HUMANICA
ORGANİK GÜBRELER
B A C T O G E N B İ YO T E K N O LOJ İ K Ü R Ü N L E R S A N . V E T İ C . A . Ş
www.bactogen.com
BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER
BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyonlardan ve bitki
menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik
tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç
duydukları besin elementlerini sağlarlar. Bitkilerin kök gelişimini ve stres
koşullarına karşı dayanıklılıklarını artırırken toprağın biyoçeşitliliğini
zengileştirilmesini ve sürdürülebilir kullanımını mümkün kılarlar. Çevre
kirliğine neden olmamasından dolayı diğer gübrelerimizin arasında çok
farklı bir konuma sahiptirler. Bu gübrelerin kullanımı ile elde edilen
ürünlerde tat, aroma, hastalığa karşı dayanıklılık ve raf ömrü gibi kalite
parametrelerinde de belirgin artışlar görülür. BACTOGEN ORGANİK
GÜBRELER kategorisinde BACTOBOOST, BACTOGUARD, HUMANICA,
LIFEPOWER, LIFEBAC-N, LIFEBAC-P, LIFEBAC-NP ürünlerimiz yer
almaktadır.
UYARI: Yüksek verim alabilmek için, toprağın ihtiyacına göre gübre kullanmak gerekir.
Üreticilerimize Yeditepe Üniversitesi Merkez Laboratuvarları aracılığıyla toprak, bitki, gübre ve su analizi hizmeti vermekteyiz.
Ayrıca ürün desenine uygun organik gübre reçetesi yazan uzman ziraat mühendislerimizle bitki besleme ve biyolojik mücadele
konularında yönlendirmelerde bulunup ürün yetiştirme sürecini baştan sona takip etmekteyiz. Böylece verimli ve sürdürülebilir bir
üretim modeli uygulamanıza yardımcı olmaktayız.
B A C T O G E N B İ YO T E K N O LOJ İ K Ü R Ü N L E R S A N . V E T İ C . A . Ş
(Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) üyesidir.
Bactogen ürünleri, Yeditepe Üniversitesi
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tarafından geliştirilmiştir.
Doğru Ürün Kullanımı
HUMANICA organik madde içeren koyu, renkli ve yumuşak olup tatlı su ortamını temsil eden leonardite dayalı bir toprak düzenleyici
gübredir. Bazı faktörlere bağlı olarak yapısı bozulan, verim ve üretkenliğini kaybeden toprakların ıslah edilmesi gerekir. Bu amaçla
günümüzde çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Ancak bunların hem ekonomik, hem toprak yapısını düzenleyici, hem de bitki gelişimini
artırıcı olması zorunludur. HUMANICA, toprak düzenleyici gübre olarak doğrudan ve dolaylı iki etki yaratır. İlk aşamada, toprağın yapısını
geliştirerek killi toprakların gevşemesini ve havalanmasını sağlar. Tohum temasını ve bitki kök gelişimini artırır. Böylece toprağın organik
yapısını iyileştirir. Özellikle degrade olmuş (bozunmuş) toprakların bitki besin elverişliliğini ve biyo-çeşitliliğini artırarak toprakların verimli
hale gelmesinde büyük rol oynar. Topraktaki sıkışma; geçirgenlik, havalanma ve su tutma kapasitendeki azalma gibi fiziksel bozunmaların
ıslahının yanı sıra, toprak tuzluluğu, ağır metal kirliliği, düşük bitki besin yarayışlılığı, azalan biyoçeşitlilik gibi kimyasal/biyolojik olguların
düzeltilmesinde önemli yere sahiptir. HUMANICA gübresi 350-450 me katyon değişim kapasitesine (KDK) sahip olup, humik asit ve fulvik
aside ek olarak doğal formdaki organik asit, amino asit ve hormon içeriği sayesinde metaller ile kleyt bağı oluşturulmasını sağlar. Ağır
metallerin toksik etkisinin ve tuzlu alanlarda tuz stresinin azaltılmasında; kaba bünyeli topraklarda ise su tutma kapasitesinin ve bitkilerin
hastalıklara karşı direncinin artırılmasında rol oynar. HUMANICA sebze ve süs bitkilerinin yanı sıra çok yıllık bitkilerin (özellikle, çay, ceviz,
fındık, badem, narenciye) kök gelişimi, meyve verimi ve kalitesini dolaylı da olsa etkiler.
Yetkili Satıcı
B A C T O G E N B İ YO T E K N O LOJ İ K Ü R Ü N L E R S A N . V E T İ C . A . Ş
+90 216 469 77 77
[email protected]
www.bactogen.com
Yeditepe Sağlık: Dereboyu Cad. No:29,R 4 Blok,Kat 4, D:28 Brandium Ataşehir-İstanbul
Download

ORGANİK GÜBRELER - Bactogen Biyoteknolojik Ürünler