TOPRAK-SU-BİTKİ ANALİZ LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER
TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİ
TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ
Yapılan Analiz
Yapılan Analiz
Yapılma
Süresi
Bünye(Saturasyon)
15 gün
Toplam Tuz
15 gün
pH
15 gün
Kireç
15 gün
Yarayışlı fosfor(P2O5)
15 gün
Yarayışlı potasyum(K2O)
15 gün
Yarayışlı Kalsiyum (Ca)
15 gün
Yarayışlı Magnezyum(Mg)
15 gün
Yapılma Süresi
Bünye(Bouyocus metodu)
15 gün
Tarla kapasitesi
15 gün
Solma Noktası
15 gün
Su geçirgenliği
15 gün
Nem
15 gün
Özgül ağırlık
15 gün
Hacim ağırlığı (bozulmamışta)
15 gün
TOPRAĞIN TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ
Yapılan Analiz
Yapılma
Süresi
Amonyum Azotu(NH4-N)
15 gün
pH (ekstrakt’ta)
15 gün
Nitrat Azotu(NH-N)
15 gün
Saturasyon
15 gün
Toplam Azot(N-kjeldahl)
15 gün
Elektriksel geçirgenlik (ekstrakt’ta)
15 gün
Organik madde
15 gün
Nem
15 gün
Aktif Kireç
15 gün
15 gün
Alınabilir Mikroelementler (Fe,Cu,Zn,Mn)
15 gün
Çözünebilir Anyon ve
katyonlar(Ca,Mg,Na,K,CO3,HCO3,Cl,SO4,NO3,
B)
Alınabilir Bor (B)
15 gün
Değişebilir Katyonlar (Na, K, Ca, Mg)
15 gün
Katyon değişim kapasitesi (KDK)
15 gün
SU ANALİZLERİ
Yapılan Analiz
TOPRAĞIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ
Yapılan Analiz
Yapılma Süresi
Yapılma Süresi
pH
2 gün
Elektriksel geçirgenlik
2 gün
Karbondioksit üretimi (mikrobiyal
solunum)
Mikrobiyal Biyokütle karbon
Dehidrogenaz aktivitesi
Sodyum(Na)
2 gün
Potasyum(K)
2 gün
Kalsiyum + magnezyum (Ca+Mg)
2 gün
Kalsiyum (Ca)
2 gün
Magnezyum (Mg)
2 gün
Karbonat (CO3)
2 gün
Bikarbonat (HCO3)
2 gün
Klor(Cl)
2 gün
Sülfat (SO4)
2 gün
Bor(B)
2 gün
Nitrat
2 gün
Nitrit
2 gün
5 gün
5 gün
5 gün
Üreaz aktivitesi
5 gün
Alkali Fosfataz aktivitesi
5 gün
Sülfataz aktivitesi
5 gün
BİTKİ ANALİZLERİ
Yapılan Analiz
Toplam N
Toplam P
Toplam K
Yapılma Süresi
15 gün
15 gün
15 gün
Toplam Ca,Mg
15 gün
Amonyak
2 gün
Toplam Fe,Cu,Zn,Mn
15 gün
Sertlik
2 gün
Tortu
2 gün
Koku,tat,görünüş,renk
2 gün
Organik madde
2 gün
Yazdır
Download

Laboratuvarımızda Yapılan Analizler