SIMPLY CLE VER
ŠkodaOctavia Tour
NÁVOD NA OBSLUHU
s3lo.5.book Page 1 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Úvodom
Rozhodli ste sa pre automobil Škoda, srdečne vám ďakujeme za vašu dôveru.
S novým vozidlom Škoda získavate vozidlo s modernou technikou a s rozsiahlym vybavením, ktoré budete chcieť
istotne často používať. Preto vám odporúčame starostlivo si tento „Návod na obsluhu“ prečítať, aby ste sa s vaším
vozidlom rýchlo a dobre oboznámili.
Prosíme vás, ak budete mať v súvislosti s vaším vozidlom ďalšie otázky alebo nejaké problémy, obráťte sa na
odborný servis, alebo kontaktujte vášho dovozcu. Otázky a akékoľvek podnety vždy privíta.
Odlišné národné zákonné ustanovenia majú prednosť pred informáciami uvedenými v tomto Návode na obsluhu.
Prajeme vám veľa radosti s vaším vozidlom Škoda a vždy šťastnú cestu.
Vaša Škoda Auto
s3lo.5.book Page 2 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
2
Úvodom
Dokumentácia vozidla
V dokumentácii vášho vozidla nájdete okrem tohto „Návodu na obsluhu“
aj „Skrátený návod“, „Servisnú knižku“ a „Pomoc na cestách“. Okrem
uvedenej dokumentácie bude dokumentácia vášho vozidla podľa jeho typu
a výbavy doplnená ďalšími návodmi a dodatkami (ako je napr. návod na
obsluhu autorádia).
Ak bude niektorý z uvedených dokladov chýbať, obráťte sa, prosím, ihneď na
odborný servis, kde vám istotne radi pomôžu.
Vezmite, prosíme, na vedomie skutočnosť, že údaje uvedené
v technickej dokumentácii vozidla majú prednosť pred údajmi
uvedenými v tomto návode.
Návod na obsluhu
Tento návod opisuje rozsah vybavenia vozidla v čase jeho vydania. Niektoré z uvedených výbav budú k dispozícii až neskôr, iné sa dodávajú iba na
niektoré trhy. Vyobrazenia sa môžu v detailoch líšiť od modelu vášho
vozidla a sú chápané ako obecné informácie.
Okrem informácií o obsluhe návod na obsluhu obsahuje aj dôležité pokyny
na prevádzku a ošetrovanie pre vašu bezpečnosť a zachovanie hodnoty
vášho vozidla. Poskytuje vám cenné tipy a pomoc. Navyše sa môžete
dozvedieť, ako prevádzkovať vozidlo bezpečne, hospodárne a ekologicky.
Kvôli bezpečnosti si, prosím, podrobne prečítajte informácie
o príslušenstve, úpravách a výmenách dielov  strana 163.
Rovnako dôležité sú aj ďalšie kapitoly tohto návodu, pretože odborné zaobchádzanie s vozidlom - vrátane pravidelného ošetrovania a údržby predlžuje životnosť vozidla. Okrem iného je v mnohých prípadoch jednou
z podmienok pre poskytnutie prípadného záručného plnenia.
Servisná knižka
obsahuje:






údaje o vozidle;
servisné intervaly;
prehľad servisných úkonov;
potvrdenie o vykonávaní servisných prehliadok;
potvrdenie záruky mobility;
dôležité pokyny, ktoré sa vzťahujú na záruku vozidla.
Potvrdenia o vykonaných servisných prácach sú jednou z podmienok pre
poskytnutie prípadného záručného plnenia.
Servisnú knižku preto predložte vždy, keď prídete s vaším vozidlom do
odborného servisu.
V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia servisnej knižky sa obráťte
na odborný servis, ktoré vykonáva pravidelnú údržbu vášho vozidla.
Obdržíte duplikát, do ktorého vám servis podľa svojich záznamov spätne
potvrdí vykonané údržby vozidla.
Pomoc na cestách
Obsahuje adresy a telefónne čísla importérov Škoda.
s3lo.5.book Page 3 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Obsah
3
Obsah
Usporiadanie tohto návodu na
obsluhu (vysvetlivky) . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládanie
6
................................
7
Interiér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skrátený návod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základné funkcie a pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prístroje a kontrolné svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehľad prístrojového panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otáčkomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny . . . . . . . .
Ukazovateľ zásoby paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rýchlomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Počítadlo najazdenej vzdialenosti . . . . . . . . . . . . . .
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok . . . .
Digitálne hodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viacfunkčný ukazovateľ (Palubný počítač)* . . . . .
Informačný displej* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systém vlastnej kontroly vozidla . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolné svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odomykanie a zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kľúče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní . . . . . . . . . .
Zabezpečovacie zariadenie proti naštartovaniu
(imobilizér) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detská poistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrálne zamykanie* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diaľkové ovládanie* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synchronizácia diaľkového ovládania . . . . . . . . . . .
Varovné zariadenie proti odcudzeniu vozidla* . .
Ovládanie
Bezpečnosť
10
10
16
16
16
16
17
17
17
18
19
19
22
23
25
33
33
34
34
34
35
35
39
40
40
Elektrické ovládanie okien* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El. posuvné a výklopné strešné okno* . . . . . . . . . . .
41
44
Svetlá a viditeľnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
50
51
52
54
Svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnútorné osvetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viditeľnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stierače a ostrekovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spätné zrkadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sedadlá a odkladacie priestory . . . . . . . . . . . . . . .
Predné sedadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrické nastavenie predných sedadiel* . . . . . . .
Hlavové opierky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadné sedadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedále . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Batožinový priestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sieťová medzistena (Combi)* . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strešný nosič* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Držiak na lístky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popolníky* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapaľovač cigariet*, zásuvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odkladacie schránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kúrenie a klimatizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofukovacie otvory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kúrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klimatizácia* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Climatronic* (automatická klimatizácia) . . . . . . . . .
Rozbehnutie a jazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie polohy volantu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spínacia skrinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Štartovanie motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutie motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaraďovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ručná brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomoc pri parkovaní vzadu* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tempomat (zariadenie na udržiavanie rýchlosti)*
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
56
56
57
59
60
62
63
68
69
71
71
72
73
77
77
77
79
82
87
87
87
88
89
90
90
91
92
Komunikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobilný telefón, Hands Free* . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobilné telefóny a vysielacie zariadenia . . . . . . . .
Bezpečnosť
94
94
94
..............................
97
Pasívna bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
97
98
Zásadne platí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Správna poloha sedadiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostné pásy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prečo bezpečnostné pásy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fyzikálne zákony čelného nárazu . . . . . . . . . . . . . . .
Dôležité pokyny na použitie bezpečnostných pásov
Ako správne zapnúť bezpečnostný pás? . . . . . . . .
Predpínače pásov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systém airbagov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis systému airbagov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čelné airbagy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bočné airbagy* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutie airbagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečná preprava detí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neprehliadnite v prípade, ak prepravujete deti! .
Detská sedačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upevnenie detskej sedačky pomocou systému
„ISOFIX“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny na jazdu
101
101
101
102
103
106
107
107
108
110
112
114
114
116
119
.......................
121
Inteligentná technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
121
123
124
124
125
Elektronický stabilizačný systém (ESP)* . . . . . . . . .
Brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posilňovač bŕzd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protiblokovací systém (ABS)* . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brzdový asistent* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 4 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
4
Obsah
Jazda a životné prostredie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prvých 1 500 kilometrov a potom . . . . . . . . . . . . . .
Katalyzátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospodárna a ekologická jazda . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekologické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jazdy do zahraničia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predchádzanie škodám na vozidle . . . . . . . . . . . . .
Jazda s prívesom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jazda s prívesom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odnímateľné ťažné zariadenie* . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevádzkové pokyny
126
126
126
127
130
131
131
132
132
133
................
135
Údržba vozidla a jeho čistenie . . . . . . . . . . . . . . . .
135
135
135
139
Všeobecne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba vozidla zvonku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba interiéru vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pohonné látky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benzín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorová nafta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čerpanie pohonných látok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola a doplňovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorový priestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorový olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chladiaci systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brzdová kvapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrekovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolesá a pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolesá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príslušenstvo, úpravy a výmeny dielov . . . . . . .
Príslušenstvo a náhradné diely . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické zmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vozidlá kategórie N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
142
142
143
145
145
147
150
152
153
157
158
158
163
163
163
163
Svojpomoc
...............................
165
Svojpomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
Lekárnička*, výstražný trojuholník* a súprava
žiaroviek* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hasiaci prístroj* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palubné náradie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sprej na opravu pneumatík* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súprava na opravu pneumatík* . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezervné koleso* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena kolesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomoc pri štartovaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roztláčanie a vlečenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
165
165
166
166
167
167
171
172
Poistky a žiarovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrické poistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žiarovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje
175
175
178
........................
185
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
185
185
185
185
185
186
187
188
190
191
194
196
196
Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použité skratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jazdné vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hmotnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Identifikačné údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spotreba paliva podľa predpisov ECE a smerníc EU
Celkové rozmery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4 l/55 kW - EU4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,6 l/75 kW - EU4/EU2 DDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8 l/110 kW - EU4/EU3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,9 l/74 kW TDI PD - EU4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Octavia - vozidlá kategórie N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Octavia Combi - vozidlá kategórie N1 . . . . . . . . . . .
Register
....................................
197
s3lo.5.book Page 5 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Obsah
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
5
s3lo.5.book Page 6 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
6
Usporiadanie tohto návodu na obsluhu (vysvetlivky)
Usporiadanie tohto návodu na obsluhu (vysvetlivky)
Tento Návod na obsluhu je členený podľa presných pravidiel tak, aby vám uľahčil
hľadanie a čerpanie potrebných informácií.
Členenie kapitol, obsahu a vecného registra
Text návodu je rozdelený do relatívne krátkych odsekov, ktoré sú prehľadne spojené do
jednotlivých kapitol. Aktuálna kapitola je zvýraznená vždy na dolnom okraji pravej
stránky.
Obsah, členený podľa kapitol a podrobný Vecný register na konci Návodu na obsluhu
vám pomôžu rýchlo nájsť požadovanú informáciu.
Odseky
Väčšina odsekov platí pre všetky vozidlá.
Pretože možností vybavenia vášho vozidla príslušenstvom je celý rad, nedá sa vyhnúť
tomu, že aj napriek členeniu do odsekov môže byť na niektorých miestach opísané
príslušenstvo, ktoré vaše vozidlo nemá.
Krátka informácia a inštrukcia
POZOR!
Najdôležitejšie poznámky sú uvedené slovom POZOR. Poznámky nadpísané
POZOR vás upozorňujú na vážne nebezpečenstvo nehody či poranenia. V texte
sa často stretnete s dvojitou šípkou, ktorá odkazuje na symbol malého trojuholníka s výkričníkom. Tento symbol upozorňuje na poznámku označenú
slovom POZOR na konci odseku, ktorá sa musí rešpektovať.
Varovanie!
Poznámka s nadpisom Upozornenie vás upozorňuje na možné poškodenia vášho
vozidla (napr. porucha na prevodovke), alebo na všeobecné nebezpečenstvo nehody.
Upozornenie k životnému prostrediu
Poznámka s nadpisom Životné prostredie vás upozorňuje na potrebu ochrany životného prostredia. Takto označené sú napríklad rady na zníženie spotreby pohonných
látok.
Každý odsek má svoj nadpis.
Nasleduje krátka informácia (veľká kurzíva) o obsahu odseku.
Na príslušné vyobrazenie sa viaže inštrukcia (väčšie písmo), ktorá vám priamo
vysvetľuje potrebné úkony. Činnosti, ktoré sa musia vykonať, sú označené pomlčkou.
Smerové označenia v texte
Všetky údaje ako „vľavo“, „vpravo“, „vpredu“, „vzadu“ sa vzťahujú na smer jazdy.
Značky v texte
* Takto označené súčasti výbavy sa sériovo montujú iba do určitých modelov alebo sa
dodávajú iba ako mimoriadna výbava.
 Koniec odseku.
 Odsek pokračuje na ďalšej strane.
Poznámky
Všetky štyri typy poznámok, ktoré sa v texte používajú, sú zaradené vždy súhrnne na
koniec príslušnej časti textu.
Upozornenie
Poznámka vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité na prevádzku
vášho vozidla.
s3lo.5.book Page 7 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
7
Ovládanie
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 8 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
8
Interiér
Obr. 1 Niektoré výbavy zobrazené na tomto obrázku patria iba do niektorých modelov, alebo sú súčasťou rozšírenej výbavy.
s3lo.5.book Page 9 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Interiér
9
Interiér
Prehľad
19
A
20
A
21
A
22
A
Tento prehľad vám pomôže rýchlo sa oboznámiť s ukazovateľmi
a ovládacími prvkami.
1 Ovládanie el. nastaviteľných vonkajších zrkadiel* . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
2 Ofukovacie otvory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
3 Páčka multifunkčného prepínača:
A
54
77
 smerové, diaľkové a parkovacie svetlá, svetelná húkačka . . . . . . . .
49
 Tempomat* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
16
4 Prístrojový panel: ukazovatele a kontrolné svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
5 Páčka multifunkčného prepínača:
A
6
A
7
A
8
A
9
A
10
A
11
A
12
A
13
A
14
A
15
A
16
A
 multifunkčný ukazovateľ* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
 stierače a ostrekovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spínač vyhrievania zadného skla
Podľa výbavy:
 spínač ESP* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
 spínač ASR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spínač varovných svetiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otočný regulátor vyhrievania sedadla vodiča a spolujazdca* . . . . . .
Airbag spolujazdca* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odkladací priestor v predných dverách
Spínač centrálneho zamykania a el. otvárania okien* . . . . . . . . . . . . .
Páčka otvárania veka motorového priestoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spínač svetiel a nastavenia sklonu hlavných svetlometov . . . . . . . . . .
Odkladací priestor pod volantom
Volant:
 s húkačkou
 s airbagom vodiča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Páčka na nastavenie volantu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
18 Spínacia skrinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
23
A
24
A
25
A

Popolník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rýchlostná páka (mechanická prevodovka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ručná brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podľa výbavy:
 ovládanie kúrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
90
90
 ovládanie klimatizácie* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
 ovládanie Climatronicu* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odkladací priestor v strednej časti prístrojovej dosky
Autorádio*
Odkladacia schránka na strane spolujazdca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
77
74
Upozornenie
Súčasti výbavy označené * sa sériovo montujú iba do určitých modelov alebo sa
dodávajú iba ako mimoriadna výbava.

121
123
48
62
108
Vozidlá, ktoré sú z výrobného závodu vybavené autorádiom, telefónom a pod.,
majú priložený samostatný návod na obsluhu týchto prístrojov.

Usporiadanie ovládacích prvkov vozidiel s riadením vpravo sa čiastočne odlišuje
od zobrazeného usporiadania na  strana 8, obr. 1. Symboly však zodpovedajú
jednotlivým ovládacím prvkom.
37, 41
145
46, 48
108
87
87
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 10 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
10
Skrátený návod
Skrátený návod
Základné funkcie a pokyny
Nastavenie polohy volantu
Úvodom
Kapitola Skrátený návod slúži iba na rýchle zoznámenie sa so
základnými ovládacími prvkami vozidla. Treba rešpektovať všetky
pokyny a upozornenia obsiahnuté v ďalších kapitolách návodu na
obsluhu.
Odomykanie a zamykanie vozidla
Obr. 3 Nastaviteľný volant:
páčka na stĺpiku riadenia
Obr. 2 Kľúč s diaľkovým
ovládaním
1 Odomknutie vozidla
A
2 Zamknutie vozidla
A
3 Vyklopenie / sklopenie kľúča
A
Obr. 4 Správna vzdialenosť
vodiča od volantu
Volant môžete nastaviť výškovo aj pozdĺžne.
Ďalšie pokyny  strana 87, „Nastavenie polohy volantu“.
Ďalšie pokyny  strana 39, „Odomknutie a zamknutie vozidla“.

POZOR!
Nastavte vzdialenosť medzi volantom a hrudníkom tak, aby bola najmenej
25 cm  obr. 4. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém
airbagov splniť svoju ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!

Volant nesmiete nastavovať počas jazdy!
s3lo.5.book Page 11 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Skrátený návod
Nastavenie predných sedadiel
POZOR! Pokračovanie
 Z bezpečnostných dôvodov musí byť páčka vždy pevne zatlačená v hornej
polohe, aby volant počas jazdy nemohol neočakávane zmeniť polohu - nebezpečenstvo nehody!
nastavenie výšky pásov
Obr. 6 Ovládacie prvky nastavenia sedadla
Obr. 5 Predné sedadlo: nastavenie výšky pásov
– Pre nastavenie výšky zatlačte na horný prieťah pása a posuňte uchytenie pása
požadovaným smerom nahor alebo dolu a nastavte výšku tak, aby ramenná časť
pásu prechádzala približne stredom ramena.
– Po nastavení skontrolujte krátkym trhnutím za pás, či je vodidlo pásu bezpečne
zaistené.
1 Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere
A
2 Nastavenie výšky sedadla*
A
3 Nastavenie sklonu operadla
A
4 Nastavenie bedrovej opierky*
A
Ďalšie pokyny  strana 56, „Nastavenie predných sedadiel“.
POZOR!
Sedadlo vodiča nastavujte iba vtedy, keď vozidlo stojí - nebezpečenstvo
nehody!
Ďalšie pokyny  strana 104, „Nastavenie výšky pásov“.
POZOR!
Výšku pásu nastavte tak, aby ramenná časť pásu prechádzala približne stredom
ramena, v žiadnom prípade nie cez krk!
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
11
s3lo.5.book Page 12 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
12
Skrátený návod
Ovládanie el. nastaviteľných vonkajších zrkadiel*
Zapnutie a vypnutie svetiel
Obr. 7 Vnútorná časť dverí:
ovládacie koliesko




Vyhrievanie vonkajších zrkadiel
Súčasné nastavenie ľavého a pravého vonkajšieho zrkadla
Nastavenie pravého vonkajšieho zrkadla
Vypnutie ovládania
Ďalšie pokyny  strana 54, „Vonkajšie zrkadlá“.
Obr. 8 Prístrojová doska: spínač
svetiel



Vypnutie všetkých svetiel
Zapnutie obrysových svetiel
Zapnutie stretávacích a diaľkových svetiel
Ďalšie pokyny  strana 46, „Zapnutie a vypnutie svetiel“.
Páčka smerových a diaľkových svetiel
Obr. 9 Páčka smerových svetiel
a prepínania diaľkových svetiel
s3lo.5.book Page 13 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Skrátený návod
A Smerové svetlo vpravo
A
B Smerové svetlo vľavo
A
C Prepínanie stretávacích a diaľkových svetiel
A
D Svetelná húkačka
A
Elektrické ovládanie okien*
Ďalšie pokyny  strana 49, „Páčka smerových   a diaľkových svetiel “.
Páčka stieračov
Obr. 11 Spínač vo dverách
vodiča
Obr. 10 Páčka stieračov
A Intervalový prepínač, nastavenie citlivosti Dažďový snímač*
A
0 Stieranie vypnuté
A
1 Stieranie v intervaloch
A
2 Pomalé stieranie
A
3 Rýchle stieranie
A
4 Jednorazové zotretie skla
A
5 Umývacia a stieracia automatika
A
A Spínač ovládania okna vo dverách vodiča
A
B Spínač ovládania okna vo dverách spolujazdca
A
C Spínač ovládania okna v pravých zadných dverách
A
D Spínač ovládania okna v ľavých zadných dverách
A
S Bezpečnostný spínač
A
Ďalšie pokyny  strana 41, „Spínač vo dverách vodiča“.
Čerpanie pohonných látok
Zadný stierač*
6 Stieranie v cykloch - každých 6 sekúnd
A
7 Umývacia a stieracia automatika
A
Obr. 12 Bočná strana vozidla
vpravo vzadu: kryt palivovej
nádrže
Ďalšie pokyny  strana 52, „Stierače“.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
13
s3lo.5.book Page 14 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
14
Skrátený návod
Odistenie veka motorového priestoru
Obr. 13 Kryt palivovej nádrže
s odskrutkovaným uzáverom
Obr. 14 Páčka odistenia veka
motorového priestoru
Otvorenie palivovej nádrže
– Rukou vyklopte kryt palivovej nádrže.
– Uzáver hrdla palivovej nádrže odomknite kľúčom smerom doľava.
– Uzáver palivovej nádrže odskrutkujte smerom doľava a nasaďte ho zhora na kryt
 obr. 13.
Uzatvorenie krytu hrdla palivovej nádrže
– Zatiahnite za páčku pod prístrojovou doskou na strane vodiča  obr. 14.
Ďalšie pokyny  strana 145, „Odistenie veka motorového priestoru“.
Otvorenie veka motorového priestoru
– Zaskrutkujte uzáver hrdla palivovej nádrže smerom doprava, kým nepočujete
zacvaknúť západku.
– Uzáver hrdla palivovej nádrže uzamknite otočením kľúča doprava a kľúč vytiahnite.
– Kryt hrdla palivovej nádrže priklopte.
Ďalšie pokyny  strana 143, „Čerpanie pohonných látok“.
Obr. 15 Mriežka chladiča:
zaisťovacia páčka
s3lo.5.book Page 15 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Skrátený návod
C Olej sa musí doplniť.
A
Ďalšie pokyny  strana 148, „Kontrola hladiny motorového oleja“.
Obr. 16 Zaistenie veka motorového priestoru vzperou
– Veko motorového priestoru uchopte za spodnú časť mriežky chladiča a mierne
naddvihnite.
– Zatlačte poistku veka v smere šípky  strana 14, obr. 15 a veko zodvihnite.
– Vytiahnite z držiaka vzperu a zaistite zdvihnuté veko tak, že koniec vzpery zasuniete do určeného otvoru  obr. 16.
Ďalšie pokyny  strana 145, „Otvorenie a zatvorenie veka motorového priestoru“.
Kontrola hladiny motorového oleja
Obr. 17 Mierka oleja
A Olej sa nesmie doplniť.
A
B Olej sa môže doplniť.
A
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
15
s3lo.5.book Page 16 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
16
Prístroje a kontrolné svetlá
Prístroje a kontrolné svetlá
Prehľad prístrojového panelu
Obr. 18 Prístrojový panel
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
A
Otáčkomer  strana 16
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny  strana 16
Ukazovateľ zásoby paliva  strana 17
Rýchlomer strana 17
Digitálne hodiny, viacfunkčný ukazovateľ*  strana 19
Informačný displej*  strana 22
Gombík na nastavenie hodín  strana 19
Nulovacie tlačidlo  strana 17
Celkové a denné počítadlo kilometrov, ukazovateľ servisných intervalov
 strana 18
Pri zapnutých svetlách je prístrojový panel osvetlený.
Otáčkomer
1  obr. 18 označuje pri všetkých
Začiatok červenej časti stupnice na otáčkomere A
rýchlostných stupňoch najvyšší prípustný počet otáčok pre motor, ktorý je už po
zábehu a zahriaty na prevádzkovú teplotu. Pred dosiahnutím tejto oblasti preraďte na
najbližší vyšší rýchlostný stupeň.
Na nižší rýchlostný stupeň sa musí preradiť, akonáhle vozidlo prestáva plynulo ísť.„“
Počas zábehu sa vyhnite vyšším otáčkam motora  strana 126.
Upozornenie k životnému prostrediu
Včasné zaradenie vyššieho prevodového stupňa pomáha znižovať spotrebu paliva
a znižuje hluk spôsobený prevádzkou vozidla.
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny
2  obr. 18 je funkčný iba pri zapnutom
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny A
zapaľovaní.
Predchádzajte poškodeniu motora tým, že budete rešpektovať nasledujúce pokyny
týkajúce sa rozsahov teplôt na stupnici.
s3lo.5.book Page 17 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Prístroje a kontrolné svetlá
Oblasť nízkej teploty
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia (1 pípnutie).
Kým je ručička v ľavej oblasti stupnice, motor ešte nedosiahol prevádzkovú teplotu.
Vyvarujte sa jazdy s vysokými otáčkami, na plný plyn a silného zaťaženia motora.
Oblasť prevádzkovej teploty
V okamihu, keď sa ručička dostane do strednej časti stupnice, dosiahol motor svoju
prevádzkovú teplotu. Pri silnejšom zaťažení motora a vysokých vonkajších teplotách sa
môže ručička vychýliť doprava. Netreba sa tým znepokojovať, kým nebliká varovný
symbol  na prístrojovom paneli.
Keď symbol  na prístrojovom paneli bliká, je buď príliš vysoká teplota chladiacej
kvapaliny alebo príliš nízka hladina chladiacej kvapaliny. Dbajte na nasledujúce
pokyny  strana 28, „Teplota chladiacej kvapaliny/Hladina chladiacej kvapaliny “.
POZOR!
Pred otvorením veka motorového priestoru a kontrolou chladiacej kvapaliny
rešpektujte varovné pokyny  strana 146, „Práce v motorovom priestore“.
Varovanie!
Prídavné reflektory a iné doplnkové diely umiestnené pred prívodmi čerstvého
vzduchu do motorového priestoru zhoršujú účinnosť chladenia motora. Pri vysokých
vonkajších teplotách a silnom zaťažení motora potom vzniká nebezpečenstvo prehriatia motora.
Varovanie!
Nikdy palivovú nádrž nevyčerpajte až do konca! Nepravidelné zásobovanie palivom
môže spôsobiť nepravidelné zapaľovanie (vznecovanie) v motore. Nespálené palivo sa
môže dostať do výfukovej sústavy a spôsobiť poškodenie katalyzátora.
Rýchlomer
Signalizácia prekročenia rýchlosti*
Pri prekročení rýchlosti 120 km/h budete na túto skutočnosť upozornení akustickou
signalizáciou. Keď sa rýchlosť zníži pod túto hranicu, akustická signalizácia prekročenia
rýchlosti sa vypne.
Upozornenie
Táto funkcia platí iba pre niektoré krajiny.
Počítadlo najazdenej vzdialenosti
Ukazovateľ zásoby paliva
3  strana 16, obr. 18 je funkčný iba pri zapnutom
Ukazovateľ zásoby paliva A
zapaľovaní.
Objem palivovej nádrže je asi 55 litrov. Keď ukazovateľ dosiahne značku rezervy, rozsvieti sa na prístrojovom paneli varovný symbol . V tomto okamihu zostáva v nádrži
ešte asi 7 litrov paliva. Tento symbol vám pripomenie potrebu načerpania
pohonných látok.
Na informačnom displeji* sa zobrazí:
Obr. 19 Prístrojový panel:
Počítadlo celkovej najazdenej
vzdialenosti
Vzdialenosť, ktorú vozidlo prešlo, sa udáva v kilometroch (km). Pri niektorých typoch
vozidiel sa používa ako jednotka „míľa“.
NAČERPEJTE PALIVO (NAČERPAJTE PALIVO)
Ovládanie
17
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 18 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
18
Prístroje a kontrolné svetlá
Dolné (denné) počítadlo najazdenej vzdialenosti
na displeji počítadla vzdialenosti najazdenej za deň:
Dolné počítadlo udáva vzdialenosť, ktorú vozidlo najazdilo od posledného vynulovania, s rozlíšením 100 m, resp. 1/10 míle. Dolné počítadlo môžete stlačením nulovacieho tlačidla denného počítadla  strana 17, obr. 19 vynulovať.
na informačnom displeji:
Servis za 1 500 km
SERVIS za 1500 km (SERVIS za 1 500 km)
Horné počítadlo najazdenej vzdialenosti
Horné počítadlo udáva celkovú vzdialenosť v kilometroch, event. v míľach, ktorú
vozidlo doposiaľ najazdilo.
Údaj o kilometroch sa postupne znižuje v krokoch po 100 km.
Po dosiahnutí intervalu servisnej prehliadky sa na displeji objaví blikajúci nápis:
Hlásenie porúch
na displeji počítadla vzdialenosti najazdenej za deň:
Ak sa v prístrojovom paneli vyskytla porucha, zobrazí sa na displeji počítadla vzdialenosti najazdenej za deň trvalo dEF. Poruchu nechajte čo najskôr odstrániť v odbornom
servise.
na informačnom displeji:
POZOR!
Počítadlo vzdialenosti najazdenej za deň nenulujte z bezpečnostných dôvodov
počas jazdy, ale iba keď vozidlo stojí.
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
Servisné informácie
SERVIS NYNÍ! (SERVIS TERAZ!)
Údaj zmizne asi 20 s po zapnutí zapaľovania. Denné počítadlo sa objaví aj po stlačení
nulovacieho tlačidla denného počítadla na dlhšie ako 0,5 s.
nulovanie servisných intervalov
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok možno vynulovať až po tom, čo sa na
displeji prístrojového panelu zobrazí servisné hlásenie alebo aspoň predbežné varovanie.
Vynulovanie odporúčame nechať urobiť v odbornom servise.
Odborný servis:



vynuluje pamäť ukazovateľa po vykonaní príslušnej prehliadky;
vykoná záznam v servisnej knižke;
nalepí na bok prístrojovej dosky na strane vodiča nálepku, kde je vyznačený termín
nasledujúcej servisnej prehliadky.
Obr. 20 Ukazovateľ intervalov
servisných prehliadok: upozornenie
Podľa výbavy vozidla sa môže zobrazenie na displeji mierne odlišovať.
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
Ak sa dosiahne termínu servisného intervalu, objaví sa údaj1) :
Vynulovanie ukazovateľa intervalov servisných prehliadok môžete vykonať aj
8  strana 16, obr. 18nasledujúcim spôsobom:
pomocou nulovacieho tlačidla A


Pri vypnutom zapaľovaní stlačte nulovacie tlačidlo a držte ho.
Zapnite zapaľovanie, nulovacie tlačidlo uvoľnite. Na displeji sa objaví údaj service
alebo SERVIS NYNÍ! (SERVIS TERAZ!).
1)
V niektorých vozidlách sa na displeji ukazovateľa servisných intervalov objaví údaj service OIL
alebo service INSP.
s3lo.5.book Page 19 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Prístroje a kontrolné svetlá
 Ovládacím gombíkom na nastavenie hodín pootočte doprava - tým sa ukazovateľ
vynuluje.
Varovanie!
Viacfunkčný ukazovateľ (Palubný počítač)*
Úvodom
Upozornenie
 Ukazovateľ nikdy nenulujte medzi servisnými prehliadkami, v opačnom prípade
môžu byť udávané hodnoty chybné.
 Ak sa odpojí akumulátor vozidla, zostávajú hodnoty ukazovateľa intervalov
servisných prehliadok zachované.
 Keď sa v rámci opravy vymení prístrojový panel, musí sa ukazovateľ intervalov
servisných prehliadok opäť nakódovať. Túto prácu vykonáva odborný servis.

Po vynulovaní ukazovateľa s predĺženými premenlivými servisnými intervalmi
(QG1) pomocou nulovacieho tlačidla sa budú údaje zobrazovať ako pri vozidlách
s predĺženými pevnými servisnými intervalmi (QG2). Preto odporúčame vykonávať
nulovanie servisných prehliadok iba v odbornom servise, ktorý vykoná správne vynulovanie pomocou diagnostického prístroja.
Podrobnejšie informácie o servisných intervaloch pozrite v servisnej knižke.
Digitálne hodiny
Údaje viacfunkčného ukazovateľa sa zobrazujú podľa typu vozidla na displeji otáčkomera alebo na informačnom displeji  strana 22, obr. 22.
Multifunkčný ukazovateľ poskytuje celý rad užitočných informácií:
Vonkajšia teplota
 strana 20
Okamžitá spotreba pohonných látok
 strana 21
Priemerná spotreba pohonných látok
 strana 21
Dojazd
 strana 21
Najazdená vzdialenosť
 strana 21
Priemerná rýchlosť jazdy
 strana 21
Čas jazdy
 strana 21
Čas
7 , ktorý je umiestnený vľavo dolu vedľa
Hodiny nastavujte ovládacím gombíkom A
rýchlomeru  strana 16, obr. 18.
Nastavenie hodín
Upozornenie
Modely pre určité krajiny môžu mať hodnoty udávané v anglických jednotkách.
Pamäť
– Pootočte nulovacím tlačidlom vľavo.
Multifunkčný ukazovateľ je vybavený dvomi automaticky pracujúcimi pamäťami.
Nastavenie minút
Údaje pamäte pre jednotlivé úseky jazdy (pamäť č. 1) sa zobrazia vtedy, keď sa na
displeji objaví č. 1. Ak sa na displeji objaví č. 2, zobrazujú sa údaje pamäte o celej etape
jazdy (pamäť č. 2).
– Pootočte nulovacím tlačidlom vpravo.
Ovládanie
POZOR!
Hodiny nenastavujte z bezpečnostných dôvodov počas jazdy, ale iba vo vozidle,
ktoré stojí!
Vynulovanie ukazovateľa intervalov servisných prehliadok neodporúčame vykonávať
svojpomocne, pretože by sa mohli chybne nastaviť intervaly servisných prehliadok
a spôsobiť možné poruchy na vozidle.

19
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 20 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
20
Prístroje a kontrolné svetlá
B  obr. 21.
Prepínanie pamäte sa vykoná pomocou tlačidla A
Voľba pamäte
B zvolíte požadovanú pamäť.
– Opakovaným krátkym stlačením tlačidla A
Pamäť pre jednotlivú jazdu (pamäť č. 1)
Pamäť pre jednotlivú jazdu zhromažďuje informácie o jazde od zapnutia zapaľovania
až po jeho vypnutie. Ak v jazde do 2 hodín od vypnutia zapaľovania pokračujete,
vyhodnocujú sa nové hodnoty spolu s predchádzajúcimi. Ak prerušíte jazdu na viac
ako 2 hodiny, pamäť sa automaticky vynuluje.
Výber funkcií
Pamäť pre celkovú jazdu (pamäť č. 2)
Nulovanie
Pamäť pre celkovú jazdu zhromažďuje informácie o jazde z ľubovoľného počtu
jednotlivých jázd až do uplynutia 99 hodín a 59 minút alebo najazdenia vzdialenosti
9 999 km. Po prekročení niektorej z uvedených hodnôt sa pamäť vynuluje a výpočet sa
vykonáva od začiatku.
– Zvoľte požadovanú pamäť.
Na rozdiel od pamäte pre jednotlivú jazdu sa táto pamäť po prerušení jazdy nad 2
hodiny nevynuluje.




Upozornenie
Ak bol odpojený akumulátor, tak sa všetky uložené hodnoty vynulujú.
A hore alebo dolu. Tým na displeji postupne vyvoláte
– Stlačte preklápacie tlačidlo A
jednotlivé funkcie viacfunkčného ukazovateľa.
B na dlhšie ako 1 sekundu.
– Stlačte tlačidlo A
B sa vynulujú nasledujúce hodnoty zvolenej pamäte:
Tlačidlom A
priemerná spotreba pohonných látok,
najazdená vzdialenosť
priemerná rýchlosť jazdy,
čas jazdy.
Multifunkčný ukazovateľ môžete obsluhovať, iba ak máte zapnuté zapaľovanie. Po
zapnutí zapaľovania sa zobrazí funkcia, ktorá bola zvolená ako posledná pred
vypnutím.
Ovládanie
Ak vonkajšia teplota klesne pod +4 °C, zobrazí sa údaj vonkajšej teploty so symbolom
snehovej vločky. Symbol vodiča upozorňuje na možnosť tvorby poľadovice. Po stlačení
A sa zobrazí funkcia, ktorá bola zvolená ako posledná pred
preklápacieho tlačidla A
vypnutím.
Vonkajšia teplota
Vonkajšia teplota sa zobrazuje na displeji, ak je zapnuté zapaľovanie.
Obr. 21 Multifunkčný ukazovateľ: ovládacie prvky
A a tlačidlo A
B sa nachádzajú na páčke stieračov  obr. 21.
Preklápacie tlačidlo A
Správna hodnota sa zobrazuje s oneskorením asi 5 minút. Ak vozidlo stojí alebo ide
veľmi pomaly, môže byť udávaná teplota vyššia ako vonkajšia teplota vplyvom
uvoľneného tepla z motora.
Ak vonkajšia teplota klesne pod +4 °C, zobrazí sa za údajom teploty symbol snehovej
vločky (varovná signalizácia poľadovice) a zaznie akustická signalizácia.
s3lo.5.book Page 21 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Prístroje a kontrolné svetlá
21
Najazdená vzdialenosť
POZOR!
Nikdy sa iba na základe údaja ukazovateľa vonkajšej teploty úplne nespoliehajte na to, že na ceste nie je poľadovica. Pamätajte si, že už pri vonkajšej
teplote +4 °C sa môže tvoriť poľadovica - varovanie pred poľadovicou!
Okamžitá spotreba pohonných látok
Na displeji sa objaví údaj o aktuálnej spotrebe v l/100 km. Pomocou tohto údaja
môžete prispôsobiť štýl jazdy požadovanej spotrebe.
Na displeji sa zobrazuje najazdená vzdialenosť, ktorá uplynula od posledného vynulovania pamäte  strana 19. Ak chcete merať najazdenú vzdialenosť od určitého
B  strana 20, obr. 21 v tomto okamihu pamäť
okamihu, musíte stlačením tlačidla A
vynulovať.
Maximálna hodnota na ukazovateli pre obidve pamäte je 9 999 km. Po prekročení tejto
hodnoty sa pamäte vynulujú.
Priemerná rýchlosť jazdy
Vo vozidle, ktoré stojí alebo ide pomaly sa údaj zobrazí v l/h.
Na displeji sa zobrazuje priemerná rýchlosť jazdy v km/h od posledného vynulovania
pamäte  strana 19. Ak chcete zistiť priemernú rýchlosť jazdy za určité obdobie,
B  strana 20, obr. 21 na začiatku tohto merania.
musíte pamäť vynulovať tlačidlom A
Priemerná spotreba pohonných látok
Na displeji sa zobrazuje priemerná spotreba paliva v l/100 km od posledného vynulovania pamäte  strana 19. Pomocou tohto údaja môžete prispôsobiť štýl jazdy
požadovanej spotrebe.
Po vynulovaní tohto údaja sa počas prvých 300 m jazdy na displeji zobrazia čiarky.
Ak chcete zistiť priemernú spotrebu za určité obdobie, musíte pamäť vynulovať
B  strana 20, obr. 21 na začiatku merania. Po vynulovaní tohto údaja sa
tlačidlom A
počas prvých 300 m jazdy na displeji zobrazia čiarky.
Čas jazdy
Počas jazdy sa zobrazovaná hodnota aktualizuje každých 5 sekúnd.
Upozornenie
Počas jazdy sa zobrazovaná hodnota aktualizuje každých 5 sekúnd.
Na displeji sa zobrazuje čas jazdy, ktorý uplynul od posledného vynulovania pamäte
 strana 19. Ak chcete merať čas jazdy od určitého okamihu, musíte vtedy stlačením
B  strana 20, obr. 21 pamäť vynulovať.
tlačidla A
Množstvo spotrebovaných pohonných látok sa nezobrazuje.
Maximálna hodnota na ukazovateli pre obidve pamäte je 99 hodín a 59 minút. Po
prekročení tejto hodnoty sa pamäte vynulujú.
Dojazd
Signalizácia prekročenia rýchlosti*
Na displeji sa objaví približný údaj o dojazde v kilometroch. Udáva, akú vzdialenosť
môže vaše vozidlo ešte prejsť so súčasným množstvom paliva a rovnakým spôsobom
jazdy. Dojazd sa zobrazuje v krokoch po 10 km.
Pri prekročení rýchlosti 120 km/h budete na túto skutočnosť upozornení akustickou
signalizáciou. Keď sa rýchlosť zníži pod túto hranicu, akustická signalizácia prekročenia
rýchlosti sa vypne.
Základom pre výpočet dojazdu je spotreba pohonných látok počas posledných 50 km.
Keď pôjdete úspornejšie, dojazd sa zvýši.
Táto funkcia platí iba pre niektoré exportné krajiny.
Ak sa vynuluje pamäť (po odpojení akumulátora), musíte prejsť 50 km, aby sa vám
zobrazila zodpovedajúca hodnota.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 22 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
22
Prístroje a kontrolné svetlá
Informačný displej*
Navyše sa na displeji zobrazia informačné a varovné texty  strana 25.
Texty sa zobrazujú v niektorom z týchto jazykov:
Úvodom
čeština, angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, portugalčina.
Príslušný jazyk sa dá navoliť v odbornom servise.
Na displeji sa môžu (podľa výbavy vozidla) zobrazovať nasledujúce údaje:
Obr. 22 Prístrojový panel: veľký
informačný displej
Menu
 strana 22
Varovná signalizácia otvorených dverí a veka batožinového priestoru
 strana 23
Údaje viacfunkčného ukazovateľa
 strana 16
Varovné symboly, resp. kontrolné svetlá
 strana 25
Údaje servisného ukazovateľa
 strana 18
Údaje autorádia
Menu
Obr. 23 Prístrojový panel: malý
informačný displej
Informačný displej vás jednoduchým spôsobom informuje o aktuálnom prevádzkovom stave vášho vozidla. Okrem toho poskytuje informačný displej (podľa výbavy
vozidla) údaje z autorádia a viacfunkčného ukazovateľa.
Ak máte zapnuté zapaľovanie a počas jazdy sú vo vozidle neustále kontrolované určité
funkcie a stav vozidla.
Funkčné poruchy príp. nutnosť vykonať opravu a ďalšie pokyny signalizujú červené
a žlté symboly.
Rozsvietenie symbolu sprevádza akustický signál.
Obr. 24 Veľký informačný
displej: Menu
s3lo.5.book Page 23 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Prístroje a kontrolné svetlá
23
Symbol zhasne po úplnom zatvorení dverí a veka batožinového priestoru.
Ak sú otvorené dvere a ak je rýchlosť vozidla vyššia ako 6 km/h, zaznie aj akustická
signalizácia (1 pípnutie).
Systém vlastnej kontroly vozidla
Stav vozidla
Obr. 25 Veľký informačný
displej: ovládacie prvky
A  obr. 25 na dlhšie ako 1 s.
– Menu vyvoláte stlačením preklápacieho tlačidla A
Systém vlastnej kontroly vozidla kontroluje určité funkcie a stav jednotlivých systémov
vozidla. Kontrola sa uskutočňuje nepretržite, ak je zapnuté zapaľovanie i keď vozidlo
stojí ako aj počas jazdy.
A môžete voliť jednotlivé položky. Po krátkom stlačení
– Preklápacím tlačidlom A
B alebo po uvoľnení tlačidla A
A (asi po 4 s) sa zobrazí zvolený údaj.
tlačidla A
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazujú funkčné poruchy, naliehavé opravy,
servisné úkony alebo iné pokyny. Tieto oznámenia sú rozdelené podľa priority na
červené a žlté symboly.
Voliť môžete (podľa výbavy vozidla) nasledujúce položky:
Červené symboly upozorňujú na vážne ohrozenia (priorita 1), zatiaľ čo žlté signalizujú
varovanie (priorita 2). Okrem symbolov sa navyše zobrazujú pokyny pre vodiča
 strana 25.
TRIP COMPUTER (AUTOPOČÍTAČ)
 strana 19
CAR STATUS (STAV VOZIDLA)
 strana 23
DISPLAY OFF (VYPNUTIE DISPLEJA)
Po zvolení položky DISPLAY OFF (VYPNUTIE DISPLEJA) sa displej vypne. Displej opäť
A dlhšie ako 1 s.
zapnete stlačením preklápacieho tlačidla A
V prípade, že stav vozidla nie je úplne v poriadku (napr. signalizácia nedostatku paliva),
bliká v menu položka CAR STATUS (STAV VOZIDLA). Po prepnutí na CAR STATUS
(STAV VOZIDLA) sa zobrazí prvé zo signalizovaných varovaní. Následne môžete
preklápacím tlačidlom zobrazovať aj ďalšie prevádzkové stavy (napr. nedostatok
kvapaliny v ostrekovačoch).
Varovná signalizácia otvorených dverí a veka batožinového
priestoru
Varovná signalizácia sa rozsvieti, ak zostali otvorené najmenej jedny dvere alebo veko
batožinového priestoru. Symbol zobrazuje otvorené príslušné dvere a veko
batožinového priestoru.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Zobrazené poruchy, ak je to možné, čo najskôr skontrolujte. Ak sa zároveň vyskytne
viac hlásení, príslušné symboly sa rozsvietia postupne po 2 s.
A  obr. 25 hlásenie zmizne a uloží
Po 10 s alebo po stlačení preklápacieho spínača A
sa pod položkou CAR STATUS (STAV VOZIDLA).
Ak v menu bliká položka CAR STATUS (STAV VOZIDLA), existuje aspoň jedno hlásenie
poruchy. Ak sa vyskytuje niekoľko poruchových hlásení, svieti na displeji napr. STATUS
1/2 (STAV 1/2). To znamená, že práve zobrazené hlásenie je prvé z celkovo dvoch
hlásení.
A postupne vyvoláte jednotlivé hlásenia.
Stlačením preklápacieho spínača A
Ak sa vyskytne porucha, okrem zobrazenia symbolu a textu zaznie aj zvukový varovný
signál:


Priorita 1 - tri varovné tóny
Priorita 2 - jeden varovný tón
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 24 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
24
Prístroje a kontrolné svetlá
Červené symboly


Červený symbol signalizuje vážne ohrozenie.
Ak sa na displeji zobrazí červený symbol, vykonajte nasledujúce:
– Zastavte.



– Vypnite motor.
– Skontrolujte signalizované funkcie.
– V prípade núdze privolajte odbornú pomoc.
Význam červených symbolov:



Porucha brzdového systému
 strana 31
Hladina chladiacej kvapaliny príliš nízka /
teplota chladiacej kvapaliny príliš vysoká
 strana 28
Tlak motorového oleja príliš nízky
 strana 29
Ak sa objaví červený symbol, zaznejú tri varovné signály. Symbol bliká tak dlho, kým
nie je chyba odstránená.
Ak vznikne zároveň niekoľko funkčných porúch priority 1, symboly sa objavujú
postupne a svietia vždy asi 2 s.
Žlté symboly
Žltý symbol signalizuje varovanie.
Význam žltých symbolov:
Nízka zásoba paliva
 strana 29
Kontrola hladiny motorového oleja, snímač motorového oleja je chybný
 strana 29
opotrebované brzdové obloženie
 strana 28
Nízka hladina kvapaliny ostrekovačov
 strana 29
Chybná žiarovka
 strana 27
Keď sa objaví žltý symbol, zaznie jeden varovný signál.
Ak súčasne existuje viac funkčných chýb priority 2, objavujú sa symboly postupne
a svietia vždy asi 2 sekúnd.
Skontrolujte signalizované funkcie čo najskôr.
s3lo.5.book Page 25 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Prístroje a kontrolné svetlá
Kontrolné svetlá
Prehľad
Kontrolné svetlá signalizujú určité funkcie, resp. poruchy.
Obr. 26 Prístrojový panel s kontrolnými svetlami







Ovládanie
Smerové svetlá (vľavo)
 strana 26
Smerové svetlá (vpravo)
 strana 26
Smerové svetlá pre vozidlá s prívesom*
 strana 26
Diaľkové svetlo
 strana 26
Stretávacie svetlá
 strana 26
Hmlové svetlomety*
 strana 27
Koncové hmlové svetlo
 strana 27
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu







Zabezpečovacie zariadenie proti naštartovaniu (imobilizér)
 strana 27
Žiarovky*
 strana 27
Systém kontroly výfukových plynov
 strana 27
Kontrola elektroniky motora* (zážihový motor)
 strana 27
Žeravenie (vznetový motor)
 strana 27
Systém airbagov*
 strana 27
Teplota, množstvo chladiacej kvapaliny
 strana 28
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
25
s3lo.5.book Page 26 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
26
Prístroje a kontrolné svetlá












Hrúbka brzdového obloženia*
 strana 28
Upozornenie
Rezerva paliva
 strana 29
Rozmiestnenie kontrolných svetiel závisí od modelu vozidla a typu motora. Texty
k jednotlivým funkciám nájdete na nasledujúcich stranách pod príslušným symbolom.
Motorový olej
 strana 29
Funkčné poruchy sa signalizujú na displeji prístrojového panelu ako červené
symboly (priorita 1 - vážne ohrozenie) alebo ako žlté symboly (priorita 2 - varovanie).
Otvorenie dverí*
 strana 30
Smerové svetlá
Hladina kvapaliny v nádržke ostrekovačov*
 strana 29
V závislosti od polohy páčky smerových svetiel bliká ľavé  alebo pravé  kontrolné
svetlo.
Protiblokovací systém (ABS)*
 strana 30
V prípade poruchy smerového svetla bliká kontrolné svetlo asi dvakrát rýchlejšie. Tento
údaj sa nevzťahuje na jazdu s prívesom.
Regulácia preklzávania (ASR)*
 strana 30
Ak sú zapnuté varovné svetlá, blikajú všetky smerové svetlá aj obidve kontrolné svetlá
smerových svetiel.
Elektronický stabilizačný systém (ESP)*
 strana 31
Ďalšie pokyny týkajúce sa smerových svetiel  strana 49.
Alternátor
 strana 31
Smerové svetlá pre vozidlo s prívesom*
Brzdový systém
 strana 31
Zapnutie bezpečnostných pásov*
 strana 32
Kontrolné svetlo  bliká spoločne s ostatnými smerovými svetlami iba vo vozidle
s prívesom.
POZOR!
Ak nebudete rešpektovať rozsvietené kontrolné svetlá, príslušné opisy
a varovné pokyny, môže to viesť k vážnym zraneniam alebo k poškodeniu
vozidla.


Motorový priestor vozidla je nebezpečná zóna. Pri prácach v motorovom
priestore, napr. pri kontrole a doplňovaní prevádzkových kvapalín, hrozí poranenie, oparenie, nehoda alebo požiar. Bezpodmienečne rešpektujte varovné
pokyny  strana 146.

Ak je na prívese alebo vlastnom vozidle niektoré smerové svetlo nefunkčné, kontrolné
svetlo nebliká.
Diaľkové svetlá 
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých diaľkových svetlách alebo svetelnej húkačke.
Ďalšie pokyny týkajúce sa diaľkových svetiel  strana 49.
Stretávacie svetlá 
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých stretávacích svetlách  strana 46.
s3lo.5.book Page 27 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Prístroje a kontrolné svetlá
Hmlové svetlomety *
Text zobrazený na informačnom displeji*:
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých svetlometoch do hmly.
EMISSIONS WORKSHOP! (EMISIE DO SERVISU!)
Kontrola elektroniky motora  (zážihový motor)
Koncové hmlové svetlo 
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých koncových hmlových svetlách  strana 47.
Zabezpečovacie zariadenie proti naštartovaniu (imobilizér) 
Pri zapnutí zapaľovania sa vykonáva porovnávanie kódu medzi kľúčom a riadiacou
jednotkou. Správnosť kľúča sa potvrdí rozsvietením kontrolného svetla  na niekoľko
sekúnd.
Ak sa použil nesprávny kľúč (napr. sfalšovaný kľúč), kontrolné svetlo začne trvalo blikať.
Motor sa potom nedá naštartovať  strana 34.
Motor sa potom dá naštartovať iba originálnym kódovaným kľúčom Škoda.
Text zobrazený na informačnom displeji*:
IMMOBIL. ACTIVATED (IMOBILIZÉR AKTÍVNY)
Kontrolné svetlo  (Electronic Power Control) sa pri zapnutí zapaľovania rozsvieti na
niekoľko sekúnd.
Keď kontrolné svetlo  po naštartovaní motora nezhasne alebo svieti, vyskytuje sa
v riadení motora chyba. Núdzový program zvolený riadiacou jednotkou motora vám
umožní prísť so zvýšenou opatrnosťou do najbližšieho odborného servisu.
Text zobrazený na informačnom displeji*:
ENGINE WORKSHOP! (PORUCHA MOTORA. DO SERVISU!)
Žeravenie  (Vznetový motor)
Pri studenom motore sa kontrolné svetlo  rozsvieti pri zapnutí zapaľovania (poloha
žeravenia) 2  strana 87. Po zhasnutí kontrolného svetla motor ihneď naštartujte.
Keď je motor zahriaty, resp. pri vonkajších teplotách nad +5 °C, kontrolné svetlo
žeravenia sa rozsvieti asi na 1 sekundu. To znamená, že motor môžete štartovať ihneď.
Žiarovky 
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti pri poškodení vlákna žiarovky počas:


zošliapnutia brzdy (zadné brzdové svetlá);
rozsvietenia svetiel (predné stretávacie svetlá alebo zadné obrysové svetlá).
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia (1 pípnutie).
Ak sa kontrolné svetlo  nerozsvieti alebo svieti trvalo, je v systéme žeravenia
porucha. Čo najskôr vyhľadajte pomoc v odbornom servise.
Ak začne kontrolné svetlo  počas jazdy blikať, je v systéme elektronického
riadenia výkonu motora porucha. Núdzový program zvolený riadiacou jednotkou
motora vám umožní prísť so zvýšenou opatrnosťou do najbližšieho odborného
servisu.
Text zobrazený na informačnom displeji*:
Systém kontroly výfukových plynov 
ENGINE WORKSHOP! (PORUCHA MOTORA. DO SERVISU!)
Kontrolné svetlo  svieti po zapnutí zapaľovania.
Ak kontrolné svetlo po naštartovaní motora nezhasne alebo sa rozsvieti, event. bliká
počas jazdy, je chyba v systéme kontroly výfukových plynov. Núdzový program zvolený
riadiacou jednotkou motora vám umožní prísť so zvýšenou opatrnosťou do
najbližšieho odborného servisu.
Ovládanie
Bezpečnosť
27
Pokyny na jazdu
Systém airbagov
Kontrola systému airbagov
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti na niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 28 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
28
Prístroje a kontrolné svetlá
Ak kontrolné svetlo nezhasne alebo sa rozsvieti, resp. bliká počas jazdy, vznikla
v systéme porucha 
. To platí rovnako v prípade, že sa kontrolné svetlo pri zapnutí
zapaľovania nerozsvieti.
Text zobrazený na informačnom displeji*:
AIRBAG FAULT (PORUCHA AIRBAGU)
Funkčná pohotovosť systému airbag sa kontroluje elektronicky, aj keď je niektorý
z airbagov vypnutý.
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia (3 pípnutia).
Vtedy zastavte, vypnite motor a prekontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny, príp.
kvapalinu doplňte.
Pokiaľ nemôžete z akýchkoľvek dôvodov zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej
kvapaliny, nepokračujte v jazde. Nechajte motor vypnutý a vyhľadajte pomoc
v odbornom servise, pretože hrozí vážne poškodenie motora.
kontrolné svetlo  sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti asi na 3 s a ďalej bliká ešte
asi 12 s.
Ak je hladina chladiacej kvapaliny na predpísanej úrovni, môže byť zvýšená teplota
zapríčinená poruchou vo funkcii ventilátora chladiacej kvapaliny. Skontrolujte poistku
ventilátora, príp. ju vymeňte  strana 176, „Obsadenie poistiek v motorovom priestore - úprava 1“ alebo  strana 177, „Obsadenie poistiek v motorovom priestore úprava 2“.
Keď airbag vypnete vypínačom airbagu* v odkladacej schránke, platí nasledujúce:
Ak kontrolné svetlo nezhasne, aj keď sú hladina kvapaliny aj poistka ventilátora
v poriadku, nepokračujte v jazde. Požiadajte o pomoc v odbornom servise.
Ak bol čelný, príp. bočný airbag spolujazdca vypnutý diagnostickým prístrojom:



Kontrolné svetlo  sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na 3 sekundy.
vypnutie airbagu sa signalizuje rozsvietením kontrolného svetla  
v osvetlení interiéru  strana 112.
Rešpektujte nasledujúce pokyny  strana 150, „Chladiaci systém“.
Text zobrazený na informačnom displeji*:
STOP CHECK COOLANT SERVICE MANUAL (STOP SKONTROL. CHLAD.
KVAPALINU NÁVOD NA OBSLUHU)
POZOR!
V prípade poruchy nechajte systém okamžite skontrolovať v odbornom
servise. Inak hrozí, že sa systém airbag pri nehode neaktivuje.
Upozornenie
Ďalšie informácie k vypínaniu airbagov  strana 112.

POZOR!
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
 strana 48.

Teplota chladiacej kvapaliny/Hladina chladiacej kvapaliny 
Vyrovnávaciu nádržku chladiacej kvapaliny otvárajte opatrne. Ak je motor
horúci, je chladiaci systém pod tlakom - hrozí nebezpečenstvo oparenia! Preto
pred odskrutkovaním viečka nechajte motor vychladnúť.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti na niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania.2)
Nesiahajte na ventilátor. Ventilátor sa môže aj pri vypnutom zapaľovaní
sám spustiť.
Ak kontrolné svetlo  nezhasne alebo ak začne blikať počas jazdy, je teplota chladiacej kvapaliny príliš vysoká alebo hladina chladiacej kvapaliny príliš nízka.
2)
Vo vozidlách s informačným displejom kontrolné svetlo  nesvieti po zapnutí zapaľovania, ale
iba vtedy, keď je teplota chladiacej kvapaliny príliš vysoká alebo hladina chladiacej kvapaliny príliš nízka.

Hrúbka brzdového obloženia* 
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti na niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania.
Ak sa kontrolné svetlo  rozsvieti, okamžite vyhľadajte odbornú dielňu a nechajte
prekontrolovať brzdové obloženia všetkých kolies.
s3lo.5.book Page 29 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Prístroje a kontrolné svetlá
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia (1 pípnutie).
Text zobrazený na informačnom displeji*:
ZKONTROLUJTE BRZDOVÉ OBLOŽENÍ! (SKONTROLUJTE BRZDOVÉ
OBLOŽENIE!)
Hladina kvapaliny v nádržke ostrekovačov* 
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutom zapaľovaní pri príliš nízkej hladine kvapaliny
v nádržke ostrekovačov. Doplňte kvapalinu  strana 157.
29
Ak kontrolné svetlo po zapnutí zapaľovania počas niekoľkých sekúnd nezhasne alebo
ak začne počas jazdy blikať, zastavte a vypnite motor vozidla. Prekontrolujte hladinu
oleja a v prípade potreby olej doplňte  strana 149.
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia (3 pípnutia).
Pokiaľ nemôžete z akýchkoľvek dôvodov zabezpečiť dostatočné množstvo oleja,
nepokračujte v jazde. Nechajte motor vypnutý a vyhľadajte pomoc v odbornom
servise, pretože hrozí vážne poškodenie motora.
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia (1 pípnutie).
Ak svieti kontrolné svetlo aj v prípade, keď je množstvo oleja v poriadku, nepokračujte
v jazde. Neponechávajte motor vozidla v chode ani pri voľnobežných otáčkach.
Požiadajte o pomoc najbližší odborný servis.
Text zobrazený na informačnom displeji*:
Text zobrazený na informačnom displeji*:
DOPLŇTE VODU DO OSTŘIKOVAČŮ (DOPLŇTE VODU DO OSTREKOVAČOV)
STOP! OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL (STOP! TLAK OLEJA.
VYPNITE MOTOR! NÁVOD NA OBSLUHU)
Rezerva paliva 
Kontrolné svetlo  svieti žlto* (príliš malé množstvo oleja)
Kontrolné svetlo  svieti, keď je ešte k dispozícii zásoba paliva menej ako 7 litrov.
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia (1 pípnutie).
Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo oleja žlto, pravdepodobne nie je správne množstvo
oleja. Čo najskôr skontrolujte hladinu motorového oleja, resp. olej doplňte
 strana 149.
Text zobrazený na informačnom displeji*:
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia (1 pípnutie).
Text zobrazený na informačnom displeji*:
NAČERPEJTE PALIVO (NAČERPAJTE PALIVO)
ZKONTROLUJTE HLADINU OLEJE! (SKONTROLUJTE HLADINU OLEJA!)
Upozornenie
Text na informačnom displeji* zhasne až načerpáte palivo a prejdete krátku
vzdialenosť.
Ak otvoríte veko motorového priestoru, kontrolné svetlo zhasne. Ak nebol motorový
olej doplnený, kontrolné svetlo sa asi po 100 km opäť rozsvieti.
Kontrolné svetlo  bliká žlto* (poškodený snímač hladiny motorového oleja)
Kontrolné svetlo  bliká červeno (nízky tlak oleja)
Ak sa vyskytne porucha na snímači hladiny motorového oleja, signalizuje túto poruchu
po zapnutí zapaľovania akustický signál a niekoľkonásobné bliknutie kontrolného
svetla.
Kontrolné svetlo sa rozsvieti na niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania 3) .
Motor sa musí nechať okamžite skontrolovať v odbornom servise.
Motorový olej 
Text zobrazený na informačnom displeji*:
SNÍMAČ OLEJE DO SERVISU! (SNÍMAČ OLEJA DO SERVISU!)
3)
Vo vozidlách s informačným displejom kontrolné svetlo  nesvieti po zapnutí zapaľovania, ale
iba vtedy, keď sa vyskytne chyba alebo je hladina motorového oleja príliš nízka.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 30 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
30

Prístroje a kontrolné svetlá
POZOR!
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
 strana 48.

Kontrolné svetlo tlaku oleja  nie je ukazovateľ stavu oleja! Preto by mal
byť stav oleja kontrolovaný v pravidelných intervaloch, najlepšie pri každom
doplňovaní paliva.
Porucha celého brzdového systému
Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo ABS  spolu s kontrolným svetlom brzdového
systému  (pri uvoľnenej ručnej brzde), nie je porucha len v systéme ABS, ale aj v inej
časti brzdového systému 
.
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)*
Systém EDS je súčasťou ABS. Porucha systému EDS sa signalizuje rozsvietením kontrolného svetla ABS  prístrojovom paneli. Okamžite vyhľadajte niektorý z najbližších
odborných servisov.
Otvorenie dverí* 
Vozidlá s ESP sú vybavené elektronickou uzávierkou diferenciálu (EDS).
Kontrolné svetlo  svieti, keď sú otvorené jedny alebo viaceré dvere.
Ak sa objaví v systéme ABS porucha väčšieho rozsahu, zaznie aj akustická signalizácia
(3 pípnutia).
Vo vozidlách s informačným displejom toto kontrolné svetlo svieti aj keď je vypnuté
zapaľovanie. Ak sú otvorené dvere alebo veko batožinového priestoru.
Ďalšie pokyny týkajúce sa systému EDS  strana 122.
Vo vozidlách bez informačného displeja toto kontrolné svetlo zhasne po vypnutí
zapaľovania.
Protiblokovací systém (ABS) * 
Kontrolné svetlo  signalizuje funkčnosť ABS a elektronickej uzávierky diferenciálu
(EDS)*.
Kontrolné svetlo sa rozsvieti na niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania, resp. počas
štartovania. Svetlo zhasne, len čo sa ukončí automatický proces kontroly.
Porucha v ABS
Keď kontrolné svetlo ABS  nezhasne v priebehu niekoľkých sekúnd po zapnutí
zapaľovania, alebo sa vôbec nerozsvieti, alebo sa rozsvieti počas jazdy, nie je systém
v poriadku. Vozidlo má funkčný iba bežný brzdový systém. Okamžite vyhľadajte
najbližší odborný servis a prispôsobte jazdu s ohľadom na to, že nepoznáte rozsah
porúch a zníženie protiblokovacieho účinku.
Ďalšie informácie k ABS  strana 124, „Protiblokovací systém (ABS)*“.

POZOR!
Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo brzdového systému  spolu s kontrolným
svetlom ABS , okamžite zastavte a skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny
v nádržke  strana 152, „Brzdová kvapalina“. Ak klesla hladina kvapaliny pod
značku MIN, nepokračujte v jazde - nebezpečenstvo nehody! Vyhľadajte
odbornú pomoc.

Pri kontrole brzdovej kvapaliny a otvorení veka motorového priestoru
dodržiavajte pokyny  strana 146, „Práce v motorovom priestore“.

Ak je hladina brzdovej kvapaliny v poriadku, mohol nastať výpadok regulačnej funkcie systému ABS. Zadné kolesá sa potom počas brzdenia môžu
pomerne rýchlo zablokovať. Môže to za určitých okolností spôsobiť vybočenie
zadnej časti vozidla - nebezpečenstvo šmyku! Opatrne dôjdite do najbližšieho
odbornému servisu a nechajte poruchu odstrániť.
Regulácia preklzávania (ASR)* 
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti na niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania.
Kontrolné svetlo pri regulačnom procese počas jazdy bliká.
Ak je systém ASR vypnutý alebo ak je v systéme chyba, svieti kontrolné svetlo stále.
s3lo.5.book Page 31 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Prístroje a kontrolné svetlá
Pretože systém ASR spolupracuje s ABS, svieti pri výpadku ABS aj kontrolné svetlo ASR.
Keď kontrolné svetlo  svieti hneď po naštartovaní motora, môže byť systém ASR
z technických príčin vypnutý. V takomto prípade môžete ASR opäť zapnúť vypnutím
a zapnutím zapaľovania. Ak kontrolné svetlo zhasne, je systém ASR opäť funkčný.
31
Varovanie!
Ak sa počas jazdy na displeji okrem kontrolného svetla  rozsvieti ešte kontrolné
svetlo  (porucha chladiaceho systému), musíte okamžite zastaviť a vypnúť motor nebezpečenstvo poškodenia motora!
Ďalšie informácie k systému ASR  strana 123, „Regulácia preklzávania (ASR)“.
Brzdový systém 
Elektronický stabilizačný systém (ESP)* 
Kontrolné svetlo  svieti niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti na niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania.
Súčasťou systému ESP je aj regulácia preklzávania (ASR), elektronická uzávierka diferenciálu (EDS) a protiblokovací systém (ABS).
Ak kontrolné svetlo  svieti ďalej pri zapnutom zapaľovaní alebo ak sa rozsvieti počas
jazdy, je porucha v brzdovom systéme. Okamžite vyhľadajte najbližší odborný servis
a nechajte prekontrolovať brzdový systém vozidla.
Kontrolné svetlo pri regulačnom procese počas jazdy bliká.
Text zobrazený na informačnom displeji*:
STOP BRAKE FLUID SERVICE MANUAL (STOP BRZDOVÁ KVAPALINA NÁVOD
NA OBSLUHU)
Ak je systém ESP vypnutý alebo ak je v systéme chyba, svieti kontrolné svetlo stále.
Pretože systém ESP spolupracuje s ABS a EDS, svieti pri poruche ABS aj kontrolné
svetlo ESP.
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia (3 pípnutia).
Keď kontrolné svetlo  svieti hneď po naštartovaní motora, môže byť systém ESP
z technických príčin vypnutý. V takomto prípade môžete ESP opäť zapnúť vypnutím
a zapnutím zapaľovania. Ak kontrolné svetlo zhasne, je systém ESP opäť plne funkčný.
Počas opatrnej jazdy do odborného servisu musíte zohľadniť potrebu použiť vyššiu
silu na zošliapnutie brzdového pedála, skutočnosť, že budete mať predĺženú dráhu pri
zošliapnutí brzdového pedála a že musíte počítať s dlhšou brzdnou dráhou vozidla.
Ďalšie informácie o ESP  strana 121, „Elektronický stabilizačný systém (ESP)*“.
Ďalšie pokyny týkajúce sa brzdového systému  strana 123, „Brzdy“.
Zatiahnutá ručná brzda
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti
kontrolné svetlo . Keď prejdete krátku vzdialenosť, musí kontrolné svetlo zhasnúť.
Kontrolné svetlo  svieti aj pri zatiahnutej ručnej brzde. Okrem toho zaznie akustická
signalizácia, keď idete s vozidlom minimálne 3 sekundy rýchlosťou nad 5 km/h.
Text zobrazený na informačnom displeji*:
Handbrake on (Ručná brzda zatiahnutá)
Alternátor 
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania. Po naštartovaní motora musí
svetlo zhasnúť.
Ak kontrolné svetlo po naštartovaní motora nezhasne alebo sa rozsvieti počas jazdy,
zájdite do najbližšieho odborného servisu. Vzhľadom k tomu, že sa akumulátor
nedobíja, vypnite všetky elektrické spotrebiče, ktoré bezpodmienečne nepotrebujete.
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia (1 pípnutie).
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu

POZOR!
Pri kontrole brzdovej kvapaliny a otvorení veka motorového priestoru
dodržiavajte pokyny  strana 146, „Práce v motorovom priestore“.
 Ak by kontrolné svetlo brzdového systému  nezhaslo po niekoľkých
sekundách po zapnutí zapaľovania alebo by sa rozsvietilo počas jazdy,
okamžite zastavte a skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 32 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
32
Prístroje a kontrolné svetlá
POZOR! Pokračovanie
 strana 152, „Brzdová kvapalina“. Ak klesla hladina kvapaliny pod značku
MIN, nepokračujte v jazde - nebezpečenstvo nehody! Vyhľadajte odbornú
pomoc.
Pripnutie bezpečnostných pásov * 
Kontrolné svetlo  sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti ako upozornenie, aby ste si
pripli bezpečnostný pás.
V prípade, ak vodič nie je pripútaný, zaznie na 6 s akustická signalizácia.
Text zobrazený na informačnom displeji*:
FASTEN SEAT BELT (PRIPNITE BEZP. PÁS)
Ďalšie informácie o bezpečnostných pásoch  strana 101, „Bezpečnostné pásy“.
s3lo.5.book Page 33 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Odomykanie a zamykanie
33
Odomykanie a zamykanie
Kľúče
Prívesok s číslom starostlivo uschovajte, pretože iba podľa tohto čísla je možné si
v prípade straty alebo poškodenia kľúča objednať náhradný kľúč. Preto dajte, prosím,
pri predaji vozidla prívesok novému majiteľovi.

POZOR!
Ak vozidlo hoci len na okamih opúšťate, nenechávajte kľúče vo vozidle. To
platí najmä v prípade, že vo vozidle zostávajú deti. Deti by mohli naštartovať
motor alebo zapnúť elektrickú výbavu (napr. elektrické ovládanie okien) nebezpečenstvo poranenia!

Obr. 27 Súprava kľúčov bez
diaľkového ovládania
Kľúč vytiahnite zo spínacej skrinky až po úplnom zastavení vozidla.
V opačnom prípade by sa zámok volantu mohol náhle zablokovať - nebezpečenstvo nehody!

Varovanie!
Každý kľúč obsahuje elektronické časti a preto ho chráňte pred vlhkom a silnými
otrasmi.

Drážky kľúča udržiavajte v úplnej čistote, lebo nečistoty (textilné vlákna, prach
a pod.) negatívne ovplyvňujú funkcie zámkov, spínacej skrinky a pod.
Upozornenie
Obr. 28 Kľúč s diaľkovým
ovládaním
Ak stratíte kľúč, obráťte sa na odborný servis, ktorý vám zaistí náhradný kľúč.
S vozidlom sa dodávajú vždy dva kľúče. Podľa výbavy môže byť vaše vozidlo vybavené
kľúčmi bez diaľkového ovládania  obr. 27 alebo kľúčmi s diaľkovým ovládaním*
 obr. 28.
Prívesok
K jednému z kľúčov je pripevnený plastový prívesok  obr. 27 s označením čísla
kľúča. Podľa tohto označenia môžete v odborných servisoch kedykoľvek požiadať
o náhradný kľúč.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 34 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
34
Odomykanie a zamykanie
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní
– Vložte novú batériu. Dbajte na to, aby označenie „+“ na batérii smerovalo nadol.
Správna polarita je vyznačená na viečku puzdra vysielača.
– Viečko so vsadenou batériou nasaďte dozadu na puzdro vysielača a obidve časti
stlačte.
– Nasaďte puzdro vysielača do kľúča tak, aby obidve časti zaklapli do seba.
Upozornenie k životnému prostrediu
Vybitú batériu zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
Obr. 29 Rozpojenie kľúča
s diaľkovým ovládaním


Upozornenie
Náhradná batéria musí zodpovedať špecifikácii originálnej batérie.
Ak sa vozidlo po výmene batérie nedá odomykať, resp. zamykať diaľkovým
ovládaním, musí sa zariadenie synchronizovať  strana 40.
Zabezpečovacie zariadenie proti naštartovaniu
(imobilizér)
Elektronický imobilizér bráni neoprávnenému uvedeniu vášho vozidla
do prevádzky.
Obr. 30 Viečko puzdra vysielača
Každý kľúč s diaľkovým ovládaním obsahuje jednu batériu, ktorá je uložená pod
B  obr. 29 puzdra vysielača. Odporúčame, aby ste si batériu nechávali
viečkom A
vymeniť v odbornom servise. Keď budete chcieť vybitú batériu vymeniť sami, postupujte nasledujúcim spôsobom:
V hlave kľúča je zabudovaný elektronický čip. Elektronický imobilizér je pri vsunutí
kľúča do spínacej skrinky pomocou tohto čipu deaktivovaný. Hneď, ako vytiahnete kľúč
zo spínacej skrinky, sa elektronický imobilizér automaticky aktivuje.
Upozornenie
Motor sa dá štartovať iba originálnym kódovaným kľúčom Škoda  strana 27.
– Vyklopte kľúč.
A  obr. 29 od puzdra
– Tenkým skrutkovačom opatrne odtlačte časť kľúča A
B .
vysielača A
– Dajte viečko puzdra vysielača  obr. 30 dolu v smere šípky.
– Z viečka vytiahnite vybitú batériu.
Zamykanie
Pre vozidlá bez centrálneho zamykania platí:
s3lo.5.book Page 35 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Odomykanie a zamykanie
Zamykanie zvonku
Pri odomykaní, príp. zamykaní kľúčom sa pohybuje poistné tlačidlo vo dverách nahor,
príp. nadol.
Zamykanie zvnútra
Zvnútra vozidla môžete zaistiť všetky zatvorené dvere zatlačením poistných tlačidiel.
Pri zatlačených poistných tlačidlách sa dvere nedajú zvonku otvoriť. Zvnútra vozidla
môžete dvere otvoriť nasledujúcim spôsobom:


po jednom zatiahnutí za kľučku sa dvere odomknú;
Zadné dvere sú vybavené detskou poistkou. Poistku zapínajte a vypínajte kľúčom od
vozidla.
Zapnutie detskej poistky
– Otočte zárez poistky v smere šípky na dverách  obr. 31.
Vypnutie detskej poistky
– Otočte zárez poistky proti smeru šípky na dverách.
Ak je detská poistka zapnutá, je zablokované otváranie dverí kľukou zvnútra vozidla.
Dvere môžete otvoriť iba zvonku.
po druhom zatiahnutí za kľučku sa dvere otvoria.
Upozornenie

Otvorené predné dvere na strane vodiča sa nedajú zaistiť poistným tlačidlom. Tým
sa zabraňuje možnosti zabudnutia kľúča zasunutého v spínacej skrinke v uzamknutom
vozidle.

Otvorené zadné bočné dvere a dvere spolujazdca sa dajú zaistiť zatlačením poistného tlačidla a pribuchnutím dverí.

35
Rešpektujte bezpečnostné pokyny  strana 35.
Detská poistka
Centrálne zamykanie*
Opis
Pri použití centrálneho zamykania či odomykania sa súčasne uzamknú či odomknú
všetky dvere. Veko batožinového priestoru sa pri odomykaní odistí. Veko môžete
potom otvoriť stlačením držadla v hornej časti prelisu pre evidenčné číslo  strana 38,
obr. 34.
Obsluha centrálneho zamykania je možná:
Detská poistka znemožňuje otvorenie zadných dverí pomocou
vnútornej kľuky.




zvonku pomocou kľúča vozidla  strana 37,
spínačom centrálneho zamykania  strana 37,
diaľkovým ovládaním  strana 39.
poistnými tlačidlami vo dverách  strana 37, obr. 33 - iba vo vozidlách, ktoré nie
sú vybavené el. sťahovaním okien (iba pre zamykanie)
Kontrolné svetlo a poistné tlačidlá vo dverách
Pri odomykaní sa všetky poistné tlačidlá pohybujú nahor.
Počas zamykania musia byť dvere vodiča zatvorené. Ostatné dvere sa dajú zatvoriť aj
po uzamknutí.
Obr. 31 Detská poistka zadných
dverí
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Pri zamykaní sa všetky poistné tlačidlá musia pohybovať smerom nadol. Ak sa tak
nestane, musia sa príslušné dvere ešte raz otvoriť a správne zatvoriť.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 36 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
36
Odomykanie a zamykanie
Správne zamknutie vozidla sa potvrdí blikaním kontrolného svetla vo dverách vodiča
- vedľa poistného tlačidla. Kontrolné svetlo nebliká, ak je bezpečnostná poistka vyradená z funkcie  strana 36.
To však neplatí vo vozidlách s varovným zariadením proti odcudzeniu vozidla*,
pretože kontrolné svetlo signalizuje, že zariadenie je aktívne.
Komfortné ovládanie okien
Pri odomykaní a zamykaní vozidla sa dajú okná s el. ovládaním otvárať a zatvárať
 strana 43, „Komfortné ovládanie okien“.
Bezpečnostná poistka
Centrálne zamykanie je vybavené bezpečnostnou poistkou. Keď uzamknete vozidlo
zvonku, automaticky sa zablokujú zámky dverí. Žiadne dvere sa nedajú ani zvnútra ani
zvonku otvoriť pomocou kľuky. Tým sa sťažuje možnosť nežiaduceho vniknutia do
vozidla.
Keď zamykáte vozidlo kľúčom alebo diaľkovým ovládaním, môžete bezpečnostnú
poistku dvojnásobným zamknutím do 2 s vyradiť z funkcie.
Odomykanie jednotlivých dverí*
Ak je bezpečnostná poistka vyradená z funkcie, kontrolné svetlo vo dverách vodiča
nebliká.
Táto voliteľná funkcia umožňuje odomykanie iba dverí vodiča. Ostatné dvere zostávajú
zamknuté a odomykajú sa až ďalším povelom (odomknutie).
To však neplatí vo vozidlách s varovným zariadením proti odcudzeniu vozidla*,
pretože kontrolné svetlo signalizuje, že zariadenie je aktívne.
Ak si to prajete, môžete si funkciu odomykania jednotlivých dverí nechať zapojiť
v niektorom z odborných servisov.
Po ďalšom odomknutí a zamknutí vozidla je bezpečnostná poistka opäť funkčná.
POZOR!
Zamknutím dverí sa zabraňuje ich samovoľnému otvoreniu pri mimoriadnych
okolnostiach (nehoda). Zamknuté dvere takisto zabraňujú násilnému
vniknutiu do vozidla zvonku, napr. pri čakaní na križovatkách. Zamknuté dvere
však takisto sťažujú prístup do vozidla v prípade pomoci pri dopravných nehodách - ohrozenie života!

Upozornenie
Pri nehode s aktiváciou airbagu sa zamknuté dvere automaticky odomykajú, aby sa
do vozidla mohla dostať pomoc.

Ak nastane porucha centrálneho zamykania, môžete kľúčom odomknúť iba
predné dvere, ktoré sú vybavené vložkou zámku. Ostatné dvere a veko batožinového
priestoru môžete ovládať ručne.


Núdzové zamykanie dverí  strana 38.
Počas zamykania vozidla centrálnym zamykaním vizuálne skontrolujte uzamknutie
všetkých dverí - polohu poistných tlačidiel.
Ak je vozidlo zamknuté a bezpečnostná poistka je deaktivovaná, môžete vozidlo
zvnútra otvoriť nasledujúcim spôsobom:


po jednom zatiahnutí za kľučku sa dvere odomknú;
po druhom zatiahnutí za kľučku sa dvere otvoria.
POZOR!
Keď je vozidlo zamknuté s aktivovanou bezpečnostnou poistkou, nesmú vo
vozidle zostať žiadne osoby a zvieratá, pretože sa zvnútra nedajú odomknúť
dvere ani otvoriť okná. Takto zamknuté dvere sťažujú prístup pomoci v prípade
núdze - ohrozenie života!
Upozornenie
Varovné zariadenie proti odcudzeniu* sa aktivuje aj pri uzamknutí vozidla s vyradenou
funkciou bezpečnostnej poistky. Stráženie vnútorného priestoru* sa ale neaktivuje.
s3lo.5.book Page 37 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Odomykanie a zamykanie
Odomykanie kľúčom
37
Zamykanie kľúčom
B
– Otočte kľúčom v zámku dverí vodiča doprava do polohy pre zamykanie A
 obr. 32.


Dvere a veko batožinového priestoru sa zamknú.
Vnútorné osvetlenia, ktoré sú nastavené na spínanie dverovým kontaktom, sa
vypnú.

Okná a el. posuvné a výklopné strešné okno* sa zatvárajú tak dlho, kým držíte kľúč
v polohe pre zamykanie.
Obr. 32 Polohy kľúča pri
odomykaní a zamykaní vozidla
A
– Otočte kľúčom v zámku dverí vodiča doľava do polohy pre odomykanie A
 obr. 32.
– Zatiahnite za kľučku a dvere otvorte.



Všetky dvere sa odomknú.


Bezpečnostná poistka sa ihneď aktivuje.
Kontrolné svetlo vo dverách vodiča začne blikať.
Upozornenie
Otvorené dvere vodiča sa nedajú zamknúť. Po zatvorení sa musia zamknúť
samostatne.
Spínač centrálneho zamykania
Veko batožinového priestoru sa odistí.
Vnútorné svetlá, ktoré sú nastavené na spínanie pomocou dverného kontaktu, sa
rozsvietia.


Bezpečnostná poistka sa deaktivuje.
Okna sa otvárajú tak dlho, kým držíte kľúč v polohe pre odomykanie*.
Vo vozidlách s varovným zariadením proti odcudzeniu je ovládanie okien možné iba
počas 45 s po deaktivácii varovného zariadenia.
 Kontrolné svetlo vo dverách vodiča prestane blikať, ak nie je vozidlo vybavené
varovným zariadením proti odcudzeniu*  strana 40.
Obr. 33 Spínač centrálneho
zamykania
Upozornenie
Ak je vozidlo vybavené varovným zariadením proti odcudzeniu*, musíte do 15 s po
odomknutí dverí zasunúť kľúč do spínacej skrinky a zapnúť zapaľovanie, aby sa
varovné zariadenie vyplo. Ak do 15 sekúnd zapaľovanie nezapnete, spustí sa alarm.
Ak nie je vozidlo uzamknuté zvonku, môžete vozidlo odomykať a zamykať preklápacím
spínačom vo dverách vodiča.
Zamknutie všetkých dverí a veka batožinového priestoru
1  obr. 33. V spínači sa rozsvieti symbol .
– Stlačte spínač v polohe A
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 38 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
38
Odomykanie a zamykanie
Odomknutie všetkých dverí a veka batožinového priestoru
Veko batožinového priestoru
2  strana 37, obr. 33. V spínači zhasne symbol .
– Stlačte spínač v polohe A
1 , platí nasledujúce:
Ak bolo vaše vozidlo zamknuté spínačom A

Otvorenie dverí a veka batožinového priestoru zvonku nie je možné (zaistenie
napr. pri zastavení na križovatke).


Dvere môžete zvnútra jednotlivo odomknúť a otvoriť zatiahnutím za kľuku.
Ak sú dvere vodiča otvorené, tak sa nedajú zamknúť, aby sa nikto nemohol neúmyselne uzamknúť vo vozidle. Po zatvorení musíte dvere zamknúť samostatne.
 Pri nehode s aktiváciou airbagu sa dvere zamknuté zvnútra automaticky odomykajú, aby sa do vozidla mohla dostať pomoc.
POZOR!
Centrálne zamykanie je funkčné aj pri vypnutom zapaľovaní. Dvere a veko
batožinového priestoru sa zamknú. Pomoc v núdzi má pri zamknutých dverách
sťažený prístup do vozidla. Preto nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez
dozoru. Zvnútra zamknuté dvere sťažujú prístup pomoci v prípade núdze ohrozenie života!
Obr. 34 Držadlo veka
batožinového priestoru
Po odomknutí vozidla kľúčom, resp. diaľkovým ovládaním, môžete veko otvoriť
stlačením držadla v hornej časti prelisu pre evidenčné číslo. Vo vozidlách s centrálnym
zamykaním* sa veko batožinového priestoru odomyká a zamyká automaticky
s ostatnými zámkami.
Otvorenie veka
– Stlačte držadlo a súčasne zdvihnite veko  obr. 34.
Upozornenie
Ak je bezpečnostná poistka aktivovaná, nie sú kľuky a spínače centrálneho uzamykania
funkčné.
Núdzové zamykanie dverí
Dvere môžete zvnútra núdzovo zamknúť pomocou poistných tlačidiel vo dverách
 strana 37, obr. 33.
Po zatvorení dverí už nie je možné otvoriť ich zvonku. Ak nie je detská poistka zapnutá,
dajú sa dvere otvoriť zvnútra dvojitým zatiahnutím za kľučku. Ak je detská poistka
zapnutá, treba okrem dvojitého zatiahnutia za vnútornú kľučku otvoriť dvere ešte
zvonku.
Zatvorenie veka
– Sklopte veko dolu a mierne ho pribuchnite 
.
Na vnútornom obložení veka batožinového priestoru je držadlo, ktoré uľahčuje jeho
sklopenie.

POZOR!
Presvedčte sa, či je po zatvorení veka batožinového priestoru zámok
skutočne zaistený. Inak by sa mohlo veko počas jazdy náhle otvoriť, a to aj
v prípade, že je zámok zamknutý - nebezpečenstvo nehody!

Nikdy nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom batožinového
priestoru, lebo by sa do vozidla mohli dostať výfukové plyny - nebezpečenstvo
otravy!
s3lo.5.book Page 39 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Odomykanie a zamykanie
39
Odomknutie a zamknutie vozidla
POZOR! Pokračovanie
 Počas zatvárania veka batožinového priestoru netlačte rukou na sklo,
mohlo by sa rozbiť - nebezpečenstvo poranenia!
Diaľkové ovládanie*
Opis
Diaľkovým ovládaním môžete odomknúť a zamknúť vozidlo.
Vysielač, vrátane batérie, je zabudovaný v puzdre hlavného kľúča. Prijímač je zabudovaný vo vnútri vozidla. Účinný dosah kľúča s diaľkovým ovládaním je cca 10 m. Ak
sú batérie slabé, účinný dosah sa znižuje.
Hlavný kľúč má výklopný driek, ktorý slúži na mechanické odomykanie a zamykanie
vozidla a takisto aj na naštartovanie motora.
Pri výmene strateného kľúča, ako aj po oprave alebo výmene prijímacej jednotky, sa
musí zariadenie nastaviť v odbornom servise. Až potom môžete diaľkové ovládanie
znovu používať.
Obr. 35 Sklopný kľúč
s diaľkovým ovládaním
Odomknutie vozidla 
1 asi na 1 sekundy.
– Stlačte tlačidlo A
Uzamknutie vozidla 
2 asi na 1 sekundy.
– Stlačte tlačidlo A
Deaktivácia bezpečnostnej poistky


Upozornenie
2 . Ďalšie informácie  strana 36.
– Stlačte dvakrát do 2 sekúnd tlačidlo A
Ak je zapnuté zapaľovanie, diaľkové ovládanie sa automaticky deaktivuje.
Funkcia diaľkového ovládania môže byť dočasne obmedzená v dôsledku prekrytia
inými vysielačmi v blízkosti vozidla, ktoré pracujú v rovnakom kmitočtovom pásme
(napr. mobilný telefón, televízny vysielač).
 Ak centrálne uzamykanie, resp. varovné zariadenie nereaguje na diaľkové
ovládanie na vzdialenosť väčšiu ako 3 m, musí sa batéria vymeniť, najlepšie
v odbornom servise.
Vyklopenie kľúča
3 .
– Stlačte spínač A
Sklopenie kľúča
3 a potom kľúč sklopte do pôvodnej polohy.
– Stlačte tlačidlo A
Odomknutie vozidla signalizuje dvojité bliknutie smerových svetiel. Ak vozidlo odom1 a počas 30 sekúnd neotvoríte žiadne dvere ani veko batožinového
knete tlačidlom A
priestoru, vozidlo sa automaticky zamkne. Táto funkcia zabraňuje, aby vozidlo zostalo
neúmyselne odomknuté.
Počas týchto 30 s je však bezpečnostná poistka s varovným zariadením proti odcudzeniu vozidla vyradená z funkcie.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 40 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
40
Odomykanie a zamykanie
Okrem toho sa pri odomykaní vozidla vyvolá pamäť pre nastavenie sedadla
a zrkadiel*, ktorá zodpovedá použitému kľúču. Sedadlo vodiča a vonkajšie zrkadlá sa
nastavia do polohy, ktorá je uložená v pamäti.
Správne uzamknutie vozidla signalizuje jedno bliknutie smerových svetiel. Ak smerové
svetlá nebliknú, prekontrolujte dvere, veko motorového priestoru a batožinového
priestoru. Ak zostanú po zapnutí varovného zariadenia proti odcudzeniu otvorené
dvere, veko motorového priestoru alebo batožinového priestoru, bliknú smerové
svetlá až po ich zatvorení.
Pri odomykaní a zamykaní vozidla sa vnútorné svetlá spínané dverným kontaktom
automaticky rozsvietia, resp. zhasnú.
POZOR!
Ak je vozidlo zamknuté zvonku s aktivovanou bezpečnostnou poistkou, nesmú
vo vozidle zostať žiadne osoby, lebo sa nedajú zvnútra odomknúť dvere ani
otvoriť okná. Takto zamknuté dvere sťažujú prístup pomoci v prípade núdze ohrozenie života!
Upozornenie

do jednej minúty od stlačenia tlačidla odomknite dvere kľúčom.
Varovné zariadenie proti odcudzeniu vozidla*
Opis
Varovné zariadenie proti odcudzeniu zvyšuje ochranu pred vlámaním sa do vozidla.
Pri neoprávnenom vnikaní do vozidla vydáva zariadenie zvukové a svetelné varovné
signály.
Alarm je vyhlasovaný optickými a akustickými signálmi (blikaním smerových svetiel
a húkaním sirény) počas 30 sekúnd.
Ako sa varovné zariadenie aktivuje?
Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa automaticky aktivuje pri zamknutí vozidla
kľúčom vo dverách vodiča alebo diaľkovým ovládaním. Varovné zariadenie sa aktivuje
asi 30 s po zamknutí.
Ako sa varovné zariadenie deaktivuje?
Diaľkové ovládanie používajte iba vtedy, keď sú dvere a veko batožinového priestoru zatvorené a vozidlo máte na dohľad.
Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa pri odomykaní vozidla deaktivuje iba vtedy,
keď použijete diaľkové ovládanie. Ak vozidlo počas 30 sekúnd po vyslaní rádiového
signálu neotvoríte, varovné zariadenie proti odcudzeniu sa opäť automaticky zapne.
Vo vozidle nesmiete stlačiť zamykacie tlačidlo  diaľkového ovládania pred
zasunutím kľúča do spínacej skrinky, aby ste nedopatrením vozidlo nezamkli
a neaktivovali varovné zariadenie proti odcudzeniu*. Ak sa tak stane, stlačte odomykacie tlačidlo diaľkového ovládania.
Ak vozidlo odomknete kľúčom vo dverách vodiča, musíte do 15 s po odomknutí dverí
zasunúť kľúč do spínacej skrinky a zapnúť zapaľovanie, aby sa varovné zariadenie
deaktivovalo. Ak do 15 sekúnd zapaľovanie nezapnete, spustí sa alarm.


Kedy sa spustí alarm?
Synchronizácia diaľkového ovládania
Ak sa vozidlo nedá otvoriť diaľkovým ovládaním, je možné, že nesúhlasí kód kľúča
a riadiacej jednotky. Môže sa to stať za predpokladu, že tlačidlá na diaľkovom ovládaní
boli viackrát stlačené mimo účinného dosahu diaľkového ovládania, alebo ak bola
vymenená batéria diaľkového ovládania.
Preto sa musí vykonať nasledujúcim spôsobom synchronizácia kódu:

stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní,
Kontrolujú sa tieto oblasti zamknutého vozidla:





4)
veko motorového priestoru,
veko batožinového priestoru,
dvere,
spínacia skrinka,
vnútorný priestor vozidla 4) ,
Poplach sa vyvolá pohybom osôb vo vnútri vozidla alebo pri pokuse o odcudzenie autorádia.
Stráženie nepokrýva za určitých podmienok úplne priestor zadnej časti vozidla.
s3lo.5.book Page 41 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Odomykanie a zamykanie

41
Elektrické ovládanie okien*
pokles napätia v palubnej sieti vozidla.
Ak sa pri zapnutom varovnom zariadení odpojí jeden z pólov akumulátora, okamžite
sa spustí alarm.
Spínač vo dverách vodiča
Vypnutie stráženia vnútorného priestoru
Postup vypnutia a zapnutia stráženia vnútorného priestoru je ten istý ako pri vyradení
bezpečnostnej poistky z funkcie  strana 36.
Táto funkcia umožňuje napr. ponechať zvieratá vo vozidle.
Ako sa alarm vypína?
Alarm vypnete stlačením tlačidla odomykania diaľkového ovládania alebo zapnutím
zapaľovania.
Obr. 36 Spínač vo dverách
vodiča
Upozornenie
 Životnosť zdroja sirény varovného zariadenia je 5 rokov. Bližšie informácie vám
poskytnú v odbornom servise.

Elektrické ovládanie okien môžete používať, iba ak máte zapnuté zapaľovanie. Po
vypnutí zapaľovania sa dá ovládať otváranie okien ešte asi 10 min, kým sa neotvoria
predné dvere.

Otváranie okien
Aby bola zaručená plná funkčnosť varovného zariadenia proti odcudzeniu, skontrolujte pred opustením vozidla, či sú všetky okná, dvere a el. posuvné a výklopné
strešné okno* zatvorené.
Kódovanie diaľkového ovládania a prijímača vylučuje ovládanie varovného zariadenia diaľkovým ovládaním, ktoré patrí inému vozidlu.
– Okno otvorte jemným stlačením príslušného spínača. Po uvoľnení spínača sa
otváranie okna zastaví.
– Okno môžete navyše otvoriť automaticky (úplné otvorenie) stlačením spínača až
na doraz. Po opätovnom stlačení spínača sa okno ihneď zastaví.
Zatváranie okien
– Okno zatvorte jemným povytiahnutím za hornú hranu príslušného spínača. Po
uvoľnení spínača sa zatváranie okna zastaví.
– Okno môžete navyše zatvoriť automaticky (úplné zatvorenie) vytiahnutím spínača
až na doraz. Po opätovnom povytiahnutí spínača sa okno okamžite zastaví.
Spínače jednotlivých okien sú umiestnené v lakťovej opierke dverí vodiča  obr. 36,
vo dverách spolujazdca a v zadných dverách*.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 42 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
42
Odomykanie a zamykanie
Spínače ovládania okien v lakťovej opierke vodiča
A Spínač ovládania okna vo dverách vodiča
A
B Spínač ovládania okna vo dverách spolujazdca
A
C Spínač ovládania okna v pravých zadných dverách*
A
D Spínač ovládania okna v ľavých zadných dverách*
A
S Bezpečnostný spínač*
A
Bezpečnostný spínač*
S  strana 41, obr. 36 môžete spínače
Stlačením bezpečnostného spínača A
v zadných dverách vyradiť z funkcie. Po opätovnom stlačení bezpečnostného spínača
S budú spínače ovládania zadných okien znovu funkčné.
A
Ak sú spínače v zadných dverách vyradené z funkcie, svieti kontrolné svetlo 
S .
v bezpečnostnom spínači A

POZOR!
Pri uzamykaní vozidla zvonku sa presvedčte, či nikto nezostal vo vozidle,
pretože okná sa už potom nedajú v prípade núdze zvnútra otvoriť.

Systém je vybavený poistkou proti pricviknutiu  strana 42. Ak nejaká
prekážka bráni zatvoreniu, posuv skla sa zastaví a sklo sa vráti naspäť do
otvorenej polohy. Napriek tomu zatvárajte okná opatrne! Inak môžete spôsobiť
vážne pomliaždeniny!

Ak sa na zadných sedadlách prepravujú deti, odporúčame pre ich
S  strana 41, obr. 36, ktorý vyradí
bezpečnosť použiť bezpečnostný spínač A
z funkcie spínače ovládania zadných okien.
vozidla prenikať prach a iné nečistoty a pri určitej rýchlosti môžu vznikať nepríjemné
zvukové prejavy.
Spínač vo dverách spolujazdca a v zadných dverách
V týchto dverách sú spínače iba pre príslušné okno.
Otváranie okien
– Mierne stlačte príslušný spínač dole a podržte ho, kým sa okno neotvorí do
požadovanej polohy.
Zatváranie okien
– Mierne stlačte príslušný spínač hore a podržte ho, kým sa okno nezatvorí do
požadovanej polohy.
POZOR!
Systém je vybavený poistkou proti pricviknutiu  strana 42. Pri pricviknutí
časti tela sa posuv skla zastaví a sklo sa vráti naspäť. Napriek tomu zatvárajte
okná opatrne! Inak môžete spôsobiť vážne pomliaždeniny!
Upozornenie
Ak vypnete zapaľovanie, môžete okná ešte asi 10 minút otvárať a zatvárať. Vtedy
nefunguje automatické ovládanie okien. Až keď otvoríte dvere vodiča či spolujazdca,
ovládanie okien sa úplne vypne.
Poistka proti pricviknutiu

Upozornenie
Ostatné spínače majú iba dve polohy pre otváranie a zatváranie okien. Spínač sa
musí držať tak dlho, kým sa okno neotvorí resp. nezavrie.
 Ak vypnete zapaľovanie, môžete okná ešte asi 10 minút otvárať a zatvárať. Vtedy
nefunguje automatické zatváranie okien. Až keď otvoríte dvere vodiča či spolujazdca,
ovládanie okien sa úplne vypne.

Na vetranie vnútorného priestoru vozidla počas jazdy využívajte v maximálnej
možnej miere kúriaci, chladiaci a vetrací systém vozidla. Ak sú otvorené okná, môže do
El. ovládané okná sú vybavené poistkou proti pricviknutiu. To znižuje nebezpečenstvo
pomliaždenín pri zatváraní okien.
Ak nejaká prekážka bráni zatvoreniu, posuv skla sa zastaví a sklo sa vráti naspäť do
otvorenej polohy.
Ak sa do 10 s po tomto vrátení skla pokúsite okno opäť zatvoriť a prekážka nie je
odstránená, posuv skla sa iba zastaví. V tomto čase nie je možné okná automaticky
zatvárať.
s3lo.5.book Page 43 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Odomykanie a zamykanie
Poistka proti pricviknutiu bude vyradená z funkcie, ak sa počas ďalších 10 sekúnd
pokúsite okno opäť zatvoriť - okno zatvára plnou silou!
Poruchy funkcie
Ak počkáte dlhšie ako 10 sekúnd, bude poistka proti pricviknutiu opäť funkčná.
Automatika otvárania okien mimo prevádzky
POZOR!
Okná zatvárajte opatrne! Inak môžete spôsobiť vážne pomliaždeniny!
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora nie je automatika otvárania okien
funkčná. Systém sa musí aktivovať. Postup obnovenia funkčnosti je nasledujúci:

podržte kľúč v zámku dverí vodiča v polohe pre zamykanie, kým sa všetky okná
nezatvoria,
Komfortné ovládanie okien


Pri odomykaní a zamykaní vozidla môžete okná s el. ovládaním otvárať a zatvárať
(strešné okno iba zatvárať) nasledujúcim spôsobom:
Zimná prevádzka
Otváranie okien
– Podržte kľúč v zámku dverí vodiča v polohe pre odomykanie, kým sa všetky okná
neotvoria.
– Podržte kľúč v zámku dverí vodiča v polohe pre zamykanie, kým sa všetky okná
nezatvoria.
Uvoľnením kľúča môžete zatváranie alebo otváranie okien ihneď prerušiť.

POZOR!
znovu podržte kľúč v polohe pre zamykanie ešte asi 3 s.
V zimnom období môžu okná pri zatváraní klásť následkom námrazy väčší odpor
a okno sa pri zatváraní zastaví a vracia sa o niekoľko cm naspäť.
Aby sa okno dalo zatvoriť, treba postupovať nasledujúcim spôsobom:

podržte kľúč v zámku dverí vodiča v polohe pre zamykanie, kým sa všetky okná
nezatvoria,

Zatváranie okien
kľúč uvoľnite,
ak sa zatváranie okien zastaví, musí sa cyklus zopakovať.
POZOR!
Systém je vybavený poistkou proti pricviknutiu  strana 42. Pri pricviknutí
časti tela sa posuv skla zastaví a sklo sa vráti o niekoľko cm naspäť. Napriek
tomu zatvárajte okná opatrne! Inak môžete spôsobiť vážne pomliaždeniny!
Vo vozidle zamknutom zvonku nesmú zostať žiadne osoby. Po uplynutí cca
10 minút alebo otvorením a zatvorením dverí vodiča pri vypnutom zapaľovaní
sa nedajú okná otvoriť.
 Osoba, ktorá obsluhuje komfortný systém, musí počas zatvárania okien
dbať na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu cestujúcich.
Upozornenie
Počas komfortného ovládania nie je poistka proti pricviknutiu aktívna.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
43
s3lo.5.book Page 44 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
44
Odomykanie a zamykanie
El. posuvné a výklopné strešné okno*
Úplné odsunutie
B a držte ho v tejto polohe (odpružená poloha).
– Otočte otočný spínač do polohy A
Opis
Vyklopenie
D .
– Otočte spínač do polohy A
Ak je strešné okno nastavené v komfortnej polohe, je intenzita hluku vznikajúceho
prúdom vzduchu oveľa nižšia.
Posuvná slnečná clona sa automaticky otvára spoločne so strešným oknom. Ak je
strešné okno zatvorené, môžete clonu ručne zasunúť či vysunúť.
Obr. 37 Otočný spínač el.
posuvného a výklopného
strešného okna
Strešné okno môžete ovládať otočným spínačom  obr. 37 iba vtedy, keď máte
zapnuté zapaľovanie. Otočný spínač môžete nastavovať stupňovito.
Ak vypnete zapaľovanie, môžete strešné okno ešte asi 10 minút otvárať, zatvárať
a vyklápať. Po otvorení niektorých z predných dverí už ale nemôžete strešné okno
ovládať.

Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa môže stať, že sa strešné okno
A a stlačiť vpredu na
úplne nezatvorí. Musíte preto otočný spínač nastaviť do polohy A
asi 10 sekúnd.
 Po každom núdzovom ovládaní (kľučkou) sa musí strešné okno nastaviť do
A a stlačiť vpredu na
základnej polohy. Musíte preto otočný spínač nastaviť do polohy A
asi 10 sekúnd.
Odsunutie a vyklopenie
Nastavenie do komfortnej polohy
C  obr. 37.
– Otočte kruhový spínač do polohy A
Varovanie!
Ak otvárate strešné okno v zimnom období, musíte odstrániť prípadnú námrazu, inak
hrozí poškodenie ovládacieho mechanizmu.
Zatvorenie
Zasunutie/zatvorenie strešného okna
A  obr. 37.
– Otočte otočný spínač do polohy A
Bezpečnostné zatváranie
Strešné okno je vybavené ochranou proti pricviknutiu. Ak nejaká prekážka (napr.
námraza) bráni zatvoreniu, strešné okno sa zastaví a úplne sa otvorí. Posuvné
a výklopné strešné okno môžete úplne zatvoriť bez ochrany proti pricviknutiu tak, že
A  obr. 37 vpredu, kým sa strešné okno úplne nezatvorí
spínač stlačíte v polohe A

.
POZOR!
Strešné okno zatvárajte opatrne - nebezpečenstvo poranenia!
Komfortné ovládanie
Otvorené strešné okno môžete uzatvoriť takisto zvonku.
s3lo.5.book Page 45 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Odomykanie a zamykanie
– Podržte kľúč v zámku dverí vodiča v polohe pre zamykanie, kým sa strešné okno
nezatvorí 
.
Po uvoľnení kľúča sa zatváranie okamžite preruší.
– Opatrne vyklopte kryt smerom nadol  obr. 38.
– Do otvoru zastrčte až na doraz šesťhranný kľúč veľkosti 4 a strešné okno zatvorte,
resp. otvorte.
– Kryt vráťte naspäť tak, že najskôr nasadíte plastové hroty a potom kryt zatlačte
nahor.
POZOR!
Strešné okno zatvárajte opatrne - nebezpečenstvo poranenia! Ochrana proti
pricviknutiu v prípade komfortného ovládania nefunguje.
– Poruchu nechajte odstrániť v niektorom z odborných servisov.
Upozornenie
Po každom núdzovom ovládaní (šesťhranným kľúčom) sa musí strešné okno nastaviť
A  strana 44,
do základnej polohy. Preto musíte otočný spínač nastaviť do polohy A
obr. 37 a stlačiť vpredu asi na 10 sekúnd.
Núdzové ovládanie
Obr. 38 Výrez zo stropného
panelu: miesto pre nasadenie
skrutkovača
Obr. 39 Výrez zo stropného
panelu: Núdzové ovládanie
Pri poruche na zariadení môžete strešné okno zatvoriť, resp. otvoriť ručne.
– Nasaďte plochý skrutkovač opatrne k zadnej stene krytu el. pohonu.
Ovládanie
45
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 46 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
46
Svetlá a viditeľnosť
Svetlá a viditeľnosť
Svetlá
Vypnutie denného svietenia*
– Dajte dolu kryt poistiek na bočnej strane prístrojovej dosky  strana 175.
Zapnutie a vypnutie svetiel
– Vytiahnite aktivačnú poistku č. 17 z poistkového boxu.
Stretávacie svetlá svietia, iba ak je zapnuté zapaľovanie. Po vypnutí zapaľovania sa
stretávacie svetlá automaticky vypínajú a zostávajú svietiť obrysové svetlá.
Usporiadanie spínačov vo vozidlách s riadením vpravo sa čiastočne odlišuje od
zobrazeného usporiadania  obr. 40. Symboly označujúce jednotlivé polohy
spínačov zostávajú zachované.
Pre niektoré krajiny platí, že pri zapnutom zapaľovaní svietia spoločne s obrysovými
svetlami rovnako aj stretávacie svetlá s obmedzeným jasom.
Obr. 40 Prístrojová doska:
spínač svetiel
Zapnutie obrysových svetiel
– Spínač svetiel otočte do polohy .
POZOR!
Nikdy nejazdite iba s obrysovými svetlami - nebezpečenstvo nehody! Obrysové svetlá nemajú dostatočnú intenzitu, aby osvetlili vozovku pred vami alebo
aby vás videli aj ostatní účastníci cestnej premávky. Preto vždy za tmy a slabej
viditeľnosti zapínajte stretávacie svetlá.
Zapnutie stretávacích a diaľkových svetiel
– Spínač svetiel otočte do polohy .
– Diaľkové svetlá zapnete tak, že páčku diaľkových svetiel zatlačíte smerom dopredu
 strana 49, obr. 45.
Vypnutie všetkých svetiel
– Spínač svetiel otočte do polohy 0.
Zapnutie denného svietenia*
– Dajte dolu kryt poistiek na bočnej strane prístrojovej dosky  strana 175.
– Vložte aktivačnú poistku č.17 do poistkového boxu.

Upozornenie
Ak pri zapnutých svetlách vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky a otvoríte dvere
vodiča, zaznie akustická signalizácia.
 Zatvorením dverí vodiča (zapaľovanie vypnuté) sa akustický varovný signál
dverným kontaktom vypne. Vozidlo môže byť odstavené s obrysovými svetlami.

Pri dlhodobom státí vozidla odporúčame vypnúť všetky svetlá, resp. nechať
zapnuté iba obrysové svetlá.



Uvedené spôsoby osvetlenia používajte v súlade so zákonnými ustanoveniami.
Ak nastane porucha na spínači svetiel, automaticky sa rozsvieti stretávacie svetlá.
V chladnom, resp. vlhkom počasí sa môžu svetlomety zvnútra na prechodný čas
orosiť.
 Rozhodujúci vplyv na orosenie má veľkosť rozdielu teplôt vo vnútri svetlometu
a pred svetlometom.
s3lo.5.book Page 47 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Svetlá a viditeľnosť
 Po zapnutí svetiel sa orosenie čoskoro stratí. Môže ešte prípadne zostať na okrajoch svetlometov.
Pri zapnutom koncovom hmlovom svetle svieti na prístrojovom paneli kontrolné
svetlo   strana 25.
 Orosenie sa môže vyskytnúť aj na spätných a smerových svetlách.
Ak zapnete koncové hmlové svetlo pri jazde s prívesom, ktorý je pripojený na ťažné
zariadenie zabudované z výrobného závodu, svieti koncové hmlové svetlo iba na
prívese.
 Orosenie svetlometov nemá vplyv na ich životnosť.
Hmlové svetlomety* 
47
Koncové hmlové svetlo je umiestnené v skupinových svetlách na strane vodiča.
Varovanie!
Aby nedochádzalo k oslňovaniu vodičov idúcich za vami, mali by ste koncové hmlové
svetlo zapínať iba pri zhoršenej viditeľnosti (rešpektujte odlišné zákonné
ustanovenia).
Osvetlenie prístrojov* 
Intenzitu osvetlenia prístrojov môžete regulovať.
Obr. 41 Prístrojová doska:
spínač svetiel
Zapnutie hmlových svetlometov
– Spínač svetiel otočte najprv do polohy  alebo   obr. 41.
1 .
– Spínač svetiel povytiahnite do polohy A
Keď sú zapnuté hmlové svetlomety, svieti symbol  vedľa spínača svetiel jasnejšie
a zároveň kontrolné svetlo  strana 27 na prístrojovom paneli.
Obr. 42 Prístrojová doska:
osvetlenie prístrojov
Koncové hmlové svetlo 
Osvetlenie prístrojov
Zapnutie koncového hmlového svetla
– Spínač svetiel otočte najprv do polohy  alebo   obr. 41.
2 .
– Spínač povytiahnite do polohy A
– Zapnite svetlá.
– Otáčajte regulátorom  obr. 42, kým nenastavíte vami požadovanú intenzitu
osvetlenia prístrojov.
Keď vozidlo nie je vybavené hmlovými svetlometmi*, zapína sa koncové hmlové svetlo
2 . Tento
po otočení spínača svetiel do polohy  a vytiahnutím priamo do polohy A
spínač nemá dve polohy, ale iba jednu.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 48 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
48
Svetlá a viditeľnosť
Nastavenie sklonu hlavných svetlometov 
Spínač varovných svetiel 
Ak sú zapnuté stretávacie svetlá, môžete dosah svetlometov prispôsobiť
zaťaženiu vozidla.
Obr. 44 Prístrojová doska:
spínač varovných svetiel
Obr. 43 Prístrojová doska:
nastavenie sklonu svetlometov
– Otáčajte regulátorom  obr. 43, kým nenastavíte sklon svetlometov tak, aby vaše
vozidlo neoslňovalo ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov protiidúcich vozidiel.
Polohy nastavenia
Polohy svetlometov zodpovedajú približne nasledujúcemu stavu zaťaženia:
- Predné sedadlá sú obsadené, batožinový priestor je prázdny.
A
I
Vozidlo je plne obsadené, batožinový priestor je prázdny.
A
II Vozidlo je plne obsadené, batožinový priestor je naložený.
A
III Sedadlo vodiča je obsadené, batožinový priestor je naložený.
A
Varovanie!
Nastavte sklon svetlometov vždy tak, aby ste neoslňovali protiidúce vozidlá.
Upozornenie
Svetlomety so xenónovými výbojkami po zapnutí zapaľovania a počas jazdy automaticky prispôsobujú svoju polohu zaťaženiu vozidla a jazde (napr. zrýchľovanie,
brzdenie).
– Varovné svetlá zapnite, resp. vypnite stlačením spínača   obr. 44.
Pri zapnutých varovných svetlách blikajú všetky smerové svetlá vozidla súčasne.
Kontrolné svetlo smerových svetiel a kontrolné svetlo v spínači blikajú takisto
spoločne. Varovné svetlá môžete zapnúť aj pri vypnutom zapaľovaní.
Ak dôjde k nehode s aktiváciou airbagu, varovné svetlá sa automaticky zapnú.
Pri používaní varovných svetiel rešpektujte zákonné ustanovenia.
Upozornenie
Varovné svetlá zapnite, ak napríklad:


dôjdete na koniec dopravnej zápchy,
máte nejakú technickú poruchu alebo ste v núdzovej situácii.
s3lo.5.book Page 49 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Svetlá a viditeľnosť
Páčka smerových   a diaľkových svetiel 
Parkovacie svetlá 
Páčkou smerových a diaľkových svetiel ovládate takisto parkovacie
svetlá a svetelnú húkačku.
– Vypnite zapaľovanie.
49
– Zatlačte páčku hore, resp. dolu - rozsvietia sa pravé, resp. ľavé parkovacie svetlá.
Poznámky k funkcii svetiel

Smerové svetlá pracujú iba pri zapnutom zapaľovaní. Súčasne bliká príslušné
kontrolné svetlo  alebo  na prístrojovom paneli.


Po prejazde zákrutou a po odbočení sa smerové svetlá automaticky vypnú.
Ak je žiarovka smerového svetla chybná, bliká kontrolné svetlo asi dvakrát
rýchlejšie.

Ak zapnete parkovacie svetlá, rozsvieti sa na príslušnej strane vozidla obrysové
svetlo. Parkovacie svetlá svietia iba pri vypnutom zapaľovaní.
Obr. 45 Páčka smerových svetiel
a prepínania diaľkových svetiel
Páčka smerových a diaľkových svetiel má tieto funkcie:

Ak nie je páčka po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania v strednej polohe, spustí sa po
otvorení dverí vodiča akustická signalizácia. Po zatvorení dverí sa akustická signalizácia
vypne.
Varovanie!
Smerové svetlá pravé  a ľavé 
– Zatlačte ovládaciu páčku nahor, resp. nadol  obr. 45.
– Ak potrebujete sami určiť čas, počas ktorého budú smerové svetlá pracovať, napr.
pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do iného, podržte páčku pred hornou,
resp. dolnou aretačnou polohou.
Diaľkové svetlá 
– Zapnite stretávacie svetlá.
Diaľkové svetlá, resp. svetelnú húkačku používajte iba vtedy, keď nimi neoslňujete
ostatných účastníkov cestnej premávky.
Upozornenie
Používajte opísané osvetľovacie a signalizačné funkcie v súlade so zákonnými
ustanoveniami.
Funkcia Coming-Home*
– Ovládaciu páčku odtlačte od volantu.
– Diaľkové svetlá vypnete, keď vrátite páčku naspäť do pôvodnej polohy.
Svetelná húkačka 
– Páčku pritiahnite k volantu (odpružená poloha) - svietia diaľkové svetlá a kontrolné
svetlo na prístrojovom paneli.
Funkcia umožňuje rozsvietenie stretávacích svetiel na krátky čas po opustení vozidla,
napr. pre osvetlenie cesty domov a pod.
Navolenie funkcie
– Vypnite svetlá.
– Vypnite zapaľovanie.
– Bliknite diaľkovými svetlami (svetelná húkačka).
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 50 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
50
Svetlá a viditeľnosť
Svetlá na čítanie*
– Otvorte a zatvorte dvere vodiča.
B .
– Svetlá na čítanie vpravo či vľavo zapnete, resp. vypnete stlačením spínača A
Ak zostanú dvere otvorené, svetlo svieti asi 3 min.
Ak zostanú dvere zatvorené, svetlo svieti asi 30 s.
Osvetlenie odkladacej schránky na strane spolujazdca*
– Otvorte veko odkladacej schránky, osvetlenie schránky sa rozsvieti.
Vnútorné osvetlenie
– Zatvorte odkladaciu schránku, svetlo zhasne.
Vnútorné osvetlenie vozidla vpredu a odkladacej schránky na
strane spolujazdca
Vo vozidlách s centrálnym zamykaním sa vnútorné osvetlenie rozsvieti asi na 20 s po
odomknutí vozidla, po otvorení dverí alebo vytiahnutí kľúča zo zapaľovania (ak je
spínač príslušného vnútorneho svetla v polohe spínania dverovým kontaktom).
Ak zostanú dvere otvorené, vnútorné svetlo do 60 minút zhasne, aby sa nevybíjal
akumulátor.
Upozornenie
Výmenu žiaroviek odporúčame nechať urobiť v odbornom servise.
Vnútorné osvetlenie zadnej časti vozidla*
Obr. 46 Výrez zo stropného
panelu: Vnútorné osvetlenie
vpredu
Zapnutie vnútorného svetla
A doľava, objaví sa symbol   obr. 46.
– Prepnite spínač A
Vypnutie vnútorného svetla
A do strednej polohy O.
– Prepnite spínač A
A doprava, objaví sa symbol O.
– Pri type bez svetiel na čítanie prepnite spínač A
Spínanie dverným kontaktom (predné a zadné* dvere)
A doprava, objaví sa symbol .
– Prepnite spínač A
A do strednej polohy .
– Pri type bez svetiel na čítanie prepnite spínač A
Obr. 47 Zadné svietidlo
Vnútorné osvetlenie zadnej časti vozidla  obr. 47 sa zapína a vypína stlačením skla
v mieste prelisu.
Pre vnútorné osvetlenie zadnej časti vozidla platia tie isté zásady ako pri vnútornom
osvetlení prednej časti vozidla  strana 50.
s3lo.5.book Page 51 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Svetlá a viditeľnosť
Upozornenie
Upozornenie k životnému prostrediu
Výmenu žiarovky odporúčame nechať urobiť v odbornom servise.
Osvetlenie batožinového priestoru*
Osvetlenie je umiestnené v ľavej hornej (pravej - Combi) časti batožinového priestoru.
Ihneď ako sa sklo rozmrazí alebo odhmlí, vyhrievanie vypnite. Znížená spotreba elektrického prúdu pôsobí priaznivo na spotrebu pohonných látok  strana 130, „Šetrite
elektrickú energiu“.
Slnečné clony
Osvetlenie sa automaticky zapne, ak otvoríte veko batožinového priestoru. Keď
zostane veko otvorené dlhšie ako 30 minút, osvetlenie batožinového priestoru sa
automaticky vypne.
Viditeľnosť
Vyhrievanie zadného skla
Obr. 49 Slnečná clona: vyklopenie
Slnečné clony sa dajú natočiť aj k bočnému oknu vytiahnutím clony z držiaku. Clona
nad zrkadlom* sa dá iba sklopiť.  obr. 49.
Slnečné clony s osvetlením*
Po odklopení viečka sa rozsvieti osvetlenie kozmetického zrkadielka.
Obr. 48 Spínač vyhrievania
zadného skla
– Vyhrievanie zadného skla zapnete, resp. vypnete stlačením spínača   obr. 48 kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti, resp. zhasne.
Vyhrievanie zadného skla môžete zapnúť iba, ak je zapnuté zapaľovanie.
Pri zapnutí vyhrievania zadného skla je pri vozidlách s el. sťahovaním okien súčasne
zapnuté aj vyhrievanie vonkajších zrkadiel.
Ovládanie
51
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 52 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
52
Svetlá a viditeľnosť
Stierače a ostrekovače
Umývacia a stieracia automatika čelného skla
Stierače
5 , stierače a ostrekovače
– Pritiahnite páčku k volantu do odpruženej polohy A
pracujú ihneď.
Stierače a umývacia automatika sa ovládajú páčkou stieračov.
– Páčku uvoľnite. Ostrekovače prestanú pracovať a stierače vykonajú ešte 1 až 3
zotrenia (podľa dĺžky ostreknutia).
Dažďový snímač*
1 .
– Zatlačte páčku stieračov do polohy A
A môžete individuálne nastaviť citlivosť snímača.
– Pomocou spínača A
– Po vypnutí zapaľovania musíte snímač opäť aktivovať pohybom páčky do polohy
0 a potom naspäť do polohy A
1 .
A
Stieranie zadného skla*
Obr. 50 Páčka stieračov
6 , stierač stiera každých 6 sekúnd.
– Zatlačte páčku smerom od volantu do polohy A
Páčka stieračov  obr. 50 má tieto polohy:
Umývacia a stieracia automatika zadného skla*
Jednorazové zotrenie skla
7 , stierač a ostrekovač
– Zatlačte páčku smerom od volantu do odpruženej polohy A
pracujú. Kým držíte páčku v tejto polohe, stierač aj ostrekovač pracujú - odpružená
poloha.
– Ak chcete iba krátko zotrieť čelné sklo, zatlačte páčku dolu do odpruženej polohy
4 .
A
Stieranie v intervaloch
1 .
– Zatlačte páčku hore do pevnej polohy A
A nastavte požadovaný interval medzi jednotlivým stieraním skla.
– Spínačom A
Pomalé stieranie
2 .
– Zatlačte páčku hore do pevnej polohy A
Rýchle stieranie
3 .
– Zatlačte páčku hore do pevnej polohy A
– Páčku uvoľnite, ostrekovač prestane pracovať a stierač vykoná ešte 1 až 3 zotrenia
6 .
(podľa dĺžky ostreknutia). Po uvoľnení zostane páčka v polohe A
Vypnutie stieračov
0 .
– Vráťte páčku do základnej polohy A
Stierače a ostrekovače fungujú iba pri zapnutom zapaľovaní.
Dažďový snímač* automaticky riadi interval stierania podľa hustoty dažďa.
Dýzy ostrekovačov čelného skla sú pri zapnutom zapaľovaní vyhrievané*.
Doplnenie kvapaliny v ostrekovačoch  strana 157.
s3lo.5.book Page 53 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Svetlá a viditeľnosť

Pripevnenie stieracej lišty
POZOR!
Na zaistenie dobrého výhľadu a bezpečnej jazdy je nevyhnutný bezchybný
stav stieracích líšt  strana 53, „Výmena stieracích líšt predného skla“.
 Pri nízkych teplotách použite ostrekovače až potom, keď sa čelné sklo
zohreje. Prostriedok na čistenie skiel by mohol primrznúť ku sklu a obmedziť
výhľad.

Dažďový snímač funguje iba ako asistent. Nezbavuje vodiča povinnosti
ručne nastaviť funkciu stieračov podľa podmienok viditeľnosti.
Varovanie!
Pred prvým zapnutím stieračov v prípade mrazu najprv vyskúšajte, či stierače
neprimrzli! Ak by ste primrznuté stierače zapli, mohli by ste tým poškodiť tak stieracie
lišty, ako aj motorček stieračov.
– Pružnú časť uchytenia zacvaknite až počuteľné zaklapne do ramienka stierača.
– Preskúšajte, či je stieracia lišta správne upevnená.
Na zaistenie dokonalého výhľadu je nevyhnutný bezchybný stav stieracích líšt. Stieracie gumy nesmú byť znečistené prachom, zvyškami hmyzu a konzervačných voskov.
Príčinou zadrhávania stieracích líšt, resp. ich zlej funkcie, býva veľmi často znečistenie
zvyškami konzervačného vosku z automatických umývačiek. Preto po každom
prejazde umývacím boxom s konzerváciou treba vyčistiť a odmastiť okraje stieracích líšt.
POZOR!
 Pri neopatrnej manipulácii so stieračom hrozí nebezpečenstvo poškodenia
čelného skla ramienkom stierača.

Aby stierače nenechávali na skle stopy, pravidelne čistite stieracie lišty
prostriedkom na čistenie okien. Ak je znečistenie silnejšie, napr. zvyškami
hmyzu, vyčistite stieracie lišty špongiou alebo handrou.
Výmena stieracích líšt predného skla
 Z bezpečnostných dôvodov meňte stieracie lišty raz až dvakrát do roka.
Kúpiť ich môžete v odborných servisoch.
Výmena stieracej lišty zadného skla (Octavia)*
Obr. 51 Stieracia lišta predného
skla
Vyňatie stieracej lišty
– Odklopte ramienko stierača od skla a stieraciu lištu nastavte do vodorovnej polohy

.
Obr. 52 Stieracia lišta zadného
skla
A a súčasne stlačte stieraciu lištu v smere ku
– Zatlačte na pružnú časť uchytenia A
B - pozor na nebezpečenstvo rozbitia čelného skla.  obr. 51 
sklu A
.
Ovládanie
53
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 54 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
54
Svetlá a viditeľnosť
Vyňatie stieracej lišty
Vonkajšie zrkadlá
– Vyklopte ramienko stierača  strana 53, obr. 52.
– Jednou rukou uchopte ramienko stierača v jeho hornej časti.
– Druhou rukou uchopte uprostred stieraciu lištu a demontujte ju pohybom v smere
B .
šípky A
Pripevnenie stieracej lišty
– Spojte ramienko stierača a stieracej lišty vzájomným zatlačením do seba - pozri
A .
šípka A
– Preskúšajte, či je stieracia lišta správne upevnená.
Obr. 53 Vnútorná časť dverí:
ovládacie koliesko
Platia tu tie isté zásady ako  strana 53, „Výmena stieracích líšt predného skla“.
Vyhrievanie vonkajších zrkadiel je funkčné iba vtedy, keď je zapnuté zapaľovanie.
Spätné zrkadlá
Elektricky nastaviteľné vonkajšie zrkadlá*
Ručne zatieniteľné vnútorné zrkadlo
Nastavte pri zapnutom zapaľovaní vykývnutím ovládacieho kolieska vedľa vnútornej
kľuky v smere šípok  obr. 53.
Spätné zrkadlá musia byť pred začiatkom jazdy nastavené tak, aby vodičovi za všetkých
okolností umožňovali výhľad za vozidlo.
Poloha 
Základné nastavenie
Poloha L
– Nastavte páčku na spodnej hrane zrkadla smerom dopredu.
Zatienenie zrkadla
– Zatlačte páčku na spodnej hrane zrkadla smerom dozadu.
Vyhrievanie vonkajších zrkadiel (iba vo vozidlách s el. sťahovaním okien).
Ovládanie súčasne ľavého a pravého zrkadla (platí pre vozidlá s el. sťahovaním okien).
Ovládanie ľavého zrkadla (platí pre vozidlá bez el. sťahovania okien).
Poloha R
Ovládanie pravého zrkadla.

POZOR!
Konvexné (vypuklé) alebo asférické (nerovnako zakrivené) zrkadlá
rozširujú výhľad dozadu. Objekty sa však zobrazujú zmenšené. Preto sa môžu
tieto zrkadlá používať pre odhad vzdialenosti iba v obmedzenej miere.

Ak je to možné, používajte na odhad vzdialenosti vozidiel idúcich za vami
vnútorné zrkadlo.
s3lo.5.book Page 55 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Svetlá a viditeľnosť


Upozornenie
Nedotýkajte sa skiel vonkajších zrkadiel, ak sa práve vyhrievajú.
Pri poruche elektrického nastavovania môžete obidve sklá zrkadiel nastaviť rukou
zatlačením na ich okraj.

V prípade poruchy ovládania zrkadiel sa obráťte na odborný servis.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
55
s3lo.5.book Page 56 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
56
Sedadlá a odkladacie priestory
Sedadlá a odkladacie priestory
Predné sedadlá
Nastavenie predných sedadiel
Zásadne platí
Predné sedadlá môžete nastavovať rôznymi spôsobmi, a tým ich prispôsobiť telesným
rozmerom vodiča a spolujazdca. Správne nastavenie sedadiel je dôležité najmä pre:





bezpečné a rýchle dosiahnutie ovládacích prvkov;
uvoľnené, neunavujúce držanie tela;
maximálny ochranný účinok bezpečnostných pásov a systému airbagov.
Obr. 54 Ovládacie prvky nastavenia sedadla
POZOR!
Nikdy nevozte viac osôb, ako je vo vozidle miest na sedenie.
Každý cestujúci musí mať správne zapnutý a vedený bezpečnostný pás,
ktorý patrí k jeho sedadlu. Deti musia byť istené vhodnými zádržnými systémami  strana 114, „Bezpečná preprava detí“.

Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere
1  obr. 54 hore a posuňte sedadlo do požadovanej
– Zatiahnite ovládaciu páku A
polohy.
Predné sedadlá, hlavové opierky a bezpečnostné pásy sa vždy musia
nastaviť podľa telesnej výšky, aby vám a vašim spolucestujúcim poskytli
optimálnu ochranu.
1 posuňte sedadlo tak, aby počuteľne zapadla
– Po uvoľnení ovládacej páky A
poistka aretácie polohy sedadla.
Počas jazdy majte nohy vždy v priestore, ktorý je určený pre nohy - nikdy ich
nedávajte na prístrojovú dosku, do okien alebo na sedadlá! To sa týka najmä
spolujazdca. V prípade brzdenia alebo nehody by ste sa tak vystavovali
zvýšenému nebezpečenstvu poranenia. Pri aktivácii airbagu si nesprávnou
polohou sedenia môžete spôsobiť smrteľné zranenia!
Nastavenie výšky sedadla*


Je dôležité, aby vodič aj spolujazdec stále udržiavali vzdialenosť minimálne
25 cm od volantu, resp. od prístrojovej dosky. Keď túto minimálnu vzdialenosť
nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života! Okrem toho musia byť predné sedadlá a opierky
hlavy vždy v správnej polohe vzhľadom na telesnú výšku.
 V priestore pre nohy sa nesmú ukladať žiadne predmety, pretože pri náhlej
zmene jazdy alebo brzdení sa tieto predmety môžu dostať do priestoru
pedálov. Potom by ste neboli schopní zošliapnuť spojku, brzdiť alebo pridať
plyn.
2 hore a uvoľnite, kým nedosiahnete
– Opakovane zatiahnite ovládaciu páku A
požadované zvýšenie polohy sedadla.
2 dolu a uvoľnite, kým nedosiahnete
– Opakovane zatlačte ovládaciu páku A
požadované zníženie polohy sedadla.
Nastavenie sklonu operadla
3  obr. 54 tak, aby
– Operadlo odľahčite (neopierajte sa oň) a otáčajte kolieskom A
ste nastavili jeho požadovaný sklon.
Nastavenie bedrovej opierky*
4 , kým nenastavíte optimálne vyklenutie čalúnenej časti
– Otáčajte kolieskom A
v oblasti bedrovej chrbtice.
s3lo.5.book Page 57 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Sedadlá a odkladacie priestory
Sedadlo vodiča by malo byť nastavené tak, aby vodič mohol mierne pokrčenými
nohami zošliapnuť pedále na doraz.
Sklon operadla vodiča by mal byť nastavený tak, aby mohol vodič mierne pokrčenými
rukami dosiahnuť na najvyšší bod volantu.

Nastavenie bedrovej opierky
C mechanicky nastavte bedrovú opierku.
– Otáčaním ovládacieho kolieska A
A sa nastavuje sedadlo nahor/nadol a dopredu/nazad, spínačom A
B sa
Spínačom A
opora sklápa dopredu alebo nazad.
POZOR!
Sedadlo vodiča nastavujte iba vtedy, keď vozidlo stojí - nebezpečenstvo
nehody!
 Výšku nastavujte opatrne! Nepozorné nastavovanie môže spôsobiť
pomliaždeniny.

Počas jazdy nesmú byť operadlá sklopené príliš dozadu, lebo sa tým
obmedzuje účinnosť bezpečnostných pásov a systému airbagov - nebezpečenstvo poranenia!
Elektrické nastavenie predných sedadiel*
57

POZOR!
Sedadlo vodiča nastavujte iba vtedy, keď vozidlo stojí - nebezpečenstvo
nehody!

Pri nastavovaní sedadla dávajte pozor! Nepozorným alebo nekontrolovaným nastavovaním môžete spôsobiť pomliaždeniny.
 Vzhľadom na to, že sedadlo sa dá nastavovať takisto aj pri vypnutom
zapaľovaní (aj po vytiahnutí kľúča zo spínacej skrinky), nikdy by nemali zostať
vo vozidle deti bez dozoru.

Počas jazdy nesmú byť operadlá sklopené príliš dozadu, lebo sa tým
obmedzuje účinnosť bezpečnostných pásov a systému airbagov - nebezpečenstvo poranenia!
Nastavenie sedadiel
Upozornenie
Ak sa pri nastavovaní náhodne zastaví posuv, stlačte opätovne spínač posuvu v danom
smere a prejdite celú dráhu posuvu.
Uloženie nastavenia do pamäte
Obr. 55 Pohľad z boku: ovládacie prvky nastavenia sedadla
Nastavenie sedadiel
– Zaujmite správnu polohu pri sedení  strana 56.
Obr. 56 Sedadlo vodiča:
pamäťová tlačidlá a tlačidlo
MEM OFF
A alebo A
B  obr. 55 v smere požadovaného nastavenia.
– Stlačte spínač A
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 58 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
58
Sedadlá a odkladacie priestory
Uloženie nastavenia sedadla a vonkajších zrkadiel na jazdu vpred
– Zapnite zapaľovanie.
– Nastavte sedadlo  strana 57.

S každým novým nastavením sedadla a vonkajších zrkadiel na jazdu dopredu a ich
uložením do pamäte treba uložiť do pamäte rovnako aj individuálne nastavenie
pravého vonkajšieho zrkadla pri cúvaní.
– Nastavte obidve zrkadlá  strana 54.
Priradenie diaľkového ovládania* pamäťovým tlačidlám
D a tlačidlo podržte asi 3 s, kým akustický
– Stlačte jedno z pamäťových tlačidiel A
signál nepotvrdí uloženie do pamäte. Nastavenie pre toto tlačidlo je uložené do
pamäte.
Po uložení nastavenia sedadla a zrkadiel do pamäte máte 10 sekúnd na to, aby ste
nasledujúcim spôsobom priradili diaľkovému ovládaniu určité pamäťové tlačidlo.
Uloženie nastavenia zrkadla pre cúvanie*
– Zapnite zapaľovanie.
– Prepnite ovládanie zrkadiel do polohy   strana 54.
– Zaraďte spätný chod.
– Nastavte pravé zrkadlo do požadovanej polohy  strana 54.
– Vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky.
– Stlačte tlačidlo na odomknutie vozidla  strana 39 a podržte ho stlačené asi 1 s,
kým akustický signál nepotvrdí priradenie. Nastavenie je uložené pod príslušným
pamäťovým tlačidlom.
Aby bolo možné vyvolávať pomocou diaľkového ovládania nastavenia, ktoré sú
uložené v pamäti, musíte jedno pamäťové tlačidlo priradiť diaľkovému ovládaniu.
D a tlačidlo podržte asi na 3 sekundy, kým
– Stlačte jedno z pamäťových tlačidiel A
akustický signál nepotvrdí uloženie do pamäte. Nastavenie zvoleného tlačidla je
uložené v pamäti.
Ďalší kľúč s diaľkovým ovládaním získate v prípade potreby v odbornom servise
a tomuto kľúču môžete priradiť ďalšie pamäťové tlačidlo.
E sa dá systém pamäti kedykoľvek vyradiť z činnosti. Sedadlo a vonkajšie
Tlačidlom A
zrkadlá sa dajú ovládať aj ručne.

Pamäťové tlačidlá

Pamäť sedadla umožňuje uložiť do pamäte individuálnu polohu sedadla vodiča
D  strana 57,
a vonkajších spätných zrkadiel. Každému z troch pamäťových tlačidiel A
obr. 56 sa môže priradiť vždy jedna individuálna poloha, tzn. celkom tri. Po stlačení
D sa sedadlo a vonkajšie spätné zrkadlá autopríslušného pamäťového tlačidla A
maticky nastavia do prednastavenej polohy, ktorá bola tomuto tlačidlu priradená
 strana 58.

Upozornenie
Odporúčame začať s obsadzovaním tlačidiel spredu a každému ďalšiemu nastaveniu (vodičovi) prideliť ďalšie tlačidlo.

Každým novým uložením do pamäte sa ruší predchádzajúce uloženie.
Upozornenie
Ak bolo diaľkovému ovládaniu už skôr priradené určité pamäťové tlačidlo,
premaže sa toto novým priradením.
Ak diaľkovému ovládaniu priradíte pamäťové tlačidlo, ktoré bolo už skôr priradené
inému diaľkovému ovládaniu, premaže sa aj v tomto prípade staré priradenie novým.
 Priradenie pamäťového tlačidla diaľkovému ovládaniu však zostane po novom
nastavení sedadla a zrkadiel zachované.
Vyvolanie nastavenia sedadla a zrkadiel na jazdu vpred
D
Nastavenia uložené v pamäti môžete vyvolať pamäťovým tlačidlom A
alebo diaľkovým ovládaním*.
Vyvolanie uloženého nastavenia sedadla a zrkadiel môžete z bezpečnostných
dôvodov vykonávať iba pri vypnutom zapaľovaní. Môžete to urobiť dvomi spôsobmi:
s3lo.5.book Page 59 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Sedadlá a odkladacie priestory
Vyvolanie pamäťovým tlačidlom
– Krátkym stlačením: stlačte krátko pri otvorených dverách požadované pamäťové
D  strana 57, obr. 56. Sedadlo a vonkajšie zrkadlá sa automaticky
tlačidlo A
nastavia do polohy, ktorá je uložená v pamäti.
D pri
– Dlhým stlačením: stlačte a držte požadované pamäťové tlačidlo A
otvorených alebo zatvorených dverách vodiča tak dlho, kým sa sedadlo a vonkajšie
zrkadlá automaticky nenastavia do polohy, ktorá je uložená v pamäti.
59
systém opäť zapnúť. Ak sa preruší vyvolané nastavovanie, nebude nastavenie
dokončené.
E takisto v prípade, že bude
Pamäťový systém odporúčame vypnúť vypínačom A
vozidlo na prechodný čas používané vodičom, ktorého nastavenie sedadla
a vonkajších zrkadiel nemá byť uložené do pamäte.
Hlavové opierky
Vyvolanie pomocou diaľkového ovládania*
– Ak sú dvere vodiča zatvorené a zapaľovanie je vypnuté, krátko stlačte tlačidlo na
odomknutie vozidla na diaľkovom ovládaní  strana 39 a potom otvorte dvere
vodiča.
– Sedadlo a vonkajšie zrkadlá sa automaticky nastavia do polôh uložených v pamäti.
Vyvolanie nastavenia zrkadla na cúvanie*
– Pred zaradením spätného chodu prepnite ovládač nastavenia zrkadiel do polohy 
 strana 54.
Obr. 57 Hlavová opierka: nastavenie
Núdzové vypnutie
– Stlačte akékoľvek tlačidlo na sedadle vodiča.
Upozornenie
Ak stlačíte počas automatického nastavovania sedadla a vonkajších zrkadiel opäť
pamäťové tlačidlo, celý proces vyvolania uloženého nastavenia sa preruší. Po
opätovnom stlačení toho istého tlačidla bude vyvolanie uloženého nastavenia
dokončené. Ak sa stlačí jedno z obidvoch ďalších pamäťových tlačidiel, vyvolá sa
nastavenie, ktoré je pod ním uložené.
Obr. 58 Vyňatie hlavovej
opierky
E
Upozornenie na používanie vypínača pamäťového systému A
E  strana 57, obr. 56 pamäťového systému je pamäťový
Po stlačení vypínača A
systém vyradený z prevádzky. Sedadlo a vonkajšie zrkadlá môžete nastavovať iba
E môžete pamäťové
ručne. Opätovným stlačením vypínača pamäťového systému A
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Najúčinnejšiu ochranu poskytuje hlavová opierka vtedy, keď je jej horná hrana v jednej
priamke s temenom vašej hlavy.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 60 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
60
Sedadlá a odkladacie priestory
Nastavenie výšky opierok
Zadné sedadlá
A
– Uchopte opierku obidvomi rukami zo strán a posuňte ju v smere šípky A
 strana 59, obr. 57 nahor alebo nadol.
Sklopenie zadných sedadiel
Naklápanie opierky
B  strana 59,
– Opierku môžete prispôsobiť hlave naklápaním v smere šípky A
obr. 57. Prispôsobením opierky sa zvyšuje pohodlie prepravovanej osoby.
Demontáž a montáž opierky
– Vysuňte opierku z operadla až na doraz.
– Stlačte poistku v smere šípky  strana 59, obr. 58 a opierku vytiahnite.
– Pri spätnej montáži zasúvajte opierku smerom dolu do operadla, kým poistka
počuteľne nezaklapne.
Obr. 59 Sklopenie sedacej časti
Nastavenie opierok musí byť prispôsobené fyzickým rozmerom používateľov. Správne
nastavenie opierok vytvára spoločne s bezpečnostnými pásmi účinnú ochranu cestujúcich vo vozidle  strana 98.

POZOR!
Hlavové opierky musia byť správne nastavené, aby neprišlo k ohrozeniu
zdravia pri nehode.

Nikdy nejazdite s demontovanými opierkami hlavy - nebezpečenstvo
poranenia!
Obr. 60 Odistenie operadla
Priestor pre náklad môžete zväčšiť sklopením zadných sedadiel dopredu. Pred
sklápaním zadných sedadiel sa musí upraviť poloha predných sedadiel a lakťové opory
tak, aby po sklopení nedošlo k vzájomnej deformácii či poškodeniu sedadiel.
Sklopenie sedadiel
– Pred sklopením zadných sedadiel upravte polohu predných sedadiel tak, aby sa
sklopenými zadnými sedadlami nepoškodili.
1 a v smere šípky A
2  obr. 59 ju
– Sedaciu časť povytiahnite v smere šípky A
vyklopte dopredu.
s3lo.5.book Page 61 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Sedadlá a odkladacie priestory
– Zatiahnutím zaisťovacieho tlačidla  strana 60, obr. 60 uvoľnite operadlá a sklopte
ich úplne dopredu.
– Demontujte z operadiel hlavové opierky a operadlá sklopte úplne dopredu.
– Hlavové opierky sa dajú zasunúť do otvorov v sklopených sedadlách.
POZOR! Pokračovanie

Operadlá musia byť bezpečne zaistené, aby sa nemohli pri náhlom zabrzdení posunúť predmety z batožinového priestoru do priestoru pre cestujúcich
- nebezpečenstvo poranenia.

Ak sú predné sedadlá príliš vzadu, odporúčame pred sklopením operadiel vybrať
zadné hlavové opierky. Demontované opierky uložte tak, aby sa nepoškodili
a neznečistili. Rešpektujte pokyny uvedené na  strana 63, „Batožinový priestor“.
Dbajte na to, aby boli operadlá zadných sedadiel správne zaistené. Iba tak
môže trojbodový bezpečnostný pás na prostrednom sedadle spoľahlivo plniť
svoju funkciu.
Uvedenie sedadiel do pôvodnej polohy
Ak vraciate operadlo naspäť do zaistenej polohy, odložte zadný krajný
bezpečnostný pás za hranu bočného obloženia. Zamedzíte tak zachyteniu pásu
medzi oporu a bočné obloženie, a tým aj prípadnému poškodeniu pásu.

Vytiahnutie sedadla
Obr. 61 Zaistenie operadla
Uvedenie sedadiel do pôvodnej polohy
Obr. 62 Vytiahnutie sedadiel
– Do čiastočne zdvihnutého operadla zasuňte hlavové opierky.
A  obr. 61 odložte za hranu bočného
– Zadný krajný bezpečnostný pás A
obloženia.
Batožinový priestor môžete ešte viac zväčšiť vytiahnutím zadného sedadla.
– Vráťte operadlo do pôvodnej polohy, kým zaisťovacie tlačidlo nezaklapne - skontrolujte ťahom.
Vytiahnutie
– Sedadlo vráťte do pôvodnej polohy.
– Zatlačte na drôtené strmene v smere šípok  obr. 62 a vytiahnite sedadlo
z úchytov.

POZOR!
Po narovnaní sedacích častí a operadiel musia byť pásy a zámky pásov
v pôvodnej polohe - pripravené na použitie.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
– Odklopte sedadlo.
Vloženie
– Zatlačte na drôtené strmene v smere šípok a nasaďte ich do úchytov.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
61
s3lo.5.book Page 62 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
62
Sedadlá a odkladacie priestory
– Uveďte sedadlo do pôvodnej polohy.

Varovanie!
Aby ste nepoškodili prvky vyhrievania sedadiel, nemali by ste na sedadlách kľačať
ani ich iným spôsobom bodovo zaťažovať.
Vyhrievanie predných sedadiel*


Nečistite sedadlá mokrou cestou  strana 140.
Upozornenie
Odporúčame zapínať spínače vyhrievania sedadiel až po naštartovaní motora. Tým
sa výrazne šetrí kapacita akumulátora.

Ak poklesne napätie v palubnej sieti, automaticky sa vypne vyhrievanie sedadiel,
aby bol zaistený dostatok el. energie pre riadenie motora.
Obr. 63 Prístrojová doska:
otočný regulátor vyhrievania
predných sedadiel
Plochy sedacích častí a operadiel na predných sedadlách môžete pri zapnutom
zapaľovaní elektricky vyhrievať.
Pedále
Z hľadiska bezpečnosti ovládania pedálov používajte podložky pod nohy iba zo sortimentu originálneho príslušenstva Škoda.
Ovládanie pedálov nesmie byť za žiadnych okolností obmedzené!
Predné sedadlá
– Otáčaním príslušného regulátora  obr. 63 môžete zapnúť a regulovať vyhrievanie sedadiel na strane vodiča, resp. spolujazdca.
– Vyhrievanie vypnete otočením príslušného regulátora do kľudovej polohy „0“.
POZOR!
Ak trpíte vy, resp. spolujazdec, zníženým vnímaním bolesti alebo teploty, napr.
v dôsledku požití nejakých liekov, ochrnutia alebo chronického ochorenia
(napr. cukrovky), odporúčame vám, aby ste vyhrievanie sedadla nepoužívali.
Mohlo by dôjsť k ťažko zahojiteľným popáleninám na chrbte, zadnej časti tela
a nohách. Ak aj napriek tomu chcete používať vyhrievanie sedadiel,
odporúčame pri dlhších cestách zaradiť pravidelné prestávky, aby sa telo
v týchto prípadoch mohlo zotaviť zo zaťaženia jazdou. Pre posúdenie vašej
konkrétnej situácie sa obráťte na vášho ošetrujúceho lekára.

POZOR!
Pri poruche brzdového systému sa môže zošliapavaný pedál pohybovať po
dlhšej dráhe.

V priestore pre pedále nesmie byť podlaha vozidla pokrytá dodatočne
umiestnenými podlahovými pokrytiami, pretože všetky pedále sa musia dať
úplne zošliapnuť a musia sa voľne vrátiť do svojej východzej polohy - nebezpečenstvo nehody!

Na podlahe vozidla sa nesmú nachádzať žiadne predmety, ktoré by sa mohli
dostať pod pedále. Potom by ste neboli schopní zošliapnuť spojku, brzdiť ani
pridať plyn - nebezpečenstvo nehody!
s3lo.5.book Page 63 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Sedadlá a odkladacie priestory
Batožinový priestor
POZOR! Pokračovanie
Nakladanie do batožinového priestoru

V záujme zachovania dobrých jazdných vlastností vozidla dodržiavajte tieto zásady:

V žiadnom prípade neprekračujte dovolené zaťaženie náprav ani dovolenú
celkovú hmotnosť vozidla - nebezpečenstvo nehody!
Nikdy nevozte žiadne osoby v batožinovom priestore!
– Náklad rozložte podľa možností rovnomerne.
Varovanie!
– Ťažké predmety uložte čo najviac dopredu.
– Batožiny pripevnite k upevňovacím okám alebo upínacej sieti*  strana 63.
Pri nehode získavajú aj malé a ľahké predmety takú kinetickú energiu, že môžu
spôsobiť ťažké zranenia. Veľkosť energie v rozhodujúcej miere závisí od rýchlosti
vozidla a od hmotnosti predmetu. Rýchlosť vozidla však hrá dôležitejšiu úlohu.
Príklad: Nezaistený predmet s hmotnosťou 4,5 kg získa pri čelnom náraze rýchlosťou
50 km/h energiu, ktorá zodpovedá dvadsaťnásobku jeho hmotnosti. To znamená, že
hmotnosť predmetu vzrastie asi na 90 kg. Môžete si predstaviť, aké vzniknú zranenia,
keď takýto „projektil“ letiaci vzduchom zasiahne cestujúceho.

Dajte pozor, aby sa nepoškodili vlákna vyhrievania skla veka batožinového priestoru
ostrými hranami prevážaných predmetov.
Upozornenie
Tlak v pneumatikách musíte prispôsobiť zaťaženiu vozidla  strana 158, obr. 153.
Upevňovacie oká
POZOR!
Predmety vždy ukladajte do batožinového priestoru a pripevnite ich
k upevňovacím okám.
 Voľné predmety sa môžu pri náhlom manévri alebo nehode pohybovať
vozidlom dopredu a zraniť cestujúcich alebo ostatných účastníkov cestnej
premávky. Toto nebezpečenstvo ešte narastá v okamihu, keď sú voľne sa pohybujúce predmety zasiahnuté aktivovaným airbagom. V takomto prípade môžu
odmrštené predmety zraniť cestujúcich - nebezpečenstvo ohrozenia života.
Obr. 64 Batožinový priestor:
upevňovacie oká (Octavia)
 Venujte pozornosť tomu, že pri preprave ťažkého nákladu nastáva
v dôsledku zmeny ťažiska vozidla zmena jeho jazdných vlastností - nebezpečenstvo nehody! Týmto okolnostiam musíte prispôsobiť rýchlosť vozidla
a spôsob jazdy.
 Náklad ukladajte tak, aby sa pri náhlom brzdení nemohol pohybovať
dopredu - nebezpečenstvo poranenia!
 Nikdy nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom batožinového
priestoru, lebo by sa do vozidla mohli dostať výfukové plyny - nebezpečenstvo
otravy!
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
63
s3lo.5.book Page 64 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
64
Sedadlá a odkladacie priestory
Upevňovacie siete - sieťový program Octavia*
Obr. 65 Batožinový priestor:
upevňovacie oká (Combi)
Obr. 66 Upevňovacia sieť:
dvojité priečne vrecko
Oká sa nachádzajú na podlahe batožinového priestoru, príp. môžete použiť úchytky,
ktoré namontujete do otvorov v karosérii (Octavia)  obr. 64 resp. môžete použiť
úchytky od upevňovacích sietí (Combi)  obr. 65.
Na oká v batožinovom priestore môžete takisto pripevniť podlahovú upevňovaciu
sieť* na pridržiavanie menších batožín.
Podlahová upevňovacia sieť* je spolu s návodom na pripevnenie uložená v schránke
pod kobercom batožinového priestoru za rezervným kolesom.

POZOR!
Obr. 67 Upevňovacia sieť:
dvojité priečne vrecko, podlahová sieť
Prepravovaný náklad musí byť upevnený tak, aby sa počas jazdy a brzdenia
vozidla nepohyboval.
 Keby ste batožinu alebo predmety pripevnili k upevňovacím okám
nevhodnými alebo poškodenými upevňovacími popruhmi, mohlo by v prípade
brzdenia alebo nehody dôjsť k zraneniu. Aby sa batožina alebo predmety
nemohli pohybovať dopredu, vždy používajte vhodné upevňovacie popruhy,
ktoré bezpečne pripevníte k upevňovacím okám.
Príklady pripevnenia upevňovacej siete ako dvojitého priečneho vrecka  obr. 66
a podlahovej siete  obr. 67.
Upevňovacia sieť je spolu s návodom na pripevnenie uložená v schránke pod
kobercom batožinového priestoru za rezervným kolesom.
POZOR!
Pevnosť siete umožňuje uložiť do vrecka predmety s celkovou hmotnosťou do
1,5 kg. Ťažšie predmety nie sú dostatočne zaistené - nebezpečenstvo poranenia
a poškodenia sietí!
s3lo.5.book Page 65 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Sedadlá a odkladacie priestory
Varovanie!
POZOR!
Do sietí neodkladajte predmety s ostrými hranami - nebezpečenstvo poškodenia
sietí.
Pevnosť siete umožňuje uložiť do vrecka predmety s celkovou hmotnosťou do
1,5 kg. Ťažšie predmety nie sú dostatočne zaistené - nebezpečenstvo poranenia
a poškodenia sietí!
Upevňovacie siete - sieťový program Combi*
Varovanie!
Do sietí neodkladajte predmety s ostrými hranami - nebezpečenstvo poškodenia
sietí.
Upevnenie koberca batožinového priestoru
Obr. 68 Upevňovacia sieť:
dvojité pozdĺžne vrecko
Obr. 70 Batožinový priestor:
upevnenie koberca (Combi)
Obr. 69 Upevňovacia sieť:
podlahová sieť
Na držadle koberca batožinového priestoru sa nachádza plastový háčik. Pri manipulácii s rezervným kolesom môžete zdvihnutý koberec pripevniť za háčik na rám
batožinového priestoru  obr. 70.
Príklady pripevnenia upevňovacej siete ako dvojitého pozdĺžneho vrecka  strana 65,
obr. 68 a podlahovej siete  strana 65, obr. 69.
Upevňovacia sieť je spolu s návodom na pripevnenie uložená v schránke pod
kobercom batožinového priestoru za rezervným kolesom.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
65
s3lo.5.book Page 66 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
66
Sedadlá a odkladacie priestory
Kryt batožinového priestoru (Octavia)
Upozornenie
Kryt batožinového priestoru za zadnými opierkami hláv môžete použiť
iba na odloženie ľahkých a mäkkých predmetov.
Ak otvárate veko batožinového priestoru, zdvíha sa súčasne kryt batožinového
priestoru.
Roletový kryt (Combi)
Obr. 71 Demontáž krytu
batožinového priestoru
Obr. 72 Batožinový priestor:
vytiahnutie rolovacieho krytu
Ak chcete prepravovať objemný náklad, môžete kryt batožinového priestoru v prípade
potreby demontovať.
1  obr. 71.
– Vyveste upevňovacie závesy A
Vytiahnutie
– Položte kryt do vodorovnej polohy.
– Rolovací kryt zatiahnite v smere šípky  obr. 72.
2 vytiahnite ťahom vo vodorovnom smere nazad.
– Kryt z držiakov A
– Kryt zasuňte do zárezov, ktoré sa nachádzajú na bokoch batožinového priestoru.
– Pri spätnej montáži najskôr zasuňte kryt batožinového priestoru do držiakov A
1 na veko batožinového priestoru.
a potom zaveste upevňovacie závesy A
2
Vytiahnutý kryt môžete uložiť v priestore za operadlom zadných sedadiel.
Navinutie
– Vysuňte rolovací kryt zo zárezov, kryt sa samovoľne navinie.
Vytiahnutie
POZOR!
Na kryt batožinového priestoru sa nesmú odkladať žiadne predmety, ktoré by
pri náhlom brzdení alebo náraze vozidla spôsobili zranenie cestujúcich.
Varovanie!
Dajte si pozor, aby odložené predmety nepoškodili vyhrievacie vlákna zadného skla.
– Pri preprave objemných batožín môžete rolovací kryt demontovať tak, že zatlačíte
1 a pohybom v smere šípky A
2 kryt vytiahnete
bok priečnej tyče v smere šípky A
 obr. 72.
POZOR!
Na kryt batožinového priestoru sa nesmú odkladať žiadne predmety.
s3lo.5.book Page 67 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Sedadlá a odkladacie priestory
67
Demontáž nosných líšt
Varovanie!
Dajte si pozor, aby odložené predmety nepoškodili rolovací kryt a vyhrievacie vlákna
zadného skla.
B otočením nasadzovacích upevňovacích ôk A
C doprava
– Uvoľnite nosné lišty A
o cca 90° a lišty vytiahnite.
Montáž nosných líšt
Variabilná podlaha* (Combi)
B do pôvodnej polohy a pomocou nástrčných upevňovacích
– Usaďte nosné lišty A
C otočením doľava o 90° ich pripevnite na pevné oká karosérie.
ôk A
Montáž variabilnej podlahy
– Na nosné lišty položte zloženú podlahu.
– Podlahu rozložte.
A otočením doprava cca o 90°.
– Podlahu zaistite pomocou zaisťovacích čapov A
POZOR!
Obr. 73 Variabilná podlaha
Počas montáže podlahy dbajte na to, aby nosné lišty a variabilná podlaha boli
správne pripevnené, v opačnom prípade by mohlo prísť k ohrozeniu posádky
vozidla.
Rozdelenie batožinového priestoru pomocou variabilnej podlahy*
Obr. 74 Batožinový priestor:
Vyňatie nosných líšt
Variabilná podlaha uľahčuje manipuláciu s objemnými batožinami a so sklopenými
zadnými sedadlami vytvára rovnú podlahu. Maximálne plošné zaťaženie variabilnej
podlahy je 75 kg.
demontáž variabilnej podlahy
A doľava cca o 90°  obr. 73.
– Podlahu odistite otočením zaisťovacích čapov A
– Pohybom v smere šípky podlahu zložte a vytiahnite.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Obr. 75 Rozdelenie
batožinového priestoru
Batožinový priestor možno rozdeliť pomocou variabilnej podlahy.
– Naddvihnite časť podlahy s úchytkou a zaistite zasunutím do drážok  obr. 75.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 68 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
68
Sedadlá a odkladacie priestory
Sieťová medzistena (Combi)*
Použitie sieťovej medzisteny za zadnými sedadlami

POZOR!
C v prednej pozícii!
Presvedčte sa, že rozperná tyč je zasunutá v úchytoch A
Použitie sieťovej medzisteny za prednými sedadlami
Obr. 76 Vytiahnutie sieťovej
medzisteny
Obr. 77 Vytiahnutie sieťovej
medzisteny
Sieťová medzistena sa dá inštalovať buď za zadnými alebo za prednými sedadlami.
Pred použitím sieťovej medzisteny demontujte rolovací kryt  strana 66.
Vytiahnutie
B pod uhlom asi 45° smerom k veku
– Sieťovú medzistenu vytiahnite z krytu A
A .
batožinového priestoru za oko A
C najskôr na jednej strane a zatlačte ju
– Rozpernú tyč nasaďte do úchytky A
dopredu.
C na náprotivnej
– Rovnakým spôsobom nasaďte aj druhý koniec tyče do úchytky A
strane.
Obr. 78 Navinutie sieťovej
medzisteny
Navinutie
– Rozpernú tyč posuňte dozadu najprv na jednej a potom na druhej strane.
Vytiahnutie
C .
– Rozpernú tyč vytiahnite z úchytiek A
– Sklopte zadné sedadlá  strana 60.
– Sieťovú medzistenu naviňte pod uhlom asi 45° smerom k veku batožinového prieB tak, aby sa nenavíjala samovoľne.
storu do krytu A
A z kazety A
B  obr. 77.
– Sieťovú medzistenu vytiahnite za oko A
C najskôr na jednej strane a zatlačte ju
– Rozpernú tyč nasaďte do úchytky A
dopredu.
s3lo.5.book Page 69 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Sedadlá a odkladacie priestory
C na náprotivnej
– Rovnakým spôsobom nasaďte aj druhý koniec tyče do úchytky A
strane.
Navinutie
– Posuňte rozpernú tyč najskôr na jednej a potom na druhej strane smerom nazad
C vyberte  obr. 78.
a tyč z úchytov A
– Rozpernú tyč pridržte tak, aby sa sieť mohla pomaly a bez poškodenia navinúť do
B .
kazety A
– Dajte zadné sedadlá naspäť do pôvodnej polohy.

– Otvorte pravé zadné dvere.
B posuňte v smere šípky A
1 a v smere šípky A
2 ho
– Kryt sieťovej medzisteny A
vytiahnite z úchytov zadného operadla.
Vloženie
– Výrezy kazety sieťovej medzisteny nasaďte na úchyty na zadných oporách.
1 až na doraz.
– Kazetu sieťovej medzisteny posuňte proti smeru šípky A
– Dajte zadné sedadlá naspäť do pôvodnej polohy.
Strešný nosič*
POZOR!
Po narovnaní sedacích častí a operadiel musia byť pásy a zámky pásov
v pôvodnej polohe - pripravené na použitie.
Opis
Operadlá musia byť bezpečne zaistené, aby sa nemohli pri náhlom zabrzdení posunúť predmety z batožinového priestoru do priestoru pre cestujúcich
- nebezpečenstvo poranenia.
Ak prepravujete náklady na streche vozidla, rešpektujte, prosím, nasledujúce
odporúčania:


C v prednej pozícii!
Presvedčte sa, že rozperná tyč je zasunutá v úchytoch A
Vytiahnutie a nasadenie kazety sieťovej medzisteny

Pre toto vozidlo bol vyvinutý špeciálny systém uchytenia strešného nosiča, a preto
môžete použiť iba strešný nosič schválený spoločnosťou Škoda Auto.

Základný strešný nosič je základom kompletného systému strešných nosičov
Škoda. Na prepravu batožiny bicyklov, surfových dosiek, lyží a člnov existujú kvôli
bezpečnosti prepravy týchto predmetov rôzne nadstavce základného strešného
nosiča.


Základný strešný nosič a ďalšie komponenty môžete kúpiť v odborných servisoch.
Varovanie!
Keď použijete iné systémy strešných nosičov alebo keď nenamontujete nosiče
správne, budú takto spôsobené škody na vozidle vylúčené zo záruky. Preto bezpodmienečne postupujte podľa priloženého návodu na montáž strešného nosiča.
Obr. 79 Zadné sedadlá: kazeta
sieťovej medzisteny

Vo vozidlách s el. posuvným a výklopným strešným oknom majte na zreteli, že
vyklopené strešné okno nesmie narážať na prepravovaný náklad.

Musí sa dávať pozor na to, aby pri otvorení nenarážalo veko batožinového priestoru na náklad upevnený na streche vozidla.
Vytiahnutie
– Sklopte zadné sedadlá  strana 60.
Ovládanie
69
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 70 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
70
Sedadlá a odkladacie priestory
Zaťaženie strechy
Upozornenie k životnému prostrediu
Zväčšený odpor vzduchu spôsobuje zvýšenie spotreby pohonných látok. Preto strešný
nosič po použití odoberte.
Upozornenie
Ak nie je vozidlo s karosériou kombi z výroby vybavené pozdĺžnym strešným nosičom,
je možné ho kúpiť v odbornom servise, ktorý vykoná aj jeho odbornú montáž.
Záťaž na strešnom nosiči rozmiestňujte rovnomerne. Pri preprave nákladov na streche
vozidla nesmie takto prepravovaný náklad (vrátane strešného nosiča) prekročiť
hmotnosť 75 kg a súčasne nesmie byť prekročená maximálna dovolená hmotnosť
vozidla.
Ak používate nosiče s nižšou nosnosťou, nemôžete dovolené zaťaženie strechy využiť.
V takomto prípade môžete nosič zaťažiť iba do hmotnosti uvedenej v jeho
montážnom návode.
Upevňovacie body (Octavia)


POZOR!
Náklad musí byť na nosiči bezpečne upevnený - nebezpečenstvo nehody!
V žiadnom prípade neprekročte dovolené zaťaženie strechy, náprav ani
dovolenú celkovú hmotnosť vozidla - nebezpečenstvo nehody!

Pamätajte na to, že sa pri preprave ťažkých, resp. rozmerných predmetov na
strešnom nosiči môžu so zmenou polohy ťažiska, resp. so zväčšenou plochou
meniť aj jazdné vlastnosti - nebezpečenstvo nehody! Prispôsobte preto
bezpodmienečne štýl aj rýchlosť jazdy týmto okolnostiam.
Obr. 80 Upevňovacie body
základného strešného nosiča
Držiak na nápoje na strednej konzole vpredu
Vloženie
– Plastové viečka  obr. 80 sa dajú vytiahnuť tak, že do zárezu krytky vložíte tenký
skrutkovač a viečko opatrne vypáčite tak, aby sa nepoškodil lak.
– Do otvorov nasaďte čeľuste strešného nosiča.



Upozornenie
Rešpektujte pokyny na montáž a demontáž v priloženom návode.
V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na odborný servis.
Obrázok neplatí pre vozidlá Combi.
Obr. 81 Stredná konzola
vpredu: držiak na nápoje
Držiak nápojov sa vysunie a rozovrie po zatlačení v smere šípky  obr. 81.
s3lo.5.book Page 71 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Sedadlá a odkladacie priestory
Je určený na odloženie nápojov v plechovkách alebo iných obaloch (s objemom 0,33
l alebo 0,5 l).
Popolníky*
popolník vpredu
POZOR!
 Do držiaka nevkladajte horúce nápoje. Pri pohybe vozidla sa môžu rozliať nebezpečenstvo oparenia!
 Nepoužívajte krehké nádoby (napr. sklo, porcelán). Pri nehode by mohli
spôsobiť poranenie.
Varovanie!
Nenechávajte počas jazdy v držiaku otvorené nápoje. Mohli by napr. pri brzdení
vystreknúť a poškodiť vozidlo.
Obr. 83 Stredná konzola:
popolník vpredu
Držiak na lístky
Obr. 84 Vyňatie a vloženie
popolníka
Obr. 82 Čelné sklo: držiak na
lístky
Držiak na lístky umožňuje uchytenie napr. parkovacích lístkov počas parkovania na
platených parkoviskách.
Pred jazdou vždy odstráňte lístok z držiaka, aby nebolo zakryté zorné pole vodiča.
Otvorenie popolníka
– Zatlačte na spodnú časť krytu popolníka v mieste šípky  obr. 83.
Vybratie vložky popolníka
A .
– Vložku popolníka vytiahnite v smere šípky A
Vloženie vložky popolníka
B .
– Vložku popolníka zasuňte a ľahko dotlačte v smere šípky A
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
71
s3lo.5.book Page 72 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
72
Sedadlá a odkladacie priestory
Zapaľovač cigariet*, zásuvky
POZOR!
Popolník nikdy nepoužívajte na ukladanie horľavého materiálu - nebezpečenstvo požiaru!
popolník vzadu
Zapaľovač cigariet
Zásuvku zapaľovača cigariet môžete použiť aj pre ďalšie elektrické
spotrebiče.
Obr. 86 Stredná konzola:
Zapaľovač
Obr. 85 Nízka stredná konzola:
popolník vzadu
Vybratie popolníka
– Odklopte veko smerom nazad a popolník vytiahnite v smere šípky.
Obsluha zapaľovača cigariet
– Zatlačte hlavu zapaľovača  obr. 86.
– Počkajte, kým hlava zapaľovača.
Vloženie popolníka
– Popolník zatlačte zvisle nadol a zatvorte veko.
Na vnútornej strane veka popolníka je takisto umiestnený držiak plechoviek.
POZOR!
Popolník nikdy nepoužívajte na ukladanie horľavého materiálu - nebezpečenstvo požiaru!
– Rozžeravený zapaľovač ihneď vytiahnite a použite.
– Zasuňte zapaľovač naspäť do zásuvky.
Použitie zásuvky
– Vytiahnite zapaľovač cigariet.
– Zasuňte zástrčku elektrického spotrebiča do zásuvky zapaľovača cigariet.
Zásuvku 12 V môžete použiť aj na pripojenie iných el. spotrebičov s príkonom do 120
W.

POZOR!
Zapaľovač cigariet používajte opatrne! Nepozorným alebo neopatrným
používaním zapaľovača cigariet môžete spôsobiť popáleniny.
s3lo.5.book Page 73 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Sedadlá a odkladacie priestory
Platia tu tie isté zásady ako v  strana 72.
POZOR! Pokračovanie

Zapaľovač cigariet aj zásuvka sú funkčné aj pri vypnutom zapaľovaní, resp.
pri vytiahnutom kľúči zo spínacej skrinky. Preto nikdy nenechávajte deti vo
vozidle bez dozoru.
Varovanie!
Upozornenie
Pri vypnutom motore a zapnutých spotrebičoch sa akumulátor vozidla vybíja
- nebezpečenstvo vybitia akumulátora!

Ďalšie pokyny  strana 163, „Príslušenstvo, úpravy a výmeny dielov“.
Zásuvka v batožinovom priestore (Combi)
Obr. 87 Batožinový priestor:
zásuvka
Zásuvka je umiestnená v batožinovom priestore vľavo.
– Zasuňte zástrčku elektrického spotrebiča do zásuvky.
Zásuvku, ktorá spĺňa normu DIN - ISO 4165, môžete použiť iba na napájanie schváleného elektrického príslušenstva s príkonom do 120 W. Pri vypnutom motore sa pritom
ale vybíja akumulátor.
Bezpečnosť
Vo vozidle sú tieto odkladacie priestory:
odkladacia schránka na strane spolujazdca
 strana 74
Odkladací priestor pod volantom
 strana 9
Odkladací priestor v strednej časti prístrojovej dosky
 strana 9
schránka na okuliare*
 strana 74
Odkladacia schránka v predných dverách
 strana 9
lakťová opierka predných sedadiel s odkladacou
schránkou*
 strana 75
Lakťová opierka zadných sedadiel s odkladacou
schránkou*
 strana 75
háčiky na šaty*
 strana 76

POZOR!
Na prístrojovú dosku nič neukladajte. Položené predmety by sa mohli počas
jazdy (pri akcelerácii alebo pri jazde do zákruty) pohybovať po prístrojovej
doske alebo z nej spadnúť a odviesť tak vašu pozornosť od riadenia - nebezpečenstvo nehody!

– Otvorte kryt zásuvky  obr. 87.
Ovládanie
Odkladacie schránky
Prehľad
Aby ste nepoškodili zásuvku, používajte iba vhodné zástrčky.

Ďalšie pokyny  strana 163, „Príslušenstvo, úpravy a výmeny dielov“.
Pokyny na jazdu
Odkladacie priestory v obložení dverí používajte výhradne na ukladanie
predmetov, ktoré z nich nevyčnievajú, aby neobmedzili účinný dosah bočných
airbagov.

Presvedčte sa, či sa žiadne predmety nemôžu počas jazdy dostať zo stredovej konzoly alebo z ostatných schránok do priestoru pre nohy vodiča. Potom
by ste neboli schopní zošliapnuť spojku, brzdiť ani pridať plyn - nebezpečenstvo nehody!
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
73
s3lo.5.book Page 74 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
74
Sedadlá a odkladacie priestory
odkladacia schránka na strane spolujazdca
schránka na okuliare*
Obr. 88 Prístrojová doska:
odkladacia schránka na strane
spolujazdca
Obr. 89 Stredná konzola:
schránka na okuliare
Otvorenie a zatvorenie odkladacej schránky na strane spolujazdca
Otvorenie a zatvorenie odkladacej schránky na okuliare
– Zatiahnite za držadlo veka v smere šípky  obr. 88 a odklopte veko nadol.
– Zatlačte na veko schránky v mieste šípky, schránka sa otvorí resp. zavrie  obr. 89.
– Priklopte kryt nahor, až počuteľne zaklapne.
Kľúčom od vozidla sa dá schránka zamykať a odomykať (ak je schránka uzamykateľná*).
POZOR!
Pre zachovanie bezpečnosti musí byť schránka za jazdy uzatvorená.
Vytiahnutie
– Otvorte odkladaciu schránku až do zvislej polohy a ťahom nahor za záves ju vytiahnite.
Vloženie
– Montáž vykonajte v obrátenom poradí.
POZOR!
Schránka môže byť otvorená iba počas vyberania alebo vkladania predmetov
a potom musí byť uzatvorená.
Upozornenie
Nevkladajte okuliare nadmerných veľkostí.
s3lo.5.book Page 75 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Sedadlá a odkladacie priestory
Lakťová opierka predných sedadiel s odkladacou schránkou*
Lakťová opierka zadných sedadiel s odkladacou schránkou*
Obr. 90 Lakťová opierka: odkladacia schránka
Obr. 91 Zadné sedadlá: lakťová
opierka
Lakťová opierka je výškovo nastaviteľná.
Otvorenie odkladacej schránky
B  obr. 90.
– Stlačte tlačidlo A
– Otvorte veko lakťovej opierky v smere šípky.
Zatvorenie odkladacej schránky
– Veko lakťovej opierky sklopte nadol.
Obr. 92 Zadné sedadlá: odklopenie lakťovej opierky
Nastavenie výšky
A v smere šípky.
– Stlačte tlačidlo A
– Lakťová opierka sa dá sklopiť nadol pomocou pásika v smere šípky  obr. 91.
– Opierku sklopte nadol, príp. vyklopte nahor a tlačidlo uvoľnite.
1
– V lakťovej opierke je odkladacia schránka. Stlačte tlačidlo v smere šípky A
2 priečinok otvorte.
a v smere šípky A
Upozornenie
Keď je opierka sklopená dolu, môže byť pohyb ramien obmedzený. V mestskej
prevádzke by opierka nemala byť sklopená.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
75
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 76 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
76
Sedadlá a odkladacie priestory
Háčiky na šaty*
Obr. 93 Zadné dvere: háčiky na
šaty
Nad zadnými dvermi sa nachádza háčik na šaty  obr. 93.


POZOR!
Dávajte pozor, aby zavesené šaty neobmedzovali výhľad smerom dozadu.
Na háčiky vešajte iba ľahké šaty a dávajte pozor, aby vo vreckách neboli
ťažké alebo ostré predmety.
s3lo.5.book Page 77 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kúrenie a klimatizácia
77
Kúrenie a klimatizácia
Ofukovacie otvory
Kúrenie
Ovládanie
Kúrenie je zariadenie, ktoré dodáva vzduch do interiéru vozidla a podľa
potreby zaisťuje jeho ohrev.
Obr. 94 Ofukovacie otvory
Otvorenie ofukovacích otvorov
Obr. 95 Kúrenie: ovládacie
prvky
– Otočte zvislé koliesko (nie do koncovej polohy).
Uzatvorenie ofukovacích otvorov
Nastavenie teploty
– Otočte zvislé koliesko do koncovej polohy.
A  obr. 95 doprava.
– Ak chcete zvýšiť teplotu, otočte ovládač A
Zmena prúdu vzduchu
A doľava.
– Ak chcete znížiť teplotu, otočte ovládač A
– Pre zmenu výšky prúdenia vzduchu vychýľte rebrovanie ofukovacích otvorov
pomocou zvislého kolieska.
Regulácia vetrania
– Aby ste mohli ovládať prúd vzduchu v bočnom smere, otočte vodorovné koliesko
na ofukovacom otvore doprava alebo doľava.
B do polohy 0.
– Ak chcete vypnúť ventilátor, otočte spínač A
C  obr. 95. OfukoRozvod vzduchu do ofukovacích otvorov sa ovláda ovládačom A
vacie otvory 3 a 4  obr. 94 môžete zatvárať a otvárať jednotlivo.
A  obr. 95 a podľa
Z otvorených ofukovacích otvorov prúdi podľa polohy ovládača A
vonkajších klimatických podmienok ohriaty alebo neohriaty vzduch.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
B do jednej z pozícií 1 až 4.
– Ak chcete zapnúť ventilátor, otočte spínač A
D - recirkulácia
– Ak chcete uzavrieť prívod čerstvého vzduchu, použite tlačidlo A
vzduchu 
.
Regulácia rozvodu vzduchu
C nastavíte rozvod vzduchu k jednotlivým ofukovacím
– Otočením ovládača A
otvorom  strana 77.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 78 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
78
Kúrenie a klimatizácia
Aby mohlo kúrenie a vetranie správne fungovať, nesmie byť otvor pre nasávanie
vzduchu pred čelným sklom zanesený ľadom, snehom či lístím.
POZOR! Pokračovanie
znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši.
Ak sa začnú zahmlievať sklá, vypnite ihneď režim recirkulácie vzduchu.
Výkon kúrenia závisí od teploty chladiacej kvapaliny, plný výkon sa dosiahne až po
zahriatí motora.
Aby ste zabránili zahmleniu skiel, majte ventilátor stále zapnutý.

Upozornenie
Ak nastavíte rozvod vzduchu na sklá, využíva sa plný výkon kúrenia na rozmrazovanie čelného skla. Vtedy sa neprivádza žiadny vzduch do priestoru podlahy. To môže
spôsobiť zhoršenie komfortu kúrenia.
POZOR!
Nikdy nepoužívajte režim recirkulácie vzduchu dlhší čas, pretože sa vtedy
neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať,

Odvetranie vnútorného priestoru vozidla sa zaisťuje otvormi, ktoré sa nachádzajú
v batožinovom priestore vzadu.

D sa nedá stlačiť, ak je otočný regulátor A
C v polohe  alebo v blízkosti
Tlačidlo A
tejto polohy.
Nastavenie kúrenia
Odporúčané nastavenia ovládacích prvkov kúrenia pre jednotlivé režimy:
Nastavenie
Poloha ovládača
Tlačidlo
Ofukovacie otvory 3
Ofukovacie otvory 4
vypnuté
Zatvorenie
otvoriť a nasmerovať
na bočné sklo
vypnuté
Zatvorenie
otvoriť a nasmerovať
na bočné sklo
vypnuté
otvoriť
otvoriť
 alebo 
vypnuté
Zatvorenie
otvoriť

vypnuté
otvoriť
otvoriť
A
A
B
A
C
A
D
A
Rozmrazovanie čelného skla
a bočných skiel
na doraz doprava
3

Odhmlenie čelného skla
a bočných skiel
Do oblasti vykurovania
2 alebo 3
Najrýchlejšie zahriatie
na doraz doprava
3


požadovaná teplota
2 alebo 3
na doraz doľava
požadovaná
poloha
Príjemné kúrenie
Režim čerstvého vzduchu vetranie
s3lo.5.book Page 79 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kúrenie a klimatizácia
Recirkulácia vzduchu
Pri recirkulácii vzduchu sa vzduch nasáva z interiéru vozidla a opäť sa
do neho vracia.
Režim recirkulácie vzduchu umožňuje v prípade potreby zamedziť vnikaniu vzduchu
zvonku, napr. pri zvýšenej koncentrácii škodlivín, pri prejazde tunelom alebo
v dopravnej zápche.
Zapnutie recirkulácie vzduchu
79
Chladiace zariadenie môže pracovať iba vtedy, keď je stlačené tlačidlo AC
D a sú splnené nasledujúce podmienky:
 strana 80, obr. 96 A



naštartovaný motor,
vonkajšia teplota nad +5 ? a
spínač ventilátora v polohe 1 až 4.
Pri zapnutom chladení klesá vo vozidle teplota a vlhkosť vzduchu. Preto sa tým pri
vysokých teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu zvyšuje pocit pohodlia cestujúcich.
V chladných ročných obdobiach sa zabraňuje zahmleniu skiel.
– Stlačte tlačidlo  , kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti  strana 77, obr. 95.
Výkon kúrenia závisí od teploty chladiacej kvapaliny, plný výkon sa dosiahne až po
zahriatí motora.
Vypnutie recirkulácie vzduchu
Aby ste zvýšili chladiaci efekt, môžete krátkodobo zvoliť recirkuláciu vzduchu 
– Stlačte opätovne tlačidlo  , kontrolné svetlo v tlačidle zhasne.
Z ofukovacích otvorov môže pri zapnutom chladení za určitých podmienok prúdiť
vzduch s teplotou cca 5 °C. Pri dlhodobom a nerovnomernom rozložení prúdiaceho
vzduchu z ofukovacích otvorov (najmä na nohy) a veľkom rozdiele teplôt, napr. pri
vystupovaní z vozidla, môžu citlivejší ľudia nachladnúť.
C v polohe  alebo v blízkosti
Tlačidlo  sa nedá stlačiť, ak je otočný regulátor A
tejto polohy.
Aby mohlo kúrenie a chladenie správne fungovať, nesmie byť otvor pre nasávanie
vzduchu pred čelným sklom zanesený ľadom, snehom či lístím.
POZOR!
Nikdy nepoužívajte režim recirkulácie vzduchu dlhší čas, pretože sa vtedy
neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať,
znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši.
Ak sa začnú zahmlievať sklá, vypnite ihneď režim recirkulácie vzduchu.
Ak je chladenie zapnuté, môže zo skrine klimatizácie odkvapkávať kondenzovaná
voda a tvoriť pod vozidlom mláku. To je bežné a nie je to prejav netesnosti!

POZOR!
Pre bezpečnú jazdu je dôležité, aby boli všetky okná bez ľadu, snehu a aby
neboli zahmlené. Dôkladne sa zoznámte so správnym ovládaním kúrenia
a vetrania, s odhmlievaním a rozmrazovaním skiel, ako aj s chladením.
Klimatizácia*
Opis

Klimatizácia je kombinované chladiace a vykurovacie zariadenie.
V každom ročnom období zaisťuje optimálnu teplotnú úpravu
vzduchu.
Opis klimatizácie
Pre vašu bezpečnosť a pocit pohodlia je dôležitá bezchybná funkcia klimatizácie.
Ovládanie
.
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Nikdy nepoužívajte režim recirkulácie vzduchu dlhší čas, pretože sa vtedy
neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať,
znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši.
Ak sa začnú zahmlievať sklá, vypnite ihneď režim recirkulácie vzduchu.

Upozornenie
Odporúčame vám pri zapnutej recirkulácii vzduchu vo vozidle nefajčiť, pretože
nasávaný dym z interiéru vozidla sa usadzuje na výparníku klimatizácie. To spôsobí pri
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 80 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
80
Kúrenie a klimatizácia
prevádzke klimatizácie trvalý zápach, ktorý sa dá odstrániť iba s veľkým úsilím
a vysokými nákladmi na výmenu výparníka klimatizácie.
Ovládanie
– Ďalším stlačením tlačidla AC sa chladenie vypne. Kontrolné svetlo v tlačidle
zhasne.

Upozornenie
Ak nastavíte rozvod vzduchu na sklá, využíva sa plný výkon kúrenia na rozmrazovanie čelného skla. Vtedy sa neprivádza žiadny vzduch do priestoru podlahy. To môže
spôsobiť zhoršenie komfortu kúrenia.

Odvetranie vnútorného priestoru vozidla sa zaisťuje otvormi, ktoré sa nachádzajú
v batožinovom priestore vzadu.

Ak chladenie nebolo dlhší čas zapnuté, môže sa v dôsledku usadenín na výparníku
tvoriť zápach. Aby ste tomuto zápachu predišli, zapínajte chladenie - aj v studenom
ročnom období - aspoň raz za mesiac asi na 5 min na najvyšší stupeň ventilácie.
Zároveň na chvíľu otvorte okno.
Obr. 96 Klimatizácia: ovládacie
prvky
Nastavenie teploty
A  obr. 96 doprava.
– Ak chcete zvýšiť teplotu, otočte ovládač A
A doľava.
– Ak chcete znížiť teplotu, otočte ovládač A
Regulácia vetrania
B do jednej z pozícií 1 až 4.
– Ak chcete zapnúť ventilátor, otočte spínač A
B do polohy 0.
– Ak chcete vypnúť ventilátor, otočte spínač A
– Ak chcete uzavrieť prívod čerstvého vzduchu, použite tlačidlo 
vzduchu  strana 82.
E - recirkulácia
A
Regulácia rozvodu vzduchu
C nastavíte rozvod vzduchu k jednotlivým ofukovacím
– Otočením ovládača A
otvorom  strana 77.
Zapnutie a vypnutie chladenia
– Stlačte tlačidlo AC
D  obr. 96. V tlačidle sa rozsvieti kontrolné svetlo.
A

Dodržiavajte pokyny na recirkuláciu vzduchu  strana 82.
s3lo.5.book Page 81 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kúrenie a klimatizácia
Nastavenie klimatizácie
Odporučené nastavenia ovládacích prvkov klimatizácie pre jednotlivé režimy:
Poloha ovládača
Nastavenie
Rozmrazovanie čelného skla
a bočných skiel
Odhmlenie čelného skla
a bočných skiel
Najrýchlejšie zahriatie
Príjemné kúrenie
Najrýchlejšie ochladenie
Optimálne chladenie
Režim čerstvého vzduchu vetranie
Ovládanie
Tlačidlo
Ofukovacie otvory 3
Ofukovacie otvory 4
nezapínať
Zatvorenie
otvoriť a nasmerovať
na bočné sklo
zapnuté
nezapínať
Zatvorenie
otvoriť a nasmerovať
na bočné sklo

vypnuté
krátko zapnúť
otvoriť
otvoriť
 alebo 
vypnuté
nezapínať
Zatvorenie
otvoriť

zapnuté
krátko zapnúť
otvoriť
otvoriť
A
A
B
A
C
A
D
A
E
A
na doraz doprava
3

vypnuté
požadovaná
teplota
2 alebo 3

na doraz doprava
3
požadovaná
teplota
2 alebo 3
krátko 4,
na doraz doľava potom 2 alebo
3
požadovaná
teplota
1, 2, resp. 3

zapnuté
nezapínať
otvoriť
otvoriť
na doraz doľava
požadovaná
poloha

vypnuté
nezapínať
otvoriť
otvoriť
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
81
s3lo.5.book Page 82 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
82
Kúrenie a klimatizácia
Recirkulácia vzduchu
Upozornenie k životnému prostrediu
Pri recirkulácii vzduchu sa vzduch nasáva z interiéru vozidla a opäť sa
do neho vracia.
Ak šetríte pohonnými látkami, znižujete vypúšťanie škodlivín.
Režim recirkulácie vzduchu umožňuje v prípade potreby zamedziť vnikaniu vzduchu
zvonku, napr. pri zvýšenej koncentrácii škodlivín, pri prejazde tunelom alebo
v dopravnej zápche.
Climatronic* (automatická klimatizácia)
Zapnutie recirkulácie vzduchu
Climatronic je kombinácia automaticky pracujúceho kúriaceho, vetracieho a chladiaceho zariadenia, ktorá zaisťuje optimálny komfort
cestujúcich.
– Stlačte tlačidlo   strana 80, obr. 96, kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
Vypnutie recirkulácie vzduchu
– Stlačte opätovne tlačidlo  , kontrolné svetlo v tlačidle zhasne.
C v polohe  alebo v blízkosti
Tlačidlo  sa nedá stlačiť, ak je otočný regulátor A
tejto polohy.
POZOR!
Nikdy nepoužívajte režim recirkulácie vzduchu dlhší čas, pretože sa vtedy
neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať,
znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši.
Ak sa začnú zahmlievať sklá, vypnite ihneď režim recirkulácie vzduchu.
Hospodárne zaobchádzanie s chladením
V režime chladenia uberá kompresor klimatizácie motoru jeho výkon, a tým ovplyvňuje spotrebu pohonných látok.
Ak je v interiéri vozidla vplyvom slnečného žiarenia vysoká teplota, odporúčame na
chvíľu vyvetrať, aby mohol horúci vzduch uniknúť.
Chladenie by sa nemalo za jazdy zapínať, kým sú otvorené okná.
Ak môžete dosiahnuť v interiéri požadovanú teplotu bez spustenia chladiaceho zariadenia, odporúčame zvoliť režim čerstvého vzduchu.
Opis
Climatronic úplne automaticky udržuje nastavenú teplotu. Na tento účel sa samočinne
menia: teplota privádzaného vzduchu, stupeň vetrania a rozvod vzduchu. Zariadenie
reaguje aj na silné slnečné žiarenie, takže dodatočná ručná regulácia je zbytočná.
Automatická prevádzka  strana 84 zaisťuje v každom ročnom období maximálne
pohodlie.
Opis Climatronicu
Chladenie môže pracovať iba vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky:



naštartovaný motor,
vonkajšia teplota nad +5 ?,
nie je stlačené tlačidlo ECON .
Pri zapnutom chladení klesá vo vozidle teplota a vlhkosť vzduchu. Preto sa tým pri
vysokých teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu zvyšuje pocit pohodlia cestujúcich.
V chladných ročných obdobiach sa zabraňuje zahmleniu skiel.
Výkon kúrenia závisí od teploty chladiacej kvapaliny, plný výkon sa dosiahne až po
zahriatí motora.
Aby ste zvýšili chladiaci efekt, môžete krátkodobo zvoliť recirkuláciu vzduchu 
Aby mohlo kúrenie a chladenie správne fungovať, nesmie byť otvor pre nasávanie
vzduchu pred čelným sklom zanesený ľadom, snehom či lístím.
Aby bolo zaistené chladenie motora pri veľmi vysokom zaťažení, kompresor sa pri
veľmi vysokých teplotách chladiacej kvapaliny vypne.
.
s3lo.5.book Page 83 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kúrenie a klimatizácia
Ak je chladenie zapnuté, môže zo skrine klimatizácie odkvapkávať kondenzovaná
voda a tvoriť pod vozidlom mláku. To je bežné a nie je to prejav netesnosti!
Ak vykonáte pred vypnutím zapaľovania zmenu odlišnú od automatickej prevádzky,
zostanú zmenené funkcie trvalo uložené. Iba funkcia „režim cirkulujúceho vzduchu“ sa
vymaže 20 minút po vypnutí zapaľovania.

Odvetranie vnútorného priestoru vozidla sa zaisťuje otvormi, ktoré sa nachádzajú
v batožinovom priestore vzadu.

Hospodárne zaobchádzanie s chladením  strana 82.
Prehľad ovládacích prvkov
Ovládacie prvky umožňujú rozdielne nastavenie teplôt pre ľavú a pravú
stranu.
Odporúčané nastavenie pre všetky ročné obdobia:



83
Nastavte teplotu na 22 °C (72 °F).
Stlačte tlačidlo AUTO  strana 83, obr. 97.
Ofukovacie otvory 3 a 4 nastavte tak, aby prúd vzduchu smeroval mierne
nahor. strana 77, obr. 94
Prepínanie medzi stupňami Celsia a Fahrenheita
Stlačte a podržte tlačidlo 17 ECON a 9 AUTO  strana 83, obr. 97. Na displeji sa
zobrazia údaje v požadovanej jednotke.

POZOR!
Pre bezpečnú jazdu je dôležité, aby boli všetky okná bez ľadu, snehu a aby
neboli zahmlené. Dôkladne sa zoznámte so správnym ovládaním kúrenia
a vetrania, s odhmlievaním a rozmrazovaním skiel, ako aj s chladením.
 Nikdy nepoužívajte režim recirkulácie vzduchu dlhší čas, pretože sa vtedy
neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať,
znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši.
Ak sa začnú zahmlievať sklá, vypnite ihneď režim recirkulácie vzduchu.

Tlačidlá
1 Rozmrazovanie čelného skla
A

Displej
2 Stupne ventilátora
A
3 Vonkajšia teplota, pri vypnutí autom. klimatizácie tlačidlom 11 sa na tomto mieste
A
Upozornenie
Ak chladenie nebolo dlhší čas zapnuté, môže sa v dôsledku usadenín na výparníku
tvoriť zápach. Aby ste tomuto zápachu predišli, zapínajte chladenie - aj v studenom
ročnom období - aspoň raz za mesiac asi na 5 min na najvyšší stupeň ventilácie.
Zároveň na chvíľu otvorte okno.
 Odporúčame vám pri zapnutej recirkulácii vzduchu vo vozidle nefajčiť, pretože
nasávaný dym z interiéru vozidla sa usadzuje na výparníku klimatizácie. To spôsobí pri
prevádzke klimatizácie trvalý zápach, ktorý sa dá odstrániť iba s veľkým úsilím
a vysokými nákladmi na výmenu výparníka klimatizácie.
Ovládanie
Obr. 97 Climatronic: ovládacie prvky
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
zobrazí OFF, ostatné údaje sa nezobrazujú
Rozmrazovanie čelného skla
Režim recirkulácie vzduchu 
Smer prúdenia vzduchu
Zvolená vnútorná teplota, tu: +22 ?
AUTO (automatický režim), ECON (vypnutý kompresor) alebo OFF (Climatronic
vypnutý)
Tlačidlá
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 84 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
84
9
A
10
A
11
A
12
A
13
A
14
A
15
A
16
A
17
A
18
A
Kúrenie a klimatizácia
Automatická prevádzka AUTO
Cirkulácia vzduchu 
Nižšie otáčky ventilátora a tlačidlo pre vypnutie klimatizácie „OFF“
Vyššie otáčky ventilátora a zapnutie automatickej klimatizácie
Prúdenie vzduchu na hornú časť tela
Prúdenie vzduchu na nohy
Znižovanie teploty
Zvyšovanie teploty
ECON (vypnutý kompresor, resp. chladenie)
18a (pri vozidlách s riadením vľavo) a A
18b (pri vozidSnímač vnútornej teploty A
lách s riadením vpravo).
Upozornenie
Snímač neprelepujte ani inak nezakrývajte, inak by ste mohli nežiaducim spôsobom
ovplyvniť prevádzku Climatronicu.
Režim ECON
V režime ECON sa chladiaci systém vypína - kúrenie a vetranie sa reguluje automaticky.
Zapnutie režimu ECON
– Stlačte tlačidlo ECON , kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
– Nastavte teplotu medzi +18 °C (64 °F) a +29 °C (84 °F)).
Recirkulácia vzduchu v režime ECON
– Najprv stlačte tlačidlo  , kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
– Potom stlačte tlačidlo ECON , kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
Režim ECON pracuje iba v regulovateľnej oblasti teplôt od +18 °C (64 °F) do +29 °C
(84 °F).
Ak stlačíte tlačidlo  alebo  , režim ECON sa vypne.
Automatická prevádzka
Pamätajte si, prosím, že v režime ECON nemôže byť vnútorná teplota nižšia ako
vonkajšia teplota. Nedochádza ani k chladeniu ani k odvlhčovaniu vzduchu.
Automatická prevádzka slúži na udržiavanie konštantnej teploty a na
odhmlenie skiel vo vnútri vozidla.
Ak zvolíte teplotu nižšiu ako +18 °C (64 °F), objaví sa na displeji údaj LO. Pri teplotách
nad +29 °C (84 °F) sa na displeji objaví HI. V polohe LO sa privádzaný vzduch
nezohrieva ani neochladzuje. V polohe HI zariadenie beží trvalo s maximálnym vykurovacím výkonom.
Zapnutie automatickej prevádzky
– Nastavte teplotu medzi +18 °C (64 °F) a +29 °C (28,89 ?).
– Ofukovacie otvory 3 a 4  strana 77, obr. 94 nastavte tak, aby prúd vzduchu
smeroval mierne nahor.
– Stlačte tlačidlo AUTO , kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
Automatický režim opustíte stlačením tlačidiel na rozvod vzduchu alebo zvýšením
alebo znížením otáčok ventilátora. Teplota sa však stále reguluje.
Dodržiavajte pokyny na recirkuláciu vzduchu  strana 85.
Rozmrazovanie čelného skla
Zapnutie rozmrazovania čelného skla
– Stlačte tlačidlo   strana 83, obr. 97.
Vypnutie rozmrazovania čelného skla
– Stlačte opätovne tlačidlo  alebo stlačte tlačidlo AUTO .
Regulácia teploty sa uskutočňuje automaticky. Z ofukovacích otvorov 1 a 2 prúdi
zvýšené množstvo vzduchu.
s3lo.5.book Page 85 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kúrenie a klimatizácia
Recirkulácia vzduchu
Pri recirkulácii vzduchu sa vzduch nasáva z interiéru vozidla a opäť sa
do neho vracia.
Pri dlhodobom a nerovnomernom rozložení prúdiaceho vzduchu z ofukovacích
otvorov (najmä na nohy) a veľkom rozdiele teplôt, napr. pri vystupovaní z vozidla,
môžu citlivejší ľudia nachladnúť.
Režim recirkulujúceho vzduchu zamedzuje vniknutiu vzduchu so zvýšenou koncentráciou škodlivín do vnútra vozidla, napr. počas jazdy tunelom alebo v dopravnej zápche.
Regulácia vetrania
Zapnutie recirkulácie vzduchu
Climatronic automaticky reguluje stupne vetrania v závislosti od teploty interiéru.
Stupne vetrania však môžete ručne prispôsobiť vašim potrebám.
– Stlačte tlačidlo  , kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
K dispozícii je šesť stupňov vetrania.
11 , resp. A
12  strana 83, obr. 97.
– Otáčky znížite, resp. zvýšite stlačením tlačidla A
Vypnutie recirkulácie vzduchu
– Stlačte opätovne tlačidlo  alebo tlačidlo AUTO , kontrolné svetlo v tlačidle
zhasne.
Ak ventilátor vypnete, vypne sa takisto Climatronic a na displejoch sa zobrazí OFF.
Nastavený výkon ventilátora je znázornený rozsvietením príslušného počtu prúžkov
2 .
v pozícii A
POZOR!
Nikdy nepoužívajte režim recirkulácie vzduchu dlhší čas, pretože sa vtedy
neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať,
znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši.
Ak sa začnú zahmlievať sklá, vypnite ihneď režim recirkulácie vzduchu.
Upozornenie
Keď sa čelné sklo orosí, stlačte tlačidlo 
čelného skla stlačte tlačidlo AUTO .
1  strana 83, obr. 97. Po odhmlení
A
15 a A
16 .
Vnútornú teplotu môžete ľubovoľne nastaviť tlačidlami A
Vnútornú teplotu môžete nastaviť medzi +18 °C (64 °F) a +29 °C (28,89 °C). V tejto
oblasti sa teplota reguluje automaticky. Ak zvolíte teplotu nižšiu ako +18 °C (64 °F),
objaví sa na displeji údaj „LO“. Keď zvolíte teplotu nad +29 °C (28,89 °C), objaví sa na
displeji údaj „HI“. V oboch koncových polohách pracuje Climatronic s maximálnym
výkonom chladenia, resp. kúrenia. Pritom nedochádza k žiadnej regulácii teploty.
Bezpečnosť

POZOR!
„Spotrebovaný“ vzduch môže unavovať, znižovať pozornosť a prípadne
viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši.


Nevypínajte Climatronic na dlhšie, než je nevyhnutné.
Keď sa začnú sklá zahmlievať, ihneď zapnite Climatronic.
Prevádzkové poruchy
Ak blikajú po zapnutí zapaľovania všetky symboly na displeji automatickej klimatizácie
asi 15 sekúnd, vyskytla sa v systéme porucha - vyhľadajte odborný servis.
Nastavenie teploty
Ovládanie
85
Pokyny na jazdu
Ak chladenie nepracuje, mohli nastať tieto možnosti:


vonkajšia teplota je nižšia ako +5 °C,
kompresor automatickej klimatizácie dočasne vypol z dôvodu príliš vysokej teploty
chladiacej kvapaliny motoru,

prepálila sa poistka
Skontrolujte poistku, príp. ju vymeňte  strana 175. Ak porucha nespočíva v poistke,
Climatronic vypnite a nechajte skontrolovať.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 86 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
86
Kúrenie a klimatizácia
Ak sa chladiaci výkon znižuje, Climatronic vypnite a nechajte skontrolovať.
s3lo.5.book Page 87 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Rozbehnutie a jazda
Rozbehnutie a jazda
Nastavenie polohy volantu


POZOR!
Volant nesmiete nastavovať počas jazdy!
Pre vodiča je dôležité udržiavať od volantu vzdialenosť minimálne 25 cm
 obr. 99. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém
airbagov splniť svoju ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!

Z bezpečnostných dôvodov musí byť páčka vždy pevne zatlačená v hornej
polohe, aby volant počas jazdy nemohol neočakávane zmeniť polohu - nebezpečenstvo nehody!

Obr. 98 Nastaviteľný volant:
páčka pod stĺpikom riadenia
Keď volant nastavíte viac smerom k hlave, obmedzíte tým v prípade nehody
ochrannú funkciu airbagu vodiča. Presvedčte sa, či volant smeruje k hrudníku.

Počas jazdy držte volant pevne obidvomi rukami po stranách za vonkajší
okraj v polohe 9 hodín a 3 hodiny. Volant nikdy nedržte v polohe 12 hodín ani
iným spôsobom (napr. uprostred alebo za vnútorný okraj). V takom prípade by
ste si pri aktivácii airbagu mohli spôsobiť ťažké poranenia ramien, rúk a hlavy.
Spínacia skrinka
Obr. 99 Bezpečná vzdialenosť
od volantu
Volant môžete nastaviť výškovo aj pozdĺžne.
– Najskôr nastavte sedadlo vodiča  strana 56.
– Páčku pod volantom vychýľte nadol  obr. 98, 
.
Obr. 100 Polohy kľúča
v spínacej skrinke
– Volant nastavte výškovo a pozdĺžne do požadovanej polohy.
– Páčku zatlačte hore proti stĺpiku riadenia až na doraz.
Zážihové motory
1 - Vypnuté zapaľovanie, motor vypnutý, riadenie môže byť zablokované
A
2 - Zapnuté zapaľovanie
A
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
87
s3lo.5.book Page 88 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
88
Rozbehnutie a jazda
3 - Štartovanie motora
A
Vznetové motory
1 - Prerušenie prívodu paliva, vypnuté zapaľovanie, motor vypnutý, riadenie môže
A
byť zablokované
2 - Žeravenie motora, zapnuté zapaľovanie
A

Keď je zapnuté žeravenie, nezapínajte žiadne väčšie elektrické spotrebiče, aby sa
akumulátor zbytočne nezaťažoval.
3 - Štartovanie motora
A
Pre všetky vozidlá platí:
1
Poloha A
Riadenie zablokujete tak, že vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky a pootočíte volantom
vľavo alebo vpravo, kým poistka volantu nezaskočí. Zásadne by ste mali vždy, keď
opúšťate vozidlo, riadenie zablokovať. Tým sťažíte prípadnú krádež vášho vozidla

.
2
Poloha A
Ak nemôžete otočiť kľúčom do tejto polohy alebo to ide veľmi ťažko, uvoľnite zámok
riadenia krátkymi pohybmi volantu na obidve strany.
POZOR! Pokračovanie

Kľúč vytiahnite zo spínacej skrinky až po úplnom zastavení a zaistení
vozidla (zatiahnutí ručnej brzdy). V opačnom prípade by sa zámok volantu
mohol neočakávane uzamknúť - nebezpečenstvo nehody!

Aj keď vozidlo opustíte iba na okamih, vždy vytiahnite kľúč zo spínacej
skrinky. To platí najmä v prípade, že vo vozidle zostávajú deti. Deti by mohli
naštartovať motor alebo zapnúť elektrickú výbavu (napr. elektrické ovládanie
okien) - nebezpečenstvo nehody alebo poranenia!
Štartovanie motora
Všeobecne
Motor môžete štartovať iba originálnym kľúčom.


Pred štartovaním motora vyraďte rýchlosť a pevne zatiahnite páku ručnej brzdy.
Počas štartovania motora úplne zošliapnite spojkový pedál - štartér potom otáča
iba motorom.

3
Poloha A
Po naštartovaní motora okamžite uvoľnite kľúč v spínacej skrinke, mohol by sa
poškodiť štartér.
V tejto polohe motor naštartujete. Súčasne sa rozsvietené stretávacie alebo diaľkové
svetlá, resp. ďalšie väčšie elektrické spotrebiče krátkodobo vypnú. Po uvoľnení kľúča sa
2 .
kľúč vracia do polohy A
Po naštartovaní studeného motora sa môže krátkodobo zvýšiť hlučnosť motora,
pretože sa v hydraulickom vymedzovaní vôle ventilov musí najskôr vytvoriť tlak oleja.
Toto je prirodzený jav a netreba sa tým znepokojovať.
1 . Tým sa
Pred každým opakovaním štartovania motora musíte kľúč vrátiť do polohy A
zabráni, aby sa štartoval bežiaci motor.
Keď sa motor nenaštartuje ...

POZOR!
Kým je vozidlo v pohybe s vypnutým motorom, musí byť kľúč vždy
2 (zapnuté zapaľovanie). Táto poloha sa signaliv spínacej skrinke v polohe A
zuje rozsvietením kontrolných svetiel. Ak by toto pravidlo nebolo dodržané,
môže sa nečakane uzamknúť riadenie - nebezpečenstvo nehody!
Ako pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor iného vozidla  strana 171.
Roztláčať sa dajú iba vozidlá s mechanickou prevodovkou. Vzdialenosť, na ktorej sa
vozidlo roztláča, pritom nesmie prekročiť 50 m  strana 174.

POZOR!
Motor nikdy nenechávajte v chode v nevetraných alebo v uzatvorených
priestoroch. Výfukové plyny motora obsahujú okrem iného jedovatý plyn -
s3lo.5.book Page 89 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Rozbehnutie a jazda
Vznetové motory
POZOR! Pokračovanie
oxid uhoľnatý, ktorý je bez farby a zápachu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
Oxid uhoľnatý môže vyvolať bezvedomie a môže byť príčinou smrti.

Vozidlo s motorom v chode nenechávajte nikdy bez dozoru.
Žeraviace zariadenie
Vznetové motory sú vybavené žeravením, čas ktorého sa automaticky riadi podľa
teploty chladiacej kvapaliny a vonkajšej teploty.
Po zapnutí zapaľovania svieti kontrolné svetlo žeravenia .
Varovanie!

89
3 ) iba vtedy,
Štartér sa môže uvádzať do chodu (pozícia kľúča v spínacej skrinke A
keď motor stojí. Ak sa štartér ihneď po vypnutí motora uvedie do chodu, môže sa
štartér alebo motor poškodiť.
 Kým teplota motora nedosiahne prevádzkovú hodnotu, vyvarujte sa jazdy na plný
plyn s vysokými otáčkami a s vysokým zaťažením motora - nebezpečenstvo
poškodenia motora!
 Vozidlá s katalyzátorom neštartujte roztláčaním na úseku dlhšom ako 50 m.
Nespálené palivo by mohlo vniknúť do katalyzátora a tam sa vznietiť, čo by viedlo
k prehriatiu a zničeniu katalyzátora.
Upozornenie k životnému prostrediu
Motor nezahrievajte na mieste. Ihneď po naštartovaní sa rozbehnite. Tým sa motor
rýchlejšie zohreje na prevádzkovú teplotu a zníži sa tak produkcia škodlivín do
ovzdušia.
Keď je zapnuté žeravenie, nezapínajte žiadne väčšie elektrické spotrebiče, aby sa
akumulátor zbytočne nezaťažoval.

Bezprostredne po zhasnutí kontrolného svetla žeravenia  by ste mali motor
naštartovať.

Ak je motor zahriaty, resp. pri teplotách nad +5 °C, kontrolné svetlo sa rozsvieti asi
na 1 sekundu. To znamená, že motor môžete štartovať ihneď.

Ak sa motor do 10 sekúnd nenaštartuje, štartovanie prerušte a po cca
30 sekundách ho zopakujte.

Ak motor nenaštartuje ani pri druhom pokuse o naštartovanie, je možné, že sa
prepálila poistka žeraviaceho zariadenia. Poistku skontrolujte, príp. vymeňte
 strana 175.

Požiadajte o pomoc najbližší odborný servis.
Štartovanie motora po úplnom vyprázdnení nádrže
Zážihové motory
Po úplnom vyprázdnení nádrže a po načerpaní motorovej nafty môže štartovanie
vznetového motora trvať dlhšie ako zvyčajne - až okolo minúty. Je to spôsobené tým,
že sa počas štartovania musí palivový systém najskôr naplniť.
Zážihové motory sú vybavené viacbodovým vstrekovacím systémom, ktorý zaisťuje
tvorbu optimálnej zmesi paliva so vzduchom.
Vypnutie motora


1  strana 87,
– Motor vypnete otočením kľúča v spínacej skrinke do polohy A
obr. 100.
Pred štartovaním a ani počas štartovania motora nepridávajte plyn.
Ak sa motor do 10 sekúnd nenaštartuje, štartovanie prerušte a po cca
30 sekundách ho zopakujte.
 Ak motor nenaštartuje ani pri druhom pokuse o naštartovanie, je možné, že sa
prepálila poistka elektrického palivového čerpadla. Poistku skontrolujte, príp. vymeňte
 strana 175.

Požiadajte o pomoc najbližší odborný servis.

POZOR!
Nikdy nevypínajte motor, kým vozidlo úplne nezastaví - nebezpečenstvo
nehody!
Po naštartovaní veľmi horúceho motora je vhodné mierne pridať plyn.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 90 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
90
Rozbehnutie a jazda
POZOR! Pokračovanie

Posilňovač bŕzd pracuje, iba ak motor beží. Ak brzdíte pri vypnutom
motore, musíte na brzdový pedál pôsobiť väčšou silou. Pretože nemôžete
zastaviť tak, ako ste zvyknutí, môže sa stať nehoda s vážnymi zraneniami.
Ak je zaradený spätný chod a zapaľovanie je zapnuté, svietia spätné svetlomety.
POZOR!
Varovanie!
Po dlhšie trvajúcom vyššom zaťažení motora ho nevypínajte ihneď po ukončení jazdy,
ale nechajte motor v chode pri voľnobežných otáčkach asi 2 minúty. Zabránite tak
prehriatiu odstaveného motora.

Spätný chod zaraďte iba ak vozidlo stojí. Stlačte spojkový pedál a podržte ho úplne
zošliapnutý. Pred zaradením spätného chodu chvíľu počkajte, aby sa obmedzil hluk
prevodovky.
Upozornenie
Spätný chod nikdy nezaraďujte počas jazdy - nebezpečenstvo nehody!

Upozornenie
Počas jazdy nemá ruka ležať na rýchlostnej páke. Tlak ruky sa prenáša na vidlice
zaraďovania v prevodovke. To môže po určitom čase spôsobiť ich predčasné opotrebovanie.
Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor chladiča ešte asi 10 minút bežať. Ventilátor
sa môže opäť zapnúť aj po určitom čase, ak sa teplota chladiacej kvapaliny zvýši nahromadením tepla alebo sa motor ešte dodatočne zahreje pôsobením silného slnečného
žiarenia.
 Počas zaraďovania rýchlostných stupňov vždy úplne zošliapnite spojkový pedál,
aby ste zabránili zbytočnému opotrebovaniu a poškodeniu spojky.
Práci v motorovom priestore preto venujte zvýšenú pozornosť  strana 146,
„Práce v motorovom priestore“.
Ručná brzda

Zaraďovanie
Obr. 102 Stredná konzola:
ručná brzda
Obr. 101 Schéma zaraďovania
5-stupňovej prevodovky
Zatiahnutie ručnej brzdy
– Páku brzdy zatiahnite až úplne hore.
s3lo.5.book Page 91 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Rozbehnutie a jazda
Uvoľnenie ručnej brzdy
Pomoc pri parkovaní vzadu*
– Páku ručnej brzdy mierne nadvihnite a súčasne stlačte poistné tlačidlo
 obr. 102.
Pomoc pri parkovaní varuje pred prekážkami za vozidlom.
– Držte poistné tlačidlo stlačené a potiahnite páku ručnej brzdy úplne dolu 
91
.
Ak je zatiahnutá ručná brzda a zapnuté zapaľovanie, svieti kontrolné svetlo ručnej
brzdy .
Ak sa omylom rozbehnete so zatiahnutou ručnou brzdou, zaznie varovný tón a na
informačnom displeji* sa zobrazí pokyn pre vodiča:
HANDBRAKE ON (RUČNÁ BRZDA ZATIAHNUTÁ)
Varovanie o zatiahnutej ručnej brzde sa aktivuje po minimálne 3 sekundách jazdy
rýchlosťou nad 6 km/h.

POZOR!
Dbajte na to, aby ste zatiahnutú ručnú brzdu vždy úplne odbrzdili. Iba čiastočne uvoľnená ručná brzda môže prehriať zadné brzdy, a tým negatívne
ovplyvniť funkciu brzdového systému - nebezpečenstvo nehody! Okrem toho
sa predčasne opotrebováva zadné brzdové obloženie.

Nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru. Mohli by napr. odbrzdiť
ručnú brzdu alebo vyradiť rýchlostný stupeň. Vozidlo by sa mohlo rozbehnúť nebezpečenstvo nehody!
Varovanie!
Obr. 103 Pomoc pri parkovaní:
dosah zadných snímačov
Akustická pomoc pri parkovaní umožňuje zistiť prostredníctvom ultrazvukových
snímačov vzdialenosť od zadného nárazníka vozidla k prekážke. Snímače sú umiestnené v zadnom nárazníku.
Dosah snímačov
A  obr. 103). So
Varovanie začína vo vzdialenosti asi 160 cm od prekážky (oblasť A
skracovaním vzdialenosti sa skracuje interval medzi tónovými impulzmi.
B ) sa už ozýva neprerušovaný tón - oblasť nebezVo vzdialenosti asi 30 cm (oblasť A
pečenstva. Od tohto okamihu už viac necúvajte!
Aktivácia
Po zastavení vozidla vždy najprv pevne zatiahnite ručnú brzdu a potom ešte zaraďte
1. rýchlostný stupeň.
Pomoc pri parkovaní aktivujete, ak je zapnuté zapaľovanie, zaradením spätného
chodu. Aktivácia sa ohlási krátkym zvukovým znamením.
Deaktivácia
Pomoc pri parkovaní deaktivujete vyradením spätného chodu.

POZOR!
Akustická signalizácia pri cúvaní nesníma z vodiča zodpovednosť pri parkovaní a podobných manévroch.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 92 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
92
Rozbehnutie a jazda
POZOR! Pokračovanie

Pred cúvaním sa napriek tomu presvedčte, či sa za vozidlom nenachádza
prekážka menšieho rozmeru, napr. kameň, tenký stĺpik, tyč prívesu a pod.
Takáto prekážka by mohla ležať mimo snímanej oblasti.

Upozornenie
Pri prevádzke s prívesom je pomoc pri parkovaní nefunkčná (platí pre vozidlá
s ťažným zariadením* zabudovaným z výroby).

Ak zaznie signalizácia počas asi 3 sekúnd po zapnutí zapaľovania a zaradenom
spätnom chode, a v blízkosti vozidla nie je prekážka, je v systéme porucha. Poruchu
nechajte odstrániť v odbornom servise.

Upozornenie
Vozidlá s mechanickou prevodovkou: Ak pri zapnutom tempomate preraďujete na
neutrál, vždy zošliapnite spojkový pedál! Inak by sa mohol vytočiť motor do vysokých
otáčok.
 Pri jazde v strmom klesaní tempomat neudrží konštantnú rýchlosť. Rýchlosť sa
zvyšuje pôsobením vlastnej hmotnosti vozidla. Preraďte preto včas na nižší rýchlostný
stupeň alebo pribrzďujte vozidlo brzdou.
Zaznamenanie rýchlosti

Aby bola pomoc pri parkovaní funkčná, musíte snímače udržiavať čisté (bez
námrazy a pod.).
Tempomat (zariadenie na udržiavanie rýchlosti)*
Úvodom
Tempomat (zariadenie na udržiavanie rýchlosti) udržiava nastavenú konštantnú
rýchlosť vyššiu ako 30 km/h (20 mph), nemusíte mať pritom zošliapnutý plynový
pedál. Zvolená rýchlosť sa udržiava za predpokladu, že to výkon motora či jeho brzdný
účinok umožní. Využitím tempomatu - najmä na dlhých úsekoch - môžete uľaviť „nohe
na plyne“.

POZOR!
Vzhľadom na bezpečnosť jazdy sa tempomat nesmie používať v hustej
premávke a pri zlom stave vozovky (napr. poľadovica, klzká vozovka, štrk) nebezpečenstvo nehody!

Aby ste zabránili neželanému zapnutiu tempomatu, vypnite ho vždy po
použití.
Obr. 104 Ovládacia páčka:
preklápacie tlačidlo a spínač
tempomatu
A a tlačidlom A
B na ľavej páčke viacTempomat sa obsluhuje posuvným tlačidlom A
funkčného prepínača.
A  obr. 104 do polohy ON.
– Tempomat zapnite posunutím tlačidla A
B
– Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti krátko stlačte preklápacie tlačidlo A
v polohe SET.
B v polohe SET sa práve zaznamenaná rýchlosť (nad 30 km/h,
Po uvoľnení tlačidla A
resp. 20 mph) udržiava bez ovládania plynového pedála.
Rýchlosť sa dá zvýšiť zošliapnutím plynového pedála. Po uvoľnení pedála sa rýchlosť
zníži na skôr zaznamenanú hodnotu.
To však neplatí v prípade, ak prekročíte zaznamenanú rýchlosť o viac ako 10 km/h
počas viac ako 5 minút. Zaznamenaná rýchlosť sa vymaže z pamäte. Rýchlosť sa musí
opäť zaznamenať.
s3lo.5.book Page 93 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Rozbehnutie a jazda
Rýchlosť sa môže znížiť bežným spôsobom. Zošliapnutím brzdového alebo spojkového pedála sa tempomat dočasne vypne  strana 93.
POZOR!
Zaznamenanú rýchlosť znova obnovíte uvoľnením brzdového alebo spojkového
B  strana 92, obr. 104 do polohy RES.
pedála a krátkym stlačením tlačidla A
POZOR!
Zaznamenaná rýchlosť sa smie obnoviť iba vtedy, keď nie je pre aktuálnu
dopravnú situáciu príliš vysoká.
Zaznamenaná rýchlosť sa smie obnoviť iba vtedy, keď nie je pre aktuálnu
dopravnú situáciu príliš vysoká.
Zmena zaznamenanej rýchlosti
Úplné vypnutie tempomatu
Rýchlosť môžete meniť aj bez použitia plynového pedála
A  strana 92, obr. 104 napravo do polohy OFF.
– Posuňte tlačidlo A
Zrýchlenie
– Zaznamenanú rýchlosť môžete zvýšiť bez zošliapnutia plynového pedála
B  strana 92, obr. 104 v polohe RES.
stlačením preklápacieho tlačidla A
B stlačené v polohe RES, rýchlosť sa plynulo zvyšuje. Po
– Kým držíte tlačidlo A
dosiahnutí požadovanej rýchlosti tlačidlo uvoľnite. Tým sa aktuálna rýchlosť zaznamená do pamäte.
Spomalenie
B do
– Zaznamenanú rýchlosť môžete znížiť stlačením preklápacieho tlačidla A
polohy SET.
– Kým držíte tlačidlo stlačené v polohe SET, rýchlosť sa plynulo znižuje. Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti tlačidlo uvoľnite. Tým sa aktuálna rýchlosť zaznamená
do pamäte.
– Keď tlačidlo uvoľníte pri rýchlosti nižšej ako 30 km/h, rýchlosť sa nezaznamenáva,
pamäť sa vymaže. Rýchlosť sa musí po zvýšení rýchlosti nad 30 km/h opäť zaznaB do polohy SET.
menať tlačidlom A
Dočasné vypnutie tempomatu
– Tempomat dočasne vypnete zošliapnutím brzdového alebo spojkového pedála.
A doprava - do polohy OFF.
– Tempomat takisto vypnete posunutím tlačidla A
Zaznamenaná rýchlosť zostáva zachovaná v pamäti.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
93
s3lo.5.book Page 94 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
94
Komunikácia
Komunikácia
Mobilný telefón, Hands Free*
– Zapnite zapaľovanie.
– Vyčkajte 20 s, zapaľovanie vypnite a vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky.
Univerzálna príprava na telefón
A (podľa návodu výrobcu) a zapnite zapaľovanie.
– Telefón nasaďte do adaptéra A
Vyňatie telefónu s adaptérom
C a telefón vytiahnite.
– Stlačte tlačidlo A
Inicializáciu musíte vykonať ak došlo:



Obr. 105 Univerzálna príprava
na telefón
Z výroby sa dodáva iba držiak na telefón. Adaptér na telefón môžete zakúpiť zo sortimentu originálneho príslušenstva Škoda. Držiak je umiestnený na strednej časti
prístrojovej dosky.
k prvému zapojeniu adaptéra;
k odpojeniu a novému pripojeniu akumulátora;
k vytiahnutiu kábla adaptéra zo zásuvky na telefón.
Vďaka tejto výbave môžete úplne využívať prednosti bežného autotelefónu („hovor
bez použitia rúk - hands-free“ cez mikrofón zabudovaný vo vozidle, optimálne
možnosti prenosu s vonkajšou anténou atď.). Okrem toho sa batéria telefónu stále
nabíja.
Ak by ste mali akékoľvek nejasnosti, obráťte sa na odborný servis.
Rešpektujte nasledujúce pokyny  strana 94.
Nasadenie telefónu
A (podľa návodu výrobcu).
– Telefón nasaďte do adaptéra A
Nasadenie adaptéra s telefónom do držiaku
B najprv v smere šípky A
1 , až sa adaptér
– Nasaďte adaptér s telefónom do držiaku A
oprie o doraz.
2 tak, aby zaklapol.
– Adaptér ľahko zatlačte v smere šípky A
Inicializácia
– Vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky.
B .
– Nasaďte adaptér bez telefónu do držiaku A
– Zasuňte kábel adaptéra do zásuvky pre telefón. Zásuvka je umiestnená v spodnej
časti držiaka telefónu.
Mobilné telefóny a vysielacie zariadenia
Montáž mobilných telefónov a vysielacích zariadení do vozidla by sa mala vykonávať
v odbornom servise.
Spoločnosť Škoda Auto povoľuje prevádzku mobilných telefónov a vysielacích zariadení s odborne inštalovanou vonkajšou anténou s max. vysielacím výkonom do 10 W.
O možnostiach montáže a prevádzky mobilných telefónov a vysielačiek s vyšším
vysielacím výkonom ako 10 W sa bezpodmienečne informujte v odborných servisoch.
Tam vás budú informovať, aké sú technické možnosti dovybavenia existujúcimi
mobilnými telefónmi a vysielačkami.
Počas prevádzky mobilných telefónov a vysielacích zariadení môžu nastať funkčné
poruchy na elektronike vášho vozidla. Príčiny môžu byť nasledujúce:
s3lo.5.book Page 95 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Komunikácia



nie je použitá vonkajšia anténa,
vonkajšia anténa je chybne inštalovaná,
vysielací výkon presahuje 10 W.
Preto vo vozidle nesmiete používať mobilné telefóny alebo vysielacie zariadenia bez
vonkajšej antény, resp. s chybne inštalovanou vonkajšou anténou.
Navyše si treba uvedomiť, že optimálny dosah prístrojov sa dá zaistiť iba pomocou
vonkajšej antény.

POZOR!
Mobilné telefóny alebo vysielacie zariadenia používané vo vozidle bez
osobitnej vonkajšej antény, resp. s chybne inštalovanou vonkajšou anténou,
môžu byť v dôsledku zvýšeného elektromagnetického poľa zdraviu škodlivé.


V prvom rade venujte pozornosť riadeniu.
Vysielacie zariadenie, mobilný telefón, resp. držiak nesmiete montovať na
kryt airbagu alebo do bezprostrednej blízkosti jeho aktivačnej zóny. Pri nehode
by nastalo poranenie osôb.
Upozornenie
Rešpektujte inštrukcie na obsluhu mobilných telefónov a vysielacích zariadení.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
95
s3lo.5.book Page 96 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
96
Komunikácia
s3lo.5.book Page 97 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Pasívna bezpečnosť
97
Bezpečnosť
Pasívna bezpečnosť
Zásadne platí
Bezpečnosť predovšetkým
Prvky pasívnej bezpečnosti znižujú riziko poranenia v prípade nehody.
V tejto časti návodu nájdete dôležité informácie, tipy a upozornenia na tému pasívnej
bezpečnosti, ktoré sa týkajú vášho vozidla. Zhrnuli sme tu všetko, čo treba vedieť
napríklad o bezpečnostných pásoch, airbagu, detskej sedačke a bezpečnej preprave
detí. Zoberte na vedomie predovšetkým pokyny a varovania v tejto časti návodu - a to
vo vašom vlastnom záujme a v záujme všetkých spolucestujúcich.
POZOR!

Táto kapitola obsahuje dôležité informácie pre vodiča aj jeho spolucestujúcich o tom, ako zaobchádzať s vozidlom. Ďalšie dôležité informácie, ktoré sa
týkajú vašej bezpečnosti a bezpečnosti vašich spolucestujúcich, nájdete takisto
v ďalších kapitolách tohto návodu na obsluhu.

Kompletná palubná literatúra by mala byť stále vo vozidle. To platí najmä
pre prípad, ak vozidlo požičiavate alebo predávate.
Bezpečnostné vybavenie
Bezpečnostné vybavenie je súčasťou ochrany cestujúcich a v prípade
nehody môže znížiť nebezpečenstvo poranenia.
Svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich nenechávajte na „náhodu“.
Bezpečnostné vybavenie môže v prípade nehody znížiť riziko poranenia. Nasledujúci
výpočet zahrnuje iba časť bezpečnostného vybavenia vášho vozidla:



trojbodové bezpečnostné pásy pre všetky sedadlá*,
obmedzovač sily pásov na predných sedadlách*,
Bezpečnosť
nastavenie výšky pásov na predných sedadlách,
čelné airbagy*,
bočných airbagov*,
upevňovacie oká pre detskú sedačku so systémom „ISOFIX“,
výškovo nastaviteľné hlavové opierky,
nastaviteľný stĺpik riadenia.
Uvedené časti bezpečnostného vybavenia pracujú súbežne, aby v prípade nehody čo
najlepšie ochránili vás a vašich spolucestujúcich. Bezpečnostné vybavenie vám ani
vašim spolucestujúcim nepomôže, ak nesedíte v správnej polohe alebo ak toto vybavenie zle nastavíte alebo ho nepoužívate.
Preto vás informujeme o tom, ako je toto vybavenie veľmi dôležité, ako vás chráni, na
čo si musíte pri jeho používaní dávať pozor a ako vy a vaši spolucestujúci môžete
dosiahnuť čo najvyššej účinnosti bezpečnostného vybavenia. Tento návod obsahuje
dôležité varovné pokyny, ktoré by ste mali vy aj vaši spolucestujúci rešpektovať, aby ste
znížili nebezpečenstvo zranenia.
Bezpečnosť sa týka každého!
Pred každou jazdou
Vodič nesie zodpovednosť za svojich spolucestujúcich a za prevádzkovú spoľahlivosť vozidla.
Pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich rešpektujte pred každou
jazdou tieto pokyny:




Presvedčite sa o bezchybnej funkcii svetlometov a smerových svetiel.
Skontrolujte tlak v pneumatikách.
Zistite, či všetky okná poskytujú dobrý výhľad.
Ak veziete batožinu, bezpečne ju pripevnite  strana 63, „Nakladanie do
batožinového priestoru“.
predpínače pásov na predných sedadlách*,
Ovládanie






Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 98 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
98


Pasívna bezpečnosť
Presvedčite sa, že sa do oblasti pedálov nemôžu dostať žiadne predmety.
Spätné zrkadlá, predné sedadlo a hlavovú opierku nastavte podľa svojej telesnej
výšky.

Upozornite spolucestujúcich, aby si hlavové opierky nastavili podľa svojej telesnej
výšky.
Správna poloha sedadiel
Správna poloha sedenia vodiča
Správne usadenie vodiča je dôležité pre bezpečnú a uvoľnenú jazdu.

Deti zaistite vo vhodnej detskej sedačke a so správne zapnutými bezpečnostnými
pásmi  strana 114, „Bezpečná preprava detí“.

Zaujmite správnu polohu pri sedení  strana 98, „Správna poloha sedadiel“.
Upozornite spolucestujúcich, aby urobili to isté.

Správne si zapnite bezpečnostný pás. Upozornite takisto spolucestujúcich, aby sa
riadne pripútali  strana 103, „Ako správne zapnúť bezpečnostný pás?“.
Čo ovplyvňuje bezpečnosť jazdy?
Obr. 106 Správna vzdialenosť
vodiča od volantu
Bezpečnosť jazdy závisí v rozhodujúcej miere od štýlu jazdy a od
správania sa všetkých cestujúcich.
Ako vodič nesiete zodpovednosť za seba aj za svojich spolucestujúcich. Ak je ohrozená
vaša bezpečnosť, ohrozujete nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej
premávky. Rešpektujte preto tieto pokyny.

Nenechávajte odvádzať svoju pozornosť od riadenia, napr. spolucestujúcimi alebo
telefónnym hovorom.
 Nikdy nešoférujte vozidlo, ak je obmedzená vaša schopnosť riadenia, napr. liekmi,
alkoholom alebo drogami.


Dodržiavajte predpisy cestnej premávky a povolenú rýchlosť.
Rýchlosť jazdy prispôsobte stavu vozovky, dopravnej situácii a poveternostným
podmienkam.

Pri dlhých cestách robte pravidelné prestávky - minimálne každé dve hodiny.
Obr. 107 Správne nastavenie
hlavovej opierky
Pre vašu bezpečnosť a pre zníženie rizika poranenia v prípade nehody odporúčame
toto nastavenie:

Nastavte vzdialenosť medzi volantom a hrudníkom tak, aby bola najmenej 25 cm
 obr. 106.
 Sedadlo nastavte v pozdĺžnom smere tak, aby ste mohli mierne pokrčenými
nohami zošliapnuť pedále na doraz.

Sklon operadla nastavte tak, aby ste mohli mierne pokrčenými rukami dosiahnuť
na najvyšší bod volantu.
s3lo.5.book Page 99 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Pasívna bezpečnosť
 Hlavovú opierku nastavte tak, aby jej horná hrana bola ak možno v jednej priamke
s temenom vašej hlavy  strana 98, obr. 107.

Správne si zapnite bezpečnostný pás  strana 103, „Ako správne zapnúť
bezpečnostný pás?“.
Ručné nastavenie sedadla vodiča  strana 56, „Nastavenie predných sedadiel“.
Elektrické nastavenie sedadla vodiča  strana 57, „Elektrické nastavenie predných
sedadiel*“.

POZOR!
Predné sedadlá, hlavové opierky a bezpečnostné pásy sa vždy musia
nastaviť podľa telesnej výšky, aby vám a vašim spolucestujúcim poskytli
optimálnu ochranu.
 Pre vodiča je dôležité udržiavať od volantu vzdialenosť minimálne 25 cm
 strana 98, obr. 106. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí
systém airbagov splniť svoju ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia
života!

Počas jazdy držte volant pevne obidvomi rukami po stranách za vonkajší
okraj v polohe 9 hodín a 3 hodiny. Volant nikdy nedržte v polohe 12 hodín ani
iným spôsobom (napr. uprostred alebo za vnútorný okraj). V takom prípade by
ste si pri aktivácii airbagu mohli spôsobiť ťažké poranenia ramien, rúk a hlavy.
Správna poloha sedenia spolujazdca
Spolujazdec musí od prístrojovej dosky dodržiavať odstup minimálne
25 cm, aby mu airbag spolu s bezpečnostným pásom v prípade aktivácie poskytol maximálnu možnú ochranu.
Pre bezpečnosť spolujazdca a pre zníženie rizika poranenia v prípade nehody
odporúčame toto nastavenie:


Nastavte sedadlo spolujazdca čo najviac dozadu.
Hlavovú opierku nastavte tak, aby jej horná hrana bola ak možno v jednej priamke
s temenom vašej hlavy  strana 98, obr. 107.

Správne si zapnite bezpečnostný pás  strana 103, „Ako správne zapnúť
bezpečnostný pás?“.
Vo výnimočných prípadoch môžete airbag spolujazdca vypnúť  strana 112,
„Vypnutie airbagu“.
Ručné nastavenie sedadla spolujazdca  strana 56, „Nastavenie predných sedadiel“.
Elektrické nastavenie sedadla spolujazdca  strana 57, „Elektrické nastavenie
predných sedadiel*“.


 V priestore pre nohy sa nesmú ukladať žiadne predmety, pretože pri náhlej
zmene jazdy alebo brzdení sa tieto predmety môžu dostať do priestoru
pedálov. Potom by ste neboli schopní zošliapnuť spojku, brzdiť alebo pridať
plyn.

Počas jazdy nesmú byť operadlá sklopené príliš dozadu, lebo sa tým
obmedzuje účinnosť bezpečnostných pásov a systému airbagov - nebezpečenstvo poranenia!
POZOR!
Predné sedadlá, hlavové opierky a bezpečnostné pásy sa vždy musia
nastaviť podľa telesnej výšky, aby vám a vašim spolucestujúcim poskytli
optimálnu ochranu.
Pre spolujazdca je dôležité udržiavať si od prístrojovej dosky vzdialenosť
minimálne 25 cm. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém
airbagov splniť svoju ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!

Počas jazdy majte nohy vždy v priestore, ktorý je určený pre nohy - nikdy ich
nedávajte na prístrojovú dosku, do okien alebo na sedadlá! V prípade brzdenia
alebo nehody by ste sa tak vystavovali zvýšenému nebezpečenstvu poranenia.
Pri aktivácii airbagu si nesprávnou polohou sedenia môžete spôsobiť smrteľné
zranenia!

Počas jazdy nesmú byť operadlá sklopené príliš dozadu, lebo sa tým
obmedzuje účinnosť bezpečnostných pásov a systému airbagov - nebezpečenstvo poranenia!
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
99
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 100 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
100
Pasívna bezpečnosť
Správna poloha sedenia spolucestujúcich na zadných sedadlách
Preto nikdy za jazdy vo vozidle:


















Spolucestujúci na zadných sedadlách musia sedieť vzpriamene, mať
nohy v priestore pred sedadlami a byť správne pripútaní.
Aby sa znížilo riziko zranenia v prípade náhleho brzdenia alebo nehody, musia cestujúci na zadných sedadlách rešpektovať nasledujúce pokyny:
 Hlavové opierky nastavte tak, aby ich horná hrana bola podľa možností v jednej
priamke s temenom hlavy  strana 98, obr. 107.

Správne si zapnite bezpečnostný pás  strana 103, „Ako správne zapnúť
bezpečnostný pás?“.

Ak vo vozidle prevážate deti, používajte vhodné zádržné systémy  strana 114,
„Bezpečná preprava detí“.

POZOR!
Hlavové opierky sa vždy musia nastaviť podľa telesnej výšky, aby vám
a vašim spolucestujúcim poskytli optimálnu ochranu.
Počas jazdy majte nohy vždy v priestore, ktorý je určený pre nohy - nikdy ich
nevykladajte do okien alebo na sedadlá! V prípade brzdenia alebo nehody by
ste sa tak vystavovali zvýšenému nebezpečenstvu poranenia. Pri aktivácii
airbagu si nesprávnou polohou sedenia môžete spôsobiť smrteľné zranenia!
Ak spolucestujúci na zadných sedadlách nesedia vzpriamene, zvyšuje sa
riziko zranenia spôsobené nesprávnym vedením bezpečnostných pásov.
Príklady nesprávnej polohy sedenia
Nesprávna poloha sedenia cestujúcich môže byť príčinou ťažkých
zranení alebo aj smrti.
Bezpečnostné pásy zaručujú optimálnu ochranu iba vtedy, keď sú správne zapnuté.
Nesprávna poloha sedenia výrazne znižuje ochrannú funkciu bezpečnostných pásov
a zvyšuje riziko zranenia spôsobené nesprávnym vedením pásov. Ako vodič zodpovedáte za seba, za spolucestujúcich a najmä za prepravované deti. Nikdy nedovoľte,
aby niektorý cestujúci za jazdy sedel nesprávne.
Nasledujúci výpočet zahrňuje príklady polôh sedenia, ktoré sú pre cestujúcich nebezpečné. Tento výpočet nie je úplný, chceme vás na túto tému aspoň upozorniť.
nestojte,
nestojte na sedadlách,
nekľačte na sedadlách,
nenakláňajte operadlo príliš dozadu,
nenahýnajte sa k prístrojovej doske,
neležte na zadných sedadlách,
neseďte iba na prednej časti sedadla,
pri sedení sa nevykláňajte do strany,
nevykláňajte sa z okna,
nevystrkujte nohy z okna,
nevykladajte nohy na prístrojovú dosku,
nevykladajte nohy na sedadlo,
neprepravujte nikoho v priestore pre nohy,
nejazdite bez zapnutých bezpečnostných pásov,
nezdržiavajte sa v batožinovom priestore.
POZOR!
Cestujúci, ktorí nesedia správne, sa v prípade aktivácie airbagu vystavujú
pri zasiahnutí životu nebezpečným zraneniam.

Pred začatím jazdy zaujmite správnu polohu sedenia a počas jazdy polohu
nemeňte. Poučte takisto spolucestujúcich, aby sa správne posadili a polohu
počas jazdy nemenili.
s3lo.5.book Page 101 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Bezpečnostné pásy
Bezpečnostné pásy
Prečo bezpečnostné pásy?

POZOR!
Bezpečnostný pás si zapnite pred každou jazdou - aj v mestskej premávke!
To platí aj pre spolujazdca na zadných sedadlách - nebezpečenstvo poranenia!

Aj tehotné ženy musia mať bezpečnostný pás stále zapnutý. Iba týmto
spôsobom je zaručená najlepšia ochrana pre ešte nenarodené dieťa
 strana 103, „Zapnutie trojbodových bezpečnostných pásov“.
 Na ochrannú funkciu bezpečnostných pásov má veľký vplyv ich vedenie.
Správne použitie bezpečnostných pásov je opísané na nasledujúcich stranách.
Upozornenie
Rešpektujte odlišné zákonné ustanovenia pre používanie bezpečnostných pásov.
Obr. 108 Pripútaný vodič
Fyzikálne zákony čelného nárazu
Je preukázané, že bezpečnostné pásy poskytujú pri nehodách veľmi dobrú ochranu
 obr. 108. Vo väčšine krajín je preto používanie bezpečnostných pásov predpísané
zákonom.
Bezpečnostné pásy, ktoré sú správne pripútané, udržiavajú cestujúcich na sedadlách
v správnej polohe  obr. 108. Pásy redukujú v značnej miere pohybovú energiu.
Okrem toho obmedzujú nekontrolované pohyby, ktoré môžu spôsobiť ťažké úrazy.
Cestujúci so správne zapnutými bezpečnostnými pásmi majú potom veľkú výhodu
v tom, že pohybová energia je bezpečnostnými pásmi optimálne rozložená. Takisto aj
konštrukcia prednej časti vozidla a ostatných prvkov systému pasívnej bezpečnosti,
ako napr. systém airbagov, zaručujú optimálne rozloženie a pohltenie pohybovej
energie pri náraze. Vznikajúca energia sa tým minimalizuje a riziko poranenia sa
znižuje.
Obr. 109 Nepripútaný vodič je
vrhnutý dopredu
Štatistiky dopravných nehôd dokazujú, že riadne zapnuté bezpečnostné pásy znižujú
riziko poranenia a výrazne zvyšujú šancu na prežitie aj pri ťažkej nehode  strana 101.
Pri preprave detí musíte rešpektovať osobitné bezpečnostné hľadiská  strana 114,
„Neprehliadnite v prípade, ak prepravujete deti!“.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
101
s3lo.5.book Page 102 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
102
Bezpečnostné pásy
Je dôležité, aby sa pripútali aj cestujúci na zadných sedadlách, pretože by sa mohli pri
nehode nekontrolovane pohybovať vozidlom. Nepripútaný spolucestujúci na zadnom
sedadle neohrozuje iba seba, ale aj osoby na predných sedadlách  obr. 110.
Dôležité pokyny na použitie bezpečnostných pásov
Správne používanie bezpečnostných pásov výrazne znižuje nebezpečenstvo úrazu!
Obr. 110 Nepripútaný spolujazdec zo zadného sedadla je
vrhnutý dopredu
Fyzikálne zákony čelného nárazu sa dajú jednoducho vysvetliť takto:
Len čo sa dá vozidlo do pohybu, vozidlo aj osoby sediace vo vnútri získavajú určitú
pohybovú, tzv. kinetickú energiu. Veľkosť kinetickej energie v rozhodujúcej miere závisí
od rýchlosti a od celkovej hmotnosti vozidla vrátane osôb v ňom. So stúpajúcou
rýchlosťou a zväčšujúcou sa hmotnosťou musí byť v prípade nehody pohltenej viac
energie.
Rýchlosť vozidla teda hrá najdôležitejšiu úlohu. Ak sa napríklad rýchlosť z 25 km/h
zdvojnásobí na 50 km/h, kinetická energia sa tým zoštvornásobí.
Rozšírený názor, že pri ľahkom náraze sa dá telo zaprieť rukami, je mylný. Už pri nízkych
rýchlostiach nárazu pôsobia na telo sily, ktoré sa nedajú takto prekonať.
Pri rýchlosti iba asi 30 až 50 km/h budú pri náraze na telo pôsobiť sily, ktoré môžu ľahko
prekročiť hodnotu až 10 000 N (newtonov). To zodpovedá hmotnosti asi jednej tony
(1 000 kg).
Pri čelnom náraze sú nepripútaní cestujúci vrhnutí nekontrolovane dopredu
a narážajú na vnútorné časti vozidla, ako napr. na volant, prístrojovú dosku, čelné sklo
 strana 101, obr. 109. Osoby sediace vo vozidle, ktoré nie sú pripútané
bezpečnostnými pásmi, môžu byť podľa okolností dokonca aj z vozidla vymrštené. To
môže viesť až k smrteľným úrazom.

POZOR!
Bezpečnostný pás nesmie byť zaseknutý alebo prekrútený a nesmie sa
odierať o ostré hrany.

Pre maximálnu ochrannú funkciu pásov má veľký význam ich správne
zapnutie  strana 103, „Ako správne zapnúť bezpečnostný pás?“.

Jedným bezpečnostným pásom nesmú byť súčasne pripútané dve osoby
(ani deti).

Maximálny ochranný účinok bezpečnostných pásov môžete dosiahnuť iba
pri správnom nastavení sedadiel vo vozidle  strana 98, „Správna poloha
sedadiel“.

Bezpečnostný pás nesmie byť vedený cez pevné alebo ľahko rozbitné predmety uložené vo vreckách odevu (ako sú napr. ceruzky, okuliare, zväzok kľúčov
atď.), lebo tieto predmety môžu byť príčinou zranenia.

Viacvrstvové voľné oblečenie, napr. kabát cez sako, negatívne ovplyvňuje
bezpečné sedenie a funkciu bezpečnostných pásov.

Je zakázané používať svorky či podobné predmety, ktoré umožňujú nastavenie pásov podľa telesných proporcií.

Bezpečnostný pás môže byť zapnutý iba do toho zámku pásu, ktorý patrí
k príslušnému sedadlu. Nesprávne zapnutie pásov znižuje jeho ochranné vlastnosti a zvyšuje sa riziko poranenia.

Operadlá predných sedadiel sa nesmú sklápať príliš dozadu, inak môžu
bezpečnostné pásy stratiť svoj ochranný účinok.

Bezpečnostné pásy sa musia udržiavať v čistote. Znečistenie pásov môže
ovplyvniť činnosť navíjacej automatiky  strana 141, „Bezpečnostné pásy“.
s3lo.5.book Page 103 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Bezpečnostné pásy
103
POZOR! Pokračovanie
 Zavádzací otvor pre západky zámku pásu nesmie byť upchatý papierom ani
ničím podobným, lebo by potom jazýček bezpečnostného pásu nezapadol.
 Pravidelne kontrolujte stav bezpečnostných pásov. Keď zistíte poškodenie
tkaniny, spojov, navíjača alebo zámku, nechajte pás okamžite vymeniť
v odbornom servise.
 Bezpečnostné pásy nesmiete demontovať ani inak upravovať. Nepokúšajte
sa pásy opravovať svojpomocou.
 Poškodené bezpečnostné pásy alebo pásy, ktoré boli zaťažené pri dopravnej
nehode a tým aj natiahnuté, sa musia vymeniť v odbornom servise za nové.
Okrem toho treba prekontrolovať ukotvenie pásov.
 V niektorých krajinách môžu byť použité bezpečnostné pásy, ktorých
funkcia je odlišná od pásov opísaných na nasledujúcich stranách.
Obr. 112 Vedenie trojbodových
bezpečnostných pásov pre
tehotné ženy
– Skôr, ako si zapnete bezpečnostný pás, nastavte predné sedadlo a opierku hlavy do
správnej polohy  strana 56.
Ako správne zapnúť bezpečnostný pás?
– Pomaly pretiahnite pás za jazýček cez hrudník a panvu 
Zapnutie trojbodových bezpečnostných pásov
– Zasuňte jazýček pásu do zámku pri príslušnom sedadle, kým počuteľne nezapadne.
Najskôr si zapnite pásy, potom štartujte motor!
– Preskúšajte ťahom, či pás bezpečne zapadol do zámku.
.
Každý trojbodový bezpečnostný pás je vybavený automatickým samonavíjaním pásu.
Samonavíjacie pásy umožňujú pri pomalom ťahu plnú voľnosť pohybu. Pri prudkom
brzdení ich mechanika navíjačov automaticky zablokuje. Pásy sa zablokujú aj pri
zrýchlení, pri jazde zo svahu a v zákrutách.
Bezpečnostné pásy musia používať aj tehotné ženy 

Obr. 111 Vedenie ramenného
a panvového pásu
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
.
POZOR!
Ramenný pás nikdy nesmie viesť cez krk, ale približne stredom ramena,
a musí dobre priliehať k hornej časti tela. Panvový pás musí viesť cez panvu, nie
cez brucho, a musí vždy pevne priliehať k telu  obr. 111. V prípade potreby
pás upravte.

Tehotnej žene musí panvový pás priliehať čo možno najnižšie k panve, aby
pás nevyvíjal tlak na spodnú časť brucha.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 104 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
104
Bezpečnostné pásy
POZOR! Pokračovanie
POZOR!

Dodržiavajte správne vedenie bezpečnostných pásov. Chybne vedené
bezpečnostné pásy môžu aj pri ľahkých nehodách spôsobiť zranenie.
 Príliš voľne vedený bezpečnostný pás môže spôsobiť zranenie, lebo telo sa
pri nehode pohybuje na základe pohybovej energie ďalej dopredu a až potom
je náhle zachytené.

Zasuňte jazýček iba do zámku bezpečnostného pásu, ktorý patrí k danému
sedadlu. Keď sa tak nestane, obmedzí sa ochranná funkcia pásu a zvyšuje sa
riziko poranenia.
Výšku pásu nastavte tak, aby ramenná časť pásu prechádzala približne stredom
ramena, v žiadnom prípade nie cez krk.
Upozornenie
Na prispôsobenie výšky pásu na predných sedadlách môžete použiť aj nastavovanie
výšky sedadla.
Odopnutie bezpečnostných pásov
Nastavenie výšky pásov
Obr. 114 Uvoľnenie jazýčka
pásu zo zámku
Obr. 113 Predné sedadlo:
nastavenie výšky pásov
– Stlačte červené tlačidlo v zámku pásu  obr. 114. Jazýček vyskočí zo zámku
tlakom pružiny.
Výškovým nastavením môžete vedenie trojbodových bezpečnostných pásov v oblasti
ramena prispôsobiť fyzickým rozmerom vodiča a spolujazdca.
– Pás veďte rukou naspäť, aby ste uľahčili jeho samonavíjanie až do úplného navinutia.
– Pre nastavenie výšky zatlačte na horný prieťah pásu, posuňte uchytenie pásu
požadovaným smerom nahor alebo nadol a nastavte výšku tak, aby ramenná časť
pásu prechádzala približne stredom ramena  strana 103, obr. 111.
Plastový doraz na páse zaisťuje pohotovostnú polohu jazýčka pásu pre pripútanie.
– Po nastavení skontrolujte krátkym trhnutím za pás, či je vodidlo pásu bezpečne
zaistené.
Trojbodový bezpečnostný pás so systémom Interlock*
V niektorých vozidlách je namiesto bedrového pásu trojbodový pás so systémom
Interlock.
Ak opora zadných sedadiel nie je zaistená, navíjacie zariadenie sa zablokuje
a bezpečnostný pás sa nemôže odvíjať.
s3lo.5.book Page 105 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Bezpečnostné pásy
105
Zadný stredný trojbodový bezpečnostný pás s poistkou pre detskú
sedačku*
Na upevnenie detskej sedačky sa môže použiť zadný stredný trojbodový bezpečnostný
pás s blokáciou, tzv. detskou poistkou.
Zapnutie detskej poistky
– Detskú sedačku pripevnite trojbodovým samonavíjacím pásom podľa návodu
výrobcu.
Obr. 116 Predĺženie dĺžky pásu
– Ramennú časť pásu úplne odviňte. Navíjanie sa prejavuje svojím charakteristickým
„cvakaním“.
– Zapnutie poistky vyskúšajte ťahom za pás.
Zadné stredné miesto je vybavené bedrovým pásom. Obsluha zámku dvojbodového
bedrového pásu je zhodná s obsluhou trojbodových bezpečnostných pásov.
Z bezpečnostných dôvodov musí byť jazýček nepoužitého bedrového pásu vždy
zasunutý do zámku.
Vypnutie detskej poistky
Predĺženie dĺžky pásu
– Stlačením tlačidla zámku pásu bezpečnostný pás odistíte, potom sa začne navíjať.
– Jazýček pásu pridržte kolmo na pás a popotiahnutím nastavte požadovanú dĺžku
pásu  obr. 116.
– Po pripevnení detskej sedačky ponechajte pás voľne navinutý. Pás sa už nedá
odvinúť naspäť.
– Po úplnom navinutí môžete pás opäť voľne odvíjať.
Skrátenie dĺžky pásu
Bedrový pás*
– Zatiahnite za voľný koniec pásu.
– Voľný koniec pásu zachyťte prevlečením plastovou sponou na páse.
Nastavenie dĺžky pásu sa dá uľahčiť súčasným pozdĺžnym stlačením jazýčka a krytu
pásu.
POZOR!
Pripevnený bedrový pás by mal vždy tesne doliehať k panve, v prípade potreby
sa musí pás dotiahnuť.
Obr. 115 Pripnutie bedrového
pásu
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 106 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
106
Bezpečnostné pásy
Predpínače pásov
Predpínače pásov na navíjačoch predných trojbodových pásov, ako doplnok systému
airbag, zvyšujú bezpečnosť pripútaného vodiča a spolujazdca.
Ak nastane čelný náraz určitej intenzity, automaticky sa napnú trojbodové pásy. Predpínače sa môžu aktivovať aj pri nezapnutom páse.
Predpínače sa aktivujú pri ťažších čelných nárazoch. Po aktivácii je na navíjacích automatoch odpálená pyropatróna. Prostredníctvom mechanického systému sa pás
vťahuje do navíjača, čím sa napína.
Pri ľahkom čelnom, bočnom a zadnom náraze, prevrátení či nehode, pri ktorej spredu
nepôsobia príliš veľké sily, k aktivácii predpínačov nedôjde.

POZOR!
Akékoľvek práce na systéme, ako aj demontáž a montáž systémových častí
počas iných opravárenských prác, môžu vykonávať iba odborné servisy.

Ochranná funkcia systému vystačí iba na jednu nehodu. Ak boli predpínače
aktivované, musí sa vymeniť celý systém vrátane pásov.

Pri predaji vozidla musí predávajúci odovzdať kupujúcemu aj tento návod
na obsluhu.

Upozornenie
Pri aktivácii predpínačov sa uvoľňuje dym. Toto však nie je príznakom požiaru vo
vozidle.

Pred zošrotovaním vozidla alebo častí systému treba bezpodmienečne
rešpektovať bezpečnostné predpisy. Odborné servisy tieto predpisy poznajú
a poskytnú vám potrebné informácie.

Pri likvidácii vozidla alebo časti systému sa musia rešpektovať národné zákonné
ustanovenia.
s3lo.5.book Page 107 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Systém airbagov
Systém airbagov
Opis systému airbagov
POZOR! Pokračovanie
Všeobecné pokyny týkajúce sa systému airbagov

Systém čelných airbagov ako doplnok k trojbodovým bezpečnostným pásom poskytuje dodatočnú ochranu v oblasti hlavy a hrudníka vodiča aj spolujazdca pri ťažkých
čelných nárazoch.

Pri prudkých bočných nárazoch znižujú bočné* airbagy riziko úrazu cestujúcich zo
strany nárazu 
.
Keď počas jazdy nepoužijete bezpečnostné pásy, nakláňate sa príliš
dopredu alebo keď sedíte v inej nesprávnej polohe, vystavujete sa v prípade
nehody zvýšenému riziku poranenia.
V prípade poruchy nechajte systém okamžite skontrolovať v odbornom
servise. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo, že sa systém airbagov pri
nehode nebude aktivovať.
Systém airbagov je funkčný iba vtedy, keď je zapnuté zapaľovanie.


Funkčná pohotovosť systému airbagov sa kontroluje elektronicky. Po každom zapnutí
zapaľovania sa kontrolné svetlo systému airbagov rozsvieti na niekoľko sekúnd.

Systém airbagov pozostáva (podľa výbavy vozidla) z:






elektronickej riadiacej a kontrolnej jednotky,
Zakazuje sa manipulovať s jednotlivými časťami systému airbagov, pretože
by mohlo dôjsť k aktivácii niektorého airbagu.
Ochranná funkcia systému airbagov stačí iba na jednu nehodu. Po aktivácii
airbagu sa musí systém airbagov vymeniť.


Systém airbagov nevyžaduje počas celej svojej životnosti žiadnu údržbu.
Pri predaji vozidla odovzdajte kupujúcemu kompletný návod na obsluhu.
Pamätajte na to, že k tomu patria aj podklady k prípadne vypnutému airbagu
spolujazdca!
čelných airbagov vodiča a spolujazdca*,
bočných airbagov*,
kontrolného svetla systému airbagov na prístrojovom paneli,
vypínač airbagu spolujazdca* v odkladacej schránke spolujazdca  strana 112,
kontrolného svetla vypnutého airbagu spolujazdca*  strana 112.
Porucha systému nastala, keď:




Na častiach systému airbagov nesmiete vykonávať žiadne úpravy.
sa pri zapnutí zapaľovania nerozsvieti kontrolné svetlo systému,
po zapnutí zapaľovania kontrolné svetlo po 4 sekundách nezhasne,
po zapnutí zapaľovania kontrolné svetlo systému zhasne a opätovne sa rozsvieti,
sa kontrolné svetlo systému počas jazdy rozsvieti alebo bliká.

Pred zošrotovaním vozidla alebo jednotlivých dielov systému airbagov
treba bezpodmienečne rešpektovať príslušné bezpečnostné predpisy.
Odborné servisy tieto predpisy poznajú.

Pri likvidácii vozidla alebo častí systému airbagov sa musia rešpektovať
národné zákonné ustanovenia.
Kedy nastane aktivácia airbagov?
Systém airbagov je skonštruovaný tak, že sa pri silných čelných nárazoch aktivuje
airbag vodiča a airbag spolujazdca*.
Pri silných bočných nárazoch sa aktivuje bočný airbag* na strane nárazu.

POZOR!
Aby boli cestujúci pri aktivácii systému chránení s maximálnou účinnosťou,
musia byť predné sedadlá správne nastavené podľa veľkosti postavy
 strana 98, „Správna poloha sedadiel“.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
V mimoriadnych prípadoch sa môžu aktivovať čelné aj bočné airbagy v rovnakom
momente.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
107
s3lo.5.book Page 108 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
108
Systém airbagov
Pri ľahkých čelných a bočných nárazoch, pri nárazoch zozadu a pri prevrátení vozidla
sa systém airbagov neaktivuje.
Čelné airbagy
Podmienky aktivácie
Opis čelných airbagov
Podmienky aktivácie systému airbagov sa nedajú všeobecne určiť, pretože okolnosti
pri nehodách sú do značnej miery rozdielne. Dôležitú úlohu tu zohrávajú napríklad
faktory ako povaha predmetu, do ktorého vozidlo naráža (tvrdý, mäkký), uhol nárazu,
rýchlosť vozidla atď.
Systém airbagov nie je náhrada bezpečnostného pásu!
Pre aktiváciu systému airbagov je za každej situácie rozhodujúci priebeh spomalenia.
Riadiaca jednotka analyzuje povahu kolízie a včas spustí príslušné zádržné systémy. Ak
namerané spomalenie pri náraze nedosiahne určené referenčné hodnoty, airbagy sa
neaktivujú, aj keď v dôsledku nehody môže nastať veľmi rozsiahla deformácia vozidla.
Systém airbagov sa neaktivuje pri:






vypnutom zapaľovaní;
miernom čelnom náraze;
Obr. 117 Airbag vodiča vo
volante
miernom bočnom náraze;
náraze zozadu;
prevrátení vozidla.
Upozornenie
Počas rozpínania airbagu sa uvoľňuje šedobiely neškodný plyn. To je úplne bežné
a nie je to prejavom požiaru vo vozidle.
 V prípade aktivácie čelného airbagu spolujazdca sa musí vymeniť prístrojová
doska.

Pri nehode s aktiváciou airbagu:
 rozsvieti sa vnútorné osvetlenie (keď sú vnútorné svetlá nastavené na spínanie
dverovým kontaktom);
 zapnú sa varovné svetlá;
 odomknú sa všetky dvere.
Obr. 118 Airbag spolujazdca
v prístrojovej doske
Čelný airbag vodiča je umiestnený vo volante  obr. 117. Čelný airbag spolujazdca*
je umiestnený v prístrojovej doske nad odkladacou schránkou  obr. 118. Ich umiestnenie je označené nápisom „AIRBAG“.
Systém čelných airbagov ako doplnok k trojbodovým bezpečnostným pásom poskytuje dodatočnú ochranu v oblasti hlavy a hrudníka vodiča aj spolujazdca pri ťažkých
čelných nárazoch 
v „Dôležité bezpečnostné pokyny týkajúce sa systému
čelných airbagov“ na stranie 109.
s3lo.5.book Page 109 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Systém airbagov
Airbag nie je náhrada bezpečnostného pásu, je však neoddeliteľnou súčasťou celkovej
koncepcie pasívnej bezpečnosti vozidla. Pamätajte, že airbag poskytuje maximálnu
ochranu iba v súčinnosti so zapnutým bezpečnostným pásom.
Úlohou bezpečnostných pásov okrem ich bežnej ochrannej funkcie je udržiavať
vodiča aj spolujazdca pri čelnom náraze v takej polohe, aby čelný airbag mohol poskytovať maximálnu možnú ochranu.
Bezpečnostné pásy sa preto musia používať vždy, nielen na základe zákonných ustanovení, ale predovšetkým z bezpečnostných dôvodov  strana 101, „Prečo
bezpečnostné pásy?“.
109
tlmí pohyb vodiča a spolujazdca smerom vpred, čím sa znižuje riziko poranenia hlavy
a hornej časti tela.
Špeciálne vyvinutý airbag vypúšťa plyn riadeným spôsobom (podľa zaťaženia
príslušnou osobou) tak, aby zachytil hlavu a hornú časť tela. Po nehode sa airbag
vyprázdni natoľko, že opäť umožňuje výhľad dopredu.
Počas rozpínania airbagu sa uvoľňuje šedobiely neškodný plyn. To je úplne bežné a nie
je to prejavom požiaru vo vozidle.
Pri aktivácii vyvíja airbag veľké sily, takže v prípade nesprávneho nastavenia sedadla
alebo nesprávneho sedenia môže spôsobiť zranenie 
v „Dôležité bezpečnostné
pokyny týkajúce sa systému čelných airbagov“.
Upozornenie
V prípade aktivácie čelného airbagu spolujazdca sa musí vymeniť prístrojová doska.
Funkcia čelných airbagov
Plne nafúknuté airbagy znižujú riziko poranenia hlavy a hornej časti
tela.
Dôležité bezpečnostné pokyny týkajúce sa systému čelných
airbagov
Správne zaobchádzanie so systémom airbagov výrazne znižuje nebezpečenstvo úrazu!
Obr. 120 Bezpečná vzdialenosť
od volantu
Obr. 119 Plynom naplnené
airbagy
Systém airbagov je skonštruovaný tak, že sa airbagy vodiča a spolujazdca* aktivujú pri
silných čelných nárazoch.
V mimoriadnych prípadoch sa môžu aktivovať súčasne tak čelné, ako aj bočné airbagy.
Pri aktivácii airbagov sa tieto plnia plynom a rozpínajú sa pred vodičom
a spolujazdcom  obr. 119. Airbag sa nafúkne počas zlomku sekundy, aby mohol pri
nehode poskytnúť dodatočnú ochranu. Pri ponorení do úplne nafúknutého airbagu sa
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu

POZOR!
Deti nikdy nevozte na prednom sedadle nezabezpečené. Keď sa systém
airbagov pri nehode aktivuje, môžu sa vážne, až smrteľne zraniť!

Pre vodiča a spolujazdca je dôležité udržiavať od volantu, resp. prístrojovej
dosky vzdialenosť minimálne 25 cm  obr. 120. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú funkciu Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 110 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
110
Systém airbagov
POZOR! Pokračovanie
Bočné airbagy*
nebezpečenstvo ohrozenia života! Okrem toho musia byť predné sedadlá
a opierky hlavy vždy v správnej polohe vzhľadom na telesnú výšku.
Opis bočných airbagov
Keď na sedadle spolujazdca použijete detskú sedačku, v ktorej dieťa sedí
chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách aj pri použití sedačky, v ktorej
dieťa sedí v smere jazdy), treba bezpodmienečne vypnúť čelný, resp. bočný
airbag spolujazdca  strana 112, „Vypnutie airbagu“. Prípadná aktivácia
airbagu spolujazdca môže dieťaťu spôsobiť vážne až smrteľné poranenia.
V niektorých krajinách vyžadujú národné zákonné ustanovenia aj odpojenie
bočného airbagu spolujazdca. Pri preprave dieťaťa na sedadle spolujazdca
rešpektujte príslušné národné zákonné ustanovenia, ktoré sa týkajú
používania detských sedačiek.
Bočný airbag zvyšuje ochranu cestujúcich pri bočnom náraze.


Medzi osobami sediacimi vpredu a účinnou oblasťou airbagov nesmú byť
žiadne ďalšie osoby, zvieratá alebo predmety.

Volant ani povrch modulu airbagu v prístrojovej doske na strane spolujazdca nesmiete polepiť, zakryť ani iným spôsobom upraviť. Tieto diely smiete
čistiť iba suchou utierkou alebo utierkou navlhčenou vodou. Na kryty modulov
airbagov alebo do ich bezprostrednej blízkosti nesmiete montovať žiadne diely,
napr. držiak na nápoje, na telefón a pod.

Na častiach systému airbagov nesmiete vykonávať žiadne úpravy. Všetky
práce na systéme airbagov, ako aj montáž a demontáž častí systému v dôsledku
iných prác (napr. demontáž volantu), sa musia vykonávať iba v odborných
servisoch.


Nikdy nevykonávajte zmeny na prednom nárazníku alebo na karosérii.
Na plochu modulu airbagu spolujazdca v prístrojovej doske nikdy neodkladajte žiadne predmety.
Obr. 121 Umiestnenie bočných
airbagov v sedadle vodiča
Bočné airbagy sú uložené v čalúnení operadiel predných sedadiel.
Systém bočných airbagov ako doplnok k trojbodovým bezpečnostným pásom poskytuje dodatočnú ochranu celej hornej časti tela (hrudníka, brucha, panvy) cestujúcich
pri silných bočných nárazoch 
v „Dôležité bezpečnostné pokyny týkajúce sa
bočného airbagu“ na stranie 111.
Úlohou bezpečnostných pásov okrem ich bežnej ochrannej funkcie je udržiavať
vodiča a spolujazdca pri bočnom náraze v takej polohe, aby bočný airbag mohol
poskytovať maximálnu možnú ochranu.
Bezpečnostné pásy sa preto musia používať vždy, nielen na základe zákonných ustanovení, ale predovšetkým z bezpečnostných dôvodov  strana 101, „Prečo
bezpečnostné pásy?“.
s3lo.5.book Page 111 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Systém airbagov
Funkcia bočných airbagov
POZOR! Pokračovanie
Plne nafúknuté airbagy znižujú riziko poranenia hornej časti tela.
airbagu spolujazdca môže dieťaťu spôsobiť vážne až smrteľné poranenia.
V niektorých krajinách vyžadujú národné zákonné ustanovenia aj odpojenie
bočného airbagu spolujazdca. Pri preprave dieťaťa na sedadle spolujazdca
rešpektujte príslušné národné zákonné ustanovenia, ktoré sa týkajú
používania detských sedačiek.

Vaša hlava nesmie byť nikdy v oblasti uloženia bočného airbagu.
V opačnom prípade môže pri nehode dôjsť k ťažkému poraneniu. To platí
predovšetkým pre deti, ktoré nie sú prepravované vo vhodných detských
sedačkách  strana 116, „Bezpečnosť detí a bočný airbag*“.
Obr. 122 Plynom naplnené
bočné airbagy
Pri silných bočných nárazoch sa aktivuje bočný airbag v prednom sedadle na strane
nárazu  obr. 122.

Ak deti počas jazdy nesedia v správnej polohe, sú v prípade nehody vystavené zvýšenému riziku poranenia. To môže mať za následok ťažké poranenia
 strana 114, „Neprehliadnite v prípade, ak prepravujete deti!“.

Medzi osobami a účinnou oblasťou airbagov nesmú byť žiadne ďalšie
osoby, zvieratá alebo predmety. Na dverách nesmie byť upevnené žiadne
príslušenstvo, napr. držiaky plechoviek atď.
V mimoriadnych prípadoch sa môžu aktivovať súčasne tak čelné, ako aj bočné airbagy.

Pri aktivácii airbagu sa tento plní plynom. Airbag sa nafúkne počas zlomku sekundy,
aby mohol pri nehode poskytnúť dodatočnú ochranu.

Počas rozpínania airbagu sa uvoľňuje šedobiely neškodný plyn. To je úplne bežné a nie
je to prejavom požiaru vo vozidle.
Pri ponorení do plne nafúknutého airbagu sa pohyb tela tlmí, čím sa znižuje riziko
poranenia celej hornej časti tela (hrudníka, brucha, panvy) priľahlej k dverám.
Dôležité bezpečnostné pokyny týkajúce sa bočného airbagu
Správne zaobchádzanie so systémom airbagov výrazne znižuje nebezpečenstvo úrazu!
Na operadlá nesmiete pôsobiť väčšou silou, napr. silnými údermi, kopaním
nohami atď., lebo by sa mohol bočný airbag poškodiť. Potom by sa mohlo stať,
že sa bočný airbag pri nehode neaktivuje!

V žiadnom prípade nesmiete dať na sedadlo vodiča alebo spolujazdca
ochranné poťahy, ktoré spoločnosť Škoda Auto výslovne neschválila. Pretože sa
airbag rozpína z operadla, bola by pri použití neschválených poťahov ochranná
funkcia bočných airbagov výrazne obmedzená.
 Poškodenie originálnych poťahov v oblasti modulu bočných airbagov
nechajte okamžite opraviť v odbornom servise.

Moduly airbagov bočných sedadiel nesmú byť nikde poškodené, roztrhnuté
alebo poškriabané. Násilné otváranie je neprípustné.

POZOR!
 Keď na sedadle spolujazdca použijete detskú sedačku, v ktorej dieťa sedí
chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách aj pri použití sedačky, v ktorej
dieťa sedí v smere jazdy), treba bezpodmienečne vypnúť čelný, resp. bočný
airbag spolujazdca  strana 112, „Vypnutie airbagu“. Prípadná aktivácia
Ovládanie
Na háčiky vo vozidle vešajte iba ľahké odevy. Do vreciek týchto odevov
neukladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety.
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Všetky práce na bočnom airbagu, ako aj montáž a demontáž častí systému
v dôsledku iných prác (napr. demontáž sedadla), sa musia vykonávať iba
v odborných servisoch.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
111
s3lo.5.book Page 112 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
112
Systém airbagov
Vypnutie airbagu
Vypnutie airbagov

vypnutie airbagu sa signalizuje rozsvietením kontrolného svetla   na
vnútornom osvetlení vozidla vpredu  strana 112.
Upozornenie
Vypnuté airbagy nechajte zapnúť čo najskôr, aby mohli opäť plniť svoju
ochrannú funkciu.
V odbornom servise získate informácie o tom, či treba airbagy podľa národnej legislatívy vo vašom vozidle vypnúť a ktoré z nich.
Vaše vozidlo ponúka technickú možnosť vypnutia (vyradenia z činnosti) čelného, príp.
bočného* airbagu diagnostickým prístrojom.
Vypínač airbagu(ov) spolujazdca*
Vypnutie airbagu nechajte vykonať v odbornom servise.
Vo vozidlách, ktoré sú vybavené vypínačom airbagu, môžete čelný a bočný airbag
spolujazdca vypnúť pomocou tohto vypínača  strana 112.
Možnosť vypnutia airbagov je určená iba pre určité prípady, napr.:

výnimočne, keď sa na mieste spolujazdca musí použiť detská sedačka, v ktorej
dieťa sedí chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách z dôvodu odlišných
zákonných ustanovení aj v smere jazdy)  strana 114, „Dôležité bezpečnostné pokyny
na používanie detských sedačiek“;

keď napriek správnemu nastaveniu sedadla vodiča nemôžete dodržať minimálnu
vzdialenosť 25 cm medzi stredom volantu a hrudníkom;
Obr. 123 Odkladacia schránka:
Vypínač airbagu(ov) spolujazdca

keď sú vo vozidle inštalované prídavné ovládacie prvky pre telesne postihnutého
vodiča;
 pri montáži špeciálnych sedadiel (napr. ortopedické sedadlá bez bočných
airbagov).
Kontrola systému airbagov
Funkčná pohotovosť systému airbag sa kontroluje elektronicky, aj keď je niektorý
z airbagov vypnutý.
Airbag vypnutý diagnostickým prístrojom:

kontrolné svetlo systému airbagov na prístrojovom paneli sa po zapnutí
zapaľovania rozsvieti na cca 3 sekundy a ďalej bliká ešte asi 12 sekúnd.
Keď airbag vypnete vypínačom airbagu* v odkladacej schránke, platí nasledujúce:
 kontrolné svetlo systému airbagov na prístrojovom paneli sa po zapnutí
zapaľovania rozsvieti na cca 4 sekundy;
Obr. 124 Kontrolné svetlo
vypnutého airbagu spolujazdca
Vypínačom môžete vypnúť čelný airbag spolujazdca a ak je vozidlo vybavené bočnými
airbagmi, aj bočný airbag spolujazdca.
s3lo.5.book Page 113 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Systém airbagov
Vypnutie airbagu
POZOR! Pokračovanie
– Vypnite zapaľovanie.
– Kľúčom zapaľovania otočte zárez vypínača airbagu do polohy OFF  strana 112,
obr. 123 do zvislej polohy.
 Keď je obsadené sedadlo spolujazdca, hrozí nebezpečenstvo
neočakávanej aktivácie airbagu a možné poranenie spolujazdca na tomto
sedadle.
– Skontrolujte, či pri zapnutom zapaľovaní svieti kontrolné svetlo  
v osvetlení interiéru (vpredu)  strana 112, obr. 124.
 Systém nechajte ihneď skontrolovať v odbornom servise.
Zapnutie airbagu
– Vypnite zapaľovanie.
– Kľúčom zapaľovania otočte zárez vypínača airbagu do polohy ON  strana 112,
obr. 123 do vodorovnej polohy.
– Skontrolujte, či pri zapnutom zapaľovaní svieti kontrolné svetlo  
v osvetlení interiéru (vpredu)  strana 112, obr. 124.
Airbag je povolené vypnúť iba vo výnimočných prípadoch  strana 112.
Kontrolné svetlo   (airbag vypnutý)
Kontrolné svetlo je umiestnené na vnútornom osvetlení vozidla vpredu  strana 112,
obr. 124.
Ak je vypnutý čelný, resp. aj bočný* airbag spolujazdca, kontrolné svetlo svieti asi 4 s
po zapnutí zapaľovania.
Ak kontrolné svetlo bliká, ide o poruchu systému vypínania airbagu 
preto, prosím, ihneď odborný servis.
. Vyhľadajte
POZOR!


Vodič vozidla zodpovedá za to, či je airbag vypnutý alebo zapnutý.

Ak kontrolné svetlo   (airbag vypnutý) bliká:
Airbag vypínajte iba vtedy, keď je vypnuté zapaľovanie! Ak tento postup
nedodržíte, môžete spôsobiť poruchu systému vypínania airbagu.
 Hrozí nebezpečenstvo, že sa airbag spolujazdca pri nehode neaktivuje.
Nepoužívajte preto žiadne detské sedačky na prednom sedadle spolujazdca.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
113
s3lo.5.book Page 114 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
114
Bezpečná preprava detí
Bezpečná preprava detí
Neprehliadnite v prípade, ak prepravujete deti!
Upozornenie
Úvod k téme
Odlišné národné zákonné ustanovenia majú prednosť pred informáciami uvedenými
v tomto návode na obsluhu, resp. v tejto kapitole.
Štatistiky dopravných nehôd preukázali, že deti, ktoré sedia na zadných
sedadlách, sú vo väčšom bezpečí, ako keď sedia na sedadle spolujazdca.
Dôležité bezpečnostné pokyny na používanie detských sedačiek
Deti do 12 rokov musia za bežných okolností sedieť na zadnom sedadle (venujte,
prosím, pozornosť prípadne odlišným národným zákonným ustanoveniam). Podľa
veku, výšky a hmotnosti sa deti musia zaistiť detskými zádržnými systémami alebo
bezpečnostnými pásmi. Detské sedačky by sa s ohľadom na bezpečnosť mali
montovať za sedadlo spolujazdca.
Fyzikálne zákony pôsobiace počas nehody pôsobia samozrejme aj na deti
 strana 101, „Fyzikálne zákony čelného nárazu“. Na rozdiel od dospelých nie je vývoj
kostí a svalstva detí ešte dokončený. Deti sú preto vystavené oveľa vyššiemu riziku
poranenia.
Aby sa toto riziko znížilo, môžu sa deti prepravovať iba v špeciálnych detských
sedačkách!
Používajte také detské sedačky, ktoré sú úradne schválené a vhodné pre deti
a zodpovedajú predpisu ECE-R 44, ktorý delí detské sedačky na 5 skupín  strana 116,
„Rozdelenie detských sedačiek do skupín“. Detské zádržné systémy, ktoré boli testované podľa predpisu ECE-R 44, majú na sedačke nesnímateľnú značku (veľké E
v krúžku a skúšobné číslo).
Odporúčame používať detské sedačky z originálneho príslušenstva Škoda. Tieto
detské sedačky boli vyvinuté a vyskúšané na použitie vo vozidlách Škoda. Vyhovujú
predpisu ECE-R 44.
POZOR!
Pri montáži a používaní detských sedačiek rešpektujte odlišné zákonné ustanovenia a pokyny príslušného výrobcu 
v „Dôležité bezpečnostné pokyny
na používanie detských sedačiek“.
Správne používanie detskej sedačky výrazne znižuje nebezpečenstvo
úrazu!
POZOR!


Všetci cestujúci - najmä deti - musia byť počas jazdy pripútaní!


V žiadnom prípade nevozte deti - ani dojčatá! - na lone.



Do jednej detskej sedačky môžete pripútať iba jedno dieťa.


Nikdy nedovoľte dieťaťu, aby bolo počas jazdy vo vozidle nezaistené.
Deti, ktorých telesná výška nedosahuje 150 cm alebo ktoré majú menej ako
12 rokov, nesmú byť bez použitia detského zádržného systému pripútané
bežnými bezpečnostnými pásmi, pretože v prípade nehody by si mohli poraniť
krk a brušné partie. Rešpektujte príslušné národné zákonné ustanovenia.
Deti môžete bezpečne prepravovať vo vhodnej detskej sedačke
 strana 116, „Detská sedačka“!
Nikdy nenechávajte dieťa v sedačke bez dozoru.
Za určitých vonkajších klimatických podmienok môžu byť v zaparkovanom
vozidle také teploty, ktoré ohrozujú život.
Deti takisto nikdy nesmú vo vozidle za jazdy stáť alebo kľačať na sedadlách.
V prípade nehody by bolo dieťa vrhnuté do priestoru vozidla a mohlo by ťažko,
až smrteľne zraniť seba alebo aj iných cestujúcich.

Ak sa deti za jazdy predkláňajú alebo nesedia správne, vystavujú sa
v prípade nehody zvýšenému riziku poranenia. To platí najmä pre deti, ktoré
prepravujete na sedadle spolujazdca, ak sa pri nehode aktivuje systém
airbagov. To môže viesť k vážnym až smrteľným úrazom.
s3lo.5.book Page 115 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Bezpečná preprava detí
POZOR! Pokračovanie
 Pre maximálnu ochrannú funkciu pásov má veľký význam ich správne
zapnutie  strana 103, „Ako správne zapnúť bezpečnostný pás?“. Bezpodmienečne rešpektujte pokyny výrobcu sedačky na správne zapnutie pásov. Chybne
vedené bezpečnostné pásy môžu aj pri ľahkých nehodách spôsobiť zranenie.
 Kontrolujte spôsob vedenia pásov vo vozidle. Dbajte predovšetkým na to,
aby pás nebol poškodený vedením cez ostré hrany.
 Keď na sedadle spolujazdca použijete detskú sedačku, v ktorej dieťa sedí
chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách aj pri použití sedačky, v ktorej
dieťa sedí v smere jazdy), treba bezpodmienečne vypnúť čelný, resp. aj bočný*
airbag spolujazdca  strana 112. Prípadná aktivácia airbagu spolujazdca môže
dieťaťu spôsobiť vážne až smrteľné poranenia. V niektorých krajinách vyžadujú
národné zákonné ustanovenia odpojenie aj bočného airbagu. Pri preprave
dieťaťa na sedadle spolujazdca rešpektujte príslušné národné zákonné ustanovenia, ktoré sa týkajú používania detských sedačiek.
Použitie detských sedačiek na sedadle spolujazdca
Detské sedačky by sa mali pripevňovať vždy na zadné sedadlo.

POZOR!
Pozor - mimoriadne nebezpečenstvo! Nikdy nepoužívajte na sedadle spolujazdca takú detskú sedačku, v ktorej sedí dieťa chrbtom k smeru jazdy. Tento
typ sedačky sa nachádza v oblasti, do ktorej zasiahne aktivovaný čelný airbag
spolujazdca. Airbag môže v tomto prípade dieťa ťažko alebo smrteľne zraniť.

Na túto skutočnosť poukazuje takisto nálepka, ktorá sa nachádza na prostrednom stĺpiku karosérie na strane spolujazdca  obr. 125. Nálepka je
viditeľná po otvorení dverí na strane spolujazdca. Pre niektoré krajiny je štítok
umiestnený aj na slnečnej clone spolujazdca.

Ak chcete aj napriek tomu použiť na sedadle spolujazdca detskú sedačku,
v ktorej dieťa sedí chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách aj pri použití
sedačky, v ktorej dieťa sedí v smere jazdy), treba bezpodmienečne vypnúť
čelný, resp. aj bočný* airbag spolujazdca  strana 112, „Vypnutie airbagu“.
Prípadná aktivácia airbagu spolujazdca môže dieťaťu spôsobiť vážne až
smrteľné poranenia. V niektorých krajinách vyžadujú národné zákonné ustanovenia odpojenie aj bočného airbagu. Pri preprave dieťaťa na sedadle spolujazdca rešpektujte príslušné národné zákonné ustanovenia, ktoré sa týkajú
používania detských sedačiek.
 Ak je čelný airbag spolujazdca vyradený z funkčnej pohotovosti diagnostickým prístrojom v odbornom servise, zostáva bočný airbag spolujazdca*
vo funkčnom stave. V niektorých krajinách národné zákonné ustanovenia
vyžadujú okrem vypnutia čelného airbagu aj vypnutie bočného airbagu.
Venujte, prosím, pozornosť prípadne odlišným národným zákonným ustanoveniam, ktoré sa týkajú použitia detských sedačiek.

Obr. 125 Nálepka na prostrednom stĺpiku karosérie na
strane spolujazdca
Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame používať detské zádržné systémy vždy
na zadných sedadlách. Ak však napriek tomu použijete detskú sedačku na prednom
sedadle, musíte v súvislosti s použitím systému airbagov na sedadle spolujazdca
dodržiavať nasledujúce varovné pokyny.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Keď na sedadle spolujazdca použijete detskú sedačku, v ktorej sedí dieťa
v smere jazdy, musí sa sedadlo spolujazdca posunúť úplne dozadu. Vo vozidlách s výškovo nastaviteľným sedadlom spolujazdca musí byť sedadlo zdvihnuté do najvyššej polohy.
 Ak prepravujete dieťa umiestnené na sedadle spolujazdca, môžu mu byť
v prípade aktivácie airbagu (airbagov) spolujazdca spôsobené vážne až
smrteľné poranenia. V prípade potreby nechajte airbag (airbagy) vypnúť
 strana 112.

Keď už detskú sedačku na sedadle spolujazdca nepoužívate, zaistite, aby
boli airbagy spolujazdca uvedené do funkčnej pohotovosti.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
115
s3lo.5.book Page 116 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
116
Bezpečná preprava detí
Bezpečnosť detí a bočný airbag*
Deti nesmú byť nikdy v oblasti uloženia bočného airbagu.
Dieťa je na sedadle bezpečne zaistené v sedačke, ktorá zodpovedá jeho veku. Medzi
dieťaťom a oblasťou uloženia bočného airbagu je dostatočne veľký voľný priestor.
Airbag poskytuje najlepšiu možnú ochranu.

Obr. 126 Nesprávne zaistené
dieťa na sedadle v polohe,
v ktorej je ohrozené bočným
airbagom
POZOR!
Keď na sedadle spolujazdca použijete detskú sedačku, v ktorej dieťa sedí
chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách aj pri použití sedačky, v ktorej
dieťa sedí v smere jazdy), treba bezpodmienečne vypnúť čelný, resp. aj bočný*
airbag spolujazdca  strana 112. Prípadná aktivácia airbagu spolujazdca môže
dieťaťu spôsobiť vážne až smrteľné poranenia. V niektorých krajinách vyžadujú
národné zákonné ustanovenia odpojenie aj bočného airbagu. Pri preprave
dieťaťa na sedadle spolujazdca rešpektujte príslušné národné zákonné ustanovenia, ktoré sa týkajú používania detských sedačiek.

Aby ste deti uchránili pred vážnym úrazom, vždy ich vo vozidle zaistite
zádržným systémom, ktorý zodpovedá veku, hmotnosti a veľkosti dieťaťa.

Hlava dieťaťa nesmie byť nikdy v oblasti účinnosti bočného airbagu nebezpečenstvo zranenia!

Do oblasti rozpínania bočných airbagov neodkladajte žiadne predmety nebezpečenstvo zranenia!
Obr. 127 Dieťa pripútané na
detskej sedačke podľa predpisov
Bočné airbagy poskytujú osobám sediacim vo vozidle zvýšenú ochranu v prípade
bočného nárazu.
Aby bola táto ochranná funkcia zaručená, musí sa nafúknutie bočného airbagu uskutočniť v zlomku sekundy  strana 111, „Funkcia bočných airbagov“.
Airbag pri tom pôsobí tak veľkou silou, že by mohol cestujúceho zraniť v prípade, že by
nesedel v správnej polohe, alebo by boli v mieste uloženia bočného airbagu predmety.
Toto platí najmä pre deti, ak ich preprava nie je v súlade so zákonnými predpismi.
Detská sedačka
Rozdelenie detských sedačiek do skupín
Pre deti sa môžu použiť iba detské sedačky, ktoré sú úradne schválené
a pre dieťa vhodné.
Pre detské sedačky platí predpis ECE-R 44. ECE-R znamená: Predpis Economic Comission of Europe - Regulation.
Detské sedačky, ktoré boli testované podľa predpisu ECE-R 44, majú na sedačke nesnímateľnú značku (veľké E v krúžku a pod ním číslo skúšobného protokolu).
Detské sedačky sú rozdelené do 5 skupín:
s3lo.5.book Page 117 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Bezpečná preprava detí
Detské sedačky skupiny 0/0+
Skupina
Hmotnosť
0
0 - 10 kg
 strana 117
0+
do 13 kg
 strana 117
1
9 - 18 kg
 strana 118
2
15 - 25 kg
 strana 118
3
22 - 36 kg
 strana 119
Deti vyššie ako 150 cm môžu použiť bezpečnostné pásy, ktoré sú súčasťou vozidla, bez
bezpečnostnej podložky na sedenie.
Použiteľnosť detských sedačiek
Prehľad použiteľnosti detských sedačiek na jednotlivých sedadlách podľa smernice EU
77/541 a predpisu EHK 44:
Sedačka
skupiny
Sedadlo spolujazdca
Zadné sedadlo
krajné
Zadné sedadlo
stredné
0
U A
+
A
U A
+
A
U
A
0+
U A
+
A
U A
+
A
U
A
1
U A
+
A
U A
+
A
U
A
2a3
U
A
U
A
U
A
Obr. 128 Detská sedačka
skupiny 0/0+
Pre dojčatá do cca 9 mesiacov, s hmotnosťou do 10 kg, resp. pre deti do cca 18 mesiacov s hmotnosťou do 13 kg sú najvhodnejšie detské sedačky s možnosťou nastavenia
do polohy ležania  obr. 128.
Keďže sú tieto detské sedačky namontované tak, že dieťa sedí chrbtom k smeru jazdy,
nesmú byť použité na sedadle spolujazdca  strana 115, „Použitie detských sedačiek
na sedadle spolujazdca“.

POZOR!
Ak chcete vo výnimočných prípadoch použiť na sedadle spolujazdca detskú
sedačku, v ktorej dieťa sedí chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách aj
pri použití sedačky, v ktorej dieťa sedí v smere jazdy), treba bezpodmienečne
vypnúť čelný airbag spolujazdca:
U Univerzálna kategória - sedadlo je vhodné pre všetky schválené typy sedačiek.
A
+ Sedadlo môže byť vybavené upevňovacími okami „ISOFIX*“.
A
 v odbornom servise

 alebo vypínačom čelného airbagu spolujazdca*  strana 112.
V niektorých krajinách národné zákonné ustanovenia vyžadujú okrem
odpojenia čelného airbagu spolujazdca aj odpojenie bočného airbagu spolujazdca. Venujte, prosím, pozornosť prípadne odlišným národným zákonným
ustanoveniam, ktoré sa týkajú použitia detských sedačiek.
 Ak prepravujete dieťa umiestnené na sedadle spolujazdca, môžu mu byť
v prípade aktivácie airbagu (airbagov) spolujazdca spôsobené vážne až
smrteľné poranenia.
Ovládanie
Bezpečnosť
117
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 118 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
118
Bezpečná preprava detí
POZOR! Pokračovanie
POZOR! Pokračovanie

Keď už detskú sedačku na sedadle spolujazdca nepoužívate, zaistite, aby
bol airbag spolujazdca uvedený do funkčnej pohotovosti.
Detská sedačka skupiny 1

V niektorých krajinách národné zákonné ustanovenia vyžadujú okrem
odpojenia čelného airbagu spolujazdca aj odpojenie bočného airbagu spolujazdca. Venujte, prosím, pozornosť prípadne odlišným národným zákonným
ustanoveniam, ktoré sa týkajú použitia detských sedačiek.

Ak prepravujete dieťa umiestnené na sedadle spolujazdca, môžu mu byť
v prípade aktivácie airbagu (airbagov) spolujazdca spôsobené vážne až
smrteľné poranenia.

Keď už detskú sedačku na sedadle spolujazdca nepoužívate, zaistite, aby
bol airbag spolujazdca uvedený do funkčnej pohotovosti.
Detská sedačka skupiny 2
Obr. 129 Detská sedačka
skupiny 1 s bezpečnostným
stolíkom na zadnom sedadle
v smere jazdy
Detská sedačka skupiny 1 je určená pre batoľatá a malé deti asi do 4 rokov
s hmotnosťou medzi 9 - 18 kg. V dolnej oblasti tejto hmotnostnej kategórie je najvhodnejšie použiť sedačku, v ktorej sedí dieťa chrbtom k smeru jazdy. V hmotnostnej
kategórii nad triedu 0+ je najvhodnejšia sedačka, v ktorej dieťa sedí v smere jazdy
 obr. 129.
Obr. 130 Detská sedačka
skupiny 2 umiestnená na
zadnom sedadle v smere jazdy
Sedačky, v ktorých sedí dieťa chrbtom k smeru jazdy, nesmú byť použité na sedadle
spolujazdca  strana 115, „Použitie detských sedačiek na sedadle spolujazdca“.

POZOR!
Ak chcete vo výnimočných prípadoch použiť na sedadle spolujazdca detskú
sedačku, v ktorej dieťa sedí chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách aj
pri použití sedačky, v ktorej dieťa sedí v smere jazdy), treba bezpodmienečne
vypnúť čelný airbag spolujazdca:
 v odbornom servise
 alebo vypínačom airbagu spolujazdca*  strana 112.
Pre deti asi do 7 rokov s hmotnosťou medzi 15 - 25 kg sú najvhodnejšie detské sedačky
v spojení s trojbodovými bezpečnostnými pásmi  obr. 130.

POZOR!
Pri preprave dieťaťa na sedadle spolujazdca rešpektujte príslušné národné
zákonné ustanovenia, ktoré sa týkajú používania detských sedačiek. V prípade
potreby funkciu airbagu vypnite:
 v odbornom servise
 alebo vypínačom airbagu spolujazdca*  strana 112.
s3lo.5.book Page 119 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Bezpečná preprava detí
POZOR! Pokračovanie
119
POZOR! Pokračovanie


 Venujte, prosím, pozornosť prípadne odlišným národným zákonným ustanoveniam, ktoré sa týkajú použitia detských sedačiek.

Ramenná časť pása musí viesť približne stredom ramena a dobre priliehať
k telu. V žiadnom prípade nesmie viesť cez krk. Panvová časť bezpečnostného
pásu musí viesť popred panvu a pevne priliehať, nesmie sa viesť nad bruchom
Pás prípadne stiahnite na panvu.
Detská sedačka skupiny 3
Ramenná časť pása musí viesť približne stredom ramena a dobre priliehať
k telu. V žiadnom prípade nesmie viesť cez krk. Panvová časť bezpečnostného
pásu musí viesť popred panvu a pevne priliehať, nesmie sa viesť nad bruchom
Pás prípadne stiahnite na panvu.
Venujte, prosím, pozornosť prípadne odlišným národným zákonným ustanoveniam, ktoré sa týkajú použitia detských sedačiek.
Upevnenie detskej sedačky pomocou systému
„ISOFIX“
Obr. 131 Detská sedačka
skupiny 3 umiestnená na
zadnom sedadle v smere jazdy
Obr. 132 Upevňovacie oká
(systém ISOFIX)
Pre deti nad 7 rokov s hmotnosťou medzi 22 - 36 kg a telesnou výškou menšou ako 150
cm sú najvhodnejšie detské sedačky (bezpečnostné vankúše) v spojení s trojbodovými
bezpečnostnými pásmi  obr. 131.
Deti vyššie ako 150 cm môžu použiť bezpečnostné pásy, ktoré sú súčasťou vozidla, bez
bezpečnostnej podložky na sedenie.

POZOR!
Pri preprave dieťaťa na sedadle spolujazdca rešpektujte príslušné národné
zákonné ustanovenia, ktoré sa týkajú používania detských sedačiek. V prípade
potreby funkciu airbagu vypnite:
Obr. 133 Detská sedačka ISOFIX
sa zasunie do montážnych
krytov
 v odbornom servise
 alebo vypínačom airbagu spolujazdca*  strana 112.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 120 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
120
Bezpečná preprava detí
Medzi krajnými zadnými operadlami a spodnými časťami sedadiel sa nachádzajú vždy
dve upevňovacie oká na montáž detskej sedačky s upevňovacím systémom ISOFIX.
Detské sedačky možno pomocou systému ISOFIX namontovať rýchlo, pohodlne
a bezpečne. Montáž sa musí vykonať podľa priloženého návodu. Pri montáži musí
sedačka bezpodmienečne počuteľne zaklapnúť.
Montáž detskej sedačky
– Vsuňte držiaky do upevňovacích ôk medzi operadlom a sedacou časťou
 obr. 132.
– Zasuňte upevňovacie ramená detskej sedačky do držiakov, až počuteľne zaklapnú
 strana 119, obr. 133.
– Správne zaistenie obidvoch ramien preskúšajte ťahom za sedačku.
Detské sedačky možno pomocou systému „ISOFIX“ namontovať rýchlo, pohodlne
a bezpečne. Pri montáži a demontáži bezpodmienečne rešpektujte návod výrobcu
detskej sedačky.
Detské sedačky s upevňovacím systémom „ISOFIX“ sa môžu namontovať a upevniť do
vozidla pomocou systému „ISOFIX“ iba vtedy, keď táto sedačka je pre daný špecifický
typ vozidla schválená podľa predpisu ECE-R 44.
Detské sedačky s upevňovacím systémom „ISOFIX“ môžete zakúpiť v odborných servisoch, kde si ich môžete nechať aj namontovať.
Presný návod na montáž je priložený k detskej sedačke.

POZOR!
Upevňovacie oká sú určené iba na upevnenie detských sedačiek so
systémom „ISOFIX“. Na tieto oká nikdy neupevňujte žiadne iné sedačky, pásy
alebo iné predmety - ohrozenie života!

Pred použitím sedačky „ISOFIX“, ktorú ste zakúpili pre iné vozidlo, sa
spýtajte v odbornom servise, či je táto sedačka schválená a odporúčaná pre
vaše vozidlo.

Niektoré sedačky s upevňovacím systémom „ISOFIX“ sa dajú upevniť aj
pomocou štandardných trojbodových pásov. Pri montáži a demontáži bezpodmienečne rešpektujte návod výrobcu detskej sedačky.

Upozornenie
Detské sedačky s upevňovacím systémom „ISOFIX“ sa v súčasnosti dodávajú pre
hmotnosť dieťaťa asi od 9 do 18 kg. To zodpovedá veku asi od 9 mesiacov do 4 rokov.
s3lo.5.book Page 121 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Inteligentná technika
121
Pokyny na jazdu
Inteligentná technika
Elektronický stabilizačný systém (ESP)*
Všeobecne
váva ďalšie doplnkové údaje, ktoré jej poskytujú vysoko citlivé snímače: rýchlosť
otáčania vozidla okolo zvislej osi, priečne zrýchlenie, brzdný tlak a uhol natočenia
volantu.
Podľa nastavenia volantu a rýchlosti vozidla sa určuje požadovaný smer, ktorý sa stále
porovnáva so skutočným správaním vozidla. Keď sa vyskytnú odchýlky, ako napr. pri
začínajúcom šmyku, pribrzďuje ESP automaticky príslušné koleso.
Pribrzdením príslušného kolesa sa vozidlo opäť uvádza do stabilnej jazdnej polohy. Ak
sa vozidlo pretáča (tendencia k vybočeniu zadnej časti vozidla), tak sa pribrzďuje
prevažne vonkajšie predné koleso, ak sa vozidlo nedotáča (má tendenciu vyjsť zo
zákruty), tak sa pribrzďuje vnútorné zadné koleso. Toto pribrzďovanie sprevádza
charakteristický zvuk.
ESP pracuje spoločne s ABS  strana 124, „Protiblokovací systém (ABS)*“. Ak sa
vyskytne porucha na ABS, vypína sa aj ESP.
Obr. 134 Spínač ESP
Všeobecne
Pri poruche systému ESP potom na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo ESP
 strana 31.
Pomocou ESP sa zvyšuje kontrola nad vozidlom v medzných jazdných situáciách, napr.
pri rýchlej jazde do zákruty. V závislosti od jazdných podmienok sa znižuje nebezpečenstvo šmyku a zlepšuje jazdná stabilita. Systém pracuje pri akejkoľvek rýchlosti
vozidla.
Vypnutie
V rámci elektronického stabilizačného systému sú integrované nasledujúce systémy:
elektronická uzávierka diferenciálu (EDS),
ESP by malo byť stále zapnuté. Iba v určitých výnimočných situáciách, keď si
preklzávanie kolies prajete, môže byť užitočné systém vypnúť.
regulácia preklzávania (ASR),
Napríklad:







protiblokovací systém (ABS),
brzdový asistent.
Podstata činnosti
ESP sa automaticky zapína pri naštartovaní motora a vykonáva vlastnú kontrolu.
Riadiaca jednotka ESP spracováva údaje jednotlivých systémov. Okrem toho spracoOvládanie
Bezpečnosť
ESP môžete sami podľa potreby vypnúť a opätovne zapnúť stlačením tlačidla
 obr. 134. Keď je systém vypnutý, na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo ESP
 strana 31.
Pokyny na jazdu
pri jazde so snehovými reťazami,
pri jazde v hlbokom snehu alebo na mäkkom podklade,
pri vykolísaní zapadnutého vozidla.
Len čo to situácia dovolí, ESP znovu zapnite.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 122 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
122
Inteligentná technika
POZOR!
Ani ESP nemôže prekročiť hranice dané fyzikálnymi zákonmi. Preto aj vo
vozidle vybavenom ESP musíte stále prispôsobovať štýl jazdy stavu vozovky
a dopravnej situácii. To platí predovšetkým pre klzkú a mokrú vozovku.
Zvýšená bezpečnosť vás nesmie viesť k tomu, aby ste riskovali - nebezpečenstvo nehody!

Upozornenie
Aby bola zaručená správna funkcia elektronického stabilizačného systému (ESP),
musia byť na všetkých štyroch kolesách namontované rovnaké pneumatiky. Rôzne
obvody pneumatík môžu viesť k nežiaducemu zníženiu výkonu motora.

Úpravy na vozidle (napr. na motore, na brzdách, na podvozku alebo iná
kombinácia pneumatík a diskov) môžu ovplyvniť funkciu ESP  strana 163,
„Príslušenstvo, úpravy a výmeny dielov“.
Prehriatie bŕzd
Aby sa kotúčové brzdy brzdeného kolesa neprehrievali, EDS sa pri príliš veľkom
namáhaní automaticky vypína. Vozidlo zostáva schopné prevádzky a má rovnaké
vlastnosti ako vozidlo bez EDS.
Len čo sa brzdy ochladia, EDS sa znovu automaticky zapne.

Pri akcelerácii na rovnomerne hladkej vozovke, napr. na poľadovici a snehu,
pridávajte plyn opatrne. Hnacie kolesá sa môžu aj napriek funkcii EDS pretočiť,
a tým ovplyvniť jazdnú stabilitu vozidla - nebezpečenstvo nehody!

Preto aj vo vozidle vybavenom EDS stále prispôsobujte štýl jazdy stavu
vozovky a dopravnej situácii. Zvýšená bezpečnosť vás nesmie viesť k tomu, aby
ste riskovali - nebezpečenstvo nehody!
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)*

Elektronická uzávierka diferenciálu bráni pretáčaniu jednotlivého
kolesa.

Vozidlá s ABS* môžu byť vybavené elektronickou uzávierkou diferenciálu (EDS).
Všeobecne
EDS výrazne uľahčuje, resp. umožňuje rozbehnutie, zrýchlenie a jazdu do kopca pri
veľmi nepriaznivých jazdných podmienkach.
Podstata činnosti
EDS pracuje automaticky, bez zásahu vodiča. Pomocou snímačov ABS kontroluje
otáčky hnacích kolies. Ak sa na klzkom povrchu pretáča koleso len na jednej strane,
vzniká rozdiel otáčok medzi hnacími kolesami. EDS pribrzdí koleso, ktoré sa pretáča
a diferenciál prenesie na druhé koleso väčšiu hnaciu silu. Tento regulačný proces sa dá
rozoznať podľa charakteristických zvukov.
POZOR!
Upozornenie
Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo ABS, mohla takisto nastať porucha v EDS.
Vyhľadajte čo najskôr niektorý z odborných servisov.
Úpravy na vozidle (napr. na motore, na brzdách, na podvozku alebo iná
kombinácia pneumatík a diskov) môžu ovplyvniť funkciu EDS  strana 163,
„Príslušenstvo, úpravy a výmeny dielov“.
s3lo.5.book Page 123 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Inteligentná technika
Regulácia preklzávania (ASR)
123
Napríklad:
Regulácia preklzávania zabraňuje počas akcelerácie pretáčaniu
predných hnacích kolies.



pri jazde so snehovými reťazami,
pri jazde v hlbokom snehu alebo na mäkkom podklade,
pri vykolísaní zapadnutého vozidla.
Len čo to situácia dovolí, ASR opäť zapnite.
POZOR!
Spôsob jazdy vždy prispôsobte stavu vozovky a dopravnej situácii. Zvýšená
bezpečnosť vás nesmie viesť k tomu, aby ste riskovali - nebezpečenstvo
nehody!
Obr. 135 Spínač ASR
Všeobecne
ASR výrazne uľahčuje, resp. umožňuje rozbehnutie, zrýchlenie a jazdu do kopca pri
veľmi nepriaznivých jazdných podmienkach.
Podstata činnosti
ASR sa automaticky zapína pri naštartovaní motora a vykonáva vlastnú kontrolu.
Systém kontroluje pomocou snímačov ABS otáčky hnacích kolies. Ak sa kolesá
pretáčajú, prispôsobia sa otáčky motora automaticky jazdným podmienkam. Systém
pracuje pri akejkoľvek rýchlosti vozidla.
ASR pracuje spoločne s ABS  strana 124, „Protiblokovací systém (ABS)*“. Ak sa
vyskytne porucha na ABS, vypína sa aj ASR.
Pri poruche systému ASR potom na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo ASR
 strana 30.
Vypnutie
ASR môžete sami podľa potreby vypnúť a opätovne zapnúť stlačením tlačidla
 obr. 135. Keď je systém vypnutý, na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo ASR
 strana 30.
ASR by malo byť stále zapnuté. Iba v určitých výnimočných situáciách, keď si
preklzávanie kolies prajete, môže byť užitočné systém vypnúť.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu

Upozornenie
Aby bola zaručená správna funkcia regulácie preklzávania (ASR), musia byť na
všetkých štyroch kolesách namontované rovnaké pneumatiky. Rôzne obvody pneumatík môžu viesť k nežiaducemu zníženiu výkonu motora.

Úpravy na vozidle (napr. na motore, na brzdách, na podvozku alebo iná
kombinácia pneumatík a diskov) môžu ovplyvniť funkciu ASR  strana 163,
„Príslušenstvo, úpravy a výmeny dielov“.
Brzdy
Čo negatívne ovplyvňuje účinnosť bŕzd?
Opotrebovanie
Opotrebovanie brzdového obloženia je v rozhodujúcej miere závislé od spôsobu
použitia vozidla a od štýlu jazdy. Keď často jazdíte v mestskej premávke a na krátke
vzdialenosti alebo veľmi športovým štýlom, mali by ste hrúbku brzdových obložení
nechať v odbornom servise skontrolovať aj medzi servisnými prehliadkami.
Vlhkosť alebo posypová soľ
Za určitých okolností, ako napr. po prejazde väčších mlák, pri výdatnom daždi alebo po
umývaní vozidla, môže nastať oneskorenie brzdného účinku dôsledkom vlhkých,
v zime namrznutých brzdových kotúčov a obložení. Brzdy musíte prerušovaným
brzdením čo najskôr vysušiť.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 124 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
124
Inteligentná technika
Takisto pri jazde na vozovkách ošetrovaných posypovou soľou môže byť účinok bŕzd,
ak neboli dlhší čas používané, trochu oneskorený. V tomto prípade sa musí brzdením
odstrániť vrstva soli usadená na povrchu brzdových kotúčov a doštičiek.

Korózia

K vzniku korózie na brzdových kotúčoch a k znečisteniu obloženia prispieva dlhodobé
státie vozidla a malé zaťažovanie bŕzd.
Ak ste brzdy málo zaťažovali alebo keď sú kotúče skorodované, odporúčame vyčistiť
kotúče niekoľkonásobným brzdením pri vyššej rýchlosti 
.
Porucha brzdového systému
Keď spozorujete, že sa náhle predlžuje brzdná dráha a brzdový pedál sa bude pohybovať po dlhšej dráhe, mohol nastať výpadok jedného z okruhov dvojokruhového
brzdového systému. Okamžite vyhľadajte najbližší odborný servis a poruchu nechajte
odstrániť. Cestou do servisu obmedzte rýchlosť a pripravte sa na to, že bude treba
vynaložiť väčšiu silu na brzdový pedál.
Nízka hladina brzdovej kvapaliny
Príliš nízka hladina brzdovej kvapaliny môže spôsobiť poruchy brzdového systému.
Hladina kvapaliny sa kontroluje elektronicky  strana 31, „Brzdový systém “.

POZOR!
Varovanie!
Keď brzdiť nemusíte, neobrusujte brzdy ľahkým tlakom na pedál. Brzdy sa tým
prehrievajú, predlžuje sa brzdná dráha a zvyšuje sa opotrebovanie bŕzd.
Pred dlhým a prudkým klesaním znížte rýchlosť, preraďte na nižší rýchlostný
stupeň. Môžete tým využiť brzdnú silu motora a odľahčiť brzdy. Ak aj napriek tomu
musíte vozidlo dobrzďovať, brzdite prerušovane, nie plynulo.
Posilňovač bŕzd
Posilňovač bŕzd zvyšuje tlak, ktorý vyviniete zošliapnutím brzdového pedála. Potrebný
podtlak sa vytvára, iba ak motor beží.


POZOR!
Nikdy nevypínajte motor, kým vozidlo úplne nezastaví.
Posilňovač bŕzd pracuje, iba ak motor beží. Ak brzdíte pri vypnutom
motore, musíte na brzdový pedál pôsobiť väčšou silou. Pretože nemôžete
zastaviť tak, ako ste zvyknutí, môže sa stať nehoda s vážnymi zraneniami.
Protiblokovací systém (ABS)*
Brzdenie s cieľom očistenia brzdových kotúčov a obloženia vykonávajte iba
vtedy, keď to dovoľujú podmienky cestnej premávky. Nesmiete ohroziť
ostatných účastníkov cestnej premávky.
ABS zabraňuje zablokovaniu kolies počas brzdenia.
Ak sa poškodil sériovo montovaný čelný spojler alebo pri dodatočnej
montáži iného čelného spojlera, krytov kolies atď., musí sa zaistiť, aby tým
nebol obmedzený prívod vzduchu k brzdám predných kolies, inak by sa mohol
brzdový systém príliš zahrievať.
ABS výrazne prispieva k zvýšeniu aktívnej bezpečnosti jazdy. Oproti vozidlám bez ABS
sa pri plnom brzdení na klzkej vozovke udržiava najlepšia možná ovládateľnosť,
pretože sa kolesá neblokujú.


Nezabúdajte, že nové brzdové obloženie ešte nemá počas prvých asi 200
kilometrov optimálne trecie vlastnosti. Brzdové obloženie sa musí najskôr
„obrúsiť“, až potom má optimálne trenie. Zníženú brzdnú silu môžete vyrovnať
silnejším tlakom na brzdový pedál. Tento pokyn sa vzťahuje aj na prípadne
neskôr vymieňané brzdové obloženia.
Všeobecne
Nemôžete však očakávať, že sa vplyvom ABS brzdná dráha za každých okolností skráti.
Brzdná dráha sa môže aj predĺžiť, napr. na štrku a snehu, kde treba tak či tak jazdiť
opatrne a pomaly.
Podstata činnosti
Ak má niektoré koleso príliš nízku obvodovú rýchlosť vzhľadom na rýchlosť jazdy a má
sklon k zablokovaniu, brzdný tlak na koleso sa zníži. Tento regulačný proces sa prejavuje pulzačným pohybom brzdového pedála, pri ktorom vzniká charakteristický
s3lo.5.book Page 125 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Inteligentná technika
zvuk. Zvuk vodiča upozorňuje, že kolesá majú tendenciu k zablokovaniu (regulačný
proces ABS). Aby mohol ABS v tejto oblasti optimálne regulovať činnosť bŕzd, musí
brzdový pedál zostať zošliapnutý. Vtedy nebrzdite prerušovane!
Ani ABS nemôže prekonať hranice fyzikálnych zákonov. Myslite na to najmä
na klzkej vozovke. Ak sa ABS dostane do oblasti regulácie, okamžite prispôsobte rýchlosť jazdy stavu vozovky a dopravným podmienkam. Zvýšená
bezpečnosť, akú poskytuje ABS, vás nesmie viesť k tomu, aby ste riskovali nebezpečenstvo nehody!

V prípade poruchy ABS je vo vozidle funkčný iba bežný brzdový systém.
Okamžite vyhľadajte najbližší odborný servis a prispôsobte jazdu vzhľadom
na poškodenie ABS a vzhľadom na to, že nepoznáte rozsah poruchy
a obmedzenie brzdného účinku.


Brzdový asistent vám pomôže v núdzových situáciách rýchlym vytvorením tlaku
v brzdovom systéme skrátiť brzdnú dráhu. Plne využíva prednosti ABS. Po uvoľnení
brzdového pedála sa funkcia brzdového asistenta automaticky vypne a brzdy pracujú
obvyklým spôsobom.
POZOR!


POZOR!
Ani brzdový asistent nedokáže, čo sa týka brzdnej dráhy, prekonať hranice
fyzikálnych zákonov.


Prispôsobte rýchlosť jazdy stavu vozovky a dopravnej situácii.
Zvýšená bezpečnosť, ktorú poskytuje brzdový asistent, nesmie viesť
k podstupovaniu vyššieho rizika!
Upozornenie
Prípadnú poruchu ABS signalizuje kontrolné svetlo  strana 30.
Úpravy na vozidle (napr. na motore, na brzdách, na podvozku alebo iná
kombinácia pneumatík a diskov) môžu ovplyvniť funkciu ABS  strana 163,
„Príslušenstvo, úpravy a výmeny dielov“.
Brzdový asistent*
Brzdový asistent zvyšuje v prípade prudkého brzdenia (napr. pri nebezpečenstve)
brzdnú silu a umožňuje rýchlo vytvoriť potrebný tlak v brzdovom systéme.
Väčšina vodičov brzdí v nebezpečných situáciách síce rýchlo, ale nezošliapne brzdový
pedál dostatočne silno. Týmto spôsobom sa nedá dosiahnuť maximálne spomalenie
vozidla a vozidlo zbytočne prejde ešte určitú vzdialenosť navyše.
Brzdový asistent sa aktivuje prudkým zošliapnutím brzdového pedála. K dispozícii je
potom oveľa väčší brzdný tlak než ako pri bežnom brzdení. Tým môže byť aj pri
pomerne malom odpore brzdového pedála vytvorený v čo najkratšom čase dostatočný tlak v brzdovom systéme, ktorý je potrebný na maximálne spomalenie vozidla.
Aby ste dosiahli najkratšiu možnú brzdnú dráhu, držte brzdový pedál ďalej pevne
zošliapnutý.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
125
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 126 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
126
Jazda a životné prostredie
Jazda a životné prostredie
Prvých 1 500 kilometrov a potom
Nový motor
Počas prvých 1 500 kilometrov je motor v zábehu.
Prvých 1 000 kilometrov
– Nejazdite rýchlejšie ako 3/4 maximálnej rýchlosti zaradeného prevodového
stupňa, t.j. na 3/4 najvyšších prípustných otáčok motora.
– Nejazdite na plný plyn.
– Vyhnite sa vysokým otáčkam motora.
– Nejazdite s prívesom.
1 000 až 1 500 kilometrov
– Postupne môžete zvyšovať zaťaženie motora až na maximálnu rýchlosť zaradeného prevodového stupňa, t.j. na najvyššie dovolené otáčky motora.
Počas prvých prevádzkových hodín nastáva v motore väčšie vnútorné trenie ako
neskôr, keď sa už všetky pohyblivé diely navzájom prispôsobili. Spôsob jazdy počas
prvých asi 1 500 kilometrov je rozhodujúci pre kvalitu zábehu nového motora.
Takisto po zábehu by ste nemali zbytočne jazdiť pri vysokých otáčkach motora. Začiatok červenej oblasti na stupnici otáčkomera označuje najvyššie dovolené otáčky
motora. Vo vozidle s mechanickou prevodovkou zaraďte na nasledujúci vyšší stupeň
najneskôr pri dosiahnutí červenej oblasti stupnice. Mimoriadne vysoké otáčky
motora sú automaticky obmedzované.
Pre vozidlá s mechanickou prevodovkou tiež platí: nejazdite pri príliš nízkych otáčkach. Preraďte na nižší rýchlostný stupeň, len čo motor prestane ísť plynulo.
Varovanie!
Všetky údaje o rýchlosti a počte otáčok platia iba pre zahriaty motor. Nikdy nevytáčajte
studený motor do vyšších otáčok, ani keď vozidlo stojí, ani keď vozidlo ide.
Upozornenie k životnému prostrediu
Nikdy nejazdite s motorom v zbytočne vysokých otáčkach, včasné zaradenie vyššieho
prevodového stupňa šetrí palivo, znižuje hlučnosť vozidla a šetrí životné prostredie.
Nové pneumatiky
Aj úplne nové pneumatiky sa musia „zabehnúť“, pretože nemajú spočiatku optimálnu
priľnavosť k vozovke. Túto skutočnosť musíte rešpektovať počas prvých asi 500 km
jazdy a jazdiť veľmi opatrne.
Nové brzdové obloženie
Nezabúdajte, že nové brzdové obloženie ešte nemá počas prvých asi 200 kilometrov
optimálne trecie vlastnosti. Brzdové obloženie sa musí najskôr „obrúsiť“, až potom má
optimálne trenie. Zníženú brzdnú silu môžete vyrovnať silnejším tlakom na brzdový
pedál.
Tento pokyn sa vzťahuje aj na prípadne neskôr vymieňané brzdové obloženia.
Kým je vozidlo v zábehu, mali by ste sa vyhnúť intenzívnemu zaťažovaniu bŕzd. To platí
napr. pre náhle prudké zabrzdenie, najmä pri vysokých rýchlostiach, alebo jazde cez
horské priesmyky.
Katalyzátor
Bezchybná funkcia čistiaceho zariadenia výfukových plynov (katalyzátora) má rozhodujúci význam pre ekologickú prevádzku vozidla.
Venujte pozornosť nasledujúcim pokynom:
– Do vozidiel so zážihovými motormi čerpajte vždy len bezolovnatý benzín
 strana 142.
– Nikdy palivovú nádrž nevyčerpajte až do konca.
– Počas jazdy nevypínajte zapaľovanie.
s3lo.5.book Page 127 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Jazda a životné prostredie
– Neprepĺňajte motor olejom  strana 149, „Doplnenie motorového oleja“.
– Neroztláčajte vozidlo na vzdialenosť dlhšiu ako 50 m  strana 174, „Roztláčanie“.
Keď musíte prevádzkovať vozidlo v krajine, kde nie je k dispozícii bezolovnatý benzín,
nechajte po návrate do krajiny, kde je katalyzátor povinný, toto zariadenie vymeniť.
 Pre vysoké teploty, ktoré sa môžu v katalyzátore výfukových plynov
vyskytnúť, sa musí vozidlo parkovať tak, aby katalyzátor neprišiel do styku
s ľahko zápalnými hmotami, ktoré by sa mohli nachádzať pod vozidlom nebezpečenstvo požiaru!
 Nikdy nepoužívajte dodatočnú ochranu podvozka alebo antikorózne prostriedky na výfukové potrubie, katalyzátor alebo na tepelné štíty. Počas jazdy by
sa tieto látky mohli vznietiť - nebezpečenstvo požiaru!
Varovanie!
Vo vozidlách s katalyzátorom sa nesmie nikdy spotrebovať celý obsah palivovej
nádrže. Nepravidelné zásobovanie palivom môže spôsobiť nepravidelné zapaľovanie
(vznecovanie) v motore. Nespálené palivo sa môže dostať do výfukovej sústavy
a spôsobiť poškodenie katalyzátora.


Aj jednorazové doplnenie olovnatého benzínu vedie k zničeniu katalyzátora.
Keď počas jazdy spozorujete nepravidelné zážihy (vznety), zníženie výkonu či
nesprávny chod motora, znížte okamžite rýchlosť a nechajte vozidlo skontrolovať
v najbližšom odbornom servise. Opísané príznaky môžu byť zapríčinené chybou
v systéme zapaľovania. Nespálené palivo sa môže dostať do výfukovej sústavy
a spôsobiť poškodenie katalyzátora.
Všeobecne
Hlavným činiteľom je osobný štýl jazdy.
Za určitých okolností môžu v motore vznikať plyny, ktoré obsahujú síru, aj keď čistiace
zariadenie výfukových plynov pracuje bezchybne. To závisí od množstva síry
v pohonných hmotách. Často stačí iba čerpať bezolovnaté palivo od iného výrobcu či
na inej čerpacej stanici.
Bezpečnosť



osobný štýl jazdy,
podmienky prevádzky vozidla,
technické predpoklady.
Predvídavou a hospodárnou jazdou môžete celkom jednoducho znížiť spotrebu
pohonných hmôt o 10 - 15 %. Nasledujúca kapitola vám má poskytnúť niekoľko rád
a tipov, ako chrániť životné prostredie a súčasne uchrániť vašu peňaženku od
zbytočných výdajov.
Samozrejme, že je spotreba paliva rovnako ovplyvnená skutočnosťami, na ktoré nemá
vodič vplyv. Je napr. bežné, že k zvýšenej spotrebe paliva dochádza pri jazdách
v zimnom období, jazdách na vozovkách s horším povrchom, jazdách s prívesom atď.
Technické predpoklady pre nízku spotrebu paliva a hospodárnu prevádzku získalo
vozidlo už vo výrobe. Osobitný dôraz sme kládli na čo najnižšie zaťaženie životného
prostredia. Aby všetky tieto vlastnosti boli využité čo najlepšie a zostali zachované čo
najdlhšie, musíte venovať pozornosť pokynom uvedeným v tejto kapitole.
Pri akcelerácii treba dodržiavať optimálny počet otáčok motora tak, aby nedochádzalo
k rezonančným prejavom vozidla a k neúmerne vysokej spotrebe paliva.
Jazdite predvídavo
Počas akcelerácie spotrebováva vozidlo najviac paliva.
Upozornenie k životnému prostrediu
Ovládanie
Hospodárna a ekologická jazda
Spotreba pohonných látok, zaťaženie životného prostredia a opotrebovanie motora,
bŕzd a pneumatík závisí v podstate od troch faktorov:
POZOR!

127
Pokyny na jazdu
Vyhnite sa zbytočnej akcelerácii a brzdeniu. Čím predvídavejšie jazdíte, tým menej
musíte brzdiť, a tým aj menej akcelerovať. Ak to je možné, nechajte vozidlo voľne
dojazdiť, napr. keď na svetelnej signalizácii svieti červená.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 128 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
128
Jazda a životné prostredie
Zaraďujte úsporne
Vyhýbajte sa jazde na plný plyn
Včasné zaraďovanie vyšších rýchlostných stupňov šetrí palivo.
Jazdiť pomaly znamená šetriť palivo.
Obr. 137 Spotreba paliva v l
/100 km a rýchlosť jazdy v km/h
Obr. 136 Spotreba paliva v l
/100 km a rýchlosť jazdy v km/h
Mechanická prevodovka
– Na prvý rýchlostný stupeň jazdite iba asi na vzdialenosť dĺžky vozidla.
– Na najbližší vyšší rýchlostný stupeň zaraďte vždy v okamihu, keď motor dosiahne
asi 2 000 až 2 500 otáčok.
Citlivým ovládaním plynového pedála sa dosiahne nielen významná úspora paliva, ale
rovnako aj zníženie zaťažovania životného prostredia a opotrebovávania vozidla.
Podľa možností nikdy nevyužívajte maximálnu rýchlosť vášho vozidla. Spotreba
pohonných látok, tvorba splodín a hlučnosť pri vysokých rýchlostiach neúmerne
narastajú.
Účinný spôsob, ako ušetriť palivo, je včasné zaraďovanie vyššieho rýchlostného
stupňa. Ten, kto zbytočne ponecháva dlho zaradený nižší rýchlostný stupeň, spotrebováva zbytočne veľa paliva.
Na  obr. 137 je znázornený vzťah spotreby paliva k rýchlosti vozidla. Ak využívate
maximálnu rýchlosť vozidla iba asi z troch štvrtín, klesá spotreba paliva o polovicu.
Na  obr. 136 je znázornená závislosť spotreby paliva od rýchlosti v príslušných
rýchlostných stupňoch. Spotreba paliva na 1. rýchlostný stupeň je najvyššia, na 5.
stupeň najnižšia.
Obmedzte chod motora na voľnobeh
Upozornenie
Riaďte sa takisto údajmi multifunkčného ukazovateľa*  strana 19.
Palivo sa spotrebúva aj pri voľnobehu.
Motor vypínajte aj pri čakaní v dopravnej zápche, pred závorami a pred semaforom
s dlhým časovým intervalom. Už po 30 - 40 sekundách odstavenia motora je úspora
pohonných látok väčšia ako množstvo paliva potrebné na nové naštartovanie.
Pri voľnobehu trvá veľmi dlho, kým sa motor zahreje na prevádzkovú teplotu. Vo fáze
zahrievania je opotrebovanie a produkcia škodlivých splodín príliš vysoká. Preto sa
ihneď po naštartovaní vozidla rozbehnite. Vyhnite sa pritom vysokým otáčkam.
s3lo.5.book Page 129 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Jazda a životné prostredie
Pravidelná údržba
Jazdite menej na krátku vzdialenosť
Nesprávne nastavený motor spotrebúva zbytočne veľa paliva.
Pri jazdách na krátku vzdialenosť sa spotrebúva neporovnateľne viac
paliva.
Pravidelnou údržbou v niektorom z odborných servisov vytvoríte už pred nasadnutím
do vozidla predpoklady pre úspornú jazdu. To, nakoľko kvalitná je údržba, sa prejavuje
pozitívne nielen na bezpečnosti jazdy a zachovaní hodnoty vášho vozidla, ale rovnako
aj na spotrebe pohonných látok.
129
Nesprávne nastavený motor môže mať spotrebu paliva až o 10 % vyššiu, než ako sú
bežné hodnoty!
Všetky servisné práce vykonáva odborný servis presne podľa servisnej knižky vozidla.
Pri čerpaní pohonných hmôt kontrolujte takisto aj hladinu oleja. Spotreba oleja je vo
veľkej miere závislá od zaťaženia motora a počtu otáčok. V závislosti od spôsobu jazdy
môže spotreba oleja dosiahnuť až 0,5 l/1 000 km.
Je bežné, ak spotreba oleja v novom motore dosiahne najnižšie hodnoty až po určitom
čase zábehu. Spotrebu oleja môžete teda v novom vozidle správne posúdiť až keď
prejdete asi 5 000 km.
Obr. 138 Spotreba paliva v l/100
km pri rozdielnych teplotách
– Vyvarujte sa jázd so studeným motorom na vzdialenosti do 4 km.
Aby sa mohla účinne znížiť spotreba paliva a tvorba škodlivín, musí motor a katalyzátor
dosiahnuť prevádzkovú teplotu.
Upozornenie k životnému prostrediu
 Navyše môžete dosiahnuť ďalšie zníženie spotreby použitím syntetického
ľahkobežného oleja.

Aby ste včas rozoznali prípadné netesnosti, pravidelne kontrolujte priestor pod
vozidlom. Keď uvidíte škvrny od oleja alebo iných prevádzkových kvapalín, nechajte
vozidlo skontrolovať v odbornom servise.
Studený motor spotrebúva bezprostredne po štarte asi 15-20 l/100 km paliva. Zhruba
po jednom kilometri jazdy klesá spotreba na asi 10 l/100 km. Až po asi 4 až 10 kilometroch (závisí od vonkajšej teploty a typu motora) sa motor zahreje na prevádzkovú
teplotu a spotreba sa ustáli na bežnej hodnote. Obmedzte preto jazdy na krátku vzdialenosť.
Rozhodujúca je v tejto súvislosti aj teplota okolitého prostredia.  obr. 138 zobrazuje rozdielnu spotrebu paliva po prejdení rovnakej vzdialenosti, pri teplote +20 °C
a pri teplote -10 °C. Vaše vozidlo má v zime väčšiu spotrebu paliva ako v lete.
Sledujte tlak v pneumatikách
Správne nahustené pneumatiky šetria palivo.
Dbajte vždy na správny tlak v pneumatikách. Nedostatočný tlak v pneumatikách
zvyšuje ich valivý odpor. Následne sa zvyšuje spotreba paliva a opotrebovanie pneumatík, súčasne sa zhoršujú jazdné vlastnosti vozidla.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 130 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
130
Jazda a životné prostredie
Tlak vzduchu kontrolujte, len keď sú pneumatiky studené.
Nejazdite so zimnými pneumatikami po celý rok, lebo zvyšujú spotrebu paliva až
o 10 %. Okrem toho sú aj hlučnejšie.
Nevozte vo vozidle zbytočnú záťaž
Prevážanie akejkoľvek záťaže sa prejaví vo zvýšenej spotrebe paliva.
Pretože každý kilogram navyše zvyšuje spotrebu paliva, vyplatí sa prehliadnuť
batožinový priestor a odstrániť z neho nepotrebné veci.
Najmä v mestskej prevádzke, kde sa musí často akcelerovať, zvyšuje záťaž významne
spotrebu paliva. Ako základné pravidlo platí, že záťaž 100 kg zvyšuje spotrebu paliva
cca o 1 l/100 km.
Aj keď to nie je potrebné, zostáva na vozidle často z obyčajnej pohodlnosti strešný
nosič batožín. Zväčšený odpor vzduchu spôsobuje, že vaše vozidlo má pri
nezaťaženom strešnom nosiči a pri rýchlosti 100 - 120 km/h asi o 10 % vyššiu spotreby
paliva ako normálne.
Šetrite elektrickú energiu
Výroba elektrického prúdu sa odráža vo zvýšení spotreby paliva.
– Vypínajte elektrické spotrebiče, ak ich už nepotrebujete.
Elektrický prúd sa vyrába v alternátore, keď motor beží. Čím viac elektrických spotrebičov je pripojených na alternátor, tým viac paliva sa spotrebuje na jeho činnosť.
Písomná kontrola spotreby pohonných hmôt
Ak chcete kontrolovať spotrebu pohonných hmôt, mali by ste si viesť knihu jázd.
Práca s tým spojená je relatívne nenáročná a určite sa vyplatí. Každú pozitívnu aj
negatívnu zmenu tak odhalíte včas a v prípade, že je to potrebné, môžete ihneď urobiť
nápravu.
Keď zistíte, že nastalo významné zvýšenie spotreby paliva, treba zvážiť, ako, kde a za
akých okolností bolo vozidlo prevádzkované od posledného načerpania paliva.
Ekologické parametre
Pri konštrukcii, výbere materiálov a výrobe vášho nového vozidla Škoda zohráva
ochrana životného prostredia rozhodujúcu úlohu. Okrem iného sme kládli dôraz na
nasledujúce body.
Konštrukčné opatrenia







Jednoducho rozoberateľné spojenia;
Zjednodušená demontáž v dôsledku modulovej konštrukcie;
Čistejšie výrobné suroviny a materiály;
Označenie všetkých plastových dielov podľa odporučenia VDA 260;
Zníženie spotreby paliva a emisií CO2;
Minimalizácia úniku paliva pri dopravnej nehode;
Zníženie hluku.
Voľba materiálov





Rozsiahle použitie recyklovateľných materiálov;
Klimatizácia s chladiacim médiom bez freónov;
Nebolo použité kadmium;
Nebol použitý azbest;
Znížené „vyparovanie“ plastických hmôt.
Výroba






Konzervácia dutín bez použitia rozpúšťadiel;
Konzervácia vozidla pre transport z výroby k zákazníkovi neobsahuje rozpúšťadlá;
Použité lepidlá takisto neobsahujú rozpúšťadlá;
Výroba bez freónov;
Nebola použitá ortuť;
Použitie vodou riediteľných lakov.
s3lo.5.book Page 131 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Jazda a životné prostredie
131
Jazdy do zahraničia
Predchádzanie škodám na vozidle
Všeobecne
Pri jazde na zlých cestách, ako aj pri prechádzaní cez hrany obrubníkov, pri nájazde na
príkre rampy atď., dávajte pozor na to, aby sa nízko uložené časti vozidla, ako napr.
spojler a výfuk, dosadnutím na zem nepoškodili.
V zahraničí môžu platiť iné skutočnosti.
V niektorých krajinách je obmedzené alebo nie je vôbec žiadne servisné zaistenie
vozidiel Škoda. Preto bude obstarávanie niektorých potrebných náhradných dielov
trochu komplikované a personál v odborných servisoch bude môcť prípadnú opravu
vykonať iba v ohraničenom rozsahu. Spoločnosť Škoda Auto v Českej republike a jej
dovozcovia vám radi poskytnú požadované technické zabezpečenie vášho vozidla,
nevyhnutnú údržbu a opravy.
To platí predovšetkým pre vozidlá s nízko položeným športovým podvozkom a pre
plne naložené vozidlá.
Bezolovnatý benzín
Vozidlá so zážihovými motormi môžu tankovať iba bezolovnatý benzín  strana 126.
Informácie o sieti čerpacích staníc, ktoré ponúkajú bezolovnatý benzín, poskytujú
napr. automobilové kluby.
Svetlomety
Stretávacie svetlá vašich svetlometov sú nastavené asymetricky. Osvetľujú viac okraj
vozovky na strane, po ktorej bežne jazdíte. Keď idete v zahraničí po opačnej strane
vozovky, oslňujete protiidúce vozidlá.
Aby ste zamedzili oslňovaniu protiidúcich vozidiel, treba vykonať úpravy svetlometov
polepením príslušnej časti krycieho skla.
Polepy svetlometov môžete kúpiť v odborných servisoch ako náhradný diel.
Úprava svetlometov so xenónovými výbojkami (platí pre vozidlá konštruované pre
jazdu vľavo aj vpravo) sa vykoná v odbornom servise prepnutím clonky v module
stretávacieho svetla.
Upozornenie
Ďalšie informácie o prelepení, resp. o prestavaní svetlometov obdržíte v odbornom
servise.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 132 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
132
Jazda s prívesom
Jazda s prívesom
Jazda s prívesom
Ak dovolenú ťažnú hmotnosť plne nevyužijete, môžete vyjsť primerane väčšie
stúpanie.
Technické predpoklady
Uvedené hmotnosti prívesu platia iba pre výšky do 1 000 m nad morom. Keďže
s rastúcou nadmorskou výškou a poklesom hustoty vzduchu klesá výkon motora,
a tým aj stúpavosť, musí sa pre každý ďalší prírastok výšky o 1 000 m hmotnosť jazdnej
súpravy znížiť o 10 %. Hmotnosť jazdnej súpravy je súčtom hmotnosti (naloženého)
vozidla a hmotnosti (naloženého) prívesu. Pred jazdou vo vyšších polohách treba
s touto skutočnosťou počítať.
Ťažné zariadenie musí spĺňať určité požiadavky.
Vaše vozidlo je určené predovšetkým na prepravu osôb a osobnej batožiny. Môže byť
však použité - s príslušným technickým vybavením - aj na ťahanie prívesu.
Keď je vaše vozidlo dodané už z výroby s ťažným zariadením, spĺňa toto zariadenie
všetky technické a zákonné požiadavky.
Na elektrické prepojenie s prívesom je vaše vozidlo vybavené 13-pólovou zásuvkou.
Ak má príves 7-pólový konektor, môžete použiť príslušný adaptér5) zo sortimentu
originálneho príslušenstva Škoda.
Údaje o hodnotách zaťažení na guľu uvedené na typovom štítku ťažného zariadenia sú iba skúšobné hodnoty zariadenia. Hodnoty, ktoré sa vzťahujú na
vozidlo, a ktoré sú často nižšie, nájdete v technickom preukaze vozidla.
Rozloženie nákladu
Dodatočná montáž sa musí vykonávať podľa pokynov výrobcu príslušného ťažného
zariadenia.
Náklad rozložte v prívese tak, aby ťažké predmety boli podľa možností v blízkosti
nápravy. Predmety zaistite proti posunutiu.
Podrobnosti o dodatočnej montáži ťažného zariadenia a o nutnosti prípadného zosilnenia chladiaceho systému poznajú v odborných servisoch.
Tlaky v pneumatikách
POZOR!
Odporúčame, aby ste si nechali dodatočne namontovať ťažné zariadenie zo
sortimentu originálneho príslušenstva Škoda v niektorom z odborných
servisov. Tam sú oboznámení so všetkými dôležitými podrobnosťami dodatočnej montáže. Ak nie je dodatočná montáž vykonaná odborne, hrozí nebezpečenstvo nehody!
Tlak v pneumatikách vozidla upravte na „plné zaťaženie“,  strana 158. Upravte aj tlak
v pneumatikách prívesu podľa odporúčania výrobcu.
Vonkajšie zrkadlá
Keď o premávke za prívesom nemáte dostatočný prehľad so sériovo dodanými
vonkajšími zrkadlami, musíte si nechať namontovať prídavné spätné zrkadlá. Obidve
vonkajšie zrkadlá sa musia pripevniť na výklopné ramená. Zrkadlá nastavte tak, aby
vám umožňovali dostatočný výhľad dozadu za príves.
Svetlomety
Pokyny na prevádzku
Pri jazde s prívesom sa musia rešpektovať určité skutočnosti.
Hmotnosť prívesu
Prípustná hmotnosť prívesu nesmie byť v žiadnom prípade prekročená.
5)
V niektorých krajinách sa adaptér dodáva spoločne s ťažným zariadením.
Pred začiatkom jazdy s pripojeným prívesom skontrolujte aj nastavenie svetlometov.
V prípade potreby zmeňte nastavenie sklonu svetlometov  strana 48.
Odnímateľné ťažné rameno s guľou
Vo vozidlách s ťažným zariadením dodaným už z výroby je ťažné rameno s guľou odnímateľné. Je uložené spoločne s príslušným návodom na montáž v priehlbni rezervného kolesa v batožinovom priestore vozidla.
s3lo.5.book Page 133 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Jazda s prívesom
Ďalšie informácie o ťažnom zariadení  strana 133.

júcimi sa kolesami prívesu. Pred klesaním zaraďte včas nižší rýchlostný stupeň, aby ste
využili brzdnú silu motora.
Upozornenie
Pri častých jazdách s prívesom odporúčame, aby ste si nechali skontrolovať vozidlo
aj v čase medzi servisnými intervalmi.
 Pri pripojovaní a odpojovaní prívesu musí byť zatiahnutá ručná brzda ťažného
vozidla.
Pokyny na jazdu
Jazda s prívesom vyžaduje osobitnú opatrnosť.
Prehriatie motora
Keď musíte pri vysokých vonkajších teplotách ísť do dlhšieho stúpania so zaradeným
nižším prevodovým stupňom pri vysokých otáčkach motora, stále sledujte ukazovateľ
teploty chladiacej kvapaliny  strana 16.
Ak sa ručička ukazovateľa vychýli viac doprava, príp. do červeného poľa, okamžite
znížte rýchlosť. Keď kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli bliká, zastavte a vypnite
motor. Počkajte niekoľko minút a skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádržke  strana 151, „Kontrola hladiny chladiacej kvapaliny“.
– Podľa možností nejazdite s prázdnym vozidlom a naloženým prívesom.
Rešpektujte nasledujúce pokyny  strana 28, „Teplota chladiacej kvapaliny/Hladina
chladiacej kvapaliny “.
– Nevyužívajte najvyššiu zákonom povolenú rýchlosť. To platí predovšetkým na
úsekoch s klesaním.
Teplota chladiacej kvapaliny sa môže znížiť zapnutím kúrenia.
– Brzdite včas.
– Pri vyšších vonkajších teplotách sledujte ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny.
Chladiaci účinok ventilátora chladenia sa nedá zvýšiť zaradením nižšieho prevodového stupňa a zvýšením otáčok motora - otáčky ventilátora sú nezávislé od otáčok
motora. Na nižší prevodový stupeň netreba preraďovať ani pri jazde s prívesom do
svahu, ak je zrejmé, že súprava zvládne stúpanie bez väčšieho zníženia rýchlosti.
Rozloženie hmotnosti
Pri prázdnom vozidle a naloženom prívese je rozloženie hmotnosti veľmi nepriaznivé.
Ak napriek tomu musíte ísť s takouto jazdnou súpravou, jazdite veľmi pomaly.
Odnímateľné ťažné zariadenie*
Rýchlosť jazdy
Z bezpečnostných dôvodov nejazdite rýchlejšie ako 80 km/h. To platí aj pre krajiny,
v ktorých sú dovolené vyššie rýchlosti.
Vzhľadom na to, že so zvyšujúcou sa rýchlosťou sa znižuje stabilita jazdnej súpravy,
nevyužívajte pri jazde s prívesom, najmä pri jazde v zime, jazde za sťažených poveternostných podmienok a najmä v prudkých klesaniach, maximálnu povolenú rýchlosť
súpravy.
V každom prípade znížte rýchlosť jazdy okamžite, keď ucítite čo len nepatrné kývavé
pohyby prívesu. V žiadnom prípade sa nepokúšajte ďalším zrýchlením jazdnú súpravu
„vyrovnať“.
Brzdite včas! Príves s nájazdovou brzdou pribrzdite najskôr ľahko, potom tlak na
brzdový pedál plynulo zvyšujte. Tým pri brzdení vylúčite nárazy spôsobené bloku-
Ovládanie
Bezpečnosť
133
Pokyny na jazdu
Obr. 139 Odnímateľné ťažné
rameno s guľou
Miesto pre odnímateľné ťažné rameno s guľovou hlavou je v boxe na náradie
v priehlbni rezervného kolesa v batožinovom priestore.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 134 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
134
Jazda s prívesom
Návod na správnu montáž a demontáž odnímateľného ťažného ramena s guľou je
priložený.
Pred každou jazdou skontrolujte správne uzamknutie ťažného ramena s guľou.
Kontrolu vykonajte pootočením uzamknutej ovládacej páky smerom dolu. Ak sa dá
pákou pootočiť iba o malý uhol (asi 5°), je uzamknutie v poriadku. Po kontrole dotiahnite ovládaciu páku naspäť na doraz. Ťažné zariadenie sa nesmie používať, pokiaľ sa
ťažné rameno nedá zamknúť alebo v zamknutej polohe sa môže ovládacia páka voľne
otáčať.
POZOR!
Pri montáži a demontáži ťažného ramena s guľou nepoužívajte žiadne
pomôcky alebo náradie. Mohol by sa poškodiť uzamykací mechanizmus,
a nebola by tak zaistená bezpečnosť prevádzky tohto zariadenia - nebezpečenstvo úrazu!

Upozornenie
Na ťažnom ramene s guľou ani na ostatných súčastiach ťažného zariadenia nevykonávajte žiadne zmeny ani opravy.



Pri problémoch s obsluhou sa obráťte na odborný servis.
Ťažné rameno s guľou nikdy neodisťujte, keď je pripojený príves.
Pred jazdou bez prívesu ťažné rameno s guľou demontujte. Skontrolujte, či je uzatvárací kryt upínanej šachty riadne zatvorený.
 Pred čistením tlakovou vodou musíte ťažné rameno s guľou demontovať. Ubezpečte sa, že je uzatvárací kryt upínanej šachty riadne zatvorený.

Pri montáži a demontáži odporúčame používať rukavice.
s3lo.5.book Page 135 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Údržba vozidla a jeho čistenie
135
Prevádzkové pokyny
Údržba vozidla a jeho čistenie
Všeobecne
Údržba vozidla zachováva jeho úžitkovú hodnotu.
Pravidelná odborná údržba predlžuje životnosť vášho vozidla. Okrem toho môže byť
aj podmienkou záručného plnenia pri prípadnej korózii a chybách laku karosérie.
Odporúčame používať prostriedky zo sortimentu originálneho príslušenstva Škoda.
Pri ich používaní rešpektujte pokyny uvedené na obaloch.
POZOR!


Pri nesprávnom použití môžu byť tieto prostriedky zdraviu škodlivé.
Prostriedky uskladňujte vždy v bezpečí najmä pred deťmi - nebezpečenstvo
otravy!
Upozornenie k životnému prostrediu

Pri nákupe prostriedkov určených na údržbu vozidla dávajte prednosť ekologicky
neškodným výrobkom.

Obaly so zvyškami prostriedkov nepatria medzi bežný domový odpad.
Umývanie vozidla
Časté umývanie vozidlo chráni.
Najlepšou ochranou proti škodlivému vplyvu prostredia je časté umývanie
a konzervácia vozidla. To, ako často sa má vozidlo umývať, závisí od mnohých faktorov,
napríklad od:
toho, ako často sa používa,
Ovládanie
Bezpečnosť
miesta parkovania (garáž, pod stromami atď.),
ročného obdobia,
počasia,
vplyvov prostredia.
Čím dlhšie ponecháte vozidlo znečistené vtáčím trusom, zvyškami hmyzu, živicou zo
stromov, cestným a priemyselným prachom, škvrnami od asfaltu, sadzami, posypovou
soľou a inými agresívnymi usadeninami, tým väčší je ich negatívny účinok. Vysoká
teplota spôsobená napr. intenzívnym slnečným žiarením zosilňuje leptavé účinky.
Tak sa môže stať, že vzhľadom na okolnosti musíte vozidlo umývať každý týždeň.
Takisto je ale možné, že umývanie raz do mesiaca s príslušnou konzerváciou bude
úplne dostačujúce.
Po skončení zimného obdobia, keď sa na udržiavanie ciest používali posypové soli, sa
musí bezpodmienečne dôkladne umyť celá spodná časť vozidla.
POZOR!
Pri umývaní vozidla v zime: vlhkosť a ľad na brzdovom obložení môžu ovplyvniť
účinnosť bŕzd - nebezpečenstvo nehody!
Automatické umývačky
Údržba vozidla zvonku





Pokyny na jazdu
Lak vozidla je natoľko odolný, že môžete vozidlo bežne bez akýchkoľvek problémov
umývať v automatických umývačkách. Či konkrétna umývačka skutočne nepoškodzuje
lak vozidla, závisí do veľkej miery od konštrukcie umývačky, filtrácie vody a druhu
umývacích a konzervačných prostriedkov. Ak je lak po umývaní matný alebo dokonca
poškriabaný, upozornite na to prevádzkovateľa umývačky. Prípadne zmeňte
umývačku.
Pred umývaním v automatickej umývačke sa nemusia robiť iné ako obvyklé opatrenia
(uzatvorenie okien vrátanie strešného okna, povolenie a sklopenie z výroby zabudovanej antény a pod.).
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 136 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
136
Údržba vozidla a jeho čistenie
Ak sú na vašom vozidle namontované špeciálne diely, napr. spojler, strešný nosič
batožín, vysielacia anténa, poraďte sa vopred s prevádzkarom umývačky.
Po prejazde umývacou linkou s voskovaním sa musia očistiť a odmastiť okraje stieracích gúm.
Varovanie!
Sklopenú anténu pred umývaním vozidla v automatickej umývačke nedoťahujte nebezpečenstvo poškodenia!
Ručné umývanie
Ak vozidlo umývate ručne, nechajte špinu najskôr odmočiť dostatočným množstvom
vody a potom vozidlo dobre opláchnite.
Potom ho ľahko vyčistite mäkkou špongiou, handrou alebo kefou. Postupujte pritom
zhora nadol - začnite strechou. Počas umývania pôsobte na lak karosérie minimálnym
tlakom. Autošampón používajte iba na odstránenie mimoriadne odolnej špiny.
Špongiu alebo handru v krátkych intervaloch dôkladne vypláchajte.
Kolesá, prahy a spodné časti vozidla umývajte ako posledné. Na tieto časti používajte
inú špongiu.
Po umytí vozidlo dôkladne opláchnite a na záver ho otrite jelenicou.


POZOR!
Vozidlo umývajte iba pri vypnutom zapaľovaní - nebezpečenstvo nehody!
Ak budete čistiť spodnú časť vozidla, vnútornú stranu podbehov alebo kryty
kolies, tak si chráňte ruky a ramená pred poranením ostrými kovovými
hranami - nebezpečenstvo porezania!


Varovanie!
Vozidlo neumývajte na ostrom slnku - nebezpečenstvo poškodenia laku.
Ak umývate vozidlo v zime a používate pritom hadicu, dajte pozor, aby ste prúdom
vody nikdy nemierili priamo na zámky alebo do škár dverí a viek - nebezpečenstvo
zamrznutia.

Nepoužívajte na odstránenie nečistôt žiadne špongie na hmyz, kuchynské
drôtenky a podobné predmety - nebezpečenstvo poškodenia povrchu vozidla.
Upozornenie k životnému prostrediu
Vozidlo umývajte iba na miestach na to špeciálne vyhradených. Tam je zabránené, aby
sa olejom znečistená voda dostala do odtekajúcej odpadovej vody. V určitých oblastiach je umývanie vozidiel mimo miesta na tento účel špeciálne upraveného dokonca
zakázané.
Umývanie vozidla vysokotlakovým zariadením
Ak umývate vozidlo vysokotlakovým čistiacim zariadením, dodržiavajte bezpodmienečne pokyny na obsluhu tohto zariadenia. To platí predovšetkým pre pokyny týkajúce
sa tlaku a vzdialenosti dýzy od povrchu vozidla. Udržiavajte dostatočne veľký odstup
od materiálov ako sú gumové hadičky alebo izolačné materiály.
Nepoužívajte v žiadnom prípade kruhové dýzy alebo tzv. čistiace frézy.
POZOR!
Najmä pneumatiky sa nikdy nesmú čistiť kruhovými dýzami. Aj pri relatívne
veľkom odstupe a krátkom čase pôsobenia môžu na pneumatikách vzniknúť
viditeľné, ale aj neviditeľné poškodenia - nebezpečenstvo nehody!
Varovanie!
Teplota vody na umývanie smie byť maximálne 60° C, inak by sa vozidlo mohlo
poškodiť.
Konzervácia
Dobrá konzervácia chráni povrch vozidla pred vplyvmi prostredia a mechanickými
vplyvmi.
Vozidlo sa musí ošetriť tvrdým konzervačným voskom najneskôr vtedy, keď voda
netvorí na čistom laku kvapky.
Nová vrstva kvalitného konzervačného prostriedku z tvrdého vosku môže byť nanesená na čistú karosériu vozidla až po jej dôkladnom uschnutí. Aj pri pravidelnom
s3lo.5.book Page 137 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Údržba vozidla a jeho čistenie
používaní umývacieho konzervačného prostriedku odporúčame minimálne dvakrát
za rok konzerváciu laku karosérie tvrdým voskom.
137
Lakové ceruzky alebo spreje zodpovedajúce farbe laku vášho vozidla kúpite
v odborných servisoch.
Číslo farby originálneho laku vášho vozidla je uvedené na dátovom štítku vozidla
 strana 185.
Varovanie!
Nikdy nevoskujte sklá.
Keď už korózia čo len trochu začala, musíte ju dôkladne odstrániť. Na zasiahnuté
miesto naneste najskôr základný antikorózny ochranný lak a až potom krycí lak.
Tieto práce samozrejme vykonávajú aj v odborných servisoch.
Leštenie
Leštenie povrchu karosérie je potrebné iba vtedy, keď je lak nevzhľadný a keď
nemôžete dosiahnuť lesk konzervačnými prostriedkami.
Plastové diely
Ak použité leštiace prostriedky neobsahujú žiadne konzervačné prísady, musíte lak
dodatočne konzervovať  strana 136, „Konzervácia“.
Plastové diely na vonkajšej časti vozidla čistite bežným umývaním. Ak použitie vody
nepostačuje, môžete diely z plastov čistiť iba špeciálne na tento účel určenými čistiacimi prostriedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Prostriedky na údržbu laku sú na
ošetrovanie plastových dielov nevhodné.
Odporúčame používať prostriedky zo sortimentu originálneho príslušenstva Škoda.
Varovanie!

Matne lakované časti a plastové diely nesmiete ošetrovať leštiacimi prostriedkami
ani tvrdými voskami.

Lak vozidla neleštite v prašnom prostredí, lebo by ste ho mohli poškriabať.
Sklá okien
Pochrómované diely
Pochrómované diely najskôr vyčistite vlhkou handričkou a potom ich vyleštite mäkkou
suchou handričkou. Ak by to nestačilo, použite prostriedok na údržbu pochrómovaných dielov zo sortimentu originálneho príslušenstva Škoda.
Varovanie!
Pochrómované diely neleštite v prašnom prostredí, lebo by ste mohli ich povrch
poškriabať.
Poškodenie laku
Drobné poškodenia laku, ako sú škrabance, ryhy, alebo miesta odreté kamienkami,
ošetrite bezprostredne po ich zistení, a to skôr, ako sa na poškodenom mieste prejavia
účinky korózie. Tieto práce samozrejme vykonávajú aj v odborných servisoch.
Ovládanie
Bezpečnosť
Varovanie!
Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napádajú materiál a môžu ho
poškodiť.
Pokyny na jazdu
Na odstraňovanie snehu a ľadu zo skiel a zrkadiel používajte iba plastovú škrabku. Aby
ste nepoškodili povrch skiel, musíte škrabkou po čistenom skle pohybovať iba jedným
smerom.
Zvyšky gumy, olejov, tukov a voskov alebo silikónových tesniacich hmôt odstraňujte zo
skiel špeciálnymi čistiacimi prostriedkami na sklo, resp. špeciálnym prostriedkom na
odstraňovanie škvŕn silikónových tesniacich tmelov.
Okenné sklá musíte takisto pravidelne čistiť aj zvnútra vozidla.
Na sušenie skiel po umývaní vozidla nepoužívajte jelenicu, ktorú používate na leštenie
karosérie. Zvyšky konzervačných prostriedkov, ktoré sa zachytili na jelenici, môžu
znečistiť sklá a zhoršiť výhľad.
Aby sa nepoškodili vlákna vyhrievacieho systému zadného skla, nesmiete nalepovať
zvnútra vozidla na sklo žiadne nálepky.
Odporúčame používať prostriedky zo sortimentu originálneho príslušenstva Škoda.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 138 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
138
Údržba vozidla a jeho čistenie
Varovanie!
Sneh alebo ľad nikdy neodstraňujte zo skiel teplou alebo horúcou vodou - nebezpečenstvo popraskania skla.
Sklá predných svetlometov
Aby nedochádzalo k poškodeniu plastových skiel predných svetlometov, nepoužívajte
na čistenie agresívne čistiace prostriedky alebo chemické rozpúšťadlá. Použite mydlo
a čistú teplú vodu.
Varovanie!
Nikdy neutierajte svetlomety nasucho a nepoužívajte na čistenie skiel ostré predmety,
mohli by ste poškodiť ochranný lak a potom by sa mohli popraskať sklá svetlometov,
napr. vplyvom chemických prostriedkov.
Tesnenie
Gumové tesnenia dverí, kapoty, strešného a ostatných okien zostávajú pružné a dlhšie
vydržia, keď ich občas ošetríte špeciálnym prostriedkom (napr. olejom vo spreji bez
obsahu silikónu) na gumu. Okrem toho tým zamedzíte predčasnému opotrebovaniu
tesnenia a zabránite vzniku netesností. Dvere sa potom ľahko otvárajú. Dobre ošetrené
gumové tesnenie v zime neprimŕza.
Zámky
Na rozmrazovanie zámkov vám odporúčame sprej zo sortimentu originálneho
príslušenstva Škoda s odmasťovacími a antikoróznymi účinkami.
Upozornenie
Dbajte, aby sa počas umývania vozidla dostalo do zámkov čo najmenej vody.
Kolesá
Oceľové disky kolies
Pri pravidelnom umývaní vozidla musíte rovnako dôkladne umývať disky a kryty kolies.
Predídete tak usadzovaniu zvyškov brzdového obloženia, nečistôt a posypových solí
na diskoch kolies. Zatvrdnuté usadeniny zvyškov brzdového obloženia môžete
odstrániť použitím priemyselných čistiacich prostriedkov. Poškodený lak na diskoch
opravte pred vznikom korózie.
Disky kolies z ľahkej zliatiny
Na udržanie dokonalého vzhľadu týchto diskov je potrebná pravidelná údržba.
Predovšetkým je vhodné raz za dva týždne odstraňovať z diskov zvyšky posypových
solí a nános zvyškov brzdového obloženia, v opačnom prípade by sa poškodil lak
diskov. Po dôkladnom umytí disky ošetrite ochranným prostriedkom na kolesá z ľahkej
zliatiny, ktorý neobsahuje kyslé zložky. Každé tri mesiace musíte disky nakonzervovať
vrstvou tvrdého vosku. Na ošetrovanie diskov nesmiete používať prostriedky, ktoré by
ich mohli poškriabať. Prípadné poškodenie vrstvy laku na diskoch musíte okamžite
opraviť.
Odporúčame používať prostriedky zo sortimentu originálneho príslušenstva Škoda.
POZOR!
Pri čistení kolies nezabudnite, že vlhkosť, ľad a posypová soľ môžu negatívne
ovplyvniť účinnosť bŕzd - nebezpečenstvo nehody!
Upozornenie
Silné znečistenie kolies sa môže prejaviť ako nevyváženosť kolies. Dôsledkom môže
byť ich kmitanie, ktoré sa prenáša na volant a spôsobuje o.i. predčasné opotrebovanie
riadenia. Tieto nečistoty sa musia odstrániť.
Ochrana podvozka
Spodná časť vozidla je dlhodobo chránená proti chemickým a mechanickým vplyvom.
Keďže sa však pri prevádzke vozidla nedá úplne vylúčiť poškodenie ochrannej vrstvy,
odporúčame vám nechať skontrolovať v určitých intervaloch - najlepšie pred zači-
s3lo.5.book Page 139 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Údržba vozidla a jeho čistenie
atkom a na konci zimného obdobia - ochrannú vrstvu spodnej časti vozidla
a podvozka, príp. ju nechať opraviť.
Odborné servisy majú k dispozícii vhodné nástrekové hmoty, sú vybavené
potrebným zariadením a poznajú aplikačné postupy. Preto nechávajte vykonávať
opravy a dodatočné antikorózne úpravy najlepšie v odbornom servise.

POZOR!
Pred začatím prác v motorovom priestore venujte, prosím, pozornosť
pokynom uvedeným  strana 146.

Skôr, ako začnete s čistením motorového priestoru, nechajte motor vychladnúť.
POZOR!
Nikdy nepoužívajte dodatočnú ochranu podvozka alebo antikorózne prostriedky na výfukové potrubie, katalyzátor, filter pevných častíc alebo na tepelné
štíty. Po zahriatí motora by sa tieto prostriedky mohli vznietiť - nebezpečenstvo
požiaru!
139


Varovanie!
Umývanie motora sa môže vykonávať, iba ak máte vypnuté zapaľovanie.
Pred umývaním motorového priestoru vozidla odporúčame zakryť alternátor.
Upozornenie k životnému prostrediu
Konzervácia dutín
Všetky dutiny vozidla ohrozené koróziou sú už z výroby trvalo chránené konzervačným voskom.
Vzhľadom na to, že odtekajúca voda použitá na čistenie motorového priestoru obsahuje zvyšky olejov, tukov a paliva, treba, aby bol odtokový systém vybavený odlučovačom oleja. Preto sa môže čistenie motora vykonávať iba v odborných servisoch
alebo na čerpacích staniciach (ak sú na to vybavené).
Túto konzerváciu nemusíte kontrolovať ani dodatočne ošetrovať. Ak pri vysokých
teplotách vytečie z dutín na povrch trocha vosku, odstráňte ho plastovou škrabkou
a škvrny vyčistite technickým benzínom.
Údržba interiéru vozidla
Plastové diely, umelá koža a textílie
POZOR!
Pri použití benzínového čističa na odstránenie vosku rešpektujte bezpečnostné
predpisy a predpisy o ochrane životného prostredia - nebezpečenstvo vzniku
požiaru!
Motorový priestor
Antikorózna ochrana je dôležitá najmä vtedy, keď v zimnom období jazdíte na vozovkách ošetrovaných posypovou soľou. Preto sa musí pred začiatkom a po ukončení
zimného obdobia dôkladne vyčistiť motorový priestor vozidla a potom konzervovať
tak, aby sa škodlivé účinky posypových solí nemohli prejaviť.
Odborné servisy disponujú všetkými čistiacimi a konzervačnými prostriedkami
odporučenými výrobcom a sú pre túto činnosť vybavené všetkými potrebnými zariadeniami.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Plastové diely a umelú kožu môžete čistiť vlhkou handričkou. Keď to nie je dostačujúce, môžete tieto diely čistiť iba špeciálnymi čistiacimi a konzervačnými prostriedkami na plasty, ktoré neobsahujú riedidlá.
Čalúnenie a látkové obloženie dverí, krytu batožinového priestoru, stropu atď.
ošetrujte špeciálnymi čistiacimi prostriedkami, prípadne suchou penou a mäkkou
špongiou alebo kefkou.
Odporúčame používať čistiace prostriedky zo sortimentu originálneho príslušenstva
Škoda.
Varovanie!
Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napádajú materiál a môžu ho
poškodiť.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 140 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
140
Údržba vozidla a jeho čistenie
Látkové poťahy el. vyhrievaných sedadiel
Poťahy sedadiel nečistite mokrou cestou, môže sa tak poškodiť systém vyhrievania
sedadiel.
Poťahy čistite špeciálnymi prostriedkami, suchou penou a pod.
Prírodná koža
Prírodná koža vyžaduje osobitnú pozornosť a údržbu.
O kožu sa musíte z času na čas starať v závislosti od jej namáhania podľa nasledujúcich
inštrukcií.
Bežné čistenie
– Kožené plochy čistite ľahko navlhčenou bavlnenou alebo vlnenou handričkou.
Silnejšie znečistenie
– Viac znečistené miesta čistite handričkou namočenou v mydlovom roztoku (2
polievkové lyžice mydla s neutrálnym pH na 1 liter vody).
– Dbajte pri tom na to, aby sa koža na žiadnom mieste nepremočila a aby sa voda
nedostala do stehov.
– Kožu osušte mäkkou, suchou handričkou.
Odstránenie škvŕn
Údržba kože
– Pravidelne v polročných intervaloch kožu ošetrujte špeciálnym prostriedkom na
kožu, ktorý dostanete v odborných servisoch.
– Tento prostriedok nanášajte nanajvýš šetrne.
– Kožu osušte mäkkou handričkou.
V prípade, že budete mať nejaké otázky ohľadne čistenia a údržby kožených povrchov
vo vašom vozidle, obráťte sa na odborný servis.

Varovanie!
Kožu nesmiete v žiadnom prípade čistiť alebo ošetrovať rozpúšťadlami (napr.
benzínom, terpentínom), leštiacimi voskami, krémom na topánky a inými podobnými
prostriedkami.

Aby ste zamedzili vyblednutiu kože, vyhnite sa dlhému státiu vozidla na prudkom
slnku. Pri dlhšom parkovaní vonku chráňte kožu proti vyblednutiu prikrytím.

Ostré hrany predmetov na oblečení, ako napr. zipsy, nity, spony pásikov, môžu
zanechať na koži škrabance a ryhy.

Upozornenie
Používajte pravidelne a po každom čistení ošetrujúce krémy s ochranným filtrom
proti slnku a s impregnáciou. Krém kožu vyživuje, robí ju priedušnú a vláčnu a navracia
jej vlhkosť. Súčasne vytvára na povrchu ochranu proti rôznym vplyvom.


Kožu čistite každé 2 až 3 mesiace, nové nečistoty odstraňujte priebežne.
– Čerstvé škvrny na vodnej báze (napr. káva, čaj, šťavy, krv atď.) vysajte nasiakavou
handričkou alebo papierovým uterákom, resp. použite na už zaschnuté škvrny
príslušný prostriedok zo súpravy čistiacich prostriedkov na kožu.
Čerstvé škvrny od guľôčkového pera, atramentu, rúžu, krému na topánky atď.
odstráňte podľa možností ihneď.
– Čerstvé škvrny na tukovej báze (napr. maslo, majonéza, čokoláda atď.), ktoré sa
ešte nevsiakli do kože, odstráňte nasiakavou handričkou alebo papierovou
utierkou, resp. použite príslušný prostriedok zo súpravy.

– Na staršie zaschnuté tukové škvrny použite sprej na rozpúšťanie tukov.
– Osobitné druhy škvŕn (napr. od guľôčkového pera, fixky, laku na nechty,
disperznej farby, krému na topánky atď.) odstráňte príslušnými odstraňovačmi
škvŕn určenými špeciálne na kožu.

Starajte sa tiež o farbu kože. Vyblednuté miesta oživte podľa potreby špeciálnym
farebným krémom na kožu.
Koža je prírodný materiál so špecifickými vlastnosťami. Počas používania vozidla sa
preto môžu na kožených častiach poťahov prejaviť drobné optické zmeny (ako napr.
riasy alebo záhyby následkom zaťažovania poťahov).
s3lo.5.book Page 141 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Údržba vozidla a jeho čistenie
Bezpečnostné pásy
– Bezpečnostné pásy udržiavajte čisté!
– Znečistené bezpečnostné pásy umývajte rozriedeným mydlovým roztokom.
– Pravidelne kontrolujte stav bezpečnostných pásov.
Ak je pás veľmi znečistený, môže byť ovplyvnená funkcia automatického navíjania.


POZOR!
Bezpečnostné pásy nesmiete pri čistení demontovať.
Pásy nikdy nečistite chemicky, lebo chemické čistiace prostriedky môžu
narušiť štruktúru tkaniny. Bezpečnostné pásy sa nesmú tiež dostať do styku so
žieravinami (kyselinami a pod.).
 Pásy s poškodenou tkaninou, spojeniami, navíjačom alebo s poškodeným
zámkom nechajte vymeniť v odbornom servise.

Ovládanie
Pred navinutím musia byť samonavíjacie pásy úplne suché.
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
141
s3lo.5.book Page 142 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
142
Pohonné látky
Pohonné látky
Benzín
Druh benzínu
Vaše vozidlo môže jazdiť iba na bezolovnatý benzín, ktorý zodpovedá norme EN 228.
Jednotlivé druhy benzínu sa rozlišujú podľa oktánového čísla (OČ). Informáciu o tom,
aké OČ váš motor potrebuje, nájdete na vnútornej strane krytu hrdla palivovej nádrže
 strana 143, obr. 141.
Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ 95/91
Používajte bezolovnatý benzín OČ 95. Môžete použiť aj bezolovnatý benzín OČ 91, to
však vedie k miernej strate výkonu.
Keď musíte v núdzovom prípade natankovať benzín s nižším než predpísaným
oktánovým číslom, smiete v jazde pokračovať iba pri stredne vysokých otáčkach
a nižšom zaťažení motora. Jazda pri vysokých otáčkach alebo vysoké zaťaženie motora
môžu motor vážne poškodiť! Čo najskôr natankujte benzín s predpísaným oktánovým
číslom.
Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ min 95
Používajte bezolovnatý benzín OČ 95.
Keď nie je benzín OČ 95 k dispozícii, možno v núdzovom prípade natankovať benzín
OČ 91. V jazde smiete pokračovať iba pri stredne vysokých otáčkach a minimálnom
zaťažení motora. Jazda pri vysokých otáčkach alebo vysoké zaťaženie motora môžu
motor vážne poškodiť! Čo najskôr natankujte benzín s predpísaným oktánovým
číslom.
Benzín s oktánovým číslom nižším ako 91 nesmiete použiť ani v núdzovom prípade,
inak sa motor môže vážne poškodiť!
Ďalšie pokyny na čerpanie pohonných látok nájdete  strana 143.
Bezolovnatý benzín s vyšším oktánovým číslom
Bezolovnatý benzín s vyšším než predpísaným oktánovým číslom môžete používať
bez obmedzenia.
Vo vozidlách s predpísaným bezolovnatým benzínom OČ 95/91 neprináša používanie
benzínu s oktánovým číslom vyšším ako 95 ani zreteľné zvýšenie výkonu ani nižšiu
spotrebu paliva.
Vo vozidlách s predpísaným bezolovnatým benzínom OČ min. 95 môže používanie
benzínu s oktánovým číslom vyšším ako 95 priniesť zvýšenie výkonu a nižšiu spotrebu
paliva.

Varovanie!
Všetky vozidlá Škoda so zážihovými motormi sú vybavené katalyzátorom a môžu
jazdiť iba na bezolovnatý benzín. Aj jednorazové doplnenie olovnatého benzínu vedie
k zničeniu katalyzátora!


Používajte iba bezolovnatý benzín, ktorý zodpovedá norme EN 228.
Keď používate benzín s nižším než predpísaným oktánovým číslom, môže sa
motor vážne poškodiť!
Upozornenie
Správanie, výkon a životnosť motora sú rozhodujúcou mierou ovplyvnené kvalitou
pohonných látok. Do paliva nepridávajte žiadne prísady.
Motorová nafta
Motorová nafta
Vaše vozidlo môže jazdiť iba na motorovú naftu, ktorá zodpovedá norme EN 590
(v Nemecku aj DIN 51628, v Rakúsku aj ÖNORM C 1590).
Prísady do paliva
Prísady do paliva, ktoré zlepšujú „tekutosť“ (benzín a podobné prostriedky), nesmiete
do motorovej nafty pridávať.
Pokyny na čerpanie pohonných látok nájdete  strana 143.
s3lo.5.book Page 143 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Pohonné látky
143
Čerpanie pohonných látok
Varovanie!
 Preto používajte iba motorovú naftu, ktorá zodpovedá norme EN 590 (v Nemecku
aj DIN 51628, v Rakúsku aj ÖNORM C 1590). Aj jednorazové doplnenie motorovej
nafty, ktorá nezodpovedá norme, môže viesť k poškodeniu súčastí motora, mazacieho
systému, palivového a výfukového systému.
 Keď ste omylom natankovali iné palivo ako motorovú naftu podľa vyššie
uvedených noriem (napr. benzín), v žiadnom prípade neštartujte motor ani
nezapínajte zapaľovanie! Hrozí vážne poškodenie motora! Kontaktujte odborný servis,
ktorý vyčistí palivový systém motora.


Voda nazhromaždená vo filtri môže zapríčiniť nesprávny chod motora.
Obr. 140 Spínač otvorenia krytu
hrdla palivovej nádrže z miesta
vodiča
Vaše vozidlo nie je prispôsobené na používanie biopaliva (RME), preto nesmie byť
toto palivo tankované a používané na jazdu. Používanie biopaliva (RME) môže viesť
k poškodeniu motora alebo palivového systému.
Prevádzka v zime
Zimná nafta
Na čerpadlách paliva sa v zime ponúka iný druh nafty ako v letnom období. Pri použití
„letnej motorovej nafty“ môžu pri teplotách pod 0 °C nastať prevádzkové poruchy, lebo
nafta v dôsledku vylučovania parafínu hustne.
Preto norma EN 590 pre jednotlivé obdobia roku predpisuje triedu motorovej nafty,
ktorá sa môže v danom období predávať. „Zimná motorová nafta“ zostáva ešte pri
teplote -20 °C úplne použiteľná.
V krajinách s inými klimatickými podmienkami sa väčšinou ponúkajú také druhy nafty,
ktoré vykazujú iné teplotné závislosti. Miestne odborné servisy a čerpacie stanice vám
istotne podajú informácie o bežných druhoch nafty v danej krajine.
Vozidlo je vybavené zariadením na predhrievanie palivového filtra. Preto je prevádzková spoľahlivosť nafty zaistená približne až do teploty okolitého vzduchu -25 °C.
Varovanie!
Rôzne prísady pre zlepšenie tekutosti alebo iných vlastností, vrátane benzínu, sa
nesmú do nafty pridávať.
Bezpečnosť
Plniace hrdlo palivovej nádrže sa nachádza v pravej zadnej časti vozidla.
Otvorenie palivovej nádrže
– Rukou vyklopte kryt palivovej nádrže.
Predhrievanie palivového filtra
Ovládanie
Obr. 141 Kryt palivovej nádrže
s odskrutkovaným uzáverom
Pokyny na jazdu
– Uzáver hrdla palivovej nádrže odomknite kľúčom smerom doľava (platí pre
vozidlá, ktoré nemajú automatické odisťovanie krytu hrdla palivovej nádrže
z miesta vodiča).
– Uzáver palivovej nádrže odskrutkujte smerom doľava a nasaďte ho zhora na kryt
 obr. 141.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 144 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
144
Pohonné látky
Uzatvorenie krytu hrdla palivovej nádrže

– Zaskrutkujte uzáver hrdla palivovej nádrže smerom doprava, kým nepočujete
zacvaknúť západku.

– Uzáver hrdla palivovej nádrže uzamknite otočením kľúča doprava a kľúč vytiahnite
(platí pre vozidlá, ktoré nemajú automatické odisťovanie krytu hrdla palivovej
nádrže z miesta vodiča).
– Kryt palivovej nádrže priklopte a pritlačte.
Otvorenie krytu hrdla palivovej nádrže z miesta vodiča*
– Stlačte spínač na otvorenie krytu hrdla palivovej nádrže  strana 143, obr. 140.
– Uzáver palivovej nádrže odskrutkujte smerom doľava a nasaďte ho zhora na kryt
 strana 143, obr. 141.
Uzatvorenie krytu hrdla palivovej nádrže
– Zaskrutkujte uzáver hrdla palivovej nádrže smerom doprava, kým nepočujete
zacvaknúť západku.
– Kryt palivovej nádrže priklopte a pritlačte.
Na štítku na vnútornej strane krytu palivovej nádrže je uvedený druh pohonných látok,
ktoré vaše vozidlo vyžaduje, ďalej rozmer a tlak pneumatík vášho vozidla. Ďalšie
pokyny týkajúce sa pohonných látok  strana 142, „Pohonné látky“.
Objem palivovej nádrže je asi 55 litrov.
POZOR!
V prípade, že so sebou vozíte rezervné palivo v kanistri, musíte dodržiavať
príslušné zákonné predpisy. Odporúčame vám z bezpečnostných dôvodov
nemať vo vozidle žiadny kanister. Pri nehode sa môže kanister poškodiť
a palivo z neho vytiecť.

Varovanie!
Pred čerpaním pohonných látok sa musí vypnúť nezávislé prídavné kúrenie
a vetranie*.
Vytečené palivo okamžite odstráňte z laku vozidla - nebezpečenstvo poškodenia
laku!
Vo vozidlách s katalyzátorom sa nesmie nikdy spotrebovať celý obsah palivovej
nádrže. Nepravidelný prívod paliva do motora môže mať za následok jeho nedokonalé
spaľovanie a následné vniknutie nespáleného paliva do výfukového systému, to môže
spôsobiť prehriatie a poškodenie katalyzátora.

Dbajte na to, aby ste pri vložení tankovacej pištole nestlačili odvzdušňovací ventil
umiestnený v hrdle palivovej nádrže. Naplnili by ste priestor nádrže umožňujúci
roztiahnutie paliva ohriatím. To by mohlo spôsobiť vytekanie paliva z nádrže alebo
poškodenie súčastí palivovej nádrže.

Pri prvom vypnutí správne používanej automatickej čerpacej pištole je nádrž
naplnená. Nepokračujte v doplňovaní paliva - naplnili by ste priestor nádrže
umožňujúci roztiahnutie paliva ohriatím.
s3lo.5.book Page 145 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kontrola a doplňovanie
Kontrola a doplňovanie
Motorový priestor
Otvorenie a zatvorenie veka motorového priestoru
Odistenie veka motorového priestoru
Obr. 143 Mriežka chladiča:
zaisťovacia páčka
Obr. 142 Páčka odistenia veka
motorového priestoru
Odistenie veka motorového priestoru
– Zatiahnite za páčku pod prístrojovou doskou na strane vodiča  obr. 142.
Zo zatvoreného stavu je veko motorového priestoru nadvihnuté silou pružiny.
Upozornenie
Obr. 144 Zaistenie veka motorového priestoru vzperou
Pred otvorením veka motorového priestoru sa presvedčte, či nie sú stierače odklopené, pretože by sa mohol poškodiť lak.
Otvorenie veka motorového priestoru
– Odistenie veka motorového priestoru  obr. 142.
– Veko motorového priestoru uchopte za spodnú časť mriežky chladiča a mierne
naddvihnite.
– Zatlačte poistku veka v smere šípky  obr. 143 a veko zodvihnite.
– Vytiahnite z držiaka vzperu a zaistite zdvihnuté veko tak, že koniec vzpery zasuniete do určeného otvoru  obr. 144.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
145
s3lo.5.book Page 146 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
146
Kontrola a doplňovanie
Zatvorenie veka motorového priestoru
– Veko motorového priestoru mierne nadvihnite a zveste vzperu. Vzperu zatlačte do
určeného držiaka.
– Veko motorového priestoru nechajte z výšky asi 30 cm voľne zaklapnúť do zámku
- veko nedotláčajte!

POZOR!
Nikdy neotvárajte veko motorového priestoru, ak vidíte, že odtiaľ uniká
para alebo chladiaca kvapalina - nebezpečenstvo oparenia! Vyčkajte tak dlho,
kým para alebo chladiaca kvapalina neprestanú z motora unikať.

Z bezpečnostných dôvodov musí byť veko motorového priestoru počas
jazdy vždy pevne zatvorené. Preto vždy po zatvorení veka skontrolujte, či je
veko skutočne zatvorené.

Keď počas jazdy zistíte, že veko nie je úplne zatvorené a pevne zaistené,
okamžite zastavte a veko zatvorte - nebezpečenstvo nehody!
Práce v motorovom priestore
Pri všetkých prácach v motorovom priestore buďte veľmi opatrní!
Pri prácach v motorovom priestore, napr. pri kontrole a doplňovaní
prevádzkových kvapalín, môže dôjsť k poraneniu, opareniu, nehode alebo
požiaru. Preto bezpodmienečne dodržiavajte ďalej uvedené varovné pokyny
a všeobecne platné bezpečnostné pravidlá. Motorový priestor vozidla je nebezpečná zóna 
.




Vypnite motor a vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky.
Zatiahnite ručnú brzdu.
Vo vozidlách s mechanickou prevodovkou zaraďte rýchlostnú páku do
neutrálnej polohy.
Nechajte motor vychladnúť.
Deti udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od motorového priestoru.
Dbajte na to, aby ste nerozliali prevádzkové kvapaliny na horúci motor.
Tieto kvapaliny (napr. nemrznúca prísada v chladiacej kvapaline) by sa mohli
vznietiť!

Dbajte na to, aby ste nespôsobili skrat v elektrickom zariadení - najmä na
akumulátore.

Nikdy sa nedotýkajte ventilátora chladiča, keď je motor teplý. Ventilátor sa
môže zrazu zapnúť!

Nikdy neotvárajte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny, kým je motor teplý.
Chladiaci systém je pod tlakom!

Na ochranu tváre, rúk a ramien pred horúcou parou alebo horúcou kvapalinou zakryte uzáver pri otváraní veľkou handrou.

Predmety, ako sú napr. handra na čistenie alebo náradie, nenechávajte
v motorovom priestore.

Ak budete pracovať pod vozidlom, najskôr ho zaistite, aby sa nepohlo,
a bezpečne ho podoprite vhodnými oporami, zdvihák* na to nestačí - nebezpečenstvo poranenia!

Keď musíte vykonávať kontrolné práce ak motor beží, hrozí nebezpečenstvo
zo strany rotujúcich dielcov (napr. drážkový remeň, alternátor, ventilátor chladiča) a vysokonapäťového zapaľovania. Ďalej nezabudnite na nasledujúce:
 Nikdy sa nedotýkajte elektrických vedení systému zapaľovania.
POZOR!
Nikdy neotvárajte veko motorového priestoru, ak vidíte, že odtiaľ uniká
para alebo chladiaca kvapalina - nebezpečenstvo oparenia! Vyčkajte tak dlho,
kým para alebo chladiaca kvapalina neprestanú z motora unikať.



POZOR! Pokračovanie

 Dbajte na to, aby sa napríklad vaše šperky, voľné časti odevu alebo dlhé
vlasy nedostali do rotujúcich častí motora - ohrozenie života! Z tohto
dôvodu si najskôr odložte šperky, zopnite si vlasy a oblečte si priliehajúci
odev.
Keď sú potrebné práce na palivovom systéme alebo na elektrickom zariadení, rešpektujte okrem toho ďalej uvedené varovné pokyny:
 Akumulátor vozidla vždy odpojte od palubnej siete.
 Nefajčite.
 Nikdy nepracujte v blízkosti otvoreného plameňa.
s3lo.5.book Page 147 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kontrola a doplňovanie
4
A
5
A
6
A
7
A
POZOR! Pokračovanie
 Vždy majte po ruke funkčný hasiaci prístroj.
Mierka motorového oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plniaci otvor motorového oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nádržka brzdovej kvapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulátor (pod krytom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
148
149
152
153
Varovanie!
Pri doplňovaní prevádzkových kvapalín dávajte pozor, aby ste ich v žiadnom prípade
nezamenili. Mohli by ste takto spôsobiť vážne poruchy a poškodenie vozidla!
Upozornenie
Usporiadanie v motorovom priestore je pri všetkých zážihových a vznetových motoroch do značnej miery podobné.
Prehľad motorového priestoru
Najdôležitejšie kontrolné miesta
Motorový olej
Špecifikácia motorového oleja
Z výroby je motor naplnený kvalitným olejom, ktorý sa dá používať celoročne
s výnimkou oblastí s extrémnym podnebím.
Pri plnení môžete oleje vzájomne miešať. To však neplatí pre vozidlá s premenlivými
servisnými intervalmi (QG1).
Motorové oleje sa samozrejme ďalej vyvíjajú. Preto údaje v tomto návode na obsluhu
zodpovedajú stavu v čase jeho redakčnej uzávierky.
Autorizovaní servisní partneri Škoda sú vždy spoločnosťou Škoda Auto aktuálne informovaní o zmenách. Preto vám odporúčame nechať vykonať výmenu oleja
u autorizovaného servisného partnera Škoda.
Nasledujúce špecifikácie (normy VW) musia byť na obaloch uvedené samostatne,
alebo spoločne s inými špecifikáciami.
Špecifikácia motorového oleja pre vozidlá s premenlivými servisnými intervalmi
(QG1)
Obr. 145 Zážihový motor 1,6 l/75 kW
Zážihový motor 1,6 l/75 kW  obr. 145
1 Vyrovnávacia nádržka chladiacej kvapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
2 Nádržka hydr. kvapaliny servoriadenia
A
3 Nádržka ostrekovačov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
151
157
Zážihové motory
Špecifikácia
Objema)
1,4 l/55 kW - EU4
VW 503 00, VW 504 00
3,2
1,6 l/75 kW - EU4/EU2 DDK
VW 503 00, VW 504 00
4,5
VW 504 00
4,5
1,8 l/110 kW - EU4/EU3D
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 148 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
148
a)
Kontrola a doplňovanie
Náplň oleja s výmenou olejového filtra. Hladina náplne sa musí počas plnenia kontrolovať,
nesmie sa preplniť. Hladina náplne sa pohybuje medzi ryskami  strana 148, obr. 146.
Vznetové motory
1,9 l/74 kW TDI PD - EU4
Špecifikácia
Objema)
VW 506 01, VW 508 00
4,3
Špecifikácia motorového oleja pre vozidlá s pevnými servisnými intervalmi
(QG2)
Zážihové motory
Špecifikácia
Objema)
1,4 l/55 kW - EU4
VW 501 01, VW 502 00
3,2
1,6 l/75 kW - EU4/EU2 DDK
VW 501 01, VW 502 00
4,5
VW 502 00
4,5
1,8 l/110 kW - EU4/EU3D
a)

Upozornenie
Pred dlhšou cestou odporúčame zakúpiť motorový olej podľa špecifikácie pre vaše
vozidlo a voziť ho so sebou. Tak budete mať na doplnenie vždy správny olej.


Odporúčame použiť oleje zo sortimentu originálnych olejov Škoda.
Ďalšie informácie pozrite v servisnej knižke.
Kontrola hladiny motorového oleja
Mierka oleja udáva výšku hladiny motorového oleja.
Náplň oleja s výmenou olejového filtra. Hladina náplne sa musí počas plnenia kontrolovať,
nesmie sa preplniť. Hladina náplne sa pohybuje medzi ryskami  obr. 146.
Ak vyššie uvedené oleje nie sú dostupné, možno na jednorazové doplnenie použiť
oleje podľa ACEA A2, resp. ACEA A3.
Vznetové motory
1,9 l/74 kW TDI PD - EU4
Špecifikácia
Objema)
VW 506 01
4,3
Ak vyššie uvedené oleje nie sú dostupné, možno na jednorazové doplnenie použiť
oleje podľa ACEA B3, resp. ACEA B4.
Varovanie!
Vozidlá s premenlivými servisnými intervalmi (QG1) musia používať iba uvedené oleje.
Z dôvodov zachovania vlastností oleja, ktoré sú dané jeho špecifikáciou, odporúčame
doplnenie oleja iba olejom rovnakej špecifikácie. Vo výnimočnom prípade smiete
doplniť max. 0,5 l motorového oleja špecifikácie VW 502 00 (iba zážihové motory),
resp. špecifikácie VW 505 01 (iba vznetové motory). Iné motorové oleje nesmiete
použiť - nebezpečenstvo poškodenia motora!
Obr. 146 Mierka oleja
Zistenie hladiny oleja
– Zaistite, aby vozidlo stálo na vodorovnej ploche.
– Vypnite motor.
– Otvorte veko motorového priestoru 
stranie 146.
v „Práce v motorovom priestore“ na
1 .
– Počkajte niekoľko minút a vytiahnite mierku oleja A
– Otrite mierku čistou handričkou a opäť ju zasuňte na doraz do kontrolného otvoru.
– Potom mierku opäť vytiahnite a skontrolujte hladinu oleja.
A
Hladina oleja v oblasti A
– Olej sa nesmie doplniť.
s3lo.5.book Page 149 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kontrola a doplňovanie
B
Hladina oleja v oblasti A
A .
– Olej sa môže doplniť. Môže sa stať, že potom hladina oleja vystúpi do oblasti A
– Starostlivo zaskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja a zasuňte mierku až na
doraz.
C
Hladina oleja v oblasti A
– Musíte doplniť olej  strana 149. Stačí, keď potom hladina oleja vystúpi do oblasti
B .
A
Je v poriadku, že motor má určitú spotrebu oleja. V závislosti od spôsobu jazdy
a prevádzkových podmienok môže spotreba oleja dosiahnuť až 0,5 l/1 000 km. Počas
prvých 5 000 kilometrov môže byť spotreba vyššia.
Preto musí byť v pravidelných intervaloch, najlepšie pri každom doplňovaní paliva
alebo pred každou dlhšou jazdou, kontrolovaná hladina motorového oleja.
Pri mimoriadnom zaťažení motora, napríklad pri dlhšej jazde po diaľnici v lete, pri
jazde s prívesom alebo pri prejazde horských priesmykov odporúčame udržiavať
A , ale nie vyššie.
hladinu oleja v oblasti A
Príliš nízku hladinu oleja signalizuje kontrolné svetlo na prístrojovom paneli
 strana 29. V takomto prípade čo najskôr skontrolujte hladinu oleja mierkou.
Doplňte zodpovedajúce množstvo oleja.


POZOR!
Pri doplňovaní sa olej nesmie dostať na horúce časti motora - nebezpečenstvo požiaru!

Pred každou prácou v motorovom priestore si prečítajte a rešpektujte
varovné pokyny  strana 146, „Práce v motorovom priestore“.
Upozornenie k životnému prostrediu
A  strana 148.
Hladina oleja nesmie byť v žiadnom prípade nad oblasťou A
V opačnom prípade bude olej nasávaný odvzdušnením kľukovej skrine a spolu
s výfukovými plynmi sa bude dostávať do ovzdušia. Môže tiež zhorieť v katalyzátore,
a tým ho poškodiť.
Výmena motorového oleja
Motorový olej sa musí vymieňať v intervaloch uvedených v servisnej knižke vozidla
alebo podľa ukazovateľa servisných intervalov  strana 18.
Varovanie!
A . Nebezpečenstvo
Hladina oleja nesmie byť v žiadnom prípade nad oblasťou A
poškodenia katalyzátora.
 Pokiaľ nemôžete z akýchkoľvek dôvodov zabezpečiť dostatočné množstvo oleja,
nepokračujte v jazde. Vypnite motor a vyhľadajte pomoc odborného servisu,
pretože hrozí vážne poškodenie motora.

POZOR!
Motorový olej vymieňajte sami iba v prípade, že máte potrebné odborné
znalosti!

Pred každou prácou v motorovom priestore si prečítajte a rešpektujte
varovné pokyny  strana 146, „Práce v motorovom priestore“.

Motor nechajte najskôr vychladnúť - nebezpečenstvo popálenia horúcim
olejom.
Doplnenie motorového oleja
– Skontrolujte hladinu motorového oleja  strana 148.
2  strana 148, obr. 146.
– Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja A
– Doplňte vhodný olej v dávkach po 0,5 litri  strana 147.


Používajte ochranu očí - nebezpečenstvo poleptania striekajúcim olejom.
Olej je jedovatý! Opotrebovaný olej musí byť až do jeho likvidácie uložený
predpísaným spôsobom tak, aby bol chránený pred nepovolanými osobami.
– Skontrolujte hladinu oleja  strana 148.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
149
s3lo.5.book Page 150 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
150
Kontrola a doplňovanie
Varovanie!
Do oleja nesmiete pridávať žiadne prísady - nebezpečenstvo poškodenia motora!
Škody spôsobené týmito prostriedkami sú vylúčené zo záruky.


Hladina hydraulického oleja musí byť medzi značkami „MIN“ a „MAX“  obr. 147. Ak
poklesne hladina až k značke „MIN“, musíte nechať servoriadenie skontrolovať
v odbornom servise. Iba doplniť hydraulický olej nestačí.
Upozornenie
Upozornenie k životnému prostrediu
V žiadnom prípade nesmie dôjsť k úniku oleja do kanalizačnej siete alebo do pôdy.
Výmenu oleja a olejového filtra si nechávajte vzhľadom na problémy pri jeho
likvidácii, potrebné materiálne vybavenie a požadované znalosti vykonávať
v odborných servisoch.
Upozornenie
Ak si potriete pokožku olejom, dôkladne si ju potom umyte.
Vo vozidle s vypnutým motorom (pri ťahaní) alebo pri pretrhnutom remene
alternátora servoriadenie nepracuje. Vozidlo však zostáva aj naďalej riaditeľné. Na
riadenie sa však musí vynaložiť väčšia sila.
Chladiaci systém
Chladiaca kvapalina
Chladiaca kvapalina zabezpečuje chladenie motora.
Servoriadenie
Chladiaci systém nepotrebuje pri bežných prevádzkových podmienkach takmer
žiadnu údržbu. Chladiaca kvapalina je zložená z vody so 40 % podielom mrazuvzdorného prostriedku. Táto zmes nielenže odoláva mrazu do -25 °C, ale chráni rovnako aj
chladiaci systém a systém kúrenia vozidla pred koróziou. Okrem toho zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa a zvyšuje bod varu chladiacej kvapaliny.
Preto nesmiete koncentráciu mrazuvzdorného prostriedku v chladiacej kvapaline
znižovať pridávaním vody, a to ani počas letného obdobia alebo pri používaní vozidla
v krajinách s teplým podnebím. Podiel mrazuvzdorného prostriedku v chladiacej
kvapaline musí byť minimálne 40 %.
Obr. 147 Mierka hydraulického
oleja
Nádržka hydraulického oleja servoriadenia je umiestnená v prednej časti na pravej
strane motorového priestoru  strana 147, obr. 145.
Ak je z klimatických dôvodov požadovaná vyššia odolnosť voči mrazu, môžete podiel
mrazuvzdorného prostriedku zvýšiť, ale iba do 60 % (odolnosť voči mrazu do cca -40
°C). Ďalším zvyšovaním podielu mrazuvzdorného prostriedku sa už odolnosť voči
mrazu a chladiaci účinok znižuje.
Kontrola hydraulického oleja
Vozidlá pre krajiny s chladným počasím (napr. Švédsko, Nórsko, Fínsko) majú už
z výroby náplň chladiacej kvapaliny s ochranou proti mrazu do približne -35 °C. Podiel
mrazuvzdorného prostriedku by v týchto krajinách mal byť minimálne 50 %.
Hydraulický systém servoriadenia je naplnený hydraulickým olejom s katalógovým
označením G 002 000.
Chladiaca kvapalina
Kontrolu stavu hladiny hydraulického oleja vykonávajte na studenom a vypnutom
motore.
Chladiaci systém je z výroby plnený mrazuvzdorným prostriedkom (fialovej farby),
ktorý zodpovedá špecifikácii TL-VW 774 G.
s3lo.5.book Page 151 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kontrola a doplňovanie
Na doplnenie odporúčame použiť ten istý mrazuvzdorný prostriedok - G13 (farba
fialová).
Pre prípad doplnenia inej chladiacej kvapaliny alebo v prípade akýchkoľvek nejasností
sa obráťte na odborný servis.
Vhodná chladiaca kvapalina sa dá kúpiť v odbornom servise.

Varovanie!
Iné chladiace prostriedky môžu predovšetkým výrazne znížiť účinok proti
korózii.

Poruchy spôsobené koróziou môžu zapríčiniť stratu chladiacej kvapaliny
a následné závažné poškodenie motora.
Príliš nízku hladinu chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádržke signalizuje kontrolné
svetlo na prístrojovom paneli   strana 28. Napriek tomu odporúčame z času na
čas kontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny priamo v nádržke.
Únik chladiacej kvapaliny
Únik chladiacej kvapaliny poukazuje v prvom rade na netesnosť. Nestačí iba doplniť
chladiacu kvapalinu. Chladiaci systém nechajte ihneď skontrolovať v odbornom
servise.
Pri tesnom chladiacom systéme môže nastať úbytok chladiacej kvapaliny iba v prípade
varu chladiacej kvapaliny po prehriatí motora, kedy chladiaca kvapalina uniká pretlakovým ventilom vo viečku vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny.
POZOR!
Kontrola hladiny chladiacej kvapaliny
Pred každou prácou v motorovom priestore si prečítajte a rešpektujte varovné
pokyny  strana 146, „Práce v motorovom priestore“.
Varovanie!
Ak nemôžete sami odhaliť a odstrániť príčinu poruchy, ktorá spôsobuje prehrievanie
motora, musíte čo najskôr vyhľadať odborný servis, inak môže dôjsť k vážnemu
poškodeniu motora.
Doplnenie chladiacej kvapaliny
Obr. 148 Motorový priestor:
nádržka chladiacej kvapaliny
– Vypnite motor.
– Nechajte motor vychladnúť.
Vyrovnávacia nádržka chladiacej kvapaliny je umiestnená na pravej strane motorového priestoru.
– Na uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny  obr. 148 položte handru
a uzáver opatrne vyskrutkujte smerom doľava 
.
– Vypnite motor.
– Doplňte chladiacu kvapalinu.
– Otvorte veko motorového priestoru 
stranie 146.
v „Práce v motorovom priestore“ na
– Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádržke  obr. 148. Pri
a aA
b . Pri zahriatom
studenom motore musí byť hladina medzi značkami A
motore môže byť hladina nad šrafovaným poľom.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
151
– Uzáver zaskrutkujte, až počuteľne zapadne.
Chladiaca kvapalina, ktorú dopĺňate, musí zodpovedať určitým špecifikáciám
 strana 150, „Chladiaca kvapalina“. Ak nemáte v núdzi k dispozícii mrazuvzdorný
prostriedok G13, nedopĺňajte žiadnu prísadu. V takomto prípade použite iba vodu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 152 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
152
Kontrola a doplňovanie
a čo najskôr si nechajte obnoviť správny pomer medzi vodou a mrazuvzdorným prostriedkom v odbornom servise.
Na doplnenie používajte novú chladiacu kvapalinu.
Nedoplňujte kvapalinu cez šrafované pole! Prebytočná chladiaca kvapalina by bola po
ohriatí vytlačená z chladiaceho systému cez pretlakový ventil vo viečku vyrovnávacej
nádržky chladiacej kvapaliny.
Pri väčšom úniku chladiacej kvapaliny doplňujte chladiacu kvapalinu, iba ak je motor
studený. Predídete tak poškodeniu motora.

Ventilátor chladiča
Ventilátor chladiča sa môže sám zapnúť.
Ventilátor chladiča je poháňaný elektromotorom, ktorého prevádzka je riadená podľa
teploty chladiacej kvapaliny.
Ventilátor chladiča môže aj pri vypnutom zapaľovaní bežať ešte asi 10 minút po zastavení motora. Aj po určitom čase sa môže opäť sám zapnúť, ak:


teplota chladiacej kvapaliny vzrastie nahromadeným teplom alebo
teplý motorový priestor sa navyše silne zahrieva na slnku.
POZOR!
Chladiaci systém je pod tlakom! Ak je motor zahriaty, neotvárajte uzáver
vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny - nebezpečenstvo oparenia!

Mrazuvzdorný prostriedok a tým aj všetka chladiaca kvapalina je zdraviu
škodlivá. Vyvarujte sa kontaktu s chladiacou kvapalinou. Výpary chladiacej
kvapaliny sú takisto zdraviu škodlivé. Preto uchovávajte mrazuvzdorný prostriedok vždy v originálnych obaloch a v bezpečí, najmä pred deťmi - nebezpečenstvo otravy!

Keď vám mrazuvzdorný prostriedok zasiahne oči, ihneď ich vypláchnite
čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekárske ošetrenie.
POZOR!
Pri prácach v motorovom priestore musíte počítať s tým, že sa ventilátor môže
sám zapnúť - nebezpečenstvo poranenia!
Brzdová kvapalina
Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny

V prípade požitia chladiacej kvapaliny takisto vyhľadajte okamžite lekárske
ošetrenie.
Varovanie!
Ak nemôžete z akýchkoľvek dôvodov zaistiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny, nepokračujte v jazde. Vypnite motor a vyhľadajte pomoc odborného servisu,
pretože hrozí vážne poškodenie motora.
Obr. 149 Motorový priestor:
nádržka brzdovej kvapaliny
Upozornenie k životnému prostrediu
Keď musíte chladiacu kvapalinu vypustiť, druhýkrát ju už nepoužívajte. Zachyťte ju do
nádoby a zlikvidujte ju v zhode s predpismi na ochranu životného prostredia.
Nádržka brzdovej kvapaliny je umiestnená vľavo v motorovom priestore vozidla.
Vozidlá s riadením vpravo majú nádržku na opačnej strane motorového priestoru.
– Vypnite motor.
s3lo.5.book Page 153 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kontrola a doplňovanie
– Otvorte veko motorového priestoru 
stranie 146.
v „Práce v motorovom priestore“ na
– Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke  strana 152, obr. 149. Hladina
musí byť medzi značkami „MIN“ a „MAX“.
K nepatrnému poklesu hladiny kvapaliny dochádza počas jazdy v dôsledku opotrebovania a automatického nastavovania brzdového obloženia, čo je normálne.
Ak hladina kvapaliny v krátkom čase výrazne poklesne alebo keď klesne pod značku
„MIN“, môže byť brzdový systém netesný. Veľmi nízka hladina brzdovej kvapaliny sa
signalizuje rozsvietením kontrolného svetla  na prístrojovom paneli  strana 31.
V takom prípade okamžite zastavte a nepokračujte v jazde! Vyhľadajte odbornú
pomoc.
POZOR!

Pred každou prácou v motorovom priestore si prečítajte a rešpektujte
varovné pokyny  strana 146, „Práce v motorovom priestore“.
 Ak klesla hladina kvapaliny pod značku „MIN“, nepokračujte v jazde nebezpečenstvo nehody! Vyhľadajte odbornú pomoc.
POZOR!
Pri používaní príliš starej brzdovej kvapaliny môže pri silnom zaťažení bŕzd
dôjsť k vzniku bublín tvorených odparenou vodou. Týmto sa veľmi negatívne
ovplyvňuje účinnosť brzdového systému, a tým aj bezpečnosť jazdy.
Varovanie!
Brzdová kvapalina poškodzuje lak karosérie.
Upozornenie k životnému prostrediu
S ohľadom na problémy s likvidáciou, potrebným špeciálnym náradím
a požadovanými odbornými znalosťami by a mala výmena brzdovej kvapaliny
vykonávať u autorizovaných servisných partnerov Škoda.
Akumulátor
Práca na akumulátore
Výmena brzdovej kvapaliny
Brzdová kvapalina absorbuje vlhkosť. Na základe tejto jej vlastnosti kvapalina preberá
počas svojho používania vlhkosť z okolitej atmosféry. Vysoký obsah vody v brzdovej
kvapaline môže byť príčinou korózie brzdového systému. Okrem toho obsah vody
znižuje teplotu bodu varu brzdovej kvapaliny.
Používať sa môže iba nová originálna brzdová kvapalina, ktorá je schválená
spoločnosťou Škoda Auto. Brzdová kvapalina musí zodpovedať niektorej
z nasledujúcich noriem, resp. špecifikácií:



Obr. 150 Motorový priestor:
akumulátor
VW 50114
FMVSS 116 DOT4
Akumulátor je uložený v motorovom priestore vozidla v plastovom kryte*.
DIN ISO 4925 CLASS 4
– Zatlačte pružné západky na stranách veka krytu akumulátora  obr. 150, kryt
A .
vysuňte smerom nahor pozri šípka A
Odporúčame, aby ste si výmenu brzdovej kvapaliny nechali urobiť v rámci servisných
prehliadok v niektorom z autorizovaných servisných partnerov Škoda.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
– Zakrytie akumulátora sa vykonáva opačným spôsobom.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
153
s3lo.5.book Page 154 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
154
Kontrola a doplňovanie
Demontáž a montáž akumulátora neodporúčame, pretože za určitých okolností by sa
mohol vážne poškodiť akumulátor. Obráťte sa na odborný servis.
Pri prácach na akumulátore a na elektrickom zariadení môže dôjsť k poraneniu,
opareniu, nehode alebo požiaru. Preto bezpodmienečne dodržiavajte ďalej uvedené
varovné pokyny 
a všeobecne platné bezpečnostné pravidlá.

POZOR!
Elektrolyt v akumulátore je silná žieravina, preto treba s akumulátorom
zaobchádzať opatrne. Pri manipulácii s akumulátormi používajte ochranné
rukavice, prostriedky na ochranu zraku a pokožky. Rozptýlená žieravina
v ovzduší dráždi dýchacie cesty a spôsobuje zápaly spojiviek a dýchacích ciest.
Naleptáva sklovinu zubov, pri styku s pokožkou spôsobuje hlboké a dlho sa
hojace rany. Opakovaný styk so zriedenými roztokmi spôsobuje kožné ochorenia (zápaly, vredy a praskliny). Keď sa elektrolyt mieša s vodou, uvoľňuje sa
značné teplo.
 Akumulátor nenahýnajte, elektrolyt by mohol vytiecť z odplyňovacích
otvorov akumulátora. Chráňte svoje oči okuliarami alebo ochranným štítom!
Nebezpečenstvo oslepnutia! Ak elektrolyt vnikne do oka, okamžite vymývajte
zasiahnuté oko niekoľko minút prúdom vody. Potom čo najskôr vyhľadajte
lekárske ošetrenie.

Keď si potriete pokožku alebo odev elektrolytom, umyte zasiahnuté miesta
čo najskôr mydlovou vodou a potom ich opláchnite prúdom čistej vody. Pri
požití elektrolytu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Zabráňte deťom v prístupe k akumulátoru.
Počas nabíjania akumulátora sa uvoľňuje vodík, ktorý vytvára v zmesi so
vzduchom výbušnú, ľahko vznietivú zmes. Výbuch môže spôsobiť iskra vzniklá
pri odpojení alebo uvoľnení svorky kábla pri zapnutom nabíjacom okruhu.

Priamym vodivým spojením pólov akumulátora (t.j. spojením kovovými
predmetmi - vodičmi) vznikne skrat. Prípadné následky skratu: roztavenie
olovených spojok, výbuch a požiar akumulátora, zasiahnutie žieravinou.

Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, otvoreným svetlom, fajčenia
a činnosti, pri ktorých vznikajú iskry. Vyvarujte sa takej manipulácie s vodičmi
a elektrickými prístrojmi a zariadeniami, na ktorých môže vzniknúť iskrenie.
Pri silnom iskrení môže dôjsť k úrazu.
POZOR! Pokračovanie

Pred každou prácou na elektrickom zariadení vozidla vypnite motor,
zapaľovanie a všetky elektrické spotrebiče a odpojte záporný (-) pól
akumulátora. Pri výmene žiaroviek postačuje vypnutie príslušného druhu
osvetlenia vozidla.

Nikdy nenabíjajte zamrznutý alebo rozmrazený akumulátor - nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyselinou! Ak akumulátor zamrzol, vymeňte
ho.

Nikdy nepoužívajte poškodený akumulátor - nebezpečenstvo výbuchu!
Poškodený akumulátor okamžite vymeňte.

Varovanie!
Akumulátor môžete odpájať iba vtedy, keď je vypnuté zapaľovanie, inak by sa
mohlo poškodiť elektrické zariadenie vozidla (elektronické súčiastky). Ak odpájate
akumulátor od palubnej siete vozidla, odpojte najskôr záporný (-) pól akumulátora. Až
potom odpojte kladný (+) pól.

Ak pripájate akumulátor, pripojte najskôr kladný (+) pól akumulátora, až po ňom
záporný (-). Pripojovacie káble nesmú byť v žiadnom prípade zamenené - nebezpečenstvo požiaru elektrickej inštalácie.
 Dbajte na to, aby sa elektrolyt akumulátora nedostal do styku s karosériou, pretože
by sa poškodil lak karosérie.

Chráňte akumulátor pred ultrafialovým žiarením - nevystavujte akumulátor priamemu dennému svetlu.
Upozornenie k životnému prostrediu
Vyradený akumulátor je ekologicky nebezpečný odpad - odporúčame sa s jeho
likvidáciou obrátiť na odborný servis.
Upozornenie
Aj po pripojení akumulátora rešpektuje pokyny  strana 156, „Odpojenie a pripojenie
akumulátora“.
s3lo.5.book Page 155 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kontrola a doplňovanie
Akumulátor s dvojfarebným ukazovateľom
155

Náhradné akumulátory s dvojfarebným ukazovateľom zakúpené z originálneho
príslušenstva Škoda sú označené kódom 000 915 105 Dx, kde „x“ je premenná. Presné
označenie môže byť napr. 000 915 105 DB.
Kontrola hladiny elektrolytu
Obr. 151 Akumulátor: ukazovateľ
Na hornej strane akumulátora sa nachádza ukazovateľ hladiny elektrolytu, tzv. magické
oko  obr. 151. Tento ukazovateľ mení svoje zafarbenie v závislosti od výšky hladiny
elektrolytu v akumulátore.
Vzduchové bubliny môžu ovplyvniť farbu ukazovateľa. Preto na ukazovateľ pred
kontrolou opatrne poklepte.


Čierne zafarbenie - hladina elektrolytu je v poriadku.
Bezfarebné alebo svetlo žlté zafarbenie - príliš nízka hladina elektrolytu,
akumulátor sa musí vymeniť.
Akumulátory, ktoré sú staršie ako 5 rokov, odporúčame vymeniť. Kontrolu, resp.
výmenu akumulátora odporúčame prenechať odbornému servisu.
Okrem toho sa hladina elektrolytu kontroluje v rámci servisnej prehliadky.
Prevádzka v zime
Nároky na akumulátor sú v zimnom období mimoriadne vysoké. Akumulátor má pri
nízkych teplotách iba časť kapacity potrebnej pre naštartovanie vozidla v porovnaní
s kapacitou akumulátora za bežných podmienok.
Vybitý akumulátor môže zamrznúť už pri niekoľkých stupňoch mrazu.
Preto odporúčame, aby ste akumulátor nechali pred začiatkom zimného obdobia
v odbornom servise skontrolovať, príp. nabiť.
POZOR!
Nikdy nenabíjajte zamrznutý alebo rozmrazený akumulátor - nebezpečenstvo
výbuchu a poleptania kyselinou. Ak akumulátor zamrzol, vymeňte ho.
Varovanie!
Ak nebudete vozidlo používať dlhšie ako 3 až 4 týždne, akumulátor sa vybije, pretože
niektoré spotrebiče (napr. riadiace jednotky) odoberajú prúd, aj keď je auto odstavené.
Aby ste predišli vybitiu akumulátora, odpojte záporný (-) pól z akumulátora alebo ho
priebežne dobíjajte. Pred prácou na akumulátore rešpektujte nasledujúce upozornenia 
v „Práca na akumulátore“ na stranie 153.

Akumulátor nevyžaduje počas bežných prevádzkových podmienok takmer žiadnu
údržbu. Pri vysokých vonkajších teplotách alebo dlhších každodenných jazdách však
odporúčame, aby ste občas nechali skontrolovať hladinu elektrolytu v odbornom
servise. Po každom nabíjaní  strana 155nechajte hladinu elektrolytu takisto skontrolovať.
Upozornenie
Nabíjanie akumulátora
Nabitý akumulátor je predpokladom dobrého štartovania.
– Prečítajte si varovné pokyny 
a
.
v „Práca na akumulátore“ na stranie 153
– Vypnite zapaľovanie a všetky elektrické spotrebiče.
Z výroby namontované akumulátory s dvojfarebným ukazovateľom sú označené
kódom, ktorý vždy začína 5K0. Presné označenie môže byť napr. 5K0 915 105 D.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 156 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
156
Kontrola a doplňovanie
– Iba pre „rýchlonabíjanie“: odpojte obidva pripojovacie káble (najskôr „mínus“,
potom „plus“).
Funkcie
Uvedenie do prevádzky
El. ovládanie okien (poruchy funkcie)
 strana 43
Autorádio - zadanie kódu
pozrite návod na obsluhu autorádia
– Na konci nabíjania: Vypnite nabíjačku a vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.
Nastavenie hodín
 strana 19
– Odpojte pólové svorky od akumulátora.
Údaje multifunkčného ukazovateľa* sa vynulujú  strana 19
– Opätovne pripojte pripojovacie káble k akumulátoru (najskôr „plus“, potom
„mínus“).
Odporúčame ešte nechať vozidlo skontrolovať v odbornom servise, aby bola zaručená
plná funkčnosť všetkých el. systémov.
Pri nabíjaní slabším prúdom (napr. malou nabíjačkou) nemusíte pripojovacie káble
odpojovať od akumulátora. V každom prípade dodržiavajte pokyny výrobcu nabíjačky.
Výmena akumulátora
– Pripojte pólové svorky nabíjačky k pólom akumulátora (červená = „plus“, čierna =
„mínus“).
– Teraz zapojte nabíjačku do zásuvky a prístroj zapnite.
Akumulátor nabíjajte prúdom 0,1 celkovej kapacity (alebo nižším) do úplne nabitého
stavu.
Pred nabíjaním silným prúdom, tzv. „rýchlonabíjaním“, však musíte oba káble od
akumulátora odpojiť.
„Rýchlonabíjanie“ akumulátora je nebezpečné 
v „Práca na akumulátore“ na
stranie 153. Vyžaduje špeciálnu nabíjačku a zodpovedajúce znalosti. Odporúčame
preto, aby ste rýchlonabíjanie akumulátora prenechali odbornému servisu.
Vybitý akumulátor môže zamrznúť už pri niekoľkých stupňoch mrazu 
.
Odporúčame, aby ste rozmrazený akumulátor už ďalej nepoužívali, lebo puzdro
akumulátora môže byť popraskané a elektrolyt môže vytiecť.
Pri nabíjaní neotvárajte zátky akumulátora.
POZOR!
Nikdy nenabíjajte zamrznutý alebo rozmrazený akumulátor - nebezpečenstvo
výbuchu a poleptania kyselinou. Ak akumulátor zamrzol, vymeňte ho.
Odpojenie a pripojenie akumulátora
Po odpojení a pripojení akumulátora sú mimo prevádzky, resp. nepracujú bezchybne
nasledujúce funkcie:
Ak vymieňate akumulátor, musí mať nový akumulátor rovnakú kapacitu, napätie (12
voltov), povolené prúdové zaťaženie a rovnakú veľkosť. Vhodnými typmi
akumulátorov disponujú odborné servisy.
S ohľadom na problémy s likvidáciou preto odporúčame, aby ste akumulátor nechali
vymeniť v odbornom servise.
Upozornenie k životnému prostrediu
Akumulátory obsahujú jedovaté látky ako kyselina sírová a olovo. Preto sa musia likvidovať podľa predpisov a v žiadnom prípade nepatria do komunálneho odpadu!
s3lo.5.book Page 157 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kontrola a doplňovanie
Ostrekovače

157
Varovanie!
V žiadnom prípade nepridávajte do vody nemrznúcu prísadu pre chladiace kvapaliny ani iné prísady.

Ak je vozidlo vybavené ostrekovačmi svetlometov, smiete do nádržky pridávať iba
taký čistiaci prostriedok, ktorý nenarušuje polykarbonátovú vrstvu svetlometov.
Obráťte sa na odborný servis, kde vám s výberom správnej kvapaliny pomôžu.
Obr. 152 Motorový priestor:
nádržka ostrekovačov
Nádržka ostrekovačov obsahuje čistiacu kvapalinu pre predné, resp. zadné sklo.
Nádržka sa nachádza v motorovom priestore vpravo  obr. 152.
Objem kvapaliny v nádržke je asi 3 litra, vo vozidlách s ostrekovačmi svetlometov asi
5,5 litra.
Na intenzívne čistenie skiel a svetlometov nestačí čistá voda. Preto na doplňovanie
nádržky odporúčame použiť čistú vodu s prísadou čistiaceho prostriedku na sklo zo
sortimentu originálneho príslušenstva Škoda, ktorý uvoľňuje na skle prilepené nečistoty (v zimnom období s prísadou nemrznúceho prostriedku). Pri aplikácii čistiacich
prostriedkov dodržiavajte pokyny uvedené na ich obaloch.
Aj keď je vozidlo vybavené vyhrievanými dýzami ostrekovačov*, pridávajte v zimnom
období do vody nemrznúcu prísadu.
Ak nebudete mať k dispozícii čistiaci prostriedok s nemrznúcou prísadou, môžete
použiť lieh. Podiel liehu pritom nesmie byť vyšší ako 15 %. Nezabudnite, že ochrana
proti mrazu stačí pri tejto koncentrácii iba do -5 °C.
POZOR!
Pred každou prácou v motorovom priestore si prečítajte a rešpektujte varovné
pokyny  strana 146, „Práce v motorovom priestore“.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 158 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
158
Kolesá a pneumatiky
Kolesá a pneumatiky
Kolesá
Upozornenie
Všeobecné pokyny
Rešpektujte prípadné odlišné národné zákonné ustanovenia pre používanie
pneumatík.
 Nové pneumatiky nemajú ihneď optimálnu priľnavosť k vozovke a túto dosiahnu,
až keď najazdíte cca 500 km miernou rýchlosťou a zodpovedajúco opatrným
spôsobom jazdy. Spôsob zábehu pneumatík sa prejaví na ich životnosti.
Životnosť pneumatík

Podľa konštrukčných prvkov a typov profilu môže byť hĺbka profilu nových pneumatík (podľa modelu a výrobcu) rôzna.

Aby ste sa vyhli poškodeniu pneumatík a diskov, prechádzajte cez obrubník alebo
podobné prekážky iba pomaly a podľa možností kolmo.

Pneumatiky sa musia z času na čas kontrolovať, či nie sú poškodené (prepichnutie,
rezy, trhliny a hrče). Z dezénu pneumatík odstraňujte cudzie telesá.

Poškodenie pneumatík a diskov býva často skryté. Nezvyčajné vibrácie alebo
ťahanie vozidla na stranu môže poukazovať na poškodenie pneumatiky. Ak máte
podozrenie, že je koleso poškodené, okamžite znížte rýchlosť a zastavte vozidlo!
Skontrolujte pneumatiky (hrče, trhliny a pod.). Ak nezistíte viditeľné poškodenie,
pomaly a opatrne príďte do najbližšieho odborného servisu a nechajte vozidlo skontrolovať.



Tlaky v pneumatikách
Stratené kryty ventilov pneumatík okamžite nahraďte novými.
Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak v pneumatikách značne znižuje ich životnosť
a nepriaznivo pôsobí na jazdné vlastnosti.

Demontované kolesá, resp. pneumatiky sa musia skladovať v chlade, suchu
a podľa možností na tmavom mieste. Pneumatiky, ktoré nie sú namontované na disku,
ukladajte vo zvislej polohe.
POZOR!
Nové pneumatiky nemajú počas prvých 500 km optimálnu priľnavosť,
jazdite preto opatrne - nebezpečenstvo nehody!

Životnosť pneumatík závisí v prevažnej miere od nasledujúcich okolností:
Chráňte pneumatiky pred stykom s olejmi, tukmi a palivom.
Ak sa musia kolesá demontovať, mali by ste ich vopred označiť, aby bolo pri ich
spätnej montáži možné dodržať pôvodný smer otáčania kolesa.

Obr. 153 Otvorený kryt palivovej nádrže s tabuľkou
rozmerov a tlakov
v pneumatikách
Nikdy nejazdite s poškodenými pneumatikami - nebezpečenstvo nehody!
Najmä pri vysokých rýchlostiach má tlak vzduchu v pneumatikách značný význam.
Preto tlak kontrolujte najmenej raz do mesiaca a takisto pred každou dlhšou jazdou.
Pri tejto príležitosti nezabudnite na rezervné koleso*.
Hodnoty tlaku pre letné pneumatiky sú uvedené na vnútornej strane krytu palivovej
nádrže  obr. 153. Hodnoty tlaku pre zimné pneumatiky sú o 20 kPa vyššie ako pre
letné  strana 161.
Tlak v rezervnom kolese by mal zodpovedať najvyššiemu predpísanému tlaku pneumatík pre daný typ vozidla.
s3lo.5.book Page 159 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kolesá a pneumatiky
Tlak vždy kontrolujte len na studených pneumatikách. Na zahriatych pneumatikách
neznižujte nameraný zvýšený tlak. Pri väčšej zmene zaťaženia vozidla tlak
v pneumatikách zodpovedajúco prispôsobte.
Indikátory opotrebovania
Spôsob jazdy
Rýchle prejazdy zákrutami, razantná akcelerácia a silné brzdenie (s pískaním pneumatík) zvyšujú opotrebovanie pneumatík.
Vyváženie kolies
Kolesá nového vozidla sú vyvážené. Následkom pôsobenia rôznych vplyvov môže
počas prevádzky dôjsť k ich nevyváženosti, čo sa prejavuje predovšetkým nepokojným
riadením.
Vzhľadom na to, že nevyváženosť kolies spôsobuje zvýšené opotrebovanie riadenia,
závesov kolies a pneumatík, sa musia kolesá nechať znovu vyvážiť. Okrem toho musia
byť kolesá vyvažované po výmene pneumatík a po každej ich oprave.
Chybné nastavenie geometrie náprav
Nesprávna geometria prednej, resp. zadnej nápravy spôsobuje nielen zvýšené, často
iba jednostranné opotrebovanie pneumatík, ale ovplyvňuje aj bezpečnosť jazdy. Pri
mimoriadnom opotrebovaní pneumatiky vyhľadajte odborný servis.

POZOR!
Podhustená pneumatika musí prekonávať väčší valivý odpor. Tým sa najmä
pri vyšších rýchlostiach silne zahrieva. To môže viesť k oddeľovaniu časti
behúňa a dokonca aj k prasknutiu pneumatiky.

Chybné disky alebo pneumatiky nechajte okamžite vymeniť.
Príliš nízky tlak v pneumatikách zvyšuje spotrebu pohonných látok.
Bezpečnosť
V dezéne originálnych pneumatík sa naprieč smeru otáčania nachádzajú 1,6 mm
vysoké indikátory opotrebovania pneumatík. V závislosti od výrobku je po obvode
pneumatiky v rovnomerných rozstupoch rozmiestnených 6 - 8 týchto indikátorov
opotrebovania  obr. 154. Poloha indikátorov je na bokoch pneumatiky označená
písmenami „TWI“, symbolmi trojuholníka, resp. inými symbolmi.
Opotrebovanie až do hĺbky 1,6 mm - merané v drážkach vedľa ukazovateľov opotrebovania - znamená minimálnu dovolenú hĺbku dezénových drážok (v niektorých
krajinách môžu platiť iné hodnoty).

POZOR!
Najneskôr pri opotrebovaní pneumatík po indikátory opotrebovania sa
pneumatiky musia okamžite vymeniť. Dodržiavajte zákonom stanovenú
minimálnu hĺbku profilu pneumatiky.

Upozornenie k životnému prostrediu
Ovládanie
Obr. 154 Dezén pneumatiky
s indikátormi opotrebovania
Pokyny na jazdu
Ojazdené pneumatiky zhoršujú potrebný kontakt s vozovkou najmä pri
vyšších rýchlostiach na mokrej ceste. Mohol by nastať „akvaplaning“ (nekontrolovateľný pohyb vozidla - „plávanie“ na mokrej vozovke).
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
159
s3lo.5.book Page 160 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
160
Kolesá a pneumatiky
Zámena kolies
Odporúčame, aby ste všetky práce na pneumatikách alebo kolesách nechali vykonať
v odbornom servise. Odborné servisy sú vybavené potrebným špeciálnym náradím
a náhradnými dielmi, majú potrebné odborné znalosti a sú pripravené na likvidáciu
starých pneumatík. Mnohé odborné servisy navyše ponúkajú aj atraktívny sortiment
pneumatík a diskov.
Kombinácie pneumatík a diskov dovolených pre vaše vozidlo sú uvedené v dokladoch
vozidla. Údaje takisto závisia od zákonných predpisov v každej krajine.
Znalosť údajov o pneumatikách uľahčuje správnu voľbu. Pneumatiky majú po stranách
napr. takýto nápis:
195 / 65 R 15 91 T
Obr. 155 Zámena kolies
Ak nastane zreteľne vyššie opotrebovanie predných pneumatík, odporúčame vymeniť
predné kolesá za zadné podľa schémy  obr. 155. Tým docielite približne rovnakú
životnosť všetkých pneumatík.
Ak sa vyskytnú určité znaky opotrebovania, môže byť vhodné vykonať zámenu kolies
„krížom“ (dá sa použiť iba pre pneumatiky, pri ktorých nie je rozhodujúci smer
otáčania). Pracovníci odborných servisov sú so spôsobmi obmeny kolies podrobne
oboznámení.
Aby sa dosiahlo rovnomerné opotrebovanie všetkých pneumatík a optimálna
životnosť, odporúčame zameniť kolesá každých 10 000 km.
Nové pneumatiky, resp. kolesá
Pneumatiky a disky kolies sú dôležitými konštrukčnými prvkami vozidla. Preto smú byť
na vozidle používané iba tie druhy pneumatík a diskov, ktoré boli schválené
spoločnosťou Škoda Auto. Tieto pneumatiky a disky sú optimálne prispôsobené pre
daný typ vozidla a v značnej miere prispievajú k dobrej stabilite vozidla a jeho
bezpečným jazdným vlastnostiam 
.
Na všetky štyri kolesá vozidla montujte iba radiálne pneumatiky rovnakého druhu
a rozmerov a s rovnakým typom vzorky na jednej náprave.
Odborné servisy disponujú aktuálnymi informáciami o tom, ktoré druhy pneumatík sa
môžu na vaše vozidlo používať.
To znamená:
195
šírka pneumatiky v mm
65
pomer výšky a šírky v %
R
kód pre Radiálne pneumatiky
15
priemer disku v palcoch
91
index nosnosti
T
Rýchlostný index
Pre pneumatiky platia nasledujúce obmedzenia rýchlosti:
Rýchlostný index
Dovolená maximálna rýchlosť
R
170 km/h
S
180 km/h
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
s3lo.5.book Page 161 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Kolesá a pneumatiky
Dátum výroby je takisto uvedený na boku pneumatiky (prípadne na vnútornej strane
kolesa).
DOT ... 50 08...
napríklad znamená, že pneumatika bola vyrobená v 50. týždni v roku 2008.
Keď sa líši typ rezervného kolesa* od namontovaných pneumatík (napr. pri zimnej
alebo širokej pneumatike), môžete použiť rezervné koleso* iba krátko v prípade
defektu a musíte ísť opatrne. Čo najskôr ho opäť vymeňte za bežné koleso.
POZOR!
 Používajte výhradne také pneumatiky a disky, ktoré spoločnosť Škoda Auto
schválila pre váš typ vozidla. V opačnom prípade môže byť obmedzená
bezpečnosť jazdy - nebezpečenstvo nehody! Okrem toho môže stratiť platnosť
existujúce osvedčenie o technickej spôsobilosti vášho vozidla.
 Maximálnu dovolenú rýchlosť vašich pneumatík nesmiete v žiadnom
prípade prekročiť - nebezpečenstvo nehody v dôsledku poškodenia pneumatiky a straty kontroly nad vozidlom.


Pneumatiky, ktoré sú staršie ako 6 rokov, používajte iba v núdzi a opatrne.
Nikdy nepoužívajte už použité pneumatiky, ak o ich predchádzajúcom
používaní nič neviete. Pneumatiky starnú, aj keď neboli vôbec alebo iba málo
používané. Použitá pneumatika sa na rezervnom kolese smie používať takisto
iba v núdzovom prípade a jazda musí byť mimoriadne opatrná.
 Z hľadiska bezpečnosti jazdy pokiaľ je to možné nevymieňajte pneumatiky
jednotlivo, ale aspoň obidve pneumatiky na náprave. Pneumatiky s hlbším
profilom dezénu by mali byť vždy montované na prednú nápravu.
Skrutky kolies
Disky a skrutky kolies sú navzájom konštrukčne prispôsobené. Pri zmene diskov napr. ráfy z ľahkej zliatiny alebo kolesá so zimnými pneumatikami - preto musíte použiť
zodpovedajúce skrutky so správnou dĺžkou a tvarom. Od toho závisí správne usadenie
kolies a funkcia brzdového systému.
Ak budete dodatočne montovať kryty kolies, dajte pozor, aby bol možný dostatočný
prívod vzduchu pre chladenie brzdového systému.
Odborné servisy sú informované o technických možnostiach dodatočného vybavenia
pneumatikami, diskmi aj krytmi kolies.

POZOR!
Pri nesprávnej manipulácii so skrutkami kolies sa koleso môže počas jazdy
uvoľniť - nebezpečenstvo nehody!

Skrutky kolies musia byť čisté a ľahko pohyblivé v závite. Nikdy ich však
nesmiete mazať tukom alebo olejom.

Ak sú skrutky kolesa dotiahnuté príliš nízkym uťahovacím momentom,
môžu sa kolesá počas jazdy uvoľniť - nebezpečenstvo nehody! Príliš vysoký
uťahovací moment môže poškodiť skrutky a závity a trvalo deformovať dosadacie plochy diskov kolies.
Varovanie!
Predpísaný uťahovací moment skrutiek kolies je pri oceľových diskoch aj na diskoch
z ľahkej zliatiny 120 Nm.
Zimné pneumatiky
Upozornenie k životnému prostrediu
Staré pneumatiky musíte zlikvidovať podľa platných predpisov.
Upozornenie
Z technických dôvodov nemôžete bežne používať disky iných vozidiel. To platí za
určitých okolností dokonca pre disky rovnakého typu vozidla.
V zime sa jazdné vlastnosti vozidla výrazne zlepšujú používaním zimných pneumatík.
Letné pneumatiky sú na ľade, snehu a pri teplotách pod 7 °C v dôsledku svojej
konštrukcie (šírka, gumová zmes, dezénové drážky) menej odolné proti šmyku. To platí
najmä pre vozidlá, ktorá sú vybavené širokými, resp. vysokorýchlostnými pneumatikami (kód H alebo V na boku pneumatiky).
Aby sa zachovali optimálne jazdné vlastnosti vozidla, musia byť zimné pneumatiky
namontované na všetkých štyroch kolesách.
Ovládanie
Bezpečnosť
161
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 162 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
162
Kolesá a pneumatiky
Smiete používať iba také zimné pneumatiky, ktoré sú pre vaše vozidlo schválené.
Dovolené rozmery zimných pneumatík sú uvedené v dokladoch vášho vozidla. Tieto
rozmery závisia od zákonných predpisov v danej krajine.
V zimných pneumatikách udržiavajte tlak o 20 kPa vyšší ako v letných pneumatikách
 strana 158, obr. 153.
Zimné pneumatiky výrazne strácajú jazdné vlastnosti, keď sa dezén pneumatiky
ojazdí na hĺbku cca 4 mm.
Upozornenie
Rešpektujte prípadné odlišné národné zákonné ustanovenia pre používanie
pneumatík.
Snehové reťaze
Snehové reťaze sa môžu montovať iba na kolesá prednej nápravy.
Aj v dôsledku starnutia zimné pneumatiky rýchlo strácajú svoje vlastnosti - aj vtedy,
keď je hĺbka dezénu výrazne nad 4 mm.
Snehové reťaze zlepšujú na zasnežených a zľadovatených vozovkách nielen pohon,
ale aj brzdenie.
Pre zimné pneumatiky platia rýchlostné obmedzenia ako pre letné pneumatiky
 strana 160, 
.
Použitie snehových reťazí je z technických dôvodov dovolené iba pri nasledovných
kombináciách diskov a pneumatík.
Môžete použiť zimné pneumatiky z nižšej rýchlostnej kategórie za podmienky, že
neprekročíte maximálnu dovolenú rýchlosť tejto kategórie, aj keď je maximálna možná
rýchlosť vozidla vyššia. Pri prekročení maximálnej dovolenej rýchlosti danej
rýchlostnou kategóriou pneumatík by sa pneumatiky mohli poškodiť.
Pri používaní zimných pneumatík rešpektujte tieto pokyny  strana 158.
Namiesto zimných pneumatík môžete používať aj takzvané „celoročné pneumatiky“.
V prípade nejasností sa obráťte na odborný servis, kde vám zistia maximálnu dovolenú
rýchlosť vašich pneumatík.
Veľkosť disku
Hĺbka zálisu
Rozmer pneumatiky
6J x 14
38 mm
175/80
6J x 15
38 mm
195/65
5,5J x 16
36 mm
205/55
Používajte iba snehové reťaze s malými článkami. Články vrátane zámkov nesmú byť
väčšie ako 15 mm.
Pred jazdou so snehovými reťazami odoberte kryty kolies.
POZOR!
Maximálnu dovolenú rýchlosť vašich zimných pneumatík nesmiete v žiadnom
prípade prekročiť - nebezpečenstvo nehody v dôsledku poškodenia pneumatiky a straty kontroly nad vozidlom.
Upozornenie k životnému prostrediu
Letné pneumatiky namontujte naspäť včas, pretože na cestách bez ľadu a snehu a pri
teplotách nad 7 °C sú ich jazdné vlastnosti lepšie - kratšia brzdná dráha, nižší hluk
počas jazdy, menšie opotrebovanie pneumatík a nižšia spotreba pohonných látok.
Rešpektujte odlišné národné zákonné ustanovenia týkajúce sa max. povolenej
rýchlosti vozidla so snehovými reťazami.
POZOR!
Dodržiavajte pokyny uvedené v montážnom návode výrobcu snehových reťazí.
Varovanie!
Pri jazde na úsekoch bez snehu musíte dať reťaze dole. Na týchto úsekoch by obmedzovali jazdné vlastnosti, poškodzovali pneumatiky a rýchlo sa ničili.
Upozornenie
Odporúčame používať iba snehové reťaze z originálneho príslušenstva Škoda.
s3lo.5.book Page 163 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Príslušenstvo, úpravy a výmeny dielov
163
Príslušenstvo, úpravy a výmeny dielov
Príslušenstvo a náhradné diely
POZOR! Pokračovanie
Vozidlá Škoda sú konštruované podľa najnovších poznatkov techniky a zásad
bezpečnej premávky. Aby to tak zostalo, nesmiete neuvážene meniť stav, v ktorom
vozidlo opúšťa výrobný závod.
Keď sa vozidlo dodatočne vybavuje príslušenstvom, keď sa na vozidle vykonávajú
technické zmeny alebo keď sa musí neskôr niektorý z dielov vozidla vymeniť, musia sa
rešpektovať nasledujúce pokyny:
 Pred nákupom príslušenstva a pred vykonaním technických zmien konzultujte
svoj úmysel s odborným servisom 
.


Toto sa vzťahuje najmä na nákupy príslušenstva vozidla v zahraničí.
V prípade originálneho príslušenstva Škoda a originálnych dielov Škoda je
zaručená spoľahlivosť, bezpečnosť a kompatibilita s vaším vozidlom.

Na ostatné výrobky nemôžeme aj napriek sústavnému nepretržitému
sledovaniu trhu (a to ani v prípadoch, keď je predložené úradné osvedčenie
alebo povolenie) zaručiť a ani posúdiť vhodnosť ich použitia vo vašom
vozidle.
Technické zmeny
Škoda originálne príslušenstvo a Škoda originálne diely môžete dostať
v odborných servisoch, ktoré vykonávajú aj odbornú montáž zakúpeného
príslušenstva.
Zásahy do elektronických súčiastok a ich programového vybavenia môžu spôsobiť
poruchy. Elektronické súčiastky sú vzájomne prepojené a tieto poruchy môžu
ovplyvniť aj systémy, ktorých sa zmena netýka. To znamená, že môže byť značne ohrozená prevádzková spoľahlivosť vozidla, môže sa zvýšiť opotrebovanie súčiastok
a takisto môže stratiť platnosť osvedčenie o technickej spôsobilosti.

Určite budete mať porozumenie pre to, že spoločnosť Škoda Auto neprevezme záruky
za škody, ktoré vzniknú následkom neodborných prác.

Preto odporúčame, aby ste všetky práce nechali vykonávať v odborných servisoch,
ktoré používajú originálne diely Škoda.
 Všetko originálne príslušenstvo Škoda ponúkané v Katalógu originálneho
príslušenstva, ako sú napr. vyklápacie strechy, spojlery, disky a pod., je homologované.
To sa takisto týka autorádií, antén a ďalšieho elektrického príslušenstva, ktoré by
malo byť inštalované v odbornom servise.
Ak majú byť na vašom vozidle urobené technické zmeny, musí sa pri ich
vykonávaní postupovať podľa smerníc vydaných spoločnosťou Škoda Auto.
 Dodržiavaním stanovených postupov predídete poškodeniu vozidla, budú zachované jeho jazdné vlastnosti a bezpečnosť jeho prevádzky a vozidlo bude po
vykonaných úpravách zodpovedať platným predpisom pre premávku na komunikáciách. Odborné servisy môžu zaistiť odborné vykonanie všetkých potrebných prác
a v osobitných prípadoch vás môžu odkázať na príslušnú odbornú firmu.
Škody, ktoré vzniknú po vykonaní technických zmien bez súhlasu spoločnosti
Škoda Auto, sú vylúčené zo záruky.
POZOR!
Neodborne vykonané práce alebo technické zmeny na vašom vozidle môžu
spôsobiť funkčné poruchy - nebezpečenstvo nehody!
Vozidlá kategórie N1
Vozidlo kategórie N1 je vozidlo skonštruované a vyrobené na prepravu nákladov
s maximálnou hmotnosťou 3,5 tony.
POZOR!
 Vo vašom vlastnom záujme odporúčame, aby ste vo vašom vozidle
používali iba originálne príslušenstvo Škoda a originálne diely Škoda.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 164 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
164
Príslušenstvo, úpravy a výmeny dielov
s3lo.5.book Page 165 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Svojpomoc
Svojpomoc
Svojpomoc
Lekárnička*, výstražný trojuholník* a súprava
žiaroviek*
Priestor na uloženie lekárničky a súpravy žiaroviek sa nachádza v priehlbine polypropylénového dielu pod kobercom batožinového priestoru za rezervným kolesom.
Priestor na výstražný trojuholník sa nachádza v batožinovom priestore.


Hasiaci prístroj sa musí kontrolovať oprávnenou osobou raz do roka (rešpektujte,
prosím, odlišné zákonné ustanovenia).
POZOR!
Ak hasiaci prístroj nepripevníte správne, mohol by v prípade náhleho jazdného
manévru alebo nehody „preletieť“ vnútorným priestorom vozidla a spôsobiť
zranenie.
Upozornenie
Obsah lekárničky využívajte iba do vyznačeného času jeho použiteľnosti.
Ak chcete vaše vozidlo dodatočne vybaviť výstražným trojuholníkom, príp. lekárničkou, môžete ich kúpiť zo sortimentu originálneho príslušenstva Škoda.


Kontrolujte dátum použiteľnosti hasiaceho prístroja. Ak by ste hasiaci prístroj
použili po uplynutí tohto dátumu, nie je už zaručená jeho správna funkcia.

Hasiaci prístroj*
Upozornenie
Hasiaci prístroj musí zodpovedať platným zákonným predpisom.
Hasiaci prístroj sa dodáva k vozidlu iba do niektorých krajín.
Palubné náradie
Obr. 156 Umiestnenie hasiaceho prístroja
Obr. 157 Batožinový priestor:
priestor pre palubné náradie
Hasiaci prístroj je upevnený pomocou popruhov v držiaku pod sedadlom vodiča.
Riadne si preštudujte návod umiestnený na hasiacom prístroji.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
165
s3lo.5.book Page 166 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
166
Svojpomoc
Palubné náradie a zdvihák* sú uložené v boxe v rezervnom kolese*  strana 165,
obr. 157, je tu aj miesto pre odnímateľnú guľu ťažného zariadenia*. Box je pripevnený
k rezervnému kolesu* pásikom.
sprej na opravu pneumatík*
Palubné náradie obsahuje (podľa výbavy) tieto diely:






drôtený háčik na demontáž krytov kolies,
skrutkovač,
plastovú svorku na kryty skrutiek kolies,
kľúč na kolesá*,
vlečné oko,
adaptér na bezpečnostné skrutky kolies*;
Obr. 158 Palubné náradie: sprej
na opravu pneumatík
Pred uložením zdviháka* na jeho miesto zaskrutkujte úplne jeho rameno.

POZOR!
Zdvihák* dodávaný s vozidlom je určený iba pre váš typ vozidla. V žiadnom
prípade s ním nezdvíhajte ťažšie vozidlá alebo iné náklady - nebezpečenstvo
poranenia!

Presvedčte sa, že je palubné náradie v batožinovom priestore bezpečne
upevnené.
Upozornenie
Dbajte na to, aby bol box vždy bezpečne zaistený pásikom.
Sprej na opravu pneumatík je určený na rýchle opravy drobných defektov pneumatiky
s poškodením do 5 mm. Sprej nenahradzuje trvalú opravu pneumatiky, oprava
slúži iba na to, aby ste došli do servisu.
Opravu môžete vykonať priamo na vozidle. Pred použitím si riadne preštudujte
priložený návod.
Sprej na opravu pneumatík je umiestnený v pravej prednej priehlbine polypropylénového dielu za rezervným kolesom.
Súprava na opravu pneumatík*
Súprava na opravu pneumatík je určená na opravy drobných defektov pneumatiky.
Súpravu tvorí kompresor, fľaša s náplňou, návod na obsluhu a príslušenstvo.
Oprava pomocou súpravy nenahrádza trvalú opravu pneumatiky, oprava slúži iba na
to, aby ste došli do najbližšieho odborného servisu. Opravu môžete vykonať priamo na
vozidle. Pred použitím si riadne preštudujte priložený návod.
Sprej na opravu pneumatík je umiestnený v pravej prednej priehlbine polypropylénového dielu za rezervným kolesom.
s3lo.5.book Page 167 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Svojpomoc
167

Rezervné koleso*
Toto koleso použite iba na to, aby ste došli do odborného servisu, pretože nie je
určené na trvalé používanie.
Výmena kolesa
Prípravné práce
Pred výmenou kolesa musíte urobiť nasledujúce prípravné práce.
– V prípade defektu pneumatiky vozidlo odstavte čo najviac nabok od okolo
prechádzajúcich vozidiel. Miesto by malo byť vodorovné.
Obr. 159 Batožinový priestor:
Rezervné koleso
– Nechajte vystúpiť všetkých spolucestujúcich Počas opravy by sa mali zdržiavať
mimo komunikácie (napr. za zvodidlom).
– Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
– Zaraďte 1. rýchlostný stupeň.
Rezervné koleso leží v priehlbni pod kobercom batožinového priestoru a je pripevnené špeciálnou skrutkou  obr. 159.
Pred demontážou rezervného kolesa musíte vyňať box s náradím  strana 165,
obr. 157.
Je dôležité kontrolovať tlak v rezervnom kolese (najlepšie pri každej kontrole tlaku
v pneumatikách - pozrite štítok na kryte palivovej nádrže  strana 158), aby bolo vždy
pripravené na použitie.
Núdzové rezervné koleso
To, či máte vo vašom vozidle núdzové rezervné koleso, zistíte podľa varovného štítku,
ktorý je umiestnený na disku kolesa.
V prípade použitia tohto kolesa rešpektujte nasledujúce pokyny:


Po namontovaní kolesa nesmie byť varovný štítok zakrytý žiadnym krytom.
S týmto rezervným kolesom nejazdite rýchlejšie ako 80 km/h a jazdite mimoriadne
pozorne. Vyhnite sa prudkej akcelerácii, brzdeniu a rýchlym prejazdom zákrut.

Hustenie tohto rezervného kolesa je zhodné s hustením štandardnej pneumatiky.
– Ak máte pripojený príves, odpojte ho.
– Z batožinového priestoru vyberte palubné náradie  strana 165 a rezervné
koleso*  strana 167.

POZOR!
Ak sa nachádzate v bežnej premávke na ceste, zapnite varovné svetlá a do
príslušnej vzdialenosti od vozidla umiestnite výstražný trojuholník - postupujte podľa príslušných zákonných predpisov. Chránite tým nielen seba, ale
takisto aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Na zdvihnutom vozidle nikdy neštartujte motor - nebezpečenstvo úrazu.
Varovanie!
Ak meníte koleso na naklonenej vozovke, zablokujte protiľahlé koleso kameňom alebo
niečím podobným, aby sa vám vozidlo neočakávane neuviedlo do pohybu.
Upozornenie
Rešpektujte národné zákonné predpisy.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 168 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
168
Svojpomoc
Výmena kolesa
– Poškodenú pneumatiku nechajte čo možno najskôr opraviť.
Výmenu kolesa vykonávajte podľa možnosti na vodorovnej ploche.
– Odoberte celoplošný kryt kolesa*  strana 168, resp. krytky skrutiek kolesa
 strana 169.
– Pri diskoch z ľahkej zliatiny odoberte ozdobný kryt  strana 169.
– Povoľte skrutky kolesa  strana 169.
POZOR!
V prípade, že bude vozidlo dodatočne vybavené inými pneumatikami, ako
tými, ktorými bolo vybavené z výroby, musíte bezpodmienečne venovať
pozornosť pokynom uvedeným v  strana 160, „Nové pneumatiky, resp.
kolesá“.
– Zdvihnite vozidlo, až sa príslušné koleso prestane dotýkať zeme  strana 170.
– Vyskrutkujte skrutky kolesa a uložte ich na čistú podložku (handra, papier a pod.).
– Odoberte koleso.
– Nasaďte nové rezervné koleso* a skrutky ľahko zaskrutkujte.
– Vozidlo spustite dolu.
– Kľúčom* striedavo dotiahnite protiľahlé skrutky kolesa (krížom)  strana 169.

Upozornenie
Ak počas výmeny kolesa zistíte, že skrutky sú skorodované a ťažko sa doťahujú,
pred kontrolou uťahovacieho momentu ich vymeňte.

Až do kontroly uťahovacieho momentu jazdite opatrne a primeranou
rýchlosťou.
Celoplošný kryt kolesa*
– Nasaďte naspäť celoplošný kryt kolesa / ozdobný kryt, resp. krycie viečka skrutiek.



Upozornenie
Všetky skrutky musia byť čisté a musia sa v závite ľahko pohybovať.
Skrutky v žiadnom prípade nemažte tukom alebo olejom!
Pri montáži pneumatík s určeným smerom otáčania dodržiavajte tento smer
 strana 158.
Dodatočné práce
Obr. 160 Demontáž krytu
kolesa
Po výmene kolesa musíte vykonať ešte nasledujúce dodatočné práce.
– Vložte a upevnite vymenené koleso do priehlbiny na rezervné koleso.
Demontáž
– Vráťte na svoje miesto palubné náradie.
– Zaveste drôtený háčik zo súpravy náradia za vystužený okraj celoplošného krytu.
– Skontrolujte čo najskôr tlak v pneumatike namontovaného rezervného kolesa*.
– Kľúč na kolesá* prevlečte háčikom, oprite ho o pneumatiku a kryt dajte nadol
 obr. 160.
– Nechajte čo najskôr skontrolovať momentovým kľúčom uťahovací moment
skrutiek príslušného kolesa. Oceľové disky ako aj disky z ľahkej zliatiny musia byť
utiahnuté uťahovacím momentom 120 Nm.
s3lo.5.book Page 169 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Svojpomoc
169
Ozdobné kryty kolies*
Vloženie
– Celoplošný kryt pritlačte k disku najprv pri výreze pre ventil. Potom kryt postupne
zatláčajte smerom od ventilu po obidvoch stranách do disku, až úplne zaskočí.

Varovanie!
Používajte tlak rúk, neudierajte do krytov! Pri použití hrubých úderov, najmä
v miestach, kde kryt ešte nie je navedený do disku, sa môžu poškodiť vodiace
a centrovacie prvky krytu.
 Pred montážou celoplošného krytu na oceľový disk, na ktorom je namontovaná
bezpečnostná skrutka*, sa presvedčite, či je bezpečnostná skrutka* namontovaná
v otvore ventilu  strana 170, „Zaistenie kolies proti odcudzeniu*“.
Skrutky kolies s krycími viečkami*
Obr. 162 Stiahnutie ozdobného
krytu z kolies z ľahkých zliatin
Demontáž
– Pomocou háčika opatrne demontujte ozdobný kryt  obr. 162.
Uvoľnenie a dotiahnutie skrutiek kolies
Skôr ako začnete vozidlo zdvíhať, povoľte skrutky kolies.
Obr. 161 Demontáž krycieho
viečka
Demontáž
– Nasuňte plastovú svorku na viečko tak, aby vnútorné jazýčky svorky dosadli na
nákružok viečka a viečko stiahnite.
Obr. 163 Výmena kolesa:
Uoľnenie skrutiek
Vloženie
Uoľnenie skrutiek
– Viečka nasuňte na doraz na skrutky.
Viečka sú uložené v priehlbine v batožinovom priestore.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
– Nasuňte kľúč* na skrutku kolesa až na doraz 6) .
– Uchopte kľúč* na konci a otočte skrutkou asi o jedno otočenie doľava  obr. 163.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 170 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
170
Svojpomoc
Dotiahnutie skrutiek
–
– Zdvihák* vytočte pod upínacím bodom tak vysoko, až sa jeho čeľusť dostane
priamo pod výčnelok pod prahom vozidla.
Nasuňte kľúč* na skrutku kolesa až na doraz 6) .
– Uchopte kľúč* na konci a točte skrutkou doprava, až kým skrutku pevne dotiahnete.
A a
– Zdvihák* nasaďte tak, aby čeľusť obopínala výčnelok vo vybraní pod prahom A
B ležal rovne na zemi.
pohyblivý podstavec zdviháku A
– Zdvihák* vytáčajte ešte vyššie, kým sa koleso nenadvihne od zeme.
POZOR!
Pred zdvihnutím vozidla palubným zdvihákom* skrutky povoľte iba ľahko (asi
o jednu otáčku) - nebezpečenstvo nehody!
Mäkký, klzký podklad pod podstavcom zdviháka môže spôsobiť, že vozidlo zo
zdviháka skĺzne. Zdvihák* preto vždy stavajte na pevný podklad, resp. použite nejakú
veľkoplošnú stabilnú podložku. Na hladkom podklade, ako napr. na dlažbe, použite
protisklzovú podložku (napr. gumový koberček).
Upozornenie
Keď nemôžete skrutky povoliť, opatrne zatlačte nohou na koniec kľúča*. Pridržte sa
pritom pevne vozidla a dbajte na to, aby ste stáli bezpečne.


POZOR!
Vozidlo dvíhajte vždy so zatvorenými dvermi - nebezpečenstvo poranenia!
Zaistite podstavec zdviháka proti skĺznutiu vhodnými prostriedkami nebezpečenstvo poranenia!
Zdvíhanie vozidla
Aby sa koleso dalo odmontovať, musíte vozidlo zdvihnúť palubným
zdvihákom*.

Ak nenasadíte zdvihák* na určené miesta, môže sa poškodiť vozidlo. Okrem
toho môže zdvihák pri nedostatočnom uchytení na vozidle skĺznuť - nebezpečenstvo poranenia!

Ak pracujete pod zdvihnutým vozidlom, musíte ho bezpečne podoprieť
vhodnými podperami - nebezpečenstvo poranenia!
Zaistenie kolies proti odcudzeniu*
Na uvoľnenie bezpečnostných skrutiek treba mať špeciálny adaptér.
Obr. 164 Výmena kolesa: body
pre nasadenie zdviháka
Nasaďte zdvihák* pod vozidlo. Na prahu dverí je prelis (vpredu aj vzadu)  obr. 164.
Priamo pod týmto prelisom sa nachádza miesto, kde sa môže nasadiť zdvihák*
vozidla, pozri šípky  obr. 164.
6)
Na uvoľnenie a doťahovanie bezpečnostných skrutiek kolies použite príslušný adaptér
 strana 170.
Obr. 165 Bezpečnostná skrutka
s adaptérom
s3lo.5.book Page 171 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Svojpomoc
– Odoberte celoplošný kryt kolesa / ozdobný kryt z disku alebo krycie viečko
z bezpečnostnej skrutky.
Pomoc pri štartovaní
B nasaďte drážkovanou stranou do vnútorného drážkovania v hlave
– Adaptér A
A až na doraz tak, aby vyčnieval iba vonkajší šesťhran
bezpečnostnej skrutky A
 strana 170, obr. 165.
Príprava
B .
– Kľúč na kolesá nasuňte až na doraz na adaptér A
– Povoľte, resp. dotiahnite skrutku kolesa  strana 169.
– Po demontáži adaptéra opäť nasaďte celoplošný kryt / ozdobný kryt, resp. krycie
viečko na bezpečnostnú skrutku.
– Nechajte čo najskôr skontrolovať momentovým kľúčom uťahovací moment.
Oceľové disky ako aj disky z ľahkej zliatiny musia byť utiahnuté uťahovacím
momentom 120 Nm.
Na vozidlách, ktoré sú vybavené bezpečnostnými skrutkami (na každom kolese jedna
bezpečnostná skrutka), môžete tieto skrutky povoliť, resp. utiahnuť iba pomocou
adaptéra, ktorý sa dodáva súčasne s vozidlom.
Ak motor nenaštartuje preto, že máte vybitý akumulátor vozidla, môžete použiť na
štartovanie motora akumulátor iného vozidla. Na to potrebujete pomocné štartovacie
káble.
Obidva akumulátory musia mať menovité napätie 12 V. Kapacita (Ah) pomocného
akumulátora nesmie byť výrazne nižšia ako kapacita vybitého akumulátora.
Pomocné štartovacie káble
Používajte výhradne štartovacie káble s dostatočne veľkým prierezom a s izolovanými
svorkami. Dodržiavajte pokyny výrobcu.
Kladný kábel je väčšinou červený.
Záporný kábel je väčšinou čierny.
Je vhodné, keď si zaznamenáte kódové číslo, ktoré je vyrazené tak na čele adaptéra,
ako aj na čele závitového konca každej bezpečnostnej skrutky. Na základe tohto čísla
si v prípade potreby môžete zaobstarať v odbornom servise náhradný adaptér.

Odporúčame vám, aby ste adaptér na skrutky kolies vozili vždy so sebou. Mal by byť
uložený v palubnom náradí.

POZOR!
Vybitý akumulátor môže zamrznúť už pri niekoľkých stupňoch mrazu. Ak
akumulátor zamrzol, štartovanie s cudzou pomocou nevykonávajte - nebezpečenstvo výbuchu!
Rešpektujte, prosím, varovné pokyny na prácu v motorovom priestore
 strana 146.
Varovanie!
Uťahovanie vyšším momentom môže za určitých okolností poškodiť skrutky a adaptér.

Upozornenie
Medzi obidvomi vozidlami nesmie byť žiadny kontakt, inak by mohol pri spojení
kladných pólov pretekať prúd.
Upozornenie
Súpravu bezpečnostných skrutiek si môžete kúpiť v odbornom servise.


Vybitý akumulátor musí byť správne pripojený na palubnú sieť.
Vypnite autotelefón, resp. rešpektujte návod na používanie autotelefónu pre tento
prípad.

Štartovacie káble odporúčame zakúpiť zo sortimentu originálneho príslušenstva
Škoda alebo v značkových predajniach výrobcov akumulátorov.
Ovládanie
171
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 172 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
172
Svojpomoc
Štartovanie motora

POZOR!
Neizolované časti svoriek sa nesmú vzájomne dotýkať. Okrem toho sa kábel
napojený na kladný pól akumulátora nesmie dotýkať vodivých častí vozidla nebezpečenstvo skratu!

Kábel nepripojujte k zápornému pólu vybitého akumulátora. V dôsledku
silného iskrenia, ktoré vzniká pri štartovaní motora, by sa mohol vznietiť
výbušný plyn unikajúci z akumulátora.

Obr. 166 Pomoc pri štartovaní
akumulátorom iného vozidla: A vybitý, B - pomocný
Prepojenie obidvoch vozidiel pomocnými štartovacími káblami musí byť bezpodmienečne vykonané v nasledujúcom slede.
Spojenie kladných pólov
1 na kladný pól  obr. 166 vybitého akumulátora A
A .
– Pripojte koniec A
Veďte pomocné štartovacie káble tak, aby nemohli byť zachytené rotujúcimi dielmi v motorovom priestore.



Nenakláňajte sa nad akumulátor - nebezpečenstvo poleptania kyselinou!
Uzávery článkov akumulátora musia byť pevne zaskrutkované.
V blízkosti akumulátora nemanipulujte s otvoreným ohňom (otvorený
plameň, zapálené cigarety atď.) - nebezpečenstvo výbuchu!
Roztláčanie a vlečenie
2 na kladný pól pomocného akumulátora A
B .
– Pripojte opačný koniec A
Všeobecne
Spojenie záporného pólu a bloku motora
Keď použijete vlečné lano, rešpektujte nasledujúce pokyny:
3 na záporný pól pomocného akumulátora A
B .
– Pripojte koniec A
4 k takej časti štartovaného vozidla, ktorá je pevne
– Pripojte opačný koniec A
spojená s blokom jeho motora, resp. k samotnému bloku jeho motora.
Štartovanie motora
– Naštartujte motor pomocného vozidla a nechajte ho bežať na voľnobeh.
Vodič vlečného vozidla
– Pri rozjazde pridávajte plyn až vtedy, keď sa napne lano.
– Spojku povoľujte pri rozjazde veľmi jemne.
Vodič vlečeného vozidla
– Teraz štartujte motor vozidla s vybitým akumulátorom.
– Zapnite zapaľovanie, aby volant nebol zablokovaný a aby bolo možné zapnúť
smerové svetlá, húkačku a stierače.
– V prípade, že sa motor nenaštartuje, štartovanie motora po 10 sekundách prerušte
a zopakujte ho po 30 sekundách.
– Vyraďte rýchlostný stupeň.
– Káble odpojte presne v opačnom poradí, než aké bolo opísané.
– Nezabudnite, že posilňovač bŕzd a servoriadenie pracujú iba ak motor beží. Keď
motor nebeží, musíte brzdový pedál zošliapnuť oveľa väčšou silou a na riadenie
vozidla musíte vynaložiť tiež oveľa viac sily.
– Sledujte, aby vlečné lano bolo stále napnuté.
s3lo.5.book Page 173 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Svojpomoc
173
Predné vlečné oko
Vlečné lano a tyč
Najšetrnejšie a najbezpečnejšie je ťahanie vozidla na tyči. Vlečné lano používajte iba
vtedy, keď nie je žiadna vhodná vlečná tyč k dispozícii.
Aby pri vlečení alebo roztláčaní neboli obidve vozidlá zbytočne namáhané
a vystavované rázom, má byť lano použité na vlečenie vyrobené z elastického materiálu. Preto používajte iba laná, ktoré sú vyrobené zo syntetických alebo podobných
materiálov.
Vlečné lano upevňujte iba na vlečné oká určené na tento účel  strana 173, „Predné
vlečné oko“.
Spôsob jazdy
Vlečenie vozidla vyžaduje určitú zručnosť. Obidvaja vodiči by mali byť oboznámení
s osobitosťami vlečenia vozidla. Neskúsení vodiči by nemali iné vozidlo ani vliecť, ani
byť vlečení.
Pri vlečení dbajte trvalo na to, aby obidve vozidlá neboli namáhané nadmernou
ťažnou silou a nedochádzalo k ich rázovému zaťažovaniu. Pri vlečení vozidla na
nespevnených vozovkách vždy existuje nebezpečenstvo preťažovania upevňovacích
dielov na obidvoch vozidlách a ich poškodenia.
Varovanie!
V prípade, že pre poruchu nie je v prevodovke olej, môže sa vozidlo vliecť iba so
zdvihnutými hnacími kolesami alebo sa musí prevážať na odťahovom vozidle alebo
prívese.

Obr. 167 Predný nárazník:
ochranná mriežka vlečného oka
Predné vlečné oko je privarené vpravo za nárazníkom  obr. 167. Vlečné lano alebo
ťažná tyč sa môže pripevniť iba na toto oko. Mriežka je zaistená plastovými jazýčkami
v mieste šípok. Mriežku demontujte nasledovným spôsobom:
1 a v smere
– Uchopte mriežku za rebrá v jej hornej časti. Odtlačte ju v smere šípky A
2 ju vytiahnite  obr. 167.
šípky A
– Pri spätnej montáži mriežky najprv nasaďte jazýčky mriežky do vodidiel vo vozidle
a mriežku miernym tlakom zasuňte na svoje miesto. Mriežka musí spoľahlivo
zaklapnúť.
Zadné vlečné oko
Upozornenie
Počas vlečenia, príp. roztláčania vozidla rešpektujte odlišné národné zákonné
ustanovenia, najmä pre označenie vlečného a vlečeného vozidla.
 Vlečné lano nesmie byť prekrútené, lebo predné vlečné oko by sa mohlo za
určitých okolností z vozidla vyskrutkovať.
Obr. 168 Zadné vlečné oko
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 174 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
174
Svojpomoc
Zadné vlečné oko je umiestnené vpravo pod zadným nárazníkom  strana 173,
obr. 168.
Roztláčanie
Ak motor neštartuje, v zásade neodporúčame vaše vozidlo roztláčať. Namiesto toho
použite na štartovanie najprv akumulátor iného vozidla  strana 171, resp. využite
služieb SERVICE Mobil.
Ak napriek tomu musíte vaše vozidlo roztláčať:
– Vo vozidle, ktoré stojí, zaraďte 2. alebo 3. rýchlostný stupeň.
– Zošliapnite spojkový pedál a podržte ho zošliapnutý.
– Zapnite zapaľovanie.
– Keď sa obidve vozidlá rozbehnú, spojkový pedál pomaly uvoľnite.
– Akonáhle motor naštartuje zošliapnite spojku a vyraďte rýchlostný stupeň.
POZOR!
Pri roztláčaní sa nadmerne zvyšuje riziko nehody, napr. nárazu do vlečného
vozidla.
Varovanie!
Vozidlá s katalyzátorom neštartujte roztláčaním na úseku dlhšom ako 50 m. Nespálené
palivo môže inak vniknúť do katalyzátora a spôsobiť jeho poškodenie.
Ťahanie vozidla s mechanickou prevodovkou
Rešpektujte nasledujúce pokyny  strana 172.
Vozidlo môže byť ťahané na vlečnej tyči, resp. na vlečnom lane alebo so zdvihnutou
prednou či zadnou nápravou. Maximálna povolená rýchlosť pri ťahaní je 50 km/h.
s3lo.5.book Page 175 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Poistky a žiarovky
175
Poistky a žiarovky
Elektrické poistky
Odporúčame, aby ste mali vo vozidle stále škatuľku s náhradnými poistkami.
Náhradné poistky môžete zakúpiť zo sortimentu originálnych dielov Škoda, resp.
v odbornom servise 7) .
Výmena poistiek
Farebné označenie poistiek
Prepálenú poistku musíte vymeniť.
Farba
Obr. 169 Kryt poistiek: bočná
strana prístrojovej dosky
Jednotlivé elektrické okruhy sú istené tavnými poistkami. Poistky sú umiestnené pod
krytom v ľavom boku prístrojovej dosky a pod krytom v motorovom priestore vľavo.
– Vypnite zapaľovanie a príslušný spotrebič.
– Skrutkovačom vytiahnite kryt poistiek na bočnej strane prístrojovej dosky
 obr. 169, resp. kryt v motorovom priestore  strana 176.
– Zistite, ktorá poistka patrí k danému spotrebiču  strana 177, „Osadenie poistiek
v prístrojovej doske“,  strana 176, „Obsadenie poistiek v motorovom priestore úprava 1“ alebo  strana 177, „Obsadenie poistiek v motorovom priestore úprava 2“.

Max. prúd v ampéroch
svetlohnedá
5
tmavohnedá
7,5
červená
10
modrá
15
žltá
20
biela
25
zelená
30
Varovanie!
Poistky „neopravujte“, ani ich nenahrádzajte poistkami s vyššími ampérovými
hodnotami - nebezpečenstvo požiaru! Okrem toho by ste takto mohli poškodiť aj iné
elektrické zariadenia.

Ak sa vymenená poistka po krátkom čase opäť prepáli, treba elektrickú inštaláciu
vozidla okamžite nechať skontrolovať v odbornom servise.
– Z držiaka v kryte poistiek vytiahnite plastovú svorku, nasaďte ju na príslušnú
poistku a túto poistku vytiahnite.
– Prepálené poistky poznáte podľa roztaveného kovového pásika. Prepálenú poistku
nahraďte poistkou rovnakej ampérovej hodnoty.
– Opätovne nasaďte kryt poistiek.
7)
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
V niektorých krajinách je škatuľka s náhradnými poistkami súčasťou základného vybavenia.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 176 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
176
Poistky a žiarovky
Kryt poistiek v motorovom priestore
Obsadenie poistiek v motorovom priestore - úprava 1
Existujú dve vyhotovenia poistkového boxu v motorovom priestore.
Ktoré vyhotovenie je práve vo vašom vozidle, zistíte podľa usporiadania
poistiek po demontáži krytu.
Obr. 171 Schematické zobrazenie poistkového boxu
v motorovom priestore - úprava
1
Obr. 170 Kryt akumulátora
v motorovom priestore
Niektoré spotrebiče uvedené v tejto tabuľke sa sériovo montujú iba na určité modely
alebo sa dodávajú iba ako mimoriadna výbava.
Č.
Spotrebič
1
Čerpadlo ABS
30
2
Ventily ABS
30
3
Ventilátor dochladzovania 1. stupeň
30
4
Žeraviace sviečky na vyhrievanie chladiacej kvapaliny, relé
sekundárneho čerpadla vzduchu
50
Zatvorenie krytu
5
Riadiaca jednotka motora
50
– Zakrytie krytu poistiek sa vykonáva opačným spôsobom.
6
Ventilátor dochladzovania 2. stupeň
40
7
Hlavná poistka vnútorného priestoru
110
8
Alternátor
V niektorých vozidlách sa musí pred demontážou krytu poistiek odstrániť kryt
akumulátora  strana 153.
Otvorenie krytu
A
– Pritlačte pružné západky na stranách veka krytu poistiek v smere šípok A
B kryt odklopte.
 obr. 170 a v smere šípky A
a)
Podľa typu motora a výbavy.
Ampéry
110 / 150a)
s3lo.5.book Page 177 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Poistky a žiarovky
Obsadenie poistiek v motorovom priestore - úprava 2
Osadenie poistiek v prístrojovej doske
Obr. 172 Schematické zobrazenie poistkového boxu
v motorovom priestore - úprava
2
Niektoré spotrebiče uvedené v tejto tabuľke sa sériovo montujú iba na určité modely
alebo sa dodávajú iba ako mimoriadna výbava.
Č.
Spotrebič
1
Čerpadlo ABS
30
2
Ventily ABS
30
3
Ventilátor dochladzovania 1. stupeň
30
a)
Ampéry
4
Žeraviace sviečky na vyhrievanie chladiacej kvapaliny, relé
sekundárneho čerpadla vzduchu
50
5
Riadiaca jednotka motora
50
6
Ventilátor dochladzovania 2. stupeň
40
7
Hlavná poistka vnútorného priestoru
110
8
Alternátor
110 / 150a)
Podľa typu motora a výbavy.
Ovládanie
Bezpečnosť
177
Pokyny na jazdu
Obr. 173 Schematické zobrazenie poistkového boxu
v prístrojovej doske
Niektoré spotrebiče uvedené v tejto tabuľke sa sériovo montujú iba na určité modely
alebo sa dodávajú iba ako mimoriadna výbava.
Č.
Spotrebič
1
Vyhrievanie zrkadiel, relé zapaľovača cigariet, elektrické
sedadlá a ostrekovače trysiek
10
2
Smerové svetlá, xenónové svetlomety
10
3
Osvetlenie odkladacej schránky
5
4
Osvetlenie evidenčného čísla
5
5
Vyhrievanie sedadiel, Climatronic, klapka recirkulovaného
vzduchu, vyhrievanie vonkajších zrkadiel, tempomat
6
Centrálne zamykanie
5
7
Spätné svetlomety, parkovacie senzory
10
8
Telefón
5
9
ABS, ESP
5
10
Zapaľovanie, S-kontakta)
10
11
Prístrojový panel
5
12
Napájanie diagnostiky
Prevádzkové pokyny
Ampéry
Svojpomoc
7,5
7,5
Technické údaje
s3lo.5.book Page 178 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
178
Poistky a žiarovky
Č.
Spotrebič
Ampéry
13
Brzdové svetlá
10
14
Vnútorné osvetlenie, centrálne zamykanie, vnútorné
osvetlenie (bez centrálneho zamykania)
10
15
Prístrojový panel, snímač uhla natočenia volantu, spätné
zrkadlá
5
16
Klimatizácia
10
17
Vyhrievanie trysiek ostrekovačov
Denné svietenie
5
30
18
Diaľkové svetlo pravé
10
19
Diaľkové svetlo ľavé
10
20
Stretávacie svetlo pravé, výškové nastavenie svetiel
15
21
Stretávacie svetlo ľavé
15
Č.
Spotrebič
Ampéry
34
Zážihový motor: riadiaca jednotka
Vznetový motor: riadiaca jednotka
10
10
35
Zásuvka na pripojenie prívesu, zásuvka v batožinovom
priestore
30
36
Hmlové svetlomety
15
37
Zážihový motor: riadiaca jednotka
Vznetový motor: riadiaca jednotka
20
5
38
Osvetlenie batožinového priestoru, centrálne zamykanie,
vnútorné osvetlenie
15
39
Varovné svetlá
15
40
Húkačka
20
41
Zapaľovač
15
42
Autorádio, telefón
15
43
Zážihový motor: riadiaca jednotka
Vznetový motor: riadiaca jednotka
10
10
44
Vyhrievanie sedadiel
15
22
Parkovacie svetlo pravé
5
23
Parkovacie svetlo ľavé
5
24
Predné stierače, motorček ostrekovača
20
25
Ventilátor kúrenia, klimatizácia, Climatronic
25
26
Vyhrievanie skla veka batožinového priestoru
25
27
Zadný stierač
15
28
Palivové čerpadlo
15
29
Riadiaca jednotka: zážihový motor
Riadiaca jednotka: vznetový motor
15
10
30
Elektricky ovládané strešné okno
20
31
Neobsadené
32
Zážihový motor - vstrekovacie ventily
Vznetový motor - vstrekovacie čerpadlo, riadiaca jednotka
10
30
Pred výmenou žiarovky treba najprv vypnúť príslušné osvetlenie.
33
Ostrekovače predných svetiel
20
Poškodené žiarovky nahraďte žiarovkami rovnakého typu. Označenie žiarovky nájdete
na objímke, resp. na jej kovovej pätici.
a)
Spotrebiče, napr. rádio, ktoré môžete ovládať po vypnutí zapaľovania až dovtedy, kým nevytiahnete kľúč zo spínacej skrinky.
El. nastaviteľné sedadlá sú istené automatickými poistkami, ktoré sa niekoľko sekúnd
po odstránení preťaženia opäť automaticky zapnú.
Žiarovky
Výmena žiaroviek
s3lo.5.book Page 179 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Poistky a žiarovky
Výmena niektorých žiaroviek sa nedá vykonávať svojpomocou, ale vyžaduje odborné
znalosti. Kvôli prístupu k žiarovkám totiž treba pred ich výmenou demontovať iné časti
vozidla. To platí predovšetkým pre žiarovky, ktoré sú prístupné iba z motorového priestoru.
Preto odporúčame vykonávať výmenu týchto žiaroviek v odborných servisoch, alebo
si v núdzi vyžiadať odbornú pomoc.
Pamätajte na to, že motorový priestor je nebezpečná zóna  strana 146.
Odporúčame, aby ste mali vo vozidle stále škatuľku s náhradnými žiarovkami.
Náhradné žiarovky môžete zakúpiť zo sortimentu Škoda originálneho príslušenstva,
resp. v odbornom servise 8) .
Zadné skupinové svetlá
Žiarovka (Octavia)
Žiarovka (Combi)
Spätný svetlomet
P21W
P21W
Smerové svetlá
PY21W
PY21W
Brzdové svetlá
P21W
P21/5W
Obrysové svetlá
P21/4W
P21/5W
Hmlové svetlomety
P21/4W
P21W
Žiarovka (Octavia)
Žiarovka (Combi)
WY5W
WY5W
W5W
W5W
Ostatné
Priestor na žiarovky je v boxe v rezervnom kolese*.
Bočné smerové svetlá
Vozidlá so xenónovými výbojkami
Osvetlenie evidenčného čísla
Vo vozidlách so xenónovými výbojkami vykonáva výmenu žiarovky stretávacieho,
obrysového a diaľkového svetla odborný servis.
3. Brzdové svetlo
Prehľad žiaroviek
Predné svetlomety
Halogénové svetlomety
Xenónové svetlomety
Stretávacie svetlá
H4
D2S
Diaľkové svetlo
H4
H1
Obrysové svetlá
W5W
Smerové svetlá
PY21W
Hmlové svetlomety
W2, 3W
LED
Vnútorné osvetlenie
C10W
C10W
svetlo na čítanie
W5W
W5W
Osvetlenie batožinového
priestoru
C5W
C10W
osvetlenie odkladacej
schránky
C3W
C3W
osvetlenie vnútorného
zrkadla
W2, 3W
W2, 3W
H3

POZOR!
Žiarovky H4 a H1 sú pod tlakom a môžu pri výmene explodovať - nebezpečenstvo poranenia!


Pri výmene odporúčame použiť rukavice a ochranné okuliare.
S vysokonapäťovými časťami plynových výbojok* (xenónové svetlá) sa
musí zaobchádzať odborne, preto s nimi vôbec nemanipulujte - nebezpečenstvo ohrozenia života!
8)
V niektorých krajinách je škatuľka s náhradnými žiarovkami súčasťou základného vybavenia.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
179
s3lo.5.book Page 180 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
180
Poistky a žiarovky
Predné obrysové svetlo
Varovanie!
Nedotýkajte sa holou rukou skla halogénovej žiarovky (aj najmenšie znečistenie
znižuje životnosť žiarovky). Používajte čistú handričku, papierovú servítku a pod.
Upozornenie
V tomto návode na obsluhu je opísaná iba výmena žiaroviek, pri výmene ktorých sa
nepredpokladá vážnejšia komplikácia. Výmenu ostatných žiaroviek vykonáva odborný
servis.
Hlavný svetlomet s krycím viečkom
Obr. 175 Výmena žiarovky
obrysového svetla
Výmena žiarovky obrysového svetla
– Vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
– Otvorte veko motorového priestoru.
– Dajte dole krycie viečko svetlometu.
– Zo svetlometu vytiahnite objímku so žiarovkou obrysového svetla  obr. 175.
Obr. 174 Demontáž krycieho
viečka
Pred výmenou žiarovky stretávacieho a diaľkového svetla alebo žiarovky obrysového
svetla dajte dolu ochranné krycie viečko zo zadnej časti svetlometu.
Demontáž krycieho viečka
– Vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
– Otvorte veko motorového priestoru.
– Odtlačte pružnú poistku od viečka a vyklopte ju v smere šípky  obr. 174.
– Dajte dole krycie viečko svetlometu vysunutím ku stredu vozidla.
Montáž vykonajte v obrátenom poradí.
– Chybnú žiarovku vytiahnite z objímky a nasaďte novú žiarovku.
– Do svetlometu zasuňte objímku s vymenenou žiarovkou.
– Nasaďte krycie viečko svetlometu.
s3lo.5.book Page 181 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Poistky a žiarovky
Diaľkové a stretávacie svetlo
Hmlové svetlomety*
Obr. 176 Výmena žiaroviek
diaľkového a stretávacieho
svetla
Obr. 177 Výmena žiaroviek
svetlometu do hmly
Výmena žiarovky diaľkového a stretávacieho svetla
Výmena žiaroviek svetlometu do hmly
– Vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
– Vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
– Otvorte veko motorového priestoru.
– Otvorte veko motorového priestoru.
– Dajte dole krycie viečko svetlometu.
– Krycie plastové viečko svetlometu otočte na stred vozidla a potom ho dajte dole.
B a odpojte svorkovnicu A
A .
– Pridržte pružné drôtené očko A
B .
– Rozpojte konektor A
B vyháknite stlačením smerom k žiarovke a odklopte
– Pružné drôtené očko A
v smere šípky.
A vyháknite zo zárezov telesa svetlometu a sklopte.
– Pružné drôtené očká A
1 a nasaďte novú tak, aby fixačné výstupky na pätici žiarovky
– Vytiahnite žiarovku A
zapadli do drážok svetlometu.
– Pružné drôtené očko preklopte cez objímku a zatlačte ho dopredu, kým nezapadne do držiaku.
– Spojte konektor.
– Vytiahnite halogénovú žiarovku aj s vodičom. Nasaďte novú žiarovku tak, aby
fixačné výstupky svetlometu zapadli do zodpovedajúcich zárezov pätice žiarovky.
– Pružné drôtené očká preklopte cez päticu žiarovky. Očko stlačte a upevnite do
zárezov.
– Spojte konektor.
– Nasaďte krycie plastové viečko.
– Nasaďte krycie viečko svetlometu.
Upozornenie
Upozornenie
Po výmene žiarovky nechajte skontrolovať nastavenie svetlometov v odbornom
servise.
Ovládanie
Bezpečnosť
181
Pokyny na jazdu
Po výmene žiarovky nechajte skontrolovať nastavenie svetlometov v odbornom
servise.
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 182 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
182
Poistky a žiarovky
Predné smerové svetlo
Zadné skupinové svetlá (Octavia)
Obr. 178 Demontáž žiarovky
predného smerového svetla
Obr. 179 Batožinový priestor:
držiak žiaroviek
Výmena žiarovky predného smerového svetla
Výmena žiaroviek v držiaku
– Vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
– Vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
– Otvorte veko motorového priestoru.
– Otvorte veko batožinového priestoru.
1 .
– Vyskrutkujte skrutku A
– Odhrňte koberec.
– Svietidlo vysuňte v smere šípky  obr. 178.
– Odtlačte pružné jazýčky v smere šípok  obr. 179 a držiak žiaroviek vytiahnite.
– Objímku so žiarovkou pootočte doľava a vytiahnite ju.
– Chybnú žiarovku zatlačte do objímky, pootočte doľava a vytiahnite.
– Chybnú žiarovku zatlačte do objímky, pootočte doľava a vytiahnite.
– Nasaďte novú žiarovku a pootočte na doraz doprava.
– Zasuňte do objímky novú žiarovku a pootočte ju na doraz doprava.
– Držiak žiaroviek nasaďte naspäť, pružné jazýčky musia zaklapnúť.
– Objímku so žiarovkou nasaďte do telesa smerového svetla a pootočte na doraz
doprava.
– Koberec upravte.
– Teleso smerového svetla zasuňte späť tak, aby vodiace jazýčky svietidla zapadli do
strmeňov hlavného svetlometu.
1 zaskrutkujte.
– Skrutku A
s3lo.5.book Page 183 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Poistky a žiarovky
Zadné skupinové svetlá (Combi)
Osvetlenie evidenčného čísla
Obr. 180 Batožinový priestor:
držiak žiaroviek
Obr. 181 Osvetlenie evidenčného čísla: výmena žiarovky
Výmena žiaroviek v držiaku
Výmena žiaroviek na osvetlenie evidenčného čísla
– Vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
– Vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
– Otvorte veko batožinového priestoru.
– Otvorte veko batožinového priestoru a odskrutkujte sklo svietidla.
– Otvorte príslušnú odkladaciu schránku v batožinovom priestore.
– Chybnú žiarovku vytiahnite z držiaka a nasaďte novú.
– Odtlačte pružný jazýček v smere šípky  obr. 180 a vytiahnite držiak žiaroviek.
– Sklo svietidla nasaďte naspäť a zatlačte až na doraz, pozor na správnu polohu
tesniacej gumy.
– Chybnú žiarovku zatlačte do objímky, pootočte doľava a vytiahnite.
– Nasaďte novú žiarovku a pootočte na doraz doprava.
– Sklo svietidla jemne priskrutkujte.
– Držiak žiaroviek nasaďte naspäť, plastový jazýček musí zaklapnúť.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
183
s3lo.5.book Page 184 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
184
Poistky a žiarovky
s3lo.5.book Page 185 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Technické údaje
185
Technické údaje
Technické údaje
Všeobecné pokyny
Identifikačné údaje
Údaje uvedené v úradných dokladoch vozidla majú prednosť pred údajmi uvedenými
v návode na obsluhu. Typ motora, ktorým je vaše vozidlo vybavené, môžete zistiť
z dokumentácie vozidla alebo v odbornom servise.
Použité skratky
Skratka
kW
1/min
Nm
CO2 v g/km
Význam
kilowatt, jednotka výkonu motora
otáčky motora za minútu
newtonmeter, jednotka krútiaceho momentu motora
produkované množstvo oxidu uhličitého v gramoch na kilometer
jazdy
M5
päťstupňová mechanická prevodovka
PD
motor so združenými vstrekovačmi
Obr. 182 Dátový štítok
Dátový štítok
Dátový štítok  obr. 182 je umiestnený na podlahe batožinového priestoru a je tiež
nalepený v servisnej knižke.
Štítok obsahuje tieto údaje.
Jazdné vlastnosti
Jazdné vlastnosti vozidla sú uvedené bez použitia výbav znižujúcich výkon vozidla, ako
napr. klimatizácia.
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Typ vozidla
Kód prevodovky / lak / interiér / výkon motora / kód motora
Čiastočný opis vozidla
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Hmotnosti
V závislosti od rozsahu mimoriadnych výbav sa znižuje hmotnosť užitočného nákladu.
Hodnota pohotovostnej hmotnosti sa uvádza s palivovou nádržou naplnenou na 90
%. V uvedenej hodnote sa započítava takisto 75 kg ako hmotnosť vodiča.
Ovládanie
1
A
2
A
3
A
4
A
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Identifikačné číslo vozidla - VIN (číslo karosérie) je vyrazené v motorovom priestore
vpravo na kryte tlmiacej jednotky. Toto číslo sa nachádza aj na štítku pod čelným sklom
v ľavom rohu dole (spolu s čiarovým kódom VIN).
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
s3lo.5.book Page 186 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
186
Technické údaje
Označenie motora
Označenie motora je vyrazené na motorovom bloku.
Typový (výrobný) štítok
Je umiestnený vľavo v motorovom priestore pred krytom pružiacej jednotky.
Homologačný štítok
Je umiestnený na prednom nosnom plechu zámku veka motorového priestoru.
Vozidlá pre určité krajiny homologačný štítok nemajú.
Štítky na kryte palivovej nádrže
Štítky sú umiestnené na vnútornej strane krytu hrdla palivovej nádrže. Obsahujú nasledujúce informácie:



predpísaný druh paliva;
rozmery pneumatík;
tlaky v pneumatikách.
Spotreba paliva podľa predpisov ECE a smerníc EU
V závislosti od rozsahu mimoriadnej výbavy, spôsobu jazdy, dopravnej situácii, poveternostných vplyvoch a stave vozidla môžu byť pri použití vozidla v praxi zistené
hodnoty spotreby paliva odlišné od uvedených hodnôt.
Mestská prevádzka
Meranie spotreby v mestskej prevádzke začína naštartovaním studeného motora.
Potom sa simuluje bežná mestská prevádzka.
Mimomestská prevádzka
Pri meraní spotreby v mimomestskej prevádzke vozidlo niekoľkokrát zrýchľuje na
všetkých rýchlostných stupňoch a brzdí tak, ako je to bežné v každodennej prevádzke.
Rýchlosť jazdy sa mení v rozsahu 0 až 120 km/h.
Kombinovaná prevádzka
Hodnota spotreby v kombinovanej prevádzke sa skladá z 37 % z hodnoty pre mestskú
prevádzku a z 63 % z hodnoty pre mimomestskú prevádzku.
s3lo.5.book Page 187 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Technické údaje
Celkové rozmery
Celkové rozmery (v mm)
OCTAVIA
COMBI
Dĺžka
4507
4513
Šírka
1731
1731
Šírka vrátane zrkadiel
1984
1984
1431/1455a)
1457/1481a)
2512
2512
1513/1494
1513/1494
134
134
Výška
Rázvor náprav
Rozchod kolies vpredu / vzadu
Svetlá výška
a)
Hodnota zodpovedá stavu s paketom pre zlé cesty.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
187
s3lo.5.book Page 188 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
188
Technické údaje
1,4 l/55 kW - EU4
Motor
Výkon
kW pri 1/min
55/5000
Najvyšší krútiaci moment
Nm pri 1/min
126/3800
cm3
1389
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
Počet valcov
4
Zdvihový objem
Jazdné vlastnosti
Maximálna rýchlosť
km/h
171
171
S
15,3
15,5
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
Spotreba mesto
9,1
9,1
Spotreba mimo mesta
5,4
5,4
Zrýchlenie 0 - 100 km/h
Spotreba paliva (v l/100 km) a emisné hodnoty CO2 (v g/km)
Spotreba - kombinácia
6,8
6,8
Emisie CO2 - kombinácia
163
163
s3lo.5.book Page 189 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Technické údaje
Objemy kvapalín (v litroch)
Objem palivovej nádrže/z toho rezerva
55/7
Nádržka ostrekovačov okien/s ostrekovačmi svetlometov
3/5,5
Motorový oleja)
3,2
Chladiaci systém vozidla
5,5
a)
Náplň oleja s výmenou olejového filtra. Hladina náplne sa musí počas plnenia kontrolovať - pozri Návod na obsluhu.
Hmotnosti (v kg)
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
Celková dovolená hmotnosť
1750
1770
Pohotovostná hmotnosť
1230
1245
Užitočný náklad
520
525
Užitočná hmotnosť pri použití ťažného zariadenia
470
475
Prípustné zaťaženie prednej nápravy
1000
1000
Prípustné zaťaženie zadnej nápravy
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu
990
1000
850a)/850b)
850a) /850b)
500
500
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu
a)
b)
Pre stúpanie do 12 %.
Iba pre špecifické krajiny a pri stúpaní do 8 %.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
189
s3lo.5.book Page 190 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
190
Technické údaje
1,6 l/75 kW - EU4/EU2 DDK
Motor
Výkon
kW pri 1/min
75/5600
Najvyšší krútiaci moment
Nm pri 1/min
148/3800
cm3
1595
Počet valcov
4
Zdvihový objem
Jazdné vlastnosti
OCTAVIA - M5
Maximálna rýchlosť
COMBI - M5
km/h
190
190
S
11,8
11,9
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
Spotreba mesto
9,9
9,9
Spotreba mimo mesta
5,5
5,5
Zrýchlenie 0 - 100 km/h
Spotreba paliva (v l/100 km) a emisné hodnoty CO2 (v g/km)
Spotreba - kombinácia
7,1
7,1
Emisie CO2 - kombinácia
169
169
s3lo.5.book Page 191 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Technické údaje
Objemy kvapalín (v litroch)
Objem palivovej nádrže/z toho rezerva
55/7
Nádržka ostrekovačov okien/s ostrekovačmi svetlometov
3/5,5
Motorový oleja)
4,5
Chladiaci systém vozidla
7,0
a)
Náplň oleja s výmenou olejového filtra. Hladina náplne sa musí počas plnenia kontrolovať - pozri Návod na obsluhu.
Hmotnosti (v kg)
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
Celková dovolená hmotnosť
1790
1805
Pohotovostná hmotnosť
1260
1275
Užitočný náklad
530
530
Užitočná hmotnosť pri použití ťažného zariadenia
470
470
Prípustné zaťaženie prednej nápravy
1000
1000
Prípustné zaťaženie zadnej nápravy
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu
a)
b)
990
1000
1200a)/1400b)
1200a) /1400b)
500
500
Pre stúpanie do 12 %.
Iba pre špecifické krajiny a pri stúpaní do 8 %.
1,8 l/110 kW - EU4/EU3D
Motor
Výkon
kW pri 1/min
110/5700
Najvyšší krútiaci moment
Nm pri 1/min
210/1750-4600
cm3
1781
Počet valcov
4
Zdvihový objem
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
191
s3lo.5.book Page 192 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
192
Technické údaje
Jazdné vlastnosti
Maximálna rýchlosť
Zrýchlenie 0 - 100 km/h
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
km/h
219
219
S
8,4
8,5
Spotreba paliva (v l/100 km) a emisné hodnoty CO2 (v g/km)
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
EU4
EU3D
EU4
EU3D
Spotreba mesto
10,7
10,9
10,7
10,9
Spotreba mimo mesta
6,2
6,2
6,2
6,3
Spotreba - kombinácia
7,9
7,9
7,9
8,0
Emisie CO2 - kombinácia
189
190
189
192
s3lo.5.book Page 193 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Technické údaje
Objemy kvapalín (v litroch)
Objem palivovej nádrže/z toho rezerva
55/7
Nádržka ostrekovačov okien/s ostrekovačmi svetlometov
3/5,5
Motorový oleja)
4,5
Chladiaci systém vozidla
6,8
a)
Náplň oleja s výmenou olejového filtra. Hladina náplne sa musí počas plnenia kontrolovať - pozri Návod na obsluhu.
Hmotnosti (v kg)
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
Celková dovolená hmotnosť
1845
1865
Pohotovostná hmotnosť
1315
1330
Užitočný náklad
530
535
Užitočná hmotnosť pri použití ťažného zariadenia
470
475
Prípustné zaťaženie prednej nápravy
1000
1000
Prípustné zaťaženie zadnej nápravy
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu
a)
b)
990
1000
1300a)/1500b)
1300a) /1500b)
500
500
Pre stúpanie do 12 %.
Iba pre špecifické krajiny a pri stúpaní do 8 %.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
193
s3lo.5.book Page 194 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
194
Technické údaje
1,9 l/74 kW TDI PD - EU4
Motor
Výkon
kW pri 1/min
74/4000
Najvyšší krútiaci moment
Nm pri 1/min
240/1800
cm3
1896
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
Počet valcov
4
Zdvihový objem
Jazdné vlastnosti
Maximálna rýchlosť
km/h
189
189
S
11,8
11,9
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
Spotreba mesto
6,5
6,5
Spotreba mimo mesta
4,3
4,3
Zrýchlenie 0 - 100 km/h
Spotreba paliva (v l/100 km) a emisné hodnoty CO2 (v g/km)
Spotreba - kombinácia
5,1
5,1
Emisie CO2 - kombinácia
135
135
s3lo.5.book Page 195 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Technické údaje
Objemy kvapalín (v litroch)
Objem palivovej nádrže/z toho rezerva
55/7
Nádržka ostrekovačov okien/s ostrekovačmi svetlometov
3/5,5
Motorový oleja)
4,3
Chladiaci systém vozidla
6,8
a)
Náplň oleja s výmenou olejového filtra. Hladina náplne sa musí počas plnenia kontrolovať - pozri Návod na obsluhu.
Hmotnosti (v kg)
OCTAVIA - M5
COMBI - M5
Celková dovolená hmotnosť
1855
1875
Pohotovostná hmotnosť
1325
1340
Užitočný náklad
530
535
Užitočná hmotnosť pri použití ťažného zariadenia
470
475
Prípustné zaťaženie prednej nápravy
1000
1000
Prípustné zaťaženie zadnej nápravy
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu
a)
b)
990
1000
1300a)/1500b)
1300a) /1500b)
500
500
Pre stúpanie do 12 %.
Iba pre špecifické krajiny a pri stúpaní do 8 %.
Ovládanie
Bezpečnosť
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
195
s3lo.5.book Page 196 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
196
Technické údaje
Octavia - vozidlá kategórie N1
Motor
1,4 l/55 kW - EU4
1,6 l/75 kW - EU4
1,8 l/110 kW - EU4
1,9 l/74 kW TDI PD - EU4
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)
15,5
11,9
8,5
11,9
Celková dovolená hmotnosť
1690
1720
1775
1785
Pohotovostná hmotnosť
1230
1260
1315
1325
Užitočný náklad
460
460
460
460
Užitočná hmotnosť pri použití ťažného zariadenia
410
400
400
400
Octavia Combi - vozidlá kategórie N1
Motor
1,4 l/55 kW - EU4
1,6 l/75 kW - EU4
1,8 l/110 kW - EU4
1,9 l/74 kW TDI PD - EU4
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)
15,5
11,9
8,5
11,9
Celková dovolená hmotnosť
1705
1735
1790
1800
Pohotovostná hmotnosť
1245
1275
1330
1340
Užitočný náklad
460
460
460
460
Užitočná hmotnosť pri použití ťažného zariadenia
410
400
400
400
s3lo.5.book Page 197 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Register
Register
A
Bezpečnostná poistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
aktivácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
bočný airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
čelný airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 153
kontrola hladiny elektrolytu . . . . . . . . . . . . . . . 155
nabíjanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
prevádzka v zime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
výmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Alternátor
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Anténa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Automatické nastavenie sedadla vodiča . . . . . . . . 57
Bezpečnostné pásy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 105
bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
nastavenie výšky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
odopnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
predpínače pásov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
zapnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Bezpečnostné pokyny
motorový priestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Bezpečnostné skrutky kolies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Bezpečnostný pás
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bočný airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Brzda
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ručná brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Brzdová kvapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
B
Brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Brzdový posilňovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Bezpečnosť
Č
Čelný airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Brzdový asistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Ovládanie
Clony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Čerpanie pohonných látok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Autopočítač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Benzín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Climatronic (automatická klimatizácia) . . . . . . . . . . 82
Bezpečnosť detí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
bočný airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Brzdové obloženia
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Batožinový priestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 63
upevňovacie oká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Climatronic
nastavenie teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
recirkulácia vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
rozmrazovanie skiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Automatické umývačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Batéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Centrálne zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
odomykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
C
Celoplošný kryt kolesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
D
Deti a bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Detská poistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Detská sedačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
na sedadle spolujazdca . . . . . . . . . . . . . . . . . .
použiteľnosť detských sedačiek . . . . . . . . . . .
rozdelenie do skupín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
systém ISOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
114
115
117
116
119
Diaľkové ovládanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
synchronizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Diaľkové svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 49
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Digitálne hodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Svojpomoc
Technické údaje
197
s3lo.5.book Page 198 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
198
Register
H
J
Dobíjanie akumulátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Háčiky na šaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Jazda s prívesom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Doplňovanie paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Jazdy do zahraničia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Držiak na lístky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Hladina chladiacej kvapaliny
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Držiak na nápoje
vpredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Hlavová opierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Hĺbka profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Dvere
detská poistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Hmlové svetlá
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
E
EDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Hmlové svetlomety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Hodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hospodárna jazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ekologické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 130
Hrúbka brzdového obloženia
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
El. nastaviteľné vonkajšie zrkadlá . . . . . . . . . . . . . . . 54
Húkačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
El. posuvné a výklopné strešné okno . . . . . . . . . . . . 44
Elektrické ovládanie okien
centrálnym uzamykaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
poruchy funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
spínač vo dverách spolujazdca a v zadných dverách
42
spínače vo dverách vodiča . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Elektronická uzávierka diferenciálu . . . . . . . . . . . 122
Elektronický imobilizér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 34
Elektronický stabilizačný program . . . . . . . . . . . . 121
Elektronický stabilizačný systém (ESP)
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Elektronika motora
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ESP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ch
Chladiaca kvapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
doplnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
I
Imobilizér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Informačný displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Interiér
prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Interval stierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ISOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Jednotlivé otváranie dverí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
K
Katalyzátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Klimatizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
recirkulácia vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kľúče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kolesá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Koleso
rezervné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
výmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Komfortné ovládanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Koncové hmlové svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kontrola hladiny oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Kontrola výfukových plynov
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kontrolné svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Konzervácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Kozmetické zrkadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kryt kolesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Kufor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kúrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ofukovacie otvory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
recirkulácia vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rozmrazovanie skiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
77
79
78
Kvapalina v nádržke ostrekovačov
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
s3lo.5.book Page 199 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Register
L
Nafta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Najazdená vzdialenosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ostrekovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Nakladanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Ostrekovače skiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Lakťová opierka vpredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Náradie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Lakťová opierka vzadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Nastavenie času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Osvetlenie interiéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
vzadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lekárnička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Nastavenie sedadiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 98
elektrické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Osvetlenie prístrojov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Nastavenie sklonu svetiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Otvorenie dverí
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Leštenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
M
Mechanická prevodovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Mierka oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Miesta pre uchytenie zdviháka . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Množstvo chladiacej kvapaliny
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Mobilný telefón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Nastavenie teploty
kúrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Nastavenie volantu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Nastavenie výšky pásov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Núdzové koleso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
O
Motor
štartovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Obrysové svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Motorový olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
doplnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
výmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Odkladacie priestory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Odkladacia schránka
osvetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Otáčkomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládanie okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
P
Palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
benzín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
motorová nafta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
ukazovateľ zásoby paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Palubné náradie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Palubný počítač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pamäte palubného počítača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Odnímateľné ťažné zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Parkovacie svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Odomykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
centrálne zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
diaľkové ovládanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Parkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Pás
Odstránenie námrazy z okien . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pasívna bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Ochrana podvozka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Pásy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
N
Okná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
odstránenie námrazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pedále . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Nabíjanie akumulátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Nádržka ostrekovačov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Opierka hlavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Motorový priestor
bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Ovládanie
Bezpečnosť
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
zimné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Počítač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Počítadlo najazdenej vzdialenosti . . . . . . . . . . . . . . 17
Pochrómované diely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
199
s3lo.5.book Page 200 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
200
Register
Poistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
R
Ráfy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Spätné zrkadlo
vnútorné zrkadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
vonkajšie zrkadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Pomoc pri štartovaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Regulácia preklzávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Spínacia skrinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Popolníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Regulácia preklzávania (ASR)
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Spínač centrálneho zamykania . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pomoc pri parkovaní
vzadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Posilňovač bŕzd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Poškodenie laku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Rezerva paliva
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Spínače vo dverách vodiča
elektrické ovládanie okien . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Rezervné koleso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Spotreba paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
úspora energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Predpínače pásov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rozmrazenie zadného skla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Správna poloha sedadiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Prehľad
interiér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozmrazovanie zadného skla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Stabilizačný systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Roztláčanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Stav vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prehľad motorového priestoru . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ručná brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Preprava detí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ručné umývanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Stieracie lišty
výmena stieracích líšt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Prestavenie / prelepenie svetlometov . . . . . . . . . 131
Ručné zaraďovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Stierače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Prevádzka v zime
akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
motorová nafta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
odstránenie námrazy z okien . . . . . . . . . . . . . 137
Rýchlomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Strešné okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Pred každou jazdou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Predchádzanie škodám na vozidle . . . . . . . . . . . . 131
Prevodovka
mechanická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Priečinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Prístrojový panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Príves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
pokyny na prevádzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Protiblokovací systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Protiblokovací systém (ABS)
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prvých 1 500 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
S
Sedadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Servisný ukazovateľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Schránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Sklá
odstránenie námrazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Skrutky kolies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Slnečné clony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Smerové svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Smerovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Snehové reťaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Strešný nosič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Strešný nosič batožiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Stretávacie svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Svetelná húkačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Svetlá
kontrolné svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
nastavenie sklonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
prestavenie / prelepenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
výmena žiaroviek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
zapnutie a vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Svetlomety
hmlové svetlomety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Systém airbagov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Systém ISOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
s3lo.5.book Page 201 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Register
Systém vlastnej kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ukazovatele smeru jazdy
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vonkajšie zrkadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok . . . . 18
Výfukové plyny
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny . . . . . . . . . 16
Vyhrievanie dýz ostrekovačov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ukazovateľ zásoby paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vyhrievanie sedadiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Umývacia automatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vyhrievanie vonkajších zrkadiel . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Umývanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
vysokotlakovým zariadením . . . . . . . . . . . . . . . 136
Vyhrievanie zadného skla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Umývanie vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Výmena kolesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Výmena oleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
T
Upevňovacia sieť
Combi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Octavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tachometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Upevňovacie oká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Výmena žiaroviek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Š
Šetrenie elektrickou energiou . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Štartovanie motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
po úplnom vyprázdnení nádrže . . . . . . . . . . . .
vznetové motory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zážihové motory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
89
89
89
Štartovanie motora s cudzou pomocou . . . . . . . . 172
Tankovanie pohonných látok . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Telefón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Teplota
vonkajšia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Teplota chladiacej kvapaliny/Hladina chladiacej kvapaliny
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tlmené svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Varovné svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vysielacie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Varovné symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Výstražný trojuholník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Varovné zariadenie proti odcudzeniu . . . . . . . . . . . 40
Vysvetlivky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Veko batožinového priestoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
osvetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vzduchové vaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Vypnutie motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Veko motorového priestoru . . . . . . . . . . . . . . . 14, 145
Ťažné zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Vlečenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
U
Vnútorné osvetlenie
batožinový priestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
vpredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Viacfunkčný ukazovateľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ukazovatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ukazovatele smeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ovládanie
Bezpečnosť
Výmena stieracích líšt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vypnutie airbagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Ventilátor chladiča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Údržba vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Výmena poistiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
V
Ť
Údržba kože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Výklopné strešné okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vnútorné osvetlenie vozidla
vzadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vnútorné zrkadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Výstražné svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vznetové motory
štartovanie motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
X
Xenónové svetlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Z
Zábeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Zabezpečovacie zariadenie proti naštartovaniu
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vonkajšia teplota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pokyny na jazdu
Prevádzkové pokyny
Svojpomoc
Technické údaje
201
s3lo.5.book Page 202 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
202
Register
Zadné sklo
vyhrievanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zahraničie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Zámena kolies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35
centrálne zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
diaľkové ovládanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zamykanie a odomykanie zvnútra . . . . . . . . . . . . . . 37
Zapaľovač cigariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zapaľovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Zaparkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Zapnutie a vypnutie svetiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zapnutie bezpečnostných pásov . . . . . . . . . . . . . . 103
Zaraďovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Zariadenie na udržiavanie rýchlosti . . . . . . . . . . . . . 92
Zážihové motory
štartovanie motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Zdvihák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165, 170
Zimné pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Ž
Žeravenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Žiarovky
kontrolné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Životné prostredie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
s3lo.5.book Page 204 Friday, April 23, 2010 11:20 AM
Spoločnosť Škoda Auto neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov.
Majte, prosím, pochopenie pre to, že kedykoľvek môžu nastať zmeny vo forme, vybavení a technike dodávaných vozidiel. Údaje o objeme dodávok, o vzhľade, výkonoch,
rozmeroch, hmotnostiach, spotrebe paliva, normách a funkciách vozidla zodpovedajú
poznatkom v čase redakčnej uzávierky. Niektoré výbavy sa možno budú dodávať až
neskoršie (informácie podajú miestni autorizovaní servisní partneri Škoda) alebo sa
budú ponúkať iba na určitých trhoch. Na základe údajov, obrázkov a opisov v tomto
návode sa preto nedajú zakladať žiadne nároky.
Tlač, rozmnožovanie, prekladanie, či iné použitie tohto diela alebo jeho súčastí, nie sú
bez písomného súhlasu spoločnosti Škoda Auto dovolené.
Všetky majetkové práva k tomuto dielu vyplývajúce z predpisov autorského práva
vykonáva výlučne Škoda Auto.
Zmeny tohto diela sú vyhradené.
Vydal: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2010
SIMPLY CLE VER
ŠkodaServis
ŠkodaOriginálne dielce
ŠkodaOriginálne príslušenstvo
Aj vy môžete pomôcť životnému prostrediu !
Spotreba Vášho vozidla Škoda, a tým aj obsah škodlivých splodín vo
výfukových plynoch sú v rozhodujúcej miere dané spôsobom Vašej jazdy.
Hlučnosť vozidla a jeho opotrebenie závisí na spôsobe, akým s vozidlom
zaobchádzate.
O tom, ako používať Vaše vozidlo Škoda s čo najväčším ohl´adom na životné
prostredie a pritom jazdiť úsporne, sa dočítate v tomto Návode na obsluhu.
Okrem toho venujte, prosím, pozornosť tým častiam návodu, ktoré sú
označené .
Spolupracujte s nami - v prospech životného prostredia.
www.skoda-auto.com
Návod k obsluze
Octavia Tour slovensky 05.10
S63.5610.35.76
1U0 012 003 NF
Download

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD NA OBSLUHU