KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
No:
Test, Analiz Listesi:
1 Acılık (Kreiss)
2 Ağartma Kontrol Deneyi
3 Alkalilik
Alkol Tayini
4
(Distilasyon+Alkolimetre)
5 Amonyak Tayini(NH3)
6 Amonyak Azotu (NH3-N)
7 Amonyum Azotu(NH4-N)
8 Asetil Metil Karbinol Testi
9
Asitlik
Matrix
Alkollü İçecekler
TS 522
Su
Sularda
Sularda
Sirke
*Bal
*Bitkisel ve hayvansal
yağlar
Peynir
Ayran,Çiğ Süt
Meyve Sebze Mamülleri
Toz Meşrubat
Tahin ve Tahin helvası
Yağlı Tohumlar
Sirke
Yoğurt
Tereyağ
CKT 14739
CKT 14739
CKT14739
TS 1880
TS 13360
Süt ve Süt Ürünleri
11 Biyolojik Oksijen İhtiyacı
12 Diastas Sayısı Tayini
Ekstre Edilen Yağda Acılık
13
(Ekstraksiyon)
Su
Bal
Tahin ve Tahin helvası,ve
diğerleri
14 Ekstre edilen Yağda Asitlik Tayini
16
17
18
19
20
21
22
Ekstre edilen Yağda Peroksit Sayısı
Tayini
Eterde Çözülmeyen Yabancı Madde İle
(%) Kül Tayini
Et Kemik Unu Aranması
Fosfat (PO4)
Fosfat Fosforu (PO4-P)
Fosfor
Fruktoz
Glukoz
Fruktoz+Glukoz
Fruktoz/Glukoz
Gluten Tayini (Yaş Öz-Kuru Öz
Tayini)
Analiz Ücretleri
Yağlar
TS 2589
Buğday Unu, Mısır İrmiği TS 4500
Yemeklik Tuz
TS 933
10 Bitkisel Yağ Aranması
15
Metod
TS EN ISO 660
TS591
TS1018
TS1125
TS7058
TS EN ISO 660
TS ISO 729
TS1880
TS1330
TS EN ISO 1740
COI/T,20/Doc.
No;10
WTW BOİ Cihaz
TS 3036/2010
28,00
22,00
28,00
40+28=68,00
42,00
28,00
Süre
4 saat
2 gün
4 Saat
1 gün
4 saat
4 saat
4 saat
2 gün
1 gün
30,80
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
2 gün
1 gün
1 gün
1 gün
28,00
172,00
68,00
68,00
2 gün
1 hafta
1 gün
TS 2589
42+28=70
Tahin Helvası
TS EN ISO 660
42+28=70
1 gün
Gıdalar
TS EN ISO 3960
Ekstraksiyon**
+37,95
2 gün
Yemeklik bitkisel yağlar
TS 894
81,00
Yem
Yem Mikr.
34,50
Sularda
CKT 14543
54,00
Bal-Şeker ve şeker ürünleri TS 13359
Un
TS EN ISO
21415-1-3
TS 1566 ISO
1577
120,00
22,00
23 HCl’de Çözünmeyen Kül (%10’luk )
Çay
24 İnvert Şeker Tayini
Bal
TS3036/2010
54,00
25 İyodat Tayini
Tuz
68,00
26 İyot Sayısı Tayini
Yemeklik bitkisel yağlar
TS933-2001
TS EN ISO
3961
50,00
50,00
1 gün
2 gün
2 gün
4 saat
4 saat
4 saat
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
2 gün
2 gün
1 gün
1 gün
KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
No:
Test, Analiz Listesi:
Matrix
27 Jelatin Aranmasaı (Kalitatif)
Yoğurtta
28 Karbondioksit Tayini
Bira ve Alkolsüz Gazlı
İçeçekler
29
30
31
32
Karbonat Tayini
Klor Tayini (Serbest veya Toplam)
Klorid Tayini
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
33 Kül Tayini
Süt
Sular
Sular
Sular (Tuzlu Sular Hariç)
*Tahıl, Baklagiller ve
Yan Ürünleri (KM de)
*Çay
Öğütülmüş Kakao
Baharatlar
34 Kül Tayini (Tuz Hariç KM de)
35 Külde Kalevilik (Alkalilik)
Kahve ve kahve ürünleri
Ekmek,Yufka
Makarna,Bisküvi
Çay
Metod
Analiz Ücretleri
AOAC 920/106
Yazıcıoğlu, T
1976 AÜZF
Yay.
TS 1018
CKT 599
CKT 14897
AOAC 973.46
TS EN ISO 2171
TS 1564
TS 3076, 2001
TS 2131 ISO
928, 2001
TS 3117, 2010
TS 5000/2010
TS EN ISO 2171 TS1567
1 gün
33,50
33,50
34,50
80,00
46,2+30,8
=85,00
46,20
42,00
28+42+30,8
=100,80
70,00
36 *Mineral Yağ Aranması ( Var/ Yok ) *Bitkisel ve Hayv.Yağlar *TS 5039
28,00
37 Nitrit
Su
54,00
38 *Organik Madde Tayini
*(KarmaYem ve Karma
14987 Tar.R.G.
Yem hammadeleri)
39 Pamuk Yağı Aranması
40 Peroksidaz Testi
CKT14547
TS 5041
TS 1330/2006
28,00
34,50
TSEN ISO 3960
37,95
42 Prina Yağı Aranması
TS 5042/2006
28,00
43 Protein Tayini
Tüm Gıda Ürünleri
Kjeldahl Metodu
68,00
44 Sabunlaşma Sayısı Tayini
45 Sabunlaşmayan Maddeler Tayini
46 Sabun Miktarı Deneyi
Yemeklik Bitkisel Yağlar
Yemeklik Bitkisel Yağlar
Yemeklik Bitkisel Yağlar
TS 4962/2005
TS 4963
TS 5038
34,50
60,00
28,00
47 Sakkaroz Tayini
Bal-Şeker ve şeker ürünleri TS 13359
48 Selüloz Tayini
Siyah Çay
AOAC 920.102
2 gün
4 saat
4 saat
4 saat
2 gün
2 gün
2 gün
2 gün
2 gün
2 gün
2 gün
2 gün
2 gün
4 saat
4 saat
42,00
Bitkisel yağlarda
Süt Ürünlerinde
*Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar
Yemeklik Zeytinyağı
41 *Peroksit Değeri Tayini
Süre
120,00
2 gün
1 gün
4 saat
4 saat
4 saat
1 gün
1 gün
2 gün
1 gün
1 gün
65,00
2 gün
49 Sterol Kompozisyonu
50
51
52
53
Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül
Miktarı Tayini (Toplam Küle göre)
Suda Çözünmeyen Madde Tayini
Sülfat Tayini (SO4-2)
Sülfit Tayini
Bitkisel Yağlar
COI/T,20/Doc.
No;17Rev.1
Çaylar
TS1565
42,00
Tuz
Sularda
Sularda
TS 933
CKT14548
CKT14394
22,00
63,00
54,00
146,00
2 gün
2 gün
4 saat
4 saat
KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
No:
Test, Analiz Listesi:
Matrix
Metod
54 Sülfatlandırılmış Kül Tayini
Glikoz, Nişasta ve Ürünleri
TS 6361 EN ISO 5809
60,00
55 Susam Yağı Aranması
56 Toplam Sertlik Tayini
Yemeklik Bitkisel Yağlar
Sularda
TS 5044
CKT 00965
28,00
34,50
Domates salçası,Zeytin
TS 1466, TS 774
TS 1333 ISO 1738
58 Uçar Asit Tayini(Asetikasit Cins)
59 Uçucu Olmayan Asit Tayini
Tereyağı
Bitkisel Margarin
Ekmek
İçecekler
Şarap
60 Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini
Baharat
57 Tuz Tayini
Nişasta
61 Yağ Asitliği Tayini
TS 2812
TS 5000
TS 522
TS 522
TS 2137 ISO
1108
Analiz Ücretleri
28,00
54,00
2 gün
4 saat
4 saat
1 gün
1 gün
1 gün
2 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
Makarna,İrmik Tel Kadayıf TS6179
ISO 7305/2001
Buğday Unu
54,00
1 gün
1 gün
Öğütülmüş Tahıl Ürünleri
62 Yağ Tayini (Asit Hidrolizi)
Süre
1 gün
Kakaolu Ürünlerde
Çikolata
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Nişasta
TS 3076,TS
7800/2010
TS 4967
TS 6180 EN ISO 3947
Et ve Ürünleri
TS 1744
81,00
68,00
54,00
2 gün
2 gün
2 gün
2 gün
KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
No:
63
Test, Analiz Listesi:
Yağ Tayini
64
65 Yağ Asitleri Kompozisyonu
Matrix
Metod
Hindistan Cevizi ,Baharat
Yağlı Tohumlar
Peynir
Süt Tozu
Ayran
Süt
Dondurma
Yoğurt
Tereyeğı, Kaymak
Tahin ve Tahin Helvası
Hayvansal ve Bitkisel Katı
ve Sıvı Yağlar
TS 3713
TS EN ISO 659
TS 3046
TGK/2002/16
TS 6800
TS 8189
TS 8189
TS 1330
TS 2812
TS 2590/2006
TS 4664 EN
ISO 5508
Not :1 - * Akredite analizleri belirtir.
** İlgili ürüne göre yağ ekstraksiyon ücreti alınır.
Analiz Ücretleri
42,00
28,00
81,00
42,00
135,00
Süre
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
2 gün
1 gün
YEM ANALİZLERİ
Analiz Listesi:
1
%10' luk HCL’de Çözünmeyen Kül Tayini
2
Azotsuz Öz Maddeler Tayini
(K.M.+H.Protein+H.Selüloz+H.Kül+H.Yağ)
3
Et Kemik Unu Aranması
4
*Ham Kül Tayini
5
Ham Protein Tayini
6
Ham Selüloz Tayini
7
*Ham Yağ Tayini
8
Metabolik Enerji (Ruminant Yemlerinde)
(H.Protein,H.Yağ,H.Selüloz,H.Kül,
Kurumadde)
9
Metabolik Enerji (Kanatlı Yemlerinde)
(H.Protein,H.Yağ,Nişasta,Şeker)
10 Nişasta Tayini (Kantitatif)
11
*Organik Madde Tayini (KarmaYem ve
Karma Yem hammadeleri)
12 Şeker Tayini (Sakkaroz Cinsinden)
13 Tuz Tayini (Sodyum Klorür)
14
15
16
Üre Tayini (Var-Yok)
KAL
Alfatoksin B1 ve Toplam (B1+B2+G1+G2)
Pamuk Tohumu Küspesi, Kabak
Çekirdeği, Ay Çekirdeği
KLL
Pestisit(Aldrin,Endosülfan,Endrin
17 Heptachlor, Endosülfan, Dieldrin, DDT2,4 ,
DDT4,4 Gama HCH, Alfa HCH))
18 *Kurumadde/Rutubet Tayini
19 Yabancı Madde
Not :1 - * Akredite analizleri belirtir.
FAL
Süre
3 gün
25.08.1974/14987 Tarihli
Resmi Gazete
Yem Mikroskopisi ve Kalite
Kontr. El Kitabı
Önay ,D(1990)
25.08.1974/14987 Tarihli
Resmi Gazete
25.08.1974/14987 Tarihli
Resmi Gazete
AOAC 962.09
02.09.2004/25571 Tarihli
Resmi Gazete
3 gün
TS 9610
3 gün
25571 Sayılı Resmi Gazete,
2004/33 nolu tebliğ
2 gün
29.07.1978/16361 Tarihli
Resmi Gazete
1 gün
25.08.1974/14987 Tarihli
Resmi Gazete
29.07.1978/16361 Tarihli
Resmi Gazete
01.03.1986/19034 Tarihli
Resmi gazete
21.01.1992/21118 Tarihli
Resmi Gazete
21.01.1992/21118 Tarihli
Resmi Gazete
Üreaz Aktivitesi
*Alfatoksin B1 ve Toplam
(B1+B2+G1+G2)*Tahıllar,*Tahıl
Unları,*Mısır,*Yemler
Metod
21.01.1992/21118 Tarihli
Resmi Gazete
KARMA YEMLER VE YEM HAMMEDELERİ
No:
Analizi
Gerçekleş
Matriks
tiren
Laboratuvar
2 gün
3 gün
2 gün
3 gün
2 gün
3 gün
2 gün
1 gün
1 gün
1 gün
IAC-HPLC-FD(Vicam s. 7686:1999)
4 saat
*IAC-HPLC-FD(Vicam s.
73-74:1999)
4 saat
QUECHERS (GC-GC/MS)
2 saat
25.08.1974/14987
Tarihli Resmi Gazete
İlgili Ürün TS' leri
1 gün
1 gün
Download

1 Acılık (Kreiss) - Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri