2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ ĠSTATĠSTĠKLERĠ
FAKÜLTE
BİRİNCİ ÖĞRETİM
İKİNCİ ÖĞRETİM
YÜKSEKOKUL
YENİ
DEVAM
YENİ
DEVAM
YENİ
ENSTİTÜ
KAYIT
EDEN
KAYIT
EDEN
KAYIT
Ġletişim Fakültesi
Fen Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fak.
Mimarlık Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilm.Fak.
Dilek Sabancı Devlet Konser.
Veteriner Fakültesi
Beden Eğt.ve Spor Y.O.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat Ġş.F.
Beyşehir Ali Akkanat Turizm. Fak.
Konya Turizm Fakültesi
Taşkent MYO
288
115
922
0
327
160
125
413
0
900
195
646
28
159
141
441
88
35
208
146
152
135
40
104
5768
362
369
501
262
161
163
276
224
196
159
286
109
558
97
296
168
447
1052
382
611
73
1340
1173
3515
72
1843
932
517
1671
60
4822
746
2811
184
1162
593
1839
324
242
597
523
559
426
77
199
26227
926
931
1510
647
389
512
737
462
616
410
861
432
1354
297
707
511
1317
3415
965
2338
143
279
0
719
0
0
0
0
308
0
681
0
542
0
0
80
111
84
0
91
0
101
142
0
101
3239
108
146
178
33
92
0
0
114
0
79
0
0
166
99
39
0
300
959
120
529
35
1237
577
2676
37
0
0
0
1474
27
3488
0
2640
0
0
339
318
331
188
219
0
269
415
0
161
14396
268
279
466
86
234
23
17
158
32
211
38
14
374
266
92
30
768
2699
335
1890
35
567
115
1641
0
327
160
125
721
0
1581
195
1188
28
159
221
552
172
35
299
146
253
277
40
205
9007
470
515
679
295
253
163
276
338
196
238
286
109
724
196
335
168
747
2011
502
1140
108
2577
1750
6191
109
1843
932
517
3145
87
8310
746
5451
184
1162
932
2157
655
430
816
523
828
841
77
360
40623
1194
1210
1976
733
623
535
754
620
648
621
899
446
1728
563
799
541
2085
6114
1300
4228
178
459
607
920
60
333
80
84
520
143
1177
126
949
26
136
244
308
0
51
122
50
88
0
0
0
6483
375
399
466
197
179
70
174
118
197
271
217
218
572
192
278
112
585
1611
302
709
84
50
21
63
3
27
90
45
41
3
215
38
120
0
18
0
40
0
0
4
1
6
12
0
0
797
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
1
0
ÖNLİSANS TOPLAMI
6752
19480
2997
8315
9749
27795
7326
9
12520
45707
6236
68418
13809
YENİ
KAYIT
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık YO
Güzel Sanatlar Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Akşehir Ġktisadi ve Ġdr.Bilm.Fak.
LİSANS TOPLAMI
Akören Ali Rıza Ercan MYO
Akşehir MYO
Beyşehir MYO
Bozkır MYO
Güneysınır MYO
Cihanbeyli MYO
Çumra MYO
Doğanhisar MYO
Sarayönü MYO
Hadim MYO
Ilgın MYO
Huğlu MYO
Kadınhanı Faik Ġçil MYO
Adalet MYO
Karapanır Aydoğanlar MYO
Kulu MYO
Silifke-Taşucu MYO
Sosyal Bilimler MYO
Sağlık Hizm. MYO
Teknik Bilimler MYO
GENEL TOPLAM
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü
ENSTİTÜ TOPLAMI
TOPLAM ÖĞR.SAY.
22711 18756
DEVAM
EDEN
MEZUN
UYRUKLU
SAYISI
ÖĞR.SA.
MEZUN ÖĞR.SAY.
DOKTOR
GENEL
YÜK.LİS. DOKTORA YÜK.LİS. DOKTORA
YÜK.LİS.
TOPLAM
A
620
358
1419
9
2406
74
75
166
0
315
DEVAM EDEN
3133
1066
4878
53
9130
672
353
822
0
1847
3805
1419
5700
53
10977
189
108
726
0
1023
YABANCI
ÖĞRENCİ
58
41
46
0
145
806
YABANCI UYR.ÖĞR.
YÜK.LİS.
DOKTORA
101
4
178
5
288
42
14
65
0
121
Download

GENEL TOPLAM