YALOVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÖNETİM KADROSU
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dekan Vekili
: Prof.Dr.Ali Rıza ABAY
Dekan Yardımcısı
: Doç.Dr.Mehmet ADAK
Dekan Yardımcısı
: Yard.Doç.Dr.İkram DAŞTAN
Bölüm Başkanları
İşletme Bölüm Başkanı
: Doç.Dr.Mustafa KURT
Bölüm Başkan Yardımcısı
: Doç.Dr.Ayşe TANSEL ÇETİN
Yönetim ve Organizasyon ABD Bşk
: Doç.Dr.Veli Denizhan KALKAN
Muhasebe ve Finansman ABD Bşk.
: Doç.Dr.Ayşe Tansel ÇETİN
Sayısal Yöntemler ABD Bşk.
: Doç.Dr.Selami ÖZCAN
Ticaret Hukuku ABD Bşk.
: Yrd.Doç.Dr.Cevdet KIZIL
Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD Bşk. : Doç.Dr.Fahri APAYDIN
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
: Prof.Dr.Kenan DAĞCI
Bölüm Başkanı Yardımcısı
: Yrd.Doç.Dr.Necibe Nevra ESENTÜRK
Bölüm Başkanı Yardımcısı
: Yrd.Doç.Dr.Murat ALAKEL
İktisat Bölüm Başkanı
: Doç.Dr.İsmail AKTAR
Bölüm Başkanı Yardımcısı
: Doç.Dr.Mehmet ADAK
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
: Prof.Dr.Ali Rıza ABAY
Bölüm Başkanı Yardımcısı
: Yrd.Doç.Dr.Recep YILDIZ
Çalış.Ekonomisi ve Endüst. İliş.Böl.Bşk. : Doç.Dr.Elif YÜKSEL OKTAY
Bölüm Başkanı Yardımcısı
: Doç.Dr.Ersin KAVİ
Bölüm Başkanı Yardımcısı
: Doç.Dr.Orhan KOÇAK
Uluslararası Tic. ve Finans. Böl.Bşk.V. : Prof.Dr.Cemal ELİTAŞ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Dekan
: Prof.Dr.Rafet BOZDOĞAN
YÖK’ün 04.04.2013/455-17358 sayılı yazısı ve YÖK Genel
Kurul Kararı ve 28.03.2013 tarih ve 2013/9 sayılı Başkanlık
kararı ile atanmıştır.
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
: Doç.Dr.Müfit ÇETİN
: Yrd.Doç.Dr.Mehmet Selçuk MERT
Bölüm Başkanları:
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı : Doç.Dr.Müfit ÇETİN
Bilgisayar Müh. Bölüm Başkan Yard.
: Yrd.Doç.Dr.Necla BANDIRMALI
Bilgisayar Müh. Bölüm Başkan Yard.
: Yrd.Doç.Dr.Murat GÖK
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Endüstri Mühendisliği Böl.Bşk.Yrd.
Endüstri Mühendisliği Böl.Bşk.Yrd.
: Prof.Dr.İsmail ADAK
: Yrd.Doç.Dr.Hikmet ERBIYIK
: Yrd.Doç.Dr.Abdulkadir TEPECİK
Enerji Sistemleri Müh.Böl.Bşk.
Enerji Sistemleri Müh.Böl.Bşk.Yard.
Enerji Sistemleri Müh.Böl.Bşk.Yard.
Polimer Mühendisliği Böl.Bşk.
Polimer Mühendisliği Böl.Bşk.Yrd.
Polimer Mühendisliği Böl.Bşk.Yrd.
Kimya ve Süreç Müh.Böl.Bşk.
Kimya ve Süreç Müh.Böl.Bşk.Yrd.
Kimya ve Süreç Müh.Böl.Bşk.Yrd.
: Prof.Dr.Fikret YÜKSEL
: Yrd.Doç.Dr.Mehmet Selçuk MERT
: Yrd.Doç .Dr.M.Ekrem ÇAKMAK
: Prof.Dr.Hüseyin YILDIRIM
: Doç.Dr.Sinan ŞEN
: Doç.Dr.M.Atilla TAŞDELEN
: Prof.Dr.M.Cahit ENSARİ
: Prof.Dr.Fehime Jülide HIZAL YÜCESOY
: Yrd.Doç.Dr.Didem OMAY
Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Bşk.
Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Bşk. Yrd.
: Prof.Dr.Rafet BOZDOĞAN
: Yrd.Doç.Dr.Eray CAN
Elektronik ve Haberleşme Müh.Böl.Bşk.
: Prof.Dr.Yaşar BECERİKLİ
HUKUK FAKÜLTESİ
Dekan
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
: Prof.Dr.Seyithan DELİDUMAN
: Doç.Dr.Yıldırım TORUN
: Yard.Doç.Dr.Sırrı DÜĞER
Bölüm Başkanları
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Yrd.
Anayasa Hukuku ABD
İdare Hukuku ABD
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD
Genel Kamu Hukuku ABD
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD
Hukuk Tarihi ABD
Mali Hukuk ABD
Milletlerarası Hukuk ABD
İnsan Hakları ABD
Avrupa Birliği Hukuku ABD
: Doç.Dr.Ahmet Mithat GÜNEŞ
: Yrd.Doç.Dr.Necmettin KIZILKAYA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Özel Hukuk Bölüm Başkanı Yrd.
Medeni Hukuk ABD
Ticaret Hukuku ABD
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
Milletlerarası Özel Hukuk ABD
Karşılaştırmalı Hukuk ABD
İslam Hukuku ABD
Deniz Hukuku ABD
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dekan
: Doç.Dr.Mehmet Nusret BEDÜK
: Yrd.Doç.Dr.Sırrı DÜĞER
:
:
:
:
:
: Prof.Dr.Abdurrahman ÖZDEMİR
20 Şubat 2014 tarih ve 2014/13 sayılı Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı Kararı ile atanmıştır.
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Bölüm Başkanları
Temel İslâm Bilimleri Bölüm Bşk.
Arap Dili Ve Belâgati Anabilim Dalı Bşk.
: Yard.Doç.Dr.Eşref ALTAŞ
: Yard.Doç.Dr.İlyas AKYÜZOĞLU
: Prof.Dr.Şükrü Özen
: Yrd.Doç.Dr.Zekeriya Yılmaz
Kur’ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi ABD Bşk. :
Tefsir ABD Bşk.
Kur’an Okuma ve Tevcit Bilim Dalı
Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
Tefsir Bilim Dalı
: Yrd.Doç.Dr.Süleyman AYDIN
Hadis ABD Bşk.
Hadis Usulü ve Tarihi Bilim Dalı
Hadis Bilim Dalı
: Yrd.Doç.Dr.Muhammet BEYLER
İslâm Hukuku ABD Bşk.
: Prof.Dr.Şükrü ÖZEN
İslam Hukuku Bilim Dalı
İslam Hukuku Usulü ve Tarihi Bilim Dalı
Mukayeseli İslam Hukuku Bilim Dalı
Tasavvuf ABD Bşk.
Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı
Sistematik Tasavvuf Bilim Dalı
:
Kelâm ABD Bşk.
Kelam Tarihi Bilim Dalı
Sistematik Kelam Bilim Dalı
: Yrd.Doç.Dr.Ahmet SÜRURİ
İslam Mezhepleri Tarihi ABD Bşk.
Çağdaş İslam Akımları Bilim Dalı
Klasik İslam Mezhepleri Bilim Dalı
: Yrd.Doç.Dr.Hasan GÜMÜŞOĞLU
Felsefe Ve Din Bilimleri Bölüm Bşk.
Felsefe Tarihi ABD Bşk.
İlkçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı
Yeniçağ Felsefesi Tarihi Bilim Dalı
: Prof.Dr.M.Tahir Yaren
:
İslâm Felsefesi ABD Bşk.
İslam Felsefesi Tarihi Bilim Dalı
Türk Düşünce Tarihi Bilim Dalı
İslam Ahlakı Bilim Dalı
: Yrd.Doç.Dr.Eşref ALTAŞ
Mantık ABD Bşk.
: Prof.Dr.M.Tahir YAREN
Din Felsefesi ABD Bşk.
: Prof.Dr.Bekir KARLIĞA
Din Eğitimi ABD Bşk.
Din Eğitimi Bilim Dalı
Din Eğitimi Tarihi Bilim Dalı
:
Dinler Tarihi ABD Bşk.
Dinler Tarihi Bilim Dalı
Din Fenomenolojisi Bilim Dalı
Mukayeseli Dinler Bilim Dalı
: Yrd.Doç.Dr.Betül AVCI
Din Sosyolojisi ABD Bşk.
:
Din Psikolojisi ABD Bşk.
:
İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜM BŞK.
İslâm Tarihi ABD Bşk.
İslam Tarihi Bilim Dalı
Türk İslam Tarihi Bilim Dalı
: Doç.Dr.Süleyman BERK
:
Türk İslâm Edebiyatı ABD Bşk.
Türk Din Mûsikîsi ABD Bşk.
:
:
Türk İslâm Sanatları Tarihi ABD Bşk.
: Doç.Dr.Süleyman BERK
İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı
Türk İslam Mimarisi Bilim Dalı
Türk Süsleme ve Hat Sanatları Bilim Dalı
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Dekan
: Prof.Dr.İsmet ÇAVUŞOĞLU
20 Şubat 2014 tarih ve 2014/13 sayılı Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı Kararı ile atanmıştır.
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
: Yard.Doç.Dr.Nurdan ÇETİN YERLİKAYA
:…
Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı
İletişim Sanatları Bölüm Başkanı
: Prof.Dr.İsmet ÇAVUŞOĞLU
: Prof.Dr.Elif Eda BALKAŞ ERDOĞAN
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ABD Başkanı
: Yard.Doç.Dr.Mehmet Gökhan GENEL
Endüstriyel Tasarım Anasanat Dalı Başkanı
El Sanatları ve Ebru Anasanat Dalı Başkanı
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı
: Yard.Doç.Dr.Nurdan ÇETİN YERLİKAYA
: Yard.Doç.Dr.Nursel KARACA
: Öğr.Gör.Yasin YILMAZ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdürü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
: Prof.Dr.Eşref AVCI
: Prof.Dr.M.Cahit ENSARİ
: Prof.Dr.Mustafa ÖZTAŞ
Polimer Mühendisliği ABD Bşk.
Enerji Sistemleri Müh. ABD Bşk.
Endüstri Mühendisliği ABD Bşk.
Bilgisayar Mühendisliği ABD Bşk.
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği Böl.Bşk.
: Prof.Dr.Hüseyin YILDIRIM
: Prof.Dr.Fikret YÜKSEL
: Prof.Dr.İsmail ADAK
: Doç.Dr.Müfit ÇETİN
: Prof.Dr.M.Cahit ENSARİ
: Prof.Dr.Rafet BOZDOĞAN
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdür Vekili
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
: Doç.Dr.Ersin KAVİ
: Doç.Dr.Orhan KOÇAK
: Yrd.Doç Dr.Bora AÇAN
Sosyal Hizmet ABD Bşk.
(Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Y.Lisans, Dokt.)
İşletme ABD (Tezsiz Y.Lis.) Bşk.
Uluslararası İlişkiler ABD (Tezli- Tezsiz) Bşk.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. ABD Bşk.
İktisat ABD Bşk.
: Prof.Dr.Ali Rıza ABAY
: Doç.Dr.Mustafa KURT
:
: Doç.Dr.Elif Yüksel OKTAY
: Doç.Dr.Mehmet KARAKAŞ
ARMUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
: Doç.Dr.Derya GÜROY
: Öğr.Gör.Serhan MANTOĞLU
: Öğr.Gör.Kamil ÇELEBİ
Bölüm Başkanları
Gıda İşleme Bölüm Bşk.
Su Ürün.İşleme Teknolojisi Prog.Bşk.
Balık ve Su Ürün. İşleme Tekn.Prg.Bşk.
Gıda Teknolojisi Programı Bşk.
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Prog.Bşk.
: Doç.Dr.Betül GÜROY
: Öğr.Gör.Serhan MANTOĞLU
:…
: Öğr.Gör.Oya Irmak ÇELEBİ
: Öğr.Gör.Kamil ÇELEBİ
Su Ürünleri Bölüm Bşk.
Su Ürünleri Programı (I. ve II. Öğretim) Bşk
: Doç.Dr.Derya GÜROY
: Öğr.Gör.Onur KARADAL
Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Bşk.
: Öğr.Gör.Kübra Deren EKİCİ
ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
: Yrd.Doç.Dr.Salih BATAL
: Öğr.Gör.Merve KOLCU
: Öğr.Gör.Suat SOYDEMİR
Bölüm Başkanları
Hukuk Bölümü Başkanı
(Adalet Programı Başkanı)
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı
(Yaşlı Bakım Programı Bşk.)
Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Bşk.
(Yerel Yönetimler Programı Bşk.)
Mülkiyet Koruma ve Özel Güvenlik Böl.Bşk.
(Özel Güvenlik ve Koruma Programı Bşk.)
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Böl.Bşk.
(Çocuk Gelişimi Programı Bşk.)
*Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Böl.Bşk.
*(Sosyal Hizmetler Programı Bşk.)
: Öğr.Gör.Ahmet KARTAL
: Öğr.Gör.Başak Oya İŞCAN
: Öğr.Gör.Merve KOLCU
: Öğr.Gör.M.KALINDEMİRTAŞ KÜÇÜK
: Yrd.Doç.Dr.Salih BATAL
: Öğr.Gör.İsmail DUR
: Öğr.Gör.Suat SOYDEMİR
: Okut.Ülkü TEKGÖZ
: Öğr.Gör.Nimet GÜL
: Öğr.Gör.Cansev KARAKUŞ
: Öğr.Gör.Polat Sait ALPMAN
: Öğr.Gör.Metin ÖKSÜZ
TERMAL MESLEK YÜKSEKOKULU
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Müdür Yardımcısı
: Prof.Dr.Yıldız ATAMER
: Okut.Serhat TOKSÖZ
Bölüm Başkanları
Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Bşk.
Fizyoterapi Programı Bşk.
: Yard.Doç.Dr.Asuman SALTAN
: Yard.Doç.Dr.Asuman SALTAN
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Bşk.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Bşk.
: Prof.Dr.Yıldız ATAMER
: Prof.Dr.Yıldız ATAMER
Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Böl.Bşk.
İlk ve Acil Yardım Programı Bşk.
: Prof.Dr.Yıldız Atamer (Vekaleten)
: Prof.Dr.Yıldız ATAMER (Vekaleten)
YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
: Prof.Dr.Recep Hayri EREN
: Yrd.Doç.Dr.Mehmet DİREK
: Öğr.Gör.Nurettin BÜYÜK
Bölüm Başkanları
Pazarlama ve Dış Ticaret Böl.Bşk.
Pazarlama Programı Bşk.
Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Bşk.
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Bşk.
: Yard.Doç.Dr.Bora AÇAN
: Yard.Doç.Dr.Bora AÇAN
: Yrd.Doç.Dr.Gül YÜCEL
: Yrd.Doç.Dr.Gül YÜCEL
Elektrik ve Enerji Bölüm Bşk.
İklimlendirme ve Soğutma Tekno.Prog.Bşk.
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Böl.Bşk.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistan.Prog.Bşk.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistan. (İ.Ö.) Prog.
Muhasebe ve Vergi Bölüm Bşk.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog.
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknoloji.Bl.Bşk
Lastik ve Plastik Teknolojisi Prog.
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl.Bşk.
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Prog.
Bilgisayar Teknolojileri Böl.Bşk.
Bilgisayar Programcılığı Prog.Bş.
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) Prog.Bşk.
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Böl.Bşk.
Tekstil Teknolojisi Prog.Bşk.
Motorlu Araçlar ve Ulaş.Teknolojisi Böl.Bş.V.
Deniz Ulaştırma ve İşletme Prog.Bşk.
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İ.Ö.) Prog.Bşk.
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Böl.Bşk.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Bşk.
Aşçılık Programı Bşk.
Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Bşk.
Deniz ve Liman İşletmeciliği Prog.Bşk.
Yat İşletme ve Yönetimi Prog.Bşk.
: Yrd.Doç.Dr.Cüneyt TUNÇKAL
: Öğr.Gör.Mehmet ŞİRİN
: Öğr.Gör.Özgür Doğan GÜRCÜ
::: Yrd.Doç.Dr.Oruç ALKILIÇ
:: Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ESEN
: Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ESEN
: Yrd.Doç.Dr.Cumali ÇELİK
: Yrd.Doç.Dr.Mehmet DİREK
: Yrd.Doç.Dr.Özlem ELİFOĞLU KURT
: Öğr.Gör.Özlem ELİFOĞLU KURT
: Öğr.Gör.Özlem ELİFOĞLU KURT
: Öğr.Gör.İsmail BAYRAKTAR
: Öğr.Gör.İsmail BAYRAKTAR
: Öğr.Gör.Bayram DENİZ
: Öğr.Gör.Bayram DENİZ
: Öğr.Gör.Bayram DENİZ
: Öğr.Gör.Semih ARICI
: Öğr.Gör.Semih ARICI
: Öğr.Gör.Fatih TAŞPINAR
: Öğr.Gör.Hakan KAHRAMANER
: Öğr.Gör.Aslı ÖZYILMAZ
: Öğr.Gör.Caner TAŞCI
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Yüksekokul Müdürü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
: Doç.Dr.İsmail AKTAR
: Okutman Deniz ÇAVDAR
: Okutman Mutlu ÇAM
- Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölüm Bşk.
- İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölüm Bşk.
- İngilizce Hazırlık Bölüm Bşk.
- Modern Diller Bölüm Bşk.
: Yrd.Doç.Dr.Muhammet BEYLER
: Yrd.Doç.Dr.Cengiz MENGENCİ
: Yrd.Doç.Dr.Rabia AKTAŞ ŞENKARDEŞLER
: Yrd.Doç.Dr.Nursel KARACA
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜM BAŞKANLIKLARI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ
Kuruluş Tarihi
: 01.04.2009/1374-009764 sayılı YÖK yazısı ile
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı Yardımcısı
: Yrd.Doç.Dr.Gül Tuba TAŞPINAR DAĞCI
(Atama Tarihi: 06.03.2013)
: Yrd.Doç.Dr.Tunca ÖZGİŞİ
BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Kuruluş Tarihi
: 01.04.2009/1374-009764 sayılı YÖK yazısı ile
Bölüm Başkanı
:GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ
Kuruluş Tarihi
: 01.04.2009/1374-009764 sayılı YÖK yazısı ile
Koordinatör
:TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
:
Kuruluş Tarihi
: 01.04.2009/1374-009764 sayılı YÖK yazısı ile
Bölüm Başkanı
: Doç.Dr.Musa ŞAHİN
(Atama Tarihi: 06.03.2013)
Bölüm Başkanı Yardımcısı
Bölüm Başkanı Yardımcısı
Bölüm Başkanı Yardımcısı
: Okutman Harun ARSLAN
: Okutman Ezgi ŞAHİN
: Okutman Yunus ŞAHİN
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANI
Kuruluş Tarihi
: 01.04.2009/1374-009764 sayılı YÖK yazısı ile
Bölüm Başkanı
: Doç.Dr.Müfit ÇETİN
(Atama Tarihi: 06.03.2013)
KÜLTÜR VE ANAT BİRLİĞİ BAŞKANI
KSB Başkanı
: Doç.Dr.Senay YÜRÜR
(Atama Tarihi: 14.10.2009)
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YÜBİTAM)
Kuruluş Tarihi
: 01.03.2011/1340-009415 sayılı YÖK yazısı
Yönetmelik
: 29.03.2011/27889 sayılı Resmi Gazete
Merkez Müdürü
: Prof.Dr.Yaşar BECERİKLİ
(Atama Tarihi: 22.03.2013)
Merkez Müdür Yardımcısı
Merkez Müdür Yardımcısı
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
: Yrd.Doç.Dr.Ümit ÜNVER
: Yrd.Doç.Dr.Necla BANDIRMALI
: Doç.Dr.Sinan ŞEN
KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş Tarihi
: 05.04.2011/2210-014536 sayılı YÖK yazısı
Yönetmelik
: 01.06.2011/27951 sayılı Resmi Gazete
Merkez Müdürü
: Yrd.Doç.Dr.Mine AKSOY
(Atama Tarihi : 07.11.2012)
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YÜSEM)
Kuruluş Tarihi: 15.07.2009/3393-021392 sayılı YÖK yazısı
Yönetmelik : 30.07.2009/27304 sayılı Resmi Gazete
Merkez Müdürü
: Prof.Dr.İsmail ADAK
(Atama Tarihi: 13.03.2013)
Merkez Müdür Yardımcısı
: Yrd.Doç.Dr.Hikmet ERBIYIK
ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YUÇAM)
Kuruluş Tarihi: 27.09.2010/4662-035303 sayılı YÖK yazısı
Yönetmelik : 06.11.2010/27751 sayılı Resmi Gazete
Merkez Müdürü
: Prof.Dr.Kenan DAĞCI
(Atama Tarihi: 30.11.2010)
Merkez Müdür Yardımcısı
: Öğr.Gör.Pınar AKPINAR
GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETMECİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş Tarihi
: 10.04.2012/2355-015996 sayılı YÖK yazısı
Yönetmelik
: 25.05.2012/28303 sayılı Resmi Gazete
Merkez Müdürü
: Doç.Dr.Mustafa KURT
(Atama Tarihi: 01.11.2013)
Merkez Müdür Yardımcısı
: Yard.Doç.Dr.İkram DAŞTAN
Yönetim Kurulu
: Doç.Dr.Selim ÖZDEMİR (Başkan)
Prof.Dr.Rafet BOZDOĞAN (Üye)
Prof.Dr.Seyithan DELİDUMAN (Üye)
Prof.Dr.Recep H.EREN (Üye)
Doç.Dr.Mustafa KURT (Üye)
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş Tarihi
: 13.12.2012/7966-53982 sayılı YÖK Yazısı (05.12.2012 tarihli YÖK
Yürütme Kurulu Kararı)
Yönetmelik
:
Merkez Müdürü
: Yrd.Doç.Dr.Tunca ÖZGİŞİ
(Atama Tarihi: 02.04.2013)
DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİNE BAĞLI KOORDİNATÖRLÜKLER
YALOVA ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ (YADİM) KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü
: Öğr.Gör.Oğuzhan KÖSE
YALOVA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FARABİ Koordinatörü
: Yrd.Doç.Dr.Ahmet GÖKGÖZ
(Görevlendirme Tarihi: 29.01.2014/584)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Mevlana Koordinatörü
: Yrd.Doç.Dr.Süleyman AYDIN
(Görevlendirme Tarihi: 15.02.2011 / 727)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ERASMUS Koordinatörü
: Doç.Dr.İsmail AKTAR
(Görevlendirme Tarihi: 29.01.2014 / 584)
ERASMUS Koordinatör Yard.
: Araş.Gör.M.Fevzi ESEN
ERASMUS Koordinatör Yard.
: Araş.Gör.Onur ÜNLÜ
(Görevlendirme Tarihi: 15.02.2011 / 727)
(Görevlendirme Tarihi: 15.02.2011 / 727)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ
BOLOGNA Koordinatörü
: Doç.Dr.Orhan KOÇAK
(Görevlendirme Tarihi: 29.01.2014 / 584)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İKİLİ ANLAŞMALAR BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ
Koordinatör
: Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali UĞUR
(Görevlendirme Tarihi: 29.01.2014 / 584)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör
: Yard.Doç.Dr.İkram DAŞTAN
(Görevlendirme Tarihi: 15.02.2011 / 727)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ LEONARDO DA VİNCİ (AVRUPA BİRLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM
PROGRAMI) KOORDİNATÖRÜ
Koordinatör
: Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ESEN
(Görevlendirme Tarihi: 29.01.2014 / 584)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YALOVA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ:
Koordinatör
: Prof.Dr.Recep H.EREN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YALOVA İL KOORDİNATLÜĞÜ :
Koordinatör
: Yard.Doç.Dr.Bora AÇAN
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (BAP)
BAP Koordinatörü
: Gen.Sek.Adem TAŞCI
ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör
: Yrd.Doç.Dr.Ümit ÜNVER
(Görevlendirme Tarihi: PDB 28.06.2011/861)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ KARİYER BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör
: Doç.Dr.Mustafa KURT
(Görevlendirme Tarihi: 03.05.2011)
Yalova Üniversitesi BİMER Koordinatörleri
Koordinatör
: Memur Halil CAN
(Görevlendirme Tarihi: 31.07.2013/ 3119 sayılı yazı ile)
Fulbright Okutmanlarından Sorumlu Rektör Yardımcısı: Prof.Dr.Ali Rıza ABAY
Yalova Üniversitesi
Engelli Öğrenci
Komisyonu
Yalova Üniversitesi
Yabancı Öğrenci
Kabul Komisyonu
Prof Dr.Ali Rıza ABAY (Başkan)
Üye Doç.Dr.Musa ŞAHİN
Üye Doç.Dr.Mehmet Nusret BEDÜK
Üye Yard.Doç.Dr.Gül YÜCEL
Üye Yard.Doç.Dr.Mehmet Selçuk MERT
Üye Dai.Bşk.Ersan ŞAHİN (Raportör)
Doç.Dr.Yıldırım TORUN
Doç.Dr.Orhan KOÇAK
Yard.Doç.Dr.Mehmet Selçuk MERT
12.12.2013/5275
29.06.2011/ 2810
25.07.2013/ 3431
Download

YALOVA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÖNETİM KADROSU