HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ
BİRİMİ
BAŞHEKİMLİK
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
TP.01.04
01.04.2013
01
11.07.2014
1/3
1. AMAÇ: Hastaya ait her türlü hizmet verilirken hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması yapılarak
doğru hastaya doğru işlem, doğru tedavi verilmesini sağlamak.
2. KAPSAM: Klinikler, Poliklinikler, Ameliyathaneler, Yoğun Bakımlar, Acil Servis, Cerrahi Müdahale Odaları,
Röntgen Üniteleri, Laboratuarlar, Eczane, Morg,
3. SORUMLULAR:
 Başhekimlik
 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
 Müdür ve müdür yardımcıları
 Tüm doktorlar
 Laboratuar uzmanları
 Röntgen uzmanları
 Eczacılar ve diğer eczane çalışanları
 Tüm hemşireler
 Tüm sağlık memurları
 Anestezi teknisyenleri
 Röntgen teknisyenleri
 Transfer görevlileri
4.UYGULAMA:
4.1.HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE NASIL DOĞRULANMASI GEREKTİĞİ,
Acil durumlarda 112 acil çalışanları olay yerinde;
 Hasta bilinci yerinde ise kendisine sorularak kimlik bilgisi alınır.
 Hastanın yanında bilgi verebilecek başka şahıslar varsa bunlara sorularak hasta bilgileri öğrenilir.
 Bilinci yerinde olmayan ve etrafında sorularak öğrenilebilecek kimse de yok ise, kimlik tanımlamaya
yardımcı olabilecek tüm delillerin toplanmalı ve hasta acil servise getirildiğinde acil servis çalışanlarına bu
bilgiler verilmelidir.
 Hasta poliklinikte muayene kaydı ve muayenesi yapılırken isim listesinden okunarak doğru hastanın
muayeneye alınması sağlanır.
Tetkikler yapılmadan önce

Laboratuar testler için numuneler alınırken,

Röntgen filmi çekilirken
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.01
HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ
BİRİMİ
BAŞHEKİMLİK

EKG çekilecek hastaya

EMG, EEG Çekimi yapılacak hastaya
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
TP.01.04
01.04.2013
01
11.07.2014
2/3
Tedavi yapılmadan önce ,

İlaç, kan ve kan ürünü uygulamadan önce,

Her türlü cerrahi invaziv işlem girişimlerinden önce
Hasta transferinde

Kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir

Hasta kimliğinin tanımlanması amacıyla hastanemize yatacak olan her hastaya ‘Hasta Kimlik
Tanımlayıcısı’ takılmaktadır.

Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkodlu kol bandında;

Protokol numarası (kalın ve büyük punto),

Hasta adı– soyadı,

Doğum tarihi (gün–ay–yıl),

Tüm bu bilgiler şuuru açık hastalarda kendilerine veya yakınlarına sorularak hastanın kimlik bilgileri ile
kaydı yapılır.

Şuuru kapalı ve küçük çocuk hastalarda ise hasta bilgileri hasta yakınlarından alınarak kaydedilir.
Ayrıca hastanın TC kimlik numarası, nüfüs cüzdanı vb. kimlik bilgileri ile de doğrulanır.

Poliklinik hastalarının tüm işlemleri hasta tanıtım kartı veya hastanın TC. no su ile yapılır.

Yatan hastada kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde kullanmak için hastaya kol bandı takılır
yatan hasta kimlik doğrulamasında hasta kol bandı kullanılır.( oda ve yatak numarası kullanılmaz.)

Hasta yatışlarında hasta kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde hasta kol bandına üç ayrı renkte
etiket kullanılır.
4.2.HANGİ KİMLİK TANIMLAYICININ KULLANILACAĞI,
 Yatan her hastaya BEYAZ renk kimlik tanımlayıcısı
 Allerjik rahatsızlığı olan hastalara KIRMIZI renk tanımlayıcı,
 Annede ki BEYAZ kimlik tanımlayıcısı bebeğin cinsiyetine göre; kız bebekler için küçük PEMBE, annesi
için büyük PEMBE renkli kimlik tanımlayıcısı,
 Yenidoğan erkek bebekler için küçük MAVİ annesi için büyük MAVİ renkli kimlik tanımlayıcısı olarak
değiştirilir.
 Psikiyatri hastaları için YEŞİL renk tanımlayıcısı,
 Kimlik tanımlatıcıda; protokol numarası, hasta adı-soyadı doğum tarihi(gün/ay/yıl)bilgileri yer almalı.
 Anne ve bebekteki kimlik tanımlayıcıda aynı seri numaralı kimlik tanımlayıcısı kullanılmalı.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.01
HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ
BİRİMİ
BAŞHEKİMLİK
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
TP.01.04
01.04.2013
01
11.07.2014
3/3
 Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi(gün/ay/yıl) bilgileri ve anne
veya bebeğin protokol numarası bulunur.
 Benzer Ad-Soyada ait hastaların olduğu durumlarda Hasta Kimlik Doğrulamaları için ayrıca baba adı,
doğum yeri sorulmalı.
4.3.EĞİTİM
 Sağlık personeli Kimlik Tanımlayıcısı kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konularında eğitim
komitesi ve birim sorumluları tarafından bilgilendirilmektedir.
 Hastanın servise kabulünde hasta ve yakını Kimlik Tanımlayıcısının kullanımı ve önemi hakkında sağlık
personeli tarafından bilgilendirilmektedir
4.4. KİMLİK TANIMLAYICILARIN HANGİ DURUMLARDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ,
 Kimlik tanımlayıcısı üzerinde bulunan bilgilerde silinme, yıpranma veya okunamama gibi durumlarda
 Anne doğum yaptığında değiştirilmesi gerekir.
 Adver s etki geliştiğinde beyaz renkli kimlik tanımlıyıcı kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı ile değiştirilir.
4.5.KİMLİK BİLGİSİ OLMAYAN HASTALAR İÇİN KİMLİK TANIMLAMADA
 Hastanın hem şuuru kapalı hem de yanında hiçbir kimlik bilgisi ve yakını yok ise,
 Acilden hasta girişi isimsiz hasta olarak girilir ve tüm işlemler bu hasta barkotu ile yapılır.
 Kimliği bilinmeyen hastanın adı yerinde (isimsiz) soyadı yerinede acil protokol defterindeki protokol
numarası yazılmaktadır ayrıca alt kısımda hastaya ait hasta barkot numarası yazmaktadır.
 İsimsiz hasta geldiğinde hastanın barkodlu kol bandındaki bilgiler ile dosya bilgileri karşılaştırılarak
hasta tetkik ve tedaviler yapılmalıdır.
 Ancak aynı anda isimsiz hastalar sayıca fazlaysa (1,2,3,4…) hastaların barkodlu kol bandındaki bilgilerle
karşılaştırma yapıldıktan sonra; hastaların dosya bilgileri de karşılaştırılmalıdır.
 Örneği; kadın, erkek, çocuk, bebek, tahmini yaşı, Hastanın hangi ameliyatı olacağı vb bilgilere de
bakılmalı.
 Hasta vefat etmiş ise cenazenin dosya bilgilerine ve cenazeye isimsiz hasta barkodu yapıştırılır.
Kimsesiz ve isimsiz cenaze olduğunda hastane polisine haber verilerek yakınları bulunmaya çalışılır.
 Hastanın kimlik bilgilerine ulaşıldığında, hastanın gerçek kimlik bilgileri bilgisayarda aynı hasta
barkoduna hastanın asıl adı-soyadı yazılarak düzeltme yapılır.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.01
Download

HASTA KIMLIGINI N DOGRULANMASI PROSEDÜRÜ