ÇKYS
KODU
Kıbrıscık ASM
ASM
BİRİM
NO
14.05.001
187999
Dr. Fürkan Alptekin KAYA
Seben ASM
14.08.001
188010
Dr.Emrah ÖZCAN
Seben ASM
14.08.002
188011
Dr. Didem CANBAġ
Gölyüzü ASM
14.01.001
187943
Dr.Reyhan Buçan TERZĠ
MERKEZ
Gölyüzü ASM
14.01.002
187944
Dr.Abdullah AKAN
6
MERKEZ
Gölyüzü ASM
14.01.004
187946
Dr.Nevzat ÖZÇELĠK
7
MERKEZ
Gölyüzü ASM
14.01.005
187947
Dr.Ömer YETKĠN
8
MERKEZ
Gölyüzü ASM
14.01.003
187945
Uzm.Dr.Ġrfan OLGAÇ
9
MERKEZ
ASM (Kirada)Eski Bağkur karĢısı
14.01.042
342606
Dr.Mustafa Haydar TAġKIN
10
MUDURNU
Mudurnu ASM
14.07.001
188007
Dr.Murat YÜMĠN
11
MUDURNU
Mudurnu ASM
14.07.002
188008
Dr.Onur ġEREFHANOĞLU
12
MUDURNU
Mudurnu ASM
14.07.003
188009
Dr.Mehmet SUR
13
MUDURNU
Mudurnu ASM
14.07.004
188006
Dr.Hakan ġAKAR
14
MUDURNU
Mudurnu TaĢkesti ASM
14.07.005
188004
Dr.Volkan CEYLAN
15
MUDURNU
Mudurnu TaĢkesti ASM
14.07.006
188005
16
MERKEZ
12 Kasım ASM
14.01.025
187968
Dr.Murat ÇUKUR
17
MERKEZ
12 Kasım ASM
14.01.026
187969
Dr.Münevver KARACAN
18
MERKEZ
12 Kasım ASM
14.01.027
187970
Dr.Murat SARIKAHYA
19
MERKEZ
12 Kasım ASM
14.01.041
304204
Uzm.Dr.Özkan VURAL
20
GÖYNÜK
Göynük ASM
14.04.001
187995
Dr.Mehmet Yunus UTAġ
21
GÖYNÜK
Göynük ASM
14.04.002
187996
Dr.Levent ĠNAN
22
GÖYNÜK
Göynük ASM
14.04.003
187997
Dr.Füsun ÜSTÜNDAĞ
23
GÖYNÜK
Göynük ASM
14.04.004
187998
Dr. Erdem ERGĠN
24
GÖYNÜK
Göynük Dedeler ASM
14.04.005
187994
Dr.Ġlhan EFE
25
GÖYNÜK
Göynük Himmetoğlu ASM
14.04.006
399467
26
GÖYNÜK
Göynük ASM
14.04.007
720391
Dr.Elif Emel ÇIRAK
27
MERKEZ
Ġzzet Baysal ASM
14.01.019
187961
Dr.Gülay ERSOY
28
MERKEZ
Ġzzet Baysal ASM
14.01.020
187962
Dr.Tomris GELEN
29
MERKEZ
Ġzzet Baysal ASM
14.01.021
187964
Dr.Gülay AKAN
30
MERKEZ
Ġzzet Baysal ASM
14.01.022
187965
Dr.Ġbrahim ġAHĠN
31
MERKEZ
Ġzzet Baysal ASM
14.01.023
187966
Uzm.Dr.Ġ.Levent YILDIRMAZ
32
MERKEZ
Ġzzet Baysal ASM
14.01.024
187967
Uzm.Dr.Sebahat GÜCÜK
33
MERKEZ
Ġzzet Baysal ASM
14.01.038
304201
Dr.Fatih ÖZTÜRK
34
MERKEZ
Karacasu ASM
14.01.035
187979
Dr.Ergin ġEN
35
MERKEZ
Cezaevi ASM
14.01.045
758919
Dr.Mustafa YILMAZ
SIRA
NO
İLÇE ADI
1
KIBRISCIK
2
SEBEN
3
SEBEN
4
MERKEZ
5
ASM ADI
AİLE HEKİMİ ADI SOYADI
Denetleme Tarihi
05.11.2014
05.11.2014 1- İzleme ve Değerlendirme yapılacak tarihte personelin Aile Sağlığı
05.11.2014
Merkezinde hazır bulunması, bulunamayacağı zorunlu
07.11.2014
hallerde durumun Aile Hekimliği Şubesine İzleme ve Değerlendirme
07.11.2014
gününden önce bildirilmesi gerekmektedir.
07.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
2- İzleme Değerlendirmeye geldiğimiz tarihten itibaren 1 yıl öncesine kadar olan
07.11.2014
tarihteki muayene olmayan nüfusu kayıtlardan çıkartıyoruz
12.11.2014
Kesin kayıtlı nüfus
12.11.2014
100 - x = Kesin kayıtlı nüfusun 1 yıl içinde muayene oranı
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
Serviks ca hedef nüfusları / 30-65 K
14.11.2014
Kolon ca hedef nüfusları / 50-69 K-E
Meme ca hedef nüfusları / 40-69 K
14.11.2014
14.11.2014 Verilerinin (K= Kadın, E = Erkek Yaş Grupları )İzleme ve değerlendirme günü hazır bulunması
gerekmektedir.
14.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
* 100
=X
Download

aile hek. izleme ve değerlendirme program¦