Hasta Bilgilendirme Formu
4
3
Türkçe
Aşırı aktif mesane (AAM) ilaç tedavisi
Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir.
Hastaların 1/3’ünde hasta uyumu ile alınan önlemler
yetersiz kalır (bkzAAM hasta uyumu). Önlemler
yetersiz kaldığında doktorunuz size ilaç tedavisi
önerebilir. Bu bölüm ilaçların farklı gruplarını tanımlar.
Doktorunuzla birlikte hangisinin en iyi olduğuna karar
verebilirsiniz.
Tedavi kararını etkileyen faktörler:
•
•
•
•
•
Semptomlarınız
Tıbbi geçmişiniz
Kullandığınız diğer ilaçlar
Ülkenizde bulunan ilaçlar
Sizin kişisel tercih ve değerleriniz
Bu bölümde AAM semptomlarına karşı ilaç tedavisi
hakkında genel bilgiler bulunur.Bazı durumlar ülkeden
ülkeye farklılık gösterebilir.
AAM tedavisinde kullanılan ilaçlar birkaç farklı gruba
ayrılır:
• Muskarinik reseptör antagonistleri
• Beta-3 agonistleri
• Desmopresin
Muskarinik reseptör
antagonistleri
Muskarinik receptor antagonistleri (MRAs) ani
idrar yapma ihtiyacını gideren ve anormal mesane
kasılmalarını azaltan ilaçlardır. AAM tedavisinde en
sık kullanılan ilaçlardır. MRA’lar birkaç adet farklı tipi
vardır:
•
•
•
•
•
•
•
Darifenasin
Fesoterodin
Oksibutinin
Propiverin
Solifenasin
Tolterodin
Trospiumklorid
Hasta Bilgilendirme Formu - Aşırı aktif mesane (AAM) ilaç tedavisi
Sayfa 1 / 2
Yan etkileri genellikle hafiftir. Bunlar ağız ve göz
kuruluğu, asit reflüsü ve kabızlıktır. Nadiren bazı
vakalarda bulanık görme, baş dönmesi ve idrar
yapma güçlüğü görülebilir.
Beta-3 agonistler
Desmopresin kan sodyum seviyesini düşürebilir.
Bu yüzden tedavi öncesi ve esnasında kan testleri
yapılmalıdır. Az görülen yan etkileri başağrısı, mide
bulantısı, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi ve ağız
kuruluğudur. Nadiren bazı vakalarda, desmopressin
tansiyon yüksekliğine yol açar, ayak ve ayak bileğinde
şişlik oluşur (periferal ödem).
Beta-3 agonistler yeni grup ilaçlardır, MRA’larabenzer
olarak mesanede anormal kasılmaları ve AAM semptomlarını azaltır. Günümüzde sadece mirabegron
kullanılmaktadır.
Mirabegron eğer MRAs tedavisi başarısız olursa ya
da yan etkilerinden dolayı kullanılamıyorsa önerilir.
Mirabegron yan etkileri genellikle hafiftir.
Desmopresin
Desmopressin vücutta üretilen idrar miktarını
azaltır. AAM de temel semptomnokturi ise önerilir.
Desmopresingece idrar ihtiyacı ile uyanmanızı azaltır.
Tablet, nazal sprey, melt (dil altı) tablet şeklinde
uyumadan önce alınır. İlaç etkisi 8-12 saat sürer.
Bu bilgiler Ekim 2014 tarihinde güncellenmiştir.
Katkıda bulunanalr:
Bu broşür EAU hasta bilgilendirme broşürlerinin bir kısmını
oluşturan Aşırı Aktif Mesane hakkındadır. Aşırı Aktif Mesane
sendromu hakkında genel bilgileri içerir. Kendi tıbbi durumunuzla
ilgili özel sorularınız için doktorunuza ve/ veya diğer sağlık
çalışanlarına danışınız.
Prof. Chistopher Chapple
Prof. Stavros Gravas
Dr. Nadir Osman
Sheffield, United Kingdom
Larissa, Greece
Sheffield, United Kingdom
Bu bilgiler Avrupa Üroloji Derneği(EAU) ve Türk Üroloji
Derneği(TÜD) işbirliği ile hazırlanmıştır. Broşürdeki bilgiler
EAU kılavuzlaı ışığında düzenlenmiştir.
Bu ve diğer ürolojik hastalıklarla ilgili bilgilere web sitemizden
ulaşabilirsiniz: http://patients.uroweb.org
Hasta Bilgilendirme Formu - Aşırı aktif mesane (AAM) ilaç tedavisi
Sayfa 2 / 2
Download

Aşırı aktif mesane (AAM) ilaç tedavisi