ÖVT: 12.12.2014
ÖTT: 16.12.2014
KYM411 AYIRMA İŞLEMLERİ
2014-2015 Güz Dönemi
Ödev 2
1) Yapacağınız kaynak araştırması ile endüstriyel sıvı-sıvı ekstraksiyonu uygulamalarını
inceleyerek kazanımlarınızı özetleyiniz. Bu proseslerden birini detaylı olarak açıklayınız.
NOT: Ele alınan proses ile ilgili açıklamalarınızda aşağıdaki konuları ele alınız.
•
•
•
•
•
•
Sıvı-sıvı ekstraksiyonuna neden gerek duyulduğu
Ekstraksiyon prosesinin yapısı ve işletim şekli
Prosesin basit akım şeması
Çözünen, çözücü, sıcaklık vb. proses parametreleri
Besleme, rafinat ve ekstrakt akımların bileşimleri ve derişimleri
Çözücü geri kazanımı ve ürün saflaştırma için uygulanan/uygulanabilecek
yöntemler
2) Gelecekte sıvı-sıvı ekstraksiyonu ile ilgili gelişmelerin neler olabileceği hakkındaki
değerlendirmelerinizi bir KM adayı bakış açısıyla listeleyiniz.
Uyarı: Yararlanılan kaynaklara atıf yapılmayan ve kopya ödevler değerlendirilmeyecektir.
Download

ÖVT: 12.12.2014 ÖTT: 16.12.2014 KYM411 AYIRMA İŞLEMLERİ