YALOVA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN VE DEVAM EDEN PROJELER
S.N
PROJE NO
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE ADI
PROJE DURUMU
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
09.06.2010
09.06.2014
02.08.2011
02.08.2013
1
2010/BAP/005
Prof.Dr.Ali Rıza ABAY
Batı Avrupa Ülkelerinde Uygulanan Yaşlılık Politikaları ve Birinci Kuşak Göçmen Yaşlı
Türklerin Sorunları (Avusturya ve Danimarka Örneği)
2
2011/BAP/014
Yrd.Doç.Dr.Ayşe Tansel ÇETİN
Sahiplik Yapısı ve Sahiplik Yoğunluğunun Firma Performansına Etkileri
3
2011/BAP/020
Araş.Gör.Dr. Hilal MERT
Polibütadion Diol Esaslı yan Zincir Sıvı Kristal Polimer Filimlerinin Üretimi ve Uygulama
Mühendislik Fakültesi
Özellikleirnin Saptanması
02.08.2011
02.06.2013
4
2011/BAP/023
Doç.Dr.Julide H.YÜCESOY
Vitamin ve Flavonoidlerin Doğal ve Sentetik Polimerler Kullanılarak Liyofilizasyon
Yöntemiyle
Mühendislik Fakültesi
02.08.2011
02.02.2013
5
2011/BAP/025
Doç.Dr.Tuncay GÜLOĞLU
Türkiyede ABD Ye Yönelik Beyin Göçü NewYork Eyaleti Örneği
İİBF
02.08.2011
02.02.2013
6
2012/BAP/028
Yrd.Doç.Dr. İsmail Gökhan TEMEL
Art Ketil-Ketil Kenetlenmesi Kullanılarak Çok Kollu,Çapraz Bağlı Merkeze Sahip Yıldız
Tipi Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Mühendislik Fakültesi
16.03.2012
16.03.2014
7
2012/BAP/030
Yrd.Doç.Dr. M. Selçuk MERT
Bir Güç Santralinin Ekserjetik Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Mühendislik Fakültesi
16.03.2012
16.03.2014
8
2012/BAP/031
Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM
Ambalaj Malzemesi Olarak Kullanılan Biyobozunur Mikrokompozitlerin Sentezi
Mühendislik Fakültesi
16.03.2012
16.03.2015
9
2012/BAP/040
Yrd.Doç.Dr. Orhan KOÇAK
İİBF
07.08.2012
07.08.2014
Bilgi Toplumu Perspektifinde Refah Devleti: Finlandiya Modeli
10
2012/BAP/042
Doç.Dr. Sinan ŞEN
Reaktif İnterkelant Kullanımının Doymamış Poliester(UPE) Tabaksal Silikat
Nanokompozitlerin Özelliklerine Etkisi
Mühendislik Fakültesi
07.08.2012
07.02.2014
11
2012/BAP/043
Doç.Dr. Derya GÜROY
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerinde Sarımsak Tozu Kullanılmasının
Büyüme Performansı ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri
AMYO
07.08.2012
07.08.2013
12
2012/BAP/047
Yrd.Doç.Dr. Gül YÜCEL
Armutlu Yarımadası Esenköy Civarlarında Doğal Yetişme Alanlarında Bulunan Farklı
Vejetasyon Dönmlerindeve Farklı 2 Yükseltide (0-400) Kurumuş Defne (laurus Nobilus l.) YMYO
Yapraklarındaki ucucu yağ oranı
07.08.2012
07.08.2013
13
2012/BAP/048
Prof.Dr.Fikret YÜKSEL
Hidrojenin İçten Yanmalı Motorlarda Yakıt Olarak Kullanılması
Mühendislik Fakültesi
07.08.2012
07.08.2014
14
2012/BAP/049
Prof.Dr.Cahit ENSARİ
Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kullanımının Yaygınlaştırılması
Mühendislik Fakültesi
07.08.2012
07.08.2015
15
2013/BAP/050
Doç.Dr. Mustafa KURT
Genç-Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim Bilgisi(1827-1914) Anlayış ve
Uygulamalar
İİBF
08.01.2013
08.01.2014
16
2013/BAP/051
Öğr. Gör. Dr. H.hüseyin TURAN
Telekominikasyon Aracı Firmalarının Kar Enbüyüklemesi Probleminin Farklı
Fiyatlandırma ve Hizmet Kalitesi Kısıtları Altında Analizleri
Mühendislik Fakültesi
08.01.2013
08.01.2015
17
2013/BAP/052
Doç.Dr. Ahmet YILMAZ
Sentetik Elyaf Boyama Sistemlerinde Kullanılan AISI 316 L Çeliğinin Çukurlanma
Korozyonunun İnhibitör Kullanılarak Önlenmesi
Mühendislik Fakültesi
08.01.2013
08.01.2015
18
2013/BAP/053
Doç.Dr.Kenan DAĞCI
Avrupa Birliği Dış Politikası Teori ve Uygulama
İİBF
08.01.2013
08.06.2013
19
2013/BAP/054
Yrd.Doç.Dr. Ayhan GÜNEY
Avrupa Birliği Komisyonu Enerji Ürünlerinin Vergilendirilmesi Yönergesinin Türkiye’de
Enerji Politikaları Açısından uyumluluğunun Tespiti
Hukuk Fakültesi
08.01.2013
08.01.2014
20
2013/BAP/055
DoçDr. Selim ÖZDEMİR
Termal İlçesi Turizm Potansiyelinin Tespitine Yönelik Akademik Araştırma
İİBF
08.01.2013
08.01.2014
21
2013/BAP/056
Yrd.Doç.Dr. Necla BANDIRMALI
RSSI Ölçümleri Temelli Bina İçi Adaptif Konum İzleme
Mühendislik Fakültesi
08.01.2013
08.01.2014
22
2013/BAP/057
Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir TEPECİK
Uydu Görüntülerinin İyileştirilmesi İçin En Küçük Kareler Yöntemi ile Radyometrik
Normalizasyon
Mühendislik Fakültesi
08.01.2013
08.06.2014
23
2013/BAP/058
Doç.Dr. Müfit ÇETİN
Görüntü Birleştirme Teknikleri Kullanılarak Uydu Verilerinden Nesne Tanıma
Mühendislik Fakültesi
08.01.2013
08.08.2014
24
2013/BAP/059
Yrd.Doç.Dr. Murat ALAKEL
Orta Asya’da Bölge Dışı Aktörlerin Nüfuz Mücadeleleri ve Türkiye Algısı: Kazakistan
Örneği
Mühendislik Fakültesi
08.01.2013
08.01.2014
25
2013/BAP/060
Prof.Dr. Rafet BOZDOĞAN
08.01.2013
08.01.2014
26
2013/BAP/061
Prof.Dr. Meshut BAŞAK
Yalova Samanlı Deresinde, Delta Bölgesinde Derenin Açıldığı Sahil Şeridinde Çözünmüş
Mühendislik Fakültesi
Oksijen, Askıda katı Madde ve Anorganik Besin Maddelerinin Tayiniyle Kirlilik
Durumunun Tespit Edilmesi
Tip II Diyabetes Mellitus’lu Hastaların Mody2 ve Mody3 Gen Mutasyonlarının Saptanarak
İİBF
Toplum Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Şile Kömürlük Köyü Örneği’’
18.06.2013
18.09.2014
28
2013/BAP/063
Yrd.Doç.Dr. Mehmet DİREK
Paslanmaz Çeliklerin Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Meydana Gelen
Renklenmenin XRD, SEM, ve EDS Analizleri ile Faz Yapısı ve Karakteristlik
Özelliklerinin İncelenmesiSistemi Yazılımı Geliştirilmesi
Soğutucu Akışkan Olarak R-134A Ve HFO-1234YF Kullanılan Deneysel Bir Otomobil
Kliması Sisteminin Performansının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
18.06.2014
2013/BAP/062
Öğr.Gör.Dr. Mehmet BÜYÜKYILDIZ
18.06.2013
27
18.06.2013
18.09.2014
29
2013/BAP/064
Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan KAYTAZ
Açılacak Davalarda Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi
Hukuk Fakültesi
18.06.2013
18.06.2014
30
2013/BAP/065
Yrd.Doç.Dr. Bora AÇAN
Yalova Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Bilimsel Yazma Teknikleri
YMYO
18.06.2013
18.06.2014
31
2013/BAP/066
Doç.Dr. M.Atilla TAŞDELEN
Polivinil Klorünün ”Click” Kimyasıyla Modifikasyonu
Mühendislik Fakültesi
18.06.2013
18.06.2014
32
2013/BAP/067
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Arif KAYA
Poliakrilik Asit Esaslı SüperAbsorban Jellerin Ters Süspansiyon Polimerizasyonu ve
Emülsiyon Polimerizasyonu Teknikleriyle Sentezlenmesi
Mühendislik Fakültesi
18.06.2013
18.06.2014
33
2013/BAP/068
Yrd.Doç.Dr. Necmettin KIZILKAYA
İslam Hukuk Tarihinde Bir Edebi Türün Ortaya Çıkışı ve Gelişimi: Furûk Literatürü
Hukuk Fakültesi
18.06.2013
18.06.2014
34
2013/BAP/069
Yrd.Doç.Dr. Cüneyt TUNÇKAL
Tarımsal Ürünlerin Kurutulmasında Isı Pompası Kullanımının Ürün Kalitesi ve Enerji
Verimi Yönünden İncelenmesi
YMYO
18.06.2013
18.06.2014
35
2013/BAP/070
Yrd.Doç.Dr. Ümit ÜNVER
İndiksiyonlu Su Isıtıcılarının Çalışma Oparametrelerinin Belirlenmesi
Mühendislik Fakültesi
18.06.2013
18.06.2014
36
2013/BAP/071
Yrd.Doç.Dr. Gül Tuba DAĞCI
Türkiye’nin Asya Politikası
İİBF
18.06.2013
18.06.2014
37
2013/BAP/073
Doç.Dr. Cemal ELİTAŞ
Yalova Üniversitesi Öğrencilerinin VARK Analizi Aracılığı İle Öğrenme Şekillerinin
Belirlenmesi: Öğrenme Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Görgül Bir Araştırma
İİBF
18.06.2013
18.03.2014
38
2013/BAP/074
Doç.Dr. Müfit ÇETİN
Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Brimi İçin Online Evrak
Kayıt Takip Sistemi Yazılımı Geliştirilmesi
Mühendislik Fakültesi
18.06.2013
18.06.2014
39
2013/BAP/075
Yrd.Doç.Dr.Betül GÜROY
Gökkuşağı Alabalıklarının Et Kalitesi ve Raf Ömrünün Arttırılmasında Spirulana Katkılı
Yem Kullanımı
AMYO
23.07.2013
23.07.2014
40
2013/BAP/076
Yrd.Doç.Dr.Kadriye TUZLAKOĞLU
Biyomedikal Uygulamalar İçin Doğal Polimer ve Reçineden Nanofiber Yapısında
Membran Hazırlanması
Mühendislik Fakültesi
01.10.2013
01.10.2014
41
2013/BAP/077
Doç.Dr.Elif Yüksel OKTAY
Ekonomik Büyüme Açısından Kadın Girişimciliği ve İstihdam Politikaları: Yalova İli
Örneği
İİBF
26.11.2013
26.05.2015
26.05.2015
2013/BAP/078
Doç.Dr.Muharrem ES
Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Şehirciliğin Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Analizi
Çerçevesinde Geçmişte, Şimdi ve Gelecek Kent Sorunları Araştırması: Yalova İli Örneği
26.11.2013
42
İİBF
İİBF
İİBF
Mühendislik Fakültesi
YMYO
Download

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN