GIDA ANALİZLERİ
MATERYAL
(MATRİKSİ)
ANALİZ ADI
METODU
ANALİZ
SÜRESİ
(Maksimum)
MİNİMUM MİKTAR
Protein Tayini
Kafein Analizi
Gıda ve Yem
Çay,kahve…
Kjeldahl
TS ISO 10727
1 gün
1 gün
50 gr
50 gr
Sudan Boyası
Sorbik ve Benzoik Asit
Aflatoksin (B1,B2,G1,G2)
Okratoksin A
Aflatoksin M1
Gıda
Gıda
Gıda
Gıda
Peynir, Süt, Süt
Tozu, Yoğurt
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
2 gün
100 gr
100 gr
50 gr
50 gr
1 kg
Histamin Analizi (n1)
Su Ürünlerinde
ABAN No:15
NCFAM No:124-1997
AOAC-999.07
AOAC-2003.03
Rhone Diagnostics, IAC-HPLC Yöntemi,
(Peynir, Süt, Süt Tozu, Yoğurt Yöntemleri)
1999.
Journal of AOAC International Vol.76, No:3,
pp.575-577
2 Gün
En az 1 kg (büyük
balıklarda en az 1 adet)
Histamin Analizi (n9)
Su Ürünlerinde
Journal of AOAC International Vol.76, No:3,
pp.575-577
2 Gün
En az 5 kg (Büyük
balıklarda en az 9 adet
TVB-N
Su Ürünlerinde
Ec nO 2074/2005
1 Gün
100 gr
Gıdalarda makro ve mikro
element analizi (Element
başına)
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Ucucu yağlar
(Eterik yağlar)
Alkol analizleri
Sterol analizler
Fruktoz, Glukoz analizi
Sakkaroz Analizi
Bitkisel yağ aranması
Vitamin Analizleri (Herbir
vitamin için)
Gıda
Wet Ashing method (MP-AAC)
1 Gün
-
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
GC-MS
GC-MS
2 saat
2 saat
50g
5 ml
Alkollü içecekler ve kanda
Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar
Şeker
Şeker
Yoğurt
Gıda
GC-MS
GC-MS
Pierce- Portallier method(GC)
Pierce- Portallier method(GC)
TS 7503 GC
HPLC
2 saat
2 saat
2 gün
2 gün
1 gün
1 hafta
5ml
20 ml
100 g
100 g
100 g
1
*Belirtilen numune miktarları ollması gereken minimum miktarlar olup fazla getirilebilir.
Denetim,İthalat, İhracat numunelerinde ise numune miktarı ‘‘ Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü için Numune
Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği’’nde belirtilmiştir.
*Verilen Süreler Mesai Günleri İçin Geçerlidir.
Download

TS ISO 10727 1 gün 50 gr Su