a
ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME FORMU
Üye sicil bilgi sisteminin güncellenmesi amacıyla hazırlanan bu form, oda çalışmalarının üye odaklı
olarak daha verimli bir biçimde yürütülmesi için veri tabanını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef
doğrultusunda tüm üyelere ulaştırılması programlanan bu çalışmaya katkılarınız için çok teşekkür ederiz….
Mimarlar Odası Araştırma Merkezi (MİM.AR)
ÜYE BİLGİLERİ (Şube/Birim tarafından doldurulacaktır)
Ad Soyad: [.………………………………………….] Cinsiyet: 1) Kadın 2) Erkek
Oda Sicil No: [……………………..]
Kayıt Tarihi: [..……../…..…./………..…...…]
Şube: [……….…………….]
Birim: [……..…...……...……………..]
Doğum Yeri: [……………..………]
Doğum Tarihi: […..…./…..…../…..….….….....]
Diploma/Okul: [……………..………]
Diploma Tarihi: […..…./…..…../…..….….….....]
soruları yanıtlarken boşlukları [……...]doldurunuz ve/ya kutucukları  (x) işaretleyiniz
1. TC Kimlik Numaranız: [………………………………….……………………………………………………..]
2. Ev Adresiniz: [………………………………….……………………………………………………..]
3.
4.
5.
6.
7.
8.
[………………………………….……………………………………………………..]
a. Ev Telefonunuz: [……………………….]
İş Adresiniz: [………………………………….……………………………………………………..]
a. İş Telefonunuz:
[……………………….]
Email Adresiniz:
[…………………………………….…..@…………………….………..……..….…..]
Bir bedensel engeliniz var mı? 1) Hayır
b. İş Faksınız: [………………………...]
[………………………...]
2) Evet (ise) engel türü: […….………….]
Hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlısınız?
1) Emekli Sandığı (SGK 4c)
b. Cep Telefonunuz:
2) SSK (SGK4a)
3) Bağkur (SGK 4b)
4) Kayıtdışı
5) Diğer (belirtiniz):[……………….……..]
9. Türkçe dışında hangi dili etkin biçimde kullanabiliyorsunuz? (birden fazla seçenek işaretlenebilir)
1) Kullanabildiğim başka bir dil yok
2) İngilizce
3) Almanca 4) Fransızca
5) Arapça
6) Kürtçe
7) Rusça
8) Çin dili
9) Diğer:[………..……..]
10. Lisansüstü ve Doktora bilgileri: (mezun olmadığınız bölümleri boş bırakınız)
1) Lisansüstü: [……………………………………….……..]
Mezuniyet Yılı:
[…..……..….….……..]
Program: […………………….........] Tez Konusu: […..….….……………………………………....]
2) Doktora:
[……………………………………….……..]
Bilim Dalı: […………………….........] Tez Konusu: […..….….…………………………………........]
Mezuniyet Yılı: […..……..….….……..]
11. Mimarlık dışında mezun olduğunuz programlar (lisans, ön lisans, çap, ikinci üniversite, açık öğretim) var mıdır?
1) Başka bir eğitim almadım
2) Varsa programın adı: [……………………………..………………..]
12. Bilgisayar destekli tasarım programlarından hangisini kullanıyorsunuz? (birden fazla seçenek işaretlenebilir)
1) Kullanmıyorum 2) Autocad
3) 3DS Max 4) Autodesk Revit
5) Sketch Up 6) Adobe Photoshop 7) Allplan
8) Adobe Indesign
9) Archicad
10) Diğer (belirtiniz): […………………….............................…...……...….]
13. Yetkilendirmeye dayalı belge ve sertifikalardan hangisine sahipsiniz? (birden fazla seçenek işaretlenebilir)
1) Belge/sertifika sahibi değilim
2) Büro Tescil Belgesi
3) Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı
4) Değerleme Uzmanlığı (Gayrımenkul-Konut)
5) İşçi Sağl. İş Güvenliği Uzm. (A,B,C)
6) Yapı Denetim Uzmanlığı
7) Ş. Planlama Karnesi (A,B,C,D,E)
8) Yeşil Bina Sertifikasyonu (LEED, BREAM vb…)
9) Erişebilirlik Sertifikası (YES…)
10) Bilirkişilik (Hukuk-Ceza-Kamulaştırma
11) Diğer (belirtiniz): […………………………..………………………………………………..……….]
14. Mezuniyetinizden itibaren mesleğinizle ilgili aşağıdaki durumlarda ne kadar süre geçirdiniz? (yıl-ay)
1) Mesleğinizi uygulayarak çalıştığınız süre
: […….………….]
2) Meslek dışında çalışarak geçirdiğiniz süre
: […….………….]
3) İşsiz veya iş arayarak geçirdiğiniz süre
: […….………….]
15. Temel çalışma biçiminiz aşağıdakilerden hangisidir? (birden çok seçenek işaretlenebilir)
a. Özel sektörde ücretli (ise)
d.Şirket-ofis sahibi (ise)
1) Geçici (belirli süreli)
16) Adi şirket sahibi
2) Kadrolu (belirsiz süreli)
17) Limited sirket ortağı
3) Yönetici olarak
18) Anonim şirket ortağı
4) Diğer […………….……....]
19) Yabancı bir şirketin ülke temsilcisi
20) Diğer [……………..……..]
b.Kamuda (ise)
5) Memur-657’ye tabi olarak
e.Çalışmıyor (ise)
6) Sözleşmeli (399’a tabi)
21) Çalışmaya ihtiyacı yok
7) Kadrolu işçi olarak
22) Çalışamıyor
8) Geçici işçi olarak
23) Emekli
9) Yönetici olarak
24) Öğrenci
10) Diğer […………….…....]
25) Ev işleri ile meşgul
26) Dönemsel (mevsimlik) çalışıyor
c.Kendi hesabına çalışıyor (ise)
27) İş arıyor, işsiz
11) Ev ofiste
28) Diğer [……………..……..]
12) Kişisel ofiste
13) Ortak ofiste
14) Telif (uzmanlık-beceri) ücretli
15) Diğer [……………..……..]
16. Mesleki hizmet biçiminizi nasıl tanımlarsınız? (kendi durumunuza uyan birden çok seçenek işaretlenebilir)
a.Plan / Proje / Tasarım (ise)
d.Eğitim (ise)
1) Mimari proje/tasarım
23) Yüksek Öğretim
2) Uygulama proje/tasarım
24) Ana-İlk-Orta-Lise Öğretim
3) Dekorasyon/tadilat
4) Restorasyon/onarım
5) Peyzaj/kentsel tasarım
6) Şehir planlama
26) Proje çizim/sunum 7) Ürün tasarımı
27) Araştırma/belgeleme
8) Grafik vb. tasarım
28) Yayıncılık/editörlük
9) Diğer [……………..……..]
29) Organizasyon/koordin.
b.Uygulama / Şantiye (ise)
31) Yapı Malz.vb. üretici
10) Şantiye şefliği
32) Gayrımenkul geliştirme
11) İnşaat kontrol
33) Emlak danışmanlık
12) Teknik ofis
34) Reklam/tanıtım
13) İnşaat yönetimi
35) Pazarlama/satış
25) Diğer [……………..……..]
e.Diğer (ise)
30) Yüklenicilik/taşeronluk
14) Diğer [……………..……..]
c.Denetim / Yönetim (ise)
36) Diğer [……….…..……..]
15) Proje/ofis/firma yönetimi
16) Yapı denetimi
17) Teknik danışmanlık
18) Gayrımenkul değerleme
19) Bilirkişilik
20) Enerji KB uzmanlığı
21) İş güvenliği uzmanlığı
22) Diğer [……………..……..]
17. Hangi tip yapıların tasarımı konusunda deneyim sahibisiniz? (birden fazla seçenek işaretlenebilir)
1) Deneyimim bulunmuyor
2) Ofis binaları
3) Eğitim yapıları
4) Sağlık yapıları
5) Az katlı konut yapıları
6) Çok katlı konut yapıları
7) Ticaret/Alışveriş merkezleri
8) Turizm yapıları
9) Ulaşım yapıları
10) Sanayi yapıları
11) Açık alan düzenlemeleri 12) Spor yapıları ve tesisleri
13) Dini yapılar
14) Kültür yapıları
15) Yüksek yapılar
16) Diğer (birden çok yazılabilir) [………..….……………………………………………….……………..]
Download

a ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME FORMU