URODYNAMICKÉ
VYŠETRENIE
INFORMÁCIA PRE PACIENTA
PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o.
Piaristická 8, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Tel.: 032/ 652 40 82, Fax: 032/ 652 40 81, Mob.: 0905 990 600
E-mail: [email protected], www.urology.sk
pacientka prišla na plánované UDM vyšetrenie, odoslaná z urologickej / gynekologickej ambulancie
MUDr. __________________________________ , na ambulancii sledovaná od: ____________________ ,
do t.č. užívala: ___________________________________________________ , (s efektom, bez efektu), t.č.
užíva: ________________________________________________________________________________ .
ANAMNÉZA:
vek: _____________________________________________________________________________rokov
rodila:______________________________________ gravidita:__________________________________
menopauza od: ________________________________________________________________________
BMI: hmotnosť: __________________kg, výška: ____________________cm, BMI:___________________
fajčenie: ÁNO / NIE
fyzická záťaž - zamestnanie: ______________________________________________________________
opakované infekcie močových ciest: ÁNO / NIE (frekvencia) ____________________________________
RODINNÁ ANAMNÉZA PRE IUR (MAMA, STARÁ MAMA): UDÁVA, NEUDÁVA
matka: _______________________________________________________________________________
stará mama:___________________________________________________________________________
OSTATNÉ OCHORENIA (NEUROLOGICKÉ, METABOLICKÉ):
ochorenie:
ÁNO / NIE
medikácia:
ÁNO / NIE
operácie:
ÁNO / NIE
hormonálna terapia (menopauza, antikoncepcia):
ÁNO / NIE
SUBJEKTÍVNE ŤAŽKOSTI PRI MOČENÍ: ÁNO / NIE, možnosti:
□ slabši prúd moču, □ pocit zostatkového moču, □ zlé spúšťanie močenia, □ tlačenie pri močení,
□ prítomnosť krvi v moči, □ bolestivé močenie
nutkanie na močenie: ÁNO / NIE, možnosť oddialiť močenie: ÁNO / NIE,
časté denné močenie: ÁNO / NIE, nočné močenie (frekvencia): __________________________________
moč uniká pri: kašli, kýchnutí, zmene polohy tela, vstávaní, pohlavnom styku, urgencii, náhly pocit na
močenie___________________________________ ÁNO / NIE
INKONTINENCIA
nutnosť nosenia absorpčných pomôcok: ÁNO / NIE, vložky (slipové) / plienky, na deň použije: _______
v noci použije:_______.
DOTAZNÍK: ZREALIZOVANÉ/ NEZREALIZOVANÉ (vyplní zdravotný pracovník)
Gaudenzov dotazník:________________ stress IUR:______________bodov, UUI:______________bodov
OAB dotazník: ______________bodov, ICIQ-UI SF:______________bodov
PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o.
Piaristická 8, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Tel.: 032/ 652 40 82, Fax: 032/ 652 40 81, Mob.: 0905 990 600
E-mail: [email protected], www.urology.sk
UDM
POUČENIE PRED URODYNAMIKOU
URODYNAMICKÉ VYŠETRENIE
•
•
•
•
•
je vyšetrenie, ktorým sa zisťuje funkčnosť dolných močových ciest /močovej rúry
a močového mechúra/
vyšetrenie začína zavedením veľmi tenkej špeciálnej cievky do močového mechúra
a cievky s balónikom do konečníka
cievka do konečníka sa zavádza iba do hĺbky 2cm
pomocou cievok sa merajú tlakové hodnoty močového mechúra počas plnenia
sterilnou vlažnou vodou a zisťuje sa dôvod Vašich ťažkostí
vyšetrenie trvá približne 45 minút vrátane prípravy urodynamického prístroja
PRÍPRAVA PRED VYŠETRENÍM
1.
2.
Nemusíte byť na lačno, užite lieky, ktoré pravidlene užívate.
zoberte si 1 uteráky
PO VYŠETRENÍ
1.
2.
3.
komplikácie po vyšetrení nie sú časté ani závažné
prípadné problémy s močením napr. časté močenie by sa mali do niekoľkých hodín
až 2 dní upraviť
v prípade ťažkostí príďte na kontrolu
PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o.
Piaristická 8, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Tel.: 032/ 652 40 82, Fax: 032/ 652 40 81, Mob.: 0905 990 600
E-mail: [email protected], www.urology.sk
UFM
POUČENIE PRED UROFLOWMETRIOU
UROFLOWMETRIA /UFM/
•
•
•
je vyšetrenie, ktorým sa zisťuje kvalita Vášho močenia a rýchlosť močového prúdu
ide o močenie do špeciálneho lievika /uroflowmetru/, do ktorého sa močí tak ako
na toalete
uroflowmeter je umiestnený v miestnosti, ktorá je určená na toto vyšetrenie
a zabezpečí Vám intimitu, sestrička prístroj pripravý a nechá Vás v miestnosti
PRÍPRAVA PRED VYŠETRENÍM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
pred UFM popíjajte tekutiny, príjem tekutín nemá byť viac ako 1/2 litra pred
samotným vyšetrením
močenie pri UFM má zodpovedať Vášmu domácemu močeniu, preto nie je vhodné
preplniť močový mechúr veľkým príjmom tekutín, pretože výsledok močenia je
potom skreslený.
ak ste z väčších vzdialeností, môžete prísť do našej ambulancie skôr a popíjať
tekutiny u nás
na UFM sa dostavte 20 - 30 min. pred vyšetrením, to neplatí v prípade, ak ste
objednaná/ý/ na 7.00 hod. ráno, alebo v stredu na 12 hod.
ak ste objednaná/ý/ na UFM v ranných hodinách, nezdržiavajte nočný moč, ale ráno
po zobudení sa vymočte a potom popíjajte tekutiny
keď pocítite potrebu na močenie, ohláste sa sestričke, ktorá Vám prichystá
uroflowmeter a podá Vám potrebné informácie
potrebu na močenie nezdržiavajte, cieľom vyšetrenia nie je mať preplnený močový
mechúr a neudržateľnú potrebu močiť
PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o.
Piaristická 8, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Tel.: 032/ 652 40 82, Fax: 032/ 652 40 81, Mob.: 0905 990 600
E-mail: [email protected], www.urology.sk
PAD - TEST
PAD test je vložkový test, ktorý slúži k objektívnejšiemu ohodnoteniu stupňa
inkontinencie moču /úniku moču/
Deň pred plánovanou návštevou našej ambulancie: ___________________________
1. odložte použité denné vložky do mikrotenového vrecka a označte „denné vložky“
2. odložte nočné použité vložky do mikrotenového vrecka a označte „nočné vložky“
3. urobte si jednohodinový test podľa nasledujúcich pokynov:
•
dajte si novú vložku
•
behom 15 minút vypite 500 ml tekutín
•
po vypití tekutín sa 30 minút prechádzajte
•
po prechádzaní v priebehu 15 minút
10x sa postavte zo sedu
10x silno zakašlite
behajte jednu minutu na mieste
5x sa hlboko predklonte
jednu minútu si umývajte ruky pod tečúcou vodou
Na konci testu sa vymočte, zmerajte a zaznamenajte množstvo vymočeného moču
Množstvo vymočeného moču po jednohodinovom teste:_____________________ml
a odložte použitú vložku behom tohto testu, vložku dajte do mikrotenového vrecka a
označte ho „jednohodinový test“.
V deň návštevy našej ambulancie:___________________________
si zoberte so sebou jednu čistú náhradnú vložku, táto vložka musí byť rovnaký typ vložky
ako použité denné a nočné vložky, v prípade ak na noc používate iný typ vložky, zoberte
tiež jednu čistú vložku určenú na noc.
PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o.
Piaristická 8, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Tel.: 032/ 652 40 82, Fax: 032/ 652 40 81, Mob.: 0905 990 600
E-mail: [email protected], www.urology.sk
DOTAZNÍK - STRESOVÁ A URGENTNÁ INKONTINENCIA
DÁTUM____________MENO____________________________DÁTUM NAR.____________ ___
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ako často Vám samovoľne uniká moč?
A)
zriedkavo, príležitostne
B)
denne, niekoľkokrát denne, stále
Moč Vám uniká
A)
len niekoľko kvapiek
B)
väčšie množstvo
Močoví únik Vám vadí
A)
len príležitostne
B)
ma veľmi obmedzuje
V akých situáciach Vám uniká moč?
A)
pri kašli, pri kýchnutí, pri smiechu
B)
pri sedení, pri ležaní
Porodila ste deti?
A)
áno
B)
nie
Ako často musíte denne močiť?
A)
po 3 - 6 hodinách
B)
po 1 - 2 hodinách
Musíte močiť aj v noci?
A)
nikdy, maximálne 1 - krát
B)
2 - 4 krát, častejšie ako 4 - krát
Uniká Vám moč cestou na toaletu?
A)
nikdy, zriedkavo
B)
takmer vždy
Ak cítite nutkanie na moč
A)
môžete počkať, nemusíte ísť okamžite na toaletu
B)
musíte ísť okamžite močiť
Stáva sa, že pocítite náhle silné nutkanie a krátko potom Vám
unikne moč bez toho, aby ste tomu mohli zabrániť?
A)
nikdy
B)
príležitostne, často
Uniká Vám moč aj v noci počas spánku?
A)
nie, nikdy
B)
často, previdelne
Pociťujete časté nutkanie na močenie?
A)
skoro nikdy, niekedy
B)
často, veľmi ma obmedzuje
Máte pocit, že po vymočení máte úplne prázdny mechúr?
A)
áno
B)
nie
Dokážete močový prúd prerušiť?
A)
áno
B)
nie
Koľko vážite
A)
viac ako 70kg
B)
menej ako 70 kg
INKONT. URGENTNÁ
..........1
..........1
..........1
..........1
..........0
..........2
..........3
..........2
..........3
..........3
..........1
..........3
..........1
..........2
..........0
..........1
..........1
..........2
..........1
..........1
..........3
..........2
..........2
..........2
..........2
..........1
..........2
..........1
..........1
..........2
INKONT. STRESOVÁ
PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o.
Piaristická 8, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Tel.: 032/ 652 40 82, Fax: 032/ 652 40 81, Mob.: 0905 990 600
E-mail: [email protected], www.urology.sk
Objem
moču
v ml
ml
Hod
spolu
DEŇ 1
Aké tekutiny
ml |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem
tekutín v ml
Poznámka
čas prebudenia sa (ráno):
čas uloženia sa k spánku:
Príjem tekutín
deň v týždni:
dátum:
spolu
Hod
ml
Objem
moču
v ml
DEŇ 2
Aké tekutiny
Poznámka
čas prebudenia sa (ráno):
deň v týždni:
ml |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem
tekutín v ml
Príjem tekutín
čas uloženia sa k spánku:
dátum:
ml
spolu
Názov lieku
UŽÍVANIE LIEKU
Objem
moču
v ml
Hod
DEŇ 3
Aké tekutiny
Poznámka
Sila
lieku
Ráno
Obed
Počet tabliet (0, 1, 2...)
Večer
ml |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem
tekutín v ml
čas prebudenia sa (ráno):
čas uloženia sa k spánku:
Príjem tekutín
deň v týždni:
dátum:
1
DEŇ
+
spolu
100
150
Kakao
Aké tekutiny
Poznámka
ml |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem
tekutín v ml
Príjem tekutín
21.30
streda
6.00
čas prebudenia sa (ráno):
deň v týždni:
Čas od uloženia sa
k spánku k prvému
zobudeniu sa na
močenie
Maximálna dĺžka
neprerušeného
spánku v hodinách
2
DEŇ
Čas od uloženia sa
k spánku k prvému
zobudeniu sa na
močenie
Maximálna dĺžka
neprerušeného
spánku v hodinách
Dôležité je, aby ste si k obidvom dňom poznačili, aký čas uplynul od uloženia sa k
spánku do prvého zobudenia sa pre potrebu močiť a koľko hodín maximálne ste
v danú noc spali bez prerušenia.
ml
200
23.15
200
Objem
moču
v ml
150
7.00
7.15
Hod
DEŇ 1
čas uloženia sa k spánku:
dátum:
Zadovážte si odmerné nádoby na meranie moču a prijímaných tekutín
v mililitroch (ml).
Mikčný denník vypĺňajte dva po sebe nasledujúce dni.
Uveďte svoje meno.
Uveďte dátum a deň v týždni, kedy budete Mikčný denník vypĺňať.
Poznačte si čas (v hodinách) a k nemu príslušný záznam o močení alebo o prijímaní
tekutín. Vždy uveďte konkrétny druh prijatých tekutín (napr. čaj, voda, mlieko,
polievka, kompót...). POZOR! Niektoré potraviny obsahujú veľa vody napr. melón,
uhorky. Nezabudnite preto presne uviesť čo a koľko ste zjedli.
Do poznámky uveďte akýkoľvek problém s močením (nutkanie, odkvapkávanie,
bolesť...).
Ak užívate nejaké lieky, do tabuľky uvedte ich názov, silu a počet tabliet užitých ráno,
na obed a večer
Do okienka s názvom „spolu“ na záver dňa spočítajte celkový objem moču a objem
prijatých tekutín v mililitroch (ml).
Na vyplnenie Mikčného denníka Vám poslúži aj vzor na zapisovanie.
AKO POUŽÍVAŤ MIKČNÝ DENNÍK?
11.20
17.00
20.00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
deň
mesiac
rok
žena
mesiac
muž
rok
uniká nepretržite
uniká bez jasného dôvodu
uniká, keď ste ukončili močenie a už ste oblečený/á
uniká, keď telesne pracujete/ cvičíte
uniká, keď spíte
uniká, keď kašlete alebo kýchate
uniká skôr, ako prídete na záchod
nikdy - moč neuniká
3. KEDY VÁM UNIKÁ MOČ? (Prosím, označte všetky možnosti, ktoré sa Vás týkajú)
2. STE (Označte jednu možnosť)
deň
1 . PROSÍM, NAPÍŠTE DÁTUM VÁŠHO NARODENIA
Mnohí ľudia majú niekedy únik moču. Snažíme sa zistiť koľko ľudí má únik moču a ako veľmi ich to obťažuje.
Budeme Vám povďační, ak odpoviete na nasledujúce otázky. Premyslite si, ako ste sa mali v priemere počas
UPLYNULÝCH ŠTYROCH TÝŽDŇOV.
Dnešný dátum:
Číslo pacienta:
DOTAZNÍK MEDZINÁRODNEJ KONZULTÁCIE
O INKONTINENCII ICIQ-UI SF
Dôverné
/2/
/3/
2 alebo 3-krát týždenne
asi jedenkrát denne
/5/
/2/
/4/
/6/
malé množstvo
stredné množstvo
veľké množstvo
1
SKÓRE ICI-Q:
súčet skóre 4+5+6
0
vôbec
2
4
5
6
7
Ďakujeme za odpovede na tieto otázky.
3
(Prosím, označte číslo medzi 0/vôbec/ a 10/veľmi veľa/)
8
9
10
veľmi veľa
6 . CELKOVO, AKO VEĽMI ZASAHUJE ÚNIK MOČU DO VÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA?
/0/
žiadne
(Označte jedno okienko)
5 . RADI BY SME VEDELI AKÉ MNOŽSTVO MOČU VÁM PODĽA VÁS UNIKÁ.
AKÉ MNOŽSTVO MOČU VÁM ZVYČAJNE UNIKÁ (ČI NOSÍTE OCHRANU ALEBO NIE)?
nepretržite
/4/
/1/
asi jedenkrát týždenne alebo menej
mnohokrát denne
/0/
nikdy
4 . AKO ČASTO VÁM UNIKÁ MOČ? (Označte jedno okienko)
Hyperaktívny (dráždivý) močový mechúr - validizovaný 8-otázkový
dotazník na vyhľadávanie dráždivého močového mechúra.
odpoveďami na nižšie uvedené otázky nám poskytneteinformácie o tom, do akej miery
Vás obťažujú príznaky zo strany Vášho močového mechúra. Niektorý ľudia majúvýrazné
problémy s močovým mechúrom a pritom si neuvedomujú, že na ich problémy existuje
účinná liečba.
Prosím, zakrúžkujte pri každej otázke to číslo, ktoré čo najpresnejšie vyjadruje Vaše pocity a
to, ako Vás obťažujú (trápia) problémy s močením. Spočítajte všetky body a výsledok vpíšte
do okienok pod dotazníkom.
DO AKEJ MIERY VÁS OBŤAŽUJÚ NASLEDOVNÉ PRÍZNAKY
Príznaky
| Vôbec nie | Len veľmi málo | Trochu | Do značnej miery | Veľmi | Neznesiteľne
1.) Časté močenie v priebehu dňa
0
1
2
3
4
5
2.) Nepríjemný pocit naliehavého
nutkania na močenie
0
1
2
3
4
5
3.) Prudké, naliehavé nutkanie na
močenie bez iných varovných
príznakov
0
1
2
3
4
5
5.) Močenie v noci
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6.) Zobúdzanie sa v noci práve kôli
nutkaniu na močenie
0
1
2
3
4
5
7.) Naliehavé prudké nutkanie na
močenie s problémom oddialiť
močenie
0
1
2
3
4
5
8.) Únik moču spojený s naliehavým
nutkaním na močenie
0
1
2
3
4
5
4.) Náhodné, neúmyselné uniknutie
malého množstva moču
Ak ste muž, pridajte k Vášmu skŕe 2 body.
Prosím, zaznačte Vaše celkové skóre:
Ak Vaše skóre je 8 alebo viac bodov, pravdepodobne máte dráždivý (hyperaktívny) močový mechúr.
Pre tento stav existuje účinná liečba. So svojimi ťažkostami by ste sa mali zveriť svojmu lekárovi.
UPOZORNENIE: V rámci vyšetreniaVám bude potrebné vyšetriť aj moč.
Preto sa nechoďte pred vyšetrením vymočiť na WC.
Prosím, odovzdajte tento dotazník Vášmu lekárovi
PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o.
Piaristická 8, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Tel.: 032/ 652 40 82, Fax: 032/ 652 40 81, Mob.: 0905 990 600
E-mail: [email protected], www.urology.sk
PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o.
Piaristická 8, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Tel.: 032/ 652 40 82, Fax: 032/ 652 40 81, Mob.: 0905 990 600
E-mail: [email protected], www.urology.sk
Download

Denník močenia