Informacje dla pacjentów
Język polski
Słowniczek pojęć związanych z łagodnym
powiększeniem gruczołu krokowego
badanie USG
zob. ultrasonografia
cewka moczowa
arząd w kształcie przewodu, który umożliwia przepływ moczu z
n
pęcherza na zewnątrz ciała
narzędzie w kształcie cienkiej rurki zakładane do cewki moczowej i
pęcherza moczowego w celu ułatwienia -opróżniania moczu
cewnik wewnętrzny
cystoskop
r odzaj endoskopu, który jest używany do oglądania cewki moczowej i
pęcherza moczowego (zob. endoskop, cewka moczowa)
endoskop
fizyczny
rządzenie w kształcie rurki, które służy do badania wnętrza ciała;
u
dostępny jako -giętki lub sztywny
fizykalny; odnoszący się do ciała
gruczolak
powiększona część gruczołu krokowego (zob. prostata)
łagodny rozrost
wzrost komórek w organizmie, który nie jest wzrostem nowotworowym
małoinwazyjna metoda leczenia typ zabiegu chirurgicznego, który nie wymaga wykonywania nacięcia
na skórze; do części układu moczowego, która wymaga leczenia
można przez cewkę moczową dotrzeć za pomocą endoskopu (zob.
endoskop)
mikcja
oddawanie moczu
nietrzymanie moczu
mimowolne, niekontrolowane oddawanie moczu
nykturia
konieczność oddawania moczu w porze nocnej
objawy ze strony dolnych dróg moczowychtermin stosowany na określenie objawów wywoływanych łagodnym
powiększeniem gruczołu krokowego; mogą również wskazywać na
inne choroby układu moczowego (zob. układ moczowy); ang. LUTS
objętości zalegającego moczu po
ilość moczu, która pozostaje w pęcherzu moczowym pomimo oddania
opróżnieniu pęcherza
moczu
parcie na mocz
nagła potrzeba oddania moczu
pęcherz moczowy
narząd, który magazynuje mocz produkowany w nerkach
Informacje dla pacjentów - Słowniczek pojęć związanych z łagodnym
powiększeniem gruczołu krokowego
Strona 1 / 3
prostata
inaczej gruczoł krokowy, stercz; gruczoł produkujący wydzielinę, która
odpowiada za przenoszenie nasienia; zlokalizowany u mężczyzn w
dolnych drogach moczowych, poniżej pęcherza moczowego i wokół
cewki moczowej (zob. pęcherz moczowy, dolne drogi moczowe, cewka
moczowa)
przeciwwskazania
s tan zdrowia lub objawy, które sprawiają, że nie można zastosować
pewnych sposobów leczenia
PSA
antygen specyficzny dla gruczołu krokowego; białko produkowane
przez gruczoł krokowy, którego poziom może wzrastać u mężczyzn z
łagodnym powiększeniem gruczołu krokowego, jego zapaleniem lub
rakiem
psychologiczny
odnoszący się do umysłu lub mający na niego wpływ
resektoskop
r odzaj endoskopu używany do zabiegów małoinwazyjnych u chorych z
łagodnym powiększeniem gruczołu krokowego
układ moczowy
jeden z układów systemowych ciała; jego zadaniem jest produkcja i
transport moczu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ciała; w jego
skład wchodzą: dwie nerki, dwa moczowody, pęcherz moczowy oraz
cewka moczowa; układ moczowy mężczyzny różni się od układu
moczowego kobiety jedynie dłuższą cewką moczową
ultrasonografia
jedna z technik obrazowania, w której wykorzystywane są fale
dźwiękowe wysokiej częstotliwości (ultradźwięki); pozwala na
uzyskanie obrazów wnętrza ciała; w skrócie USG
urolog
lekarz specjalizujący się w chorobach układu moczowego i męskich
narządów płciowych
wytrysk wsteczny
s tan, gdy nasienie nie może przejść przez cewkę moczową podczas
orgazmu i zamiast tego cofa się, trafiając do pęcherza moczowego;
nasienie opuszcza ciało dopiero wraz z oddawanym moczem
niezdolność do uzyskania lub utrzymania wzwodu
zaburzenia erekcji
zatrzymanie moczu
s tan, w którym niemożliwe jest oddanie moczu; może mieć postać
przewlekłą
znieczulenie (ogólne, podpajęczynówkowe, zanim zostanie przeprowadzony zabieg pacjentowi podaje się
miejscowe)
specjalny środek, aby nie odczuwał bólu; w przypadku zastosowania
znieczulenia ogólnego chory jest nieprzytomny i nieświadomy tego,
co się dzieje podczas zabiegu; natomiast w przypadku znieczulenia
podpajęczynówkowego lub miejscowego pacjent nie odczuwa bólu w
części ciała, która jest poddawana zabiegowi; po zabiegu znieczulenie
stopniowo słabnie
Informacje dla pacjentów - Słowniczek pojęć związanych z łagodnym
powiększeniem gruczołu krokowego
Strona 2 / 3
Informacje tu zawarte zostały po raz ostatni
uaktualnione w październiku 2013 roku.
Prezentowana ulotka jest częścią programu informowania
pacjentów na temat łagodnego powiększenia gruczołu krokowego
realizowanego przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne
(European Association of Urology, EAU). Zawiera ona ogólne
informacje na temat łagodnego powiększenia gruczołu krokowego.
Z ewentualnymi pytaniami dotyczącymi własnego przypadku należy
zwrócić się do swojego lekarza lub innego pracownika służby
zdrowia.
Niniejsze informacje zostały opracowane przez EAU we
współpracy z działającą w ramach EAU Sekcją Urotechnologii
(EAU Section of Uro-Technology, ESUT), organizacją Europa
Uomo oraz Europejskim Towarzystwem Pielęgniarek Urologicznych
(European Association of Urology Nurses, EAUN).
Treść tej ulotki jest zgodna z wytycznymi EAU.
naszej stronie internetowej: http://patients.uroweb.org
Twórcy serii:
prof. Thorsten Bach
prof. Alexander Bachmann
prof. Louis Denis
dr Günter Feick
prof. Stavros Gravas
dr Hashim Hashim prof. Rolf Muschter dr. Cosimo De Nunzio Hans Ransdorp prof. Jens Rassweiler Maria Russo
dr Roman Sosnowski
prof. Andrea Tubaro Hamburg, Niemcy
Basel, Szwajcaria
Antwerpia, Belgia
Gehrden, Niemcy
Larisa, Grecja
Bristol, Wielka Brytania
Rotenburg, Niemcy
Rzym, Włochy
Bussem, Holandia
Heilbronn, Niemcy
Orbassano, Turyn, Włochy
Warszawa, Polska
Rzym, Włochy
Polska wersja opracowana przez Roman Sosnowski
oraz studentów CMUJ.
we współpracy z PTU:
Więcej informacji na temat łagodnego powiększenia gruczołu
krokowego oraz innych chorób urologicznych można znaleźć na
Informacje dla pacjentów - Słowniczek pojęć związanych z łagodnym
powiększeniem gruczołu krokowego
Strona 3 / 3
Download

Pobierz - EAU Patient Information