Uluslararası hasta kayıt sistemi formunun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
1. Kurumunuzdan özellikle istenen bilgi; sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında
gelmiş olan tüm uluslararası hastaların otomasyon sistemine (HBYS) şekliyle
Bakanlığımız’a raporlanmasıdır. Kurumun otomasyon sistemine ait raporlama sistemi
yok veya ekte gönderilen örnek excel formatına uyuşmuyor ise, özellikle kurumunuza
gönderilen formun rapor olarak kullanılması, verilerin bu rapora uygun formatta
gönderilmesi,
2. Özellikle Kurumların ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi ) kurum kodunun
belirtilmesi,
3. Kayıt Formunda yer alan hasta geliş şeklinin özellikle belirtilmesi gerekmektedir.
Hastanın geliş şekli 2 çeşittir: Sağlık Turizmi; sağlığını geliştirmek için kişilerin
herhangi bir sebeple ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye seyahat etmesi, Turistin
Sağlığı; ülkemizde herhangi bir nedenle geçici süreli olarak bulunan turistlerin,
ülkemizde bulundukları sırada ani gelişen hastalıklarda ve acil durumlarda sağlık
hizmeti alması demektir.
4. Hastaların hastaneye giriş-çıkış tarihlerinin özellikle belirtilmesi gerekmektedir.
Yatarak tedavi olan hastaların, hastanede kaç gün yattıkları, klinik adı, kesin tanısı ve
yapılmış bir ameliyat var ise türünün belirtilmesi,
5. Ameliyat türüne; uygulanan ameliyatın tam adının, kesin tanıya; tanının tam adının
yazılması (ameliyat grubunun ya da tanının kod ile belirtilmemesi)
6. Cinsiyetin özellikle kadın / erkek ayrımıyla belirtilmesi,
7. Hastaların yurt dışından geldiği ülkenin kısaltma kullanılmadan Türkçe olarak tam
adının yazılması; ayrıca kayıtlarda var ise yurt dışında yaşadığı şehrin belirtilmesi,
8. Hastanın ülkeye geliş biçiminin; bireysel, acente, aracı kurum, sağlık turizmi şirketi gibi
ifadelerle belirtilmesi,
9. Hastane türü; özel, devlet, eğitim- araştırma, üniversite hastanesi şeklinde belirtilmesi,
10. Formda yer alan ödeme şekli doldurulurken; hastanın cepten nakit ödeme mi yaptığı ya
da aracı kurumlar ile sigorta tarafından mı tahsis edildiğinin belirtilmesi,
11. Fatura tutarı; bir hastanın hastaneye toplamda ödediği rakamı ifade etmektedir. Fatura
tutarının özellikle bildirilmesi ve Türk Lirası para birimi kullanılması,
12. Hazırlanan raporun adı kurumunuzun adı ile kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir.
Örnek; “ 2014 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Verileri”
Sorularınızı aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Sağlık Turizmi uzman ve uzman yardımcılarına
iletebilirsiniz.
Proje Uzmanı - Barış DAYIOĞLU: 0312 585 28 90
Proje Koordinatörü - Süheyla PEKER: 0312 585 28 44
Proje Uzmanı -Emre GARİP: 0312 585 28 09
Download

Formu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar