RUMANOL R.E.O. CAST TAOX
Açıklama
RUMANOL R.E.O. CAST TAOX, özellikle Concast gibi yüksek devirli sürekli döküm makinelerinde
kullanılmak üzere kalıp yağlayıcı olarak geliştirilmiştir tam sentetik bir üründür..
Özellikler /
Avantajlar
Düşük akma noktası; şekil alanacak metal ile kalıp arasında çok daha kararlı yağ film tabakası
oluşturarak metal ile kalıp yüzeyi arasında oluşabilecek aşınmayı engeller. Ayrıca metal yüzey
kalitesini artırarak gözenekli yapı oluşumunu azaltır.
Yüksek alevlenme noktası ; dökümü yapılan metalin kalıp yüzeyine tutunmaması için metal ile
kalıp arasında yeterli yağlayıcılığı, ısı ile çok daha çabuk ortamdan uzaklaşarak metalin daha kısa
sürede istenilen şekli almasını sağlar.
Düşük kullanım miktarı; çalışma şartlarına bağlı olarak çok daha düşük oranlarda kullanılarak
yüksek karlılık ve ürün verimliliği elde edilir.
RUMANOL R.E.O. CAST TAOX, sahip olduğu özellikleri ile ayrıca kalıp ömrünü uzamasını sağlar.
Teknik Özellikler
Özellik
Test Metodu
Tipik Değerler
Yoğunluk @ 20 oC, kg/I
Kinematik Viskozite @ 40 oC, mm2/s
Kinematik Viskozite @ 100 oC, mm2/s
Akma Noktası, oC
Alevlenme Noktası (COC), oC
Viskozite Indeksi
Sabunlaşma Değeri mgKOH/g
Su Içeriği, % Ağ
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 97
ASTM D 92
ASTM 2274
ASTM D 94
Karl Fischer
0.920
34
8.4
- 24
330
222
186
≤ 0.05
* Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.
Tavsiyeler ve
Uyarılar
Uygulama alanları ile ilgili bilgiler Petroyağ yetkililerinden temin edinebilinir.
Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS’ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ
yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.
Ambalaj
180 kg fıçı, 850 kg IBC ve dökme ambalajlar mevcuttur.
*Revizyon Tarihi/No:22.12.2010/02
Download

RUMANOL R.E.O. CAST TAOX