ANNE BABA OLMAK ÜZERE
ANNE BABA OLMAK ÜZERE
ANNE BABA OLMAK ÜZERE
Çocukların hayatı anne babalarıyla birlikte aktif
bir şekilde yaşayarak tanımaya ihtiyaçları vardır.
Ebeveynlik ,sadece olduğumuz bir şey değil,
yapmamız gereken bir görevimizdir.
ANNE BABA OLMAK ÜZERE
1-Zihinsel Kaynak Oluşturmak
Her şeyde en iyi olmalıyım.
Çocukları en iyiyi yapmaya motive etmekle, onların giriştikleri her işte iyi olmalarını
isteme ararsında ince bir sınır bulunmaktadır.
Çocuğun başarı seviyesinden ziyade onun çabasını desteklemek ,onon kendine güvenini
ve ileride yapacağı çalışmalardaki motivasyonunu artıracaktır.
Başarılarımla Varım
Anne babalarının koşulsuz sevgisini sürekli hisseden çocuklar;
Kendilerinin daha emniyette hissetmektedirler.
Özgüvenleri de çok fazladır.
Kendilerine değer verildiğine inanmaktalar.
Kendi iç yeteneklerine güvenmektedirler.
Olumsuz duygular kötüdür.
Ebeveyn olarak bizim amacımız ,çocuklarımıza diledikleri her şeyi hissetme hakkını vermek ve bu
duyguları yaşamanın kesinlikle çok normal olduğunu bildirmek olmalıdır.
Hata Yapmak ve Yardım İstemek Yanlıştır.
Eğer evde destekleyici bir ortam geliştirilirse ;çocuklar,bu muktedir olma ve güven duygusunu
yaşamlarına da taşıyabileceklerdir.
1-Zihinsel Kaynak Oluşturmak
2-Çocukları Yanlış Davranmaya Mecbur Etmek
Anne babalar çocuğun göstereceği olumlu davranışları
sabırla beklemeli
Daha sonra ilgi ve övgüyle bu davranışları
ödüllendirmelidir.
Basit gibi görünen bu yöntem sabır ve çaba gerektirir.
Çocuk onaylanmayan davranışlar gösteriyorsa ,anne
babalar bu davranışı göstermediği zamanlarda çocuğu
övmelidirler.
Anne baba olarak çocuğun olumlu davranışlarının mı
yoksa olumlu davranışlarının mı üzerinde durulacağını
seçme kabiliyetine sahipsiniz.
3-Tutarsız Olmak
Tutarlılık konulan kuralları ve onların sonuçlarını takip
etmek anlamına gelmektedir.
Eğer bir kural koyduysanız ve bunun etkilerini görmek
istiyorsanız ,söylediklerinizi uygulamaya çalışın.
Tutarlı bir düzen çocuğa emniyet,güven ve kontrol hissi
verecektir.
Ebeveynin tutumlarından çocuklar, onların limitlerini
deneyip onların sınırlarını aşmaya zorlanmamalıdırlar.
Tutarlı Günlük İşler
İlk önce evdeki günlük yaşantımızda tutarlı olmak
Sabah kalkış, akşam yatış, eve geliş gidiş vs...
Tutarlı Disiplin
Kurallar ve sonuçlarının tutarlı bir şekilde uygulatılmasında
ebeveynlerin aralarında anlaşmaları çok önemlidir.
İçinde yaşadığımız telaşlı hayat, bir düzen oluşturmak ve
varsayımlarla yaşamak yıldırıcı bir iştir.
3-Tutarsız Olmak
4- Açık İletişime Kapıları Kapatmak
Çocuklarla iletişimin açık ve etkili olabilmesi için ;
-Anne ve babalar tam ve samimi bir ilgiyle onları
dinlemeli,
-İsteklerini hissetmeli,
-Anlamaya çalışmalı,
-Anladığını ifade etmeli.
Otoriter Anne Baba
Otoriter anne babalar çocuklarına sık sık müdahalede
bulunurlar ve onları önemsemezler
Nasihat Verici Anne Babalar
Çocuğa neler düşünmesi ve yapması gerektiğini söylerler
4- Açık İletişime Kapıları Kapatmak
4- Açık İletişime Kapıları Kapatmak
Suçlayıcı Anne Babalar
Bu ailelerin çocukları anne babalarıyla herhangi bir konuyu
görüşme konusunda tereddüt yaşarlar
Ne yaparlarsa yapsınlar yeterince iyi olamayacaklarının
düşünmektedirler.
Teselli Verici Anne Babalar
Sebep ne olursa olsun , bazı acil tesellilerin problemi
düzelteceğini düşünmektedirler.
Bu tür anne babalar duygusal çalkantılardan veya zihinlerini
diğer şeylerle çok meşgul olmasından çekinebilirler.
Dinleme Sanatı
Yansıtıcı Dinleme
Yansıtıcı dinleme herkesin iki aşamada iletişim kurduğu gerçeğini bildirir:
-İçerik aşaması
-Duygusal aşama
Öfke ,diğer duyguları altında toplayan bir çeşit"şemsiye
duygu"dur.
-Çocuklar öfkelerini açığa vurduklarında genelde birkaç muhtemel
duyguyu daha hissetmektedirler.
Açık Ve Kapalı İletişim
Çocuklar duygularını sözle ifade edemediklerinde ,hareketlerine karşılık ,
-duyarlılık,
-duygularını anlama,
-kafasından geçenleri anlamaya çalış
çok şey ifade edebilir. Çocuklar ebeveynlerin gösterdikleri sözel olmayan
davranışlara karşı çok hassastırlar.
Dinleme Sanatı
Çocuklarımızı Nasıl Dinleyeceğiz?
Yaptığınız işi bırakın ve bütün ilginizi çocuğunuza verin.
İyi bir göz teması kurun.
Çocukların önemli diye değerlendirdiği şeyleri sabırla ,
sonuna kadar dinleyin.
Konuşmasını kesmekten kaçının .Çocuğunuzun söylemek
istediği şeyi bitirmesine izin vermeniz sizin ona karşı ilgili
ve samimi olduğunuzu gösterir.
Dinlerken arada bir başınızı sallayın.
Çocuklarla konuşmanızın sizin için bir yük olmadığını
göstermek için ara sıra gülümseyin.
Arada bir kullandığınız "hı, hıhı" gibi ifadeler onu aktif bir
şekilde dilediğinizi çocuğun bilmesine yardımcı olacaktır.
5- Sabitliğe Yöneltme
Özellikle 13-19 yaş arasındaki gençler ,kendi başlarına
öğrenmeleri engellenip tavsiyeler verildikçe,
-kızgınlık duyarlar
-kin beslerler
-veya aşırı bağımlılık geliştirirler.
Problem Çözme
Bu yaklaşımı kullanmak,
-sorunlu davranışı azaltmaya yardım eder.
-başka durumlarda da bu beceriyi kullanmayı sağlar.
-bağımsızlık ,yetenek ve sorumluluk duygusunu arttırı
5- Sabitliğe Yöneltme
6- Biz Onlara Karşıyız
Aile Toplantıları
Uzlaşmacı ortam geliştirmenin en etkili yoludur.
Uygulama basamakları:
= Toplantı düzenli aralıklarla düzenlenmelidir.
-Önceden haberdar edilmelidir.
-Düzenlilik hissi uyandırmalıdır.
-15dk ile 1saat arasıda bitmelidir.
= Açıkça ve dürüstçe konuşulabilecek ortamda olmalıdır.
-İsim takılmamalı
-azarlanmamalı
-dövülmemeli
-duyguların tam ifade edilebilmeli
-dinlenildiğini bilmeli
-anlaşıldığını bilmeli.
6- Biz Onlara Karşıyız
6- Biz Onlara Karşıyız
= Aile bireylerinden herkesin konuşma hakkı olmalıdır
-her toplantıyı farklı aile bireyi yönetmeli
-yönetimde çocuklara yetişkinler yardımcı olmalıdır.
=Genel kural ;önce çocuklar konuşmalıdır.
-bir önceki toplantı gözden geçirilmeli
-olumlu değişmeler ödüllendirilmeli
=Bir hafta boyunca toplantı kararlarına saygı duyulmalı
-kararlar uygulanırken problem oluyorsa bir sonraki
toplantılarda dikkate alınmalı
=Kararlar ve hareket planı görüşüldüğünde;
-bütün aile fertlerinin kararı onaylamasına çalışın.
7-Yıkıcı Disiplin Kullanmak
Kızgın Olmadığını Zamanlarda Disiplin Uygulayın
Disiplini Yerinde Kullanın
Öfkelendiğinde taraflar;
-psikolojik siperlerini kaldırırlar
-kendilerini savunmaya daha fazla zaman ayırırlar
-problemin çözümü için çaba harcamazlar
-saldırıya geçerler.
İsim Takmaktan Kaçının
Uygulanabilir Cezalar Verin
7-Yıkıcı Disiplin Kullanmak
7-Yıkıcı Disiplin Kullanmak
Seçenekler Sunun
-Bu yaklaşım çocuğun kontrol hissini artırır.
-İsyanı ve karşı gelmeleri azaltır.
Disiplini Öğretici Olmak İçin Kullanın
-Kimin haklı kimin haksız olduğunu ispatlamak değil
-Belirli davranışları değiştirmek
Yaptığım Gibi Değil Dediğim Gibi Yap
yaptıklarımız söylediklerimizden daha çok etkilidir.
 günlük yaşantımız çocuklara sayısız mesajlar veriri.
Medyanın Etkisi
Önemli yaşam sorunları yoksa,
-başka inançlar,
-başka davranışlar,
-yaşam biçimleri edinmelerine rağmen, sonuçta içinde
yetiştikleri değerlere geri dönmekteler.
Yaptığım Gibi Değil Dediğim Gibi Yap
Özel İhtiyaçları Gözden Kaçırmamak
Küçük problemlerle ciddi olanları ayırt etmede zorlanma,
Örnek Problemler
-Dikkat eksikliği ve Hiper aktivite
-Öğrenme Zorlukları
-Çocukluk ve Geçlik Depresyonları
-Çocukluk Korkuları ve kaygıları
-Ergenlik Korkuları ve Kaygıları
Özel İhtiyaçları Gözden Kaçırmamak
10- Eğlenceyi İhmal Etmek
10- Eğlenceyi İhmal Etmek
Aktif bir ebeveyn olmak için kendi kendinize
söz verin.
Deneyim en büyük rehberinizdir.
Anne babalık aslında eğlenceli bir iştir.
Çocuğunuzdan siz de bir şeyler öğrenin.
Eğlenin.......
Download

aile eğitimi