GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2. SINIF (N.Ö.)
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAHAR YARIYILI VİZE PROGRAMI
08:00-08:45
06.04.2015
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
14:00-14:45
07.04.2015
08.04.2015
ASĠ 210
Meslek Etiği
Doç. Dr. Derya GÜROY
Sınıf 109
AGT 208
Gıda Endüstrisinde Ambalajlama
Öğr. Gör. A. Gökhan KESKĠN
Sınıf 109
AGT 206
Et Ürünleri Teknolojisi II
Öğr. Gör. Belkıs CANAN
Sınıf 109
AGT 210
Süt ve Ürünleri Teknolojisi II
Öğr. Gör. A. Gökhan KESKĠN
Sınıf 109
AGT 204
Bitkisel Yağ Teknolojisi
Öğr. Gör. Kamil ÇELEBĠ
Sınıf 109
13.04.2015
17.04.2015
16:00-16:45
AGT 214
Fermente Gıdalar Teknolojisi
Öğr. Gör. Oya Irmak CEBECĠ
Sınıf 109
10.04.2015
15.04.2015
15:00-15:45
AGT 212
Meyve ve Sebze Teknolojisi II
Öğr. Gör. Kamil ÇELEBĠ
Sınıf 109
AGT 202
Tahıl Teknolojisi II
Öğr. Gör. Oya Irmak CEBECĠ
Sınıf 109
09.04.2015
13:00-13:45
ASĠ 211
Hijyen ve Sanitasyon
Öğr. Gör. Serhan MANTOĞLU
Sınıf 109
AGT 216
Beslenme ve Diyet Ġlkeleri
Doç. Dr. Betül GÜROY
Sınıf 109
ASĠ 209
Ġletişim
Öğr. Gör. K. Deren EKĠCĠ
Sınıf 109
Download

gıda teknolojisi programı 2. sınıf (n.ö.)