ŽIVOTOPIS
meno, priezvisko, titul
bydlisko
narodený
rodinný stav
vzdelanie
zamestnanie
Róbert Korec, Mgr.
Pata
1971, Šaľa
ženatý, manželka Adriana, 4 deti
1977
1979
1985
1989
-
1979
1985
1989
1992
Základná škola v Šali
Základná škola v Pate
Stredná poľnohospodárska škola v Nitre
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
/špecializácia - zootechnik/
1997 - 2003 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Politológia – Anglický
jazyk – Pedagogika)
1993 - 2000
2003 - 2011
2011
učiteľ Anglického jazyka a náboženstva, Základná škola
v Pate Zemianskych Sadoch
učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, Stredná odborná
škola v Zemianskych Sadoch
Hlavný štátny radca, Ministerstvo školstva SR
Generálny štátny radca, Ministerstvo zdravotníctva SR
1993 - 2011
1993 - 2011
1997
1997
predseda KDK v Pate
člen Okresného predsedníctva KDH Trnava
člen celoslovenskej rady KDH
člen Krajskej rady KDH Trnavského kraja
2000 -2003
politická a
verejná činnosť
jazykové znalosti
záľuby, záujmy
osobná webstránka
kontakty pre verejnosť
anglicky, rusky
turistika, knihy, práca s deťmi a mládežou, angažovanie sa v rodinnom
apoštoláte
[email protected]
Download

ŽIVOTOPIS meno, priezvisko, titul Róbert Korec, Mgr