Hareketlilik Koçu
DE/12/LLP-LdV/TOI/147 515
Yaşam Çarkı – Eğitmen talimatları
Bireysel çalışma
Yaşam Çarkı
Ana hatları, yapısı ve tanımı
Bu alıştırmanın amacı katılımcıların Hareketlilik Koçu’nun
yeterliliklerini bilmeleri ile anlamaları, yeterlilik seviyeleri ile
kendi yeterliliklerin farkına varmaları ve bilişim ve iletişim
teknolojilerini kullanabilmeleridir.
Eğitim alan kişiler kendi Hareketlilik Koçluğu yeterliliklerini
değerlendirmeli bir gelişme planı hazırlamalı ve bilişim ve
iletişim teknolojilerini kullanarak iş arkadaşlarıyla
paylaşmalıdır.
Bu çalışmadaki saptanabilir
beceri ve yeterlilikler
C3: Dijital yeterlilikler
C4: Öğrenmeyi Öğrenmek
Saptanabilir
Öğrenim Çıktıları
•
Bütün hareketlilik sürecine girişi ve koç hassasiyetini kolaylaştırmak. •
Kişisel bir proje yapılmasını organize etmek. •
Bağımsız gelişim fırsatları yaratmak. •
Kültürel, sosyal ve/veya profesyonel amaçlar için topluluk ve ağlara dahil olmaya ilgi göstermek. •
Kontrol listesi
Öğrenme ve koçluk yapma hedeflerini gerçekleştirme motivasyon ve özgüvenini göstermek.
1. Bir Hareketlilik Koçu’nun en önemli yeterliliklerini
belirleyiniz.
2. Seçimlerinizi gerekçelendiriniz
3. Öz değerlendirmeye göre her birine puan veriniz
4. Düşük puanları arttırmak için olan diğer adımları
listeleyiniz
5. Görevi paylaşınız ve bilişim ve iletişim teknolojileri
aracılığıyla iş arkadaşlarınızla fikir alışverişi yapınız
En önemli yeterliliğin hangisi olduğu hakkında bir grup
kararına varınız
Grup büyüklüğü
(min. – max.)
Verilen grup büyüklüğü için
gerekli en az personel sayısı
Tartışma sürecine rehberlik etmesi ve süre tutması için bir
eğitimci/moderator.
Bu proje Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmektedir. Burada yayınlananlar yalnızca yazarın
görüşlerini yansıtmaktadır. Avrupa Komisyonu işburada verilen bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanımının sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
1
Hareketlilik Koçu
DE/12/LLP-LdV/TOI/147 515
Eğitim alanlar için gerekli
çalışma materyali
Kâğıt
Kalem
Kişisel bilgisayar, İnternet
Facebook grubu/forumu…
Kağıt tahtası
Odayla ilgili ihtiyaçlar
Hazırlık Süresi
Uygulama süresi
4 saat
Değerlendirme ve yorumlama
süresi
Sunum ve tartışma için 2 saat
Bu çalışma şimdiye kadar
hangi programlara uygulandı?
Uygun hedef kitle
Hareketlilik koçları, çalışma yeri eğitmenleri
Deneyimler
Yorumlar (örn; oda
ihtiyaçlarının özel maliyetleri
…)
Bu proje Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmektedir. Burada yayınlananlar yalnızca yazarın
görüşlerini yansıtmaktadır. Avrupa Komisyonu işburada verilen bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanımının sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
2
Hareketlilik Koçluğu
DE/12/LLP-LdV/TOI/147 515
Yaşam Çarkı – Eğitmen Talimatları
Talimatlar ‘Yaşam Çarkı’
Amaç:
Katılımcılar kendi Hareketlilik Koçluğu yeterlilikleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar.
Hazırlık:
Gerekli değil
Uygulama:
İlk olarak eğitimi veren kişi “Yaşam Çarkı” alıştırmasının esaslarını sunar. Bu alıştırma birçok
konsepte uygulanabilir ancak bu durumda Hareketlilik Koçluğu Modül Tanımlayıcısının
Öğrenme Çıktıları’na ve Öğrenim Çıktılarının Birimlerine göre, Hareketlilik Koçluğu
Yeterlilikleri’ne uygulanacaktır.
Eğitimi alan kişilerden şunları yapması istenir:
•
Hareketlilik Koçu’nun kendilerine göre en önemli yeterliliklerini belirlemek
•
Seçimlerini gerekçelendirmek
•
Öz değerlendirmeye göre her birine puan vermek
•
Düşük puanları arttırmak için gerekli olan diğer adımların listesini çıkarmak
Bu muhtemelen yaklaşık 3,5 saat sürecek olan bireysel ve bilgilendirici bir alıştırmadır.
Bireysel alıştırmanın ardından eğitimi alan kişiler bilişim ve iletişim teknolojileri aracılığıyla
(Skype, Facebook, tartışma forumları vs.) diğer iş arkadaşlarıyla iletişime geçecek ve
sonuçları paylaşıp fikir alışverişinde bulunacak ve en önemli yeterliliğin hangisi olduğu
hakkında bir grup kararına varacaklardır.
Bu 1,5 saat sürecektir.
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından fonla desteklenmektedir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini
yansıtır. Avrupa Komisyonu burada geçen bilgilerin herhangi bir kullanımından sorumlu tutulamaz.
3
Hareketlilik Koçluğu
DE/12/LLP-LdV/TOI/147 515
Bu görevin ardından toplantı odasına geri dönülmeli ve sonuçlar pekiştirilmelidir.
Değerlendirme grup ile birlikte başlamaktadır.
İki kısım vardır: Biri “koçluk hizmeti almanın” ve öz düşünüm, duygular ve hisleri
yönlendirmenin etkileriyle ilgili; diğeri Hareketlilik Koçu etkinliğinde eyleme geçirilmesi
gereken yeterlilik ve becerilerle ilgilidir.
Sorular: (1. kısmın değerlendirmesi için)
“Kendinize soruları sorarken nasıl hissettiniz?”
“Neden böyle hissettiğinizi düşünüyorsunuz?”
“Kendinizi derinlemesine incelemek kolay oldu mu?”
“En iyi “keşfiniz” neydi? Ve en kötü?”
“Gelişme planı ile ilgili ne hissettiniz?”
“Bu plana ne kadar derinden bağlısınız?”
“Hareketlilik Koçluğu yeterliliklerinizin artık daha bilincinde olduğunuzu düşünüyor
musunuz?”
Sorular: (2. Kısmın değerlendirmesi için)
“En önemli yeterliliklerin hangileri olduğu hakkında bir grup kararına varabildiniz mi?” (Birisi
bu yeterlilikleri bir kağıt üzerinde sunar)
“Hangi yeterliliklerin en önemli olduğunu kararına vardınız?”
“Hangi yeterliliklerin geliştirmesi en zor olduklarını düşünüyorsunuz?”
“Listedeki yeterliliklere ek olarak yeni yeterlilikleri eklemek ister misiniz?”
“Çalışmanın ardından nu alıştırmayı tekrar yapar mısınız?”
Bu yaklaşık 1 saat sürecektir.
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından fonla desteklenmektedir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini
yansıtır. Avrupa Komisyonu burada geçen bilgilerin herhangi bir kullanımından sorumlu tutulamaz.
4
Hareketlilik Koçluğu
DE/12/LLP-LdV/TOI/147 515
Uygulama Formu
Çalışma: Ad
Yeterlilikler
Davranış
!
! .
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından fonla desteklenmektedir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini
yansıtır. Avrupa Komisyonu burada geçen bilgilerin herhangi bir kullanımından sorumlu tutulamaz.
5
Download

Yaşam Çarkı - Mobility Coach