DOMATESTE BİYOFUMİGASYON NASIL YAPILIR?
Gelecek yıl baharında domates yetiştirilecek tarlaya kahverengi hardal
yeşil gübre çeşitleri sonbaharda ekilir. Sulanarak çıkış sağlanır, yağış
geçikirse sulamaya devam edilir. Mart ayında parçalanır ve pullukla
toprağa gömülür. ITC gazı çıkışı için onbeş gün beklenir. Süre sonunda
domates dikimi yapılır.
 Ekim sıklığı : Dekara kullanılacak tohum miktarı 0,8-1,0 kg dır.
 Ekim şekli ve bakım işlemleri : Serpme ekimde tohum kaba kum
ya da kimyevi gübre ile karıştırılarak saçılır. Üzerine hafif bir
tırmık çekilir. Başka bir bakımı yoktur.
 Toprağa karıştırma: Hardal bitkileri ilk çiçeklerinin görülmesinden
alt kapsüllerin tane bağlaması arasındaki sürede rotovatör ya da
zincirli parçalayıcı gibi bir aletle parçalanır. Parçalanmış hardalların
çabuk çürümesi için 10 kg/da DAP ya da 7 kg/da üre üzerlerine
saçıldıktan sonra pullukla toprağa gömülür. Son olarak rotovatör
yada diskaro çekilerek kesek aralarından gaz kaçışı önlenir.
ÖNEMLİDİR : Biyosidal etkiyi sağlamak için kahverengi hardal bitkilerini
toprağa gömme işleminin parçalamadan sonraki en geç bir saat içinde
bitirilmesi gerekir. Bu nedenle ya iki traktör birbiri peşisıra çalıştırılır ya
da kombine aletler kullanılır.
KAHVERENGİ HARDAL TOHUMLARINI TEMİN ETMEK ve
DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN İLETİŞİM NERESİDİR?
www.farmiturkey.com ; [email protected]
Adres: FARMİ Tarımsal Endüstriyel Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.
1771 sokak No: 33/1 Karşıyaka-İZMİR Tel: 0232 3683471 : 0535 3064840
EGE ve GÜNEY MARMARA BÖLGESİ
DOMATES ÜRETİMİNDE
KAHVERENGİ HARDAL ÇEŞİTLERİ
İLE BİYOSİDAL YEŞİL
GÜBRELEME (BİYOFUMİGASYON)
UYGULAMALARI
BİYOSİDAL YEŞİL GÜBRELEME NEDİR ?
Ülkemiz toprakları çoğunlukla organik madde bakımından fakirdir. Bunu
düzeltmek için ahır gübresi vermek ya da yeşil gübreleme yapmak gerekir.
Toprağı zenginleştirici özellikteki bitkilerin ara bitki ya da ön bitki olarak
yetiştirilmesi, biyolojik olarak en aktif oldukları çiçeklenme döneminde
parçalanması ve toprağa karıştırılması işlemine “yeşil gübreleme” diyoruz.
Yeşil gübreleme ile:
 Toprağın organik madde oranı arttırılır
 Bünyesi düzeltilir, hafif bünyeli topraklarda su tutma kapasitesi
ağır topraklarda havalanma arttırılır
 Rüzgar ve yağış erozyunu engellenir
 Topraktan azot yıkanması önlenir ve buna bağlı olarak kimyasal
gübre masrafları azaltılır
 Topraktaki mikroorganizma faaliyeti arttırılır, uygulanan kimyasal
gübrelerin bitkiye yarayışlılığı arttırılır

Biyosidal yeşil gübreleme ise; yeşil gübrelemenin yukarıdaki
yararlarına ilave olarak toprak kökenli hastalıkların, kök ur
nematodlarının ve tel kurdu gibi bazı böcek larvalarının
azaltılmasını sağlar. Bu teknik, biyofumigasyon olarak da
adlandırılır
BİYOFUMİGASYON NEDİR?
Biyofumigasyon; bitki menşeli ucucu kimyasallar yardımı ile topraktaki
bitki hastalık etmenlerinin, nematodların ve yabancı otların azaltılması
işlemidir. Toprak hastalıkları ve bilhassa nematodlarla mücadele hem çok
zor hem de pahalıdır. Biyofumigasyon bu konuda yeni ufuklar açmış ve
yurtdışında son on yılda yaygınlaşmıştır. Yurdumuzda ise ilk kez bizim
çalışmalarımızla başlamıştır.
Bu amaçla toprakta parçalanırken mikrop öldürücü ITC gazını çıkarma
özelliğine sahip FARMİ kahverengi hardal çeşitlerimiz kullanılmalıdır.
DOMATESTE NEDEN BİYOSİDAL YEŞİL GÜBRELEME
YAPMALIYIZ?
Domates, topraktan kısa zamanda büyük miktarda besin maddesi kaldıran
bir üründür. Ayrıca toprak kökenli hastalıklardan ve nematod zararından
en çok etkilenen bitkilerdendir. Özellikle üst üste domates yetiştirilen
tarlalarda toprak yorgunluğu kaçınılmaz olup, hastalık problemleri de
katlanarak artmaktadır.
FARMİ kahverengi hardal çeşitleri ile biyosidal yeşil gübreleme:
 Toprağı dinlendirir, bünyesini düzeltir, su tutmasını arttırır.
 Domatese verilen kimyasal gübrenin bitkiye yarayışlılığını arttırır,
azotun sulama ile alt katmanlara yıkanmasını önler, önceden
yıkanmış olan azotu domatesin kök seviyesine çıkartır.
 Verim ve kaliteyi arttırır. İzmir-Torbalı da çiftçi koşullarında
yapılan denemede verimde %12, brixte % 23 artış saptanmıştır.
 Rhizoctonia (siyah siğil), Sclerotinia (beyaz sap çürüklüğü),
Verticillium solgunluluğunu engeller
 Kök ur nematotları (Meloidogyn spp) ve tel kurtları ilaçsız doğal
yolla kontrol altına alır
 Orobanj (canavar otu) nu intihar çimlenmesine teşvik ederek
azaltır.
Download

EGE ve GÜNEY MARMARA BÖLGESİ DOMATES