M
E
G
BİL
ezi
Merk
a
m
r
ı
t
ş
a
lojiler Ar
kno
e
T
i
r
e
l
İ
i
nliğ
e
ji
v
ü
o
l
G
o
i
t
g
p
l
i
i
r
B
K
e
ve
k
i
n
o
r
Bilişim v
t
k
al Ele
E
A
K
UE
BTE
N
E
R
İLTA
YTE
SGE
sü
Ulus
ü
t
i
t
s
n
E
a
Araştırm
eri
l
i
j
o
l
o
n
k
e
Bilişim Tü
Enstitüs
er
l
i
j
o
l
o
n
k
İleri Te a Enstitüsü
Araştırm
eri
l
i
j
o
l
o
n
k
e
Yazılım T a Enstitüsü
Araştırm
lik
n
e
v
ü
G
r
Sibe ü
Enstitüs
NİTELİKLİ ARAŞTIRMA
KADROMUZLA, GÜNCEL
TEKNOLOJİYE YÖN
VERMEK VE GELECEĞİN
TEKNOLOJİSİNİ
ŞEKİLLENDİREBİLMEK
ADINA ÇIKTIĞIMIZ YOLDA
EMİN ADIMLARLA
İLERLİYORUZ.
UEKAE
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü ülkemizin tüm stratejik kamu kurumlarının ihtiyaç
duyduğu bilgi güvenliği ve elektronik sistem projelerini geliştiren ve ülkemizin bilgi güvenliğine önemli
katkılar sağlayan bir ARGE kuruluşudur.
Bilgi güvenliği kapsamında teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla tasarımdan, tüm devrelerin
gerçekleştirilmesine kadar cihazların kritik öneme sahip tüm bileşenleri UEKAE bünyesinde
gerçekleştirilmektedir.
Projelerin ihtiyaçlarına göre yeni personel alımı yıl
boyunca devam etmekte ve açık pozisyonlara lişkin
güncel iş ilanları web sitemizde yayınlanmaktadır.
..........................................................................
PERSONEL
ALIMI
KALİTE SİSTEMİ
BELGELERİ
SEI CMMI Seviye 3
NATO AQAP 150
ISO 9001:2000
FAALİYET ALANLARIMIZ
• Kriptografik Algoritma ve Protokol Tasarım ve Analizi
- Gizlilik, Mahremiyet, Kimlik doğrulama, vb.
- Kısıtlı kaynaklar için güvenlik çözümleri (RFID, sensör ağları, vb.)
• Kuantum kriptoloji
- Kuantum rasgele sayı üreteçleri
- Açık Hava ve Fiber Kuantum Kripto Anahtar Dağıtım Sistemi
• Üniversite ve endüstri işbirlikleri
• NATO çalışma gruplarına aktif katılım
• Eğitim
- Kurumsal eğitimler
- İlköğretim, Lise ve Üniversite öğrencileri için Kriptoloji yaz ve kış okulları
• Danışmanlık
KRİPTOLOJİ UYGULAMALARI
BELGE İNCELEME CİHAZLARI
Anahtar Üretim ve Yönetim Sistemleri
Kripto Cihazları
Elektronik Kimlik Sistemleri
OPTOELEKTRONİK
YARIİLETKEN TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA
SPEKTROSKOPIK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
LABORATUVARI (YİTAL)
BELGE İNCELEME CİHAZLARI
1983 yılında kurulan YİTAL ülkemiz için kritik öneme
sahip tüm devrelerin tasarlanması ve üretilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.
HABERLEŞME TEKNOLOJİLER
Elektronik İstihbarat
Farklı Ortam Haberleşme Sistemi
Güvenli Mesajlaşma Sistemleri
ULUSAL MARKER KONTROL CİHAZI (UMKC)
FAALİYET ALANLARIMIZ
UEKAE'nin kriptoloji uygulamalarından bazıları:
Göktürk Kripto Sistemleri: Milli uydu kriptosu
T.C. Kimlik Kartı: E-Devletin temel güvenlik unsuru
IPKC-G: Bilgisayar ağlarını birbirine güvenli bağlayan Gigabit IP Kripto Cihazı
MİLSEC-3: Aviyonik kripto sistemlerindeki vazgeçilmez çözüm UHF/VHF/HF telsiz kripto cihazı
MİLCEP: Her zaman, her yerde güvenli haberleşmenin yolu, kriptolu cep telefonu
MİLSEC-4: VoIP, PSTN hatlarda çalışan en gelişmiş milli kriptolu telefon
SIR: Verilerinizi güvenli şekilde saklayan NATO onaylı Kriptolu USB bellek
SVKC: Her türlü senkron haberleşmede güvenle kullanılan veri kripto cihazı
MİLON-4, 5, 6,7: Geniş alan şebekelerinde temel güvenlik unsuru çevrimiçi kripto cihaz ailesi
MA3: Elektronik imzanın temel unsuru
TELAYS ve EKADAS: Güvenli anahtar dağıtımında yılların birikimi ve tecrübesi
AKİS: Cebimizdeki güvenli akıllı kart
DEMOGRAFİK BİLGİLER
%34
%10
%21
%7
%56
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
MESLEKİ GELİŞİM DESTEĞİ
%47
%25
Elektrik Elektronik Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
Fizik
Diğer
Başarılarımızın temel unsuru olarak gördüğümüz çalışanlarımız, en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın
doktora ve yüksek lisans programlarına devam etmesine destek veriyor, kişisel gelişimlerine hizmet-içi ve
hizmet-dışı eğitimlerimizle katkıda bulunuyoruz.
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE
PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli T 0262 648 10 00 F 0262 648 11 00 www.bilgem.tubitak.gov.tr
BTE
Bilişim Teknolojileri
Enstitüsü
1991 yılında, Enformasyon Teknolojileri Başkan Yardımcılığı altında kurulan yazılım mühendisliği,
yapay zeka, bilgisayar destekli tasarım ve robotik bölümleri; 1995 yılında yeniden yapılandırılarak,
bilgi ve iletişim alanında uygulamalı araştırmalar ve projeler yapan bir enstitü durumuna getirilmiş,
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) adını almıştır.
2010 yılından itibaren yeni kurulan TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında görev ve sorumluluklarını yerine
getirmeye devam etmektedir.
Projelerin ihtiyaçlarına göre yeni personel alımı yıl
boyunca devam etmekte ve açık pozisyonlara lişkin
güncel iş ilanları web sayfamızda yayınlanmaktadır.
..........................................................................
PERSONEL
ALIMI
KALİTE SİSTEMİ
BELGELERİ
SEI CMMI Seviye 3
NATO AQAP 150
ISO 9001:2000
FAALİYET ALANLARIMIZ
Anayurt Güvenliği
“Bilgi Kıymetlendirme” teknolojilerini kullanarak ülke sınırları içerisinde
güvenli bir yaşam ortamı sağlamayı amaçlayan projeler ve sistemler
geliştirilmektedir.
İYON
SKAAS
TAKSİS
SEÇİM
Adli Görüntü İyileştirme ve Onarma
Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi
Özel Amaçlı Taktik Operasyon Eğitim Sistemi
Sistem Çeviri Motoru (Konuşma Tanıma / Makine Çeviri)
Savunma Teknolojileri
Savunma teknolojilerinde teknolojik bağımlılığı minimize edecek ve
kuvvetlerimize hareket serbestisi sağlayacak otonom sistemler
geliştirilmektedir.
DABİS
DRT
ETMTS
GİS
SATEL
Denizaltı Batarya İzleme Sistemi
Sayısal Plotlama Masası (DRT Masası)
Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi
Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi
Sualtı Telefonu
Sensör ve Radar Sistemleri
Askeri ve sivil sektörün ihtiyaç duyduğu Sensör, Radar ve RF Sistemleri projelerine yönelik özgün çözümler
geliştirilmekte; Kalkınma Bakanlığı desteğiyle kurulan Merkezler yardımıyla da özellikle stratejik bakımdan
ihtiyaç duyulan konulara yönelik alt yapılar tesis edilmektedir.
ATAM
KAMTAM
MEKTAM
FOD
MİGSİS
SGRS
SRC
Anten Tasarım ve Elektromanyetik Araştırma Merkezi
Katot ve Mikro Dalga Vakum Tüp Araştırma Merkezi
Mayın ve El Yapımı Patlayıcılar Karşı Tedbirler Test ve Araştırma Merkezi
“Foreign Object Detection” Radarı Geliştirilmesi
Malzeme İçi Görüntüleme Sistemi
Sahil Gözetleme Radar Sistemi
Sayısal Radyolink Cihazı
FAALİYET ALANLARIMIZ
Karar Destek ve Akıllı Ulaşım Sistemleri
Ülke insanının refah ve yaşam kalitesini arttırmak üzere; Akıllı Ulaşım (Hava, Kara, Deniz, Raylı), Karar Destek
ve Afet Yönetimi kapsamında projeler gerçekleştirilmektedir
AFAD
ATCSİM
HATS
KONSEY
KUŞRAD
RAYTES
TRENSİM
UDSP
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Programı
ATC Kule ve Radar Simülatörü
Hava Aracı Takip Sistemi
Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı
Kuş Radarı
Raylı Ulaşım Trafik Eğitim Sistemi
Sanal Ortam Tren Sürüş Eğitimleri için Milli Benzetim
Ulusal Demiryolu Sinyalizasyonu
GPRS
GPS
Uydu
ebekesi
DEMOGRAFİK BİLGİLER
Toplam Çalışan Sayısı : 267
Toplam Ar-Ge Personeli Sayısı : 237
Toplam Ar-Ge Personelinin Toplam Enstitü Çalışanına Oranı (%90) : 90
Çalışanların Ortalama Ar-Ge Tecrübesi (Yıl) : 6
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
%15
%38
%47
MESLEKİ GELİŞİM DESTEĞİ
Başarılarımızın temel unsuru olarak gördüğümüz çalışanlarımız, en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın
doktora ve yüksek lisans programlarına devam etmesine destek veriyor, kişisel gelişimlerine hizmet-içi ve
hizmet-dışı eğitimlerimizle katkıda bulunuyoruz.
TÜBİTAK BİLGEM BTE
PK: 74, 41470 Gebze / KOCAELİ T 0262 648 10 00 F 0262 648 11 00 www.bilgem.tubitak.gov.tr
İLTAREN
İleri Teknolojiler
Araştırma Enstitüsü
İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma
Merkezi (BİLGEM) bünyesinde, Müşterek Elektronik Harp Destek Komutanlığı (MEHDESKOM) Kışlası
içerisindeki Ankara yerleşkesinde Elektronik Harp (EH) alanında araştırmalar yürüten bir enstitüdür.
İLTAREN’in en önemli değeri “Uzmanlık alanlarımızda ülkemizi referans noktası haline getirerek
geleceğe yön veren Ar-Ge merkezi olmaktır” idealini paylaşan insan gücüdür.
Sizleri, Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında ülkemizin rekabet gücünü sürdürülebilir
kılmak için özgün ve katma değeri yüksek teknolojileri; stratejik işbirlikleri, yenilikçi, disiplinlerarası,
Ar-Ge odaklı çalışmalar ve nitelikli insan gücü ile geliştirmek misyonunu yüklenen bu insan gücünü,
akademik bilgiye değer veren, özgürlükçü, yaratıcılığa imkan sağlayan bir çalışma ortamı içinde üretken
kılmaya yönelik gayretlerimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz.
İleri teknolojinin önem kazandığı alanlarda sürekli
olarak gelişmekte olan İLTAREN Proje
faaliyetlerinde, nitelikli araştırmacı ihtiyacına
yönelik personel alımları devam etmektedir.
Personel kaybı %2 altındaki oranı ile Türkiye'de en
iyi nitelikli AR-GE ortamı olan İLTAREN, Türkiye
açısından kritik, yüksek teknoloji seviyeli, AR-GE
yoğun faaliyetlerde görev almaktadır.
..........................................................................
PERSONEL
ALIMI
KALİTE SİSTEMİ
BELGELERİ
SEI CMMI Seviye 3
NATO AQAP 150
ISO 9001:2000
FAALİYET ALANLARIMIZ
• Elektronik harp alanında her türlü yazılım, donanım ve teçhizata ilişkin araştırmaların yapılması, teknolojilerin ve
prototiplerin geliştirilmesi,
• Elektronik harp alanında test, ölçüm, analiz ve değerlendirme faaliyetlerine yönelik altyapıların oluşturulması ve bu
faaliyetlerin yürütülmesi,
• Elektronik harp teknik ve taktiklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve süreçlerin oluşturulması,
• İlgili faaliyet alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması görevlerini icra etmektedir.
Donanım Çevrim Laboratuvarlarının (DÇL) Geliştirilmesi
Faaliyet alanlarımızla ilgili RF ve KÖ bandında çalışan çeşitli
sistemlerin performanslarının farklı çevresel şartlar ve elektronik
harp senaryoları bağlamında analiz edilmesine yönelik olarak
Donanım Çevrim Laboratuvarları geliştirilmekte olup, bu kapsamdaki
faaliyetlerimizin açık saha test ve ölçüm faaliyetleri ile desteklenerek
daha güvenilir ve sadakat seviyesi yüksek modellerin elde edilmesi
ve sistem davranışlarının analizine yönelik çalışmaların devam
etmesi planlanmaktadır.
Test ve Ölçüm Altyapılarının Geliştirilmesi
Faaliyet alanlarımızla ilgili RF ve KÖ bandında çalışan çeşitli sistemlerin performanslarının farklı çevresel şartlar ve
elektronik harp senaryoları bağlamında analiz edilmesine yönelik olarak, açık saha test ve ölçüm faaliyetlerinin
yürütülmesini temin etmek üzere sabit ve mobil test ve ölçüm laboratuvarları geliştirilmektedir.
FAALİYET ALANLARIMIZ
Modelleme ve Simülasyon Yazılım
Altyapılarının Geliştirilmesi
Geniş kapsamlı modelleme ve simülasyon uygulamalarına
temel oluşturacak yazılımlar üzerinde yoğunlaşan Enstitümüz,
simülasyon modellerinin modüler ve hiyerarşik biçimde
birleşmesi ve birlikte çalışabilmesini sağlayan bir simülasyon
motoru, 3B ortam ve çeşitli bantlarda sanal sahne oluşturma ve
yönetim altyapısı, coğrafi bilgi yönetim katmanı, veri geçerleme
ve kural uygulama motoru gibi entegre bir uygulama geliştirme
ortamı gerçekleştirmiştir.
Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz
Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Enstitümüzde elektronik harp kapsamına giren sistemlere
yönelik teknoloji ve kavram geliştirme çalışmaları
yürütülmekte ve belirlenen bazı konseptlere ilişkin Elektronik
Destek ve Elektronik Taarruz kavram gösterim sistemleri ve
prototipleri geliştirilmektedir. Ayrıca birden fazla uygulamada
kullanılabilecek kritik donanım bileşenlerine yönelik kart
tasarımı ve prototip üretimi faaliyetleri de yürütülmektedir.
DEMOGRAFİK BİLGİLER
%34
%10
%21
%7
%56
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
MESLEKİ GELİŞİM DESTEĞİ
%47
%25
Elektrik Elektronik Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
Fizik
Diğer
Başarılarımızın temel unsuru olarak gördüğümüz çalışanlarımız, en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın
doktora ve yüksek lisans programlarına devam etmesine destek veriyor, kişisel gelişimlerine hizmet-içi ve
hizmet-dışı eğitimlerimizle katkıda bulunuyoruz.
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN
Şehit Mu. Kur. Yzb. İlhan TAN Kışlası Ümit Mah. 2432.Cad. 2489.Sok. 06800 Ümitköy - ANKARA
T 0312 291 60 00 F 0312 291 60 04 www.iltaren.tubitak.gov.tr
YTE
Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü
TÜBİTAK - BİLGEM - Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) 14 senedir yazılım geliştirme
alanında faaliyet göstermekte ve Kamu Kuruluşlarına anahtar teslimi yazılım projeleri üretmektedir.
Müşteri odaklı Ar-Ge yaklaşımıyla işinin uzmanı yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen yüksek
kalitedeki yenilikçi ürünler müşteri kurumların kullanımına sunulmaktadır.
FAALİYET ALANLARI
Yazılım Sistemleri Mühendisliği
Veri ve Bilgi Mühendisliği
İş Zekası Uygulamaları
e-Dönüşüm Hizmetleri
Yazılım ve Veri
Mühendisliği
Kurumsal e-Dönüşüm Analizi ve Planlama
e-Dönüşüm Danışmanlığı
....................................................................................................
Yazılım Süreç Yönetimi
KALİTE SİSTEMİ
BELGELERİ
SEI CMMI Seviye 3
NATO AQAP 150
ISO 9001:2000
PERSONEL ALIMI
Projelerin ihtiyaçlarına göre yeni personel alımı yıl
boyunca devam etmekte ve açık pozisyonlara lişkin
güncel iş ilanları web sitemizde yayınlanmaktadır.
Kurumsal e-Dönüşüm Analizi ve Planlama
YTE, e-Dönüşüm hizmetlerine ilişkin danışmanlık, dönüşüm
yönetimi ve proje izleme konularında kamu kurum ve
kuruluşlara destek verir. Kurumsal e-Dönüşüm kapsamında,
strateji ve eylem planı geliştirir, plan değerlendirme ve mevcut
durum analizi faaliyetlerini yürütür. Bu çalışmalardan elde
edilen bulgular doğrultusunda e-Dönüşüm modelini geliştirir,
gerekli adımları belirler, önceliklendirir ve yol haritası
belirleme konularında çalışmalarda bulunur.
e-Dönüşüm Danışmanlığı
e-Dönüşüm yol haritasının hayata geçirilmesi sırasında gerçekleştirilen projelerde teknik değerlendirme ve proje
izleme konularında ihtiyaç duyulan danışmanlık ve kontrolörlük hizmetlerini sağlayarak belirlenen hedeflere
ulaşılmasına katkı sağlar.
Yazılım Sistemleri Mühendisliği
YTE, yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde, mevcut
durum analizi yapar, hedeflenen sistemi tarifler ve iş
paketlerini belirleyerek önceliklendirir. Mevcut durum
analizinde elde edilen bulgular ışığında yazılım
gereksinimlerini oluşturur; mimari, üst düzey ve detay
yazılım tasarımlarını yapılandırır; kodlama, kod gözden
geçirme ve test faaliyetlerini gerçekleştirir. Geliştirilen
yazılım sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik kullanıcı
eğitimlerini bilgisayar başında uygulamalı olarak verir, eğitim
materyallerini hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentisi
doğrultusunda hazırlar ve gerekli kullanıcı desteğini sağlar.
FAALİYET ALANLARI
Yazılım Süreç Yönetimi
YTE, yazılım organizasyonlarına yönelik yetenek ve olgunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunur ve bu kapsamda
süreç iyileştirme hizmetleri sunar. Kıymetlendirme, sertifikasyon, eğitim ve işbirlikleri alanlarında çalışmalar yürütmeyi
hedeflenmektedir.
Veri ve Bilgi Mühendisliği
YTE, kamu kurum ve kuruluşlar için mevcut durum tespiti yapar; sosyal, iktisadi ve idari modellerin altyapısını oluşturur.
Sosyal Ar-Ge projeleri için uygun araştırma mimarisini tasarlar, nitel araştırma tekniklerini kullanır, nicel analizlere
temel oluşturacak verilerin birincil ve ikincil veri kaynaklarından temin edilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirir.
Çalışmalarında istatistiksel, ekonometrik ve sosyolojik yöntemler kullanır. Verilen analiz sonucu karar alıcılara politika
önerisi ve yol haritası sunar. e-Devlet uygulamaları ve bunlara ilişkin sosyal ve iktisadi modelleri kurgular ve alan
uzmanlığı desteği verir.
Bunun yanında kurumların mekansal veri altyapılarına yönelik tanımlama hizmetleri, mekansal bilgi sistemleri
altyapılarına yönelik teknik izleme ve değerlendirme hizmetleri ile veri yönetimine yönelik hizmetler sağlar.
İş Zekası Uygulamaları
YTE, iş zekası uygulamaları için ihtiyaçları belirler, analizleri yürütür, iş zekası
teknik çözümlerini ve mimari tasarımını yapar ve gerçekleştirir, merkezi veya
dağıtık veri ambarını tasarlar, veri ambarında bulunan verileri yönetir, veriler
üzerinde analizler yapılmasını ve ihtiyaç duyulan raporların alınmasını sağlar.
Ana veri yönetimi, veri kalitesi yönetimi ve büyük veriler için gerekli altyapıyı
oluştururarak çalışmaları gerçekleştirir.
PROJELERİMİZDEN BAZILARI
BÜTÜNLEŞİK
Sosyal Yardım
Hizmetleri Projesi
PUAN Projesi
Sosyal Yardım
Yararlanıcılarının Belirlenmesi
Devlet Malzeme Ofisi
E-Dönüşüm
Analiz Çalışması
Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemi
Projesi
Aile ve Sosyal Politikalar
Bilgi Sistemi
Ön Analiz Çalışması
EPDK
Bilişim Sistemi
Geliştirilmesi Projesi
İl Koordinasyon ve
İzleme Sistemi
Projesi
DEMOGRAFİK BİLGİLER
Mezun Oldukları Bölümlere (Lisans)
Göre Dağılım
Bilgisayar Mühendisliği - %53
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi - %7
İşletme - %6
Diğer - %34
Öğrenim Durumuna Göre Dağılım
Doktora (Mezun / Öğrenci) - %19
Yüksek Lisans (Mezun / Öğrenci) - %54
Lisans Mezunu - %27
Görevlerine Göre Dağılım
Proje Yöneticisi - %4
Yazılım Mühendisi - %48
Eğitim Teknoloğu - %4
İş Analisti - %7
Proje Asistanı - %7
Diğer - %29
MESLEKİ GELİŞİM DESTEĞİ
Personelimiz uzmanlık alanları ile ilgili sertifikalarla desteklenmektedir. Personelimizin mesleki kariyerleriyle
ilişkili Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam etmesi ve yayın yapması teşvik edilmektedir.
TÜBİTAK BİLGEM YTE
Çukurambar Mah. 1478.Cadde No: 22 06100 Çankaya - ANKARA T 0312 284 92 22 F 0312 286 52 22 www.yte.bilgem.tubitak.gov.tr
SGE
Siber Güvenlik
Enstitüsü
Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) 1997 yılından itibaren Bilgi Sistemleri Güvenliği (BSG) Birimi adı ile
TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) altında, 2012 yılından bu yana ise
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. SGE Ankara ve Gebze’de bulunan çalışma
ofislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. SGE; askeri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre bilgi
güvenliği danışmanlığı ve bilgi güvenliği ile ilgili teknolojik çözümler sunma konularında hizmet vermektedir. Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkenin siber güvenlik kapasitesinin
arttırılmasına yönelik yön verici rol üstlenmektedir.
Projelerin ihtiyaçlarına göre yeni personel alımı yıl
boyunca devam etmekte ve açık pozisyonlara ilişkin
güncel iş ilanları web sayfamızda yayınlanmaktadır.
..........................................................................
PERSONEL
ALIMI
KALİTE SİSTEMİ
BELGELERİ
SEI CMMI Seviye 3
NATO AQAP 150
ISO 9001:2000
FAALİYET ALANLARIMIZ
Sistem Güvenlik Testi ve Denetimi Çalışmaları
SGE, kamu kurum/kuruluşları ve özel sektör şirketlerine sızma testleri ve güvenlik denetlemeleri yapmaktadır. Sızma
testleri ve güvenlik denetlemeleri bilişim altyapısındaki tüm bileşenleri kapsamaktadır.
Güvenli Bilgi Sistemleri Çalışmaları
SGE, herhangi bir marka veya modele bağımlı kalmaksızın
bilgi sistemlerinin güvenli tasarımı, kurulumu ve
konfigürasyonu konusunda çalışmalar yapmaktadır.
Güvenli Yazılım Geliştirme Danışmanlığı
SGE kamu kurum/kuruluşlarına ve özel sektöre, güvenli
yazılım geliştirme eğitimleri, yazılım geliştirirken yapılan
yanlışlıklar sonucunda oluşan açıklıkları tespit etmek için
yazılım kaynak kodu analizi, güvenli yazılım geliştirme
süreçlerini daha etkin kılmak için risk analizi ve tehdit
modelleme konularında destek vermektedir.
FAALİYET ALANLARIMIZ
Zararlı Yazılım Analizi
Zararlı yazılımlar günümüzde gelişmiş siber casusluk (APT) adı altında farklı bir boyutta da tehdit oluşturabilmektedir.
Siber Güvenlik Enstitüsü, önemli kamu kurum/kuruluşları ile kritik altyapı olarak değerlendirilebilecek özel
kuruluşlardan talep gelmesi durumunda hassas verilerinin kontrol dışı yollarla çıkışının tespitine yönelik çalışmalar
gerçekleştirmektedir.
Bilgi Güvenliği Eğitimleri
SGE tarafından gerçekleştirilen eğitimler bilgi güvenliği başlığı altında yer alan konuların çok büyük bölümünü
kapsamaktadır. Bilgisayar ağları, işletim sistemleri, uygulama yazılımları ve veritabanları gibi hemen akla gelen
konulardan “Akıllı Kartlarda Yan Kanal Analizi” gibi detaylı uzmanlık alanlarına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede
uzman personel tarafından uygulamalı olarak eğitimler verilmektedir.
DEMOGRAFİK BİLGİLER
SGE Personeli Akademik Durum
MESLEKİ GELİŞİM DESTEĞİ
Başarılarımızın temel unsuru olarak gördüğümüz
çalışanlarımız, en değerli varlığımızdır.
Çalışanlarımızın doktora ve yüksek lisans
programlarına devam etmesine destek veriyor,
kişisel gelişimlerine hizmet-içi ve hizmet-dışı
eğitimlerimizle katkıda bulunuyoruz.
Doktora (%3.08)
Lisans (%60.00)
Yüksek Lisans (%35.38)
Ön Lisans (%1.54)
TÜBİTAK BİLGEM SGE
Binnaz Sok. No:2/2 06700 Kavaklıdere - ANKARA T 0312 427 73 66 F 0312 427 88 44
www.bilgem.tubitak.gov.tr
Download

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Siber