Yeni dikilen fidanların meyveye yattıkları
zaman kırılmaksızın meyveyi taşıyabilmeleri
için kuvvetli gelişen ve geniş açı yapan dalları
seçerek ağaca iyi şekil vermek,
Gövde üzerinde düzenli ve dengeli bir taç
oluşturmak,
Meyve ağaçlarında fizyolojik dengeyi en kısa
zaman da oluşturmak,
Yapılacak kültürel uygulamalara müsait bir
zemin hazırlamak
Herhangi bir sebeple zarar görmüş, bir biri
üzerine binen ve dar açılı dalları kesmek,
Fotosentez için gerekli yeterli ışığın ağacın
içlerine kadar girmesini sağlamak,
Yaprak/ odun ve yaprak/ kök oranını
dengelemek,
Periyodisiteyi azaltarak her yıl düzenli ürün
almak,
Meyve kalitesini iyileştirmek,
BUDAMA NE ZAMAN YAPILIR:Zeytin
budaması genellikle hasattan sonra başlar.
Soğuk ve don zararının söz konusu olmadığı
ılıman bölgelerde Aralık ayından itibaren.
İklimin soğuk olduğu bölgelerde, soğuk
tehlikesinin geçtiği Mart-Nisan aylarında
budama yapılmalıdır.
Don ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde don
tehlikesi tamamen geçtikten sonra, budamaya
başlanmalıdır.
Dal kanserli ağaçlar yazın budanmalıdır. Belli
bir sıcaklık derecesinde ve kuru havada
hastalık etmeninin bulaşması ve gelişmesi
mümkün değildir.
Budama genellikle iki yılda bir yapılır (çok
verim yılının başında).
Muhtemelen bol ürün yılından sonra zayıf bir
çiçek oluşumu söz konusudur. Ürün elde
etmek için bu çiçeklerin tümü gereklidir.
Periyodisiteyi (alternans) hafifletmek amacıyla
budamayı bol ürün yılından sonra yapmamak
gerekir. Sulama kadar budama da verime
yönelik uygulanan kültürel işlemlerden
birisidir. Zeytin ağacının gençlik, olgunluk ve
yaşlılık dönemlerine ait muhtelif safhalarında
farklı budama sistemleri uygulanır. Bunlar
şekil, mahsul ve gençleştirme budamaları
olarak değerlendirilirler.
Verimlilik devresindeki budamaya mahsul
budaması denilmektedir. Amaç :
Tacın yaprak odun oranı açısından dengede
tutulması suretiyle yeşil aksamın daha iyi
havalanmasını, güneşlenmesini temin etmek
suretiyle verimliliğin devamlılığını
sağlanmaktadır.
GENÇLEŞTİRME BUDAMASI:
Yaşlanmış ağaçlarda odun aksamı artar. Yeşil
görünüm kaybolur. Sürgün faaliyetleri azalır.
Zeytinde kendini yenileme gücünün fazla oluşu
nedeniyle gençleştirmeye gidilmelidir.
Gençleştirme ana dal seviyesinde, gövde
seviyesinde ve dipten olacak şekilde yapılır.
Odunlaşmış, çıplaklaşarak uzamış ve sadece uç
kısımlarında az miktarda ürün alınabilen ana
dallara sahip ağaçlarda tacın yeniden
verimlendirilmesi için bu ana dalların ortadan
kaldırılması gerekir.
Bunların dışında bir de verimden tamamen
çıkmış ağaçlarda herhangi bir gençleştirmeye
gitmeden yanında veya sıra aralarında
yeniden fidan dikerek plantasyon yenilenir.
Gençleştirmenin başarılı olabilmesi için
alınması gerekli tedbirler; bakımsız kalmış
topraklar takviye edilir. Erozyon ve hayvan
zararı önlenir. Taban suyu problemi halledilir.
Kesim yerleri koruyucu bir madde ile
kapatılır. (%5’lik göztaşı, aşı macunu)
ZEYTIN’ DE
BUDAMA
ZAFER MAHALLESİ 601 SOKAK NO:51 SALİHLİ –
MANİSA
TE: (0236) 713 29 35 – FAX: (0236) 714 13 21
GSM:0530 661 42 24
[email protected] www.salihliziraatodasi.org.tr
SALİHLİ ZİRAAT ODASI
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Download

Zeytinde Budama