MS Office
AutoCAD
Netcad GIS
ArcGIS
Kariyer PLUS
Eğitimleri
Günümüzde bir çok meslek dalında üniversite
diplomasının yanısıra mesleki yazılımları da etkin bir
şekilde kullanmak gerekmektedir. Üniversiteyi
bitirmek gereklidir fakat yeterli değildir. Kariyer plus
eğitimleri, üniversitelerin ve meslek yüksek okullarının
teknik (mimarlık, içmimarlık, inşaat, makine, harita,
tasarım, elektrik vb.) bölümlerine devam eden veya
mezun bireylerin kendi sektörlerinde ihtiyaç duydukları
tüm mesleki yazılımları kapsayan eğitim paketleridir.
Bilişim Eğitim Merkezi, mühendislik ve mimari
yazılımların bir numaralı üreticisi Autodesk’in
Türkiye’deki yetkili eğitim merkezidir. Bu yönüyle tüm
bu teknik alanda öğrenim gören veya çalışmakta olan
mühendis, mimar, tasarımcı, tekniker ve teknisyenlerin
eğitim merkezi haline gelmiştir. Autodesk yetkili eğitim
merkezi olmanın yanısıra SAP2000, STA4CAD,
Primavera, SolidWorks, NetCAD, ArcGIS, Rhino, MS
Project, Dialux, ArchiCAD gibi yazılımların profesyonel
eğitimlerini vermektedir.
Kursiyerler, Kariyer Plus eğitim paketleri ile ihtiyaç
duydukları mesleki yazılımları yetkili eğitim
merkezinden ve konusunda uzman eğitmenlerden
alarak, kariyerleri için gerekli bilgi birikimini elde
edeceklerdir.
Tüm eğitimler sonunda yapılacak olan proje
çalışmalarında başarılı olan kursiyerler, tüm dünyada
geçerli Autodesk sertifikalarını almaya hak
kazanacaklardır.
Eğitimleri
MS Office
AutoCAD
Netcad GIS
ArcGIS
MS Office
AutoCAD
3ds Max
Revit
ArchiCAD
Photoshop
MS Office
AutoCAD
Inventor
SolidWorks
MS Office
Gerekli Ön Bilgi
Çağın gerekliliği olarak iş dünyası ve bireysel alandaki
faaliyetlerin tamamının elektronik ortamda takip edildiği
günümüzde MS Office, bilinmesi gereken en önemli
araçlar arasında yerini almış bulunmaktadır.
Günümüzde “gereklilik” değil, “zorunluluk” olarak görülen
bu araçtan verimli bir sonuç elde edebilmek, ancak iyi bir
eğitim ile mümkün olabilir.
Kimler Katılmalı?
Microsoft Office programlarını etkin kullanmak, kariyer
hayatına önde başlamak isteyen herkesin öncelikli
gereksinimidir. Günümüzde MS Office, okuma yazma
bilmek kadar önemlidir.
Zamanı etkin kullanmak, bilgi akışını ve iletişimi
hızlandırmak, verimli analizler yapmak ve bu analizleri
görsel olarak etkili biçimde raporlamak veya mükemmel
bir sunum haline dönüştürmek isteyen herkes bu
eğitimlere katılmalıdır.
Microsoft Yetkili Eğitim Merkezi
(Microsoft Learning Partners)
Microsoft Yetkili Eğitim Merkezleri, Microsoft İş Ortakları
Ağı’na (Microsoft Partner Network) akredite olmuş,
uzmanlığını kanıtlamış iş ortaklarından oluşur. Yetkili eğitim
merkezlerinde yapılan Microsoft eğitimlerinde Microsoft
resmi müfredatı, sertifikalı eğitmenler eşliğinde işlenir.
Microsoft Sertifikasyon sınavlarına Bilişim Eğitim Merkezi’nde
girebilir ve dünya çapında tanınan eğitim sertifikalarına sahip
olabilirsiniz.
Kariyerinize Katkıları
Şirketler bilgi analizi ve raporlama kavramlarına giderek daha
fazla önem vermektedirler.
Bu nedenle Microsoft Office araçlarını etkin kullanabilen
bireyler, kariyerlerinde yükselebilmek için önemli avantajlara
sahip olurlar.
Eğitim Konu Başlıkları
MS Office
AutoCAD
SAP2000
STA4CAD
MS Project
MS Office
AutoCAD
3ds Max
Rhino
Photoshop
MS Office
AutoCAD 2D
AutoCAD Electrical
Dialux
Matlab
• Bilgisayar Ön Eğitimi
• Microsoft Windows İşletim Sistemi
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Power Point
• Microsoft Accsess
• Microsoft Outlook
• İnternet
AutoCAD
AutoCAD, fikirlerinizi gerçekleştirirken size hız, güç ve
etkinlik sağlar. AutoCAD 2004 ile küçülen dosya boyutları
ile başlayan, AutoCAD 2005 ile Pafta Seti Yöneticisi ile
süren ve AutoCAD 2006’da üretkenlik ve günlük çizim
işleri ile evrimine devam eden gelişme, AutoCAD 2007’de
kavramsal tasarım, görselleştirme, çizim, detaylandırma
ve paylaşım alanlarındaki yeniliklerle sürüyor. AutoCAD,
2010-2014 sürümlerindeki yenilikleriyle 3 boyutlu tasarım
yeteneklerini de arttırarak 3ds Max gibi yazılımlarla dosya
alışverişini de kolaylaştırıyor. AutoCAD, sizlere kavramsal
tasarımdan çizim ve detaylandırmaya, yaratma,
görselleştirme ve dokümantasyon için gereksinim
duyduğunuz her türlü aracı sağlar.
Gerekli Ön Bilgi
Windows İşletim Sistemi ve bilgisayarın çalışma mantığı
bilinmelidir. MS Office bilgisine sahip olmak verimi
arttıracaktır.
Kimler Katılmalı?
Tüm mühendis, mimar, tasarımcı, tekniker ve teknisyenler
katılabilirler. Makine, inşaat, harita, elektrik ve elektronik,
tekstil mühendisleri ve teknikerleri, iç mimarlar ve peyzaj
mimarları bu eğitime katılabilir. Ayrıca çizim yardımcıları
olmak isteyen lise mezunu kişiler de bu eğitimden
yararlanabilirler.
Eğitim Konu Başlıkları
• 2D çizim komutları ve çizim yardımcıları
• Seçme ve düzenleme işlemleri
• Görüntü işlemleri
• Katman (Layer) işlemleri
• Tarama (Hatch) işlemleri
• Yazı (Text) işlemleri
• Ölçülendirme (Dimension) işlemleri
• Bloklar ve Design Center
• AutoCAD yenilikler
(Dinamik Bloklar, Gelişmiş Notasyon ve
Düzenleme)
• 3D modelleme yöntemleri
(Wire-frame, surface, solid)
• Sorgulamak (Inquiry) işlemleri
• Katı düzenleme (Solids Editing) işlemleri
• Ölçekli ya da ölçeksiz farklı bakış
açılarının,
aynı kağıt üzerine bastırılması (Plot)
• Render (Malzeme, kaplama, ışıklar, sahne)
işlemleri
Kariyerinize Katkıları
Adeta CAD standartlarını belirleyen, dünyanın bir numaralı
CAD yazılımları ve CAD çözümleri üreticisi Autodesk’in
ürünü olan AutoCAD programı, tüm teknik bireylerin
kariyerleri için ön koşul haline gelmiştir. AutoCAD’i
kullanmak tüm teknik bireyler için diplomalarını
tamamlayan bir yetkinliktir. Çünkü Autodesk’in geliştirdiği
programlar mühendislik ve mimarlık sektörlerine yönelik
yazılımlara temel oluşturmaktadır. Katılımcılar,
uluslararası AutoCAD sertifikasına sahip olurlar ve
sektörüne göre ilgili mühendislik, mimarlık veya tasarım
firmalarında çalışabilirler.
NetCAD GIS
Gerekli Ön Bilgi
Katılımcılar Windows İşletim Sistemi’ne hakim olmalıdır.
Katılımcıların tercihen harita uygulamaları konusunda
eğitimi veya tecrübesi olmalıdır. Ayrıca AutoCAD gibi genel
CAD mantığını bilmek öğrenme sürecini hızlandıracaktır.
Kimler Katılmalı?
Harita mühendisliği teknikerliği, teknisyenliği öğrenci veya
mezunları, coğrafya, şehir ve bölge planlama, mimarlık,
inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, öğrenci ve
mezunları, matematik istatistik öğrencileri, orman
mühendisliği, ziraat mühendisliği, veritabanı yöneticileri,
bilgisayar programcıları, kent bilimcileri, coğrafya ve veri
analizi konusunda çalışma yapan tüm akademik birimler,
öğrenciler.
Kariyerinize Katkıları
NetCAD Uluslararası standartlarda tek ULUSAL CAD ve
GIS yazılımıdır. Neredeyse tüm harita mühendislerinin,
şehir bölge plancıların kullandığı, harita teknikerlerinin
kullanmakta olduğu bir yazılımdır. Ayrıca belediyeler,
tapu kadastro müdürlükleri gibi birçok kamu
kurumlarında kullanılan bir yazılımdır. Yerli bir yazılım
olması, Türkçe olması ve dünya standartlarında olması
gibi özellikleri ile kullanımı her geçen gün artmaktadır.
Dolayısıyla katılımcılar için meslek hayatlarında Office
yazılımları gibi sık kullanacakları bir yazılımdır. NetCAD
eğitimi sayesinde katılımcılar meslekleri için gerekli
eğitimi alarak, kariyerlerinde bir adım önde olacaklardır.
Eğitim Konu Başlıkları
• NetCAD Ana Modül
• NetCAD GIS
• Netsurf Modülü
• Netmap Modülü
ArcGIS
Gerekli Ön Bilgi
Katılımcılar Windows tabanlı ortamlara hakim olmalıdır.
Tercihen “Harita uygulamaları” konusunda eğitimi veya
tecrübesi olan, giriş seviyesinde İngilizce bilgisine sahip
olmak.
Kimler Katılmalı?
Harita mühendisliği, teknikerliği, teknisyenliği öğrenci veya
mezunları, coğrafya, şehir ve bölge planlama, mimarlık,
inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, öğrenci ve
mezunları, matematik istatistik öğrencileri, orman
mühendisliği, ziraat mühendisliği, reklamcılar, veritabanı
yöneticileri, bilgisayar programcıları, kent bilimcileri,
coğrafya ve veri analiz konusunda çalışma yapan tüm
akademik birimler, öğrenciler.
Eğitim Konu Başlıkları
• Sayısal Dünya haritası
• ArcGIS yazılımı ile
çalışma ve terminoloji
• ArcGIS yazılım temel
uygulamaları
• ArcGIS yazılımlarının ileri
seviye uygulamaları
• Proje bazında
uygulamalar
Kariyerinize Katkıları
GIS yazılımları konusunda yetişmiş eleman açığı olduğu
gerçeğinden hareketle düzenleyeceğimiz eğitim, uygulamaya
yönelik kapsam içermekte ve bu konuda eleman yetiştirmeye
yöneliktir. Bu eğitim sonunda kursiyerlere Bilişim Eğitim
Merkezi onaylı sertifika verilecektir. Ülkemizde ve Dünya’da
oldukça fazla kullanıcısı bulunan ArcGIS yazılımı ile ilgili
disiplinli bir eğitim almak, kursiyerlere iş imkanı
oluşturması açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Bu ders
kapsamında kursiyerler; ABD Orijinli ESRI Firmasının NATO
standardı kabul edilen Arcinfo yazılım ürünlerinden biri olan
ArcGIS yazılımının; veri görüntüleme, veri sorgulama, veriyi
meydana getirme, diğer tip veriyi kullanım olarak 4 temel
fonksiyonunun uygulamalı olarak eğitimini alacaktır.
BilisimEgitim.com
BEM
236
4443
Download

MS Office AutoCAD Netcad GIS ArcGIS