ANGLICKÁ
KONVERZÁCIA
Zostavil Ing. Alexander Brixa
Vydalo Vydavateľstvo Robinson, s. r. o. Bratislava
v roku 2006
Anglická
konverzácia
Zostavil Ing. Alexander Brixa
Všetky práva vyhradené
Copyright: Alexander Brixa, 2006, Robinson, s.r.o., 2006
OBSAH
4 - Vzorové vety a frázy v tematických skupinách
40 - Vzorové vety a frázy zoradené podľa abecedy
73 - Slovník
Na hranici 4
Cestujeme autom 4
V autoservise 5
City, emócie, nálada 6
Cestujeme lietadlom 6
Cestujeme autobusom 7
Cestujeme vlakom 8
Cestujeme MHD 9
Cestujeme loďou/trajektom 9
Cestujeme autostopom 10
Dopravná nehoda 10
Platenie, ceny 10
Na čerpacej stanici 10
V hoteli - ubytovanie 11
V kempingu 13
Zájazd - dovolenka - výlet - rekreácia - pobyt v prírode 14
V divadle, v kine 14
Informačná kancelária 14
Kúpanie - v kúpeľoch - na pláži 15
Šport 15
Osobné údaje - vlastnosti - záujmy 16
Počasie 16
Návšteva 17
Požičovňa 17
Nočný život 17
Cestujeme taxíkom 18
Adresa 18
Batožina 18
Služby 19
Hľadáme si prácu 19
Čas - trvanie - termíny 19
Na úrade 20
Telefonovanie 21
V banke - v zmenárni 21
Parkovanie 22
Prehliadka mesta a pamiatok 22
Na pošte 23
Stretnutie - pozvanie 23
Rodina 23
Blahoželania - priania - pozdravy 24
V reštaurácii - kaviarni - stravovanie 24
V lekárni 26
U lekára 26
Polícia 28
Nakupujeme 29
Jazykové problémy 30
Kultúra 30
Príkazy, pokyny, výzvy, žiadosti, odporúčania, zákazy 31
Problémy - ťažkosti - nepríjemnosti - poruchy 32
Podnikanie - pracovné kontakty 32
Zdvorilostné frázy 33
Otázky 36
Rôzne frázy 37
NA HRANICI - COLNÁ A PASOVÁ KONTROLA
Deti mám zapísané v pase. My children are registered in my passport.
Kedy budeme na hraniciach? When are we going to be at the border?
Máte neplatný pas. Your passport is not valid.
Máte niečo na preclenie? Do you have anything to declare?
Máte pri sebe cestovný pas? Do you have a passport with you?
Máte veci, ktoré sa nesmú vyvážať? Do you have things not allowed to be
exported?
Máte vstupné vízum? Do you have an entry visa?
Môj pas platí ešte dva roky. My passport is valid still two years.
Môžem tu dostať vízum? May I get the visa here?
Musím podať colné vyhlásenie? Must I make the customs declaration?
Musím si dať precliť...? Have I to clear my... through customs?
Musíte požiadať o vízum. You must apply for a visa.
Musíte si dať predĺžiť platnosť pasu. You have to prolong the validity of your
passport.
Na tieto veci sa vzťahuje clo. These things are not duty-free.
Otvorte svoj kufor, prosím. Would you open your case, please.
Pomôžete nám pri colnom vybavení? Can you help us with customs clearance?
Potrebujete naše pasy? Do you need our passports?
Práve sme prešli hranice. We have just crossed the frontier.
Ste tu ako turista? Are you here as a tourist?
Váš pas stratí onedlho platnosť. Your passport will soon expire.
Váš pas už nie je platný. Your passport is not valid any longer.
Váš pas, prosím. Could I see your passport, please?
Všetko je uvedené v colnej deklarácii. All things are listed in the customs
declaration.
Vypršala vám platnosť víza. Your visa has expired.
CESTUJEME AUTOM
Ako ďaleko je k najbližšej pumpe? How far is it to the nearest petrol station?
Ako ďaleko je k štátnej hranici? How far is the border?
Ako sa ide do...? What´s the way to...?
Aký je stav ciest po poľadovici? What are the icy road conditions?
Benzínka je smerom k/na... The petrol station is in the direction of...
Cestou sme mali defekt. We had got a puncture on road.
Cestou sme mali nehodu. We had got an accident on road.
Cestujeme do zahraničia. We are going abroad.
Ešte musíme natankovať. We need to fill up the tank. We need to refill.
Hľadáme autoservis. We are looking for the service station.
Chcel by som ohlásiť krádež auta. I´d like to notify the theft of a car.
Chcel by som sedieť vzadu. I´d like the seats in the rear.
Chcem sa len trochu povoziť po okolí. I´d like to have some ride here about.
Choďte rovno, naľavo, napravo... Keep straight, to the left, to the right...
Ideme dobre do Prahy? Is this the right way to Prague?
Jazdi(te) pomalšie, je hustá hmla. Drive/Go more slowly, there´s a thick fog!
Je niekde nablízku umyváreň áut? Is there a car wash nearby?
Je to cesta do Londýna? Does this way lead to London?
Je to cesta do...? Is this road to... ?
Je to ešte ďaleko? Is it still far?
Kadiaľ mám ísť do Doveru? Which way is to Dover?
Kam chceš/chcete ísť? Where do you want to go?
Kam vedie táto cesta? Where does this road lead to?/Where does this road lead?
Kam vedie táto ulica? Where does this street lead?
Kde je najbližší autoservis? Where is the nearest car service?
Kde je najbližšia benzínka? Where is the nearest petrol station?
Kde je výjazd z diaľnice? Where´sthe motorway exit?
Kde mám odbočiť? Where shall I turn?
Kde mám zastaviť? Where am I to stop?
Kde máme zabočiť? Where do we have to turn off?
Kde máte poistené auto? Where´s your car insured?
Kde možno tankovať? Where can I get petrol?
Kde môžeme nahlásiť dopravnú nehodu? Where can we report the traffic
accident?
Kde môžeme odstaviť vozidlo? Where can we leave the vehicle?
Kde sa práve nachádzame? Where are we just now?
Kde si môžem(e) prenajať auto? Where can I (we) rent a car?
Kedy máme odbočiť? When shall we turn?
Koľko kilometrov je do najbližšieho mesta? How many kilometres is it to the
nearest town.
Koľko kilometrov je ešte do Bratislavy? How many kilometres is it to
Bratislava?
Mal som prednosť v jazde. I had the right of way.
Mali sme autonehodu. We´ve had an accident.
Mám ešte v aute voľné miesto. There´s one free seat in my car.
Mám niekde odbočiť? Should I turn somewhere?
Mám(e) pred sebou ešte dlhú cestu. I (We) have a long way to go.
Mierne doľava. Bear left.
Moje auto uviazlo v blate. My car stuck in the mud.
Moje/Naše auto uviazlo. My/Our car has got stuck.
Motor beží na plné obrátky. The engine runs at full speed.
Môžem(e) tu nechať auto? Can I (we) leave my (our) car here?
Musel som fúkať do detekčnej rúrky. I had to be breathalyzed.
Musel som sa dať odtiahnuť. I had to be towed away.
Na prvej odbočke doprava. Take the first right.
Naše auto uviazlo v snehu. Our car stuck in the snow.
Odbočte doľava. Turn left.
Odbočte doprava. Turn to the right.
Odtiahol nás traktor. The tractor towed us away.
Pokazilo sa mi/nám auto. My/Our car has broken down.
Poškodili ste mi lak na aute. You´ve damaged the paint of my car.
Použite obchádzku na Trnavu. Make use of the detour in the direction of Trnava.
Pôjdem(e) najkratšou cestou. I´ll (We´ll) take the shortest route.
Prepálila sa poistka. The fuse blew.
Prešli sme ... kilometrov. We covered... kilometres.
Pridajte plyn! Press on the gas! Open the trottle!
Sedí sa vám pohodlne? Do you sit comfortably?
Stala sa tu nehoda. A car accident happened here.
Uberte plyn! Take your foot off the gas! Throttle down!
Ukážte mi/nám, prosím, cestu na stanicu, na pláž, do hotela... Show me/us the
way to the station, the beach, the hotel...
Ukradli mi/nám auto. My/Our car has been stolen.
Vodič jazdí bezohľadne. The driver is a road hog.
Vozovka je mokrá. The road is wet.
Zablúdil som autom v meste. I´ve got lost with my car in the city.
Zablúdili sme v hustej hmle. We got lost in thick fog.
Zaraďte druhý rýchlostný stupeň! Put the second gear/speed!
V AUTOSERVISE
Ako dlho bude trvať oprava? How long will the repair of ... take?
Akumulátor je vybitý. The accumulator is flat/discharged.
Brzdy nie sú v poriadku. The brakes are out of order.
Brzdy ťahajú doľava/doprava. The brakes pull to the left, to the right.
Dá sa táto duša ešte zaplátať? It is possible to mend this inner tube?
Dajte mi, prosím, ... litrov oleja. Give me .... litres of the engine oil, please.
Doplňte brzdovú kvapalinu. Can you fill up brake fluid?
Doplňte, prosím, motorový olej. Fill up the engine oil, please.
Chcel by som nabiť akumulátor. I´d like to have the battery charged.
Chcel by som vymeniť koleso. I´d like to have the wheel changed.
Chladič tečie. The radiator is leaking.
Kedy bolo auto naposledy v servise? When was the car in a service station last
time?
Kedy si môžem prísť po auto? When can I pick up the car?
Kolesá ťahajú doľava. The wheels pull to the left.
Koľko bude stáť oprava? How much wil the repair of ... cost?
Máte náhradné súčiastky na Renault Laguna? Have you got original spare parts
for Renault Laguna?
Mohli by ste mi vymeniť/vyčistiť sviečky? Can you change/clean the spark plugs,
please?
Mohli by ste prekontrolovať, umyť, opraviť.... moje/naše auto? Can you check,
repair, wash... my/our car?
Motor ide na tri valce. The engine runs on three cylinders.
Motor ide nepravidelne. The engine runs irregularly.
Motor je poškodený. The engine is damaged.
Motor klope. The engine is knocking.
Motor nebeží dobre. The engine doesn´t run.
Motor nechce naskočiť. The engine won´t start.
Motor sa prehrieva. The engine overheats.
Motor sa ťažko rozbieha. The engine starts with difficulties.
Motor sa zadrháva. The engine hiccups.
Motor vynecháva. The engine misses every now now and then.
Môžete mi, prosím, namazať brzdy? Can/Could you oil the brakes, please?
Môžete mi, prosím, nastaviť brzdy? Can/Could you adjust the brakes, please?
Môžete vymeniť túto pneumatiku? Could you change this tyre?
Môžete zaplátať túto pneumatiku? Could you mend a puncture of this tyre?
Nafúkajte, prosím, dušu! Could you pump air into this inner tube?
Nefunguje... is out of order.
Opravili by ste mi, prosím... Could you repair.... , please?
Opravte, prosím, poškodenie na aute. Repair this car damage, please.
Pozriete sa na to, prosím? Could you have a look, please?
Praskla mi zadná pneumatika. I´ve got a puncture in my back tyre.
Praskla pneumatika. The tyre blew out.
Pravý/ľavý bok auta je poškodený. The right/left side of the car is damaged.
Prekontrolovali by ste, prosím, karburátor? Could you check the carburettor,
please?
Prekontrolujte brzdovú kvapalinu. Can you check brake fluid?
Rozbilo sa mi predné sklo. My windscreen is broken.
Tečie olej. I´m leaking oil.
Treba dobiť batériu. The battery needs to be recharged.
Umyte mi, prosím, auto. Wash my car, please.
Uniká olej. The oil is leaking.
Urobte, prosím, len tú najnutnejšiu opravu. Make the utmost necessary repair,
please.
Uvoľnili sa brzdy. The brakes have got loose.
Vyčistite mi, prosím, predné sklo. Clean the front window, please.
Vyčistite mi, prosím, zadné sklo. Clean the rear window, please.
Vymeňte, prosím, predné koleso. Change the front wheel, please.
Vymeňte, prosím, zadné koleso. Change the rear wheel, please.
Vypnite motor. Switch off the engine.
Zlomil sa stierač. The wiper is broken.
CITY, EMÓCIE - NÁLADA
Bola to láska na prvý pohľad. It was love at first moment.
Dnes mám rande s Jane. I have a data with Jane today.
Držím ti palce. I keep my fingers crossed for you!
Ľúbim ťa. I love you.
Máš/máte dobrú náladu? Are you in a good temper?
Máš/máte zlú náladu? Are you in a bad temper?
Pamätáš sa na ...? Do you remember... ?
Pán Smith mi nie je sympatický. I don´t like Mr. Smith.
Prečo plačete? Why are you crying?
To je super! It´s great!
CESTUJEME LIETADLOM
Aké je číslo letu? What´s the flight number?
Ako dlho trvá let do Sydney? How long is the flight to Sydney?
Ako sa dostanem na letisko? Can you tell me the way to the airport, please? /
How can I get to the airport?
Dajte kufor na váhu, prosím. Could you put your case on the scales?
Dopravíme ťa/vás na letisko. You´ll be taken to the airport.
Chcel by som letenku na let do Vancouveru. I´d like to buy a ticket to Vancouver.
Chodí na letisko osobitný autobus? Is there a special bus for the airport?
Je odtiaľto priame letecké spojenie do Bratislavy? Is there a direct flight
connection to Bratislava from here?
Kde je check-in? Where is the check-in?
Kde sa kupujú letenky? Where can I buy air tickets?
Kedy je check-in? What is the check-in time.
Kedy letí lietadlo do Londýna? What time does the plane to London take off?
Kedy musíme byť na letisku? What time should we be at the airport?
Kedy odlieta dnes lietadlo do Londýna? Where is there a flight to London today?
What time does the plane to London take of today? When is there a flight for
London leaving?
Kedy poletí najbližšie lietadlo do Melbourne? When is the next flight to
Melbourne?
Kedy pristaneme v Londýne? When are we to land in London?
kilogram?
Koľko batožiny si môžem vziať? How much luggage can I take?
Koľko sa platí za nadmernú batožinu? What´s the charge for limit excess
luggage?
Koľko stojí každý kilogram navyše? How much do you charge for each
additional
Koľko stojí letenka do Dallasu a späť? How much is the return ticket to Dallas?
Let ... je pripravený na nástup cestujúcich. Flight... is now ready for boarding.
Let číslo ... sa pre nepriaznivé poveternostné podmienky odkladá/ruší. The
flight number is postponed/cancelled due to bad weather.
Má lietadlo medzipristátie v Londýne? Does the plane touch down in London?
Mali sme pokojný let. We had an undisturbed flight.
Mám otvorenú spiatočnú letenku do Bratislavy. I have an open return ticket to
Bratislava.
Môžem vidieť vašu letenku? Could I see your ticket, please?
Musím zmeniť objednávku letu. I have to change the flight reservation.
Musím(e) zrušiť let do Canberry. I (We) must cancel the flight to Canberra.
Musíš/musíte ísť linkou číslo ... You have to take the flight number...
Pripravte sa na odlet linky číslo ... do Montrealu! Get ready for the flight
number .... to Montreal!
Pripútajte sa, prosím! Fasten your belts, please!
Pristálo už lietadlo z Bratislavy? Has the plane from Bratislava landed yet?
Pristane lietadlo aj v Birminghame? Does the plane touch down also in
Birmingham?
Prosím, vyberte všetko z vreciek. Could you empty your pockets, please?
Prvá alebo turistická trieda? First class or economy?
Rezervujte mi, prosím, letenky do Newcastlu. I would like to book tickets to
Newcastle.
V akej výške letíme? What´s the altitude we are cruising at?
V Londýne štrajkuje letecký personál. The airport staff in London is on strike.
Všetky lety sú už vypredané. All flights have been sold out.
CESTUJEME AUTOBUSOM
Ako dlho sa zdržíme v Bratislave? How long shall we stay at Bratislava?
Ako dlho stojíme v Glasgowe? How long are we going to stop at Glasgow for?
Ako sa dostanem do Manchestru? How do I get to Manchester?
Autobus premáva každých ... minút, len v nedeľu a vo sviatok, len v pracovné
dni... The bus runs/plies every ... minutes, just on Sundays, just on working days...
Autobus premáva v hodinových intervaloch. The bus runs in hour intervals.
Autobus, trajekt, vlak... má odchod až o ... minút, hodín... The bus, the ferry, the
train... is to leave only in... minutes, hours.
Autobusy do Londýna odchádzajú každú celú hodinu. The buses leave for
London on the hour.
Autobusy premávajú v minútových intervaloch. The buses run at... minutes
intervals.
Cesta trvá približne .... hodín. The journey lasts roughly .... hours.
Čo stojí lístok do Londýna? How much is a single ticket to London?
Do dediny sa možno dostať iba pešo. The village is accessible only on foot.
Dostanem(e) sa do Londýna autobusom/vlakom? Can I (we) reach London by
bus/train?
Chcel by som dva lístky na okružnú jazdu z ... do .... a späť. I´d like two return
tickets for cruise tour from .... to ... .
Chcel by som miesto pri okne. I´d like a seat at the window.
Chceli by sme miesto v strede autobusu. We´d like a seat in the middle of the
bus.
Chytím ešte autobus do Bratislavy? Am I to catch the bus to Bratislava?
Ide nejaký autobus do Londýna? Is there a coach to London?
Ide nejaký/tento autobus do Manchestru? Does any/this bus leave for
Manchester?
Kde je autobusová stanica, prosím? Where is the bus station, please?
Kde je najbližšia autobusová zastávka? Where´s the nearest bus stop?
Kde stoja autobusy do Greenwichu? Where are the buses stopping for
Greenwich? Where do the buses for Greenwich stop?
Kedy budeme v Londýne? When do we arrive in London?
Kedy ide posledný autobus späť do Londýna? When is the last bus back to
London?
Kedy ide/odchádza prvý/posledný autobus do Londýna? When is the first/last
bus leaving for London?
Kedy má príchod....? When does... arrive?
Kedy odchádza autobus do Bratislavy? What time does the bus for Bratislava
leave?
Kedy príde ďalší autobus (vlak)? When will the next bus (train) arrive?
Koľko zastávok je ešte do...? How many stops are to the...?
Ktorý autobus ide do Leedsu? Which bus do I (we) take to Leeds? Which bus
goes to Leeds?
Ktorý autobus tam ide? Which bus is going there?
Ktorý spoj ide do centra? Can I take public transport to the centre?
Ktorým autobusom pôjdeš/pôjdete? Which bus will you take?
Mali sme príjemnú/namáhavú cestu. We had a pleasant/a tiring journey.
Mám na toto miesto miestenku. I´ve got the seat reservation.
Máte poistenú batožinu? Is your luggage insured?
Mešká autobus z Bratislavy? Is the bus from Bratislava delayed?
Môžem(e) v ... prerušiť cestu? Can I (we) break my (our) journey at... ?
Môžeme si vymeniť miesta? Can we change our seats?
Musíte ísť autobusom číslo... You must take the bus number...
Musíte vystúpiť na... zastávke. You must get off at the... stop.
Na ktorej zastávke musím prestúpiť? Which stop must I change at?
Počkajte ešte chvíľu na oneskorencov. Wait a moment for the straglers.
Pôjdem radšej pešo. I´ll rather go on foot.
Prechádza tento autobus/vlak cez.... ? Does this bus/train go through ... ?
Premáva tento autobus z Bratislavy do Londýna? Does this bus go from
Bratislava to London?
Prišiel som autobusom. I arrived by bus.
Už musím ísť. I have to leave now.
V ... máme minútovú zastávku. In... there is a... minute stop.
CESTUJEME VLAKOM
Ako sa dostanem(e) na stanicu? How do I (we) get to the station?
Áno, ešte je tu jedno voľné miesto. Yes, there´s one vacant seat here.
Do mesta sa možno dostať iba vlakom. The city is accessible only by train.
Držím vám miesto. I am keeping the seat for you.
Chcel by som miestenku na rýchlik do Glasgowa... I´d line one seat on the train
to Glasgow.
Chcel by som prerušiť cestu v ... I would like to break my journey at...
Ide tento vlak cez Manchester? Does this train go through Manchester?
Je priamy prípoj do Leedsu? Is it a direct connection to...?
Je to priamy vlakový spoj? Is that a direct train?
Je to priamy vozeň do...? Is it the direct coach to...?
Je to vlak do...? Where is the train to...?
Je tu, prosím, ešte voľné miesto? Is there any vacant seat here?
Jedálenský vozeň je na začiatku vlaku. The dining car is at the beginning of the
train.
Jedálny vozeň odpoja v Leedse. The restaurant car will be uncoupled at Leeds.
Kam cestuješ/cestujete? Where are you travelling?
Kde je hlavná stanica? Where´s the main station?
Kde je staničná čakáreň? Where´s the railway station waiting room?
Kde je úschovňa batožín? Where is the left-luggage office?
Kde je vozeň číslo...? Where´s the coach number...?
Kde musíte prestúpiť do Bratislavy? Where must we change for Bratislava?
Kde si možno kúpiť cestovný lístok? Where can I buy a ticket?
Kedy dnes odchádza vlak do Londýna? What time does the train leave for
London today?
Kedy mám byť na stanici? What time am I to be at the station?
Kedy príde vlak z Londýna? When does the train from London arrive?
Koľko hodín ide vlak do Glasgowa? How many hours does it take to get to
Glasgow by train?
Koľko staníc je ešte do...? How many stations are there to...?
Ležadlový vozeň je za naším vozňom. The couchette car is behind our coach.
Má tento vlak prípoj do Londýna? Has this train the connection to London?
Má vlak z Birminghamu meškanie? Is the train from Birmingham delayed?
Mohli by ste prísť po mňa na stanicu? Could you pick me at the station?
Môžem dostať miesto vo fajčiarskom vozni? Can i get a seat in the smoking car?
Môžem prerušiť cestu? Can I break the journey?
Môžem si zapáliť? May i smoke?
Môžem zavrieť okno? Would you mind if I close the window?
Musím prestúpiť? Have I to change?
Musíš cestovať vlakom. You must travel by train.
Na ktoré nástupište príde vlak z Glasgowa? Which platform does the train from
Glasgow arrive at?
Na ktorej stanici musím nastúpiť? Which station must I get on?
Na ktorej stanici musím vystúpiť? Which station am I to get off?
Na ktorú koľaj príde vlak z Londýna? Which rail does the train from London
arrive at?
Nie, všetky miesta sú obsadené. No, all seats are taken.
Pôjdem skorším vlakom. I´ll take the earlier train.
Pravidelný čas odchodu o ... hodine z druhého nástupišťa. The scheduled time
of departure is at ... o´clock from the platform number two.
Prepravuje vlak do Glasgowa aj autá? Is there a motorail service to Glasgow?
Prídem nasledujúcim vlakom. I shall come by the next train.
Prosím si cestovný lístok druhej triedy. I would like one economy class ticket.
Prosím si cestovný lístok prvej triedy. I would like one first class ticket.
Prosím si jeden cestovný lístok do Londýna. One ticket to London, please.
Prosím si lístok prvou triedou do Londýna. A first-class single ticket to London,
please.
Prosím si tri cestovné lístky do Montrealu. Three tickets to Montreal, please.
Rýchlik tu nestojí. The express train doesn´t stop here.
Rýchlik tu stojí iba dve minúty. The express train stops here just two minutes.
Stojí tento vlak v ...? Does this train stop in/at...?
Sú nejaké zľavy pre dôchodcov? Are there any discounts for pensioners?
Týmto spojom nemusíte prestúpiť. If you take this line, you need not to change.
V nedeľu vlaky nepremávajú. There are no trains on Sundays.
V Trnave musíš prestúpiť na osobný vlak. You must change to the passenger
train in Trnava.
Vlak číslo ... z.... mešká ... minút. The train number... from... is... minutes delayed.
Vlak dohonil meškanie. The train made up (for) time.
Vlak má prípoj do Pezinka. The train has the direct connection to Pezinok.
Vlak mešká ... minút. The train is ... minutes delayed. The train is running ...
minutes late.
Vlak mi ide o hodinu. The train goes in an hour.
Vlak nemá prípoj. The train hasn´t got any connection.
Vlak odíde o chvíľu. The train departs a moment.
Vlak vchádza na ... koľaj. The train is arriving at the... rail.
Z ktorého nástupišťa odchádza vlak do Birminghamu? Which platform does
the train to Birmingham leave from?
Zmeškal som prípoj. I missed my connection.
CESTUJEME MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU
Ako často chodí metro? How often does the underground go?
Ako mám označiť lístok? How do I have to validate my ticket.
Ako sa dostanem na stanicu podzemnej železnice? How can I get to the
underground station?
Ako sa dostanem na stanicu? How do I get to the station?
Ako sa volá táto stanica? What station is this?
Ide tento autobus na hlavnú stanicu? Does this bus go to the main station?
Kde dostanem lístky na metro? Excuse me, where can I buy a ticket for the
underground, please?
Kedy ide prvá/posledná električka? When is the first/the last tram?
Ktorý trolejbus ide do starého mesta? What trolley-bus goes to the Old Town?
Musíte ísť metrom. You must take the metro.
Musíte ísť trolejbusom číslo dva. You have to take a trolley-bus number two.
Poviete mi, prosím, keď tam budeme? Could you tell me when we get there?
Pôjdem najbližšou električkou. I´ll take the (next) tram.
Premáva autobus do centra? Does the bus run to the city centre?
Stojí tento autobus v centre? Does this bus stop in the centre of town?
V akých intervaloch premávajú... v dopravnej špičke? What are the intervals of
... in rush hours?
CESTUJEME LOĎOU/TRAJEKTOM
Ako často premáva trajekt do/na...? How often does the ferry leave for...?
Ako často chodí na ostrov trajekt? How often does the ferry for the island leaver?
Ako dlho platí lístok? How long is the ticket valid?
Ako dlho trvá plavba? How long does the crossing take?
Chceli by sme si prenajať tri ležadlá. We would like to hire three deck-chairs.
Chcem si kúpiť lístok na okružnú plavbu. I want to buy a round-trip ticket.
Chcem si rezervovať kajutu v turistickej triede. I´d like to book a tourist-class
cabin.
Ide táto loď do Sydney? Does this boat go for Sydney? Does this boat sail for
Sydney?
Kam premávajú lode z tohto prístaviska? Where do the ships from this port sail
for?
Kde je kajuta číslo... ? Where´s the cabin number...?
Kde kotví Mylady? Where Mylady is anchored?
Kde nájdem lodného lekára? Where can I find the ship´s doctor?
Kde sa kupujú lístky na trajekt? Where can I buy ferry tickets?
Kedy odchádza kompa na Man? When does the ferry leave for Man?
Kedy premáva trajekt do/na... When does the ferry leave for...?
Ktorým smerom je prístav? Which direction is the harbour?
Loď premáva nepravidelne. The ships runs irregularly.
Máte liek proti morskej chorobe? May I have some medicine for sea-sickness?
Na obzore zem! The land on the horizon!
Odvezie trajekt cestujúcich aj vozidlá? Does the ferry passengers and vehicles?
Prešli sme loďou pozdĺž pobrežia. We passed by ship along the seaside.
Rezervovali by ste mi dve miesta na lodi? Could you book two seats on ship for
me?
Trajekt premáva len v pracovné dni. The ferry runs just over the working days.
Trajekt vás nemôže preplaviť na Guernsey, lebo je zlé počasie. Due to this bad
weather the ferry can not take you to Guernsey.
V ktorých prístavoch sa zastavia lode? Which ports do the ships stop at?
Z ktorého móla loď vypláva? From which pier does the ship depart?
Z ktorého móla odchádza loď do Canberry? From which pier does the ship sail
for Canberra?
CESTUJEME AUTOSTOPOM
PLATENIE, CENY
Idete do Londýna? Are you going to London?
Kde chcete, aby som vás vysadil? Where do you want me to let you off?
Mohli by ste tu zastaviť? Could you stop here?
Môžeme tu stopovať? Are we allowed to hitch-hike here?
Môžete ma odviezť na kúsok? Can you take me part of the way? Can you give me
a lift?
Pripútajte sa, prosím. Put the seat-belt on your seat-belt, please.
Sadnite si na zadné sedadlo. Take the rear seat.
Sadnite si vedľa mňa. Sit next to me.
Stopujeme. We´re hitching a ride.
Stopujete často? Do you often hitch-hike?
... (nie) je započítaný v cene. ... is (not) included in the price.
... sa predáva za znížené ceny. ... is sold at reduced prices.
Aké sú ceny v ... ? What are the prices in/at ...?
Ako budete platiť? How yould you like to pay?
Beriete aj slovenské peniaze, cestovné šeky... ? Do you take Slovak money,
traveller´s cheques...., too?
Ceny v New Yorku sú veľmi vysoké. The prices in New York are very high.
Čo stojí?.... How much does... cost? How much is...?
Dám vám za to výhodnú cenu. I´ll give it to you for a bargain price.
Chcel by som sa informovať o cenách za.... I´d like to ask about proces for...
Chcete platiť v hotovosti alebo šekom? Do you want to pay in cash or by cheque?
Koľko si minul za obed? How much money did you spend for diner?
Koľko som ti/vám dlžný (za...)? How much do I owe you (for...)?
Mám pri sebe len americkú menu. I´ve got only american currency with me.
Musím(e) ešte niečo doplatiť? Must I (we) pay additional money for something?
Musím(e) zaplatiť za clo? Hawe I(we) to pay duty on?
Musíte doplatiť ešte .... eur, korún... You must pay another... euros, crowns... You
must pay... euros, crowns extra.
Platím v hotovosti. I pay in cash.
Platím v hotovosti/úverovou kartou. Cash, please. By credit card.
Prosím si potvrdenku. Could I have a receipt, please?
To ide na môj účet. This is my treat.
Túto rundu platím ja. This round´s on me.
Za ... účtujeme ... eur. We charge ... euros.
DOPRAVNÁ NEHODA
... nedal mi prednosť. ... ignored the fact that it was my right of way.
Kde a ako sa to stalo? Where and at what time did it happen?
Kde je najbližšia nemocnica? Where is the nearest hospital?
Mal som dopravnú nehodu. I´ve a trafic accident. I´ve a car accident.
Mohli by ste sa postarať o zranených? Could you take care of the injured?
Môžem vidieť váš vodičský preukaz? Could I see your driving licence, please?
Nemocnica je hneď za rohom. The hospital is just round the corner.
Nemohol som už zabrzdiť! I was not able to brake.
Nerešpektovali ste... You didn´t observe...
Stala sa tu nehoda. There has been an accident here.
Ste poistený? Are you insured?
Upovedomte, prosím, políciu. Inform the police, please.
Vodič mal v krvi alkohol. The driver had alcohol in his blood system.
Zavolajte políciu! Call the police, please!
Zavolajte, prosím, odťahovaciu službu. Call the towing service, please.
Zobral nás do vleku džíp. The jeep took us in tow.
NA ČERPACEJ STANICI
Doplňte, prosím, benzín, olej... Fill petrol, oil... please.
Koľko stojí liter benzínu? How much is one litre of petrol?
Mohli by ste mi, prosím, skontrolovať tlak v pneumatikách? Could you check
the tyre pressure, please?
Natankujte mi benzín do auta. Fill up the tank, please. Tank up, please.
Natankujte mi, prosím, motorovú naftu! Tank up the diesel (fuel), please!
Natankujte, prosím, auto doplna! Full tank, please! Fill it up, please!
Prosím si pätnásť litrov obyčajného benzínu. Fifteen litres of regular, please.
Vyčistite, prosím, predné sklo! Clean up the front window, please!
V HOTELI - UBYTOVANIE
Ako ďaleko je vzdialený hotel od... ? How far is the hotel from....?
Aké je tu napätie prúdu? What voltage is it here?
Ako ďaleko je k najbližšiemu motelu? How far is it to the next/to the nearest
motel?
Ako dlho sa zdržíte? How long will you stay here?
Ako sa dostanem k motelu Sarah? How can I get to the motel Sarah?
Ako sa dostanem(e) k autokempingu? Excuse me, hod do I (we) get to the
campsite?
Akú izbu by ste chceli? What kind of room would you like?
Hľadal ma niekto? Has anybody been at the hotel looking for me?
Hľadám nejaký hotel v centre mesta. I´m looking for a hotel in the centre of the
town.
Hľadám ubytovanie. I am looking for an accommodation.
Chcel by som izbu s výhľadom na more. I´d like a room with the view of the sea.
Chcel by som radšej apartmán. I´d rather have a suite, please.
Chceme polpenziu. Half board, please.
Rezervoval som si izbu na tri noci. I booked a room for three nights.
Na aké meno, prosím? What name is it, please?
Je to izba číslo .... na .... poschodí. You´re in room.... . That´s on the... floor.
Na izbe chýbajú uteráky. There are the towels missing in my room.
Želám príjemný pobyt. Enjoy your stay.
Žiaľ, máme obsadené. I´m afraid we´re fully booked.
Platím teraz? Shall I pay now?
Je to izba so sprchou alebo s vaňou? Is there a shower or bath in the room?
Stačí mi izba so sprchou. A room with a shower will be enough.
Chcel by som izbu s balkónom. I´d like to have a room with a balcony.
Môj kľúč, prosím. My key, please.
Zaniesli by ste mi batožinu do izby, prosím? Could you have my luggage brought
up to my room, please?
Mohli by ste mi odporúčať iný hotel v blízkosti? Can you recommend another
hotel in this area?
Mám nejaké odkazy? Are there any messages for me?
Zobuďte ma o ôsmej hodine, prosím. Could you give me a wake-up call at eight
o´clock, please?
Rád by som dostal inú izbu. I´m sorry, but could I have a different room, please?
Dajte nám, prosím, účet. Bring us the bill, please!
Bývam u známych. I live with our friends.
Pripravte mi, prosím, účet. Can you get my bill ready, please?
Vymeňte nám, prosím, uteráky. Change the towels, please.
Vystavte mi účet. Have a bill made out.
V mojej izbe nesvieti svetlo. In my room the light isn´t working.
Máme vám rezervovať izbu? Would you like us to arrange accommodation for
you?
Majú izby televízor? Are there TV sets in rooms?
Je v apartmánoch k dispozícii aj riad? Are there kitchen utensils available in
apartments?
Je v hoteli sauna? Is there a sauna at the hotel?
Chcel by som slnečnú izbu. I´d like to have a sunny room.
Máte ešte voľné izby so sprchou? Have you got any free rooms with a shower
yet?
Máte aj nefajčiarske izby? Do you have non-smoking rooms?
Koľko to bude na jednu noc? How much is that per night?
Je to s raňajkami? Does that include breakfast?
Pricestujem o deň skôr. I´ll be arriving a day earlier.
Potvrdili by ste to faxom? Could you confirm that by fax, please?
Stratil som kľúče. I´ve lost my keys.
Bývam na súkromí. I live in lodgins.
Rezervovali sme vám izbu v hoteli Satel. We´ve booked you into the Satel hotel.
Na ktorom poschodí je moja izba? What floor is my room on?
Mohli by sme prenocovať vo vašom penzióne? May we stay at your guest house?
Máte kľúče v priehradke. Your keys are in the drawer.
Ohláste sa, prosím, na recepcii. Register at the reception, please.
Bývam na ... poschodí... I live on the ... floor.
Bývam o poschodie vyššie/nižšie. I live one floor up/down.
Hotel je plne obsadený. The hotel is full booked. All rooms are taken.
Dajte mi, prosím, môj kľúč. Give me my key, please.
Izba nie je v poriadku. The room is not in order.
Chcel by som izbu pre ... osôb. I´d like the room for ... persons.
Hotel má ideálnu polohu. The hotel has the ideal location.
Chcel by som ubytovanie na tri noci. I´d like an accommodation for three nights.
Koľko stojí izba s polpenziou na deň? How much is a room with half board per
day?
Objednám si len polpenziu. I´ll book just the half board.
Chcel by som sa odhlásiť z výletu. I´d like to cancel the trip.
Odovzdajte, prosím, ... na recepcii. Hand ... over at the reception, please.
Prosím si kľúč od izby číslo ... The key to the room, please.
Kde si môžeme vyzdvihnúť kľúče? Where can we get the keys?
Stratil som kľúče od izby. I´ve lost the room key.
Má hotel vlastnú pláž? Has the hotel its private beach?
Môžete mi odporučiť dobrý/lacný hotel v centre? Can you recommend me
a good/a cheap hotel in the city centre?
Bývam na okraji mesta. I am living in the outskirts of the city.
Bývame v centre mesta. We are living in the centre of the town.
Bývam mimo mesta. I live out of the town.
Bývam hneď naproti. I live right across the street.
Pozajtra odchádzam. I am leaving the day after tomorrow.
Hláste sa na recepcii. Register at the reception.
Je na izbách minichladnička? Is there a minirefrigerator in the rooms?
Kde, ktorým smerom sa nachádza hotel Plaza? Where, which direction is the
Plaza hotel?
Má hotel bar, vlastný bazén, saunu? Is there a bar, a private pool, a sauna at the
hotel?
V ktorom hoteli ste sa ubytovali? Which hotel do you stay at?
Majú bungalovy/izby chladničku? Do the bungalows/rooms have a refrigerator?
Kde sa možno informovať o odchode vlakov? Where can I inform about
departures of trains?
Koľko stojí na týždeň izba s plnou penziou? How much is a room with full
board per week?
Zoberieme si izbu s polovičnou penziou. I´ll take the room with half board.
Môžete mi odporučiť lacný penzión? Could you recommend to me a cheap guest
house?
Bývame v penzióne. We live in a boarding house.
Odsťahoval som sa do iného hotela. I moved to the another hotel.
Mám len predmety osobnej potreby. I have just the personal items.
Môžeme odstaviť auto na dvore? May we set the car aside on the yard?
Odchod je po raňajkách. The departure is in after breakfast.
Je v apartmánoch aj kuchyňa? Do the apartments have a kitchen, too?
Hotel má ideálnu polohu. The location of the hotel is ideal.
Objednal som si u vás izbu. I have booked a room here.
Máte ešte voľnú izbu? Do you have any rooms available?
Izbu potrebujem na dva dni. We need the room for two days.
Chcel by som izbu s kúpeľňou. I´d like a room with a bathroom.
Chcel by som izbu s výhľadom na more. I´d like a room with a view of the sea.
Kedy sa môžem nasťahovať do apartmánu? When can I move into the suite/
apartment?
Koľko stojí izba na deň? How much is the room per night?
Môžem si pozrieť izbu? May I see the room?
Ukážte nám, prosím, väčšiu izbu. Show us the bigger room, please.
Ukážte nám, prosím, svetlejšiu izbu. Show us the lighter room, please.
Izbu treba uvoľniť o ... hodine. The room is to be vacated by...
Hláste sa u vedúceho zájazdu. Register with the manager of a camp.
Bývam(e) v centre. I (We) live in the centre of the town.
Na akom čísle bývaš/bývate? What number are you living at?
Má hotel garáže pre hotelových hostí? Is there a private garage (for guests) at the
hotel?
Ako dlho sa tu hodláte zdržať? How long do you plan to stay here?
Hodlám tu ostať ... dní. I am going to stay here for ... days.
Budem/budeme na súkromí... I am (We are) living at lodgings...
Budem na .... poschodí izba číslo ... I am (We are) living on the ... floor, room
number...
Hotel je otvorený celoročne. The hotel is open all the year round.
Izbu budem potrebovať na jeden/dva/tri dni. I (We) need a room for one day /
two/three days.
Chcel by som/Chceli by sme izbu s balkónom. I´d/We´d like a room with
a balcony.
Kde si môžem(e) požičať bicykel/bicykle? Where can I (we) hire a bicycle /
bicycles?
Má hotel, kemping... vlastný bazén? Has the hotel, the camp.... its private pool?
Na zajtra ráno si prosím(e) obedový balíček. For tomorrow morning one packed
lunch for me (packed lunches for us), please.
Nefunguje kúrenie. The heating is out of order.
Hotel, penzión, kemping... je vzdialený na ... minút cesty autom. The hotel, the
guest house, the camp... is... minutes drive.
Bývame blízko námestia, pláže, stanice.... We live near the square, the beach, the
station...
Je tu niekde nablízku stánok s občerstvením? Is there any refreshment kiosk
nearby?
Kde by sme našli lacné ubytovanie? Where can we find cheap accommodation?
Kde dostať plány mesta? Where can I get a street map?
Kde je tu v okolí hotel? Where´s here the hotel nearby?
Kedy bol postavený tento hotel? When was this hotel built?
Kedy bude izba voľná? When will the room be vacated?
Kedy musím uvoľniť izbu? When do I have to vacate the room?
Kedy sa podávajú raňajky? What time is breakfast served?
Kedy vás máme zobudiť? When would you like us to call you?
Koľko stojí nocľah s raňajkami? How much is bed and breakfast?
Koľko stojí ubytovanie bez raňajok? How much is bed without breakfast?
Mali ste niečo z minibaru? Did you have anything from the mini-bar?
Máme poštu? Are there any letters for us?
Máme rezerváciu na dve izby. We made a reservation for two rooms.
Mohli by ste už zakúriť? Could you make fire now?
mountains.
Môžem dostať ešte jednu deku? Could I have another blanket?
Môžem dostať izbu s prístelkou? Could we have a room with an extra bed?
Môžem odtiaľto poslať fax? Can I send a fax from here?
Môžem tu nechať odkaz pre ... ? May I leave a message for ... here?
Môžete mi dať do izby prístelku? Can you give me an extra bed to the room?
Môžete mi ukázať aj inú izbu? Can you show me another room, too?
Myslím, že som stratil kľúč od izby. I seem to have lost my room key.
Nefunguje klimatizácia. The air-conditioning doesn´t work.
Nefunguje zvonček. The bell is out of order.
Objednajte mi, prosím, na zajtra.... Reserve... for me, for tomorrow, please.
Objednajte nám, prosím, taxík na zajtra, na ... hodinu. Book a tax for us for
tomorrow, for ... o´clock.
Priniesli by ste mi, prosím, uterák? Would you bring me a bath towel, please?
Máte ešte voľné izby? Do you have any rooms available?
Chcel by som izbu s raňajkami. I´d like bed and breakfast accommodation.
Cestovná kancelária nám dala rezervovať izbu. The travel agency let to book
the room for us.
Rád by som si rezervoval izbu vo vašom hoteli. I´d like to book a room in your
hotel.
Rád by som mal izbu s terasou. I´d like a room with the terrace.
Máme ešte dve voľné izby. We have two rooms available yet.
Možno v apartmánoch aj variť? Is it possible to cook in the apartments?
Telefonoval mi niekto? Did anybody call me?
Ubytujete tu celý zájazd? Do you lodge all the members of the trip here?
Účet za telefón mi vystavte samostatne. Could i have the calls on a separate bill,
please?
Vyhorela žiarovka. The light bulb has burnt out.
Výťah je vpravo. The lift is to the right.
Z hotela je nádherný výhľad na hory. The hotel commands a beautiful view of
the
Za... sa platí zvlášť. There´s an extra charge for...
Zajtra odchádzam. I´m leaving tomorrow.
Zobuďte ma telefónom o siedmej, prosím. Can I have a wake-up call at 7, please.
V KEMPINGU
Aká je výška poplatku za karavan? How much do you charge for a caravan?
Ako sa dostaneme do kempu? What´s the way to the camp?
Budeš/budete v tomto kempe? Do you live here, in a camp?
Je kemp v noci strážený? Is the camp attended at night?
Je tu ešte miesto na jeden stan? Is there any room for one tent yet?
Je tu nablízku autokemping? Is there a campsite near here?
Je v chate kúpeľňa? Is the cottage with a bat?
Je v izbe kúrenie? Is there heating in the room?
Kde je ohnisko? Where is the camp fire?
Kde je správca kempu? Where is the manager of the camp?
Kde nájdem pitnú vodu? Where can I find drinking water?
Kde nájdeme najbližší kemping? Where can we find the nearest campground?
Kde si môžeme postaviť stan? Where can we put up our tent?
Máte ešte voľné miesta? Do you still have spaces available?
Máte voľný stan? Is there any free tent?
Môžeme používať kuchyňu? May we use the kitchen?
Môžeme si nechať auto pri stane? May we leave the car by the tent?
Môžeme si tu postaviť stan? Can we put up the tent here?
Môžeme si tu prenajať chatku? Can we rent a cottage here?
Môžeme tu kempovať? Are we allowed to camp here?
Môžeme tu stanovať? Is it allowed to camp here?
Môžete dať do poriadku...? Could you put... in order?
Parkovisko je tamto. The parking lot is over there.
Poskytujete prikrývky/spacie vaky? Do you provide blankets/sleeping bags?
Povedzte mi, prosím, kde je najbližší kemp? Tell me, please, where´s the nearest
campsite here.
Požičiavate posteľnú bielizeň? Do you provide bed linen (bedclothes)?
Prineste si so sebou posteľnú bielizeň. Bring your own bedclothes.
Prišiel som bez manželky, detí... I´ve come without my wife, without my
children...
Rád by som si prenajal chatu. I´d like to make a reservation of a chalet.
ZÁJAZD – DOVOLENKA - VÝLET – REKREÁCIA – POBYT V PRÍRODE
Cestujem k moru. I am travelling to the seaside.
Dovolenkovali sme pri mori. We were on holiday/on vacation at/by the seaside.
Chcem podniknúť túru... I´d like to make a hike...
Chýba môj spolusediaci. My companion is missing.
Idem(e) do hôr. I am (We are) going to the mountains.
Je táto voda pitná? Is this water drinkable?
Je tu vlek alebo sedačková lanovka? Is a ski tow or a chair lift here?
Kde je naša delegátka? Where is our delegate?
Kde je naša skupina? Where is our group?
Kde je naša vedúca zájazdu?Where is our guide?
Kde nájdeme vedúceho tábora? Where can we find the camp manager?
Kde pracujete? Where are you employed?
Kde prenocujete? Where are you staying?
Kde sa možno lacno najesť? Where can I have a cheap meal?
Kde sa možno lacno ubytovať? Where can I find a cheap accommodation?
Kde sa môžem umyť? Where can I have a wash?
Kde sa môžeme prihlásiť na výlet do Gazy? Where can we enter for the trip to
Ghaza?
Kde sa predávajú...? Where... is/are sold?
Kde sa stravujete? Where do you take your meals?
Koľko stojí výlet do Gazy na jednu osobu? How much is the trip to Ghaza per
person?
Mohli by sme si urobiť polhodinovú prestávku? Could we break for half an
hour?
Môžete nám odporúčať dobrý hotel? Can you recommend to us a good hotel?
Musím zrušiť tento zájazd. I must cancel this trip.
Musím(e) prerušiť dovolenku. I (We) must interrupt my/our holiday.
Organizujú sa výlety do hlavného mesta? Are the excursion to the capital
organized?
Sme už kompletní? Are we all?
Som/sme tu na dovolenke. I am (We are) on holiday here.
Stanujeme pod holým nebom. We are camping under the open sky.
Strávil som dovolenku v horách. I have spent my holiday in the mountains.
Strávili sme dovolenku v zahraničí. We have spent our holiday abroad.
Táto voda nie je pitná. No drinking water!
Urobme si vychádzku. Let´s go for a walk.
Urobme si výlet. Let´s go for a trip.
Zastavíme pri najbližšej čerpacej stanici? Are we stop at the nearest filling
station?
Zhromaždite sa pred hotelom. Gather in front of the hotel, please.
V DIVADLE, V KINE
Ako dlho bude trvať predstavenie? How long will the performance last?
Ako dlho trvá predstavenie? How long does the performance last?
Čo by ste si chceli pozrieť? What would you like to see?
Čo dnes večer hrajú v divadle? What´s on at the theatre tonight?
Čo hrajú dnes večer v kine? What´s on at the cinema tonight?
Čo hrajú v kine? What´s on at the cinema?
Dajte mi/nám, prosím, dva lístky na balkón. I´d/We´d like two seats in the
balcony.
Kde si možno objednať/kúpiť lístky do divadla? Where can I/we book/buy
theatre tickets?
Kde si môžem vymeniť lístky do kina? Where can I change cinema tickets?
Kde si môžeme kúpiť vstupenky? Where can we get tickets?
Mohol by som dostať dve miesta na dnes večer? May I have two seats for
tonight?
Predstavenie je vypredané. The performance is sold out.
Prepadli nám lístky do divadla. Our tickets to the theatre have gone unused.
Prosím si dve miesta na prízemí. I´d like two seats in the pit.
Rád by som išiel do divadla. I´d like to go to the theatre.
Rád by som išiel do kina. I´d like to go to the cinema.
Radi by sme išli do divadla. We´d like to go to the theatre.
Sú ešte voľné miesta na zajtra? Are there still any seats for tomorrow available?
INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Bližšie informácie dostanete u/v... For more information go to...
Dali ste mi nesprávne informácie. You´ve given me incorrect information.
Informujte ma, prosím, o cenách. Keep me informed about prices, please.
Informujte sa o hodinu znovu. Ask for information in an hour again.
Neviem vám, žiaľ, podať presné informácie. Unfortunatelly, I can´t give you the
detailed information.
Rád by som dostal nejaké informácie o... Could you tell me something about...?
KÚPANIE – V KÚPEĽOCH – NA PLÁŽI
ŠPORT
Aká hlboká je tu voda? What is the depth of the water here?
Aká hlboká je voda v bazéne? How deep is the water in the swimming pool?
Aká teplá je voda v mori? How warm is the water in the sea?
Ako ďaleko možno plávať? How far can I swim?
Dajme si saunu. Let´s have a sauna.
Dám si parný kúpeľ. I´m going to take a Turkish bath.
Dnes je pokojné more. The sea is calm today.
Dobre sa naolejuj(te). Make sure to use lotion.
Chcel by som si prenajať kabínu. I´d like to hire a cubicle.
Chcel by som si prenajať plážový kôš. I´d like to hire a beach basket.
Chcela by som masáž. I´d like to have a massage.
Idem na pláž. I am going to the beach.
Idem(e) sa kúpať. I am (We are) going to swim.
Ideme na pláž. We are going to the beach.
Je pláž kamenistá alebo piesočná? Is the beach stony or sandy?
Je tu krytá plaváreň? Is there an indoor swimming pool here?
Je tu nejaké kúpalisko? Is there a swimming pool here?
Je tu prírodné kúpalisko? Is there a natural swimming pool here?
Je tu silné prúdenie vody? Are there strong water currents here?
Je tu veľmi hlboká voda. It´s deep water here.
Je tu veľmi hlboká voda? Is very deep water here?
Jedno ležadlo, prosím! I´d like one berth. One berth, please!
Kde je plavčík? Where is the lifeguard?
Kde sa tu dá kúpať? Where can I/we swim here?
Koľko to stojí na deň? How much is it per day?
Neplávajte ďaleko, je tam veľmi hlboká voda. Don´t swim far, there´s very deep
water.
Neviem plávať. I can´t swim.
Poďme sa kúpať. Let´s go swimming.
Sú na pláži sprchy? Are there showers on the beach?
Voda je silno chlórovaná. The water is strongly chlorinated.
Všetky kabíny sú obsadené. All cabins are occupied.
Zavolajte rýchlo plavčíka! Call the lifeguard, quick!
Ako si udržiavate dobrú kondíciu? How do you keep fit?
Aký je stav hry? What´s the score of the play?
Aký šport pestujete? What sport do you go in for?
Brankár robil čo mohol. The goalkeeper did his best.
Hľadám tenisový kurt. I´m looking for a tennis court.
Hráš tenis? Do you play tennis?
Hráš/hráte golf? Do you play golf?
Hráte futbal? Do you play football?
Hráte šach? Do you play chess?
Je tu športová hala? Is there a sports hall here?
Kde je hlavný vstup na štadión? Where is the main entrance to the stadium?
Kde je tu golfové ihrisko? Where´s the golf course near here?
Kde je tu tenisový kurt? Where´s the tennis court near here?
Kde požičiavajú tenisové rakety? Where can we hire tennis rackets?
Kde si možno zahrať stolný tenis? Where can I play tabletennis?
Kto hrá proti komu? Who´s playing against whom?
Kto vyhral? Who´s the winner?
Nechcete si zahrať minigolf? Do you want to play minigolf?
Nepôjdeš sa korčuľovať? Do you go skating?
Pozrime si nejaký futbalový zápas. Let´s go and see some football match.
Toto je kvalifikačný zápas. This is a qualification match.
Útočníci hrali skvele. Forwards played great.
Zahráme si futbal? Shall we go play football?
Zahráme si partiu biliardu? Would you play a game of billiards with me?
OSOBNÉ ÚDAJE – VLASTNOSTI – ZÁUJMY
POČASIE
Aké je vaše povolanie? What´s your profession?
Aké je vaše priezvisko? What´s your surname?
Aké je vaše zamestnanie? What do you do?
Ako sa voláte, prosím? What´s your name, please?
Bývam v Bratislave. I live in Bratislava.
Ja som Brit/Britka. I´ m British.
Kde ste zamestnaný? Where are you employed? Where do you work?
Kde študujete? Where do you study?
Koľko máte rokov? How old are you?
Máte deti? Do you have any children?
Odkiaľ pochádzate? And where are you from?
On je z USA. He´s from the States.
Po práci idem na prechádzku so psom. I take the dog for a walk after work.
Pochádza zo stredného Slovenska. He´s from central Slovakia.
Pochádzam z malého mesta. I come from a small town.
Pochádzam zo Slovenska. I am from Slovakia.
Povolaním som ... I am... by profession.
Pracujem na personálnom oddelení. I´m in the personnel department.
Pracujem v banke. I am employed at the bank.
Prišiel som navštíviť brata. I´ve come instead of my brother.
Rád počúvam hudbu. I listen to music.
Rád pracujem v záhrade. I do a bit work in the garden.
Som nefajčiar. I don´t smoke.
Som rozvedený (rozvedená). I am divorced.
Som tu na návšteve. I am on a visit here.
Som úradník. I work in an office.
Som z Maďarska. I am from Hungary.
Som zodpovedný za vedenie skladu. I´m responsible for the warehouse.
Ste vydatá? Are you married?
Ste ženatý? Are you married?
Veľa čítam. I read a lot.
Volám sa Robert Kidman z firmy .... I´m Robert Kidman from...
Z ktorej krajiny pochádzate? Which country do you come from?
Zaujímam sa o... I´m interested in...
(Dnes) Je veľmi dusno. It is very close (today).
Aké bolo počasie? What was the weather like?
Aké bude zajtra počasie? What will be the weather like tomorrow?
Blíži sa búrka. It looks like storm.
Bola strašná horúčava. It was awfully hot.
Bude pršať. It´s going to rain.
Bude pršať? Will it rain?
Bude snežiť. It´s going to snow.
Citeľne sa ochladilo. There was an appreciable drop in temperature.
Citeľne sa oteplilo. There was an appreciable rise in temperature.
Dnes bude zima/teplo. It will be cold/hot today.
Dnes je veľmi teplo. It´s very warm today.
Dnes je veterno. It´s windy today.
Fúka vietor. The wind is blowing.
Hmla sa už dvíha. The fog is lifting.
Hrmí. There´s a thunderstorm.
Husto snežilo. It was snowing heavily.
Je sedem stupňov nad nulou. It´s seven degrees above zero.
Je sedem stupňov pod nulou. It´s seven degrees below zero.
Je sedem stupňov nad nulou/pod nulou. It is plus/minus seven degrees Celsius.
Je ... stupňov v tieni. It´s... degrees in the shade.
Je dosť zima/teplo... It is pretty cold/warm...
Je hmla. It´s foggy.
Je krupobitie. There´s a hailstorm.
Je len ...metrová viditeľnosť. There´s just ... metres visibility.
Je mi veľmi teplo. I feel very warm.
Je neznesiteľne teplo/zima. It is unbearably hot/cold.
Je odmäk. The thaw has set in.
Je sychravo. It´s rainy.
Je veľmi horúco. It´s very hot.
Je veľmi klzko. It´s slippery.
Klesla teplota. The temperature has fallen.
Koľko je stupňov? What´s the temperature?
Leje ako z kanvy. It´s raining cats and dogs.
Mali sme dobré počasie. The weather was fine.
Napadlo veľa snehu. There was a heavy snowfall.
Počasie je ustálené. The weather is settled.
Počasie sa zlepší. The weather is on the mend.
Prestalo pršať. The rain stopped. The rain ceased to fall.
Prestalo snežiť. It stopped snowing.
Prší. It´s raining.
Silno prší. It´s raining heavily.
Silno sneží. The snow falls heavily.
Slnko svieti. The sun is shining.
Sneží. It´s snowing.
Tvorí sa hmla. Fog develops/raises.
Udrží sa pekné počasie? Will the fine weather last?
Už prestalo pršať. It has stopped raining.
V horách sú priaznivé snehové podmienky. There are favourable snowy
conditions in mountains.
V chládku je ... stupňov. It is ... degrees in the shade.
V prípade, že bude pršať... In the event of rain...
Vonku mrzne. It´s freezing outside.
Začalo pršať. It´s begin raining.
Začalo snežiť. It´s begin snowing.
Začína pršať. It´s beginning to rain.
Zajtra bude zima/teplo. It will be cold/hot tomorrow.
Zhoršilo sa počasie. The weather has turned for the worse.
Zmení sa počasie. The weather will change.
NÁVŠTEVA
Ako dlho ostanete v Bratislave? How long are you going to stay in Bratislava?
Dnes k nám prídu hostia. We are having guests today.
Kedy nás zase navštívite? When will you see us again?
Naša návšteva už odcestovala. Our guests went away.
Ostaneme tu dva týždne. We intend to stay here for two weeks.
Ostaneš/ostanete dlhšie ako.... dni, týždne...? Are you to stay here longer than...
days, weeks...?
Príďte nás niekedy navštíviť. Come to see us sometimes.
Prišiel som na pozvanie. I´ve come at the invitation.
POŽIČOVŇA
A keď nastane porucha? What if it breaks down?
Auto je na parkovisku. It´s outside in the car park.
Dajú sa tu vypožičať lyže/nafukovačky? Is it possible to hire skis/air beds here?
Chcel by som si prenajať auto na tri týždne. I´d like to hire a car for three
weeks.
Chcel by som si prenajať.... I´d like to hire...
Kde požičiavajú člny? Where can I/we rent a boat?
Kde si môžem prenajať auto so šoférom? Where can I rent a car with a driver?
Kde si môžem prenajať auto? Where can I hire a car?
Koľko stojí prenájom auta? How much does it cost to hire a car?
Môžem si požičať... ? May I borrow...?
Môžete mi požičať... ? Can you lend me...?
Musím auto odovzdať tu alebo aj inde? Do I have to give the car back here or
can I leave it somewhere else?
Tu sú kľúče. Here are your keys.
NOČNÝ ŽIVOT- ZÁBAVA
Čo by si chcel piť? What would you like to drink?
Hráš/hráte karty? Do you play cards?
Idete s nami? Nie! Do you go with us? No, I don´t.
Kam by ste chceli ísť večer? Where would you like to go in the evening?
Môžem vás pozvať na párty? May I invite you to the party?
Nepôjdeš/nepôjdete do baru? Do you go to the bar?
Nesmiem piť, budem ešte šoférovať. I must not drink, I´ll drive.
Prepáčte, ale netancujem. Sorry. I don´t dance.
Smiem vás požiadať o nasledujúci tanec? May I have the pleasure of the next
dance?
Tancujete skvele. You dance great.
Už dlho som netancoval. I haven´t danced for ages.
Vďaka za príjemný večer. Thank you for the pleasurable evening.
Zatancujeme si? Shall we dance?
Záverečná! Last orders!
CESTUJEME TAXÍKOM
BATOŽINA
Je to ešte ďaleko? Is it still far,
Kde zoženieme taxík? Where can we get a taxi?
Koľko je to? How much is that, please?
Koľko stojí kilometer? How much does it cost per kilometre?
Mohli by ste zastaviť? Could you stop here?
Môžete mi čo najskôr poslať taxík do/na..., prosím? Could you send a taxi to...
as soon as possible, please?
Môžete mi povedať, kde je stanovište taxíkov? Can you tell me where the taxi
rank is, please?
Na stanicu, prosím! To the station, please!
Odvezte nás, prosím, do mesta. Would you take us to the town?
Ponáhľam sa. I´m in a bit of a hurry.
Potrebujem sa dostať na letisko. I need to get to the airport.
Taxi! Ste voľný? Taxi! Are you free?
To je pre vás. (o sprepitnom) That´s for you.
Vysaďte ma pred hotelom. Let me off in front of the hotel, please.
Vzali by ste ma do Greenwichu? Would you run me to Greenwich?
Zahnite za roh. Turn (round) the corner.
Zaokrúhlite to na sto. Make it a hundred.
Zastaňte tu, prosím, na chvíľu. Stop here for a while, please.
Zastavte, prosím, na rohu. Stop at the corner, please.
Zavezte ma, prosím, do/na... I´d like to go to..., please.
Zavolali by ste mi taxík, prosím? Could you get me a taxi, please?
Zoberme si taxík! Let´s go by taxi!
Zvyšok je pre vás. Keep to change.
Dajte si batožinu do úschovne. Put your luggage to the left luggage office.
Dali by ste mi pozor na batožinu? Could you keep an eye on my luggage, please?
Dali by ste mi, prosím, pozor na batožinu? Would you watch on my luggage,
please?
Chcel by som (chceli by sme) si dať do úschovy batožinu. We would like to give
my/our luggage to the left luggage office.
Chcel by som si poistiť túto batožinu. I´d like to insure this luggage.
Chcel by som/chceli by sme si poistiť batožinu. I´d/We´d like to have this
luggage insured.
Chýba jeden kufor. One suitcase is missing.
Chýba mi kufor. I miss my suitcase
Kde je moja/naša batožina? Where is my/our luggage?
Kde možno podať batožinu? Where can I check the luggage?
Koľko váži naša batožina? What´s the weight of our luggage?
Komu patrí tento kufor? Whom does this suitcase belong to?
Mám tu svoju batožinu. I have my luggage here.
Moja batožina je ešte na stanici. My luggage is still at the station.
Môžem si tu na niekoľko hodín nechať batožinu? Can I leave my baggage here
for a couple of hours?
Môžeme si tu nechať batožinu? May I leave the luggage here?
Môžete poslať po moju/našu batožinu? Can you send somebody to fetch my/our
luggage?
Nechám si tu do zajtra dva kufre. I´ll leave these two suitcases here until
tomorrow.
Nosič! Vezmite, prosím, moju batožinu! Porter! Take my/luggage, please!
Odneste, prosím, túto batožinu k východu, k taxíku, k vlaku... Take this
luggage to the exit, to the taxi, to the train.... please!
Stratila sa mi batožina. My luggage is missing.
Vyvolajte mi, prosím, tento film. I´d like to have this film developed.
Zaneste, prosím, túto batožinu k taxíku. Take this luggage to the taxi, please.
ADRESA
Adresa nesúhlasí. The address is not correct.
Akú máš/máte (novú) adresu? What´s your (new) address?
Dali ste mi/nám nesprávnu adresu. You´ve given me/us a wrong address.
Mám(e) zmenenú adresu. My (Our) address has been changed.
Nechajte nám tu, prosím, adresu. Leave your address here, please.
Tu je moja/naša (nová) adresa. Here´s my/our (new) address.
Vaša adresa, prosím. Could I have your address, please?
SLUŽBY
ČAS – TRVANIE – TERMÍNY
Chcel by som si dať opraviť tieto hodinky. I´d like to have this watch repaired.
Chcel by som si dať opraviť tieto topánky. I´d like to have these shoes repaired.
Chcel by som si dať upraviť bradu a fúzy. I´d like to have my beard and
moustache trimmed.
Chcel by som si dať vyčistiť oblek. I´d like to have my suit dry-cleaned.
Chcel by som si dať vyprať... I´d like to have washed my...
Chcel by som si dať vyžehliť košeľu. I´d like to have my shirt ironed.
Kde je najbližšia práčovňa/chemická čistiareň? Where is the nearest laundrette/
dry cleaner here?
Kedy to bude hotové? When will it be ready?
Mohli by ste ma odfotografovať? Could you take a photograph of me?
Mohli by ste odstrániť tieto škvrny? Could you remove these stains?
Môžete mi urobiť niekoľko fotokópií? Could you make me a few photocopies?
Ostrihajte mi, prosím, vlasy. I´like to have my hair cut, please.
Umyte mi vlasy, prosím. I´like to have my hair a shampoo, please.
Zafarbite mi, prosím, vlasy. I´like to have my hair dyed, please.
... sa začína o ... ... begins at... o´clock.
Ako často? How often?
Ako dlho ostaneš/ostanete v Bratislave? How long will you stat in Bratislava?
Aký je dnes dátum? What´s the date today, please?
Asi kedy príde? When is he/she to come?
Asi o.... hodiny, ... týždne. In about... hours, .... weeks.
Bude to trvať dlho? How long will it last?
Budeme načas v Londýne? Shall we be in London on time?
Budeme už večer doma? Shall we be at home in the evening?
Budúci týždeň. Next week.
Dnes je... Today´s the...
Dnes večer. Tonight.
Dokedy budem čakať? How long shall I wait?
Dokedy je otvorené? How long is it open?
Dokedy ostaneš/ostanete v Košiciach? How long do you stay in Košice?
Ešte ako dlho? How much longer?
Idú dobre tieto hodinky? Does this watch keep the right time?
Je (presne) sedem hodín. It´s seven o´clock (sharp).
Je najvyšší čas. It´s high time.
Je presne dvanásť hodín. It´s exactly twelve o´clock.
Je štvrtok. It´s Thursday.
John musí prísť každú chvíľu. John should arrive at any moment.
John prišiel zasa neskoro. John came late again.
Kedy bol založený...? When... was founded?
Kedy by vám to vyhovovalo? When would it be convenient?
Kedy je otvorené múzeum? What time is the museum open?
Kedy mám prísť? When am I to come?
Kedy prídem na rad? When will be my turn?
Kedy prídeš? When do you come?
Kedy sa otvárajú obchodné domy? What time do the shopping centres open?
Kedy sa to stalo? When did it happen?
Kedy sa vrátime z Leedsu? When do we come back from Leeds?
Kedy sa vrátite zo Slovenska? When do you come back from Slovakia?
Kedy sa začína najbližšia prehliadka? What time does the next guided tour
begin?
Kedy sa začína predstavenie? What time does the performance begin?
Kedy sa začína...? When does... begin?
HĽADÁME SI PRÁCU
Absolvovala som obchodnú akadémiu. I finished business school.
Akú školu ste absolvovali? What type of school did you graduate from?
Hľadám si prácu. I´m looking for a job.
Mám dva roky praxe. I have two years of experience.
Mám pracovné povolenie. I have a work permit.
Minulý rok som pracoval ako kuchár. I worked as a cook last year.
Môžete mi dať odporúčací list? Can you give me a recommendation letter?
Pracoval som ako murár. I worked as a bricklayer.
Pracoval som ako stolár. I worked as a kliner.
Pracoval som na farme. I worked on a farm.
Pracovala som ako čašníčka. I worked as a waitress.
Pracovala som ako chyžná. I worked as a housekeeper/chambermaid.
Pracovala som v reštaurácii. I worked in a restaurant.
Skončil som gymnázium. I graduated from grammar school.
Skončil som vysokú školu. I finished university.
Kedy si prišiel? When did you come?
Kedy si videl naposledy Mary? When did you see Mary last time?
Kedy to bolo? When was it?
Kedy vás zastihnem? When I find you?
Kedy vznikol...? When was... created?
Kedy zatvárate? When do you close?
Koľkého je dnes? What´s the date today?
Koľko je hodín? What is the time? What time is it?
Koľko minút pešo? How many minutes walking?
Mám málo času. I haven´t got much time.
Mám teraz čas. I am free now.
Mám(e) ešte čas. I (We) have still time. There is still time.
Máš/máte ešte trochu času? Have you got a minute?
Máte presný čas? Have you got the right time?
Miestneho času? Is that local time?
Minulý týždeň. Last week.
Moje hodiny idú dopredu, meškajú. My watch is slow, fast.
Môžeš počkať ešte .... minút? Can you wait ... minutes more?
Môžete mi povedať, koľko je hodín? Excuse me, can you tell me the time?
Musíme ísť, je už dosť neskoro. We have to leave going, it´s too late.
Na budúci mesiac budem v Londýne. I´ll be in London next month.
Nebude to dlho trvať. It won´t take long.
Nemám teraz čas. I am not free now.
Neskoro večer. Late in the evening.
O koľkej? At what time?
Obchody sú otvorené nepretržite. Shops are open 24 hours.
Od koľkej je otvorené múzeum? What time is the museum open?
Od koľkej platí nočná tarifa? From which time is the night rate?
Odcestoval pred týždňom. H has left a week ago ...
Odcestujem v pondelok. I am leaving on Monday.
Ostaň ešte chvíľu. Stay a little longer.
Počkaj(te), až... Wait until/till...
Pred dvoma dňami. Two days ago.
Predvčerom. The day before yesterday.
Prídem približne o hodinu. I´ll come approximately in one hour.
Prídem(e) až... I´ll (We´ll) come only...
Prídeme po teba zajtra o .... hodine. We´ll pick you up tomorrow at ... o´clock.
Skoro popoludní. In mid- afternoon.
Skoro ráno. In the early morning.
Stretneme sa o štvrť na sedem. We´ll meet at a quarter past seven.
Tento mesiac. This month.
Tento termín sa mi hodí. This term suits me.
Tento termín sa mi nehodí. This term doesn´t suit me.
To je časovo nemožné. It´s impossible due to time constraints.
To má čas. That can wait.
Už dosť dlho čakám(e). I am (We are) waiting a pretty long time.
Už je čas. It´s time now.
Už je príliš neskoro. It´s too late.
Včera ráno. Yesterday morning.
Vrátim sa o ... minút. I am back in .... minutes.
Zajtra je posledný termín. Tomorrow is the deadline.
Zajtra večer. Tomorrow night.
NA ÚRADE
Jeho kancelária je na ... poschodí. His office is on the ... floor.
Kto je posledný v rade? Who´s the last in a queue?
Nasledujte ma, prosím... If you´d like to come this way...
Ohlásim vás. I´ll just tell him.
Popoludní si môžete prísť po... You can take... in the afternoon.
Toto je vaša visačka návštevníka. Here´s your visitor´s badge.
Vybavené! Settled!
Vybavil som už všetky potrebné formality. I´ve arranged /carried out/ handled all
necessary formalities.
Vyplňte tento formulár! Fill in this form, please!
Vyplňte, prosím, tento dotazník/toto tlačivo. Fill in this questionnaire/this form,
please.
Výťah je tam. The elevator´s over there.
TELEFONOVANIE
Ako sa dostanem na štátnu linku? How do i get an outside line?
Akú predvoľbu má Bratislava? What is the dialling code of Bratislava?
Čakajte, prosím. Please hold the line.
Čakám medzimestský/medzinárodný hovor hovor z Bratislavy. I am (We are)
expecting the trunk call, the internation call from Bratislava.
Čakám telefonát. I am expecting a call.
Ďakujem za zavolanie. Thank you for calling.
Dovolali ste sa do... Thank you for calling...
Hovor(te), prosím, hlasnejšie! Speak up, please!
Hovorí na inej linke. I´m afraid he´s on the other line.
Hovorím s pánom Smithom? Hello? Is that Mr Smith?
Chcete nechať odkaz? Can I take a message?
Koľko stojí hovor do Bratislavy, miestny hovor? How much is the call to
Bratislava, the local call?
Kto je pri telefóne? Who´s calling?
Kto je pri telefóne? Who´s calling?
Kto volá? Who´s calling, please?
Linka je obsadená. The line is busy.
Linka je prerušená. The line is cut off.
Linka je voľná. The line is free.
Mal som vám volať naspäť. I got a message to call you.
Máš telefón. There´s call for you.
Máte mince do telefónneho automatu? Do you have any change for the
payphone?
Mohol by som si zatelefonovať? Could I make a quick phone call?
Moment, prosím. One moment, please.
Môžem od vás telefonovať? May I use your phone, please?
Môžem vás zavolať naspäť? Can I call you back?
Môžem zatelefonovať na náš konzulát? Can I call up our consulate?
Môžete zavolať znova? Could you try calling us again?
Napíšte mi, prosím, svoje telefónne číslo! Write me your telephone number,
please.
Nech ma zavolá naspäť, prosím. Could you ask him to call me back?
Nik sa nehlási. I´m afraid there´s no answer.
Objednal som si telefonicky... I have ordered.... by phone.
Odkiaľ možno telefonovať? Where can I phone from?
Odkiaľ voláte? Where are you calling from, please?
Ostaňte, prosím, pri telefóne! Hold on, please! Hang on! Hold the line, please!
Pokúsim sa vás spojiť. Trying to connect you.
Prepáčte, omyl! Sorry, wrong number!/I´m sorry! I´ve got the wrong number.
Prerušilo nás. We were cut off.
Pretelefonoval som ... eur. I spent ... euros phoning.
Pretelefonoval som dve hodiny. I spent two hours phoning.
Pri telefóne. Speaking.
Prihlásil som sa telefonicky. I registered by phone.
Rád by som hovoril s pánom Smithom. I´d like to speak to Mr Smith, please.
S kým hovorím? Whom am I speaking to?
Smith pri telefóne. Smith speaking! It´s Smith here!
Spojte ma, prosím, s ... Connect me to..., please.
Telefón nefunguje. The phone not working.
Telefonoval mi niekto? Did anybody call me by phone?/Any calls for me?
To si ty, Peter? Is it you, Peter?
Volajte číslo... Dial the number...
Volajú vás k telefónu. There´s phone call for you. / You are wanted on the phone.
Vytočte číslo... Dial the phone number...
Zavolaj/te na telefónne číslo... Call the phone number...
Zavolám neskôr. I´ll call back later.
Zrušte, prosím, hovor. Cancel the call, please.
V BANKE – V ZMENÁRNI
Aký je dnes kurz? What´s the rate today, please?
Aký je dnešný kurz dolára? What is the exchange rate of the dollar today?
Aký je poplatok za prevod? How much is the processing fee?
Aký je výmenný kurz? What´s the exchange rate of...?
Bankomat mi zhltol kartu. The machine has taken my card.
Chcel by som vybrať celú sumu. I´d like to withdraw the amount.
Chcel by som zameniť cestovný šek. I´d like to cash a traveller´s cheque.
Chcel by som zameniť doláre I´d like to change some dollars, please.
Chcel by som/chceli by sme zameniť ... na eurá. I´d/We´d like to change... to
euros.
Kde si môžeme zameniť peniaze? Where can I change money?
Môžeme vymeniť koruny na eurá? Can we change crowns into euros?
Môžete uschovať tieto cenné predmety? Can you pur these articles of value in
safekeeping.
Prepáčte, ale dali ste mi len... Sorry, but you´ve only given me...
PARKOVANIE, GARÁŽOVANIE
Ako dlho tu možno parkovať? How long can I park here?
Čo stojí garáž na jednu noc, na týždeň? What´s the charge per night, per week?
Hľadám miesto na zaparkovanie. I am looking for a place to park.
Chcel by som si vybrať auto z garáže. I´d like to pick up my car from the garage
Je garáž otvorená po celú noc? Is the garage open all night?
Je parkovisko v noci strážené? Is parking attended at night?
Kde môžeme parkovať? Where can we park?
Koľko stojí hodina parkovania? What´s the charge per hour?
Má hotel vlastné parkovisko? Has the hotel its private car park?
Máte voľnú garáž? Have you got free garage space?
Možno tu parkovať? Can I park here?
Môžem parkovať v tejto ulici? Can I park in this street?
Nezabudnite vložiť peniaze do parkovacích hodín. Don´t forget to put the coins
into the parking meter.
Parkovisko je obsadené. The car park is full.
Tu možno parkovať iba hodinu. You can park here just one hour.
Tu nemožno parkovať. Parking is not allowed here. No parking here.
Zákaz parkovania! No parking!
PREHLIADKA MESTA A PAMIATOK
Aká je toto ulica? What street is this?
Aké pamiatky sú v Bratislave? What sight are in Bratislava?
Ako dlho bude trvať prehliadka? How long is the tour?
Čí je to pamätník? Whose memorial is it?
Čo by ste si chceli pozrieť? What would you like to see?
Čo je to za budovu? What´s that building?
Čo je to za pomník? What monument is it?
Čo je tu mimoriadne pozoruhodné? What should I see while I´m here?
Čo je typické pre túto oblasť? Are there any local specialities?
Chcel by som ísť na prehliadku mesta. I´d like to go sightseeing.
Chcel by som si pozrieť pamätihodnosti mesta. I´d like to see the sights of the
town.
Chcem ísť do múzea/do mesta. I´d like to go to the museum/the city.
Je tu sprievodca, ktorý hovorí po anglicky? Is the guide speaking english here?
Je zámok sprístupnený verejnosti? Is the castle open to the public?
Kam vedie táto ulica? Where does this street go?
Kde sa práve nachádzame? Where are we just now?
Kedy bol postavený...? When was... built?
Koľko obyvateľov má Londýn? How many inhabitants has London?
Koľko stojí prehliadka hradu? How much is the guided tour of the castle?
Kto je tu pochovaný? Who is buried here?
Kto organizuje prehliadku mesta? Who does the sightseeing tour organize?
Mohli by ste mi ukázať niektoré pamiatky? Could you show me any sights?
Mohli by ste nám zorganizovať prehliadku na pondelok? Could you organize
the guided tour for Monday for us?
Mohli by ste zabezpečiť pre našu skupinu sprievodcovskú službu? Could you
arrange the guide service for our group?
Most bol postavený v minulom storočí. The bridge was built last century.
Môžem ťa povodiť po meste? May I show you round the town?
Môžeme tu fotografovať? Are we allowed to take photographs here,
Pred sebou vidíte... In front of us is...
Rád by som si pozrel starú časť mesta. I´d like to see the Old Town.
Radnica stojí tesne vedľa ... The town hall is situated close to...
Robíte aj nočné prehliadky mesta? Do you also arrange evening tours of the
town?
Sú nejaké prehliadky mesta? Are there sightseeing tours of the town?
Tu sa narodil Ernest Hemingway. Here Ernest Hemingway was born.
Tu vidíte... Here you can see...
Tu žil/zomrel John Smith. John Smith lived/died here.
Ukážem vám prístav. I´ll show you the harbour.
Určite si pozrite... Well, you must visit...
V ktorom roku/storočí bola postavená táto budova? What year/century was this
bulding built?
Z ktorého storočia pochádza tento zámok? What century is this castle?
Z ktorého storočia pochádza...? What century is ...?
NA POŠTE
Aké je poštovné za... ? How much is the postage for ...?
Ako dlho ide list do Bratislavy? How long will the letter to Bratislava take?
Aký je poplatok za doporučený list? How much is the fee for a registered letter?
Dajte mi, prosím, jednu sprievodku na balík. Give me a dispatch note, please.
Chcem poslať tento list letecky. I´d like to send this letter by airmail.
Chcem(e) poslať tento balík do zahraničia. I´d (We´d) like to send this parcel
abroad.
Kde je tu najbližšia pošta? Where´s the nearest post office here?
Kde možno kúpiť pohľadnice? Where can I buy the picture postcards?
Kde možno podať balík? Where can I/we send this parcel by post?
Kde možno podať telegram? Where can I send a telegram?
Kde predávajú poštové známky? Where are the postage stamps sold?
Koľko sa platí za list do Kanady? How much is the letter to Canada?
Koľko stojí poslanie listu do Kanady? What is the postage to send a letter to
Canada?
Koľko váži tento balík? What´s the weight of this parcel?
Prosím si potvrdenku. Could I have a receipt, please?
Pozývam vás na obed. I´d like to invite you to lunch.
Prečo si neprišiel? Why didn´t you come...?
Prepáčte, že meškáme! I am sorry to be late!
Prepáčte, že som sa oneskoril. Excuse me for being late.
Prídeme vám naproti na stanicu. We shall meet you at the station.
Rád by som prišiel. I´d like to come.
Radi by sme vás pozvali na obed. We throught we´d take you out for lunch.
Smiem ti predstaviť pána Smitha? Allow me to introduce Mr. Smith.
Smiem vás odprevadiť do hotela? May I see you off to the hotel?
Smiem vás pozvať na pohár vína? May I invite you for a drink of good wine?
Smiem vás zoznámiť s ...? May I introduce you to...
Stretneme sa večer. We´ll meet in the evening.
Teší ma! (pri predstavovaní)
Teší ma, že som sa s vami zoznámil. Pleased to meet you. I am pleased to meet
you.
Teším sa, že vás zase vidím. I am happy to see you again.
To je moja manželka. This is my wife.
Vy sa ešte nepoznáte? Haven´t you met before?
Zoznámte sa. Introduce yourselves.
STRETNUTIE – POZVANIE
Aký máš dnes program? What are your plans for today?
Budem(e) ťa čakať pri/v... I´ll (We´ll) wait for you near in/at...
Buďte tu zajtra presne o ... Be here tomorrow on the stroke of.... on the dot,
please.
Istotne prídem. I´ll certainly come.
Kde sa môžeme stretnúť? Where can we meet?
Kde sa stretneme? Where can we meet?
Kde vás dnes zastihnem? Where can I find you today?
Kde vás môžeme zastihnúť? Where can we reach you?
Kedy sa stretneme? When can we meet?
Kedy sa zase uvidíme? When shall we meet again?
Milé, že sme sa stretli. It was nice to meet you.
Minuli sme sa len o niekoľko minút. We´ve missed each other just by several
minutes.
O koľkej sa stretneme? At what time can we meet?
Pani Smithová, toto je pán Booth. Ms Smith, this is Mr Booth.
Poznáte sa už? Have you ever met?
RODINA
Dovoľte mi, aby som vám predstavila svojho manžela. Allow me to
introduce my husband
Dovoľte, aby som vám predstavil svoju sestru. Let me introduce you to
my sister.
Máte veľkú rodinu? Do you have a large family?
May I introduce my husband?
Moja manželka je Britka. My wife´s British.
Nevideli ste náhodou niekde nášho syna? Haven´t you seen our son
around here by chance?
Sme dvaja dospelí a jedno dieťa, dve, tri... deti. We are two adults and
one child, two, three ... children here.
To je moja/naša dcéra. This is my/our daughter.
To je môj manžel. This is my husband. It´s my husband.
Toto je moja manželka. It´s my wife.
BLAHOŽELANIA, PRIANIA, POZDRAVY
V REŠTAURÁCII – V KAVIARNI - STRAVOVANIE
Ahoj. Hello.
Cíť(te) sa tu ako doma. Be/Feel at home here.
Do skorého videnia! See you soon!
Dobré ráno! Good morning!
Dobrú noc! Goog night!
Dobrý deň! (dopoludnia) Good morning!
Dobrý deň! (odpoludnia) Good afternoon!
Dovidenia zajtra! See you tomorrow!
Gratulujem vám k... I congratulate you on...
Maj sa. Bye-bye.
Majte sa dobre! Good luck! Have a good time!
Na zdravie! Your health! Cheers!
Srdečné blahoželanie k... Congratulations on ...
Srdečné blahoželanie! Congratulations!
Šťastné narodeniny! Happy birthday!
Šťastnú cestu! Have a nice/a good trip!
Šťastný Nový rok! Happy New Year!
Tak zatiaľ. So long for now.
Veľa šťastia! Good luck!
Veselé sviatky! Happy holidays! Have a nice holiday!
Veselé Vianoce! Merry Christmas!
Všetko dobré do nového roku! Happy New Year!
Všetko dobré! Good luck! I wish you well!
Všetko najlepšie k narodeninám. Happy birthday!
Zdravím. Hello.
Zlom väz! Break your neck! Good luck!
... už nie je čerstvý. ... is nolt fresh yet.
Aká je dnes ponuka? What´s today´s special?
Ako je to pripravené? (o jedle) How do you do it?
Ako si prajete pripraviť steak? How would you like the steak?
Čí je ten kabát? Whose coat is it?
Čo bude na obed? What´s for lunch?
Čo budete piť? What will you drink?
Čo nám odporúčate? What can you recommend? What would you recommend to
us?
Čo si dáme? What shall we have?
Čo si dáte na pitie? What would you like to drink?
Čo si dáte? What are you having?
Dajte mi, prosím, tri porcie zmrzliny. Give me three portion ice creams, please.
Dajte mi/nám, prosím... Give me/us....., please.
Dajte nám menu číslo 2. Give us the dish number two.
Dám si aperitív. I am going to have an aperitif.
Dám si drink. I´m going to have a drink.
Dám si... I´ll have...
Dáte si aperitív? Would you like a starter?
Dáte si ľad do whisky? Would you like whisky with ice?
Dáte si ľadové kocky do ... ? Do you want the ice cubes into ... ?
Dnes bude mäso. Today we have meat.
Dnes nebude mäso. Today we have not meat
Dobrú chuť! Bon Appetit! Enjoy your meal!
Doneste mi/nám, prosím... Bring me/us...., please.
Ešte som nejedol. We have nothing to eat yet.
Ešte som neobedoval. I haven´t lunched yet.
Ešte som sa nerozhodol. Sorry, I haven´t decided yet.
Fľašu šampanského, prosím. A bottle of champagne, please.
Chcel by si/chceli by ste niečo jesť? Would you like to have something to eat?
Chcel by som platiť. I´d like to pay.
Chceli by sme večerať. We´d like to dine.
Chcem hovoriť s vedúcim. I´d like to speak to the manager, please.
Chutí vám? Are you enjoing your meal?
Je tento stôl voľný? Is this table free?
Je tu ešte voľné miesto? Is there an empty place here?
Je tu niekde dobrá čínska reštaurácia? Is there a good Chinese restaurant around
here?
Je v cene aj obsluha? Is the service included in the price?
Jedno malé svetlé pivo. A half of lager.
Jedno veľké tmavé pivo, prosím. A pint of bitter, please.
Je prestreté pre tri osoby. The table is set for three persons.
Kde sa podáva jedlo? Where is the meal served?
Kedy sa podáva jedlo? What time is the meal served?
Koľko platíme? How much are we to pay?
Len jeden malý šalát, prosím. Just a side salad, please.
Mám diétu. I am on a diet.
Mám chuť na hamburger. I have a desire for hamburger.
Mám rezervovaný... I´ve reserved...
Máme rezervovaný stôl pre dvoch. We´ve got reservation for two.
Máte aj vegetariánske jedlá? Do you also have any vegetarian dishes? Do you
have some meals for vegetarians?
Máte stôl pre jednu osobu, prosím? A table for one, please.
Máte vybraté? Are you ready to order?
Mohli by sme si prisadnúť? Would you mind if we sit here?
Mohli by ste mi priniesť .... polievku? Could you bring me the .... soup?
Mohol by som raňajkovať zajtra už o ...? Could I have breakfast tomorrow at....
o´clock?
Môžem dostať ešte jednu lyžicu? Could I have another spoon, please?
Môžem dostať stôl v časti pre nefajčiarov? Could I have one table in the nonsmoking area, please?
Môžem ti/vám doliať ešte trocha...? Can I pour in more...?
Môžem vám ešte naliať? May I pour in more?
Môžete mi odporučiť nejakú špecialitu? Can you recommend to me some
speciality?
Na zdravie. Cheers.
Naobedujeme sa v jedálni. We´ll have lunch in the canteen.
Nech sa páči ku stolu! Take your seats at the table, please!
Nechajte si drobné. Keep the change.
Nemám drobné. I have no change.
Nie si hladný? Aren´t you hungry?
Nie som smädný. I am not thirsty.
Nie som spokojný s obsluhou. I am not satisfied with the service.
O chvíľu zatvárame! Time, ladies and gentlemen, please!
O koľkej sa podávajú obedy? What time is dinner served?
Obedovali ste už? Have you had your lunch yet?
Objavil som príjemnú reštauráciu. I´ve found a cosy restaurant.
Obsaďte nám, prosím, miesta pri stole... Save us a place at the table...
Obsluha je zahrnutá v cene. The service is included in the price.
Obsluha, prosím! Waiter!
Obsluhuje tu niekto? Is anybody artending here?
Obsluhujú vás už? Are you being served?
Obslúžte sa, prosím, sami. Serve yourselves, please.
Pán hlavný, jednu kávu. Waiter, one coffee, please!
Pán hlavný, platím(e)! Waiter, the check, please! Waiter, the bill, please!
Pán hlavný, prineste mi jedno malé pivo. Waiter, one short lager, please.
Pán hlavný, prineste mi/nám, prosím, ešte jeden príbor. Waiter, may I/we have
one cutlery, please?
Pán hlavný, prineste nám prosím, jedálny/nápojový lístok! Waiter, would you
bring us the menu/the beverage list, please?
Pijem čistý džin. I trink pure gin.
Pijem kávu bez cukru. I drink sugarless coffee.
Pijem kávu s cukrom. I drink coffee with sugar.
Platím v eurách. I pay in euros.
Platím za všetkých. It´s my treat.
Platíme osobitne. We shall pay separately.
Platíme vopred alebo až potom? Are we to pay in advance or after?
Podávajú tu dobrú stravu. They serve good nosh here.
Podávajú v reštaurácii teplé a studené jedlá? Are hot and cold meals served in
the restaurant?
Poďme obedovať. Let´s have lunch.
Pohár vína, prosím. A glass of wine, please.
Posledné objednávky, prosím. Last orderds, please!
Pozývam ťa na čaj. I´d like to invite you for a cup of tea.
Prineste mi chlieb, prosím. Could I have some bread, please?
Prineste mi, prosím, jedno espresso. Could you bring me one espresso, please?
Prineste mi, prosím, jednu porciu... Bring me one portion of...., please.
Prineste mi, prosím, pohár vody. Bring me a glass of water, please.
Prineste mi/nám, prosím, prepečený, neprepečený biftek. Bring me/us the welldone, underdone steak, please.
Prineste nám, prosím, fľašu bieleho/červeného vína/minerálky. Will you bring
us a bottle of white wine/red wine/mineral water, please?
Prineste nám smotanu do kávy. Bring us the cream for the coffee, please.
Prosím si čistú whisky! One pure malt whisky, please!
Prosím si pohár vody. A glass of water would be very nice.
Prosím si polievku a potom steak. I´ll have the soup and a steak to follow, please.
Prosím si vrecúško hranolčekov s kečupom. A packet of chips with ketchup,
please.
Reštaurácia je otvorená od .... do .... hodiny. The restaurant is open from... till ...
Reštaurácia je pre nás priveľmi luxusná. The restaurant is too luxurious for us.
Rezervujte mi, prosím, jeden stôl pre dve osoby. I´d like to make a table
reservation for two persons.
Rezervujte mi, prosím, na ... hodinu stôl pre ... osôb. Reserve the table for me
for ... persons for ... o´clock.
Sme hladní. We are hungry.
Smiem ti/vám doliať? May I fill up your cup/glass?
Som hladný. I am hungry.
Som strašne hladný. I am dreadfully hungry.
Stôl je rezervovaný do ... hodiny. The table is reserved till ... o´clock.
Stravujem sa vegetariánsky. I eat vegetarian food.
Stravujeme sa sami. We are selfcatering.
Stravujeme sa v blízkej reštaurácii. We eat in the near restaurant.
Sú tieto stoly už obsadené? Are these tables taken?
Sú tu voľné miesta? Are these seats taken?
Teplá strava sa podáva do ... hodiny. The hot meals are served till ... o´clock.
To jedlo je nedovarené. I´m sorry, but this isn´t properly cooked.
To jedlo je rozvarené. I´m sorry, but this is overcooked.
Tu chýba ešte jeden pohár. There´s one glass missing here.
Tu chýba ešte jeden príbor. There´s one cutlery missing here.
Účet nesúhlasí. The bill is not correct.
Už si jedol? Have you had your meal yet?
Už sme obedovali. We´ve already had our lunch.
Už som jedol. I´ve already eaten.
Vymeňte nám, prosím, obrus! Would you bring us a clean tablecloth, please?
Vypime si presso kávu! Let´s have a cup of espresso coffee!
Zaplatil všetkým hosťom rundu piva. He bought a round of beer for all the
guests.
Zaplatím to všetko spolu. All together, please.
Zaplatíme každý zvlášť. Separate bills, please.
Zavolajte, prosím čašníka. Call the waiter, please.
Zvyšok je pre vás. That´s for your.
V LEKÁRNI
Dajte mi, prosím, liek proti ... Give me a remedy for...., please.
Dajte mi, prosím, niečo proti bolestiam hlavy, zubov, žalúdka... I´d like
something for a headache, toothache, stomachache...
Dostanem tento liek aj bez lekárskeho predpisu? Can I get this medicine without
prescription, too?
Kde je najbližšia lekáreň (s nočnou pohotovostnou službou)? Where´s the
nearest pharmacy (with emergency night service)?
Ktorá lekáreň má nočnú službu? Which pharmacy has the night service?
Máte niečo na spanie? Can you give me something for insomnia?
Máte niečo proti chorobe z lietania? Have you something against air sickness?
Máte niečo proti morskej chorobe? Do you have anything against seasickness.
Musím si kúpiť aspirín. I must buy aspirin.
Nemáte náhodou aspirín? Have you got an aspirin, by any chance?
Potrebujem náplasť. I need some plasters.
Potrebujem obväz. I need some a bandage.
Tento liek dostať iba na recept? Is this medicine on prescription only?
Tento liek, prosím. This medicine, please.
Vyskúšajte tieto kvapky. Try these drops.
U LEKÁRA – ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY
... leží v bezvedomí. ....lies/is unconscious.
Ako dlho to už máte? How long have you had it?
Bolí ma brucho. I´ve got a bellyache.
Bolí ma hlava. I have a headache.
Bolí ma hrdlo. I have/I´ve got a sore throat.
Bolí ma... I´ve got... ache.
Bolia ma oči. My eyes hurt.
Bolia ma uši. I´ve got an earache.
Cestou mi prišlo zle. I was sick during the journey.
Cítim sa dobre. I feel well/fine/ good.
Cítim sa o niečo lepšie. I feel better. I feel a little better.
Ďakujem, cítim sa vynikajúco, už lepšie. Thank you, I feel wonderful, better.
Dostal som horúčku. I´ve got a fever.
Dostal som kŕč do nohy. I´ve got the cramps in my leg.
Dostal som úpal. I´ve got sunstroke.
Chcem si dohodnúť termín. I´d like to make an appointment.
Chráňte sa pred slnkom. Keep away from the sun. Keep out of the sun.
Je mi na vracanie. I am sick. I feel sick.
Je mi zle. I feel sick.
Kde to bolí? Where does it hurt?
Kde tu nájdem doktora? Where can I find a doctor here?
Kde vás bolí? Where does it hurt?
Kedy ordinuje lekár? What are the doctor´s office hours?
Kedy ordinuje...? When are the surgery hours of... ?
Kto tu vie poskytnúť umelé dýchanie? Who can provide mouth-to-mouth
resuscitation?
Kto vie poskytnúť prvú pomoc? Who can give the first aid?
Lekár hneď príde. The doctor is coming soon.
Mali by ste ísť k lekárovi. You´dbetter see a doctor.
Mám horúčku. I´ve got a fever.
Mám chrípku. I´ve got a flu.
Mám veľké bolesti. I´ve got excrutiating pains.
Mám zápchu. I´m constipated.
Mám závrat. I feel dizzy.
Mám žalúdočné kŕče. I´ve got stomach cramps.
Máte bolesti? Do you feel any pain?
Mávam závraty. I suffer from giddiness.
Môžem vám nejako pomôcť? Can I help you anyway?
Môžete mi ošetriť zuby? Could you treat my tooth?
Môžete mi predpísať...? Can you prescribe... for me?
Môžete opraviť túto protézu? Can you repair this denture?
Musím držať diétu. I must be regular in my diet.
Musím ísť k doktorovi. I must go to the doctor. I must visit the doctor.
Musím ísť k lekárovi. I have to see a doctor.
Musíte ísť do nemocnice. You´ll have to go into hospital.
Musíte ísť na operáciu. You must have an operation.
Musíte ostať ležať. You must stay in bed
Natiahol som si sval. I´ve pulled a muscle. I tore a muscle.
Necítim sa dobre. I feel unwell/uneasy.
Necítim sa tu dobre. I don´t feel weel here.
Nedýchajte! Stop breathing!
Nemám očkovací preukaz. I don´t have the vaccination card.
Nemôžem nič zdvíhať. I can´t liff things.
Nemôžem sa zohnúť. I can´t bend down properly.
Nemôžem vydržať tie bolesti. I can´t stand the pain.
Nevidím dobre. I´m having difficulty seeing.
Neznášam horúčavy. I can´t stand heats.
Neznášam slnko. I am sun intolerant.
Nikto nie je zranený. Nobody is injured.
Obaril som sa. I´ve scalded myself.
Opuchli mi nohy. My legs have swollen.
Ošetrite mi, prosím, ruku. Dress my wound, please.
Otvorte ústa. Open your mouth.
Pália ma oči. My eyes hurt.
Pichá ma v ... I´ve got a stabbing pain in my...
Počkajte v čakárni, prosím. Please take a seat in the waiting room.
Pokazil som si žalúdok. I´ve got an upset stomach. I ruined my stomach. My
stomach has been troubling me.
Popálil som sa. I´ve burnt myself.
Porezal som sa. I´ve cut myself.
Poštípala ma včela. I´ve been stung by a bee.
Potrebujete pomoc? Do you need help?
Prax doktora Glatza. Dr Glatz´s surgery.
Predpíšem vám... I´ll give you a prescription for...
Prišlo mi zle. I don´t feel well.
Si/ste chorý? Do you feel sick?
Slzia mi oči. My eyes are watering.
Som alergický na čokoládu. I am allergic to chocolate.
Som chorý. I feel ill.
Som očkovaný proti kiahňam. I am vaccinated against smallpox.
Som strašne prechladnutý. I´ve a severe cold.
Spálil som si chrbát. My back is sunburnt.
Štípe ma chrbát. My back smarts.
To sa dá vydržať. It´s bearable.
To sa nedá vydržať! It´s not bearable.
Točí sa mi hlava. I feel dizzy.
Tu je moja karta poistenca. Here´s my medical insurance card.
Tu ma bolí. It hurts me here.
Tu mám prudké/bodavé bolesti. I´ve got/have acute/stabbing ache here.
Už ste boli u nás? Have you been to us before?
Veľmi som prechladol. I´ve got a bad cold.
Vykĺbil som si členok. I sprained my ankle.
Vykĺbil som si nohu. I´ve put my leg out of joint.
Vypadla mi plomba. I´ve lost a filling.
Vytkol som si členok. I´ve twisted my ankle.
Zadržte dych. Hold your breath.
Zakašlite. Cough.
Zavolajte sanitku! Call the ambulance! Can you call an ambulance?
Zavolajte, prosím, rýchlo doktora. Call the doctor, please!
Zlomil som si nohu. I broke my leg.
POLÍCIA
Bol plešatý. He was bald.
Bol som okradnutý. I´ve been mugged.
Bol som prepadnutý. I´ve been attacked.
Cestujem sám. I travel alone.
Čo mám teraz robiť? What shall I do now?
Čo tu robíte? What are you doing here?
Dopustili ste sa dopravného priestupku. You´ve committed a traffic offence.
Chcel by som zahlásiť stratu dokladov. I´d like to report the loss of documents.
Je to vaše? Is it yours?
Kde sa to presne stalo? Where did it happen exactly?
Kedy idete naspäť na Slovensko? When are you goping back to the Slovakia?
Kedy sa to presne stalo? When did it happen exactly?
Kedy sa to stalo? When did it happen?
Kedy ste spozorovali, že...? When did you notice that... ?
Komu to patrí? Whom does it belong to?
Konal som v sebaobrane. I acted in self-defence.
Kontaktujte náš konzulát, prosím. Contact our consulate, please.
Kto je za to zodpovedný? Who´s responsible for it?
Legitimujte sa! Show your identity card!
Mal bradu. He had a beard.
Mal fúzy. He had a moustache.
Mal som nehodu. I´ve been involved an accident.
Mám na to právo. I am entitled to it.
Mám na to svedkov. I have the witnesses to prove it.
Máte pri sebe zbraň? Do you have any weapon with you?
Máte tušenie, kedy...? Do you know when...?
Máte už neplatný pas. Your passport is not valid yet.
Minul som svoje posledné peniaze. I´ve spent my last money.
Mohli by ste opísať vinníka/vinníčku? Can you describe the person?
Môj syn je nezvestný. My son is missing.
Môžem sa spýtať, o čo ide? Can I ask what it´s about?
Môžete to vysvetliť, prosím? Could you explain that, please?
Musím sa sťažovať na... I must complain about...
Musím(e) dlho čakať? Am I (Are we) to wait a long time?
Musíte zaplatiť pokutu ... eur. You must pay the ... euros fine.
Na koho sa mám(e) obrátiť? Whom am I (are we) to contact?
Na odpočívadle nás okradli. We were robbed at the lay-by.
Nemám pri sebe doklady od auta. I don´t have the vehicle documents with me.
Nemám pri sebe pas. I don´t have the pasport with me.
Nemáte v poriadku papiere. Your papers are not valid.
Nenašli ste náhodou moju peňaženku? Haven´t you found my purse by chance?
Neviem sa rozhodnúť. I don´t know how to decide.
Neviem si spomenúť, či... I can´t remember if...
Potrebujeme vašu výpoveď. You´ll have to make a statement.
Pôjdete mi svedčiť? Would you testify for me?
Prepadli ma v noci na ulici. I was attacked in the street at night.
Radi by sme hovorili s naším konzulátom. We´d like to speak to our consulate.
Som nevinný. I am innocent.
Som tu služobne. I am on a business trip here.
Som uzrozumený. I have come to te agreement.
Spíšte, prosím, protokol o.... Write out down a report on...., please.
Stratil som pas. My passport got lost.
Stratil som peňaženku. I´ve lost my purse.
Stratil som svoj doklad totožnosti. I lost my ID.
To je moja vina. It´s my fault.
To nebola moja chyba. It was not my fault.
To nie je moja vina. It´s not my fault.
To nie je moje. That is not mine.
To nie sú moje veci. These are not my things.
Trvám na tom, aby ... I insist that...
Tu podpíšte, prosím. Please sign here.
Ukradli mi auto. I had my car stolen.
Upovedomte, prosím, mojich rodinných príslušníkov. Inform my family
members, please!
V noci nás okradli. We were robbed at night.
V súrnom prípade ma nájdete na tomto čísle... In case of emergency you can
find me at this number...
Vy ste to nevideli? Haven´t you seen yet?
Zanechajte nám tu správu. Leave the message for us, please.
NAKUPUJEME
... je úplne vypredaný. ... is completely sold out.
... má ročnú záruku. ...has one year guarantee.
... mi je príliš veľký. ... is too large for me.
Akú veľkosť potrebujete? What´s your size? What size do you take you?
Beriete aj cestovné šeky? Do you also accept traveller´s cheques?
Bývajú tu týždenné trhy? Are the weekly markets held here?
Čo stojí kilo mäsa? How much is a kilo of meat?
Čo za to pýtate? What are you asking?
Dajte mi ... dag šunky. May I have... grams of ham, please?
Dajte mi, prosím, kilo chleba. One kilo of bread, please.
Dajte mi, prosím, liter mlieka. Give me one litre of milk, please.
Dajte mi, prosím, o číslo menšie/väčšie topánky. Give me one size smaller/larger
shoes, please.
Dajte mi, prosím, pol kila... Give me half a kilo of..., please.
Dajte mi, prosím, škatuľku zápaliek. One matchbox, please.
Dajte mi/nám, prosím, jednu automapu. Give me/us one road map, please.
Do koľkej sú otvorené obchody? What time do the shops close?
Dostanete na to potvrdenku. You will get it on presentation of the receipt.
Ešte niečo? Anything else?
Ešte vám vydáme ... eur. We´ll give you... euros back yet.
Hľadám... I´m looking for...
Chcel by som hovoriť s vedúcim predajne. I´d like to speak to the shopwalker.
Chcel by som..., prosím. I´d like..., please.
Chcela by som reklamovať poškodený tovar. I´d like to claim damaged goods.
Chcete to mať zabalené ako darček? Would you like it gift-wrapped?
Idem nakupovať. I am going shopping.
Je obchod otvorený aj v nedeľu? Is the market open on Sundays, too?
Kabát mi je príliš malý. The coat is too small for me.
Kde je obchodný dom? Where is there a department store?
Kde sú skúšobné kabínky? Where are the fitting rooms?
Kedy je obedňajšia prestávka? When is the lunch break?
Kedy sa otvára/zatvára tento obchod? What time does this shop open/close?
Kedy to bude hotové? When will it be ready?
Kto je na rade, prosím? Who´s next, please?
Mám veľkosť... I´ve got size...
Mám(e) už len ... eur, korún... I (We) have only ... euros, crowns...
Máte mapu mesta Londýna? Do you have the street map of London?
Máte mi vydať? Have you small change?
Máte niečo lacnejšie? Do you have anything cheaper?
Máte niečo lepšie? Do you have anything better?
Máte niečo proti komárom? Do you have some mosquitocide?
Máte niečo v akcii? Do you have any sales on?
Máte záujem o... ? Are you interested in...?
Máte...? Do you have?
Mohli by ste mi, prosím, ukázať...? Could you show me..., please?
Mohli by ste to poslať na túto adresu? Could you send it to this address?
Môžem platiť kreditnou kartou? Can I pay with a credit card?
Môžem si vyskúšať tieto šaty? May I try this dress?
Môžem si vyskúšať?... Can I try...?
Môžem vám pomôcť? Can i help?
Môžete mi rozmeniť...? Can I get change for...?
Môžete nám poslať ponuku? Could you send us a quote?
Na ktorej polici nájdem...? On what shelf can I find...?
Nedostaneme zľavu? Can I get the price reduction?
Nefunguje to. It doesn´t work properly.
Nemáte menšie balenie? Don´t you have a smaller packing?
Nesedí to. It doesn´t fit.
Nie, ďakujem, len pozerám. Thanks. I´m just looking.
Obedňajšia prestávka je od... do... The lunch break is from... till....
Obchod má od... do... otvorené/zatvorené. The shop is open from ... till... The
shopping ours are from ... to ... .
Obchody sa otvárajú o ... hodine popoludní. The shops open at... o´clock, in the
afternoon.
Obchody sú cez obed zatvorené. The shops are closed at noon.
Od koľkej do koľkej je otvorené? What are the shopping hours?
Odvážte mi, prosím, dve kilá... Weigh I have a two kilos of ..., please.
Platí sa záloha na fľaše? Is there a deposit for the bottles?
Platím šekom. I pay by cheque.
Počas sviatkov sú obchody zatvorené. Shops are closed for the holidays.
Predvediem vám to. Let me demonstrate it for you.
Prineste mi, prosím, o číslo menšie/väčšie... Bring me one size smaller/larger...
one, please.
Pripravte si, prosím, drobné! Prepare the change, please!
Prosím si škatuľku cigariet značky Marlboro. One packet of cigarettes of the
brand Marlboro, please.
Radšej by som chcel niečo lacnejšie. I´d prefer something less expensive.
Rozmeňte mi, prosím, ... na drobné. Can you give me change for...?
Spotrebujte do... Use up by ... Expiration date by...
Sú fľaše zálohované? Are the bottles returnable?
Šaty mi sedia. The dress fits me.
Technické údaje nájdete tu. The technical details are here.
To je mi príliš drahé. It´s too expensive for me.
To je trochu drahé. That´s a bit more than I wanted to pay.
To je všetko, ďakujem. That´s all, thank you.
To mi je príliš úzke. It´s too tight for me.
To nie je dosť veľké. It´s not large enough.
To sa mi páči. Vezmem si to. I like it. I´ll take it.
Toto je náš najnovší...This is our latest...
Trhy tu bývajú každý týždeň, vždy v sobotu. The markets are held every week,
on Saturdays.
Už nemáme viac záujem. We are not interested anymore.
V nedeľu a vo sviatok zatvorené. Closed on Sundays and Holidays.
Vezmem si toto. I´ll have this.
Vystavte mi/nám, prosím, faktúru! Make out an invoice for me/us, please!
Kde si sa naučil tak dobre po anglicky? Where did you learn to speak english so
well?
Ľutujem, nerozumel som tomu. I´sorry, I didn´t understand that.
Mohli by ste hovoriť trochu pomalšie? Could you speak a bit more slowly,
please?
Mohli by ste to povedať trochu hlasnejšie, prosím? Could you speak up a bit,
please?
Musíš hovoriť nahlas. You must speak loudly/up.
Nehovorím príliš dobre po anglicky. I don´t speak english very well.
Nerozumiem vám. We don´t understand you.
Nerozumiem. I don´t understand.
Ovládam anglický jazyk. I speak english.
Pokúsim sa byť čo najstručnejší. So I´ll try to make this as short as possible.
Potrebujem tlmočníka. I need an interpreter.
Rozumeli ste mi? Have you understood me?
Rozumiem, keď hovoríte pomaly. I understand if you speak slowly.
Rozumiem. I understand.
Rozumiete mi? Do you understand me?
Tlmočím do... I act as an interpreter into...
Všetko som rozumel. I could understand everything.
Zopakovali by ste to, prosím? Could you repeat that, please?
Zopakujte to, prosím, ešte raz. Say it again, please.
JAZYKOVÉ PROBLÉMY
KULTÚRA
Aké jazyky ovládaš/ovládate? What foreign languages can you speak?
Ako sa to povie po anglicky? How do you say it in English? How is it in English.
Ako sa to vysloví? How do you pronounce that?
Ako sa vyslovuje toto slovo? What´s the pronunciation of this word?
Ako tomu mám rozumieť? How can I see what you mean?
Čo znamená toto slovo? What´s the meaning of this world?
Dorozumiem sa aj po anglicky I can make myself understood in english, too.
Dorozumievali sme sa iba po... We could make ourselves understood just in...
Hovorím obstojne/trocha po anglicky. I speak reasonable/passable english.
Hovorím/rozumiem trocha po anglicky. I speak/understand a little english.
Hovoríte po anglicky? Do you speak English?
Hovoríte po slovensky? Do you speak Slovak?
Hovorte hlasnejšie, nič nerozumiem. Speak up loudly, I can´t understand.
Ako sa vám páči program? How does that sound?
Čo dávajú dnes v televízii? What´s on at TV today?
Dávajú dobré predstavenie... There´s a good show on at the...
Chcel by som ísť na výstavu. I´d like to see some exhibition.
Chcel by som tri lístky na Carmen. I´d like three tickets for Carmen.
Kedy sa začne prehliadka múzea so sprievodcom? What time does the guided
tour of the museum begin?
Kto namaľoval tento obraz? Who painted this picture?
Máme lístky na... We´ve got tickets for...
Máte ešte lístky na dnes? Have you got tickets for today?
Mohli by ste pre našu skupinu zorganizovať návštevu divadla? Would you
organize the visit of a theatre for our group?
Od koho pochádza tento obraz? What´s the autor of this picture?
Prosím si jeden lístok do ... radu. I´d like a seat in the row... .
Rád by som išiel (radi by sme išli) na koncert. I´d/We´d like to go to a concert.
Rád by som išiel na operu. I´d like to see an opera.
Rád by som navštívil skanzen. I´d like to visit an open-air museum.
Rád by som navštívil Westminsterské múzeum. I´d like to visit Westminster
museum.
V pondelok, nedeľu sú galérie zatvorené. Galleries are closed on Mondays, on
Sundays...
Vstup je bezplatný. The entrance is free. No admission free.
Vstupné je ... eur na osobu. Admission is ... euros per person.
Vstupné pre deti je... Admission fee for children is...
Vstupné pre dospelých je... Admission fee for adults is...
Z ktorého storočia/tisícročia pochádza .... ? Which century/millenium is... ?
PRÍKAZY, POKYNY, VÝZVY, POŽIADAVKY, ODPORÚČANIA
ZÁKAZY
Buďte taký láskavý, vysvetlite mi... Be so kind to explain me...
Dajte mi, prosím, pokoj! Leave me alone, please!
Dajte si, prosím, .... do šatne. Put your... to the cloakroom, please.
Dali by ste, prosím, pozor na naše veci? Could you keep an eye on our things,
please?
Dávajte pozor! Pay attention, please!
Drž(te) sa zábradlia! Hold on to the railing!
Držte sa vpravo! Keep over to the right!
Choďte rovno touto ulicou až k ... Go straight on/ahead this street as far as...
Choďte rovno. Go/drive straight on.
Jazdite pomalšie, prosím! Drive more slowly, please!
Mobilné telefóny sú v tejto budove zakázané. Mobile phones are banned in this
building.
Mohli by ste mi požičať niečo na písanie? Could you lend me something to write
with?
Mohli by ste mi ukázať cestu, smer ...? Could you tell me the way, the direction...
Môžem tu fajčiť? Do you mind if I smoke?
Môžete sa posunúť o kúsok nabok? Can you move a little aside?
Musíte sa rozhodnúť! You must decide!
Nahraďte mi, prosím, škodu spôsobenú... Indemnify me for the damage caused
by..., please.
Nasadať, prosím! All aboard!
Nedýchajte! Stop breathing!
Neobťažujte ma! Leave me alone! Don´t trouble me!
Nerobte paniku! Don´t panic!
Nerozčuľujte sa! Take it easy!
Nesmieš zabudnúť, že ... You must bear in mind that...
Netlačte sa, prosím! Don´t push, please!
Nezabudnite si vziať so sebou... Don´t forget to take...
Obsaďte nám predné sedadlá! Could you keep the front seats for us?
Otvorte, prosím, okno! Open the window, please!
Otvorte, zatvorte, prosím, dvere. Open, close the door, please!
Plaťte pri pokladni! Pay at the cash desk!
Počas zápchy vypnite motor! At the time of the traffic jam stop the engine!
Počkajte ma pri východe. Wait for me at the exit.
Počkajte, prosím, kým ... Wait until...., please.
Počkajte, prosím, sekundu! Wait a second, please!
Poď sem! Come here!
Poďme večerať. Let´s have supper.
Pohni! Move along!
Pomoc! Help!
Pomôžte mi, prosím! Help me, please!
Ponáhľajte sa, prosím! Hurry up, please!
Postavte sa do radu! Queue up! Line up! Join the queue! V športe: get into a line!
Postavte, prosím, moje veci do izby. Put my things into room, please.
Postúpte, prosím, ďalej! Move along, please!
Povedzte mi, prosím, kto je pán Thomson. Tell me who is Mr. Thomson, please.
Povedzte to po anglicky! Say it in english, please!
Prejdite cez ulicu... Cross the street....
Príďte k nám! Come to see us!
Príďte o týždeň! Come in a week.
Príďte okamžite! Come immediately.
Príďte večer! Come in the evening!
Príďte, prosím, zajtra o tomto čase. Come tomorrow this time, please.
Pripútajte sa, prosím! Fasten your belts, please!
Prosím, tu podpíšte! If you could just sign here...
Sadnite si sem! Sit down here!
Tak poďme! Well, let´s go!
Teplo sa oblečte! Wrap up well!
Teraz môžete upratať izbu, prosím. Make up the room now, please.
Ticho, prosím! Silence, please!
Tu sa nesmie fajčiť. This is a non-smoking area.
Tu sa nesmie fotografovať. You can´t take photos in there.
Ukážte mi Edinburgh na mape. Show me Edinburgh on the map.
Ukážte mi to, prosím, na mape. Show me it on a map, please.
Ukážte mi, prosím, kde sú umyvárne. Will you tell me, please, where the
washroom is?
Ukážte mi, prosím, moju izbu. Show me my room, please.
Urobme si výlet do prírody! Let´s take a nature trip!
Urobte si pohodlie! Make yourself comfortable!
Vstup zakázaný! No admittance. Keep out!
Vyplňte, prosím, toto tlačivo! Fill in this form, please!
Vystavte mi, prosím, potvrdenku! Make out a receipt for me, please!
Vyškrtnite ma zo zoznamu. Cross my name off the list.
Zabočte doľava. Turn left. Take a left turn.
Zabočte doprava. Turn right. Take a right turn. Turn off to the right.
Zachovajte pokoj! Keep calm! Wait and see!
Zapni rádio! Turn the radio on!
Zapnite svetlo! Switch on!
Zapnite svetlo, prosím! Put on the lights, please!
Zatvorte, prosím, okno! Close the window, please!
Zaveďte ma na stanicu, prosím. Take me to the station, please.
Zdržujte sa v tieni. Keep yourselves in the shade.
Zhasnite svetlo, prosím! Put out the lights, please!
Zober si svoje veci! Take your things!
Zopakujte to, prosím, ešte raz! Repeat it once more again, please.
PROBLÉMY – ŤAŽKOSTI – NEPRÍJEMNOSTI – PORUCHY
Dostali sme sa do zápchy. We have stuck in a traffic jam.
Je upchatý odtok. The outlet is blocked.
Kvapká kohútik. The tap is dripping.
Máme problém s... We have a problem with...
Nefunguje kúrenie. The heating isn´t working.
Neprišiel mi kufor. My case hasn´t turned up.
Netečie studená/teplá voda. There is no cold/hot water.
Neviem trafiť do hotela. I can´t find my way to the hotel.
Neviem, čo mám robiť. I don´t know what to do.
Pokazil sa mi bicykel. My bicycle is damaged.
Potrebujem súrne... I urgently need...
Som veľmi smädný. I am very thirsty.
Stratil som aktovku. I´ve lost my briefcase.
Stratil som letenku. I´ve lost my ticket.
Stratil som orientáciu. I´ve lost my bearings.
Stratil som smer. I´ve lost my way.
Stratili sme sa v tlačenici. We got lost in the crowd.
Tlačia ma topánky. My shoes pinch.
Ukradli mi/nám... was stolen from me/from us.
Umývadlo je zapchaté. The washbasin is blocked.
V našom záchode nefunguje splachovač. The washdown system in our toilet isnt´
working.
Zabudol som si v hoteli... I had left... at the hotel.
Zapchala sa výlevka. The sink is blocked.
Zmeškal som svoj let. I´ve missed my flight.
Zmeškal som vlak. I´ve missed the train.
PODNIKANIE – PRACOVNÉ KONTAKTY
Aké máte plány? What are your plans?
Aké máte podmienky? What are your requirements?
Čo ste si presne predstavovali? What did you have in mind exactly?
Je to vaša posledná ponuka? Is that your final offer?
Je to veľmi zaujímavý návrh. That´s certainly a very interesting proposition.
Kde je náš tlmočník? Where´s our interpreter?
Kde má vaša firma sídlo? Where are you based?
Koľkých zamestnancov máte? How many people do you employ?
Máte v Glasgowe distribúciu? Do you have a distributor in Glasgow?
Máte v Londýne zastúpenie? Do you have a representative in London?
Momentálne nič také neplánujeme. We aren´t planning anything of that kind at
the moment.
Môžem vám ponúknuť niečo na pitie? Can I offer you something to drink?
Musíme znova rokovať... We´ll have to renegotiate...
Myslím, že to môžeme prijať. I think we could live with that.
Najdôležitejšie pre nás je... The key factor folr us is...
Našou činnosťou je poskytovanie služieb. Our operations are in the service
sector.
Obchodujeme so stavebninami. We deal in building materials.
Ste tu obchodne? Are you here on business?
Určite nájdeme spoločné riešenie. I´am sure we can find a compromise.
Vydávame technické príručky. We publish technical manuals.
Vyvíjame software. We develop software.
Zabezpečujete aj tlmočníkov a hostesky? Do you organize interpreters and
hostesses?
Zaoberáme sa poradenstvom. We´re management consultants.
Zaoberáme sa veľkoobchodom/maloobchodom. We´re in the wholesale business/
in the retail.
ZDVORILOSTNÉ FRÁZY
Ak budete niekedy v Sommerville, zavolajte mi. If you´re ever in Sommervill,
give me a call.
Ako idú obchody? How´s business?
Ako prosím? Pardon? I beg your pardon?
Ako sa cítiš/cítite? How do you feel?
Ako sa má vaša rodina? How´s the family?
Ako sa majú doma? How´s your family?
Ako sa máš?/máte? How are you?
Ako sa máte? How are you? How´s life?
Ako si želáte! As you want!
Akú ste mali cestu? How was the journey?
Až po vás, prosím! After you!
Boli by sme vám zaviazaní, ak... We would be grateful if ...
Boli by ste taký láskavý a...? Would you be kind enough to... ?
Bolo by mi príjemnejšie, keby... It would be more pleasant for me if...
Bolo by možné...? Would it be possible to... ?
Bolo mi potešením. It was a pleasure for me.
Bude sa vám páčiť čaj? Would you like some tea?
Buďte bez starosti! Don´t worry!
Buďte taký dobrý/dobrá a... Be so kind/good as to ...
Celkom dobre. Oh, not so bad.
Čím môžem poslúžiť? What can I do for you? Can I help you?
Čo je nové? What´s the news? How is it going?
Čo sa bude páčiť? What would you like to have?
Čo si želáte? What can I do for you? Can I help you?
Ďakujem pekne! (ako odmietnutie) No, thank you!
Ďakujem pekne! Thank you very much!
Ďakujem vám všetkým. Thanks everybody.
Ďakujem za milé pozvanie. It´s very kind of you to invite me.
Ďakujem za pekný večer. Thank you for a nice evening.
Ďakujem za pozornosť. Thank you for your attention.
Ďakujem za pozvanie. Thank you for your invitation.
Ďakujem za srdečné prijatie. Thank you for your cordial reception.
Ďakujem! Thank you!
Ďakujem, dobre. Fine, thanks.
Ďakujem, mám sa dobre. I am fine, thanks.
Ďakujem, už nič nepotrebujem. Thanks, I don´t need anything now.
Ďakujeme vám za návštevu. Thank you for your visit.
Ďakujeme, to stačí! Thank you, that´s enough.
Dámy a páni! Ladies and gentlemans!
Dlho sme sa nevideli. Long time no see!
Do skorého videnia! See you again, I hope.
Dobre ste sa vyspali? Had you a good sleep?
Dobrú chuť! Podobne! Enjoy your meal! You too!
Dobrú zábavu! Have a good time!
Dovi. Bye.
Dovidenia. Goodbye.
Dovolíte, aby som sa predstavil? Excuse me, can I introduce myself?
Dovolíte, chcel by som prejsť. Excuse me, please, I´d like to go through.
Dovolíte, prosím? May I?
Dovoľte mi, aby som vám predstavil svoju manželku. Allow me to introduce my
wife. May I introduce my wife?
Dovoľte, aby som sa predstavil! Let me introduce myself. Allow me to introduce
myself.
Dovoľte, aby som vás pozval do divadla. Let me to invite you to theatre.
Dovoľte, aby som vás pozval do... Allow me to invite you to/into... May I invite
you to/into...?
Dovoľte, aby som vás privítal v mene... Allow me to welcome you in the name
of....
Dúfajme, že ... It is to be hoped that ...
Dúfam, že sa skoro uvidíme. I hope to see your soon.
Ešte nie? Anything else?
Ešte raz ďakujem za všetko. Thanks for everything.
Chcel by som sa ospravedlniť za... I must apologize for...
Chcel by som sa poďakovať za... I´d like to thank for you...
Chcel by som sa rozlúčiť. I´d like to say goodbye.
Chcel by som vás požiadať o dovolenie. I´d like to ask for your permission.
Je mi to ľúto. I´m sorry to hear that.
Je mi veľmi nepríjemné, že ... I am very sorry to let you know...
Je mi/nám to veľmi ľúto. I am/We are (very) sorry about it.
Keby som nemohol prísť, zavolám. If I an not come I´ll call/ring up.
Keby to bolo možné, chcel by som... If it is possible I´d like to...
Majte sa dobre! Have a good time! Enjoy yourself!
Mali sme príjemnú cestu... We had a pleasurable journey.
Mám k vám prosbu. I want to ask a favour of you.
Mnohokrát ďakujem! Many thanks! Thank you very much!
Mohol by som vás poprosiť o... ? Can I ask you for ...?
Mohol by som... ? Would it be all right if I... ?
Môžem pre vás niečo urobiť? Can I help you?
Môžem prejsť? Could I get past, please?
Môžem sa vás niečo opýtať? May I ask you a question?
Môžem ťa ponúknuť...? May I offer you... ?
Môžem ťa/vás pozvať na kávu? May I invite you for a cup of coffee?
Môžem vám dať svoju navštívenku? Let me give you my card.
Môžem vám pomôcť? Can I help?
Môžem vás pozvať na obed? May I invite you for lunch?
Môžem vás pozvať na večeru? May I invite you for dinner?
Môžem vás požiadať o... ? May I ask your for...?
Musím sa vám ospravedlniť. I must apologize to you.
Musím vás poprosiť o pomoc. I must ask you for help.
Musím, žiaľ, odrieknuť... Unfortunately, we must call ... off.
Myslím, že všetci poznáte pána/pani... I think you all know Mr/Ms...
Na úspešnú spoluprácu! Here´s to a successful partnership!
Naozaj? Is that so?
Nedajte sa vyrušovať. Don´t let me disturb you.
Nedáš/nedáte si kávu? Would you like some coffee? Are you going to have a cup
of coffee?
Nech sa páči! (pri ponúkaní) Here you are!
Nech sa páči! (vstúpte) Come in, please!
Nech sa páči. Go ahead.
Nechcem vás už ďalej zdržiavať. I don´t want to take your time anymore.
Nemáte za čo! You are welcome!
Nemôžem sa sťažovať. Can´t complain!
Neodprevadíš nás? Would you see us off?
Nerobte si kvôli mne starosti! Don´t worry about me!
Nevyrušujem? Am I disturbing you?
Nie, nie, vy ste naším hosťom. No, no. This is on us!
Niet za čo. You´re welcome.
No konečne! At last! About time too!
No toto! Wow!
Odkiaľ sa poznáme? Have we met before?
Odložte si, prosím. Take off your coat, please!
Odovzdajte pozdrav odo mňa. Give my greetings.
Odprevadíme vás na stanicu. We see you off to the station.
Okamih, prosím! One moment, please! Just a second, please!
Otvorte, prosím.... Open ..., please.
Počkajte, prosím, niekoľko minút. Wait some minutes, please.
Podajte mi, prosím... Hand me..., please.
Poďme do kaviarne. Let´s go to the café.
Podpíšte sa, prosím, sem. Sign here, please.
Ponúknite sa, prosím! Help yourself!
Posaďte sa, prosím! Sit down, please!
Potykajme si! Let´s call each other by our first names!
Povedzte mi, prosím, kde je...? Excuse me, please, where is....?
Pozdravuje Vás Váš Martin. Yours sincerely Martin. With kind regards Your
Martin.
Pozdravujte manžela. Give my best regards to your husband.
Pozdravujte manželku. Give my best regards to your wife.
Pozdravujte odo mňa... . Please, remember me...
Prepáčte, ale... Excuse me, please, but...
Prepáčte, až po vás. Oh, I´m sorry. After you.
Prepáčte, nezachytil som vaše meno. I´m sorry, I didn´t catch your name.
Prepáčte, prosím! I´m sorry! Pardon me! Excuse me, please! I beg your pardon.
Prepáčte, zle som počul. Sorry I couldn´t hear properly.
Prepáčte, zle som rozumel. Sorry I didn´t understand well.
Prepáčte, že vás obťažujem. Sorry to trouble you.
Prepáčte, že vyrušujem. Excuse me for disturbing you. Sorry to trouble you. Sorry
for interrupting.
Prepáčte. Excuse me. Oh, sorry!
Preukázali by ste mi láskavosť a... Could you do me a favour and...
Prichádzate práve vhod. You are coming just in time.
Príjemnú zábavu! Have fun!
Prosím o ospravedlnenie. Excuse me, please.
Prosím o prepáčenie! Excuse me, please!
Prosíme o porozumenie. We ask you for your understanding!
Rád by som si pripil na vaše zdravie! I´d like to drink to your health. I´d like to
raise my glass to you.
Rado sa stalo! My pleasure! It was a pleasure.
Rozumiem. I see.
S dovolením! (pri prechádzaní) Excuse me! Will you let me pass, please?
S radosťou! With pleasure!
S vaším dovolením. If you please. If you don´t mind.
Samozrejme. Certainly.
Smiem otvoriť okno? May I open the window?
Smiem prosiť? May I have the pleasure of this dance? Shall we dance?
Smiem ťa/vás odprevadiť, odviezť domov? May I go with you/see you off, give
you a lift/take... home?
Smiem vojsť? May I enter?
Smiem zatvoriť okno? May I close the window?
Som nespokojný s ... I am discontented with ...
Som rád, že ... I am glad to...
Som ti/vám kedykoľvek k dispozícii. I am at your disposal at any time.
Som vám veľmi povďačný. I am are much obliged to you.
Srdečná vďaka za... My warmest thanks for...
Srdečná vďaka! Many thanks!
Srdečne vás vítam! Welcome!
Stretneme sa neskôr. See you later.
Škoda, že už odchádzate. It´s pitty you are leving now.
To bola maličkosť. Oh, not at all.
To bude asi problém. That might be a bit of a problem.
To je mi naozaj ľúto. I am indeed sorry.
To je milé od teba/vás. It´s kind of you.
To je od vás milé. That´s kind of you.
To je od vás veľmi milé. It is very kind of you.
To je pre mňa novinka. Really? I didn´t know that.
To je v poriadku. Dont´worry about it.
To je zaujímavé! That´s interesting!
To nestojí za reč. Don´t mention it.
To nič! It doesn´t matter!
To nič. That´s OK.
To si nemôžem(e) dovoliť. We can (can´t) afford it.
To ste nemuseli! You shouldn´t have done that!
Urobili by ste mi láskavosť? Could you do me a favour?
Urobím, čo sa dá. I´ll do my best.
Uvidím ťa/vás ešte? Will I ever see you?
Uvidím vás ešte? Will I ever see you?
Už sa teším na... I am looking forward to...
V poriadku! All right! That ´s all right!
Vážené dámy a páni! Ladies and gentlemen!
Vážení páni! Dear sirs!
Vážení priatelia! Dear friends!
Vďaka za pomoc. Thank you for your help.
Vďaka za príjemný večer. Thank you for the pleasurable evening.
Vďaka za... Thanks for...
Veľmi pekne ďakujem za milý večer. Thank you very much for a delightful
evening!
Veľmi pekne ďakujem. Thank you very much.
Veľmi pôsobivé. I´m impressed.
Veľmi rád prídem. It´ll be a pleasure for me to come.
Venujte mi, prosím, pozornosť! Pay attention to me, please!
Vezmi si! Help yourself!
Vezmite si, prosím...! Take...., please.
Vitajte u nás! Welcome in our house! Welcome to our place!
Volám sa.... My name is...
Voľno! Dvere sú otvorené. Come in! The doors are open.
Vopred ďakujem! Thank you in advance!
Želám ti všetko najlepšie! I wish you every happiness!
Žiaľ, nie je to možné. Unfortunately that wouldn´t be possible.
Žiaľ, nie. I´m afraid not.
OTÁZKY
A čo ja? And what about me?
Aká je výška poplatku za ... ? What´s the charge for...?
Ako ďaleko je (odtiaľto) do... ? How far is to... (from here)?
Ako dlho trvá...? How long does... last?
Ako dlho zostanete? How long will you be staying?
Ako prosím? Pardon? (I) Beg your pardon? What did you say?
Ako sa dostanem k ... vyslanectvu? Can you tell me the way to the... legation?
Ako sa dostanem(e) pešo do centra? Is the centre within walking distance?
Ako sa má vaša rodina? How´s the family?
Ako sa píše...? How do you spell...?
Ako sa povie... po anglicky? How do you say... in English?
Ako sa ti tu páči? Do you like this place?
Ako sa to povie po anglicky? How do you say it in english?
Ako sa to vysloví? How do you pronounce that?
Ako sa vám tu páči? What´s your first impression?
Ako sa volá táto ulica? What´s the name of this street?
Ako sa voláš/voláte? What´s your name?
Ako si prišiel? How did you come?
Ako ťa dnes zastihnem? How I find you today?
Ani mi nenapadne! Catch me doing it! No way!
Čo by si robil na mojom mieste? What would you do if you were in my shoes?
Čo chcete dnes robiť? What do you want to do today?
Čo mám robiť? What am I to do?
Čo máš dnes večer na programe? What are your plans for this evening?
Čo mu/jej/ môžem odkázať? What message can I leave for him/her/ them?
Čo na to hovoríš? What do you say to it?
Čo potrebuješ? What do you need?
Čo sa stalo? What happened?
Čo sa tu deje? What´s going on here?
Čo si dal za to? How much did you pay for it?
Čo si myslíš o Johnovi? What do you think of John?
Čo si o tom myslíte? What´s your view?
Čo študujete? What do you study?
Čo teraz? What now?
Čo to bude pre vás znamenať? So what does this mean for us?
Čo to stojí? How much is it?
Čo, koho hľadáte? What, who are you looking for?
Dostaneme sa tadiaľto k rieke? Is it possible to get to river this way?
Ešte nejaké poznámky? Any other comments?
Ešte niečo? Anything else?
Fajčíš/fajčíte? Do you smoke?
Hľadal ma niekto? Has anybody asked for me?
Chceš/chcete ísť s nami? Do you want to go with us?
Je pravda, že...? Am I right in thinking that...?
Je to naozaj pravda? Is it really true?
Je tu v blízkosti predajňa potravín? Is there any grocery here nearby?
Je všetko jasné? It is clear?
Kam by si chcela ísť večer? Where would you like to go in the evening?
Kam ideš/idete? Where do you go? Where are you going?
Kde dostať... ? Where is/are... available?
Kde je najbližší most? Where is the nearest bridge?
Kde je pokladnica? Where´s the checkout?
Kde je tu nablízku ... ? Where is ... nearby?
Kde je tu v blízkosti...? Where is here... nearby?
Kde je tu WC? Where is the loo here?
Kde je východ? Where´s the exit?
Kde je výťah, prosím? Can you tell me where the lift is, please?
Kde leží Bratislava? Where is Bratislava situated?
Kde nájdem Churchillovu ulicu? Where can I fing the Churchill street?
Kde platíme? Where can we pay?
Kde si bol/ste boli tak dlho? Where have you been so long?
Kde si možno objednať.... ? Where can I book .... ?
Kde si môžem zaobstarať...? Where can I get...?
Kde sme teraz? Where are we at present?
Kde ste boli? Where have you been?
Kde sú toalety? Where are the toilets here?
Kde vás bolí? Where does it hurt?
Kde, v ktorom hoteli ste sa ubytovali? Where, at which hotel are you quartered?
Kedy by vám to vyhovovalo? When would it be convenient?
Komu patrí... ? Whom does... belong to?
Kto je posledný? Who´s the last?
Kto je tam? Who´s there?
Kto je tu? Who´s here?
Kto je za? Who´s in favour of it?
Kto to bol? Who was it?
Kto to urobil? Who did it?
Ktorým smerom je Trafalgarské námestie? Which direction is Trafalgar square?
Ktorým smerom leží Mayfair? Which direction is Mayfair?
Má niekto ešte nejakú otázku? Any questions?
Máte ďalšie otázky? Any questions?
Máte niečo proti tomu? Do you have anything against it?
Máte presný čas? Have you got the exact time?
Mohli by ste nám to preložiť? Could you translate it for us?
Mohli by ste to hláskovať, prosím? Could you spell that, please?
Môžem sa na to spoľahnúť? Can I rely on it?
Môžem si zapáliť? May I light myself a cigarette?
Môžeme ísť výťahom? Cen we take the lift?
Môžete mi požičať peniaze? Could you lend me money?
Môžete sa posunúť trocha nabok? Could you move a little aside?
Myslíš/myslíte to vážne? Are you serious?
Na čo ešte čakáš/čakáte? What are you waiting for?
Nemám pravdu? Am I wrong?
O čo sa stavíme? What do we bet?
Odkedy si v Londýne? How long are you in London?
Odkiaľ si/ste? Where are you from?
Odkiaľ to mám vedieť? How can I know it?
Plánuješ na zajtra niečo? Do you plan anything for tomorrow?
Ponáhľaš sa? Are you in a hurry?
Potrebujete niečo ...? Do you need anything...?
Povedzte mi, prosím, ako sa dostanem odtiaľto k... veľvyslanectvu? Tell me the
way from here to the... embassy, please.
Povedzte mi, prosím, kde sa nachádza Tower Bridge? Tell me, please, where
Tower Bridge is?
Pôjdeš tiež s nami? Do you also go with us?
Prečo neberieš ohľad na Johna? Why don´t you have regard for John?
Prečo ste nás neinformovali? Why didn´t you inform us sooner?
Prečo? Why?
Prišli ste len včera? Did you arrive yesterday?
Sedíme vedľa seba? Do we sit side by side? Do we sit next to one another?
Si po prvý raz v Bratislave? Are you in Bratislava for the first time?
Sme všetci? Are we complete?
Smie sa tu fajčiť? Is it allowed to smoke here? Am I/Are we allowed to smoke
here?
Smie sa tu fotografovať? Am I allowed to take pictures here?
Smiem sa k vám pridať? May I join you?
Som tu na správnom mieste? Am I we on the right place here?
Som/sme tu dobre? Am I/Are we right here?
Ste tu sám? Are you alone here?
Ste v Londýne prvý krát? Is this your first visit to London?
V ktoré dni je....? Which days is ...?
Z akého dôvodu? What is the reason?
RÔZNE FRÁZY
... nestojí za nič... is worth nothing.
Aj tak dobre! It is good as it is!
Ak máte ešte nejaké otázky... If anyone has any questions...
Ak sa ti/vám to bude hodiť... If it is convenient for you... If it suits you...
Aká škoda! What a pity!
Ale kdeže! Not that sort! Nothing of the sort!
Ani za svet! Not for the world!
Celkom som zabudol, že... I´ve forgot that...
Celkom určite! Most decidedly!
Cítim sa tu vynikajúco. I feel great here.
Čakali sme doteraz, ale... We´ve been waiting till now, but...
Čestné slovo! I give you my word!
Ďalej! (pri zaklopaní) Come in!
Dohodnuté! Agreed!
Ešte raz to zhrniem... Let me try to summarize...
Ešte som nevečeral. I haven´t dined yet.
Hlavný problém je... The main problem is...
Hneď sa vrátim. I´ll be back right away.
Horí! Fire!
Chcel by som hovoriť s naším delegátom. I´d like to speak to our delegate.
Chcel by som hovoriť s pánom XY. I´d like to talk to Mr. XY.
Chcel by som sa prihlásiť na... I´d like to enter for...
Choďte skratkou. Take a short cut.
Choďte týmto smerom. You should go this direction.
Idem si ľahnúť, som veľmi unavený. I am going to bed, I am very tired.
Inými slovami... In other words...
Ja mám rovnaký názor. That´s my view, too.
Jasné! (Pri súhlase.) Quite so! Sure!
Je to pár krokov odtiaľto. It´s nearby.
Je tu niekoľko názorov... There are several issues here...
John prekonal všetky naše očakávania... John exceeded all our expectations.
Keď mám byť úprimný... To be honest...
Mám ... rokov. I am ... years old.
Máme na to právo. We have a right to it. We are entitled to it.
Máš úplnú pravdu. You are absolutely right.
Mohol by som sa opýtať... Perhaps i could start by asking...
Moment, prosím! Just a moment!/ Just a minute, please!
Musím ísť na záchod. I must go to the loo
Musím ísť už preč. It´s time to go.
Musím sa ešte zbaliť. I must pack up now.
Myslím tým... What I mean is...
Myslím, že idem nesprávnym smerom. I think I am are going the wrong
direction.
Myslíme si, že.. We think (that) ...
Naopak... On the contrary...
Naposledy som videl Johna pred hodinou. I saw John last one hour lago.
Následkom toho... The effect of this...
Navrhujem... I recommend...
Nebolo to tak. It wasn´t like this.
Nedá sa nič robiť. There´s nothing to do.
Nechaj ma! Don´t grope for me!
Nechajme sa prekvapiť! Let´s make it a surprise.
Nechajte nám správu, na ako dlho ... Leave the message for us, how long...
Nechápem, prečo... I don´t understand why...
Nemajte zbytočné otázky! There´s nothing to fear.
Nemám ani tušenia! I haven´t the slightest idea!
Nemohol som prísť. I could not come.
Neviem nájsť... I cannot find ...
Neviem po... I don´t speak...
Neviem, kde som nechal dáždnik. I don´t know where I´ve left my umbrella.
Nevyznám sa tu, v tomto meste... I don´t know my way here, about this town...
Nezdržíme sa tu. We shall not stay here very long.
Nič sa nestalo. Never mind! Don´t worry about it!
Nie je to až také dôležité. It´s not so important.
O tom nemôže byť ani reči! It´s out of the question.
Odkážte mu, že ... Could you tell him them that... ?
Odporúčali by sme... We would suggest...
Odskočili sme si do hotela. We popped to hotel.
Okamih, prosím! Just a moment!
Okamih, prosím, hneď prídem! A moment, please. I´ll be back right away!
Ostanem tu dva týždne. I´ll stay here for two weeks.
Plne to chápem. I understand that.
Počkajte tu, prosím, chvíľku! Wait a minute here, please!
Počkajte! Let me see!
Počkajte, kým tu nebudú všetci. Wait until we are all here.
Počkám vás pred stanicou. I´ll wait for you in front of the station.
Podľa môjho názoru je Mary... Mary is, im my opinion, ...
Poďme peši! Let´s go on foot!
Poďme sa trocha poprechádzať Let´s go for a walk. Let´s take a walk.
Pokiaľ ide o mňa... As far as I am concerned...
Ponáhľame sa. We are in a hurry.
Potrebujeme súrne... We need urgently...
Pôjdem s vami, idem tým smerom. I´ll go with you, I am taking the same route.
Pôjdeme iba potiaľ a nie ďalej. We shall go up to there and not farther.
Pôjdeme najpohodlnejšou trasou. We´ll take the most comfortable route.
Práve preto! That´s why!
Práve som prišiel. I have just come. I have just arrived.
Precenil svoje schopnosti. He overestimated his abilities.
Prejdime k ďalšej otázke. Perhaps we could have another question now.
Prepáčte, ale... Excuse me, but...
Presvedčte sa, prosím, sám! Go and see for yourself.
Pridaj! Speed up!
Prišiel som okolo polnoci. I came approximately at midnight.
Prišiel som pred týždňom... I have arrived a week ago...
Rád by som informoval o... I´m here to tell you about...
S tým som nepočítal. I didn´t count counted on it.
Sedíme celkom vpredu. We are sitting right in the front.
Sľúbili ste nám, že... You have promised us...
Sme krajania. We come from the same country.
Smola! Hard luck!
Som nevodič. I am non-driver.
Som presvedčený o tom, že... I´m convinced that...
Som v obraze. I am informed.
Som veľmi spokojný s... I am very satisfied with...
Som zvedavý na... I am curious about...
Som/sme z... I am/We are from...
Spolieham sa na vás. I rely on you.
Stretneme sa o ... hodine. We´ll meet at... o´clock.
Škoda, že nemôžeš... I wish you could...
Ťahá tu. There is a draught here.
Tak dobre! Very well then!
Tak preto! So that´s why!
Tak to je všetko. Let´s call it a day.
Tak to nebolo! It wasn´t like this.
Táto ulica vedie rovno do centra. This street goes directly to the centre.
Teraz odovzdám slovo pánovi Smithovi. Let me hand over to Mr Smith.
To bol dobrý nápad. It was a good idea.
To bol zlý nápad. It was a bad idea.
To bola moja chyba. It was my fault.
To bude určite nedorozumenie. There must be certainly some misunderstanding.
To je ale prekvapenie! What a surprise!
To je fantastické! It´s great!
To je moje. That is mine.
To je možné! It is possible!
To je pravda. It is true.
To je príma! It´s great!
To je v pohode! It´s O.K.! It´s fine!
To je zaujímavá otázka. That´s an interesting question.
To mi je jedno. I dont´care a hoot. It´s all the same to me.
To nebolo od Johna fér! It wasn´t fair from John!
To nemá význam. It´s pointless.
To neprichádza do úvahy. It´s out of question.
To nestojí za reč. It´s not worth mentioning.
To nie je možné! It is not possible!
To nie je na smiech. It´s not laughable.
To nie je pravda. It is not true.
To nie je problém! No problem!
To sa mi zíde. It will come in use for me.
To som zle pochopil! I misunderstood it.
To treba vidieť! It´s worth of seeing!
Tu! (vo význame: prítomný) Present! Here!
Urobme si prestávku! Let´s have a break!
Uvidíme! We shall see!
Uznávam, že... I admit that...
Už ideme. We are going now.
Už mám toho dosť! I am sick of it!
Už meškáme! We are late now!
Už nemám čas. I don´t have time yet.
Už sme tu všetci. All of us are here.
Už sme večerali. We have dined already.
Už som tu raz bol. I´ve have been here before.
V akom poradí? In what sequence? In whart order?
V prípade, že bude pršať... In the event of rain...
Večerali ste už? Have you had your supper yet?
Videli ste už...? Have you seen ... yet?
Všade som vás hľadal. I was looking for you everywhere.
Vylúčené! Out of the question!
Výťah nepremáva. The lift is not operating.
Vyzdvihneme vás. Weĺl pick you up.
Vyznáte sa tu? Do you know this area?
Vžite sa do našej situácie! Put yourselves in our position!
Z časových/osobných dôvodov. From time/personal reasons. On time/personal
grounds.
Z toho vyplýva... As a result...
Za akých podmienok? What are the conditions of... ?
Zdolali sme –kilometrovú trasu. We´ve done the...kilometres route.
Zmenil som pôvodný plán. I have changed my original plan.
Zo zdravotných dôvodov. From health reasons. On health grounds.
VETY A FRÁZY V ABECEDNOM
PORADÍ
(Dnes) Je veľmi dusno. It is very close (today).
... (nie) je započítaný v cene. ... is (not) included in the price.
... je úplne vypredaný. ... is completely sold out.
... leží v bezvedomí. ....lies/is unconscious.
... má ročnú záruku. ...has one year guarantee.
... mi je príliš veľký. ... is too large for me.
... nedal mi prednosť. ... ignored the fact that it was my right of way.
... nestojí za nič... is worth nothing.
... sa predáva za znížené ceny. ... is sold at reduced prices.
... sa začína o ... ... begins at... o´clock.
... už nie je čerstvý. ... is nolt fresh yet.
A čo ja? And what about me?
A keď nastane porucha? What if it breaks down?
Absolvovala som obchodnú akadémiu. I finished business school.
Adresa nesúhlasí. The address is not correct.
Ahoj. Hello.
Aj tak dobre! It is good as it is!
Ak budete niekedy v Sommerville, zavolajte mi. If you´re ever in Sommervill,
give me a call.
Ak máte ešte nejaké otázky... If anyone has any questions...
Ak sa ti/vám to bude hodiť... If it is convenient for you... If it suits you...
Aká hlboká je tu voda? What is the depth of the water here?
Aká hlboká je voda v bazéne? How deep is the water in the swimming pool?
Aká je dnes ponuka? What´s today´s special?
Aká je toto ulica? What street is this?
Aká je výška poplatku za ... ? What´s the charge for...?
Aká je výška poplatku za karavan? How much do you charge for a caravan?
Aká škoda! What a pity!
Aká teplá je voda v mori? How warm is the water in the sea?
Aké bolo počasie? What was the weather like?
Aké bude zajtra počasie? What will be the weather like tomorrow?
Aké jazyky ovládaš/ovládate? What foreign languages can you speak?
Aké je číslo letu? What´s the flight number?
Aké je poštovné za... ? How much is the postage for ...?
Aké je tu napätie prúdu? What voltage is it here?
Aké je vaše povolanie? What´s your profession?
Aké je vaše priezvisko? What´s your surname?
Aké je vaše zamestnanie? What do you do?
Aké máte plány? What are your plans?
Aké máte podmienky? What are your requirements?
Aké pamiatky sú v Bratislave? What sight are in Bratislava?
Aké sú ceny v ... ? What are the prices in/at ...?
Ako budete platiť? How yould you like to pay?
Ako často chodí metro? How often does the underground go?
Ako často chodí na ostrov trajekt? How often does the ferry for the island leaver?
Ako často premáva trajekt do/na...? How often does the ferry leave for...?
Ako často? How often?
Ako ďaleko je (odtiaľto) do... ? How far is to... (from here)?
Ako ďaleko je k najbližšej pumpe? How far is it to the nearest petrol station?
Ako ďaleko je k najbližšiemu motelu? How far is it to the next/to the nearest
motel?
Ako ďaleko je k štátnej hranici? How far is the border?
Ako ďaleko je vzdialený hotel od... ? How far is the hotel from....?
Ako ďaleko možno plávať? How far can I swim?
Ako dlho bude trvať oprava? How long will the repair of ... take?
Ako dlho bude trvať predstavenie? How long will the performance last?
Ako dlho bude trvať prehliadka? How long is the tour?
Ako dlho ide list do Bratislavy? How long will the letter to Bratislava take?
Ako dlho ostaneš/ostanete v Bratislave? How long will you stat in Bratislava?
How long are you going to stay in Bratislava?
Ako dlho platí lístok? How long is the ticket valid?
Ako dlho sa tu hodláte zdržať? How long do you plan to stay here?
Ako dlho sa zdržíme v Bratislave? How long shall we stay at Bratislava?
Ako dlho sa zdržíte? How long will you stay here?
Ako dlho stojíme v Glasgowe? How long are we going to stop at Glasgow for?
Ako dlho to už máte? How long have you had it?
Ako dlho trvá let do Sydney? How long is the flight to Sydney?
Ako dlho trvá plavba? How long does the crossing take?
Ako dlho trvá predstavenie? How long does the performance last?
Ako dlho trvá...? How long does... last?
Ako dlho tu možno parkovať? How long can I park here?
Ako dlho zostanete? How long will you be staying?
Ako idú obchody? How´s business?
Ako je to pripravené? (o jedle) How do you do it?
Ako mám označiť lístok? How do I have to validate my ticket.
Ako prosím? Pardon? I beg your pardon?
Ako sa cítiš/cítite? How do you feel?
Ako sa dostanem do Manchestru? How do I get to Manchester?
Ako sa dostanem k ... vyslanectvu? Can you tell me the way to the... legation?
Ako sa dostanem k motelu Sarah? How can I get to the motel Sarah?
Ako sa dostanem na letisko? Can you tell me the way to the airport, please? How
can I get to the airport?
Ako sa dostanem na stanicu podzemnej železnice? How can I get to the
underground station?
Ako sa dostanem na stanicu? How do I get to the station?
Ako sa dostanem na štátnu linku? How do i get an outside line?
Ako sa dostanem(e) k autokempingu? Excuse me, hod do I (we) get to the
campsite?
Ako sa dostanem(e) na stanicu? How do I (we) get to the station?
Ako sa dostanem(e) pešo do centra? Is the centre within walking distance?
Ako sa dostaneme do kempu? What´s the way to the camp?
Ako sa ide do...? What´s the way to...?
Ako sa má vaša rodina? How´s the family?
Ako sa majú doma? How´s your family?
Ako sa máš?/máte? How are you? How´s life?
Ako sa píše...? How do you spell...?
Ako sa povie... po anglicky? How do you say... in English?
Ako sa ti tu páči? Do you like this place?
Ako sa to povie po anglicky? How do you say it in English? How is it in English.
Ako sa to vysloví? How do you pronounce that?
Ako sa vám páči program? How does that sound?
Ako sa vám tu páči? What´s your first impression?
Ako sa volá táto stanica? What station is this?
Ako sa volá táto ulica? What´s the name of this street?
Ako sa voláte, prosím? What´s your name, please?
Ako sa vyslovuje toto slovo? What´s the pronunciation of this word?
Ako si prajete pripraviť steak? How would you like the steak?
Ako si prišiel? How did you come?
Ako si udržiavate dobrú kondíciu? How do you keep fit?
Ako si želáte! As you want!
Ako ťa dnes zastihnem? How I find you today?
Ako tomu mám rozumieť? How can I see what you mean?
Akú izbu by ste chceli? What kind of room would you like?
Akú máš/máte (novú) adresu? What´s your (new) address?
Akú predvoľbu má Bratislava? What is the dialling code of Bratislava?
Akú ste mali cestu? How was the journey?
Akú školu ste absolvovali? What type of school did you graduate from?
Akú veľkosť potrebujete? What´s your size? What size do you take you?
Akumulátor je vybitý. The accumulator is flat/discharged.
Aký je dnes dátum? What´s the date today, please?
Aký je dnes kurz? What´s the rate today, please?
Aký je dnešný kurz dolára? What is the exchange rate of the dollar today?
Aký je poplatok za doporučený list? How much is the fee for a registered letter?
Aký je poplatok za prevod? How much is the processing fee?
Aký je stav ciest po poľadovici? What are the icy road conditions?
Aký je stav hry? What´s the score of the play?
Aký je výmenný kurz? What´s the exchange rate of...?
Aký máš dnes program? What are your plans for today?
Aký šport pestujete? What sport do you go in for?
Ale kdeže! Not that sort! Nothing of the sort!
Ani mi nenapadne! Catch me doing it! No way!
Ani za svet! Not for the world!
Áno, ešte je tu jedno voľné miesto. Yes, there´s one vacant seat here.
Asi kedy príde? When is he/she to come?
Asi o.... hodiny, ... týždne. In about... hours, .... weeks.
Auto je na parkovisku. It´s outside in the car park.
Autobus premáva každých ... minút, len v nedeľu a vo sviatok, len v pracovné
dni... The bus runs/plies every ... minutes, just on Sundays, just on working days...
Autobus premáva v hodinových intervaloch. The bus runs in hour intervals.
Autobus, trajekt, vlak... má odchod až o ... minút, hodín... The bus, the ferry, the
train... is to leave only in... minutes, hours.
Autobusy do Londýna odchádzajú každú celú hodinu. The buses leave for
London on the hour.
Autobusy premávajú v minútových intervaloch. The buses run at... minutes
intervals.
Až po vás, prosím! After you!
Bankomat mi zhltol kartu. The machine has taken my card.
Benzínka je smerom k/na... The petrol station is in the direction of...
Beriete aj cestovné šeky? Do you also accept traveller´s cheques?
Beriete aj slovenské peniaze? Do you take Slovak money, too?
Blíži sa búrka. It looks like storm.
Bližšie informácie dostanete u/v... For more information go to...
Bol plešatý. He was bald.
Bol som okradnutý. I´ve been mugged.
Bol som prepadnutý. I´ve been attacked.
Bola strašná horúčava. It was awfully hot.
Bola to láska na prvý pohľad. It was love at first moment.
Boli by sme vám zaviazaní, ak... We would be grateful if ...
Boli by ste taký láskavý a...? Would you be kind enough to... ?
Bolí ma brucho. I´ve got a bellyache.
Bolí ma hlava. I have a headache.
Bolí ma hrdlo. I have/I´ve got a sore throat.
Bolí ma... I´ve got... ache.
Bolia ma oči. My eyes hurt.
Bolia ma uši. I´ve got an earache.
Bolo by mi príjemnejšie, keby... It would be more pleasant for me if...
Bolo by možné...? Would it be possible to... ?
Bolo mi potešením. It was a pleasure for me.
Brankár robil čo mohol. The goalkeeper did his best.
Brzdy nie sú v poriadku. The brakes are out of order.
Brzdy ťahajú doľava/doprava. The brakes pull to the left, to the right.
Bude pršať. It´s going to rain.
Bude pršať? Will it rain?
Bude sa vám páčiť čaj? Would you like some tea?
Bude snežiť. It´s going to snow.
Bude to trvať dlho? How long will it last?
Budem na .... poschodí izba číslo ... I am (We are) living on the ... floor, room
number...
Budem(e) ťa čakať pri/v... I´ll (We´ll) wait for you near in/at...
Budem/budeme na súkromí... I am (We are) living at lodgings...
Budeme načas v Londýne? Shall we be in London on time?
Budeme už večer doma? Shall we be at home in the evening?
Budeš/budete v tomto kempe? Do you live here, in a camp?
Buďte bez starosti! Don´t worry!
Buďte taký dobrý/dobrá a... Be so kind/good as to ...
Buďte taký láskavý, vysvetlite mi... Be so kind to explain me...
Buďte tu zajtra presne o ... Be here tomorrow on the stroke of.... on the dot,
please.
Budúci týždeň. Next week.
Bývajú tu týždenné trhy? Are the weekly markets held here?
Bývam hneď naproti. I live right across the street.
Bývam mimo mesta. I live out of the town.
Bývam na ... poschodí... I live on the ... floor.
Bývam na okraji mesta. I am living in the outskirts of the city.
Bývam na súkromí. I live in lodgins.
Bývam o poschodie vyššie/nižšie. I live one floor up/down.
Bývam u známych. I live with our friends.
Bývam v Bratislave. I live in Bratislava.
Bývam(e) v centre. I (We) live in the centre of the town.
Bývame blízko námestia, pláže, stanice.... We live near the square, the beach, the
station...
Bývame v centre mesta. We are living in the centre of the town.
Bývame v penzióne. We live in a boarding house.
Celkom dobre. Oh, not so bad.
Celkom som zabudol, že... I´ve forgot that...
Celkom určite! Most decidedly!
Ceny v New Yorku sú veľmi vysoké. The prices in New York are very high.
Cesta trvá približne .... hodín. The journey lasts roughly .... hours.
Cestou mi prišlo zle. I was sick during the journey.
Cestou sme mali defekt. We had got a puncture on road.
Cestou sme mali nehodu. We had got an accident on road.
Cestovná kancelária nám dala rezervovať izbu. The travel agency let to book
the room for us.
Cestujem k moru. I am travelling to the seaside.
Cestujem sám. I travel alone.
Cestujeme často autom? Do you often hitch-hike?
Cestujeme do zahraničia. We are going abroad.
Cíť(te) sa tu ako doma. Be/Feel at home here.
Citeľne sa ochladilo. There was an appreciable drop in temperature.
Citeľne sa oteplilo. There was an appreciable rise in temperature.
Cítim sa dobre. I feel well/fine/ good.
Cítim sa o niečo lepšie. I feel better. I feel a little better.
Cítim sa tu vynikajúco. I feel great here.
Čakajte, prosím. Please hold the line.
Čakali sme doteraz, ale... We´ve been waiting till now, but...
Čakám medzimestský/medzinárodný hovor hovor z Bratislavy. I am (We are)
expecting the trunk call, the internation call from Bratislava.
Čakám telefonát. I am expecting a call.
Čestné slovo! I give you my word!
Čí je ten kabát? Whose coat is it?
Čí je to pamätník? Whose memorial is it?
Čím môžem poslúžiť? What can I do for you? Can I help you?
Čo bude na obed? What´s for lunch?
Čo budete piť? What will you drink?
Čo by si chcel piť? What would you like to drink?
Čo by si robil na mojom mieste? What would you do if you were in my shoes?
Čo by ste si chceli pozrieť? What would you like to see?
Čo dávajú dnes v televízii? What´s on at TV today?
Čo dnes večer hrajú v divadle? What´s on at the theatre tonight?
Čo hrajú dnes večer v kine? What´s on at the cinema tonight?
Čo hrajú v kine? What´s on at the cinema?
Čo chcete dnes robiť? What do you want to do today?
Čo je nové? What´s the news? How is it going?
Čo je to za budovu? What´s that building?
Čo je to za pomník? What monument is it?
Čo je tu mimoriadne pozoruhodné? What should I see while I´m here?
Čo je typické pre túto oblasť? Are there any local specialities?
Čo mám robiť? What am I to do?
Čo mám teraz robiť? What shall I do now?
Čo máš dnes večer na programe? What are your plans for this evening?
Čo mu/jej/ môžem odkázať? What message can I leave for him/her/ them?
Čo na to hovoríš? What do you say to it?
Čo nám odporúčate? What can you recommend? What would you recommend to
us?
Čo potrebuješ? What do you need?
Čo sa bude páčiť? What would you like to have?
Čo sa stalo? What happened?
Čo sa tu deje? What´s going on here?
Čo si dal za to? How much did you pay for it?
Čo si dáme? What shall we have?
Čo si dáte na pitie? What would you like to drink?
Čo si dáte? What are you having?
Čo si myslíš o Johnovi? What do you think of John?
Čo si o tom myslíte? What´s your view?
Čo si želáte? What can I do for you? Can I help you?
Čo ste si presne predstavovali? What did you have in mind exactly?
Čo stojí garáž na jednu noc, na týždeň? What´s the charge per night, per week?
Čo stojí kilo mäsa? How much is a kilo of meat?
Čo stojí lístok do Londýna? How much is a single ticket to London?
Čo stojí?.... How much does... cost? How much is...?
Čo študujete? What do you study?
Čo teraz? What now?
Čo to bude pre vás znamenať? So what does this mean for us?
Čo to stojí? How much is it?
Čo tu robíte? What are you doing here?
Čo za to pýtate? What are you asking?
Čo znamená toto slovo? What´s the meaning of this world?
Čo, koho hľadáte? What, who are you looking for?
Dá sa táto duša ešte zaplátať? It is possible to mend this inner tube?
Dajme si saunu. Let´s have a sauna.
Dajte kufor na váhu, prosím. Could you put your case on the scales?
Dajte mi ... dag šunky. May I have... grams of ham, please?
Dajte mi, prosím, sedem litrov oleja. Give me seven litres of the engine oil,
please.
Dajte mi, prosím, jednu sprievodku na balík. Give me a dispatch note, please.
Dajte mi, prosím, kilo chleba. One kilo of bread, please.
Dajte mi, prosím, liek proti ... Give me a remedy for...., please.
Dajte mi, prosím, liter mlieka. Give me one litre of milk, please.
Dajte mi, prosím, môj kľúč. Give me my key, please.
Dajte mi, prosím, niečo proti bolestiam hlavy, zubov, žalúdka... I´d like
something for a headache, toothache, stomachache...
Dajte mi, prosím, o číslo menšie/topánky. Give me one size smaller/larger shoes,
please.
Dajte mi, prosím, pokoj! Leave me alone, please!
Dajte mi, prosím, pol kila... Give me half a kilo of..., please.
Dajte mi, prosím, škatuľku zápaliek. One matchbox, please.
Dajte mi, prosím, tri porcie zmrzliny. Give me three portion ice creams, please.
Dajte mi/nám, prosím, dva lístky na balkón. I´d/We´d like two seats in the
balcony.
Dajte mi/nám, prosím, jednu automapu. Give me/us one road map, please.
Dajte mi/nám, prosím... Give me/us....., please.
Dajte nám menu číslo 2. Give us the dish number two.
Dajte nám, prosím, účet. Bring us the bill, please!
Dajte si batožinu do úschovne. Put your luggage to the left luggage office.
Dajte si, prosím, .... do šatne. Put your... to the cloakroom, please.
Dajú sa tu vypožičať lyže/nafukovačky? Is it possible to hire skis/air beds here?
Ďakujem pekne! (ako odmietnutie) No, thank you!
Ďakujem pekne! Thank you very much!
Ďakujem vám všetkým. Thanks everybody.
Ďakujem za milé pozvanie. It´s very kind of you to invite me.
Ďakujem za pekný večer. Thank you for a nice evening.
Ďakujem za pozornosť. Thank you for your attention.
Ďakujem za pozvanie. Thank you for your invitation.
Ďakujem za srdečné prijatie. Thank you for your cordial reception.
Ďakujem za zavolanie. Thank you for calling.
Ďakujem! Thank you!
Ďakujem, cítim sa vynikajúco, už lepšie. Thank you, I feel wonderful, better.
Ďakujem, dobre. Fine, thanks.
Ďakujem, mám sa dobre. I am fine, thanks.
Ďakujem, už nič nepotrebujem. Thanks, I don´t need anything now.
Ďakujeme vám za návštevu. Thank you for your visit.
Ďakujeme, to stačí! Thank you, that´s enough.
Ďalej! (pri zaklopaní) Come in!
Dali by ste mi pozor na batožinu? Could you keep an eye on my luggage, please?
Dali by ste, prosím, pozor na naše veci? Could you keep an eye on our things,
please?
Dali ste mi nesprávne informácie. You´ve given me incorrect information.
Dali ste mi/nám nesprávnu adresu. You´ve given me/us a wrong address.
Dám si aperitív. I am going to have an aperitif.
Dám si drink. I´m going to have a drink.
Dám si parný kúpeľ. I´m going to take a Turkish bath.
Dám si... I´ll have...
Dám vám za to výhodnú cenu. I´ll give it to you for a bargain price.
Dámy a páni! Ladies and gentlemans!
Dáte si aperitív? Would you like a starter?
Dáte si ľad do whisky? Would you like whisky with ice?
Dáte si ľadové kocky do ... ? Do you want the ice cubes into ... ?
Dávajte pozor! Pay attention, please!
Dávajú dobré predstavenie... There´s a good show on at the...
Deti mám zapísané v pase. My children are registered in my passport.
Dlho sme sa nevideli. Long time no see!
Dnes bude mäso. Today we have meat.
Dnes bude zima/teplo. It will be cold/hot today.
Dnes je pokojné more. The sea is calm today.
Dnes je veľmi teplo. It´s very warm today.
Dnes je veterno. It´s windy today.
Dnes je... Today´s the...
Dnes k nám prídu hostia. We are having guests today.
Dnes mám rande s Jane. I have a data with Jane today.
Dnes nebude mäso. Today we have not meat
Dnes večer. Tonight.
Do dediny sa možno dostať iba pešo. The village is accessible only on foot.
Do koľkej sú otvorené obchody? What time do the shops close?
Do mesta sa možno dostať iba vlakom. The city is accessible only by train.
Do skorého videnia! See you again, I hope. See you soon!
Dobré ráno! Good morning!
Dobre sa naolejuj(te). Make sure to use lotion.
Dobre ste sa vyspali? Had you a good sleep?
Dobrú chuť! Bon Appetit! Enjoy your meal!
Dobrú chuť! Podobne! Enjoy your meal! You too!
Dobrú noc! Goog night!
Dobrú zábavu! Have a good time!
Dobrý deň! (dopoludnia) Good morning!
Dobrý deň! (odpoludnia) Good afternoon!
Dohodnuté! Agreed!
Dokedy budem čakať? How long shall I wait?
Dokedy je otvorené? How long is it open?
Dokedy ostaneš/ostanete v Košiciach? How long do you stay in Košice?
Doneste mi/nám, prosím... Bring me/us...., please.
Doplňte brzdovú kvapalinu. Can you fill up brake fluid?
Doplňte, prosím, benzín, olej... Fill petrol, oil... please.
Doplňte, prosím, motorový olej. Fill up the engine oil, please.
Dopravíme ťa/vás na letisko. You´ll be taken to the airport.
Dopustili ste sa dopravného priestupku. You´ve committed a traffic offence.
Dorozumiem sa aj po anglicky I can make myself understood in english, too.
Dorozumievali sme sa iba po... We could make ourselves understood just in...
Dostal som horúčku. I´ve got a fever.
Dostal som kŕč do nohy. I´ve got the cramps in my leg.
Dostal som úpal. I´ve got sunstroke.
Dostali sme sa do zápchy. We have stuck in a traffic jam.
Dostanem tento liek aj bez lekárskeho predpisu? Can I get this medicine without
prescription, too?
Dostanem(e) sa do Londýna autobusom/vlakom? Can I (we) reach London by
bus/train?
Dostaneme sa tadiaľto k rieke? Is it possible to get to river this way?
Dostanete na to potvrdenku. You will get it on presentation of the receipt.
Dovi. Bye.
Dovidenia zajtra! See you tomorrow!
Dovidenia. Goodbye.
Dovolali ste sa do... Thank you for calling...
Dovolenkovali sme pri mori. We were on holiday/on vacation at/by the seaside.
Dovolíte, aby som sa predstavil? Excuse me, can I introduce myself?
Dovolíte, chcel by som prejsť. Excuse me, please, I´d like to go through.
Dovolíte, prosím? May I?
Dovoľte mi, aby som vám predstavil svoju manželku. Allow me to introduce my
wife. May I introduce my wife?
Dovoľte mi, aby som vám predstavila svojho manžela. Allow me to introduce
my husband.
Dovoľte, aby som sa predstavil! Volám sa Smith. Let me introduce myself. My
name is Smith.
Dovoľte, aby som sa predstavil. Allow me to introduce myself.
Dovoľte, aby som vám predstavil svoju sestru. Let me introduce you to my
sister.
Dovoľte, aby som vás pozval do divadla. Let me to invite you to theatre.
Dovoľte, aby som vás pozval do... Allow me to invite you to/into... May I invite
you to/into...?
Dovoľte, aby som vás privítal v mene... Allow me to welcome you in the name
of....
Drž(te) sa zábradlia! Hold on to the railing!
Držím ti palce. I keep my fingers crossed for you!
Držím vám miesto. I am keeping the seat for you.
Držte sa vpravo! Keep over to the right!
Dúfajme, že ... It is to be hoped that ...
Dúfam, že sa skoro uvidíme. I hope to see your soon.
Ešte ako dlho? How much longer?
Ešte musíme natankovať. We need to fill up the tank. We need to refill.
Ešte nejaké poznámky? Any other comments?
Ešte nie? Anything else?
Ešte niečo? Anything else?
Ešte raz ďakujem za všetko. Thanks for everything.
Ešte raz to zhrniem... Let me try to summarize...
Ešte som nejedol. We have nothing to eat yet.
Ešte som neobedoval. I haven´t lunched yet.
Ešte som nevečeral. I haven´t dined yet.
Ešte som sa nerozhodol. Sorry, I haven´t decided yet.
Ešte vám vydáme ... eur. We´ll give you... euros back yet.
Fajčíš/fajčíte? Do you smoke?
Fľašu šampanského, prosím. A bottle of champagne, please.
Fúka vietor. The wind is blowing.
Gratulujem vám k... I congratulate you on...
Hľadal ma niekto? Has anybody asked for me? Has anybody been at the hotel
looking for me?
Hľadám miesto na zaparkovanie. I am looking for a place to park.
Hľadám nejaký hotel v centre mesta. I´m looking for a hotel in the centre of the
town.
Hľadám si prácu. I´m looking for a job.
Hľadám tenisový kurt. I´m looking for a tennis court.
Hľadám ubytovanie. I am looking for an accommodation.
Hľadám... I´m looking for...
Hľadáme autoservis. We are looking for the service station.
Hláste sa na recepcii. Register at the reception.
Hláste sa u vedúceho zájazdu. Register with the manager of a camp.
Hlavný problém je... The main problem is...
Hmla sa už dvíha. The fog is lifting.
Hneď sa vrátim. I´ll be back right away.
Hodlám tu ostať ... dní. I am going to stay here for ... days.
Horí! Fire!
Hotel je otvorený celoročne. The hotel is open all the year round.
Hotel je plne obsadený. The hotel is full booked. All rooms are taken.
Hotel má ideálnu polohu. The hotel has the ideal location. The location of the
hotel is ideal.
Hotel, penzión, kemping... je vzdialený na ... minút cesty autom. The hotel, the
guest house, the camp... is... minutes drive.
Hovor(te), prosím, hlasnejšie! Speak up, please!
Hovorí na inej linke. I´m afraid he´s on the other line.
Hovorím obstojne/trocha po anglicky. I speak reasonable/passable english.
Hovorím s pánom Smithom? Hello? Is that Mr Smith?
Hovorím/rozumiem trocha po anglicky. I speak/understand a little english.
Hovoríš/hovoríte po anglicky? Do you speak english?
Hovoríte po anglicky? Do you speak English?
Hovoríte po slovensky? Do you speak Slovak?
Hovorte hlasnejšie, nič nerozumiem. Speak up loudly, I can´t understand.
Hráš/hráte futbal/tenis? Do you play football/tennis?
Hráš/hráte golf? Do you play golf?
Hráš/hráte karty? Do you play cards?
Hráte šach? Do you play chess?
Hrmí. There´s a thunderstorm.
Husto snežilo. It was snowing heavily.
Chcel by si/chceli by ste niečo jesť? Would you like to have something to eat?
Chcel by som (chceli by sme) si dať do úschovy batožinu. We would like to give
my/our luggage to the left luggage office.
Chcel by som dva lístky na okružnú jazdu z ... do .... a späť. I´d like two return
tickets for cruise tour from .... to ... .
Chcel by som hovoriť s naším delegátom. I´d like to speak to our delegate.
Chcel by som hovoriť s pánom XY. I´d like to talk to Mr. XY.
Chcel by som hovoriť s vedúcim predajne. I´d like to speak to the shopwalker.
Chcel by som ísť na prehliadku mesta. I´d like to go sightseeing.
Chcel by som ísť na výstavu. I´d like to see some exhibition.
Chcel by som izbu pre ... osôb. I´d like the room for ... persons.
Chcel by som izbu s balkónom. I´d like to have a room with a balcony.
Chcel by som izbu s kúpeľňou. I´d like a room with a bathroom.
Chcel by som izbu s raňajkami. I´d like bed and breakfast accommodation.
Chcel by som izbu s výhľadom na more. I´d like a room with a view of the sea.
Chcel by som letenku na let do Vancouveru. I´d like to buy a ticket to Vancouver.
Chcel by som miestenku na rýchlik do Glasgowa... I´d line one seat on the train
to Glasgow.
Chcel by som miesto pri okne. I´d like a seat at the window.
Chcel by som nabiť akumulátor. I´d like to have the battery charged.
Chcel by som nahlásiť stratu... I´d like to report the loss of...
Chcel by som ohlásiť krádež auta. I´d like to notify the theft of a car.
Chcel by som platiť. I´d like to pay.
Chcel by som prerušiť cestu v ... I would like to break my journey at...
Chcel by som radšej apartmán. I´d rather have a suite, please.
Chcel by som sa informovať o cenách za.... I´d like to ask about proces for...
Chcel by som sa odhlásiť z výletu. I´d like to cancel the trip.
Chcel by som sa ospravedlniť za... I must apologize for...
Chcel by som sa poďakovať za... I´d like to thank for you...
Chcel by som sa prihlásiť na... I´d like to enter for...
Chcel by som sa rozlúčiť. I´d like to say goodbye.
Chcel by som sedieť vzadu. I´d like the seats in the rear.
Chcel by som si dať opraviť tieto hodinky. I´d like to have this watch repaired.
Chcel by som si dať opraviť tieto topánky. I´d like to have these shoes repaired.
Chcel by som si dať upraviť bradu a fúzy. I´d like to have my beard and
moustache trimmed.
Chcel by som si dať vyčistiť oblek. I´d like to have my suit dry-cleaned.
Chcel by som si dať vyprať... I´d like to have washed my...
Chcel by som si dať vyžehliť košeľu. I´d like to have my shirt ironed.
Chcel by som si poistiť túto batožinu. I´d like to insure this luggage.
Chcel by som si pozrieť pamätihodnosti mesta. I´d like to see the sights of the
town.
Chcel by som si prenajať auto na tri týždne. I´d like to hire a car for three
weeks.
Chcel by som si prenajať kabínu. I´d like to hire a cubicle.
Chcel by som si prenajať plážový kôš. I´d like to hire a beach basket.
Chcel by som si prenajať.... I´d like to hire...
Chcel by som si vybrať auto z garáže. I´d like to pick up my car from the garage
Chcel by som slnečnú izbu. I´d like to have a sunny room.
Chcel by som tri lístky na Carmen. I´d like three tickets for Carmen.
Chcel by som ubytovanie na tri noci. I´d like an accommodation for three nights.
Chcel by som vás požiadať o dovolenie. I´d like to ask for your permission.
Chcel by som vybrať celú sumu. I´d like to withdraw the amount.
Chcel by som vymeniť koleso. I´d like to have the wheel changed.
Chcel by som zahlásiť stratu dokladov. I´d like to report the loss of documents.
Chcel by som zameniť cestovný šek. I´d like to cash a traveller´s cheque.
Chcel by som zameniť doláre I´d like to change some dollars, please.
Chcel by som..., prosím. I´d like..., please.
Chcel by som/Chceli by sme izbu s balkónom. I´d/We´d like a room with
a balcony.
Chcel by som/chceli by sme si poistiť batožinu. I´d/We´d like to have this
luggage insured.
Chcel by som/chceli by sme zameniť ... na eurá. I´d/We´d like to change... to
euros.
Chcela by som masáž. I´d like to have a massage.
Chcela by som reklamovať poškodený tovar. I´d like to claim damaged goods.
Chceli by sme miesto v strede autobusu. We´d like a seat in the middle of the
bus.
Chceli by sme si prenajať tri ležadlá. We would like to hire three deck-chairs.
Chceli by sme večerať. We´d like to dine.
Chceli by ste niečo jesť? Would you like to have something to eat?
Chcem hovoriť s vedúcim. I´d like to speak to the manager, please.
Chcem ísť do múzea/do mesta. I´d like to go to the museum/the city.
Chcem podniknúť túru... I´d like to make a hike...
Chcem poslať tento list letecky. I´d like to send this letter by airmail.
Chcem sa len trochu povoziť po okolí. I´d like to have some ride here about.
Chcem si dohodnúť termín. I´d like to make an appointment.
Chcem si kúpiť lístok na okružnú plavbu. I want to buy a round-trip ticket.
Chcem si rezervovať kajutu v turistickej triede. I´d like to book a tourist-class
cabin.
Chcem(e) poslať tento balík do zahraničia. I´d (We´d) like to send this parcel
abroad.
Chceme polpenziu. Half board, please.
Chceš/chcete ísť s nami? Do you want to go with us?
Chcete nechať odkaz? Can I take a message?
Chcete platiť v hotovosti alebo šekom? Do you want to pay in cash or by cheque?
Chcete to mať zabalené ako darček? Would you like it gift-wrapped?
Chladič tečie. The radiator is leaking.
Chodí na letisko osobitný autobus? Is there a special bus for the airport?
Choďte rovno touto ulicou až k ... Go straight on/ahead this street as far as...
Choďte rovno, naľavo, napravo... Keep straight, to the left, to the right...
Choďte rovno. Go/drive straight on.
Choďte skratkou. Take a short cut.
Choďte týmto smerom. You should go this direction.
Chráňte sa pred slnkom. Keep away from the sun. Keep out of the sun.
Chutí vám? Are you enjoing your meal?
Chýba jeden kufor. One suitcase is missing.
Chýba mi kufor. I miss my suitcase
Chýba môj spolusediaci. My companion is missing.
Chytím ešte autobus do Bratislavy? Am I to catch the bus to Bratislava?
Ide nejaký autobus do Londýna? Is there a coach to London?
Ide nejaký/tento autobus do Manchestru? Does any/this bus leave for
Manchester?
Ide táto loď do Sydney? Does this boat go for Sydney? Does this boat sail for
Sydney?
Ide tento autobus na hlavnú stanicu? Does this bus go to the main station?
Ide tento vlak cez Manchester? Does this train go through Manchester?
Idem na pláž. I am going to the beach.
Idem nakupovať. I am going shopping.
Idem si ľahnúť, som veľmi unavený. I am going to bed, I am very tired.
Idem(e) do hôr. I am (We are) going to the mountains.
Idem(e) sa kúpať. I am (We are) going to swim.
Ideme dobre do Prahy? Is this the right way to Prague?
Ideme na pláž. We are going to the beach.
Idete do Londýna? Are you going to London?
Idete s nami? Nie! Do you go with us? No, I don´t.
Idú dobre tieto hodinky? Does this watch keep the right time?
Informujte ma, prosím, o cenách. Keep me informed about prices, please.
Informujte sa o hodinu znovu. Ask for information in an hour again.
Inými slovami... In other words...
Istotne prídem. I´ll certainly come.
Izba nie je v poriadku. The room is not in order.
Izbu budem potrebovať na jeden/dva/tri dni. I (We) need a room for one day /
two/three days.
Izbu potrebujem na dva dni. We need the room for two days.
Izbu treba uvoľniť o ... hodine. The room is to be vacated by...
Ja mám rovnaký názor. That´s my view, too.
Ja som Brit/Britka. I´ m British.
Jasné! (Pri súhlase.) Quite so! Sure!
Jazdi(te) pomalšie, je hustá hmla. Drive/Go more slowly, there´s a thick fog!
Jazdite pomalšie, prosím! Drive more slowly, please!
Je (presne) ... hodín. It´s ... o´clock (sharp).
Je ... stupňov nad nulou. It´s ... degrees above zero.
Je sedem stupňov pod nulou. It is seven degrees below zero. It is minus seven
degrees Celsius.
Je ... stupňov v tieni. It´s... degrees in the shade.
Je dosť zima/teplo... It is pretty cold/warm...
Je garáž otvorená po celú noc? Is the garage open all night?
Je hmla. It´s foggy.
Je kemp v noci strážený? Is the camp attended at night?
Je krupobitie. There´s a hailstorm.
Je len stometrová viditeľnosť. There´s just hundred metres visibility.
Je mi na vracanie. I am sick. I feel sick.
Je mi to ľúto. I´m sorry to hear that.
Je mi veľmi nepríjemné, že ... I am very sorry to let you know...
Je mi veľmi teplo. I feel very warm.
Je mi zle. I feel sick.
Je mi/nám to veľmi ľúto. I am/We are (very) sorry about it.
Je na izbách minichladnička? Is there a minirefrigerator in the rooms?
Je najvyšší čas. It´s high time.
Je neznesiteľne teplo/zima. It is unbearably hot/cold.
Je niekde nablízku umyváreň áut? Is there a car wash nearby?
Je obchod otvorený aj v nedeľu? Is the market open on Sundays, too?
Je odmäk. The thaw has set in.
Je odtiaľto priame letecké spojenie do Bratislavy? Is there a direct flight
connection to Bratislava from here?
Je parkovisko v noci strážené? Is parking attended at night?
Je pláž kamenistá alebo piesočná? Is the beach stony or sandy?
Je pravda, že...? Am I right in thinking that...?
Je presne dvanásť hodín. It´s exactly twelve o´clock.
Je prestreté pre tri osoby. The table is set for three persons.
Je priamy prípoj do Leedsu? Is it a direct connection to...?
Je sychravo. It´s rainy.
Je štvrtok. It´s Thursday.
Je táto voda pitná? Is this water drinkable?
Je tento stôl voľný? Is this table free?
Je to cesta do Londýna? Does this way lead to London?
Je to cesta do...? Is this road to... ?
Je to ešte ďaleko? Is it still far?
Je to izba číslo .... na .... poschodí. You´re in room.... . That´s on the... floor.
Je to izba so sprchou alebo s vaňou? Is there a shower or bath in the room?
Je to naozaj pravda? Is it really true?
Je to pár krokov odtiaľto. It´s nearby.
Je to priamy vlakový spoj? Is that a direct train?
Je to priamy vozeň do...? Is it the direct coach to...?
Je to s raňajkami? Does that include breakfast?
Je to vaša posledná ponuka? Is that your final offer?
Je to vaše? Is it yours?
Je to veľmi zaujímavý návrh. That´s certainly a very interesting proposition.
Je to vlak do...? Where is the train to...?
Je tu ešte miesto na jeden stan? Is there any room for one tent yet?
Je tu ešte voľné miesto? Is there an empty place here?
Je tu krytá plaváreň? Is there an indoor swimming pool here?
Je tu nablízku autokemping? Is there a campsite near here?
Je tu nejaké kúpalisko? Is there a swimming pool here?
Je tu niekde dobrá čínska reštaurácia? Is there a good Chinese restaurant around
here?
Je tu niekde kemp? Is there a campsite anywhere near here?
Je tu niekde nablízku stánok s občerstvením? Is there any refreshment kiosk
nearby?
Je tu niekoľko názorov... There are several issues here...
Je tu prírodné kúpalisko? Is there a natural swimming pool here?
Je tu silné prúdenie vody? Are there strong water currents here?
Je tu sprievodca, ktorý hovorí po anglicky? Is the guide speaking english here?
Je tu športová hala? Is there a sports hall here?
Je tu v blízkosti predajňa potravín? Is there any grocery here nearby?
Je tu veľmi hlboká voda. It´s deep water here.
Je tu veľmi hlboká voda? Is very deep water here?
Je tu vlek alebo sedačková lanovka? Is a ski tow or a chair lift here?
Je tu, prosím, ešte voľné miesto? Is there any vacant seat here?
Je upchatý odtok. The outlet is blocked.
Je v apartmánoch aj kuchyňa? Do the apartments have a kitchen, too?
Je v apartmánoch k dispozícii aj riad? Are there kitchen utensils available in
apartments?
Je v cene aj obsluha? Is the service included in the price?
Je v hoteli sauna? Is there a sauna at the hotel?
Je v chate kúpeľňa? Is the cottage with a bat?
Je v izbe kúrenie? Is there heating in the room?
Je veľmi horúco. It´s very hot.
Je veľmi klzko. It´s slippery.
Je všetko jasné? It is clear?
Je zámok sprístupnený verejnosti? Is the castle open to the public?
Jedálenský vozeň je na začiatku vlaku. The dining car is at the beginning of the
train.
Jedálny vozeň odpoja v Leedse. The restaurant car will be uncoupled at Leeds.
Jedno ležadlo, prosím! I´d like one berth. One berth, please!
Jedno malé svetlé pivo. A half of lager.
Jedno veľké tmavé pivo, prosím. A pint of bitter, please.
Jeho kancelária je na ... poschodí. His office is on the ... floor.
John musí prísť každú chvíľu. John should arrive at any moment.
John prekonal všetky naše očakávania... John exceeded all our expectations.
John prišiel zasa neskoro. John came late again.
Kabát mi je príliš malý. The coat is too small for me.
Kadiaľ mám ísť do Doveru? Which way is to Dover?
Kam by si chcela ísť večer? Where would you like to go in the evening?
Kam cestuješ/cestujete? Where are you travelling?
Kam chceš/chcete ísť? Where do you want to go?
Kam ideš/idete? Where do you go? Where are you going?
Kam premávajú lode z tohto prístaviska? Where do the ships from this port sail
for?
Kam vedie táto cesta? Where does this road lead to?
Kam vedie táto ulica? Where does this street go? Where does this street lead?
Kde a ako sa to stalo? Where and at what time did it happen?
Kde by sme našli lacné ubytovanie? Where can we find cheap accommodation?
Kde dostanem lístky na metro? Excuse me, where can I buy a ticket for the
underground, please?
Kde dostať plány mesta? Where can I get a street map?
Kde dostať... ? Where is/are... available?
Kde chcete, aby som vás vysadil? Where do you want me to let you off?
Kde je (najbližšia) autobusová zastávka? Where´s the (nearest) bus stop?
Kde je autobusová stanica, prosím? Where is the bus station, please?
Kde je hlavná stanica? Where´s the main station?
Kde je hlavný vstup na štadión? Where is the main entrance to the stadium?
Kde je check-in? Where is the check-in?
Kde je kajuta číslo... ? Where´s the cabin number...?
Kde je moja/naša batožina? Where is my/our luggage?
Kde je najbližší autoservis? Where is the nearest car service? Where´s the nearest
service station here?
Kde je najbližší most? Where is the nearest bridge?
Kde je najbližšia autobusová zastávka? Where´s the nearest bus stop?
Kde je najbližšia benzínka? Where is the nearest petrol station?
Kde je najbližšia lekáreň (s nočnou pohotovostnou službou)? Where´s the
nearest pharmacy (with emergency night service)?
Kde je najbližšia nemocnica? Where is the nearest hospital?
Kde je najbližšia práčovňa/chemická čistiareň? Where is the nearest laundrette/
dry cleaner here?
Kde je náš tlmočník? Where´s our interpreter?
Kde je náš vedúci zájazdu? Where´s our guide?
Kde je naša delegátka? Where is our delegate?
Kde je naša skupina? Where is our group?
Kde je naša vedúca zájazdu?Where is our guide?
Kde je obchodný dom? Where is there a department store?
Kde je ohnisko? Where is the camp fire?
Kde je plavčík? Where is the lifeguard?
Kde je pokladnica? Where´s the checkout?
Kde je správca kempu? Where is the manager of the camp?
Kde je staničná čakáreň? Where´s the railway station waiting room?
Kde je tu golfové ihrisko? Where´s the golf course near here?
Kde je tu nablízku ... ? Where is ... nearby?
Kde je tu najbližšia pošta? Where´s the nearest post office here?
Kde je tu tenisový kurt? Where´s the tennis court near here?
Kde je tu v blízkosti...? Where is here... nearby?
Kde je tu v okolí hotel? Where´s here the hotel nearby?
Kde je tu WC? Where is the loo here?
Kde je úschovňa batožín? Where is the left-luggage office?
Kde je vozeň číslo...? Where´s the coach number...?
Kde je východ? Where´s the exit?
Kde je výjazd z diaľnice? Where´sthe motorway exit?
Kde je výťah, prosím? Can you tell me where the lift is, please?
Kde kotví Mylady? Where Mylady is anchored?
Kde leží Bratislava? Where is Bratislava situated?
Kde má vaša firma sídlo? Where are you based?
Kde mám odbočiť? Where shall I turn?
Kde mám zastaviť? Where am I to stop?
Kde máme zabočiť? Where do we have to turn off?
Kde máte poistené auto? Where´s your car insured?
Kde možno kúpiť pohľadnice? Where can I buy the picture postcards?
Kde možno podať balík? Where can I/we send this parcel by post?
Kde možno podať batožinu? Where can I check the luggage?
Kde možno podať telegram? Where can I send a telegram?
Kde možno tankovať? Where can I get petrol?
Kde môžeme nahlásiť dopravnú nehodu? Where can we report the traffic
accident?
Kde môžeme odstaviť vozidlo? Where can we leave the vehicle?
Kde môžeme parkovať? Where can we park?
Kde musíte prestúpiť do Bratislavy? Where must we change for Bratislava?
Kde nájdem Churchillovu ulicu? Where can I fing the Churchill street?
Kde nájdem lodného lekára? Where can I find the ship´s doctor?
Kde nájdem pitnú vodu? Where can I find drinking water?
Kde nájdeme najbližší kemping? Where can we find the nearest campground?
Kde nájdeme vedúceho tábora? Where can we find the camp manager?
Kde platíme? Where can we pay?
Kde požičiavajú člny? Where can I/we rent a boat?
Kde požičiavajú tenisové rakety? Where can we hire tennis rackets?
Kde pracujete? Where are you employed?
Kde predávajú poštové známky? Where are the postage stamps sold?
Kde prenocujete? Where are you staying?
Kde sa kupujú letenky? Where can I buy air tickets?
Kde sa kupujú lístky na trajekt? Where can I buy ferry tickets?
Kde sa možno informovať o odchode vlakov? Where can I inform about
departures of trains?
Kde sa možno lacno najesť? Where can I have a cheap meal?
Kde sa možno lacno ubytovať? Where can I find a cheap accommodation?
Kde sa môžem umyť? Where can I have a wash?
Kde sa môžeme prihlásiť na výlet do Gazy? Where can we enter for the trip to
Ghaza?
Kde sa môžeme stretnúť? Where can we meet?
Kde sa podáva jedlo? Where is the meal served?
Kde sa práve nachádzame? Where are we just now?
Kde sa predávajú...? Where... is/are sold?
Kde sa stravujete? Where do you take your meals?
Kde sa stretneme? Where can we meet?
Kde sa to presne stalo? Where did it happen exactly?
Kde sa tu dá kúpať? Where can I/we swim here?
Kde si bol/ste boli tak dlho? Where have you been so long?
Kde si možno dať opraviť... ?
Kde si možno kúpiť cestovný lístok? Where can I buy a ticket?
Kde si možno objednať.... ? Where can I book .... ?
Kde si možno objednať/kúpiť lístky do divadla? Where can I/we book/buy
theatre tickets?
Kde si možno zahrať stolný tenis? Where can I play tabletennis?
Kde si môžem prenajať auto so šoférom? Where can I rent a car with a driver?
Kde si môžem prenajať auto? Where can I hire a car?
Kde si môžem vymeniť lístky do kina? Where can I change cinema tickets?
Kde si môžem zaobstarať...? Where can I get...?
Kde si môžem(e) požičať bicykel/bicykle? Where can I (we) hire a bicycle /
bicycles?
Kde si môžem(e) prenajať auto? Where can I (we) rent a car?
Kde si môžeme kúpiť vstupenky? Where can we get tickets?
Kde si môžeme postaviť stan? Where can we put up our tent?
Kde si môžeme vyzdvihnúť kľúče? Where can we get the keys?
Kde si môžeme zameniť peniaze. Where can I change money?
Kde si sa naučil tak dobre po anglicky? Where did you learn to speak english so
well?
Kde sme teraz? Where are we at present?
Kde ste boli? Where have you been?
Kde ste zamestnaný? Where are you employed? Where do you work?
Kde stoja autobusy do Greenwichu? Where are the buses stopping for
Greenwich? Where do the buses for Greenwich stop?
Kde sú skúšobné kabínky? Where are the fitting rooms?
Kde sú toalety? Where are the toilets here?
Kde študujete? Where do you study?
Kde to bolí? Where does it hurt?
Kde tu nájdem doktora? Where can I find a doctor here?
Kde vás bolí? Where does it hurt?
Kde vás dnes zastihnem? Where can I find you today?
Kde vás môžeme zastihnúť? Where can we reach you?
Kde zoženieme taxík? Where can we get a taxi?
Kde, ktorým smerom sa nachádza hotel Plaza? Where, which direction is the
Plaza hotel?
Kde, v ktorom hoteli ste sa ubytovali? Where, at which hotel are you quartered?
Keby som nemohol prísť, zavolám. If I an not come I´ll call/ring up.
Keby to bolo možné, chcel by som... If it is possible I´d like to...
Keď mám byť úprimný... To be honest...
Kedy bol postavený tento hotel? When was this hotel built?
Kedy bol postavený...? When was... built?
Kedy bol založený...? When... was founded?
Kedy bolo auto naposledy v servise? When was the car in a service station last
time?
Kedy bude izba voľná? When will the room be vacated?
Kedy budeme na hraniciach? When are we going to be at the border?
Kedy budeme v Londýne? When do we arrive in London?
Kedy by vám to vyhovovalo? When would it be convenient?
Kedy dnes odchádza vlak do Londýna? What time does the train leave for
London today?
Kedy ide posledný autobus späť do Londýna? When is the last bus back to
London?
Kedy ide prvá/posledná električka? When is the first/the last tram?
Kedy ide/odchádza prvý/posledný autobus do Londýna? When is the first/last
bus leaving for London?
Kedy idete naspäť na Slovensko? When are you goping back to the Slovakia?
Kedy je check-in? What is the check-in time.
Kedy je obedňajšia prestávka? When is the lunch break?
Kedy je otvorené múzeum? What time is the museum open?
Kedy letí lietadlo do Londýna? What time does the plane to London take off?
Kedy má príchod....? When does... arrive?
Kedy mám byť na stanici? What time am I to be at the station?
Kedy mám prísť? When am I to come?
Kedy máme odbočiť? When shall we turn?
Kedy musím uvoľniť izbu? When do I have to vacate the room?
Kedy musíme byť na letisku? What time should we be at the airport?
Kedy nás zase navštívite? When will you see us again?
Kedy odchádza autobus do Bratislavy? What time does the bus for Bratislava
leave?
Kedy odchádza kompa na Man? When does the ferry leave for Man?
Kedy odlieta dnes lietadlo do Londýna? Where is there a flight to London today?
What time does the plane to London take of today?
Kedy odlieta lietadlo do Londýna? When is there a flight for London leaving?
Kedy ordinuje lekár? What are the doctor´s office hours?
Kedy ordinuje...? When are the surgery hours of... ?
Kedy poletí najbližšie lietadlo do Melbourne? When is the next flight to
Melbourne?
Kedy premáva trajekt do/na... When does the ferry leave for...?
Kedy príde ďalší autobus (vlak)? When will the next bus (train) arrive?
Kedy príde vlak z Londýna? When does the train from London arrive?
Kedy prídem na rad? When will be my turn?
Kedy prídeš? When do you come?
Kedy pristaneme v Londýne? When are we to land in London?
Kedy sa môžem nasťahovať do apartmánu? When can I move into the suite/
apartment?
Kedy sa otvára múzeum? What time is the museum open?
Kedy sa otvárajú obchodné domy? What time do the shopping centres open?
Kedy sa podáva jedlo? What time is the meal served?
Kedy sa podávajú raňajky? What time is breakfast served?
Kedy sa stretneme? When can we meet?
Kedy sa to presne stalo? When did it happen exactly?
Kedy sa to stalo? When did it happen?
Kedy sa vrátime z Leedsu? When do we come back from Leeds?
Kedy sa vrátite zo Slovenska? When do you come back from Slovakia?
Kedy sa začína najbližšia prehliadka? What time does the next guided tour
begin?
Kedy sa začína predstavenie? What time does the performance begin?
Kedy sa začína...? When does... begin?
Kedy sa začne prehliadka múzea so sprievodcom? What time does the guided
tour of the museum begin?
Kedy sa zase uvidíme? When shall we meet again?
Kedy sa otvára/zatvára tento obchod? What time does this shop open/close?
Kedy si môžem prísť po auto? When can I pick up the car?
Kedy si prišiel? When did you come?
Kedy si videl naposledy Mary? When did you see Mary last time?
Kedy ste spozorovali, že...? When did you notice that... ?
Kedy to bolo? When was it?
Kedy to bude hotové? When will it be ready?
Kedy vás máme zobudiť? When would you like us to call you?
Kedy vás zastihnem? When I find you?
Kedy vznikol...? When was... created?
Kedy zatvárate? When do you close?
Klesla teplota. The temperature has fallen.
Kolesá ťahajú doľava. The wheels pull to the left.
Koľkého je dnes? What´s the date today?
Koľko batožiny si môžem vziať? How much luggage can I take?
Koľko bude stáť oprava? How much wil the repair of ... cost?
Koľko hodín ide vlak do Glasgowa? How many hours does it take to get to
Glasgow by train?
Koľko je hodín? What is the time? What time is it?
Koľko je stupňov? What´s the temperature?
Koľko je to? How much is that, please?
Koľko kilometrov je do najbližšieho mesta? How many kilometres is it to the
nearest town.
Koľko kilometrov je ešte do Bratislavy? How many kilometres is it to
Bratislava?
Koľko máte rokov? How old are you?
Koľko minút pešo? How many minutes walking?
Koľko obyvateľov má Londýn? How many inhabitants has London?
Koľko platíme? How much are we to pay?
Koľko sa platí za list do Kanady? How much is the letter to Canada?
Koľko sa platí za nadmernú batožinu? What´s the charge for limit excess
luggage?
Koľko si minul za obed? How much money did you spend for diner?
Koľko som ti/vám dlžný (za...)? How much do I owe you (for...)?
Koľko staníc je ešte do...? How many stations are there to...?
Koľko stojí hodina parkovania? What´s the charge per hour?
Koľko stojí hovor do Bratislavy, miestny hovor? How much is the call to
Bratislava, the local call?
Koľko stojí izba na deň? How much is the room per night?
Koľko stojí izba s polpenziou na deň? How much is a room with half board per
day?
Koľko stojí každý kilogram navyše? How much do you charge for each
additional
Koľko stojí kilometer? How much does it cost per kilometre?
Koľko stojí letenka do Dallasu a späť? How much is the return ticket to Dallas?
Koľko stojí liter benzínu? How much is one litre of petrol?
Koľko stojí na týždeň izba s plnou penziou? How much is a room with full
board per week?
Koľko stojí nocľah s raňajkami? How much is bed and breakfast?
Koľko stojí poslanie listu do Kanady? What is the postage to send a letter to
Canada?
Koľko stojí prehliadka hradu? How much is the guided tour of the castle?
Koľko stojí prenájom auta? How much does it cost to hire a car?
Koľko stojí ubytovanie bez raňajok? How much is bed without breakfast?
Koľko stojí výlet do Gazy na jednu osobu? How much is the trip to Ghaza per
person?
Koľko to bude na jednu noc? How much is that per night?
Koľko to stojí na deň? How much is it per day?
Koľko váži naša batožina? What´s the weight of our luggage?
Koľko váži tento balík? What´s the weight of this parcel?
Koľko zastávok je ešte do...? How many stops are to the...?
Koľkých zamestnancov máte? How many people do you employ?
Komu patrí tento kufor? Whom does this suitcase belong to?
Komu to patrí? Whom does it belong to?
Konal som v sebaobrane. I acted in self-defence.
Kontaktujte náš konzulát, prosím. Contact our consulate, please.
Kto hrá proti komu? Who´s playing against whom?
Kto je na rade, prosím? Who´s next, please?
Kto je posledný v rade? Who´s the last in a queue?
Kto je posledný? Who´s the last?
Kto je pri telefóne? Who´s calling?
Kto je tam? Who´s there?
Kto je tu pochovaný? Who is buried here?
Kto je tu? Who is here?ň
Kto je tu? Who´s here?
Kto je za to zodpovedný? Who´s responsible for it?
Kto je za? Who´s in favour of it?
Kto namaľoval tento obraz? Who painted this picture?
Kto organizuje prehliadku mesta? Who does the sightseeing tour organize?
Kto to bol? Who was it?
Kto to urobil? Who did it?
Kto tu vie poskytnúť umelé dýchanie? Who can provide mouth-to-mouth
resuscitation?
Kto vie poskytnúť prvú pomoc? Who can give the first aid?
Kto volá? Who´s calling, please?
Kto vyhral? Who´s the winner?
Ktorá lekáreň má nočnú službu? Which pharmacy has the night service?
Ktorý autobus ide do Leedsu? Which bus do I (we) take to Leeds? Which bus
goes to Leeds?
Ktorý autobus tam ide? Which bus is going there?
Ktorý spoj ide do centra? Can I take public transport to the centre?
Ktorý trolejbus ide do starého mesta? What trolley-bus goes to the Old Town?
Ktorým autobusom pôjdeš/pôjdete? Which bus will you take?
Ktorým smerom je prístav? Which direction is the harbour?
Ktorým smerom je Trafalgarské námestie? Which direction is Trafalgar square?
Ktorým smerom leží Senec? Which direction is Senec?
Kvapká kohútik. The tap is dripping.
Legitimujte sa! Show your identity card!
Leje ako z kanvy. It´s raining cats and dogs.
Lekár hneď príde. The doctor is coming soon.
Len jeden malý šalát, prosím. Just a side salad, please.
Let ... je pripravený na nástup cestujúcich. Flight... is now ready for boarding.
Let číslo ... sa pre nepriaznivé poveternostné podmienky odkladá/ruší. The
flight number is postponed/cancelled due to bad weather.
Ležadlový vozeň je za naším vozňom. The couchette car is behind our coach.
Linka je obsadená. The line is busy.
Linka je prerušená. The line is cut off.
Linka je voľná. The line is free.
Loď premáva nepravidelne. The ships runs irregularly.
Ľúbim ťa. I love you.
Ľutujem, nerozumel som tomu. I´sorry, I didn´t understand that.
Má hotel bar, vlastný bazén, saunu? Is there a bar, a private pool, a sauna at the
hotel?
Má hotel garáže pre hotelových hostí? Is there a private garage (for guests) at the
hotel?
Má hotel vlastné parkovisko? Has the hotel its private car park?
Má hotel vlastnú pláž? Has the hotel its private beach?
Má hotel, kemping... vlastný bazén? Has the hotel, the camp.... its private pool?
Má lietadlo medzipristátie v Londýne? Does the plane touch down in London?
Má niekto ešte nejakú otázku? Any questions?
Má tento vlak prípoj do Londýna? Has this train the connection to London?
Má vlak z Birminghamu meškanie? Is the train from Birmingham delayed?
Maj sa. Bye-bye.
Majte sa dobre! Good luck! Have a good time! Enjoy yourself!
Majú bungalovy/izby chladničku? Do the bungalows/rooms have a refrigerator?
Majú izby televízor? Are there TV sets in rooms?
Mal bradu. He had a beard.
Mal fúzy. He had a moustache.
Mal som dopravnú nehodu. I´ve a trafic accident. I´ve a car accident.
Mal som nehodu. I´ve been involved an accident.
Mal som prednosť v jazde. I had the right of way.
Mal som vám volať naspäť. I got a message to call you.
Mali by ste ísť k lekárovi. You´dbetter see a doctor.
Mali sme autonehodu. We´ve had an accident.
Mali sme dobré počasie. The weather was fine.
Mali sme pokojný let. We had an undisturbed flight.
Mali sme príjemnú cestu... We had a pleasurable journey.
Mali sme príjemnú/namáhavú cestu. We had a pleasant/a tiring journey.
Mali ste niečo z minibaru? Did you have anything from the mini-bar?
Mám ... rokov. I am ... years old.
Mám diétu. I am on a diet.
Mám dva roky praxe. I have two years of experience.
Mám ešte v aute voľné miesto. There´s one free seat in my car.
Mám horúčku. I´ve got a fever.
Mám chrípku. I´ve got a flu.
Mám chuť na hamburger. I have a desire for hamburger.
Mám k vám prosbu. I want to ask a favour of you.
Mám len predmety osobnej potreby. I have just the personal items.
Mám málo času. I haven´t got much time.
Mám na to právo. I am entitled to it.
Mám na to svedkov. I have the witnesses to prove it.
Mám na toto miesto miestenku. I´ve got the seat reservation.
Mám nejaké odkazy? Are there any messages for me?
Mám niekde odbočiť? Should I turn somewhere?
Mám otvorenú spiatočnú letenku do Bratislavy. I have an open return ticket to
Bratislava.
Mám pracovné povolenie. I have a work permit.
Mám pri sebe len americkú menu. I´ve got only american currency with me.
Mám rezervovaný... I´ve reserved...
Mám teraz čas. I am free now.
Mám tu svoju batožinu. I have my luggage here.
Mám veľké bolesti. I´ve got excrutiating pains.
Mám veľkosť... I´ve got size...
Mám zápchu. I´m constipated.
Mám závrat. I feel dizzy.
Mám žalúdočné kŕče. I´ve got stomach cramps.
Mám(e) ešte čas. I (We) have still time. There is still time.
Mám(e) pred sebou ešte dlhú cestu. I (We) have a long way to go.
Mám(e) už len ... eur, korún... I (We) have only ... euros, crowns...
Mám(e) zmenenú adresu. My (Our) address has been changed.
Máme ešte dve voľné izby. We have two rooms available yet.
Máme lístky na... We´ve got tickets for...
Máme na to právo. We have a right to it. We are entitled to it.
Máme poštu? Are there any letters for us?
Máme problém s... We have a problem with...
Máme rezerváciu na dve izby. We made a reservation for two rooms.
Máme rezervovaný stôl pre dvoch. We´ve got reservation for two.
Máme vám rezervovať izbu? Would you like us to arrange accommodation for
you?
Máš telefón. There´s call for you.
Máš úplnú pravdu. You are absolutely right.
Máš/máte dobrú náladu? Are you in a good temper?
Máš/máte ešte trochu času? Have you got a minute?
Máš/máte zlú náladu? Are you in a bad temper?
Máte aj nefajčiarske izby? Do you have non-smoking rooms?
Máte aj vegetariánske jedlá? Do you also have any vegetarian dishes?
Máte aj vegetariánske jedlá? Do you have some meals for vegetarians?
Máte bolesti? Do you feel any pain?
Máte ďalšie otázky? Any questions?
Máte deti? Do you have any children?
Máte ešte lístky na dnes? Have you got tickets for today?
Máte ešte voľné izby so sprchou? Have you got any free rooms with a shower
yet?
Máte ešte voľné izby? Do you have any rooms available?
Máte ešte voľné miesta? Do you still have spaces available?
Máte ešte voľnú izbu? Do you have any rooms available?
Máte kľúče v priehradke. Your keys are in the drawer.
Máte liek proti morskej chorobe? May I have some medicine for sea-sickness?
Máte mi vydať? Have you small change?
Máte mince do telefónneho automatu? Do you have any change for the
payphone?
Máte náhradné súčiastky na Renault Laguna? Have you got original spare parts
for Renault Laguna?
Máte neplatný pas. Your passport is not valid.
Máte niečo lacnejšie? Do you have anything cheaper?
Máte niečo lepšie? Do you have anything better?
Máte niečo na preclenie? Do you have anything to declare?
Máte niečo na spanie? Can you give me something for insomnia?
Máte niečo proti chorobe z lietania? Have you something against air sickness?
Máte niečo proti komárom? Do you have some mosquitocide?
Máte niečo proti morskej chorobe? Do you have anything against seasickness.
Máte niečo proti tomu? Do you have anything against it?
Máte niečo v akcii? Do you have any sales on?
Máte plány mesta Londýna? Do you have the street map of London?
Máte poistenú batožinu? Is your luggage insured?
Máte presný čas? Have you got the exact time?
Máte presný čas? Have you got the right time?
Máte pri sebe cestovný pas? Do you have a passport with you?
Máte pri sebe zbraň? Do you have any weapon with you?
Máte stôl pre jednu osobu, prosím? A table for one, please.
Máte tušenie, kedy...? Do you know when...?
Máte už neplatný pas. Your passport is not valid yet.
Máte v Glasgowe distribúciu? Do you have a distributor in Glasgow?
Máte v Londýne zastúpenie? Do you have a representative in London?
Máte veci, ktoré sa nesmú vyvážať? Do you have things not allowed to be
exported?
Máte veľkú rodinu? Do you have a large family?
Máte voľnú garáž? Have you got free garage space?
Máte voľný stan? Is there any free tent?
Máte vstupné vízum? Do you have an entry visa?
Máte vybraté? Are you ready to order?
Máte záujem o... ? Are you interested in...?
Máte...? Do you have?
Mávam závraty. I suffer from giddiness.
Mešká autobus z Bratislavy? Is the bus from Bratislava delayed?
Mierne doľava. Bear left.
Miestneho času? Is that local time?
Milé, že sme sa stretli. It was nice to meet you.
Minul som svoje posledné peniaze. I´ve spent my last money.
Minuli sme sa len o niekoľko minút. We´ve missed each other just by several
minutes.
Minulý rok som pracoval ako kuchár. I worked as a cook last year.
Minulý týždeň. Last week.
Mnohokrát ďakujem! Many thanks! Thank you very much!
Mobilné telefóny sú v tejto budove zakázané. Mobile phones are banned in this
building.
Mohli by sme prenocovať vo vašom penzióne? May we stay at your guest house?
Mohli by sme si prisadnúť? Would you mind if we sit here?
Mohli by sme si urobiť polhodinovú prestávku? Could we break for half an
hour?
Mohli by ste hovoriť trochu pomalšie? Could you speak a bit more slowly,
please?
Mohli by ste ma odfotografovať? Could you take a photograph of me?
Mohli by ste mi odporúčať iný hotel v blízkosti? Can you recommend another
hotel in this area?
Mohli by ste mi požičať niečo na písanie? Could you lend me something to write
with?
Mohli by ste mi priniesť .... polievku? Could you bring me the .... soup?
Mohli by ste mi ukázať cestu, smer ...? Could you tell me the way, the direction...
Mohli by ste mi ukázať niektoré pamiatky? Could you show me any sights?
Mohli by ste mi vymeniť/vyčistiť sviečky? Can you change/clean the spark plugs,
please?
Mohli by ste mi, prosím, skontrolovať tlak v pneumatikách? Could you check
the tyre pressure, please?
Mohli by ste mi, prosím, ukázať...? Could you show me..., please?
Mohli by ste nám to preložiť? Could you translate it for us?
Mohli by ste nám zorganizovať prehliadku na pondelok? Could you organize
the guided tour for Monday for us?
Mohli by ste odstrániť tieto škvrny? Could you remove these stains?
Mohli by ste opísať vinníka/vinníčku? Can you describe the person?
Mohli by ste pre našu skupinu zorganizovať návštevu divadla? Would you
organize the visit of a theatre for our group?
Mohli by ste prekontrolovať, umyť, opraviť.... moje/naše auto? Can you check,
repair, wash... my/our car?
Mohli by ste prísť po mňa na stanicu? Could you pick me at the station?
Mohli by ste sa postarať o zranených? Could you take care of the injured?
Mohli by ste to hláskovať, prosím? Could you spell that, please?
Mohli by ste to poslať na túto adresu? Could you send it to this address?
Mohli by ste to povedať trochu hlasnejšie, prosím? Could you speak up a bit,
please?
Mohli by ste tu zastaviť? Could you stop here?
Mohli by ste už zakúriť? Could you make fire now?
Mohli by ste zabezpečiť pre našu skupinu sprievodcovskú službu? Could you
arrange the guide service for our group?
Mohli by ste zastaviť? Could you stop here?
Mohol by som dostať dve miesta na dnes večer? May I have two seats for
tonight?
Mohol by som raňajkovať zajtra už o ...? Could I have breakfast tomorrow at....
o´clock?
Mohol by som sa opýtať... Perhaps i could start by asking...
Mohol by som si zatelefonovať? Could I make a quick phone call?
Mohol by som vás poprosiť o... ? Can I ask you for ...?
Mohol by som... ? Would it be all right if I... ?
Moja batožina je ešte na stanici. My luggage is still at the station.
Moja manželka je Britka. My wife´s British.
Moje auto uviazlo v blate. My car stuck in the mud.
Moje hodiny idú dopredu, meškajú. My watch is slow, fast.
Moje/Naše auto uviazlo. My/Our car has got stuck.
Moment, prosím! Just a moment!/ Just a minute, please! One moment, please.
Momentálne nič také neplánujeme. We aren´t planning anything of that kind at
the moment.
Most bol postavený v minulom storočí. The bridge was built last century.
Motor beží na plné obrátky. The engine runs at full speed.
Motor ide na tri valce. The engine runs on three cylinders.
Motor ide nepravidelne. The engine runs irregularly.
Motor je poškodený. The engine is damaged.
Motor klope. The engine is knocking.
Motor nebeží dobre. The engine doesn´t run.
Motor nechce naskočiť. The engine won´t start.
Motor sa prehrieva. The engine overheats.
Motor sa ťažko rozbieha. The engine starts with difficulties.
Motor sa zadrháva. The engine hiccups.
Motor vynecháva. The engine misses every now now and then.
Možno tu parkovať? Can I park here?
Možno v apartmánoch aj variť? Is it possible to cook in the apartments?
Môj kľúč, prosím. My key, please.
Môj pas platí ešte dva roky. My passport is valid still two years.
Môj syn je nezvestný. My son is missing.
Môžem dostať ešte jednu deku? Could I have another blanket?
Môžem dostať ešte jednu lyžicu? Could I have another spoon, please?
Môžem dostať izbu s prístelkou? Could we have a room with an extra bed?
Môžem dostať miesto vo fajčiarskom vozni? Can i get a seat in the smoking car?
Môžem dostať stôl v časti pre nefajčiarov? Could I have one table in the nonsmoking area, please?
Môžem od vás telefonovať? May I use your phone, please?
Môžem odtiaľto poslať fax? Can I send a fax from here?
Môžem parkovať v tejto ulici? Can I park in this street?
Môžem platiť kreditnou kartou? Can I pay with a credit card?
Môžem pre vás niečo urobiť? Can I help you?
Môžem prejsť? Could I get past, please?
Môžem prerušiť cestu? Can I break the journey?
Môžem sa na to spoľahnúť? Can I rely on it?
Môžem sa spýtať, o čo ide? Can I ask what it´s about?
Môžem sa vás niečo opýtať? May I ask you a question?
Môžem si pozrieť izbu? May I see the room?
Môžem si požičať... ? May I borrow...?
Môžem si tu na niekoľko hodín nechať batožinu? Can I leave my baggage here
for a couple of hours?
Môžem si vyskúšať tieto šaty? May I try this dress?
Môžem si vyskúšať?... Can I try...?
Môžem si zapáliť? May I light myself a cigarette? May I smoke?
Môžem ťa ponúknuť...? May I offer you... ?
Môžem ťa povodiť po meste? May I show you round the town?
Môžem ťa/vás pozvať na kávu? May I invite you for a cup of coffee?
Môžem ti/vám doliať ešte trocha...? Can I pour in more...?
Môžem tu dostať vízum? May I get the visa here?
Môžem tu fajčiť? Do you mind if I smoke?
Môžem tu nechať odkaz pre ... ? May I leave a message for ... here?
Môžem vám dať svoju navštívenku? Let me give you my card.
Môžem vám ešte naliať? May I pour in more?
Môžem vám nejako pomôcť? Can I help you anyway?
Môžem vám pomôcť? Can I help?
Môžem vám ponúknuť niečo na pitie? Can I offer you something to drink?
Môžem vás pozvať na obed? May I invite you for lunch?
Môžem vás pozvať na párty? May I invite you to the party?
Môžem vás pozvať na večeru? May I invite you for dinner?
Môžem vás požiadať o... ? May I ask your for...?
Môžem vás zavolať naspäť? Can I call you back?
Môžem vidieť váš vodičský preukaz? Could I see your driving licence, please?
Môžem vidieť vašu letenku? Could I see your ticket, please?
Môžem zatelefonovať na náš konzulát? Can I call up our consulate?
Môžem zavrieť okno? Would you mind if I close the window?
Môžem(e) si tu nechať batožinu? May I (we) leave the luggage here?
Môžem(e) tu nechať auto? Can I (we) leave my (our) car here?
Môžem(e) v ... prerušiť cestu? Can I (we) break my (our) journey at... ?
Môžeme ísť výťahom? Cen we take the lift?
Môžeme mi požičať... ? Can you lend me...?
Môžeme odstaviť auto na dvore? May we set the car aside on the yard?
Môžeme používať kuchyňu? May we use the kitchen?
Môžeme si nechať auto pri stane? May we leave the car by the tent?
Môžeme si tu nechať batožinu? May I leave the luggage here?
Môžeme si tu postaviť stan? Can we put up the tent here?
Môžeme si tu prenajať chatku? Can we rent a cottage here?
Môžeme si vymeniť miesta? Can we change our seats?
Môžeme tu fotografovať? Are we allowed to take photographs here,
Môžeme tu kempovať? Are we allowed to camp here?
Môžeme tu stanovať? Is it allowed to camp here?
Môžeme tu stopovať? Are we allowed to hitch-hike here?
Môžeme vymeniť koruny na eurá? Can we change crowns into euros?
Môžeš počkať ešte .... minút? Can you wait ... minutes more?
Môžete dať do poriadku...? Could you put... in order?
Môžete ma odviezť na kúsok? Can you take me part of the way? Can you give me
a lift?
Môžete mi čo najskôr poslať taxík do/na..., prosím? Could you send a taxi to...
as soon as possible, please?
Môžete mi dať do izby prístelku? Can you give me an extra bed to the room?
Môžete mi dať odporúčací list? Can you give me a recommendation letter?
Môžete mi odporučiť dobrý/lacný hotel v centre? Can you recommend me
a good/a cheap hotel in the city centre?
Môžete mi odporučiť lacný penzión? Could you recommend to me a cheap guest
house?
Môžete mi odporučiť nejakú špecialitu? Can you recommend to me some
speciality?
Môžete mi ošetriť zuby? Could you treat my tooth?
Môžete mi povedať, kde je stanovište taxíkov? Can you tell me where the taxi
rank is, please?
Môžete mi povedať, koľko je hodín? Excuse me, can you tell me the time?
Môžete mi požičať peniaze? Could you lend me money?
Môžete mi predpísať...? Can you prescribe... for me?
Môžete mi rozmeniť...? Can I get change for...?
Môžete mi ukázať aj inú izbu? Can you show me another room, too?
Môžete mi urobiť niekoľko fotokópií? Could you make me a few photocopies?
Môžete mi, prosím, namazať brzdy? Can/Could you oil the brakes, please?
Môžete mi, prosím, nastaviť brzdy? Can/Could you adjust the brakes, please?
Môžete nám odporúčať dobrý hotel? Can you recommend to us a good hotel?
Môžete nám poslať ponuku? Could you send us a quote?
Môžete opraviť túto protézu? Can you repair this denture?
Môžete poslať po moju/našu batožinu? Can you send somebody to fetch my/our
luggage?
Môžete sa posunúť o kúsok nabok? Can you move a little aside?
Môžete sa posunúť trocha nabok? Could you move a little aside?
Môžete to vysvetliť, prosím? Could you explain that, please?
Môžete uschovať tieto cenné predmety? Can you pur these articles of value in
safekeeping.
Môžete vymeniť túto pneumatiku? Could you change this tyre?
Môžete zaplátať túto pneumatiku? Could you mend a puncture of this tyre?
Môžete zavolať znova? Could you try calling us again?
Musel som fúkať do detekčnej rúrky. I had to be breathalyzed.
Musel som sa dať odtiahnuť. I had to be towed away.
Musím auto odovzdať tu alebo aj inde? Do I have to give the car back here or
can I leave it somewhere else?
Musím držať diétu. I must be regular in my diet.
Musím ísť k doktorovi. I must go to the doctor. I must visit the doctor.
Musím ísť k lekárovi. I ha to see a doctor.
Musím ísť na záchod. I must go to the loo
Musím ísť už preč. It´s time to go.
Musím podať colné vyhlásenie? Must I make the customs declaration?
Musím prestúpiť? Have I to change?
Musím sa ešte zbaliť. I must pack up now.
Musím sa sťažovať na... I must complain about...
Musím sa vám ospravedlniť. I must apologize to you.
Musím si dať precliť...? Have I to clear my... through customs?
Musím si kúpiť aspirín. I must buy aspirin.
Musím vás poprosiť o pomoc. I must ask you for help.
Musím zmeniť objednávku letu. I have to change the flight reservation.
Musím zrušiť tento zájazd. I must cancel this trip.
Musím(e) dlho čakať? Am I (Are we) to wait a long time?
Musím(e) ešte niečo doplatiť? Must I (we) pay additional money for something?
Musím(e) prerušiť dovolenku. I (We) must interrupt my/our holiday.
Musím(e) zaplatiť za clo? Hawe I(we) to pay duty on?
Musím(e) zrušiť let do Canberry. I (We) must cancel the flight to Canberra.
Musím, žiaľ, odrieknuť... Unfortunately, we must call ... off.
Musíme ísť, je už dosť neskoro. We have to leave going, it´s too late.
Musíme znova rokovať... We´ll have to renegotiate...
Musíš cestovať vlakom. You must travel by train.
Musíš hovoriť nahlas. You must speak loudly/up.
Musíš/musíte ísť linkou číslo ... You have to take the flight number...
Musíte doplatiť ešte .... eur, korún... You must pay another... euros, crowns... You
must pay... euros, crowns extra.
Musíte ísť autobusom číslo... You must take the bus number...
Musíte ísť do nemocnice. You´ll have to go into hospital.
Musíte ísť metrom. You must take the metro.
Musíte ísť na operáciu. You must have an operation.
Musíte ísť trolejbusom číslo dva. You have to take a trolley-bus number two.
Musíte ostať ležať. You must stay in bed
Musíte požiadať o vízum. You must apply for a visa.
Musíte sa rozhodnúť! You must decide!
Musíte si dať predĺžiť platnosť pasu. You have to prolong the validity of your
passport.
Musíte vystúpiť na... zastávke. You must get off at the... stop.
Musíte zaplatiť pokutu ... eur. You must pay the ... euros fine.
Myslím tým... What I mean is...
Myslím, že idem nesprávnym smerom. I think I am are going the wrong
direction.
Myslím, že som stratil kľúč od izby. I seem to have lost my room key.
Myslím, že to môžeme prijať. I think we could live with that.
Myslím, že všetci poznáte pána/pani... I think you all know Mr/Ms...
Myslíme si, že.. We think (that) ...
Myslíš/myslíte to vážne? Are you serious?
Na aké meno, prosím? What name is it, please?
Na akom čísle bývaš/bývate? What number are you living at?
Na budúci mesiac budem v Londýne. I´ll be in London next month.
Na čo ešte čakáš/čakáte? What are you waiting for?
Na izbe chýbajú uteráky. There are the towels missing in my room.
Na koho sa mám(e) obrátiť? Whom am I (are we) to contact?
Na ktoré nástupište príde vlak z Glasgowa? Which platform does the train from
Glasgow arrive at?
Na ktoré nástupište príde vlak z Londýna? Which platform does the train from
London arrive?
Na ktorej polici nájdem...? On what shelf can I find...?
Na ktorej stanici musím nastúpiť? Which station must I get on?
Na ktorej stanici musím vystúpiť? Which station am I to get off?
Na ktorej zastávke musím prestúpiť? Which stop must I change at?
Na ktorom poschodí je moja izba? What floor is my room on?
Na ktorú koľaj príde vlak z Londýna? Which rail does the train from London
arrive at?
Na obzore zem! The land on the horizon!
Na odpočívadle nás okradli. We were robbed at the lay-by.
Na prvej odbočke doprava. Take the first right.
Na stanicu, prosím! To the station, please!
Na tieto veci sa vzťahuje clo. These things are not duty-free.
Na úspešnú spoluprácu! Here´s to a successful partnership!
Na zajtra ráno si prosím(e) obedový balíček. For tomorrow morning one packed
lunch for me (packed lunches for us), please.
Na zdravie! Your health! Cheers!
Nafúkajte, prosím, dušu! Could you pump air into this inner tube?
Nahraďte mi, prosím, škodu spôsobenú... Indemnify me for the damage caused
by..., please.
Najdôležitejšie pre nás je... The key factor folr us is...
Naobedujeme sa v jedálni. We´ll have lunch in the canteen.
Naopak... On the contrary...
Naozaj? Is that so?
Napadlo veľa snehu. There was a heavy snowfall.
Napíšte mi vaše telefónne číslo... Write down your phone number, please.
Napíšte mi, prosím, svoje telefónne číslo! Write me your telephone number,
please.
Naposledy som videl Johna pred hodinou. I saw John last one hour lago.
Nasadať, prosím! All aboard!
Následkom toho... The effect of this...
Nasledujte ma, prosím... If you´d like to come this way...
Naša návšteva už odcestovala. Our guests went away.
Naše auto uviazlo v snehu. Our car stuck in the snow.
Našou činnosťou je poskytovanie služieb. Our operations are in the service
sector.
Natankujte mi benzín do auta. Fill up the tank, please. Tank up, please.
Natankujte mi, prosím, motorovú naftu! Tank up the diesel (fuel), please!
Natankujte, prosím, auto doplna! Full tank, please! Fill it up, please!
Natiahol som si sval. I´ve pulled a muscle. I tore a muscle.
Navrhujem... I recommend...
Nebolo to tak. It wasn´t like this.
Nebude to dlho trvať. It won´t take long.
Necítim sa dobre. I feel unwell/uneasy.
Necítim sa tu dobre. I don´t feel weel here.
Nedá sa nič robiť. There´s nothing to do.
Nedajte sa vyrušovať. Don´t let me disturb you.
Nedáš/nedáte si kávu? Would you like some coffee? Are you going to have a cup
of coffee?
Nedostaneme zľavu? Can I get the price reduction?
Nedýchajte! Stop breathing!
Nefunguje klimatizácia. The air-conditioning doesn´t work.
Nefunguje kúrenie. The heating is out of order.
Nefunguje kúrenie. The heating isn´t working.
Nefunguje to. It doesn´t work properly.
Nefunguje zvonček. The bell is out of order.
Nefunguje... is out of order.
Nehovorím príliš dobre po anglicky. I don´t speak english very well.
Nech ma zavolá naspäť, prosím. Could you ask him to call me back?
Nech sa páči ku stolu! Take your seats at the table, please!
Nech sa páči! (pri ponúkaní) Here you are!
Nech sa páči! (vstúpte) Come in, please!
Nech sa páči. Go ahead.
Nechaj ma! Don´t grope for me!
Nechajme sa prekvapiť! Let´s make it a surprise.
Nechajte nám správu, na ako dlho ... Leave the message for us, how long...
Nechajte nám tu, prosím, adresu. Leave your address here, please.
Nechajte si drobné. Keep the change.
Nechám si tu do zajtra dva kufre. I´ll leave these two suitcases here until
tomorrow.
Nechápem, prečo... I don´t understand why...
Nechcem vás už ďalej zdržiavať. I don´t want to take your time anymore.
Nechcete si zahrať minigolf? Do you want to play minigolf?
Nemajte zbytočné otázky! There´s nothing to fear.
Nemám ani tušenia! I haven´t the slightest idea!
Nemám drobné. I have no change.
Nemám očkovací preukaz. I don´t have the vaccination card.
Nemám pravdu? Am I wrong?
Nemám pri sebe doklady od auta. I don´t have the vehicle documents with me.
Nemám pri sebe pas. I don´t have the pasport with me.
Nemám teraz čas. I am not free now.
Nemáte menšie balenie? Don´t you have a smaller packing?
Nemáte náhodou aspirín? Have you got an aspirin, by any chance?
Nemáte v poriadku papiere. Your papers are not valid.
Nemáte za čo! You are welcome!
Nemocnica je hneď za rohom. The hospital is just round the corner.
Nemohol som prísť. I could not come.
Nemohol som už zabrzdiť! I was not able to brake.
Nemôžem nič zdvíhať. I can´t liff things.
Nemôžem sa sťažovať. Can´t complain!
Nemôžem sa zohnúť. I can´t bend down properly.
Nemôžem vydržať tie bolesti. I can´t stand the pain.
Nenašli ste náhodou moju peňaženku? Haven´t you found my purse by chance?
Neobťažujte ma! Leave me alone! Don´t trouble me!
Neodprevadíš nás? Would you see us off?
Neplávajte ďaleko, je tam veľmi hlboká voda. Don´t swim far, there´s very deep
water.
Nepôjdeš sa korčuľovať? Do you go skating?
Nepôjdeš/nepôjdete do baru? Do you go to the bar?
Neprišiel mi kufor. My case hasn´t turned up.
Nerešpektovali ste... You didn´t observe...
Nerobte paniku! Don´t panic!
Nerobte si kvôli mne starosti! Don´t worry about me!
Nerozčuľujte sa! Take it easy!
Nerozumiem vám. We don´t understand you.
Nerozumiem. I don´t understand.
Nesedí to. It doesn´t fit.
Neskoro večer. Late in the evening.
Nesmiem piť, budem ešte šoférovať. I must not drink, I´ll drive.
Nesmieš zabudnúť, že ... You must bear in mind that...
Netečie studená/teplá voda. There is no cold/hot water.
Netlačte sa, prosím! Don´t push, please!
Nevideli ste náhodou niekde nášho syna? Haven´t you seen our son around here
by chance?
Nevidím dobre. I´m having difficulty seeing.
Neviem nájsť... I cannot find ...
Neviem plávať. I can´t swim.
Neviem po... I don´t speak...
Neviem sa rozhodnúť. I don´t know how to decide.
Neviem si spomenúť, či... I can´t remember if...
Neviem trafiť do hotela. I can´t find my way to the hotel.
Neviem vám, žiaľ, podať presné informácie. Unfortunatelly, I can´t give you the
detailed information.
Neviem, čo mám robiť. I don´t know what to do.
Neviem, kde som nechal dáždnik. I don´t know where I´ve left my umbrella.
Nevyrušujem? Am I disturbing you?
Nevyznám sa tu, v tomto meste... I don´t know my way here, about this town...
Nezabudnite si vziať so sebou... Don´t forget to take...
Nezabudnite vložiť peniaze do parkovacích hodín. Don´t forget to put the coins
into the parking meter.
Nezdržíme sa tu. We shall not stay here very long.
Neznášam horúčavy. I can´t stand heats.
Neznášam slnko. I am sun intolerant.
Nič sa nestalo. Never mind! Don´t worry about it!
Nie je to až také dôležité. It´s not so important.
Nie si hladný? Aren´t you hungry?
Nie som smädný. I am not thirsty.
Nie som spokojný s obsluhou. I am not satisfied with the service.
Nie, ďakujem, len pozerám. Thanks. I´m just looking.
Nie, nie, vy ste naším hosťom. No, no. This is on us!
Nie, všetky miesta sú obsadené. No, all seats are taken.
Niet za čo. You´re welcome.
Nik sa nehlási. I´m afraid there´s no answer.
Nikto nie je zranený. Nobody is injured.
No konečne! At last! About time too!
No toto! Wow!
Nosič! Vezmite, prosím, moju batožinu! Porter! Take my/luggage, please!
O čo sa stavíme? What do we bet?
O chvíľu zatvárame! Time, ladies and gentlemen, please!
O koľkej sa podávajú obedy? What time is dinner served?
O koľkej sa stretneme? At what time can we meet?
O koľkej? At what time?
O tom nemôže byť ani reči! It´s out of the question.
Obaril som sa. I´ve scalded myself.
Obedňajšia prestávka je od... do... The lunch break is from... till....
Obedovali ste už? Have you had your lunch yet?
Obchod má od... do... otvorené/zatvorené. The shop is open from ... till... The
shopping ours are from ... to ... .
Obchodujeme so stavebninami. We deal in building materials.
Obchody sa otvárajú o ... hodine popoludní. The shops open at... o´clock, in the
afternoon.
Obchody sú cez obed zatvorené. The shops are closed at noon.
Obchody sú otvorené nepretržite. Shops are open 24 hours.
Objavil som príjemnú reštauráciu. I´ve found a cosy restaurant.
Objednajte mi, prosím, na zajtra.... Reserve... for me, for tomorrow, please.
Objednajte nám, prosím, taxík na zajtra, na ... hodinu. Book a tax for us for
tomorrow, for ... o´clock.
Objednal som si telefonicky... I have ordered.... by phone.
Objednal som si u vás izbu. I have booked a room here.
Objednám si len polpenziu. I´ll book just the half board.
Obsaďte nám predné sedadlá! Could you keep the front seats for us?
Obsaďte nám, prosím, miesta pri stole... Save us a place at the table...
Obsluha je zahrnutá v cene. The service is included in the price.
Obsluha, prosím! Waiter!
Obsluhuje tu niekto? Is anybody artending here?
Obsluhujú vás už? Are you being served?
Obslúžte sa, prosím, sami. Serve yourselves, please.
Od koho pochádza tento obraz? What´s the autor of this picture?
Od koľkej do koľkej je otvorené? What are the shopping hours?
Od koľkej je otvorené múzeum? What time is the museum open?
Od koľkej platí nočná tarifa? From which time is the night rate?
Odbočte doľava. Turn left.
Odbočte doľava/doprava. Turn to the left/to the right.
Odcestoval pred týždňom. H has left a week ago ...
Odcestujem v pondelok. I am leaving on Monday.
Odchod je po raňajkách. The departure is in after breakfast.
Odkážte mu, že ... Could you tell him them that... ?
Odkedy si v Londýne? How long are you in London?
Odkiaľ možno telefonovať? Where can I phone from?
Odkiaľ pochádzate? And where are you from?
Odkiaľ sa poznáme? Have we met before?
Odkiaľ si/ste? Where are you from?
Odkiaľ to mám vedieť? How can I know it?
Odkiaľ voláte? Where are you calling from, please?
Odložte si, prosím. Take off your coat, please!
Odneste, prosím, túto batožinu k východu, k taxíku, k vlaku... Take this
luggage to the exit, to the taxi, to the train.... please!
Odovzdajte pozdrav odo mňa. Give my greetings.
Odovzdajte, prosím, ... na recepcii. Hand ... over at the reception, please.
Odporúčali by sme... We would suggest...
Odprevadíme vás na stanicu. We see you off to the station.
Odskočili sme si do hotela. We popped to hotel.
Odsťahoval som sa do iného hotela. I moved to the another hotel.
Odtiahol nás traktor. The tractor towed us away.
Odvážte mi, prosím, dve kilá... Weigh I have a two kilos of ..., please.
Odvezie trajekt cestujúcich aj vozidlá? Does the ferry passengers and vehicles?
Odvezte nás, prosím, do mesta. Would you take us to the town?
Ohlásim vás. I´ll just tell him.
Ohláste sa, prosím, na recepcii. Register at the reception, please.
Okamih, prosím! Just a moment!
Okamih, prosím! One moment, please! Just a second, please!
Okamih, prosím, hneď prídem! A moment, please. I´ll be back right away!
On je z USA. He´s from the States.
Opravili by ste mi, prosím... Could you repair.... , please?
Opravte, prosím, poškodenie na aute. Repair this car damage, please.
Opuchli mi nohy. My legs have swollen.
Organizujú sa výlety do hlavného mesta? Are the excursion to the capital
organized?
Ostaň ešte chvíľu. Stay a little longer.
Ostanem tu dva týždne. I´ll stay here for two weeks.
Ostaneme tu dva týždne. We intend to stay here for two weeks.
Ostaneš/ostanete dlhšie ako.... dni, týždne...? Are you to stay here longer than...
days, weeks...?
Ostaňte, prosím, pri telefóne! Hold on, please! Hang on!
Ostaňte, prosím, pri telefóne! Hold the line, please!
Ostrihajte mi, prosím, vlasy. I´like to have my hair cut, please.
Ošetrite mi, prosím, ruku. Dress my wound, please.
Otvorte svoj kufor, prosím. Would you open your case, please.
Otvorte ústa. Open your mouth.
Otvorte, prosím, okno! Open the window, please!
Otvorte, prosím.... Open ..., please.
Otvorte, zatvorte, prosím, dvere. Open, close the door, please!
Ovládam anglický jazyk. I speak english.
Pália ma oči. My eyes hurt.
Pamätáš sa na ...? Do you remember... ?
Pán hlavný, jednu kávu. Waiter, one coffee, please!
Pán hlavný, platím(e)! Waiter, the check, please!Waiter, the bill, please!
Pán hlavný, prineste mi jedno malé pivo. Waiter, one short lager, please.
Pán hlavný, prineste mi/nám, prosím, ešte jeden príbor. Waiter, may I/we have
one cutlery, please?
Pán hlavný, prineste nám prosím, jedálny/nápojový lístok! Waiter, would you
bring us the menu/the beverage list, please?
Pán Smith mi nie je sympatický. I don´t like Mr. Smith.
Pani Smithová, toto je pán Booth. Ms Smith, this is Mr Booth.
Parkovisko je obsadené. The car park is full.
Parkovisko je tamto. The parking lot is over there.
Pichá ma v ... I´ve got a stabbing pain in my...
Pijem čistý džin. I trink pure gin.
Pijem kávu bez cukru. I drink sugarless coffee.
Pijem kávu s cukrom. I drink coffee with sugar.
Plánuješ na zajtra niečo? Do you plan anything for tomorrow?
Platí sa záloha na fľaše? Is there a deposit for the bottles?
Platím šekom. I pay by cheque.
Platím teraz? Shall I pay now?
Platím v eurách. I pay in euros.
Platím v hotovosti. I pay in cash.
Platím v hotovosti/úverovou kartou. Cash, please. By credit card.
Platím za všetkých. It´s my treat.
Platíme osobitne. We shall pay separately.
Platíme vopred alebo až potom? Are we to pay in advance or after?
Plaťte pri pokladni! Pay at the cash desk!
Plne to chápem. I understand that.
Po práci idem na prechádzku so psom. I take the dog for a walk after work.
Počas sviatkov sú obchody zatvorené. Shops are closed for the holidays.
Počas zápchy vypnite motor! At the time of the traffic jam stop the engine!
Počasie je ustálené. The weather is settled.
Počasie sa zlepší. The weather is on the mend.
Počkaj(te), až... Wait until/till...
Počkajte ešte chvíľu na oneskorencov. Wait a moment for the straglers.
Počkajte ma pri východe. Wait for me at the exit.
Počkajte tu, prosím, chvíľku! Wait a minute here, please!
Počkajte v čakárni, prosím. Please take a seat in the waiting room.
Počkajte! Let me see!
Počkajte, kým tu nebudú všetci. Wait until we are all here.
Počkajte, prosím, kým ... Wait until...., please.
Počkajte, prosím, niekoľko minút. Wait some minutes, please.
Počkajte, prosím, sekundu! Wait a second, please!
Počkám vás pred stanicou. I´ll wait for you in front of the station.
Poď sem! Come here!
Podajte mi, prosím... Hand me..., please.
Podávajú tu dobrú stravu. They serve good nosh here.
Podávajú v reštaurácii teplé a studené jedlá? Are hot and cold meals served in
the restaurant?
Podľa môjho názoru je Mary... Mary is, im my opinion, ...
Poďme do kaviarne. Let´s go to the café.
Poďme obedovať. Let´s have lunch.
Poďme peši! Let´s go on foot!
Poďme sa kúpať. Let´s go swimming.
Poďme sa trocha poprechádzať Let´s go for a walk. Let´s take a walk.
Poďme večerať. Let´s have supper.
Podpíšte sa, prosím, sem. Sign here, please.
Pohár vína, prosím. A glass of wine, please.
Pohni! Move along!
Pochádza zo stredného Slovenska. He´s from central Slovakia.
Pochádzam z malého mesta. I come from a small town.
Pochádzam zo Slovenska. I am from Slovakia.
Pokazil sa mi bicykel. My bicycle is damaged.
Pokazil som si žalúdok. I´ve got an upset stomach. I ruined my stomach. My
stomach has been troubling me.
Pokazilo sa mi/nám auto. My/Our car has broken down.
Pokiaľ ide o mňa... As far as I am concerned...
Pokúsim sa byť čo najstručnejší. So I´ll try to make this as short as possible.
Pokúsim sa vás spojiť. Trying to connect you.
Pomoc! Help!
Pomôžete nám pri colnom vybavení? Can you help us with customs clearance?
Pomôžte mi, prosím! Help me, please!
Ponáhľajte sa, prosím! Hurry up, please!
Ponáhľam sa. I´m in a bit of a hurry.
Ponáhľame sa. We are in a hurry.
Ponáhľaš sa? Are you in a hurry?
Ponúknite sa, prosím! Help yourself!
Popálil som sa. I´ve burnt myself.
Popoludní si môžete prísť po... You can take... in the afternoon.
Porezal som sa. I´ve cut myself.
Posaďte sa, prosím! Sit down, please!
Poskytujete prikrývky/spacie vaky? Do you provide blankets/sleeping bags?
Posledné objednávky, prosím. Last orderds, please!
Postavte sa do radu! Join the queue! V športe: get into a line!
Postavte sa do radu! Queue up! Line up!
Postavte, prosím, moje veci do izby. Put my things into room, please.
Postúpte, prosím, ďalej! Move along, please!
Poškodili ste mi lak na aute. You´ve damaged the paint of my car.
Poštípala ma včela. I´ve been stung by a bee.
Potrebujem náplasť. I need some plasters.
Potrebujem obväz. I need some a bandage.
Potrebujem sa dostať na letisko. I need to get to the airport.
Potrebujem súrne... I urgently need...
Potrebujem tlmočníka. I need an interpreter.
Potrebujeme súrne... We need urgently...
Potrebujeme vašu výpoveď. You´ll have to make a statement.
Potrebujete naše pasy? Do you need our passports?
Potrebujete niečo, ...? Do you need anything...?
Potrebujete pomoc? Do you need help?
Potvrdili by ste to faxom? Could you confirm that by fax, please?
Potykajme si! Let´s call each other by our first names!
Použite obchádzku smerom na Trnavu. Make use of the detour in the direction of
Trnava.
Povedzte mi, prosím, ako sa dostanem odtiaľto k... veľvyslanectvu? Tell me the
way from here to the... embassy, please.
Povedzte mi, prosím, kde je najbližší kemp? Tell me, please, where´s the nearest
campsite here.
Povedzte mi, prosím, kde je...? Excuse me, please, where is....?
Povedzte mi, prosím, kde sa nachádza Tower Bridge? Tell me, please, where
Tower Bridge is?
Povedzte mi, prosím, kto je pán Thomson. Tell me who is Mr. Thomson, please.
Povedzte to po anglicky! Say it in english, please!
Poviete mi, prosím, keď tam budeme? Could you tell me when we get there?
Povolaním som ... I am... by profession.
Pozajtra odchádzam. I am leaving the day after tomorrow.
Pozdravuje Vás Váš Martin. Yours sincerely Martin. With kind regards Your
Martin.
Pozdravujte manžela. Give my best regards to your husband.
Pozdravujte manželku. Give my best regards to your wife.
Pozdravujte odo mňa... . Please, remember me...
Poznáte sa už? Have you ever met?
Pozriete sa na to, prosím? Could you have a look, please?
Pozrime si nejaký futbalový zápas. Let´s go and see some football match.
Pozývam ťa na čaj. I´d like to invite you for a cup of tea.
Pozývam vás na obed. I´d like to invite you to lunch.
Požičiavate posteľnú bielizeň? Do you provide bed linen (bedclothes)?
Pôjdem najbližšou električkou. I´ll take the (next) tram.
Pôjdem radšej pešo. I´ll rather go on foot.
Pôjdem s vami, idem tým smerom. I´ll go with you, I am taking the same route.
Pôjdem skorším vlakom. I´ll take the earlier train.
Pôjdem(e) najkratšou cestou. I´ll (We´ll) take the shortest route.
Pôjdeme iba potiaľ a nie ďalej. We shall go up to there and not farther.
Pôjdeme najpohodlnejšou trasou. We´ll take the most comfortable route.
Pôjdeš tiež s nami? Do you also go with us?
Pôjdete mi svedčiť? Would you testify for me?
Pracoval som ako murár. I worked as a bricklayer.
Pracoval som ako stolár. I worked as a kliner.
Pracoval som na farme. I worked on a farm.
Pracovala som ako čašníčka. I worked as a waitress.
Pracovala som ako chyžná. I worked as a housekeeper/chambermaid.
Pracovala som v reštaurácii. I worked in a restaurant.
Pracujem na personálnom oddelení. I´m in the personnel department.
Pracujem v banke. I am employed at the bank.
Praskla mi zadná pneumatika. I´ve got a puncture in my back tyre.
Praskla pneumatika. The tyre blew out.
Práve preto! That´s why!
Práve sme prešli hranice. We have just crossed the frontier.
Práve som prišiel. I have just come. I have just arrived.
Pravidelný čas odchodu o ... hodine z druhého nástupišťa. The scheduled time
of departure is at ... o´clock from the platform number two.
Pravý, ľavý bok auta je poškodený. The right, left side of the car is damaged.
Prax doktora Glatza. Dr Glatz´s surgery.
Precenil svoje schopnosti. He overestimated his abilities.
Prečo neberieš ohľad na Johna? Why don´t you have regard for John?
Prečo plačete? Why are you crying?
Prečo si neprišiel? Why didn´t you come...?
Prečo ste nás neinformovali? Why didn´t you inform us sooner?
Prečo? Why?
Pred dvoma dňami. Two days ago.
Pred sebou vidíte... In front of us is...
Predpíšem vám... I´ll give you a prescription for...
Predstavenie je vypredané. The performance is sold out.
Predvčerom. The day before yesterday.
Predvediem vám to. Let me demonstrate it for you.
Prechádza tento autobus/vlak cez.... ? Does this bus/train go through ... ?
Prejdime k ďalšej otázke. Perhaps we could have another question now.
Prejdite cez ulicu... Cross the street....
Prekontrolovali by ste, prosím, karburátor? Could you check the carburettor,
please?
Prekontrolujte brzdovú kvapalinu. Can you check brake fluid?
Premáva autobus do centra? Does the bus run to the city centre?
Premáva tento autobus z Bratislavy do Londýna? Does this bus go from
Bratislava to London?
Prepáčte, ale dali ste mi len... Sorry, but you´ve only given me...
Prepáčte, ale netancujem. Sorry. I don´t dance.
Prepáčte, ale... Excuse me, but... Excuse me, please, but...
Prepáčte, až po vás. Oh, I´m sorry. After you.
Prepáčte, nezachytil som vaše meno. I´m sorry, I didn´t catch your name.
Prepáčte, omyl! Sorry, wrong number!
Prepáčte, prosím! I´m sorry! Pardon me! Excuse me, please! I beg your pardon.
Prepáčte, to je omyl. I´m sorry! I´ve got the wrong number.
Prepáčte, zle som počul. Sorry I couldn´t hear properly.
Prepáčte, zle som rozumel. Sorry I didn´t understand well.
Prepáčte, že meškáme! I am sorry to be late!
Prepáčte, že som sa oneskoril. Excuse me for being late.
Prepáčte, že vás obťažujem. Sorry to trouble you.
Prepáčte, že vyrušujem. Excuse me for disturbing you. Sorry to trouble you. Sorry
for interrupting.
Prepáčte. Excuse me. Oh, sorry!
Prepadli ma v noci na ulici. I was attacked in the street at night.
Prepadli nám lístky do divadla. Our tickets to the theatre have gone unused.
Prepálila sa poistka. The fuse blew.
Prepravuje vlak do Glasgowa aj autá? Is there a motorail service to Glasgow?
Prerušilo nás. We were cut off.
Prestalo pršať. The rain stopped. The rain ceased to fall.
Prestalo snežiť. It´s stopped snowing.
Presvedčte sa, prosím, sám! Go and see for yourself.
Prešli sme ... kilometrov. We covered... kilometres.
Prešli sme loďou pozdĺž pobrežia. We passed by ship along the seaside.
Pretelefonoval som ... eur. I spent ... euros phoning.
Pretelefonoval som dve hodiny. I spent two hours phoning.
Preukázali by ste mi láskavosť a... Could you do me a favour and...
Pri telefóne. Speaking.
Pricestujem o deň skôr. I´ll be arriving a day earlier.
Pridaj! Speed up!
Pridajte plyn! Press on the gas! Open the trottle!
Prídem nasledujúcim vlakom. I shall come by the next train.
Prídem približne o hodinu. I´ll come approximately in one hour.
Prídem(e) až... I´ll (We´ll) come only...
Prídeme po teba zajtra o .... hodine. We´ll pick you up tomorrow at ... o´clock.
Prídeme vám naproti na stanicu. We shall meet you at the station.
Príďte k nám! Come to see us!
Príďte nás niekedy navštíviť. Come to see us sometimes.
Príďte o týždeň! Come in a week.
Príďte okamžite! Come immediately.
Príďte večer! Come in the evening!
Príďte, prosím, zajtra o tomto čase. Come tomorrow this time, please.
Prihlásil som sa telefonicky. I registered by phone.
Prichádzate práve vhod. You are coming just in time.
Príjemnú zábavu! Have fun!
Prineste mi chlieb, prosím. Could I have some bread, please?
Prineste mi, prosím, jedno espresso. Could you bring me one espresso, please?
Prineste mi, prosím, jednu porciu... Bring me one portion of...., please.
Prineste mi, prosím, o číslo menšie/väčšie... Bring me one size smaller/larger...
one, please.
Prineste mi, prosím, pohár vody. Bring me a glass of water, please.
Prineste mi/nám, prosím, prepečený, neprepečený biftek. Bring me/us the welldone, underdone steak, please.
Prineste nám, prosím, fľašu bieleho/červeného vína/minerálky. Will you bring
us a bottle of white wine/red wine/mineral water, please?
Prineste nám, prosím, smotanu do kávy. Bring us the cream for the coffee,
please.
Prineste si so sebou posteľnú bielizeň. Bring your own bedclothes.
Priniesli by ste mi, prosím, uterák? Would you bring me a bath towel, please?
Pripravte mi, prosím, účet. Can you get my bill ready, please?
Pripravte sa na odlet linky číslo ... do Montrealu! Get ready for the flight
number .... to Montreal!
Pripravte si, prosím, drobné! Prepare the change, please!
Pripútajte sa, prosím! Fasten your belts, please!
Pripútajte sa, prosím. Put the seat-belt on your seat-belt, please.
Pristálo už lietadlo z Bratislavy? Has the plane from Bratislava landed yet?
Pristane lietadlo aj v Birminghame? Does the plane touch down also in
Birmingham?
Prišiel som autobusom. I arrived by bus.
Prišiel som bez manželky, detí... I´ve come without my wife, without my
children...
Prišiel som na pozvanie. I´ve come at the invitation.
Prišiel som navštíviť brata. I´ve come instead of my brother.
Prišiel som okolo polnoci. I came approximately at midnight.
Prišiel som pred týždňom... I have arrived a week ago...
Prišli ste len včera? Did you arrive yesterday?
Prišlo mi zle. I don´t feel well.
Prosím o ospravedlnenie. Excuse me, please.
Prosím o prepáčenie! Excuse me, please!
Prosím si cestovný lístok druhej triedy. I would like one economy class ticket.
Prosím si cestovný lístok prvej triedy. I would like one first class ticket.
Prosím si čistú whisky! One pure malt whisky, please!
Prosím si dve miesta na prízemí. I´d like two seats in the pit.
Prosím si jeden cestovný lístok do Londýna. One ticket to London, please.
Prosím si jeden lístok do ... radu. I´d like a seat in the row... .
Prosím si kľúč od izby číslo ... The key to the room, please.
Prosím si lístok prvou triedou do Londýna. A first-class single ticket to London,
please.
Prosím si pätnásť litrov obyčajného benzínu. Fifteen litres of regular, please.
Prosím si pohár vody. A glass of water would be verz nice.
Prosím si polievku a potom steak. I´ll have the soup and a steak to follow, please.
Prosím si potvrdenku. Could I have a receipt, please?
Prosím si škatuľku cigariet značky Marlboro. One packet of cigarettes of the
brand Marlboro, please.
Prosím si tri cestovné lístky do Montrealu. Three tickets to Montreal, please.
Prosím si vrecúško hranolčekov s kečupom. A packet of chips with ketchup,
please.
Prosím, tu podpíšte! If you could just sign here...
Prosím, vyberte všetko z vreciek. Could you empty your pockets, please?
Prosíme o porozumenie. We ask you for your understanding!
Prší. It´s raining.
Prvá alebo turistická trieda? First class or economy?
Rád by som dostal inú izbu. I´m sorry, but could I have a different room, please?
Rád by som dostal nejaké informácie o... Could you tell me something about...?
Rád by som hovoril s pánom Robinsonom. I´d like to speak to Mr Robinson,
please.
Rád by som informoval o... I´m here to tell you about...
Rád by som išiel (radi by sme išli) na koncert. I´d/We´d like to go to a concert.
Rád by som išiel do divadla. I´d like to go to the theatre.
Rád by som išiel do kina. I´d like to go to the cinema.
Rád by som išiel na operu. I´d like to see an opera.
Rád by som mal izbu s terasou. I´d like a room with the terrace.
Rád by som navštívil skanzen. I´d like to visit an open-air museum.
Rád by som navštívil Westminsterské múzeum. I´d like to visit Westminster
museum.
Rád by som prišiel. I´d like to come.
Rád by som si pozrel starú časť mesta. I´d like to see the Old Town.
Rád by som si prenajal chatu. I´d like to make a reservation of a chalet.
Rád by som si pripil na vaše zdravie! I´d like to drink to your health. I´d like to
raise my glass to you.
Rád by som si rezervoval izbu vo vašom hoteli. I´d like to book a room in your
hotel.
Rád počúvam hudbu. I listen to music.
Rád pracujem v záhrade. I do a bit work in the garden.
Radi by sme hovorili s naším konzulátom. We´d like to speak to our consulate
Radi by sme išli do divadla. We´d like to go to the theatre.
Radi by sme vás pozvali na obed. We throught we´d take you out for lunch.
Radnica stojí tesne vedľa ... The town hall is situated close to...
Rado sa stalo! My pleasure! It was a pleasure.
Radšej by som chcel niečo lacnejšie. I´d prefer something less expensive.
Reštaurácia je otvorená od .... do .... hodiny. The restaurant is open from... till ...
Reštaurácia je pre nás priveľmi luxusná. The restaurant is too luxurious for us.
Rezervoval som si izbu na tri noci. I booked a room for three nights.
Rezervovali by ste mi dve miesta na lodi? Could you book two seats on ship for
me?
Rezervovali sme vám izbu v hoteli Satel. We´ve booked you into the Satel hotel.
Rezervujte mi, prosím, jeden stôl pre dve osoby. I´d like to make a table
reservation for two persons.
Rezervujte mi, prosím, letenky do Newcastlu. I would like to book tickets to
Newcastle.
Rezervujte mi, prosím, na ... hodinu stôl pre ... osôb. Reserve the table for me
for ... persons for ... o´clock.
Robíte aj nočné prehliadky mesta? Do you also arrange evening tours of the
town?
Rozbilo sa mi predné sklo. My windscreen is broken.
Rozmeňte mi, prosím, ... na drobné. Can you give me change for...?
Rozumeli ste mi? Have you understood me?
Rozumiem, keď hovoríte pomaly. I understand if you speak slowly.
Rozumiem. I see. I understand.
Rozumiete mi? Do you understand me?
Rýchlik tu nestojí. The express train doesn´t stop here.
Rýchlik tu stojí iba dve minúty. The express train stops here just two minutes.
S dovolením! (pri prechádzaní) Excuse me! Will you let me pass, please?
S kým hovorím? Whom am I speaking to?
S radosťou! With pleasure!
S tým som nepočítal. I didn´t count counted on it.
S vaším dovolením. If you please. If you don´t mind.
Sadnite si na zadné sedadlo. Take the rear seat.
Sadnite si sem! Sit down here!
Sadnite si vedľa mňa. Sit next to me.
Samozrejme. Certainly.
Sedí sa vám pohodlne? Do you sit comfortably?
Sedíme celkom vpredu. We are sitting right in the front.
Sedíme vedľa seba? Do we sit side by side? Do we sit next to one another?
Si po prvý raz v Bratislave? Are you in Bratislava for the first time?
Si/ste chorý? Do you feel sick?
Silno prší. It´s raining heavily.
Silno sneží. The snow falls heavily.
Skončil som gymnázium. I graduated from grammar school.
Skončil som vysokú školu. I finished university.
Skoro popoludní. In mid- afternoon.
Skoro ráno. In the early morning.
Slnko svieti. The sun is shining.
Sľúbili ste nám, že... You have promised us...
Slzia mi oči. My eyes are watering.
Sme dvaja dospelí a jedno dieťa, dve, tri... deti. We are two adults and one child,
two, three ... children here.
Sme hladní. We are hungry.
Sme krajania. We come from the same country.
Sme už kompletní? Are we all?
Sme všetci? Are we complete?
Smie sa tu fajčiť? Is it allowed to smoke here? Am I/Are we allowed to smoke
here?
Smie sa tu fotografovať? Am I allowed to take pictures here?
Smiem otvoriť okno? May I open the window?
Smiem prosiť? May I have the pleasure of this dance? Shall we dance?
Smiem sa k vám pridať? May I join you?
Smiem ťa/vás odprevadiť, odviezť domov? May I go with you/see you off, give
you a lift/take... home?
Smiem ti predstaviť pána X? Allow me to introduce Mr. X.
Smiem ti/vám doliať? May I fill up your cup/glass?
Smiem vás odprevadiť do hotela? May I see you off to the hotel?
Smiem vás pozvať na pohár vína? May I invite you for a drink of good wine?
Smiem vás požiadať o nasledujúci tanec? May I have the pleasure of the next
dance?
Smiem vás zoznámiť s ...? May I introduce you to...
Smiem vojsť? May I enter?
Smiem zatvoriť okno? May I close the window?
Smith pri telefóne. Smith speaking! It´s Smith here!
Smola! Hard luck!
Sneží. It´s snowing.
Som alergický na čokoládu. I am allergic to chocolate.
Som hladný. I am hungry.
Som chorý. I feel ill.
Som nefajčiar. I don´t smoke.
Som nespokojný s ... I am discontented with ...
Som nevinný. I am innocent.
Som nevodič. I am non-driver.
Som očkovaný proti kiahňam. I am vaccinated against smallpox.
Som presvedčený o tom, že... I´m convinced that...
Som rád, že ... I am glad to...
Som rozvedený (rozvedená). I am divorced.
Som strašne hladný. I am dreadfully hungry.
Som strašne prechladnutý. I´ve a severe cold.
Som ti/vám kedykoľvek k dispozícii. I am at your disposal at any time.
Som tu na návšteve. I am on a visit here.
Som tu na správnom mieste? Am I we on the right place here?
Som tu služobne. I am on a business trip here.
Som úradník. I work in an office.
Som uzrozumený. I have come to te agreement.
Som v obraze. I am informed.
Som vám veľmi povďačný. I am are much obliged to you.
Som veľmi smädný. I am very thirsty.
Som veľmi spokojný s... I am very satisfied with...
Som z Maďarska. I am from Hungary.
Som zodpovedný za vedenie skladu. I´m responsible for the warehouse.
Som zvedavý na... I am curious about...
Som/sme tu dobre? Am I/Are we right here?
Som/sme tu na dovolenke. I am (We are) on holiday here.
Som/sme z... I am/We are from...
Spálil som si chrbát. My back is sunburnt.
Spíšte, prosím, protokol o.... Write out down a report on...., please.
Spojte ma, prosím, s ... Connect me to..., please.
Spolieham sa na vás. I rely on you.
Spotrebujte do... Use up by ... Expiration date by...
Srdečná vďaka za... My warmest thanks for...
Srdečná vďaka! Many thanks!
Srdečné blahoželanie k... Congratulations on ...
Srdečné blahoželanie! Congratulations!
Srdečne vás vítam! Welcome!
Stačí mi izba so sprchou. A room with a shower will be enough.
Stala sa tu nehoda. A car accident happened here.
Stala sa tu nehoda. There has been an accident here.
Stanujeme pod holým nebom. We are camping under the open sky.
Ste poistený? Are you insured?
Ste tu ako turista? Are you here as a tourist?
Ste tu obchodne? Are you here on business?
Ste tu sám? Are you alone here?
Ste v Londýne prvý krát? Is this your first visit to London?
Ste vydatá? Are you married?
Ste ženatý? Are you married?
Stojí tento autobus v centre? Does this bus stop in the centre of town?
Stojí tento vlak v ...? Does this train stop in/at...?
Stopujeme. We´re hitching a ride.
Stôl je rezervovaný do ... hodiny. The table is reserved till ... o´clock.
Stratil som aktovku. I´ve lost my briefcase.
Stratil som kľúče od izby. I´ve lost the room key.
Stratil som kľúče. I´ve lost my keys.
Stratil som letenku. I´ve lost my ticket.
Stratil som orientáciu. I´ve lost my bearings.
Stratil som pas. My passport got lost.
Stratil som peňaženku. I´ve lost my purse.
Stratil som smer. I´ve lost my way.
Stratil som svoj doklad totožnosti. I lost my ID.
Stratila sa mi batožina. My luggage is missing.
Stratili sme sa v tlačenici. We got lost in the crowd.
Strávil som dovolenku v horách. I have spent my holiday in the mountains.
Strávili sme dovolenku v zahraničí. We have spent our holiday abroad.
Stravujem sa vegetariánsky. I eat vegetarian food.
Stravujeme sa sami. We are selfcatering.
Stravujeme sa v blízkej reštaurácii. We eat in the near restaurant.
Stretneme sa neskôr. See you later.
Stretneme sa o ... hodine. We´ll meet at... o´clock.
Stretneme sa o štvrť na... We´ll meet at a quarter past...
Stretneme sa večer. We´ll meet in the evening.
Sú ešte voľné miesta na zajtra? Are there still any seats for tomorrow available?
Sú fľaše zálohované? Are the bottles returnable?
Sú na pláži sprchy? Are there showers on the beach?
Sú nejaké prehliadky mesta? Are there sightseeing tours of the town?
Sú nejaké zľavy pre dôchodcov? Are there any discounts for pensioners?
Sú tieto stoly už obsadené? Are these tables taken?
Sú tu voľné miesta? Are these seats taken?
Šaty mi sedia. The dress fits me.
Škoda, že nemôžeš... I wish you could...
Škoda, že už odchádzate. It´s pitty you are leving now.
Šťastné narodeniny! Happy birthday!
Šťastnú cestu! Have a nice/a good trip!
Šťastný Nový rok! Happy New Year!
Štípe ma chrbát. My back smarts.
Ťahá tu. There is a draught here.
Tak dobre! Very well then!
Tak poďme! Well, let´s go!
Tak preto! So that´s why!
Tak to je všetko. Let´s call it a day.
Tak to nebolo! It wasn´t like this.
Tak zatiaľ. So long for now.
Tancujete skvele. You dance great.
Táto ulica vedie rovno do centra. This street goes directly to the centre.
Táto voda nie je pitná. No drinking water!
Taxi! Ste voľný? Taxi! Are you free?
Tečie olej. I´m leaking oil.
Technické údaje nájdete tu. The technical details are here.
Telefón nefunguje. The phone not working.
Telefonoval mi niekto? Did anybody call me by phone?
Telefonoval mi niekto? Did anybody call me by phone? Any calls for me?
Tento liek dostať iba na recept? Is this medicine on prescription only?
Tento liek, prosím. This medicine, please.
Tento mesiac. This month.
Tento termín sa mi hodí. This term suits me.
Tento termín sa mi nehodí. This term doesn´t suit me.
Teplá strava sa podáva do ... hodiny. The hot meals are served till ... o´clock.
Teplo sa oblečte! Wrap up well!
Teraz môžete upratať izbu, prosím. Make up the room now, please.
Teraz odovzdám slovo pánovi Smithovi. Let me hand over to Mr Smith.
Teší ma! (pri predstavovaní)
Teší ma, že som sa s vami zoznámil. Pleased to meet you. I am pleased to meet
you.
Teším sa, že vás zase vidím. I am happy to see you again.
The car park is not attended.
Ticho, prosím! Silence, please!
Tlačia ma topánky. My shoes pinch.
Tlmočím do... I act as an interpreter into...
To bol dobrý nápad. It was a good idea.
To bol zlý nápad. It was a bad idea.
To bola maličkosť. Oh, not at all.
To bola moja chyba. It was my fault.
To bude asi problém. That might be a bit of a problem.
To bude určite nedorozumenie. There must be certainly some misunderstanding.
To ide na môj účet. This is my treat.
To je ale prekvapenie! What a surprise!
To je časovo nemožné. It´s impossible due to time constraints.
To je fantastické! It´s great!
To je mi naozaj ľúto. I am indeed sorry.
To je mi príliš drahé. It´s too expensive for me.
To je milé od teba/vás. It´s kind of you.
To je moja manželka. This is my wife.
To je moja vina. It´s my fault.
To je moja/naša dcéra. This is my/our daughter.
To je moje. That is mine.
To je možné! It is possible!
To je môj manžel. This is my husband. It´s my husband.
To je od vás milé. That´s kind of you.
To je od vás veľmi milé. It is very kind of you.
To je pravda. It is true.
To je pre mňa novinka. Really? I didn´t know that.
To je pre vás. (o sprepitnom) That´s for you.
To je príma! It´s great!
To je super! It´s great!
To je trochu drahé. That´s a bit more than I wanted to pay.
To je v pohode! It´s O.K.! It´s fine!
To je v poriadku. Dont´worry about it.
To je všetko, ďakujem. That´s all, thank you.
To je zaujímavá otázka. That´s an interesting question.
To je zaujímavé! That´s interesting!
To jedlo je nedovarené. I´m sorry, but this isn´t properly cooked.
To jedlo je rozvarené. I´m sorry, but this is overcooked.
To má čas. That can wait.
To mi je jedno. I dont´care a hoot. It´s all the same to me.
To mi je jedno. It´s all the same to me.
To mi je príliš úzke. It´s too tight for me.
To nebola moja chyba. It was not my fault.
To nebolo od Johna fér! It wasn´t fair from John!
To nemá význam. It´s pointless.
To neprichádza do úvahy. It´s out of question.
To nestojí za reč. Don´t mention it. It´s not worth mentioning.
To nič! It doesn´t matter!
To nič. That´s OK.
To nie je dosť veľké. It´s not large enough.
To nie je dosť veľké. It´s not large enough.
To nie je moja vina. It´s not my fault.
To nie je moje. That is not mine.
To nie je možné! It is not possible!
To nie je na smiech. It´s not laughable.
To nie je pravda. It is not true.
To nie je problém! No problem!
To nie sú moje veci. These are not my things.
To sa dá vydržať. It´s bearable.
To sa mi páči. Vezmem si to. I like it. I´ll take it.
To sa nedá vydržať! It´s not bearable.
To sam mi zíde. It will come in use for me.
To si nemôžem(e) dovoliť. We can (can´t) afford it.
To si ty, Peter? Is it you, Peter?
To som zle pochopil! I misunderstood it.
To ste nemuseli! You shouldn´t have done that!
To treba vidieť! It´s worth of seeing!
Točí sa mi hlava. I feel dizzy.
Toto je kvalifikačný zápas. This is a qualification match.
Toto je moja manželka. It´s my wife.
Toto je náš najnovší...This is our latest...
Toto je vaša visačka návštevníka. Here´s your visitor´s badge.
Trajekt premáva len v pracovné dni. The ferry runs just over the working days.
Trajekt vás nemôže preplaviť na Guernsey, lebo je zlé počasie. Due to this bad
weather the ferry can not take you to Guernsey.
Treba dobiť batériu. The battery needs to be recharged.
Trhy tu bývajú každý týždeň, vždy v sobotu. The markets are held every week,
on Saturdays.
Trvám na tom, aby ... I insist that...
Tu chýba ešte jeden pohár. There´s one glass missing here.
Tu chýba ešte jeden príbor. There´s one cutlery missing here.
Tu je moja karta poistenca. Here´s my medical insurance card.
Tu je moja/naša (nová) adresa. Here´s my/our (new) address.
Tu ma bolí. It hurts me here.
Tu mám prudké/bodavé bolesti. I´ve got/have acute/stabbing ache here.
Tu možno parkovať iba hodinu. You can park here just one hour.
Tu nemožno parkovať. Parking is not allowed here. No parking here.
Tu podpíšte, prosím. Please sign here.
Tu sa narodil Ernest Hemingway. Here Ernest Hemingway was born.
Tu sa nesmie fajčiť. This is a non-smoking area.
Tu sa nesmie fotografovať. You can´t take photos in there.
Tu sú kľúče. Here are your keys.
Tu vidíte... Here you can see...
Tu žil/zomrel John Smith. John Smith lived/died here.
Tu! (vo význame: prítomný) Present! Here!
Túto rundu platím ja. This round´s on me.
Tvorí sa hmla. Fog develops/raises.
Týmto spojom nemusíte prestúpiť. If you take this line, you need not to change.
Uberte plyn! Take your foot off the gas! Throttle down!
Ubytujete tu celý zájazd? Do you lodge all the members of the trip here?
Účet nesúhlasí. The bill is not correct.
Účet za telefón mi vystavte samostatne. Could i have the calls on a separate bill,
please?
Udrží sa pekné počasie? Will the fine weather last?
Ukážem vám prístav. I´ll show you the harbour.
Ukážte mi Edinburgh na mape. Show me Edinburgh on the map.
Ukážte mi to, prosím, na mape. Show me it on a map, please.
Ukážte mi, prosím, kde sú umyvárne. Will you tell me, please, where the
washroom is?
Ukážte mi, prosím, moju izbu. Show me my room, please.
Ukážte mi/nám, prosím, cestu na stanicu, na pláž, do hotela... Show me/us the
way to the station, the beach, the hotel...
Ukážte nám, prosím, svetlejšiu izbu. Show us the lighter room, please.
Ukážte nám, prosím, väčšiu izbu. Show us the bigger room, please.
Ukradli mi auto. I had my car stolen.
Ukradli mi/nám auto. My/Our car has been stolen.
Ukradli mi/nám... was stolen from me/from us.
Umyte mi vlasy, prosím. I´like to have my hair a shampoo, please.
Umyte mi, prosím, auto. Wash my car, please.
Umývadlo je zapchaté. The washbasin is blocked.
Uniká olej. The oil is leaking.
Upovedomte, prosím, mojich rodinných príslušníkov. Inform my family
members, please!
Upovedomte, prosím, políciu. Inform the police, please.
Určite nájdeme spoločné riešenie. I´am sure we can find a compromise.
Určite si pozrite... Well, you must visit...
Urobili by ste mi láskavosť? Could you do me a favour?
Urobím, čo sa dá. I´ll do my best.
Urobme si prestávku! Let´s have a break!
Urobme si vychádzku. Let´s go for a walk.
Urobme si výlet do prírody! Let´s take a nature trip!
Urobme si výlet. Let´s go for a trip.
Urobte si pohodlie! Make yourself comfortable!
Urobte, prosím, len tú najnutnejšiu opravu. Make the utmost necessary repair,
please.
Útočníci hrali skvele. Forwards played great.
Uvidím ťa/vás ešte? Will I ever see you?
Uvidím vás ešte? Will I ever see you?
Uvidíme! We shall see!
Uvoľnili sa brzdy. The brakes have got loose.
Uznávam, že... I admit that...
Už dlho som netancoval. I haven´t danced for ages.
Už dosť dlho čakám(e). I am (We are) waiting a pretty long time.
Už ideme. We are going now.
Už je čas. It´s time now.
Už je príliš neskoro. It´s too late.
Už mám toho dosť! I am sick of it!
Už meškáme! We are late now!
Už musím ísť. I have to leave now.
Už nemám čas. I don´t have time yet.
Už nemáme viac záujem. We are not interested anymore.
Už prestalo pršať. It has stopped raining.
Už sa teším na... I am looking forward to...
Už si jedol? Have you had your meal yet?
Už sme obedovali. We´ve already had our lunch.
Už sme tu všetci. All of us are here.
Už sme večerali. We have dined already.
Už som jedol. I´ve already eaten.
Už som tu raz bol. I´ve have been here before.
Už ste boli u nás? Have you been to us before?
V ... máme minútovú zastávku. In... there is a... minute stop.
V ... sú priaznivé snehové podmienky. There are favourable snowy conditions
in...
V akej výške letíme? What´s the altitude we are cruising at?
V akom poradí? In what sequence? In whart order?
V akých intervaloch premávajú... v dopravnej špičke? What are the intervals of
V chládku je ... stupňov. It is ... degrees in the shade.
V ktoré dni je....? Which days is ...?
V ktorom hoteli ste sa ubytovali? Which hotel do you stay at?
V ktorom roku/storočí bola postavená táto budova? What year/century was this
bulding built?
V ktorých prístavoch sa zastavia lode? Which ports do the ships stop at?
V Londýne štrajkuje letecký personál. The airport staff in London is on strike.
V mojej izbe nesvieti svetlo. In my room the light isn´t working.
V našom záchode nefunguje splachovač. The washdown system in our toilet isnt´
working.
V nedeľu a vo sviatok zatvorené. Closed on Sundays and Holidays.
V nedeľu vlaky nepremávajú. There are no trains on Sundays.
V noci nás okradli. We were robbed at night.
V pondelok, nedeľu sú galérie zatvorené. Galleries are closed on Mondays, on
Sundays...
V poriadku! All right! That ´s all right!
V prípade, že bude pršať... In the event of rain...
V súrnom prípade ma nájdete na tomto čísle... In case of emergency you can
find me at this number...
V Trnave musíš prestúpiť na osobný vlak. You must change to the passenger
train in Trnava.
Váš pas stratí onedlho platnosť. Your passport will soon expire.
Váš pas už nie je platný. Your passport is not valid any longer.
Váš pas, prosím. Could I see your passport, please?
Vaša adresa, prosím. Could I have your address, please?
Vážené dámy a páni! Ladies and gentlemen!
Vážení páni! Dear sirs!
Vážení priatelia! Dear friends!
Včera ráno. Yesterday morning.
Vďaka za pomoc. Thank you for your help.
Vďaka za príjemný večer. Thank you for the pleasurable evening.
Vďaka za príjemný večer. Thank you for the pleasurable evening.
Vďaka za... Thanks for...
Večerali ste už? Have you had your supper yet?
Veľa čítam. I read a lot.
Veľa šťastia! Good luck!
Veľmi pekne ďakujem za milý večer. Thank you very much for a delightful
evening!
Veľmi pekne ďakujem. Thank you very much.
Veľmi pôsobivé. I´m impressed.
Veľmi rád prídem. It´ll be a pleasure for me to come.
Veľmi som prechladol. I´ve got a bad cold.
Venujte mi, prosím, pozornosť! Pay attention to me, please!
Veselé sviatky! Happy holidays!
Veselé sviatky! Have a nice holiday!
Veselé Vianoce! Merry Christmas!
Vezmem si toto. I´ll have this.
Vezmi si! Help yourself!
Vezmite si, prosím...! Take...., please.
Videli ste už...? Have you seen ... yet?
Vitajte u nás! Welcome in our house! Welcome to our place!
Vlak číslo ... z.... mešká ... minút. The train number... from... is... minutes delayed.
Vlak dohonil meškanie. The train made up (for) time.
Vlak má prípoj do Pezinka. The train has the direct connection to Pezinok.
Vlak mešká ... minút. The train is ... minutes delayed. The train is running ...
minutes late.
Vlak mi ide o hodinu. The train goes in an hour.
Vlak nemá prípoj. The train hasn´t got any connection.
Vlak odíde o chvíľu. The train departs a moment.
Vlak vchádza na ... koľaj. The train is arriving at the... rail.
Voda je silno chlórovaná. The water is strongly chlorinated.
Vodič jazdí bezohľadne. The driver is a road hog.
Vodič mal v krvi alkohol. The driver had alcohol in his blood system.
Volajte číslo... Dial the number...
Volajú vás k telefónu. There´s phone call for you. You are wanted on the phone.
Volám sa Robert Kidman z firmy .... I´m Robert Kidman from...
Volám sa.... My name is...
Voľno! Dvere sú otvorené. Come in! The doors are open.
Vonku mrzne. It´s freezing outside.
Vopred ďakujem! Thank you in advance!
Vozovka je mokrá. The road is wet.
Vrátim sa o ... minút. I am back in .... minutes.
Vstup je bezplatný. The entrance is free. No admission free.
Vstup zakázaný! No admittance. Keep out!
Vstupné je ... eur na osobu. Admission is ... euros per person.
Vstupné pre deti je... Admission fee for children is...
Vstupné pre dospelých je... Admission fee for adults is...
Všade som vás hľadal. I was looking for you everywhere.
Všetko dobré do nového roku! Happy New Year!
Všetko dobré! Good luck! I wish you well!
Všetko je uvedené v colnej deklarácii. All things are listed in the customs
declaration.
Všetko najlepšie k narodeninám. Happy birthday!
Všetko som rozumel. I could understand everything.
Všetky kabíny sú obsadené. All cabins are occupied.
Všetky lety sú už vypredané. All flights have been sold out.
Vy sa ešte nepoznáte? Haven´t you met before?
Vy ste to nevideli? Haven´t you seen yet?
Vybavené! Settled!
Vybavil som už všetky potrebné formality. I´ve arranged /carried out/ handled all
necessary formalities.
Vyčistite mi, prosím, predné sklo. Clean the front window, please.
Vyčistite mi, prosím, zadné sklo. Clean the rear window, please.
Vydávame technické príručky. We publish technical manuals.
Vyhorela žiarovka. The light bulb has burnt out.
Vykĺbil som si členok. I sprained my ankle.
Vykĺbil som si nohu. I´ve put my leg out of joint.
Vylúčené! Out of the question!
Vymeňte nám, prosím, obrus! Would you bring us a clean tablecloth, please?
Vymeňte nám, prosím, uteráky. Change the towels, please.
Vymeňte, prosím, predné koleso. Change the front wheel, please.
Vymeňte, prosím, zadné koleso. Change the rear wheel, please.
Vypadla mi plomba. I´ve lost a filling.
Vypime si presso kávu! Let´s have a cup of espresso coffee!
Vyplňte tento formulár! Fill in this form, please!
Vyplňte, prosím, tento dotazník/toto tlačivo. Fill in this questionnaire/this form,
please.
Vyplňte, prosím, toto tlačivo! Fill in this form, please!
Vypnite motor. Switch off the engine.
Vypršala vám platnosť víza. Your visa has expired.
Vysaďte ma pred hotelom. Let me off in front of the hotel, please.
Vyskúšajte tieto kvapky. Try these drops.
Vystavte mi účet. Have a bill made out.
Vystavte mi, prosím, potvrdenku! Make out a receipt for me, please!
Vystavte mi/nám, prosím, faktúru! Make out an invoice for me/us, please!
Vyškrtnite ma zo zoznamu. Cross my name off the list.
Výťah je tam. The elevator´s over there.
Výťah je vpravo. The lift is to the right.
Výťah nepremáva. The lift is not operating.
Vytkol som si členok. I´ve twisted my ankle.
Vytočte číslo... Dial the phone number...
Vyvíjame software. We develop software.
Vyvolajte mi, prosím, tento film. I´d like to have this film developed.
Vyzdvihneme vás. Weĺl pick you up.
Vyznáte sa tu? Do you know this area?
Vzali by ste ma do Greenwichu? Would you run me to Greenwich?
Vžite sa do našej situácie! Put yourselves in our position!
Z akého dôvodu? What is the reason?
Z ktorého móla loď vypláva? From which pier does the ship depart?
Z časových/osobných dôvodov. From time/personal reasons. On time/personal
grounds.
Z hotela je nádherný výhľad na hory. The hotel commands a beautiful view of
the
Z ktorého móla odchádza loď do Canberry? From which pier does the ship sail
for Canberra?
Z ktorého nástupišťa odchádza vlak do Birminghamu? Which platform does
the train to Birmingham leave from?
Z ktorého storočia pochádza tento zámok? What century is this castle?
Z ktorého storočia pochádza...? What century is ...?
Z ktorého storočia/tisícročia pochádza .... ? Which century/millenium is... ?
Z ktorej krajiny pochádzate? Which country do you come from?
Z toho vyplýva... As a result...
Za ... účtujeme ... eur. We charge ... euros.
Za akých podmienok? What are the conditions of... ?
Za... sa platí zvlášť. There´s an extra charge for...
Zabezpečujete aj tlmočníkov a hostesky? Do you organize interpreters and
hostesses?
Zablúdil som autom v meste. I´ve got lost with my car in the city.
Zablúdili sme v hustej hmle. We got lost in thick fog.
Zabočte doľava. Turn left. Take a left turn.
Zabočte doprava. Turn right. Take a right turn. Turn off to the right.
Zabudol som si v hoteli... I had left... at the hotel.
Začalo pršať. It´s begin raining.
Začalo snežiť. It´s begin snowing.
Začína pršať. It´s beginning to rain.
Zadržte dych. Hold your breath.
Zafarbite mi, prosím, vlasy. I´like to have my hair dyed, please.
Zahnite za roh. Turn (round) the corner.
Zahráme si futbal? Shall we go play football?
Zahráme si partiu biliardu? Would you play a game of billiards with me?
Zachovajte pokoj! Keep calm! Wait and see!
Zajtra bude zima/teplo. It will be cold/hot tomorrow.
Zajtra je posledný termín. Tomorrow is the deadline.
Zajtra odchádzam. I´m leaving tomorrow.
Zajtra večer. Tomorrow night.
Zakašlite. Cough.
Zákaz parkovania! No parking!
Zanechajte nám tu správu. Leave the message for us, please.
Zaneste, prosím, túto batožinu k taxíku. Take this luggage to the taxi, please.
Zaniesli by ste mi batožinu do izby, prosím? Could you have my luggage brought
up to my room, please?
Zaoberáme sa poradenstvom. We´re management consultants.
Zaoberáme sa veľkoobchodom/maloobchodom. We´re in the wholesale business/
in the retail.
Zaokrúhlite to na sto. Make it a hundred.
Zapchala sa výlevka. The sink is blocked.
Zaplatil všetkým hosťom rundu piva. He bought a round of beer for all the
guests.
Zaplatím to všetko spolu. All together, please.
Zaplatíme každý zvlášť. Separate bills, please.
Zapni rádio! Turn the radio on!
Zapnite svetlo! Switch on!
Zapnite svetlo, prosím! Put on the lights, please!
Zaraďte druhý rýchlostný stupeň! Put the second gear/speed!
Zastaňte tu, prosím, na chvíľu. Stop here for a while, please.
Zastavíme pri najbližšej čerpacej stanici? Are we stop at the nearest filling
station?
Zastavte, prosím, na rohu. Stop at the corner, please.
Zatancujeme si? Shall we dance?
Zatvorte, prosím, okno! Close the window, please!
Zaujímam sa o... I´m interested in...
Zaveďte ma na stanicu, prosím. Take me to the station, please.
Záverečná! Last orders!
Zavezte ma, prosím, do/na... I´d like to go to..., please.
Zavolaj/te na telefónne číslo... Call the phone number...
Zavolajte políciu! Call the police, please!
Zavolajte rýchlo plavčíka! Call the lifeguard, quick!
Zavolajte sanitku! Call the ambulance! Can you call an ambulance?
Zavolajte, prosím čašníka. Call the waiter, please.
Zavolajte, prosím, odťahovaciu službu. Call the towing service, please.
Zavolajte, prosím, rýchlo doktora. Call the doctor, please!
Zavolali by ste mi taxík, prosím? Could you get me a taxi, please?
Zavolám neskôr. I´ll call back later.
Zavoláte mi taxík? Can you get me a taxi?
Zdolali sme –kilometrovú trasu. We´ve done the...kilometres route.
Zdravím. Hello.
Zdržujte sa v tieni. Keep yourselves in the shade.
Zhasnite svetlo, prosím! Put out the lights, please!
Zhoršilo sa počasie. The weather has turned for the worse.
Zhromaždite sa pred hotelom. Gather in front of the hotel, please.
Zlom väz! Break your neck! Good luck!
Zlomil sa stierač. The wiper is broken.
Zlomil som si nohu. I broke my leg.
Zmení sa počasie. The weather will change.
Zmenil som pôvodný plán. I have changed my original plan.
Zmeškal som prípoj. I missed my connection.
Zmeškal som svoj let. I´ve missed my flight.
Zmeškal som vlak. I´ve missed the train.
Zo zdravotných dôvodov. From health reasons. On health grounds.
Zober si svoje veci! Take your things!
Zoberieme si izbu s polovičnou penziou. I´ll take the room with half board.
Zoberme si taxík! Let´s go by taxi!
Zobral nás do vleku džíp. The jeep took us in tow.
Zobuďte ma o ôsmej hodine, prosím. Could you give me a wake-up call at eight
o´clock, please?
Zobuďte ma telefónom o siedmej, prosím. Can I have a wake-up call at 7, please.
Zopakovali by ste to, prosím? Could you repeat that, please?
Zopakujte to, prosím, ešte raz! Repeat it once more again, please.
Zopakujte to, prosím, ešte raz. Say it again, please.
Zoznámte sa. Introduce yourselves.
Zrušte, prosím, hovor. Cancel the call, please.
Zvyšok je pre vás. Keep to change. That´s for your.
Želám príjemný pobyt. Enjoy your stay.
Želám ti všetko najlepšie! I wish you every happiness!
Žiaľ, máme obsadené. I´m afraid we´re fully booked.
Žiaľ, nie je to možné. Unfortunately that wouldn´t be possible.
Žiaľ, nie. I´m afraid not.
SLOVNÍČEK
A
adaptér adaptor
administratívna budova office block
agentúra agency
agentúra agency
akcia share
akcionár shareholder
akreditív letter of credit
aktuálny current
akumulátor battery/accumulator
akupresúra acupressure
akupunktúra acupuncture
alergia allegry
alobal kitchen foil
ambiciózny ambitious
ambulancia ambulance
analgetikum analgesic
ananás pineapple
angína angina
Anglicko England
Angličan Englishman
Angličanka Englishwoman
angličtina English
áno yes
antibiotiká antibiotics
antikvariát secondhand bookshop
apartmán (v hoteli) suite
aperitív aperitif/starter
apríl April
archeologické nálezy archaeological findings
arogantný overbearing/arrogant
aromaterapia aromatherapy
asi perhaps
asistent assistant
aspirín/acylpyrín aspirin
astmatický záchvat asthmatic fit
Atény Athens
atraktívny attractive
august August
auto car
autobus bus/coach
autobusová stanica bus/coach station
autobusová zastávka bus stop
autodielňa garage
autokino drive-in
automat na lístky ticket machine
automat na parkovacie karty ticket machine
autopríslušenstvo motor-car accessory
autoservis car service/service station
avokádo avocado
B
bageta baguette
baklažán aubergine, eggplant
balenie packing
balet ballet
balík packet
balneoterapia balneotherapy
Baltické more The Baltic
bambus bamboo
banán banana
bandáž bandage
banka bank
bankomat cash dispenser(/v USA: ATM
banková zmenka bank draft
bankové poplatky bank charges
bankovka note/v USA: bill
bankový poplatok bank processing fee
bankrot bankrupt
bar bar
baranina mutton
barla crutch
barman bartender
batožina luggage/baggage
batožinový pás baggage conveyor
batožinový vozík baggage trolley
Bavorsko Bavaria
bazár bazaar
Bazilej Basle, Basel
bažant pheasant
Belgicko Belgium
Benátky Venice
benzín bezolovnatý unleaded
benzín obyčajný regular
benzín olovnatý leaded
benzín petrol/v USA:gas
bezbariérový barrier-free
bezcitný pitiless/ruthless
bezcolný duty-free
bezhotovostný cashless
bezkofeínová káva decaf/decaffeinated
bezočivý impudent/disrespectful/impertinent
bezohľadný inconsiderate
bezpečnostná kontrola security check
bezpečnostná schránka safe deposit box
bezpečný safe
bezplatný costfree
bezvedomie unconsciousness
bezvízový styk visaless entry
bezzásadový unscrupulous
bežiaci pás production line
bežný účet current account
bicykel bicycle/bike
biela káva white coffee
biely chlieb white bread
bilión one billion
bistro bistro
bivak bivouac
bižutéria costume jewellery
bledý pale
blší trh flea market
blúzka blouse
bod point
Bodamské jazero Lake Constance
bohoslužba church service/mass
bojazlivý fearful
bok (časť tela) hip
boľavý aching
bolesť pain/ache
bolesti v krížoch backache
brada chin
brankár goalkeeper
brat brother
bratranec/sesternica cousin
bravčové (mäso) pork
Brazília Brazil
brokolica broccoli
broskyňa peach
brošňa broach/pin
brožúra brochure
brucho belly
brucho/žalúdok stomach
Brusel Brussels
brzda brake
brzdová kvapalina brake fluid
brzdový kotúč brake disc
budík alarm clock
budova building
bunda anorak
búrka storm
butik boutique
bystrý smart/shrewd
byt flat/apartment
C
celodenný (výlet) all-day
celosvetový worldwide
celozávodná dovolenka company-wide holiday
celozrnný chlieb wholemeal bread
cena price
cenník price list
cenníková cena list price
cenný valuable
cenová ponuka offer
cenová skupina price category
centrum mesta downtown/centre of town
ceruzka pencil
cesnak garlic
cesta (cestovanie) journey/v USA:trip
cesta I. triedy A-road
cesta II. triedy B-road
cestná mapa road map
cestoviny pasta
cestovná horúčka excitement before a journey
cestovná kancelária travel agency
cestovné (poplatok) fare
cestovný poriadok timetable
cestovný šek traveller´s cheque
cibuľa onion
cieľ cesty destination
cieľ target/aim
cigarety cigarettes
cintorín cemetery
citrón lemon
clo custom-duty
colné poplatky customs duties
colné prehlásenie currency declaration/customs declaration
colnica customs house, customs office
colník customs officer
ctižiadostivý ambitious
cudzinec alien
cukina courgette/zucchini
cukor sugar
cukráreň confectioner´s
cukrík candy
cukrovinky confectionery
cukrovka diabetes
Cyprus Cyprus
čaj tea
časopis magazin
čašníčka waitress
čašník waiter
čelo forehead
čerešňa cherry
čerpacia stanica petrol station/gas station/service station
Čerstvo natreté! Wet paint!
čerstvý syr cream cheese
červená kapusta red cabbage
Červený kríž Red Cross
Česko The Czech Republic
čestný/poctivý honest
čiapka cap/hat
čiara bar, line
čiarový kód bar coding
čiarový rozhodca linesman
čierna káva black coffee
čierne ríbezle blackcurrants
Čína China
číslo účtu account number
čižmy high boots
člen member
členok ankle
čln boat
čokoláda chocolate
čokoľvek anything
čučoriedky bilberries
D
Daj prednosť v jazde! Yield!
ďalekozraký long-sighted
dámske oblečenie womenswear
dámske topánky ladie´s shoes
daň tax
Dánsko Denmark
dary mora seafood
ďasno gum
dáždnik umbrella
dcéra daughter
dcérska spoločnosť subsidiary
december December
decentný decent
dejstvo act
delegát cestovnej kancelárie tourist delegate
Deň nezávislosti Independence Day
Deň vďakyvzdania Thanksgiving day
dermatológ dermatologist
desať ten
desiata (jedlo) elevenses
destilát spirit
destinácia destination
detské topánky children´s shoes
detský lekár pediatrician
deväť nine
deväťdesiat ninety
devätnásť nineteen
devízy foreign exchange
dezert pudding/dessert
diagnóza diagnosis
diaľkové ovládanie remote control
diaľkový hovor long-distance call
diaľnica highway/motorway/freeway
diapozitív slide
diaprojektor overhead projector
diel, dielec component
dierovač hole punch/perforator
dieťa child
diktafón dictaphone
disketa diskette/ floppy disk
diskontná predajňa discounter
diskotéka disco/discotheque
divadelná hra theatre play
divadlo theatre
divízia division
dlaň palm
dlhý long
dĺžka length
dnes today
dobre fine
dobrodružstvo adventure
dodávateľ supplier
dodávka (tovaru) delivery
dohoda agreement
dojčenská výživa baby food/infant food
Dolné Sasko Lower Saxony
dóm cathedral
domorodec aboriginal
domovník caretaker
donášková služba delivery home
doplnkové liečivá complementary medicine/supplementary medicine
doplnky accessories
doporučený list registered letter
doprava transportation
dopravná špička rush hour
dopravná zápcha traffic jam
dopravná značka traffic sign
dopravný chaos traffic chaos
dopredu ahead
dopyt need
dospelý adult
dosť/veľa enough/plenty of
dotácia subsidy
dotieravý nosey
dovidenia goodbye
dovozné clo import duty
dozorca múzea custodian
dôchodca pensioner
dômyselný ingenious
dôstojný dignified
dôverčivý credulous
dôveryhodný trustworthy
DPH VAT (value added tax)
drahý (cena) expensive
dreváky clogs
drevenica hut
drogéria chemist´s/v USA:drugstore
Druhý sviatok vianočný Boxing Day (len v Británii)
drzý cheeky
F
Durínsko Thuringia
dusený (jedlo) stewed
duševná práca brainwork
dva two
dvadsať twenty
dvadsaťdva twenty-two
dvadsaťjeden twenty-one
dvanásť twelve
dvesto two hundred
dvojlôžko double-bed
dvojlôžková izba double room
dvojzmyselný ambiguous
dych breath
dýchavičnosť breathlessness
dyňa watermelon
džem jam/marmelade
džínsy jeans
džús juice
E
efektívny effective
egoistický self-centred/self-centered
egreš gooseberry
Egypt Egypt
ekokúpele eco-spa
elektrická predlžovačka extension lead/cord
elektrická zásuvka power socket
elektrické spotrebiče electrical goods
električka tram/v USA:streetcar
elektro (obchod) electrical shop
emigrovať emigrate
empatický sensible
energický energetic
Estónsko Estonia
euroobal plastic folder
eurošek Eurocheque
expandovať expand
Fajčenie zakázané! No smoking!
fajčiarsky vozeň smoking car
fajka pipe
faktúra invoice
farmár farmer
faul foul
fax fax
fazuľa bean
február February
festival festival
film film/ v USA: movie
finále (v športe) final
financovať finance
finančná záruka surety/security
finančný financial
flambovaný flambed
fľaša bottle
flipchart flipchart
flirtovať flirt
formulácia formulation
formulár form
fotoaparát camera
Francúzsko France
fujavica blizzard
futbalový štadión football ground/soccer stadium
futbalový zápas football match/v USA: soccer game
fytoterapia phytotherapy
G
galantéria haberdashery/notions
galéria art gallery/gallery
gáza gause
gél na vlasy hair gel
generálne zastúpenie sole agency
globálny global
gól goal
golfista golfer
golfová loptička golf ball
golfová palica golf-club
golfová palica na krátke a stredne dlhé údery wedge
golfová palica na krátke údery putter
golfová palica na stredne dlhé a dlhé údery iron
golfová taška golf bag
golfové ihrisko golf course
golfový klub golf club
golfový úder chip
golfový vozík golf trolley
graf graph
grapefruit grapefruit
Grécko Greece
grilovaný grilled
guľočkové pero ballpoint/biro
guma (na gumovanie) eraser/rubber
gynekológ gynaecologist
H
Haag The Hague
hádavý quarrelsome
hala concourse/main hall
hanblivý shy
hasič fireman
havária accident
havarovať crash
herec actor
herečka actress
Hesensko Hesse
hľadisko (v divadle) auditorium
hlásenie announcement
hlasovať vote
hlava head
hlavička (vo futbale) header
hlavičkovať head the ball
hlávkový šalát lettuce
hlavná cesta major road
hlavné mesto capital
hlavný čašník maitre d´hotel
hlavný vchod main entrance
hĺbka depth
hlúpy stupid/silly
hnačka the runs
hnis pus
hodinárstvo watchmaker´s/watch-repair shop
Holandsko The Netherlands
holdingová spoločnosť holding company
holeň shin
holič barber
holičstvo barber´s
homeopatia homeopathy
horčica mustard
horlivý zealous
horský bicykel mountain bicycle/mountain bike
horúčava heat
horúčka fever
hospodárny economical
hostel hostel
hotel hotel
hotelový poslíček bell boy
hotové jedlo ready-made meal
hotovosť cash
hotový na kľúč turnkey
hovädzie (mäso) beef
hovor na účet volaného reverse charge call/collect car
hračky (obchod) toyshop
hrad castle
hranica border/boundary
hraničná kontrola border control
hranolčeky French fries
hrášok peas
hrdlo throat
hrebeň comb
hrianka toast
hrob grave
hromadný dopravný prostriedok conveyance
hrozienka raisins
hrozno grapes
hrubý boorish
hrubý, vulgárny rude
hrudník chest
hruška pear
huby mushrooms
hulvátsky churlish
húževnatý tenacious
hydroterapia hydrotherapy
hypermarket hypermarket
CH
chalupa cottage
chata horská challet
chemická čistiareň dry cleaner´s
chladiaca zmes coolant
chladnička refrigerator/fridge
chlieb bread
chobotnica octopus
chodba corridor/hall
chodidlo foot
chodník pavement/sidewalk
choroba illness
Chorvátsko Croatia
chrbát back
chrbtica backbone
chrbtica spine
chrípka flu
chudý/úzky thin/slim/skinny/slender
chytať ryby na udicu angle
chyžná maid, chambermaid
I
ihla needle
ihrisko (športové) field/playing field
ich their, theirs
im/ich them
impulzívny impulsive/impetuous
infekčná choroba infectious disease
informačný pult information desk
injekcia injection
investícia investment
investor investor
iný/druhý/ďalší other/others/another
inzerát advertisement/ad (hovorovo)
inžinier engineer
Írska republika Eire
istotne definitely
izba na prenájom room for hire, room for let
izba room
J
ja I
jablko apple
jačmeň (v oku) stye
Jadran Adriatic
jahňacina lamb
jahoda strawberry
jamka hole
Janov Genoa
január January
Japonsko Japan
jar spring
jaskyňa cave
Jazdite pomaly! Drive slowly!
jazdný pruh lane
jazero lake
jazva scar
jedáleň canteen/cafeteria
jedáleň dining room
jedálenský vozeň dining car
jedálny lístok menu
jeden one
jedenásť eleven
jedlo meal/dish
jedlo z jedného hrnca hot pot
jednohlasne unanimous
jednolôžková izba single room
jednosmerná cesta one-way road
jednosmerná premávka single lane traffic
jednosmerná ulica one-way street
jednotková cena unit price
jeho (toho) its
jeho his
jej her, hers
jej/ju her
jemu/jeho him
jeseň autumn/fall
jódová tinktúra iodine
joga yoga
jogurt yoghurt
juh (svetová strana) south
júl July
jún June
K
kabaret cabaret
kabát coat
kábel cable
kabelka handbag/purse
kabína cabin/booth
kačica duck
kaderníctvo hairddresser´s
kaderník hairdresser
Kanál La Manche The Channel, The English Channel
kapacita capacity
kapitál capital
kaplnka chapel
kapor carp
kapusta cabbage
kapustnica sauerkraut
karburátor carburettor/carburetor
karfiol cauliflower
karoséria bodywork
kašeľ cough
katalóg catalogue
kaucia bail
káva coffee
kaviareň café
kaz (zubný) cavity
kazeta cassette
každoročný annual
kečup ketchup
keksy biscuits
kemp/kemping camp/campground
kempingový výstroj equipment for camping
kempovať camp/go camping
keramika ceramics
kilometrovné mileage fee
kino cinema/pictures/v USA:movies
klapka (telefónna) extension (number)
klauzula clause
klenotníctvo jeweller´s
klesanie (cesta) incline/detour
klesať decrease/fall
klimatizácia air-conditioning
klobúk hat
kľúč key
kľuka (na točenie) crank
kniha book
kníhkupectvo bookshop
koberec carpet
kód banky bank sorting code
kokteil cocktail
koláč, koláčik cake
kolega colleague
kolektív team
koleno knee
koleso wheel
Kolín Cologne
komoda chest of drawers
koncern group
koncert concert
koncertná sieň concert hall
koncesia franchise
konečná stanica terminus/final stop
konečný termín deadline
konfekcia ready-made clothes
konferenčná miestnosť meeting room
koniec end
konjunktúra boom
konkurencia competition
konkurent competitor
konkurz (firmy) bankrupt
kontaktné šošovky contact lenses
konverzovať converse
konzorcium consortium
konzulát consulate
kop kick
kopírovací stroj photocopier
kopnúť kick
korčuľovanie skating
koreň root
korešpondenčný lístok postcard
korunka (zubná) crown
Korutánsko Carinthia
kosť bone
kostol church
kostým suit
košeľa shirt
kozmetika (obchod) cosmetics
kožuch fur coat
krádež theft
kradnúť steal
krajec slice
krásna (len o žene) pretty
krásny (len o mužovi) handsome
krátkozraký short-sighted
krátky kabát jacket
kŕč cramp
krčma pub
kreditná karta credit card
krém na opaľovanie suntan lotion
kreslo armchair
krevety shrimps
krivka curve
križovatka crossing/junction/crossroads
krk neck
kruhový objazd roundabout
krupobitie hailstorm
krutý/nemilosrdný brutal/cruel/heartless
krv blood
krvácanie bleeding
krvný tlak blood pressure
ktokoľvek anybody
ktokoľvek/čokoľvek anyone
kuchynská linka wall cabinet
kukurica corn
kultivovaný sophisticated
kultúra culture
kúpací plášť bathrobe
kúpalisko swimming pool
Kúpanie zakázané! No swimming!
Kupé pre matky s deťmi Compartment for mothers and toddlers
kúpele spa
kurča chicken
kúrenie heating
kúsok piece
kvalifikovaný robotník skilled worker
kvapky do nosa nasal drops/nose drops
kvapky drops
kvapky proti kašľu cough drops
kvet flower
kvetinárstvo florist´s
kyslíková bomba oxygen cylinder
L
laboratórium lab/laboratory
lacnejší less expensive
lacný lower-priced, cheap (aj podradný)
ľahkovážny reckless
ľahkoverný trustful
ľahký (váhou) light
ľahostajný inert/lifeless
lahôdky (obchod) delicatessen/deli
lak na nechty nail polish
lakeť elbow
lakomý miserly/stingy
lanovka (kabínová) cableway
láskavý kind
lavica bench
lavína avalanche
lehota dodávky delivery period
lekár doctor
lekáreň pharmacy/chemist/drugstore
lekárska prehliadka check-up
lekárske ošetrenie medical attendance
Len pre personál! Staff only!
lenivý lazy/sluggish
lepidlo adhesive
let flight
leták leaflet
letecká posádka aircrew
letecká zásielka airmail
letenka air ticket
letisko airport
letiskové poplatky airport tax
leto summer
letuška flight attendant
ležadlo deck chair
ležadlo vo vlaku berth
ležiak (pivo) lager
líce cheek
licencia licence/franchise
licenčný poplatok royalty
liečba, kúra cure
Liége Liége
liek proti bolesti painkiller
lietadlo aircraft/plane/airplane
likér liquor
limetka lime
Lisabon Lisbon
list letter
lístok na autobus bus ticket
lístok na vlak railway ticket
Litva Lithuania
lodenica boathouse
lodičky (obuv) court shoes
lodný spoj sea connection
lojálny loyal
lokálka local train/suburban train
lopatka (časť tela) shoulder blade
lopta, loptička ball
losos salmon
Lotyšsko Latvia
lóža box
lôžkový vozeň sleeping car
ľstivý tricky
ľudský humane
lunapark fairground
lúpež robbery
lupič robber
lýtko calf
lyžiarsky výstroj ski equipment
lyžica spoon
M
Maďarsko Hungary
magistrála artery
máj May
majonéza mayonnaise
malina rapsberry
málo/trochu/niekoľko a little/a few
maloobchodná cena retail price
maloobchodník retailer
malý small
mama mother/mum
mandarínka mandarin
mandľa (časť tela) tonsil
manipulačný poplatok handling fee
manipulačný poplatok service fee
manuálna práca manual work
manžel husband
manželka wife
marec March
marhuľa apricot
masáž massage
maska na tvár facial mask
maslo butter
masť (vo farmácii) ointment
materská spoločnosť parent company
matka mother
matrac mattress
mäsiarstvo butcher´s
mäso z diviny game
mdloba fainting
med honey
medúza jellyfish
medzera na trhu gap in the market
mechanik mechanic
melón melon
meno forename
menovka badge/v USA: button
mesto town/city
mestské kúpele urban spa
meškanie delay
metro underground/subway
miestna doprava local transportation
miestny hovor local call
miesto/sedadlo seat
mikina jumper
Miláno Milan
milión one million
milý/prívetivý amiable
Mimo prevádzky! Out of operation!
minca coin
minerálka mineral water
minimálna trvanlivosť minimum durability
ministerstvo ministry
misa bowl
mleté mäso mince
mliekareň dairy
mlieko milk
mne/mňa me
Mníchov Munich
množstvová zľava discount for quantify
mobil mobile phone/handy/cell phone
močový mechúr bladder/urinary bladder
modrina bruise
monitor screen
monopol monopoly
montáž assembly
more sea
moriak, morčacie mäso turkey
morský jazyk sole
Moskva Moscow
most bridge
mostík (zubný) bridge/bridgework
motel motel
motor engine
možno maybe
môj my, mine
mrakodrap skyscraper
mrazené potraviny frozen foods
mriežka grid
mrkva carrot
múčnik pastry
múdry wise/clever
múka flour
müsli muesli
mušľa mussel
múzeum museum
muzikál musical
my we
mydlo soap
myš mouse
mýto duty
mzda wage
N
Na predaj For sale
Na prenájom For hire
Na vonkajšie použitie! For external use only!
nabíjačka charger
nabíjačka charger
nabok aside
nábrežie embankment
nábytok furniture
načas on schedule
nadchod flyover
nadjazd flyover
nadmorská výška altitude
nádoba bin/container
nadol, smerom dole downward(s)
nafta diesel (fuel)
nafúkaný vain
nafukovacie lôžko air-mattress
nafukovačka airbed
náhly sudden/suddenly
nahnevaný peeved
náhradné diely spare parts
náhrdelník necklace
naivný ingenuous/naive
nakladací priestor loading bay
nákupná cena wholesale price
nákupný košík shopping basket
nálezca finder
nám/nás us
namáhavý arduous
námestie square
námraza na ceste icing conditions
namyslený conceited/haughty
nanuk choc-ice
náplasť sticking plaster
nápoj drink/beverage
nápojový lístok drinks list
náprava (auta) axle
náradie tool
náramkové hodinky wrist-watch
náramok na hodinky strap/watch-band
nárazník bumper
národnosť nationality
nástupište platform/v USA: track
nastúpiť get in
nástupná karta boarding card
náš our, ours
natiahnutý sval pulled muscle
náušnice ear-rings
návod instructions
návrh motion
nealkoholické pivo alcohol-free beer
Neapol Naples
nebezpečenstvo danger
Nebezpečenstvo lavín! Avalanche danger!
Nebezpečenstvo ohňa! Fire hazard!
Nebezpečenstvo šmyku! Slippery when wet!
Nebezpečné klesanie Steep downgrade
nebojácny fearless
nečestný deceitful
nedávno recently
nedbalý inattentive
nedeľa Sunday
nedoplatok arrears
nedotklivý touchy
Nedotýkať sa! Do not touch!
nedôverčivý suspicious
neformálny rozhovor informal discussion
nehoda accident
nehoda so smrteľnými následkami fatal accident
neľútostný unmerciful
nemilosrdný merciless
nemožný impossible
nenáročný unassuming
neodvolateľne irrevocable
neplatný invalid
nepozorný inattentive
nepriaznivý adverse
nepríjemný disagreeable/nasty
neprítomnosť absence
neprítomný absent
nerozhodný irresolute/indecisive
nerozumný imprudent
nerozvážny rash
nervózny nervous
nesebecký unselfish
nespokojný dissatisfied
Nestúpajte po trávniku! Please keep off the grass!
nesýtená minerálka still mineral water
netaktný tactless
netolerantný intolerant
neúčinný inoperative
neúnavný tireless/untiring
neúprimný insincere
neúprosný relentless
nevľúdny unfriendly
nevoľnosť dizziness
nevychovaný ill-mannered/naughty
Nevykláňajte sa z okien! Do not lean out of the window!
nezávislý independent
nezdvorilý impolite
nezvestná osoba missing person
nič nothing
nie no
niečo something
niekto somebody
niekto/niečo someone
niektorý/nejaký/hociktorý some/any
nijaký/žiadny no/none
nikto nobody
nikto/nič no-one
nízkotučné mlieko low-fat milk
nízky low
noc neskorá late night
noc night
nočná lampa bedside lamp
nočný klub night club
nočný vrátnik night porter
noha leg
nohavice trousers/pants
nohavicový kostým trousers suit
nohavičky panties
Norimberg Nuremberg
Nórsko Norway
nos nose
nosič golfových palíc caddie
nosné kvapky nose drops
november November
noviny newspaper, newspapers
novovek New Age
Nový rok New Year´s Day
nožnice scissors
nudistická pláž nudists/naturists beach
núdzový hovor emergency call
núdzový východ emergency exit
nula zero
O
obaja/obe/oba both
obálka envelope
občianstvo citizenship
obed lunch
obeť dopravnej nehody traffic casualty
obchádzka diversion/detour
obchod (činnosť) trade
obchod store/shop
obchodná značka brand/trademark
obchodná zrážka trade discount
obchodné podmienky terms of business
obchodník businessman/dealer
obchodný dom department store
obchodný reťazec chain
obchodný tovar merchandise
obchodný zástupca representative
oblečenie clothes
oblička kidney
obliečka na vankúš pillow case
obľúbený popular
obmedzenie rýchlosti speed limit
obojsmerná premávka two-way traffic
obrana defence/defense
obranca defender
obrat turnover
obrus tablecloth
obrúsok napkin/serviette
Obsadené! Occupied!
obsadzovací tón engaged tone/busy signal
obuv (obchod) shoe shop/footwear
obuv shoes
obytný automobil camper
obytný dom block of flats/apartment building
obytný príves mobile home
ocot vinegar
očakávaný due/expected
očarujúci charming
Očistite si obuv! Wipe yout feet!
očné kvapky eye drops
očný lekár eye specialist
odbočovací pruh filter lane/v USA:turning lane
odborná práca skilled work
odborník expert/specialist
odbory trade union/labor union
odevy clothes
odhodlaný resolved
odkazovač answerphone/answering machine
odkladací box tray
odlet departure
odletová hala departure lounge
odlietať take off
odmeraný/rezervovaný reserved/restrained
odosielateľ sender
odpal (v golfe) chip
odpočívadlo (pri ceste) lay-by
odporný/protivný nasty
odprevadiť accompany
odsek paragraph
odvážny courageous/valiant
odvetvie priemyslu industry
ohľaduplný thoughtful
ohnisko (v kempingu) camp fire/fire pit
ohňostroj fireworks
ochorenie disease
oko eye
okradnúť rob
okrem toho besides
október October
okuliare glasses
olej oil
oltár altar
omáčka sauce/dressing
omša mass
on he
ona she
oneskorený delayed
oni/ony they
opálený bronzed
opatrný cautious/prudent
opatrovanie detí childcare
opera (budova) opera house
opera opera
oprava obuvi shoemaker´s
optika (obchod) optician´s
opuchlina swelling
ordinačné hodiny surgery hours/office hours/visiting hours
oriešky nuts
os axis
osem eight
osemdesiat eighty
osemnásť eighteen
oslovenie addressing
ospravedlnenie apology
ostriež perch
ostrý sharp
osvetlenie lighting
otec father/dad
otras mozgu concussion of the brain
otrava poisoning
ovocie a zelenina (obchod) greengrocer´s
ovocie fruit
ovocné pyré fool
ovsená kaša porridge
ovsené vločky oats
oznam announcement
oznamovací tón dialing tone
P
Padanie kameňov! Falling rocks!
páchateľ culprit
palác palace
pálenie záhy heartburn
paluba deck
pamätník monument/memorial
pamiatky sights
pánske oblečenie menswear
pánske topánky men´s shoes
papiernictvo stationer´s
paplón quilt/duvet
paprika green pepper
parfum perfume
parfuméria perfumery
park park
parkovacia karta car park ticket
parkovacie garáže multistorey car park/parking garage
parkovacie hodiny parking meter
parkovisko car park/parking lot/parking space
partner partner
párty party
pas passport
pás waist
pasáž obchodná arcade
páska band
pasová kontrola passport control
patent patent
pazucha armpit
päť five
päta heel
päťdesiat fifty
pätnásť fifteen
pečeň liver
pečený baked
pečivo bakery products
pekáreň baker´s
peňaženka purse/wallet
penzión guest house
personál personnel/staff
pešia zóna pedestrian precinct/pedestrian zone
petržlen parsley
pevný disk hard disk
piatok Friday
pilník na nechty nail file
pinzeta tweezers
písací stôl desk
pitná voda drinking water
piváreň beer-house
pivo beer/ale
pivo s limonádou shandy
plafón ceiling
plachetnica sailing boat
plachta sheet
plášť coat
plat salary
platené parkovisko charge parking
platiť play
platnosť validity
platný valid
platobné podmienky conditions of payment
plaváreň indoor pool
plávať swim
pláž beach
plážové oblečenie beachwear
plážový volejbal beach volleyball
plece shoulder
plná penzia full board
plnený rožok filled roll
plnoletý adult
plnotučné mlieko fat milk
plocha area
plomba filling
pľúca lungs
pľuzgier blister
plynový pedál accelerator
pneumatika tyre
pobočka banky branch of a bank
pobrežie, morský breh coast
pobrežná hliadka baywatch
počasie weather
počítač computer
podchod pre chodcov pedestrian subway
podiel na trhu market share
podliezavý smarmy
podmienky conditions
podmienky dodania delivery conditions
podnebie climate
podnik, firma enterprise
podnikateľ entrepreneur
podnikový telefón intercom
podpätok heel
podpis signature
podplatiť bribe
podprsenka bra
podujatie event
podzemná garáž underground car park
pohľadnica postcard
pohlavie sex
pohotovostná lekárska služby duty
pohyblivé schody escalator
pokladnica box office
pokles decline/fall
pokojný calm
pokožka skin
pokrm, jedlo dish
pokrytecký self-righteous
pokus trial
poľadovica icy conditions
polčas half time
policajná stanica police station
policajt (hovorovo) cop
polícia police
polievka soup
polnoc midnight
polosladké (víno) medium
polotovary ready-to-cook foods
polotučné mlieko medium-fat milk
polpenzia half board
Poľsko Poland
poltopánky walking shoes
poludnie noon/midday
pomaranč orange
pomoc assistance/help
Pomoransko Western Pomerania
pomstychtivý revengeful
pondelok Monday
ponožky socks
ponuka a dopyt supply and demand
ponuka offer/quotation
poplatok charge/fee
poplatok za nadváhu (na letisku) excess baggage change
poplatok za parkovanie parking charge
poplatok za prenájom rental charge
popolník ashtray
popoludnie afternoon
popudlivý irritable
poradca consultant
poranenie injury
porezanie cut
Portugalsko Portugal
porušenie zmluvy breach of contract
poschodie floor
poskytovateľ pripojenia na internet internet provider
Posledná čerpacia stanica Last petrol/gas station
postavenie mimo hry off-side
posteľ bed
posteľná bielizeň bedclothes
postupne gradually
pošta (úrad) post office
poštová schránka postbox/mailbox
poštové smerovacie číslo post code/ v USA: zip code
poštovné postage
potápačský prístroj diving equipment
potápanie diving
potraviny (obchod) grocer´s/food shop
povolanie career/occupation
povolenie permit
povýšenecký self-important
pozajtra the day after tomorrow
pozemný personál ground staff
poznámkový blok writing pad
Pozor sklo! Fragile!
Pozor! Attention!
Pozor, schod! Mind the step!
Pozor, zlý pes! Beware of the dog!
pozorný attentive
pozvánka invitation
pôdorys layout
pôvabný charming
práca na ceste roadworks
práca na plný úväzok full-time job
práca na skrátený úväzok part-time job
práca work/job
pracovitý industrious
práčovňa laundry service
Praha Prague
pravdepodobne probably
pravdovravný truthful
pravítko ruler
právnik lawyer
praženica scrambled eggs
Pre chorobu zatvorené Closed due to illness
precliť/vyhlásiť declare
predáčka forewoman
predajná cena retail price
predajňa rýb fishmonger´s
predajný automat automat
predák foreman
predavač sales assistant/salesperson
predbiehací jazdný pruh fast lane
predjedlo hors d´oeuvre
predkupné právo option (to purchase)
predlaktie forearm
predložka pred vaňu bathmat
predmestie suburb
prednáška talk/lecture
predpis/recept prescription/receipt
predstavenie performance
predstavený superior
predvčerom the day before yesterday
predvoľba (area) code
prefíkaný sly/click
prehliadka pamiatok sightseeing tour
prechladnutý (hovorovo) coldy
Prechod zakázaný! No crossing!
premietačka diapozitívov slide projector
prenajať si rent
prepelica partridge
prestúpiť na... change to...
preukaz totožnosti ID card
prevod peňazí money transfer
prezervatív condom
priame spojenie direct connection
priateľ friend
priateľský friendly/amicable
príbor cutlery
priechod pre chodcov pedestrian crossing/zebra crossing
priechod železničný bez rámp rail(way) crossing – no gates
priesmyk defile
priesvitka transparency
priezvisko surname
príjemca addressee
príjemný nice/agreeable
prikázaný smer jazdy mandatory direction of travel
prikrývka blanket
prílet arrival
príloha appendix/anexe/side order
príplatok supplement
prípojka na internet internet connection
prípojný let connecting flight
prírodné krásy beauties of nature
príručná batožina hand baggage
prisťahovalecký úrad immigration office
pristáť land
pristávacia dráha runway
prístroj appliance
príťažlivý attractive
prítomný present
prívesok pendant
prívetivý affable
prízemie (v divadle) stalls
prízemie ground floor/v USA: first floor
program program/programme
propagačný materiál advertising material
prospekt brochure
proti anti
protivný nasty
provízia commission
prsia (hydiny) breast
prsník breast
prst na nohe toe
prst na ruke finger
prsteň ring
pršiplášť raincoat
prvá pomoc first aid
prvotriedny first class
Prvý sviatok vianočný Christmas Day
pstruh trout
psychológ psychologist
pulóver pullover
pult counter/desk
puzdro case
pýtať sa ask
R
radarová kontrola radar control/speed control
rádio radio
rádiobudík radio alarm clock
radnica town hall
rafinovaný refined
rajčina tomato
Rakúsko Austria
rám frame
rameno arm
rámik frame
raňajkový bufet breakfast bar
raňajky breakfast
raňajky breakfast
rastlinný zábal herbal wrap
rázny energetic
ražný chlieb tmavý brown rye bread
rebierka spare ribs
rebro rib
recepcia reception
recepčný receptionist/desk clerk
recesia recession
reďkovka radish
referent clerical worker
reflektor floodlight
reflektor headlight
regál shelf
regionálny regional
reklama advertisement
remeslo craft
reproduktor loudspeaker
reťaz, retiazka chain
rezeň steak
rezervácia (miesta) reservation (of a seat)
rezervovať book
riaditeľstvo head office
ríbezle currants
rieka river
robot robot
robotník worker/blue collar worker
robustný stocky
rodinný dom house
rodinný podnik family business
rodinný príslušník family dependant
rodisko birthplace
rohový kop corner-kick
rokovanie negotiation
roštenka/biftek steak
rovnomerný steady
rozdeľovač (v motore) distributor
rozhodca referee
rozhodný resolute/firm
rozkladacie lôžko folding bed
rozlúčková večera farewell
rozmery dimenzions
rozpätie zisku profit margin
rozsah range
roztržitý absent-minded
rozumný reasonable
rozvedený divorced
rožok roll
ručenie liability
ruka (nedovolená hra) hand ball
ruka hand
rukavice gloves
Rusko Russia
rúž lipstick
ružičkový kel Brussels sprouts
ružové (víno) rosé
ryba fish
rybačka fishing
rybár fisherman
rybie prsty fish fingers
rýchlik express train
rýchloobslužná jedáleň fast food joint
rýchlosť speed
rýchloviazač folder
Rýn (rieka) The Rhine
Rýnsko-Falcko Rhineland-Palatinate
ryža rice
S
sako jacket
salón krásy beauty parlour/beauty salon
samoobsluha self-service
samoobslužná práčovňa self-service laundry/v USA:laundromat
samoobslužná reštaurácia cafeteria
samostatný independent
samozrejme of course/sure
sandále sandals
sanitka ambulance
sánka jaw
sardinky sardines
sauna sauna/steam bath
sebavedomý self-confident
sebecký selfish/egoistic
sedem seven
Sedembolestná Panna Mária (sviatok) Our Lady of Sorrows
sedemdesiat seventy
sedemnásť seventeen
segment segment
sekretár/sekretárka secretary
sendvič sandwich
senná nádcha rose fever
september September
sestra sister
sever (svetová strana) north
Severné more The North Sea
Severné Porýnie – Vestfálsko North Rhine-Westphalia
Schengenská dohoda Schengen Convention
schválenie approval
signatár signatory
Silvester New Years´Eve
simulovanie diving
skartovač shredder
sklad store, storage, warehouse
skóre/stav score
skriňa wardrobe
skromný modest/unassuming/unpretentious
skrutka screw
skupina group
skúpy tight-fisted/niggardly/stingy
slabina groin
sladkosti/cukrovinky sweets/candies
slanina bacon
slepá ulica dead end
slepé črevo appendix
sliedivý snooping
slipy pants
slivka plum
slnečné okuliare sunglasses
slnečník parasol
slnko sun
slovenčina Slovak language
slovenská koruna Slovak crown
slovník dictionary
slúchadlo receiver/handset
slušný decent
smerová tabuľa signpost
sneh snow
snehové reťaze anti-skid chains/snow chains
snobský snobbish
snúbenec/snúbenica fiancé
sobota Saturday
sóda soda
software software
soľ salt
sorbet sorbet
spací vak sleeping bag
spálňa bedroom
spinka (kancelárska) paper-clip
splatný due/payable
spodky briefs
spodná bielizeň underwear
spojovateľka operator/exchange
spoľahlivý reliable/trusty
spoločenská miestnosť lounge
spoločník fellow
spoločný podnik joint venture
spolupráca cooperation
spolužiak classmate
sponka do vlasov hair clip
spotreba consumption
sprcha shower
sprchový gél shower gel
sprchový záves shower curtain
sprievodca (vo vlaku) conductor
srdce heart
srdcový záchvat coronary episode
stanovište taxíkov taxi stand
stará mama grandmother
staré mesto old quarter
starožitníctvo antique shop
starý otec grandfather
statočný brave
stav (rodinný) marital status
stehno femur
stehno thigh
stejk steak
steward cabin attendant
stĺp pillar
stĺpik column
sto one hundred
stolička chair
stopár hitch-hicker
stopovať hitch hike/hitch a ride
stornovací poplatok cancellation fee
storočie century
strata loss
stratégia strategy
stratené vajce poached egg
stratený lost
stratiť lose
straty a nálezy lost property office
strážené parkovisko guarded parking place
streda Wednesday
stredný (veľkosť) medium-sized
stredopoliar mid-fielder
stredovek Middle Age
Stredozemné more The Mediterranean
streliť gól score
stretnutie meeting
striekačka (injekcia) syringe
strmý sharp
strojvodca train driver
strúhadlo na ceruzky sharpener
súčasný current
súčiastka component
súhlas approval
suché (víno) dry
sukňa skirt
sukňový kostým skirt suit
Súkromná cesta Private road
suma, čiastka amount
súostrovie archipelago
supermarket supermarket
surovina raw material
sušené ovocie dried fruits
sušič na vlasy hairdryer
súťaž, preteky contest
suterén basement
sval muscle
svedok witness
svedomitý dutiful/conscientious
svetelná signalizácia traffic lights
sveter sweater
svetlá (auta) lights
svetlé pivo ale
Sviatok práce Labour Day
Sviatok Troch kráľov Epiphany
Sviatok všetkých svätých All Saints Day
svitanie dawn
sympatický likeable/sympathetic
syr cheese
sýtená minerálka sparkling mineral water
šál scarf
šálka cup
šampanské champagne
šampiňóny mushrooms
šampón shampoo
šatňa cloakroom
šéf boss
šéfkuchár chef
šesť six
šesťdesiat sixty
šestnásť sixteen
šírka breadth
šírka width
široký wide
šiška (jedlo) doughnut
škaredý ugly
škola school
šľacha ligament
šľachetný noble
šľapky (plážová obuv) thongs/flip-flops
šofér driver/chauffeur
šošovka lens
špagety spaghetti
Španielsko Spain
špargľa asparagus
špecialita speciality/specialty
špenát spinach
šperk jewel
špina dirt
špongia wiper
športová hala sports hall
športové potreby (obchod) sports store
športovisko sports facility
Štajersko Styria
štátna príslušnosť country of residence
Štedrý deň Christmas Eve
štrnásť fourteen
študent student
šťuka pike
štvrtok Thursday
štyri four
štyridsať fourty
Švédsko Sweden
T
tabak tobacco
tabletka na spanie sleeping pill
tabletka pill
táborák campfire
tabuľa board
tabuľka table
ťahať pull
taktný tactful
Taliansko Italy
tanier plate
taxík taxi/cab
taxikár taxi driver/cab driver
ťažkosti pri dýchaní respiratory distress
ťažký (váhou) heavy
tebe/teba/ťa you
technická norma technical standard
technický preukaz registration book
teľacie (mäso) veal
telefón phone/telephone
telefonistka telephonist/operator
telefónna búdka call box/phone box
telefónna ústredňa switchboard/exchange
telefónne číslo phone number
telefónny zoznam phone book/phone directory
telegram telegram
telesne postihnutý physically disabled
televízor TV
telo body
telové mlieko body lotion
Temža The Thames
tenisky tenis shoes/training shoes/sneakers
tenisová raketa tennis racket
tenisový kurt tennis court
tepláková súprava tracksuit/sweatsuit
teplomer thermometer
teplota temperature
terminál terminal
teta aunt
tielko vest/undershirt
tisíc one thousand
tlačiareň (počítačová) printer
tlačiť push
tlačivo, formulár blank
tlačová konferencia press conference
tlakomer blood pressure gauge
tlakový obväz pressure dressing
tma darkness
tmavé pivo dark beer
to (ono) it
toaleta toilet/bathroom
tomu/to it
topánky na vysokom podpätku high heel shoes
topánky shoes
torta cake/gateau
toust toast
tovar goods
továreň factory/plant
trafika tobacconist´s
trajekt, kompa ferry/ferryboat
tréner coach
trenírky pants
treska cod
trestný čin, zločin crime
trezor safe
trh market
trhovisko market
tri three
tričko T-shirt
tridsať thirty
trinásť thirteen
trolejbus trolleybus
trup torso
trvalé bydlisko address of residence
tucet dozen
tučný fat
tuhý lieh solid alcohol
tuniak tuna
Turecko Turkey
turistické informačné stredisko tourist information centre
turistický chodník (značkovaný) marked foothpath
turistický sprievodca tour guide
turistika hiking
turnus batch
tvár face
tvoj your, yours
tvrdohlavý stubborn/obstinate/pig-headed
ty you
U
ubytovanie accomodation
účel aim
učeň trainee
účet bill
účet v banke account
účtovník accountant
údenina sausage
údržba maintenance
úhor eel
uhorka cucumber
ucho ear
ujo/strýko uncle
ukazovadlo pointer
ukradnutý stolen
ulica street/road
ulička aisle
úlisný smarmy
umelé sladidlo sweetener
umenie art
umiernený moderate
umývadlo sink/washbasin
umyváreň áut car wash
unavený, vyčerpaný exhausted
unikátny unique
únikový východ emergency exit
úpal sun stroke
upozornenie caution
upratovač chambermaid/cleaning staff
úprimný sincere/frank
úrad bureau/office
úradne povolený oficially allow
úradník office worker/white collar worker
určite certainly/sure
urológ urologist
úsek častých dopravných nehôd road section of frequent accidents/dangerous
road section
úschovňa batožín left-luggage office
úschovňa cenných predmetov securities depositary
úspešný successful
ústa mouth
ústredie headquarters
ustrica oyster
ušný, nosný, krčný lekár ear, nose and throat (ENT) specialist
utáboriť sa encamp
uterák towel
utiahnutý self-effacing
útočník (vo futbale) forward/striker
útok (v športe) offence
utorok Tuesday
úverová karta credit card
úzkoprsý narrow-minded
V
váhavý hesitant
vajce egg
vajcia so šunkou, hemendex ham and eggs
valaška hatchet
vám/vás you
vaňa bath
vankúš pillow
vánok breeze
varený (jedlo prešlo varom) boiled
varič cooker
variť cook
Varšava Warsaw
váš your, yours
vášnivý passionate
vata cotton wool
včela bee
včera yesterday
večer evening
večera dinner
vedec scientist
vedľa beside
vedúci leading/manager/executive
vek age
veľa/mnoho a lot/much/many
Veľká Británia Great Britain,/Britain
Veľká noc Easter
Veľké jazero (v USA a Kanade) Lake Superior
veľkodušný magnanimous
veľkoobchodník wholesaler
veľkorysý generous
veľkosť size
Veľký piatok Good Friday
veľtrh trade fair
veľvyslanectvo embassy
verejná pláž public beach
verný faithful
veselý good-humoured
vešiak coathanger
vetranie ventilation
vetrovka windbreaker
vhodný suitable
Vchod len pre zamestnancov! Authorized persons only!
viazanka tie
videokamera video camera
videorekordér video recorder
vidlička fork
Viedeň Vienna
vietor wind
vínny lístok wine list
víno wine
višňa cherry
vizitka business card
vízový poplatok visa fee
vízum visa
vjazd na diaľnicu slip road
Vjazd zakázaný! No entrance!
vlak train
vlakový prípoj train collection
vlastný gól own goal
vľúdny affable/kind
vnímavý sensible
voda po holení after-shave
vodič autobusu bus driver
vodič driver
vodič kamióna truck-driver/lorry-driver
vodič z povolania professional driver
vodná prekážka (v golfe) water hazard
vodné lyže water skis
vodovodný kohútik tap
volské oko fried egg
vonkajší okruh beltway
vozidlo vehicle
vrátnik porter
vred ulcer
vretenica adder
vŕtať drill
Vstup zakázaný! No entry.
vstupenka ticket
vstupné entry fee/entrance fee
Vstupujte po jednom! Enter individually!
všade everywhere
všeobecný praktický lekár general practicioner
všetci/každý all/every/each
všetečný prying
všímavý observant
vtieravý nosey
vtipný witty
vulgárny vulgar
vy you
výbušný hot-tempered
Vyhradené pre telesne postihnutých Reserved for disabled
východ (svetová strana) east
východ k letu gate
výjazd exit
vyjednávač negotiator
výkon performance
výkonný powerfull/efficient
výletník excursionist
vylodenie disembarkation
výlučný zástupca sole representative
výmena peňazí money exchange
výmenný kurz exchange rate
vynaliezavý ingenious
vynikajúci brilliant
výnimka waiver
výpadovka urban clearway
vypínač osvetlenia light switch
Vypnite si mobil! Turn off our mobiles!
vypočítavý calculating
vyprážaný fried
Vypredané Sold
vyrážka rash
výroba production
výrobca producer
výrobná cena factory price
výrobná hala production hall
výskum research
výsledok result
vysoké napätie high voltage
vysoký (o človeku) tall
výstava exhibition
výstavisko exhibition centre
vystavovateľ exhibitor
výstup (na horu) ascent
vystúpiť get off
výška height
výška letu flight altitude
výšková budova high-rise/tower block
vyššia moc act of God
výťah elevator/lift
vytrhnúť (zub) take out (the tooth)
vytrvalý persevering/tenacious
vývar v kocke cube bouillon
vývar, bujón bouillon
vývoj development
vývozca exporter
vyzváňací tón ringing tone
vzdelanie education
vzorka sample
vzostup rise/increase
Z
Z technických dôvodov zatvorené Temporarily closed for service
zábal wrap
zábava fun
zabávať sa have fun
zábavný amusing/funny
začiatočník beginner
zadné okno auta rear window
zadok buttocks
záhaľčivý work-shy/idle
záchod toilet, lavatory/v USA: washroom, bathroom, restroom
zachrípnutý hoarse
záchvat fit
zajac rabbit
zajtra tomorrow
Zákaz predbiehania No passing zone
Zákaz státia No parking on roadway
Zákaz zastavenia! No stopping!
zákazník client/customer
zakladateľ found
zákruta curve
zákusok, dezert dessert
záliv, zátoka bay
zamestnanec employee
zamestnanie employment
zamestnávateľ employer
zámka (vo dverách) door-lock
zámok castle
západ (svetová strana) west
zápal hrdla sore throat
zápal inflammation
zápal oka eyesore
zápal spojoviek conjunctivitis
zápalky matches
zapaľovač cigarette lighter, lighter
zápästie wrist
zápcha constipation
zápis (záznam z porady) minutes
zarábať earn
Zaraďte sa! Get into lane!
záruka guarantee
zásadový principled
zasielanie despatch
zástavka (vlajočka pri golfe) flagstick
zastávka stop
zástrčka plug/outlet
zástupca deputy
zastúpenie representative office
zásuvka (stola) drawer
zátka plug
Zatvárajte dvere! Close the door!
zavalitá (žena) chunky
zavalitý stocky
záväzný binding
záväzok obligation
závej drift
záves curtain
zázvorové pivo ginger ale
zážitok experience
zbabelý cowardly
zdráhavý reluctant
zdvorilý civil/polite/well-mannered
zemiak potato
zemiakové pyré creamed potato
zhovievavý indulgent/lenient
zima winter
zisk profit
Zlaté stránky yellow pages
zľava discount
zle badly
zlodej thief
zlomenina fracture
zlomyseľný wicked
zlostný angry
zložiť telefón hang up
zlý bad/wicked
zmena altering
Zmena v organizácii dopravy Traffic pattern has been changed
Zmena vyhradená! Change reserved!
zmenáreň exchange office
zmenka bill of exchange
zmenka na doručiteľa sight draft
zmluva agreement/contract
zmluvný predajca concessionary/appointed dealer
zmrzlina ice cream
známka stamp
zoologická záhrada zoo
zoraďovač ring binder
zošívačka stapler
zradný treacherous
zranenie injury/wound
zraniteľný vulnerable
zrazu sudden
zrážka collision
zrkadlo mirror
zrušený cancelled
zrušiť, odhlásiť cancel
zub múdrosti wisdom tooth
zub tooth
zubár dentist
zubná kefka tooth brush
zubná pasta tooth paste
zubná protéza dentures
zúrivý furious
zúžená vozovka road narrows
zvedavý curious/inquiring
zviera animal
zviesť sa take a ride
zvonček bell
zvyčajný customary
zvýrazňovač felt tip
žalúzia blind
žehliť iron
želé jelly/jello
železiarstvo ironmonger´s/hardware store
železnica railway/railroad
železničná stanica railway station/station/train station
žemľa roll
Ženeva Geneva
Ženevské jazero Lake Geneva
žiadosť (tlačivo) application form
žiarlivý jealous
žila vein
žiletky razor blades
živočíšne uhlie carbon
žlčník gall bladder
žuvačka chewing gum
Download

ANGLICKÁ KONVERZÁCIA