Hasta Bilgilendirme Formu
2
3
Türkçe
Aşırı aktif mesane (AAM) tanısı
Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir.
• Aldığınız ilaçların listesini yapınız
• Daha önce geçirdiğiniz cerrahi müdahalelerin listesini yapınız
Diğer sıkıntı duyduğunuz hastalıklardan bahsediniz
Hayat tarzınızı tanımlayınız (egzersiz,sigara,alkol
ve diyet gibi)
Doktor semptomlarınızın nedenlerini anlamak için bir
takım testler yapar; bu işlem tanı koyma olarak adlandırılır. AAM semptomları farklı durumlarada işaret
ediyor olabilir. Örneğin; üriner enfeksiyon veya diyabet.
•
Öncelikle doktor veya hemşire, hastalığınızla ilgili tıbbi
geçmişinizi alacak ve fizik muayenenizi yapacaktır.
Eğer ihtiyaç varsa başka testler yapabilir.
Fizik muayene
AAM tanısı için bu bölümde önerilen genel bilgiler
ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir.
•
Doktorunuz veya hemşireniz fiziksel muayenenizde
şu noktaları incelerler:
Tıbbi geçmiş
• Karnınız
• Genital bölgeniz
• Sırtınız
Doktor detaylı tıbbi geçmişinizi alacak ve semptomlarınız hakkında sorular soracaktır.
İdrar testi
• Yaşadığınız semptomları tanımlayınız
• Ne kadar süredir semptomlarınız olduğunu söyleyiniz
Test için idrar vermelisiniz. Bu test üriner enfeksiyon
ve idrarınızdaki az miktarda kan ya da şekeri
gösterebilir.
Hasta Bilgilendirme Formu - Aşırı aktif mesane (AAM) tanısı
Sayfa 1 / 3
Mesane günlüğü
Mesanenin görüntülenmesi
Doktorunuz sizden mesane günlüğünüzü hazırlamanızı isteyebilir. Bununla beraber, ne kadar sıklıkla
su içtiğinizi, ne kadar sıklıkla idrara çıktığınızı ve ne
kadar idrar çıkardığınızı not edebilirsiniz. Mesane
günlüğü semptomlarınızın daha iyi anlaşılması için
doktorunuza yardımcı olacaktır.
Ultrasonografi yapılabilir. Yüksek frekanslı ses dalgaları ile mesanenizin görüntüleri elde edilir.
Üroflovmetri
İdrar akımının elektronik olarak kaydedildiği basit
bir testtir. Kliniklerde ya da hastanelerde kolaylıkla
yapılabilir. Üroflovmetri olarak tanımlanan bir kabın
içine idrar yapacaksınız.
Şekil 1: Bu test idrar akımında bir tıkanıklık olup
olmadığını kontrol etmek için doktorunuza yardımcı
olacaktır.
Doktor veya hemşire idrar yapma sonrası mesanenizde ne kadar idrar kaldığını inceler. Bu bilgi semptomlarınızın nedeni eğer idrar tıkanmasıise anlamamıza yardımcı olur.
Mesane incelenmesi
İdrarınızda kan varsa mesanenizi incelemek
gereklidir. Doktor sistoskop olarak adlandırılan bir
çeşit endoskop yardımıyla genellikle lokal anestezi
altında mesanenizin içini inceler.
Ürodinamik inceleme
Ürodinami testi mesane kaslarının nasıl çalıştığı
hakkında ayrıntılı bilgi verir. Test esnasında üretra ve
rektuma yerleştirilen katater yardımı ile mesane ve
karın içi basınç ölçülür.
uroflowmeter
Şekil 1: Kadın ve erkekte en sık
kullanılan üroflovmetri kabı.
uroflowmeter
Hasta Bilgilendirme Formu - Aşırı aktif mesane (AAM) tanısı
Sayfa 2 / 3
Bu bilgiler Ekim 2014 tarihinde güncellenmiştir.
Katkıda bulunanalr:
Bu broşür EAU hasta bilgilendirme broşürlerinin bir kısmını
oluşturan Aşırı Aktif Mesane hakkındadır. Aşırı Aktif Mesane
sendromu hakkında genel bilgileri içerir. Kendi tıbbi durumunuzla
ilgili özel sorularınız için doktorunuza ve/ veya diğer sağlık
çalışanlarına danışınız.
Prof. Chistopher Chapple
Prof. Stavros Gravas
Dr. Nadir Osman
Sheffield, United Kingdom
Larissa, Greece
Sheffield, United Kingdom
Bu bilgiler Avrupa Üroloji Derneği(EAU) ve Türk Üroloji
Derneği(TÜD) işbirliği ile hazırlanmıştır. Broşürdeki bilgiler
EAU kılavuzlaı ışığında düzenlenmiştir.
Bu ve diğer ürolojik hastalıklarla ilgili bilgilere web sitemizden
ulaşabilirsiniz: http://patients.uroweb.org
Hasta Bilgilendirme Formu - Aşırı aktif mesane (AAM) tanısı
Sayfa 3 / 3
Download

Aşırı aktif mesane (AAM) tanısı