Hareketlilik Koçu
DE/12/LLp-LdV/TOI/147 151
Grup Çalışması
Çevreden Geçenlerle Görüşme Yapılması
Ana hatları, yapısı ve tanımı
Bu çalışmadaki saptanabilir
yeterlilikler
Saptanabilir Öğrenme Çıktıları
Kontrol Listesi (talimatlar)
Bu çalışmanın amacı, yabancı bir ülkede hareketliliğin ne
demek olduğunu katılımcıların bilmesini ve anlamasını
sağlamaktır.
Hareketliliğin yapıldığı ye rile ilgili katılımcılar bir bilgi rehberi
hazırlamak zorundadır.
C2: Yabancı dilde iletişim
C3: Dijital Yetkinlikler
C6: Girişimcilik ve başlangıç yapabilme duyusu
C7: Kültürel farkındalık ve ifade
• Yabancı Dilde iletişim kurmak
• Yabancı dilde iletişim kurmanın zorluklarını anlamak
• Internetten bilgiye ulaşma yeteneği kazanmak
• Yurtdışında yaşamak ve çalışmak için doğru bilgiyi
bulmak
• Yaşamda ve çalışmada kültürler arasındaki farkları
saptamak ve anlamak
1. Grubu çiftlere ayırın, her gruba araştırmak istedikleri bir
konu verin (iş pazarı, kültürel yönler, alışveriş, yaşam
maliyeti, konaklama, spor, sağlık hizmetleri)
2. 10-15 dakika sonra katılımcılara seçtikleri konu ile ilgili
hedef kitle seçmelerini söyleyin (örneğin: gençler,
erkekler, kadınlar, yetişkinler vb.)
3. Katılımcılara, kendi konuları ve hareketliliğin geçeceği
ye rile ilgili kısa bir görüşme rehberi (5 soruluk)
hazırlamalarını
4. Her çift görüşme rehberini kullanarak, çevreden
geçenlerle görüşmek için dışarıya çıkar.
5. Değerlendirme süresi: 1. Bölüm-görüşme sonuçları; 2.
Bölüm- görüşmecilerin duygu ve deneyimleri
Grup büyüklüğü
(min. – max.)
4 -16
Verilen grup büyüklüğü için
gerekli en az personel sayısı
2 eğitmen
Bu proje Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmektedir. Burada yayınlananlar yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Avrupa Komisyonu işburada verilen bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımının sonuçlarından sorumlu tutulamaz. 1 Hareketlilik Koçu
DE/12/LLp-LdV/TOI/147 151
6 ses kayıt cihazı (eğer görüşmeyi kayıt etme imkanı varsa)
Kağıt
Kalem
Material needed for each group
Hazırlık Süresi
Görüşme/mülakat rehberini hazırlamak için 30 dakika
Konu ile ilgili hedef kitleyi seçebilmek için 10-15 dakika
Uygulama Süresi
Görüşmeler ve değerlendirme için en fazla 1 saat (belki akıllı
telefonla görüşmeden hemen sonra)
Değerlendirme Süresi
Sunum ve tartışma için en fazla 1 saat
Appropriate target groups
Herkes
Deneyimler
Hareketlilik Anahtarı Projesi'ndeki (Key to Mobility Project)
öğrenci ve eğitmenlerle etki arttırıcı bir atölye
Bu proje Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmektedir. Burada yayınlananlar yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Avrupa Komisyonu işburada verilen bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımının sonuçlarından sorumlu tutulamaz. 2 Hareketlilik Koçu
DE/12/LLp-LdV/TOI/147 151
Açıklama
Çevredekilerle Görüşme
Bu çalışma İngilizce olmalıdır
İlk olarak eğitmen grubu ikişerli gruplara ayırır, ve sonra her eşli grup çevredekilerle görüşme
yapmak için aşağıdaki konulardan bir tanesini seçer:
!
İş pazarı
!
Kültürel Yönler
!
Alışveriş
!
Yaşam maliyeti
!
Spor
!
Konaklama
!
Sağlık Hizmetleri
!
Diğer
Her konu için, hedef grubunuzu seçmelisiniz, mesela gençler, yetişkinler, kadınlar veya
erkekler. Bu görevi tamamlamak için 10-15 dakikanız vardır.
Şimdi ise sıra görüşme rehberini hazırlamaktadır. Bunun için en fazla 30 dakika zamanınız
vardır. Doğru yanıtlar almak için doğru soruları sormanız gerektiğini unutmayınız.
Sırada ise dışarı çıkıp çevredekilerle görüşme yapmak bulunmaktadır. Hedef grup olarak
belirlediğiniz kişileri seçmeniz ve görüşmelerin belirlenen sayıda sorusunu sormanız
gerekmektedir. 1 saatiniz bulunmaktadır. Bu süre boyunca sadece ingilizce konuşmanız
gerekmektedir. Aynı zamanda, görüşmelerin de ingilizce olması gerekmektedir.
Görüşmeden sonra toplantı odasına geri dönmeniz ve cevapları değerlendirmeniz
gerekmektedir. Bu esnada, diğer gruplarla değerlendirme başlar. Bu iki bölüme ayrılmıştır:
bunlardan biri görüşme sonuçlarıyla alakalıdır, diğeri ise görevi yerine getirmek için ortaya
koyduğunuz duygu ve düşünce, yeterliliklerle ilgilidir.
Sorular: (Bölüm 2'deki değerlendirme için)
“İnsanlara yabancı dilde sorular sorarken nasıl hissettiniz?”
“Sizce neden bu şekilde hissettiniz?”
“Hiç yeni duygular hissettiniz mi? Bunlar neye benziyordu?”
“Bu görevi yerine getirmek için nasıl becerilere ihtiyaç duydunuz?”
“En iyi deneyiminiz neydi? En kötüsü hangisiydi?”
Bu proje Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmektedir. Burada yayınlananlar yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Avrupa Komisyonu işburada verilen bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımının sonuçlarından sorumlu tutulamaz. 3 
Download

Çevreden Geçenlerle Görüşme Yapılması