T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Düzce MYO İNŞAAT BÖLÜMÜ
Yaz okulunda başka Üniversitelerden ders almak İsteyen öğrenciler;
1- Hangi dersi alacaksa, o dersin ders içerikleri, Kredisi, Ders saati ve AKTS’sinin En az ilgili
dersinki kadar veya daha fazla olması gerekmektedir.
2- 2012 ve sonrası girişliler gittikleri Üniversitede BOLOGNA kapsamında ders içerikleri,
ders saati ve AKTS’sini esas almalıdır.
3- Öğrenci en fazla gittiği Üniversitenin toplam AKTS’sini (yaz okulu yönergesine göre)
geçmeyecek kadar ders alabilir.
4- Onay için kendi bölümündeki bölüm başkanı ve koordinatöre belgeleri getirmesi ve izin
alması gerekmektedir.
5- Gidilecek Üniversitenin ders içerikleri o üniversiteden onaylı, kendi üniversitesinin ders
içerikleri de kendi üniversitesinden onaylı olmalıdır.
6- Yapılacak hatalardan (yanlış kod, AKTS, içerik, ders saati vb.) öğrenci sorumludur.
7- Detaylı bilgi için DÜ Yaz Okulu yönergesi, Öğrenci işleri ve bölüm sekreterliğine
başvurabilirsiniz.
NOT: Çan eğrisi uygulanan Üniversitelerden yaz okulu alınaMAZ.
NOT: Tüm işlemlerinizi EN GEÇ ilgili yılın 30 HAZİRAN’ına kadar
bitirmeniz tavsiye olunur.
Download

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce MYO İNŞAAT BÖLÜMÜ Yaz