MS Office
AutoCAD 2D
AutoCAD Electrical
Dialux
Matlab
Kariyer PLUS
Eğitimleri
Günümüzde bir çok meslek dalında üniversite
diplomasının yanısıra mesleki yazılımları da etkin bir
şekilde kullanmak gerekmektedir. Üniversiteyi
bitirmek gereklidir fakat yeterli değildir. Kariyer plus
eğitimleri, üniversitelerin ve meslek yüksek okullarının
teknik (mimarlık, içmimarlık, inşaat, makine, harita,
tasarım, elektrik vb.) bölümlerine devam eden veya
mezun bireylerin kendi sektörlerinde ihtiyaç duydukları
tüm mesleki yazılımları kapsayan eğitim paketleridir.
Bilişim Eğitim Merkezi, mühendislik ve mimari
yazılımların bir numaralı üreticisi Autodesk’in
Türkiye’deki yetkili eğitim merkezidir. Bu yönüyle tüm
bu teknik alanda öğrenim gören veya çalışmakta olan
mühendis, mimar, tasarımcı, tekniker ve teknisyenlerin
eğitim merkezi haline gelmiştir. Autodesk yetkili eğitim
merkezi olmanın yanısıra SAP2000, STA4CAD,
Primavera, SolidWorks, NetCAD, ArcGIS, Rhino, MS
Project, Dialux, ArchiCAD gibi yazılımların profesyonel
eğitimlerini vermektedir.
Kursiyerler, Kariyer Plus eğitim paketleri ile ihtiyaç
duydukları mesleki yazılımları yetkili eğitim
merkezinden ve konusunda uzman eğitmenlerden
alarak, kariyerleri için gerekli bilgi birikimini elde
edeceklerdir.
Tüm eğitimler sonunda yapılacak olan proje
çalışmalarında başarılı olan kursiyerler, tüm dünyada
geçerli Autodesk sertifikalarını almaya hak
kazanacaklardır.
Eğitimleri
MS Office
AutoCAD 2D
AutoCAD Electrical
Dialux
Matlab
MS Office
AutoCAD
SAP2000
STA4CAD
MS Project
MS Office
AutoCAD
3ds Max
Revit
ArchiCAD
Photoshop
MS Office
Gerekli Ön Bilgi
Çağın gerekliliği olarak iş dünyası ve bireysel alandaki
faaliyetlerin tamamının elektronik ortamda takip edildiği
günümüzde MS Office, bilinmesi gereken en önemli
araçlar arasında yerini almış bulunmaktadır.
Günümüzde “gereklilik” değil, “zorunluluk” olarak görülen
bu araçtan verimli bir sonuç elde edebilmek, ancak iyi bir
eğitim ile mümkün olabilir.
Kimler Katılmalı?
Microsoft Office programlarını etkin kullanmak, kariyer
hayatına önde başlamak isteyen herkesin öncelikli
gereksinimidir. Günümüzde MS Office, okuma yazma
bilmek kadar önemlidir.
Zamanı etkin kullanmak, bilgi akışını ve iletişimi
hızlandırmak, verimli analizler yapmak ve bu analizleri
görsel olarak etkili biçimde raporlamak veya mükemmel
bir sunum haline dönüştürmek isteyen herkes bu
eğitimlere katılmalıdır.
Microsoft Yetkili Eğitim Merkezi
(Microsoft Learning Partners)
Microsoft Yetkili Eğitim Merkezleri, Microsoft İş Ortakları
Ağı’na (Microsoft Partner Network) akredite olmuş,
uzmanlığını kanıtlamış iş ortaklarından oluşur. Yetkili eğitim
merkezlerinde yapılan Microsoft eğitimlerinde Microsoft
resmi müfredatı, sertifikalı eğitmenler eşliğinde işlenir.
Microsoft Sertifikasyon sınavlarına Bilişim Eğitim Merkezi’nde
girebilir ve dünya çapında tanınan eğitim sertifikalarına sahip
olabilirsiniz.
Kariyerinize Katkıları
Şirketler bilgi analizi ve raporlama kavramlarına giderek daha
fazla önem vermektedirler.
Bu nedenle Microsoft Office araçlarını etkin kullanabilen
bireyler, kariyerlerinde yükselebilmek için önemli avantajlara
sahip olurlar.
Eğitim Konu Başlıkları
MS Office
AutoCAD
Netcad GIS
ArcGIS
MS Office
AutoCAD
3ds Max
Rhino
Photoshop
MS Office
AutoCAD
Inventor
SolidWorks
• Bilgisayar Ön Eğitimi
• Microsoft Windows İşletim Sistemi
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Power Point
• Microsoft Accsess
• Microsoft Outlook
• İnternet
AutoCAD 2D
AutoCAD, fikirlerinizi gerçekleştirirken size hız, güç ve
etkinlik sağlar. AutoCAD 2004 ile küçülen dosya boyutları
ile başlayan, AutoCAD 2005 ile Pafta Seti Yöneticisi ile
süren ve AutoCAD 2006’da üretkenlik ve günlük çizim
işleri ile evrimine devam eden gelişme, AutoCAD 2007’de
kavramsal tasarım, görselleştirme, çizim, detaylandırma
ve paylaşım alanlarındaki yeniliklerle sürüyor. AutoCAD,
2010-2014 sürümlerindeki yenilikleriyle 3 boyutlu tasarım
yeteneklerini de arttırarak 3ds Max gibi yazılımlarla dosya
alışverişini de kolaylaştırıyor. AutoCAD, sizlere kavramsal
tasarımdan çizim ve detaylandırmaya, yaratma,
görselleştirme ve dokümantasyon için gereksinim
duyduğunuz her türlü aracı sağlar.
Gerekli Ön Bilgi
Windows İşletim Sistemi ve bilgisayarın çalışma mantığı
bilinmelidir. MS Office bilgisine sahip olmak verimi
arttıracaktır.
Kimler Katılmalı?
Tüm mühendis, mimar, tasarımcı, tekniker ve teknisyenler
katılabilirler. Makine, inşaat, harita, elektrik ve elektronik,
tekstil mühendisleri ve teknikerleri, iç mimarlar ve peyzaj
mimarları bu eğitime katılabilir. Ayrıca çizim yardımcıları
olmak isteyen lise mezunu kişiler de bu eğitimden
yararlanabilirler.
Eğitim Konu Başlıkları
• 2D çizim komutları ve çizim yardımcıları
• Seçme ve düzenleme işlemleri
• Görüntü işlemleri
• Katman (Layer) işlemleri
• Tarama (Hatch) işlemleri
• Yazı (Text) işlemleri
• Ölçülendirme (Dimension) işlemleri
• Bloklar ve Design Center
• AutoCAD yenilikler
(Dinamik Bloklar, Gelişmiş Notasyon ve
Düzenleme)
AutoCAD
Electrical
Büyüyen dünyanın etkileri arasında yer alan yeni
yapılanmalar, enerji ihtiyacını artırmaya devam ediyor.
Enerji ihtiyacını karşılamak için teknolojik gelişmelerden
faydalanılıyor. İhtiyaçların belirlenmesinde,
şekillenmesinde ve gerçekleştirilmesinde en önemli rolü
ise çizilen projeler oluşturuyor. Enerjinin taşınması,
verilerin iletimi, sistemlerin korunması gibi ana unsurlar
dikkate alınarak oluşturulan projeler düzgün atılan
temeller anlamına geliyor. Bir elektrik proje
tasarımcısının göreviyse temellerin atılmasında etkin rolü
oynamaktır. AutoCAD destekli elektrik proje tasarımı,
sistemin günümüz çağına uygun kolaylıklarından
faydalanılarak daha hızlı tasarlanmasında ve
saklanmasında yardımcı olmaktadır. Kaliteli bir elektrik
projesi ise AutoCAD programına hakim olmanızın yanı sıra
tasarlama yöntemleri ve aşamalarına hakim olmanızı da
gerektirir.
Gerekli Ön Bilgi
Windows İşletim sistemi ve bilgisayarın çalışma mantığı
bilinmelidir. AutoCAD ve Office programları (Excel, Word)
bilinmelidir.
Kimler Katılmalı?
Elektrik mühendisi, tasarımcı, tekniker ve teknisyenler
katılabilirler. Elektrik proje alanında kendini geliştirmek
isteyen katılımcıları da kapsamaktadır. Zayıf akım ve/veya
kuvvetli akım ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişiler
katılabilir.
Eğitim Konu Başlıkları
• Proje aşamaları
• Topraklama projesi
• Paratoner projesi
• Enerji iletim ve dağıtımı
• Aydınlatma ve priz projesi
• Telefon, TV, data projesi
• Yangın projesi
• Acil anons ve seslendirme sistemleri
• Ana kolon, kolon, linye, sorti
• Mekanik proje
• Tek hat şemaları
• Hesaplar
Kariyerinize Katkıları
Adeta CAD standartlarını belirleyen, dünyanın bir numaralı
CAD yazılımları ve CAD çözümleri üreticisi Autodesk’in
ürünü olan AutoCAD programı, tüm teknik bireylerin
kariyerleri için ön koşul haline gelmiştir. AutoCAD’i
kullanmak tüm teknik bireyler için diplomalarını
tamamlayan bir yetkinliktir. Çünkü Autodesk’in geliştirdiği
programlar mühendislik ve mimarlık sektörlerine yönelik
yazılımlara temel oluşturmaktadır. Katılımcılar,
uluslararası AutoCAD sertifikasına sahip olurlar ve
sektörüne göre ilgili mühendislik, mimarlık veya tasarım
firmalarında çalışabilirler.
Kariyerinize Katkıları
Kalifiye eleman eksikliği bulunan sektörler arasında yer
alması sebebiyle bu eğitimin geleceğe açılan kapılardan
biri olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir elektrik proje
tasarımcısı bugünün koşullarında iş bulma sıkıntısı
çekmediği gibi bazı firmalarla parttime çalışma fırsatı da
bulabilmektedir. Bu eğitim ile, kişi yeni bir kariyer edinme
fırsatı da yakalamış olur. Şantiye ortamlarında çalışan
kişiler ise bu eğitimi sahada proje okuyabilmek için
kullanabilirler.
Dialux
Günümüz dünyasının önde gelen aydınlatma
programlarından biri olan Dialux, aydınlatma esaslarına
dayalı en uygun hesaplamayı yapmak üzere
tasarlanmıştır. Dialux EVO sürümü ile kullanıcı kitlesini
genişletmeyi başarmış olan DIAL firmasının hedefleri
arasında ortak dünya pazarı oluşturmak da vardır.
Programın 22 ayrı dilde bulunması ve ücretsiz lisansının
resmi sitesi üzerinden indirilebiliyor olması da
kullanıcılara büyük bir avantaj sağlamaktadır. Online
ücretsiz kataloğu sayesinde zengin bir içeriğe sahip olan
Dialux programının ara yüzü de basitleştirilmiştir. Çözüm
ortakları ve çalışma partnerlerine ulaşmak oldukça
kolaydır.
Gerekli Ön Bilgi
Windows İşletim Sistemi ve bilgisayarın çalışma mantığı
bilinmelidir. Ek program bilgisine ihtiyaç duyulmaz.
AutoCAD ve/veya 3ds Max bilgisi olanlar bu programda
efektif ölçümler de yapabilirler.
Kimler Katılmalı?
Elektrik mühendisi, mimar, iç mimar, tasarımcı, tekniker
ve teknisyenler katılabilirler. Elektrik aydınlatma
sektöründe, tasarım ofislerinde, mimarlık ofislerinin ilgili
aydınlatma alanında çalışanlar ve/veya çalışmak
isteyenler bu eğitime katılabilirler.
Eğitim Konu Başlıkları
• Oda geometrisi işleme
• Yüzeylerle çalışma
• Materyal atama
• Işıklık seçimleri ve aydınlatma
hesaplamaları
• Yol aydınlatma
• Çevre aydınlatma
• Format dönüşümleri
• Görsel (render) alma
• Çıktı yapılandırmaları
• Oda içerisinde gezinti (video) oluşturma
Matlab
Yaygın kullanım ağına sahip olan Matlab programı,
mühendislik çağında en zor matematiksel
hesaplamaların kolayca yapılabilmesini sağlamak için
tasarlanmıştır. Akademik kariyer ağının en değerli yapı
taşlarından biri olmayı başarmıştır. Dünya genelinde
milyonlarca akademisyen, bilim adamı ve öğrenci
tarafından kullanılmaktadır. Şirketlerin vazgeçilmezi
olmasını sağlayan hızı sayesinde Matlab, projelendirme ve
AR-GE safhasında büyük mali karlara sebep olmaktadır.
İki-üç boyutlu grafik fonksiyonları görselleştirme amacıyla
kullanılabilir.
Gerekli Ön Bilgi
Windows İşletim Sistemi ve bilgisayarın çalışma mantığı
bilinmelidir. C, C++, Fortran, Excel, COM ve Java gibi
alternatif programları kullanabiliyorsanız daha efektif
çözümler bulmanızı sağlayacaktır.
Kimler Katılmalı?
Her sektörde yer alan, ARGE (araştırma geliştirme)
ofislerinde çalışan veya çalışmayı hedefleyen kişiler bu
eğitimi alabilir. Mühendislik alanında okuyan veya çalışan
kişiler, matematiksel işlemleri çok sık el ile yapmak
zorunda kalan herkes bu eğitime katılabilir.
Kariyerinize Katkıları
Programın yapabildiklerinin sınırı olmadığı gibi kariyer için
de çok geniş bir skalası vardır. Her alanda, her sektörde
yeri olan programın bilinmesi, şirketler tarafından öncelikli
işe alım sebebi olabilir. Akademik kariyer yapmak isteyen
mühendisler içinse öğrenilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Kariyerinize Katkıları
Aydınlatma alanında kendini geliştirmek isteyen kişilerin iş
öncesi bu eğitimi almaları kariyerlerinde öncelikli bir adım
atmalarını sağlayacaktır. Çalıştıkları departmanda
yükselmek isteyenler de bu programı öğrenerek
kariyerlerinde öne geçme fırsatı yakalayabilirler. Aydınlatma
sektöründeki iş hacminin genişlemesiyle; tasarım ofisleri,
mimari ofisler, elektrik proje firmaları, aydınlatma tasarımını
ayrı bir departman haline getirmiş durumda. Bu
departmanlarda görev alabilmek, hatta önemli bir parçası
olabilmek için Dialux bilmek avantaj sağlayabilir.
BilisimEgitim.com
BEM
236
4443
Eğitim Konu Başlıkları
• Sistem modelleme ve kontrol
sistemleri uygulamaları
• Özel test cihazları, ölçüm sistemleri
tasarımı ve üretimi
• Teknik hesaplama yazılımları geliştirme
• Görüntü işleme sistemleri geliştirme
• HIL sistemleri oluşturma
• Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
• Titreşim hesapları
• Proses modelleme ve kontrol
Download

Eğitim Kataloğunu İndir - Bilişim Eğitim Merkezi