22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
SİU 2014 TEKNİK PROGRAMI
I. GÜN
23 Nisan 2014, Çarşamba
08.00 - 09.00
08:45 – 9:45
KAYIT
AÇILIŞ (Hasan Turan Konferans Salonu)
1. Kurultay Başkanı Konuşması
2. Üniversite Yönetimi Hoş geldin konuşması
3. Ana sponsor Turkcell konuşması
4. Altın sponsor Aselsan konuşması
5. Bronz sponsor Netaş konuşması
6. SIU senatörü (Enis Çetin) Konuşması
08:45 - 08:50
08:50 - 08:55
08:55 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 – 09:40
09:40 - 09:45
09.45-10.45
Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu)
10:45 - 11:00 Çay-Kahve Arası
11:00-12:30
OTURUM 1-1
(1. Gün-1. Oturum) Bilgisayarla Görü 1 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum Başkanı: Lale Akarun
1. Tek Yönlü Yakinsama Tabanli Hiper-Düzlem
2. Görüntü İşleme İle Pozisyon Kestirimi Sistemi
Siniflandiricisi (18), Hakan Çevikalp (Osmangazi Ü.), Hasan Geliştirilmesi ve Rotorlu İnsansız Hava Araçlarının Kalkış
Serhan Yavuz (Osmangazi Ü.)
ve İnişinde Kullanılması (38), Ufuk Suat Aydın (TUSAŞTürk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Engin Esin (TUSAŞTürk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.)
3. Haar-Benzeri Öznitelikler ve Basamaklı Hızlandırma
Kullanarak Tümyönlü Kameralar İle Binek Araç Tespiti (89),
Hakkı Can Karaimer (İzmir YTE), Yalın Baştanlar (İzmir
YTE)
4. Görüntü İşleme Teknikleri İle Ahşap Yüzey Analizi
(120), İbrahim Çetiner (Süleyman Demirel Ü.), Halit
Çetiner (Süleyman Demirel Ü.), Ahmet Ali Var (Süleyman
Demirel Ü.)
5. Yakın Kızılötesi Spektroskopisi İle İncirde Yüzey Küfü
Tespiti ve Yüzey Küfünün Aflatoksin Seviyesine Etkisi
(134), Efkan Durmuş (Süleyman Demirel Ü.), Ali Güneş
(Süleyman Demirel Ü.), Habil Kalkan (Süleyman Demirel
Ü.)
6. Zaman Serilerinden Nitelik Çıkarımı ile Hareket Tanıma
(144), Ali Seydi Keçeli (Hacettepe Ü.), Ahmet Burak Can
(Hacettepe Ü.)
(1. Gün- 1. Oturum) İletişim 1 (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
1. Çok-Kanallı Telsiz Sistemler Üzerinden Depolanmış Video 2. Seralar İçin Gerçek Zamanlı Kablosuz Veri Takip
İIetimi: Sıralayıcı Başarım Değerlendirmesi (171), Sahar
Sisteminin Geliştirilmesi: Endüstriyel Bluetooth
Ebadinezhad (Doğu Akdeniz Ü.), Dogu Arifler (Doğu Akdeniz Uygulaması (166), Mehmet Ali Dayıoğlu (Ankara Ü.)
Ü.), Keivan Bahmani (Doğu Akdeniz Ü.), Erhan Ince (Doğu
Akdeniz Ü.)
3. İki Qubit'lik Kuantum Haberleşme Ağlarının Eş Zamanlılık
Dolanıklık Ölçütü ile Kuantum Fisher Bilgisinin Analizi (97),
Volkan Erol (Okan Ü.), Sinan Bugu (İstanbul Ü.), Fatih
Özaydın (Işık Ü.), Azmi Ali Altıntaş (Okan Ü.)
4. Farklı GPS protokolleri İçin Düşük Güçlü Atik Süzgeç
Uygulaması (192), Mesut Atasoyu (İstanbul Teknik Ü.),
Ersin Alaybeyoğlu (İstanbul Teknik Ü.), Hakan Kuntman
(İstanbul Teknik Ü.)
5. Gezgin Rölelerin DFBÇE Tabanlı Hücresel Ağ
Performansına Etkisi (104), İlhan Baştürk (İzmir YTE), Berna
Özbek (İzmir YTE)
6. VPN Cihazları İçin Otomatik Test Üretme ve
Uygulama Sistemi (194), Levent Önder Yılmaz
(TÜBİTAK BİLGEM), Hasan Ateş (TÜBİTAK BİLGEM),
Zafer Bayraktar (TÜBİTAK BİLGEM), Yakup Kaya
(TÜBİTAK BİLGEM), İsa Bostan (TÜBİTAK BİLGEM),
Recep Talha Küyük (TÜBİTAK BİLGEM), İbrahim
Hökelek (TÜBİTAK BİLGEM), M. Ümit Uyar (City
College of the City U. of New York)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(1. Gün-1. Oturum) Biyomedikal Sinyal ve İmge İşleme 1 (Ahmet Selim Teymur Salonu) Oturum Başkanı:
1. İmleç Hareketinin Hayaline Dayalı Elektroensefalogram
İşaretlerinin Sınıflandırılması (265), Önder Aydemir (KTÜ),
Temel Kayıkçıoğlu (KTÜ)
2. Motor Hareket Ödevi ve Motor İmgelemesi Sırasında
Hemodinamik Tepkinin Laterizasyonunun Saptanması
(673), Yunus Engin Gökdağ (Boğaziçi Ü.), Fırat Şansal
(Boğaziçi Ü.), Ata Akın (İstanbul Bilgi Ü.)
3. yEMG Örüntü Sınıflandırması İçin Dalgacık Dönüşümü
İle Öznitelik Vektörü Çıkartımı (344), Cengiz Tepe
(Ondokuzmayıs Üniversitesi), Nurettin Şenyer
(Ondokuzmayıs Üniversitesi), İlyas Eminoğlu
(Ondokuzmayıs Üniversitesi)
4. Kol EMG Sinyallerinin Örüntü Tanıma Tabanlı Analizi
ve Yapay Sinir Ağları İle Sınıflandırılması (701), Seyit
Ahmet Güvenç (KTÜ), Mengü Demir (KTÜ), Mustafa
Ulutaş (KTÜ)
5. EMG Tabanlı El Hareketinin Analizi Aracılığı İle Robot
El Simülatörünün Kontrolü (119), Beyda Taşar (Firat Ü.),
Turgay Kaya (Firat Ü.Arif Gülten (Firat Ü.)
6. Down Sendromlu Bireylerin Değerlendirilmesinde
Gabor Fisher Sınıflandırıcı Tabanlı Tıbbi Karar Destek
Sistemi (716), Şafak Saraydemir (Kara Harp Okulu),
Necmi Taşpınar (Erciyes Ü.), Osman Eroğul (TOBB ETÜ),
Hülya Kayserili (İstanbul Ü.)
(1. Gün- 1. Oturum) Antenler 1 (Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu) Oturum Başkanı:
1. Mobil Uygulamalar İçin Yeni Bir Mikroşerit Yama Anten
Tasarımı (269), Volkan Elmas (Haliç Ü.), Erdem
Demircioglu Demircioglu (Ankara Ü.), Taha İmeci (İstanbul
Ticaret Ü.)
2. Ultra Geniş Band İmplant Kablosuz Vücut Alan
Ağlarında Gölgeleme Etkilerinin İncelenmesi (270),
Memduh Suveren (Erciyes Ü.), Muzaffer Kanaan (Erciyes
Ü.), Canset Koçer (Erciyes Ü.)
3. IEEE802.11N MIMO-OFDM WLAN Uzaysal Çoğullama 4. Sürekli Sağlık İzleme İçin Minyatür ve Biouyumlu
Sistemlerinin İlintili Kanallar Üzerinde Ortak
Anten Tasarımı (193), Ademola Kaka (Uluslararası Kıbrıs
Gönderici/Alıcı Anten Seçimi İle Kapasite Artırımı (111),
Ü.), Mehmet Toycan (Uluslararası Kıbrıs Ü.)
Asuman Savaşcıhabeş (Nuh Naci Yazgan Ü.), Özgür Ertuğ
(Gazi Ü.)
5. Richards Uzayında Band Geçiren Devre Fonksiyonu
Gerçeklemesi ve Yama Anten Uyumlaştırmada Kullanımı
(220), Ramazan Köprü (Işık Ü.), Çağatay Aydın (Işık Ü.),
Bekir Binboğa Sıddık Yarman (İstanbul Ü.)
6. UHF RFID Pasif Etiket için Dipol Anten Tasarımları
(354), Neşem Keskin (YTÜ), Taha İmeci (İst Ticaret Ü.),
Shah Rahman (İst Şehir Ü.), Ertuğrul Karaçuha (İTÜ)
(1. Gün- 1. Oturum) Örüntü ve Nesne Tanıma 1 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum Başkanı: Pınar Karagöz
1. Hessian Matrisi ve Temel Eğriliklere Dayanan Yeni Bir 2. Metin Özetleme İçin Cümle Seçim Metotları (46),
Doku Sınıflandırma Metodu (34), Nuh Alpaslan (İnönü Ü.), Aysun Güran (Doğuş Ü.), Sümeyra Nur Arslan (YTÜ),
Kazım Hanbay (Bingöl Ü.), Davut Hanbay (İnönü Ü.),
Esma Kılıç (YTÜ), Banu Diri (YTÜ)
Fatih Talu (İnönü Ü.)
3. Büyük Veri Kümelerinin Yaklaşık Spektral Öbeklemesi
İçin K-Ortalama++ Nicemleme Yönteminin Kullanılması
(59), Berna Yalçın (İTÜ), Kadim Taşdemir (Uluslararası
Antalya Ü.)
4. Sınıflayıcı Başarımı için Yeni bir Belirlenimci
Geçerlilik Yöntemi: Aldım-Verdim (106), Bayram Cetişli
(Süleyman Demirel Ü.), Habil Kalkan (Süleyman Demirel
Ü.)
5. Modüler Ortak Vektör Yaklaşımı (160), Mehmet Koç
(Bilecik Şeyh Edebali Ü.), Atalay Barkana (Anadolu Ü.)
6. Trafik İşaret Tanımada Altuzay Temelli
Sınıflandırıcılar için İmge Tanımlayıcılarının
Değerlendirilmesi (175), Mustafa Özdamar (Eskişehir
Osmangazi Ü.), Rıfat Edizkan (Eskişehir Osmangazi Ü.)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(1. Gün- 1. Oturum) İstatistiksel Sinyal İşleme 1 (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı: Furkan Kıraç
1. Kırpılmış Ortalamalı Gürbüz Konum Kestiriminde Yeni
Sonuçlar (698), Mustafa A. Altınkaya (İzmir YTE)
2. RASAT Uydu Görüntülerinin Optimal
Pankeskinleştirilmesi (620), Mustafa Teke (TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü), Mehmet Saygın
Seyfioğlu (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Arda
Ağçal (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Sevgi
Zübeyde Gürbüz (TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü)
3. Grafik İşlemcileri Üzerinde Paralel Parçacık Süzgeci
Kullanarak Tempo Takibi (633), Ertuğ Karamatlı (Boğaziçi
Ü.), Ali Taylan Cemgil (Boğaziçi Ü.)
4. Tespit Olasılığı Düşük Sinyallerin Düşük SNR Altında
Çok-Kanallı Sensör Dizileri İle Tespiti (585), Can Uysal
(Anadolu Ü.), Tansu Filik (Anadolu Ü.)
5. NOMA Yöntemleriyle Tek-Kanalda Konuşma-Müzik
Ayrıştırmanın Konuşma Tanıma Performansına Etkisinin
Analizi (577), Cemil Demir (Tübitak-Bilgem), Ali Taylan
Cemgil (Boğaziçi Ü.), Murat Saraçlar (Boğaziçi Ü.)
6. Özyineli Ters Uyarlanır Algoritma Kullanarak Seyrek
Sistem Tanımı (513), Mohammad Naser Sabet Jahromi
(Eastern Mediterranean U.), Aykut Hocanin (Eastern
Mediterranean U.), Osman Kukrer (Eastern Mediterranean
U.), Mohammad Shukri Salman (Mevlana U.)
(1. Gün- 1. Oturum) İmge İşleme 1 (Sümela Salonu) Oturum Başkanı:
1. Bir Bit Dönüşümü Temelli Şerit Tespit Sistemi (711),
2. Dentritik Spine Uçlarındaki Yapısal Değişikliklerin
Berk Baykal (Kocaeli Ü.), Ahmet Remzi Özcan (Kocaeli Ü.), Uzun-Dönem ve Kısa-Dönem Bellek Davranışına Etkisi
Sarp Erturk (Kocaeli Ü.)
(508), Ahmet Turan (Ordu Ü.), Temel Kayıkçıoğlu (KTÜ)
3. Morfolojik İşlemler İle Kalp Anjiyografi Video Verisinde 4. Tomosentez İçin Cebirsel geri Çatma Algoritmalarının
Otomatik Gürültü Temizleme (681), H.Kevser Bayraktar
Karşılaştırılması (679), Kübra Cengiz (İTÜ), Mustafa
(Yalova Ü.), Ozlem Mutlu (Yalova Ü.), Ali iskurt (Yalova Ü.) Kamaşak (İTÜ)
5. Yüksek Bit Derinlikli Kızılötesi İmgelerin Kayıpsız
Sıkıştırılmasında Öngörücülerin Performans
Değerlendirmesi (667), Halil I. Cüce (TÜBİTAK BİLGEM
İLTAREN), Nihat Tekeli (TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN)
6. Görüntü İyileştirme İşlemcisi ve Uygulamaları (634),
Ahmet Çağrı Bağbaba (İTÜ), Ahmet Turan Erozan
(Yıldırım Beyazıt Ü.), Berna Örs (İTÜ)
(1. Gün- 1. Oturum) Telsiz İletişimi 1 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı: Mehmet Şafak
1. İki Yönlü Röleli Yayin Kanalları İçin Servis Dışı Kalma
Ve Bit Hata Başarımı Analizleri (110), Umur Karabulut
(İTÜ), Ümit Aygölü (İTÜ)
2. Çöz ve İlet Temelli MIMO İşbirlikli Ağlar İçin Anten
Seçimi (131), Erdoğan Aydın (Maltepe Ü.), Hacı İlhan
(YTÜ), Özgür Özdemir (Selçuk Ü.)
3. Ağ Kodlamali Evre Uyumsuz işbirlikli iletişim (293),
Muhammet Ali Karabulut (YTÜ), Özgür Özdemir (Selçuk
Ü.), Hacı İlhan (YTÜ)
4. En İyi Röle Seçimli Dağıtılmış Turbo Kodlamalı Sistem
Performansı (205), Hakan Kaya (Bülent Ecevit Ü.), Ertan
Öztürk (Bülent Ecevit Ü.)
5. 4-Pam Tekrarlama Kodu İçin Sinyal Kümesi
Şekillendirmesi (278), Şeyda Çankaya (TOBB ETÜ), Melda
Yüksel (TOBB ETÜ)
6. Çerçeve Doldurma Verimliliğini Artıran Geliştirilmiş
OBBP Algoritması (183), Ghazal Rouhafzay (Doğu
Akdeniz Ü.), Keivan Bahmani (Doğu Akdeniz Ü.), Erhan
Ince (Doğu Akdeniz Ü.)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(1. Gün- 1. Oturum) Sinyal İşleme Kuramı (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı: Aydın Akan
1. Referanssiz Görüntü Bloklanma Ölçümü Için Yeni Bir
Yöntem (672), Koray Ozansoy (Özyeğin Ü.), Nuri Özer
(Vestek Elektronik A.Ş.), Faruk Dönmez (Vestek Elektronik
A.Ş.), Fatih Uğurdağ (Özyeğin Ü.)
2. ADMM Tabanli Sadece Faz Ile Ana Huzme Güç Kisitli
Yan Huzme Bastirma (186), Yaşar Kemal Alp (Bilkent
Ü./ASELSAN A.Ş.), Orhan Arikan (Bilkent Ü.)
3. Yapısal Veri Belirsizlikleri Altında Yarışmacı Doğrusal
4. Seyrek Akustik Oda Sistemi Tahmini İçin Bir Sıfıra
MMSE Kestirim (589), Nuri Denizcan Vanlı (Bilkent Ü.),
Çekme Karışık Normlu LMS (411), Gülden Eleyan
Muhammed Ömer Sayın (Bilkent Ü.), Süleyman Serdar Kozat (Mevlana Ü.), Mohammad Salman (Mevlana Ü.)
(Bilkent Ü.)
5. Uzak ve Yakın-Alan Çok-Yollu İşaretleri İçin Açı ve
6. Normal ve Epileptik EEG Sinyallerinin Filtreleme
Konum Kestirimi (433), Ahmet Musab Elbir (ODTÜ), Temel Yöntemleri ile Analizi (593), Duygu Gür (Fırat Ü.),
Engin Tuncer (ODTÜ)
Turgay Kaya (Fırat Ü.), Mustafa Türk (Fırat Ü.)
12:30-14:00
Öğle Yemeği
14:00 -15:30
OTURUM 1-2
(1. Gün- 2. Oturum) O14-Bilişsel Robotlar ve Uygulamaları 1 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
Sinan Kalkan
1. Davetli Konuşmacı 1: Aydan Erkmen
2. Temel sağlarlık tabanlı karmaşık sağlarlık öğrenimi
(214), Emre Ugur (Innsbruck U.), Sandor Szedmak
(Innsbruck U.), Justus Piater (Innsbruck U.)
3. Robot Futbolu için Görsel Pusula Uygulaması (631), Okan
Aşık (Boğaziçi Ü.), H. Levent Akın (Boğaziçi Ü.)
4. Gerçek Zamanlı Ataletsel Hareket Bulanıklığı Ölçeği
(706), Mehmet Mutlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi),
Afşar Saranlı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Uluç
Saranlı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
(1. Gün- 2. Oturum) Biyometrik-Biyomedikal İmge İşleme (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
Hasan Demirel
1. Elektrik Empedans Spektroskopi Meme Doku Kayitlarinin
Siniflandirilmasinda Topluluk Algoritmalarinin Başarisi
(447), Kübra Eroğlu (İstanbul Arel Ü.), Eteri
Karamehmetoğlu (İstanbul Ü.), Niyazi Kılıç (İstanbul Ü.)
2. Konik Işinli Bilgisayarli Tomografi Görüntülerinde
Farkli Gürültü Temizleme Yöntemlerinin Deneysel
Karşilaştirilmasi (662), Ercüment Yılmaz (KTÜ), Temel
Kayıkçıoğlu (KTÜ), Saadettin Kayıpmaz (KTÜ)
3. Eğricik Dönüşümü Tabanli Gauss Karişimlari Yöntemi Ile 4. Parmak Eklem İzine Dayalı Biyometrik Kimliklendirme
Imgelerde Gürültü Giderimi (472), M. Alptekin Engin
(594), Özge Makul (KTÜ), Murat Ekinci (KTÜ)
(Atatürk Ü.), Bülent Çavuşoğlu (Atatürk Ü.)
5. Kranyoplasti Uygulamaları İçin Medikal Görüntüler
Üzerinde Dağınık Veri Kestirimi (531), Ferhat Atasoy
(Karabük Ü.), Baha Şen (Yıldırım Beyazıt Ü.), Fatih Nar
(Uzay ve Savunma Teknolojileri(SDT)), Mahmut Ferat
(Yıldırım Beyazıt Ü.)
6. İskelet Doldurma Oranı ile Verimli Şekil Tanima (133),
Yahya Sirin (TOBB ETÜ), M. Fatih Demirci (TOBB ETÜ)
(1. Gün- 2. Oturum) Video İşleme (Ahmet Selim Teymur Salonu) Oturum Başkanı:
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
1. 2BVideo+Derinlik Haritasi Tabanli 3B Videoda ZYönünde Hareketin Ölçümü (324), Hüseyin Bayrak (Kara
Harp Okulu), Gökçe Nur (Kirikkale Ü.), Eyüp Tuna
(Kirikkale Ü.)
2. Görüntü Işleme Ve Bulanik Mantik Tabanli Pantograf
Geometrik Modelin Tespiti (208), Orhan Yaman (Fırat Ü.),
Mehmet Karaköse (Fırat Ü.), İlhan Aydin (Fırat Ü.), Erhan
Akin (Fırat Ü.)
3. Tetrolet Dönüşümüyle Gerçekleştirilen Gürültü Giderme 4. Video Kopya Bulma Için Yerel Indeksleme Metodlarinin
Uygulamalari Için Tetromin Dizilimi Sayisinin Belirlenmesi Performans Analizi (35), Savaş Özkan (TÜBİTAK UZAY),
(57), Murat Ceylan (Selçuk Ü.), Ayşe Elif Öztürk (Selçuk Ü.) Ersin Esen (TÜBİTAK UZAY), Gözde Bozdağı Akar
(ODTÜ)
5. Evrimsel Algoritma Tabanlı Analog Süzgeç
6. Disparite-Telafili Kestirim Artıkları İçin Alternatif
Optimizasyonu (396), Revna Acar Vural (YTÜ), Umut Engin Transformlar (36), Burcu Karasoy (ASELSAN), Fatih
Ayten (YTÜ)
Kamışlı (ODTÜ)
(1. Gün- 2. Oturum) O03-İç Ortam Konumlama Sistemleri 1 (Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu) Oturum Başkanı:
Ahmet Yazıcı
1. Iç Ortam Konumlandirma Sistemleri Üzerine Bir Derleme
(395), Hikmet Yücel (İnovasyon Mühendislik Tek. Gel. Dan.
San. Tic. Ltd. Şti.), Ahmet Yazıcı (Osmangazi Ü.), Rifat
Edizkan (Osmangazi Ü.)
2. İç Mekan Konum Belirleme Uygulamaları (386), Saliha
Büyükçorak (İTÜ), Tayfun Erbaş (İTÜ), Güneş Karabulut
Kurt (İTÜ), Abbas Yongaçoğlu (School of Electrical
Engineering and Computer Science)
3. Kapali Ortamlarda Geliş Açisi Ve Zamani Kullanilarak
RFID Tabanli Konum Belirleme (15), Ilgın Şafak (Provus
Bilişim Hizmetleri A.Ş.)
4. Iç Ortamlar Için Konumlandirma (İÇKON) Sisteminin
RF Tabanli Iyileştirilmesi (122), Uğur Yayan (İnovasyon
Müh. Tek. Gel., Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.), Veli Bayar
(İnovasyon Müh. Tek.Geli. Dan., San. ve Tic. Ltd. Şti.),
Ahmet Yazici (Osmangazi Ü.), Hikmet Yücel (İnovasyon
Müh, Tek. Gel., Dan., San. ve Tic. Ltd. Şti.)
5. Alinan Sinyal Gücü RF Parmakizi Binaiçi
6. Pasif RFID'ye Dayali Konum Kestirimi Için Bir
Konumlandirma Sistemlerinde Pratik Faktörler (148), Ahmet Algoritma (303), Erdem Özyurt (Atılım Ü.), Elif Aydın
Bacak (Gebze YTE), Hasari Çelebi (Gebze YTE)
(Atılım Ü.), A. Çağrı Yapıcı (Atılım Ü.)
(1. Gün- 2. Oturum) Bilgisayarla Görü 2 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum Başkanı: Alptekin Temizel
1. Mobil GPU Tabanlı Önemine Göre Örnekleme (151),
2. Rao-Blackwell Parçacik Süzgeci Ile 3 Boyutlu Insan
Özkan Anıl Töral (Yaşar Ü.), Serkan Ergun (Ege Ü.), Murat Takibi (202), Osman Topçu (Tübitak UZAY), Umut
Kurt (Ege Ü.), Aydın Öztürk (İzmir Ü.)
Orguner (ODTÜ), Abdullah Aydın Alatan (ODTÜ), Ali
Özer Ercan (Özyeğin Ü.)
3. Raylı Sistemlerde Yüksek Gerilim Aksamının Otomatik
Denetimi (241), Didem Ağdoğan (FMV Işık Ü.), Veysel
Karani Babacan (TCDD), Mustafa Taner Eskil (FMV Işık
Ü.)
4. Güven-Tabanli Uyarlanir Doğrusal Tarama Kullanarak
Stereo Karşilaştirma (245), Görkem Saygılı (Delft U. of
Technology), Ahmet Seçkin Bilgi (Süleyman Demirel Ü.),
Habil Kalkan (Süleyman Demirel Ü.), Emile A. Hendriks
(Delft U. of Technology)
5. Kalabalık Videolarında Bölgesel Davranışların
Kümelenmesi (253), Cihan Öngün (ODTÜ), Alptekin
Temizel (ODTÜ), Tuğba Temizel (ODTÜ)
6. Kalabalik Videolarinda Yoğunluk Kestirimi (255),
Ayşe Elvan Gündüz (ODTÜ), Tuğba Taşkaya Temizel
(ODTÜ), Alptekin Temizel (ODTÜ)
(1. Gün- 2. Oturum) Örüntü ve Nesne Tanıma 2 (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı:
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
1. Akciğerler Ve Geniş Kanserli Alanlarin Tam Otomatik
Olarak Bölütlenmesi (184), Emin Emrah Özsavaş (Ankara
Ü.), Ziya Telatar (Ankara Ü.), Bahar Dirican (Gülhane
Askeri Tıp Akademisi), Ömer Sağer (Gülhane Askeri Tıp
Akademisi)
2. Uzamsal Ve Zamansal Yöntemler Ile Insan Hareketi
Algilama (16), Hulusi Eroğlu (Ankara Ü.), C. Onur Gökçe
(Ankara Ü.),), H. Gökhan Ilk (Ankara Ü.)
3. Pulmoner Nodüllerin Malign-Benign Ayriminda Topluluk 4. Yüz Bulma Ve Tanima Sistemleri Kullanarak Kimlik
Öğrenme Siniflandiricilarinin Başarimi (223), Ahmet Tartar Tanima (267), Recep Holat (Düzce Ü.), Selman Kulaç
(Istanbul Üniversitesi), Aydin Akan (Istanbul Üniversitesi)
(Düzce Ü.)
5. Çoklu Kanonik Korelasyon Analizi Ile Imge Siniflandirma 6. Çelik İçerisinde Metal Olmayan Kalıntıların Görüntü
(316), Mehmet Cem Çatalbaş (Hacettepe Ü.), Yakup
İşleme ile Otomatik Tespiti ve Sınıflandırılması (325),
Özkazanç (Hacettepe Ü.)
Hüseyin Aydilek (Kırıkkale Ü.), Ediz Polat (Kırıkkale Ü.)
(1. Gün- 2. Oturum) İletişim Kuramı 1 (Sümela Salonu) Oturum Başkanı: Nermin Suljanovic
1. TV Bandlarinda Bilişsel Radyo Uygulamalari Için Aloha
Esasli Başarim Incelemesi (116), Ahmet Turgut Tuncer
(Baskent Ü.)
2. DFBÇ Sisteminde Eğri Uydurma Yöntemleri
Kullanılarak En Uygun Pilot Aralığının İfade Edilmesi
(199), Begüm Korunur Engiz (Ondokuz Mayıs Ü.), Çetin
Kurnaz (Ondokuz Mayıs Ü.), Hatice Sezgin (Ondokuz
Mayıs Ü.)
3. LDPC Kodların Çözümü Için Uyarlanabilir Doğrusal
Programlama (217), Abdullah Sarıduman (Boğaziçi Ü.), Ali
Emre Pusane (Boğaziçi Ü.), Z. Caner Taşkın (Boğaziçi Ü.)
4. OFDM Sistemlerde 16-DAPSK Modülasyonunda
Optimum Halka Oranın Belirlenmesi (228), Fatih Genç
(Çankaya Ü.), Emre Yengel (Çankaya Ü.), Asuman
Savaşçıhabeş (Gazi Ü.), Özgür Ertuğ (Gazi Ü.)
5. İlintili Nakagami Sönümlemeli Kanal Üzerinde Uzamsal- 6. Kablosuz Algılayıcı A˘glarda MAC Yönlendirmenin
Bağlı Kod Tabanlı Haberleşme (237), Reza Ashrafi (Boğaziçi Rolü, Nermin Suljanovic (University of Tuzla), Asmir
Ü.), Ali Emre Pusane (Boğaziçi Ü.)
Gogic (University of Tuzla), Aljo Mujcic (University of
Tuzla), İsmail Hakkı Çavdar (KTÜ)
(1. Gün- 2. Oturum) Sinyal ve İmge İşleme 1 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı:
1. Türkiye İyonküresinin Kısa Süreli Değişimlerinin
İncelenmesi (244), Muhammet Necat Deviren (Hacettepe
Ü.), Feza Arıkan (Hacettepe Ü.), Orhan Arıkan (Bilkent Ü.)
2. Uzun-Dönem Ve Kisa-Dönem Bellek Davranişi
Gösteren Nöronal Motifler (392), Ahmet Turan (Ordu Ü.),
Temel Kayikçioğlu (KTÜ)
3. Insan Hareketlerinden Mikro Doppler Özelliklerin
Çikartilmasi (224), Özge Topuz Alemdaroğlu (ASELSAN
A.Ş.), Çağatay Candan (ODTÜ), Sencer Koç (ODTÜ)
4. Toplam Elektron Içeriğinin Bölgesel Ve Mevsimsel
Parametrik Olasilik Yoğunluk Fonksiyonu Kestirimi (284),
Ozan Koroglu (Hacettepe Ü.), Feza Arikan (Hacettepe Ü.),
M.Necat Deviren (Hacettepe Ü.)
5. Tuşlara Basma Dinamikleri Kullanilarak Kullanici
Tanimlama (338), Yekta Said Can (Boğaziçi Ü.), Fatih
Alagöz (Boğaziçi Ü.)
6. Çok Amaçli Optimizasyon Yöntemleri Kullanarak
Hipertansiyon Tahmini (274), Zeliha Görmez (IGBAM
TÜBİTAK), Hüseyin Şeker (De Montfort Ü.), Ahmet
Sertbaş (İstanbul Ü.)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(1. Gün- 2. Oturum) Yerbilimleri ve Atmosferbilimleri için Sinyal İşleme (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı:
1. Hücresel Yapay Sinir Ağlari (HYSA) Yöntemi Kullanarak 2. Tüm Gökyüzü Kamerasindan Alinan Görüntüler
Bingöl Bölgesi Demir Cevherinin Rezervinin Incelenmesi
Kullanilarak Bulutluluk Ölçümü Yapilmasi (29), İsmail
(32), Ali Muhittin Albora (İstanbul Ü.)
Başlar (TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi), Gizem Kahya
(TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi), Selçuk Helhel (Tübitak
Ulusal Gözlemevi), Tuncay Özışık (TÜBİTAK Ulusal
Gözlemevi)
3. Radon Gazinin (222Rn) Lineer Olmayan Davranişinin
Incelenmesi (54), Miraç kamişlioğlu (Üniversite), Fatih
külahci
4. İyonkürede 3 Boyutlu Elektron Yoğunluğu Kestirimi
(157), Hakan Tuna (Bilkent Ü.), Orhan Arıkan (Bilkent
Ü.), Feza Arıkan (Hacettepe Ü.)
5. Iyonküre Elektron Içeriği Kullanilarak Deprem Öncül
Tespit Sinyali Oluşturulmasi (180), Ali Alp Akyol (İhsan
Doğramacı Bilkent Ü.), Orhan Arıkan (İhsan Doğramacı
Bilkent Ü.), Feza Arıkan (Hacettepe Ü.)
6. Yönlenebilir Filtre Kullanarak Marmara Bölgesinin
Tektonik Hatlarin Saptanmasi (126), Ali Muhittin Albora
(İstanbul Ü.)
(1. Gün- 2. Oturum) Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma 1 (Uzungöl Salonu) Oturum Başkanı: S. Gökhun Tanyer
1. Özilinti Matrisi Kullanilarak Ötümlü-Ötümsüz Konuşma 2. Türkçe Seslerin Yüksek Mertebeli Istatistiksel Analizi
Siniflandirma (571), Zekeriya Şentürk (Gazi Ü.), Ömer Emre (26), Hakan Tora (Atılım Ü.), Baran Uslu (Atılım Ü.)
Yetgin (Anadolu Ü.), Özgül Salor (Gazi Ü.)
3. Müzikte Yeni Doğuşkan Arayişi Konusunda El-Jurjani'nin 4. Doğal 37 Aralikli Ses Düzeni: Türk Makamlari
1,000 Yillik Işaret Işleme Probleminin Nihayi Çözümü (77), Kuraminda Ihtiyaç Duyulan Doğuşkanlarin Eksiksiz
Süleyman Gökhun Tanyer (Başkent Ü.)
Havuzu (78), Süleyman Gökhun Tanyer (Başkent Ü.)
5. Müzik Işaretlerinde Öznitelik Belirlenmesi: Doğal,
Eşitlenmiş Ve Yuvarlatilmiş Ses Düzenleri (79), Süleyman
Gökhun Tanyer (Başkent Ü.)
6. Konuşmaci Cinsiyetinin Tespitinde MFCC, LPCC ve
PLP Özniteliklerinin Karşilaştirilmasi (98), Vasif V.
Nabiyev (KTÜ), Ergün Yücesoy (Ordu Ü.)
15:30-16:30
Davetli Konuşmacı Dr. Tayfun ÖZDEMİR’in Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu)
16:15-16:30
Çay-Kahve Arası
16:30-17:45
OTURUM 1-3
(1. Gün- 3. Oturum) O14-Bilişsel Robotlar ve Uygulamaları 2 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
Sanem Sarıel Talay
1. Davetli Konuşmacı 2: Alper Aydemir
2. Vector Field Histogram Algoritmasiyla AramaKurtarma Robotlarinda Engelden Sakinma (235), Gürkan
Şahin (YTÜ), Muhammet Balcılar (YTÜ), Erkan Uslu
(YTÜ), Sırma Yavuz (YTÜ)
3. HMM Bazlı 3 Boyutlu İnsan Hareketi Tanıma ile İnsan ve 4. Satranç Oynayan Robot Kolu (365), Musa Ataş (Siirt
Robotun Ortak Çalışması (490), Alp Burak Pehlivan (Özyeğin Üniversitesi), Yahya Doğan (Siirt Üniversitesi), İsa Ataş
Ü.), Erhan Öztop (Özyeğin Ü.)
(Dicle Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(1. Gün- 3. Oturum) O04-Mobil Donanımlarla Hesaplama (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
Özlem Durmaz İncel
1. Mobil Cihazlarda WebRTC Teknolojisi (74), Cengiz Toğay 2. Kitle Kaynakli Gökyüzü Haritasi (399), Bilgin Koşucu
(Netaş)
(Boğaziçi Ü.), Bert Arnrich (Boğaziçi Ü.), Cem Ersoy
(Boğaziçi Ü.)
3. Sensor Log: Bir Mobil Veri Toplama ve Etiketleme
Uygulaması (432), Hasan Faik Alan (Boğaziçi Ü.), Burcu
Cinaz (Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş.), Bert Arnrich
(Boğaziçi Ü.), Cem Ersoy (Boğaziçi Ü.)
4. Akıllı Telefonlar Üzerinde Pozisyon Farkında Eylem
Tanıma (609), Doruk Coşkun (Galatasaray Ü.), Özlem
Durmaz İncel (Galatasaray Ü.), Atay Özgövde
(Galatasaray Ü.)
5. Mobil Uygulama Enerji Tuketimi Karakterizasyonu (628),
Ozgun Pinarer (Joseph Fourier ve Galatasaray Ü.), Atay
Ozgovde (Galatasaray Ü.)
(1. Gün- 3. Oturum) Mikroskobi Görüntü İşleme (Ahmet Selim Teymur Salonu) Oturum Başkanı: A. Enis Çetin
1. Canlı Hücre Bölütlemesi için Gözeticili Öğrenme Modeli 2. İmge Füzyon Yöntemine Dayalı Mikroskobik
(621), Can Fahrettin Koyuncu (Bilkent Ü.), İrem Durmaz
Görüntülemede Otomatik Odaklama (588), Hülya Doğan
(Bilkent Ü.), Rengül Çetin-Atalay (Bilkent Ü.), Çiğdem
(KTÜ), Murat Ekinci (KTÜ)
Gündüz-Demir (Bilkent Ü.)
3. Dışbükey Maliyet Fonksiyonlarının Epigraf Kümesine
4. Yerel Değişkenlerle Bitki tanıma (664), S.Tolga Yıldıran
Dikey İzdüşüm Kullanan Ters Evrişim Algoritması (517),
(Sabancı Ü.), Berrin Yanıkoğlu (Sabancı Ü.), Erhan
Mohammad Tofighi (Bilkent Ü.), Alican Bozkurt (Bilkent Ü.), Abdullah (Okan Ü.)
Kıvanç Köse (Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi), A.
Enis Çetin (Bilkent Ü.)
5. Görüntü Işleme Ile Kanserli Hücre Tespiti Için Histogram
Eşik Değer Yönteminin Istatistiksel Incelemesi (143), Gamze
Koç (Boğaziçi Ü.), Baykal Sarıoğlu (İstanbul Bilgi Ü.)
(1. Gün- 3. Oturum) O03-İç Ortam Konumlama Sistemleri 2 (Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu) Oturum Başkanı:
Muzaffer KANAAN
1. Sinyale Uyarlanır RSSI Filtreleme İle Konum İyileştirme
(370), Sertaç Buğra Kaya (Hacettepe Ü.), Ali Ziya Alkar
(Hacettepe Ü.)
2. Akilli Tekerlekli Sandalye Için Iç Ortam Navigasyon
Yazilimi Geliştirilmesi (123), Uğur Yayan (İnovasyon
Mühendislik Ltd. Şti.), Bora Akar (İnovasyon Müh.Ltd.
Şti.), Fatih İnan (Osmangazi Ü.), Ahmet Yazıcı (Osmangazi
Ü.)
3. Görüntü İşleme Tabanlı Düşük Maliyetli Kapalı Mekân
Konumlandırma Sistemi (524), Orkun Kılınç (Kocaeli Ü.),
Gürkan Kucukyildiz (Kocaeli Ü.), Suat Karakaya (Kocaeli
Ü.), Hasan Ocak (Kocaeli Ü.)
4. Kızılötesi Parıldak Yardımıyla Metre-Altı Kapalı Alan
Konumlandırma Sistemi Infrared Beacon Based Sub-Meter
Indoor Localization (450), Yasin Yelkovan,, Hilal Güneren,
Ahmet Akgöz, Furkan Eybek, Ahmet Türk,, İsa Göl Ömer
Çetin (TÜBİTAK BİLGEM)
5. Çok Yollu Sönümlemenin Yüksek Kesinlikli Bir 60 GHz
Iç Ortam Konumlama Sistemine Etkisi (584), Tuba Ayhan
(Leuven Ü.), Marian Verhelst (Leuven Ü.), Wim Dehaene
(Leuven Ü.)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(1. Gün- 3. Oturum) O01- Büyük Veri Analizi 1 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum Başkanı: Murat Obalı
1. Zamana Bağli Kullanici ve Nesne Tabanli Işbirlikçi
Filtreleme (71), Çiğdem Bakir (YTÜ), Songül Albayrak
(YTÜ)
2. Yapısal Veri Füzyonu için Şema Eşleme Yaklaşımı
(207), Bünyamin Dursun (Tübitak Başkanlık Bilişim
Müdürlüğü), Murat Obalı (Tübitak Bilgem Bilişim
Teknolojileri Enstitüsü)
3. Olasılıksal Uzman Sistemlerde Soru Sıralama Stratejileri
(375), Hıdır Yüzügüzel (Boğaziçi Ü.), Ali Taylan Cemgil
(Boğaziçi Ü.), Emin Anarım (Boğaziçi Ü.)
4. Türkçe-Ingilizce Makine Çevirisinde Yinelemeli Sinir
Ağlari Dil Modeli Kullanimi (390), Ertuğrul Yılmaz
(TÜBİTAK), İlknur Durgar El-Kahlout (TÜBİTAK)
5. Büyük Veride Dil Odakli Içerik Çekme (481), Canan
Girgin (BTE TÜBİTAK BİLGEM), Hayati Gönültaş (BTE
TÜBİTAK BİLGEM), F. Canan Pembe Muhtaroğlu (BTE
TÜBİTAK BİLGEM), Şeniz Demir (BTE TÜBİTAK
BİLGEM), Ahmet A. Akin (BTE TÜBİTAK BİLGEM), Murat
Obali (BTE TÜBİTAK BİLGEM)
(1. Gün- 3. Oturum) O02- Gömülü İşaret İşleme Sistemleri 1 (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı: Oğuzhan
Urhan
1. FIR Filtre Uygulamalarını Hızlandırmak: FPGA ve GPU 2. Sayısal Nesne İskeletleştirme Tasarımı (222), Melike
Performans Karşılaştırması (125), Mehmet Burak Aykenar
Atay (BİLGEM-TUBİTAK), Müştak Erhan Yalçin (İTÜ)
(Roketsan), Hasan Hassan (TOBB ETÜ), Oğuz Ergin (TOBB
ETÜ)
3. Overlap-ADD Yöntemi Kullanilarak Frekans Alaninda
4. İkili İmgeler Üzerinde Bütünsel Hareket Kestiriminin
FPGA Tabanli Uyumlu Filtre Uygulamasi (398), Adnan
ARM İşlemci ile Gerçek Zamanlı Gerçeklemesi (422),
Orduyilmaz (TÜBİTAK-BİLGEM-İLTAREN), Gökhan Kara Boğaç Turgut (Kocaeli Ü.), Oğuzhan Urhan (Kocaeli Ü.)
(TÜBİTAK-BİLGEM-İLTAREN), Mahmut Serin (TÜBİTAKBİLGEM-İLTAREN), Alper Yildirim (TÜBİTAK-BİLGEMİLTAREN), Murat Efe (Ankara Ü.)
5. Ev Otomasyonu Uygulamaları için Kablosuz Algılayıcı
Ağı Ağgeçidi Tasarımı (563), Ahmet Burak Gökbayrak
(Kocaeli Ü.), Sinan Divarcı (Kocaeli Ü.), Oğuzhan Urhan
(Kocaeli Ü.)
(1. Gün- 3. Oturum) O10 Mikrofon Dizisi Sinyal İşleme Uyg. 1 (Sümela Salonu) Oturum Başkanı: T. Engin Tuncer
1. Işaret Hizalama : Dişbükey Olmayan Eniyilemeye Dayali 2. Atiş Kestirim Sistemlerinde Tümyönlü Mikrofonlar
Bir Yöntem (50), İlker Bayram (İTÜ)
Kullanilarak Mesafe Ölçümü (132), Erdem Ünal
(TÜBİTAK BİLGEM BTE)
3. Düzgün Dikdörtgen Dizilimi ile Müşterek Bağlaşım
4. Denizalti Sonar Uygulamari Için Çok Kanalli Birbiçimli
Durumunda İki Boyutlu Varış Açısı Kestirimi (139), Mustafa Dizin Işleme (170), Hüseyin Nihal Karaca (Koç Bilgi ve
Çalişkan (TÜBİTAK SAGE), Temel Engin Tuncer (ODTÜ)
Savunma Teknolojileri A.Ş.), Cem Baz (Koç Bilgi ve
Savunma Teknolojileri A.Ş.), Fatih Küçükyavuz (Koç Bilgi
ve Savunma Teknolojileri A.Ş.), Serdar Tuğaç (Koç Bilgi ve
Savunma Teknolojileri A.Ş.)
5. En Yüksek Olabilirlik Yöntemiyle Üç Boyutlu Akustik
Imza Tahmini (242), Banu Günel (ODTÜ)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(1. Gün- 3. Oturum) Bilgisayarla Görü 3 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı:
1. Multi Hyperbole Detection On Images Using Modified
Artificial Bee Colony (ABC) For Multimodal Function
Optimization (277), Taymaz Rahkar Farshi (KTÜ), Orhan
Kesemen (KTÜ), Sara Behjat Jamal (Gazi Ü.)
2. Kızılötesi Görüntü Dizilerinde Parlaklık Değişimlerine
Gürbüz Ortalama Kaydırma Tabanlı Hedef Takibi (283),
Hamza Soğancı (TÜBİTAK SAGE), Aysun Çoban
(TÜBİTAK SAGE)
3. Çok Bakişli 3b Geriçatimin Polarizasyon Görüntüleme
Kullanimiyla Iyileştirilmesi (288), Şükrü Ozan
(AdresGezgini Ltd. Şti.), Şevket Gümüştekin (İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü)
4. Yıldız Çıkarma Hatalarının Uydu Yönelimi Bulma
Üzerindeki Etkileri (309), Medeni Soysal (TÜBİTAK
UZAY), Engin Tola (Aurvis R&D)
5. Izgara Tabanli Görüntü Dosyalarinin Çizilmesi Için Yeni
Bir Yaklaşim (320), Yahya Doğan (Siirt Ü.), Musa Ataş
(Siirt Ü.), Cüneyt Özdemir (Siirt Ü.)
(1. Gün- 3. Oturum) Sinyal ve İmge İşleme 2 (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı:
1. Bulanik Mantik Tabanli Görüntü Steganografi Uygulamasi 2. Tek Faz Bilgisi Kullanilarak Elde Edilen Faz
(33), Rukiye Karakiş (Gazi Ü.), İnan Güler (Gazi Ü.)
Hologramindan Görüntünün Geri Elde Edilmesi (31),
Gülhan Ustabaş Kaya (Zonguldak Bülent Ecevit Ü.),
Duygu Önal Tayyar (GYTE), Zehra Saraç (Zonguldak
Bülent Ecevit Ü.)
3. Pencereleme Yöntemleriyle FIR QMF Bankasi Tasarimi
(14), Bircan Kamişlioğlu (Fırat Ü.), Nurhan Karaboğa
(Erciyes Ü.)
4. Hakemlerin Futbol Maçlarinda Pozisyon Ve Hareket
Analizi (24), Cengiz Kürkçü (Akdeniz Ü.), Ümit Deniz
Uluşar (Akdeniz Ü.)
5. İki-Değerli Veri Girişli Raised-Cosine Süzgecinin DDS İle
Çarpıcı Kullanılmadan Gerçeklenmesi (25), Zeynep Kaya
(Bilecik Şeyh Edebali Ü.), Erol Seke (Eskişehir Osmangazi
Ü.)
(1. Gün- 3. Oturum) İletişim 2 (Uzungöl Salonu) Oturum Başkanı: Sevgi Zübeyde Gürbüz
1. Bluetooth Low Energy Cihazlarda Duyuru Çizelgelemesi 2. IMS-TDM Entegrasyonu: AGCF Çözümü (471),
(498), Baran Tan Bacınoğlu (ODTÜ), Fatih Mehmet Özçelik Elif Aktürk, Fulya Demirkıran, Güray Çintir, Özge
(ODTÜ), Elif Uysal-Bıyıkoğlu (ODTÜ)
Uysal, Baran Hacıbeyoğlu, Oğuzhan Yavuz (Netaş
Tel. A.Ş)
3. 2.4 GHz FMCW MIT Teneke Radarıyla Hedef ve Menzil
Tespidi (457), Sevgi Zübeyde Gürbüz, Mustafa Buğra Özcan,,
Ali Burak Parım,, Seda Demirhan, Zeki Hayran, Melis Cansu
Karaduman, Mehmet Saygın Seyfioğlu, Bürkan Tekeli, Bahri
Çağlıyan (TOBB ETÜ)
5. Yazılım Tanımlı Ağlarda Otomatik Topoloji Keşfi (292),
Ahmet Serdar Tan, Özgür Karakaya, Aydın Ulaş, Ahmet
Murat Parlakışık, Orhan Küpüşoğlu, Oya Erhan, Erhan
Lokman (Argela Technologies)
4. Süperiletken Kuantum Girişim Aygıtları (SQUID)
için Uzaktan Erişimli Veri Toplama Sistemi
Uygulaması (301), Deniz Balaban (Roketsan A.Ş.), Ali
Bozbey (TOBB ETÜ)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
17:50-18:50
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
OTURUM 1-4
(1. Gün- 4. Oturum) O14-Bilişsel Robotlar ve Uygulamaları 3 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
Erhan Öztop
1. Potansiyel Alanlar ile Kinect Tabanlı Akıllı Tekerlekli
2. Yavaşlık İlkesini Kullanarak Öznitelik Seçimi: Alakalı
Sandalye Navigasyonu (121), Mustafa Özçelikörs (Eskişehir
Öznitelik Analizi (488), Hande Çelikkanat (ODTÜ),
Osmangazi Üniversitesi), Uğur Yayan (İnovasyon Mühendislik Sinan Kalkan (ODTÜ)
Ltd. Şti.), Aylin Çoşkun (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi),
Girayhan Say (Fatih Üniversitesi), Mehmet Akçakoca
(İnovasyon Mühendislik Ltd. Şti.), İslam Kılıç (İnovasyon
Mühendislik Ltd. Şti.)
3. Bilişsel Robotlarda Ortam Modelleme (528), Melodi Deniz
Ozturk (İTÜ), Mustafa Ersen (İTÜ), Mehmet Biberci (İTÜ),
Sanem Sariel-Talay (İTÜ), Hulya Yalcin (İTÜ)
4. Sokak Gezinimi İçin Görüntü Tabanlı Otonom Robot
Tasarımı (266), Turgay Senlet (Rutgers Computer
Science), Ahmed Elgammal (Rutgers Computer Science)
(1. Gün- 4. Oturum) Örüntü ve Nesne Tanıma 3 (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
1. Kablosuz Çoklu Ortam Sensör Ağlarında Otomatik Hedef
Tespiti İçin Özellik Çikarımı ve Sınıflandırma (240), Muhsin
Civelek (Kara Harp Okulu), Adnan Yazıcı (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi), Cengiz Yılmazer (GATE A.Ş), Fazlı Öncül
Korkut (BİLGİ Bilgi Sistemleri A.Ş)
2. Hareketli Kamerada Gerçek Zamanlı Orman Yangını
Tespiti (376), İsmail Arslan (Hacettepe Üniversitesi), Ali
Ziya Alkar (Hacettepe Üniversitesi)
3. Çekirdek Temel Bileşenler Analizi İle Birleşik Yüzlerden
Köken Ülke Kestirimi (377), Mehmet Cem Çatalbaş
(Hacettepe Üniversitesi), Barış Yüksekkaya (Hacettepe
Üniversitesi)
4. Ozon Seviyesi ve Ani Değişimlerinin Kestirimi (385),
Ahmet Develi (İstanbul Üniversitesi), Betül Erdoğdu
Şakar (Bahçeşehir Üniversitesi), Olcay Kurşun (İstanbul
Üniversitesi)
(1. Gün- 4. Oturum) İletişim Kuramı 2 (Ahmet Selim Teymur Salonu) Oturum Başkanı: Tolga Girici
1. Zaman/Frekans Seçici Kanallarda Pilot Yoğunluğunun
2. Birleşik Sezim ve Kestirim Sistemlerinin Gürültü ile
ÇGÇÇ-DFBÇ Sistem Başarımına Etkisi (467), Seda Üstün
Geliştirilmesi (330), Abdullah Başar Akbay (Bilkent
Ercan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Çetin Kurnaz (Ondokuz Üniversitesi), Sinan Gezici (Bilkent Üniversitesi)
Mayıs Üniversitesi)
3. Difüzyon bazlı moleküler iletişimde yeni bir modülasyon
tekniği ve verimlilik analizleri (348), Burcu Tepekule
(Boğaziçi Üniversitesi), Ali Emre Pusane (Boğaziçi
Üniversitesi), Birkan Yılmaz (Yonsei Üniversitesi), Tuna
Tuğcu (Boğaziçi Üniversitesi)
5. Optik Sinyaller ve Sistemlerde Doğrusal Kanonik
Dönüşümler, Serbestlik Derecesi ve Örnekleme (130), Haldun
M. Özaktaş (Bilkent Üniversitesi), Figen S. Öktem (University
of Illinois at Urbana-Champaign)
4. New Early Termination Methos For Turbo Decoders
(379), Orhan Gazi (Cankaya University)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(1. Gün- 4. Oturum) Telsiz İletişimi 2 (Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu) Oturum Başkanı: Sema Oktuğ
1. Servis Kalitesine Duyarlı Yeniden Yapılandırılabilir Lte
2. Olağanüstü Durumlarda Tıkanıklık Giderimi (478),
Mac Çizelgeleyici (461), Hasan Anıl Akyıldız (İstanbul Teknik Onur Öneş (Turkcell), Mehmet Onur Sarkan (Turkcell),
Üniversitesi), Beste Akkuzu (İstanbul Teknik Üniversitesi),
Aysel Akçakoca (Turkcell)
İbrahim Hökelek (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler
Araştırma Merkezi TÜBİTAK), Hakan Ali Çırpan (İstanbul
Teknik Üniversitesi)
3. İşbirlikli Haberleşme Kanallarında Uyarlamalı Kipleme ve 4. Hücresel Makinadan Makinaya İletişimde Öbekleme
Kodlama (497), Cansu Sunu (Hacettepe Üniversitesi), Emre (526), Gökhan Kılıç (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Aktaş (Hacettepe Üniversitesi)
Üniversitesi), Tolga Girici (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi)
(1. Gün- 4. Oturum) Büyük Veri Analizi 2 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum Başkanı: Murat Obalı
1. Rafinerilerdeki Büyük Veri Problemlerine Gerçek-Zamanlı
Veri Uzlaştırma Çözümleri (507), Mustafa Bakır (TÜPRAŞ),
Burak Aydoğan (TÜPRAŞ), Mehmet Aydın (TÜPRAŞ), Athar
Khodabakhsh (Özyegin Ü.), İsmail Arı (Özyegin Ü.), Ali Özer
Ercan (Özyegin Ü.)
2. Toponym Recognition On Turkish Tweets (559),
Kezban Dilek Onal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi),
Pınar Karagoz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Ruket
Çakıcı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
3. Karşılıklı Bilgi Ölçütü Kullanılarak Giyilebilir Hareket
4. İyileştirilmiş Genetik Algoritmayla Test Kümesi
Duyucu Sinyallerinin Aktivite Tanıma Amaçlı Analizi (611), Önceliklendirilmesi (381), M. Özgür Cingiz (Yıldız Teknik
Oğuzcan Dobrucalı (Bilkent Ü.), Billur Barshan (Bilkent Ü.) Üniversitesi), Şefik Temel (Yıldız Teknik Üniversitesi),
Oya Kalıpsız (Yıldız Teknik Üniversitesi)
(1. Gün- 4. Oturum) O02- Gömülü İşaret İşleme Sistemleri 2 (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı:
1. Diferansiyel Gelişim Algoritmasının FPGA Üzerinde
Gerçeklenmesi (580), Ali Rıza Yılmaz (Yıldız Teknik
Üniversitesi), Burcu Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi),
Oğuzhan Yavuz (Netaş Telekomünikasyon A.Ş)
2. 1-Boyutlu Projeksiyon Temelli Görüntü
Stabilizasyonunun Mobil Bir Cihaz Üzerinde Gerçek
Zamanlı Gerçeklenmesi (604), Ramazan Duvar (Kocaeli
Üniversitesi), Oğuzhan Urhan (Kocaeli Üniversitesi)
3. Gömülü Ampirik Kip Ayrışımı Fikri Mülkiyet Çekirdeği
(644), Nida Horasanlı (Kocaeli Üniversitesi), Anıl Çelebi
(Kocaeli Üniversitesi)
4. Düşük Bit Gösterimi Temelli Gömülü Hareket
Kestirimi Donanımı Mimarisi (685), Enbiya Hatipoğlu
(Kocaeli Üniversitesi), Anıl Çelebi (Kocaeli Üniversitesi)
(1. Gün- 4. Oturum) O10 Mikrofon Dizisi Sinyal İşleme Uyg. 2 (Sümela Salonu) Oturum Başkanı: Handan Ağırman
1. Açık Küresel Akustik Yeğinlik Sondalarının Yankışımlı
Koşullardaki Ses Kaynağı Yön Kestirim Performansı (246),
Hüseyin Hacıhabiboğlu (ODTÜ)
2. Akustik transdüserler için denkleştirme filtresi
uygulaması (420), Erdal Mehmetcik (ASELSAN A. Ş.),
Emre Topçu (ASELSAN A. Ş.), Muhammed N. Şenlik
(ASELSAN A. Ş.)
3. Mikrofon Dizinleri ile Uyarlamalı Girişim Bastırma (562), 4. Vektör Sensör Dizinlerine Dayalı Yüksek Dereceli
Serkan Karakütük (MIKES AS.), Handan Agirman (MIKES
Akustik Algılayıcılar (575), M. Berke Gür (Bahcesehir
AS.)
University)
5. Değişebilir Geometrili Mikrofon Dizin Sistemi Tasarım ve 6. MİKES Atış Tespit Sistemi Prototipi (663), Handan
Uygulaması (651), Handan Ağırman (MİKES), Serkan
Ağırman (MİKES), Serkan Karakütük (MİKES), Erdal
Karakütük (MİKES), Erdal Gönendik (MİKES)
Gönendik (MİKES)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(1. Gün- 4. Oturum) Radar Sinyal İşleme 1 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı: Çağatay Candan
1. Zaman-Frekans Ekseni Şekil Özellikleri Kullanılarak
Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalga İşaret Analizi (565),
Şafak Bilgi Akdemir (Tübitak-Bilgem-İltaren), Adnan
Orduyılmaz (Tübitak-Bilgem-İltaren), Ali Cafer Gürbüz (Tobb
Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi), Alper Yıldırım (TübitakBilgem-İltaren)
2. Sıkıştırılmış Algılama kullanarak Uzaklık-Doppler
Radar Hedef Tespiti (597), Rasim Akın Sevimli (Bilkent
Üniversitesi), Mohammad Tofighi (Bilkent Üniversitesi),
Ahmet Enis Çetin (Bilkent Üniversitesi)
3. Rezonans Bölgesi Hedefleri için Wigner Tabanlı Radar
Hedef Sınıflandırma Yöntemlerinin Performans Kıyaslaması
(550), Salih Poyraz (Yaşar Üniversitesi), Mustafa Seçmen
(Yaşar Üniversitesi)
4. Zaman Damgasız Kinematik İz Bilgilerinden Gecikme
Kestirimi (458), Selim Özgen (ODTÜ), Elif Sarıtaş
(ODTÜ), Umut Orguner (ODTÜ), Duygu Acar
(ASELSAN)
(1. Gün- 4. Oturum) Biyomedikal Sinyal ve İmge İşleme 2 (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı:
1. Servikal Bölgede Frekans Özellikleri Kullanarak Kas
Yorgunluğu Değerlendirilmesi (659), Güzin Özmen (Selçuk
Üniversitesi), Yüksel Özbay (Selçuk Üniversitesi), Ahmet
Hakan Ekmekçi (Selçuk Üniversitesi)
2. Saklı Markov Modeli Kullanılarak Kardiyak Aritmi
Analizi ve Murmur Tanısı (643), Ayşe Arslan (Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi), Oktay Yıldız (Gazi Üniversitesi)
3. NMR Protein Yapı Tabanlı Atama Programı NVR’ın Üçlü 4. Android İşletim Sistemli Mobil Cihazlarda Abdominal
Rezonans Deney Verisini Kabul Edecek Şekilde Geliştirilmesi Görüntü Bölütleme (247), Seda Arslan Tuncer (Fırat Ü.),
(608), Şeyma Nur Ekren (İstanbul Şehir Üniversitesi), Mehmet Ahmet Alkan (KSU)
Serkan Apaydın (İstanbul Şehir Üniversitesi)
20:00-
Hoşgeldin Kokteyli
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
II. GÜN
24 Nisan 2014, Perşembe
08:30-09:45
OTURUM 2-1
(2. Gün- 1. Oturum) Örüntü ve Nesne Tanıma 4 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum Başkanı: Muhittin
Gokmen
1. Düşme Tespiti İçin Sınıflandırma Yöntemlerinin
Karşılaştırılması (413), Bahadır Çatalbaş (Bilkent
Üniversitesi), Görkem Seçer (Ortadoğu Teknik Üniversitesi),
Burak Yücesoy (Bilkent Üniversitesi), Murat Aslan (Bilkent
Üniversitesi)
2. Kenar Tespiti için Karınca Kolonisi Optimizasyonu ve
DWT Altbandlar Birleştirme (425), Aminu Muhammad
(Mevlana Üniversitesi), Alaa Eleyan (Mevlana
Üniversitesi), Ibrahim Bala (Mevlana Üniversitesi),
mohammad Salman (Mevlana Üniversitesi)
3. Görünür ve Yakın Kızılötesi Bölge Uygulamaları İçin Bir
Hiperspektral Görüntüleme Spektrometresi Tasarımı (442),
Ulaş Çırpıcı (Kocaeli Üniversitesi), Ali Can Karaca (Kocaeli
Üniversitesi), Alp Ertürk (Kocaeli Üniversitesi), Kemal
Güllü (Kocaeli Üniversitesi), Sarp Ertürk (Kocaeli
Üniversitesi)
4. Balık Türleri Tanınmasında Görüntü Analiz Yöntemleri
(444), Bilal İşçimen (Mustafa Kemal Ü.) Asil Nadir
Reyhaniye (Mustafa Kemal Ü.), Cemal Turan (Mustafa
Kemal Ü.), Yakup Kutlu (Mustafa Kemal Ü.)
5. Konik Eğrilerine Dayalı Şekil Öznitelikleri ile Yaprak
Tanıma (460), Zühal Kurt (Osmangazi üniversitesi), kemal
özkan (osmangazi üniversitesi), Tolga Avcı (Osmangazi
Üniversitesi), Gürsel Kökdemir (Osmangazi Üniversitesi)
(2. Gün- 1. Oturum) O11-Çevresel Zeka Teknolojileri ve S.S.İ 1 (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
Oya Aran
1. Şartlı Rasgele Alanlar ile Türkçe Wikipedia Sayfalarından
Semantik İlişkilerin Çıkarılması (27), Canan Girgin (Tubitak),
Banu Diri (Yıldız Teknik Üniversitesi)
2. Twitter Üzerinde Duygu Analizi (211), Meriç Meral
(Yıldız Teknik Üniversitesi), Banu Diri (Yıldız Teknik
Üniversitesi)
3. Öğrenme Transferi Yöntemleriyle Görüntü Tabanlı Kişilik
4. Statik ve Dinamik Özniteliklere Dayalı Yüz
Analizi (652), Alp Ahmet Kındıroğlu (Boğaziçi Üniversitesi), Oya Güzelliği Analizi (548), Sacide KALAYCI (İstanbul
Aran (IDIAP), Lale Akarun (Boğaziçi Üniversitesi)
Teknik Üniversitesi), Hazım Kemal EKENEL (İstanbul
Teknik Üniversitesi), Hatice GÜNEŞ (Queen Mary
University of London)
5. Kişilik İzlenimlerinin Sürekli Kestirimi (544), Oya Celiktutan
(Queen Mary University of London), Hatice Gunes (Queen Mary
University of London)
(2. Gün- 1. Oturum) O08- Nörolojik Sinyalleri İşleme 1 (Ahmet Selim Teymur Salonu) Oturum Başkanı: Nuri Firat
Ince
1. A Novel Objective Function Minimization For Sparse
Spatial Filters (41), Nuri Firat Ince (University of Houston),
Ibrahim Onaran (University of Houston), Ahmet Enis Cetin
(Bilkent U.)
2. Nöral Yapılarda Senkronizasyonun Hücre Dinamikleri
Üzerine Etkisi (361), Özkan Karabacak (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Rahmi Elibol (İstanbul Teknik Üniversitesi),
Neslihan Serap Şengör (İstanbul Teknik Üniversitesi)
3. Parmak Hareketlerine İlişkin ECoG Örüntülerin Dalgacık
Tabanlı DVM İle Sınıflandırılması (690), Kerim Karadağ
(Harran Ü.), Mehmet Siraç Özerdem (Dicle Ü.)
4. Görgül Kip Ayrışımı ve Eğimden Arındırılmış
Dalgalanma Analizi ile Eog Gürültü Temizleme (165),
Ahmet Mert (Piri Reis Üniversitesi), Nihan Akkurt
(İstanbul üniversitesi), Aydın Akan (İstanbul Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 1. Oturum) O12-Sinyal İşlemeye Dayalı Engellilere ve Hastalara Yardımcı Teknolojiler 1 (Bedri Rahmi
Eyüpoğlu Salonu) Oturum Başkanı: H. Kemal Ekenel
1. Engelli Çocuklar için Kinect tabanlı Etkileşimli Müzik
Uygulaması (136), Yasin Kadakal (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Hasan Kıvrak (İstanbul Teknik Üniversitesi),
Hatice Köse (İstanbul Teknik Üniversitesi)
2. Hareket Yakalama Teknolojisiyle Türk İşaret Dili
Animasyonu (258), Arda Söylev (Bilkent Üniversitesi),
Engin Mendi (KTO Karatay Üniversitesi)
3. İşaret Dili Öğretimine Yeni Bir Yaklaşım: İnsansi Robot
Kullanımı (599), Neziha Akalın (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Hatice Köse (İstanbul Teknik Üniversitesi)
4. Bulanık Mantık Tabanlı Kontrol Sisteminin Ros Ara
Katmanı Gerçeklenmesi (188), Veli Bayar (Osmangazi
Üniversitesi), Bora Akar (Osmangazi Üniversitesi), Uğur
Yayan (Osmangazi Üniversitesi), Hasan Serhan Yavuz
(Osmangazi Üniversitesi), Ahmet Yazıcı (Osmangazi
Üniversitesi)
5. Farkli Yüz İzleme Yöntemlerinin Bilgisayar Kontrolündeki 6. Fonetik Sınıflandırma ile Gırtlak Mikrofonu
Verimliliği (619), Salahi Halil Altıncı (Uluslararası Kıbrıs
İyileştirmesi (516), Mehmet Ali Tuğtekin Turan (Koç
Üniversitesi), Devrim Seral (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) Üniversitesi), Engin Erzin (Koç Üniversitesi)
(2. Gün- 1. Oturum) S25-Uzaktan Algılama için Sinyal ve Görüntü İşleme 1 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum
Başkanı:
1. Davetli Konuşmacı: Gustavo Camps-Valls
2. Coğrafi Resim Geri Getirme ve Kategorizasyonu İçin
Öznitelik Kodlama Modelleri (9), Savaş Özkan (TÜBİTAK
UZAY), Tayfun Ateş (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Engin
Tola (Aurvis R&D)
3. Fenolojik Değişimlerin İkili Polarizasyonlu YAR Verileri
ile İncelenmesi (19), Onur Yuzugullu (ETH Zürih), Esra
Erten (İTÜ)
(2. Gün- 1. Oturum) O15-Dağıtılmış Hesaplama ve Akıllı Sistemler (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı:
1. Dempter-Shafer Yaklaşımında Yeni Bir Ağırlık Atama
Yöntemi (276), Hasan İhsan Turhan (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi), Mübeccel Demirekler (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi), Melih Günay (ASELSAN A.Ş.)
2. Mobil Etmen Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi (429), Okan
Can (Hava Harp Okulu)
3. Türkçe Soru Cevaplama Sistemlerinde Kural Tabanlı
Odak Çıkarımı (505), Caner Derici (Boğaziçi Üniversitesi),
Kerem Çelik (Boğaziçi Üniversitesi), Ekrem Kutbay
(Boğaziçi Üniversitesi), Yiğit Aydın (Boğaziçi Üniversitesi),
Arzucan Özgür (Boğaziçi Üniversitesi), Günizi Kartal
(Boğaziçi Üniversitesi), Tunga Güngör (Boğaziçi
Üniversitesi)
4. Kablosuz Tasarsız Ağlarda Mobil Etmen ile Güvenli
Hata Hoşgörü Mekanizması (511), Cansın Turguner (Hava
Harp Okulu)
5. Kafes Tabanlı Kriptografik Sistemler İçin CUDA
Kullanarak GPU Üzerinde Verimli Aritmetik Uygulamalar
(264), Zaliha Yüce Tok (ODTÜ Uygulamalı Matematik
Enstitüsü), Sedat Akleylek (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 1. Oturum) Antenler 2 (Sümela Salonu) Oturum Başkanı:
1. Dalga Kılavuzu ile Ultrasonik Konum Belirleme (415),
Tuğba Özge Onur (Bülent Ecevit Üniversitesi), Rıfat
Hacıoğlu (Bülent Ecevit Üniversitesi)
2. Şekil Hafızalı Niti Alaşımı Kullanılarak Frekans Ayarlı
Geniş Band Eksenel Modlu Helix Anten Tasarımı (452),
Adnan Kaya (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi), Cem
Baytöre (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi), İrfan Kaya
(Kentucky Üniversitesi)
3. Uzun Vadeli Evrim Uygulamaları İçin Çift Frekanslı
Anten Tasarımı (468), Dilara Değerliyurt (Başkent
Üniversitesi,Ankara Üniversitesi), Gülsüm Işık (Ankara
Üniversitesi), Sultan Can (Ankara Üniversitesi), Asım
Egemen Yılmaz (Ankara Üniversitesi)
4. Dikdörtgen Mikroşerit Antenin Bilgisayar Destekli
Tasarım Ve Parametrik Analizi (501), Funda Küçük (Figes
A.Ş.), Ali Ziya Özer (Figes A.Ş.), Erdem Öğüt (Figes A.Ş.),
Deniz Bölükbaş (Okan Üniversitesi)
5. Ortak Beslemeli Dikdörtgen 10 GHz Mikroşerit Dizi
Antenlerin Tasarım Parametrelerinin Karşılaştırılması (567),
Abdullah Genç (Süleyman Demirel Üniversitesi), Mehmet
Fatih Çağlar (Süleyman Demirel Üniversitesi), Bilge Şenel
(Süleyman Demirel Üniversitesi)
(2. Gün- 1. Oturum) İmge İşleme 2 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı: Nafiz ARICA
1. Bulanıklık Tespiti Birikimli Olasılığına Dayalı Kızılötesi 2. SMS Filtreleme İçin 3 Katmanlı Hibrit Bir Yöntem
Kamera Otomatik Odaklanması (622), Serdar Çakır (Tübitak (615), Esma Kılıç (Yıldız Teknik Üniversitesi), Sümeyra
Bilgem İltaren), A. Enis Çetin (Bilkent Üniversitesi)
Nur Arslan (Yıldız Teknik Üniversitesi), M. Amaç
Güvensan (Yıldız Teknik Üniversitesi)
3. Pantograf Katener Sistemlerde Görüntü İşleme ve Model
Tabanlı Ark Tespiti (610), Orhan Yaman (Firat
Universitesi), Mehmet Karaköse (Firat Universitesi), İlhan
Aydın (Firat Universitesi), Erhan Akın (Firat Universitesi)
4. Atmosferik Türbülans Etkilerinin Öznitelik Tabanlı
Optik Akış Yöntemi ile Azaltılması (556), Tufan Çalışkan
(Deniz Harp Okulu), Nafiz Arıca (Bahçeşehir Üniversitesi)
5. Single Image Super Resolution Based on Sparse
Representation via Directionaly Structured Dictionaries
(545), Fahimeh Farhadifard (Eastern Mediterranean
University), Elham Abar (Eastern Mediterranean
University), Mahmoud Nazzal (Eastern Mediterranean
University), Hüseyin Ozkaramanlı (Eastern Mediterranean
University)
(2. Gün- 1. Oturum) İstatistiksel Sinyal İşleme 2 (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı:
1. Dağıtılmış Ağ Üzerinde Skaler Yayınım Stratejisinin
Performans Analizi (496), Muhammed Ömer Sayın (Bilkent
Üniversitesi), Süleyman Serdar Kozat (Bilkent Üniversitesi)
2. Dürtün Gürültüye Karşı Sağlam Küme Üyeliği Süzgeç
Algoritmaları (491), Muhammed Ömer Sayın (Bilkent
Üniversitesi), Nuri Denizcan Vanlı (Bilkent Üniversitesi),
Süleyman Serdar Kozat (Bilkent Üniversitesi)
3. 2-Boyutlu Özbağlanımlı Sürecin Kenar Belirlemeye
Uygulanması (454), Muammer Çatak (İzmir Üniversitesi),
Necati Duran (İzmir Üniversitesi)
4. Türkçe Etiketli Metin Derlemi (439), Seçil Öztürk
(Boğaziçi Ü.), Mustafa Berkay Yılmaz (Sabancı Ü.), Bülent
Sankur (Boğaziçi Ü.), Tunga Güngör (Boğaziçi Ü.), Bilge
Köroğlu (Yapı ve Kredi B. A.Ş), Onur Ağın (Yapı ve Kredi
B. A.Ş), Mustafa İşbilen (Yapı ve Kredi B. A.Ş), Çağdaş
Ulaş (Yapı ve Kredi B. A.Ş), Mehmet Ahat (Yapı ve Kredi
B. A.Ş)
5. İstatistiksel Çoklu Hızlı Yüksek Çözünürlüklü İşaret
Geriçatımı için Karma Bir Yöntem (401), Adem Ükte
(Pamukkale Üniversitesi), Aydın Kızılkaya (Pamukkale
Üniversitesi), Mehmet Doğan Elbi (Pamukkale Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 1. Oturum) Biyomedikal Sinyal ve İmge İşleme 3 (Uzungöl Salonu) Oturum Başkanı: Mustafa Kamaşak
1. Robotik El Projesi (141), Cengiz Karaçizmeli (Doğuş
2. Kalp Seslerinden Kalp Hızı Değişkenliği Analizi
Üniversitesi), Gökçe Çakır (Doğuş Üniversitesi), Dilek Tükel Yapılabilir mi? (294), Metin Yıldız (Başkent Ü.), Zeynep
(Doğuş Üniversitesi)
Türkoğlu (Başkent Ü.)
3. İmmunohistokimyasal Boyalar ile Tiroid Tümörü
Teşhisinde Yapay Sinir Ağı Kullanılması (346), Ahmet
Haltaş (Gaziantep Üniversitesi), Ahmet Alkan
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi), Mustafa
Karabulut (Gaziantep Üniversitesi)
4. Çocuklarda Horlama Episodlarının Otomatik Tespiti
(355), Mustafa Çavuşoğlu (Biyomedikal Müh. Enst. ETH
Zürih), Harold Burger (Max Planck Enst.), Mustafa
Kamaşak (İTÜ), Osman Eroğul (TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Ünv.), Pablo Brockman (Tuebingen Unv.),
Christian Poets (Tuebingen Unv.), Michael Urschitz
(Tuebingen Unv.)
5. Random Walk Yöntemi İle Akciğer BT Görüntülerinin
Bölütlenmesi (700), Yusuf Özen (KTÜ), Cemal Köse (KTÜ)
09:45-10:45
Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Mubarak Shah’ın Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu)
10:45-11:00
Çay Kahve Arası
11:00-12:30
OTURUM 2-2
(2. Gün- 2. Oturum) O-Optik Haberleşme Sistemleri ve Uygulamaları 1 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum
Başkanı: N. Özlem Ünverdi
1. Sıvı Konsantrasyonu Tespiti İçin Fresnel Yansıma Tabanlı 2. Pikselli Uzamsal Işık Kipleyicileri İçin Skalar Optik
Fiber Optik Kırılma İndis Sensörü (181), Arif Başgümüş
Kırınım Deseninin Hızlı Hesaplanması (60), Gökhan Bora
(Dumlupınar Üniversitesi), Fırat Ertaç Durak (Dumlupınar Esmer (Marmara Üniversitesi)
Üniversitesi), Şerif Ali Sadık (Dumlupınar Üniversitesi),
Ahmet Altuncu (Dumlupınar Üniversitesi), Güneş Yılmaz
(Uludağ Üniversitesi), Mehmet Ali Ebeoğlu (Dumlupınar
Üniversitesi)
3. Gamma-Gamma Türbülans Kanallarında Tüm-Optik
Rölelemeli FSO Sistemleri için Röle Seçimi (218), Zohreh
Mostaani (Ozyegin University), Murat Uysal (Ozyegin
University)
4. Görünür Işık Haberleşmesinde Kanal Yapısının
İncelenmesi (520), Alparslan Fişne (Aselsan A.Ş.), Cenk
Toker (Hacettepe Ü.)
5. Ray Tracing Based Channel Modeling for Visible Light
Communications (216), Elham Sarbazi (Ozyegin University),
Murat Uysal (Ozyegin University), Mohamed Abdallah
(Texas A&M University at Qatar), Khalid Qaraqe (Texas
A&M University at Qatar)
(2. Gün- 2. Oturum) O11-Çevresel Zeka Teknolojileri ve S.S.İ 2 (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
Oya Aran
1. Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Gary Cottrell
2. Yüz Dinamikleri ile Akrabalık Doğrulaması (601),
Hamdi Dibeklioğlu (Delft University of Technology),
Albert Ali Salah (Boğaziçi Üniversitesi), Theo Gevers
(University of Amsterdam)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 2. Oturum) O08-Nörolojik Sinyalleri İşleme 2 (Ahmet Selim Teymur Salonu) Oturum Başkanı: Nuri Firat
Ince
1. Vuru Üreten Hücre Modeli ile Kortekse İlişkin Davranışların
Modellenmesi (388), Neslihan Serap Şengör (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Yusuf Kuyumcu (İstanbul Teknik Üniversitesi),
Koray Çiftçi (Namık Kemal Üniversitesi)
2. Periyodik Kuplajın Ölçeksiz Nöronal Ağda Ateşleme
Düzenliliğine Etkisi (617), Veli Baysal (Bülent Ecevit
Üniversitesi), Ergin Yilmaz (Bülent Ecevit Üniversitesi),
Mahmut Özer (Bülent Ecevit Üniversitesi)
3. Biyolojik Nöron Ağlarında Heterojenliğin Bilgi İşleme
Üzerine Etkileri (627), Ali Çalım (Bülent Ecevit Üniversitesi),
Muhammet Uzuntarla (Bülent Ecevit Üniversitesi), Mahmut
Özer (Bülent Ecevit Üniversitesi)
4. Bas/Basma Görevi Sırasında İnhibisyon ile İlişkili
Ortaya Çıkan Frontal Aktivasyon: Bir İykas (Fnırs)
Çalışması (649), Fırat Şansal (Boğaziçi Üniversitesi),
Yunus Engin Gökdağ (Boğaziçi Üniversitesi), Duygu
Şahin (Boğaziçi Üniversitesi)
5. Anlambilimsel sınıflandırmanın iMRG görüntülerinde
konumlanması (692), Sarper Alkan (Çankaya Üniversitesi),
Fatoş T. Yarman-Vural (ODTÜ)
(2. Gün- 2. Oturum) O12-Sinyal İşlemeye Dayalı Engellilere ve Hastalara Yardımcı Teknolojiler 2 (Bedri Rahmi
Eyüpoğlu Salonu) Oturum Başkanı: Gökhan İnce
1. Engelli Çocuklar İçin Kinect Etkileşimli Davul Oyunu (226),
Ece Çalıkuş (İstanbul Teknik Üniversitesi), Hatice Köse
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Gökhan İnce (İstanbul Teknik
Üniversitesi)
2. Göz Kapaği Hareketleriyle İnsan Bilgisayar
Etkileşimi İçin Siradüzensel Yaklaşım (552), Anıl Çelik
(Bahçeşehir Üniversitesi), Nafiz Arıca (Bahçeşehir
Üniversitesi)
3. Tekrarlılık Ölçme Analizi ile EEG İşaretlerinden Epileptik
Nöbetin Algılanması (436), Funda KUTLU (Karadeniz Teknik
Üniversitesi), Cemal KÖSE (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
4. Video Oyunları Ve Haptik Cihaz Kullanarak İhmal
Sendromu Rehabilitasyonu (549), Elif Sürer (Milano
Üniversitesi), Michele Pirovano (Milano Üniversitesi),
Renato Mainetti (Milano Üniversitesi), Fabio Tatti
(İtalyan Teknoloji Enstitüsü), Gabriel Baud-Bovy
(İtalyan Teknoloji Enstitüsü), Alberto Borghese (Milano
Üniversitesi)
5. Fizik Tedavi Egzersizlerinin Giyilebilir Hareket
Algılayıcıları İşaretlerinden Dinamik Zaman Bükmesi
Yöntemiyle Algılanması ve Değerlendirilmesi (470), Aras
Yurtman (Bilkent Üniversitesi), Billur Barshan (Bilkent
Üniversitesi)
(2. Gün- 2. Oturum) S25-Uzaktan Algılama için Sinyal ve Görüntü İşleme 2 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum
Başkanı: M. Kemal Güllü
1. Hiperspektral Görüntü Sıkıştırma Yöntemlerinin
Karşılaştırılması (49), Cevahir Parlak (Yıldız Teknik
Üniversitesi), Gökhan Bilgin (Yıldız Teknik Üniversitesi)
2. Hiperspektral İmzalar İçin Uç Koruyuculu Maskeleme
Süzgeci Temelli Gölgeden Bağımsız Öznitelik Çıkarma
(87), Ufuk Sakarya (Tübitak Uzay), Can Demirkesen
(Tübitak Uzay), Mustafa Teke (Tübitak Uzay)
3. Çok Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Sanal
Algılayıcı (Sa) Modeliyle Geometrik Düzeltmesi (105), Can
Demirkesen (Tübitak Uzay)
4. SAR Görüntülemede Rüzgâr Çiftliklerinin Bozucu
Etkilerinin Araştırılması (124), Osman Karabayır
(Bilgem-Tübitak), Senem Yücedağ (Bilgem-Tübitak), Okan
Mert Yücedağ (Bilgem-Tübitak), Ahmet Faruk Coşkun
(Bilgem-Tübitak), Hüseyin Avni Serim (Bilgem-Tübitak),
Sedef Kent (İstanbul Teknik Üniversitesi)
5. Tarım Alanlarının Sınıflandırılması için Gauss Karışım
Modeline Dayanan Çizge Tabanlı Yöntem (129), Ali Özgün
Ok (Mersin Üniversitesi), Aslı Özdarıcı Ok (Nevşehir H.B.V.
Üniversitesi), Konrad Schindler (ETH Zurich)
6. A Systematic Approach for Building Change Detection
using Multi-Source Data (142), Abdullah Himmet Özcan
(Tübitak Bilgem), Cem Ünsalan (Yeditepe Üniversitesi),
Peter Reinartz (DLR)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 2. Oturum) O06- Yapısal Beyin Görüntüleme (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı: Didem Gökçay
1. Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi Kullanarak Beyindeki
Tümör, Ödem ve Sağlıklı Dokuların Otomatik Olarak
Bölütlenmesi (22), Ayşe Demirhan (Gazi Üniversitesi), İnan
Güler (Gazi Üniversitesi)
2. Serebral Atrofi Şiddeti ile Lateral Ventrikül ve Santral
Sulkus Boyutlarının Kıyaslanması (154), Gökhan Gökay
(Bahçeşehir Üniversitesi), Melek Kandemir (Bayındır
Hastanesi İçerenköy), M. Savaş Tepe (Bayındır Hastanesi
İçerenköy), Betül Yalçıner (Bayındır Hastanesi İçerenköy),
Devrim Ünay (Bahçeşehir Üniversitesi)
3. Genç ve Yaşlı Katılımcıların Beyin Mr Görüntülerinin
Snr, Cnr ve Gwr Açısından Uygunluğunun Değerlendirilmesi
(337), Hayriye Aktaş Dinçer (ODTÜ), Didem Gökçay
(ODTÜ)
4. Akı Tabanlı İkinci Mertebeli Tensör Modeli Kullanan
Beyin Kan Damarları Bölütleme Yöntemi (357), Süheyla
Çetin (Sabancı Üniversitesi), Gözde Ünal (Sabancı
Üniversitesi)
5. İçerik ve Bağlam Temelli Benzerlik Yolu ile Hastalık
Teşhisi (455), Fehmi Volkan ÖZDEMİR (Bahçeşehir
Üniversitesi), Anıl FETTAHOĞLU (Bahçeşehir
Üniversitesi), Devrim ÜNAY (Bahçeşehir Üniversitesi)
6. Beyin Tümörünün MR Görüntülerden Otomatik Olarak
Ayrıştırılması (483), Neslihan KURAT (Erciyes
Üniversitesi), Necla OZKAYA (Erciyes Üniversitesi)
(2. Gün- 2. Oturum) İstatistiksel Sinyal İşleme 3 (Sümela Salonu) Oturum Başkanı:
1. Yeni Bir Seyrek Sızdıran LMS Tipi Algoritma (30),
2. Topaklanmış NOMA ile Tek-Kanaldan Algısal Ses
Tajuddeen Gwadabe (Mevlana University), Muhammad Aliyu Kaynak Ayrıştırma (140), Serap Kırbız (), Bilge Günsel
(Mevlana University), Mujahid AlKassim (Mevlana
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
University), Mohammad Shukri Salman (Mevlana University),
Hatem Haddad (Mevlana University)
3. Saldırgan Hareketlerine İlişkin EMG İşaretlerinin AR
Tabanlı KNN ile Sınıflandırılması (69), Emrullah Acar
(Batman Üniversitesi), Mehmet Siraç Özerdem (Dicle
Üniversitesi)
4. Kongestif Kalp Yetmezliğinin İkinci-Derece Fark
Harita Grafiği İle Topografik Analizi ve Teşhisi (164),
Apdullah Yayık (Mustafa Kemal Üniversitesi), Yakup
Kutlu (Mustafa Kemal Üniversitesi)
5. Tam İstatistiksel Özelliklere Sahip Yarı Rasgele Sayı
Üretimi (80), Süleyman Gökhun Tanyer (Başkent
Üniversitesi)
6. Eşit Aralıklı Örnekleme Yöntemiyle Üretilen Rasgele
Sayı Dizilerinde Başarı Ölçümü (155), Kumru Didem
Atalay (Başkent Üniversitesi), Süleyman Gökhun Tanyer
(Başkent Üniversitesi)
(2. Gün- 2. Oturum) Bilgisayarla Görü 4 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı: Murat Koyuncu
1. Rafta Ürün Diziliminin Görüntü İşleme ile Tespiti (321),
Gül Varol (Boğaziçi Üniversitesi), Rıdvan Salih Kuzu
(Boğaziçi Üniversitesi), Yusuf Sinan Akgül (Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü)
2. Yarı-Otomatik İmge Etiketleme Aracı (333), Tuğçe
Döngel (Osmangazi Üniversitesi), Hakan Çevikalp
(Osmangazi Üniversitesi)
3. Görüntü İşleme Teknikleri Kullanarak Optik Disk Tespiti
(336), Halit Çetiner (Süleyman Demirel Üniversitesi),
Bayram Cetişli (Süleyman Demirel Üniversitesi)
4. Budak Kusur Tiplerinin Sınıflandırılması (341),
İbrahim Çetiner (Süleyman Demirel Üniversitesi), Halit
Çetiner (Süleyman Demirel Üniversitesi), Ahmet Ali Var
(Süleyman Demirel Üniversitesi)
5. Pan Tilt Kameralar İçin Arka Plan Modelleme (372),
Alperen Yıldırım (Aselsan A.Ş.), Ali Ziya Alkar (Hacettepe
Üniversitesi), Kutalmış Gökalp İnce (Aselsan A.Ş.)
6. Cinsiyet Sınıflandırma İçin Birleşim Tabanlı Öznitelik
Vektörü (378), Bahri Abacı (İstanbul Teknik Üniversitesi),
Eren Ulucan (İstanbul Teknik Üniversitesi), Tayfun Akgül
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 2. Oturum) İletişim 3 (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı:
1. Hiyerarşik Kipleme Kullanan Çok-Girdili Çok-Çıktılı
İletişim Sistemleri (233), Yiğit Uğur (ASELSAN, ODTÜ), Ali
Özgür Yılmaz (ODTÜ)
2. Veri Akış Boyutu Kestiriminde Örnekleme
Stratejilerinin Karşılaştırılması (693), M. Özgün Demir
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Barış Kurt (Boğaziçi
Üniversitesi), Saliha Büyükçorak (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Güneş Karabulut Kurt (İstanbul Teknik
Üniversitesi), A. Taylan Cemgil (Boğaziçi Üniversitesi),
Engin Zeydan (AVEA)
3. Moment Metodu ile Enine Elektrik Modu için Dairesel
Silindirden Saçılma (625), Onur Erkan (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Özlem Feyza Varol (Boğaziçi Üniversitesi)
4. Çift-Bantlı Mikroşerit İmplant Anten Tasarımı (581),
Adnan Sondaş (Kocaeli Üniversitesi), Mustafa Hikmet
Bilgehan Uçar (Kocaeli Üniversitesi), Erdem Uras
(Kocaeli Üniversitesi)
5. ISM 1800 MHz ve 2450 MHz Frekanslarda
Kullanılabilecek Daire ve Dikdörtgen Yarıklı Dual Band
Anten Tasarımı (551), Erdem Değirmenci (SDÜ), Hüseyin
Akman (SDÜ), Mesud Kahriman (SDÜ)
6. Sıp Kayıt Silme Saldırısı Anatomisi ve Savunma
Stratejileri (504), İsmail Melih Taş (Netaş
Telekomünikasyon A.Ş.), Onur Özbirecikli (Netaş
Telekomünikasyon A.Ş.), Uğur Çağal (Netaş
Telekomünikasyon A.Ş.), Erhan Taşkın (Netaş
Telekomünikasyon A.Ş.), Hüseyin Taş (İstanbul Gelişim
Üniversitesi M.Y.O.)
(2. Gün- 2. Oturum) Sinyal İşleme Kuramı (Uzungöl Salonu) Oturum Başkanı: Orhan Arikan
1. Sualtı Akustik Vektör Sensör Kullanarak Yön Bulma
Tekniklerinin Analizi (86), Ahmet Güneş (Meteksan Savunma
A.Ş.), Alper Bereketli (Meteksan Savunma A.Ş.), M. Burak
Güldoğan (Turgut Özal Üniversitesi)
2. Sentetik Yeniden Örnekleme İle Güç Sinyallerinde
Harmonik ve Araharmoniklerin Çözümlenmesi (231),
Emel Günlü (Gazi Üniversitesi), Ozgul Salor (Gazi
Üniversitesi)
3. Seyrek Sinyallerin Geri Çatımına Özyineli Bir Yaklaşım
(356), Oğuzhan Teke (Bilkent Universityesi), Ali Cafer
Gürbüz (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi), Orhan
Arıkan (Bilkent Universitesi)
4. Süzgeç Uygulamaları için Exponential Penceresinin
Geliştirilmesi Üzerine Ampirik bir Çalışma (445), Kemal
Avci (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
5. Kablosuz Duyarga Ağlarda RSSI, TOA ve TDOA
Yardımıyla Gezgin Filo Lokalizasyon Modeli (451), Faruk
Baturalp Gunay (Atatürk Ü.), Tuğrul Çavdar (KTÜ)
6. Elektronik Burunlar Arasında Kalibrasyon Transferi
(197), Selda Güney (Başkent Üniversitesi), Llouis
Fernandez (Barselona Üniversitesi), Santiago Marco
(Barcelona Üniversitesi)
12:30-14:00
Öğle Yemeği
14:00-15:30
OTURUM 2-3
(2. Gün- 3. Oturum) O-Optik Haberleşme Sistemleri ve Uygulamaları 2 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum
Başkanı: N. Özlem Ünverdi
1. Erbiyum Katkili Fiber Yükselteçlerde Optik Kazanç
Kontrolü (137), Gökhan Yenilmez (Gazi Ü.), Murat Yücel
(Gazi Ü.)
2. Çift Çekirdekli Fotonik Kristal Fiber Tabanli Duyucu
(345), Hüseyin Ademgil (Lefke Avrupa Universitesi),
Uchenna F. Eze (Lefke Avrupa Universitesi), Ahmet Arca
(Lefke Avrupa Universitesi), Shyqyri Haxha (University
of Bedfordshire)
3. Tümleşik ve Yeniden Yapilandirilabilir Erişim Ağında
Dinamik Bantgenişliği Ayrıtımı (230), Mehmet Toyca
(Uluslararası Kıbrıs Ü.), Serkan Abbasoğlu (Uluslararası
Kıbrıs Ü.),Neyre Tekbıyık Ersoy (Uluslararası Kıbrıs Ü.)
4. Brillouin Saçilmasi Tabanli Fiber Optik Algilama
(259), Murat Yücel (Gazi Üniversitesi), H. Haldun
Göktaş (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Murat Yücel
(Yenimahalle T. ve E.M.L.), Nail Ferhat Öztürk (TCDD)
5. Yüksek Frekans Yüzey Akustik Dalgaları için Plasmonik
Akusto-Optik Dönüştürücü (182), Ahmet Arca (Lefke Avrupa
Universitesi), Huseyin Ademgil (Lefke Avrupa Universitesi)
6. Pasif Optik Ağlarda Performans Uygulamaları (718),
Cenk Çatalbaş (Yıldız Teknik Üniversitesi), N. Özlem
Ünverdi (Yıldız Teknik Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 3. Oturum) İletişim Kuramı 3 (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum Başkanı: Ertan Öztürk
1. SC-FDMA ve GFDMA Sistemlerinin Sıfır Alt-Taşıyıcılar 2. EKOKH Alıcılı HFH-DFBÇ 'nin Yarı Analitik Başarım
Tabanlı Çoklu Taşıyıcı Frekansı Ötelenmesi Senkronizasyonu Analizi (527), Ahmet Oturak (Bülent Ecevit Üniversitesi),
Altında Performans Analizlerinin Karşılaştırması (427),
Ertan Öztürk (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Mustafa Anıl Reşat, Özgür Ertuğ (Gazi Üniversitesi Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği Bölümü)
3. BCH Kodlamalı IEEE 802.15.4 Protokolünün MAC
Performans Analizi (530), Selçuk Ökdem (Erciyes
Üniversitesi), Mahmut Yalçın (İstanbul Üniversitesi)
4. Kablosuz Haberleşme Sistemleri İçin Bazi
Yardimlaşmali (533), Salim Kahveci (Karadeniz Teknik
Üniversitesi)
5. IEEE 802.21 Kullanarak Heterojen Ağlar Arasında Enerji
Verimli El Değiştirme (204), Gürkan COŞKUN (İstanbul
Teknik Üniversitesi), İbrahim HÖKELEK (Tübitak Bilgem),
Hakan Ali ÇIRPAN (İstanbul Teknik Üniversitesi)
6. Sprott H Kaotik Sisteminin CCII+ İLE Elektronik
Devre Tasarımı (635), Serdar Çiçek (Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi), Abdullah Ferikoğlu (Sakarya
Üniversitesi), İhsan Pehlivan (Sakarya Üniversitesi)
(2. Gün- 3. Oturum) O09-İnsansız Araçlar ve Robotik Sistemler ile Uygulama Alanları 1 (Ahmet Selim Teymur
Salonu) Oturum Başkanı: Uğur Ayan
1. 3 Boyutlu Arazi Üzerinde Çoklu Otonom İnsansiz Hava
Araci Rota Planlamasi (61), Nuri Ozalp (Bilişim Ve Bilgi
Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, TUBITAK),
Ozgur Koray Sahingoz (Hava Harp Okulu), Ugur Ayan
(Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma
Merkezi, TUBITAK)
2. Bir İnsansiz Kara Aracı Prototipinde Seyrüsefer için
Sensör Sinyallerini Birleştirme (113), Serdar Kirimlioğlu
(Roketsan)
3. İnsansiz Hava Araçlari Kullanilarak Araç Sayisi Tespiti
(189), Gökhan Göl (Anadolu Üniversitesi), Emre Kıyak
(Anadolu Üniversitesi)
4. İHA için Vektör Alan Kılavuzu ile Görsel Çizgi Takibi
(196), Kerem Köksal (Bülent Ecevit Üniversitesi), Dilek
Sürücü (Bülent Ecevit Üniversitesi), Murat Sürücü
(Bülent Ecevit Üniversitesi), Rıfat Hacioğlu (Bülent
Ecevit Üniversitesi)
5. Differential Drive Mobil Robotlar için Kinematik Model
Tabanlı Yörünge İzleme Algoritması (307), Suat Karakaya
(Kocaeli Üniversitesi), Gürkan Küçükyıldız (Kocaeli
Üniversitesi), Hasan Ocak (Kocaeli Üniversitesi)
(2. Gün- 3. Oturum) Örüntü ve Nesne Tanıma 5 (Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu) Oturum Başkanı: Hakan Erdoğan
1. Gerçek Zamanlı Akan Video Görüntüsünden Göz Hareketi
Yön Tespiti (469), Nesrin Aydın Atasoy (Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği), Abdullah
Çavuşoğlu (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği)
2. Yüz Doğrulama için Yerel Zernike Momentleri ile
Biyometrik Kıyım (518), Berkay Topçu (Tübitak - Bilgem
- Uekae), Çağatay Karabat (Tübitak - Bilgem - Uekae),
Hakan Erdoğan (Sabancı Üniversitesi)
3. Kortikal Katman-4 Gösterim Kapasitesinin Ölçülmesi için
Sınama Yöntemleri (522), M. Erdem İsenkul (İstanbul
Üniversitesi), Olcay Kurşun (İstanbul Üniversitesi), Oleg V.
Favorov (North Carolina University)
4. Mobil Cihazlarda Görsel Arttırılmış Gerçeklik
Algısının 3 Boyutlu Kırmızı-Camgöbeği Gözlükler İle
Arttırılması (541), Cengiz Güngör (Ege Üniversitesi
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü), Murat Kurt (Ege
Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü)
5. Türkçe için Kelime Temsillerinin Öğrenimi (554), Mehmet
Umut Şen (Sabancı Üniversitesi), Hakan Erdoğan (Sabancı
Üniversitesi)
6. Çevrimiçi İmza Tanıma (558), Kemal Gürkan Toker
(Hacettepe Üniversitesi), Sefa Küçük (Hacettepe
Üniversitesi), Mehmet Cem Çatalbaş (Hacettepe
Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 3. Oturum) S25-Uzaktan Algılama için Sinyal ve Görüntü İşleme 3 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum
Başkanı:
1. A Probabilistic Approach to Building Change Detection
(145), Abdullah Himmet Özcan (TÜBİTAK BİLGEM), Cem
Ünsalan (Yeditepe Üniversitesi), Peter Reinartz (DLR)
2. Bitki Örtüsü ve Oranının Tahmininde Uzaktan
Algılama Yönteminin Kullanılması (169), Cemil Berin
Erol (Ortadoğu Savunma Teknolojileri San. ve Tic. A. Ş.),
Süleyman Gökhun Tanyer (Başkent Üniversitesi)
3. Uzaktan Algı Görüntülerinin Yaklaşik Spektral
Öbeklenmesinde Jeodezik Bazlı Hibrit Benzerlik Ölçütleri
(179), Yaser Moazzen (Istanbul Teknik Üniversitesi), Kadim
Taşdemir (Uluslararası Antalya Üniversitesi)
4. Destek Vektör Makinaları Model Parametrelerinin
Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi ile Optimizasyonu ve
Hiperspektral Görüntülere Uygulanması (195), Gülşen
Taşkın Kaya (İstanbul Teknik Üniversitesi), Hüseyin Kaya
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
5. Seyrek SAR Görüntüleme için Yön Değiştiren Çarpanlar
Yöntemi (201), H. Emre Güven (ASELSAN A.Ş.), Müjdat
Çetin (Sabancı Üniversitesi)
6. Sentetik Açıklık Radar ve Multispektral Uydu
Verilerinin Kaynaştırılması ve Sınıflandırılması (232),
Tolga Bakırman (Yıldız Teknik Üniversitesi), Gökhan
Bilgin (Yıldız Teknik Üniversitesi), Füsun Balık Şanlı
(Yıldız Teknik Üniversitesi), Erkan Uslu (Yıldız Teknik
Üniversitesi), Mustafa Üstüner (Yıldız Teknik
Üniversitesi)
(2. Gün- 3. Oturum) İmge İşleme 3 (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı: Ali Kara
1. Uydu Görüntülerinde Tüpsellik Takibi Üzerinden Otomatik 2. Seyrek İşaret Temsiliyeti İçin İyileştirilmiş Sözlük
Yol Tanıma (696), Yeti Ziya Gürbüz (ODTÜ), Abdullah Aydın Öğrenme (539), Faezeh Yeganli (Electrical and Electronic
Alatan (ODTÜ)
Engineering Dep. Eastern Mediterranean University),
Hüseyin Özkaramanlı (Electrical and Electronic
Engineering Dep. Eastern Mediterranean University)
3. Dirençsel Izgara Görüntü Filtrelerinin FPGA ile
Gerçekleştirilmeleri için Jacobi Yinelemesi Yöntemi ile
Benzetimi (500), Vedat Tavşanoğlu (Işık Univesitesi)
4. Gabor Süzgeçleri kullanılarak Retina Kan Damarlarında
Hızlı Algılama ve Bölütleme (476), Farnaz Farokhian
(Doğu Akdeniz Üniversitesi), Hasan Demirel (Doğu
Akdeniz Üniversitesi)
5. Radar Görüntüleri Ve Harita Bilgilerinin Denkeştirilmesi
İle Deniz Araçlari İçin Konum Belirleme (448), Ali Eşref
Aytaç (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Orhan Aksoy
(HAVELSAN A.Ş. Deniz Savaş Yönetim Sistemi Teknolojileri
Merkezi), Yusuf Sinan Akgül (Gebze Yüksek Teknoloji)
6. Omuz MR Kesitlerinden Humerus Başının
Bölütlenmesi (440), Aysun Sezer (Yıldız Teknik
Üniversitesi), Hasan Basri Sezer (Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Bölümü), Songül
Albayrak (Yıldız Teknik Üniversitesi)
(2. Gün- 3. Oturum) Telsiz İletişimi 3 (Sümela Salonu) Oturum Başkanı: Oğuz Kucur
1. İki-Katmanlı Ağlarda DF Programlama ile Eniyi Güç
Kontrolü (310), Uygar Demir (Hacettepe Üniversitesi), Cenk
Toker (Hacettepe Üniversitesi), Hazer İnaltekin (Antalya
Uluslararası Üniversitesi)
2. KD Haberleşme için İyonkürenin Plazma Frekansi Yükseklik Profilinin Matematiksel Modellenmesi (331),
Cenk Toker (Hacettepe Universitesi), Feza Arıkan
(Hacettepe Üniversitesi), Orhan Arıkan (Bilkent
Üniversitesi)
3. Her İki Atlamada Modifiye TAS/OSTBC Yapısı Kullanan
AF Röle Sistemlerinin Geribesleme Hataları Varlığındaki
Performansı (366), Ahmet Faruk Coşkun (TÜBİTAKBİLGEM), Oğuz Kucur (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
4. Bilişsel Ağlarda İşbirlikli Spektrum Algılama ve İletim
için Birleşik En İyi Röle Seçimi (371), Hasan Kartlak
(Akdeniz Üniversitesi), Niyazi Odabaşıoğlu (İstanbul
Üniversitesi), Aydın Akan (İstanbul Üniversitesi)
5. APCO Telsiz Sistemlerinde Oransız Kodların Kullanımı
(404), Gülay Çığırkan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi), Tolga Girici (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi), Murat Taş (Aselsan A.Ş.), Sıdıka Bengür
(Aselsan A.Ş.)
6. Afet Durumlarında Akıllı Cihazlarla Alternatif
Haberleşme Sistemi Kurulması (417), Yusuf Çeri (Sakarya
Üniversitesi), Ali Gülbağ (Sakarya Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 3. Oturum) Radar Sinyal İşleme 2 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı: Ali Cafer Gürbüz
1. DFT'nin Çarpma İşlemi Kullanılmadan Yaklaşık
Hesaplanması: Radar Sinyal İşleme Üzerine Uygulamalar
(263), Musa Tunç Arslan (Bilkent Üniversitesi), Alican
Bozkurt (Bilkent Üniversitesi), Rasim Akın Sevimli (Bilkent
Üniversitesi), Cem Emre Akbaş (Bilkent Üniversitesi), Ahmet
Enis Çetin (Bilkent Üniversitesi)
2. Genlik ve Faz Karşilaştirma Yöntemi Kullanılarak Pasif
Yön Bulma (291), Adnan Orduyilmaz (Tübitak-Bilgemİltaren), Mahmut Serin (TÜBITAK-BILGEM-İLTAREN),
Ali Cafer Gürbüz (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi), Alper Yıldırım (TÜBİTAK-BİLGEMİLTAREN)
3. Kinect ile Farklı İnsan Hareketlerinin Radar Benzetimi
(317), Barış Erol (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi),
Cesur Karabacak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi),
Sevgi Zübeyde Gürbüz (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi), Ali Cafer Gürbüz (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi)
4. BumbleBee Radar ile Bina İçi İnsan Hareketlerinin
Tanınması (328), Bahri Çağlıyan (TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi), Cesur Karabacak (TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Sevgi Zübeyde
Gürbüz (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
5. Doğuran Hedefin Parçacik Filtre Tabanli İzle Bul
6. Wigner-Hough Dönüşümüyle FMSD Kestirimi
Algoritmasi ile Takip Edilmesi (334), Mehmet Eyili (Aselsan), Eniyileme için Cıvıltı Oranı Uyarlama Metodu (369),
Mübeccel Demirekler (ODTÜ)
Ahmet Yasin Erdoğan (YTÜ), Taylan Özgür Gülüm (YTÜ),
Lütfiye Durak-ATA (YTÜ), Tülay Yıldırım (YTÜ)
(2. Gün- 3. Oturum) Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim (Uzungöl Salonu) (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı:
1. Zaman Ve Frekans Alanında Işın Demetlemesiyle Sualtında
Hedef Kerteriz Tespiti (358), Yılmaz Karakaya (Yıldız Teknik
Üniversitesi), Tansal Güçlüoğlu (Yıldız Teknik Üniversitesi)
2. Hızlı Sönümlemeli Kanallarda Uzaysal Modülasyon
Sistemleri İçin İteratif Kanal Kestirimi (176), Yusuf
Acar (İstanbul Kültür Üniversitesi), Hakan Doğan
(İstanbul Üniversitesi), Erdal Panayırcı (İstanbul Kadir
Has Üniversitesi)
3. MIMO Sinyalleri İçin Uzay-Zaman Blok Kodu
Klasifikasyonu (645), Merve Turan (İstanbul Teknik
Üniversitesi ), Mengüç Öner (Işık Üniversitesi), Hakan Çırpan
(İstanbul Teknik Üniversitesi )
4. Yeniden Yapılandırılabilir MIMO: Tasarım Ve
Performans Analizi (382), Ekim Kurtulmaz (TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), İsrafil Bahçeci
(TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Bedri A.
Çetiner (Utah State University)
5. Esnek Şebekeli Optik Ağlarda IP Trafiğinin Verimli
6. İşbirlikli Maksimum Oranlı İletimin Kesinti Olasılığı
Taşınması (492), Çağlar Tunç (Bilkent Üniversitesi), Nail Akar (239), Eylem Erdoğan (Kadir Has Üniversitesi),
(Bilkent Üniversitesi)
Mahmut Sami Muşta (Yıldız Teknik Üniversitesi), Tansal
Güçlüoğlu (Yıldız Teknik Üniversitesi)
(2. Gün- 3. Oturum) Çokluortam Sinyal İşleme (Uzungöl Salonu) Oturum Başkanı:
1. 2-B Hareket Kestirimi ile Baş Dönüş Hareketinin
Sınıflandırılması (100), İnci M. Baytaş (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Bilge Günsel (İstanbul Teknik Üniversitesi)
2. İki Diferansiyel PIR Algılayıcı ve Bir Kamera
Yardımıyla El Hareketlerinin Sınıflandırılması (107), Fatih
Erden (Hacettepe Üniversitesi), A. Semih Bingöl
(Hacettepe Üniversitesi), A. Enis Çetin (Bilkent
Üniversitesi)
3. Kablosuz Çokluortam Algılayıcı Ağlarda Veri Füzyonu ve 4. Karmaşık Nesneler için Parça Tabanlı Nesne Çıkarımı
İşleme: Gözetleme Uygulamalari için Bir Analiz (128),
(191), Murat Koyuncu (Atılım Üniversitesi), Başar
Seyyit Alper SERT (ODTÜ), Adnan Yazıcı (ODTÜ), Ahmet
Çetinkaya (Atılım Üniversitesi)
Coşar (ODTÜ)
5. Referanssız Video Kalite Değerlendirme Metrikleri
Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (564), Emin Zerman
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Gözde Bozdağı Akar (Orta
Doğu Teknik Üniversitesi), Barış Konuk (Aselsan A.Ş.),
Gökçe Nur (Kırıkkale Üniversitesi)
6. Hücresel Ağlarda Kullanıcı Davranışı Modellenmesi
(638), Engin Dalman (İstanbul Teknik Üniversitesi),
Mehmet Nuri Akıncı (İstanbul Teknik Üniversitesi), Güneş
Karabulut Kurt (İstanbul Teknik Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
15:35-16:35
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
OTURUM 2-4
(2. Gün- 4. Oturum) Biyomedikal Sinyal ve İmge İşleme 4 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
1. Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Hastalarının SD1, SD2 ve
KKÖ Öznitelikleri ile Sınıflandırılması (88), İrem Hilavin
(Dokuz Eylül Üniversitesi), Mehmet Kuntalp (Dokuz Eylül
Üniversitesi)
2. Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromunun Tespiti için Tek
Boyutlu Yerel İkili Örüntü Tabanli Yeni Bir Yaklaşım
(103), Yılmaz Kaya (Siirt Üniversitesi), Necmettin Sezgin
(Batman Üniversitesi), Ramazan Tekin (Batman
Üniversitesi)
3. Prostat Kanseri İlintili MikroRNA Kümelerinin Tespiti
(174), İsmail Haberal (Başkent Üniversitesi), Hasan Oğul
(Başkent Üniversitesi)
4. El Aç-Kapa Hızının Yapay Sinir Aği Kullanarak
Tahmini (342), Cengiz Tepe (Ondokuzmayıs Üniversitesi),
Nurettin Şenyer (Ondokuzmayıs Üniversitesi), İlyas
Eminoğlu (Ondokuzmayıs Üniversitesi)
(2. Gün- 4. Oturum) O13-Duygulanım Gösterimi, Analizi ve Sentezi 1 (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum
Başkanı: Oya Celiktutan
1. Davetli Konuşmacı: Roddy Cowie
2. Gözbebeği Büyümesi ve Yüz Sicakliği Özniteliklerinin
Stres Tespitindeki Rolü (393), Serdar Baltacı (ODTU),
Didem Gökçay (ODTU)
(2. Gün- 4. Oturum) O09-İnsansız Araçlar ve Robotik Sistemler ile Uygulama Alanları 2 (Ahmet Selim Teymur
Salonu) Oturum Başkanı: Uğur Ayan
1. Hiperspektral Görüntüler ile Olağan Dışı Durum ve Hedef
Tespiti (318), Gürcan Lokman (Sinop Üniversitesi), Güray
Yılmaz (Hava Harp Okulu)
2. Karınca Kolonisi Optimizasyonu ile İHA Rota
Planlamasın GPU Üzerinde CUDA Yardımı ile Paralel
Çözümü (351), Uğur Çekmez (Yıldız Teknik Üniversitesi),
Mustafa Özsiğinan (Hava Harp Okulu Komutanlığı)
3. Gezinge ve Konum Kestirim Yöntemlerinde Mesafe ve
Atalet Duyargalarının Kullanımı (150), Furkan Çakmak
(Yıldız Teknik Üniversitesi), Erkan Uslu (Yıldız Teknik
Üniversitesi), Sırma Yavuz (Yıldız Teknik Üniversitesi), M.
Fatih Amasyalı (Yıldız Teknik Üniversitesi), Muhammet
Balcılar (Yıldız Teknik Üniversitesi), Nihal Altuntaş (Yıldız
Teknik Üniversitesi)
4. İnsansız Hava Araçları Ağlarında (FANET) Ortalama
Ağ Gecikmesi ve Operatör Kapasitesine Etkisi (407),
Alper ÖREN (Hava Astsubay MYO), Şamil TEMEL (Hava
Astsubay MYO)
(2. Gün- 4. Oturum) Güvenlik ve Savunma için Sinyal İşleme (Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu) Oturum Başkanı:
1. Modüler FMCW Radar Ön-Uç Tasarımı: Benzetim Ve
Gerçekleştirme (561), Birkan Dağdeviren (RST Teknoloji),
Kamil Yavuz Kapusuz (Atılım Üniversitesi), Ali Kara (Atılım
Üniversitesi)
2. Kaynak Konumlandırmada Varış Zamanları Farkı
Setlerinin Konumlandırma Doğruluğu Üzerindeki
Etkisinin İncelenmesi (715), Oğuzhan ÇAKIR (KTÜ),
İsmail KAYA (KTÜ), Ömer ÇAKIR (KTÜ)
3. Elektronik Destek Sistemlerinde Kümeleme için Kendini
Örgütleyen Sinir Ağlarının Performans Değerlendirmesi
(709), Kenan Gençol (Atılım Üniversitesi), Hakan Tora
(Atılım Üniversitesi)
4. Biyometrik Kıyım Yöntemlerinin Mahremiyeti Koruma
Kapasitesi Nasıl Değerlendirilir?: Mahremiyet Ölçütleri
(704), Çağatay Karabat (TÜBİTAK - BİLGEM - UEKAE),
Berkay Topçu (TÜBİTAK - BİLGEM - UEKAE)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 4. Oturum) S25-Uzaktan Algılama için Sinyal ve Görüntü İşleme 4 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum
Başkanı:
1. Uzaktan Algılama Görüntülerinden Biyofiziksel
Parametrelerin Çoklu Ölçütlü Aktif Öğrenme Yöntemi ile
Kestirimi (623), Begüm Demir (Trento Üniversitesi), Lorenzo
Bruzzone (Trento Üniversitesi)
2. Hyperion Görüntülerinden Sığ Sularda Derinlik ve Su
Kalitesi Ölçümü: Serçin Gölü (641), Ayfer Özdemir
(Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Uğur Murat Leloğlu
(Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümü ODTU)
3. Sar İmgelerinin Geri Çatılması için Sözlük Ögrenimi
Tabanlı Bir Yöntem (665), Abdurrahim Soğanlı (Sabancı
Üniversitesi), Müjdat Çetin (Sabancı Üniversitesi)
4. Yüksek Çözünürlüklü Pankromatik Uydu
Görüntülerinde Doku ve Yeğinlik Kullanarak Deniz
Bulma (703), Beril Beşbınar (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi), A. Aydın Alatan (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi)
(2. Gün- 4. Oturum) O15-Dağıtılmış Hesaplama ve Akıllı Sistemler (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı:
1. Parçacik Süzgeçleme Temelli Gauss Dışı Bilinmeyen
2. Gezgin Satıcı Problemi için Paralel Yapay Arı Koloni
Gürültüye Dayanıklı Dağıtımlı Sezim (243), Umut Mamıkoğlu Algoritmasi (149), Rüştü Akay (Erciyes Üniversitesi),
(Boğaziçi Üniversitesi), Ayşın Baytan Ertüzün (Boğaziçi
Alper Baştürk (Erciyes Üniversitesi)
Üniversitesi)
3. Lineer Olmayan Dinamik Sistemlerin Kimliklendirilmesi
İçin Yapay Ari Koloni Algoritmasi Kullanılarak Anfis'in
Eğitilmesi (146), Derviş Karaboğa (Erciyes Üniversitesi),
Ebubekir Kaya (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
4. Keskinleştirme Süzgecinin OpenCL ile GPU ve FPGA
Üzerinde Gerçeklenmesi (56), Özge Ünel (Hacettepe
Üniversitesi), Toygar Akgün (ASELSAN A.Ş.
Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu)
(2. Gün- 4. Oturum) Bilgisayarla Görü 5 (Sümela Salonu) Oturum Başkanı:
1. Heryönlü Kameralardan Çoklu İnsan Takibi (383), Barış
Evrim Demiröz (Boğaziçi Üniversitesi), Albert Ali Salah
(Boğaziçi Üniversitesi), Lale Akarun (Boğaziçi Üniversitesi)
2. Yerel Zernike Momentlerine Dayalı Etkili Bir Yüz
Tanıma Yöntemi (391), Emrah Başaran (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Muhittin Gökmen (İstanbul Teknik
Üniversitesi)
3. Hareketten Yapı Çıkarımı için Görsel Kullanıcı Arayüzü
(394), Cengiz Hüroğlu (Özyeğin Üniversitesi), A. Tanju
Erdem (Özyeğin Üniversitesi)
4. Durgun Görüntülerden Yüz İfadelerinin Tanınması
(402), Bilge Süheyla Akkoca (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Muhittin Gökmen (İstanbul Teknik
Üniversitesi)
(2. Gün- 4. Oturum) İmge İşleme 4 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı:
1. Variable Patch Size Sparse Representation over Learned
Dictionaries (430), Mahmoud Nazzal (Eastern Mediterranean
University), Huseyin Ozkaramanli (Eastern Mediterranean
University)
2. Menezes Vanstone Eliptik Eğri Şifreleme Algoritması
Kullanılarak Video Dosyaları Üzerinde Steganografi
Uygulaması (374), Meltem Kurt (Kocaeli University),
Nevcihan Duru (Kocaeli University)
3. Gerçek Zamanli Bir Hedef Tespit Ve Takip Sisteminde
Kısmi Yeniden-Yapılandırma Uygulaması (353), Bengisu
Tengilimoğlu (ASELSAN), Cuneyt F. Bazlamaçcı (Orta Doğu
Teknik Üniversitesi)
4. Bir Bit Dönüşümü Tabanlı El Damarı Biyometri
Sistemi (343), Kübra Cezairlioğlu (Kocaeli Üniversitesi),
Mehtap Çakmak (Kocaeli Üniversitesi), Sarp Ertürk
(Kocaeli Üniversitesi)
5. SIFT Algoritması ile FPGA Üzerinde Gerçek Zamanlı
Nesne Tanıma (474), Sinan GÜVEN (RST Uzaktan Algılama
ve Güv. Tekn. Bil. Elk. Dan. Müh. Mim. Tic. A.Ş.), Ali Ziya
Alkar (Hacettepe Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 4. Oturum) Doğrusal Olmayan ve Uyarlanır Sinyal İşleme 1 (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı:
1. Bağlam Ağaçları ile Ardışık Doğrusal Olmayan Bağlanım
(590), Nuri Denizcan Vanlı (Bilkent Üniversitesi), Süleyman
Serdar Kozat (Bilkent Üniversitesi)
2. GNSS Uydusu Kepler Yörünge Elemanlarının Spektral
Analizi (660), Orhan Kurt (Kocaeli Üniversitesi)
3. Hammerstein Model Kullanılarak Sistem Kimliklendirme
(System Identification Using Hammerstein Model) (408),
Selçuk Mete (Türk Telekom A.Ş.), Şaban Özer (Erciyes
Üniversitesi), Hasan Zorlu (Erciyes Üniversitesi )
4. Harmoni Arama ve Geri Yayılım Tabanlı Yapay Sinir
Ağı İle Göğüs Kanseri Verilerinin Sınıflandırılması
(234), Muhammer İlkuçar (Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi), Ali Hakan Işık (Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi), Ahmet Çiftçi (Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi)
5. İzle-Bul Yöntemi Olarak Geliştirilmiş Çok Boyutlu Hough
Dönüşümü (298), Gözde Şahin (ODTÜ), Mübeccel Demirekler
(ODTÜ)
16.35–16:50 Çay Kahve Arası
16:50-18:20 OTURUM 2-5
(2. Gün- 5. Oturum) Bilgisayarla Görü 6 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
1. Tarihi İmgelerin Eklendirilmiş Gerçeklik için
Eşleştirilmesi (412), Gözde Ayşe Tataroğlu (Bahçeşehir
Üniversitesi), Kemal Egemen Özden (Bahçeşehir
Üniversitesi)
2. Sayısal Belgelerde Projeksiyon Ölçek Uzayı ile Tablo
Tespiti ve Analizi (414), L. İlham Kalyon (Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü), Yusuf Sinan Akgül (Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü)
3. İnek Çiftliklerindeki Hayvanların 3B Kimlik Saptaması
(424), Ahmet Cumhur Arslan (Boğaziçi Üniversitesi),
Mehmet Akar (Boğaziçi Üniversitesi), Fatih Alagöz
(Boğaziçi Üniversitesi)
4. Natt-Herrick Boyalı Balık Kanı Hücrelerinin Çekirdekli
Bölge Genişletme Yaklaşımına Dayalı Belirlenmesi (464),
Ozan İncetaş (Ankara Üniversitesi), Recep Demirci (Gazi
Üniversitesi), Güçlü Yavuzcan (Gazi Üniversitesi), Ufuk
Tanyeri (Ankara Üniversitesi), Erdinç Veske (Gıda, Tarım
Ve Hayvancılık Bakanlığı)
5. Yerel Zernike Momentleri ve Yerel İkili Örüntüyle
Cinsiyet Sınıflandırma (465), Bahtiyar Samet Çoban
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Muhittin Gökmen (İstanbul
Teknik Üniversitesi)
6. Yerel Zernike Momentleri ve L2-Norm Metrik
Öğrenmeyle Yüz Çifti Eşleme (480), Şeref Emre
Kahraman (İstanbul Teknik Üniversitesi), Muhittin
Gökmen (İstanbul Teknik Üniversitesi)
(2. Gün- 5. Oturum) O13-Duygulanım Gösterimi, Analizi ve Sentezi 2 (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum
Başkanı: H. Kemal Ekenel
1. Çok-Kipli İpuçlari Kullanarak Duygusal Patlama Tanıma
(506), Bekir Berker Türker (Koç Üniversitesi), Shabbir
Marzban (Koç Üniversitesi), Engin Erzin (Koç Üniversitesi),
Yücel Yemez (Koç Üniversitesi), Tevfik Metin Sezgin (Koç
Üniversitesi)
3. Diyalog Davranış Modellemesi ile Metin Tabanlı
Konuşmalarda Duygulanım Sınıflandırması (705), Binnur
Görer (Boğaziçi Üniversitesi)
2. Boğaziçi Üniversitesi Türkçe Duygulu Konuşma
Veritabanı Üzerinde Deneyler İçin Protokol ve Taban
Çizgisi (537), Heysem Kaya (Boğaziçi Üniversitesi),
Albert Ali Salah (Boğaziçi Üniversitesi), Hazım Ekenel
(İstanbul Teknik), Sadık Fikret Gürgen (Boğaziçi
Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 5. Oturum) O09-İnsansız Araçlar ve Robotik Sistemler ile Uygulama Alanları 3 (Ahmet Selim Teymur
Salonu) Oturum Başkanı: Uğur Ayan
1. İnsansız Araçlarda Hedef Takibinde Kullanılan Kamera
Sisteminin Model Öngörülü Denetleyici ile Denetimi (532),
Aytaç Altan (Bülent Ecevit Üniversitesi), Rıfat Hacıoğlu
(Bülent Ecevit Üniversitesi)
2. Q-öğrenme algoritması ile mobil robotların yol
planlaması (686), Halil Çetin (Selçuk Üniversitesi), Akif
Durdu (Selçuk Üniversitesi)
3. Akay02 Yerleşke İçi Sürücüsüz Araç Mimarisi (717),
Özkan Yalçın (Tübitak), Necat Topcu (Tübitak)
4. Bilişsel Robotlarda Eylem Gözetimi (684), Melis
Kapotoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi), Cagatay Koc
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Sanem Sarıel-Talay
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Gökhan İnce (İstanbul
Teknik Üniversitesi)
5. Bilişsel Robotlar için Eylem Yürütme Hatalarının Tanısı
(493), Dogan Altan (İstanbul Teknik Üniversitesi), Sanem
Sariel-Talay (İstanbul Teknik Üniversitesi)
6. Planning of Mobile Robots under Limitted Velocity and
Acceleration (499), Hossein Barghi Jond (Karadeniz
Technical University), Vasif V Nabiyev (Karadeniz
Technical University), Adel Akbarimajd (University of
Mohaghegh Ardabili)
(2. Gün- 5. Oturum) O05-RF ve Mikrodalga Haberleşme Devrelerinin Tasarımı (Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu)
Oturum Başkanı:
1. DC Kutuplama Koşullarının 2,4 GHZ Güç Yükselteci
Performansına Etkileri (109), Bilge Şenel (Süleyman Demirel
Üniversitesi), Mehmet Fatih Çağlar (Süleyman Demirel
Üniversitesi), Abdullah Genç (Süleyman Demirel Üniversitesi)
2. GaN, Si ve GaAs Transistörlü Güç
Kuvvetlendiricilerinin Karşılaştırılması (156), Oğuzhan
Kızılbey (TÜBITAK BILGEM), Osman
Palamutçuoğulları (Beykent Üniversitesi)
3. Sıfır Ara Sıklıklı İkinci Harmonik Sige Karıştırıcı (251),
Umut Güvenç (TÜBİTAK BİLGEM), Osman
Palamutçuoğulları (İstanbul Teknik Üniversitesi)
4. Okuma Noktası Artırılmış, Kompakt ve Uzun Menzilli
Monostatik UHF RFID Okuyucu Tasarımı ve
Uygulanması (323), Özgür Bostan (Rftek Elektronik ArGe Dan. San. Ve Tic. Ltd. Şti.), Hüseyin Ulvi Aydoğmuş
(Rftek Elektronik Ar-Ge Dan. San. Ve Tic. Ltd. Şti.),
Serkan Topaloğlu (Tron Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.),
Osman Palamutçuoğulları (Beykent Üniversitesi)
5. An X-Band SiGe Driver Amplifier (489), Hasip Terlemez
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Osman Palamutçuoğulları
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
6. 10 Gbit/s Fiber Optik Alıcılar İçin Bir Geçiş
Empedansı Tasarımı (612), Yunus Akbey (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Osman Palamutçuoğulları (İstanbul Teknik
Üniversitesi)
(2. Gün- 5. Oturum) S25-Uzaktan Algılama için Sinyal ve Görüntü İşleme 5 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum
Başkanı:
1. 2008 Çanakkale İntepe Yangınının İnterferometrik Sar
Uyumluluk Değerlendirmesi (260), Mehmet Kurum
(TÜBİTAK-BİLGEM)
2. Dirichlet Karışım Modelleriyle Hiperspektral
Görüntülerin Bölütlenmesi (306), İbrahim Onur Sığırcı
(Yıldız Teknik Üniversitesi), Gökhan Bilgin (Yıldız Teknik
Üniversitesi)
3. Hızlı Öznitelik Korumalı Benek Gürültü Azaltma (314),
Caner Özcan (Karabük Üniversitesi), Baha Şen (Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi), Fatih Nar (Uzay ve Savunma
Teknolojileri (SDT))
4. Hiperspektral Görüntülerin Yüksek Dinamik Aralıklı
Görüntüleme Temelli Görselleştirilmesi (364), Seçil Süer
(Kocaeli Üniversitesi), Hatice Koç (Kocaeli
Üniversitesi), Sarp Ertürk (Kocaeli Üniversitesi)
5. Hiperspektral Görüntülerde Son Elemanların Geliştirilmiş
Kısıtlı Optimizasyonla Bulunması (319), Seniha Esen Yuksel
(Hacettepe Üniversitesi)
6. Radar Kullanarak Farklı İnsan Hareketlerinin
Otomatik Sınıflandırılması (327), Cesur Karabacak
(TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Sevgi
Zübeyde Gürbüz (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi), Ali Cafer Gürbüz (TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 5. Oturum) Beyin Bilgisayar Arayüzü (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı: Özge Yılmaz
1. Davetli Konuşmacı: Dr. Özge YILMAZ
2. EEG Verilerinden Sayısal ve Sözel Düşüncenin
Sınıflandırılması (39), Server Göksel ERALDEMİR
(Mustafa Kemal Üniversitesi), Esen YILDIRIM (Mustafa
Kemal Üniversitesi)
3. Motor Hareket ve Motor Hareketin Hayal Edilmesi Anlarında
Beyin Fonksiyonlarının EEG Yöntemiyle Incelenmesi (675),
Seda Dumlu (Boğaziçi Üniversitesi), Duygu Şahin (Boğaziçi
Üniversitesi), Bige Vardar (Boğaziçi Üniversitesi), Ata Akın
(Bilgi Üniversitesi), Adil Deniz Duru (Marmara Üniversitesi)
4. EEG Özniteliklerindeki İstek Düzeyi Bilgisi ile Görev
Zorluğu Tespiti (592), Ela Koyaş (Sabancı Üniversitesi),
Elif Hocaoğlu (Sabancı Üniversitesi), Müjdat Çetin
(Sabancı Üniversitesi), Volkan Patoğlu (Sabancı
Üniversitesi)
(2. Gün- 5. Oturum) İmge İşleme 5 (Sümela Salonu) Oturum Başkanı: Berk Gokberk
1. Yüz İmgeleri Üzerinde Eliptik Gabor Süzgeçler ve Yerel
En Küçük Noktalar Kullanılarak Göz Bebeği Tespiti (286),
Belgin Ayhan (İstanbul Teknik Üniversitesi), Bahri Abacı
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Tayfun Akgül (İstanbul Teknik
Üniversitesi)
2. Görsel Belirginlik Güdümlü Pozlandırma Birleştirimi
(161), Kubra Mammadova (Hacettepe Üniversitesi), Erkut
Erdem (Hacettepe Üniversitesi), Aykut Erdem (Hacettepe
Üniversitesi)
3. Örtmeli Durumlarda 3B Yüz Tanıma için Maskeli İzdüşüm 4. İmge Topluluğu Tespiti (227), Ersin Esen (TÜBİTAK
(555), Neşe Alyüz (Boğaziçi Üniversitesi), Berk Gökberk
UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü), Savaş Özkan
(Twente Üniversitesi), Lale Akarun (Boğaziçi Üniversitesi)
(TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü),
İlkay Atıl (TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü), Mehmet Ail Arabacı (TÜBİTAK UZAY
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü), Seda Tankız
(TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)
5. Nested Compartment Secret Image Sharing Scheme (657), 6. Retina Görüntüsünden İyileştirme Yöntemlerine Dayalı
Katira Soleymanzadeh (EGE Üniversitesi), Vasif V.Nabiyev Kan Damarı Bölütleme (282), Zafer Yavuz (KTÜ), Cemal
(KTÜ)
Köse (KTÜ)
(2. Gün- 5. Oturum) Örüntü ve Nesne Tanıma 6 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı:
1. Sentiment Analizinde Regresyon Kullanımının Etkisi
(578), Itır Önal (ODTÜ), Ali Mert Ertuğrul (ODTÜ)
2. SAW Sensör Dizileri ile Nem Etkisi Gözetilerek
Kimyasal Gazların Tür Ve Miktar Tespitleri (587), Fatih
Gökçimen (Dumlupınar Üniversitesi), Mehmet Ali
Ebeoğlu (Dumlupınar Üniversitesi), Cihat Taşaltın
(TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme
Enstitüsü)
3. Temassız Avuç İzi Kimliklendirme Sistemlerinde
Kısıtlamasız Örüntü Seçimi (595), Elif Baykal (Karadeniz
Teknik Üniversitesi), Murat Ekinci (Karadeniz Teknik
Üniversitesi)
4. Yönlü Gradyan Histogramı Kullanarak Yüz
İmgelerinde Gözlük Tespiti (596), Hakan Gündüz
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Ruşen Halepmollası
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Ömer Sinan Saraç
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
5. TÜBİTAK Türkçe - Osmanlıca El Yazısı Tanıma Sistemi 6. Uzamsal Piramit Tabanlı Öznitelik Kullanarak Video
(605), M. Said Aydemir (TÜBİTAK-BİLGEM-BTE), Burak
Sahnelerinin Sınıflandırılması (614), Hilal Ergün (Başkent
Aydın (TÜBİTAK-BİLGEM-BTE), Hamza Kaya (TÜBİTAK- Üniversitesi), Mustafa Sert (Başkent Üniversitesi)
BİLGEM-BTE), İbrahim Karlıağa (TÜBİTAK-BİLGEM-BTE),
Cemil Demir (TÜBİTAK-BİLGEM-BTE)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(2. Gün- 5. Oturum) Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma 2 (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı: Hüseyin Hacıhabiboğlu
1. Ses Tabanlı Cinsiyet ve Yaş Tanıma (431), Ömer Özgür
2. Gözetimsiz Ayırıcı Dil Modeli Eğitimi (362), Erinç
Bozkurt (Yıldız Teknik Üniversitesi), Ziya Cihan Tayşi (Yıldız Dikici (Boğaziçi Üniversitesi), Murat Saraçlar (Boğaziçi
Teknik Üniversitesi)
Üniversitesi)
3. Bürünsel İpuçlarını Kullanarak Günlük Konuşmadan
Alzheimer Hastalığının Tespiti (311), Ali Khodabakhsh
(Özyeğin Üniversitesi), Serhan Kuşcuoğlu (Özyeğin
Üniversitesi), Cenk Demiroğlu (Özyeğin Üniversitesi)
4. Yanlış Yazılmış Türkçe Metinlerin Düzeltilmesi ve
Köklerinin Tespiti (257), Cüneyt Özdemir (Siirt
Üniversitesi), Musa Ataş (Siirt Üniversitesi)
5. Kepstrum, Doğrusal Tahmin Kodlama Ve Parçacık
Filtreleme Tabanlı Formant Kestirimi Metotlarının
Karşılaştırılmalı Analizi (112), Mustafa Anıl Reşat (), Halil
İbrahim Gökçimen (Emniyet Genel Müdürlüğü), Umut Arıöz
(Gazi Üniversitesi)
6. Türk Makam Müziği Notaları İçin Otomatik Ezgi
Bölütleme (135), Barış Bozkurt (Bahçeşehir Üniversitesi),
M. Kemal Karaosmanoğlu ( Yıldız Teknik Üniversitesi),
Bilge Karaçalı (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Erdem
Ünal (TÜBITAK-Bilgem)
(2. Gün- 5. Oturum) Biyomedikal Sinyal ve İmge İşleme 5 (Uzungöl Salonu) Oturum Başkanı:
1. Temassız Elde Edilen Fotopletismografi Sinyalleri İle
Gerçek Zamanlı Kalp Hızı Tespiti (47), Ahmet Reşit
Kavsaoğlu (Sinop Üniversitesi), Kemal Polat (Abant İzzet
Baysal Üniversitesi), Mehmet Recep Bozkurt (Sakarya
Üniversitesi)
2. Sağlıklı ve Sağlıksız Akciğer Seslerinin Dalgacık
Katsayıları Kullanılarak Sınıflandırılması (678), Sinem
Uysal (Yıldız Teknik Üniversitesi), Hüsamettin Uysal
(Yıldız Teknik Üniversitesi), Bülent Bolat (Yıldız Teknik
Üniversitesi), Tülay Yıldırım (Yıldız Teknik Üniversitesi)
3. İki Dalga Boylu Fotopletismograf İşaretlerinin Zaman
Farkı Değişim Analizi (713), Nader Vahdani Manaf
(Karadeniz Teknik Üniversitesi), Temel Kayıkçıoğlu
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
4. Beyin MR Görüntüsünde Otsu-Pso Yöntemi ile Tümör
Tespiti (630), Muhammet Üsame Öziç (Selçuk
Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği), Yüksel
Özbay (Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği), Ömer Kaan Baykan (Selçuk Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği)
5. Hılbert-Huang Dönüşümü İle Solunum Seslerindeki
Üfürümün Saptanması (697), Ömer Şayli (Kocaeli
Üniversitesi)
6. Yerel Olmayan Ortalama ve Toplam Değişim
Kullanılarak İmge Gürültü Temizleme (674), Metın Ertas
(İstanbul Üniversitesi), Aydın Akan (İstanbul
Üniversitesi), İsa Yıldırım (İstanbul Teknik Üniversitesi),
Mustafa Kamasak (İstanbul Teknik Üniversitesi)
18:30- 19:30
TÜBİTAK- ARDEB Araştırma Destek Progamları Sunumu
20:00- -----
GALA YEMEĞİ
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
III. GÜN
25 Nisan 2014, Cuma
08:30-09:45
OTURUM 3-1
(3. Gün- 1. Oturum) Biyomedikal Sinyal ve İmge İşleme 6 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
1. Elektrofizyolojik Yöntemlerin Kullanilarak Spastik
Hastalardaki Tibialis Anterior Kasi Aktivitesinin Incelenmesi
(93), Veysel Alcan (Gazi Üniversitesi Bilişim Enst.
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi AD.), Mehmet Rahmi Canal
(Gazi Ü.), Murat Zinnuroğlu (Gazi Ü.)
2. BT Perfüzyon Görüntülerinde Gürültü Bastırma: Bir
Bilateral Süzgeç Uygulaması (40), Tolga İnal (Ankara
Üniversitesi), Ziya Telatar (Ankara Üniversitesi), Gökçe
Kaan Ataç (Ufuk Üniversitesi)
3. Yapay Bağişiklik Sistemleri Ve Yapay Sinir Ağlarinin
Prostat Kanseri Siniflandirilmasinda Kullanilmasi (11), Seral
Özşen (Selçuk Üniversitesi), Hasibe Cingilli Vural (Selçuk
Üniversitesi)
4. Görüntü İşleme Yöntemleri İle Mamogramlarda Kitle
Tespiti Ve İyi-Kötü Huylu Ayırımı (262), Zehra Karhan
(Fırat Üniversitesi), Burhan Ergen (Fırat Üniversitesi),
Dilber Çetintaş (Fırat Üniversitesi)
5. EOG ve Göz Kaymasi Kontrollü Bulanik Yön Tespit
Sistemi (76), Hande ERKAYMAZ (Bülent Ecevit
Üniversitesi), İlhami Muharrem ORAK (Karabük
Üniversitesi)
(3. Gün- 1. Oturum) Örüntü ve Nesne Tanıma 7 (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
1. Mikroblog Verilerinden Politik İlgililik ve Eğilim Tahmini 2. Görüntü Işleme Teknikleri Ile Beyaz Yumurtalar
(416), Ali Caner Türkmen (Boğaziçi Ü.), Ali Taylan Cemgil Üzerindeki Yumurta Kabuğu Kusurlarinin Algilanmasi
(Boğaziçi Ü.)
(250), Nezahat Öztürk (KTÜ), Ali Gangal (KTÜ)
3. Dalgacık Dönüşümüyle Gürültüsü Giderilmiş Görgül Kip
Ayrışımı ile EKG Sınıflandırma (213), Ömer Faruk
Karaaslan (Yıldız Teknik Üniversitesi), Gökhan Bilgin (Yıldız
Teknik Üniversitesi)
4. Yapay Sinir Ağlari Ve Destek Vektör Makineleri Ile
Deprem Tahmininde Sismik Darbelerin Kullanilmasi
(225), Enes Çelik (Kirklareli Üniversitesi), Muhammet
Atalay (Kirklareli Üniversitesi), Harun Bayer (Kirklareli
Üniversitesi)
5. Gri Seviye Eş-Oluşum Matrisi Tabanli Avuç Içi Tanima
Sistemi (256), Abidin ÇALIŞKAN (Batman Üniversitesi),
Burhan ERGEN (Fırat Üniversitesi)
(3. Gün- 1. Oturum) Bilgisayarla Görü 7 (Ahmet Selim Teymur Salonu) Oturum Başkanı:
1. Ortak Vektör Tabanli Çok-Ölçekli Ve Çok-Uzmanli Yeni 2. Göz Bakış Yönü Tespiti ile Bilgisayar Kontrolü ve
Bir Kenar Tanima Methodu (514), Şahin Işik (Osmangazi
Etkileşimi (525), Çağatay Murat Yılmaz (KTÜ), Cemal
Ü.), Kemal Özkan (Osmangazi Ü.)
Köse (KTÜ)
3. Analysis of Local Binary Patterns in Different Color
Models for Person Independent Facial Expression
Recognition (534), Rawaz Ameen (Cyprus Int. U.), Hüseyin
Öztoprak (Cyprus Int.U.), Kamil Yurtkan (Cyprus Int. U.)
5. Gem Imgelerindeki Fe3o4 Nano Parçaciklarin
Bölütlenmesi (586), Ulaş Vural (Istanbul Medeniyet Ü.),
Ayşe Betül Oktay (Istanbul Medeniyet Ü.)
4. Renk Özü Histogramı Gauss Karışımlarını Kullanan Bir
Renk Normalizasyonu Metodu (A Color Normalization
Method Using Hue Histogram Gaussian Mixtures) (583),
Devrim Önder
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(3. Gün- 1. Oturum) İstatistiksel Sinyal İşleme 4 (Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu) Oturum Başkanı:
1. Çoklu Sensör Veri Analizinde Altuzaylarin Kanonik
Bağlantilari (380), Özgür Murat Polat (ASELSAN
Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu), Yakup
Özkazanç (Hacettepe Ü.)
2. EM Algoritmasi Kullanilarak Düşük Hatali Regresyon
Siniflarinin Oluşturulmasi (304), Metin Vural (Yapı ve
Kredi Bankası A.Ş.), Pamir Erdem (Yapı ve Kredi Bankası
A.Ş.), Onur Ağın (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.)
3. Konuşma Sinyallerinde Ötümlü-Ötümsüz Bölümlerin
Tanimlanmasi Için Kümülantlarin Kullanilmasi - The Use Of
Cumulants For Voiced-Unvoiced Segments Identification In
Speech Signals (302), Baran Uslu (Atılım Ü.), Hakan Tora
(Atılım Ü.)
4. Polimerik Yalitkanlardaki Kaotik Yüzeysel Iz
Oluşumlarinin Sakli Markov Modelleri Ile Modellenmesi
(299), Cengiz Polat Uzunoğlu (İstanbul Üniversitesi),
Serap Cekli (Maltepe Üniversitesi), Mukden Uğur (İstanbul
Üniversitesi)
5. Ingilizce Telaffuz Değerlendirme Için Tablet Uygulamasi
(296), Mustafa Erden (Sestek), Mehmet Emin Erük (Sestek,
Boğaziçi Üniversitesi), Gökhan Şevkin (Sestek, Boğaziçi
Üniversitesi), Mert Yücel Bayram (Sestek), Mert
Büyüktuncay (Sestek), Ali Haznedaroğlu (Sestek, Boğaziçi
Üniversitesi), Levent Arslan (Sestek, Boğaziçi Üniversitesi)
(3. Gün- 1. Oturum) S25-Uzaktan Algılama için Sinyal ve Görüntü İşleme 6 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum
Başkanı:
1. Çoklu-Seviyeli Vektör Tüneli Aracılığı ile Hiperspektral
Görüntülerin Sınıflandırılması (363), Süleyman DEMİRCİ
(Hava Harp Okulu), Işın ERER (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Okan ERSOY (Perdue Universitesi)
2. Sıkıştırılmış Algılama ile Hiperspektral Ayrıştırma
(453), Rafet Tufan Albayrak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi), Bertan Günyel (MILSOFT), Ali Cafer
Gürbüz (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
3. Multispektral Uydu Görüntülerinde Su Alanı Tespiti için
Yeni Bir Dinamik Eşikleme Yöntemi (477), Çağlar Şenaras
(HAVELSAN), Ekin Gedik (ODTÜ), Yasemin Yardımcı Çetin
(ODTÜ)
4. Ionolab Grubunun Iyonküre Uzaktan Algilama Ve 2-B
Görüntüleme Çalişmalari (479), Feza Arikan (Hacettepe
Üniversitesi), Orhan Arikan (Bilkent Üniversitesi), Cenk
Toker (Hacettepe Üniversitesi), Umut Sezen (Hacettepe
Üniversitesi), Muhammet Necat Deviren (Hacettepe
Üniversitesi), Onur Çilibaş (Hacettepe Üniversitesi)
5. Mülteci Barinaklarinin Uydu Görüntülerinden Çoklu6. Nesne Tabanlı Görüntü Analizi Yöntemiyle Orman
Sinifli Çizge-Kesme Bölütleme Ve Gölge Bilgisi
Yangını Hasar Tespiti (566), Emin Kugu (Hava Harp
Kullanilarak Otomatik Sezimi (502), Şerife Seda Kucur
Okulu), Akın Kısa (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)
Ergünay (TÜBİTAK-BİLGEM), Fatih Kahraman (TÜBİTAKBİLGEM), Hasan Fehmi Ateş (Işık Üniversitesi)
(3. Gün- 1. Oturum) İmge İşleme 6 (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı:
1. Nokta Bulutlarinda Yerel Bölge Seçim Startejilerinin
Karşilaştirilmasi (75), Zeynep Hasirci (Karadeniz Teknik
Üniversitesi), Mehmet Ozturk (Karadeniz Teknik
Üniversitesi)
2. Sık Eşleme Yoluyla Görüntü Renklendirme (83),
Mehmet Günel (Hacettepe Üniversitesi), Levent Karacan
(Hacettepe Üniversitesi), Aykut Erdem (Hacettepe
Üniversitesi), Erkut Erdem (Hacettepe Üniversitesi)
3. Video Süper-Çözünürlük için İyileştirilmiş Döngülü Geri
Projeksiyon (168), Pejman Rasti (Doğu Akdeniz
Üniversitesi), Hasan Demirel (Doğu Akdeniz Üniversitesi),
Gholamreza Anbarjafari (Tartu Üniversitesi)
4. 2. Tip Bulanık Kenar Sezici Tabanlı Benek Gürültüsü
Giderici (297), Mehmet Ali Soytürk (Erciyes Üniversitesi),
Alper Baştürk (Erciyes Üniversitesi), Mehmet Emin Yüksel
(Erciyes Üniversitesi)
5. YDA Görüntüler İçin Gölgeleme Giderme
Algoritmalarının Karşılaştırılması (397), Okan Tarhan
Tursun (ODTÜ), Ahmet Oğuz Akyüz (ODTÜ), Aykut Erdem
(Hacettepe Ü.), Erkut Erdem (Hacettepe Ü.)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(3. Gün- 1. Oturum) Telsiz İletişimi 4 (Sümela Salonu) Oturum Başkanı: Ufuk Türeli
1. İşbirlik Melez Tekrar Gönderim Ağları (543), ibrahim
Özkan (Hacettepe Üniversitesi), Emre Aktaş (Hacettepe
Üniversitesi)
2. Çöz-İlet ve Yükselt-İlet Aktarma Ağlarında Enerji
Verimliliği (570), Merve Saimler (Bahcesehir University),
Alkan Soysal (Bahcesehir University)
3. Açık Alan Küçük Hücre LTE-A Ağlarda Veri Hızı ve
İlişkilendirme (656), Ufuk Türeli (Bahçeşehir Ü.), Deniz
Ayıkol (Bahçeşehir Ü.), Didem Kıvanç (Okan Ü.)
4. Exploiting The Periodic Beacon Transmissions In
Channel Link Quality Periodicity (689), Cengiz Gezer
(Vestel Electronics Inc.)
5. Yüzey Oluklamasi Durumunda, Frekans Ve Konuş
Yüksekliğinin Radar Performansina Etkileri (699), Cemil
Tepecik (Ankara Ü.), İsa Navruz (Ankara Üniversitesi)
(3. Gün- 1. Oturum) Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma 3 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı:
1. Vektör Nicemleme Ve K-Harmonik Ortalama Ile
Konuşmaci Tanima (677), Mustafa Yazici (KTÜ), Mustafa
Ulutaş (KTÜ)
2. Smoothlm: Dil Modeli Sikiştirma Kütüphanesi (582),
Ahmet Afşın Akın (Tübitak Bilgem), Cemil Demir (Tübitak
Bilgem)
3. Türkçe Haber Yayını Verileri için Bürünsel Bilginin
Çıkarılması ve Cümle Bölütlemede Kullanılması (574),
Dogan Dalva (Işık Üniversitesi), Izel D. Revidi (Işık
Üniversitesi), Umit Guz (Işık Üniversitesi), Hakan Gurkan
(Işık Üniversitesi)
4. Total Larenjektomi Hastaları için Konuşma Kodlama
Sistemi (441), Oytun Oktay (Namık Kemal Üniversitesi),
Rafet Akdeniz (Namık Kemal Üniversitesi)
5. Gerçek Zamanli Sesli Yön Komutlarinin Taninmasi (714), 6. JPEG Ataklara Dayanıklı Hibrit Görüntü Doğrulama
Selim Aras (KTÜ), Mehmet Öztürk (KTÜ), Ali Gangal (KTÜ) Yaklaşımı (503), Beste Gençtürk (KTÜ), Vasif Nabiyev
(KTÜ), Güzin Ulutaş (KTÜ), Mustafa Ulutaş (KTÜ)
(3. Gün- 1. Oturum) Antenler 3 (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı:
1. Ayrik Halka Rezonatör Dizisi Ile Iki Modlu Anten
Tasarimi (13), Gökay Dişken (Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi), Evren Ekmekçi (Süleyman Demirel
Üniversitesi)
2. Optimum Ayrık Max-Min Tarzı Tüme Gönderim Hüzme
Tasarımı (350), Özlem Tuğfe Demir (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi), T. Engin Tuncer (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi)
3. A Novel Rectangular Microstrip Antenna For UltraWideband Applications With Dual Band-Notched
Characteristic (322), Negin Manshouri (Avrasya
Universitesi), Mehdi Najafpour (Avrasya Universitesi),
Ayhan Yazgan (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Masoud
Maleki (Avrasya Universitesi), Haydar Kaya (Karadeniz
Teknik Üniversitesi)
4. Anten Seçimi İle Ayrık Sadece-Faz Sınırlamalı Tüme
Gönderim Hüzme Şekillendirme (352), Özlem Tuğfe Demir
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi), T. Engin Tuncer (Orta
Doğu Teknik Üniversitesi)
5. Tüme Gönderim Hüzme Şekillendirme İçin Özyineli Kerte
Enküçültme (349), Özlem Tuğfe Demir (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi), T. Engin Tuncer (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi)
09:45-10:45
10:45-11:00
Davetli Konuşmacı Prof. Dr. V. John Mathews Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu)
Çay Kahve Arası
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
11:00-12:15
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
OTURUM 3-2
(3. Gün- 2. Oturum) Doğrusal Olmayan ve Uyarlanır Sinyal İşleme 2 (Hasan Turan Konferans Salonu) Oturum
Başkanı:
1. Lyapunov Kararlilik Teorisi Tabanli Kompleks Değerli
Adaptif Filtre Tasarimi (65), Engin Cemal MENGÜÇ (Niğde
Üniversitesi), Nurettin ACIR (Niğde Üniversitesi)
2. MUSIC Algoritmasının Kısa Dalga Linklerinde Sinyal
Kestirimi Açısından Değerlendirilmesi (96), Feridun
KUTAY (Kara Havacılık Komutanlığı), Erkan AFACAN
(Gazi Üniversitesi)
3. Sistem Tanimlamada Seyrek, Fonksiyon Kontrollü
Değişken Adim Boyutlu Bir Lms Algoritmasi (101), Cemil
Turan (Mevlana Üniversitesi), Mohammad Shukri Salman
(Mevlana Üniversitesi)
4. Döngüsel Kerte Aritimli Yarikesin Gevşetme Ile FIR
Süzgeç Tasarimi (198), Mehmet Dedeoğlu (İhsan
Doğramacı Bilkent Ü.), Yaşar Kemal Alp (İhsan
Doğramacı Bilkent Ü., ASELSAN A.Ş.), Orhan Arıkan
(İhsan Doğramacı Bilkent Ü.)
5. Uyarlamali FIR Süzgeç Ile Darbe Tekrarlama Araliği
Takibi (275), Sedat ÇAMLICA (Aselsan A.Ş.)
(3. Gün- 2. Oturum) Telsiz İletişimi 5 (Fahri Kuran Konferans Salonu) Oturum Başkanı:
1. Hiyerarşik Kipleme Kullanılan İşbirlikli Haberleşme
Sistemlerinde Çeşitleme Kazancı İncelemesi (418), Ahmet
Zahid Yalçın (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi),
Melda Yüksel (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
2. Telsiz Duyarga Ağlar Için Enerji Verimli Bir
Yönlendirme Tekniği Ve Gerçeklemesi (428), Abdullah
Aydeğer (İstanbul Teknik Üniversitesi), Esam Ghaleb
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Sema Oktuğ (İstanbul
Teknik Üniversitesi)
3. Röle Kanalda Dağitik Turbo Trellis Kodlama Şemasinin
Performans Iyileştirilmesi (434), Mümtaz YILMAZ (Adnan
Menderes Üniversitesi)
4. Düzlem Katmanlı İyonküre Modelinde Işın İzleme
(438), Esra ERDEM (ASELSAN), Feza ARIKAN
(Hacettepe Üniversitesi)
5. AGB Uygulamalar İçin Bir Doğrusal İşaret Birleşim
Modeli (459), Yasin OĞUZ (Gümüşhane Ü.), Haydar KAYA
(KTÜ)
(3. Gün- 2. Oturum) Örüntü ve Nesne Tanıma 8 (Ahmet Selim Teymur Salonu) Oturum Başkanı:
1. Kamerali Firinda Dokusal Analiz Yöntemiyle Otomatik
Gida Tanima Ve Otomatik Pişme Sonlandirma (626), Başak
YÜKSEL (Arçelik A.Ş.)
2. Adaboost Yöntemi İle Yüz Tespit Uygulamalarında
Kullanılan Geleneksel Haar Sınıflandırıcılar İle Alternatif
Bir Sınıflandırıcının Tek Kademe Filtreleme İçin
Karşılaştırılması (666), Orhan Armağan (Süleyman
Demirel Ü.), Mesud Kahriman (Süleyman Demirel Ü.)
3. Lorentz uzayında eksen bilgisine dayalı kNN algoritması
(676), Ceren Güzel Turhan (Gazi Üniversitesi), Hasan Şakir
Bilge (Gazi Üniversitesi)
4. 20 Haber Grubunun Naïve Bayes Yöntemi ile
Sınıflandırılması (682), Abdulwahab Adi (Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi), Erbuğ Çelebi (Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi)
5. Çok Boyutlu Veriden Rastgele Ormanlar ile Düşük
Karmaşıklıklı Güdümsüz Öğrenme (707), Ali Selman Aydın
(İstanbul Şehir Üniversitesi), Tarık Arıcı (İstanbul Şehir
Üniversitesi), Ahmet Bulut (İstanbul Şehir Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(3. Gün- 2. Oturum) İnsan Makine Etkileşimi (Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu) Oturum Başkanı:
1. Dizüstü Bilgisayar Ekraninda Bakilan Nokta
Koordinatlarinin Yapay Sinir Aği İle Tahmin Edilmesi (17),
Bülent Turan (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek
Yüksekokulu), Halil İbrahim Eskikurt (Sakarya Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi), Mehmet Serhat Can (Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu)
2. İfade Tanıma için Yüz Anatomisine Dayalı Öznitelikler
(37), Kristin Benli (FMV Işık Üniversitesi), Taner Eskil
(FMV Işık Üniversitesi)
3. Özellik Çikarimi Olmadan Sinirsel Ağ Tabanli Günlük
Aktivite Tespiti (173), Onur Can Kurban (Yıldız Teknik
Üniversitesi), Tülay Yıldırım (Yıldız Teknik Üniversitesi)
4. Rulman Hatalarinin Dalgacik Dönüşümü Yöntemi
Kullanarak Elde Edilen Katsayilara Etkisi (308), Samet
Bayram (Kocaeli Üniversitesi), Kaplan Kaplan (Kocaeli
Üniversitesi), Melih Kuncan (Kocaeli Üniversitesi),
Hüseyin Metin Ertunç (Kocaeli Üniversitesi)
5. Bateri Çalma Oyununda İnsan-Robot Etkileşimi (285),
6. Dağıtık Servis Reddi Ataklarının Kullanıcı
Meriç Yücel (İstanbul Teknik Üniversitesi), Uğurcan Ertuğrul Modellemesi Tabanlı Sezilmesi (695), Özge Cepheli
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Erdem Burak Parlak (İstanbul (İTÜ), Saliha Edibali (İTÜ), Güneş Karabulut Kurt (İTÜ)
Teknik Üniversitesi), Hatice Köse (İstanbul Teknik
Üniversitesi), Gökhan İnce (İstanbul Teknik Üniversitesi)
(3. Gün- 2. Oturum) S25-Uzaktan Algılama için Sinyal ve Görüntü İşleme 7 (Nihat Turan-I Salonu) Oturum
Başkanı: Esen Yuksel
1. Uydu Görüntüleri Üzerinde Yarıçapsal Dönüşüm Tabanlı
Dairesel Hedef Bulma Algoritması (568), Emin Zerman (Orta
Doğu Teknik Üniversitesi), Emrecan Batı (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi), Gözde Bozdağı Akar (Orta Doğu Teknik
Üniversitesi), Emre Başeski (Havelsan A.Ş.), Şebnem Düzgün
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
2. Ortalama Kaydırmalı Bölütleme Kullanarak Düşük
Öğrenme Verisi ile Yüksek Hiperspektral Sınıflandırma
Başarımı (569), Okan Bilge Özdemir (ODTÜ), Yasemin
Yardımcı Çetin (ODTÜ)
3. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde Yarı Otomatik 4. Çok Bantlı Sayım Dönüşümü Temelli Hiperspektral
Yol Tespiti (591), Betül Karaömeroğlu (HAVELSAN A.Ş.),
Değişim Algılama (602), Davut ÇEŞMECİ (Kocaeli
Emre Başeski (HAVELSAN A.Ş.)
Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bölümü), Ali Can KARACA (Kocaeli Üniversitesi,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü), Alp
ERTÜRK (Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümü), Mehmet Kemal GÜLLÜ (Kocaeli
Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bölümü), Sarp ERTÜRK (Kocaeli Üniversitesi, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü)
5. Bileşik Nesnelerin Çoklu Sıradüzensel Bölütlemeler
Kullanılarak Sezimi (654), Hüseyin Gökhan Akçay (Bilkent
Üniversitesi), Selim Aksoy (Bilkent Üniversitesi)
7. RASAT Uydu Görüntülerinin Optimal
Pankeskinleştirilmesi (620), Mustafa Teke (TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü), Mehmet Saygın Seyfioğlu
(TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Arda Ağçal
(TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Sevgi Zübeyde
Gürbüz (TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)
6. Bilateral Süzgeç Tabanlı Kenar Koruyan Görüntü
Ayrışımı ile Uydu Görüntülerinin Füzyonu (616), Nur
Hüseyin Kaplan (İstanbul Teknik Üniversitesi), Işın Erer
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(3. Gün- 2. Oturum) Güvenlik ve Savunma için Sinyal İşleme (Nihat Turan-II Salonu) Oturum Başkanı:
1. FPGA Üzerinde Kaos Tabanlı Gerçek Rasgele Sayı Üreteci
Tasarımı ve Gerçeklemesi (63), İsmail KOYUNCU (Düzce
Üniversitesi), Ahmet Turan ÖZCERİT (Sakarya Üniversitesi),
İhsan PEHLİVAN (Sakarya Üniversitesi), Erdinç
AVAROĞLU (İnönü Üniversitesi)
2. Düşük Entropili Resimler için İyileştirilmiş Kaotik
Anahtar Tabanlı Şifreleme Algoritması (118), Erdem
Yavuz (İstanbul Ticaret Üniversitesi), Rıfat Yazıcı
(İstanbul Ticaret Üniversitesi), Mustafa Cem Kasapbaşı
(İstanbul Ticaret Üniversitesi), Ezgi Yamaç (İstanbul
Ticaret Üniversitesi)
3. Hmac Tabanli Tek Kullanimlik Şifre Üreteci (495), Selman
Yakut (Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü /
Elazığ), Ahmet Bedri Özer (Fırat Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü / Elazığ)
4. Karıştırmanın Iskalama Mesafesi Üzerindeki
Etkinliğinin Analizi (529), Rağıp YURTTAŞ (TÜBİTAK
BİLGEM İLTAREN), Emrah ODUNCU (TÜBİTAK
BİLGEM İLTAREN), Murat Şamil ASLAN (TÜBİTAK
BİLGEM İLTAREN)
5. Kötücül Yazilimlarin Tespitinde Makine Öğrenmesi
Yöntemlerinin Analizi (655), Emre Aydoğan (Hacettepe
Üniversitesi), Sevil Şen (Hacettepe Üniversitesi)
(3. Gün- 2. Oturum) Sinyal İşleme Donanımları (Sümela Salonu) Oturum Başkanı:
1. Tek Akim İşlemsel Kuvvetlendiricisi Kullanarak
Gerilim Modlu Çok Fonksiyonlu Süzgeç Tasarimi (117),
Hasan Çiçekli (Mustafa Kemal Üniversitesi), Ahmet Gökçen
(Mustafa Kemal Üniversitesi)
2. Çoklu Algilayici Sistemlerinde Fpga Tabanli Yüksek
Çözünürlüklü Eş Zamanli Çevrim Uygulamasi (177),
Emre ŞAHİN (ASELSAN)
3. Fgmos Temelli Yeni Bir Akim Kontrollü Dvcc Tasarimi
Ve Filtre Uygulamalari (484), Ökkeş Gökalp SÖKMEN
(Erciyes Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği),
Mustafa ALÇI (Erciyes Üniversitesi, Elektrik Elektronik
Mühendisliği)
4. Memristör Temelli Süzgeçlerin Zaman ve Frekans
Bölgesi Karakteristikleri Frequency and Time Domain
Characteristics of Memristor-Based Filters (642), Şuayb
Çağrı Yener (Sakarya Üniversitesi), Reşat Mutlu (Namık
Kemal Üniversitesi), Hakan Kuntman (İstanbul Teknik
Üniversitesi)
5. Sayısal Logaritmik Video Sezici Tasarımı (62), Büşra
Yüksel Özcan (Tübitak Bilgem), Hüseyin Ercüment Zorlu
(Tübitak Bilgem), Melike Atay (Tübitak Bilgem), Ömer Faruk
Gemici (Tübitak Bilgem)
(3. Gün- 2. Oturum) Sinyal ve İmge İşleme 3 (Zigana Salonu) Oturum Başkanı:
1. Görsel Protez Sistemlerinde Uyartim Elektrot Boyutunun
Retina Dokusu Üzerinde Oluşan Sicakliğa Etkisi (68),
Mahmut Emin Çelik (Gazi Üniversitesi), İrfan Karagöz (Gazi
Üniversitesi)
2. Analog Sayısal Dönüştürücü Hatalarının Dalgacık
Dönüşümü ile Analizi (272), Gürer Özbek (İstanbul
Teknik Üniversitesi), Serhat Şeker (İstanbul Teknik
Üniversitesi)
3. Kablosuz Algilayici Ağlar İle Hava Kirliliği Ölçüm Ve
Görüntüleme Sistemi Uygulamasi (91), Arafat ŞENTÜRK
(Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi), Resul KARA
(Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)
4. Yol Yüzey Bozuklarinin Tespit Ve Analizi (598),
Müjdat Soytürk (Marmara Üniversitesi), Fatih Doğan
(Marmara Üniversitesi), Esma Şaşmaz (Marmara
Üniversitesi), Şaban Böyük (Marmara Üniversitesi)
5. İmgelerde Çoğaltma Hilesinin Bloklarin Frekans Analizine
Dayali Tespiti (138), Seniha KETENCİ (Karadeniz Teknik
6. Klasik Koşullanma Ile Öğrenme (287), Ömer Faruk
Üniversitesi), Güzin ULUTAŞ (Karadeniz Teknik
Ertuğrul (Batman Ü.), Mehmet Emin Tağluk (İnönü Ü.)
Üniversitesi)
22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25 Nisan 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
(3. Gün- 2. Oturum) Biyomedikal Sinyal ve İmge İşleme 7 (Kadırga Salonu) Oturum Başkanı:
1. Beyin Fiber Traktografi Hesaplamalarında Kruskal Asgari
Tarama Ağacı Yaklaşımı (512), Dilek Göksel Duru (İstanbul
Arel Üniversitesi), Adil Deniz Duru (Marmara Üniversitesi)
2. Örüntü Analizi için Beyinde Bağlanırlık Kestirimi
(573), Itır Önal (ODTÜ), Emre Aksan (ODTÜ), Burak
Velioğlu (ODTÜ), Orhan Firat (ODTÜ), Mete Özay
(Birmingham Üniversitesi), İlke Öztekin (Koç
Üniversitesi), Fatoş Tünay Yarman Vural (ODTÜ)
3. İşlevsel Yakin Kizil Alti Spektroskopisi Sinyallerinin
Özdeğer Tabanli Yöntemler İle Filtrelenmesi (114), Aykut
Eken (ODTÜ)
4. İnsan Kromozomlarında Gen Promoter Bölgelerinin
Karmaşıklık Analizi (200), Mehmet Cihan ŞAHİNGİL
(TÜBİTAK - BİLGEM - İLTAREN), Yakup ÖZKAZANÇ
(Hacettepe Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği)
5. Yapay Sinir Ağlari İle Kesici Disklerin Deformasyon
Durumlarinin Siniflandirilmasi (190), Emre Akarslan (Afyon
Kocatepe Üniversitesi), Fatih Onur Hocaoğlu (Afyon
Kocatepe Üniversitesi)
6. Otomatik Modülasyon Tanımlamak İçin Etkili Bir
Algoritma (281), Saeed Ghasemi (KTÜ), Ali Gangal
(KTÜ)
(3. Gün- 2. Oturum) Bilgisayarla Görü 8 (Uzungöl Salonu) Oturum Başkanı:
1. Sakli Markov Modelleri İle İşmar Tanima İçin Alan
2. Hızlı Ortak Değişinti Betimleyiciler İçin Olasılıksal Bir
Uyarlama (650), Necati Cihan Camgöz (Boğaziçi
Yaklaşım (688), Orhan Akbulut (Kocaeli Üniversitesi),
Üniversitesi), Alp Ahmet Kındıroğlu (Boğaziçi Üniversitesi), Sarp Ertürk (Kocaeli Üniversitesi)
Oya Aran (IDIAP), Lale Akarun (Boğaziçi Üniversitesi)
3. Homografi Matirisi Ayrışımına Dayalı bir Görüntü Dizisi 4. El Hareketleriyle Bilgisayar Denetimi Ve Kontrolü
Eş Zamanla Yöntemi (646), Ersin Özüağ (Kocaeli
(670), Ramazan Özgür DOĞAN (Gümüşhane Üniversitesi),
Üniversitesi), Sarp Ertürk (Kocaeli Üniversitesi)
Cemal KÖSE (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
5. Meta-Class Tabanlı Getirme Ile Veriye Dayalı Imge
Altyazılama (606), Mert Kılıçkaya (Hacettepe Üniversitesi),
Erkut Erdem (Hacettepe Üniversitesi), Aykut Erdem
(Hacettepe Üniversitesi), Nazlı İkizler Cinbis (Hacettepe
Üniversitesi), Ruken Çakıcı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
12:15-13:15
13:15-17:00
17:00------
Öğle Yemeği
Sümela ve Doğa Alanı Gezi Turu
Kapanış
Download

ulaşabilirsiniz. - VPA - Sabancı Üniversitesi