MSB. ANKARA KALİTE YÖNETİM BÖLGE BAŞKANLIĞI
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK YAĞ LABORATUVAR MUAYENELERİ YAPILABİLİRLİK DURUMU
SIRA
NO
TEST-ANALİZ ADI
DENEY METODU
1
Alevlenme Noktası
ASTM D 92
ASTM D 93
2
Toplam Halojen Tayini
EPA 9076
3
Atomik Absorbsiyon( Kurşun, Krom, Kadmiyum, Arsenik
Analizi)
4
Gaz Kromotografi (PCB Analizi)
5
Klorür Tayini
EPA 7420
EPA 7190
EPA 7130
EPA 7061
EPA 3031
EPA 3040
TS EN 12766-1
TS EN 12966-2
EPA 5050
EPA 9253
Download

atık yağ laboratuvar muayeneleri yapılabilirlik durumu