MSB. BURSA KALİTE YÖNETİM BÖLGE BAŞKANLIĞI
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA LABORATUVAR MUAYENELERİ YAPILABİLİRLİK DURUMU
SIRA
NO
TEST-ANALİZ ADI
DENEY METODU
TS 1135 ISO 712
TS 1201 EN ISO 1741
TS 142
TS 3036
TS 2134
TS 1276
TS 1562
TS 7800
TS 5000
TS ISO 771
TS EN ISO 5534
TS 1252 EN ISO 1666
TS 3522
TS 1607 ISO 662
TS 1743 ISO 1442
TS 3411
TS 861
TS 1018
TS 1330
1
Rutubet Miktarı
2
Yağsız Katı Madde Miktarı
3
Süt Yağı Miktarı
TS 3046
TS 8189
4
Diastaz Sayısı Tayini
TS 3036
5
HMF Miktarı
6
Sakkaroz Miktarı
7
Suda Çözünen Kuru Madde Miktarı
TS 3036
TS 6178 ISO 7466
TS 3036
TS 1466
TS 1466
TS 765
TS 1744
TS 7800
TS 4967
TS 973 EN ISO 659
8
Toplam Yağ Miktarı
9
Yoğunluk Tayini
TS 1018
TS 894
TS 5555
10
Ham Selüloz Miktarı
TS 4966
TS 6932
11
Kuru Gluten Miktarı
TS EN ISO 21415-1/2
12
Suda Çözünen Kül Miktarı
TS 1565
13
Suda Çözünen Külde Alkalilik Değeri
TS 1567
14
Kırılma İndisi Değeri
TS 4960 EN ISO 6320
15
İyot Değeri
TS 4961 EN ISO 3961
16
Sabunlaşma Sayısı
TS 4962 EN ISO 3657
17
Çözünmeyen Safsızlıklar
TS 1608 EN ISO 663
18
Protein Miktarı
19
Suya Geçen Madde Miktarı
20
Tuz Miktarı
TS 1620
TS 324
TS EN ISO 8968-1
TS 1620
TS 1620
TS 2664
TS 5000
TS1333 ISO 1738
TS 1747-1 ISO 1841-1
MSB. BURSA KALİTE YÖNETİM BÖLGE BAŞKANLIĞI
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA LABORATUVAR MUAYENELERİ YAPILABİLİRLİK DURUMU
SIRA
NO
TEST-ANALİZ ADI
DENEY METODU
21
Nişasta Tayini
(Kalitatif Tayin)
22
Ekstrakte Edilen Yağda Asitlik
TS 2383
23
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarı
TS 1566 ISO 1577
TS 2133
TS 2383
TS 764
TS 1128 ISO 763
24
Asetil Metil Karbinol Testi
TS 1880 EN 13188
25
Ph Değeri
TS 3136 ISO 2917
TS 2176
TS 591
TS 1728 ISO 1842
TS 774
TS 3792
26
Alkolde Çözünmeyen madde miktarı
27
Kül Miktarı
28
Çözünür Katı Madde Miktarı
TS 2419
TS 382
TS 1511 ISO 2171
TS 6399
TS 2131 ISO 928
TS 1564
TS 5000
TS 3958
TS 1125 ISO 750
TS 4500
TS 1330
TS 591
TS 1018
TS 3036
TS 10344
29
Asitlik tayini
30
Invert Şeker Miktarı
31
Asit Sayısı
TS 1605 ISO 660
32
Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Miktarı
TS 2137 ISO 1108
33
Kükürtdioksit Miktarı
TS 3036
TS 1466
TS 485
Download

gıda laboratuvar muayeneleri yapılabilirlik durumu