Hasta Bilgilendirme Formu
Türkçe
Böbrek kanseri nedir?
Böbrek kanseri böbrekte habis hücre büyümesidir (tümör). Tıbbi adı renal hücreli karsinomdur. Böbrekteki
bir tümör selim de olabilir.
Böbrek kanseri genel bir terimdir. Böbrekteki
tümörün birçok farklı aşaması ve çeşidi vardır. Eğer
tümör böbrekle sınırlı ve yayılmamışsa, lokalize
böbrek tümörü olarak adlandırılır. Lokal ileri böbrek
kanserinde tümör böbrek dışına doğru büyür.
Çevre dokulara, damarlara, sürrenal beze veya lenf
bezlerine doğru uzanır. Eğer uzak organ veya uzak
lenf bezi tutulumu varsa, doktorunuz metastatik
hastalık ile ilgili sizi bilgilendirir.
göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu planlama
esnasında en önemli faktör, hastalığın evresidir.
Böbrek Kanseri aşağıdaki tedavi seçenekleri ile
tedavi edilebilir:
Erkekler kadınlardan daha sık böbrek kanserine
yakalanır. Hastaların çoğu 60-70 yaş arasındadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Böbrek kanseri nasıl tedavi
edilir?
Böbrek kanserinin yaşamıma
etkisi nedir?
Sizin için en doğru tedavi planlaması, hastalığın
sınıflaması, prognozu ve hastanenizde uygulanabilirliği
Kanser tanısı almak sizin ve sevdiklerinizin yaşamı
üzerinde büyük bir etki oluşturur. Gerginlik, belirsizlik,
Parsiyel nefrektomi
Radikal nefrektomi
Sitoredüktif nefrektomi
Aktif izleme
Radyofrekans ablasyon
Kriyoterapi
Antianjiogenik tedavi
İmmunoterapi
Kemoterapi
Radyoterapi
Hasta Bilgilendirme Formu - Böbrek kanseri nedir?
Sayfa 1 / 2
korku ve hatta depresyona neden olabilir. Uygulanan
tedavi, iş ve sosyal yaşantınızı belirgin şekilde
etkileyecektir. Doktor ve hemşirelerinizden destek
olmaları konusunda talepte bulunun. Onlar sizlere
hasta organizasyonları, psikolojik destek veya
finansal destek konularında yararlı olabilecek iletişim
bilgilerini sunabilirler.
Hastalığınızın prognozu (gidişatı), finansal durumunuza hastalığınızın etkisi veya diğer durumlar hakkında endişeleriniz olabilir.
Kanserin yeniden ortaya çıkacağı ile ilgili endişeler
yaygın olarak görülür. Kanser tanısı almış birçok
insan ve sevdikleri bu düşünce ve endişeleri
taşırlar. Eğer bu endişeleri siz de taşıyorsanız,
doktorunuzla iletişime geçin ve kanserin tekrarlama
riski hakkında bilgi alın. Ayrıca doktorunuza psikolojik
destek ihtiyacınız olduğunu ve birileriyle konuşmak
istediğinizi belirtebilirsiniz. Hasta kurumları da bu tür
destek programları sunabilmektedir.
Tedavi esnasında işinizden uzak kalacaksınız.
Patronunuzla işe geri dönmeniz ile ilgili sizin için en
uygun olacak seçeneği konuşun. Belki yarı zamanlı
veya farklı bir görevde çalışarak işinize devam
edebilirsiniz.
Bu bilgilendirme formu Mayıs 2014’de
güncellendi.
Bu kitapçık EAU Hasta Bilgilendirilmesinin Böbrek Kanseri
bölümüdür. Bu hastalık hakkında genel bilgi içerir. Kişisel tıbbi
durumunuz hakkında özel sorularınız varsa doktorunuza veya
profesyonel tıbbi bakım veren diğer yerlere danışabilirsiniz. Hiçbir
broşür doktorunuzla yaptığınız görüşmenin yerini tutamaz.
Bu bilgilendirme formu Avrupa Üroloji Birliği (EAU) ile EAU
Üro-onkoloji bölümü (ESOU), Genç Akademik Ürologlar (YAU)
Böbrek Hücreli Kanser Çalışma Grubu ve Avrupa Üroloji
Hemşireleri Birliği (EAUN)’nin ortak çalışması sonucu üretilmiştir.
Sağlık bakım hizmetleri ile, tedavinizle ilgili olası
finansal konuları konuşun. Sizi yardımcı olabilecek
kişi veya kurumlara yönlendirebilirler; ekonomik
durumunuz ve finansal ihtiyacınız konusunda
yardımlarına başvurabilirsiniz.
Cerrahi ve kanser tedavisi, cinsel yaşamınızı
etkileyebilir. Örneğin erkekler antianjiogenik tedavinin
yan etkisi olarak, cinsel organda sertleşme güçlüğü
çekebilirler. Bitkinlik ve depresyon da cinsel yaşamı
olumsuz etkiler. Duygularınız hakkında partnerinizle
mutlaka konuşun. Yakın olmanın başka bir çok yolu
vardır. Cinsel aktivitede bulunmak istemiyorsanız,
birbirinize yakın olun, birbirinize dokunun, yan yana
uzanıp yatın ve birbirinize sarılın.
Böbrek Kanseri hakkında EAU hasta bilgilendirmesi
ile ilgili farklı bölümlerde birçok bilgi bulabilirsiniz.
Bu
bilgileri:
patients.uroweb.org/kidney-cancer/
adresinde bulabilirsiniz.
Bu bölüm cerrahi tedavi ile ilgili genel bilgileri içerir ve
bu bilgiler ülkeler arasında farklılık gösterebilmektedir.
Hiçbir kitapçık doktorunuzla birebir konuşmanızın
yerini tutmaz.
Bu broşürlerdeki içerik EAU Kılavuzları ile aynı doğrultudadır.
Bu ve diğer ürolojik hastalıklar hakkındaki bilgileri web
sitemizde bulabilirsiniz: http://patients.uroweb.org/tr
Katkıda bulunanlar:
Dr. Bülent Akdoğan
Dr. Sabine D. Brookman-May Prof. Dr. Martin Marszalek Dr. Andrea Minervini Prof. Dr. Haluk Özen Dr. Alessandro Volpe Sn. Bodil Westman Hasta Bilgilendirme Formu - Böbrek kanseri nedir?
Ankara, Türkiye
Münih, Almanya
Viyana, Avusturya
Floransa, İtalya
Ankara, Türkiye
Novaro, İtalya
Stokholm, İsveç
Sayfa 2 / 2
Download

Böbrek kanseri nedir? - EAU Patient Information