1
E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ
2014-2015 BAHAR YARIYILI
TÜRK DİLİ DERSİ ARASINAV TARİHLERİ
BÖLÜMÜ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makineleri Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni Bölümü
ARASINAV TARİHİ
15.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
SINAV YERİ
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ
2014-2015 BAHAR YARIYILI
ATATÜRK İLKELERİ VE INKİLAP TARİHİ DERSİ ARASINAV TARİHLERİ
BÖLÜMÜ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makineleri Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni Bölümü
ARASINAV TARİHİ
30.04.2015
16.04.2015
14.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
SINAV YERİ
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
2
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011, 2012, 2013 ve 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Biyokimya
Ölçme Bilgisi
D-4
B-1
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Mühendislik
Mekaniği
TM Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Genetik
İş-1
Yabancı Dil-II
İş-1
09.00-10.30
Teknik Resim
D-1
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvan Yetiştirme ve
Besleme
C-2
11 Nisan 2015
Cumartesi
Meteoroloji
B-1
Tarımsal Ekoloji
C-6
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Süs Bitkileri-I
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
BB Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
13.30
15.00
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
(!)Gıda Bilim ve Teknolojisi, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Tarımsal Sulama ve Drenaj, Kırsal Altyapı Tekniği Derslerinin Arasınav tarihleri Sayfa 12’de belirtilmiştir.
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Serada Sebze Yetiştiriciliği
Süs Bitkileri-II
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Genel Meyvecilik
C-Çizim Sal.
BB Böl.Ders
BB Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
Genel Sebzecilik
BB. Böl.Ders
FSEÇ-(I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
-Bahçe Bitk. Doku Kültürü
(BB Böl.Ders)
-Mesleki İngilizce
(BB Böl.Ders)
17.00
18.30
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
10 Nisan 2015
CUMA
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
Özel Bağcılık
BB Böl.Ders
Ilıman İklim Meyve Türleri-II
D-2
Kültür Sebzeleri-II
BB Böl.Ders
*Topraksız Tarım
*Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
*Meyve Sebze Çeşit Bilimi
BB Böl.Ders
Sebze Tohumculuğu
BB Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
3
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012, 2013 ve 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar
Mekaniği
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Genetik
İş-1
Yabancı Dil-II
İş-2
09.00-10.30
Teknik Resim
C-2
Meteoroloji
B-2
Zooloji(2011 Girişli)
D-10
PM Böl.Ders
D-1
10.00
11.30
Biyokimya
D-9
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Mikrobiyoloji
İş-1
SAAT
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Ölçme Bilgisi
D-2
Peyzaj
Mimarlığı
(2011 Girişli)
Termodinamik
TM Böl.Ders
Tarımsal Ekoloji(2011 Girişli)
BB.Böl.Ders
2.SINIF
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
Tarımsal Mekanizasyon
11 Nisan
2015
Cumartesi
Genel Fitopatoloji
İş-1
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
13.30
15.00
İş-1
15.15
16.45
17.00
18.30
(!)Gıda Bilim ve Teknolojisi, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Tarımsal Sulama ve Drenaj, Kırsal Altyapı Tekniği, Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Genel Zootekni Derslerinin Arasınav tarihleri Sayfa
12’de belirtilmiştir.
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Zararlıların Ekolojisi
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
BK Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Akaroloji
C-6
10 Nisan 2015
CUMA
*Hastalık Tanısı
*Hastalık Ekolojisi ve
Epidemiyolojisi
BK Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Herboloji
İş-1
Uygulamalı Entomoloji-II
İş-1
17.00
18.30
FSEÇ-(I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
*Zararlı Tanısı
*Arthropoda Morfolojisi ve Fizyolojisi
BK Böl.Ders
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma Ürünleri
BK Böl.Ders
15.15
16.45
17.00
18.30
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Bitki Zararlılarında
Entegrasyon-II
BK Böl.Ders
11.45
13.15
13.30
15.00
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
*Bitki Korumada
Biyoteknoloji
BK Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
Prokaryotik Bitki Hastalıkları
BK Böl.Ders
*Pestisit Kalıntıları ve
Dayanıklılı BK Böl.Ders k
Bitki Fungal Hastalıkları
BK Böl.Ders
*Entegre Mücadele
BK Böl.Ders
GÜZ YARIYILINDAKİ DERSİ BAHAR YARIYILINDA ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN
SAAT
15.15
16.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Uygulamalı Entomoloji-II
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
BK Böl.Ders
08.15
09.45
Bitki Koruma-I
BK Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
4
.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 1.SINIF (2011,2012, 2013 ve 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Genel Toprak Bilgisi
Bitki Materyali-I
D-1-10
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Yabancı Dil-II
D-1-10
D-1
11.45
13.15
Peyzaj Sanat Tarihi
D-1
13.30
15.00
Peyzaj Mimarlığı Temel
İlkeleri
D-1
15.15
16.45
17.00
18.30
Mimarlık Bilgisi
Malzeme Bilgisi
D-1-10
PD-1-2
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
10.00
11.30
11.45
13.15
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Perspektif Çizim Tekniği
PD-1-2
PD-1- C-Çizim sal
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
(Sayfa 12’deki Tabloya Bakınız)
13.30
15.00
Peyzaj Projesine Giriş
Kent Planlama
PD-1-4
PD-1-2
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
Peyzaj Konstürksiyonu
PD-1-2
(Sayfa 12’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
Bitki Materyali-III
D-1-10
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Proje-II (08.15-17.00)
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
PD-4
10.00
11.30
Peyzaj Planlama
D-1
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Peyzaj Bakım Tekniği
Doğa Koruma
Çim Alanlar
D-1
D-1
D-1
Kırsal Rekreasyon Alan
Planlama
D-1
FSEÇ- (I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Proje-IV (08.15-17.00)
PD-4
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Bitkisel Tasarım
PD-4
17.00
18.30
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Sanat ve Mekan
PD-4
07 Nisan 2015
SALI
Coğrafi Bilgi Sistemleri
PD-2
10 Nisan 2015
CUMA
Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü
PD-2
Bilgisayar Destekli
Tasarım -II
PD-3
11 Nisan 2015
Cumartesi
10.30-12.00
Çevre Felsefesi
PD-2
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
İhale Dosyası Hazırlama
14.00-15.30
Kent Peyzajı
PD-1
PD-2
17.00
18.30
Yaban Hayatı
Kentsel Tasarım
Çevre Sorunları
PD-1-2
PD-1
PD-2
5
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2011,2012, 2013 ve 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
09.00-10.30
Teknik Resim
Biyokimya
Matematik-II
Yabancı Dil-II
C-2
D-2-3
C-2
İş-1
11.45
13.15
Organik Kimya
D-3
13.30
15.00
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
D-3
15.15
16.45
17.00
18.30
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
İş-1
10.00
11.30
11.45
13.15
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
13.30
15.00
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
Malzeme Bilgisi
C-4
15.15
16.45
17.00
18.30
(!)
Tarımsal Sulama ve Drenaj, Kırsal Altyapı Tekniği, Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Genel Zootekni,Tarla Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri, Bahçe Bitkileri Tarımı Derslerinin
Arasınav tarihleri Sayfa 12’de belirtilmiştir.
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Süt Endüstrisinde İşlem
Mühendisliği
İş-1
07 Nisan 2015
SALI
*Süt İşletmelerinde HACCP Uygulamaları
(ST Böl.Ders)
* Süt İşletmelerinde İş Güvenliği
ST Böl.Ders (Kalan Öğrenciler Ġçin )
*Organik Süt Ürünleri ST Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
İçme Sütü Teknolojisi
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
ST Böl.Ders
Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol-I
Dondurma Teknolojisi
İş-1
ST Böl.Ders
Süt Endüstrisinde Saf
Kültür
11 Nisan 2015
Cumartesi
FSEÇ- (I.Grup)
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
FSEÇ-(II.Grup)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
ST Böl.Ders
17.00
18.30
Süt Endüstrisinde
Biyoteknoloji
ST Böl.Ders
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol-III
ST Böl.Ders
11.45
13.15
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Süt Endüstrisinde Kuruluş ve
Organizasyon
ST Böl.Ders
Sütçülük Atıklarının
Değerlendirmesi
ST Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
Peynir Teknolojisi
ST Böl.Ders
17.00
18.30
*Mesleki İngilizce
ST Böl.Ders
Süt Endüstrisinde İşlem
Kontrol Uygulamaları
ST Böl.Ders
Uygulamalı Endüstriyel
Eğitim
ST Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
6
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2011,2012, 2013 ve 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Ekonomistler İçin Matematik
Ölçme Bilgisi
D-3
D-3
Matematik-II(2011
Girişli)
D-2-3
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Yabancı Dil-II
09.00-10.30
Teknik Resim
İş-2
C-2
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
İş-3
Meteoroloji
D-10
Üniversite Yaşamına Geçiş
TE Böl.Ders
Jeoloji
C-3
Genel Ekonomi
D-3
Genetik
C-2
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
*Kırsal Altyapı (Kalan Öğr.
İçin)
07 Nisan 2015
SALI
*Yemler Bilgisi ve Rasyon
Hazırlama
ZO Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
*Arazi Toplulaştırması
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
B-2
D-1
10.00
11.30
11.45
13.15
10.30-12.00
Tarla Bitkileri Tarımı
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı
Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
D-4
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Makro Ekonomi ve Tarım
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
D-2
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
*Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon
(Tohumluk ve Sertifikasyon2011 Girişli) D-9
15.15
16.45
14.00-15.30
Bahçe Bitkileri Tarımı
D-2
17.00
18.30
Topluma Hizmet Uygulamaları
TE Böl.Ders
*Özel Hayvan Yetiştirme
D-9
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Genel ve Tarımsal Muhasebe
İŞ-1
Tarımsal Pazarlama
D-2
11 Nisan 2015
Cumartesi
*İş İdaresi
C-2
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
D-2
Ekonometri
FSEÇ-(I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
D-2
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
17.00
18.30
Uluslararası İlişkiler ve Tarım
TE Böl.Ders
*Girişimcilik Teknikleri
C-2
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
*Kamu Maliyesi ve Tarım
TE Böl.Ders
Tarıma Dayalı Sanayi
İşletmeciliği
TE Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım
TE Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma
Eğitimi
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
Tarım İşletmelerinin Analiz ve
Planlaması
TE Böl.Ders
*Tarımsal Kooperatif
İşletmeciliği
TE Böl.Ders
Tarımsal Finansman ve Kredi
D-1
*Tarım Piyasalarının Analizi
TE Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
7
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2011,2012, 2013 ve 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Yabancı Dil-II
D-2
09.00-10.30
Teknik Resim
C-Çizim Sal
10 Nisan 2015
CUMA
Mühendislik Mekaniği
11 Nisan 2015
Cumartesi
Peyzaj Mimarlığı
(2011 Girişli)
PM Böl.Ders
Fizik-II
*Ölçme Bilgisi
İş-1
Matematik-II
D-2*3
D-2
11.45
13.15
13.30
15.00
*Meteoroloji
TYS Böl.Ders
15.15
16.45
17.00
18.30
*Tarımsal Ekoloji
D-1
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
D-1
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
TM Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
10.30-12.00
Tarla Bitkileri Tarımı
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
D-9
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
13.30
15.00
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
14.00-15.30
Bahçe Bitkileri
Tarımı
İş-1
17.00
18.30
Bilgisayar Destekli Çizim
Lab-3-4
(!)
Tarımsal Sulama ve Drenaj, Kırsal Altyapı Tekniği, Derslerinin Arasınav tarihleri Sayfa 12’de belirtilmiştir.
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Mekanik Teknoloji
TM Böl.Ders
Hassas Tarım
TM Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
*Meliorasyon Makineleri
TM Böl.Ders
Bitki Koruma Makineleri
TM Böl.Ders
Ölçme Kontrol Sistemleri ve
Otomasyon
TM Böl.Ders
FSEÇ- (I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvansal Üretim Mekanizasyonu
TM Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
Proje
TM Böl. Ders.
11 Nisan 2015
Cumartesi
15-30-17.00
*Bilgisayar Destekli
Tasarım3B
Lab-3-4
Sulama Mekanizasyonu
TM Böl.Ders
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarım Makineleri
Mühendislik Esasları-II
TM Böl.Ders
13.30
15.00
*Ekonomik ve Ekolojik Üretim
Teknikleri
TM Böl.Ders
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
Tarımsal Mekanizasyon
Planlaması
TM Böl.Ders
Diploma Tezi
TM Böl. Ders
Taşıma İletim ve Depolama Tekniği
TM Böl.Ders
*Biyolojik Malzeme
TM Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
8
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM YAPISAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ 1.SINIF (2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
1SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Ölçme Bilgisi
Matematik-II
Jeoloji(2011 Girişli)
Yabancı Dil-II
C-Çizim Sal.
D-2-3
TO Böl. Ders
D-3
09.00-10.30
Teknik Resim
D-3
Malzeme Bilgisi
D-2
13.30
15.00
15.15
16.45
Meteoroloji
TYS Böl.Ders
Bilgisayar Bilgisi
Lab-1
Bitki Fizyolojisi
İş-1
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
Bitki Koruma
İş-1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
C-4
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
Sulamanın Temel İlkeleri
TYS Böl.Ders
(!)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
Tarla Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri, Bahçe Bitkileri Tarımı Derslerinin Arasınav tarihleri Sayfa 12’de belirtilmiştir.
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Su Yapıları
B-1
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
*Tarımsal Yapılar ve Sulamada Bilgisayar
Destekli Çizim
Lab-5
Drenaj ve Arazi Islahı
B-1
FSEÇ- (I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
Yüzey Sulama Sistemleri
TYS Böl.Ders
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Yapı Statiği
TYS Böl.Ders
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
11 Nisan 2015
Cumartesi
Mukavemet
TYS Böl.Ders
10 Nisan 2015
CUMA
Su Kaynaklarının Planlaması
TYS Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
*Rekreasyon Alanlarının
Sulanması
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
TYS Böl.Ders
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
Sulamada Organizasyon ve Yönetim
TYS Böl.Ders
Proje Çalışmaları-II
TYS Böl.Ders
Toprak Su Koruma Yapıları
TYS Böl.Ders
*Entegre Havza Su
Yönetimi
TYS Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
9
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2011,2012 VE 2013 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
1.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Biyokimya
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Ölçme Bilgisi
D-4
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarımsal Ekoloji
TB Böl.Ders
Yabancı Dil-II
D-9
09.00-10.30
Teknik Resim
İş-1
D-2
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
Mühendislik Mekaniği
D-4
Jeoloji (2011 Girişli)
TO Böl.Ders
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
10.30-12.00
Tarla Tarımı
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı
Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
İş-1
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
13.30
15.00
Bitki Koruma
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
İş-2
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
(!)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
Tarımsal Sulama ve Drenaj, Kırsal Altyapı Tekniği, Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Genel Zootekni, Bahçe Bitkileri Tarımı Derslerinin Arasınav tarihleri Sayfa 12’de belirtilmiştir.
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Yem Bitkileri-II
TB Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Yemeklik Dane Baklagiller
Tarla Yabancı Bitkileri
Tahıllar
TB Böl.Ders
TB Böl.Ders
TB Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
FSEÇ-(I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
Endüstri Bitkileri-II
D-1
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
*Moleküler Biyoteknoloji
TAB Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma
Eğitimi
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TAB Böl.Ders
17.00
18.30
11 Nisan 2015
Cumartesi
Organik Tarım
TAB Böl.Ders
Çayır Mera –II
TAB Böl.Ders
Özel Bitki Islahı
TAB Böl.Ders
*Yeşil Alan ve Uyg Alanları
TAB Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
10
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 1.SINIF (2011,2012, 2013 ve 2014 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
1.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Ölçme Bilgisi
İş-2
11.45
13.15
13.30
15.00
Analitik Kimya
İş-3
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Organik Kimya
D-10
Yabancı Dil-II
D-10
09.00-10.30
Teknik Resim
D-4
Meteoroloji
C-6
15.15
16.45
Kültür Bitkileri Morfolojisi-II
D-4
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
Tarımsal Ekoloji(2011 Girişli)
TAB Böl.Ders
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
Bitki Besleme
İş-3
11 Nisan 2015
Cumartesi
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
13.30
15.00
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
(!)
Tarımsal Sulama ve Drenaj, Kırsal Altyapı Tekniği, Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Genel Zootekni,Tarla Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri, Bahçe Bitkileri Tarımı Derslerinin
Arasınav tarihleri Sayfa 12’de belirtilmiştir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Tarım Hukuku
D-2
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyolojisi
ve Biyokimyası
TO Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Bitki Biyokimyası
D-3
FSEÇ- (I.Grup)
FSEÇ-(II.Grup)
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
*Jeoloji-Jeomorfoloji
Sulama Suyu Kalitesi ve
Türkiye Suları
D-2
TO Böl.Ders
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
*Tarımsal Arazi Planlaması ve
Değerlendirmesi
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
17.00
18.30
10 Nisan 2015
CUMA
Uzaktan Algılama ve CBS
TO Böl.Ders
TO Böl.Ders
15.15
16.45
Toprak Etüd ve Haritalama
TO Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarla Bitkilerinin
Gübrelenmesi
TO Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
10 Nisan 2015
CUMA
Peyzaj ve Süs Bitkilerinin
Gübrelenmesi
TO Böl.Ders
Toprak Verimliliği
TO Böl.Ders
Organik Yetiştiricilikte Bitki Besleme
Tekniği
TO Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
11
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2011,2012 ,2013 ve 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Çayır Mera ve Yem
Bitkileri(2011 Girişliler)
TB Böl.Ders
Ölçme Bilgisi
C-6
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Uygulamalı İstatistik
D-3
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Genel Mikrobiyoloji
D-3
Yabancı Dil-II
D-4
09.00-10.30
Teknik Resim
D-9-10
Meteoroloji
İş-1
Zooloji(2011 Girişliler)
D-10
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvan Besleme Biyokimyası
11 Nisan 2015
Cumartesi
C-6
10.00
11.30
11.45
13.15
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
13.30
15.00
Hayvan Besleme Fizyolojisi ve
Metabolizması
Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
D-10
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
Hayvan Yetiştirme ve
Besleme İlkeleri
D-9
17.00
18.30
(!)
SAAT
08.15
09.45
Tarımsal Sulama ve Drenaj, Kırsal Altyapı Tekniği, Tarla Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri, Bahçe Bitkileri Tarımı Derslerinin Arasınav tarihleri Sayfa 12’de belirtilmiştir.
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
*Manogsatrik ve Laboratuvar
Hayvanlarının Üretimi
ZO Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
*Organik
Hayvancılık
Böl.Ders
Koyun ve Keçi Yetiştirme
D-4
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Sığır ve Manda Yetiştirme
D-2
Hayvan Üretimde Hijyen ve
Sanitasyon
D-3
*Yem
Değerlendirme
Teknikleri
(Kalan
Öğrenciler İçin)
ZO Böl.Ders
Kanatlı Hayvan Yetiştirme
D-3
FSEÇ- (I.Grup)
FSEÇ-(II.Grup)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
*İpek Böceği Yetiştirme
ZO Böl.Ders
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
(Sayfa 13’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
*Besleme Aksaklıkları
*At Yetiştirme
ZO Böl.Ders
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 13’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
11 Nisan 2015
Cumartesi
Hayvan Islahı
Projelendirme ve Planlama
ZO Böl.Ders
ZO Böl.Ders
Rasyon Hazırlama
Tekniği
ZO Böl.Ders
Arı Yetiştirme
ZO Böl.Ders
Laboratuvar ve Analiz
Teknikleri
ZO Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
12
2. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUPLARI
DERSİN ADI
GRUP NO
KREDİ/AKTS
ARASINAV TARİHİ
SAATİ
DERSLİK
(!)Bahçe Bitkileri Tarımı
1.
2.
3.
4.
5.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
D-1
D-1
D-3
D-4
D-9-10
(!)Gıda Bilim ve
Teknolojisi
1.
2.
3.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
07.04.2015-Salı
07.04.2015-Salı
07.04.2015-Salı
13.30-15.00
13.30-15.00
13.30-15.00
İş-1
İş-2
İş-2
(!)Süt ve Süt Ürünleri
Teknolojisi
1.
2.
2+2=3/4
2+2=3/4
07.04.2015-Salı
07.04.2015-Salı
13.30-15.00
13.30-15.00
D-3
D-3
(!)Tarımsal Sulama ve
Drenaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
B-1
B-2
D-9
D-10
C-2
C-3
C-4
(!)Kırsal AltYapı
Planlaması
1.
2.
2+2=3/4
2+2=3/4
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
08.15-09.45
08.15-09.45
D-1
D-1
(!)Tarla Bitkileri Tarımı
1.
2.
3.
4.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
10.30-12.00
10.30-12.00
10.30-12.00
10.30-12.00
D-1
D-1
D-2
D-2
(!)Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
1.
2+2=3/4
11.04.2015-Cumartesi
10.30-12.00
D-3
(!)Hayvan Yetiştirme ve
Besleme
1.
2.
3.
4.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
10.04.2015-Cuma
10.04.2015-Cuma
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
08.15.09.45
15.15-16.45
13.30-15.00
13.30-15.00
İş-1
İş-2
C-2
C-3
(!)Genel Zootekni
1.
2+2=3/4
10.04.2015-Cuma
08.15.09.45
İş-2
2.
2+2=3/4
10.04.2015-Cuma
15.15-16.45
İş-3
3.
2+2=3/4
06.04.2015-Pazartesi
13.30-15.00
C-4
13
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI 2. SINIF
ÜNĠVERSĠTE SEÇMELĠ DERSLERĠ
DERSİN ADI
-Medya Okuryazarlığı
-Yönetim ve Organizasyon
-Sunum ve Toplantı Teknikleri
-Temel Fotoğrafçılık
-Kişisel Gelişim
-Yazılı Anlatım
TARİHİ
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
SAATİ
11.45-13.15
11.45-13.15
11.45-13.15
11.45-13.15
13.30-15.00
13.30-15.00
DERSLİĞİ
D-1
D-2
D-3
D-4
D-4
Ġş-1
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
TARİHİ
Avrupa Birliği ve Türk Tarımı-TE
08 Nisan 2015
Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenlik Sistemleri-ST
08 Nisan 2015
PET hayvanlarının Yetiştirilmesi ve Beslenmesi-ZO
08 Nisan 2015
Organik Tarımın Temel İlkeleri-BB-BK-TO
08 Nisan 2015
Örtüaltı Yetiştiriciliği-BB
08 Nisan 2015
Toprak Su Koruma Mühendisliği-TO
08 Nisan 2015
Toprak Etüt ve Haritalama Sistemleri-TO
08 Nisan 2015
Arazi Kullanım Planlaması ve İlkeleri -TO
08 Nisan 2015
Tarımda Girişimcilik Teknikleri(TE)
08 Nisan 2015
Tarımda Çevre Kirliliği-BB-BK-TO
08 Nisan 2015
2. GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
TARİHİ
Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
09 Nisan 2015
Çalışma Hayatında İş Güvenliği-TM-ST
09 Nisan 2015
Çim ve Yer Örtücüler-TB
09 Nisan 2015
Tarla Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
09 Nisan 2015
Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik-TE
09 Nisan 2015
Peyzaj Ekonomisi-TE
09 Nisan 2015
Bitki Besleme Bozuklukları-TO
09 Nisan 2015
Tıbbi Bitkiler Tarımı-TB
09 Nisan 2015
Hayvancılıkta Mekanizasyon TM
09 Nisan 2015
Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Sistemleri-TE
09 Nisan 2015
Hobi Bahçeciliği(BB)
09 Nisan 2015
Üzüm Yetiştirme Teknikleri (BB)
09 Nisan 2015
Tohum Biyolojisi Üretim ve Kalitesi (BB
09 Nisan 2015
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Organik Tarımın Temel İlkeleri-BB-BK-TO
Örtüaltı Yetiştiriciliği-BB
Toprak Su Koruma Mühendisliği
Toprak Etüt ve Haritalama Sistemleri
Arazi Kullanım Planlaması ve İlkeleri
Tarımda Çevre Kirliliği-BK-TO
2.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Topraksız Tarım (TO)
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
TARİHİ
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
DERSLİĞİ
BK Böl.Ders
TM Böl.Ders
İş-1
İş-2
İş-3
TO Böl.Ders
D-10
TE Böl.Ders
C-2
BB Böl.Ders
DERSLİĞİ
C-2
İş-1
TAB Böl.Ders
BK Böl.Ders
TE Böl.Ders
C-3
TO Böl.Ders
İş-2
C-4
TE Böl. Seminer Salonu
TYS Böl.Ders
BB Böl. Ders
BB Böl. Ders
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
DERSLİĞİ
İş-2
İş-3
TO Böl.Ders
D-10
TE Böl.Ders
BB Böl.Ders
TARİHİ
09 Nisan 2015
SAATİ
15.15-16.45
DERSLİĞİ
İş-3
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
TARİHİ
Örtüaltı Yetiştiriciliği-BB
08 Nisan 2015
SAATİ
15.15-16.45
DERSLİĞİ
İş-3
2.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarla Bitkileri Zarlıları ve Yönetimi-BK
Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik -TE
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
DERSLİĞİ
BK Böl.Ders
TE Böl.Ders
TARİHİ
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Örtüaltı Yetiştiriciliği-BB
Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenlik Sistemleri-ST
Avrupa Birliği ve Türk Tarımı-TE
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
Tarla Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
Çalışma Hayatında İş Güvenliği-TM-ST
Çim ve Yer Örtücüler-TB
Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik-TE
Tıbbi Bitkiler Tarımı
TARİHİ
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
DERSLİĞİ
İş-3
TM Böl.Ders
BK Böl.Ders
2.GRUP
TARİHİ
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
DERSLİĞİ
C-2
BK Böl.Ders
İş-1
TAB Böl.Ders
TE Böl.Ders
İş-2
4. SINIF ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU
AÇILAN DERSİN ADI
TARİHİ
SAATİ
DERSLİĞİ
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
Türk Müzik Kültürü ve Tarihi (D.T.M. Konservatuvarı)
Doğru ve Etkili Konuşma ( Türk Dili Bölümü)
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
08 Nisan 2015
13.30-15.00
13.30-15.00
13.30-15.00
11.45-13.15
D-2
D-3
D-1-10
Ġş-1-2
14
E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-2014 BAHAR YARIYILI
TÜRK DİLİ DERSİ ARASINAV TARİHLERİ
BÖLÜMÜ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makineleri Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni Bölümü
ARASINAV TARİHİ
15.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
SINAV YERİ
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ
2014-2015 BAHAR YARIYILI
ATATÜRK İLKELERİ VE INKİLAP TARİHİ DERSİ ARASINAV TARİHLERİ
BÖLÜMÜ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makineleri Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni Bölümü
ARASINAV TARİHİ
30.04.2015
16.04.2015
14.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
SINAV YERİ
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
Dersin Yapıldığı yer ve Saatte
15
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
B-1
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İş-1
07 Nisan 2015
SALI
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
İstatistik ve Deneme Metodları
C-3
Yabancı Dil-II
İş-1
09.00-10.30
Teknik Resim
D-1
Zooloji
D-10
Fizik
D-2
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvan Yetiştirme ve
Besleme
C-2
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarım Ekonomisi
İş-1
17.00
18.30
(!) Gıda Bilim ve Teknoloji, Bahçe Bitkileri Tarımı ve Tarla Bitkileri Tarımı Derslerine kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları grupla sınava gireceklerdir. Adı geçen ders gruplarının sınav
programı sayfa 25’te dir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Organik Tarım
BB Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Kalite ve Güvence Sistemleri
BB Böl.Ders
Süs Bitkileri-II
BB Böl.Ders
Genel Sebzecilik
BB Böl.Ders
17.00
18.30
Genel Meyvecilik
BB Böl.Ders
FSEÇ- (I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
Genel Seracılık
BB Böl.Ders
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Örtüaltı Sebzeciliği
(Serda Sebze Yetiştiriciliği)
C-Çizim Sal.
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
Özel Bağcılık
BB Böl.Ders
Ilıman İklim Meyve Türleri-II
D-2
Kültür Sebzeleri-II
Topraksız Tarım
Bahçe Bitkileri Islahı
BB Böl.Ders
BB Böl.Ders
D-3
11 Nisan 2015
Cumartesi
16
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
1.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
D-2
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İş-1
07 Nisan 2015
SALI
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
İstatistik ve Deneme Metodları
C-3
Yabancı Dil-II
İş-2
09.00-10.30
Teknik Resim
C-2
Zooloji
D-10
Fizik
D-2
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarım Ekonomisi
İş-1
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
(!) Gıda Bilim ve Teknoloji, Bahçe Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Tarımı ve Hayvan Yetiştirme ve Besleme Derslerine kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları grupla sınava gireceklerdir. Adı
geçen ders gruplarının sınav programı sayfa 25’te dir.
3.SINIF
06 Nisan 2015
07 Nisan 2015
08 Nisan 2015
09 Nisan 2015
10 Nisan 2015
11 Nisan 2015
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Cumartesi
Mikoloji
Zararlı Ekolojisi
BK Böl.Ders
BK Böl.Ders
Akaroloji
C-6
17.00
18.30
Uygulamalı Entomoloji-I
BK Böl.Ders
FSEÇ- (I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız))
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
Herboloji
İş-1
Hayvansal Zararlılar
BK Böl.Ders
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Bitki Zararlılarında
Entegrasyon
BK Böl.Ders
11.45
13.15
Pestisitler
BK Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma
Eğitimi
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
Prokaryotik Bitki Hastalıkları
BK Böl.Ders
17.00
18.30
Pestisit Kalıntıları ve
Dayanıklılık
Yabancı Otlar ve Mücadelesi
Zararlılarla Biyolojik Savaşa Giriş
Entegre Mücadele
BK.Böl.Ders
BK Böl.Ders
BK Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
BK Böl.Ders
GÜZ YARIYILINDAKİ DERSİ BAHAR YARIYILINDA ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN
SAAT
15.15
16.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Uygulamalı Entomoloji-II
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
BK Böl.Ders
08.15
09.45
Bitki Koruma-I
BK Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
17
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Genel Toprak Bilgisi
Bitki Materyali-I
D-1-10
D-1-10
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Yabancı Dil-II
D-1
11.45
13.15
Peyzaj Sanat Tarihi
D-1
13.30
15.00
Peyzaj Mimarlığı Temel
İlkeleri
D-1
15.15
16.45
Bitki Ekolojisi
PD-5
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
Mimarlık Bilgisi
Malzeme Bilgisi
D-1-10
PD-1-2
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Peyzaj Projesine Giriş
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Ağaçlandırma
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Perspektif Çizim Tekniği
10 Nisan 2015
CUMA
Peyzaj Donatı Elemanları
PD-1-2
PD-1-C-Çizim Sal.
PD-5
Kent Planlama
11 Nisan 2015
Cumartesi
Peyzaj Konstrüksiyonu
Doç.Dr.E.M.TRUE
PD-1-4
PD-1-2
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
07 Nisan 2015
SALI
PD-1-2
Bitki Materyali-III
D-1-10
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Proje-II (08.15-17.00)
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
PD-4
10.00
11.30
Peyzaj Planlama
D-1
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Peyzaj Bakım Tekniği
Doğa Koruma
Çim Alanlar
D-1
D-1
D-1
Kırsal Rekreasyon Alan
Planlama
D-1
FSEÇ- (I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Proje-IV (08.15-17.00)
PD-4
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
17.00
18.30
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Sanat ve Mekan
PD-4
07 Nisan 2015
SALI
Coğrafi Bilgi Sistemleri
PD-2
10 Nisan 2015
CUMA
Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü
PD-2
Bilgisayar Destekli
Tasarım -II
PD-3
11 Nisan 2015
Cumartesi
10.30-12.00
Çevre Felsefesi
PD-2
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
İhale Dosyası Hazırlama
14.00-15.30
Kent Peyzajı
PD-1
PD-2
17.00
18.30
Yaban Hayatı
Kentsel Tasarım
Çevre Sorunları
PD-1-2
PD-1
PD-2
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
18
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
B-1
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İş-1
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
İstatistik ve Deneme Metodları
C-3
Yabancı Dil-II
C-2
09.00-10.30
Teknik Resim
İş-1
Zooloji
D-10
Fizik
D-2
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarım Ekonomisi
İş-1
17.00
18.30
(!) Gıda Bilim ve Teknoloji, Bahçe Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Tarımı ve Hayvan Yetiştirme ve Besleme Derslerine kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları grupla sınava gireceklerdir. Adı
geçen ders gruplarının sınav programı sayfa 25’te dir.
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Gıda Katkı ve Yardımcı Maddeleri
ST Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
İçme Sütü Teknolojisi
ST Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Süt Endüstrisinde Kuruluş ve
Organizasyon
ST Böl.Ders
Süt Endüstrisinde İşlem
Mühendisliği
İş-1
Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol-I
İş-1
13.30
15.00
15.15
16.45
12.30-14.00
Süt Endüstrisinde
Hijyen ve Sanitasyon
D-1
Süt Endüstrisinde Saf Kültür
FSEÇ-(I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
ST Böl.Ders
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız))
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
Süt Endüstrisinde
Biyoteknoloji
ST Böl.Ders
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Dondurma Teknolojisi
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
13.30
15.00
ST Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
Peynir Teknolojisi
ST Böl.Ders
17.00
18.30
10 Nisan 2015
CUMA
Sütçülük Atık
Değerlendirmesi
ST Böl.Ders
Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol-III
ST Böl.Ders
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
15.15
16.45
11 Nisan 2015
Cumartesi
Süt Endüstrisinde İşlem
Kontrol Uygulamaları
ST Böl.Ders
Uygulamalı Endüstriyel Eğitim
ST Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
19
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
D-3
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İş-1
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
İstatistik ve Deneme Metodları
C-3
Yabancı Dil-II
İş-3
09.00-10.30
Teknik Resim
İş-2
Zooloji
D-10
Fizik
D-2
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarım Ekonomisi
İş-1
17.00
18.30
(!) Gıda Bilim ve Teknoloji, Bahçe Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Tarımı ve Hayvan Yetiştirme ve Besleme Derslerine kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları grupla sınava gireceklerdir. Adı
geçen ders gruplarının sınav programı sayfa 25’te dir.
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Genel ve Tarımsal Muhasebe
Tarımsal Pazarlama
D-2
İş-1
D-2
Ekonometri
D-2
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
FSEÇ- (I.Grup)
((Sayfa 25’deki Tabloya
11 Nisan 2015
Cumartesi
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
Bakınız)
17.00
18.30
Türkiye Ekonomisi
TE Böl.Ders
Tarım Sistemleri
TE Seminer Salonu
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Maliye
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
TE Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım
TE Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Tarım Politikası
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
D-1
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
AB ve Türk Tarımı
Tarımsal Kooperatif
İşletmeciliği
Böl.Seminer Salonu
TE Böl.Ders
17.00
18.30
Tarımsal Finansman ve
Kredi
D-1
11 Nisan 2015
Cumartesi
20
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
İş-1
İstatistik ve Deneme Metodları
C-3
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Yabancı Dil-II
D-2
09.00-10.30
Teknik Resim
C-Çizim Sal.
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
Zooloji
D-10
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İş-1
07 Nisan 2015
SALI
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
D-1
Fizik
D-2
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
10.30-12.00
Tarla Bitkileri Tarımı
D-9
13.30
15.00
15.15
16.45
Tarım Ekonomisi
İş-1
14.00-15.30
Bahçe Bitkileri
Tarımı İş-1
17.00
18.30
(!) Gıda Bilim ve Teknoloji, Bahçe Bitkileri Tarımı ve Tarla Bitkileri Tarımı Derslerine kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları grupla sınava gireceklerdir. Adı geçen ders gruplarının sınav
programı sayfa 25’te dir.
SAAT
08.15
09.45
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Sera Mekanizasyonu
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvansal Üretim Mekanizasyonu
TM Böl.Ders
Bitki Koruma Makineleri
TM Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
TM Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
Mekanik Teknoloji
TM Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
Ölçme Kontrol Sistemleri ve
Otomasyon
TM Böl.Ders
FSEÇ-(I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
Bilgisayar Destekli Tasarım
Lab-3-4
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Hassas Tarım
TM Böl.Ders
Tarım Makineleri
Mühendislik Esasları-II
TM Böl.Ders
13.30
15.00
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Proje
TM Böl. Ders.
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
Tarımsal Mekanizasyon
Planlaması
TM Böl.Ders
17.00
18.30
Taşıma İletim ve Depolama Tekniği
TM Böl.Ders
Tarım Makineleri
İşletme ve Bakım
Tekniği
TM Böl.Ders
Diploma Tezi
TM Böl. Ders.
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM YAPISAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
11 Nisan 2015
Cumartesi
21
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
C-Çizim Sal.
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İş-1
07 Nisan 2015
SALI
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
İstatistik ve Deneme Metodları
C-3
Yabancı Dil-II
D-3
09.00-10.30
Teknik Resim
D-3
Zooloji
D-10
Fizik
D-2
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarım Ekonomisi
İş-1
17.00
18.30
(!) Gıda Bilim ve Teknoloji, Bahçe Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Tarımı ve Hayvan Yetiştirme ve Besleme Derslerine kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları grupla sınava gireceklerdir. Adı
geçen ders gruplarının sınav programı sayfa 25’te dir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Yapı Malzeme Bilgisi
(Malzeme Bilgisi)
D-2
Su Yapıları
B-1
Sulama Suyu Kalitesi
Mühendislik Matematiği
FSEÇ-(I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
D-10
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
TYS Böl.Ders
Drenaj ve Arazi Islahı
B-1
Mukavemet
TYS Böl.Ders
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Drenaj Sistemlerinin Tasarımı
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
TYS Böl.Ders
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
17.00
18.30
11 Nisan 2015
Cumartesi
Su Kaynaklarının Planlaması
TYS Böl.Ders
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
10 Nisan 2015
CUMA
Sulamada Organizasyon ve
Yönetim
TYS Böl.Ders
Proje Çalışmaları
TYS Böl.Ders
Toprak Su Koruma Yapıları
TYS Böl.Ders
Basınçlı Sulama
Sistemleri
TYS Böl.Ders
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
11 Nisan 2015
Cumartesi
22
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
1.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
D-4
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İş-1
07 Nisan 2015
SALI
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
İstatistik ve Deneme Metodları
C-3
Yabancı Dil-II
D-9
09.00-10.30
Teknik Resim
D-2
Zooloji
D-10
Fizik
D-2
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarım Ekonomisi
İş-1
17.00
18.30
(!) Gıda Bilim ve Teknoloji, Bahçe Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Tarımı ve Hayvan Yetiştirme ve Besleme Derslerine kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları grupla sınava gireceklerdir. Adı
geçen ders gruplarının sınav programı sayfa 25’te dir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tohumluk
TAB Böl.Ders
Yemeklik Dane Baklagiller
TAB Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Fizyoloji
TAB Böl.Ders
Organik Tarım
TAB Böl.Ders
Çayır Mera-I
TAB Böl.Ders
FSEÇ- (I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Genel Bitki Islahı
TAB Böl.Ders
4.SINIF
SAAT
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
08.15
09.45
07 Nisan 2015
SALI
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan
2015
Cumartesi
Mikro Üretim Teknikleri
TAB Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
Yem Bitkileri-II
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
TAB Böl.Ders
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
Yeşil Alan ve
Uyg Teknikleri
Tarla Bitkilerinde
Kalite ve Depolama
TAB Böl.Ders
TAB Böl.Ders
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TAB Böl.Ders
17.00
18.30
Özel Bitki Islahı
Endüstri Bitkileri-II
TAB Böl.Ders
D-1
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
06 Nisan 2015
07 Nisan 2015
08 Nisan 2015
09 Nisan 2015
10 Nisan 2015
11 Nisan 2015
23
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
İş-2
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İş-1
07 Nisan 2015
SALI
CUMA
Cumartesi
İstatistik ve Deneme Metodları
C-3
Yabancı Dil-II
D-10
09.00-10.30
Teknik Resim
D-4
Zooloji
D-10
Fizik
D-2
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarım Ekonomisi
İş-1
17.00
18.30
(!) Gıda Bilim ve Teknoloji, Bahçe Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Tarımı ve Hayvan Yetiştirme ve Besleme Derslerine kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları grupla sınava gireceklerdir. Adı
geçen ders gruplarının sınav programı sayfa 25’te dir.
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Biyokimyası
D-3
Moleküler Biyoloji
TO Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Biyolojisi
TO Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Bitki Fizyolojisi
TO Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Toprak Kimyası
TO Böl.Ders
FSEÇ- (I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
17.00
18.30
Sulama Suyu Kalitesi ve
Türkiye Suları
D-2
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarla Bitkilerinin
Gübrelenmesi
TO Böl.Ders
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
Verimlilik Analizleri
TO Böl.Ders
Peyzaj ve Süs Bitkilerinin
Gübrelenmesi
TO Böl.Ders
17.00
18.30
Uzaktan Algılama ve CBS
TO Böl.Ders
Türkiye Toprakları
Toprak Su Korunumu
TO Böl.Ders
TO Böl.Ders
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 VE 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
06 Nisan 2015
07 Nisan 2015
08 Nisan 2015
09 Nisan 2015
10 Nisan 2015
11 Nisan 2015
24
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
C-6
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İş-1
CUMA
Cumartesi
İstatistik ve Deneme Metodları
C-3
Yabancı Dil-II
D-4
09.00-10.30
Teknik Resim
D-9-10
Zooloji
D-10
Fizik
D-2
07 Nisan 2015
SALI
PERŞEMBE
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarım Ekonomisi
İş-1
17.00
18.30
(!) Gıda Bilim ve Teknoloji, Bahçe Bitkileri Tarımı, Tarla Bitkileri Tarımı ve Hayvan Yetiştirme ve Besleme Derslerine kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları grupla sınava gireceklerdir. Adı
geçen ders gruplarının sınav programı sayfa 25’te dir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Koyun ve Keçi Yetiştirme
D-4
Kanatlı Hayvan Yetiştirme
D-3
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Yemler Bilgisi
ZO Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Sığır ve Manda Yetiştirme
D-2
FSEÇ-(I.Grup)
FSEÇ- (II.Grup)
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
(Sayfa 25’deki Tabloya Bakınız)
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Arı ve İpekböcekliliği
Yetiştirme
ZO Böl.Ders
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Hayvan Üretimde Hijyen ve
Sanitasyon
Sosyal İçerikli Ders
Grubu
-Doğru ve Etkili
Konuşma Eğitimi
D-3
(Sayfa 25’deki Tabloya
Bakınız)
13.30
15.00
Sosyal İçerikli Ders Grubu
-İletişim Becerileri
-Halkla İlişkiler
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi
(Sayfa 25deki Tabloya Bakınız)
15.15
16.45
Karma Yem Teknolojisi
Projelendirme ve Planlama
ZO Böl.Ders
ZO Böl.Ders
17.00
18.30
Rasyon Hazırlama
Tekniği
ZO Böl.Ders
Ruminantların Beslenmesi
ZO Böl.Ders
DERSİN ADI
GRUP NO
KREDİ/AKTS
ARASINAV TARİHİ
SAATİ
DERSLİK
(!)Bahçe Bitkileri Tarımı
1.
2.
2+2=3/4
2+2=3/4
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
14.00-15.30
14.00-15.30
D-1
D-1
25
3.
4.
5.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
D-3
D-4
D-9-10
(!)Gıda Bilim ve
Teknolojisi
1.
2.
3.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
07.04.2015-Salı
07.04.2015-Salı
07.04.2015-Salı
13.30-15.00
13.30-15.00
13.30-15.00
İş-1
İş-2
İş-2
(!)Süt ve Süt Ürünleri
Teknolojisi
1.
2.
2+2=3/4
2+2=3/4
07.04.2015-Salı
07.04.2015-Salı
13.30-15.00
13.30-15.00
D-3
D-3
(!)Tarımsal Sulama ve
Drenaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
08.15-09.45
B-1
B-2
D-9
D-10
C-2
C-3
C-4
(!)Kırsal AltYapı
Planlaması
1.
2.
2+2=3/4
2+2=3/4
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
08.15-09.45
08.15-09.45
D-1
D-1
(!)Tarla Bitkileri Tarımı
1.
2.
3.
4.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
11.04.2015-Cumartesi
10.30-12.00
10.30-12.00
10.30-12.00
10.30-12.00
D-1
D-1
D-2
D-2
(!)Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
1.
2+2=3/4
11.04.2015-Cumartesi
10.30-12.00
D-3
(!)Hayvan Yetiştirme ve
Besleme
1.
2.
3.
4.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
10.04.2015-Cuma
10.04.2015-Cuma
06.04.2015-Pazartesi
06.04.2015-Pazartesi
08.15.09.45
15.15-16.45
13.30-15.00
13.30-15.00
İş-1
İş-2
C-2
C-3
(!)Genel Zootekni
1.
2+2=3/4
10.04.2015-Cuma
08.15.09.45
İş-2
2.
2+2=3/4
10.04.2015-Cuma
15.15-16.45
İş-3
3.
2+2=3/4
06.04.2015-Pazartesi
13.30-15.00
C-4
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Avrupa Birliği ve Türk Tarımı-TE
Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenlik Sistemleri-ST
PET hayvanlarının Yetiştirilmesi ve Beslenmesi-ZO
Organik Tarımın Temel İlkeleri-BB-BK-TO
Örtüaltı Yetiştiriciliği-BB
Toprak Su Koruma Mühendisliği-TO
Toprak Etüt ve Haritalama Sistemleri-TO
Arazi Kullanım Planlaması ve İlkeleri -TO
Tarımda Girişimcilik Teknikleri(TE)
Tarımda Çevre Kirliliği-BB-BK-TO
2. GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
Çalışma Hayatında İş Güvenliği-TM-ST
Çim ve Yer Örtücüler-TB
Tarla Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik-TE
Peyzaj Ekonomisi-TE
Bitki Besleme Bozuklukları-TO
Tıbbi Bitkiler Tarımı-TB
Hayvancılıkta Mekanizasyon TM
Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Sistemleri-TE
Hobi Bahçeciliği(BB)
Üzüm Yetiştirme Teknikleri (BB)
Tohum Biyolojisi Üretim ve Kalitesi (BB
TARİHİ
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
08 Nisan 2015
TARİHİ
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
SAATİ
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
15.15-16.45
DERSLİĞİ
BK Böl.Ders
TM Böl.Ders
İş-1
İş-2
İş-3
TO Böl.Ders
D-10
TE Böl.Ders
C-2
BB Böl.Ders
DERSLİĞİ
C-2
İş-1
TAB Böl.Ders
BK Böl.Ders
TE Böl.Ders
D-1
TO Böl.Ders
İş-2
C-3
TE Böl. Seminer Salonu
TYS Böl.Ders
BB Böl. Ders
BB Böl. Ders
4. SINIF ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU
AÇILAN DERSİN ADI
TARİHİ
SAATİ
DERSLİĞİ
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
Türk Müzik Kültürü ve Tarihi (D.T.M. Konservatuvarı)
Doğru ve Etkili Konuşma ( Türk Dili Bölümü)
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
08 Nisan 2015
13.30-15.00
13.30-15.00
13.30-15.00
11.45-13.15
D-2
D-4
D-1-10
D-3
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
1.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
26
10.00
11.30
Biyokimya
Ölçme Bilgisi
C-2
C-Çizim Sal
11.45
13.15
13.30
15.00
İstatistik ve Deneme
Metodları
C-3
Tarımsal Zooloji
D-9
Meteoroloji
Fizik
D-2
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim Üyesinden
Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İŞ-1
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
D-1
Bitki Besleme
D-9
13.30
15.00
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik)
BB.Böl.Ders
10.30-12.00
Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
D-3
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım ve
Haberleşme
TE.Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
TB. Böl.Ders
15.15
16.45
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik)
BB.Böl.Ders
17.00
18.30
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
Genel Fitopatoloji
İş-1
10.00
11.30
11.45
13.15
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Süs Bitkileri
BB Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
Tohumluk Bilimi
Yemler ve Hayvan Besleme
D-10
BB Böl.Ders
17.00
18.30
Genel Seracılık
Mantar Yetiştirme Tekniği
BB Böl.Ders
BB Böl.Ders
Tarımsal Ürünlerin
Muhafazası
BB Böl.Ders
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
SAAT
08.15
09.45
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Dış Mekan Süs Bitkileri
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
13.30-15.00
13.30-15.00
D-2
D-4
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
BB Böl.Ders
10.00
11.30
Bahçe Bitkileri Hastalık ve
Zararlıları
BB Böl.Ders
11.45
13.15
13.30
15.00
Bağcılık-II
Bahçe Bitkilerinin
Gübrelenmesi
BB Böl.Ders
BB Böl.Ders
15.15
16.45
17.00
18.30
-Özel Bağcılık
Fide Üretim Teknikleri-Mesleki İngilizce-Doku Kültürü-Fidan ve Fidan Yetiştirme Tekniği-Organik Tarımın Temel İlkeleri-Biyoteknoloji-Yrd
-Hammadde Olarak Bahçe Ürünleri
- Deneme Tekniği
BB Böl.Ders
Ilıman İklim Meyve Türleri-II
Kültür Sebzeleri-II
BB.Böl.Ders
Bahçe
Bitkileri Islahı
D-2
-Sebze
Tohumculuğu
(BB Böl.Ders)
BB.Böl.Ders
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI
SAAT
1.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
27
08.15
09.45
10.00
11.30
Biyokimya
Ölçme Bilgisi
C-2
C-Çizim Sal
11.45
13.15
13.30
15.00
İstatistik ve Deneme
Metodları
C-3
Tarımsal Zooloji
D-9
Meteoroloji
Fizik
D-2
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim Üyesinden
Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İŞ-1
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
D-1
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik)
BB.Böl.Ders
10.30-12.00
Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
D-3
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım ve
Haberleşme
TE-Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Yemler ve Hayvan Besleme
BK Böl.Ders
D-10
Bitki Besleme
D-9
13.30
15.00
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
TB. Böl.Ders
15.15
16.45
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik)
BB.Böl.Ders
17.00
18.30
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
(Genel Fitopatoloji)
İş-1
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Entomolojide Temel Bilgiler
BK Böl.Ders
11.45
13.15
Hastalıkların Tanısı
BK Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Zararlı Tanısı
Yabancı Ot Savaşımı
BK Böl.Ders
BK.Böl.Ders
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Bitki Korumada Makine
Kullanımı
TM Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
13.30-15.00
13.30-15.00
D-2
D-4
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Özel Herboloji
BK Böl.Ders
Meyve Bağ Zararlıları
BK Böl.Ders
Gübreleme İlkeleri
TO Böl.Ders
Sebze Hastalıkları
BK Böl.Ders
Meyve Bağ Hastalıkları
BK Böl.Ders
-Bahçe Bitkileri Hastalık ve Zararlıları-Balarısı Hastalık ve Zararlıları-Çevre Kirliliği ve Tarım İlişkileri-Ekolojik Tarımda Bitki Koruma(BK Böl.Ders)
17.00
18.30
Sebze Zararlıları
BK Böl.Ders
Entegre Zararlı Yönetimi
BK Böl.Ders
GÜZ YARIYILINDAKİ DERSİ BAHAR YARIYILINDA ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN
SAAT
15.15
16.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Uygulamalı Entomoloji-II
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
BK Böl.Ders
08.15
09.45
Bitki Koruma-I
BK Böl.Ders
PEYZAJ MİMARLIĞI PROGRAMI PEYZAJ MİMARLIĞI ALT PROGRAMI (3+1)
1.SINIF
SAAT
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
28
08.15
09.45
10.00
11.30
Genel Toprak Bilgisi
Bitki Materyali-I
D-1-10
D-1-10
11.45
13.15
Peyzaj Sanat Tarihi
D-1
13.30
15.00
Bilgisayar Bilgisi
15.15
16.45
Bitki Ekolojisi
PD-5
17.00
18.30
Mimarlık Bilgisi
D-1-10
Malzeme Bilgisi
PD-1-2
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim Üyesinden
Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Perspektif Çizim Tekniği
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
PD-1-C-Çizim sal.
10.00
11.30
Peyzaj Planlama
D-1
11.45
13.15
13.30
15.00
Peyzaj Projesine Giriş
Peyzaj Konstrüksiyonu
PD-1-4
PD-1-2
15.15
16.45
Peyzaj Ekonomisi
PD-5
17.00
18.30
Bitki Materyali-III
D-1-2
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Ağaçlandırma
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Proje-II (08.15-17.00)
PD-1-2
PD-4
10 Nisan 2015
CUMA
Peyzaj Donatı Elemanları
11 Nisan 2015
Cumartesi
PD-1
10.00
11.30
11.45
13.15
Peyzaj Mekanizasyonu
PD-5
Çim Alanlar
D-1
13.30
15.00
15.15
16.45
Kırsal Rekreasyon Alan
Planlama
Teknik Perspektif
PD-5
D-1
17.00
18.30
Çevre Sorunları
PD-2
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
13.30-15.00
13.30-15.00
D-2
D-4
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Sanat ve Mekan
07 Nisan 2015
SALI
Coğrafi Bilgi Sistemleri
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Proje-IV (08.15-17.00)
PD-4
PD-2
PD-4
Peyzaj Bakım Tekniği
10 Nisan 2015
CUMA
Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü
10.30-12.00
Çevre Felsefesi
PD-2
Kent Planlama
PD-1-2
İhale Dosyası Hazırlama
15.15
16.45
14.00-15.30
Kent Peyzajı
PD-1
PD-2
17.00
18.30
11 Nisan 2015
Cumartesi
PD-2
Bilgisayar Destekli
Tasarım-II
PD-3
D-1
13.30
15.00
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Yaban Hayatı
Kentsel Tasarım
PD-1-2
PD-1
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SÜT TEKNOLOJİSİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
29
08.15
09.45
10.00
11.30
Biyokimya
Ölçme Bilgisi
C-2
C-Çizim Sal
11.45
13.15
13.30
15.00
İstatistik ve Deneme
Metodları
C-3
Tarımsal Zooloji
D-9
Meteoroloji
Fizik
D-2
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim Üyesinden
Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İŞ-1
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
D-1
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik)
BB.Böl.Ders
10.30-12.00
Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
D-3
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım ve
Haberleşme
TE.Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Süt Kimyası ve Biyokimyası
Yemler ve Hayvan Besleme
D-10
Bitki Besleme
D-9
13.30
15.00
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
TB. Böl.Ders
15.15
16.45
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik)
BB.Böl.Ders
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
(Genel Fitopatoloji)
İş-1
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Laboratuvar Tekniği
ST Böl.Ders
Süt Endüstrisinde İşlem
Mühendisliği
İş-1
13.30
15.00
Gıda Bilim ve Teknolojisi
İş-1
15.15
16.45
ST Böl.Ders
17.00
18.30
Süt Mikrobiyolojisi
ST Böl.Ders
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
13.30-15.00
13.30-15.00
D-2
D-4
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Süt Endüstrisinde Pazarlama
Süt Endüstrisinde Mev.
ve Sistem Kal. Yön.
Süt Endüstrisi Tesislerinin Kuruluş ve
Organizasyonu
ST Böl.Ders
ST Böl.Ders
10 Nisan 2015
CUMA
Sütçülük Atıklarının
Değerlendirmesi
11 Nisan 2015
Cumartesi
ST Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
ST Böl.Ders
Süt..End.Yrd.Katkı Mad.
ST Böl.Ders
13.30
15.00
Krema ve Tereyağı
Teknolojisi
ST Böl.Ders
15.15
16.45
Peynir Teknolojisi
ST Böl.Ders
17.00
18.30
Koyulaştırılmış Süt ve Süt
Ürünleri
ST Böl.Ders
Mesleki Uygulamalar-II
ST Böl.Ders
Süt Endüstrisinde
Ambalajlama
ST Böl.Ders
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
30
08.15
09.45
10.00
11.30
Biyokimya
Ölçme Bilgisi
C-2
C-Çizim Sal
İstatistik ve Deneme
Metodları
C-3
11.45
13.15
13.30
15.00
Tarımsal Zooloji
D-9
Meteoroloji
Fizik
D-2
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim Üyesinden
Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İŞ-1
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
D-1
Bitki Besleme
D-9
13.30
15.00
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik)
BB.Böl.Ders
10.30-12.00
Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
D-3
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım ve
Haberleşme
TE-Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
TB. Böl.Ders
15.15
16.45
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik)
BB.Böl.Ders
17.00
18.30
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
Tarım Hukuku
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
(Genel Fitopatoloji)
D-2
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
İş-1
10.00
11.30
Tarımsal Kur. ve Org.
TE Böl.Ders
11.45
13.15
Tarımsal Pazarlama
D-2
13.30
15.00
15.15
16.45
Yemler ve Hayvan Besleme
D-10
17.00
18.30
Türkiye Ekonomisi
TE Böl.Ders
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
13.30-15.00
13.30-15.00
D-2
D-4
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
11.45
13.15
Tarıma Dayalı Sanayi
İşletmeciliği
TE Böl.Ders
13.30
15.00
Tarım Politikası-II
D-1
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Proje Hazırlama
ve Değerlendirme
Süt Endüstrisinde
Pazarlama
TE Böl.Ders
TE Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Kırsal Kalkınma
TE Böl.Ders
Kantatif Teknikler
TE Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tarım ve Çevre
İlişk.Ekonomisi
TE Böl.Ders
Genel Muhasebe
İş-1
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
İş-1
Uluslararası
Bütünleşme ve Türk
Tarımı
TE Böl.Ders
15.15
16.45
Ekonometri
Tarımsal İşletmelerin Analiz ve
Planlaması
Tarımsal Koop.İşl.
TE Böl.Ders
D-2
TE Böl.Ders
17.00
18.30
Tarım İşletmelerinin
Finansmanı
D-1
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIM MAKİNELERİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
31
08.15
09.45
10.00
11.30
Biyokimya
Ölçme Bilgisi
C-2
C-Çizim Sal
İstatistik ve Deneme
Metodları
C-3
11.45
13.15
13.30
15.00
Tarımsal Zooloji
D-9
Meteoroloji
Fizik
D-2
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim Üyesinden
Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İŞ-1
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
D-1
Bitki Besleme
D-9
13.30
15.00
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik)
BB.Böl.Ders
10.30-12.00
Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
D-3
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
TB. Böl.Ders
15.15
16.45
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik)
BB.Böl.Ders
17.00
18.30
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
(Genel Fitopatoloji)
İş-1
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım ve Haberleşme
TE-Böl.Ders
Tarımsal Mekanizasyonda
Sistem Analizi
TM Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
Termodinamik
11 Nisan 2015
Cumartesi
Ekonomik ve Ekolojik Üretim
Teknikleri
TM Böl.Ders
TM Böl.Ders
15.15
16.45
Tarımsal Elektrifikasyon
Yemler ve Hayvan Besleme
D-10
TM Böl.Ders
17.00
18.30
Tarım Makineleri İşl.ve
Bakım Tekniği
TM Böl.Ders
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
SAAT
08.15
09.45
4.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Diploma Tezi
TM Böl. Ders
07 Nisan 2015
SALI
13.30-15.00
13.30-15.00
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
İklimlendirme
Tekniği
TM Böl.Ders
D-2
D-4
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvansal Üretim
Makinaları
Ürün İşleme Tekniği
TM Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Bitki Korumada
Makine Kullanımı
TM Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
Tarımda
Bilişim
Teknolojileri
TM Böl.Ders
Hassas Tarım
Teknikleri
(Tarım Makinaları Mühendislik Esasları-II)
TM Böl.Ders
TM Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
Hasat ve Harman Makinaları
TM Böl.Ders
Ergonomi
Otomatik Kontrol
TM Böl.Ders
TM Böl.Ders
Tarımsal Mekanizasyon
Planlama
15-30-17.00
*Bilgisayar Destekli
Tasarım3B
Lab-3-4
TM Böl.Ders
17.00
18.30
Taşıma ve İletim Tekniği
Meliorasyon ve Sulama
Makineleri
Proje
TM Böl. Ders.
TM Böl.Ders
TM Böl.Ders
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ALT PROGRAMI
1.SINIF
06 Nisan 2015
07 Nisan 2015
08 Nisan 2015
09 Nisan 2015
10 Nisan 2015
11 Nisan 2015
32
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Biyokimya
Ölçme Bilgisi
C-2
C-Çizim Sal
İstatistik ve Deneme
Metodları
C-3
11.45
13.15
13.30
15.00
PERŞEMBE
CUMA
Cumartesi
Tarımsal Zooloji
D-9
Meteoroloji
Fizik
D-2
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim Üyesinden
Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İŞ-1
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
D-1
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik)
BB.Böl.Ders
10.30-12.00
Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
D-3
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım ve
Haberleşme
TE-Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Kırsal yerleşim Tekniği
TYS Böl.Ders
Yemler ve Hayvan Besleme
D-10
Bitki Besleme
D-9
13.30
15.00
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
TB. Böl.Ders
15.15
16.45
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik)
BB.Böl.Ders
17.00
18.30
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
(Genel Fitopatoloji)
İş-1
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Su Yapıları
B-1
Sulama Suyu Kalitesi
TYS Böl.Ders
17.00
18.30
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
13.30-15.00
13.30-15.00
D-2
D-4
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Arazi Toplulaştırması
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Su kaynaklarının Planlaması
Tarımsal Drenaj
TYS Böl.Ders
TYS Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
B-2
10.00
11.30
11.45
13.15
Tarımda Bilişim Teknolojileri
TM Böl.Ders
13.30
15.00
Drenaj Sistemlerinin Tasarımı
TYS Böl.Ders
15.15
16.45
17.00
18.30
Sulamada Organizasyon ve
Yönetim
TYS Böl.Ders
Proje Çalışmaları-II
TYS Böl.Ders
Tarımsal Yapıların Tasarımı
TYS Böl.Ders
Basınçlı Sulama
Sistemleri
TYS Böl.Ders
Su İletim Yapıları
TYS Böl.Ders
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
33
10.00
11.30
Biyokimya
Ölçme Bilgisi
C-2
C-Çizim Sal
İstatistik ve Deneme
Metodları
C-3
11.45
13.15
13.30
15.00
Tarımsal Zooloji
D-9
Meteoroloji
Fizik
D-2
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim Üyesinden
Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İŞ-1
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
D-1
Bitki Besleme
D-9
13.30
15.00
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik)
BB.Böl.Ders
10.30-12.00
Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
D-3
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım ve
Haberleşme
TE-Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
TB. Böl.Ders
15.15
16.45
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik)
BB.Böl.Ders
17.00
18.30
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
(Genel Fitopatoloji)
İş-1
10.00
11.30
11.45
13.15
Tarla Bitkileri Tanımı
TAB Böl.Ders
13.30
15.00
Moleküler Biyolojinin İlkeleri
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarla Bitkilerinde Tohumluk Bilimi
TAB Böl.Ders
10.30-12.00
Tarla Tarımı
İş-1
TAB Böl.Ders
15.15
16.45
17.00
18.30
Yemler ve Hayvan Besleme
D-10
Yeşil Alan Bitkileri
TAB Böl.Ders
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
13.30-15.00
13.30-15.00
D-2
D-4
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Yemeklik Dane
Baklagiller
TAB Böl.Ders
Tohumluk
Tescil ve
Sertifikasyon
TAB
Böl.Ders
TAB
Böl.Ders
İkinci
Ürün
Tarımı
Böl.Ders
Böl.Ders
Çim
Tekniği
Moleküler
Biyoteknoloji
TAB
TAB
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Tahıllar
TAB Böl.Ders
Tıbbi
Bitkiler
TAB
Böl.Ders
17.00
18.30
Çayır Mera Islahı
TAB Böl.Ders
Özel Bitki Islahı
TAB Böl.Ders
Endüstri
Bitkileri
D-1
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
34
10.00
11.30
Biyokimya
Ölçme Bilgisi
C-2
C-Çizim Sal
11.45
13.15
13.30
15.00
İstatistik ve Deneme
Metodları
C-3
Tarımsal Zooloji
D-9
Meteoroloji
Fizik
D-2
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim Üyesinden
Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İŞ-1
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
D-1
Bitki Besleme
D-9
13.30
15.00
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik)
BB.Böl.Ders
10.30-12.00
Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
D-3
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
TB. Böl.Ders
15.15
16.45
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik)
BB.Böl.Ders
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
(Genel Fitopatoloji)
İş-1
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım ve Haberleşme
TE-Böl.Ders
Verimlilik Analizleri
Yemler ve
Uzaktan Algılama
Hayvan
ve CBS
Besleme
TO Böl.Ders
D-10
Sulama Suyu kalitesi ve Türkiye Suları
D-2
TO Böl.Ders
17.00
18.30
Jeoloji-Jeomorfoloji
TO Böl.Ders
11 Nisan 2015
Cumartesi
Laboratuvar Tekniği ve
Analiz Yöntemleri
TO Böl.Ders
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
13.30-15.00
13.30-15.00
D-2
D-4
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyolojisi
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
TO Böl.Ders
10.00
11.30
Toprak
Kirliliği
Sera Bitkilerinin
Gübrelenmesi
TO
Böl.Ders
TO Böl.Ders
Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi
TO Böl.Ders
11.45
13.15
Tarla Bitkilerinin
Gübrelenmesi
TO Böl.Ders
13.30
15.00
Toprak Etüd Haritalama
TO Böl.Ders
15.15
16.45
Toprak Verimliliği
TO Böl.Ders
17.00
18.30
Peyzaj ve Süs Bitkilerinin
Gübrelenmesi
TO Böl.Ders
Türkiye Toprakları
Toprak Su Korunumu
Gübreleme İlkeleri
TO Böl.Ders
TO Böl.Ders
TO Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ZOOTEKNİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
11 Nisan 2015
Cumartesi
35
10.00
11.30
Biyokimya
Ölçme Bilgisi
C-2
C-Çizim Sal
11.45
13.15
13.30
15.00
İstatistik ve Deneme
Metodları
C-3
Tarımsal Zooloji
D-9
Meteoroloji
Fizik
D-2
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları Öğretim Üyesinden
Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
2.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Tarımsal Sulama ve Drenaj
İŞ-1
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
D-1
Bitki Besleme
D-9
13.30
15.00
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik)
BB.Böl.Ders
10.30-12.00
Tarla Bitkileri
Yetiştirme İlkeleri
D-3
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Yayım ve
Haberleşme
D-10
11 Nisan 2015
Cumartesi
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
TB. Böl.Ders
15.15
16.45
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik)
BB.Böl.Ders
17.00
18.30
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
3.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
(Genel Fitopatoloji)
D-10
Moleküler
Genetiğin
Temelleri
Sindirim
Fizyolojisi ve
Metabolizma
ZO
Böl.Ders
ZO Böl.Ders
17.00
18.30
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Hayvan Sağlığı
ZO Böl.Ders
Yemler ve Hayvan Besleme
D-10
Hayvan Barınakları
ZO Böl.Ders
Laboratuvar ve Analiz
Tekniği
ZO Böl.Ders
Ġletişim Becerileri (Ġletişim Fakültesi)
Halkla Ġlişkiler (Ġletişim Fakültesi)
13.30-15.00
13.30-15.00
09 Nisan 2015
09 Nisan 2015
D-2
D-4
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Monogastrik Hayvanların
Beslenmesi
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvan Genetiği ve
Islahı
ZO Böl.Ders
10.00
11.30
11.45
13.15
Koyun ve Keçi Yetiştirme
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi
Hayvansal Üretim Makinaları
D-4
ZO Böl.Ders
TM Böl.Ders
ZO Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
Hayvancılıkta Projelendirme ve
Planlama
ZO Böl.Ders
17.00
18.30
Arı ve İpekböceği
Rasyon Hazırlama
Tekniği
Yem
Mikrobiyolojisi
ZO Böl.Ders
Bİyoinformatik
Hayvancılık
Organizasyonları
Ruminantların
Beslenmesi
ZO Böl.Ders
ZO Böl.Ders
ZO Böl.Ders
ZO Böl.Ders
ZO Böl.Ders
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
11 Nisan 2015
Cumartesi
36
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
İstatistik
ZO.Böl.Ders
Tarımsal Ekoloji
C-2
Laboratuvar Tekniği
Böl.Ders
Genetik
C-2
Bilgisayar-II
Lab-1
Bitki Sistematiği
BK Böl.Ders
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları
Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Bitki Besleme
D-9
Tarımsal Meteoroloji
B-2
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
TE Böl.Ders
Yabancı Ot Savaşımı
BK.Böl.Ders
10 Nisan 2015
CUMA
Meyve Yetiştirme-I
BB.Böl.Ders
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
D-9
Hayvansal Üretim
ZO Böl.Ders
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
İş-1
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Yemeklik Dane Baklagiller
TAB Böl.Ders
10 Nisan 2015
CUMA
Tahıllar
TAB Böl.Ders
Bağ Yetiştirme
BB Böl.Ders
Sebze Yetiştirme-II
BB Böl.Ders
Endüstri Bitkileri-II
D-1
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve
Zararlıları
BB Böl. Ders
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Örtüaltı Sebzeciliği
C- Cizim Sal
17.00
18.30
Ilıman İklim Meyve
Türleri-II
D-2
Gübreleme
TO Böl.Ders
Özel Bağcılık
BB Böl.Ders
Süs Bitkileri
BB Böl.Ders
Mantar
Yetiştirme
Tekniği
BB Böl.
Ders
Kültür
Sebzeleri-II
BB.Böl.Ders
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI
Bahçe Bitkileri Islahı
BB Böl.Ders
37
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
İstatistik
ZO.Böl.Ders
Tarımsal Ekoloji
C-2
Bilgisayar-II
Lab-1
Laboratuvar Tekniği
Böl.Ders
Genetik
C-2
Bitki Sistematiği
BK Böl.Ders
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları
Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Bitki Besleme
D-9
Tarımsal Meteoroloji
B-2
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
TE Böl.Ders
Yabancı Ot Savaşımı
BK.Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Meyve Yetiştirme-I
BB.Böl.Ders
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
D-9
Hayvansal Üretim
ZO Böl.Ders
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
İş-1
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Yemeklik Dane Baklagiller
TAB Böl.Ders
10 Nisan 2015
CUMA
Tahıllar
TAB Böl.Ders
Bağ Yetiştirme
BB Böl.Ders
Sebze Yetiştirme-II
BB Böl.Ders
Endüstri Bitkileri-II
D-1
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Özel Herboloji
BK Böl.Ders
Örtüaltı Sebzeciliği
C.Çizim Sal
Meyve Bağ Zararlıları
BK Böl.Ders
Gübreleme
TO Böl.Ders
Sebze Hastalıkları
BK Böl.Ders
Meyve Bağ Hastalıkları
BK Böl.Ders
Sebze Zararlıları
BK Böl.Ders
Entegre Zararlı Yönetimi
BK Böl.Ders
38
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
İstatistik
ZO.Böl.Ders
Tarımsal Ekoloji
C-2
Bilgisayar-II
Lab-1
Laboratuvar Tekniği
Böl.Ders
Genetik
C-2
Bitki Sistematiği
BK Böl.Ders
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları
Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Bitki Besleme
D-9
Tarımsal Meteoroloji
B-2
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
TE Böl.Ders
Yabancı Ot Savaşımı
BK.Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Meyve Yetiştirme-I
BB.Böl.Ders
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
D-9
Hayvansal Üretim
ZO Böl.Ders
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma-II
İş-1
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Yemeklik Dane Baklagiller
TAB Böl.Ders
10 Nisan 2015
CUMA
Tahıllar
TAB Böl.Ders
Bağ Yetiştirme
BB Böl.Ders
Sebze Yetiştirme-II
BB Böl.Ders
Endüstri Bitkileri-II
D-1
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Organik Tarla Tarımı
TAB Böl.Ders
07 Nisan 2015
SALI
Yem Bitkileri
TAB Böl.Ders
Deneme Tekniği
TAB Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Tarla Tarımı
TAB Böl.Ders
Çayır Mera Islahı
TAB Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve
Zararlıları
TAB Böl.Ders
Gübreleme
TO Böl.Ders
Özel Bitki ıslahı
TAB Böl.Ders
39
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI SÜT TEKNOLOJİSİ ALT PROGRAMI
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
1.SINIF
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Toprak Bilgisi
D-10
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
İstatistik
ZO.Böl.Ders
10 Nisan 2015
CUMA
Bilgisayar-II
Lab-1
Analitik Kimya
İş-3
Genel
Ekonomi
D-3
Genel
Mikrobiyoloji
İş-1
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları
Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma
İş-1
Süt Bilimi
ST Böl.Ders
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Üreme Bilgisi ve Yapay
Tohumlama
ZO Böl.Ders
Bitkisel Üretim Tekniği
BB Böl.Ders
Tarımsal Meteoroloji
B-2
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
İŞ-1
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
D-9
17.00
18.30
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvan Üretimde Hijyen ve
Sanitasyon
D-3
13.30
15.00
15.15
16.45
Süt Teknolojisine Giriş
ST Böl.Ders
Hayvancılıkta Proje Hazırlama ve
Değerlendirme
ZO Böl.Ders
Barındırma İlkeleri
ZO Böl.Ders
17.00
18.30
Arı ve İpekböcekçiliği
ZO Böl.Ders
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
Dondurma ve Benzeri Ürünler
Teknolojisi
ST Böl.Ders
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
ZO Böl.Ders
Rasyon Hazırlama Tekniği
ZO Böl.Ders
4.SINIF
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Akışkanlar Mekaniği
D-1
Süt Endüstrisinde Mevzuat
ST Böl.Ders
Süt Endüstrisinde Yardımcı ve Katkı
Maddeleri
ST Böl.Ders
Termodinamik
TM Böl.Ders
Koyulaştırılmış Süt ve Süt Ürünleri
ST Böl.Ders
Krema ve Tereyağı Teknolojisi
ST Böl.Ders
Peynir Teknolojisi
ST Böl.Ders
Süt Kimyası ve Biyokimyası
ST Böl.Ders
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI
10 Nisan 2015
CUMA
Sütçülük Atıklarının
Değerlendirilmesi
ST Böl.Ders
40
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Toprak Bilgisi
D-10
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Tarımsal Ekoloji
C-2
İstatistik
ZO.Böl.Ders
10 Nisan 2015
CUMA
Bilgisayar-II
Lab-1
Analitik Kimya
İş-3
Genel
Ekonomi
D-3
Genel
Mikrobiyoloji
İş-1
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları
Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma
İş-1
Süt Bilimi
ST Böl.Ders
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
Üreme Bilgisi ve Yapay
Tohumlama
ZO Böl.Ders
Bitkisel Üretim Tekniği
BB Böl.Ders
Tarımsal Meteoroloji
B-2
10 Nisan 2015
CUMA
Tarımsal Mekanizasyon
İŞ-1
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
D-9
17.00
18.30
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvan Üretimde Hijyen ve
Sanitasyon
D-3
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
07 Nisan 2015
SALI
Arı ve İpekböcekçiliği
ZO Böl.Ders
Süt Teknolojisine Giriş
ST Böl.Ders
Hayvancılıkta Proje Hazırlama ve
Değerlendirme
ZO Böl.Ders
Barındırma İlkeleri
ZO Böl.Ders
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
ZO Böl.Ders
Rasyon Hazırlama Tekniği
ZO Böl.Ders
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
11.45
13.15
Örtüaltı Sebzeciliği
C-Cizim Sal.
Tarıma Dayalı Sanayi
İşletmeciliği
TE Böl.Ders
13.30
15.00
Tarım Politikası-II
D-1
15.15
16.45
Ekonometri
D-2
17.00
18.30
07 Nisan 2015
SALI
Maliye
TE Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Tarla Tarımı
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Ders
Tarım ve Çevre İlişkileri
Ekonomisi
TE Böl.Ders
Tarımda Bilişim Teknolojileri
TM Böl.Ders
Tarımsal Pazarlama-II
D-2
Tarımsal Projelerin
Hazırlanması ve
Değerlendirilmesi
TE Böl.Ders
AB ve Türk Tarımı
Böl.Seminer Salonu
Tarımsal İşletmelerin Analiz ve
Planlaması
TE Böl.
Türkiye Ekonomisi
TE Böl.Ders
Et Sığırcılığı
ZO Böl.Ders
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI ZOOTEKNİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
41
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Tarımsal Ekoloji
C-2
Toprak Bilgisi
D-10
İstatistik
ZO.Böl.Ders
Bilgisayar-II
Lab-1
Analitik Kimya
İş-3
Genel
Ekonomi
D-3
Genel
Mikrobiyoloji
İş-1
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları
Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bitki Koruma
İş-1
Süt Bilimi
ST Böl.Ders
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Üreme Bilgisi ve Yapay
Tohumlama
ZO Böl.Ders
Bitkisel Üretim Tekniği
BB Böl.Ders
Tarımsal Meteoroloji
B-2
Tarımsal Mekanizasyon
İŞ-1
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
D-9
17.00
18.30
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvan Üretimde Hijyen ve
Sanitasyon
D-3
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
07 Nisan 2015
SALI
Arı ve İpekböcekçiliği
ZO Böl.Ders
Süt Teknolojisine Giriş
ST Böl.Ders
Hayvancılıkta Proje Hazırlama ve
Değerlendirme
ZO Böl.Ders
Barındırma İlkeleri
ZO Böl.Ders
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
ZO Böl.Ders
Rasyon Hazırlama Tekniği
ZO Böl.Ders
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Küçükbaş Sü ZO Böl.Ders t
üretimi
Tarımsal Yapılar
TYS Böl.Ders
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Yumurta Tavukçuluğu
ZO Böl.Ders
Karma Yem Teknolojisi
ZO Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvansal Üretim Makineleri
TM Böl.Ders
Besleme
Aksaklıkları
ZO Böl.Ders
Kürk
Hayvancılığı
ZO Böl.Ders
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
D-9
Et Sığırcılığı
ZO Böl.Ders
Yem
Mikrobiyolojisi
ZO Böl.Ders
Tavşan
Yetiştirme
ZO Böl.Ders
Ruminantların Beslenmesi
ZO Böl.Ders
42
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIM MAKİNELERİ ALT PROGRAMI
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
Matematik-II
D-3
C-Çizim Sal.
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Bilgisayar-II
Lab-1
Analitik Kimya
İŞ-3
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları
Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Mühendislik Mekaniği
TM Böl.Ders
Bitkisel Üretim
BB Böl.Ders
Hidrolik-I
TYS Böl.Ders
Tarımsal Meteoroloji
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Laboratuvar Tekniği
TO Böl.Ders
Toprak Su Korunumu
TO Böl.Ders
Hayvansal Üretim
ZO Böl.Ders
Yapı Statiği ve Mukavemeti
TYS Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyoloji
TO Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Tarımsal Yapılar
TYS Böl.Ders
Bitki Koruma Makineleri
TM Böl.Ders
Termodinamik
TM Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
TE Böl.Ders
17.00
18.30
Meliorasyon ve Sulama Makineleri
TM Böl.Ders
Sulama Suyu Kalitesi
D-2
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
10.00
11.30
11.45
13.15
07 Nisan 2015
SALI
Bahçe ve Süs Bitkileri
BB Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
İklimlendirme
Tekniği
TM Böl.Ders
Tarımda Bilişim Teknolojileri
TM Böl.Ders
Hasat ve Harman Makineleri
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Hayvansal Üretim Makineleri
TM Böl.Ders
Ürün İşleme Tekniği
TM Böl.Ders
Bitki Korumada Makime
Kullanımı
TM Böl.Ders
(Tarım Makinaları Mühendislik Esasları-II)
TM Böl.Ders
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
Ekonomik ve Ekolojik Üretim
Teknikleri
TM Böl.Ders
Tarımsal Mekanizasyon
Planlaması
TM Böl.Ders
Ergonomi
TM Böl.Ders
Otomotik Kontrol
TM Böl.Ders
Tarımsal Elektirifikasyon
TM Böl.Ders
Taşıma ve İletim Tekniği
TM Böl.Ders
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ALT PROGRAMI
43
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
Matematik-II
D-3
C-Çizim Sal.
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Bilgisayar-II
Lab-1
Analitik Kimya
İŞ-3
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları
Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Mühendislik Mekaniği
TM Böl.Ders
Bitkisel Üretim
BB Böl.Ders
Hidrolik-I
TYS Böl.Ders
Tarımsal Meteoroloji
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Laboratuvar Tekniği
TO Böl.Ders
Toprak Su Korunumu
TO Böl.Ders
Hayvansal Üretim
ZO Böl.Ders
Yapı Statiği ve Mukavemeti
TYS Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyoloji
TO Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Tarımsal Yapılar
TYS Böl.Ders
Termodinamik
TM Böl.Ders
Bitki Koruma Makineleri
TM Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
TE Böl.Ders
17.00
18.30
Meliorasyon ve Sulama Makineleri
TM Böl.Ders
Sulama Suyu Kalitesi
D-2
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bahçe ve Süs Bitkileri
BB Böl.Ders
Proje Çalışmaları-II
TYS Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Sulamada Programlama
Teknikleri
TYS Böl.Ders
Su Yapıları
B-1
Drenaj Sistemlerinin
Tasarımı
TYS Böl.Ders
15.15
16.45
17.00
18.30
Kırsal Yerleşim Tekniği
TYS Böl.Ders
Basınçlı Sulama Sistemleri
TYS Böl.Ders
Sulamada Organizasyon v e Yönetim
TYS Böl.Ders
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ALT PROGRAMI
Su
Kaynaklarının
Yönetimi
TYS Böl.Ders
Su İletim
Yapıları
TYS Böl.Ders
44
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
Matematik-II
D-3
C-Çizim Sal.
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Bilgisayar-II
Lab-1
Analitik Kimya
İŞ-3
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları
Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Mühendislik Mekaniği
TM Böl.Ders
Bitkisel Üretim
BB Böl.Ders
Hidrolik-I
TYS Böl.Ders
Tarımsal Meteoroloji
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Laboratuvar Tekniği
TO Böl.Ders
Toprak Su Korunumu
TO Böl.Ders
Hayvansal Üretim
ZO Böl.Ders
Yapı Statiği ve Mukavemeti
TYS Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyoloji
TO Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Tarımsal Yapılar
TYS Böl.Ders
Termodinamik
TM Böl.Ders
Bitki Koruma Makineleri
TM Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
TE Böl.Ders
17.00
18.30
Meliorasyon ve Sulama Makineleri
TM Böl.Ders
Sulama Suyu Kalitesi
D-2
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
Bahçe ve Süs Bitkileri
BB Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
İleri Bitki Fizyolojisi
TO Böl.Ders
Toprak Su Koruma Mühendisliği
TO Böl.Ders
Topraksız Tarım
BB Böl.Ders
Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi
TO Böl.Ders
Toprak Mekaniği Teknolojisi
TO Böl.Ders
11.45
13.15
Organik Tarımın Temel İlkeleri
TO Böl.Ders
13.30
15.00
İleri Bitki Biyokimyası
Toprak Etüd Haritalama
TO Böl.Ders
TO Böl.Ders
15.15
16.45
17.00
18.30
Toprak-Bitki Su Analiz
Tekniği
TO Böl.Ders
Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi
TO Böl.Ders
Sera Bitkilerinin
Gübrelenmesi
TO Böl.Ders
Toprak Biyokimyası
TO Böl.Ders
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI
Gübreleme
TO Böl.Ders
45
1.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
17.00
18.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
“
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Bilgisi
D-10
Ölçme Bilgisi
Matematik-II
D-3
C-Çizim Sal.
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Bilgisayar-II
Lab-1
Analitik Kimya
İŞ-3
Genel Ekonomi
D-3
Not: Bilgisayar, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerinden başarısız olan öğrenciler daha önce dersi aldıkları
Öğretim Üyesinden Yeni Programlar ile birlikte sınava gireceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Mühendislik Mekaniği
TM Böl.Ders
Bitkisel Üretim
BB Böl.Ders
Hidrolik-I
TYS Böl.Ders
Tarımsal Meteoroloji
B-2
15.15
16.45
17.00
18.30
Laboratuvar Tekniği
TO Böl.Ders
Toprak Su Korunumu
TO Böl.Ders
Hayvansal Üretim
ZO Böl.Ders
Yapı Statiği ve Mukavemeti
TYS Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyoloji
TO Böl.Ders
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
3.SINIF
SAAT
08.15
09.45
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
07 Nisan 2015
SALI
10.00
11.30
11.45
13.15
13.30
15.00
15.15
16.45
Tarımsal Yapılar
TYS Böl.Ders
Termodinamik
TM Böl.Ders
Bitki Koruma Makineleri
TM Böl.Ders
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
TE Böl.Ders
17.00
18.30
Meliorasyon ve Sulama Makineleri
TM Böl.Ders
Sulama Suyu Kalitesi
D-2
09 Nisan 2015
PERŞEMBE
10 Nisan 2015
CUMA
Ders
Tarım ve Çevre İlişkileri
Ekonomisi
TE Böl.Ders
4.SINIF
SAAT
08.15
09.45
10.00
11.30
06 Nisan 2015
PAZARTESİ
11.45
13.15
Örtüaltı Sebzeciliği
C-Cizim Sal.
Tarıma Dayalı Sanayi
İşletmeciliği
TE Böl.Ders
13.30
15.00
Tarım Politikası-II
D-1
15.15
16.45
Ekonometri
D-2
17.00
18.30
07 Nisan 2015
SALI
Maliye
TE Böl.Ders
08 Nisan 2015
ÇARŞAMBA
Tarla Tarımı
Tarımda Bilişim Teknolojileri
TM Böl.Ders
Tarımsal Pazarlama-II
D-2
Tarımsal Projelerin
Hazırlanması ve
Değerlendirilmesi
TE Böl.Ders
AB ve Türk Tarımı
Böl.Seminer Salonu
Tarımsal İşletmelerin Analiz ve
Planlaması
TE Böl.
Türkiye Ekonomisi
TE Böl.Ders
Et Sığırcılığı
ZO Böl.Ders
Download

e.ü.zġraat fakültesġ 2014-2015 bahar yarıyılı türk