BURSA ORHANGAZI UNIVERSITY
2014 Fall Term Final Exam Schedule
Bölüm / Department
Dersin Kodu ve Adı / Course Code and
Name
Dersi Veren Öğretim Elemanı / Instructor's
Name
Sınav Tarihi /Exam Date
Exam Date
Day
Süre / Time
ISL 1
İKT 101 - İktisada Giriş
Yrd. Doç. Dr. Mustafa HATTAPOĞLU
05 Ocak 2015 Pazartesi
5-Jan
Monday
09:30
ISL 1
Mat 101 Genel Matematik
Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILMAZ
07 Ocak 2015 Çarşamba
7-Jan
Wednesday
09:30
ISL 1
İŞL 101 - İşletme Bilimine Giriş
Doç. Dr. Senay YÜRÜR
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
14:30
ISL 1
ENF 101 - Bilgi Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. Semiral ÖNCÜ
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
14:30
ISL 1
ENG 101 - English 1
Okutman M.HÜSEYİNOĞLU
13 Ocak 2015 Salı
13-Jan
Tuesday
09:30
ISL 1
İŞL 103 - Örgüt Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz MENGENCİ
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
12:00
İİBF
TUR 103 - TUR 113 - Türk Dili 1
Okutman S. Ahmet Ercan - Fatih YALVAÇ
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
14:30
ISL 2
İŞL 203 - Sosyal Bilimler için İstatistik 1
Öğretim Görevlisi Fatih İHTİYAROĞLU
06 Ocak 2015 Salı
6-Jan
Tuesday
09:30
ISL 2
HUK 201 - İşletme Hukuku
Doç. Dr. İlknur KILKIŞ
07 Ocak 2015 Çarşamba
7-Jan
Wednesday
12:00
ISL 2
RUS 111 - Rusça
Okutman M.HÜSEYİNOĞLU
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
14:30
ISL 2
SPA 111 - İspanyolca
Okutman Katherine CAVIS
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
14:00
ISL 2
ATA 103 - Atatürk Principles 1
Okutman İlbeyi ÖZER
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
14:30
ISL 2
İŞL 207 - Pazarlama İlkeleri
Prof. Dr. Hüseyin KANIBİR
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
09:30
ISL 2
İŞL 201 - Finansal Muhasebe 1
Yrd. Doç. Dr. Göksel ACAR
13 Ocak 2015 Salı
13-Jan
Tuesday
12:00
ISL 2
İŞL 205 - Yönetim Organizasyon
Doç. Dr. Halil SAYLI
15 Ocak 2015 Perşembe
15-Jan
Thursday
14:30
Page 1 of 6
UT 1 (ENG) - FIN 1 (ENG) - ISL 1 (ENG)
INF 101 - Information Technologies
Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜRHANLI
05 Ocak 2015 Pazartesi
5-Jan
Monday
12:00
UT 1 (ENG) - FIN 1 (ENG) - ISL 1 (ENG)
BUS 101 - Introduction to Business
Yrd. Doç. Dr. Fahri APAYDIN
06 Ocak 2015 Salı
6-Jan
Tuesday
12:00
UT 1 (ENG) - FIN 1 (ENG) - ISL 1 (ENG)
ECON 101 - Introduction to Economics 1
Yrd. Doç. Dr. Faisal RANA
07 Ocak 2015 Çarşamba
7-Jan
Wednesday
09:30
UT 1 (ENG) - FIN 1 (ENG) - ISL 1 (ENG)
FIN 103 - Financial Accounting 1
Yrd. Doç. Dr. Göksel ACAR
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
14:30
UT 1 (ENG) - FIN 1 (ENG) - ISL 1 (ENG)
BUS 103 - Organizational Sociology
Yrd. Doç. Dr. Cengiz MENGENCİ
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
09:30
UT 1 (ENG) - FIN 1 (ENG) - ISL 1 (ENG)
ENG 111 - English 1
Okutman Çağla ÖZEN
15 Ocak 2015 Perşembe
15-Jan
Thursday
09:30
UT 1 (ENG) - FIN 1 (ENG) - ISL 1 (ENG)
MAT 111 - Calculus for Social Sciences
Yrd. Doç. Dr. Panagiotis ZERVOPOULAS
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
09:30
İİBF
TUR 103 - TUR 113 - Türk Dili 1
Okutman S. Ahmet Ercan - Fatih YALVAÇ
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
14:30
PSIR 1
ECON 101 - Introduction to Economics 1
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hattapoğlu
05 Ocak 2015 Pazartesi
5-Jan
Monday
09:30
PSIR 1
PSIR 101 - Introduction to Political Science
Yrd. Doç. Dr. Zeyneb Çağlıyan İÇENER
07 Ocak 2015 Çarşamba
7-Jan
Wednesday
14:30
PSIR 1
INF 101 - Information Technologies
Yrd. Doç. Dr. Semiral ÖNCÜ
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
09:30
PSIR 1
SOC 101 - Introduction to Sociology
Öğretim Görevlisi Gülşen SEVEN
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
09:30
PSIR 1
ENG 111 - English 1
Okutman Çağla ÖZEN
15 Ocak 2015 Perşembe
15-Jan
Thursday
09:30
İİBF
TUR 103 - TUR 113 - Türk Dili 1
Okutman S. Ahmet Ercan - Fatih YALVAÇ
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
14:30
PSIR 2
MAN 203 - Statistics 1
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hattapoğlu
05 Ocak 2015 Pazartesi
5-Jan
Monday
14:30
PSIR 2
PSIR 205 - Classical Political Thought
Öğretim Görevlisi Gülşen SEVEN
06 Ocak 2015 Salı
6-Jan
Tuesday
14:30
PSIR 2
PSIR 202 - European Integration
Yrd. Doç. Dr. Erhan İÇENER
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
12:00
PSIR 2
ATA 113 - Atatürk Principles 1 (International
Std.)
Ömer GÜRGEN
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
14:30
Page 2 of 6
PSIR 2
ATA 103 - Atatürk Principles 1
Okutman İlbeyi ÖZER
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
14:30
PSIR 2
PSIR 201 - International Relations
Yrd. Doç. Dr. Burcu S. KARADEMİR
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
14:30
PSIR 2
ENG 211 - Academic English 1
Okutman M.HÜSEYİNOĞLU
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
09:30
Bölüm / Department
Dersin Kodu ve Adı / Course Code and Name
Dersi Veren Öğretim Elemanı / Instructor's Name
Sınav Tarihi
Day
Exam Date
Süre / Duration
Interior Arch. and Env. Design
IAED 101 - Orientation in Architecture and
Design Education
Ass.Prof. Dr. Salem M. Tarhuni
05 Ocak 2015 Pazartesi
5-Jan
Monday
09:30
Interior Arch. and Env. Design
MATH 111 - Mathematics I
Öğr. Gör. İrfan Türk
07 Ocak 2015 Çarşamba
7-Jan
Wednesday
09:30
Interior Arch. and Env. Design
IAED105 - Basic Design
Ass. Prof. Dr. J. S.Chadchan
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
09:30
Interior Arch. and Env. Design
ATA 113 - Atatürk’s Principles and History of
Ömer Gürgen
Turkish Revolution for International Students - I
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
14:30
Interior Arch. and Env. Design
IAED 107 - Designing With Digital Media
Ass.Prof. Dr. Salem M. Tarhuni
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
09:30
Interior Arch. and Env. Design
ENG 101 - English I
Okutman Çağla Özen
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
09:30
Interior Arch. and Env. Design
IAED 103 - Architectural Rendering Techniques Ass.Prof. Dr. Salem M. Tarhuni
15 Ocak 2015 Perşembe
15-Jan
Thursday
09:30
Mimarlık / Interior Arch. and Env. Des.
TUR 103 TUR 113 - Türk Dili I/Turkish for
International Students - 1
Ahmet Ercan
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
14:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MAT 111 - Matematik
Öğr. Gör. Fatih İhtiyaroğlu
07 Ocak 2015 Çarşamba
7-Jan
Wednesday
09:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 111 - Tasarım I
Doç. Dr. Yasemin Erbil
Öğr. Gör. Sebla Arın
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
09:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
ATA 103 Atatürk İlke ve İnkilapları
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
14:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 107 - Mimarlık Kültürü
Öğr. Gör. Sebla Arın
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
14:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
ENG 101 - İngilizce
Okutman Madina Hüseyinoğlu
13 Ocak 2015 Salı
13-Jan
Tuesday
09:30
Page 3 of 6
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 109 - Mimarlıkta Dijital Medya
Öğr. Gör. Mustafa Balcı
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
14:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 103 - Mimari Anlatım Teknikleri
Yrd. Doç.Dr. Nimet Öztank
15 Ocak 2015 Perşembe
15-Jan
Thursday
09:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 112 - Tasarım II
Yrd. Doç. Dr.Nimet Öztank
M. Tarhuni
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
09:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 205 - Statik ve Mukavemet
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sel
06 Ocak 2015 Salı
6-Jan
Tuesday
09:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 201 - Mimari Proje I
Doç. Dr. Yasemin Erbil
Ass. Prof. Dr. J. S.Chadchan
Öğr. Gör. Sebla Arın
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
09:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 211 - Mesleki İngilizce
Ass. Prof. Dr. J. S.Chadchan
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
09:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 203 - Yapı ve Yapım
Teknolojisi
Yrd. Doç.Dr. Nimet Öztank
Heptaşkın
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
09:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 209 - Bilgisayar Destekli Tasarım
Öğr. Gör. Mustafa Balcı
15 Ocak 2015 Perşembe
15-Jan
Thursday
13:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 207 - Türk Mimarlık Tarihi
Yrd. Doç.Dr. Nimet Öztank
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
14:30
Mimarlık (TÜRKÇE)
MIM 201 - Mimari Proje I
Doç. Dr. Yasemin Erbil
Ass. Prof. Dr. J. S.Chadchan
Öğr. Gör. Sebla Arın
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
12:00
SINIF/CLASS
Dersin Kodu ve Adı / Course Code and Name
Ass.Prof. Dr. Salem
Öğr.Gör. Seçil
Dersi Veren Öğretim Elemanı / Instructor's Name
Sınav Tarihi
Day
Exam Date
Saat / Time
C 107-108
MTH 209-PROBABILITY AND STATISTICS
Öğretim Görevlisi İrfan TÜRK
05 Ocak 2015 Pazartesi
5-Jan
Monday
09:30
C 109-110
MAT209-Olasılık ve İstatistik
Öğretim Görevlisi Fatİh İHTİYAROĞLU
05 Ocak 2015 Pazartesi
5-Jan
Monday
09:30
C 107-108
MM 209-Mühendislik Malzemeleri
Prof. Dr. Ali BAYRAM
05 Ocak 2015 Pazartesi
5-Jan
Monday
14:30
C 107-108-109
MTH101-MATHEMATICS I
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Sultan KÖSE
06 Ocak 2015 Salı
6-Jan
Tuesday
09:30
C 110-C 111-A 302-A 303
MAT101-MATEMATİK I
Öğretim Görevlisi İrfan TÜRK
06 Ocak 2015 Salı
6-Jan
Tuesday
09:30
C 107-108
MM101-Makine Mühendisliğine Giriş
Yrd. Doç. Dr. İdris KAREN
07 Ocak 2015 Çarşamba
7-Jan
Wednesday
09:30
Page 4 of 6
C 109-110
İNM207 BİNA BİLGİSİ
Doç Dr. Yasemin ERBİL
07 Ocak 2015 Çarşamba
7-Jan
Wednesday
09:30
C 111
CEN101-Introduction to Computer Eng.
Yrd. Doç. Dr. Radvan ABUJASSAR
07 Ocak 2015 Çarşamba
7-Jan
Wednesday
09:30
C 107-108
MM 201-Diferansiyel Denklemler
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Sultan KÖSE
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
09:30
C 109-110
MAT 201-Diferansiyel Denklemler
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Sultan KÖSE
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
09:30
C 111-B 301
MTH 201-Differential Equations
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Sultan KÖSE
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
09:30
C 107-108
BİL113-Bilgisayar Programlama I
Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜRHANLI
08 Ocak 2015 Perşembe
8-Jan
Thursday
14:30
C 107-108
MM 205-Statik
Prof. Dr. Reşat ÖZCAN
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
09:30
C 109-110
CIV 101-INTRODUCTION TO CIVIL
ENGINEERING
Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEL
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
09:30
C 111
CEN112-Computer Programming I
Yrd. Doç. Dr. Radvan ABUJASSAR
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
09:30
C 107-108-109-110-111
ATA 101, ATA 113 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Okutman Ahmet ERCAN
09 Ocak 2015 Cuma
9-Jan
Friday
14:30
C 107-108
MM 207-Termodinamik I
Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
09:30
C 109-110
İNM 203-MALZEME BİLİMİ
Yrd. Doç. Dr. Kader ŞAHİN
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
09:30
C 107
FİZ103 TEMEL FİZİK
Öğretim Görevlisi Ali KARATUTLU
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
14:30
C 108
PHY101-Physics I
Öğretim Görevlisi Ali KARATUTLU
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
14:30
C 109-110-111
FİZ101 Fizik I
Yrd. Doç. Dr. Serkan ŞAHİN
12 Ocak 2015 Pazartesi
12-Jan
Monday
14:30
C 107
ENG111-English I-EEM(ENG) - CEN(ENG)
Okutman Çağla ÖZEN
13 Ocak 2015 Salı
13-Jan
Tuesday
09:30
C 108-109
İNG101-İngilizce I
Okutman Çiğdem İLKDOĞDU
13 Ocak 2015 Salı
13-Jan
Tuesday
09:30
C 110-111
İNG101-İngilizce I
Okutman Madina HÜSEYİNOĞLU
13 Ocak 2015 Salı
13-Jan
Tuesday
09:30
1/Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution-1
Page 5 of 6
C 107-108
OSD327 PAZARLAMA İLKELERİ
Doç Dr. Fahri APAYDIN
13 Ocak 2015 Salı
13-Jan
Tuesday
12:00
Bilgisayar uygulama lab.
EEM207-Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Öğretim Görevlisi Adnan EVİN
13 Ocak 2015 Salı
13-Jan
Tuesday
12:00
C 107-108
ENG111-English I-IM (TR) - IAED (ENG)
Okutman Çağla ÖZEN
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
09:30
C 109-110
EEM203-Sayısal Tasarım
Yrd. Doç. Dr. Cevat ÜNAL
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
09:30
C 107-108
MM103-Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Yrd. Doç. Dr. İdris KAREN
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
12:00
C 107-108
CIV201-Strength
Yrd. Doç. Dr. Asma PERVEEN
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
14:30
C 109-110
EEM105-Elektrik-Elektronik Mühendisliğine
Giriş
Yrd. Doç. Dr. Ömer ESKİDERE
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
14:30
C 111
EEM101-Introduction to Electrical-Electronics
Engineering
Yrd. Doç. Dr. Emrah YÜRÜKLÜ
14 Ocak 2015 Çarşamba
14-Jan
Wednesday
14:30
C 107-108
MATH 210-Sayısal Analiz
Öğretim Görevlisi İrfan TÜRK
15 Ocak 2015 Perşembe
15-Jan
Thursday
09:30
C 107-108
EEM201-Devre Analizi I
Doç. Dr. Osman KALENDER
15 Ocak 2015 Perşembe
15-Jan
Thursday
14:30
B 302-B 303
İNM 103 -TEKNİK RESİM
Yrd. Doç. Dr. Gül SAYAN ATANUR
15 Ocak 2015 Perşembe
15-Jan
Thursday
14:30
C 107-108
CIV 205 -DYNAMICS
Yrd. Doç. Dr. Yu Ping YUEN
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
09:30
C 109-110
OSD325 - PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM
Öğretim Görevlisi Fatih YALINBAŞ
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
09:30
C 108-109
TUR103-Türk Dili I
Okutman Ahmet ERCAN
16 Ocak 2015 Cuma
16-Jan
Friday
14:30
Page 6 of 6
Download

İndirmek İçin Tıklayınız / Click Here To Download