basamakta
14 yatağı
bulunuyor.
Yatan hasta
sayısı ikinci
basamağa
girilmiş.
Yatılan gün
sayısı da 2.
basamağa
girilmiş
Temel tıp
bilimlerinde
görevli ve
formda yer
almayan diğer
hekim sayıları
Ana Dallarda
görev yapan ve
formda yer
almayan diğer
hekim sayıları
Yan Dallarda
görev yapan ve
formda yer
almayan diğer
hekim sayıları
Düzenleyen
sekmesinde ki
iletişim
numaraları
mutlaka doğru
yazılmalıdır.
TEŞEKKÜRLER
Download

tsim sık sorulan sorular