SIMPLY CLEVER
ŠKODA Superb
Návod na obsluhu
Usporiadanie tohto návodu na obsluhu
(vysvetlivky)
Tento návod na obsluhu je členený podľa presných pravidiel tak, aby vám uľahčil vyhľadávanie a čerpanie potrebných informácií.
Členenie kapitol, obsahu a vecného registra
Text návodu je rozdelený do relatívne krátkych odsekov, ktoré sú prehľadne spojené do jednotlivých kapitol. Aktuálna kapitola je uvedená vždy na dolnom okraji pravej stránky.
Obsah, členený podľa kapitol a podrobný Vecný register na konci Návodu na obsluhu vám pomôžu rýchlo nájsť požadovanú informáciu.
Smerové označenia v texte
Všetky údaje ako „vľavo“, „vpravo“, „vpredu“, „vzadu“ sa vzťahujú na smer jazdy.
Jednotky
Hodnoty sa uvádzajú v metrických jednotkách.
Vysvetlenie symbolov

Označuje odkaz na dôležité informácie a bezpečnostné pokyny v rámci kapitoly.

Označuje koniec odseku.

Označuje pokračovanie odseku na nasledujúcej strane.

Označuje situácie, pri ktorých sa musí vozidlo čo najskôr zastaviť.
®
Označuje registrovanú ochrannú známku.

Označuje zobrazenie na informačnom displeji.

Označuje zobrazenie na segmentovom displeji.
Poznámky
POZOR
Najdôležitejšie poznámky sú uvedené slovom POZOR. Poznámky s nadpisom
POZOR vás upozorňujú na vážne nebezpečenstvo nehody, resp. poranenia.
DÔLEŽITÉ
Poznámka s nadpisom Upozornenie vás upozorňuje na možné poškodenia vášho
vozidla (napr. porucha na prevodovke) alebo na všeobecné nebezpečenstvo nehody.
Poznámka pre životné prostredie
Poznámka s nadpisom Životné prostredie vás upozorňuje na potrebu ochrany životného prostredia. Takto označené sú napríklad rady na zníženie spotreby paliva.
Upozornenie
Normálna poznámka vás upozorňuje na dôležité informácie týkajúce sa prevádzkovania vášho vozidla.
Predslov
Rozhodli ste sa pre automobil ŠKODA, srdečne vám ďakujeme za vašu dôveru.
Získali ste vozidlo s najmodernejšou technikou a rozsiahlym vybavením. Pozorne si, prosím, prečítajte tento
návod na obsluhu, pretože postup v súlade s týmto návodom je predpokladom správneho používania vozidla.
Ak budete mať otázky ohľadom vášho vozidla, obráťte sa na partnera ŠKODA.
Prajeme vám veľa radosti s vaším vozidlom ŠKODA a vždy šťastnú cestu.
Vaša ŠKODA AUTO a.s. (Ďalej len ŠKODA, resp. výrobca)

Dokumentácia vozidla
V dokumentácii vášho vozidla nájdete okrem tohto „Návodu na obsluhu“, aj „Servisnú knižku“ a brožúru „Pomoc na cestách“.
Okrem uvedenej dokumentácie bude dokumentácia vášho vozidla podľa jeho typu
a výbavy doplnená ďalšími návodmi a dodatkami (ako je napr. návod na obsluhu
autorádia).
Ak bude niektorý z uvedených dokumentov chýbať, obráťte sa na partnera
ŠKODA.
Používané termíny
V dokumentácii vozidla sa používajú nasledujúce termíny, ktoré sa týkajú poskytovania služieb vášho vozidla.
› „Odborný servis“ - prevádzka, ktorá zabezpečuje odborné vykonávanie servisných prác pre vozidlá značky ŠKODA
› „Servisný partner ŠKODA“ - spoločnosť, ktorá je oprávnená podľa zmluvy spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. vykonávať servisné práce na vozidlách ŠKODA
› „Partner ŠKODA“ - podnikateľ, ktorý je spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s. oprávnený predávať výrobky značky ŠKODA alebo vykonať servis, poprípade vykonávať
tieto činnosti súbežne
Návod na obsluhu
V tomto návode na obsluhu sú opísané všetky možné varianty výbavy bez toho,
aby boli označené ako mimoriadna výbava, variant modelu alebo výbava špecifická pre určitú krajinu.
Preto nemusia byť vo vašom vozidle k dispozícii všetky komponenty výbavy,
ktoré sú opísané v tomto návode na obsluhu.
Rozsah vybavenia vášho vozidla sa vzťahuje na vašu kúpnu zmluvu k vozidlu. Viac
informácií je k dispozícii u partnera ŠKODA, u ktorého ste si vozidlo zakúpili.
Vyobrazenia sa môžu v nepodstatných detailoch líšiť od modelu vášho vozidla
a sú chápané iba ako všeobecné informácie.
Servisná knižka:
› obsahuje údaje o vozidle vrátane údajov o vykonaných servisných prácach;
› je určená ako potvrdenie o vykonávaní servisných prehliadok;
› je určená na záznamy ohľadom záruky mobility (platí iba pre niektoré krajiny);
› slúži ako doklad zo strany partnera ŠKODA, u ktorého bolo vozidlo zakúpené.
Servisnú knižku preto, prosím, predložte vždy, keď prídete s vaším vozidlom do
odborného servisu.
V prípade straty alebo poškodenia vašej servisnej knižky sa, prosím, obráťte na
odborný servis, ktorý vykonáva pravidelnú údržbu vášho vozidla. Vyžiadajte si tu
duplikát, do ktorého vám odborný servis podľa svojich záznamov spätne potvrdí
vykonané údržby vozidla.
Brožúra „Pomoc na cestách“
Brožúra „Pomoc na cestách“ obsahuje najdôležitejšie núdzové telefónne čísla a
kontaktné adresy partnerov ŠKODA v jednotlivých krajinách.
Obsah
Použité skratky
Obsluha
Interiér
Prehľad
7
6
Ukazovatele a kontrolné svetlá
Prístrojový panel
Kontrolné svetlá
8
8
13
Informačný systém
Informačný systém vodiča
Údaje o jazde (multifunkčný ukazovateľ)
MAXI DOT (informačný displej)
21
21
21
25
Odomykanie a zamykanie
Odomykanie a zamykanie
KESSY
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
Veko batožinového priestoru
Elektrické veko batožinového priestoru (Superb
Combi)
Elektrické ovládanie okien
Elektrické posuvné a výklopné strešné okno
Panoramatická posuvná strecha (Superb
Combi)
28
28
33
34
35
Svetlá a viditeľnosť
Svetlá
Vnútorné svetlá
Svetlo batožinového priestoru (Combi)
Viditeľnosť
Stierače a ostrekovače
Spätné zrkadlá
38
41
43
45
48
48
53
56
57
59
61
Sedadlá a praktická výbava
Nastavenie sedadiel
Funkcie sedadla
Praktická výbava
Batožinový priestor
Variabilná podlaha v batožinovom priestore
Vyťahovacia variabilná podlaha batožinového
priestoru s hliníkovými lištami a upevňovacími
prvkami (Superb Combi)
Sieťová medzistena (Superb Combi)
Strešný nosič
64
64
68
71
81
87
Asistenčné systémy
Systémy na podporu brzdenia
Pomoc pri parkovaní
Parkovací asistent
Tempomat
ŠTART-STOP
Rozpoznávanie únavy (odporúčanie prestávky)
145
145
147
149
153
154
156
88
91
92
Jazda s prívesom
Ťažné zariadenie
Príves
158
158
161
Klimatizácia
Kúrenie, vetranie a chladenie
Klimatizácia (manuálna klimatizácia)
Climatronic (automatická klimatizácia)
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetranie)
94
94
96
99
102
Bezpečnosť
Komunikácia a multimédiá
Všeobecné informácie
Univerzálna príprava pre telefón GSM II
Univerzálna príprava pre telefón GSM III
WLAN
Ovládanie hlasom
Multimédiá
106
106
109
112
116
118
122
Jazda
Rozbehnutie a jazda
Riadenie
Motor naštartujte a vypnite kľúčikom
Motor naštartujte a vypnite - KESSY
Brzdy
Manuálne radenie a pedále
Automatická prevodovka
Zábeh
Hospodárna jazda a ekológia
Predchádzanie škodám na vozidle
Jazda v zahraničí
126
126
127
129
132
134
134
138
138
142
143
Pasívna bezpečnosť
Všeobecné pokyny
Správna poloha sedadiel
165
165
166
Bezpečnostné pásy
Použitie bezpečnostných pásov
Navíjacie automatiky pásov a napínače pásov
169
169
172
Systém airbagov
Opis systému airbagov
Prehľad airbagov
Vypnutie airbagov
173
173
174
178
Bezpečná preprava detí
Detská sedačka
Upevňovacie systémy
180
180
182
Prevádzkové pokyny
Údržba a čistenie vozidla
Umývanie vozidla
Údržba vozidla zvonku
Údržba vnútorného priestoru
Úpravy, opravy a technické zmeny
185
185
186
190
192
Obsah
3
Kontrola a doplňovanie
Palivo
Motorový priestor
Motorový olej
Chladiaca kvapalina
Brzdová kvapalina
Akumulátor vozidla
195
195
197
200
203
204
205
Kolesá
Disky a pneumatiky
Zimná prevádzka
210
210
216
Svojpomoc
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
Výbava pre prípad núdze
Výmena kolesa
Oprava pneumatiky
Pomoc pri štartovaní
Vlečenie vozidla
rádiové diaľkové ovládanie
Núdzové odomknutie/zamknutie
Núdzové ovládanie posuvného/výklopného
strešného okna
Výmena stieracích líšt
217
217
218
222
224
226
228
229
Poistky a žiarovky
Poistky
Žiarovky
233
233
237
231
232
Technické údaje
Technické údaje
Údaje o vozidle
Register
4
Obsah
242
242
Použité skratky
Skratka
Význam
1/min
Otáčky motora za minútu
ABS
Protiblokovací systém
AF
Viacúčelové vozidlá
AFS
Adaptívne predné svetlomety
AG
Automatická prevodovka
Skratka
Remote SIM Access Profile - Diaľkový prenos dát SIM
SSP
simple security pairing - pripojenie dvoch zariadení pomocou
profilu Bluetooth®
TDI CR
Preplňovaný vznetový motor a systém vstrekovania paliva
common-rail
TDI PD
Preplňovaný vznetový motor a systém vstrekovania paliva čerpadlo-dýza
TSI
APN
Názov prístupového bodu - názov prístupového bodu pre bezdrôtové pripojenie
UMTS
ASR
Kontrola trakcie
WLAN
CO2 v g/km
Produkované množstvo oxidu uhličitého v gramoch na prejdený kilometer
DPF
Filter pevných častíc
DSG
Automatická dvojspojková prevodovka
DSR
Aktívna podpora riadenia
EDS
Elektronická uzávierka diferenciálu
EPC
Kontrola elektroniky motora
ESC
Kontrola stabilizácie
FSI
Vrstvené priame vstrekovanie benzínu
GSM
Groupe Spécial Mobile - digitálna sieť mobilných zariadení pre
prenos hlasu a dát
HFP
Hands-free profil - pripojenie mobilného zariadenia pomocou
profilu Bluetooth®
kW
kilowatt, jednotka výkonu motora
MG
Mechanická prevodovka
MFD
Multifunkčný ukazovateľ
N1
Skriňový automobil skonštruovaný výhradne alebo prevažne
na prepravu materiálov
Nm
Newtonmeter, jednotka krútiaceho momentu motora
PIN
Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo
pre pripojenie elektronických zariadení pomocou Bluetooth®
alebo WLAN
Význam
rSAP
Preplňovaný zážihový motor a priame vstrekovanie
Universal Mobile Telecommunication System - ďalší vývoj GSM
siete (3G)
Wireless Local Area Network - bezdrôtové pripojenie elektronických zariadení na prenos dát (WiFi)
Použité skratky

5
Obr. 1 Interiér
6
Obsluha
20
Obsluha
21
22
Interiér
23
24
25
Prehľad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Elektrické ovládanie okien
Páčka otvárania dverí na strane vodiča
Spínač centrálneho zamykania
Dýza ofukovacieho otvoru na strane vodiča
Ovládacia páčka:
› smerové, diaľkové a parkovacie svetlá, svetelná húkačka
› Tempomat
Volant:
› s húkačkou
› s čelným airbagom vodiča
› s tlačidlami na obsluhu autorádia, navigačného systému a telefónu
Prístrojový panel: prístroje a kontrolné svetlá
Ovládacia páčka:
› Informačný systém
› stierače a ostrekovače
Dýzy ofukovacích otvorov v strednej časti prístrojovej dosky
Regulátor vyhrievania predného sedadla vľavo
tlačidlo varovných svetiel
Regulátor vyhrievania predného sedadla vpravo
Podľa výbavy:
› Rádio
› Navigačný systém
Odkladacia schránka na strane spolujazdca
Čelný airbag spolujazdca
Dýza ofukovacieho otvoru na strane spolujazdca
Kľúčový prepínač vypínania čelného airbagu spolujazdca (v odkladacej stránke na strane spolujazdca)
Páčka otvárania dverí na strane spolujazdca
Ovládanie el. nastaviteľných vonkajších zrkadiel
26
41
33
32
95
27
28
29
50
153
174
107, 122
8
21
59
95
68
53
68
30
31
32
33
Spínač svetiel
Páčka otvárania veka motorového priestoru
Regulátor pre osvetlenie prístrojov a regulátor na nastavenie sklonu svetiel
Odkladacia schránka pri vodičovi
Páčka na nastavenie volantu
Kolenný airbag vodiča
Spínacia skrinka
Pedále
ručná brzda
Lišty s tlačidlami podľa výbavy:
›  ŠTART-STOP
›  Indikátor kontroly pneumatík
›  Kontrola trakcie ASR
›  Kontrola stabilizácie ESC
›  Parkovací asistent
›  Pomoc pri parkovaní
›  Ovládanie veka batožinového priestoru (Superb Combi)
Podľa výbavy:
› Rýchlostná páka (mechanická prevodovka)
› Voliaca páka (automatická prevodovka)
Podľa výbavy:
› Popolník
› Odkladacia schránka
Kontrolné svetlo vypnutého čelného airbagu spolujazdca
Podľa výbavy:
› Ovládanie klimatizácie
› Ovládanie Climatronicu
48
199
49, 49
72
127
175
128
134
133
154
19
146
145
149
147
39
134
134
75
73
178
96
99
Upozornenie
77
174
95
Usporiadanie ovládacích prvkov vozidiel s riadením vpravo sa čiastočne odlišuje
od zobrazeného usporiadania na » Obr. 1. Symboly však zodpovedajú jednotlivým
ovládacím prvkom.
178
33
63
Interiér
7

Prehľad
Ukazovatele a kontrolné svetlá
Prístrojový panel

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Prehľad
Otáčkomer
Rýchlomer
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny
Displej
Ukazovateľ zásoby paliva
Počítadlo najazdenej vzdialenosti
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
Digitálne hodiny
Displej na stredovej konzole vzadu
Auto-Check-Control
8
9
9
9
10
10
10
11
12
12
12
Obr. 2 Prístrojový panel

1
2
Hlásenie porúch
Ak sa v prístrojovom paneli vyskytla chyba, na displeji sa trvalo zobrazuje Error.
Chybu nechajte čo najskôr odstrániť v odbornom servise.
3
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť dopravy.
■ Ovládacie prvky na prístrojovom paneli nikdy nestláčajte počas jazdy, ale iba
pri stojacom vozidle!
■
4
5

6
7
8
Obsluha
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Otáčkomer s kontrolnými svetlami » Strana 9
Rýchlomer s kontrolnými svetlami » Strana 9
Ovládacie tlačidlo na voľbu režimu zobrazenia:
› nastavenie hodín / minút
› aktivácia / deaktivácia druhej rýchlosti v mph resp. v km/h
› Servisné intervaly - zobrazenie zvyšných dní a počtu kilometrov po nasledujúcu servisnú prehliadku
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny » Strana 9
Displej:
› s počítadlom najazdenej vzdialenosti » Strana 10
› s ukazovateľom intervalov servisných prehliadok » Strana 11
› s digitálnymi hodinami » Strana 12
› s multifunkčným ukazovateľom » Strana 21
› s informačným systémom » Strana 21
Ukazovateľ zásoby paliva » Strana 10
Ovládacie tlačidlo na:
› vynulovanie počítadla dennej najazdenej vzdialenosti
› nastavenie hodín / minút
› aktivácia / deaktivácia zvoleného režimu

Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny
Otáčkomer

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Obr. 3
Ukazovateľ teploty chladiacej
kvapaliny
Červená časť stupnice na otáčkomere 1 » Obr. 2 na strane 8 označuje oblasť,
v ktorej systém začína obmedzovať otáčky motora. Systém automaticky obmedzuje otáčky motora na bezpečnú hraničnú hodnotu.
Pred dosiahnutím červenej časti stupnice otáčkomera preraďte na najbližší vyšší
rýchlostný stupeň, resp. zvoľte polohu D voliacej páky automatickej prevodovky.
Na zabránenie príliš vysokým, resp. príliš nízkym otáčkam motora je potrebné prihliadať na odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 21.

Poznámka pre životné prostredie
Včasné zaradenie vyššieho prevodového stupňa má nasledujúce výhody.
■ Pomáha znižovať spotrebu paliva.
■ Znižuje hlučnosť počas prevádzky.
■ Chráni životné prostredie.
■ Prospieva životnosti a spoľahlivosti motora.
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny » Obr. 3 pracuje iba pri zapnutom zapaľovaní.

Rýchlomer

Oblasť nízkej teploty
Kým je ručička v ľavej oblasti stupnice, motor ešte nedosiahol prevádzkovú teplotu. Je potrebné zabrániť vysokým otáčkam motora, jazde na plný plyn a silnému
zaťaženiu motora. Zabráni sa tým možným poškodeniam motora.
Oblasť prevádzkovej teploty
V okamihu, keď sa ručička dostane do strednej časti stupnice, dosiahol motor svoju prevádzkovú teplotu. Pri veľmi vysokých vonkajších teplotách alebo silnejšom
zaťažení motora sa môže ručička vychýliť doprava.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Výstraha pri prekročení rýchlosti
Pri prekročení rýchlosti jazdy 120 km/h zaznie akustický varovný signál1). Keď sa
rýchlosť jazdy zníži pod 120 km/h, realizuje sa vypnutie akustického varovného
signálu.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Oblasť vysokej teploty
Ak ručička dosiahne červenú časť stupnice, je teplota chladiacej kvapaliny príliš
vysoká. Ďalšie informácie » Strana 15.

DÔLEŽITÉ
Prídavné reflektory a iné doplnkové diely umiestnené pred vstupom vzduchu
zhoršujú účinnosť chladenia chladiacej kvapaliny.
1)

Táto funkcia platí iba pre niektoré krajiny.
Ukazovatele a kontrolné svetlá
9

Displej
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Ukazovateľ zásoby paliva » Obr. 5 pracuje iba pri zapnutom zapaľovaní.
Obr. 4
Typy displejov
Objem palivovej nádrže je asi 60 litrov. Keď ukazovateľ dosiahne značku rezervy
(červený úsek stupnice), rozsvieti sa na prístrojovom paneli kontrolné svetlo 
» Strana 19.
DÔLEŽITÉ

Palivovú nádrž nikdy úplne nevyprázdnite! V dôsledku nepravidelného zásobovania palivom môže dôjsť k chybným zápalom, čo môže viesť k poškodeniu dielov
motora, ako aj výfukového systému.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 8.
pokyny
Upozornenie
Po natankovaní plnej nádrže môže počas dynamickej jazdy (napr. početné zákruty,
brzdenie, jazda z kopca a do kopca) dôjsť k poklesu ukazovateľa paliva o približne
jeden dielik. Po zastavení vozidla alebo počas menej dynamickej jazdy bude ukazovateľ opäť ukazovať správnu úroveň množstva paliva. Tento jav nepredstavuje

chybu.
Prístrojový panel môže disponovať nasledujúcimi typmi displejov » Obr. 4.
 Segmentový displej
 Informačný displej
DÔLEŽITÉ
Pri kontakte s displejom (napr. počas čistenia) vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky,
aby ste zabránili možnému poškodeniu. Pri vozidlách so systémom KESSY vypnite
zapaľovanie a otvorte dvere vodiča.
Počítadlo najazdenej vzdialenosti

Obr. 6
Segmentový displej / informačný
displej
Ukazovateľ zásoby paliva
Obr. 5
Ukazovateľ zásoby paliva

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Denné počítadlo kilometrov (trip)
Denné počítadlo kilometrov A » Obr. 6 udáva vzdialenosť, ktorú vozidlo najazdilo

od posledného vynulovania počítadla, v krokoch po 100 m, resp. 1/10 míle.
10
Obsluha
vynulovanie počítadla dennej najazdenej vzdialenosti
› Stlačte na dlhší čas tlačidlo 7 » Obr. 2 na strane 8.
Po dosiahnutí intervalu servisnej prehliadky sa na displeji po zapnutí zapaľovania
objaví pribl. na 20 sekúnd blikajúci symbol kľúča  a nasledujúce správa.
Počítadlo celkového počtu kilometrov
Počítadlo celkového počtu kilometrov B » Obr. 6 zobrazuje celkovú vzdialenosť,
ktorú vozidlo absolvovalo.


Prehliadka
Ak sa na displeji na mieste označenom šípkou » Obr. 7 zobrazí č. 2, je potrebná
prehliadka.
Upozornenie
Ak je vo vozidlách, ktoré sú vybavené informačným displejom, aktivované zobrazenie druhej rýchlosti v mph, resp. km/h, zobrazí sa táto rýchlosť počas jazdy namiesto počítadla celkovej najazdenej vzdialenosti.
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
Obr. 7
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok: upozornenie
Výměna oleje nyní! (Výmena oleja teraz!)
VYM OLEJ
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.


Inspekce za ... km nebo ... dny/dní (Prehliadka za ... km alebo ... dni/dní.)
Po dosiahnutí intervalu servisnej prehliadky sa na displeji po zapnutí zapaľovania
objaví pribl. na 20 sekúnd blikajúci symbol kľúča  a nasledujúce správa.


Inspekce nyní! (Prehliadka teraz!)
INSPEK_
Zobrazenie zostávajúceho počtu kilometrov a dní do servisnej prehliadky
Zostávajúci počet kilometrov a dní do servisnej prehliadky si môžete kedykoľvek
zobraziť pomocou tlačidla 3 » Obr. 2 na strane 8.
Na displeji sa na cca 10 sekúnd objaví symbol kľúča  a údaj o zostávajúcej trase.
Súčasne sa zobrazí údaj o ešte zostávajúcom počte dní do nasledujúcej servisnej
prehliadky.

Vo vozidlách s informačným displejom je možné toto zobrazenie vyvolať v ponuke
Nastavení (Nastavenia) » Strana 26.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 8.
pokyny
Na informačnom displeji sa na 10 sekúnd zobrazí táto správa:
Výměna oleje ... km / ... dny/dní (Prehliadka ... km / ... dni/dní)
V závislosti od výbavy sa môže odlišovať zobrazenie na displeji.
Pred dosiahnutím intervalu servisnej prehliadky sa po zapnutí zapaľovania zobrazí
na dobu pribl. 10 sekúnd symbol kľúča  a údaj o zvyšujúcom počte kilometrov a
dní po nasledujúcu servisnú prehliadku » Obr. 7.
Údaj ukazovateľa kilometrov, príp. dní do servisnej prehliadky sa postupne znižuje
v krokoch po 100 km, príp. po dňoch.
Servis - výmena oleja
Ak sa na displeji na mieste označenom šípkou » Obr. 7 zobrazí č. 1, je potrebný
servis s výmenou oleja.
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.

Inspekce ... km / ... dny/dní (Prehliadka ... km / ... dni/dní)
Upozornenie
Ak sa odpojí akumulátor vozidla, zostávajú hodnoty ukazovateľa intervalov servisných prehliadok zachované.
■ Keď sa v rámci opravy vymení prístrojový panel, musia sa do čítača ukazovateľa
intervalov servisných prehliadok zadať správne hodnoty. Túto prácu vykonáva odborný servis.
■ Podrobnejšie informácie o servisných intervaloch – pozri » Servisná knižka, kapitola Intervaly servisných prehliadok.
■
Výměna oleje za ... km nebo ... dny/dní (Prehliadka za ... km alebo ... dni/dní.)
Ukazovatele a kontrolné svetlá
11

Na informačnom displeji sa zobrazujú niektoré poruchové hlásenia a iné upozornenia. Hlásenia sa zobrazujú súčasne so symbolmi na informačnom displeji, resp.
pomocou kontrolných svetiel na prístrojovom paneli » Strana 13.
Digitálne hodiny

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Položka Stav vozu (Stav vozidla) sa v ponuke zobrazí vtedy, ak existuje minimálne
jedno poruchové hlásenie. Po zvolení tejto položky sa zobrazí prvé zo signalizovaných varovaní. Ak existuje viac hlásení, na displeji sa pod hlásením zobrazí napr.
1/3. To znamená, že práve zobrazené hlásenie je prvé z celkom troch hlásení.
Hodiny sa nastavujú tlačidlami 3 a 7 » Obr. 2 na strane 8.
Tlačidlom 3 vyberte údaj, ktorý chcete zmeniť, a tlačidlom 7 vykonajte zmenu.
Vo vozidlách s informačným displejom možno hodiny nastaviť aj v bode ponuky
Čas » Strana 26.
Výstražné symboly






Displej na stredovej konzole vzadu
Obr. 8
Stredová konzola vzadu: Displej
Tlak motorového oleja príliš nízky
» Strana 14
Spojky automatickej prevodovky príliš horúce
» Strana 12
Kontrola hladiny motorového oleja,
snímač motorového oleja je chybný
» Strana 16
Hrúbka brzdového obloženia
» Strana 20
Problém s tlakom motorového oleja
» Strana 12
Spojky automatickej prevodovky príliš horúce 
Ak sa na informačnom displeji objaví symbol , potom je teplota spojok automatickej prevodovky príliš vysoká.

Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.

Na displeji na stredovej konzole vzadu sa pri zapnutom zapaľovaní zobrazuje čas
a vonkajšia teplota » Obr. 8.
Údaje sa preberajú z prístrojového panelu.
Auto-Check-Control

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Stav vozidla
Pri zapnutom zapaľovaní a počas jazdy sú vo vozidle neustále kontrolované určité
funkcie a stavy jednotlivých systémov vozidla.
12
Obsluha

Převodovka přehř. (Prevodovka prehr.) Zastavte! Palubní kniha! (Palubná
kniha!)
Zastavte vozidlo, vypnite motor a vyčkajte, kým nezhasne symbol  - hrozí nebezpečenstvo poškodenia prevodovky! Po zhasnutí symbolu je možné pokračovať
v jazde.
Problém s tlakom motorového oleja 
Ak sa na informačnom displeji objaví symbol , musí sa vozidlo ihneď nechať prekontrolovať v odbornom servise. Spolu s týmto symbolom sa zobrazuje informácia
o maximálne prípustných otáčkach motora.
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Stra
na 53.
Upozornenie
Ak sú na informačnom displeji zobrazené varovné hlásenia, musíte na vyvolanie
hlavnej ponuky potvrdiť tieto hlásenia tlačidlom B » Obr. 12 na strane 25 na páčke stieračov, resp. nastavovacím kolieskom D na multifunkčnom volante.
■ Symboly sa opakovane zobrazujú, kým nie sú poruchy odstránené. Po prvom zobrazení sa symboly ďalej zobrazujú bez pokynov pre vodiča.
■
Kontrolné svetlá


 Výška hladiny vody v ostrekovačoch
 Hrúbka brzdového obloženia
  Smerové svetlá
 Stretávacie svetlá
 Hmlové svetlomety
 Tempomat
 Zámok voliacej páky / Štartovanie (systém KESSY)
 Diaľkové svetlo
Kontrolné svetlá signalizujú určité funkcie, resp. poruchy a môžu byť sprevádzané
akustickými signálmi.
Úvod k téme
POZOR
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
 ručná brzda
 Brzdový systém
 Varovné svetlo zapnutia bezpečnostných pásov
 Alternátor
Dvere otvorené
 Tlak motorového oleja
 Teplota/výška hladiny chladiacej kvapaliny
Veko motorového priestoru
Veko batožinového priestoru
  Servoriadenie / zámok riadenia (Systém KESSY)
 Výška hladiny motorového oleja
 Kontrola trakcie (ASR)
 Kontrola stabilizácie (ESC)
 Protiblokovací systém (ABS)
 Koncové hmlové svetlo
 Výpadok žiarovky
 Adaptívne predné svetlomety
 Systém kontroly výfukových plynov
 Žeravenie (vznetový motor)
 Kontrola elektroniky motora (zážihový motor)
 Filter pevných častíc (vznetový motor)
 Rezerva paliva
 Systém airbagov
 Indikátor kontroly pneumatík
20
20
20
20
20
20
20
20
Ak nebudete rešpektovať rozsvietené kontrolné svetlá, príslušné opisy a varovné pokyny, môže to viesť k vážnym poraneniam alebo k poškodeniam vozidla.
■ Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri prácach v motorovom
priestore, napr. pri kontrole a doplňovaní prevádzkových kvapalín, hrozí poranenie, oparenie, nehoda alebo požiar. Bezpodmienečne prihliadajte na varovné pokyny » Strana 197, Motorový priestor.
■
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19

 ručná brzda

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Kontrolné svetlo  svieti pri zatiahnutej ručnej brzde. Okrem toho zaznie akustická signalizácia, keď idete s vozidlom minimálne 3 sekundy rýchlosťou nad 6 km/h.
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.

Uvolněte parkovací brzdu! (Uvoľnite parkovaciu brzdu!)

 Brzdový systém

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Kontrolné svetlo  svieti pri príliš nízkej výške hladiny brzdovej kvapaliny alebo
pri poruche ABS.
Ukazovatele a kontrolné svetlá

13
Požiadajte o pomoc odborný servis. Nechajte prekontrolovať elektrický systém.
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.
Brzdová kapalina: Palubní kniha! (Palubná kniha!)

POZOR
Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny brzdovej kvapaliny
» Strana 205 » .
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 53, Varovné svetlá.
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
» Strana 53.
■ Pri otvorení veka motorového priestoru a kontrole výšky hladiny brzdovej
kvapaliny je potrebné dodržiavať pokyny » Strana 197, Motorový priestor.
■ Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo  spolu s kontrolným svetlom  » Strana 17,  Protiblokovací systém (ABS),  nepokračujte v jazde! Požiadajte
o pomoc odborný servis.
■ Porucha na brzdovom systéme resp. na ABS môže pri brzdení predĺžiť
brzdnú dráhu vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
DÔLEŽITÉ
Ak sa počas jazdy rozsvieti okrem kontrolného svetla  aj kontrolné svetlo 
(porucha chladiaceho systému), zastavte vozidlo a vypnite motor - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora!
Dvere otvorené


POZOR
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 53.
Kontrolné svetlo  svieti po zapnutí zapaľovania a pripomína, aby si vodič, resp.
spolujazdec zapol bezpečnostný pás. Kontrolné svetlo zhasne iba po zapnutí bezpečnostného pásu vodiča, resp. spolujazdca.
Keď vodič, resp. spolujazdec nemá zapnutý bezpečnostný pás, zaznie pri rýchlosti
vozidla nad 20 km/h trvalý varovný signál a súčasne bliká kontrolné svetlo .
Keď si vodič, resp. spolujazdec nezapne bezpečnostný pás v priebehu ďalších
90 sekúnd, varovný signál sa vypne a kontrolné svetlo  svieti trvalo.
 Alternátor

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Ak svieti kontrolné svetlo  pri bežiacom motore, potom sa nenabíja akumulátor
vozidla.
14
Obsluha
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Kontrolné svetlo  svieti, keď sú otvorené jedny alebo viaceré dvere.
 Varovné svetlo zapnutia bezpečnostných pásov



 Tlak motorového oleja


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 13.
pokyny
Pri blikajúcom kontrolnom svetle  je tlak motorového oleja príliš nízky.
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.

Tlak oleja: Vypněte motor! Palubní kniha! (Palubná kniha!)
Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny motorového oleja

» Strana 202.
Ak bliká kontrolné svetlo aj v prípade, keď je výška hladiny oleja v poriadku, 
nepokračujte v jazde. Motor vozidla nenechávajte v chode ani pri voľnobežných
otáčkach.
POZOR
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 53.
 Teplota/výška hladiny chladiacej kvapaliny

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Ak svieti, resp. bliká kontrolné svetlo , je teplota chladiacej kvapaliny príliš vysoká alebo príliš nízka výška hladiny chladiacej kvapaliny.
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.

Zkontrolujte chladicí kapalinu! (Skontrolujte chladiacu kvapalinu) Palubní
kniha! (Palubná kniha!)
Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny chladiacej kvapaliny » Strana 204, príp. doplňte chladiacu kvapalinu » Strana 204.
Ak je hladina chladiacej kvapaliny na predpísanej úrovni, môže byť zvýšená teplota zapríčinená poruchou funkcie ventilátora chladiča. Prekontrolujte poistku pre
ventilátor chladiča, príp. ju vymeňte » Strana 235, Poistky v motorovom priestore.
Ak svieti kontrolné svetlo , aj keď sú výška hladiny chladiacej kvapaliny a poistka ventilátora v poriadku,  nepokračujte v jazde!.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
» Strana 53.
■ Opatrne otvorte vyrovnávaciu nádržku chladiacej kvapaliny. Ak je motor horúci, je chladiaci systém pod tlakom - hrozí nebezpečenstvo oparenia! Pred odskrutkovaním viečka nechajte preto motor vychladnúť.
■ Nedotýkajte sa ventilátora chladiča. Ventilátor chladiča sa môže aj pri vypnutom zapaľovaní sám spustiť.
■
Požiadajte o pomoc odborný servis.


Veko motorového priestoru

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Kontrolné svetlo  svieti, keď je veko motorového priestoru odomknuté.
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 53.

 Veko batožinového priestoru

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 13.
pokyny
Kontrolné svetlo  svieti, keď je veko batožinového priestoru otvorené.
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 53.
Ukazovatele a kontrolné svetlá
15

 Výška hladiny motorového oleja
  Servoriadenie / zámok riadenia (Systém KESSY)


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Servoriadenie
Ak svieti kontrolné svetlo , došlo k čiastočnému výpadku servoriadenia a vynaloženie síl pri riadení môže byť vyššie. Požiadajte o pomoc odborný servis.
Kontrolné svetlo  svieti (množstvo oleja príliš nízke)
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.
 Zkontrolujte hladinu oleje! (Skontrolujte hladinu oleja!)
Ak svieti kontrolné svetlo , došlo k úplnému výpadku servoriadenia a posilňovací účinok sa stratil (podstatne vyššie vynaloženie sily pri riadení). Požiadajte o pomoc odborný servis.
Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny motorového oleja
» Strana 202.
Ak otvoríte veko motorového priestoru na dlhšie ako 30 sekúnd, kontrolné svetlo
zhasne. Ak nebol motorový olej doplnený, kontrolné svetlo sa asi po 100 km opäť
rozsvieti.
Zámok riadenia (Systém KESSY)
› Pokiaľ bliká kontrolné svetlo , nie je možné odblokovať zámok riadenia. Ďalšie
informácie » Strana 33, KESSY.
› Ak kontrolné svetlo  bliká, zaznie signálny tón a na informačnom displeji sa
objaví hlásenie Zámek řízení: Do servisu!) (Zámok riadenia: Do servisu!), je chybný elektrický zámok riadenia. Požiadajte o pomoc odborný servis.
› Ak bliká indikátor , ozve sa pípnutie a na informačnom displeji sa zobrazí správa Porucha zámku řízení. (Porucha zámku riadenia), je chybný elektrický zámok
riadenia. Odstavte vozidlo,  nepokračujte v jazde. Po vypnutí zapaľovania už
nie je možné zamknúť riadenie, aktivovať elektrické spotrebiče (napr. rádio, navigačný systém), opäť zapnúť zapaľovanie a naštartovať motor. Požiadajte o pomoc odborný servis.
Kontrolné svetlo  bliká (snímač výšky hladiny motorového oleja chybný)
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.
 Snímač oleje. Do servisu! (Snímač oleja. Do servisu!)
Pri chybnom snímači výšky hladiny oleja blikne kontrolné svetlo  viac krát po zapnutí zapaľovania a zaznie akustický signál.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
POZOR
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 53.
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 53.

 Kontrola trakcie (ASR)
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti žlté kontrolné svetlo . Keď prejdete krátku vzdialenosť, musí kontrolné svetlo zhasnúť. Ak po opätovnom naštartovaní motora a krátkej jazde nezhasne kontrolné svetlo , treba vyhľadať odborný servis.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Ak bliká kontrolné svetlo , práve zasahuje ASR.
Ak sa kontrolné svetlo  rozsvieti hneď po naštartovaní motora, môže byť systém
ASR z technických príčin vypnutý. Vypnite a opäť zapnite zapaľovanie. Ak sa kontrolné svetlo po opätovnom naštartovaní motora nerozsvieti, je systém ASR opäť

plne funkčný.
16
Obsluha
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému ASR.
 Protiblokovací systém (ABS)
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.


Chyba: Kontrola trakcie (ASR)
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému ABS.
Ďalšie informácie » Strana 146, Kontrola trakcie (ASR).
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti kontrolné svetlo . Po prejdení krátkej vzdialenosti musí kontrolné
svetlo zhasnúť.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Chyba: ABS

Vozidlo má funkčný iba brzdový systém bez ABS.

Požiadajte o pomoc odborný servis.
POZOR
 Kontrola stabilizácie (ESC)

Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
» Strana 53.
■ Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo  » Strana 13 spolu s kontrolným svetlom
, nepokračujte v jazde! Požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Porucha na ABS, resp. na brzdovom systéme môže pri brzdení predĺžiť
brzdnú dráhu vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 13.
pokyny
Ak bliká kontrolné svetlo , práve zasahuje ESC.
Ak sa kontrolné svetlo  rozsvieti hneď po naštartovaní motora, môže byť systém
ESC z technických príčin vypnutý. Vypnite a opäť zapnite zapaľovanie. Ak sa kontrolné svetlo po opätovnom naštartovaní motora nerozsvieti, je systém ESC opäť
plne funkčný.
 Koncové hmlové svetlo
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha v systéme ESC.

Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.

Chyba: Kontrola stability (ESC)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutom koncovom hmlovom svetle » Strana 52.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Ďalšie informácie » Strana 145, Kontrola stability (ESC).

 Výpadok žiarovky
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti kontrolné svetlo . Keď prejdete krátku vzdialenosť, musí kontrolné
svetlo zhasnúť.



Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti pri poruche žiarovky:
› v priebehu niekoľkých sekúnd po zapnutí zapaľovania;
› počas zapnutia chybnej žiarovky.
Ukazovatele a kontrolné svetlá

17
Na informačnom displeji sa zobrazí napríklad nasledujúca správa.
INFORMACE Zkontrolujte pravé přední tlumené světlo! (INFORMÁCIA Skontrolujte pravé predné stretávacie svetlo!)

 Kontrola elektroniky motora (zážihový motor)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Ak kontrolné svetlo  bliká 1 minútu počas jazdy alebo po zapnutí zapaľovania,
vyskytla sa chyba adaptívnych svetlometov » Strana 51.
Požiadajte o pomoc odborný servis.

Ak svieti kontrolné svetlo , je filter pevných častíc zanesený sadzami.
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému kontroly výfukových
plynov. Riadiaca jednotka motora umožní jazdu v núdzovej prevádzke.

 Žeravenie (vznetový motor)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Filter pevných častíc filtruje z výfukových plynov častice sadzí. Častice sadzí sa
zhromažďujú vo filtri pevných častíc a pravidelne sa tu spaľujú.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Aby sa filter pevných častíc vyčistil, treba, ak to umožňujú podmienky premávky
» , ísť počas aspoň 15 minút alebo kým kontrolné svetlo nezhasne so zaradeným 4. alebo 5. rýchlostným stupňom (automatická prevodovka: v polohe voliacej
páky S) s rýchlosťou minimálne 60 km/h pri otáčkach motora medzi 1 800 2 500 1/min.
Kontrolné svetlo  zhasne až po úspešnom očistení filtra pevných častíc.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Ak sa filter nevyčistí úspešne, kontrolné svetlo  nezhasne a kontrolné svetlo 
začne blikať.
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.
Po zapnutí zapaľovania svieti kontrolné svetlo . Ihneď po zhasnutí kontrolného
svetla žeravenia je možné naštartovať motor.

Ak sa kontrolné svetlo  nerozsvieti alebo svieti trvalo, vyskytla sa porucha žeravenia.
Riadiaca jednotka motora umožní jazdu v núdzovej prevádzke. Po vypnutí a opätovnom zapnutí zapaľovania svieti aj kontrolné svetlo .
Ak začne kontrolné svetlo  blikať počas jazdy, vyskytla sa porucha riadenia motora. Riadiaca jednotka motora umožní jazdu v núdzovej prevádzke.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
18
Obsluha

 Filter pevných častíc (vznetový motor)

 Systém kontroly výfukových plynov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha v riadení motora. Riadiaca jednotka motora umožní jazdu v núdzovej prevádzke.
 Adaptívne predné svetlomety



Filter pevných častíc pre vznetový motor: Palubní kniha! (Palubná kniha!)

POZOR
 Systém airbagov
Filter pevných častíc dosahuje veľmi vysoké teploty. Preto neparkujte na
miestach, kde by sa horúci filter mohol dostať do priameho kontaktu so suchou trávou alebo s horľavými materiálmi - hrozí nebezpečenstvo požiaru!
■ Vždy prispôsobujte vašu rýchlosť poveternostným podmienkam, stavu vozovky, charakteru terénu a dopravnej situácii. Odporúčania, ku ktorým ste rozsvietením kontrolného svetla vyzvaní, vás nesmú viesť k nedodržiavaniu národných zákonných ustanovení týkajúcich sa cestnej premávky.

■
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému airbagov.
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.

Ak bol čelný, bočný, resp. hlavový airbag alebo napínač bezpečnostných pásov
vypnutý diagnostickým prístrojom:
› Kontrolné svetlo  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania na cca 4 sekundy a ďalej
bliká ešte asi 12 sekúnd.
Pokiaľ kontrolné svetlo  svieti, musíte počítať so zvýšenou spotrebou paliva
a za určitých okolností aj so zníženým výkonom motora.
Upozornenie
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.
■


V prípade poruchy nechajte systém airbagov okamžite skontrolovať v odbornom servise. Inak hrozí, že sa systém airbag pri nehode neaktivuje.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Kontrolné svetlo  svieti, ak je ešte k dispozícii zásoba paliva menej ako cca
9 litrov.

Doplňte palivo. Dojezd: ... km
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti, keď v niektorej pneumatike dôjde k výraznému
poklesu tlaku vzduchu. Prekontrolujte, resp. korigujte tlak vzduchu v pneumatikách » Strana 211, Životnosť pneumatík.
Upozornenie
Text na informačnom displeji zhasne až vtedy, keď načerpáte palivo a prejdete
krátku vzdialenosť.

 Indikátor kontroly pneumatík
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.

Airbag/napínač pásu vypnut (Airbag/napínač pásu vypnutý).
Ak bol vypnutý čelný airbag spolujazdca kľúčovým prepínačom airbagu na boku
prístrojovej dosky na strane spolujazdca:
› Kontrolné svetlo  sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na cca 4 sekundy;
› Vypnutý airbag signalizuje rozsvietenie kontrolného svetla     v
stredovej časti prístrojového panelu » Strana 178.
POZOR
 Rezerva paliva

Chyba: Airbag
Funkčná pohotovosť systému airbagov sa kontroluje elektronicky, aj keď je niektorý z airbagov vypnutý.
DÔLEŽITÉ
Aby sa podporil proces spaľovania častíc sadzí vo filtri pevných častíc, odporúčame vám, aby ste sa vyhli častým jazdám na krátke vzdialenosti.
■ Používanie motorovej nafty so zvýšeným obsahom síry môže výrazne skrátiť životnosť filtra pevných častíc. U servisného partnera ŠKODA zistíte, v ktorých krajinách sa používa motorová nafta so zvýšeným obsahom síry.
■ Keď sa motor odstaví počas procesu čistenia filtra, resp. krátko potom, môže sa
na niekoľko minút samočinne zapnúť ventilátor chladiča.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.

Ak bliká kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému.
Požiadajte o pomoc odborný servis.

Ukazovatele a kontrolné svetlá
19
Ďalšie informácie » Strana 50, Smerové a diaľkové svetlá.
Ďalšie informácie » Strana 213, Indikátor kontroly pneumatík.
Upozornenie
Po odpojení akumulátora sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti kontrolné svetlo .
Keď prejdete krátku vzdialenosť, musí kontrolné svetlo zhasnúť.
 Stretávacie svetlá

 Výška hladiny vody v ostrekovačoch

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých hmlových svetlách » Strana 51.


 Tempomat
 Hrúbka brzdového obloženia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
 Hmlové svetlomety
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.
Doplňte vodu do ostřikovačů! (Doplňte vodu do ostrekovačov!)

Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých stretávacích svetlách » Strana 48.
Kontrolné svetlo  svieti pri príliš nízkej výške hladiny vody do ostrekovačov.
Doplňte kvapalinu » Strana 200, Ostrekovače.



Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutom tempomate » Strana 153.

Keď sa rozsvieti kontrolné svetlo , sú opotrebované brzdové obloženia.
Na informačnom displeji sa zobrazí nasledujúca správa.
 Zámok voliacej páky / Štartovanie (systém KESSY)
Zkontrolujte brzdové obložení! (Skontrolujte brzdové obloženia!)

Požiadajte o pomoc odborný servis.
  Smerové svetlá

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
V závislosti od polohy páčky smerových svetiel bliká ľavé  alebo pravé  kontrolné svetlo.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Keď svieti kontrolné svetlo , stlačte brzdový pedál. Je to nevyhnutné, ak chcete
voliacu páku vyradiť z polohy P a N » Strana 136, alebo naštartovať motor pri vozidlách so systémom KESSY » Strana 131.
 Diaľkové svetlo
V prípade poruchy smerového svetla bliká kontrolné svetlo asi dvakrát rýchlejšie.

Ak sú zapnuté varovné svetlá, blikajú všetky smerové svetlá aj obidve kontrolné
svetlá smerových svetiel.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých diaľkových svetlách alebo svetelnej húkačke » Strana 50.
20
Obsluha

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.

Informačný systém
Ak systém vyhodnotí, že je výhodné preradiť, zobrazí sa na displeji šípka B . Šípka
ukazuje nahor či nadol podľa toho, či sa má preradiť na vyšší alebo nižší rýchlostný
stupeň.
Informačný systém vodiča
U vozidiel s manuálnou prevodovkou sa súčasne na mieste zaradeného prevodového stupňa A zobrazuje odporúčaný rýchlostný stupeň.

Úvod k téme
DÔLEŽITÉ
Za výber správneho rýchlostného stupňa v rôznych situáciách počas jazdy, napr.
pri predbiehaní, je vždy zodpovedný vodič.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Varovná signalizácia otvorených dverí, veka batožinového priestoru a veka
motorového priestoru
21
21
Varovná signalizácia otvorených dverí, veka batožinového
priestoru a veka motorového priestoru
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť dopravy.



Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 21.
Ak sú otvorené minimálne jedny dvere alebo veko batožinového priestoru, resp.
veko motorového priestoru, zobrazuje sa na informačnom displeji symbol vozidla
s otvorenými príslušnými dverami, vekom batožinového resp. motorového priestoru.
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Obr. 9
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Ak pôjdete rýchlosťou vyššou ako 6 km/h, zaznie aj akustický signál.

Údaje o jazde (multifunkčný ukazovateľ)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 21.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazuje práve zaradený rýchlostný stupeň
A » Obr. 9.
Pre dosiahnutie čo najnižšej spotreby paliva sa na displeji v prípade potreby zobrazuje odporúčanie na preradenie na iný rýchlostný stupeň.
Vybrať údaje
Prehľad údajov
Pamäť
Výstraha pri prekročení rýchlosti
22
22
23
24
Multifunkčný ukazovateľ je funkčný iba pri zapnutom zapaľovaní. Po zapnutí zapaľovania sa zobrazí ten bod ponuky, ktorý bola zvolený ako posledný pred vypnutím.
Multifunkčný displej sa môže zobraziť na segmentovom displeji i na informačnom

displeji » Strana 10.
Informačný systém
21

Pri vozidlách s informačným displejom existuje možnosť skryť zobrazenie niektorých informácií.
Výber údajov na segmentovom displeji
› Preklápacie tlačidlo A zatlačte opakovane nahor alebo nadol » Obr. 10.
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla.
■ Nikdy sa iba na základe údaja ukazovateľa vonkajšej teploty úplne nespoliehajte na to, že na ceste nie je poľadovica. Aj pri vonkajšej teplote okolo +4 °C
môže byť prítomná poľadovica - varovanie pred poľadovicou!
■
Výber údajov na informačnom displeji
› V hlavnej ponuke informácií zvoľte bod ponuky MFA » Strana 25.
› Preklápacie tlačidlo A zatlačte opakovane nahor alebo nadol » Obr. 10.
alebo
› Nastavovacím kolieskom
Upozornenie
Modely pre určité krajiny môžu mať hodnoty udávané v anglických jednotkách.
Ak sa aktivuje zobrazenie druhej rýchlosti v mph, aktuálna rýchlosť v km/h sa na
displeji nezobrazí.
■ Množstvo spotrebovaného paliva sa nezobrazuje.
D otáčajte nahor alebo nadol » Obr. 10.

Prehľad údajov
■
■
Vybrať údaje
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 21.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 21.
pokyny
Vonkajšia teplota
Na displeji sa objaví aktuálna vonkajšia teplota.
Ak vonkajšia teplota klesne pod +4 °C, zobrazí sa pred údajom teploty symbol snehovej vločky (varovná signalizácia poľadovice) a zaznie akustický signál. Po stlačení preklápacieho tlačidla A » Obr. 10 na strane 22 resp. tlačidla C sa zobrazí údaj,
ktorý bol naposledy zobrazený.
Čas jazdy
Na displeji sa zobrazuje čas jazdy, ktorý uplynul od posledného vynulovania pamäte » Strana 23, Pamäť. Keď chcete merať čas jazdy od určitého okamihu, potom
musíte v tomto okamihu vynulovať pamäť » Strana 23, Pamäť.
Obr. 10 Tlačidlá (nastavovacie koliesko) na ovládacej páčke / na multifunkčnom volante
Maximálna hodnota na ukazovateli pre obidve pamäte je 19 hodín a 59 minút,
resp. 99 hodín a 59 minút vo vozidlách s informačným displejom. Po prekročení
tejto hodnoty sa pamäte vynulujú.
Momentálna spotreba paliva
Na displeji sa objaví údaj o momentálnej spotrebe v l/100 km1). Pomocou tohto
ukazovateľa je možné prispôsobiť štýl jazdy požadovanej spotrebe paliva.
Vo vozidle, ktoré stojí alebo ide pomaly, sa údaj o spotrebe paliva zobrazuje v l/h2). 
1)
2)
V modeloch určených pre niektoré krajiny sa údaj o spotrebe paliva zobrazuje v km/l.
V modeloch určených pre niektoré krajiny sa pri stojacom vozidle zobrazuje --,- km/l.
22
Obsluha
Priemerná spotreba paliva
Na displeji sa zobrazuje priemerná spotreba paliva v l/100 km1) od posledného vynulovania pamäte » Strana 23, Pamäť.
Aktuálna rýchlosť
Na displeji sa zobrazuje aktuálna rýchlosť vozidla zhodná s údajom na rýchlomere
2 » Obr. 2 na strane 8.
Ak chcete zistiť priemernú spotrebu paliva za určité obdobie, musíte na začiatku
nového merania vynulovať pamäť tlačidlom » Strana 23, Pamäť. Po vymazaní sa
počas prvých cca 300 m jazdy na displeji nezobrazuje žiadna hodnota.
Teplota oleja
Ak je teplota oleja nižšia ako 50 °C alebo ak sa v systéme kontroly teploty oleja
vyskytla porucha, zobrazia sa namiesto údaja o teplote oleja iba - -.-.
Počas jazdy sa zobrazovaná hodnota pravidelne aktualizuje.
Výstraha pri prekročení rýchlosti
Na displej môže byť nastavené a aktivovaný/deaktivované varovanie na prekročenie rýchlosti » Strana 24, Výstraha pri prekročení rýchlosti.
Dojazd
Na displeji sa objaví približný údaj o dojazde v kilometroch. Udáva, akú vzdialenosť
môže vaše vozidlo ešte prejsť so súčasným množstvom paliva a rovnakým spôsobom jazdy.
Dojazd sa zobrazuje v krokoch po 10 km. Po rozsvietení kontrolného svetla  sa
dojazd zobrazuje v krokoch po 5 km.

Pamäť
Obr. 11
Multifunkčný ukazovateľ: Pamäť
Základom pre výpočet dojazdu je spotreba paliva počas posledných 50 km. Ak sa
jazdí úspornejšie, dojazd sa zvýši.
Ak sa vynuluje pamäť (po odpojení akumulátora), počíta sa pre výpočet dojazdu so
spotrebou 10 l/100 km a hodnota sa nasledovne upravuje podľa aktuálneho štýlu
jazdy.
Vzdialenosť
Na displeji sa zobrazuje jazdná vzdialenosť od posledného vynulovania pamäte
» Strana 23, Pamäť. Keď chcete merať vzdialenosť od určitého okamihu, potom
musíte v tomto okamihu vynulovať pamäť » Strana 23, Pamäť.
Maximálna hodnota na ukazovateli pre obidve pamäte je 1 999 km, resp. 9 999 km
vo vozidlách s informačným displejom. Po prekročení tejto hodnoty sa pamäte vynulujú.
Priemerná rýchlosť
Na displeji sa zobrazuje priemerná rýchlosť jazdy v km/h od posledného vynulovania pamäte » Strana 23, Pamäť. Keď chcete zmerať priemernú rýchlosť za určité
obdobie, potom musíte na začiatku merania vynulovať pamäť » Strana 23, Pamäť.
Po vymazaní sa počas prvých cca 300 m jazdy na displeji nezobrazuje žiadna hodnota.
Počas jazdy sa zobrazovaná hodnota pravidelne aktualizuje.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 21.
Multifunkčný ukazovateľ je vybavený dvomi automaticky pracujúcimi pamäťami.
Zvolená pamäť sa zobrazuje na displeji » Obr. 11.
Voľba pamäte
› Zvoľte niektorý z údajov multifunkčného displeja » Strana 22, Vybrať údaje.
› Stlačte tlačidlo B » Obr. 10 na strane 22, resp. krátko zatlačte na nastavovacie
koliesko D .
Vynulovanie
› Zvoľte niektorý z údajov multifunkčného displeja » Strana 22, Vybrať údaje.
› Zvoľte požadovanú pamäť.
› Stlačte tlačidlo B » Obr. 10 na strane 22, resp. zatlačte na nastavovacie koliesko
D na dlhšiu dobu.
1)

V modeloch určených pre niektoré krajiny sa údaj o spotrebe paliva zobrazuje v km/l.
Informačný systém
23
› Stlačením tlačidla
B , resp. nastavovacieho kolieska D potvrďte nastavený
rýchlostný limit alebo vyčkajte pribl. 5 sekúnd, nastavenie sa automaticky uloží.
Vynulujú sa nasledujúce hodnoty zvolenej pamäte.
› Priemerná spotreba paliva.
› Najazdená vzdialenosť.
› Priemerná rýchlosť.
› čas jazdy.
Takto možno nastaviť rýchlostný limit 30 km/h až 250 km/h po krokoch po 5 km/
h.
Nastavenie rýchlostného limitu pri idúcom vozidle
› Tlačidlom A » Obr. 10 na strane 22 resp. otáčaním nastavovacieho kolieska D
zvoľte bod ponuky Rychl. výstr. (Rýchl. výstr. – informačný displej), resp.  (segmentový displej).
› Jazdite požadovanou rýchlosťou, napr. 50 km/h.
› Stlačením tlačidla B , resp. nastavovacieho kolieska D sa prevezme aktuálna
rýchlosť ako rýchlostný limit.
Pamäť pre jednotlivú jazdu (pamäť č. 1)
Pamäť pre jednotlivú jazdu zhromažďuje informácie o jazde od zapnutia zapaľovania až po jeho vypnutie. Ak sa v jazde pokračuje do 2 hodín od vypnutia zapaľovania, započítavajú sa nové hodnoty spolu s predchádzajúcimi. Ak prerušíte jazdu na
viac ako 2 hodiny, pamäť sa automaticky vynuluje.
Pamäť pre celkovú jazdu (pamäť č. 2)
Pamäť pre celkovú jazdu zberá údaje z ľubovoľného počtu jednotlivých jázd až do
celkovo 19 hodín a 59 minút doby jazdy alebo do 1999 najazdených km, resp. do
99 hodín a 59 minút alebo do 9999 najazdených km vo vozidlách vybavených informačným displejom. Po prekročení niektorej z uvedených hodnôt sa pamäť vynuluje a výpočet sa vykonáva od začiatku.
Ak chcete nastavený rýchlostný limit zmeniť, vykonáva sa to v krokoch po 5 km/h
(napr. prevzatá rýchlosť 47 km/h sa zvýši na 50 km/h, príp. klesne na 45 km/h).
› Opätovným stlačením tlačidla
B , resp. nastavovacieho kolieska D potvrďte nastavený rýchlostný limit alebo vyčkajte niekoľko sekúnd, nastavenie sa automaticky uloží.
Na rozdiel od pamäte pre jednotlivú jazdu sa táto pamäť po prerušení jazdy na
dlhšie ako 2 hodiny nevynuluje.
Upozornenie
Ak sa odpojí akumulátor, potom sa všetky uložené hodnoty pamätí 1 a 2 vymažú.
Výstraha pri prekročení rýchlosti

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 21.
Nastavenie rýchlostného limitu pri zastavenom vozidle
› Tlačidlom A » Obr. 10 na strane 22 resp. otáčaním nastavovacieho kolieska D
zvoľte bod ponuky Rychl. výstr. (Rýchl. výstr. – informačný displej), resp.  (segmentový displej).
› Stlačením tlačidla B , resp. nastavovacieho kolieska D sa aktivuje možnosť nastavenia rýchlostného limitu1).
› Pomocou tlačidla A resp. pomocou nastavovacieho kolieska D nastavte požadovaný rýchlostný limit, napr. 50 km/h.
1)
Ak nie je nastavená žiadna hodnota, automaticky sa zobrazí výstupná hodnota 30 km/h.
24
Obsluha

Vypnutie alebo zmena rýchlostného limitu
› Tlačidlom A » Obr. 10 na strane 22 resp. otáčaním nastavovacieho kolieska D
zvoľte bod ponuky Rychl. výstr. (Rýchl. výstr. – informačný displej), resp.  (segmentový displej).
› Stlačením tlačidla B , resp. nastavovacieho kolieska D sa rýchlostný limit deaktivuje.
› Opätovným stlačením tlačidla B , resp. nastavovacieho kolieska D sa aktivuje
možnosť zmeny rýchlostného limitu.
Ak sa nastavený rýchlostný limit prekročí, zaznie akustický signál ako varovný tón.
Na displeji sa súčasne zobrazí bod ponuky Rych. výstraha (Rýchl. výstr. – Informačný displej) resp.  (Segmentový displej) s nastavenou hraničnou hodnotou.
Nastavená hraničná hodnota rýchlosti zostane v pamäti aj po vypnutí zapaľovania. 
› Preklápacím tlačidlom
A je možné voliť jednotlivé položky. Po krátkom stlačení
tlačidla B sa zobrazí zvolená informácia.
MAXI DOT (informačný displej)

Ovládanie tlačidlami na multifunkčnom volante
› HL. NABÍDKA (HL. PONUKA) sa aktivuje dlhým stlačením tlačidla C » Obr. 12.
› Krátkym stlačením tlačidla C sa dostanete o úroveň vyššie.
› Otáčaním nastavovacieho kolieska D môžete voliť jednotlivé body ponuky. Po
krátkom stlačení nastavovacieho kolieska D sa zobrazí zvolená informácia.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Hlavné menu
Nastavenia
25
26
Možno si zvoliť nasledujúce body ponuky.
MFA » Strana 21
Audio » Návod na obsluhu autorádia
Navigace (Navigácia) » Návod na obsluhu navigačného systému
Telefón » Strana 106;
Přídav. topení (Prídav. kúrenie) » Strana 102
Asistenti (Asist. systémy) » Strana 156
■ Stav vozu (Stav vozidla) » Strana 12
■ Nastavení (Nastavenia) » Strana 26
■
■
■
■
■
■
Informačný displej vás informuje o aktuálnom prevádzkovom stave vášho vozidla. Informačný displej okrem toho poskytuje údaje z autorádia, multifunkčného
ukazovateľa, navigačného systému, zariadenia pripojeného cez vstup MDI a z automatickej prevodovky » Strana 134.
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla.
Hlavné menu

Položky Audio a Navigace (Navigácia) sa zobrazia, iba ak je zapnuté z výroby zabudované autorádio alebo navigačný systém.
Bod ponuky Přídav. topení (Prídav. kúrenie) sa zobrazí iba vtedy, keď je z výroby
zabudované nezávislé prídavné kúrenie.
Položka Asistenti (Asist. systémy) sa zobrazí len ak je vozidlo vybavené funkciou
rozpoznávania únavy.
Upozornenie
Ak sú na informačnom displeji zobrazené varovné hlásenia, musíte na vyvolanie
hlavnej ponuky potvrdiť tieto hlásenia tlačidlom B na páčke stieračov, resp. nastavovacím kolieskom D na multifunkčnom volante.
■ Ak sa s informačným displejom práve nepracuje, prepne sa vždy po 10 sekundách do niektorej vyššej úrovne.
■ Obsluha z výroby namontovaného rádia, resp. navigačného systému je opísaná
v príslušnom návode, ktorý je priložený k dokumentácii vozidla.
■
Obr. 12 Informačný displej: ovládacie prvky na páčke stieračov / ovládacie
prvky na multifunkčnom volante

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 25.
Ovládanie tlačidlami na páčke stieračov
› HL. NABÍDKA (HL. MENU) sa aktivuje dlhým stlačením preklápacieho tlačidla A
» Obr. 12.
Informačný systém
25

Nastav. zrcátek (Nastav. zrkadiel)
Nastavenia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 25.
Prostredníctvom informačného displeja si môžete určité nastavenia sami meniť.
Aktuálne nastavenie je na informačnom displeji zobrazené v príslušnej položke
hore pod čiarou.
Možno si zvoliť nasledujúce body ponuky.
Továrne nast.
a)
b)
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie súčasného prestavenia vonkajších spätných zrkadiel – vľavo a vpravo.
Obnovte továrne nastavenie pre komfort.
Táto funkcia je aktívna iba u vozidiel s dažďovým snímačom.
Táto funkcia je aktívna iba u vozidiel s elektricky ovládaným sedadlom vodiča.
Svetlá a viditeľnosť
Tu je možné zapnúť, vypnúť alebo nastaviť nasledujúce funkcie:
Coming Home
Aktivovanie/deaktivovanie a nastavenie doby svietenia
vo funkcii COMING HOME.
Leaving Home
Aktivovanie/deaktivovanie a nastavenie doby svietenia
vo funkcii LEAVING HOME.
Automatická roleta (Combi)
Tu je možné deaktivovať / aktivovať funkciu automatického navinutia rolovacieho
krytu batožinového priestoru pri otváraní veka batožinového priestoru.
Osvětl. nohou (Osvetlenie nôh)
Aktivovanie/deaktivovanie a nastavenie intenzity svetla
priestoru nôh.
Údaje MFD
Tu môžete vypnúť, resp. zapnúť zobrazovanie niektorých údajov multifunkčného
ukazovateľa.
Aut.zad.stěr. (Zadný
stierač)
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie automatického stierania zadného okna.
Komf. blikání (Komf.
blikanie)
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie komfortné blikanie.
Jazyk / Lang.
Tu je možné nastaviť, v akom jazyku sa budú zobrazovať varovné a informačné
texty.
Komfort
Tu je možné zapnúť, vypnúť alebo nastaviť nasledujúce funkcie:
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie automatického zatvárania okien a posuvného a výklopného strešného okZatvorenie počas dažna za dažďa pri zamknutom vozidle a). Ak neprší a funkďa.
cia je nastavená, potom sa okná vrátane strešného okna zatvoria automaticky po cca 12 hodinách.
Potvrz. zab. (Potvrd.
alarmu)
Aktivovanie/deaktivovanie zvukovej signalizácie aktivácie varovného zariadenia proti odcudzeniu.
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie odblokovania jednoCent. zamykání (Centr.
tlivých dverí a automatického zamykania, platí aj pre syzamyk.)
stém KESSY.
Ovl. oken (Ovl. okien)
Tu je možné nastaviť komfortné ovládanie iba pre okno
vodiča alebo pre všetky okná.
Sklop. zrcát. (Sklop.
zrkadla)
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie natočenia spätného
zrkadla na strane spolujazdca pri zaradenom spätnom
chode b).
26
Obsluha
Denné svietenie
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie „DAY LIGHT“.
Cestov. režim
Aktivovanie/deaktivovanie funkcie Cestov. režim.
Továrne nast.
Obnovenie továrneho nastavenia osvetlenia.
Čas
Tu je možné nastaviť čas, formát zobrazovania (24 h, resp. 12 h) a prepínať medzi
letným a zimným časom.
Zimné pneu
Tu je možné nastaviť, pri akej rýchlosti má zaznieť akustický signál. Táto funkcia
sa používa, keď ste si napr. namontovali zimné pneumatiky s nižšou kategóriou
rýchlosti, ako je najvyššia rýchlosť vášho vozidla.
Pri prekročení rýchlosti sa na informačnom displeji zobrazí:
Zimné pneu: max. rýchlosť ... km/h.
Jednotky
Tu je možné nastaviť jednotky pre teplotu, spotrebu a najazdenú vzdialenosť.
Asistent
Tu je možné upraviť tóny akustickej signalizácie pomoci pri parkovaní.

Druhá rychl. (Druhá rýchl.)
Tu je možné zapnúť zobrazovanie druhej rýchlosti v mph, resp. v km/h.
Servis
Tu je možné zobraziť informáciu o zostávajúcom počte kilometrov a dní do servisnej prehliadky a vynulovať ukazovatele intervalov servisných prehliadok.
Továrne nast.
Po zvolení položky Tovární nast. (Výrobné nast.) sa obnoví výrobné nastavenie informačného displeja.
Upozornenie
Ak sa s informačným displejom práve nepracuje, prepne sa vždy po 10 sekundách
do hlavnej ponuky Nastavení (Nastavenia).

Informačný systém
27
Signalizácia chyby
Ak kontrolné svetlo vo dverách vodiča bliká najprv pribl. 2 sekundy rýchlo, potom
svieti neprerušovane pribl. 30 sekúnd a následne začne blikať pomaly, je potrebné
vyhľadať pomoc odborného servisu.
Odomykanie a zamykanie
Odomykanie a zamykanie

POZOR
Úvod k téme
Ak je vozidlo zamknuté s aktivovanou bezpečnostnou poistkou, nesmú vo
vozidle zostať žiadne osoby, pretože sa nedajú zvnútra odomknúť dvere ani
otvoriť okná. Zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcim vo
vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Zamknuté dvere zabraňujú nechcenému vniknutiu do vozidla zvonku, napr.
na križovatkách.
■
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Kľúč od vozidla
Odomknutie/zamknutie diaľkovým ovládaním
Odomknutie/uzamknutie - KESSY
Bezpečnostná poistka
Individuálne nastavenia
Zamknutie/odomknutie vozidla zvnútra
Detská poistka
Otvorenie/zatvorenie dverí
29
29
30
31
31
32
32
33
Vaše vozidlo je vybavené systémom centrálneho zamykania.
Centrálne zamykanie umožňuje súčasne zamknúť, resp. odomknúť všetky dvere,
kryt palivovej nádrže a veko batožinového priestoru.1)
Centrálne zamykanie je začlenené do bezpečnostnej poistky » Strana 31. Hneď
ako sa vozidlo zamkne zvonku, automaticky sa zablokujú zámky dverí prostredníctvom bezpečnostnej poistky » .
Po odomknutí platí toto1).
› Dvere, veko batožinového priestoru a kryt palivovej nádrže sa odomknú.
› Vnútorné svetlá spínané kontaktom dverí sa rozsvietia.
› Vypne sa bezpečnostná poistka.
› Kontrolné svetlo vo dverách vodiča prestane blikať.
› Deaktivuje sa varovné zariadenie proti odcudzeniu.
Po zamknutí platí toto1).
› Dvere, veko batožinového priestoru a kryt palivovej nádrže sa uzamknú.
› Vnútorné svetlá spínané kontaktom dverí zhasnú.
› Zapne sa bezpečnostná poistka.
› Kontrolné svetlo vo dverách vodiča začne blikať.
› Aktivuje sa varovné zariadenie proti odcudzeniu.
1)
V závislosti od individuálneho nastavenia » Strana 31.
28
Obsluha
Upozornenie
Pri nehode s aktiváciou airbagu sa zamknuté dvere automaticky odomykajú, aby
sa do vozidla mohla dostať pomoc.
■ Pri výpadku centrálneho zamykania možno kľúčom odomknúť a uzamknúť len
dvere vodiča. Ostatné dvere a dvere batožinového priestoru sa dajú núdzovo
uzamknúť alebo odomknúť.
■ Núdzové zamykanie dverí » Strana 229.

■ Núdzové odomykanie veka batožinového priestoru » Strana 230.
■
DÔLEŽITÉ
Kľúč od vozidla
Každý kľúč obsahuje elektronické časti; preto sa musí chrániť pred vlhkom a silnými otrasmi.
■ Drážku kľúča udržiavajte v čistote. Nečistoty (textilné vlákna, prach a pod.) negatívne ovplyvňujú funkciu zámkov a spínacej skrinky.
■ Ak centrálne zamykanie, resp. varovné zariadenie proti odcudzeniu reaguje na
diaľkové ovládanie iba zo vzdialenosti menšej ako 3 m, musí sa vymeniť batéria
» Strana 228.
■
Obr. 13
Kľúč s diaľkovým ovládaním
Upozornenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 28.
pokyny
S vozidlom sa dodávajú vždy dva kľúče s diaľkovým ovládaním » Obr. 13.
Ak stratíte kľúč, obráťte sa, prosím, na odborný servis ŠKODA, ktorý vám zaistí náhradný kľúč.

Odomknutie/zamknutie diaľkovým ovládaním
Vysielač vrátane batérie je zabudovaný v puzdre kľúča. Prijímač sa nachádza vo
vnútornom priestore vozidla. Účinný dosah kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním
je cca 30 m. Ak sú batérie slabé, účinný dosah sa znižuje.
Obr. 14
Kľúč s diaľkovým ovládaním
Kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním má výklopný driek, ktorý slúži na mechanické odomykanie a zamykanie vozidla a takisto aj na naštartovanie motora.
Po oprave alebo výmene prijímacej jednotky vo vozidle sa musí náhradný kľúč inicializovať odborný servis. Až potom je možné kľúč s diaľkovým ovládaním znovu
používať.
POZOR
Ak vozidlo hoci len na okamih opúšťate, nenechávajte kľúče vo vozidle. To
platí najmä v prípade, že vo vozidle zostávajú deti. Deti by mohli naštartovať
motor alebo zapnúť elektrickú výbavu (napr. elektrické ovládanie okien) - hrozí
nebezpečenstvo poranenia!
■ Kľúč vytiahnite zo spínacej skrinky až po úplnom zastavení vozidla. Inak by
sa zámok volantu mohol náhle zablokovať - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.
Opis obrázka
Odomknutie vozidla

Uzamknutie vozidla


Odistenie veka batožinového priestoru
A
Vyklopenie/sklopenie časti so zubmi kľúča
B
Kontrolné svetlo
Odomknutie
Odomknutie vozidla signalizuje dvojité bliknutie smerových svetiel.
Odomykanie a zamykanie

29
Ak vozidlo odomknete a počas nasledujúcich 30 sekúnd neotvoríte žiadne dvere
ani veko batožinového priestoru, vozidlo sa opäť automaticky zamkne a opäť sa
zapne bezpečnostná poistka, resp. varovné zariadenie proti odcudzeniu. Táto
funkcia zabraňuje, aby vozidlo zostalo neúmyselne odomknuté.
Odomknutie/uzamknutie - KESSY
Nastavenie sedadla a spätných zrkadiel po odomknutí vozidla » Strana 67.
Zamknutie
Zamknutie vozidla signalizuje jedno bliknutie smerových svetiel.
Ak zostanú po uzamknutí vozidla otvorené dvere alebo veko batožinového priestoru, bliknú smerové svetlá až po ich zatvorení.
Aktuálne nastavenie sedadla a spätných zrkadiel po zamknutí vozidla » Strana 67.
Obr. 15 KESSY: Označenie oblastí/snímačov v kľuke predných dverí
Kontrola stavu batérie
Ak po stlačení niektorého z tlačidiel na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním neblikne červené kontrolné svetlo B » Obr. 14, batéria je vybitá. Vymeňte batériu
» Strana 228.

Systém KESSY (Keyless Entry Start Exit System) umožňuje odomykanie, resp. zamykanie vozidla bez aktívneho použitia kľúča. Kľúč sa pri tom musí nachádzať v
maximálnej vzdialenosti 1,5 m od oblasti zamykania, resp. odomykania » Obr. 15.
POZOR
Ak je vozidlo zamknuté zvonku so zapnutou bezpečnostnou poistkou, nesmú
vo vozidle zostať žiadne osoby, lebo sa nedajú zvnútra odomknúť dvere ani
otvoriť okná. Zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcim vo
vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
Odomykanie
› Uchopte kľuku predných dverí alebo celou dlaňou zakryte snímač
»
2 » Obr. 15
.
Zamknutie
› Snímača 1 » Obr. 15 sa dotknite prstami.
DÔLEŽITÉ
Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa pred odomykaním musí voliaca páka
presunúť do polohy P.
Diaľkové ovládanie používajte iba vtedy, keď sú dvere a zadné veko zatvorené
a vozidlo máte na dohľad.
■ Ak sú dvere vodiča otvorené, vozidlo nie je možné zamknúť pomocou kľúča s
diaľkovým ovládaním.
■ Funkcia diaľkového ovládania môže byť dočasne obmedzená v dôsledku prekrytia signálom iných vysielačov v blízkosti vozidla, ktoré pracujú v rovnakom frekvenčnom pásme.
■
Odistenie veka batožinového priestoru
› Stlačte držadlo veka batožinového priestoru » Strana 35.
Vypnutie bezpečnostnej poistky
› Snímača 1 sa dotknite prstami dva krát v priebehu 2 sekúnd.
Upozornenie
U vozidiel s varovným zariadením proti odcudzeniu môžete navyše aktivovať/
deaktivovať akustické signály pri odomykaní/zamykaní » Strana 26.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.

Oblasti zamykania, resp. odomykania
A Predné dvere vľavo
B Predné dvere vpravo
C Veko batožinového priestoru
Ak pri odomykaní súčasne prekryjete snímač 2 a snímač 1 » Obr. 15, vozidlo sa
neodomkne.
30
Obsluha

Ak sa vozidlo zamkne prostredníctvom snímača 1 , nie je možné odomknúť ho v
priebehu nasledujúcich 2 sekúnd prostredníctvom snímača 2 - ochrana proti nechcenému odblokovaniu.
Indikácia zapnutia
Kontrolné svetlo v dverách vozidla bliká cca 2 sekundy v rýchlom slede, potom začne blikať rovnomerne v dlhších intervaloch.
Systém KESSY dokáže nájsť platný kľúč, aj keď ste ho zabudli napr. v prednej časti
strechy vozidla D » Obr. 15. Preto je vždy potrebné vedieť, kde sa kľúč nachádza.
Indikácia vypnutia
Kontrolné svetlo vo dverách vodiča bliká najskôr cca 2 s rýchlo, potom zhasne
a cca po 30 sekundách začne blikať pravidelne v dlhších intervaloch.
Vždy skontrolujte, či je vozidlo zamknuté.

Ďalšie informácie ku systému KESSY » Strana 33.
Individuálne nastavenia
DÔLEŽITÉ
Nepoužívajte žiadne predmety, ktoré by mohli zabrániť priamemu kontaktu ruky
a snímača v kľuke.
■ Niektoré druhy rukavíc môžu narušiť funkciu snímača v kľuke.
■ Vozidlo sa po opustení neuzamkne automaticky, všímajte si preto postup pri zamykaní vozidla.
■ Ak je batéria v kľúči slabá alebo vybitá, nie je možné vozidlo odomknúť, resp. zamknúť prostredníctvom systému KESSY. V takom prípade použite núdzové
odomknutie, resp. núdzové zamknutie dverí vodiča » Strana 229.

■
Bezpečnostná poistka

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.
Ak sa vozidlo zamkne zvonku, automaticky sa zablokujú zámky dverí. Dvere sa potom nedajú otvoriť pomocou kľuky zvnútra ani zvonku.
Na skutočnosť budete upozornený po vypnutí zapaľovania nasledujúcim hlásením
na displeji prístrojového panelu.


Pozor na SAFE! Palubní kniha! (Palubná kniha!)
POZOR NA SAFELOCK (POZOR BLOK. SAFELOCK)
Ak je vozidlo zamknuté a bezpečnostná poistka je vypnutá, je možné dvere zvnútra jednotlivo otvoriť jednorazovým zatiahnutím za kľuku dverí.
Vypnutie
Bezpečnostnú poistku je možné vypnúť dvojnásobným zamknutím v priebehu
2 sekúnd.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.
Nasledujúce funkcie centrálneho zamykania možno nastaviť pomocou informačného displeja » Strana 26, Nastavenia.

Odomykanie jednotlivých dverí
Funkcia umožňuje odomknúť iba dvere vodiča. Ostatné dvere, kryt palivovej nádrže a veko batožinového priestoru zostávajú zamknuté a odomknú sa až po opätovnom otvorení.
Odomykanie dverí na jednej strane vozidla
Funkcia umožňuje odomknúť oboje dvere na strane vodiča. Ostatné dvere, kryt
palivovej nádrže a veko batožinového priestoru zostávajú zamknuté a odomknú
sa až po opätovnom otvorení.
Odomykanie vozidla so systémom KESSY
Funkcia umožňuje odomknutie všetkých dverí, jednotlivých dverí, oboch dverí na
ľavej alebo pravej strane vozidla. Ostatné dvere, kryt palivovej nádrže a veko batožinového priestoru zostávajú zamknuté a odomknú sa až po opätovnom otvorení.
Automatické zamykanie a odomykanie
Pri rýchlosti približne 15 km/h sa všetky dvere uzamknú. Tlačidlo v držadle veka
batožinového priestoru sa deaktivuje.
Vozidlo sa opäť automaticky odomkne, ak vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky.
Okrem toho je možné vozidlo odomknúť z miesta vodiča alebo spolujazdca stlačením spínača centrálneho zamykania .
Dvere vozidla je možné kedykoľvek odomknúť a otvoriť jednorazovým potiahnutím za kľuku otvárania dverí.
Zapnutie
Bezpečnostná poistka sa automaticky zapne pri nasledujúcom odomknutí a zamknutí vozidla.
Odomykanie a zamykanie
31

Zamknutie/odomknutie vozidla zvnútra
Obr. 16
Spínač centrálneho zamykania
Upozornenie
Ak je zapnutá bezpečnostná poistka » Strana 31, sú páčka otvárania dverí a spínače centrálneho zamykania mimo funkcie.

Detská poistka
Obr. 17
Detská poistka zadných dverí

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 28.
pokyny
Ak vozidlo nebolo zamknuté zvonka, možno ho odomykať a zamykať preklápacím
spínačom na kľuke dverí vodiča alebo spolujazdca » Obr. 16 aj bez zapnutého zapaľovania.
Zamknutie
› Stlačte tlačidlo /» Obr. 16.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.
V spínači sa rozsvieti symbol .
Detská poistka znemožňuje otvorenie zadných dverí pomocou vnútornej kľuky.
Dvere je možné otvoriť iba zvonku.
Odomykanie
Poistku zapínajte a vypínajte kľúčom od vozidla.
› Stlačte tlačidlo /» Obr. 16.
V spínači zhasne symbol .
Ak bolo vaše vozidlo zamknuté spínačom centrálneho zamykania, platí nasledujúce.
› Otvorenie dverí a veka batožinového priestoru zvonku nie je možné (zaistenie
napr. pri zastavení na križovatke).
› Dvere je možné odomknúť a otvoriť jednorazovým potiahnutím za kľuku príslušných dverí.
› Pri nehode s aktiváciou airbagu sa dvere zamknuté zvnútra automaticky
odomknú, aby sa do vozidla mohla dostať pomoc.
POZOR
Zvnútra zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcim vo vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru.
■
32
Obsluha
Zapnutie
› Drážku poistky otočte v smere šípky » Obr. 17 (na pravých dverách zrkadlovo obrátene).
Vypnutie
› Drážku poistky otočte proti smeru šípky » Obr. 17 (na pravých dverách zrkadlovo
obrátene).

KESSY
Otvorenie/zatvorenie dverí

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
33
34 
Upozorňujúce hlásenie
Odstavenie vozidla
Upozorňujúce hlásenie

Obr. 18 Kľuka dverí/páčka otvárania dverí

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.
Kľúč vo vozidle
Ochrana proti nechcenému uzavretiu kľúča vo vozidle automaticky odomkne vozidlo, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
 Vozidlo vrátane veka batožinového priestoru bolo uzamknuté.
 Kľúč, pomocou ktorého bolo vozidlo uzamknuté, zostal vo vozidle v oblasti D
» Obr. 15 na strane 30.
Otvorenie zvonku
› Vozidlo odomknite a potiahnite za kľuku príslušných dverí A » Obr. 18.
Otvorenie zvnútra
› Potiahnite za páčku otvárania príslušných dverí
B.
Opätovné odomknutie vozidla signalizuje štvorité bliknutie smerových svetiel.
Zatvorenie zvnútra
› Chyťte rukoväť na priťahovanie C a zatvorte príslušné dvere.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce hlásenie.


POZOR
Dbajte na to, aby sa dvere správne zatvorili, inak by sa mohli počas jazdy náhle otvoriť - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Dvere otvárajte a zatvárajte až vtedy, keď sa nikto nenachádza v priestore
otvárania, resp. zatvárania - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Otvorené dvere sa môžu pri silnom vetre alebo v stúpaní samočinne zatvoriť
- hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 33.
■
Klíček ve vozidle. (Kľúč vo vozidle.)
KĽÚČ VO VOZIDLE
Vo vozidlách vybavených varovným zariadením proti odcudzeniu vozidla sa navyše ozve akustický signál.
Systém nenašiel žiaden kľúč

Ak systém nenašiel vo vozidle žiaden kľúč, zobrazí sa na displeji prístrojového panelu jedno z nasledujúcich hlásení:
 Klíček nenalezen. (Kľúč nenájdený.)
 ŽÁDNÝ KLÍČEK (ŽIADNY KĽÚČ)
To môže nastať v prípade, že je kľúč mimo vozidla, je vybitá batéria v kľúči, kľúč je

chybný alebo je silno rušené elektromagnetické pole.
Odomykanie a zamykanie
33
Porucha v systéme KESSY
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
Ak sa v systéme KESSY vyskytla chyba, zobrazí sa na displeji prístrojového panelu
nasledujúce hlásenie.
 Keyless vadný. (Keyless chybný.)
 ZKONTR_KEYLESS (SKONTROL_KEYLESS)

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Aktivácia/deaktivácia
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla
Nízke napätie batérie kľúča

Odstavenie vozidla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 33.
Ak sa vozidlo neuzamkne v priebehu 60, resp. 90 hodín, automaticky sa deaktivujú snímače v kľuke dverí vodiča, resp. dverí spolujazdca » Obr. 15 na strane 30.
Alarm sa spustí, ak sa narušia nasledujúce, monitorované oblasti vozidla.
› Veko motorového priestoru.
› Veko batožinového priestoru.
› Dvere.
› Spínacia skrinka.
› Sklon vozidla » Strana 35.
› Vnútorný priestor vozidla » Strana 35.
› Pokles napätia v palubnej sieti vozidla.
› zásuvka zo závodu zabudovaného ťažného zariadenia » Strana 158, Jazda s prívesom.
Ak sa pri zapnutom varovnom zariadení odpojí jeden z pólov akumulátora, okamžite sa spustí alarm.
Aktivácia po 60 hodinách
› Dvere vodiča odomknite pomocou snímača 2 » Obr. 15 na strane 30.
› Stlačte držadlo veka batožinového priestoru.
› Vozidlo odomknite pomocou tlačidla so symbolom  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním.
› Dvere vodiča núdzovo otvorte » Strana 229.
Aktivácia po 90 hodinách
› Vozidlo odomknite pomocou tlačidla so symbolom  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním.
› Dvere vodiča núdzovo otvorte » Strana 229.
Alarm sa vypne odomknutím vozidla alebo zapnutím zapaľovania.
DÔLEŽITÉ
Aby bola zaručená plná funkčnosť varovného zariadenia proti odcudzeniu, je potrebné pred opustením vozidla skontrolovať, či sú zatvorené všetky okná vrátane
posuvného a výklopného strešného okna.

Upozornenie
Životnosť zdroja sirény varovného zariadenia je 5 rokov.
34
Obsluha
35
35
Varovné zariadenie proti odcudzeniu zvyšuje ochranu pred vlámaním sa do vozidla. Pri pokuse o vniknutie do vozidla iniciuje zariadenie zvukové a svetelné varovné signály (ďalej označené iba ako alarm).
Ak je napätie v batérii kľúča s diaľkovým ovládaním príliš nízke, zobrazí sa na displeji prístrojového panelu nasledujúce upozornenie.
 Vyměňte baterii v klíčku! (Vymeňte batériu v kľúči!)
 BATERIE V KLICKU (BATÉRIA V KĹÚČI)
Vyměňte baterii v klíčku!» Strana 228 (Vymeňte batériu v kľúči!)
Úvod k téme


Aktivácia/deaktivácia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 34.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 34.
Stráženie vnútorného priestoru spúšťa alarm, hneď ako sa zaznamená pohyb vo
vozidle alebo jeho naklonenie.
Aktivácia
Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa automaticky aktivuje cca 30 sekúnd po
zamknutí vozidla.
Vypnutie
› Vypnite zapaľovanie.
› Otvorte dvere vodiča.
› Stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 19 na B stĺpiku na strane vodiča V tlačidle
sa zmení osvetlenie symbolu  z červeného na oranžové.
› Do 30 sekúnd uzamknite vozidlo.
Ak vozidlo odomknete a počas nasledujúcich 30 sekúnd neotvoríte žiadne dvere
ani veko batožinového priestoru, vozidlo sa opäť automaticky zamkne a opäť sa
zapne bezpečnostná poistka, resp. varovné zariadenie proti odcudzeniu. Táto
funkcia zabraňuje, aby vozidlo zostalo neúmyselne odomknuté.
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla sa opäť automaticky aktivujú po zamknutí vozidla.
Deaktivácia
Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa automaticky deaktivuje po odomknutí vozidla. Ak sa vozidlo neotvorí v priebehu 30 sekúnd, varovné zariadenie proti odcudzeniu sa opäť automaticky aktivuje.
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla deaktivujte,
ak by mohlo nastať spustenie alarmu v dôsledku pohybu (napr. detí alebo zvierat)
vo vnútri vozidla, ak sa vozidlo prepravuje (napr. vlakom alebo loďou) alebo pri ťahaní vozidla.
Varovné zariadenie sa takisto deaktivuje, ak sa vozidlo odomkne kľúčom vo dverách vodiča do 45 s po zamknutí vozidla.
DÔLEŽITÉ
Upozornenie
Otvorená schránka na okuliare znižuje účinnosť stráženia vnútorného priestoru.
Pre zaistenie plnej funkčnosti stráženia vnútorného priestoru je potrebné schránku pred uzamknutím vozidla vždy zatvoriť.
■ Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa aktivuje aj pri uzamknutí vozidla s vyradenou funkciou bezpečnostnej poistky. Stráženie vnútorného priestoru sa však
neaktivuje.
■
Ak je vozidlo odomknuté s kľúčom vo dverách vodiča, vložte kľúč do spínacej
skrinky a zapnite zapaľovanie, aby sa alarm varovného zariadenia deaktivoval.
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu
vozidla
Obr. 19
Tlačidlo stráženia vnútorného
priestoru a ochrany proti odtiahnutiu vozidla


Veko batožinového priestoru

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Twindoor - malé veko otvoriť/zatvoriť
Twindoor - otvorenie/zatvorenie veľkého veka
Otvorenie/Zatvorenie (Superb Combi)
Automatické uzamknutie
36
37
37
38 
Odomykanie a zamykanie
35
POZOR
Twindoor - malé veko otvoriť/zatvoriť
Presvedčte sa, či je po zatvorení veka batožinového priestoru zámok skutočne zaistený. Inak by sa mohlo veko batožinového priestoru počas jazdy náhle
otvoriť, aj keď bolo zamknuté - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nikdy nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom batožinového
priestoru, lebo by sa do vozidla mohli dostať výfukové plyny - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Pri zatvorení veka batožinového priestoru netlačte na zadné sklo, toto by
mohlo prasknúť - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■
DÔLEŽITÉ
Obr. 20 Držadlo veka batožinového priestoru / otvorené malé veko batožinového priestoru
Ak sa vozidlo uzamklo ešte pred zatvorením veka batožinového priestoru, veko
sa automaticky uzamkne ihneď po zatvorení.
■ Pri zatvorení veka batožinového priestoru netlačte na zadné sklo, mohlo by
prasknúť!
■

Upozornenie
Po rozbehnutí vozidla, resp. od rýchlosti vyššej ako 5 km/h, sa deaktivuje funkcia
držadla nad evidenčným číslom. Po zastavení a otvorení dverí sa táto funkcia opäť
obnoví.
■ Pri opakovanom otváraní a zatváraní veka batožinového priestoru môže nastať
dočasný výpadok funkcie z dôvodu tepelnej ochrany motorčekov systému Twindoor.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 35.
pokyny
Po odomknutí je možné veko batožinového priestoru otvárať pomocou držadla
nad evidenčným číslom.
Otvorenie
› Stlačte držadlo
1 » Obr. 20 na spodnej hrane veka batožinového priestoru a
zdvihnite veko.

Zatvorenie
› Veko stiahnite nadol za držadlo 2 » Obr. 20 a privrite ho.
Malé veko možno aj otvoriť stlačením symbolu  na kľúči s diaľkovým ovládaním
» Strana 29.
36
Obsluha

Twindoor - otvorenie/zatvorenie veľkého veka
Otvorenie/Zatvorenie (Superb Combi)
Obr. 21 Držadlo veka batožinového priestoru / otvorené veľké veko batožinového priestoru
Obr. 22 Držadlo veka batožinového priestoru

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 35.
pokyny
Obr. 23
Držadlo vo vnútornom obložení
veka batožinového priestoru
Po odomknutí je možné veko batožinového priestoru otvárať pomocou držadla
nad evidenčným číslom.
Otvorenie
› Stlačte držadlo 1 » Obr. 21 na spodnej hrane veka batožinového priestoru.
› Počkajte na dvojité bliknutie brzdového svetla 2 v zadnom skle a veko nadvihnite.
Zatvorenie
› Veko stiahnite nadol za držadlo
3 » Obr. 21 a privrite ho.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 35.
Po odomknutí je možné veko batožinového priestoru otvárať pomocou držadla
nad evidenčným číslom.
Otvorenie
› Stlačte držadlo
A » Obr. 22 a veko nadvihnite v smere šípky B .
Zatvorenie
› Veko stiahnite nadol za držadlo C » Obr. 23 a privrite ho miernym švihom.
Odomykanie a zamykanie

37
Pri prudkom nastupovaní do vozidla počas otvárania, resp. zatvárania veka batožinového priestoru môže dôjsť k trhnutiu celého vozidla, a tým k prerušeniu pohybu
veka.
Automatické uzamknutie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 35.
Manuálne ovládanie
Manuálne otváranie a zatváranie veka je možné iba vo výnimočných prípadoch
a to pomaly, bez prudkých pohybov, čo najbližšie ku stredu veka.
Ak sa vozidlo uzamklo ešte pred zatvorením veka batožinového priestoru, veko sa
automaticky uzamkne ihneď po zatvorení.
Pri manipulácii na stranách veka môže dôjsť k poškodeniu elektrického veka.
Časový úsek, po uplynutí ktorého sa automaticky zamkne veko batožinového
priestoru, je možné predĺžiť v odbornom servise.
POZOR
Oneskorené blokovanie
Ak bolo veko batožinového priestoru odomknuté tlačidlom so symbolom  na
kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním, potom je možné otvoriť veko po zatvorení v
priebehu obmedzeného časového úseku.
Presvedčte sa, či je po zatvorení veka batožinového priestoru zámok skutočne zaistený. Inak by sa mohlo veko batožinového priestoru počas jazdy náhle
otvoriť, aj keď bolo zamknuté - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nikdy nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom batožinového
priestoru, lebo by sa do vozidla mohli dostať výfukové plyny - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■
Skôr ako sa veko batožinového priestoru automaticky zamkne, hrozí nechcené
vniknutie do vozidla. Preto je potrebné zamykať vozidlo vždy pomocou tlačidla 
rádiového diaľkového ovládania.
Oneskorené zamykanie je možné kedykoľvek deaktivovať v odbornom servise.
DÔLEŽITÉ
Upozornenie
Pohyb veka je možné zastaviť krátkym, rýchlym pohybom proti veku.
Nesnažte sa zatvoriť veko manuálne počas elektrického zatvárania. Mohol by sa
poškodiť systém elektrického ovládania veka.
■ Keď sa veko zatvára manuálne, dbajte na to, aby sa počas dotláčania veka do
zámku tlačilo na stred hrany nad znakom s logom ŠKODA.
■
■
Ďalšie potrebné informácie získate u partnera ŠKODA.

Elektrické veko batožinového priestoru (Superb
Combi)
DÔLEŽITÉ
Pred otváraním, resp. zatváraním veka skontrolujte, či sa v blízkosti otvárania,
resp. zatvárania veka nenachádzajú predmety, ktoré môžu brániť pohybu veka
(napr. náklad na strešnom nosiči alebo na prívese atď.) - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia veka!
■ Dbajte na to, aby nad otvoreným vekom bolo k dispozícii ešte aspoň 10 cm voľného priestoru (napr. odstup od stropu garáže). Inak by sa mohlo stať, že voľný
priestor nad otvoreným vekom pri odľahčení vozidla (napr. po vyložení nákladu) by
nemusel byť dostatočný - hrozí nebezpečenstvo poškodenia veka.
■ Ak je veko zaťažené (napr. vysokou vrstvou snehu), môže sa otváranie veka zastaviť. Veko odľahčite, aby sa opäť sfunkčnilo elektrické ovládanie.
■ Ak sa veko zavrie samočinne (napr. pod záťažou snehu), zaznie neprerušovaný

signálny tón.
■

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Opis ovládania
Akustické signály
Nastavenie/vymazanie najvyššej polohy veka
Poruchy funkcie
39
40
40
40
Ochrana proti pricviknutiu
Elektrické ovládanie veka je vybavené poistkou proti pricviknutiu. V prípade, že
veko počas zatvárania narazí na prekážku, zastaví sa a ozve sa akustický signál.
38
Obsluha
› Tlačidlom
› Tlačidlom
Upozornenie
V prípade poruchy požiadajte o pomoc odborný servis.
Opis ovládania

B na vnútornej časti veka » Obr. 24.
C v stredovej konzole » Obr. 25.
Oblasti ovládania
Systém rozlišuje 3 oblasti ovládania, v ktorých sa mení funkcia jednotlivých ovládacích prvkov » Obr. 25. Takisto sa rozlišujú krajné polohy veka na plne zatvorenú
v zaistenom zámku a úplne otvorenú.
Rozsah oblasti 3 sa mení proporcionálne v závislosti od nastavenia najvrchnejšej
polohy veka » Strana 40.
Ak je veko nastavené v úplne hornej polohe v oblasti 2 , nie je oblasť 3 aktívna.
Rozsah oblasti 2 sa mení proporcionálne k nastaveniu najvrchnejšej polohy veka.
Vysvetlenie symbolov v opise ovládania
Činnosť sa dá vykonať

Činnosť sa nedá vykonať

Pohyb v opačnom smere ako pri predchádzajúcom pohybe

Obr. 24 Ovládanie veka
Ovládanie veka úchytom A
Oblasť
Zatvorené
veko
1
2
3
Otvorené
veko
Otvorenie





Zastavenie





Zatvorenie





Akcia
Ovládanie veka pomocou úchytu A je možné iba pri odomknutom vozidle.
Ovládanie veka tlačidlom B
Obr. 25 Ovládanie veka / oblasti ovládania

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 38.
Oblasť
Zatvorené
veko
1
2
3
Otvorené
veko
Otvorenie





Zastavenie





Zatvorenie





Akcia
Ovládanie veka tlačidlom B je možné iba pri otvorenom veku.

ovládacie prvky
Veko je možné ovládať pomocou nasledujúcich ovládacích prvkov.
› Tlačidlom so symbolom  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním (stlačiť na
cca 1 sekundu).
A na vonkajšej časti veka » Obr. 24.
› Úchytom
Odomykanie a zamykanie
39
Ovládanie veka tlačidlom so symbolom  na kľúči s rádiovým diaľkovým
ovládaním, ako aj tlačidlom C
Oblasť
Zatvorené
Otvorené
Akcia
veko
veko
1
2
3
Otvorenie





Zastavenie





Zatvorenie





Nastavenie/vymazanie najvyššej polohy veka

Nastavenie
› Veko zatvorte v požadovanej polohe (elektricky alebo manuálne).
› Tlačidlo B » Obr. 24 na strane 39 stlačte a podržte stlačené dlhšie ako 3 sekundy.
Ovládanie veka kľúčom s rádiovým diaľkovým ovládaním nie je funkčné pri zapnutom zapaľovaní.
Uloženie novej pozície sa potvrdí akustickým signálom.
Ovládanie veka tlačidlom C nie je funkčné, ak bolo vozidlo zamknuté zvonku.
Ovládanie veka tlačidlom so symbolom  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním, ako aj tlačidlom C nie je funkčné, keď je ku vozidlu pripojený príves.

Nastavenie najvyššej polohy veka sa nesmie realizovať napr. v nasledujúcich situáciách.
› Pri obmedzenom priestore na otvorenie veka (napr. výška garáže).
› Na komfortné ovládanie, napr. podľa výšky osoby.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 38.
Akustické signály plnia bezpečnostnú funkciu a podávajú informáciu o úspešnosti
vykonávanej činnosti.
Signalizácia
Horná poloha, do ktorej sa veko automaticky zdvihne, je vždy nižšia ako maximálna horná poloha dosiahnuteľná manuálnym nadvihnutím veka.
Stav
Veko sa vždy otvorí do výšky, ktorá bola uložená ako posledná.
Otvorenie (tlačidlom  na kľúči s rádiovým diaľkovým
ovládaním alebo tlačidlom C » Obr. 25 na strane 39 )
Prerušovaný tón
Samočinné zatvorenie veka » Strana 38,
ku Úvod k téme
1 spojitý tón
Ochrana proti pricviknutiu
3 vzrastajúce tóny
Potvrdenie o uložení polohy veka
3 rovnaké tóny
Chyba
40
Obsluha
Vymazanie
› Opatrne manuálne nadvihnite veko do maximálneho otvorenia.
› Tlačidlo B » Obr. 24 na strane 39 stlačte a podržte stlačené dlhšie ako 3 sekundy.
Zaznie akustický signál, pôvodne nastavená výška sa z pamäte vymaže a opäť sa
nastaví základná poloha najvyššej polohy veka.
Akustické signály

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 38.

Poruchy funkcie
v odse-


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 38.
pokyny
Ak bol pri otvorenom veku batožinového priestoru odpojený a opätovne pripojený
akumulátor, musí sa systém elektrického veka aktivovať. Pod pojmom aktivácia sa
rozumie manuálne zatvorenie veka. Takto sa krajná poloha veka uloží ako úplne

zatvorená v zaistenom zámku.
Príklady poruchy funkcie
Opis poruchy
Veko sa nedá otvoriť zo zámku
Veko nereaguje na signál
otvorenia
POZOR
Možné riešenie
Dbajte na to, aby pri zamykaní vozidla zvonku nikto nezostal vo vozidle, pretože okná sa už potom nedajú v prípade núdze otvoriť zvnútra.
■ Systém je vybavený poistkou proti pricviknutiu » Strana 42. Pri prekážke sa
posuv okna zastaví a okno sa vráti o niekoľko centimetrov naspäť. Okná je aj
napriek tomu potrebné zatvárať opatrne - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Ak sa na zadných sedadlách prepravujú deti, odporúčame pre ich bezpečnosť
použiť bezpečnostný spínač S » Obr. 26 na strane 42, ktorý vyradí z funkcie
spínače ovládania zadných okien.
■
Núdzové odomknutie veka » Strana 230
Odstránenie prípadnej prekážky (napr. snehu),
opätovné otvorenie veka » Strana 39
Stlačenie úchytu A a vytiahnutie veka smerom
nahor
Veko zostane v hornej polohe Manuálne zatvorenie veka

DÔLEŽITÉ
Elektrické ovládanie okien

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Otvorenie/zatvorenie okien z miesta vodiča
Otvorenie / zatvorenie okien vo dverách spolujazdca a v zadných dverách
Ochrana proti pricviknutiu
Komfortné ovládanie okien
Poruchy funkcie
Okná udržiavajte čisté, aby sa zaručila správna funkcia elektrického ovládania
okien.
■ Ak sú sklá zamrznuté, odstráňte najprv námrazu » Strana 188, Okná a spätné
zrkadlá a až potom ovládajte okná, pretože sa inak môžu poškodiť tesnenie okna,
ako aj mechanizmus ovládania okna.
■ V zimnom období môžu okná pri zatváraní klásť následkom námrazy väčší odpor.
Okno sa pri zatváraní zastaví a vracia sa o niekoľko centimetrov naspäť.
■ Aby sa dalo okno zatvoriť, musí sa vyradiť z funkcie poistka proti pricviknutiu
» Strana 42.
■ Dbajte na to, aby pri opúšťaní zamknutého vozidla boli okná vždy uzatvorené.
■
42
42
42
43
43
Elektrické ovládanie okien je možné používať, iba ak je zapnuté zapaľovanie.
Ak sa vypne zapaľovanie, je možné okná otvárať a zatvárať ešte asi 10 minút. Až
keď otvoríte dvere vodiča alebo spolujazdca, ovládanie okien sa úplne vypne.
Na vetranie vnútorného priestoru vozidla počas jazdy využívajte v maximálnej
možnej miere kúriaci, chladiaci a vetrací systém vozidla. Ak sú otvorené okná, môže do vozidla prenikať prach a iné nečistoty a pri určitej rýchlosti môžu vznikať nepríjemné zvukové prejavy.
Poznámka pre životné prostredie
Pri vysokých rýchlostiach sa musia bočné okná zatvoriť, aby sa zabránilo nepotrebne vysokej spotrebe paliva.
Upozornenie
Systém ovládania okien je vybavený tepelnou ochranou. Pri opakovanom otváraní
a zatváraní okna sa môže táto ochrana prehriať. To vedie k dočasnému zablokovaniu ovládania okien. Hneď ako sa tepelná ochrana ochladí, je možné okno opäť
ovládať.
Odomykanie a zamykanie
41

Otvorenie / zatvorenie okien vo dverách spolujazdca a v
zadných dverách
Otvorenie/zatvorenie okien z miesta vodiča
Obr. 26
Spínače vo dverách vodiča

Obr. 27
Umiestnenie tlačidla v zadných
dverách
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 41.
pokyny

Otvorenie
› Okno sa otvorí jemným stlačením príslušného spínača. Po uvoľnení spínača sa
otváranie okna zastaví.
Vo dverách spolujazdca a v zadných dverách sa nachádza spínač pre príslušné okno.
Okno sa automaticky úplne otvorí krátkym stlačením spínača až na doraz. Po opätovnom stlačení spínača sa okno ihneď zastaví.
Otvorenie
› Príslušné tlačidlo zatlačte ľahko nadol a držte stlačené, kým okno nedosiahne
požadovanú pozíciu.
Zatvorenie
› Okno je možné zatvoriť jemným povytiahnutím hornej hrany príslušného spína-
Okno je možné navyše automaticky úplne otvoriť krátkym stlačením spínača až na
doraz. Po opätovnom stlačení spínača sa okno ihneď zastaví.
ča. Po uvoľnení spínača sa zatváranie okna zastaví.
Okno sa automaticky úplne zatvorí krátkym potiahnutím spínača až na doraz. Po
opätovnom povytiahnutí spínača sa okno okamžite zastaví.
Zatvorenie
› Hornú hranu príslušného tlačidla zľahka potiahnite nadol a držte stlačenú dovtedy, kým okno nedosiahne požadovanú pozíciu.
Spínače ovládania okien » Obr. 26.
A spínač pre ovládanie okna vo dverách vodiča
B spínač pre ovládanie okna vo dverách spolujazdca
C spínač pre ovládanie okna v pravých zadných dverách
D spínač pre ovládanie okna v ľavých zadných dverách
S Bezpečnostný spínač
Okno možno úplne automaticky zatvoriť navyše aj krátkym potiahnutím spínača
až na doraz. Po opätovnom povytiahnutí spínača sa okno okamžite zastaví.
42
Obsluha

Ochrana proti pricviknutiu

Bezpečnostný spínač
Stlačením bezpečnostného spínača S » Obr. 26 je možné spínače v zadných dverách vyradiť z funkcie. Po opätovnom stlačení bezpečnostného spínača S sú spínače ovládania zadných okien opäť funkčné.
Ak sú spínače v zadných dverách vyradené z funkcie, svieti kontrolné svetlo 
v bezpečnostnom spínači S .
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 41.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 41.
Systém elektrického ovládania okien je vybavený obmedzením sily. To znižuje nebezpečenstvo pomliaždenín pri zatváraní okien.

Ak nejaká prekážka bráni zatvoreniu, posuv skla sa zastaví a sklo sa vráti o niekoľ
ko cm naspäť.
Ak nejaká prekážka počas nasledujúcich 10 sekúnd opäť zabráni zatvoreniu, posuv skla sa opäť zastaví a sklo sa vráti o niekoľko cm naspäť.
Otváranie a zatváranie okien alebo odomykanie/zamykanie možno okamžite prerušiť uvoľnením kľúča, resp. tlačidoma A .
Ak sa do 10 sekúnd po tomto druhom vrátení skla pokúsite okno opäť zatvoriť
a prekážka ešte nebola odstránená, proces zatvárania sa iba zastaví. V tomto čase nie je možné okná automaticky zatvárať. Poistka proti pricviknutiu je ale funkčná.
Komfortné otváranie a zatváranie okien pomocou kľúča v zámku vodiča sa dá
použiť iba v čase do 45 s po uzamknutí vozidla.
Poruchy funkcie
Poistka proti pricviknutiu je vypnutá až vtedy, ak sa v priebehu ďalších 10 sekúnd
opäť pokúsite zatvoriť okno - okno sa teraz zatvára plnou silou!
Ak počkáte dlhšie ako 10 sekúnd, potom sa opäť zapne poistka proti pricviknutiu.
Komfortné ovládanie okien

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 41.
pokyny
Odomykaním, resp. zamykaním vozidla je možné ovládať komfortné otváranie a
zatváranie všetkých okien takto.
Predpokladom pre správnu funkciu komfortného ovládania okien je funkčné automatické otváranie, resp. zatváranie všetkých okien.
Možné sú tieto spôsoby otvárania a zatvárania.
Otvorenie
› Podržte stlačené tlačidlo so symbolom  na kľúči.
› Kľúč v zámku vodiča podržte v odomykacej polohe.
› Podržte stlačenú hornú časť spínača centrálneho zamykania vo dverách vodiča
» Strana 32.
A 1) podržte v polohe otvorenia » Obr. 26 na strane 42.
› Spínač
Zatvorenie



Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 41.
Automatické otváranie okien je bez funkcie, ak sa akumulátor vozidla odpojil a
opäť pripojil pri otvorenom okne. Systém sa musí aktivovať.
Priebeh aktivácie:
› Zapnite zapaľovanie.
› Potiahnite za hornú hranu príslušného spínača a zatvorte okno.
› Uvoľnite spínač.
› Príslušný spínač potiahnite po cca 3 sekundách opätovne nahor a podržte.

Elektrické posuvné a výklopné strešné okno

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie
Komfortné ovládanie posuvného a výklopného strešného okna
Elektricky ovládané posuvné a výklopné strešné okno so solárnymi článkami
44
44
45
› Podržte stlačené tlačidlo so symbolom  na kľúči.
› Kľúč v zámku vodiča podržte v zamykacej polohe.
› Podržte stlačenú dolnú časť spínača centrálneho zamykania vo dverách vodiča
Elektrické posuvné a výklopné strešné okno (ďalej označené iba ako posuvné
a výklopné strešné okno) je možné ovládať iba pri zapnutom zapaľovaní a do vonkajšej teploty -20 °C.
› Spínač A podržte v polohe zatvorenia » Obr. 26 na strane 42.
› Pri systéme KESSY podržte prst na snímači 1 » Obr. 15 na strane 30.
Po vypnutí zapaľovania sa môže posuvné a výklopné strešné okno ovládať ešte
cca 10 minút. Hneď potom, ako sa otvoria dvere vodiča alebo spolujazdca, už ale
nie je možné ovládať strešné okno.
» Strana 32.
1)
1)
Bezprostredne po odomknutí vozidla, resp. po vypnutí zapaľovania a otvorení dverí vodiča, resp. spolujazdca je možné komfortné otváranie a zatváranie okien pomocou spínača A .
Odomykanie a zamykanie
43

Ochrana proti pricviknutiu
Strešné okno je vybavené ochranou proti pricviknutiu. Ak nejaká prekážka (napr.
námraza) bráni zatvoreniu, strešné okno sa zastaví a úplne sa otvorí. Posuvné
a výklopné strešné okno môžete úplne zatvoriť bez ochrany proti pricviknutiu tak,
že spínač zatlačíte do polohy A » Obr. 28 dopredu dovtedy, kým sa strešné okno
úplne nezatvorí » .
DÔLEŽITÉ
Posuvné a výklopné strešné okno je vždy potrebné uzatvoriť pred odpojením
akumulátora.
■ Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa môže stať, že bude posuvné
a výklopné strešné okno mimo funkcie. V tomto prípade sa otočný spínač musí
prestaviť do polohy spínača A » Obr. 28 na strane 44 a zatlačiť dopredu približne na 10 sekúnd.
■

POZOR
Pri zatváraní posuvného a výklopného strešného okna postupujte opatrne,
aby ste zabránili poraneniam stlačením - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Ovládanie
Obr. 28
Otočný spínač posuvného a výklopného strešného okna
DÔLEŽITÉ
Ak otvárate posuvné a výklopné strešné okno v zimnom období, musíte z neho
odstrániť prípadný ľad a sneh, aby sa predišlo poškodeniu ovládacieho mechanizmu.

Komfortné ovládanie posuvného a výklopného strešného okna

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 43.
Nastavenie do komfortnej polohy
› Otočný spínač otočte do polohy C » Obr. 28.
Ak sa posuvné a výklopné strešné okno nachádza v komfortnej polohe, zníži sa
intenzita hluku vznikajúceho prúdením vzduchu.
Úplné otvorenie
› Spínač otočte do polohy B a držte ho v tejto polohe (odpružená poloha).
Vyklopenie
› Spínač otočte do polohy D .
Zatvorenie
› Spínač otočte do polohy A .

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 43.
Posuvné a výklopné strešné okno možno ovládať zamknutím, resp. odomknutím
kľúčom, alebo pri použití systému KESSY aj pomocou snímača 1 » Obr. 15 na strane 30.
› Podržte stlačené tlačidlo so symbolom  na kľúči.
› Pri systéme KESSY podržte prst na snímači 1 » Obr. 15 na strane 30.
Prerušením zamykania alebo uvoľnením snímača 1 systému KESSY sa zatváranie
okamžite preruší.
POZOR
Posuvné a výklopné strešné okno zatvárajte opatrne - hrozí nebezpečenstvo
poranenia! Ochrana proti pricviknutiu v prípade komfortného ovládania nefunguje.
Upozornenie
V prípade poruchy posuvného a výklopného strešného okna požiadajte o pomoc
odborný servis.
44
Obsluha

DÔLEŽITÉ
Elektricky ovládané posuvné a výklopné strešné okno so
solárnymi článkami

Ak je dostatočne silný slnečný svit, dodávajú solárne články na strešnom okne
prúd ventilátoru klimatizácie. Ďalšie informácie » Strana 99, Climatronic (automatická klimatizácia).
Ovládanie solárneho strešného okna sa nelíši od ovládania štandardného strešné
ho okna.
Panoramatická posuvná strecha (Superb Combi)

Posuvné a výklopné strešné okno je vždy potrebné uzatvoriť pred odpojením
akumulátora.
■ Napríklad po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa môže stať, že bude mimo funkcie posuvné a výklopné strešné okno. Otočný spínač potom prestavte do polohy A » Obr. 29 na strane 45, potiahnite a na vybraní podržte smerom
nadol a dopredu. Po približne 10 sekundách je možné posuvné a výklopné strešné
okno otvoriť a opäť zatvoriť. Až potom opäť uvoľnite otočný spínač.
■ Napríklad po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa môže stať, že bude mimo funkcie posuvná slnečná clona. Spínač otočte do polohy A » Obr. 29 na
strane 45, stlačte a podržte stlačené tlačidlo G » Obr. 30 na strane 46. Po približne 10 sekundách je možné posuvnú slnečnú clonu otvoriť a opäť zatvoriť. Až
potom opäť uvoľnite otočný spínač.
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 43.
Ovládanie
Úvod k téme
Obr. 29
Otočný spínač posuvného a výklopného strešného okna
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie
Otvorenie a zatvorenie posuvnej slnečnej clony
Komfortné ovládanie posuvného a výklopného strešného okna

45
46
46
Panoramatické posuvné a výklopné strešné okno (ďalej označené iba ako posuvné a výklopné strešné okno) je možné ovládať iba pri zapnutom zapaľovaní a do
vonkajšej teploty -20 °C.
Po vypnutí zapaľovania sa môže posuvné a výklopné strešné okno ovládať ešte
cca 10 minút. Hneď potom, ako sa otvoria dvere vodiča alebo spolujazdca, už ale
nie je možné ovládať strešné okno.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 45.
Nastavenie do komfortnej polohy
› Otočný spínač otočte do polohy C » Obr. 29.
Ak sa posuvné a výklopné strešné okno nachádza v komfortnej polohe, zníži sa
intenzita hluku vznikajúceho prúdením vzduchu.
Čiastočné otvorenie
› Spínač otočte do polohy v oblasti
D.
Úplné otvorenie
› Spínač otočte do polohy B a držte ho v tejto polohe (odpružená poloha).
Odomykanie a zamykanie

45

Vyklopenie
› Spínač otočte do polohy A .
› V oblasti E zatlačte spínač smerom ku streche.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 45.
Posuvnú slnečnú clonu je možné otvárať, resp. zatvárať pomocou tlačidiel
» Obr. 30.
Zatvorenie
› Spínač otočte do polohy A .
› Spínač potiahnite za vybranie E smerom nadol a dopredu.
Otvorenie
› Na úplné otvorenie krátko stlačte tlačidlo F » Obr. 30.
› Na otvorenie do požadovanej polohy stlačte a podržte tlačidlo F .
Ochrana proti pricviknutiu
Strešné okno je vybavené ochranou proti pricviknutiu. Ak nejaká prekážka (napr.
námraza) bráni zatvoreniu, strešné okno sa zastaví a vráti o niekoľko cm naspäť.
Posuvné a výklopné strešné okno možno úplne zatvoriť bez ochrany proti pricviknutiu tak, že potiahnete spínač E za vybranie smerom nadol a dopredu, kým nie
je strešné okno úplne zatvorené » .
Po uvoľnení spínača sa otváranie okna zastaví.
Zatvorenie
› Na úplné zatvorenie krátko stlačte tlačidlo G » Obr. 30.
› Na zatvorenie do požadovanej polohy stlačte a podržte tlačidlo G .
Po uvoľnení spínača sa zatváranie okna zastaví.
POZOR
Pri zatváraní posuvného a výklopného strešného okna postupujte opatrne,
aby ste zabránili poraneniam stlačením - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Komfortné ovládanie posuvného a výklopného strešného okna

DÔLEŽITÉ
Ak otvárate posuvné a výklopné strešné okno v zimnom období, musíte z neho
odstrániť prípadný ľad a sneh, aby sa predišlo poškodeniu ovládacieho mechanizmu.
Otvorenie a zatvorenie posuvnej slnečnej clony
Obr. 30
Tlačidlá posuvnej slnečnej clony


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 45.
Posuvné a výklopné strešné okno je možné ovládať zamknutím, resp. odomknutím prostredníctvom kľúča, pri systéme KESSY pomocou snímača 1 » Obr. 15 na
strane 30 .
Zatvorenie
› Držte stlačené tlačidlo so symbolom  na kľúči alebo pri systéme KESSY podržte
prst na snímači 1 » Obr. 15 na strane 30»
.
Prerušením zamykania alebo uvoľnením snímača 1 systému KESSY sa zatváranie
okamžite preruší.
Vyklopenie
› Podržte stlačené tlačidlo so symbolom  na kľúči.
POZOR
Posuvné a výklopné strešné okno zatvárajte opatrne - hrozí nebezpečenstvo
poranenia! Ochrana proti pricviknutiu v prípade komfortného ovládania nefunguje.
46
Obsluha

Upozornenie
V prípade poruchy posuvného a výklopného strešného okna požiadajte o pomoc
odborný servis.

Odomykanie a zamykanie
47
POZOR
Svetlá a viditeľnosť
Zapnutie svetiel sa smie realizovať iba v súlade s národnými, zákonnými nariadeniami.
■ Za správne nastavenie a použitie svetiel je vždy zodpovedný vodič.
■ Automatické zapínanie svetiel  funguje iba ako asistent, to nezbavuje
vodiča povinnosti svetlá kontrolovať a prípadne ich ručne prispôsobiť daným
svetelným podmienkam. Svetelný snímač napríklad nerozoznáva dážď alebo
hmlu. Za týchto podmienok odporúčame zapnúť stretávacie svetlá, príp. hmlové svetlomety!
■
Svetlá

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Obrysové a stretávacie svetlá
Denné svietenie (DAY LIGHT)
Smerové a diaľkové svetlá
Automatické zapínanie svetiel
Adaptívne predné svetlomety (AFS)
Hmlové svetlomety
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER
Koncové hmlové svetlo
COMING HOME/LEAVING HOME
Varovné svetlá
Parkovacie svetlá
48
49
50
50
51
51
52
52
52
53
53
Upozornenie
Ak nastane porucha na spínači svetiel, automaticky sa rozsvietia stretávacie
svetlá.
■ Svetlomety sa môžu vo vnútri dočasne orosiť. Po zapnutí svetiel sa orosenie
plochy svetiel po krátkej dobe stratí, príp. môže byť sklo svetlometu ešte orosené
na okrajoch. Orosenie svetlometov nemá vplyv na ich životnosť.
■

Obrysové a stretávacie svetlá
Svetlá pracujú iba pri zapnutom zapaľovaní, pokiaľ nie je uvedené inak.
Obr. 31
Svetelné spínače, otočný regulátor dosahu svetiel a osvetlenia
prístrojov
Usporiadanie spínačov vo vozidlách s riadením vpravo sa čiastočne odlišuje od
zobrazeného usporiadania na » Obr. 31 na strane 48. Symboly označujúce polohy spínačov sú rovnaké.
Stretávacie svetlá svietia dovtedy, kým je zapnuté zapaľovanie a spínač svetiel je
v polohe  alebo . Po vypnutí zapaľovania sa stretávacie svetlá automaticky
vypínajú a zostávajú svietiť obrysové svetlá. Obrysové svetlá zhasnú po vytiahnutí
kľúča zo spínacej skrinky.
Sklá svetlometov udržiavajte v čistote. Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 188, Sklá predných svetlometov.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 48.
Pomocou spínača svetiel sa ovládajú aj hmlové svetlomety » Strana 51, koncové
hmlové svetlo » Strana 52 a parkovacie svetlá » Strana 53.
48
Obsluha

Pomocou spínača svetiel A , resp. otočného regulátora B alebo C je možné
ovládať nasledujúce funkcie » Obr. 31.





Zapnutie obrysových svetiel, resp. obojstranných parkovacích svetiel.
Zapnutie stretávacích svetiel.
Vypnutie svetiel (okrem denného svietenia).
Nastavenie sklonu svetlometov.
Nastavenie jasu osvetlenia prístrojov.
Denné svietenie (DAY LIGHT)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 48.
Funkcia denného svietenia sa stará o osvetlenie prednej oblasti vozidla.
nastavenie sklonu svetlometov
Otočením otočného prepínača B z polohy - do polohy 3 sa nastavenie sklonu
svetlometov postupne prispôsobí a tým sa skráti svetelný kužeľ » Obr. 31.
Deaktivácia funkcie denného svietenia
› Páčku smerových a diaľkových svetiel potiahnite k volantu a posuňte nadol
» Obr. 32 na strane 50.
› Súčasne zapnite zapaľovanie a páčku podržte v tejto polohe minimálne na 3
sekundy.
Polohy nastavenia sklonu hlavných svetlometov zodpovedajú približne nasledujúcemu stavu zaťaženia.
› Páčku smerových a diaľkových svetiel potiahnite k volantu a posuňte nahor
1
2
3
Predné sedadlá sú obsadené, batožinový priestor je prázdny.
Vozidlo je plne obsadené, batožinový priestor je prázdny.
Vozidlo je plne obsadené, batožinový priestor je naložený.
Sedadlo vodiča je obsadené, batožinový priestor je naložený.
osvetlenie prístrojov
Pri zapnutých obrysových, stretávacích alebo diaľkových svetlách sú podsvietené
aj prístroje.
Otočením otočného prepínača C možno pri zapnutých svetlách prispôsobiť jas
osvetlenia prístrojov » Obr. 31.
POZOR
Reguláciu sklonu svetlometov nastavujte vždy tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky.
■ Vozidlo neoslňuje iných účastníkov premávky, predovšetkým protiidúce vozidlá.
■ Dosah svetla je dostatočný pre bezpečnú jazdu.
Aktivácia funkcie denného svietenia
» Obr. 32 na strane 50.
› Súčasne zapnite zapaľovanie a páčku podržte v tejto polohe minimálne na 3
sekundy.
Denné svietenie možno zapnúť/vypnúť aj cez informačný displej v bode ponuky
Denní světla (Denné svietenie) » Strana 26.
Denné svietenie sa aktivuje automaticky, keď sú splnené nasledujúce podmienky:


Zapaľovanie je zapnuté.
Spínač svetiel sa nachádza v polohe 0 alebo  » Obr. 31 na strane 48.
Upozornenie
Pri zapnutom dennom svietení nesvietia obrysové svetlá (ani vpredu ani vzadu) a
svetlo evidenčného čísla.
Upozornenie
Nastavenie sklonu svetlometov odporúčame nastavovať pri zapnutých stretávacích svetlách.
■ Bi-xenónové svetlomety sa po zapnutí zapaľovania a počas jazdy automaticky
prispôsobujú stavu zaťaženiu vozidla a jazde vozidla. Vozidlá vybavené Bi-xenónovými svetlometmi nemajú manuálny regulátor nastavenia sklonu svetlometov. 
■
Svetlá a viditeľnosť
49

Upozornenie
Smerové a diaľkové svetlá
Smerové svetlá sa automaticky vypnú po prejdení zákruty alebo po odbočení.
Ak je žiarovka smerových svetiel chybná, bliká kontrolné svetlo asi dvakrát rých
lejšie.
■
Obr. 32
Ovládacia páčka: páčka smerových a diaľkových svetiel
■
Automatické zapínanie svetiel
Obr. 33
Spínač svetiel

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 48.
Pomocou ovládacej páčky sa ovládajú aj parkovacie svetlá » Strana 53 a svetelná húkačka.
Pomocou ovládacej páčky je možné ovládať nasledujúce funkcie » Obr. 32.
A
B
C
D
Zapnutie smerových svetiel vpravo.
Zapnutie smerových svetiel vľavo.
Zapnutie diaľkových svetiel (odpružená poloha).
Vypnutie diaľkových svetiel, resp. zapnutie svetelnej húkačky (odpružená poloha).
Ak chcete iba trikrát zablikať (komfortné blikanie), zatlačte páčku krátko k aretačnej polohe A popr. B a opäť ju uvoľnite.
„Komfortné blikanie“ možno zapnúť/vypnúť cez informačný displej v bode ponuky
Komf. blikání (Komf. blikanie) » Strana 26.
Diaľkové svetlá je možné zapnúť pri zapnutých tlmených svetlách.
Svetelnú húkačku možno zapnúť aj pri vypnutom zapaľovaní.
POZOR
Diaľkové svetlá, resp. svetelnú húkačku používajte iba vtedy, keď nimi neoslňujete ostatných účastníkov cestnej premávky.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 48.
pokyny
Ak je spínač svetiel v polohe  » Obr. 33, obrysové a stretávacie svetlá, ako aj
svetlo evidenčného čísla sa zapínajú resp. vypínajú automaticky.
Svetlá sa regulujú na základe údajov, ktoré sa zaznamenávajú snímačom svetla
umiestneným medzi predným sklom a vnútorným spätným zrkadlom.
Ak je spínač svetiel v polohe , svieti symbol  vedľa spínača svetiel. Ak sa
svetlá zapnú automaticky, rozsvieti sa aj symbol  vedľa spínača svetiel.
Automatické jazdné svetlá pri daždi
Ak je spínač svetiel v polohe  a je zapnuté automatické stieranie pri daždi na
dlhšie ako 10 sekúnd, resp. stieranie (poloha 2 alebo 3) na dlhšie ako 15 sekúnd
» Strana 60, automaticky sa zapnú obrysové a stretávacie svetlá.
Svetlá sa vypnú, ak nie je dlhšie ako cca 4 minúty zapnuté automatické stieranie,
resp. stieranie (poloha 2 alebo 3).
DÔLEŽITÉ
Pred svetelný snímač na prednom skle nelepte žiadne nálepky ani podobné predmety, aby ste neobmedzili ani nevyradili z činnosti jeho funkciu.
50
Obsluha

Adaptívne predné svetlomety (AFS)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 48.
Systém AFS pracuje v spolupráci s automatickým ovládaním jazdných svetiel ,
preto je potrebné prečítať si aj toto » Strana 50.
Systém AFS zabezpečuje vodičovi osvetlenie cesty v závislosti od dopravných a
poveternostných pomerov.
Systém automaticky upravuje svetelný kužeľ pred vozidlom podľa rýchlosti jazdy
alebo podľa použitia stieračov.
Systém AFS môže pracovať iba vtedy, keď je splnená nasledujúca podmienka.

Spínač svetiel sa nachádza v polohe .
Systém AFS pracuje v nasledujúcich režimoch.
Režim medzimesto
Svetelný kužeľ pred vozidlom je podobný stretávaciemu svetlu. Režim je aktívny,
ak nie je aktívny žiadny z nasledujúcich režimov.
Režim mesto
Svetelný kužeľ je prispôsobený tak, aby osvetľoval aj susediace chodníky, križovatky, prechody pre chodcov atď. Režim je aktívny pri rýchlostiach 15 - 50 km/h.
Turistické svetlo (cestovný režim)
Tento režim umožňuje jazdu v krajinách s opačným systémom premávky (ľavostranná/pravostranná premávka), bez oslňovania protiidúcich vozidiel.
Pri aktivovaní tohto režimu sú vyššie uvedené režimy a natáčanie svetlometov
deaktivované.
Tento režim možno cez informačný displej v bode ponuky Cestov. režim aktivovať
resp. deaktivovať » Strana 26.
POZOR
V prípade poruchy systému AFS sa svetlomety automaticky sklopia do núdzovej polohy, ktorá zamedzí možnému oslneniu protiidúcich vozidiel. Tým sa
skráti svetelný kužeľ pred vozidlom. Jazdite preto opatrne a ihneď vyhľadajte
odborný servis.
Upozornenie
Ak je aktívny režim „Turistické svetlo“, po každom zapnutí zapaľovania bliká kontrolný symbol  po dobu 10 sekúnd.

Hmlové svetlomety
Režim diaľnice
Svetelný kužeľ pred vozidlom je prispôsobený tak, aby vodič dokázal včas reagovať na prekážku alebo iné nebezpečenstvo. Režim sa aktivuje postupne od rýchlosti 90 km/h. Najväčší účinok je pri rýchlosti nad 120 km/h.
Obr. 34
Spínač svetiel
Režim dážď
Svetelný kužeľ pred vozidlom je prispôsobený tak, aby sa počas dažďa zabraňovalo oslneniu protiidúcich vozidiel.
Režim je aktívny pri rýchlostiach 15 - 70 km/h a vtedy, ak sú stierače súvislo pustené dlhšie ako 2 minúty. Režim sa deaktivuje, ak sú stierače vypnuté dlhšie ako
8 minút.
Dynamické natáčacie svetlomety
Svetelný kužeľ pred vozidlom sa prispôsobuje podľa uhla natočenia volantu, aby
sa osvetlila vozovka v zákrutách. Táto funkcia je aktívna pri rýchlostiach nad 10
km/h, ako aj vo všetkých režimoch AFS.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 48.
Zapnutie/vypnutie
› Spínač svetiel otočte do polohy  alebo  » Obr. 34.
› Spínač svetiel potiahnite do polohy 1 .
Vypnutie hmlových svetlometov sa vykonáva v opačnom poradí.
Svetlá a viditeľnosť

51
Pri zapnutých hmlových svetlometoch svieti na prístrojovom paneli kontrolné
svetlo  » Strana 13.

Ak je vozidlo zo závodu vybavené zabudovaným ťažným zariadením, resp. ťažným
zariadením zo sortimentu originálneho príslušenstva ŠKODA a jazdíte s prívesom,
svieti iba koncové hmlové svetlo prívesu.
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER

COMING HOME/LEAVING HOME
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 48.

Funkcia CORNER zlepšuje rozsvietením hmlového svetlometu na príslušnej strane
vozidla osvetlenie priestoru okolo vozidla pri otáčaní, parkovaní a pod.
Je zapnuté smerové svetlo, resp. predné kolesá sú silno vytočené doprava
alebo doľava1).
Vozidlo stojí alebo sa pohybuje rýchlosťou max. 40 km/h.
Motor beží.
Nie je zapnuté denné svietenie.
Stretávacie svetlá sú zapnuté alebo je spínač svetiel v polohe  a stretávacie svetlá sú zapnuté.
Nie sú zapnuté hmlové svetlomety.





Funkcia sa aktivuje automaticky, keď sú splnené nasledujúce podmienky:



Koncové hmlové svetlo

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 48.
Zapnutie/vypnutie
› Spínač svetiel otočte do polohy  alebo  » Obr. 34 na strane 51.
› Spínač svetiel potiahnite do polohy 2 .
Vypnutie koncového hmlového svetla sa vykonáva v opačnom poradí.
Pri zapnutom koncovom hmlovom svetle svieti na prístrojovom paneli kontrolné
svetlo  » Strana 13.
1)
Pri konflikte obidvoch spínacích variant, napr. ak je volant natočený na ľavú stranu a je zapnuté pravé
smerové svetlo, má vyššiu prioritu smerové svetlo.
52
Obsluha
Spínač svetiel sa nachádza v polohe  » Obr. 33 na strane 50.
Viditeľnosť v okolí vozidla je znížená.
Zapaľovanie je vypnuté.
Funkcie a nastavenia osvetľovacieho času možno cez informačný displej v bodoch
ponuky Coming Home resp. Leaving Home aktivovať resp. deaktivovať » Strana 26 .
Svetlá sa regulujú na základe údajov, ktoré sa zaznamenávajú snímačom svetla
umiestneným medzi predným sklom a vnútorným spätným zrkadlom » Strana 50.
Upozornenie
Pri zaradení spätného rýchlostného stupňa sa zapnú obidva hmlové svetlomety.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 48.
COMING HOME/LEAVING HOME (ďalej označené iba ako funkcia) umožňuje pri
zlých svetelných podmienkach automatické zapnutie svetiel na krátky čas po opustení vozidla, resp. pri priblížení sa ku vozidlu.
Funkcia CORNER sa aktivuje automaticky, ak sú splnené nasledujúce podmienky:



Funkcia zapne obrysové a stretávacie svetlá, osvetlenie priestoru nastupovania
vo vonkajších zrkadlách, ako aj svetlo evidenčného čísla.
COMING HOME
Svetlo sa automaticky zapína pri otvorení dverí vodiča (do 60 sekúnd po vypnutí
zapaľovania).
Svetlo zhasne 10 sekúnd po zatvorení všetkých dverí a veka batožinového priestoru, resp. po uplynutí nastavenej doby.
Ak zostali otvorené niektoré dvere alebo veko batožinového priestoru, svetlá
zhasnú po 60 sekundách.
LEAVING HOME
Svetlo sa automaticky zapne po odomknutí vozidla pomocou kľúča s rádiovým
diaľkovým ovládaním.

Svetlo sa vypne 10 sekúnd po uplynutí nastavenej doby alebo po zamknutí vozidla.
DÔLEŽITÉ
Varovné svetlá je potrebné zapnúť, ak sa napríklad vyskytne nasledujúca situácia:
Dosiahnutie konca dopravnej zápchy.
Vyskytla sa porucha na vozidle.
DÔLEŽITÉ
■
■
Pred svetelný snímač na prednom skle nelepte žiadne nálepky ani podobné predmety, aby ste neobmedzili ani nevyradili z činnosti jeho funkciu.

Parkovacie svetlá
Upozornenie
Ak máte neustále aktivovanú túto funkciu, stúpa zaťaženie akumulátora, a to najmä počas jázd na krátke vzdialenosti.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 48.
Zapnutie parkovacích svetiel 
› Vypnite zapaľovanie.
› Páčku prestavte do polohy A , resp. B až na doraz » Obr. 32 na strane 50 - parkovacie svetlo na pravej, resp. ľavej strane vozidla sa zapne.
Varovné svetlá
Obr. 35
tlačidlo varovných svetiel
Zapnutie obojstranných parkovacích svetiel
A  » Obr. 31 na strane 48 a vozidlo zamknite.
› Spínač svetiel otočte do polohy
Upozornenie
Ak máte zapnuté pravé alebo ľavé smerové svetlo a vypnete zapaľovanie, potom
sa parkovacie svetlo automaticky neaktivuje.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 48.
Zapnutie/vypnutie
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 35.
Pri zapnutých varovných svetlách blikajú všetky smerové svetlá vozidla súčasne.
Kontrolné svetlo smerových svetiel a kontrolné svetlo v tlačidle takisto blikajú.
Varovné svetlá je možné zapnúť aj pri vypnutom zapaľovaní.
Pri aktivácii airbagov sa automaticky zapnú varovné svetlá.
Ak sa pri zapnutých varovných svetlách (zapaľovanie zapnuté) zapne smerové
svetlo, bliká po dobu zapnutia smerového svetla iba smerové svetlo pre zvolený
smer jazdy.

Vnútorné svetlá

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vnútorné svetlo vpredu
Vnútorné svetlo vzadu
Vnútorné svetlo vzadu
Varovné svetlo predných dverí
Osvetlenie priestoru nastupovania
54
54
55
55
55 
Svetlá a viditeľnosť
53
Vnútorné svetlo vpredu
Zapnutie/vypnutie svetiel na čítanie
› Stlačte tlačidlo  alebo  » Obr. 37.
Ak je ovládanie svetla zapnuté pomocou dverového spínača, rozsvieti sa svetlo,
ak došlo k jednej z nasledujúcich udalostí:
› Vozidlo sa odomkne.
› Jedny z dverí alebo veko batožinového priestoru sa otvoria.
› Vytiahne sa kľúčik zo zapaľovania.
Ak je ovládanie svetla zapnuté pomocou dverového spínača, svetlo sa zhasne, ak
došlo k jednej z nasledujúcich udalostí:
› Vozidlo sa zamkne.
› Zapne sa zapaľovanie.
› Približne 30 sekúnd po zatvorení všetkých dverí.
Obr. 36 Vnútorné osvetlenie vpredu
Upozornenie
Ak vnútorné svetlo ostane zapnuté pri vypnutom zapaľovaní, resp. ak ostanú
otvorené dvere, zhasne svetlo automaticky po cca 10 minútach.
■ Vo vnútornom osvetlení vpredu sú integrované dve difúzne svetlá, ktoré osvetľujú rýchlostnú páku a stred prístrojovej dosky. Tieto svetlá sa zapínajú automaticky po zapnutí obrysových svetiel. Súčasne sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti
osvetlenie kľučiek vo dverách, ak sú zapnuté obrysové svetlá.
■

Vnútorné svetlo vzadu
Obr. 37 Svetlá na čítanie

Platí pre vozidlá bez panoramatického posuvného okna.
Obr. 38
Vnútorné svetlo a svetlá na čítanie vzadu
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 53.
Zapnutie svetla
› Stlačte tlačidlo v oblasti symbolu  » Obr. 36.
Vypnutie svetla
› Stlačte tlačidlo v oblasti symbolu O » Obr. 36.
Ovládanie pomocou dverového spínača
› Tlačidlo prestavte do strednej polohy.
Vo vozidlách bez stráženia vnútorného priestoru je stredná poloha označená
symbolom  » Obr. 36 - .
54
Obsluha

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 53.
Vnútorné svetlo vzadu sa ovláda spoločne s vnútorným svetlom vpredu » Strana 54.

Zapnutie/vypnutie svetiel na čítanie
› Stlačte tlačidlo  alebo  » Obr. 38.

Varovné svetlo predných dverí
Obr. 40
varovné svetlo
Vnútorné svetlo vzadu
Platí pre vozidlá vybavené panoramatickou posuvnou strechou.
Obr. 39
Vnútorné svetlo vzadu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 53.
Varovné svetlo je umiestnené v spodnej časti obloženia dverí » Obr. 40.

Svetlo sa zapne, resp. vypne, ak sa otvoria, resp. zatvoria predné dvere.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 53.
Vozidlá bez tohto varovného svetla majú na tomto mieste iba odrazové sklo.
Zapnutie
› Stlačte krycie sklo na symbole  » Obr. 39.
Upozornenie
Ak sú dvere otvorené a zapaľovanie je vypnuté, zhasne svetlo automaticky po cca
20 minútach.
Vypnutie
› Stlačte krycie sklo na symbole O.
Ovládanie pomocou dverového spínača
Osvetlenie priestoru nastupovania
› Krycie sklo prestavte do strednej polohy .
V tejto polohe platia pre toto svetlo rovnaké pravidlá, ako pre vnútorné svetlo
vpredu » Strana 54.



Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 53.
Osvetlenie sa nachádza na dolnej hrane vonkajších spätných zrkadiel a osvetľuje
priestor predných dverí pre nastupovanie.
Svetlo sa rozsvieti po odomknutí vozidla alebo pri otvorení predných dverí. Svetlo
zhasne po zapnutí zapaľovania alebo do 30 s po zatvorení predných dverí.
POZOR
Ak svieti osvetlenie priestoru nastupovania, potom sa nedotýkajte krytu - hrozí nebezpečenstvo popálenia!
Svetlá a viditeľnosť
55


Upozornenie
Ak sú dvere otvorené a zapaľovanie je vypnuté, svetlo zhasne automaticky pribl.
po 1 minúte.

Svetlo batožinového priestoru (Combi)

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
56
56
56
DÔLEŽITÉ
Vyberateľné svetlo nie je vodotesné, preto ho chráňte pred vlhkosťou.
Upozornenie
Ak svetlo vložíte naspäť do držiaka nesprávne, nebude počas otvárania veka batožinového priestoru svietiť a akumulátory sa nebudú dobíjať.
■ Ak svetlo nezhasnete a vložíte ho správne do držiaka, žiarovky v prednej časti

svetla C » Obr. 41 na strane 56 automaticky zhasnú.
■
Vyberateľné svetlo
Na ľavej strane batožinového priestoru je umiestnené vyberateľné svetlo. Toto
svetlo má dve funkcie:
› osvetlenie batožinového priestoru - svieti časť B » Obr. 41 (svetlo je v držiaku);
› prenosné svetlo - svieti časť C (svetlo je vybraté z držiaka).
Ak je svetlo v držiaku, automaticky sa zapne po otvorení veka batožinového priestoru a po zatvorení sa znova vypne.
Úvod k téme
Vyberateľné svetlo
Vyberanie svietidla
Výmena akumulátorov svietidla
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 56.
Svetlo je napájané tromi dobíjacími akumulátormi typu AAA. Akumulátory sa nabíjajú priebežne pri naštartovanom motore. Z úplného vybitia sa akumulátory nabijú
za cca 3 hodiny.
Svietidlo je vybavené magnetmi. Po vyňatí sa môže preto uchytiť napríklad na karosériu vozidla.

Vyberanie svietidla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 56.
Vybratie svetla
› Svetlo chyťte v oblasti šípok D » Obr. 41 na strane 56 a vyklopte ho v smere
šípky E .
Opätovné vloženie svetla naspäť do držiaka
› Vypnuté svietidlo najskôr nasaďte do držiaka na strane bližšie k veku batožinového priestoru a potom dotlačte aj na druhej strane až počuteľne zaklapne.
Ovládanie svetla
› Jedno stlačenie tlačidla A , svetlo svieti na 100 % svetelnej intenzity.
› Opätovné stlačenie tlačidla A , svetlo svieti na 50 % svetelnej intenzity.
› Ďalšie stlačenie tlačidla A , svetlo zhasne.

Výmena akumulátorov svietidla

Obr. 41 Vyberateľné svetlo
56
Obsluha
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 56.
Ak budete chcieť chybné akumulátory vymeniť sami, postupujte takto:
› Vyberte svetlo.

› Kryt akumulátorov opatrne odtlačte tenkým špicatým predmetom v mieste are-
Vyhrievanie predného a zadného skla
tačnej západky F » Obr. 41 na strane 56.
› Zo svetla vyberte chybné akumulátory.
› Nasaďte nové akumulátory.
› Kryt akumulátorov nasaďte a pritlačte ho, kým sa počuteľne nezaistí.
DÔLEŽITÉ
Odporúčame vám, aby ste si chybné akumulátory nechali vymeniť u servisného
partnera ŠKODA. Pri otváraní sa môže svetlo nesprávnou manipuláciou poškodiť.
Poznámka pre životné prostredie
Chybné akumulátory zlikvidujte v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
Obr. 42 Tlačidlá vyhrievania zadného a predného skla Climatronic/manuálna
klimatizácia
Upozornenie
Pri výmene akumulátorov dbajte na správnu polaritu.
Náhradné akumulátory musia zodpovedať špecifikácii originálnych akumulátorov. Pri použití iného typu akumulátorov môže mať svetlo znížený výkon alebo ne
musí fungovať správne.
■
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 57.
Opis obrázka
 Zapnutie, resp. vypnutie vyhrievania zadného skla.
 Zapnutie, resp. vypnutie vyhrievania predného skla.
Viditeľnosť
Ak je vyhrievanie zapnuté, v tlačidle svieti kontrolné svetlo.

Vyhrievanie zadného resp. predného skla je možné zapnúť iba pri bežiacom motore.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vyhrievanie predného a zadného skla
Slnečné clony
Posuvná slnečná clona
Posuvná slnečná clona v zadných dverách
57
58
58
59 
Vyhrievanie predného, resp. zadného skla sa automaticky vypne pribl. po 10 minútach.
Poznámka pre životné prostredie
Ihneď, ako sa sklo rozmrazí alebo zbaví orosenia, malo by sa vypnúť vyhrievanie.
Znížená spotreba elektrického prúdu pôsobí priaznivo na spotrebu pohonných látok » Strana 141, Šetrenie elektrickej energie.
Upozornenie
Pri poklese napätia v palubnej sieti sa automaticky vypne vyhrievanie predného,
príp. zadného skla, aby bol zaistený dostatok elektrickej energie na riadenie motora » Strana 209, Automatické vypnutie spotrebičov.
■ Ak svetlo v tlačidle bliká, vzhľadom k vybitiu batérie sa už nekúri.
■
Svetlá a viditeľnosť
57

Posuvná slnečná clona
Slnečné clony
Obr. 44
Vytiahnutie posuvnej slnečnej
clony

Obr. 43 Slnečná clona / Dvojitá slnečná clona

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 57.
Posuvná slnečná clona je umiestnená v spodnej časti krytu batožinového priestoru.
Slnečnú clonu na mieste vodiča, resp. spolujazdca je možné vytiahnuť z úchytu
a prikloniť ju k dverám v smere šípky 1 » Obr. 43.
Vytiahnutie
› Posuvnú slnečnú clonu vytiahnite za držadlo
V slnečných clonách sú zabudované kozmetické zrkadlá opatrené krytom. Kryt
presuňte v smere šípky 2 . Po presunutí krytu sa automaticky zapne osvetlenie
zrkadla v stropnom paneli A . Po zasunutí krytu zrkadla alebo priklopení clony
smerom nahor sa osvetlenie vypne.
Navinutie
› Posuvnú slnečnú clonu vyberte z magnetických úchytov
B a pridržte ju za
držadlo A tak, aby sa mohla pomaly a bez poškodenia navinúť naspäť do telesa
na kryte batožinového priestoru.
Upozornenie
POZOR
58
Obsluha
A » Obr. 44 a zaveste ju do mag-
netických úchytov B .
Vo vozidlách, ktoré sú vybavené dvojitou slnečnou clonou, je možné po vyklopení
slnečnej clony vyklopiť ešte pomocnú slnečnú clonu v smere šípky 3 .
Slnečné clony nesmú byť vyklopené k bočným oknám v oblasti rozpínania hlavových airbagov, najmä keď sú na nich upevnené nejaké predmety, napr. guľôčkové pero a pod. Takéto predmety by mohli pri aktivácii hlavových airbagov
spôsobiť poranenia cestujúcich.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 57.
Do bezprostrednej blízkosti magnetických úchytov neumiestňujte predmety citlivé na pôsobenie magnetického poľa (hodinky, elektronika a pod.). Magnetické pole ich môže poškodiť.


Po zaradení spätného rýchlostného stupňa sa pri zapnutých predných stieračoch
automaticky vykoná jedno zotrenie zadného skla.
Posuvná slnečná clona v zadných dverách
Doplňte kvapalinu do ostrekovačov » Strana 200.
Obr. 45
Zadné dvere: Posuvná slnečná
clona
POZOR
Na zaistenie dobrého výhľadu a bezpečnej jazdy je nevyhnutný bezchybný
stav stieracích líšt » Strana 232.
■ Pri nízkych teplotách použite ostrekovače až potom, keď sa čelné sklo zohreje. Prostriedok na čistenie skiel by mohol primrznúť ku sklu a obmedziť výhľad.
■ Automatické stieranie za dažďa funguje iba ako asistent. Nezbavuje vodiča
povinnosti ručne nastaviť funkciu stieračov podľa podmienok viditeľnosti.
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 57.
DÔLEŽITÉ
Vytiahnutie
› Posuvnú slnečnú clonu vytiahnite za držadlo A » Obr. 45 a zaveste ju do úchytov na hornej hrane dverí.
Navinutie
› Posuvnú slnečnú clonu vytiahnite za držadlo A » Obr. 45 a pridržiavajte ju tak,
aby sa mohla pomaly a bez poškodenia navinúť naspäť.
Stierače a ostrekovače

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Stierače a ostrekovače
Alternatívne parkovacia poloha stierača zadného skla (Superb Combi)
Ostrekovače svetlometov
60
60
61
Stierače a ostrekovače pracujú iba pri zapnutom zapaľovaní a zatvorenej kapote
motorového priestoru.
Ak je zapnuté stieranie v intervaloch, regulujú sa intervaly medzi stieraním takisto
podľa rýchlosti jazdy.
Pri automatickom stieraní za dažďa sa intervaly stierania regulujú v závislosti od
intenzity dažďa.
Pri nízkych teplotách a v zime prekontrolujte pred jazdou, resp. pred zapnutím
zapaľovania, či nie sú stieracie lišty primrznuté. Ak by ste primrznuté stierače zapli, mohli by ste tým poškodiť nielen stieracie lišty, ale aj motorček stieračov!
■ Ak sa zapaľovanie vypne pri zapnutých stieračoch, stierajú stierače pri nasledujúcom zapnutí zapaľovania ďalej v rovnakom režime. Medzi vypnutím a zapnutím
zapaľovania môžu stierače pri nízkych teplotách primrznúť.
■ Primrznuté stieracie lišty opatrne uvoľnite z čelného, resp. zadného skla.
■ Pred jazdou odstráňte sneh a ľad zo stieračov.
■ Pri neopatrnej manipulácii so stieračom hrozí nebezpečenstvo poškodenia čelného skla ramienkom stierača.
■ Ak sú ramienka predných stieračov odklopené, nesmiete zapnúť zapaľovanie.
Stierače by sa vrátili do pokojovej polohy a mohol by sa poškodiť lak veka motorového priestoru.
■ Prípadnú prekážku na čelnom skle sa stierač snaží prekonať. Po 5 pokusoch o
odstránenie prekážky ostane stierač stáť, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. Odstráňte prekážku a opätovne zapnite stierače.
■

Upozornenie
Po každom treťom vypnutí zapaľovania dôjde ku zmene pokojovej polohy predných stieračov. To pôsobí proti predčasnej únave gúm stieračov.
■ Zadný stierač funguje iba vtedy, keď je veko batožinového priestoru zatvorené.
■ Dýzy ostrekovačov čelného skla sa vyhrievajú pri bežiacom motore a pri vonkajšej teplote nižšej ako +10 °C.
■ Stieracie lišty udržiavajte v čistote. Tieto môžu byť znečistené napr. zvyškami
vosku z automatických umývacích liniek » Strana 185.
■
Svetlá a viditeľnosť
59

Po uvoľnení páčky prestane ostrekovač pracovať a stierač vykoná ešte 2 až 3 zotrenia (podľa doby ostreknutia). Páčka ostane v polohe 6 » Obr. 46.
Stierače a ostrekovače
Obr. 46
Ovládacia páčka: funkcia stieračov a ostrekovačov
Automatické stieranie zadného skla (Superb Combi)
Ak sa páčka stieračov nachádza v polohe 2 » Obr. 46, resp. 3 dochádza pri rýchlosti vyššej ako 5 km/h každých 30 sekúnd, resp. 10 sekúnd k procesu zotretia zadného skla.
Pri aktivovanom automatickom stieraní predného sklad za dažďa (páčka je v polohe 1 ) je funkcia aktívna iba počas trvalej prevádzky predných stieračov (žiadny
časový interval medzi stieracími cyklami).

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 59.
Funkcia stieračov a ostrekovačov v jednotlivých polohách » Obr. 46
0 Stieranie vypnuté
1 Intervalové stieranie predného skla / automatické stieranie predného skla za
dažďa
2 pomalé stieranie predného skla
3 rýchle stieranie predného skla
4 Krátke zotretie predného skla (odpružená poloha)
5 Umývacia a stieracia automatika predného skla (odpružená poloha)
6 Stieranie zadného skla (stierač stiera každých 6 sekúnd)
7 Umývacia a stieracia automatika zadného skla (odpružená poloha)
A Spínač na nastavenie požadovanej prestávky medzi jednotlivými cyklami stieračov ( 1 intervalové stieranie predného skla), resp. rýchlosť stierania za dažďa ( 1 automatické stieranie predného skla za dažďa)
Umývacia a stieracia automatika čelného skla
Ostrekovače pracujú ihneď, stierače stierajú o niečo neskôr. Pri rýchlosti vozidla
nad 120 km/h pracujú ostrekovače a stierače súčasne.
Automatické stieranie zadného skla možno cez informačný displej v bode ponuky
Aut.zzad.stěr. (Automatický zadný stierač) aktivovať resp. deaktivovať » Strana 26.
Zimná poloha stieračov predného skla
Ak sú stierače v pokojovej polohe, nedajú sa odklopiť od čelného skla. Preto odporúčame v zimnom období nastaviť stierače tak, aby sa dali pohodlne odklopiť od
čelného skla.
› Zapnite stierače.
› Vypnite zapaľovanie.
Stierač zastaví na mieste, na ktorom sa nachádza pri vypnutí zapaľovania.
Ako zimnú polohu môžete použiť aj servisnú polohu » Strana 232.
Upozornenie
Ak je zapnuté pomalé stieranie alebo rýchle stieranie a rýchlosť vozidla klesne
pod 4 km/h, prepína sa rýchlosť stierania na nižší stupeň. Pôvodné nastavenie sa
obnoví, keď rýchlosť vozidla stúpne nad 8 km/h.
Alternatívne parkovacia poloha stierača zadného skla (Superb
Combi)
Po uvoľnení páčky prestanú ostrekovače pracovať a stierače vykonajú ešte 3 až 4
zotrenia (podľa doby ostreknutia).

Pri rýchlosti vozidla nad 2 km/h nastane po 5 sekundách od posledného zotrenia
ešte jedno zotrenie zvyšných kvapiek. Túto funkciu je možné aktivovať / deaktivovať v odbornom servise.
Po aktivácii sa po každom druhom vypnutí motora preklopia stieracie lišty zadného stierača. Tým sa predĺži životnosť stieracej lišty.
Umývacia a stieracia automatika zadného skla (Superb Combi)
Ostrekovače pracujú ihneď, stierač stiera o niečo neskôr.
60
Obsluha

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 59.
Aktivácia / deaktivácia
› Zapnite zapaľovanie.

› V priebehu 5 s zatlačte päťkrát po sebe ovládaciu páčku do polohy
6 » Obr. 46
na strane 60.
› Vypnite zapaľovanie. Po nasledovnom zapnutí zapaľovania sa aktivuje, resp.
deaktivuje alternatívna parkovacia poloha zadného stierača.
POZOR (Pokračovanie)
Ak je to možné, používajte na odhad vzdialenosti vozidiel idúcich za vami
vnútorné zrkadlo.
■ Osvetlený displej externého navigačného prístroja môže viesť ku poruchám
funkcie automaticky stmievateľného vnútorného spätného zrkadla - hrozí nebezpečenstvo nehody.
■

Ostrekovače svetlometov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 59.
POZOR
Automaticky stmievateľné spätné zrkadlá obsahujú elektrolyt, ktorý môže pri
rozbitom spätnom zrkadle uniknúť.
■ Unikajúci elektrolyt môže podráždiť pokožku, oči a dýchacie orgány. Ihneď sa
postarajte o dostatok čerstvého vzduchu a vystúpte z vozidla. Ak je to možné,
otvorte všetky oná a dvere.
■ Pri prehltnutí elektrolytu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
■ Pri kontakte očí a pokožky s elektrolytom ihneď preplachujte príslušné miesto po dobu minimálne niekoľko minút veľkým množstvom vody. Potom čo
najskôr vyhľadajte lekára.
K čisteniu svetlometu dochádza po zapnutí zapaľovania vždy pri prvom a po každom desiatom postreku čelného skla 5 » Obr. 46 na strane 60, ak sú zapnuté
stretávacie alebo diaľkové svetlá.
Aby bola zaistená správna funkcia tohto zariadenia aj v zimnom období, pravidelne odstraňujte z dýz nánosy snehu a ľadu rozmrazovacím sprejom.
DÔLEŽITÉ
Dýzy ostrekovačov svetlometov nikdy nevyťahujte ručne - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia!
Upozornenie
Úvod k téme
Vnútorné spätné zrkadlo
Prídavné vnútorné zrkadlo
Vonkajšie spätné zrkadlá
Automatické zatienenie funguje správne iba vtedy, keď je slnečná clona na zadnom skle narolovaná do telesa na kryte batožinového priestoru, resp. keď dopad
svetla na vnútorné zrkadlo nie je obmedzený inými predmetmi.
■ Ak vypnete automatické zatienenie vnútorného zrkadla, vypne sa aj zatienenie
vonkajších zrkadiel.
■ Nedotýkajte sa skiel vonkajších zrkadiel, ak sa práve vyhrievajú.
■ Ak by elektrické nastavovanie vonkajších zrkadiel niekedy vypadlo, je možné
obidve sklá zrkadiel nastaviť rukou zatlačením na ich okraj.
■ V prípade poruchy elektrického ovládania zrkadiel vyhľadajte odborný servis.
■
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
62
62
63
POZOR
Dbajte na to, aby spätné zrkadlá neboli pokryté ľadom, snehom, rosou ani
inými predmetmi.
■ Vypuklé (smerom von klenuté) vonkajšie zrkadlá zväčšujú zorné pole. Objekty sa však zobrazujú zmenšené. Preto sa môžu tieto zrkadlá používať pre odhad vzdialenosti iba v obmedzenej miere.
■
DÔLEŽITÉ
Vonkajšie zrkadlá s funkciou priklápania  nikdy nesklápajte ani nevyklápajte
ručne, pretože sa inak poškodí elektrický pohon.
Spätné zrkadlá


Svetlá a viditeľnosť
61

Externé navigačné prístroje neupevňujte na predné sklo, resp. v blízkosti automaticky stmievateľného vnútorného spätného zrkadla » Strana 61,
v odseku Úvod
k téme.
Vnútorné spätné zrkadlo
Obr. 47
Manuálne stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo

Prídavné vnútorné zrkadlo
Obr. 49
Dodatočné vnútorné zrkadlo
Obr. 48
Automaticky stmievateľné spätné zrkadlo

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 61.
Dodatočné vnútorné zrkadlo umožňuje vodičovi rozširujúci pohľad na oblasť zadných sedadiel.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 61.
Manuálne stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo
› Páčku na spodnej hrane spätného zrkadla nastavte smerom k prednému sklu
(spätné zrkadlo sa zatieni) A » Obr. 47.
› Páčku na spodnej hrane spätného zrkadla nastavte smerom od predného skla
(základná poloha) B .
Automaticky stmievateľné spätné zrkadlo
› Stlačte tlačidlo D , kontrolné svetlo C sa rozsvieti (zrkadlo je aktivované)
» Obr. 48.
Na deaktiváciu opätovne stlačte tlačidlo D , kontrolné svetlo C zhasne.
Ak je aktivované automatické zatienenie, spätné zrkadlo sa zatieni automaticky
dopadom svetla zozadu.
Pri zapnutí vnútorného osvetlenia alebo pri zaradení spätného chodu sa zrkadlo
prepne vždy naspäť do normálneho nastavenia (nezotmeného).
62
Obsluha
Nastavenie sklonu
› Zrkadlo chyťte súčasne na hornom a dolnom okraji tak, aby ste sa nedotýkali
povrchu zrkadla.
› Zrkadlo nastavte do požadovanej polohy v smere šípky.
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla. Dodatočné vnútorné zrkadlo používajte iba tak,
aby ste mali vozidlo v každej dopravnej situácii plne pod kontrolou.

Priklopenie obidvoch vonkajších zrkadiel pomocou kľúča s diaľkovým ovládaním
› V prípade, že sú zatvorené všetky okná, stlačte tlačidlo so symbolom  na kľúči
s rádiovým diaľkovým ovládaním pribl. na 2 sekundy.
Vonkajšie spätné zrkadlá
Obr. 50
ovládacie koliesko

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 61.
pokyny
Vyhrievanie zrkadiel
› Ovládacie koliesko prestavte do polohy  » Obr. 50.
Vyhrievanie spätných zrkadiel je funkčné iba pri naštartovanom motore a do vonkajšej teploty +35 °C.
Synchrónne nastavenie obidvoch spätných zrkadiel
› Ovládacie koliesko prestavte do polohy , resp. pri vozidlách s riadením vpravo
do polohy  » Obr. 50. Pohyb skiel je zhodný s pohybom ovládacieho kolieska.
Vonkajšie spätné zrkadlá sa po zapnutí zapaľovania preklopia do polohy pre jazdu.
Automaticky stmievateľné spätné zrkadlo
Vonkajšie spätné zrkadlá sa ovládajú spoločne s automaticky stmievateľným vnútorným spätným zrkadlom » Strana 62.
Sklopenie skla spätného zrkadla na strane spolujazdca
Pri vozidlách s pamäťovou funkciou sedadla vodiča » Strana 67 sa plocha zrkadla sklopí nepatrne smerom nadol, ak sa zaradí spätný rýchlostný stupeň a ovládacie koliesko sa nachádza v polohe , resp. pri vozidlách s riadením vpravo v polohe
 » Obr. 50. To pri parkovaní umožňuje výhľad k hrane obrubníka.
Spätné zrkadlo sa opäť vráti do svojej pôvodnej polohy po prestavení ovládacieho
kolieska z polohy , resp. pri vozidlách s riadením vpravo z polohy  do inej polohy
alebo ak rýchlosť vozidla prekročí 15 km/h.
Sklopenie zrkadla možno cez informačný displej v bode ponuky Sklop. zrcát.
(Sklopenie zrkadla) aktivovať resp. deaktivovať » Strana 26.
Pamäťová funkcia pre spätné zrkadlá
Pri vozidlách, ktoré sú vybavené pamäťovou funkciou pre sedadlo vodiča, sa príslušné nastavenie vonkajších zrkadiel automaticky ukladá do tejto pamäte spolu
s nastavením polohy sedadla » Strana 67.
Synchrónne nastavenie oboch zrkadiel možno cez informačný displej v bode ponuky Nastav. zrcátek (Nastavenie zrkadiel) aktivovať resp. deaktivovať » Strana 26.
Nastavenie spätného zrkadla spolujazdca
› Ovládacie koliesko prestavte do polohy , resp. pri vozidlách s riadením vpravo
do polohy  » Obr. 50. Pohyb skiel je zhodný s pohybom ovládacieho kolieska.
Vypnutie ovládania
› Ovládacie koliesko prestavte do polohy  » Obr. 50.
Priklopenie obidvoch vonkajších zrkadiel pomocou ovládacieho kolieska
› Ovládacie koliesko prestavte do polohy  » Obr. 50.
Priklopenie obidvoch zrkadiel je možné iba vtedy, keď je zapnuté zapaľovanie a pri
rýchlosti do 15 km/h.
Zrkadlá sa vyklopia do polohy pre jazdu tým, že ovládacie koliesko prestavíte z
pozície  do inej pozície.
Svetlá a viditeľnosť
63

POZOR (Pokračovanie)
Sedadlá a praktická výbava
Každý cestujúci musí mať správne zapnutý a vedený bezpečnostný pás, ktorý patrí k jeho sedadlu. Deti musia byť istené vhodnými zádržnými systémami
» Strana 180, Bezpečná preprava detí.
■ Predné sedadlá a všetky hlavové opierky sa musia vždy nastaviť podľa telesnej výšky a bezpečnostné pásy musia byť vždy správne zapnuté, aby poskytli
maximálnu ochranu cestujúcim vo vozidle.
■ Na sedadle spolujazdca neprevážajte žiadne predmety, okrem predmetov na
to určených (napr. detská sedačka) - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■
Nastavenie sedadiel

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Manuálne nastavenie predných sedadiel
Elektrické nastavenie predných sedadiel
Opierky hlavy
Pamäťová funkcia elektricky prestaviteľného sedadla
Pamäťová funkcia kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním
65
65
66
67
67
Sedadlo vodiča by malo byť nastavené tak, aby vodič mohol mierne pokrčenými
nohami zošliapnuť pedále na doraz.
Sklon operadla vodiča by mal byť nastavený tak, aby mohol vodič mierne pokrčenými rukami dosiahnuť na najvyšší bod volantu.
Správne nastavenie sedadiel je mimoriadne dôležité:
› pre bezpečné a rýchle dosiahnutie ovládacích prvkov;
› pre uvoľnené, neunavujúce držanie tela;
› pre maximálny možný ochranný účinok bezpečnostných pásov a systému airbagov.
POZOR
Pri nastavovaní sedadla dávajte pozor! Nepozorným alebo nekontrolovaným
nastavovaním môžete spôsobiť pomliaždeniny.
■ Elektrické nastavenie predného sedadla je funkčné aj pri vypnutom zapaľovaní (aj s vytiahnutým kľúčikom zapaľovania). Preto by deti nemali nikdy zostávať vo vozidle bez dozoru.
■ Počas jazdy nesmú byť operadlá sklopené príliš dozadu, lebo sa tým obmedzuje účinnosť bezpečnostných pásov a systému airbagov - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Nikdy nevozte viac osôb, ako je vo vozidle miest na sedenie.
■
64
Obsluha
POZOR
Ako vodič dodržiavajte nasledujúce upozornenia.
■ Sedadlo vodiča nastavujte iba vtedy, keď vozidlo stojí - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Dodržte vzdialenosť od volantu minimálne 25 cm a vzdialenosť nôh od prístrojovej dosky v oblasti kolenného airbagu minimálne 10 cm. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú
funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Postarajte sa, aby sa v priestore pre nohy nenachádzali žiadne predmety,
pretože pri náhlej zmene smeru jazdy alebo brzdení sa tieto predmety môžu
dostať do priestoru mechanizmu pedálov » Strana 134. Potom by ste neboli
schopní zošliapnuť spojku, brzdiť ani pridať plyn.
POZOR
Ako spolujazdec dodržiavajte nasledujúce upozornenia.
■ Dodržte vzdialenosť od prístrojovej dosky minimálne 25 cm. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú
funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas jazdy majte nohy vždy v priestore, ktorý je určený pre nohy - nikdy ich
nedávajte na prístrojovú dosku, do okien alebo na sedadlá. V prípade brzdenia
alebo nehody by ste sa tak vystavovali zvýšenému nebezpečenstvu poranenia. Pri aktivácii airbagu si nesprávnou polohou sedenia môžete spôsobiť smrteľné zranenia!

Upozornenie
Elektrické nastavenie predných sedadiel
V nastavovacom mechanizme pre sklon operadla môže po určitej dobe prevádzky vzniknúť vôľa.
■ Keď je uhol sklonu medzi sedacou časťou a operadlom väčší ako cca 102°, nie je
z bezpečnostných dôvodov možné toto nastavenie pozície sedadla uložiť do pamäte.
■ Pri každom novom uložení polohy sedadla vodiča a polohy vonkajších spätných
zrkadiel sa vymaže existujúce nastavenie.
■

Manuálne nastavenie predných sedadiel
Obr. 52 Ovládacie prvky/nastavenie bedrovej opierky
Obr. 51 Ovládacie prvky/Nastavenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 64.
Obr. 53 Nastavenie: Sedák/operadlo

Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere
› Páčku A » Obr. 51 potiahnite v smere šípky 1 a sedadlo posuňte do požadovaného smeru.
Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere
› Spínač B » Obr. 52 zatlačte v smere šípky 3 » Obr. 53.
Blokovanie sa musí po uvoľnení páčky počuteľne zaistiť.
Nastavenie výšky sedadla
› Páčku B » Obr. 51 opätovne potiahnite, resp. zatlačte v smere šípky 2.
Nastavenie výšky sedacej časti
› Spínač B » Obr. 52 zatlačte v smere šípky 5 » Obr. 53.
Nastavenie sklonu operadla
› Odľahčite operadlo (neopierajte sa) a otáčajte ručným kolieskom
Nastavenie sklonu sedacej časti
› Spínač B » Obr. 52 zatlačte v smere šípky 4 » Obr. 53.
C » Obr. 51 v
smere šípky 3.
Nastavenie bedrovej opierky
› Páčku D » Obr. 51 zatlačte v smere šípky 4.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 64.

Nastavenie sklonu operadla
› Spínač C » Obr. 52 zatlačte v smere šípky 6 » Obr. 53.
Sedadlá a praktická výbava

65
Zväčšenie, príp. zmenšenie zakrivenia bedrovej opierky
› Spínač A zatlačte v oblasti jednej zo šípok 2 » Obr. 52.

Vyššie, príp. nižšie nastavenie zakrivenia bedrovej opierky
› Spínač A zatlačte v oblasti jednej zo šípok 1 » Obr. 52.
Najúčinnejšiu možnú ochranu poskytuje hlavová opierka vtedy, ak je jej horný
okraj v rovine s temenom vašej hlavy.
Nastavenú pozíciu sedadla vodiča je možné uložiť v pamäti sedadla » Strana 67
alebo kľúča s diaľkovým ovládaním » Strana 67.
› Opierku uchopte zo strán obidvomi rukami a posuňte ju podľa potreby nahor
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 64.
Nastavenie výšky
» Obr. 54 - .
› Ak chcete posunúť opierku hlavy nadol, jednou rukou stlačte a podržte stlačenú
Upozornenie
Ak sa počas procesu nastavenia realizuje prerušenie, potom sa musí príslušný spínač stlačiť opäť.
Opierky hlavy
poistku » Obr. 54 -  a druhou rukou zatlačte opierku hlavy nadol.

Hlavové opierky a predné sedadlá sa musia vždy nastaviť podľa telesnej výšky a
bezpečnostné pásy musia byť vždy správne zapnuté, aby poskytli maximálnu
účinnosť ochrany cestujúcich vo vozidle » Strana 166, Správna poloha sedadiel.
Demontáž/montáž
› Opierku vytiahnite z operadla až na doraz (v prípade zadnej opierky sklopte operadlo dopredu).
› Poistku zatlačte v smere šípky » Obr. 54 -  a vytiahnite opierku.
› Pri spätnej montáži zasúvajte opierku smerom dolu do operadla, kým poistka
počuteľne nezaklapne.
Demontáž a montáž zadnej strednej opierky
Platí pre vozidlá so systémom TOP TETHER.
› Z operadla vysuňte hlavovú opierku až na doraz.
› Tlačidlo poistky zatlačte v smere šípky 1 » Obr. 55, zároveň plochým skrutkova-
Obr. 54 Hlavové opierky: nastavenie/demontáž
Obr. 55
Stredná zadná opierka hlavy vo
vozidlách so systémom TOP TETHER
čom so šírkou maximálne 5 mm stlačte tlačidlo poistky v otvore 2 a vytiahnite opierku.
› Pri spätnej montáži zasúvajte opierku smerom dolu do operadla, kým poistka
počuteľne nezaklapne.
POZOR
Opierky hlavy musia byť správne nastavené - hrozí nebezpečenstvo úrazu.
Nikdy nejazdite s demontovanými opierkami hlavy - hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
■ Ak sú zadné sedadlá obsadené cestujúcimi, nesmú byť príslušné zadné hlavové opierky v ich dolnej polohe.
■
■
Upozornenie
Zadná prostredná opierka je nastaviteľná do dvoch polôh.
66
Obsluha

Pamäťová funkcia elektricky prestaviteľného sedadla
Obr. 56
Pamäťové tlačidlá a tlačidlo SET
› Pri vypnutom zapaľovaní alebo pri zapnutom zapaľovaní a rýchlosti vyššej ako
5 km/h nadlho stlačte tlačidlo požadovanej pamäte B .
Zastavenie prebiehajúceho nastavenia
› Stlačte ľubovoľné tlačidlo na sedadle vodiča alebo tlačidlo
diaľkovým ovládaním.

na kľúči s rádiovým
Upozornenie
S každým novým nastavením sedadla a vonkajších zrkadiel na jazdu dopredu a ich
uložením do pamäte treba uložiť do pamäte rovnako aj individuálne nastavenie
pravého vonkajšieho zrkadla pri cúvaní.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 64.
pokyny
Pamäťová funkcia sedadla vodiča umožňuje uložiť do pamäte polohu sedadla vodiča a vonkajších spätných zrkadiel. Každému z troch pamäťových tlačidiel B
» Obr. 56 je možné priradiť polohu nastavenia.
Uloženie nastavenia sedadla a vonkajších zrkadiel na jazdu vpred
› Zapnite zapaľovanie.
› Sedadlo nastavte do požadovanej polohy.
› Nastavte obidve vonkajšie zrkadlá » Strana 63.
› Stlačte tlačidlo SET A » Obr. 56.
› V priebehu 10 sekúnd po stlačení tlačidla SET stlačte požadované pamäťové tlačidlo B .
Potvrdzovací tón potvrdí uloženie.
Uložiť nastavenie vonkajšieho spätného zrkadla spolujazdca pri cúvaní
› Zapnite zapaľovanie.
› Stlačte požadované pamäťové tlačidlo B » Obr. 56.
› Ovládacie koliesko vonkajších zrkadiel otočte do polohy  » Strana 63.
› Zaraďte spätný chod.
› Spätné zrkadlo spolujazdca nastavte do požadovanej polohy » Strana 63.
› Vyraďte spätný chod.
Pamäťová funkcia kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 64.
V pamäti kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním možno aktivovať funkciu automatického ukladania polohy sedadla vodiča a vonkajších zrkadiel pri zamykaní
vozidla.
Ak je táto funkcia aktivovaná, potom sa pri každom zamknutí vozidla uloží do pamäte kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním aktuálna pozícia sedadla vodiča a
vonkajších spätných zrkadiel. Po následnom odomknutí vozidla tým istým kľúčom
sa sedadlo vodiča a vonkajšie spätné zrkadlá prestavia do polohy uloženej v pamäti tohto kľúča.
Aktivácia funkcie
› Vozidlo odomknite pomocou kľúča s diaľkovým ovládaním.
› Stlačte ľubovoľné pamäťové tlačidlo B » Obr. 56 na strane 67 a podržte ho stla-
čené. Potom, čo sedadlo zaujalo pozíciu uloženú pod príslušným tlačidlom, stlačte súčasne tlačidlo  na kľúči s diaľkovým ovládaním v priebehu 10 sekúnd.
Úspešná aktivácia funkcie sa potvrdí akustickým signálom.
Poloha sedadla vodiča a vonkajších spätných zrkadiel, ktorá už bola uložená tlačidlom pamäťovej predvoľby, sa neuloží do pamäte kľúča.
Nastavená poloha spätného zrkadla sa uloží do pamäte.
V prípade potreby je možné sedadlo nastaviť do požadovanej polohy» Strana 65.
Vyvolanie uloženého nastavenia
› Pri zapnutom zapaľovaní nakrátko stlačte tlačidlo požadovanej pamäte B
» Obr. 56.
Po zamknutí vozidla sa aktuálna pozícia sedadla vodiča a vonkajších spätných
zrkadiel uloží v pamäti kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním.
alebo

Deaktivácia funkcie
› Vozidlo odomknite pomocou kľúča s diaľkovým ovládaním.
Sedadlá a praktická výbava

67
› Stlačte tlačidlo

Úspešná deaktivácia funkcie sa potvrdí akustickým signálom.
Plochy sedacích častí a operadiel predných a obidvoch zadných krajných sedadiel
je možné elektricky vyhrievať.
SET A » Obr. 56 na strane 67 a podržte ho stlačené. V priebehu
10 sekúnd súčasne stlačte tlačidlo  na kľúči s diaľkovým ovládaním.
Zastavenie prebiehajúceho nastavenia
› Stlačte ľubovoľné tlačidlo na sedadle vodiča alebo tlačidlo
diaľkovým ovládaním.

na kľúči s rádiovým
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 68.
Vyhrievanie sedadiel je možné zapínať iba pri bežiacom motore.

Zapnutie vyhrievania sedadiel vpredu
› Stlačte plochu regulátora v oblasti symbolu  alebo  » Obr. 57 - .
Funkcie sedadla

Zapnutie vyhrievania sedadiel vzadu
› Stlačte tlačidlo so symbolom , resp.  » Obr. 57 - .
Úvod k téme
Jedným stlačením zapnete vyhrievanie na najvyššiu intenzitu - stupeň 3, ktorá je
indikovaná rozsvietením troch kontrolných svetiel v spínači.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vyhrievanie sedadiel
Vetrané predné sedadlá
Komfortné funkcie sedadla spolujazdca
Lakťová opierka vpredu
Lakťová opierka vzadu
Operadlá zadných sedadiel
Sklopenie zadného sedadla (Superb Combi)
68
69
69
70
70
70
71 
Opakovaným stlačením spínača sa intenzita vyhrievania znižuje až do vypnutia vyhrievania. Intenzita vyhrievania je znázornená počtom rozsvietených kontrolných
svetiel vo spínači.
POZOR
Ak trpíte zníženým vnímaním bolesti alebo teploty, napr. v dôsledku požitia
nejakých liekov, ochrnutia alebo chronického ochorenia (napr. cukrovky), odporúčame vám, aby ste vyhrievanie sedadla nepoužívali. Mohlo by dôjsť k ťažko zahojiteľným popáleninám na chrbte, zadnej časti tela a nohách. Ak aj napriek tomu chcete používať vyhrievanie sedadiel, odporúčame u dlhších ciest
zaradiť pravidelné prestávky, aby sa telo mohlo zotaviť zo zaťaženia jazdou.
Pre posúdenie vašej konkrétnej situácie sa obráťte na vášho ošetrujúceho lekára.
Vyhrievanie sedadiel
DÔLEŽITÉ
Na sedadlách nekľačte ani ich iným spôsobom bodovo nezaťažujte.
Nepoužívajte vyhrievanie sedadiel, ak nie sú obsadené sediacou osobou alebo
ak sú na nich pripevnené, resp. odložené predmety, ako napr. detská sedačka, taška a pod. Mohli by sa poškodiť prvky na vyhrievanie sedadiel.
■ Sedadlá nečistite mokrou cestou » Strana 191, Poťahy sedadiel.

■
■
Obr. 57 Kúrenie: predné sedadlá/zadné sedadlá
68
Obsluha
POZOR
Upozornenie
Ak poklesne napätie v palubnej sieti, automaticky sa vypne vyhrievanie sedadiel, aby bol zaistený dostatok elektrickej energie pre riadenie motora» Strana 209.
■ Ak zapnete vyhrievanie zadných sedadiel na najvyššiu intenzitu - stupeň 3, prepne sa po 10 minútach automaticky na stupeň 2 (v spínači svietia dve kontrolné
svetlá).
Ak trpíte vy, resp. spolujazdec, zníženým vnímaním bolesti a/alebo teploty, napr. v dôsledku požití nejakých liekov, ochrnutia alebo chronického ochorenia
(napr. cukrovky), odporúčame vám, aby ste vetranie predných sedadiel konzultovali s vašim ošetrujúcim lekárom.
■

DÔLEŽITÉ
Na sedadlách nekľačte ani ich iným spôsobom bodovo nezaťažujte.
Ventilátor sa nachádza v prednej časti sedacej plochy. V tejto oblasti neumiestňujte žiadne predmety, mohlo by dôjsť k poškodeniam ventilátora.
■ Sedadlá nečistite mokrou cestou » Strana 191, Poťahy sedadiel.
■
■
Vetrané predné sedadlá
Obr. 58
Preklápacie tlačidlo vetrania sedadiel
Upozornenie
Vetranie odporúčame zapínať až po naštartovaní motora. Tým sa výrazne šetrí
kapacita akumulátora.
■ Súčasné použitie vetrania a vyhrievania predných sedadiel sa neodporúča.
Ochladzivaním povrchu sedadla vetraním sa výrazne znižuje vyhrievací výkon a
súčasne aj schopnosť riadiacej jednotky správne vyhodnotiť povrchovú teplotu
sedadiel.
■


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 68.
Komfortné funkcie sedadla spolujazdca
Zo sedacích plôch a operadiel predných sedadiel je možné odsávať teplo a výpary.
Obr. 59
Ovládanie sedadla spolujazdca
zo zadných sedadiel
Vetranie sa obsluhuje pomocou preklápacieho spínača » Obr. 58 v prednej časti
sedacej plochy, pred ovládacími prvkami sedadla pre elektrické nastavenie predného sedadla.
Zapnutie
› Preklápací spínač prepnite do polohy 1 - nízka intenzita resp. do polohy 2 - zvýšená intenzita.
Vypnutie
› Preklápací spínač prepnite do strednej polohy .

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 68.
Sedadlo spolujazdca sa dá ovládať aj zo zadných sedadiel.
Sedadlá a praktická výbava

69
Nastavenie sklonu operadla
› Spínač A zatlačte v smere šípky 1 » Obr. 59.
Lakťová opierka vzadu
Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere
B zatlačte v smere šípky 2 » Obr. 59.
› Spínač
Obr. 61
Sklopenie lakťovej opierky

Lakťová opierka vpredu
Obr. 60
Nastavene lakťovej opierky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 68.
Sklopenie
› Sklopte lakťovú opierku v smere šípky » Obr. 61.

V lakťovej opierke sa môže nachádzať držiak na nápoje » Strana 74.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 68.

Operadlá zadných sedadiel
Lakťová opierka sa dá výškovo aj pozdĺžne nastaviť.
Nastavenie výšky
› Veko najskôr sklopte úplne nadol a potom ho zdvihnite v smere šípky
1
» Obr. 60 do jednej zo 4 zaistených polôh.
Presunutie
› Veko presuňte do požadovanej polohy v smere šípky 2 » Obr. 60.
Pod lakťovou opierkou sa nachádza odkladacia schránka » Strana 76.
Upozornenie
Pred zatiahnutím ručnej brzdy najprv posuňte veko lakťovej opierky dozadu až na
doraz.

Obr. 62 Operadlo: odblokovať/zablokovať

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 68.
Batožinový priestor je možné zväčšiť sklopením operadiel. Vo vozidlách s delený
mi zadnými sedadlami je možné sedadlá sklopiť podľa potreby aj jednotlivo.
70
Obsluha
Sklopenie
Pred sklopením operadla upravte polohu predných sedadiel tak, aby sa sklopenými operadlami nepoškodili 1).
› Potiahnite odisťovací úchyt
Sklopenie zadného sedadla (Superb Combi)
Obr. 63
Sklopenie sedacej časti
A » Obr. 62 a operadlo sklopte úplne dopredu.
Vyklopenie do pôvodnej polohy
› Ak bola demontovaná opierka hlavy, potom sa táto musí zasunúť do nepatrne
nadvihnutého operadla » Strana 66.
› Zadný krajný bezpečnostný pás C » Obr. 62 podržte pri bočnom obložení.
› Operadlo následne vyklápajte späť do pôvodnej polohy, kým sa odisťovací úchyt
A počuteľne nezaistí - zaistenie skontrolujte ťahom za operadlo »
B.
› Presvedčte sa, či nie je vidieť červený kolíček
.
POZOR

Po narovnaní operadiel musia byť pásy a zámky bezpečnostných pásov vo
východiskovej polohe - pripravené na použitie.
■ Operadlá musia byť bezpečne zaistené, aby sa nemohli pri náhlom zabrzdení
posunúť predmety z batožinového priestoru do priestoru pre cestujúcich hrozí nebezpečenstvo poranenia.
■ Dbajte na to, aby boli operadlá zadných sedadiel správne zaistené. Iba tak
môže bezpečnostný pás na prostrednom sedadle spoľahlivo plniť svoju funkciu.
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 68.
› Sedaciu plochu povytiahnite v smere šípky
1 » Obr. 63 a sklopte ju v smere šíp-
ky 2 .
Upozornenie
Na dosiahnutie maximálne vodorovnej ložnej plochy môžete pred sklopením operadiel vyňať zadné hlavové opierky. Demontované opierky uložte tak, aby sa nepoškodili a neznečistili.

DÔLEŽITÉ
Počas manipulácie s operadlami bezpodmienečne dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu bezpečnostných pásov. V žiadnom prípade sa zadné bezpečnostné pásy
nesmú privrieť za vzpriameným operadlom.
Praktická výbava


Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Držiak parkovacích lístkov
Odkladacia schránka na strane vodiča
Odkladacie schránky vo dverách
Odkladacia schránka v stredovej konzole vpredu
Držiak na nápoje
Zapaľovač cigariet
1)
72
72
73
73
74
74 
Ak sú predné sedadlá príliš vzadu, odporúčame pred sklopením operadiel vybrať zadné hlavové opierky, aby sa dosiahla maximálne vodorovná ložná plocha. Demontované opierky uložte tak, aby sa nepoškodili a neznečistili.
Sedadlá a praktická výbava
71
Popolník
Zásuvka 12 V
Odkladacia schránka pod pod lakťovou opierkou vpredu
Odkladacia sieťka v stredovej konzole vpredu
Priehradka na okuliare
Odkladacia schránka na strane spolujazdca
Odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca
Háčik na šaty
Odkladacie vrecká na predných sedadlách
Odkladacia schránka na uloženie dáždnika
Odkladacia schránka v stredovej konzole vzadu
Odkladacia schránka v zadnej lakťovej opierke
Operadlo so spojením batožinového priestoru s kabínou
Vynímateľný vak

75
75
76
76
77
77
78
78
78
79
79
80
80
81
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Držiak parkovacích lístkov napríklad umožňuje uchytenie parkovacích lístkov.
POZOR
Pred jazdou vždy odstráňte lístok z držiaka, aby nebolo zakryté zorné pole vodiča.
Odkladacia schránka na strane vodiča
Obr. 65
Otvorenie odkladacej schránky
na strane vodiča
POZOR
Na prístrojovú dosku nič neodkladajte. Odložené predmety by sa mohli počas
jazdy (pri akcelerácii alebo pri jazde do zákruty) pohybovať po prístrojovej doske alebo z nej spadnúť a odviesť tak vašu pozornosť od riadenia - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Presvedčte sa, či sa žiadne predmety nemôžu počas jazdy dostať zo stredovej konzoly alebo z ostatných odkladacích schránok do priestoru nôh vodiča.
Potom by ste neboli schopní brzdiť, zošliapnuť spojku ani pridať plyn - hrozí
nebezpečenstvo nehody!

■
Obr. 64
Čelné sklo: držiak parkovacích
lístkov
Obsluha

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Otvorenie
› Nadvihnite držadlo A » Obr. 65 a schránku vyklopte v smere šípky.
Držiak parkovacích lístkov
72

Zatvorenie
› Veko vyklápajte proti smeru šípky, kým sa počuteľne nezaistí.
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov musí byť odkladacia schránka počas jazdy vždy
uzatvorená.

Zatvorenie sa realizuje v obrátenom poradí.
Odkladacie schránky vo dverách
POZOR
Odkladaciu schránku nikdy nepoužívajte ako popolník ani na ukladanie horľavých predmetov - hrozí nebezpečenstvo požiaru a nebezpečenstvo poškodenia odkladacej schránky!
Upozornenie
Odkladacia schránka je vybavená vnútorným svetlom, ktoré rozsvieti pri zapnutom parkovacom svetle.
Obr. 66 Odkladacia schránka: v predných dverách / v zadných dverách

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
POZOR
Aby sa neobmedzil dosah bočných airbagov, smie sa odkladacia schránka používať iba na odkladanie predmetov, ktoré nevyčnievajú.

Odkladacia schránka v stredovej konzole vpredu
Obr. 67
Otvorenie odkladacej schránky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Otvorenie/zatvorenie
› Pritlačte hranu veka A » Obr. 67 v smere šípky.
Sedadlá a praktická výbava
73

POZOR
Držiak na nápoje
Do držiaka na nápoje nikdy neodkladajte horúce dózy s nápojmi. Pri pohybe
vozidla by sa mohli rozliať - hrozí nebezpečenstvo oparenia!
■ Nepoužívajte krehké nádoby (napr. sklo, porcelán). Pri nehode by mohlo
dôjsť k poraneniam.
■
Obr. 68
Stredová konzola vpredu: Držiak
na nápoje
DÔLEŽITÉ
Počas jazdy nenechávajte v držiaku na nápoje otvorené nápoje. Tieto by sa
mohli rozliať, napr. počas brzdenia, a spôsobiť pritom poškodenie elektrickej inštalácie alebo čalúnenia sedadiel.
■ Pred zdvihnutím zadnej lakťovej opierky najprv zasuňte držiak na nápoje.
■

Zapaľovač cigariet
Obr. 69 Stredová konzola vzadu: vysunutie držiaka na nápoje/zasunutie
držiaka na nápoje

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Do priehlbenín možné vložiť dve nádoby s nápojom.
Držiak na nápoje vpredu
Vo vozidlách vybavených krytom držiaka na nápoje je možné zatiahnutím za
držadlo A » Obr. 68 v smere šípky držiak na nápoje zakryť.
Držiak na nápoje vzadu
› Zatlačte na čelnú stranu lakťovej opierky v smere šípky » Obr. 69 - , držiak sa
vysunie.
› Na opätovné zasunutie držiaka na nápoje zatlačte na strednú časť držiaka
» Obr. 69 -  a držiak zasuňte do lakťovej opierky v smere šípky.
74
Obsluha
Obr. 70 Stredná konzola: Zapaľovač cigariet vpredu / zapaľovač cigariet vzadu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Obsluha
› Zatlačte hlavicu zapaľovača A alebo B » Obr. 70.
› Počkajte, kým hlava zapaľovača nevyskočí.
› Zapaľovač cigariet ihneď vytiahnite a použite.
› Zapaľovač cigariet zasuňte späť do zásuvky.

Vloženie vykonajte v obrátenom poradí.
POZOR
POZOR
Zapaľovač cigariet používajte opatrne! Neodborné použitie môže spôsobiť
popáleniny.
■ Zapaľovač cigariet funguje aj pri vypnutom zapaľovaní, resp. pri kľúči vytiahnutom zo spínacej skrinky. Preto nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru.
■
Do popolníka nikdy nevkladajte horľavé predmety - hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Upozornenie
Upozornenie
Otvor pre zapaľovač cigariet je možné použiť aj ako zásuvku 12 V pre elektrické
spotrebiče » Strana 75, Zásuvka 12 V.
■ Ďalšie pokyny » Strana 192, Úpravy, opravy a technické zmeny.
Popolník je vybavený vnútorným svetlom, ktoré rozsvieti pri zapnutom parkovacom svetle.
■


Zásuvka 12 V
Popolník
Obr. 72 Batožinový priestor: Zásuvka Superb/Superb Combi
Obr. 71 Stredná konzola: popolník vpredu / vzadu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 71.
pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Prehľad zásuviek na 12 V
V strednej konzole vpredu A » Obr. 70 na strane 74.
Vybratie/vloženie vložky popolníka vpredu
› Otvorte popolník » Obr. 67 na strane 73.
› Vložku popolníka chyťte v oblasti A » Obr. 71 a vyberte ju v smere šípky 1 .
V strednej konzole vzadu - B » Obr. 70 na strane 74.
Vloženie vykonajte v obrátenom poradí.
› Vyberte kryt zásuvky, resp. zapaľovač cigariet » Obr. 70 na strane 74 alebo
Vybratie/vloženie vložky popolníka vzadu
› Otvorte popolník » Obr. 80 na strane 79.
› Vložku popolníka B » Obr. 71 uchopte v oblasti označenej šípkami a vyberte ju v
smere šípky 2 .
V batožinovom priestore » Obr. 72.
Použitie zásuvky
otvorte kryt zásuvky » Obr. 72.
› Zástrčku elektrického spotrebiča zastrčte do zásuvky.
Zásuvku na 12 V a na ňu pripojené spotrebiče je možné používať aj pri vypnutom
zapaľovaní, resp. pri vytiahnutom kľúči zo spínacej skrinky » .
Sedadlá a praktická výbava
75

Zatvorenie
› Veko najprv otvorte až na doraz, až potom sa môže sklopiť nadol proti smeru
šípky » Obr. 73.
POZOR
Neodborné použitie zásuviek a elektrického príslušenstva môže spôsobiť
požiar, popáleniny a iné ťažké poranenia.
■ Nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru.
■ Ak sa pripojený elektrický spotrebič príliš zahreje, ihneď ho vypnite a odpojte
od siete.
■
V odkladacej schránke sa nachádza vstup AUX-IN označený nápisom  a vstup
MDI.
Upozornenie
Odkladacia schránka je vybavená vnútorným svetlom, ktoré rozsvieti pri zapnutom parkovacom svetle.
DÔLEŽITÉ
Zásuvku možno používať iba na pripojenie schváleného elektrického príslušenstva s príkonom do 120 W.
■ Nikdy neprekračujte maximálny príkon, inak sa môže poškodiť elektrický systém
vozidla.
■ Pri vypnutom motore a zapnutých spotrebičoch sa akumulátor vozidla vybíja!
■ Aby ste nepoškodili zásuvky, používajte iba vhodné zástrčky.
■ Používajte iba príslušenstvo, ktoré je odskúšané podľa práve platných smerníc
týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.
■ Pred zapnutím alebo vypnutím zapaľovania, ako aj pred štartovaním motora vypnite spotrebiče pripojené na zásuvky, aby sa zabránilo škodám v dôsledku výkyvov napätia.
■ Dodržiavajte návod na obsluhu pripojených spotrebičov!

■
Odkladacia schránka pod pod lakťovou opierkou vpredu
Obr. 73
Lakťová opierka: odkladacia
schránka
Odkladacia sieťka v stredovej konzole vpredu
Obr. 74
Stredná konzola vpredu: odkladacia sieť


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
POZOR
Odkladaciu sieť je možné použiť iba na odloženie mäkkých predmetov do celkovej hmotnosti 0,5 kg. Ťažšie predmety nie sú dostatočne zaistené - hrozí
nebezpečenstvo poranenia!
DÔLEŽITÉ

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Otvorenie
› Veko lakťovej opierky potiahnite za úchyt A v smere šípky a otvorte » Obr. 73.
76
Obsluha
Do siete neodkladajte predmety s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo poško
denia siete.
Odkladacia schránka na strane spolujazdca
Priehradka na okuliare
Obr. 75
Otvorenie priehradky na okuliare

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 71.
pokyny
Otvorenie
› Stlačte tlačidlo A » Obr. 75.
Kryt sa otvorí v smere šípky.
Zatvorenie
› Veko priehradky na okuliare vyklápajte proti smeru šípky » Obr. 75, kým sa počuteľne nezaistí.
POZOR
Priehradka sa môže otvárať iba počas vyberania alebo vkladania okuliarov
a potom sa musí uzatvoriť!
■ Priehradka sa musí zatvoriť skôr, ako opustíte a zamknete vozidlo - hrozí nebezpečenstvo spôsobené obmedzením funkcie varovného zariadenia proti odcudzeniu!
■
DÔLEŽITÉ
Do priehradky na okuliare neodkladajte predmety citlivé na teplo - mohli by sa po
škodiť.
Obr. 76 Otvorenie odkladacej schránky/Ovládanie prívodu vzduchu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
V odkladacej schránke sa nachádza držiak na ceruzku.
Otvorenie
› Stlačte tlačidlo » Obr. 76 - .
Veko sa sklopí nadol.
Zatvorenie
› Priklopte veko nahor, až počuteľne zaklapne.
Prívod vzduchu
› Prívod vzduchu otvorte zatiahnutím páčky v smere šípky » Obr. 76 - .
› Zatlačením páčky proti smeru šípky sa uzatvorí prívod vzduchu.
Ak je prívod vzduchu otvorený a je zapnutá klimatizácia, prúdi do schránky chladený vzduch.
Ak je prívod vzduchu otvorený a klimatizácia je vypnutá, prúdi do schránky vonkajší, resp. tepelne neupravený vzduch.
Ak sa pracuje v režime kúrenia alebo ak chladenie schránky nevyužívate, odporúčame prívod vzduchu uzavrieť.
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov musí byť odkladacia schránka počas jazdy vždy
uzatvorená.
Sedadlá a praktická výbava

77
Upozornenie
Háčik na šaty
Pri otvorení svieti svetlo v odkladacej schránke.

Odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Háčiky na šaty sú umiestnené na prostredných dverových stĺpikoch vozidla a pri
stropnom držadle nad zadnými dverami.
Obr. 77
Sedadlo spolujazdca: Otvorenie
odkladacej schránky


POZOR
Na háčiky vešajte iba ľahké odevy. Do vreciek týchto odevov neukladajte
žiadne ťažké a ostré predmety.
■ Na vešanie šiat nepoužívajte ramienka, aby neobmedzovali účinok hlavového airbagu.
■ Dbajte na to, aby zavesené šaty neobmedzovali výhľad smerom dozadu.
■
DÔLEŽITÉ
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 71.
pokyny
Povolené maximálne zaťaženie háčikov sú 2 kg.
Otvorenie
› Úchop potiahnite v smere šípky 1 » Obr. 77.

Odkladacie vrecká na predných sedadlách
Odkladacia schránka sa otvorí v smere šípky 2 .
Obr. 78
odkladacie vrecká
Zatvorenie
› Odkladaciu schránku uchopte za držadlo a zatvorte proti smeru šípky
2 » Obr. 77.
› Držte pri tom rukoväť, kým sa dvere nezatvoria.
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov musí byť odkladacia schránka počas jazdy vždy
uzatvorená.

DÔLEŽITÉ
Odkladacia schránka je určená na odkladanie malých predmetov do hmotnosti 1,5
kg.
78
Obsluha

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Na zadnej strane predných sedadiel sa nachádzajú odkladacie vrecká, ktoré sú ur
čené na uschovanie napr. máp, časopisov a pod. » Obr. 78.
POZOR
Odkladacia schránka v stredovej konzole vzadu
Do odkladacích vreciek neodkladajte ťažké predmety - hrozí nebezpečenstvo
poranenia!
Obr. 80
Otvorenie odkladacej schránky
DÔLEŽITÉ
Do odkladacích vreciek nevkladajte veľké predmety, ako napr. fľaše alebo predmety s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo poškodenia vreciek a tiež poťahov

sedadiel.
Odkladacia schránka na uloženie dáždnika

Obr. 79
Dvere vzadu vľavo: Odkladacia
schránka na uloženie dáždnika
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Schránka je vybavená odnímateľnou vložkou.
Otvorenie/zatvorenie
› Potiahnite za hornú časť prehĺbenia
A » Obr. 80 a odkladaciu schránku vyklop-
te v smere šípky.
Zatvorenie sa realizuje v obrátenom poradí.
POZOR

Odkladacia schránka nenahrádza popolník a nie je možné ju takto používať hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.

Odkladacia schránka na uloženie dáždnika sa nachádza v ľavých zadných dverách
» Obr. 79.
Upozornenie
Dáždnik je možné zakúpiť z originálneho príslušenstva ŠKODA.

Sedadlá a praktická výbava
79

Odkladacia schránka v zadnej lakťovej opierke
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 71.
Po sklopení zadnej lakťovej opierky a veka vznikne v operadle zadného sedadla
otvor, ktorým je možné prestrčiť vynímateľný vak s lyžami. Lakťovú opierku a veko
môžete sklopiť zvnútra vozidla alebo z batožinového priestoru.
Obr. 81
Otvorenie odkladacej schránky
Otvorenie z priestoru pre cestujúcich
› Lakťovú opierku sklopte nadol » Obr. 61 na strane 70.
› Úchop A zatiahnite až na doraz v smere šípky do hornej polohy a veko sklopte
nadol » Obr. 82.

Otvorenie z batožinového priestoru
› Odisťovacie tlačidlo B » Obr. 82 posuňte v smere šípky a veko s lakťovou opierkou sklopte dopredu.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 71.
pokyny
Zatvorenie
› Veko a zadnú lakťovú opierku priklopte nahor až na doraz, kým sa veko počuteľne nezaistí.
Otvorenie
› Stlačte tlačidlo A na čelnej strane lakťovej opierky a nadvihnite kryt odkladacej
schránky v smere šípky » Obr. 81.
Zatvorenie
› Kryt odkladacej schránky sklopte späť proti smeru šípky » Obr. 81, až kým sa počuteľne nezaistí.
Operadlo so spojením batožinového priestoru s kabínou
Obr. 82 Zadné sedadlá: úchop veka / batožinový priestor: odisťovacie tlačidlo
80
Obsluha
Dbajte na to, aby bola lakťová opierka po zatvorení vždy zaistená. Poznáte to
podľa toho, že červené pole nad odisťovacím tlačidlom B » Obr. 82 nie je z batožinového priestoru vidieť.

POZOR
Spojenia batožinového priestoru s kabínou je určené výhradne na prepravu lyží, ktoré sa nachádzajú uložené v riadne zaistenom, vynímateľnom vaku
» Strana 81.

POZOR
Vynímateľný vak
Po naložení lyží musíte vak zaistiť zaisťovacím pásom B » Obr. 83.
Sťahovací pás A musí lyže pevne obopínať.
Dbajte na to, aby sťahovací pás A obopínal lyže pred viazaním (pozrite sa
takisto na tlač na vynímateľnom vaku).
■ Celková hmotnosť prepravovaných lyží nesmie prekročiť 24 kg.
■
Obr. 83
Zaistenie vaku
■
■
Upozornenie
Vynímateľný vak je určený pre štyri páry bežných lyží.
Lyže ukladajte do vynímateľného vaku špičkami dopredu a palice špičkami dozadu.
■ Ak je vo vynímateľnom vaku viacero párov lyží, potom je potrebné dbať na to,
aby všetky viazania boli v rovnakej výške.

■ Nikdy neskladajte, resp. neukladajte vynímateľný vak vlhký.
■
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 71.
pokyny
Vynímateľný vak slúži výhradne na prepravu lyží.
Nakladanie
› Otvorte veko batožinového priestoru.
› Zadnú lakťovú opierku a veko v operadle sklopte nadol » Strana 80, Operadlo so
spojením batožinového priestoru s kabínou.
› Prázdny vak položte tak, aby koniec so zipsom ležal v batožinovom priestore.
› Lyže zasuňte do vynímateľného vaku zo strany batožinového priestoru » .
› Uzatvorte vynímateľný vak.
Zaistenie
› Sťahovací pás A pevne utiahnite za voľný koniec okolo lyží pred viazaním
» Obr. 83.
› Operadlo čiastočne sklopte dopredu.
› Zaisťovací pás B pretiahnite otvorom v operadle okolo hornej časti operadla.
› Operadlo následne vyklápajte späť do pôvodnej polohy, kým sa zaisťovacie tlačidlo nezaklapne - skontrolujte ťahom za operadlo.
› Zaisťovací pás B zasúvajte do zámku C , až kým počuteľne zapadne.
Vo vozidlách vybavených sieťovou medzistenou preveďte zaisťovací pás B okolo
kazety so zasunutou sieťovou medzistenou. Po uchytení vynímateľného vaku už
nebude možné sieť vysunúť.
Batožinový priestor

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vozidlá kategórie N1
Upevňovacie prvky
Upevňovacie siete
Sklopný háčik
Upevnenie podlahy
Sieť na batožinu
Kryt batožinového priestoru
Rolovací kryt batožinového priestoru (Superb Combi)
Automatický rolovací kryt batožinového priestoru (Superb Combi)
Bočné schránky v batožinovom priestore
Bočné schránky v batožinovom priestore s batériou
Neuzatvárateľná bočná schránka (Superb Combi)
82
83
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
V záujme zachovania dobrých jazdných vlastností vozidla dodržiavajte tieto zásady:
› Náklad rozložte podľa možností rovnomerne.

Sedadlá a praktická výbava
81
› Ťažké predmety uložte čo najviac dopredu.
› Kusy batožiny pripevnite k upevňovacím okám alebo pomocou sietí » Stra-
POZOR (Pokračovanie)
Náklad ukladajte tak, aby sa pri náhlom jazdnom manévri a brzdení nemohli
predmety pohybovať dopredu - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Počas prepravy predmetov vo zväčšenom batožinovom priestore, ktorý
vznikne sklopením zadných operadiel, venujte maximálnu pozornosť zaisteniu
bezpečnosti osoby prepravovanej na zvyšnom zadnom sedadle » Strana 167.
■ Ak obsadíte niektoré zo zadných sedadiel vedľa sklopeného sedadla, buďte
maximálne opatrní a zaistite bezpečnosť, napríklad tým, že umiestnite prevážaný náklad tak, aby sa v prípade zadného nárazu sedadlo nesklopilo dozadu.
■ Nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom batožinového priestoru, lebo by sa do vozidla mohli dostať výfukové plyny - hrozí nebezpečenstvo
otravy!
■ Nesmie sa prekračovať povolené zaťaženie náprav a povolená celková hmotnosť vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ V batožinovom priestore neprevážajte osoby!
na 83.
■
Pri nehode získavajú aj malé a ľahké predmety takú kinetickú energiu, že môžu
spôsobiť ťažké zranenia.
Veľkosť kinetickej energie v rozhodujúcej miere závisí od rýchlosti vozidla a od
hmotnosti predmetu.
Príklad: Nezaistený predmet s hmotnosťou 4,5 kg získa pri čelnom náraze rýchlosťou 50 km/h energiu, ktorá zodpovedá dvadsaťnásobku jeho hmotnosti. To znamená, že hmotnosť predmetu „vzrastie“ asi na cca 90 kg. Môžete si predstaviť,
aké vzniknú zranenia, keď takýto „projektil“ letiaci vzduchom zasiahne cestujúceho.
Svetlo batožinového priestoru
Svetlo sa zapne, resp. vypne, ak sa otvorí, resp. zatvorí veko batožinového priestoru.
Ak je veko batožinového priestoru otvorené a súčasne je vypnuté zapaľovanie,
zhasne svetlo automaticky po cca 10 minútach.
Osvetlenie batožinového priestoru pre vozidlá Superb Combi » Strana 56.
POZOR
Predmety vždy ukladajte do batožinového priestoru a pripevnite ich k upevňovacím okám.
■ Voľné predmety sa môžu pri náhlom manévri alebo pri nehode pohybovať
dopredu a zraniť cestujúcich alebo ostatných účastníkov cestnej premávky.
■ Voľné predmety môžu naraziť na aktivujúci sa airbag a zraniť cestujúcich hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Venujte pozornosť tomu, že pri preprave ťažších predmetov nastáva v dôsledku zmeny ťažiska vozidla zmena jeho jazdných vlastností - hrozí nebezpečenstvo nehody! Týmto okolnostiam musíte prispôsobiť rýchlosť vozidla a spôsob jazdy.
■ Keby ste batožinu alebo predmety pripevnili k upevňovacím okám nevhodnými alebo poškodenými upevňovacími popruhmi, mohlo by v prípade brzdenia
alebo nehody dôjsť k zraneniu. Aby sa časti batožiny nemohli pohybovať, musia sa vždy používať vhodné upevňovacie popruhy, ktoré je potrebné bezpečne pripevniť k upevňovacím okám.
■
82
Obsluha
DÔLEŽITÉ
Dbajte na to, aby ostré hrany prevážaných predmetov nepoškodili:
vlákna vyhrievania skla veka batožinového priestoru;
vlákna antény integrovanej v skle veka batožinového priestoru;
Vlákna antény integrovanej v zadných bočných sklách (Superb Combi).
■
■
■
Upozornenie
Tlak v pneumatikách musíte prispôsobiť zaťaženiu vozidla » Strana 211.

Vozidlá kategórie N1

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 81.
pokyny
Vo vozidlách kategórie N1, ktoré nie sú vybavené ochrannou mriežkou, treba na
upevnenie nákladu používať upínaciu súpravu, ktorá zodpovedá norme EN 12195 (1

- 4).

Upevňovacie prvky
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 81.
Príklady upevnenia pre upevňovacie siete » Obr. 85.
A pozdĺžne vrecko
B priečne vrecko
C podlahová sieť
POZOR
Neprekračujte povolené maximálne zaťaženie upevňovacích sietí. Ťažšie predmety nie sú dostatočne zaistené - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Obr. 84 Upevňovacie oká a príchytky: Superb / Superb Combi

DÔLEŽITÉ
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 81.
Povolené maximálne zaťaženie upevňovacích sietí je 1,5 kg.
Do sietí neodkladajte predmety s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo poškodenia siete.
■
■
V batožinovom priestore sa nachádzajú nasledujúce upevňovacie prvky » Obr. 84.
A upevňovacie oká na upevnenie batožiny a upevňovacie siete.
B upevňovacie prvky na upevnenie upevňovacích sietí.

Sklopný háčik
DÔLEŽITÉ
Povolené maximálne zaťaženie upevňovacích ôk je 3,5 kN (350 kg).

Upevňovacie siete
Obr. 86 Sklopný háčik: Superb / Superb Combi

Obr. 85 Príklady upevnenia pre upevňovacie siete
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 81.
Na oboch stranách batožinového priestoru sa nachádzajú sklopné háčiky na upev
nenie menšej batožiny, napr. tašiek a pod.
Sedadlá a praktická výbava
83
Sklopenie
› Superb: Zatlačte na spodnú časť háčika A a tento sklopte nadol v smere šípky
1 » Obr. 86.
› Superb Combi: Háčik B uchopte v smere šípky a sklopte ho nadol v smere šípky
2 » Obr. 86.
Sieť na batožinu
Obr. 88
sieť na batožinu
DÔLEŽITÉ
Povolené maximálne zaťaženie háčika je 7,5 kg.

Upevnenie podlahy

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 81.
Sieť na batožinu sa nachádza na spodnej hrane krytu batožinového priestoru.
Sieť je určená na prepravu ľahkých predmetov.
POZOR
V sieti sa smú uschovávať iba mäkké predmety do celkovej hmotnosti 1,5 kg.
Ťažšie predmety nie sú dostatočne zaistené - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Obr. 87 Upevnenie podlahy: Superb / Superb Combi

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 81.
Nadvihnutá podlaha batožinového priestoru sa môže upevniť (napr. pri manipulácii s rezervným kolesom):
› Superb: pomocou pútka na háčiku na kryte batožinového priestoru » Obr. 87 ;
› Superb Combi: Pomocou háčika na rám krytu batožinového priestoru » Obr. 87 .
84
Obsluha
DÔLEŽITÉ
Do siete neodkladajte predmety s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo poško
denia siete.

Rolovací kryt batožinového priestoru (Superb Combi)
Kryt batožinového priestoru
Obr. 89
Demontáž / montáž krytu batožinového priestoru

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 81.
Obr. 90 Rolovací kryt batožinového priestoru: vytiahnute a navinutie/vybratie
Demontáž
› Vyveste upevňovacie závesy 1 » Obr. 89 z veka batožinového priestoru.
› Kryt uložte do vodorovnej polohy.
› Kryt vytiahnite z držiakov 2 ťahom vo vodorovnom smere smerom dozadu.

Vytiahnutie
› Rolovací kryt potiahnite smerom k sebe až na doraz do zaistenej polohy 2
» Obr. 90.
Vytiahnutý kryt je možné uložiť v priestore za operadlom zadných sedadiel.
Montáž
› Kryt batožinového priestoru zasuňte do držiakov 2 » Obr. 89.
› Zaveste upevňovacie závesy 1 na veku batožinového priestoru.
Navinutie
› Kryt stlačte v oblasti držadla v smere šípky 3 » Obr. 90, kryt sa samovoľne navinie do polohy 1 .
POZOR
Po opätovnom stlačení v oblasti úchytu sa kryt navinie.
Vybratie/vloženie
Úplne navinutý kryt batožinového priestoru je možné vybrať (napr. pre dopravu
rozmerného nákladu).
Na kryt batožinového priestoru sa nesmú odkladať žiadne predmety, ktoré by
pri náhlom brzdení alebo náraze vozidla spôsobili zranenie cestujúcich.
› Na strane rozpernej tyče zatlačte v smere šípky
DÔLEŽITÉ
4 » Obr. 90 a kryt vyberte po-
hybom v smere šípky 5 .
Dajte pozor na to, aby odložené predmety nepoškodili vyhrievacie vlákna zadného
skla.
Vloženie vykonajte v obrátenom poradí.
POZOR
Upozornenie
Ak sú upevňovacie závesy 1 zavesené na veku batožinového priestoru, pri otváraní veka batožinového priestoru sa nadvihne aj kryt batožinového priestoru.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 81.
pokyny
Na rolovací kryt batožinového priestoru sa nesmú odkladať žiadne predmety.


Sedadlá a praktická výbava
85
Automatický rolovací kryt batožinového priestoru (Superb
Combi)

Obr. 92
Batožinový priestor Superb Combi: Pravá odkladacia schránka
otvorená
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 81.
Automatické navíjanie rolovacieho krytu uľahčuje prístup do batožinového priestoru.
› Otvorte veko batožinového priestoru.
Rolovací kryt batožinového priestoru sa automaticky navinie do polohy 1
» Obr. 90 na strane 85.
› Kryt zatlačte v oblasti úchytu v smere šípky

3.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 81.
Otvoriť/zatvoriť odkladaciu schránku (Superb)
› Skrutky otáčajte v smere šípky » Obr. 91 .
Kryt sa úplne navinie.
Automatické navíjanie rolovacieho krytu je počas rýchleho otvárania veka batožinového priestoru blokované časovou poistkou cca 2 s.
Zatvorenie sa realizuje v obrátenom poradí.
Funkciu automatického navíjania rolovacieho krytu je možné aktivovať/deaktivovať na informačnom displeji v menu:
V tejto schránke môže byť umiestnená aj lekárnička.
■
Nastavení (Nastavenia)
Automatická roleta
■
V schránke vpravo » Obr. 91 je umiestnený menič CD a TV tuner.

Otvoriť/zatvoriť odkladaciu schránku (Superb Combi)
› Úchop potiahnite v smere šípky » Obr. 92.
Zatvorenie sa realizuje v obrátenom poradí.
Bočné schránky v batožinovom priestore
V tejto schránke je umiestnený menič CD a TV tuner.
V tejto schránke môže byť umiestnená aj lekárnička a výstražný trojuholník.
Obr. 91 Batožinový priestor Superb: Otvoriť bočný priestor vľavo/vpravo
86
Obsluha

Neuzatvárateľná bočná schránka (Superb Combi)
Bočné schránky v batožinovom priestore s batériou
Obr. 94
Vyberanie neuzatvárateľnej bočnej schránky

Obr. 93 Otvorenie schránky s batériou: Superb / Superb Combi

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 81.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 81.
Zväčšenie batožinového priestoru
› Kryt bočnej odkladacej schránky vyberte v smere šípky » Obr. 94.
V niektorých vozidlách je v schránke vľavo umiestnený akumulátor » Strana 205.
DÔLEŽITÉ
Otvoriť/zatvoriť odkladaciu schránku (Superb)
› Skrutky otvorte napríklad pomocou mince alebo drážkového skrutkovača v sme-
Pri manipulácii s bočnou schránkou dbajte, aby ste nepoškodili jej kryt ani úchyty
na kryte.
re šípky 1 » Obr. 93.

Zatvorenie sa realizuje v obrátenom poradí.
Otvoriť/zatvoriť odkladaciu schránku (Superb Combi)
A a nadvihnite ju v smere šípky 2
» Obr. 93.
Variabilná podlaha v batožinovom priestore
› Zasuňte napríklad mincu do drážky

Odkladacia schránka sa otvorí v smere šípky 3 .
› Odkladaciu schránku zatvorte proti smeru šípky
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
3 , kým sa počuteľne nezaistí.
Rozdelenie batožinového priestoru
Demontáž variabilnej podlahy batožinového priestoru
Upozornenie
Bočná schránka, v ktorej sa nachádza batéria, je u vozidiel Superb Combi označená symbolom .
Úvod k téme

88
88
Variabilná podlaha uľahčuje manipuláciu s objemnou batožinou.
DÔLEŽITÉ
Maximálne povolené zaťaženie variabilnej podlahy je 75 kg.
Upozornenie
Priestor pod variabilnou podlahou je možné využiť na uschovanie predmetov.
Sedadlá a praktická výbava

87
› Nosné lišty
Rozdelenie batožinového priestoru
POZOR
Obr. 95
Rozdelenie batožinového priestoru pomocou variabilnej podlahy

B uvoľnite otočením nasadzovacích upevňovacích ôk C doprava
o cca 90°.
Pri montáži variabilnej podlahy dbajte na to, aby nosné lišty a variabilná podlaha boli správne pripevnené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia cestujúcich.
Vyťahovacia variabilná podlaha batožinového
priestoru s hliníkovými lištami a upevňovacími
prvkami (Superb Combi)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 87.
pokyny

› Nadvihnite časť podlahy s úchytom a zasuňte ju do drážok označených šípkami
» Obr. 95.

Úvod k téme

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Demontáž variabilnej podlahy batožinového priestoru
Povytiahnutie variabilnej podlahy batožinového priestoru
Rozdelenie batožinového priestoru
Demontáž a montáž variabilnej podlahy batožinového priestoru
Upevňovacie prvky
Posuvné upevňovacie oká
89
89
90
90
91
Variabilná podlaha uľahčuje manipuláciu s objemnou batožinou.
DÔLEŽITÉ
Maximálne povolené zaťaženie variabilnej podlahy je 75 kg.
Upozornenie
Obr. 96 Batožinový priestor: demontáž variabilnej podlahy / demontáž nosných líšt

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 87.
› Variabilnú podlahu uvoľnite otočením zaisťovacích ôk
90°.
› Pohybom v smere šípky sklopte a vyberte podlahu.
88
Obsluha
A » Obr. 96 doľava o cca
Priestor pod variabilnou podlahou je možné využiť na uloženie predmetov, napr.
upevňovacích prvkov, demontovaného rolovacieho krytu batožinového priestoru
a pod.

Rozdelenie batožinového priestoru
Povytiahnutie variabilnej podlahy batožinového priestoru
Obr. 98
Rozdelenie batožinového priestoru

Obr. 97 Batožinový priestor: čiastočné vytiahnutie variabilnej podlahy

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 88.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 88.
Batožinový priestor je možné rozdeliť pomocou variabilnej podlahy.
Variabilnú podlahu je možné čiastočne vytiahnuť ponad zadný nárazník.
› Zadnú časť podlahy batožinového priestoru chyťte za úchyt a zdvihnite ju v
› Zadnú časť variabilnej podlahy batožinového priestoru chyťte za úchyt a zľahka
› Zadnú hranu nasaďte do jedného z otvorov
smere šípky 1 » Obr. 97 na strane 89.
ju zdvihnite v smere šípky 1 » Obr. 97.
› Vytiahnite variabilnú podlahu batožinového priestoru nad nárazníkom v smere
šípky 2 , až kým sa nezaistí v otvore C .
A » Obr. 98.
V otvoroch A je variabilná podlaha zaistená proti pohybu.
Pred rozdelením batožinového priestoru pomocou variabilnej podlahy je ešte
možné variabilnú podlahu povytiahnuť » Strana 89. Tým sa zväčší priestor medzi
zadnými sedadlami a miestom rozdelenia.
Takto vytiahnutá variabilná podlaha slúži výhradne ako sedadlo napr. pri prezúvaní obuvi.
› Pri zasúvaní zadnej časti variabilnej podlahy batožinového priestoru ju uchopte
DÔLEŽITÉ
za úchyt a zľahka nadvihnite v smere šípky 1 .
› Posuňte variabilnú podlahu batožinového priestoru dopredu až na doraz.
Dbajte na to, aby sa zdvihnutý predný okraj variabilnej podlahy nepoškodil.

Povytiahnutím variabilnej podlahy sa zároveň zdvihne predný okraj (bližšie k zadným sedadlám). Zabráni sa tak zapadnutiu drobných predmetov do priestoru medzi podlahou batožinového priestoru a variabilnou podlahou.
DÔLEŽITÉ
Dbajte na to, aby sa zdvihnutý predný okraj variabilnej podlahy nepoškodil.

Sedadlá a praktická výbava
89
Demontáž a montáž variabilnej podlahy batožinového
priestoru
Montáž
› Podlahu sklopte a odložte na nosné lišty.
› Podlahu posuňte dopredu, kým nezapadne do otvorov B v nosných lištách
» Obr. 100.
› Opatrne zatlačte na podlahu v mieste otvorov C až počuteľne zaklapne, prípadne stlačte zaisťovacie tlačidlá A .
POZOR
Pri montáži variabilnej podlahy dbajte na to, aby bola správne pripevnená.
V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia cestujúcich.

Upevňovacie prvky
Obr. 99 Batožinový priestor: zloženie variabilnej podlahy
Obr. 101 Teleskopická prepážka a pružný popruh
Obr. 100 Batožinový priestor: demontáž variabilnej podlahy

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 88.
pokyny
Variabilnú podlahu je možné v prípade potreby demontovať a opätovne namontovať.
Demontáž
› Zadnú časť podlahy uchopte za úchyt, mierne ju zdvihnite v smere šípky 1
» Obr. 99 a povytiahnite ju ponad nárazník v smere šípky 2 do zaklapnutia
v otvore C » Obr. 100.
› Podlahu zložte pohybom v smere šípky 3 » Obr. 99.
› Stlačte zaisťovacie tlačidlá 4 » Obr. 100 a podlahu vyberte.
90
Obsluha

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 88.
Variabilné upevňovacie prvky sa dajú použiť na rozdelenie batožinového priestoru
alebo na zaistenie prepravovaných predmetov.
Teleskopická prepážka
› Držiaky teleskopickej prepážky nasaďte do otvorov v nosných lištách vľavo
a vpravo.
› Hornú časť držiaka zatlačte v smere šípky
1 » Obr. 101 a zároveň držiak posuň-
te do ľubovoľnej pozície v smere šípky 2 .
› Presvedčte sa, či je držiak správne zaistený.
Pružný popruh
› Držiaky pružného popruhu nasaďte do otvoru ľavej alebo pravej nosnej lišty.

› Držiak zatlačte v smere šípky
3 » Obr. 101 a zároveň ho posuňte do ľubovoľnej
pozície v smere šípky 4 .
› Presvedčte sa, či je držiak správne zaistený.
› Za pružný popruh položte predmet, ktorý chcete upevniť.
› Stlačte tlačidlo 5 na hornej časti držiaka a napnite pružný popruh.
Sieťová medzistena (Superb Combi)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
POZOR
Použitie sieťovej medzisteny za zadnými sedadlami
Použitie sieťovej medzisteny za prednými sedadlami
Demontáž a montáž kazety sieťovej medzisteny
Variabilné upevňovacie prvky musia predmety v batožinovom priestore pevne
zaisťovať, aby sa nemohli voľne a nekontrolovateľne pohybovať a aby sa predišlo poškodeniu predmetov alebo zraneniu cestujúcich.
91
92
92
POZOR
Upozornenie
Presvedčte sa, či je rozperná tyč zasunutá v úchytoch C » Obr. 103 na
strane 91, resp. » Obr. 104 na strane 92 v prednej pozícii!
■ Po narovnaní sedacích častí a operadiel musia byť pásy a zámky pásov v pôvodnej polohe - pripravené na použitie.
■ Operadlá musia byť bezpečne zaistené, aby sa nemohli pri náhlom zabrzdení
posunúť predmety z batožinového priestoru do priestoru pre cestujúcich hrozí nebezpečenstvo poranenia.
■ Dbajte na to, aby boli operadlá zadných sedadiel správne zaistené. Iba tak
môže bezpečnostný pás na prostrednom sedadle spoľahlivo plniť svoju funkciu.
■
Variabilné upevňovacie prvky nepoužívajte na zaistenie predmetov, ktoré by
mohli tieto upevňovacie prvky poškodiť.
■ Pružný popruh je takisto možné úplne navinúť stlačením tlačidla 5 » Obr. 101.
■

Posuvné upevňovacie oká
Obr. 102
Posuvné upevňovacie oká

Použitie sieťovej medzisteny za zadnými sedadlami
Obr. 103
Sieťová medzistena za zadnými
sedadlami vo vytiahnutom stave

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 88.
V batožinovom priestore sa nachádzajú štyri posuvné upevňovacie oká, ktoré je
možné využiť napr. na pripevnenie upevňovacích sietí.
› Stlačte tlačidlo
1 » Obr. 102 a posuňte upevňovacie oko do ľubovoľnej pozície v
smere šípky 2 .
› Úchyt 3 » Obr. 102 vyklopte nahor a pripevnite napr. upevňovaciu sieť.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 91.
Vytiahnutie
› Sieťovú medzistenu vytiahnite za jazyk A » Obr. 103 v smere k úchytom C .
Sedadlá a praktická výbava

91
› Rozpernú tyč nasaďte do jedného z úchytov C a zatlačte ju dopredu.
› Rovnakým spôsobom nasaďte aj druhý koniec tyče do úchytu C na opačnej
› Rozpernú tyč pridržte tak, aby sa sieť mohla pozvoľne a bez poškodenia navinúť
do kazety B .
› Zadné sedadlá vyklopte naspäť do pôvodnej polohy » Strana 70.
strane vozidla.

Navinutie
› Rozpernú tyč posuňte najskôr na jednej a potom na druhej strane smerom na-
Demontáž a montáž kazety sieťovej medzisteny
zad a tyč vyberte z úchytov C » Obr. 103.
› Rozpernú tyč pridržte tak, aby sa sieť mohla pozvoľne a bez poškodenia navinúť
Obr. 105
Zadné sedadlá: Demontáž kazety sieťovej medzisteny
do kazety B .
Upozornenie
Ak by ste chceli využiť celý batožinový priestor, môžete vybrať rolovací kryt batožinového priestoru » Strana 85.

Použitie sieťovej medzisteny za prednými sedadlami
Obr. 104
Sieťová medzistena za prednými
sedadlami vo vytiahnutom stave

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 91.
Vytiahnutie
› Sklopte zadné sedadlá » Strana 70.
› Sieťovú medzistenu vytiahnite za jazyk A » Obr. 104.
› Rozpernú tyč nasaďte do úchytu C najskôr na jednej strane a zatlačte ju dopredu.
› Rovnakým spôsobom nasaďte aj druhý koniec tyče do úchytu C na opačnej
strane vozidla.
Navinutie
› Rozpernú tyč posuňte najskôr na jednej a potom na druhej strane smerom nazad a tyč vyberte z úchytov C » Obr. 104.
92
Obsluha

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 91.
Demontáž
› Sklopte zadné sedadlá » Strana 70.
› Otvorte dvere vzadu vpravo.
› Kazetu A posuňte v smere šípky 1 a vyberte z úchytov zadného sedadla
v smere šípky 2 » Obr. 105.
Montáž
› Vybrania kazety A » Obr. 105 nasaďte do úchytov na zadných operadlách.
› Kazetu sieťovej medzisteny posuňte proti smeru šípky 1 až na doraz.
› Zadné sedadlá vyklopte naspäť do pôvodnej polohy » Strana 70.

Strešný nosič

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Upevňovacie body
Zaťaženie strechy
93
93 
POZOR
Upevňovacie body
Náklad musí byť na strešnom nosiči bezpečne upevnený - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Náklad vždy riadne upevnite pomocou vhodných a nepoškodených upevňovacích popruhov alebo upínacích pásov.
■ Náklad na strešnom nosiči rovnomerne rozložte.
■ Pri preprave ťažkých, resp. rozmerných predmetov na strešnom nosiči sa
môžu so zmenou polohy ťažiska meniť aj jazdné vlastnosti! Preto prispôsobte
spôsob jazdy a rýchlosť aktuálnym podmienkam.
■ Vyhýbajte sa prudkým a náhlym jazdným a brzdným manévrom.
■ Rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobte viditeľnosti, počasiu, stavu vozovky a
premávke.
■ V žiadnom prípade neprekročte povolené zaťaženie strechy, náprav ani dovolenú celkovú hmotnosť vášho vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Neplatí pre vozidlá Superb Combi.
Obr. 106 Upevňovacie body základného nosiča

DÔLEŽITÉ
Používajte iba strešné nosiče schválené spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s..
Keď použijete iné systémy strešných nosičov alebo keď nenamontujete nosiče
správne, budú takto spôsobené škody na vozidle vylúčené zo záruky. Preto je
bezpodmienečne potrebné postupovať podľa priloženého návodu na montáž systému strešného nosiča.
■ Vo vozidlách s elektrickým posuvným a výklopným strešným oknom alebo s panoramatickou strechou majte na zreteli, že vyklopené strešné okno alebo panoramatická strecha nesmie narážať do prepravovaného nákladu.
■ Je potrebné dávať pozor na to, aby pri otvorení nenarazilo zadné veko batožinového priestoru na náklad upevnený na streche vozidla.
■ Výška vozidla sa mení v dôsledku montáže strešného nosiča a na ňom upevneného nákladu. Výšku vozidla porovnajte s existujúcimi prejazdovými výškami, napr. podjazdov a garážových brán.
■ Strešný nosič vždy demontujte pred prejazdom autoumyvárne.
■ Dávajte pozor na to, aby sa strešná anténa neobmedzovala upevneným nákladom.
■
■
Miesto montáže upevňovacích bodov základného nosiča » Obr. 106:
A Upevňovací bod vpredu
B Upevňovací bod vzadu
Montáž a demontáž vykonajte podľa priloženého návodu.
DÔLEŽITÉ
Rešpektujte pokyny na montáž a demontáž v priloženom návode.

Zaťaženie strechy

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 92.
Prípustné zaťaženie strechy, vrátane systému strešného nosiča, rovné 100 kg a
maximálna povolená celková hmotnosť vozidla sa nesmú prekračovať.
Poznámka pre životné prostredie
Zväčšený odpor vzduchu spôsobuje zvýšenie spotreby paliva.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 92.

Ak sa použijú systémy nosičov s nižšou nosnosťou, nie je možné povolené zaťaženie strechy využiť. V takomto prípade je možné nosič zaťažiť iba do hmotnosti

uvedenej v jeho montážnom návode.
Sedadlá a praktická výbava
93
Upozornenie
Klimatizácia
Odvetranie vnútorného priestoru vozidla sa zaisťuje otvormi, ktoré sa nachádzajú v batožinovom priestore vzadu.
■ Pri zapnutej recirkulácii vzduchu vo vozidle odporúčame nefajčiť, pretože nasávaný dym z interiéru vozidla sa usadzuje na výparníku klimatizácie. To spôsobí pri
prevádzke klimatizácie trvalý zápach, ktorý sa dá odstrániť iba s veľkým úsilím

a vysokými nákladmi na výmenu výparníka klimatizácie.
■
Kúrenie, vetranie a chladenie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Dýzy ofukovacích otvorov
Hospodárne zaobchádzanie s klimatizáciou
Funkčné poruchy
95
95
96
Výkon kúrenia závisí od teploty chladiacej kvapaliny, plný výkon sa dosiahne až po
zahriatí motora.
Pri zapnutom chladiacom zariadení klesá vo vozidle teplota a vlhkosť vzduchu.
V chladných ročných obdobiach sa zapnutím chladiaceho zariadenia zabraňuje zahmleniu skiel.
Aby ste zvýšili chladiaci efekt, môžete na krátku dobu zapnúť recirkuláciu vzduchu.
Je potrebné dodržiavať pokyny k recirkulácii vzduchu pri klimatizácii » Strana 98,
príp. pri Climatronicu » Strana 101.
POZOR
Pre bezpečnú jazdu je dôležité, aby boli všetky okná bez ľadu, snehu a aby neboli zahmlené. Dôkladne sa zoznámte so správnym ovládaním kúrenia a vetrania, s odhmlievaním a rozmrazovaním skiel, ako aj s chladením.
DÔLEŽITÉ
Aby mohlo vykurovacie a chladiace zariadenie správne fungovať, musí byť otvor
pre nasávanie vzduchu pred predným sklom bez ľadu, snehu a lístia.
■ Ak je chladiace zariadenie zapnuté, môže z výparníka klimatizácie odkvapkávať
kondenzovaná voda a tvoriť pod vozidlom mláku. Nejedná sa pri tom o netesnosť!
■
94
Obsluha
Dýzy ofukovacích otvorov
U dýz ofukovacích otvorov 2, 3 » Obr. 107 a 5 » Obr. 108 je možné meniť smer prúdenia vzduchu a tiež je možné dýzy jednotlivo zatvárať a otvárať.
Zmena smeru prúdenia vzduchu
› Vodorovné lamely vychýľte pomocou presúvateľného prestavovacieho prvku A
» Obr. 107, resp. natočte nahor alebo nadol » Obr. 108 tak, aby sa zmenila výška
prúdenia vzduchu.
› Zvislé lamely vychýľte pomocou presúvateľného prestavovacieho prvku A
» Obr. 107, resp. » Obr. 108 otočte doľava alebo doprava tak, aby sa zmenil bočný
smer prúdenia vzduchu.
Otvorenie
› Koleso
B » Obr. 107 resp. » Obr. 108 otočte do polohy .
Zatvorenie
› Koleso B » Obr. 107 resp. » Obr. 108 otočte do polohy 0.
Prehľad možností nastavenia smeru prúdenia vzduchu
Obr. 107 Ofukovacie otvory vpredu
Nastavenie smeru prúdenia
vzduchu




Aktívne dýzy ofukovacích otvorov
1, 2
1, 2, 4, 6
2, 3, 5
4, 6
Upozornenie
Dýzy ofukovacích otvorov nezakrývajte žiadnymi predmetmi.
Obr. 108 Ofukovacie otvory vzadu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 94.
Z otvorených ofukovacích otvorov prúdi podľa nastavenia ovládačov klimatizácie
a podľa vonkajších klimatických podmienok ohriaty alebo neohriaty čerstvý, resp.
chladený vzduch.

Hospodárne zaobchádzanie s klimatizáciou

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 94.
V režime chladenia uberá kompresor klimatizácie motoru jeho výkon a tým ovplyvňuje spotrebu paliva.
Klimatizácia

95
Ak je v interiéri vozidla vplyvom slnečného žiarenia vysoká teplota, odporúčame
na chvíľu vyvetrať, aby mohol horúci vzduch uniknúť.
Z ofukovacích otvorov môže pri zapnutom chladiacom zariadení za určitých podmienok prúdiť vzduch s teplotou cca 5 °C.
Ak sú okná otvorené, chladiaci systém sa za jazdy nemá zapínať.
Ak je možné dosiahnuť požadovanú teplotu v interiéri bez spustenia chladiaceho
zariadenia, odporúčame zvoliť režim čerstvého vzduchu.
Poznámka pre životné prostredie
Ak šetríte palivom, znižujete vypúšťanie škodlivín » Strana 138, Hospodárna jazda a ekológia.
Aby bolo zaistené chladenie pri vysokom zaťažení motora, chladiace zariadenie sa
pri veľmi vysokej teplote chladiacej kvapaliny vypne.

Funkčné poruchy

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 94.
Upozornenie
Ak chladiace zariadenie nepracuje pri vonkajších teplotách vyšších ako +5 °C, nastala funkčná porucha. Môže mať nasledujúce príčiny.
› Jedna z poistiek je prepálená. Prekontrolujte poistku, príp. ju vymeňte » Strana 233.
› Chladiace zariadenie sa automaticky dočasne vyplo, pretože chladiaca kvapalina
motora má veľmi vysokú teplotu » Strana 9.
Ak nedokážete poruchu funkcie odstrániť sami alebo sa znižuje chladiaci výkon,
potom je potrebné vypnúť chladiace zariadenie a vyhľadať pomoc odborného servisu.
Klimatizácia (manuálna klimatizácia)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládacie prvky
Nastavenie
Recirkulácia vzduchu
Chladiace zariadenie pracuje iba vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
  » Obr. 109 na strane 97 je zapnuté.
 Motor beží.
 Vonkajšia teplota nad pribl. +2 °C.
 Spínač ventilátora zapnutý (v polohe 1-4).
96
Obsluha
97
98
98
DÔLEŽITÉ
Pri dlhodobom a nerovnomernom rozložení prúdiaceho vzduchu z ofukovacích
otvorov (najmä v oblasti nôh) a veľkom rozdiele teplôt, napr. pri vystupovaní z vozidla, to môže u citlivejších osôb viesť k nachladnutiu.
Čistenie klimatizácie vám odporúčame vykonať jeden krát ročne v odbornej prevádzke.


Ovládacie prvky
Obr. 109 Klimatizácia: ovládacie prvky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 96.
Funkcie jednotlivých ovládacích prvkov » Obr. 109:
A Nastavenie teploty (otáčanie doľava: zníženie teploty, otáčanie doprava: zvýšenie teploty)
B Nastavenie stupňa otáčok ventilátora (stupeň 0: Ventilátor vypnutý, stupeň
4: najvyššie otáčky ventilátora)
C Nastavenie smeru prúdenia vzduchu » Strana 95
 Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia
 Zapnutie/vypnutie vyhrievania zadného skla » Strana 57
 Zapnutie/vypnutie prídavného kúrenia » Strana 102
 Zatvorenie/otvorenie prívodu čerstvého vzduchu (recirkulácia vzduchu)
» Strana 98
Upozornenie
Kontrolné svetlo v tlačidle so symbolom  svieti po zapnutí, aj keď nie sú splnené všetky podmienky pre funkciu chladiaceho zariadenia » Strana 96. Rozsvietením kontrolného svetla v tlačidle sa signalizuje pripravenosť chladiaceho zariadenia na prevádzku.

Klimatizácia
97
Nastavenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné pokyny
na strane 96.
Odporučené základné nastavenia ovládacích prvkov klimatizácie pre príslušné režimy:
Poloha otočného regulátora » Obr. 109 na strane 97
Nastavení (Nastavenia)
Rozmrazenie čelného skla
a bočných skiel - zbavenie oroseniaa)
Najrýchlejšie zahriatie
Príjemné kúrenie
Najrýchlejšie ochladenie
Príjemné chladenie
Režim čerstvého vzduchu - vetranie
a)
Tlačidlo » Obr. 109 na strane 97
Dýzy ofukovacích otvorov 2
» Obr. 107 na strane 95
A
B
C


Požadovaná teplota
3 alebo 4

Automaticky zapnuté
Nezapínať
Otvoriť a nasmerovať na bočné sklo
Na doraz doprava
3
Vypnuté
Krátko zapnúť
Otvorenie
Požadovaná teplota
2 alebo 3
Vypnuté
Nezapínať
Otvorenie
Na doraz doľava
Krátko 4, potom
2 alebo 3
Zapnuté
Krátko zapnúť
Otvorenie
Požadovaná teplota
1, 2, resp. 3
Zapnuté
Nezapínať
Otvoriť a nasmerovať na
strop
Na doraz doľava
Požadovaná poloha





Vypnuté
Nezapínať
Otvorenie
V krajinách s vyššou vlhkosťou vzduchu vám neodporúčame používať toto nastavenie. Môže tým dochádzať k silnému ochladeniu okna a následne k zahmleniu zvonku.
Odporúčame vám ponechať ofukovacie otvory 3 » Obr. 107 na strane 95 v otvorenej polohe.
Recirkulácia vzduchu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 96.
Režim recirkulácie vzduchu umožňuje v prípade potreby zamedziť vnikaniu vzduchu zvonku do vnútorného priestoru vozidla, napr. pri prejazde tunelom alebo
v dopravnej zápche.
Zapnutie/vypnutie
› Stlačte tlačidlo so symbolom .
Kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
98
Obsluha
› Opätovne stlačte tlačidlo so symbolom .

Kontrolné svetlo v tlačidle zhasne.
Otočením regulátora rozvodu vzduchu C » Obr. 109 na strane 97 do polohy  sa
recirkulácia vzduchu automaticky vypne. Opätovným stlačením tlačidla so symbolom  je možné aj v tejto polohe opäť zapnúť recirkuláciu vzduchu.
POZOR
Režim recirkulácie vzduchu nenechávajte nikdy zapnutý po dlhší čas, pretože
sa neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať, znižovať pozornosť, prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa
zvýši. Ak sa začnú zahmlievať sklá, ihneď vypnite režim recirkulácie vzduchu.

Upozornenie
Climatronic (automatická klimatizácia)

Čistenie zariadenia Climatronic vám odporúčame vykonať jeden krát ročne v odbornej prevádzke.
■ Informácie z Climatronicu sa zobrazujú aj na displeji rádia alebo navigačného systému, ktorým je vozidlo vybavené z výroby. Túto funkciu je možné vypnúť, pozri
» Návod na obsluhu rádia, resp. Návod na obsluhu navigačného systému.
■
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládacie prvky
Automatická prevádzka
Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia
Nastavenie teploty
Recirkulácia vzduchu
Regulácia ventilátora
Rozmrazovania predného skla
99
100
100
100
101
101
102

Ovládacie prvky
Climatronic v automatickej prevádzke zabezpečuje najlepšie možné nastavenie
teploty privádzaného vzduchu, stupňa ventilátora a rozvodu vzduchu.
Zariadenie reaguje aj na slnečné žiarenie, takže dodatočná ručná regulácia nie je
potrebná.
Chladiace zariadenie pracuje iba vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
  » Obr. 110 na strane 99 je zapnuté.
 Motor beží.
 Vonkajšia teplota nad pribl. +2 °C.
Aby bolo zaistené chladenie pri vysokom zaťažení motora, chladiace zariadenie sa
pri veľmi vysokej teplote chladiacej kvapaliny vypne.
Odvetrávanie vozidla pri vypnutom zapaľovaní
Vo vozidlách s elektrickým posuvným a výklopným solárnym strešným oknom sa
ventilátor klimatizácie automaticky prepne po vypnutí zapaľovania na „solárnu
prevádzku“, ak je dostatočne silný slnečný svit. Solárne články na strešnom okne
dodávajú prúd pre ventilátor klimatizácie. Vnútorný priestor vozidla sa tak odvetráva čerstvým vzduchom.
Aby ste dosiahli čo najlepšieho vetrania, musia byť otvorené ofukovacie otvory 2 a
3 » Obr. 107 na strane 95.
Vetranie funguje len s úplne zatvoreným posuvným a výklopným strešným oknom.
Obr. 110 Climatronic: ovládacie prvky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 99.
Funkcie jednotlivých ovládacích prvkov » Obr. 110:
A Nastavenie teploty pre ľavú stranu » Strana 100
B Nastavenie otáčok ventilátora  » Strana 101
C podľa výbavy:
›  Zapnutie/vypnutie prídavného kúrenia » Strana 103
›  Zapnutie/vypnutie vyhrievania predného skla » Strana 57
D Nastavenie teploty pre pravú stranu » Strana 100
E Snímač teploty vnútorného priestoru
 Zapnutie/vypnutie intenzívneho odmrazovania predného skla
 Prúdenie vzduchu na sklá
 Prúdenie vzduchu na hornú časť tela
Klimatizácia

99
 Prúdenie vzduchu na nohy
 Zapínanie/vypínanie recirkulácia so snímačom kvality vzduchu » Strana 101
 Zapnutie/vypnutie vyhrievania zadného skla » Strana 57
 Ovládanie vyhrievania ľavého predného sedadla » Strana 68
 Zapnutie automatickej prevádzky » Strana 100
 Vypnutie Climatronicu
 Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia » Strana 100
 Zapnutie/vypnutie nastavenia teploty v duálnej prevádzke » Strana 100
 Ovládanie vyhrievania pravého predného sedadla » Strana 68
Opätovným stlačením tlačidla  prejdete do režimu „HIGH“.
Automatickú prevádzku možno vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na rozvod
vzduchu alebo zvýšením, resp. znížením otáčok ventilátora.
Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia

Automatická prevádzka

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 99.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 99.
› Stlačte tlačidlo .
Upozornenie
Snímač teploty vnútorného priestoru E neprelepujte ani nezakrývajte, inak by
ste mohli nežiaducim spôsobom ovplyvniť prevádzku Climatronicu.
Kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
› Opätovne stlačte tlačidlo .

Kontrolné svetlo v tlačidle zhasne.
Po vypnutí chladiaceho zariadenia zostáva v činnosti iba funkcia vetrania a kúrenia, pri ktorej sa nedá dosiahnuť teplota nižšia ako je vonkajšia teplota.

Odporúčané nastavenie pre všetky ročné obdobia
› Nastavte požadovanú teplotu v rozmedzí od +18 °C do +26 °C, odporúčame 22
°C.
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 110 na strane 99.
› Ofukovacie otvory 2 a 3 » Obr. 107 na strane 95 nastavte tak, aby prúd vzduchu
smeroval mierne nahor.
Teplotu na ľavej a pravej strane vnútorného priestoru možno nastavovať súčasne
alebo oddelene.
Po zapnutí sa v pravom alebo ľavom hornom rohu tlačidla  rozsvieti kontrolné
svetlo podľa toho, ktorý režim bol naposledy zvolený.
Kontrolné svetlo v tlačidle  nesvieti.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 99.
Pre obidve strany
› Ak chcete znížiť, resp. zvýšiť teplotu, otočný regulátor A » Obr. 110 na strane 99
otočte doľava, resp. doprava.
Ak svieti kontrolné svetlo v pravom hornom rohu tlačidla , Climatronic pracuje
v režime „HIGH“.
Pre pravú stranu
› Ak chcete znížiť, resp. zvýšiť teplotu, otočte otočný regulátor D » Obr. 110 na
strane 99 doľava, resp. doprava.
Režim „HIGH“ je štandardným nastavením Climatronicu.
Kontrolka v tlačidle  sa rozsvieti.
Ďalším stlačením tlačidla  sa Climatronic prepne do režimu „LOW“ a rozsvieti
sa kontrolné svetlo v ľavom hornom rohu. V tomto režime využíva Climatronic iba
nižšie otáčky ventilátora. To je príjemnejšie z hľadiska hlučnosti, ale treba počítať
s nižšou účinnosťou klimatizácie, predovšetkým pri plne obsadenom vozidle.
Ak svieti kontrolné svetlo v tlačidle , nie je možné ovládačom A nastavovať
teplotu pre obidve strany. Túto funkciu je možné obnoviť stlačením tlačidla .
Kontrolné svetlo v tlačidle zhasne.
Obsluha

Nastavenie teploty
Automatická prevádzka slúži na udržiavanie konštantnej teploty a na odhmlenie
skiel vo vnútri vozidla.
100

Teplotu interiéru je možné nastaviť medzi +18 °C a +26 ℃. V tejto oblasti sa teplo
ta reguluje automaticky.
› Stlačte tlačidlo so symbolom .
Ak zvolíte teplotu pod +18 °C, rozsvieti sa modrý symbol na začiatku číselnej stupnice.
V tlačidle sa rozsvieti kontrolné svetlo na ľavej strane.
Ak zvolíte teplotu pod +26 ℃, rozsvieti sa červený symbol na konci číselnej stupnice.
Vypnutie recirkulácie vzduchu
› Stlačte tlačidlo  alebo opakovane stlačte tlačidlo so symbolom , kým
Climatronic pracuje v oboch koncových polohách s maximálnym výkonom chladenia, resp. kúrenia, pričom nedochádza k regulácii teploty.
zhasnú kontrolné svetlá v tlačidle.
POZOR
DÔLEŽITÉ
Pri dlhodobom a nerovnomernom rozložení prúdiaceho vzduchu z ofukovacích
otvorov (najmä v oblasti nôh) a veľkom rozdiele teplôt, napr. pri vystupovaní z vozidla, to môže u citlivejších osôb viesť k nachladnutiu.
Režim recirkulácie vzduchu nenechávajte nikdy zapnutý po dlhší čas, pretože
sa neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať, znižovať pozornosť, prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa
zvýši. Ak sa začnú zahmlievať sklá, ihneď vypnite režim recirkulácie vzduchu.

Upozornenie
Recirkulácia vzduchu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 99.
Režim recirkulácie vzduchu umožňuje v prípade potreby zamedziť vnikaniu vzduchu zvonku do vnútorného priestoru vozidla, napr. pri prejazde tunelom alebo
v dopravnej zápche.
Ak snímač kvality vzduchu rozozná výrazný nárast koncentrácie škodlivín, dočasne zapne recirkuláciu vzduchu.
Hneď ako koncentrácia škodlivín klesne na normálnu úroveň, recirkulácia vzduchu
sa automaticky vypne, aby sa do vnútra vozidla mohol privádzať čerstvý vzduch
zvonku.
Keď sa predné sklo zahmlí, potom stlačte tlačidlo so symbolom . Po odhmlení predného skla stlačte tlačidlo .
■ Automatická recirkulácia vzduchu je funkčná iba ak je vonkajšia teplota vyššia
ako cca 2 °C.
■
Regulácia ventilátora

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 99.
Climatronic automaticky reguluje stupne vetrania v závislosti od teploty interiéru.
Stupne vetrania je však možné ručne prispôsobiť vašim potrebám.
Pri recirkulácii vzduchu sa vzduch nasáva z interiéru vozidla a opäť sa do neho
vracia. Pri zapnutej automatickej recirkulácii vzduchu meria snímač kvality vzduchu koncentráciu škodlivín v nasávanom vzduchu.
› Tlačidlo so symbolom  na ľavej alebo na pravej strane opakovane stlačte, aby
Zapnutie recirkulácie vzduchu
Ak ventilátor vypnete, vypne sa aj Climatronic.
› Opakovane stlačte tlačidlo so symbolom , až sa rozsvieti kontrolné svetlo na
ľavej strane tlačidla.

sa znížili alebo zvýšili otáčky ventilátora.
Nastavené otáčky ventilátora sa indikujú svietením zodpovedajúceho počtu kon
trolných svetiel nad tlačidlom so symbolom .
Zapnutie automatickej recirkulácie vzduchu
› Opakovane stlačte tlačidlo so symbolom , až sa rozsvieti kontrolné svetlo na
pravej strane tlačidla.
Dočasné vypnutie automatickej recirkulácie vzduchu
Ak snímač kvality vzduchu nezapne pri nepríjemnom zápachu automatickú recirkuláciu vzduchu, je ju možné zapnúť aj manuálne.
Klimatizácia
101
Nezávislé vetranie
Nezávislé vetranie umožňuje privádzať čerstvý vzduch do vozidla pri vypnutom
motore, tým sa účinne zníži teplota interiéru (napr. vo vozidle, ktoré je zaparkované na slnku).
POZOR
„Spotrebovaný“ vzduch môže unavovať, znižovať pozornosť a prípadne viesť
k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši.
■ Climatronic nevypínajte na dobu dlhšiu, ako je potrebné.
■ Keď sa začnú sklá zahmlievať, ihneď zapnite Climatronic.
■

Rozmrazovania predného skla

Nezávislé prídavné kúrenie
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie) slúži nielen na predhriatie stojaceho vozidla
pri vypnutom motore, ale dá sa použiť aj počas jazdy (napr. počas fázy ohrevu motora).
Nezávislé prídavné kúrenie pracuje v súčinnosti s klimatizáciou, príp. Climatronicom.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 99.
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie) predhrieva aj motor. To neplatí iba pre vozidlá s motorom 3,6l/191 kW FSI.
Zapnutie
› Stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 110 na strane 99.
› Stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 110 na strane 99.
Nezávislé prídavné kúrenie ohrieva chladiacu kvapalinu spaľovaním paliva z palivovej nádrže. Chladiaca kvapalina ohrieva vzduch, ktorý prúdi do priestoru pre cestujúcich (ak otáčky ventilátora nie sú nastavené na nulu).
Vypnutie
› Opätovne stlačte tlačidlo so symbolom  alebo tlačidlo .
› Opätovne stlačte tlačidlo so symbolom .
POZOR
Z ofukovacích otvorov 1 » Obr. 107 na strane 95 prúdi zvýšené množstvo vzduchu.
Regulácia teploty sa uskutočňuje automaticky.
Nezávislé prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie) nesmie nikdy bežať v uzatvorených priestoroch - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie) musí byť počas dopĺňania pohonných
látok vypnuté - hrozí nebezpečenstvo požiaru.
■ Výfuk nezávislého prídavného kúrenia (prídavné kúrenie) sa nachádza na
spodku vozidla. Preto, ak chcete použiť prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie),
nesmie sa vozidlo odstaviť tak, aby mohli výfukové plyny z prídavného kúrenia
prísť do styku s ľahko zápalnými materiálmi (napr. suchá tráva) alebo ľahko zápalnými látkami (napr. rozliate palivo) - hrozí nebezpečenstvo požiaru.
■

Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetranie)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Zapnutie/vypnutie
Rádiové diaľkové ovládanie
103
104
Predpokladmi pre zapnutie nezávislého prídavného kúrenia (nezávislé kúrenie a
vetranie), ďalej označené iba ako prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie).
 Nabitie akumulátora vozidla je dostatočné.
 Zásoba paliva je dostatočná (na displeji prístrojového panelu nesvieti kontrolné svetlo ).
102
Obsluha
DÔLEŽITÉ
Bežiace prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie) spotrebováva palivo z nádrže vozidla a samočinne kontroluje výšku hladiny. Ak ostáva v nádrži iba málo paliva, bude blokovaná funkcia nezávislého kúrenia.
■ Výfuk systému nezávislého prídavného kúrenia sa nachádza na spodku vozidla,
nesmie byť upchatý a prúd výfukových plynov nesmie byť blokovaný.
■ Ak je zapnuté nezávislé prídavné kúrenie, vybíja sa akumulátor vozidla. Keď bolo
nezávislé prídavné kúrenie a vetranie opakovane dlhšie v prevádzke, musí sa

s vozidlom najazdiť niekoľko kilometrov, aby sa akumulátor opäť dobil.
■
Upozornenie
Nezávislé prídavné kúrenie zapne ventilátor iba ak teplota chladiacej kvapaliny
dosiahne pribl. 50 °C.
■ Pri nižších teplotách sa môže v priestore motora tvoriť vodná para. Toto je prirodzený jav a netreba sa tým znepokojovať.
■ Pre bezchybnú funkciu nezávislého prídavného kúrenia a vetrania musí byť
otvor pre nasávanie vzduchu pred predným sklom bez ľadu, snehu alebo lístia.
■ Aby po zapnutí nezávislého prídavného kúrenia mohol do interiéru vozidla prúdiť teplý vzduch, ponechajte nastavenú vami bežne používanú komfortnú teplotu
vrátane zapnutého ventilátora a ofukovacie otvory v otvorenej polohe. Prúd vzdu
chu sa odporúča nastaviť do polohy  alebo .
■
Zapnutie/vypnutie
Manuálne vypnutie
pomocou tlačidla na ovládacej časti manuálnej klimatizácie/Climatronicu.
Kontrolné svetlo v tlačidle zhasne » Obr. 111;
 pomocou rádiového diaľkového ovládania » Strana 104.

Po vypnutí nezávislého prídavného kúrenia zostáva čerpadlo chladiacej kvapaliny
po krátky čas ešte v prevádzke.
Automatické zapnutie/vypnutie
Na informačnom displeji » Strana 25 je možné (podľa výbavy vozidla) zvoliť v bode
ponuky Příd. topení (Príd. kúrenie) nasledujúce položky:
■ Den v týdnu - nastavenie aktuálneho dňa v týždni;
■ Trvání - nastavenie požadovanej doby zapnutia v krokoch po 5 minút. Doba prevádzky môže byť 10 až 60 minút;
■ Režim - nastavenie požadovaného režimu – kúrenie / vetranie.
■ Doba zapnutí 1 (Doba zapnutia 1), Doba zapnutí 2, Doba zapnutí 3 - v každej
predvoľbe sa dá nastaviť deň a čas (hodina a minúta), kedy sa má nezávislé prídavné kúrenie a vetranie zapnúť. Pri výbere dňa je medzi nedeľou a pondelkom
prázdna pozícia. Pri výbere tejto prázdnej pozície nastane aktivácia v nastavený
čas, bez ohľadu na to, ktorý je deň.
■ Aktivovat - aktivácia predvoľby;
■ Deaktivovat - deaktivácia predvoľby;
■ Továrne nast. - obnovenie výrobných nastavení.
■ Zpět - návrat do hlavného menu
Aktívna môže byť vždy iba jedna naprogramovaná predvoľba.
Obr. 111 Tlačidlo pre priame zapnutie/vypnutie na ovládacej časti klimatizácie/Climatronicu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 102.
pokyny
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie) je možné zapnúť, resp. vypnúť takto.
Manuálne zapnutie


pomocou tlačidla na ovládacej časti manuálnej klimatizácie/Climatronicu.
Kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti » Obr. 111;
pomocou rádiového diaľkového ovládania » Strana 104.
Aktívna zostáva posledná aktivovaná predvoľba.
Po automatickom aktivovaní nezávislého prídavného kúrenia v nastavenom čase
treba opäť aktivovať jednu z predvolieb.
Ak sa počas nastavovania zvolí bod ponuky Zpět (Späť), alebo ak dlhšie ako
10 sekúnd neuskutočníte žiadne zmeny na displeji, nastavené hodnoty sa uložia
do pamäte, ale čas predvoľby sa neaktivuje.
Bežiace zariadenie sa vypína po uplynutí doby nastavenej v bode ponuky Trvání
(Trvanie).
Upozornenie
Ak zariadenie beží, rozsvieti sa v tlačidle so symbolom kontrolné svetlo 
» Obr. 111.
Klimatizácia

103
Kontrolné svetlo v rádiovom diaľkovom ovládaní poskytuje užívateľovi po stlačení tlačidla rôzne spätné informácie:
Rádiové diaľkové ovládanie
Obr. 112
Nezávislé prídavné kúrenie: rádiové diaľkové ovládanie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 102.
Opis obrázka
A
Anténa
B
Kontrolné svetlo

Zapnúť prídavné kúrenie

Vypnúť prídavné kúrenie
Signalizácia kontrolného svetla B
» Obr. 112
Význam
Svieti cca 2 sekundy zeleno.
Nezávislé prídavné kúrenie (nezávislé
kúrenie) bolo zapnuté.
Svieti cca 2 sekundy červeno.
Nezávislé prídavné kúrenie (nezávislé
kúrenie) bolo vypnuté.
Bliká cca 2 sekundy pomaly zeleno.
Signál pre zapnutie nebol prijatý.
Bliká cca 2 sekundy rýchlo zeleno.
Nezávislé prídavné kúrenie je zablokované, napr. v dôsledku nedostatku paliva alebo poruchy na nezávislom prídavnom kúrení.
Bliká cca 2 sekundy červeno.
Signál pre vypnutie nebol prijatý.
Svieti cca 2 sekundy oranžovo, potom
zeleno, resp. červeno.
Batéria je slabá, signál pre zapnutie,
resp. vypnutie však bol prijatý.
Svieti cca 2 sekundy oranžovo, potom
bliká zeleno, resp. červeno.
Batéria je slabá, signál pre zapnutie,
resp. vypnutie nebol prijatý.
Bliká cca 5 sekúnd oranžovo.
Batéria je vybitá, signál pre zapnutie,
resp. vypnutie nebol prijatý.
Vysielač, vrátane batérie, je umiestnený v puzdre diaľkového ovládania. Prijímač
sa nachádza vo vnútornom priestore vozidla.
Vymeňte batériu » Strana 229.
Dosah rádiového diaľkového ovládania je pri úplne nabitej batérii sto metrov. Prekážky medzi rádiovým diaľkovým ovládaním a vozidlom, zlé poveternostné podmienky, ako aj slabnúca batéria rádiového diaľkového ovládania môžu výrazne
znížiť účinný dosah.
Rádiové diaľkové ovládanie obsahuje elektronické súčasti a preto ho chráňte pred
vlhkom, silnými otrasmi a priamym slnečným žiarením.
Na zapnutie alebo vypnutie nezávislého prídavného kúrenia podržte rádiové diaľkové ovládanie zvislo, anténou A nahor. Anténu pritom nesmiete zakrývať prstami ani dlaňou.
Diaľkovým ovládaním môžete nezávislé prídavné kúrenie s istotou zapnúť alebo
vypnúť iba vtedy, ak je medzi diaľkovým ovládaním a vozidlom vzdialenosť minimálne 2 m.
104
Obsluha
DÔLEŽITÉ

Klimatizácia
105
POZOR
Komunikácia a multimédiá
Všeobecné informácie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Mobilné telefóny a vysielacie zariadenia
Univerzálna príprava pre telefón (súprava hands-free)
Ovládanie telefónu na multifunkčnom volante
Symboly na informačnom displeji
Interný telefónny zoznam
106
106
107
108
108 
Mobilné telefóny a vysielacie zariadenia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 106.
ŠKODA povoľuje prevádzku mobilných telefónov a vysielacích zariadení s odborne
inštalovanou vonkajšou anténou s max. vysielacím výkonom do 10 W.
O možnostiach montáže a prevádzky mobilných telefónov a vysielacích zariadení
s vysielacím výkonom nad 10 W sa bezpodmienečne informujte u partnera ŠKODA.
Pri používaní mobilných telefónov a vysielacích zariadení môžu nastať funkčné
poruchy na elektronike vášho vozidla.
Príčiny môžu byť nasledujúce:
› nie je použitá vonkajšia anténa;
› vonkajšia anténa je chybne inštalovaná;
› vysielací výkon presahuje 10 W.
106
Obsluha
Používanie mobilných telefónov alebo vysielacích zariadení vo vozidle bez
vonkajšej antény, resp. s chybne inštalovanou vonkajšou anténou môže viesť
ku zvýšeniu intenzity elektromagnetického poľa vo vnútri vozidla.
■ Vysielacie zariadenie, mobilné telefóny, resp. držiaky nesmiete montovať na
kryty airbagov ani do bezprostrednej blízkosti jeho dosahu.
■ Nikdy nenechávajte mobilný telefón ležať voľne na sedadle, prístrojovej doske alebo inom mieste, z ktorého by mohol byť pri prudkom zabrzdení, nehode
alebo náraze vymrštený - hrozí nebezpečenstvo poranenia.
■ Pri leteckej preprave vozidla musí byť funkcia Bluetooth® v odbornom servise vypnutá.
■

Univerzálna príprava pre telefón (súprava hands-free)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 106.
Univerzálna príprava pre telefón („súprava hands-free“) poskytuje komfortnú podporu mobilného telefónu pomocou hlasového ovládania, prostredníctvom multifunkčného volantu, adaptéra, rádia alebo navigačného systému.
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla. Súpravu hands-free používajte len do tej miery,
aby ste v každej dopravnej situácii mali vozidlo plne pod kontrolou.
■ Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o používaní mobilných
telefónov vo vozidle.
■

Upozornenie
Montáž mobilných telefónov a vysielacích zariadení do vozidla odporúčame nechať vykonávať u servisného partnera ŠKODA.
■ Nie všetky mobilné telefóny, ktoré umožňujú komunikáciu prostredníctvom
Bluetooth®, sú kompatibilné s univerzálnou prípravou pre telefón GSM II, resp.
GSM III. To, či je váš telefón kompatibilný s univerzálnou prípravou pre telefón
GSM II, resp. GSM III zistíte u partnera ŠKODA.
■ Dosah spojenia pomocou hands-free prostredníctvom Bluetooth® je obmedzený
iba na interiér vozidla. Dosah je závislý aj od miestnych podmienok, ako napr. od
prekážok medzi zariadeniami a od vzájomného rušenia s ostatnými zariadeniami.
Ak je telefón napríklad vo vrecku bundy, môžu sa vyskytnúť ťažkosti počas nadvä
zovania spojenia mobilného telefónu s hands-free alebo počas prenosu dát.
■
Ovládanie telefónu na multifunkčnom volante

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 106.
Aby obsluha telefónu čo možno najmenej odvádzala pozornosť vodiča od sledovania cestnej premávky, sú tlačidlá pre jednoduché ovládanie základných funkcií telefónu umiestnené na volante » Obr. 113.
To však platí iba vtedy, keď máte vozidlo vybavené univerzálnou prípravou na telefón priamo z výroby.
Tlačidlá ovládajú funkcie režimu, v ktorom sa telefón práve nachádza.
Obr. 113 Multifunkčný volant: ovládacie tlačidla telefónu
Ak sú rozsvietené obrysové svetlá, budú podsvietené aj tlačidlá na multifunkčnom
volante.
Tlačidlo/nastavovacie koliesko
Akcia
1
Krátke stlačenie
Vypnutie zvuku (MUTE )
1
Otáčanie nahor
Zvýšenie hlasitosti
1
Otáčanie nadol
Zníženie hlasitosti
2
Krátke stlačenie
Prijatie hovoru, ukončenie hovoru
Zobrazenie základnej ponuky Telefón → Hlavná ponuka telefónu → Zoznam volaných čísel → zavolať vybraný kontakt
2
Dlhé stlačenie
3
Otáčanie nahor/nadol
Funkcia
Odmietnutie prichádzajúceho hovoru
Predchádzajúci/nasledujúci bod ponuky

Komunikácia a multimédiá
107
Tlačidlo/nastavovacie koliesko
Akcia
3
Krátke stlačenie
3
Dlhé stlačenie
3
Rýchle otáčanie nahor
Predchádzajúce počiatočné písmená v telefónnom zozname
3
Rýchle otáčanie nadol
Ďalšie počiatočné písmená v telefónnom zozname
4
Krátke stlačenie
4
Dlhé stlačenie
Funkcia
Potvrdenie zvoleného bodu menu
Priebežne zobraziť prvé písmená v telefónnom zozname
V menu návrat o úroveň vyššie
Opustenie ponuky Telefón

Symboly na informačnom displeji

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 106.
Symbol

Platnosť
GSM II, GSM III
Intenzita signálua)
GSM II, GSM III

Telefón je spojený s hands-free súpravou
GSM II, GSM III pri spojení pomocou profilu HFP

Hands-free je viditeľná pre ostatné prístroje
GSM II, GSM III pri spojení pomocou profilu HFP

Telefón je spojený s hands-free súpravou
GSM III pri spojení pomocou profilu rSAP

Hands-free je viditeľná pre ostatné prístroje
GSM III pri spojení pomocou profilu rSAP

Multimediálne zariadenie je spojené s hands-free súpravou
GSM II, GSM III

Sieť UMTS je k dispozícii
GSM III

Internetové spojenie prostredníctvom hands-free súpravy
GSM III pri spojení pomocou profilu rSAP

a)
Význam
Stav nabitia akumulátora telefónua)

Túto funkciu podporujú iba niektoré mobilné telefóny.
Interný telefónny zoznam

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 106.
Súčasťou hands-free súpravy je interný telefónny zoznam. Tento interný telefónny zoznam je možné používať v závislosti od typu mobilného telefónu.
Po prvom pripojení telefónu so súpravou hands-free sa začne nahrávať telefónny
zoznam z telefónu a z karty SIM do pamäte súpravy hands-free.
108
Obsluha
Pri každom ďalšom pripojení telefónu k súprave hands-free sa uskutoční iba aktualizácia príslušného telefónneho zoznamu. Aktualizácia môže trvať niekoľko minút. Pri tomto procese je k dispozícii telefónny zoznam, ktorý bol uložený pri predchádzajúcej aktualizácii. Nové uložené telefónne čísla sa zobrazia až po ukončení
aktualizácie.
Keď počas aktualizácie dôjde k nejakej telefónnej udalosti (napr. prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor, dialóg ovládania hlasom), aktualizácia sa preruší. Po ukon
čení telefónnej udalosti začne aktualizácia nanovo.
GSM II
V internom telefónnom zozname je k dispozícii 2500 voľných pamäťových miest.
Každý kontakt môže obsahovať až 4 čísla.
› Ovládanie telefónu hlasom » Strana 118.
› Reprodukcia hudby z telefónu alebo iných multimediálnych zariadení » Stra-
Pri vozidlách s navigačným systémom Columbus sa na displeji tohto zariadenia
zobrazuje maximálne 1200 telefónnych kontaktov.
Celá komunikácia prebieha medzi mobilným telefónom a hands-free súpravou
vášho vozidla pomocou technológie Bluetooth®. Adaptér slúži iba na dobíjanie telefónu a na prenos signálu na vonkajšiu anténu vozidla.
na 122.
Keď je počet nahraných kontaktov väčší ako 2 500, nie je telefónny zoznam úplný.
Upozornenie
GSM III
V internom telefónnom zozname je k dispozícii 2000 voľných pamäťových miest.
Každý kontakt môže obsahovať až 5 čísla.
Pritom je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 106, Mobilné telefóny
a vysielacie zariadenia.
Pri vozidlách s navigačným systémom Columbus sa na displeji tohto zariadenia
zobrazuje maximálne 1000 telefónnych kontaktov.
Pripojenie mobilného telefónu k hands-free súprave
Keď telefónny zoznam mobilného telefónu obsahuje viac ako 2 000 kontaktov,
zobrazí sa na informačnom displeji toto:
Telefonní seznam není úplný (Telefónny zoznam načítaný neúplne)


Na spárovanie treba vykonať nasledovné úkony.
Pripojenie mobilného telefónu k hands-free súprave
Nasadenie telefónu s adaptérom
Ovládanie telefonických hovorov pomocou adaptéra
Ovládanie telefónu prostredníctvom informačného displeja
109
110
111
111
Univerzálna príprava pre telefón GSM II obsahuje nasledujúce funkcie.
› Interný telefónny zoznam » Strana 108.
› Komfortné ovládanie telefónu prostredníctvom multifunkčného volantu » Strana 107.
› Ovládanie telefónneho hovoru pomocou adaptéra » Strana 111.
› Ovládanie telefónu prostredníctvom informačného displeja » Strana 107.
2)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 109.
Na pripojenie mobilného telefónu k hands-free súprave je potrebné obidva prístroje navzájom spárovať. Bližšie informácie o tom je potrebné vyhľadať v návode
na obsluhu vášho mobilného telefónu.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
1)

Univerzálna príprava pre telefón GSM II
Úvod k téme

› Vo vašom telefóne aktivujte Bluetooth® a viditeľnosť mobilného telefónu.
› Zapnite zapaľovanie.
› Na informačnom displeji zvoľte ponuku Telefon (Telefón) - Nový uživatel (Nový
používateľ) a počkajte, kým súprava hands-free nedokončí vyhľadávanie.
› V menu nájdených prístrojov zvoľte pripájaný mobilný telefón.
› Potvrďte prosím PIN kód .
› Hneď ako sa hands-free súprava ohlási na displeji mobilného telefónu (štan1)
dardne nápisom SKODA_BT), zadajte v priebehu 30 sekúnd PIN 1) a vyčkajte,
kým sa nenadviaže spojenie2).
› Po ukončení spojenia potvrďte na informačnom displeji vytvorenie nového používateľského profilu.
Keď na vytvorenie nového používateľského profilu nie je k dispozícii voľné miesto,

vymažte niektorý existujúci profil.
V závislosti od verzie Bluetooth® v mobilnom telefóne sa buď zobrazí automaticky vygenerovaný 6miestny PIN kód (SSP), alebo sa musí manuálne zadať PIN kód napr. 1234.
V niektorých mobilných telefónoch je k dispozícii menu, v ktorom sa nastavuje autorizácia na nadviazanie spojenia prostredníctvom Bluetooth® zadaním kódu. Ak je potrebné zadanie autorizácie, treba
toto realizovať pri každom nadviazaní spojenia prostredníctvom Bluetooth.
Komunikácia a multimédiá
109
V priebehu párovania mobilného telefónu s hands-free nesmie byť na hands-free
pripojený iný telefón.
S hands-free súpravou je možné spárovať až štyri mobilné telefóny, pričom
s hands-free môže komunikovať iba jeden mobilný telefón.
Viditeľnosť hands-free súpravy sa automaticky vypne 3 minúty po zapnutí zapaľovania alebo aj vtedy, keď sa mobilný telefón spojí s hands-free súpravou.
Upozornenie
Keď je pre váš mobilný telefón dostupný vhodný adaptér, potom používajte mobilný telefón výlučne v adaptéri, aby sa vo vozidle minimalizovalo žiarenie mobilného telefónu.
■ Nasadenie mobilného telefónu do adaptéra, ktorý sa používa na uchytenie telefónu, zaručuje optimálny vysielací a prijímací výkon.
■

Obnovenie viditeľnosti hands-free súpravy
Ak sa vám počas 3 minút od zapnutia zapaľovania nepodarilo váš mobilný telefón
spárovať s hands-free súpravou, je možné viditeľnosť hands-free súpravy obnoviť
na 3 minúty takto.
› Vypnutím a zapnutím zapaľovania.
› Vypnutím a zapnutím ovládania hlasom.
› Prostredníctvom informačného displeja v položke Bluetooth - Viditelnost (Viditeľnosť).
Nasadenie telefónu s adaptérom
Obr. 114
Univerzálna príprava pre telefón
Vytvorenie spojenia s už spárovaným mobilným telefónom
Vytvorenie spojenia s už spárovaným mobilným telefónom sa realizuje automaticky po zapnutí zapaľovania1). Na svojom mobilnom telefóne skontrolujte, či sa vytvorilo automatické spojenie.
Ukončenie spojenia
› Vytiahnutím kľúča zo spínacej skrinky.
› Odpojením hands-free súpravy v mobilnom telefóne.
› Odpojením používateľa na informačnom displeji v položke Bluetooth - Uživatel
(Používateľ).
Riešenie problémov so spojením
Keď súprava hands-free hlási Nenalezen spárovaný tel. (Žiadny spárovaný tel.),
skontrolujte stav mobilného telefónu.
› Je mobilný telefón zapnutý?
› Je zadaný PIN kód?
› Je Bluetooth® aktívne?
› Je viditeľnosť mobilného telefónu aktívna?
› Bol už mobilný telefón spárovaný s hands-free súpravou?
1)
V niektorých mobilných telefónoch je k dispozícii menu, v ktorom sa nastavuje autorizácia na nadviazanie spojenia prostredníctvom Bluetooth® zadaním kódu. Ak je potrebné zadanie autorizácie, treba
toto realizovať pri každom nadviazaní spojenia prostredníctvom Bluetooth.
110
Obsluha

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 109.
Z výroby sa dodáva iba držiak na telefón. Adaptér pre telefón je možné zakúpiť z
originálneho príslušenstva ŠKODA.
Nasadenie adaptéra a telefónu
A v smere šípky » Obr. 114 až na doraz do držiaka.
Adaptér potom ľahko zatlačte do držiaka tak, aby sa bezpečne zaistil.
› Telefón nasaďte do adaptéra A (podľa návodu výrobcu adaptéra).
› Najprv nasaďte adaptér
Vyňatie adaptéra s telefónom
› Súčasne stlačte bočné poistky držiaka » Obr. 114 a vyberte adaptér s telefónom.

DÔLEŽITÉ
Ovládanie telefónu prostredníctvom informačného displeja
Vybratie mobilného telefónu z adaptéra počas hovoru môže spôsobiť prerušenie
spojenia. Vybratím sa preruší spojenie s anténou namontovanou vo výrobe, a tým
sa zníži kvalita vysielania aj príjmu signálu. Okrem toho sa preruší nabíjanie batérie telefónu.


Ovládanie telefonických hovorov pomocou adaptéra
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 109.
V ponuke Telefon (Telefón) možné zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Tel. seznam (Telefónny zoznam)
■ Voľba čísla1)
■ Zoznamy hovorov
■ Hlasová schránka
■ Bluetooth1 )
■ Nastavení (Nastavenia)2)
■ Naspäť
Tel. seznam (Telefónny zoznam)
V bode ponuky Tel. seznam (Telefónny zoznam) je zoznam kontaktov prevzatý
z pamäte a karty SIM vášho mobilného telefónu.
Voľba čísla
V položke Volba čísla (Voľba čísla) je možné zadať ľubovoľné telefónne číslo. Pomocou nastavovacieho kolieska sa musia za sebou zvoliť požadované číslice a tieto potvrdiť stlačením nastavovacieho kolieska. Zvoliť je možné číslice 0-9, symboly , , # a funkcie Zrušit (Zrušiť), Volat (Volať), Smazat (Vymazať).
Obr. 115 Zobrazenie princípu: adaptér s jedným tlačidlom / adaptér s dvoma
tlačidlami

Zoznamy hovorov
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 109.
V položke Seznamy volání (Zoznamy hovorov) je možné zvoliť nasledujúce body
ponuky.
■ Nepřijaté hovory (Zmeškané hovory) - zoznam zmeškaných hovorov
■ Volaná čísla (Volané čísla) - zoznam volaných čísiel
■ Přijatá volání (Prijaté hovory) - zoznam prijatých hovorov
Prehľad funkcií tlačidla  (PTT - „push to talk“) na adaptéri » Obr. 115:
› zapnutie/vypnutie ovládania hlasom;
› prijatie/ukončenie hovoru.
Na niektorých adaptéroch je okrem tlačidla  ešte aj tlačidlo SOS A » Obr. 115.
Po stlačení tlačidla na 2 sekundy sa zvolí číslo 112 (núdzové volanie).
Hlasová schránka
V položke Hlas. schránka (Hlasová schránka) je možné nastaviť číslo hlasovej
schránky1 ) a potom toto číslo zvoliť.
Upozornenie
Pri vozidlách, ktoré sú vybavené navigačným systémom Columbus, sú tlačidlá
SOS bez funkcie.
1)
2)


a

Pri vozidlách, ktoré sú vybavené navigačným systémom Amundsen+, je možné túto funkciu dosiahnuť
prostredníctvom menu navigačného systému, pozri návod na obsluhu navigačného systému Amundsen+.
Pri vozidlách s navigačným systémom Amundsen+ nie je táto funkcia k dispozícii.
Komunikácia a multimédiá
111
Univerzálna príprava pre telefón GSM III obsahuje nasledujúce funkcie:
› Interný telefónny zoznam » Strana 108.
› Komfortné ovládanie telefónu prostredníctvom multifunkčného volantu » Strana 107.
› Ovládanie telefónu prostredníctvom informačného displeja » Strana 113.
› Ovládanie telefónu hlasom » Strana 118.
› Reprodukcia hudby z telefónu alebo iných multimediálnych zariadení » Strana 122.
› Internetové pripojenie » Strana 115.
› Zobrazenie SMS » Strana 114.
Bluetooth
V ponuke Bluetooth možno zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Uživatel (Požívateľ) - prehľad uložených používateľov
■ Nový uživatel (Nový používateľ) - vyhľadávanie nových telefónov, ktoré sa nachádzajú v dosahu
■ Viditelnost (Viditeľnosť) - zapnutie viditeľnosti telefónnej jednotky pre iné prístroje
■ Přehr. Médií (Prehr. médií) - prehrávanie zvuku prostredníctvom Bluetooth®
■ Aktivní zařízení (Aktívny prístroj) - pripojený prístroj
■ Spárovaná zař. (Spárované prístroje) - zoznam spárovaných prístrojov
■ Vyhledat (Vyhľadať) - vyhľadávanie prístroja
■ Jméno telefonu (Názov telefónu) - možnosť zmeniť názov súpravy hands-free
(prednastavený je SKODA_BT)
Celá komunikácia prebieha medzi telefónom a hands-free vášho vozidla iba pomocou technológie Bluetooth®.
rSAP - Remote SIM access profile (Diaľkový prenos údajov SIM)
Po pripojení telefónu k súprave hands-free prostredníctvom profilu rSAP sa telefón odhlási zo siete GSM, komunikácia so sieťou prebieha pomocou riadiacej jednotky prostredníctvom vonkajšej antény vozidla. V telefóne zostane aktívne iba
rozhranie Bluetooth®. V tomto prípade sa dá zvoliť iba odpojenie od hands-free
súpravy, resp. vypnutie pripojenia Bluetooth® alebo volanie na tiesňovú linku 112
(platí iba pre niektoré krajiny).
Nastavení (Nastavenia)
V bode ponuky Nastavení (Nastavenia) možno zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Telefonní seznam (Telefónny zoznam) - telefónny zoznam
■ Aktualizace (Aktualizovať)1) - aktualizácia telefónneho zoznamu
■ Řazení (zoradenie) - usporiadanie záznamov v telefónnom zozname
■ Příjmení (Priezvisko) - usporiadanie podľa priezvisk
■ Jméno (Krstné meno) - usporiadanie podľa daného krstného mena
■ Vyzváněcí tón (Zvonenie) - nastavenie zvonenia
HFP - Hands Free Profile
Po pripojení telefónu k hands-free prostredníctvom profilu HFP používa telefón
na komunikáciu so sieťou GSM aj naďalej svoj GSM modul a internú anténu.
Naspäť
Návrat do základnej ponuky telefónu.

Univerzálna príprava pre telefón GSM III

Úvod k téme
1)
112
113
115
Pri vozidlách, ktoré sú vybavené navigačným systémom Amundsen+, je možné túto funkciu dosiahnuť
prostredníctvom menu navigačného systému, pozri návod na obsluhu navigačného systému Amundsen+.
112
Obsluha

Spojenie mobilného telefónu s hands-free súpravou
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Spojenie mobilného telefónu s hands-free súpravou
Ovládanie telefónu prostredníctvom informačného displeja
Pripojenie k internetu prostredníctvom Bluetooth ®
Upozornenie
Pritom je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 106, Mobilné telefóny
a vysielacie zariadenia.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 112.
Na pripojenie mobilného telefónu k súprave hands-free treba telefón s touto súpravou spárovať. Bližšie informácie o tom je potrebné vyhľadať v návode na obslu
hu vášho mobilného telefónu. Na spárovanie treba vykonať nasledovné úkony.
Spárovanie telefónu s hands-free prostredníctvom profilu rSAP
› Vo vašom telefóne aktivujte Bluetooth® a viditeľnosť mobilného telefónu. Pri
niektorých mobilných telefónoch sa musí zapnúť funkcia rSAP.
› Zapnite zapaľovanie.
› Na informačnom displeji zvoľte ponuku Mobiltelefon (Mobilný telefón) - Nový
uživatel (Nový používateľ) a počkajte, kým súprava hands-free nedokončí vyhľadávanie.
› V menu nájdených prístrojov zvoľte pripájaný mobilný telefón.
› Potvrďte prosím PIN kód1).
› Ak je vaša SIM karta blokovaná PIN kódom, zadajte PIN kód SIM karty vášho telefónu. Telefón sa pripojí k riadiacej jednotke (počas prvého pripojenia je možné
iba na informačnom displeji a iba pri stojacom vozidle zvoliť, či má byť PIN uložený).
› Na uloženie nového používateľa sa riaďte inštrukciami na informačnom displeji.
› Na stiahnutie telefónneho zoznamu a identifikačných dát zo SIM karty do súpravy hands-free opäť potvrďte požiadavku rSAP vo vašom mobilnom telefóne.
Spárovanie telefónu s hands-free prostredníctvom profilu HPP
› Vo vašom telefóne aktivujte Bluetooth® a viditeľnosť mobilného telefónu.
› Zapnite zapaľovanie.
› Na informačnom displeji zvoľte ponuku Mobiltelefon (Mobilný telefón) - Nový
uživatel (Nový používateľ) a počkajte, kým súprava hands-free nedokončí vyhľadávanie.
› V menu nájdených prístrojov zvoľte pripájaný mobilný telefón.
› Potvrďte prosím PIN kód1 ).
› Pri ukladaní nového používateľa, resp. pri preberaní telefónneho zoznamu
a identifikačných údajov z karty SIM do súpravy hands-free postupujte podľa pokynov na informačnom displeji a na mobilnom telefóne.
Telefón sa prednostne pripája prostredníctvom profilu rSAP.
Keď sa PIN uložil, pri ďalšom zapnutí zapaľovania sa telefón automaticky vyhľadá
a pripojí k hands-free. Na svojom mobilnom telefóne skontrolujte, či sa vytvorilo
automatické spojenie.
1)
2)
Ukončenie spojenia
› Vytiahnutím kľúča zo spínacej skrinky (počas prebiehajúceho telefonického hovoru sa spojenie ani hovor neukončí).
› Odpojením hands-free súpravy v mobilnom telefóne.
› Odpojením používateľa na informačnom displeji v položke Bluetooth - Uživatel
(Používateľ) - zvoľte používateľa - Odpojit (Odpojiť).
Vo vozidlách, ktoré sú z výroby vybavené rádiom alebo navigačným systémom, sa
môže ukončiť hovor po vytiahnutí kľúča zo spínacej skrinky takisto stlačením ikony na dotykovom displeji rádia 2), resp. navigačného systému, pozrite návod na obsluhu rádia, resp. navigačného systému.
Upozornenie
V pamäti súpravy hands-free môžu byť uložení až traja používatelia, pritom
s hands-free môže aktívne komunikovať vždy iba jeden z nich. V prípade vzájomného pripojenia štvrtého mobilného telefónu sa musí jeden používateľ vymazať.
■ Počas spájania s hands-free súpravou je potrebné postupovať podľa pokynov,
ktoré zobrazuje váš mobilný telefón.
■

Ovládanie telefónu prostredníctvom informačného displeja

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 112.
Ak nie je pripojený telefón s hands-free, objaví sa po výbere ponuky Telefon (Telefón) správa Nenalezen spárovaný tel. (Žiadny spárovaný tel.) a nasledujúce body ponuky.
■ Nápověda (Pomocník) - tento bod ponuky sa objaví, ak v pamäti súpravy handsfree nie je uložený žiaden spárovaný telefón.
■ Spojit (Spojiť) - tento bod ponuky sa objaví, ak je v pamäti súpravy hands-free
uložený jeden alebo viacero spárovaných telefónov.
■ Nový používateľ - Nový telefón
■ Přehr. Médií (Prehr. médií) - prehrávanie médií
■ Aktivní zařízení (Aktívny prístroj) - pripojený prístroj
■ Spárovaná zař. (Spárované prístroje) - zoznam spárovaných prístrojov

V závislosti od verzie Bluetooth® v mobilnom telefóne sa zobrazí buď automaticky generovaný 6-ciferný kód PIN (SSP) alebo sa musí v priebehu 30 sekúnd zadať do mobilného telefónu 16-miestny kód,
ktorý sa zobrazuje na informačnom displeji, a potvrdiť podľa pokynov na displeji vášho mobilného telefónu.
Neplatí pre autorádio Swing.
Komunikácia a multimédiá
113
Vyhledat (Vyhľadať) - vyhľadávanie prístroja
Viditelnost (Viditeľnosť) - zapnutie/vypnutie viditeľnosti
SOS - núdzové volanie
■
■
■
Ak je telefón spojený so súpravou hands-free, v ponuke Telefon (Telefón) možno
zvoliť nasledujúce body ponuky.
Tel. seznam (Telefónny zoznam)
V bode ponuky Tel. seznam (Telefónny zoznam) je zoznam kontaktov prevzatý
z pamäte a karty SIM vášho mobilného telefónu.
Ku každému telefónnemu kontaktu sú k dispozícii nasledujúce funkcie.
■
■
Zobrazenie telefónneho čísla
Hlasový zázn. - hlasový záznam ku kontaktu
■ Přehrát (Prehrať) - prehranie hlasového záznamu
■ Nahrát (Nahrať) - nahratie hlasového kontaktu
Voľba čísla
V položke Volba čísla (Voľba čísla) je možné zadať ľubovoľné telefónne číslo. Pomocou nastavovacieho kolieska sa musia za sebou zvoliť požadované číslice a tieto potvrdiť stlačením nastavovacieho kolieska. Zvoliť je možné číslice 0-9, symboly +, , # a funkcie Smazat (Vymazať), Volat (Volať), Zpět (Naspäť).
Zoznamy hovorov
V položke Seznamy volání (Zoznamy hovorov) je možné zvoliť nasledujúce body
ponuky.
■ Nepřijaté hovory (Zmeškané hovory) - zoznam zmeškaných hovorov
■ Přijatá volání (Prijaté hovory) - zoznam prijatých hovorov
■ Volaná čísla (Volané čísla) - zoznam volaných čísiel
■ Smaz. seznamy (Vymazať zoznamy) - vymazanie zoznamov hovorov
Hlasová schránka
V bode ponky Hlas. schránka (Hlasová schránka) je možné nastaviť, resp. uložiť
číslo hlasovej schránky a následne toto číslo zvoliť. Pomocou nastavovacieho kolieska sa musia za sebou zvoliť požadované číslice a tieto potvrdiť stlačením nastavovacieho kolieska. Zvoliť je možné číslice 0-9, symboly +, , # a funkcie Smazat (Vymazať), Volat (Volať), Uložit (Uložiť), Zpět (Naspäť).
1)
Iba pri spojení telefónu s hands-free prostredníctvom profilu rSAP.
114
Obsluha
SMS1)
V bode ponuky SMS sa nachádza zoznam prijatých textových správ. Po vyvolaní
správy sa zobrazia nasledujúce funkcie.
■ Ukázať (Zobraziť) - zobrazenie textovej správy
■ Přečíst (Čítať) - systém prečíta prostredníctvom palubného reproduktora zvolenú textovú správu
■ Čas odeslání (Čas odoslania) - zobrazenie času odoslania správy
■ Zavolat zpět (Volať späť) - výber telefónneho čísla odosielateľa textovej správy
■ Kopírovat (Kopírovať) - skopírovať prijatú textovú správu na SIM kartu
■ Smazat (Vymazať) - vymazanie správy
Bluetooth
V ponuke Bluetooth možno zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Uživatel (Požívateľ) - prehľad uložených používateľov
■ Přijmout (Prijať) - spojenie s prístrojom
■ Odpojit (Odpojiť) - odpojenie telefónu
■ Přejmenovat (Premenovať) - premenovanie prístroja
■ Smazat (Vymazať) - vymazanie telefónu
■ Nový uživatel (Nový používateľ) - vyhľadávanie nových telefónov, ktoré sa nachádzajú v dosahu
■ Viditelnost (Viditeľnosť) - zapnutie viditeľnosti telefónnej jednotky pre iné prístroje
■ Přehr. Médií (Prehr. médií) - prehrávanie médií
■ Aktivní zařízení (Aktívny prístroj) - pripojený prístroj
■ Spárovaná zař. (Spárované prístroje) - zoznam spárovaných prístrojov
■ Přijmout (Prijať) - spojenie s prístrojom
■ Přejmenovat (Premenovať) - premenovanie prístroja
■ Smazat (Vymazať) - vymazanie prístroja
■ Autorizace (Autorizácia) - autorizácia prístroja
■ Hledať (Hľadať) - vyhľadávanie dostupných prehrávačov médií
■ Viditelnost (Viditeľnosť) - zapnutie viditeľnosti hands-free pre okolité prehrávače médií
■ Modem - prehľad aktívnych a spárovaných zariadení na pripojenie na internet
■ Aktivní zařízení (Aktívny prístroj) - pripojený prístroj
■ Spárovaná zař. (Spárované prístroje) - zoznam spárovaných prístrojov
■ Jméno telefonu (Názov telefónu) - možnosť zmeniť názov súpravy hands-free

(prednastavený je SKODA_BT)
WLAN
Položka ponuky WLAN » Strana 117, Ovládanie bezdrôtovej siete WLAN na informačnom displeji.
Nastavení (Nastavenia)
V bode ponuky Nastavení (Nastavenia) možno zvoliť nasledujúce body ponuky.
■ Telefonní seznam (Telefónny zoznam) - telefónny zoznam
■ Aktualizace (Aktualizovať) - načítanie telefónneho zoznamu
■ Volba paměti (Výber pamäte) - výber pamäte s telefónnymi kontaktmi
■ SIM a telefon (SIM a telefón) - stiahnutie kontaktov zo SIM karty aj z telefónu
■ SIM karta - stiahnutie kontaktov zo SIM karty
■ Telefon (Telefón) - východiskové nastavenie, aby sa nahrali aj kontakty z
karty SIM je potrebné prejsť do položky ponuky SIM a telefon (SIM a telefón)
■ Řazení (zoradenie) - usporiadanie záznamov v telefónnom zozname
■ Příjmení (Priezvisko) - usporiadanie podľa priezvisk
■ Jméno (Krstné meno) - usporiadanie podľa daného krstného mena
■ Vlastní číslo (Vlastné číslo) - voliteľné zobrazenie vlastného telefónneho čísla na
displeji volaného (táto funkcia je závislá od prevádzkovateľa mobilnej telefónnej
siete)
■ Závislé na síti (Závislé od siete) - zobrazenie vlastného telefónneho čísla závislé od siete
■ Ano (Áno) - umožňuje zobrazenie vlastného telefónneho čísla
■ Ne (Nie) - zakazuje zobrazenie vlastného telefónneho čísla
■ Nast. vyzvánění (Nast. signálu) - nastavenie signálu
■ Vyzváněcí tón (Zvonenie) - nastavenie zvonenia
■ Hlasitost (Hlasitosť) - nastavenie hlasitosti
■ Zesílit (Hlasnejšie) - zvýšenie hlasitosti
■ Zeslabit (Tichšie) - zníženie hlasitosti
■ Nast. telefonu (Nast. telefónu) - nastavenie telefónu
■ Volba operát. (Výber oper.) - výber operátora
■ Automaticky - automatický výber operátora
■ Ručne - ručný výber operátora
■ Režim sítě (Režim siete) - režim siete
■ UMTS - UMTS
■ GSM - GSM
■ Automaticky - automaticky
■ Režim SIM) - platí pre telefóny s profilom rSAP, ktoré podporujú prevádzku
dvoch SIM kariet súčasne - máte možnosť výberu, ktorá SIM karta sa má spojiť
so súpravou hands-free.
■ Režim SIM 1 - SIM 1 sa spojí s hands-free
■ Režim SIM 2 - SIM 2 sa spojí s hands-free
Telefonní režim (Telefónny režim) - zmena medzi režimom rSAP a HFP
Vzdálená SIM (Premium) - režim rSAP
Handsfree (Hands-free) - režim HFP
■ Doba vypnutí (Doba vypnutia) - nastavenie doby vypnutia v krokoch po 5 min
Přístupový bod (Prístupový bod) - nastavenie internetového prístupového bodu
■ APN - zmena názvu prístupového bodu
■ Uživat. jméno (Uživ. meno) - užívateľské meno
■ Heslo - heslo
Vypnout tel. (Vypnúť tel.) - vypnutie súpravy hands-free (mobilný telefón zostáva spárovaný)
■
■
■
■
■
Naspäť
Návrat do hlavného menu informačného displeja.

Pripojenie k internetu prostredníctvom Bluetooth ®

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 112.
Prostredníctvom hands-free je možné pripojiť k internetu napr. notebook.
Riadiaca jednotka súpravy hands-free podporuje technológie GPRS, EDGE
a UMTS/3G.
Internetové pripojenie je možné iba prostredníctvom telefónu, ktorý je spárovaný
pomocou profilu rSAP.
Postup pri vytváraní internetového pripojenia sa môže líšiť podľa typu a verzie
operačného systému a typu pripájaného zariadenia. Predpokladom úspešného internetového pripojenia sú zodpovedajúce znalosti operačného systému pripájaného zariadenia.
Postup pripojenia
› Bol už mobilný telefón spárovaný s hands-free súpravou?
› V ponuke Telefon (Telefón) - Nastavení (Nastavenia) - Přístupový bod (Prístu-
pový bod) nastavte prístupový bod (v závislosti od operátora, pre bežný „internet“).
› V ponuke Telefon (Telefón) - Bluetooth - Viditelnost (Viditeľnosť) zapnite viditeľnosť hands-free pre iné prístroje.
› Na pripájanom zariadení nechajte vyhľadať dostupné zariadenia Bluetooth®.
› V zozname nájdených zariadení vyberte hands-free (štandardne „SKODA_BT“).
› Na pripájanom zariadení zadajte heslo a riaďte sa prípadnými pokynmi na pripá
janom zariadení, resp. na informačnom displeji.
Komunikácia a multimédiá
115
› V internetovom prehliadači zadajte požadovanú internetovú adresu. Operačný
systém vás vyzve, aby ste zadali telefónne číslo na prístup na internet (v závislosti od prevádzkovateľa, bežne „*99#“).

Ak by dátové spojenie prostredníctvom WLAN nebolo dostupné, na displeji sa objaví hlásenie Datové spojení nedostupné (Dátové spojenie nedostupné). Môže to
byť spôsobené napr. slabým GSM signálom. Opätovne sa pokúste vytvoriť spojenie
s miestom so silnejším signálom.
WLAN

Úvod k téme
Vypnutie
› V ponuke Telefon (Telefón) zvoľte bod ponuky WLAN - Vyp.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Zapnutie/vypnutie siete WLAN
Pripojenie externého prístroja na sieť WLAN
Ovládanie bezdrôtovej siete WLAN na informačnom displeji
Potom sa na displeji zobrazí heslo pre pripojenie ku bezdrôtovej sieti WLAN. Neskôr sa môže heslo vyhľadať v Telefon (Telefón)- WLAN - Heslo - Zobrazit (Zobraziť).
116
116
117
Na displeji sa zobrazí hlásenie Vypnout WLAN? (Vypnúť WLAN?)
› Zvoľte položku OK.
Na displeji sa zobrazí hlásenie WLAN vypnuta. (WLAN vypnutá.)

WLAN (alebo aj Wi-Fi) predstavuje bezdrôtovú sieť na pripojenie k internetu.
Pomocou mobilného telefónu spojeného pomocou univerzálnej prípravy pre telefón GSM III prostredníctvom profilu rSAP existuje možnosť vytvoriť sieť WLAN vo
vozidle a umožniť pre cestujúcich s kompatibilnými prístrojmi spojenie s touto sie
ťou.
Pripojenie externého prístroja na sieť WLAN

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 116.
Pripojenie pomocou vyhľadávania siete WLAN
Zapnutie/vypnutie siete WLAN

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 116.
› Zapnite sieť WLAN » Strana 116, Zapnutie/vypnutie siete WLAN.
› Na pripojenom prístroji nechajte vyhľadávať dostupné siete WLAN (Wi-Fi) - pozri
návod na obsluhu pripájaného prístroja.
› V ponuke nájdených sietí zvoľte pripojenie k príslušnej sieti WLAN (napr. WLAN
SK_WLAN 1234).
Zapnutie
› Mobilný telefón spojte s univerzálnou prípravou pre telefón GSM III prostredníctvom profilu rSAP » Strana 112.
› V ponuke Telefon (Telefón) zvoľte bod ponuky WLAN.
Ak je v ponuke Telefon (Telefón) - WLAN - Nastavení (Nastavenia) - Šifrování (Šifrovanie) nastavená položka WPA2, pri zapnutí WLAN sa v pripájanom prístroji
musí zadať zobrazované heslo. Heslo je možné nájsť v Telefon (Telefón) - WLAN Heslo - Zobrazit (Zobraziť).
Na displeji sa zobrazí hlásenie Zapnout WLAN? (Zapnúť WLAN?)
Ak je v ponuke Telefon (Telefón) - WLAN - Nastavení (Nastavenia) - Šifrování (Šifrovanie) nastavená položka Veřejná (Verejná), pripojenie sa zrealizuje automaticky.
› Zvoľte bod ponuky Ano (Áno).
Ak nie je automaticky priradený prístupový bod 1), je potrebné zadať ho podľa návodu mobilného operátora, napr. „Internet“.
Ak bola sieť WLAN zapnutá, potom sa na displeji zobrazí napríklad nasledujúce
hlásenie: WLAN SK_WLAN 1234 zapnuté.
1)
Názov prístupového bodu je definovaný mobilným operátorom.
116
Obsluha
Pripojenie pomocou WPS (služba na jednoduché pripojenie)
› Zapnite sieť WLAN » Strana 116, Zapnutie/vypnutie siete WLAN.
› Na prístrojovom paneli otvorte ponuku Telefon (Telefón) - WLAN - WPS konfigur..

› V pripájanom prístroji zvoľte funkciu pripojenia pomocou WPS - pozri návod na
■
obsluhu pripájaného prístroja.
Ak sa v prístrojovom paneli zvolí položka ponuka Push-button (Tlačidlo), uskutoční sa automatické pripojenie WLAN.
Ak sa na prístrojovom paneli zvolí položka ponuky WPS PIN, v pripájanom prístroji
i na prístrojovom paneli sa musí zadať kód PIN.
Ovládanie bezdrôtovej siete WLAN na informačnom displeji

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 116.
Pri zapnutej sieti WLAN sa po výbere bodu ponuky WLAN zobrazujú nasledujúce
položky.
■ Vyp - vypnutie siete WLAN (v závislosti od kontextu)
■ Seznam zař. (Zoznam prístr.) - zobrazenie zoznamov externých prístrojov
■ Aktivní zařízení (Aktívne prístroje) - zobrazenie zoznamu aktívnych prístrojov
■ Zakázat (Zakázať) - zákaz pripojenia prístrojov
■ Známá zařízení (Známe prístroje) - zobrazenie zoznamu známych prístrojov
■ Přejmenovat (Premenovať) - premenovanie prístroja
■ Zakázat (Zakázať) - zákaz pripojenia prístrojov
■ Zakázaná zař. (Zakázané prístr.) - zobrazenie zoznamu zakázaných prístrojov
■ Povolit (Povoliť) - zrušenie zákazu pripojenia
■ Smaz. seznamy (Vymaz. zoznamy) - vymazanie zoznamov prístrojov
■ Známá zařízení (Známe prístroje) - vymazanie zoznamu známych prístrojov
■ Zakázaná zař. (Zakázané prístr.) - vymazanie zoznamu zakázaných prístrojov
■ Oba seznamy (Obidva zoznamy) - vymazanie obidvoch zoznamov prístrojov
■ Heslo - postup s heslom pri prihlasovaní do siete WLAN
■ Zobrazit (Zobraziť) - zobrazenie hesla pre prihlásenie do siete WLAN
■ Generovat nové (Generovať nové) - generovanie nového hesla pre prihlásenie
do siete WLAN
■ Jméno WLAN (Názov WLAN) - postup s názvami sietí WLAN
■ Zobrazit (Zobraziť) - zobrazenie názvu siete WLAN
■ Přejmenovat (Premenovať) - premenovanie názvu siete WLAN
■ WPS konfigur. - pripojenie siete WLAN pomocou WPS
■ Push-button - automatické pripojenie
■ WPS PIN - zadanie PIN pre pripojenie

■
Přenesená data (Prenesené dáta) - zobrazenie informácie o prenesenom objeme dát
■ Aktuálne spojení (Akt. spojenie) - zobrazenie preneseného objemu dát pri aktívnom spojení
■ Celkem (Celkom) - zobrazenie celkového objemu prenesených dát
■ Obnovit (Vynulovať) - vynulovanie informácie o prenesenom objeme dát
Nastavení (Nastavenia) - nastavenia siete WLAN
■ Přístupový bod (Prístupový bod) - nastavenia prístupového bodu
■ Spravovat (Správa) - správa prístupového bodu
■ APN - zmena názvu prístupového bodu
■ Uživat. jméno (Uživ. meno) - užívateľské meno
■ Heslo - heslo
■ Obnovit (Obnoviť) - obnoviť výrobné nastavenia prístupového bodu
■ Priorita - nastavenie priority spojenia
■ Hovory - nastavenie priority spojenia pre hovory
■ Data (Dáta) - nastavenie priority spojenia pre prenos dát
■ Šifrování (Šifrovanie) - nastavenie šifrovania
■ WPA2 - zapnutie šifrovania WPA 2
■ Veřejná (Verejná) - bez šifrovania
■ Viditelnost (Viditeľnosť) - nastavenie viditeľnosti siete WLAN
■ Viditelná (Viditeľná) - sieť WLAN je viditeľná pre iné prístroje
■ Neviditelná (Neviditeľná) - sieť WLAN je neviditeľná pre iné prístroje
■ Datový roaming (Dátový roaming) - nastavenia dátového roamingu
■ Žádný (Žiadny) - dátový roaming nie je povolený
■ Povolen (Povolený) - dátový roaming je povolený
■ Dotazovat se (Vždy sa opýtať) - nastavenie otázky pre dátový roaming
■ WLAN kanál - výber kanálov siete WLAN (prednostne je nastavený kanál 11)
■ Kanál 1 ... Kanál 11 - zobrazenie kanálov siete WLAN
■ Obnovit (Obnoviť) - obnoviť výrobné nastavenia siete WLAN
Komunikácia a multimédiá
117

› Pri vyššej rýchlosti odporúčame hovoriť hlasnejšie, aby príkazy hlasom neboli
Ovládanie hlasom

prehlušené zvýšenou hladinou okolitého zvuku.
› Počas dialógu obmedzte vedľajšie rušivé zvuky vo vozidle, napr. súčasne hovoriaci cestujúci.
Úvod k téme
› Nehovorte, keď zariadenie vydáva nejaký pokyn.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Dialóg
Príkazy hlasom - GSM II
Príkazy hlasom - GSM III
118
119
119 
Dialóg
Mikrofón na ovládanie hlasom je umiestnený v stropnom paneli a je nasmerovaný
na vodiča aj spolujazdca. Preto môže zariadenie ovládať vodič aj spolujazdec.
Zadanie telefónneho čísla
Telefónne číslo je možné zadať ako plynulý rad za sebou vyslovených číslic (celé
číslo na jeden krát) alebo v tvare blokov číslic (oddelené krátkymi prestávkami). Po
každom bloku číslic (oddelenom krátkou pauzou) systém zopakuje všetky doteraz
rozoznané číslice.
Dovolené sú číslice 0 - 9, symboly +, , #. Systém nerozozná žiadne kombinácie
číslic, ako napr. dvadsaťtri, ale iba jednotlivo vyslovené číslice (dva, tri).
Zapnutie ovládania hlasom - GSM II
› krátkym stlačením tlačidla 1 » Obr. 116 na multifunkčnom volante;
› krátkym stlačením tlačidla  na adaptéri 1) » Obr. 115 na strane 111.
Vypnutie ovládania hlasom - GSM II
Obr. 116 Multifunkčný volant

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 118.
Hlasový kontrolný systém (ďalej len systém) umožňuje použiť niektoré funkcie
handsfree s hlasovými príkazmi.
Časový úsek, v ktorom je systém pripravený na prijímanie a vykonávanie príkazov
hlasom, sa označuje ako Dialog. Systém reaguje akustickým spätným hlásením
a prípadne vás sprevádza jednotlivými funkciami.
Optimálna zrozumiteľnosť príkazov hlasom závisí od viacerých faktorov.
› Hovorte bežnou intenzitou hlasu, bez prízvuku a nadmerných prestávok.
› Vyhnite sa nesprávnemu vyslovovaniu.
› Zatvorte dvere, okná a strešné okno, stlmíte, resp. zamedzíte tak rušivým vplyvom okolia na systém.
1)
Platí pre vozidlá vybavené navigačným systémom Columbus.
118
Obsluha
Ak systém práve prehráva hlásenie, potom je potrebné ukončiť práve prehrávané
hlásenie:
› krátkym stlačením tlačidla  na adaptéri 1) » Obr. 115 na strane 111;
› krátkym stlačením tlačidla 1 na multifunkčnom volante.
Ak systém očakáva príkaz hlasom, môžete dialóg ukončiť sami:
› príkazom hlasom ZRUŠIT (ZRUŠIŤ);
› stlačením tlačidla  na adaptéri 1) » Obr. 115 na strane 111;
› krátkym stlačením tlačidla 1 na multifunkčnom volante.
Zapnutie ovládania hlasom - GSM III
Dialóg je možné kedykoľvek spustiť krátkym stlačením tlačidla 1 » Obr. 116 na
multifunkčnom volante 1).
Vypnutie ovládania hlasom - GSM III
Ak váš systém práve prehráva hlásenie, je potrebné ukončiť práve prehrávané hlá
senie stlačením tlačidla 1 » Obr. 116 na multifunkčnom volante.
Ak systém očakáva príkaz hlasom, môžete dialóg ukončiť sami:
› príkazom hlasom ZRUŠIT (ZRUŠIŤ);
› krátkym stlačením tlačidla 1 » Obr. 116 na multifunkčnom volante.
Príkaz hlasom
NASTAVENÍ
ZRUŠIT
Upozornenie
a)
Pri prichádzajúcom hovore sa dialóg ihneď ukončí.
■ Ovládanie hlasom je možné pri vozidlách, ktoré sú vybavené multifunkčným volantom s ovládaním telefónu alebo držiakom telefónu a adaptérom.
■ Pri vozidlách, ktoré sú zo závodu vybavené navigačným systémom Columbus, je
ovládanie telefónu hlasom možné iba prostredníctvom tohto prístroja » Návod na
obsluhu navigačného systému Columbus, kapitola Ovládanie navigačného systému hlasom.
■
Príkazy hlasom - GSM II

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 118.
Základné príkazy hlasom
Príkaz hlasom
Dialóg sa ukončí.
Pri vozidlách, ktoré sú vybavené navigačným systémom Amundsen+, je možné túto funkciu dosiahnuť
prostredníctvom menu navigačného systému, pozri návod na obsluhu navigačného systému Amundsen+.
Ak systém nerozozná hlasový príkaz, odpovie otázkou „Prosím?“ a umožní tak nové zadanie. Po 2. chybnom pokuse systém zopakuje pomocníka. Po 3. neúspešnom pokuse sa objaví odpoveď „Zrušeno.“ (Zrušené.) a dialóg sa skončí.

Uloženie hlasového záznamu ku kontaktu
Ak pri niektorých kontaktoch spoľahlivo nefunguje automatické rozpoznanie mena, existuje možnosť uložiť ku tomuto kontaktu vlastný hlasový záznam v bode
ponuky Tel. seznam (Telefónny zoznam) - Hlasový záznam - Nahrát (Nahrať).
Vlastný hlasový záznam si možno uložiť aj pomocou hlasového ovládania v ponuke Další možnosti (Ďalšie možnosti).

Príkazy hlasom - GSM III
Akcia
NÁPOVĚDA
Po tomto príkaze prehrá systém zoznam možných
príkazov.
VOLAT XYZ
Týmto príkazom vyvoláte kontakt z telefónneho zoznamu.
TELEFONNÍ SEZNAM
Po tomto príkaze je možné napr. nechať prehrať telefónny zoznam, upraviť alebo vymazať hlasový záznam ku kontaktu a pod.
SEZNAMY VOLÁNÍ
Akcia
Výber na nastavenie Bluetooth®, dialógu atď.
Zoznamy volaných čísiel, zmeškané hovory a pod.
VYTOČIT ČÍSLO
Po tomto príkaze môžete zadať telefónne číslo, aby
ste nadviazali spojenie s požadovaným účastníkom.
OPAKOVAT VOLÁNÍ
Po tomto príkaze systém vytočí posledné volané číslo.
HUDBAa)
Reprodukcia hudby z mobilného telefónu alebo iného spárovaného zariadenia.
DALŠÍ MOŽNOSTI
Po tomto príkaze ponúkne systém ďalšie príkazy závislé od kontextu.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 118.
Základné príkazy hlasom
Príkaz hlasom
NÁPOVĚDA
Akcia
Po tomto príkaze prehrá systém zoznam možných
príkazov.
ZAVOLAT JMÉNO
Po tomto príkaze je možné zadať meno, aby ste nadviazali spojenie s požadovaným účastníkom.
VYTOČIT ČÍSLO
Po tomto príkaze môžete zadať telefónne číslo, aby
ste nadviazali spojenie s požadovaným účastníkom.
OPAKOVAT VOLÁNÍ
PŘEČÍST VŠECHNA JMÉNA
Volá sa naposledy volané telefónne číslo.
Systém predčítava kontakty v telefónnom zozname
PŘEČÍST ZPRÁVY
Systém predčítava správy, ktoré boli prijaté v priebehu spojenia telefónu s riadiacou jednotkou.
KRÁTKÝ DIALOG
Pomocník je výrazne redukovaný (predpoklad dobrej

znalosti ovládania používateľom).
Komunikácia a multimédiá
119
Príkaz hlasom
DLOUHÝ DIALOG
ZRUŠIT
Akcia
Pomocník nie je redukovaný (vhodné pre začínajúcich používateľov).
Dialóg sa ukončí.
Keď systém váš príkaz nerozpozná, prehrá prvú časť pomoci a umožní tak nové
zadanie. Po 2. neúspešnom pokuse systém prehrá druhú časť pomoci. Po 3. neúspešnom pokuse sa objaví odpoveď „Zrušeno.“ (Zrušené.) a dialóg sa skončí.
Uloženie hlasového záznamu ku kontaktu
Ak pri niektorých kontaktoch spoľahlivo nefunguje automatické rozpoznanie mena, existuje možnosť uložiť ku tomuto kontaktu vlastný hlasový záznam v bode
ponuky Tel. seznam (Telefónny zoznam) - Hlasový záznam - Nahrát (Nahrať).
Vlastný hlasový záznam si možno uložiť aj pomocou hlasového ovládania v ponuke Další možnosti (Ďalšie možnosti).
120
Obsluha

Komunikácia a multimédiá
121
Aby bolo možné reprodukovať hudbu prostredníctvom Bluetooth®, koncové zariadenie sa musí najprv spárovať so súpravou hands-free v ponuke Telefon (Telefón)
- Bluetooth - Přehr. médií (Prehrávač médií).
Multimédiá

Úvod k téme
Reprodukcia hudby sa ovláda na pripojenom zariadení.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Reprodukcia hudby prostredníctvom Bluetooth®
Ovládanie rádia a navigačného systému na multifunkčnom volante
Vstupy AUX-IN a MDI
Menič CD
Príprava na DVD
122
122
123
124
124 
Univerzálna príprava pre telefón GSM II umožňuje prehrávanie hudby aj prostredníctvom hands-free súpravy s diaľkovým ovládaním » Strana 119, Príkazy hlasom GSM II.
Upozornenie
Pripájané zariadenie musí podporovať Profil A2DP Bluetooth®, pozrite návod na
obsluhu pripájaného zariadenia.

Reprodukcia hudby prostredníctvom Bluetooth®

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 122.
Univerzálna príprava pre telefón umožňuje reprodukovať hudbu prostredníctvom
Bluetooth® zo zariadení, ako napr. mp3 prehrávač, mobilný telefón alebo notebook.
Ovládanie rádia a navigačného systému na multifunkčnom volante

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 122.
Na multifunkčnom volante sa nachádzajú tlačidlá na ovládanie základných funkcií
z výroby namontovaného rádia a navigačného systému » Obr. 117.
Rádio a navigačný systém je možné samozrejme ovládať aj na prístroji. Opis je potrebné vyhľadať v príslušnom návode na obsluhu.
Ak sú rozsvietené obrysové svetlá, budú podsvietené aj tlačidlá na multifunkčnom
volante.
Obr. 117 Multifunkčný volant: ovládacie tlačidlá
Tlačidlá ovládajú vždy funkcie toho režimu, v ktorom sa autorádio, resp. navigácia
práve nachádzajú.
Stlačením, resp. otočením tlačidiel je možné vyvolať nasledujúce funkcie.
122
Obsluha

Tlačidlo/
nastavovacie
koliesko
Akcia
1
Stlačenie
2
Stlačenie
2
Otáčanie nahor
2
Otáčanie nadol
3
Krátke stlačenie
3
Dlhé stlačenie
Rádio
Televízia
Zdroje zvuku
DVD video
Navigácia
Zmena zdroja zvuku
Prerušiť aktuálne
hlásenie navigácie
Vypnutie/zapnutie zvuku (MUTE )
Zvýšenie hlasitosti
Zníženie hlasitosti
Prepnutie na ďalšiu stanicu
Prepnutie na ďalšiu
stanicu
Prepnutie na ďalšiu
skladbu
Prepnutie na ďalšiu
kapitolu
Bez funkcie
Prerušenie dopravných správ
4
Krátke stlačenie
4
Dlhé stlačenie
Bez funkcie
Prepnutie na predchádzajúcu stanicu
Rýchly posun vpred
Prepnutie na predchádzajúcu stanicu
Prejsť na začiatok
titulua)
Prepnutie na predchádzajúcu kapitolu
Bez funkcie
Bez funkcie
Prerušenie dopravných správ
a)
Bez funkcie
5
Otáčanie nahor
Prepnutie na predchádzajúcu stanicu a súčasné
zobrazenie
Zoznamu uložených/prístupných vysielačov
5
Otáčanie nadol
Prepnúť na iný kanál a súčasne
Zoznam uložených/prístupných odosielateľov
6
Krátke stlačenie
Rýchly posun naspäť
Prepnutie na ďalšiu
stanicu
Prepnutie na ďalšiu
skladbu
Prepnutie na ďalšiu
kapitolu
Prepnutie na predchádzajúcu stanicu
Prejsť na začiatok
titulua)
Prepnutie na predchádzajúcu kapitolu
Bez funkcie
Zobraziť voľbu pre
zastavenie vedenia k cieľu, prípadne zobraziť zoznam posledných
cieľov
Vyvolanie hlavného menu

Prechod na predchádzajúcu skladbu a dvoma stlačeniami nastavovacieho kolieska zmena o dve polohy.
Vstupy AUX-IN a MDI

Opis obsluhy je potrebné vyhľadať v príslušnom návode na obsluhu vášho rádia,
resp. navigačného systému.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 122.
Vstupy AUX-IN a MDI slúžia na pripojenie externých audio zdrojov (napr. iPod alebo MP3 prehrávač) a na reprodukciu hudby z týchto zariadení prostredníctvom
vášho z výroby namontovaného rádia, resp. navigačného systému.
Vstup AUX-IN sa nachádza v odkladacej schránke pod lakťovou opierkou vpredu
a je označený ako .
Vstup MDI sa nachádza v odkladacej schránke pod lakťovou opierkou vpredu.
Komunikácia a multimédiá
123

Upozornenie
Menič CD
CD vkladajte do otvoru B » Obr. 118 potlačenou stranou nahor.
CD nikdy nevkladajte do meniča CD násilím, zasunie sa automaticky.
Po vložení disku do meniča počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolné svetlo príslušného tlačidla D . Otvor na CD B sa tak uvoľní na vloženie ďalšieho CD.
■ Ak sa zvolila pozícia, ktorá je už obsadená iným CD, CD sa z meniča vysunie. Vysunuté CD vyberte a na jeho miesto vložte nové CD.
■
Obr. 118
Menič CD
■
■

Príprava na DVD

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 122.
Menič CD pre autorádio a navigačný systém je umiestnený v batožinovom priestore v pravej bočnej schránke.
Vloženie CD
› Krátko stlačte tlačidlo C » Obr. 118 a zasuňte CD (kompaktný disk) do otvoru B .
CD sa automaticky zaradí na najnižšiu voľnú pozíciu v CD meniči. Kontrolné svetlo príslušného tlačidla D prestane blikať.
Naplnenie meniča CD diskami
› Tlačidlo C » Obr. 118 držte stlačené dlhšie ako 2 sekundy a postupne zasuňte
kompaktné disky (maximálne 6 diskov) do otvoru B . Žiadne kontrolné svetlo v
tlačidlách D už nebliká.
Vloženie CD disku na určitú pozíciu
› Stlačte tlačidlo C » Obr. 118. Kontrolné svetlá blikajú v tlačidlách D voľných
miest a svietia na už obsadených pozíciách meniča.
› Krátko stlačte požadované tlačidlo D a zasuňte CD (kompaktný disk) do otvoru
B.
Vysunutie CD
› Stlačte tlačidlo A » Obr. 118 pre vysunutie CD. Pri obsadených pozíciách meniča
sa rozsvietia kontrolné svetlá v tlačidlách D .
› Stlačte príslušné tlačidlo D . CD sa samočinne vysunie.
Vyprázdnenie meniča CD
› Tlačidlo A » Obr. 118 podržte stlačené na dlhšie ako 2 sekundy. Všetky CD sa
postupne vysunú z meniča.
124
Obsluha
Obr. 119 Operadlo - ľavé predné sedadlo / pravé predné sedadlo

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 122.
Opis
A Otvory na upevnenie držiaka DVD prehrávača.
B Audio/video vstup
C Prípojný vstup DVD prehrávača
Z výroby sa dodáva iba jedna príprava na DVD zabudovaná v operadle predného
sedadla.
Držiak DVD prehrávača a DVD prehrávač je možné zakúpiť zo sortimentu originálneho príslušenstva ŠKODA. Opis obsluhy pozri návod na obsluhu týchto prístrojov

a zariadení.
POZOR
Ak sú obidve zadné sedadlá obsadené cestujúcimi, nesmie sa držiak DVD
prehrávača (bez DVD prehrávača) používať samostatne - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Sklon držiaka je možné nastaviť v troch zadaných pozíciách. Pozor na poranenia prstov medzi držiakom a sedadlom pri zmene pozície držiaka DVD prehrávača.
■ Držiak DVD prehrávača sa nesmie používať, ak je operadlo zadného sedadla
alebo zadné sedadlo sklopené dopredu alebo úplne odstránené.
■
Upozornenie
Je potrebné dodržiavať upozornenia, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu k
držiaku DVD prehrávača, príp. DVD prehrávača.

Komunikácia a multimédiá
125
POZOR (Pokračovanie)
Jazda
Keď volant nastavíte viac smerom k hlave, obmedzíte tým v prípade nehody
ochrannú funkciu airbagu vodiča. Presvedčte sa, či volant smeruje k hrudníku.
■ Počas jazdy držte volant pevne obidvomi rukami po stranách za vonkajší
okraj v polohe 9 hodín a 3 hodiny. Volant nikdy nedržte v polohe 12 hodín ani
iným spôsobom (napr. uprostred alebo za vnútorný okraj). V takom prípade by
ste si pri aktivácii airbagu mohli spôsobiť ťažké poranenia ramien, rúk a hlavy.
■
Rozbehnutie a jazda
Riadenie

POZOR
Úvod k téme
Kým je vozidlo v pohybe s vypnutým motorom, musí byť kľúč vždy v spínacej
skrinke v polohe 2 » Obr. 122 na strane 128 (zapnuté zapaľovanie). Táto poloha sa signalizuje rozsvietením kontrolných svetiel. Ak by sa toto pravidlo nedodržalo, môže sa nečakane uzamknúť riadenie - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Kľúč vytiahnite zo spínacej skrinky až po úplnom zastavení vozidla (zatiahnutím ručnej brzdy). V opačnom prípade by sa mohlo zablokovať riadenie - hrozí
nebezpečenstvo nehody!
■
Obr. 120
Správna poloha sedenia vodiča
Upozornenie
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Nastavenie polohy volantu
Servoriadenie
127
127
POZOR
Volant nikdy nenastavujte počas jazdy, ale iba pri stojacom vozidle!
Volant nastavte tak, aby bola vzdialenosť medzi volantom a hrudníkom minimálne 25 cm A » Obr. 120. Nastavte vzdialenosť nôh od prístrojovej dosky v
oblasti kolenného airbagu tak, aby bola najmenej 10 cm B . Ak minimálna
vzdialenosť nebude dodržaná, systém airbagu nemusí splniť svoju ochrannú
funkciu - ohrozenia života!
■ Páka pre nastavenie volantu musí byť počas jazdy zablokovaná, aby volant
počas jazdy nemohol neočakávane zmeniť polohu - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
■
126
Jazda
Riadenie odporúčame zablokovať vždy, keď opúšťate vozidlo. Sťažíte tým možný
pokus o krádež vášho vozidla.

Motor naštartujte a vypnite kľúčikom
Nastavenie polohy volantu

Obr. 121
Nastaviteľný volant: Páčka pod
volantom
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Elektronické zabezpečovacie zariadenie proti naštartovaniu (imobilizér)
Spínacia skrinka
Štartovanie motora
Vypnutie motora
128
128
128
129
Štartovanie a odstavenie motora pri vozidlách so systémom KESSY » Strana 33.

Motor je možné štartovať iba vhodným originálnym kľúčom.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 126.
Po naštartovaní studeného motora môže krátkodobo dochádzať k zvýšenej hlučnosti chodu. Toto je prirodzený jav a netreba sa tým znepokojovať.
Polohu volantu je možné plynulo nastavovať výškovo a pozdĺžne.
› Najskôr nastavte sedadlo vodiča » Strana 64.
› Páčku pod volantom vychýľte nadol » Obr. 121.
› Volant nastavte (výškovo a pozdĺžne) do požadovanej polohy.
› Páčku zatlačte nahor až na doraz.
POZOR

Servoriadenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 126.
pokyny
Servoriadenie umožňuje riadenie vozidla menšou silou.
Ak nastane výpadok servoriadenia alebo ak je motor vypnutý (napr. pri vlečení vozidla), zostáva vozidlo aj naďalej plne riaditeľné. Pri riadení však musíte vynaložiť
väčšiu silu.
Ak opúšťate vozidlo, potom je v každom prípade potrebné vytiahnuť kľúčik
zapaľovania. To platí najmä v prípade, že vo vozidle zostávajú deti. Deti by
mohli napr. naštartovať motor - hrozí nebezpečenstvo nehody, resp. poranenia!
■ Motor nikdy nenechávajte bežať v nevetraných alebo v uzatvorených priestoroch. Výfukové plyny motora obsahujú okrem iného jedovatý plyn - oxid
uhoľnatý, ktorý je bez farby a zápachu - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života! Oxid uhoľnatý môže vyvolať bezvedomie a môže viesť k smrti.
■ Vozidlo nikdy nenechajte bez dozoru s bežiacim motorom.
■ Nikdy nevypínajte motor, kým vozidlo úplne nezastaví - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor chladiča bežať ďalej (a to aj prerušovane) ešte cca 10 minút.
■

Rozbehnutie a jazda
127

DÔLEŽITÉ
Spínacia skrinka
Štartér sa môže uvádzať do chodu iba vtedy, keď motor a vozidlo stoja. Ak sa
štartér uvedie do chodu pri bežiacom motore, môže sa poškodiť štartér alebo motor.
■ Ak motor nenaskočí ani pri druhom pokuse o naštartovanie, môže byť chybná
poistka elektrického palivového čerpadla (pri benzínových motoroch), resp. poistka riadiacej jednotky žeravenia alebo relé žeravenia a palivového čerpadla (pri
vznetových motoroch). Poistku prekontrolujte a prípadne vymeňte » Strana 233,
resp. požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Kým motor nedosiahne prevádzkovú teplotu, vyvarujte sa jazdy na plný plyn,
s vysokými otáčkami a s vysokým zaťažením motora - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora!
■ Motor neštartujte rozťahovaním iným vozidlom - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora! Pri vozidlách s katalyzátorom by sa mohlo nespálené palivo dostať
do katalyzátora a vznietiť sa v ňom. To by viedlo k poškodeniu katalyzátora. Ako
pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor iného vozidla » Strana 224, Pomoc pri štartovaní.
■ Po dlhšie trvajúcom vyššom zaťažení motora ho nevypínajte ihneď po ukončení
jazdy, ale nechajte motor v chode pri voľnobežných otáčkach asi 1 minútu. Zabránite tak prípadnému nahromadeniu tepla v odstavenom motore.
■
Obr. 122
Pozície kľúča od vozidla v spínacej skrinke

Zážihové motory » Obr. 122
1 Vypnuté zapaľovanie, motor vypnutý, riadenie je možné zablokovať
2 Zapnite zapaľovanie
3 Štartovanie motora
Vznetové motory » Obr. 122
Poznámka pre životné prostredie
Motor vozidla nenechávajte zahrievať pri stojacom vozidle. Ak je to možné, potom
sa pohnite ihneď po naštartovaní vozidla. Tým sa motor rýchlejšie zohreje na prevádzkovú teplotu a zníži sa tak produkcia škodlivín do ovzdušia.
1
2

Ak je riadenie zablokované a kľúčik nie je možné otočiť do polohy 2 » Obr. 122
alebo sa otáča iba veľmi ťažko, potom je potrebné pohybovať volantom do strán blokovanie volantu sa tým odblokuje.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 127.

Ak sa na naštartovanie použije neoprávnený kľúč, motor nenaskočí.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce hlásenie.
Imobilizér aktivní. (Imobilizér aktívny.)
128
Jazda

Štartovanie motora
V rukoväti kľúča sa nachádza elektronický čip. Elektronický imobilizér je pri vsunutí kľúča do spínacej skrinky pomocou tohto čipu deaktivovaný. Hneď, ako vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky, sa elektronický imobilizér automaticky aktivuje.

3
Prerušený prívod paliva, vypnuté zapaľovanie, motor vypnutý, riadenie je
možné zablokovať
Žeravenie motora, zapnuté zapaľovanie
Štartovanie motora
Riadenie zablokujete tak, že vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky a pootočíte volantom vľavo alebo vpravo, kým poistka volantu nezaskočí.
Elektronické zabezpečovacie zariadenie proti naštartovaniu
(imobilizér)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 127.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 127.
pokyny
Vozidlá so vznetovými motormi sú vybavené žeravením. Kontrolné svetlo žeravenia  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania. Po zhasnutí kontrolného svetla  na
štartujte motor.
Keď je zapnuté žeravenie, nezapínajte žiadne väčšie elektrické spotrebiče, aby sa
akumulátor zbytočne nezaťažoval.
Motor naštartujte a vypnite - KESSY
Postup pri štartovaní motora
› Rýchlostnú páku prestavte do neutrálnej polohy, resp. voliacu páku do polohy P
alebo N a pevne zatiahnite páku ručnej brzdy.
› Zapnite zapaľovanie 2 » Obr. 122 na strane 128.
› Zošliapnite pedál spojky (vozidlá s mechanickou prevodovkou), resp. pedál brzdy
(vozidlá s automatickou prevodovkou) a podržte ho zošliapnutý, kým motor nenaskočí.
› Kľúč otočte až na doraz do polohy 3 a po naštartovaní motora ihneď uvoľnite nepridávajte plyn.

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
130
131
131
131
131
132
132
Odblokovanie a zablokovanie riadenia - KESSY
Zapnutie zapaľovania
Štartovanie motora
Vypnutie zapaľovania
Vypnutie motora
Núdzové štartovanie motora
Núdzové vypnutie zapaľovania
Pri uvoľnení sa kľúč od vozidla vráti späť do polohy 2 .
Ak by motor nenaskočil v priebehu pribl. 10 sekúnd, otočte kľúčik do polohy 1 .
Proces štartovania zopakujte po približne pol minúte.
› Uvoľnite páku ručnej brzdy.
Systém KESSY umožňuje zapnutie, resp. vypnutie zapaľovania a naštartovanie,
resp. vypnutie motora bez aktívneho použitia kľúča.
Vozidlá s mechanickou prevodovkou
Ak sa motor štartuje bez zošliapnutého pedálu spojky, potom motor nenaskočí.
Na odblokovanie riadenia, zapnutie zapaľovania a naštartovanie vozidla je potrebné, aby sa vo vozidle nachádzal kľúč.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce upozornenie:


POZOR
Pro nastartování sešlápněte spojku! (Pre naštartovanie zošliapnite spojku!)
SPOJKA
Vozidlá s automatickou prevodovkou
Ak sa motor štartuje bez zošliapnutého pedálu brzdy, potom motor nenaskočí.
Na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo  a na displeji sa zobrazí nasledujúce upozornenie.


Ke startování sešlápněte brzdu. (Pre naštartovanie zošliapnite brzdu.)
BRZDA

Vypnutie motora

Pri opúšťaní vozidla nenechávajte kľúč nikdy vo vozidle. To platí najmä v prípade, že vo vozidle zostávajú deti. Deti by mohli napr. naštartovať motor - hrozí nebezpečenstvo nehody, resp. poranenia!
■ Motor nikdy nenechávajte bežať v nevetraných alebo v uzatvorených priestoroch. Výfukové plyny motora obsahujú okrem iného jedovatý plyn - oxid
uhoľnatý, ktorý je bez farby a zápachu - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života! Oxid uhoľnatý môže vyvolať bezvedomie a môže viesť k smrti.
■ Vozidlo nikdy nenechajte bez dozoru s bežiacim motorom.
■ Nikdy nevypínajte motor, kým vozidlo úplne nezastaví - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor chladiča bežať ďalej (a to aj prerušovane) ešte cca 10 minút.
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 127.
Motor vypnete otočením kľúča v spínacej skrinke do polohy 1 » Obr. 122 na strane 128.
Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa môže kľúč zo zapaľovania vytiahnuť
iba vtedy, ak sa voliaca páka nachádza v polohe P.

Rozbehnutie a jazda
129

DÔLEŽITÉ
Štartér sa môže uvádzať do chodu iba vtedy, keď motor a vozidlo stoja. Ak sa
štartér uvedie do chodu pri bežiacom motore, môže sa poškodiť štartér alebo motor.
■ Ak motor nenaskočí ani pri druhom pokuse o naštartovanie, môže byť chybná
poistka elektrického palivového čerpadla (pri benzínových motoroch), resp. poistka riadiacej jednotky žeravenia alebo relé žeravenia a palivového čerpadla (pri
vznetových motoroch). Poistku prekontrolujte a prípadne vymeňte » Strana 233,
resp. požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Kým motor nedosiahne prevádzkovú teplotu, vyvarujte sa jazdy na plný plyn,
s vysokými otáčkami a s vysokým zaťažením motora - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora!
■ Motor neštartujte rozťahovaním iným vozidlom - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora! Pri vozidlách s katalyzátorom by sa mohlo nespálené palivo dostať
do katalyzátora a vznietiť sa v ňom. To by viedlo k poškodeniu katalyzátora. Ako
pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor iného vozidla » Strana 224, Pomoc pri štartovaní.
■ Po dlhšie trvajúcom vyššom zaťažení motora ho nevypínajte ihneď po ukončení
jazdy, ale nechajte motor v chode pri voľnobežných otáčkach asi 1 minútu. Zabránite tak prípadnému nahromadeniu tepla v odstavenom motore.
Odblokovanie a zablokovanie riadenia - KESSY
■
Poznámka pre životné prostredie
Motor vozidla nenechávajte zahrievať pri stojacom vozidle. Ak je to možné, potom
sa pohnite ihneď po naštartovaní vozidla. Tým sa motor rýchlejšie zohreje na prevádzkovú teplotu a zníži sa tak produkcia škodlivín do ovzdušia.
Upozornenie
Ak je riadenie zablokované, po stlačení štartovacieho tlačidla nastane odblokovanie riadenia, aktivácia elektrických spotrebičov (napr. rádia, navigačného systému a pod.) a zapnutie zapaľovania.
■ Ak po zablokovaní riadenia s kľúčom neopustíte vozidlo a chcete opätovne odblokovať riadenie, potom stlačte štartovacie tlačidlo. Takto nastane súčasne aktivácia elektrických spotrebičov (napr. rádia, navigačného systému a pod.) a zapnutie zapaľovania.
■ Systém KESSY je vybavený poistkou proti neželanému vypnutiu motora počas
jazdy, to znamená, že motor je možné vypnúť počas jazdy iba v núdzovom prípade
» Strana 132.
■ Riadenie sa neodblokuje, resp. nezablokuje, ak sa štartovacie tlačidlo opakova
ne stláča v príliš krátkych intervaloch.
■
130
Jazda
Obr. 123
Štartovacie tlačidlo

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 129.
Odblokovanie
› Otvorte dvere vodiča a nastúpte do vozidla.
› Zatvorte dvere vodiča.
Riadenie sa odblokuje v priebehu 2 sekúnd.
Zablokovanie
› Zastavte vozidlo.
› Vypnite motor, resp. vypnite zapaľovanie stlačením štartovacieho tlačidla
» Obr. 123.
› Otvorte dvere vodiča.
Riadenie sa zablokuje. Ak sú dvere vodiča otvorené a zapaľovanie sa následne vypne, potom sa riadenie zablokuje až po zamknutí vozidla.
Keď je riadenie zablokované a systém KESSY nedokáže zámok volantu uvoľniť na
prvýkrát (napr. keď sú predné kolesá opreté o obrubník), systém zopakuje pokus
o odblokovanie druhý krát.
Ak sa zámok volantu neodblokuje, potom sa na displeji prístrojového panelu zobrazí nasledujúce upozornenie:


Pohybujte volantem! (Pohybujte volantom!)
POHYBUJTE VOLANTEM (POHYBUJTE VOLANTOM)
Nepatrne pohnite volantom a systém vykoná po 2 sekundách ešte 3 pokusy o od
blokovanie. Súčasne bliká kontrolné svetlo .
Ak sa ani potom zámok volantu neodblokuje, na displeji prístrojového panelu sa
na 10 sekúnd zobrazí nasledujúce hlásenie.

Vozidlá s mechanickou prevodovkou
Ak sa motor štartuje bez zošliapnutého pedálu spojky, potom motor nenaskočí.
Řízení není odemčené (Riadenie nie je odomknuté).
Odstráňte možnú príčinu, ktorá zabraňuje odblokovaniu riadenia, a potom sa zopakujte pokus o odblokovanie riadenia.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce upozornenie:

Na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo  a na displeji sa zobrazí nasledujúce upozornenie.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 129.


Na zapnutie zapaľovania je potrebné, aby bolo odblokované riadenie.
› Krátko stlačte štartovacie tlačidlo » Obr. 123 na strane 130, zapaľovanie sa zapne.
Ak je zapnuté zapaľovanie a sú otvorené dvere vodiča, zobrazí sa na displeji prístrojového panelu nasledujúce hlásenie.
 Vypněte zapalování! (Vypnite zapaľovanie!)
Pro nastartování sešlápněte spojku! (Pre naštartovanie zošliapnite spojku!)
SPOJKA
Vozidlá s automatickou prevodovkou
Ak sa motor štartuje bez zošliapnutého pedálu brzdy, potom motor nenaskočí.
Zapnutie zapaľovania



Ke startování sešlápněte brzdu. (Pre naštartovanie zošliapnite brzdu.)
BRZDA

Vypnutie zapaľovania


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 129.
› Krátko stlačte štartovacie tlačidlo » Obr. 123 na strane 130, zapaľovanie sa vyŠtartovanie motora

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 129.
Vozidlá so vznetovými motormi sú vybavené žeravením. Kontrolné svetlo žeravenia  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania. Po zhasnutí kontrolného svetla  naštartujte motor.
Keď je zapnuté žeravenie, nezapínajte žiadne väčšie elektrické spotrebiče, aby sa
akumulátor zbytočne nezaťažoval.
Postup pri štartovaní motora
› Rýchlostnú páku prestavte do neutrálnej polohy, resp. voliacu páku do polohy P
alebo N a pevne zatiahnite páku ručnej brzdy.
› Zošliapnite pedál spojky (vozidlá s mechanickou prevodovkou), resp. pedál brzdy
(vozidlá s automatickou prevodovkou) a podržte ho zošliapnutý, kým motor nenaskočí.
› Krátko stlačte štartovacie tlačidlo » Obr. 123 na strane 130 - motor naskočí.
› Uvoľnite páku ručnej brzdy.
pne.
Zapaľovanie sa môže vypnúť iba pri rýchlosti do 2 km/h.
Vo vozidlách s manuálnou prevodovkou nesmie byť počas vypínania zapaľovania
zošliapnutý pedál spojky, v opačnom prípade sa bude systém snažiť naštartovať.
Vo vozidlách s automatickou prevodovkou musí byť voliaca páka v polohe P alebo
N a nesmie byť zošliapnutý pedál brzdy, v opačnom prípade sa systém bude snažiť

o naštartovanie.
Vypnutie motora

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 129.
pokyny
› Zastavte vozidlo.
› Stlačením štartovacieho tlačidla » Obr. 123 na strane 130 vypnite motor, súčasne
sa vypne aj zapaľovanie.

Rozbehnutie a jazda
131
› Štartovacie tlačidlo » Obr. 123 na strane 130 stlačte na dobu dlhšiu ako 1 s alebo
Núdzové štartovanie motora
dvakrát počas 1 s.
Obr. 124
Núdzové štartovanie motora

Brzdy

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Informácie o brzdení
Ručná brzda

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 129.
pokyny
133
133
POZOR
Ak brzdíte pri vypnutom motore, musíte na pedál brzdy pôsobiť väčšou silou
- hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Počas procesu brzdenia s vozidlom s mechanickou prevodovkou, pri zaradenom rýchlostnom stupni, ako aj pri nízkych otáčkach, je potrebné zošliapnuť
pedál spojky. Ak to neurobíte, môže dôjsť k obmedzeniu funkcie posilňovača
bŕzd - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri dodatočnej montáži čelného spojlera alebo krytov kolies atď., sa musí sa
zaistiť, aby tým nebol obmedzený prívod vzduchu k brzdám predných kolies.
Mohlo by dôjsť k prehriatiu predných bŕzd, to môže negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru. Mohli by napr. odbrzdiť ručnú
brzdu alebo vyradiť rýchlostný stupeň. Vozidlo by sa mohlo rozbehnúť - hrozí
nebezpečenstvo nehody!
■
Pri neúspešnej kontrole autorizovaného kľúča sa na displeji prístrojového panelu
zobrazí nasledujúce hlásenie.
 Klíček nenalezen. (Kľúč nenájdený.)
 ŽÁDNÝ KLÍČEK (ŽIADNY KĽÚČ)
Je potrebné vykonať núdzové štartovanie motora.
› Stlačte štartovacie tlačidlo » Obr. 124 a následné pridržte kľúč pri štartovacom
tlačidle.
Alebo
› Stlačte štartovacie tlačidlo priamo kľúčom.
Upozornenie
Pri núdzovom štartovaní motora musí kľúč časťou so zubami ukazovať ku štartovaciemu tlačidlu » Obr. 124.
Núdzové vypnutie zapaľovania

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 129.
pokyny
Zapaľovanie je možné v núdzovom prípade vypnúť aj pri rýchlosti vyššej ako 2 km/
h prostredníctvom tzv. núdzového vypnutia zapaľovania.
132
Jazda
DÔLEŽITÉ

Prihliadajte na odporúčania k novým brzdovým obloženiam » Strana 138.
Keď brzdiť nemusíte, neobrusujte brzdy ľahkým tlakom na pedál. Brzdy sa tým
prehrievajú, predlžuje sa brzdná dráha a zvyšuje sa opotrebovanie bŕzd.
■
■

Informácie o brzdení

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 132.
Ak sa realizuje plné brzdenie a riadiaca jednotka pre brzdový systém vyhodnotí situáciu pre následnú premávku ako nebezpečnú, automaticky blikajú brzdové
svetlá.
Nízka hladina brzdovej kvapaliny
Príliš nízka hladina brzdovej kvapaliny môže spôsobiť poruchy brzdového systému. Hladina brzdovej kvapaliny sa kontroluje elektronicky » Strana 13,  Brzdový
systém.
Brzdový posilňovač
Posilňovač bŕzd zvyšuje tlak, ktorý sa vyvíja zošliapnutím brzdového pedála. Posil
ňovač bŕzd pracuje, iba ak motor beží.
Po spomalení na rýchlosť nižšiu ako 10 km/h alebo po zastavení vozidla prestanú
brzdové svetlá blikať a zapnú sa varovné svetlá. Po zrýchlení alebo po opätovnom
rozjazde vozidla sa varovné svetlá automaticky vypnú.
Ručná brzda
Obr. 125
Stredná konzola: ručná brzda
Pred jazdou na dlhšiu vzdialenosť po prudkom svahu znížte rýchlosť a zaraďte
najbližší nižší rýchlostný stupeň. Môžete tým využiť brzdnú silu motora a odľahčiť
brzdy. Ak aj napriek tomu musíte vozidlo dobrzďovať, potom brzdite prerušovane,
nie stále.
Opotrebovanie
Opotrebovanie brzdových obložení je závislé od podmienok použitia vozidla a od
štýlu jazdy.
Ak často jazdíte v meste a na krátke vzdialenosti, resp. veľmi športovo, brzdové
obloženia sa opotrebujú rýchlejšie.
Za týchto sťažených podmienok je potrebné nechať prekontrolovať hrúbku
brzdových obložení v odbornom servise aj medzi servisnými intervalmi.
Vlhkosť alebo posypová soľ
Účinok bŕzd môže nastať oneskorene kvôli vlhkým, resp. v zime zľadovatelým alebo soľou pokrytým brzdovým kotúčom a obloženiam. Brzdy sa musia očistiť a vysušiť viacnásobným zabrzdením.
Korózia
Ku vzniku korózie na brzdových kotúčoch a ku znečisteniu obloženia prispieva dlhodobé státie vozidla a malé zaťažovanie bŕzd. Brzdy sa musia očistiť viacnásobným pribrzdením.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 132.
Zatiahnutie
› Páku brzdy zatiahnite až úplne hore.
Uvoľnenie
› Páku ručnej brzdy mierne nadvihnite a súčasne stlačte poistné tlačidlo
» Obr. 125.
› Páku presuňte úplne nadol pri stlačenom poistnom tlačidle.
Ak je zatiahnutá ručná brzda a zapnuté zapaľovanie, svieti kontrolné svetlo ručnej
brzdy .
Porucha brzdového systému
Keď spozorujete, že sa náhle predlžuje brzdná dráha a brzdový pedál sa pohybuje
po dlhšej dráhe, mohla nastať chyba v brzdovom systéme.
Ak ste sa nedopatrením pohli s utiahnutou ručnou brzdou, zaznie varovný tón.
Okamžite vyhľadajte najbližší odborný servis a prispôsobte jazdu s ohľadom na to,
že nepoznáte presný rozsah porúch.

Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce upozornenie:
Uvolněte parkovací brzdu! (Uvoľnite parkovaciu brzdu!)
Varovanie o zatiahnutej ručnej brzde sa aktivuje po cca 3 sekundách jazdy rýchlo
sťou nad 5 km/h.
Rozbehnutie a jazda
133
POZOR
POZOR
Dbajte na to, aby ste zatiahnutú ručnú brzdu vždy úplne odbrzdili. Iba z časti
uvoľnená ručná brzda vedie k prehriatiu zadných bŕzd. To môže negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému - hrozí nebezpečenstvo nehody!
Spätný rýchlostný stupeň nikdy nezaraďujte počas jazdy - hrozí nebezpečenstvo nehody!

DÔLEŽITÉ
Ak práve neradíte rýchlostný stupeň, potom nedržte počas jazdy ruku na rýchlostnej páke. Tlak ruky môže viesť k nadmernému opotrebovaniu radiaceho mechanizmu.
Manuálne radenie a pedále

Úvod k téme
Pedále
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Manuálne radenie
Pedále
134
134 

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 134.
Ovládanie pedálov nesmie byť za žiadnych okolností obmedzené!
Manuálne radenie
V priestore pre nohy vodiča sa smie použiť iba rohož, ktorá je upevnená na dvoch
príslušných upevňovacích bodoch.
Obr. 126
Schéma radenia päťstupňovej,
resp. šesťstupňovej mechanickej
prevodovky
Používajte iba rohože z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré sú upevnené na
dvoch upevňovacích bodoch.
POZOR
V priestore pre nohy vodiča sa nesmú nachádzať žiadne predmety - hrozí nebezpečenstvo zabránenia obsluhe pedálov alebo obmedzenia pri obsluhe pedálov!

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 134.
Pri zmene rýchlostného stupňa úplne zošliapnite pedál spojky. Vďaka tomu sa zabráni nadmernému opotrebovaniu spojky.

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Spätný chod zaraďuje iba vtedy, keď vozidlo stojí. Zošliapnite spojkový pedál a
tento podržte úplne zošliapnutý. Pred zaradením spätného chodu chvíľu počkajte,
aby sa obmedzil hluk prevodovky pri preraďovaní.
Režimy a ovládanie voliacej páky
Manuálne radenie (Tiptronic)
Rozbeh a jazda
Poruchy funkcie
Ak je zaradený spätný chod a zapaľovanie je zapnuté, svietia spätné svetlomety.
Jazda

Automatická prevodovka
Prihliadajte na odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 21.
134

135
136
136
137 
POZOR
Obr. 128
Blokovacie tlačidlo
Počas voľby jazdného režimu pre jazdu dopredu vo vozidle, ktoré stojí a beží
mu motor, nikdy nepridávajte plyn - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Počas jazdy nikdy neprestavujte voliacu páku do režimu R ani P - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri stojacom vozidle a bežiacom motore je potrebné v režime D, S alebo R
držať vozidlo zastavené pomocou pedála brzdy. Ani pri voľnobežných otáčkach
sa prenos sily nepreruší úplne - vozidlo sa posúva plazivým tempom.
■
DÔLEŽITÉ
Ak počas jazdy omylom posuniete voliacu páku do režimu N, musíte pred nastavením voliacej páky do režimu pre jazdu vpred ubrať plyn a počkať na voľnobežné
otáčky motora.
■ Pri teplotách pod -10 °C možno motor štartovať iba v polohe voliacej páky P.
■ Ak zastavíte na sklone, nesnažte sa nikdy vozidlo udržať na mieste pomocou
pedálu plynu - môže tým dôjsť ku poškodeniam prevodovky.

■
Režimy a ovládanie voliacej páky
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 134.
Pri zapnutom zapaľovaní sa zobrazuje režim prevodovky, ako aj aktuálne zaradený rýchlostný stupeň na displeji prístrojového panelu 1 » Obr. 127.
Pomocou voliacej páky je možné radiť nasledujúce režimy » Obr. 127.

P - režim parkovania
V tomto režime sú hnacie kolesá mechanicky zablokované.
Režim parkovania je možné zaradiť iba pri stojacom vozidle.
R - Spätný chod
Spätný chod sa smie nastaviť iba pri stojacom vozidle a pri voľnobežných otáčkach
motora.
Ak chcete nastaviť režim R z režimu P alebo N, musíte zošliapnuť pedál brzdy a
súčasne stlačiť blokovacie tlačidlo » Obr. 128.
N - Neutrál (voľnobeh)
Prenos sily na hnacie kolesá sa v tomto režime preruší.
Obr. 127 Voliaca páka / displej na prístrojovom paneli
D - Trvalá poloha pre jazdu vpred (normálny program)
V režime D sa rýchlostné stupne pre jazdu vpred preraďujú automaticky v závislosti od zaťaženia motora, stlačenia pedála plynu a rýchlosti vozidla.
S - Režim pre jazdu vpred (program šport)
Rýchlostné stupne pre jazdu vpred sa v režime S automaticky preraďujú nahor a
nadol pri vyšších otáčkach ako v režime D.
Pred nastavením režimu S z režimu D musíte stlačiť blokovacie tlačidlo » Obr. 128. 
Rozbehnutie a jazda
135
Uvoľnenie voliacej páky z režimu P alebo N (zámok voliacej páky)
Voliaca páka je v režime P a N zablokovaná, aby sa nedopatrením nezaradil režim
pre jazdu dopredu a aby sa tým vozidlo neuviedlo do pohybu. Na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo  » Strana 20.
Aktuálne zaradený rýchlostný stupeň sa zobrazuje na displeji prístrojového panelu 1 » Obr. 127 na strane 135.
Voliaca páka sa uvoľní tým, že zošliapnete pedál brzdy a súčasne stlačíte blokovacie tlačidlo » Obr. 128.
› Voliacu páku zatlačte z polohy D doprava.
Pri plynulom prechode voliacej páky cez polohu N (napr. z R do D) sa táto neblokuje. Tým sa napríklad umožní vyhúpnutie uviaznutého vozidla zo snehového záveja. Zámok zaskočí, keď nie je zošliapnutý pedál brzdy a voliaca páka zostane v polohe N dlhšie ako pribl. 2 sekundy.
Zaraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň
› Voliacu páku zatlačte dopredu + » Obr. 129.
› Pravé prepínacie preklápacie tlačidlo + » Obr. 129 pritiahnite na krátku dobu ku
volantu.
Voliaca páka sa zablokuje iba pri zastavenom vozidle a pri rýchlostiach do 5 km/h.
Zaraďovanie na nižší rýchlostný stupeň
› Voliacu páku zatlačte dozadu - » Obr. 129.
› Ľavé prepínacie preklápacie tlačidlo - » Obr. 129 pritiahnite na krátku dobu ku
volantu.
Pri radení je potrebné dodržiavať odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 21.
Prepnutie na ručné radenie
Upozornenie
Ak by ste chceli voliacu páku prestaviť z režimu P do režimu D/S alebo naopak,
potom je potrebné plynulo presunúť voliacu páku. Tým sa zabráni tomu, že sa neúmyselne zaradí režim R, resp. N.
Manuálne radenie (Tiptronic)

Dočasné prepnutie na manuálne radenie v režime D alebo S
- / + pritiahnite na krátku dobu k volantu
» Obr. 129.
› Jednu z preklápacieho tlačidla
Ak sa žiadna z prepínacích preklápacích tlačidiel - / + nepoužije dlhšie ako 1 minútu, vypne sa manuálne radenie. Dočasné prepnutie na manuálne radenie môžete
vypnúť aj sami tým, že potiahnete pravé prepínacie preklápacie tlačidlo + k volantu dlhšie ako na 1 sekundu.
Počas zrýchľovania preradí prevodovka automaticky na vyšší stupeň krátko pred
dosiahnutím maximálne povolených otáčok motora.
Keď zvolíte nižší rýchlostný stupeň, automatika ho preradí až vtedy, keď je vylúčené pretočenie motora.
Upozornenie
Obr. 129 voliaca páka a multifunkčný volant

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 134.
Tiptronic umožňuje vodičovi zaraďovať rýchlostné stupne pomocou voliacej páky
alebo manuálne na multifunkčnom volante. Tento režim je možné zvoliť nielen vo
vozidle, ktoré stojí, ale aj počas jazdy.
136
Jazda
Manuálne radenie môže byť výhodné napr. pri jazde z kopca. Prostredníctvom
podradenia sa znižuje zaťaženie bŕzd a ich opotrebovanie » Strana 133.

Rozbeh a jazda

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 134.
Rozbeh
› Naštartujte motor.

› Zošliapnite brzdový pedál a podržte ho zošliapnutý.
› Stlačte blokovacie tlačidlo a podržte ho stlačené » Obr. 128 na strane 135.
› Voliacu páku prestavte do požadovanej polohy » Strana 135 a blokovacie tlačidlo
opäť uvoľnite.
› Uvoľnite brzdový pedál a pridajte plyn.
Zastavenie
› Zošliapnite pedál brzdy a zastavte vozidlo.
› Pedál brzdy držte zošliapnutý dovtedy, kým nebudete pokračovať v jazde.
Pri krátkodobom zastavení, napr. na križovatkách, nie je potrebné, aby ste nastavovali voliacu páku do polohy N.
Parkovanie
› Zošliapnite pedál brzdy a zastavte vozidlo.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Stlačte blokovacie tlačidlo a podržte ho stlačené » Obr. 128 na strane 135.
› Voliacu páku prestavte do polohy P a blokovacie tlačidlo opäť uvoľnite.
Funkcia Launch-control1)
Funkcia Launch-control umožňuje dosiahnuť pri rozbehu v režime S alebo Tiptronic maximálne zrýchlenie vozidla.
› Deaktivovanie systému ASR » Strana 145, Systémy na podporu brzdenia.
› Deaktivovanie» Strana 156 ŠTART-STOP.
› Ľavou nohou zošliapnite pedál brzdy a podržte ho zošliapnutý.
› Pedál plynu úplne zošliapnite pravou nohou.
› Uvoľnite pedál brzdy.
Vozidlo sa rozbieha s maximálnym zrýchlením.
ASR a ŠTART-STOP sa opäť aktivuje hneď po dosiahnutí požadovanej rýchlosti.
Kick-down
Funkcia kick-down umožňuje dosiahnuť maximálne zrýchlenie vozidla počas jazdy.
Ak úplne zošliapnete pedál plynu, potom sa v akomkoľvek režime pre jazdu dopredu zapne funkcia kick-down.
POZOR
Razantné zrýchlenie môže viesť predovšetkým na klzkej vozovke ku strate
kontroly nad vozidlom - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Poruchy funkcie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 134.
Núdzový program
Prevodovka prepne na núdzový program iba vtedy, keď sa v systéme automatickej
prevodovky vyskytla porucha.
Núdzový program sa môže prejaviť napr. takto.
› Zaraďujú sa iba určité rýchlostné stupne.
› Nie je možné používať spätný rýchlostný stupeň R.
› Nie je možné prepínať do režimu Tiptronic.
Prehriatie prevodovky
Prevodovka sa môže silno zahriať napríklad častými opakovanými rozbehmi alebo
pri premávke „stop and go“. Prehriatie signalizuje kontrolné svetlo » Strana 12,
Spojky automatickej prevodovky príliš horúce .
Porucha zámku voliacej páky
Ak dôjde k poruche zámku voliacej páky, resp. k prerušeniu jej napájania (napr. vybitý akumulátor vozidla, chybná poistka), voliaca páka sa nedá presunúť z polohy
P zvyčajným spôsobom a s vozidlom sa nedá pohnúť. Voliaca páka sa musí odblokovať núdzovo » Strana 230.
Upozornenie
Ak sa prevodovka prepla na núdzový program, je potrebné čo najskôr vyhľadať od
borný servis.
Prevodovka podradí v závislosti od rýchlosti a otáčok motora o jeden alebo aj o
viac rýchlostných stupňov nadol a vozidlo akceleruje.
Preradenie na vyšší rýchlostný stupeň nastane až po dosiahnutí maximálne povolených otáčok motora.
1)

Táto funkcia platí iba pre niektoré motorizácie.
Rozbehnutie a jazda
137
DÔLEŽITÉ
Zábeh

Motor nie je chránený pred príliš vysokými otáčkami motora, ktoré sú spôsobené
nesprávnym preradením na nižší rýchlostný stupeň, čím môže dôjsť k náhlemu
zvýšeniu otáčok motora nad povolené maximálne otáčky a tým k poškodeniu motora.
■ Nikdy nevytáčajte studený motor do vyšších otáčok - ani keď vozidlo stojí, ani
keď vozidlo ide.
■
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Nový motor
Nové pneumatiky
Nové brzdové obloženia
138
138
138 
Nový motor

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 138.
Počas prvých 1 500 kilometrov je motor v zábehu.
Prvých 1 000 kilometrov
› Nie rýchlejšie než 3/4 maximálnej rýchlosti zaradenéno rýchlostného stupňa.
› Nepridávajte na plný plyn.
› Vyhýbajte sa vysokým otáčkam motora.
› Nejazdite s prívesom.
1 000 až 1 500 kilometrov
Postupne zvyšujte jazdný výkon až na maximálnu rýchlosť zaradeného prevodového stupňa.
Poznámka pre životné prostredie
Nejazdite s nepotrebne vysokými otáčkami motora. Včasné zaradenie vyššieho
prevodového stupňa pomáha šetriť palivo, znižuje hlučnosť vozidla počas prevádzky a chráni životné prostredie.

Nové pneumatiky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 138.
Nové pneumatiky sa musia „zabehnúť“, pretože spočiatku ešte nemajú najlepšiu
možnú priľnavosť k vozovke. Počas prvých cca 500 km preto jazdite mimoriadne
opatrne.

Nové brzdové obloženia
Červená časť stupnice na otáčkomere označuje oblasť, v ktorej systém začína obmedzovať otáčky motora.

Počas prvých prevádzkových hodín nastáva v motore väčšie vnútorné trenie ako
neskôr, keď sa už všetky pohyblivé diely navzájom prispôsobili. Spôsob jazdy počas prvých asi 1 500 kilometrov je rozhodujúci pre kvalitu zábehu nového motora.
Nové brzdové obloženia nemajú na začiatku najlepší brzdný účinok a musia sa
najskôr „zabrúsiť“. Počas prvých cca 200 km preto jazdite mimoriadne opatrne.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 138.

Ani po zábehu by ste nemali zbytočne jazdiť pri vysokých otáčkach motora.
Vo vozidlách s mechanickou prevodovkou zaraďte na nasledujúci vyšší stupeň
najneskôr pri dosiahnutí červenej oblasti stupnice. Veľmi vysoké otáčky motora
pri zrýchľovaní (pridaní plynu) sa automaticky obmedzia » .
Pri vozidlách s mechanickou prevodovkou nejazdite so zbytočne nízkymi otáčkami motora. Preraďte na nižší rýchlostný stupeň, len čo motor prestane ísť plynulo.
Prihliadajte na odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 21, Odporúčanie rýchlostného stupňa.
138
Jazda
Hospodárna jazda a ekológia

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Predvídavá jazda
Energeticky úsporné radenie
139
139 
Vyhýbanie sa jazde na plný plyn
Obmedzenie chodu motora na voľnobeh
Obmedzenie jázd na krátke trasy
Prihliadanie na tlak vzduchu v pneumatikách
Obmedzenie nepotrebného zaťaženia
Pravidelná údržba
Šetrenie elektrickej energie
Ekologické parametre
140
140
140
140
141
141
141
141
Predvídavá jazda

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 138.
Počas akcelerácie spotrebováva vozidlo najviac paliva, preto je potrebné zabrániť
zbytočnému zrýchľovaniu a brzdeniu. Čím predvídavejšie jazdíte, tým menej musíte brzdiť, a tým aj menej akcelerovať.
Ak je to možné, nechajte vozidlo voľne dojazdiť alebo využívajte brzdný účinok
motora, napr. keď na svetelnej signalizácii svieti červená.
Technické predpoklady pre nízku spotrebu paliva a hospodárnu prevádzku získalo
vozidlo už vo výrobe. Osobitný dôraz sa v spoločnosti ŠKODA kladie na čo najnižšie zaťaženie životného prostredia.

Energeticky úsporné radenie
Aby boli všetky tieto vlastnosti využité čo najlepšie a zostali zachované čo najdlhšie, musíte venovať pozornosť pokynom uvedeným v tejto kapitole.
Obr. 130
Zobrazenie princípu: Spotreba
paliva v l/100 km v závislosti od
zaradeného rýchlostného stupňa
Spotreba paliva, zaťaženie životného prostredia a opotrebovanie motora, bŕzd
a pneumatík závisia v podstate od troch nasledujúcich faktorov:
› Osobný štýl jazdy.
› Podmienky prevádzky vozidla.
› Technické predpoklady.
Predvídavou a hospodárnou jazdou je možné celkom jednoducho znížiť spotrebu
paliva o 10 - 15 %.
Spotreba paliva je rovnako ovplyvnená aj skutočnosťami, na ktoré nemá vodič
vplyv. Spotreba stúpa v zime alebo za sťažených podmienok pri zlom stave vozoviek a pod.

Spotreba paliva sa môže výrazne odlišovať od hodnoty uvedenej výrobcom, a síce
kvôli vonkajším teplotám, poveternostným vplyvom a tiež spôsobu jazdy.
Včasné zaraďovanie vyšších rýchlostných stupňov šetrí palivo.
Pri akcelerácii treba dodržiavať také otáčky motora, aby nedochádzalo k vysokej
spotrebe paliva a k rezonančným prejavom vozidla.
Mechanická prevodovka
› Na prvý rýchlostný stupeň jazdite iba približne na vzdialenosť dĺžky vozidla.
› Na najbližší vyšší rýchlostný stupeň zaraďte v okamihu, keď motor dosiahne
DÔLEŽITÉ
Všetky údaje o rýchlosti a počte otáčok platia iba pre zahriaty motor.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 138.
pribl. 2000 otáčok.

Účinný spôsob, ako ušetriť palivo, je včasné zaraďovanie vyššieho rýchlostného
stupňa. Prihliadajte na odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 21, Odporúčanie
rýchlostného stupňa.
Zmysluplne zaradený rýchlostný stupeň môže ovplyvniť spotrebu paliva
» Obr. 130.
Rozbehnutie a jazda

139
Automatická prevodovka
› Plynový pedál stláčajte pomaly. Nezošliapavajte ho ale až do polohy kick-down.
› Ak pri jazde zošliapnete pedál plynu pomaly, potom sa automaticky zvolí ekonomický program.
Už po 30 - 40 sekundách odstavenia motora je úspora paliva väčšia ako množstvo
paliva potrebné na nové naštartovanie.

Vyhýbanie sa jazde na plný plyn
Obr. 132
Zobrazenie princípu: Spotreba
paliva v l/100 km pri rozdielnych
teplotách
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 138.

Keď jazdíte pomalšie, šetríte palivo.
Citlivým zrýchľovaním sa dosiahne nielen významná úspora paliva, ale rovnako aj
zníženie zaťaženia životného prostredia a opotrebovávania vozidla.
Na » Obr. 131 je znázornený pomer spotreby paliva k rýchlosti vozidla. Ak využívate maximálnu rýchlosť vozidla iba z 3/4, klesá spotreba paliva o polovicu.
Obmedzenie chodu motora na voľnobeh
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 138.
Palivo sa spotrebúva aj pri voľnobehu.
Pri vozidlách, ktoré nie sú vybavené systémom ŠTART-STOP, je potrebné motor
odstavovať aj v zápchach, pred železničnými závorami a semaformi s dlhšou fázou
červenej.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 138.
pokyny
Pri jazdách na krátku vzdialenosť sa spotrebúva neporovnateľne viac paliva. Odporúčame vyhýbať sa jazdám so studeným motorom na vzdialenosti do 4 km.
Podľa možností by sa nikdy nemala využívať maximálna rýchlosť vozidla. Spotreba
paliva, tvorba splodín a hlučnosť pri vysokých rýchlostiach neúmerne narastajú.


Studený motor spotrebúva bezprostredne po štarte najviac paliva. Zhruba po jednom kilometri jazdy klesá spotreba na asi 10 l/100 km. Spotreba sa normalizuje, ak
motor a katalyzátor dosiahnu prevádzkovú teplotu.
Rozhodujúca je v tejto súvislosti aj teplota okolitého prostredia. Tento obrázok
» Obr. 132 ukazuje rozdielnu spotrebu paliva po najazdení rovnakej vzdialenosti
pri teplote +20 °C a pri teplote -10 °C.
Vozidlo má v zimnom období väčšiu spotrebu paliva ako v lete.
Jazda

Prihliadanie na tlak vzduchu v pneumatikách

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 138.
Správne nahustené pneumatiky šetria palivo.
140

Obmedzenie jázd na krátke trasy
Obr. 131
Zobrazenie princípu: Spotreba
paliva v l /100 km a rýchlosť jazdy v km/h

Pri voľnobehu trvá veľmi dlho, kým sa motor zahreje na prevádzkovú teplotu. Vo
fáze zahrievania je opotrebovanie a produkcia škodlivých splodín príliš vysoká.
Preto sa pohnite ihneď po naštartovaní motora. Pritom je však potrebné vyhýbať
sa vysokým otáčkam.

Dbajte na správny tlak v pneumatikách. Pri príliš nízkom tlaku vzduchu musia
pneumatiky prekonávať väčší valivý odpor. Následne sa zvyšuje spotreba paliva
a opotrebovanie pneumatík, súčasne sa zhoršujú jazdné vlastnosti vozidla.
Tlak vzduchu v pneumatikách je potrebné kontrolovať len na studených pneumatikách.
Je bežné, ak spotreba oleja v novom motore dosiahne najnižšie hodnoty až po určitom čase zábehu. Spotrebu oleja je teda možné v novom vozidle správne posúdiť až keď prejdete asi 5 000 km.
Poznámka pre životné prostredie

Ďalšie zníženie spotreby je možné dosiahnuť použitím syntetických ľahkobežných olejov.
■ Pravidelne kontrolujte zem pod vozidlom. Keď tam uvidíte škvrny od oleja alebo
iných prevádzkových kvapalín, nechajte vozidlo skontrolovať v odbornom servise.
■
Obmedzenie nepotrebného zaťaženia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 138.
Prevážanie záťaže sa prejaví na zvýšenej spotrebe paliva.
Každý kilogram hmotnosti navyše zvyšuje spotrebu paliva. Preto neodporúčame
voziť so sebou nepotrebné zaťaženie.
Najmä v mestskej prevádzke, kde sa musí často akcelerovať, zvyšuje záťaž významne spotrebu paliva. Ako základné pravidlo platí, že záťaž 100 kg zvyšuje spotrebu paliva cca o 1 l/100 km.
Zväčšený odpor vzduchu spôsobuje, že vaše vozidlo má pri nezaťaženom strešnom nosiči a pri rýchlosti 100 - 120 km/h asi o 10 % vyššiu spotreby paliva ako nor
málne.
Pravidelná údržba

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 138.
Nesprávne nastavený motor spotrebúva zbytočne veľa paliva.
Pravidelnou údržbou vášho vozidla v odbornom servise sa vytvára predpoklad pre
jazdenie s úsporou paliva. Stav údržby vášho vozidla má pozitívny dôsledok na
bezpečnosť premávky a uchovanie hodnoty.
Nesprávne nastavený motor môže mať spotrebu paliva až o 10 % vyššiu, než ako
sú bežné hodnoty!
V pravidelných intervaloch kontrolujte výšku hladiny oleja, napr. pri tankovaní.
Spotreba oleja je vo veľkej miere závislá od zaťaženia motora a otáčok. V závislosti od spôsobu jazdy môže spotreba oleja dosiahnuť až 0,5 l/1 000 km.
Upozornenie
Odporúčame, aby ste pravidelnú údržbu nechávali vykonať u servisného partnera
ŠKODA.

Šetrenie elektrickej energie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 138.
Elektrický prúd sa vyrába pomocou alternátora, keď motor beží. Čím viac elektrických spotrebičov je pripojených na palubnú sieť, tým viac sa spotrebuje paliva na
činnosť alternátora. Vypínajte preto elektrické spotrebiče, ak ich už nepotrebujete.

Ekologické parametre

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 138.
Ochrana životného prostredia zohrala rozhodujúcu úlohu pri konštrukcii, výbere
materiálov a výrobe vášho nového vozidla ŠKODA. Okrem iného sme kládli dôraz
na nasledujúce body.
Konštrukčné opatrenia
› Jednoducho rozoberateľné spojenia.
› Zjednodušená demontáž v dôsledku modulovej konštrukcie.
› Čistejšie výrobné suroviny a materiály.
› Označenie všetkých plastových dielov podľa odporučenia VDA 260.
› Zníženie spotreby paliva a emisií CO2.
Rozbehnutie a jazda

141
› Minimalizácia úniku paliva pri dopravnej nehode.
› Zníženie hluku.
Predchádzanie škodám na vozidle
Voľba materiálov
› Rozsiahle použitie recyklovateľných materiálov.
› Klimatizácia s chladiacim médiom bez freónov.
› Nebolo použité kadmium.
› Nebol použitý azbest.
› Znížené „vyparovanie“ plastických hmôt.

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Všeobecné pokyny
Prejazdy vodou na komunikáciách
Výroba
› Konzervácia dutín bez použitia rozpúšťadiel.
› Konzervácia vozidla pre prepravu z výroby k zákazníkovi neobsahuje rozpúšťadlá.
› Použitie lepidiel neobsahujúcich rozpúšťadlá.
› Výroba bez freónov.
› Nebola použitá ortuť.
› Použitie vodou riediteľných lakov.

Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje u vozidiel so športovým podvozkom a pri
plnom naložení vozidla.
Upozornenie
Za predpokladu splnenia národných zákonných predpisov.
142
Jazda
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 142.
V nasledujúcich situáciách je potrebné dávať predovšetkým pozor na nízko položené časti vozidla, ako napr. spojler a výfuk.
› Jazda na zlých komunikáciách a cestách.
› Prechádzanie obrubníkov.
› Prechádzanie strmých rámp a pod.
V mnohých krajinách boli vybudované celoplošné zberné systémy určené na odovzdávanie vášho starého vozidla. Po jeho odovzdaní vám bude vydaný doklad
o likvidácii, ktorý dokumentuje riadne a predpisom zodpovedajúce spracovanie
vozidla.
1)
142
143 
Všeobecné pokyny
Zber a spracovanie autovrakov
ŠKODA sa hlási k požiadavkám, ktoré sú na ňu a jej výrobky kladené v oblasti
ochrany životného prostredia a šetrenia zdrojov. Všetky nové vozidlá ŠKODA sú
z 95 % opätovne využiteľné a môžu byť v zásade bezplatne1) odoberané späť.
Bližšie informácie o preberaní a zhodnocovaní starých vozidiel obdržíte v odbornom servise.
Úvod k téme


DÔLEŽITÉ
Prejazdy vodou na komunikáciách
Počas prejazdu vodou sa môžu vážne poškodiť niektoré diely vozidla, ako napr.
motor, prevodovka, podvozok alebo elektrické rozvody.
■ Protiidúce vozidlá vytvárajú vlny, ktoré môžu prekročiť prípustnú výšku hladiny
vody pre vaše vozidlo.
■ Pod vodnou hladinou sa môžu skrývať výmole, bahno alebo kamene, ktoré môžu
sťažiť alebo znemožniť prejazd vodou.
■ Nejazdite cez slanú vodu. Soľ môže spôsobiť koróziu. Všetky časti vozidla, ktoré
prišli do styku so slanou vodou, umyte sladkou vodou.
■
Obr. 133
Prejazd vodou
Upozornenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 142.
Po prejazde vodou odporúčame nechať vozidlo skontrolovať odborným servisom.
Aby ste pri prejazde vodou (napr. na zatopených cestách) zabránili riziku poškodenia vozidla, je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny.
Jazda v zahraničí
› Pred prejazdom vodou si zistite jej hĺbku.

Hladina vody smie siahať maximálne po výčnelok pod prahom vozidla » Obr. 133.
› Jazdite maximálne krokovou rýchlosťou.
Pri vyššej rýchlosti by sa mohla pred vozidlom vytvoriť vlna, ktorá by mohla spôsobiť prienik vody do systému satia motora alebo do iných dielov vozidla.
› V žiadnom prípade nezastavujte vo vode, necúvajte a nikdy neodstavujte motor.
› Pred prejazdmi vodou deaktivujte systém ŠTART-STOP » Strana 154, ŠTARTSTOP.

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
143
144
Bezolovnatý benzín
Svetlomety
V niektorých krajinách je obmedzená alebo nie je vôbec žiadna sieť partnerov
ŠKODA. Preto bude obstarávanie niektorých potrebných náhradných dielov trochu
komplikované a personál v odborných servisoch bude môcť prípadnú opravu vyko
nať iba v obmedzenom rozsahu.
POZOR
Prejazd vodou, bahnom, blatom a pod. môže obmedziť účinnosť bŕzd a predĺžiť brzdnú dráhu - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Vyhýbajte sa prudkým a náhlym brzdným manévrom priamo po prejazdoch
vodou.
■ Po prejazdoch vodou sa musia brzdy prerušovaným brzdením čo najskôr očistiť a vysušiť. Brzdenie s cieľom osušenia a očistenia brzdových kotúčov vykonávajte iba vtedy, keď to dovoľujú podmienky cestnej premávky. Nesmiete
ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.
■
Bezolovnatý benzín

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 143.
Vozidlá so zážihovými motormi môžu tankovať iba bezolovnatý benzín » Strana 196, Bezolovnatý benzín. Informácie o sieti čerpacích staníc, ktoré ponúkajú
bezolovnatý benzín, poskytujú napr. automoto kluby.
Rozbehnutie a jazda
143

Svetlomety

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 143.
Stretávacie svetlá vašich svetlometov sú nastavené asymetricky. Osvetľujú viac
okraj vozovky na strane, po ktorej sa bežne jazdí.
Pri jazdách v krajinách, v ktorých sa jazdí na opačnej strane vozovky ako vo vlasti,
môžu asymetrické stretávacie svetlomety oslňovať vozidlá idúce v protismere.
Aby ste zamedzili oslňovaniu protiidúcich vozidiel, treba vykonať prispôsobenie
svetlometov v odbornom servise ŠKODA.
Prispôsobenie svetlometov s xenónovými svetlami môžete uskutočniť sami v ponuke informačného displeja » Strana 51.
Upozornenie
Ďalšie informácie o prispôsobovaní svetlometov obdržíte v odbornom servise.
144
Jazda

Upozornenie
Asistenčné systémy
Ak sa vyskytne porucha na ABS, vypadne aj funkcia ESC, ASR a EDS. Poruchu ABS
signalizuje kontrolné svetlo  » Strana 17.
Systémy na podporu brzdenia

Kontrola stability (ESC)
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Kontrola stability (ESC)
Protiblokovací systém (ABS)
Kontrola trakcie (ASR)
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)
Aktívna podpora riadenia (DSR) )
Brzdový asistent (HBA) )
Asistent rozjazdu do kopca (HHC)
Obr. 134
Systém ESC: Tlačidlo ASR
145
146
146
146
146
146
147
POZOR
Nedostatok paliva môže spôsobiť nepravidelný chod motora alebo viesť k
vypnutiu motora. Systémy na podporu brzdenia by potom boli nefunkčné hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobte aktuálnej viditeľnosti, počasiu, stavu
vozovky a premávke. Zvýšená ponuka bezpečnosti, akú poskytujú systémy na
podporu brzdenia, vás nesmie zviesť k tomu, aby ste riskovali - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri poruche ABS ihneď vyhľadajte odborný servis. Prispôsobte jazdu s ohľadom na poškodenie ABS, pretože nepoznáte presný rozsah porúch a obmedzenie brzdného účinku.
■
DÔLEŽITÉ
Aby bola zaručená správna funkcia systémov na podporu brzdenia, musia byť na
všetkých štyroch kolesách namontované rovnaké, výrobcom schválené pneumatiky.
■ Zmeny na vozidle (napr. na motore, na brzdách, podvozku) môžu ovplyvniť funkciu systémov na podporu brzdenia » Strana 192.
■


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 145.
Systém ESC zlepšuje kontrolu nad vozidlom v medzných dynamických situáciách
počas jazdy, napr. pri náhlej zmene smeru jazdy. V závislosti od jazdných podmienok to znižuje nebezpečenstvo šmyku a zlepšuje sa tak jazdná stabilita.
Systém ESC sa aktivuje automaticky pri každom zapnutí zapaľovania.
Pomocou nastavenia volantu a rýchlosti vozidla sa určuje požadovaný smer, ktorý
sa stále porovnáva so skutočným správaním vozidla. Keď sa vyskytnú odchýlky,
ako napr. pri začínajúcom šmyku vozidla, systém ESC automaticky pribrzďuje príslušné koleso.
Počas zásahu systému bliká kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli.
V rámci kontroly stabilizácie (ESC) sú integrované nasledujúce systémy.
› Protiblokovací systém (ABS) » Strana 146.
› Kontrola trakcie (ASR) » Strana 146.
› Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS) » Strana 146.
› Aktívna podpora riadenia (DSR) » Strana 146.
› Brzdový asistent (HBA) » Strana 146.
› Asistent rozjazdu do kopca (HHC) » Strana 147.
› stabilizácia súpravy (TSA) » Strana 158, Jazda s prívesom.
Asistenčné systémy

145
Systém ESC nie je možné deaktivovať. Pomocou tlačidla so symbolom  » Obr. 134
je možné vypnúť iba ASR.
Keď je systém ASR deaktivovaný, na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo .

Protiblokovací systém (ABS)

ASR by malo byť stále zapnuté. Systém má zmysel deaktivovať iba napr. v nasledujúcich situáciách.
› Jazda so snehovými reťazami.
› Jazda v hlbokom snehu alebo na veľmi mäkkom podklade.
› „Vyhojdanie“ zapadnutého vozidla.
ASR môžete deaktivovať tlačidlom so symbolom  » Obr. 135.
Keď je systém ASR deaktivovaný, na prístrojovom paneli svieti kontrolné svetlo .
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 145.
Následne by sa malo ASR opäť aktivovať.
ABS zabraňuje zablokovaniu kolies počas brzdenia. Systém tým podporuje vodiča,
aby si zachoval kontrolu nad vozidlom.
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)
Zásah ABS sa prejavuje pulzačnými pohybmi brzdového pedála, pri ktorom vzniká
charakteristický zvuk.
Pri zásahu ABS nebrzdite v intervaloch, ani neznižujte tlak na pedál brzdy.



Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 145.
pokyny
Ak sa pretáča hnacie koleso, pribrzdí EDS pretáčajúce sa koleso a prenesie hnaciu
silu na iné hnacie kolesá. Prispieva to ku stabilite vozidla, ako aj k plynulej jazde.
Kontrola trakcie (ASR)
Obr. 135
Tlačidlo ASR
Aby sa kotúčové brzdy brzdeného kolesa príliš neprehrievali, EDS sa automaticky
vypne. Vozidlo zostáva schopné prevádzky a má rovnaké vlastnosti ako vozidlo
bez EDS. Len čo sa brzdy ochladia, EDS sa znovu automaticky zapne.

Aktívna podpora riadenia (DSR) )


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 145.
pokyny
Systém ASR prispôsobuje pri pretáčajúcich sa kolesách otáčky motora stavu vozovky. Prostredníctvom ASR sa pri nevýhodných stavoch vozovky zlepšuje aj rozbeh, zrýchlenie a jazda do stúpaní.
Systém ASR sa automaticky aktivuje pri každom zapnutí zapaľovania.
Ak je vozidlo vybavené systémom ESC, je systém ASR integrovaný do systému
ESC » Strana 145.
Počas zásahu systému bliká kontrolné svetlo ASR  na prístrojovom paneli.
146
Jazda
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 145.
Systém DSR poskytne vodičovi v kritických situáciách odporúčanie pre riadenie,
aby sa vozidlo stabilizovalo. Systém DSR sa aktivuje napr. počas silného brzdenia
na rozdielnych povrchoch vozovky na pravej a ľavej strane vozidla.

Brzdový asistent (HBA) )

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 145.
Brzdový asistent HBA sa aktivuje prudkým zošliapnutím brzdového pedála. Systém HBA zosilňuje účinok bŕzd a pomáha skracovať brzdnú dráhu. Na dosiahnutie najkratšej možnej brzdnej dráhy sa musí pedál brzdy pevne stláčať, kým sa vo
zidlo nezastaví.
Systém ABS sa pri zásahu systému HBA aktivuje rýchlejšie a efektívnejšie.
POZOR (Pokračovanie)
Po uvoľnení pedála brzdy sa automaticky vypne funkcia HBA.

Povrchy určitých predmetov a oblečenie nemusia za určitých okolností odrážať signály snímačov systému. Preto nie je možné tieto predmety alebo osoby,
ktoré majú na sebe takéto oblečenie, rozoznať snímačmi systému.
■ Externé zdroje zvuku môžu rušivo vplývať na systém. Za nepriaznivých podmienok to môže spôsobiť, že predmety alebo osoby nebudú systémom rozpoznané.
■
Asistent rozjazdu do kopca (HHC)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 145.
Asistent HHC umožňuje pri rozbehu v stúpaniach presunúť nohu z pedálu brzdy
na pedál plynu bez toho, aby ste pri tom museli použiť ručnú brzdu.
DÔLEŽITÉ
Ak po aktivácii systému zaznie počas asi 3 sekúnd akustická signalizácia a v blízkosti vozidla nie je prekážka, potom došlo k systémovej chybe. Chyba sa okrem
toho signalizuje blikaním symbolu  v tlačidle » Obr. 136 na strane 148. Chybu
nechajte odstrániť v odbornom servise.
■ Aby mohol systém fungovať, musíte snímače udržiavať čisté (bez námrazy
a pod.).
■
Systém podrží brzdný tlak, ktorý bol vytvorený zošliapnutím brzdového pedála,
ešte asi 2 sekundy po uvoľnení brzdového pedála.
Brzdový tlak klesá postupne, keď sa pridáva plyn. Ak by sa vozidlo do 2 sekúnd
nerozbehlo, začne cúvať.
Systém HHC je aktívny od stúpania 5 %, keď sú zatvorené dvere vodiča. Systém
HHC je funkčný vždy iba počas rozbehnutí sa do kopca a to nielen pri jazde vpred,
ale aj pri cúvaní. Pri jazde z kopca nie je asistent aktívny.
Upozornenie

Tóny signálov pre rozpoznávanie prekážky vpredu sú vyššie ako pre rozpoznávanie prekážky vzadu.
■ Tóny pomoci pri parkovaní si možno upraviť cez informačný displej v bode ponuky Asistenti (Asist. systémy) » Strana 26.
■ Ak je systém aktivovaný a voliaca páka automatickej prevodovky je v polohe P
(vozidlo sa nemôže pohybovať), akustická signalizácia sa preruší a nerealizuje sa
zobrazenie prekážky.
■ Dodatočne namontované moduly, ako napr. nosič bicyklov, môžu obmedziť
funkciu pomoci pri parkovaní.
■
Pomoc pri parkovaní

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Spôsob funkcie
Optický parkovací systém
148
148
POZOR
Akustická signalizácia pri parkovaní nesníma z vodiča zodpovednosť pri parkovaní a podobných manévroch. Dajte pozor najmä na malé deti a zvieratá,
pretože tieto sa nemusia rozpoznať snímačmi systému.
■ Pred parkovaním sa presvedčte, či sa pred vozidlom a za ním nenachádza
prekážka, napr. kameň, tenký stĺpik, tyč prívesu a pod. Túto prekážku nemusia
snímače systému rozpoznať.
■
Asistenčné systémy
147

So skracovaním vzdialenosti od prekážky sa skracuje interval medzi akustickými
signálmi. Pri vzdialenosti cca 30 cm od prekážky sa už ozýva neprerušovaný tón oblasť nebezpečenstva. Od tohto okamihu nepokračujte ďalej v jazde!
Spôsob funkcie
Dĺžku vozidla je možné predĺžiť namontovaným odnímateľným ťažným zariadením. Nebezpečná oblasť pri vozidlách, ktoré majú zo závodu namontované ťažné
zariadenie, preto začína vo vzdialenosti cca 35 cm.
Aktivácia/deaktivácia
Systém sa automaticky aktivuje pri zaradení spätného rýchlostného stupňa alebo
po stlačení tlačidla so symbolom  » Obr. 136. V tlačidle sa rozsvieti symbol ,
aktivácia sa potvrdí krátkym akustickým signálom.
Obr. 136 Pomoc pri parkovaní: Dosah snímačov / tlačidlo pre pomoc pri parkovaní pri vozidlách so snímačmi vzadu a vpredu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 147.
pokyny
Pomoc pri parkovaní (ďalej označené iba ako systém) pracuje iba pri zapnutom zapaľovaní.
Systém pomáha vodičovi pri parkovaní a posúvaní prostredníctvom akustických
signálov, resp. zobrazenia na displeji rádia alebo navigačného systému » Strana 148, Optický parkovací systém.
Systém sa deaktivuje po vyradení spätného rýchlostného stupňa, po stlačení tlačidla  alebo automaticky pri rýchlosti vozidla nad 10 km/h (v tlačidle zhasne
symbol ).
Pri vozidlách vybavených iba zadnými snímačmi možno systém deaktivovať iba
vyradením spätného rýchlostného stupňa.
Prevádzka s prívesom
Pri vozidlách, ktoré majú zo závodu namontované ťažné zariadenie, sú pri prevádzke s prívesom aktívne iba oblasti A a B » Obr. 136 systému.

Optický parkovací systém
Systém vypočítava pomocou ultrazvukových vĺn vzdialenosť medzi nárazníkom a
prekážkou. Ultrazvukové snímače sú umiestnené v zadnom, resp. prednom nárazníku.
Opis obrázka - dosah snímačov v okolí vozidla
Oblasť » Obr. 136
120 cm
B
60 cm
C
160 cm
60 cm
D
E
a)
b)
Dosah snímačova)
A
b)
60 cm
Ide pri tom iba o približné hodnoty dosahu snímačov.
Platí iba pre vozidlá s 12 snímačmi.
Obr. 137 Príklady zobrazenia: monochromatický displej/farebný displej

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 147.
Pri navigačných systémoch a niektorých, v závode zabudovaných rádiách sa pomoc pri parkovaní zobrazuje na displeji.
148
Jazda

Opis obrázka
A
B
C
D
E
F
G
H
Základ funkcie systému
› Meranie a vyhodnocovanie veľkosti medzery na zaparkovanie počas jazdy.
› Určenie správnej pozície vozidla na zaparkovanie.
› Vypočítanie dráhy, po ktorej vozidlo zacúva do medzery na zaparkovanie, resp.
vyjde z medzery na zaparkovanie smerom dopredu.
› Automatické otáčanie predných kolies pri parkovaní, resp. vyparkovaní z medzery na zaparkovanie.
Prekážka rozpoznaná v oblasti kolízie. Nepokračujte v jazde!
Prekážka rozpoznaná zatiaľ mimo oblasti kolízie.
Prekážka rozpoznaná v oblasti kolízie. Nepokračujte v jazde!
Oblasť bez rozpoznanej prekážky, resp. voľný priestor medzi nárazníkom a
prekážkou.
Prekážka rozpoznaná zatiaľ mimo oblasti kolízie.
Oblasť za rozpoznanou prekážkou.
Vypnutie optického parkovacieho systému.
Zapnutie/vypnutie akustickej pomoci pri parkovaní.
POZOR
Systém nezbavuje vodiča zodpovednosti pri parkovaní do medzery na zaparkovanie, resp. pri vyparkovaní z medzery na zaparkovanie.
■ Externé zdroje zvuku môžu rušivo ovplyvňovať systém pri parkovaní, resp.
vyparkovaní z medzery na zaparkovanie. Za nepriaznivých podmienok to môže
spôsobiť, že predmety alebo osoby nebudú systémom rozpoznané.
■ Pri parkovaní, resp. vyparkovaní systém automaticky vykonáva rýchle pohyby
volantom. Nesiahajte pri nich medzi lúče volantu - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Pri zaparkovaní resp. vyparkovaní z parkovacej medzery na nespevnenom
alebo klzkom povrchu (štrk, sneh, ľad atď.) sú možné odchýlky od vypočítanej
jazdnej dráhy spôsobené stavom podkladu. Preto odporúčame zdržať sa použitia systému v takýchto situáciách.
■

Parkovací asistent

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Nájdenie medzery na zaparkovanie
Zaparkovanie
Vyparkovanie z medzery na zaparkovanie paralelnej ku vozovke
Automatická podpora brzdenia
Upozorňujúce hlásenia
150
150
151
151
152
Súčasťou parkovacieho asistenta je pomoc pri parkovaní, preto je potrebné prečítať si a dodržiavať aj informácie a bezpečnostné pokyny » Strana 147, Pomoc
pri parkovaní .
Parkovací asistent (následne označený iba ako systém) podporuje vodiča pri parkovaní na vhodnú pozdĺžnu alebo priečnu medzeru na zaparkovanie, ako aj pri vyparkovaní z pozdĺžneho miesta na parkovanie.
Systém pracuje iba pri zapnutom zapaľovaní.
Systém preberá počas parkovacieho manévru iba pohyb volantom, pedále vozidla
ovláda naďalej vodič.
Pri aktivovanom systéme svieti v tlačidle kontrolné svetlo  » Obr. 138 na
strane 150 - .
DÔLEŽITÉ
Ak ostatné vozidlá parkujú na obrubníku za ním, systém môže viesť vaše vozidlo
takisto na obrubník alebo zaň. Dávajte pozor, aby sa nepoškodili pneumatiky alebo ráfy vášho vozidla, príp. včas zasiahnite.
■ Systém nemusí za určitých okolností rozoznať povrchy, prípadne štruktúry určitých predmetov, napr. drôtených plotov, prachový sneh atď.
■ Vyhodnotenie parkovacej medzery a parkovací manéver závisia od obvodu kolies vozidla. Systém funguje správne iba vtedy, keď sú na vozidle namontované
kolesá s veľkosťou povolenou výrobcom.
■ V prípade výmeny kolies v rámci schváleného rozmeru od výrobcu sa môže mierne meniť výsledná pozícia vozidla v parkovacej medzere. Tomu sa dá zabrániť novým nastavením systému v odbornom servise.
■ Systém nemusí za určitých okolností fungovať správne, ak sú na vozidlo napr.

namontované snehové reťaze alebo koleso na núdzový dojazd.
■
Kontrola trakcie (ASR) musí byť pri parkovaní neustále zapnutá.
Asistenčné systémy
149
Nájdenie medzery na zaparkovanie
Ak systém našiel vhodnú medzeru na zaparkovanie, uložia sa jej parametre do pamäte dovtedy, kým sa nenájde iná vhodná medzera na zaparkovanie alebo až kým
neprejdete vzdialenosť cca 10 m od nájdenej medzery.
Ak chcete pri vyhľadávaní medzery na zaparkovanie zmeniť režim parkovania, potom musíte opätovne stlačiť tlačidlo so symbolom .

Zaparkovanie
Obr. 138 Tlačidlo systému / zobrazenie na displeji prístrojového panelu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 149.
Vyhľadávanie vhodnej medzery na zaparkovanie sa realizuje aj pri vypnutom zobrazení na displeji. Ak sa zobrazenie na displeji zapne pomocou tlačidla so symbolom  až po prejdení popri medzere na zaparkovanie, dokáže systém vyhodnotiť,
resp. zobraziť túto medzeru na zaparkovanie.
Vyhľadanie medzery na zaparkovanie paralelne ku vozovke
› Popri medzere na zaparkovanie prechádzajte rýchlosťou max. 40 km/h a vo
vzdialenosti 0,5 m - 1,5 m.
› Raz stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 138.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí toto » Obr. 138 - .
Vyhľadanie medzery na zaparkovanie priečne ku vozovke
› Popri medzere na zaparkovanie prechádzajte rýchlosťou max. 20 km/h a vo
vzdialenosti 0,5 m - 1,5 m.
› Dvakrát stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 138.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazí toto » Obr. 138 - .
Obr. 139 Zobrazenia na displeji prístrojového panelu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 149.
Časový limit na zaparkovanie pomocou systému je 6 minút.
Ak systém zistil vhodnú medzeru na zaparkovanie, zobrazí sa táto medzera na displeji » Obr. 139 - .
› Pokračujte v jazde tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí » Obr. 139 - .
› Zastavte a dávajte pozor, aby sa vozidlo až do začiatku parkovania nepohlo dopredu.
› Zaraďte spätný chod, resp. voliacu páku zatlačte do polohy R.
› Hneď ako sa na displeji prístrojového panelu zobrazí nasledujúce hlásenie:  Zá-
Na displeji prístrojového panelu sa automaticky zobrazuje oblasť s vyhľadávanou
medzerou na zaparkovanie na strane spolujazdca.
sah řízení aktivní (Aktívny zásah riadenia). Sledujte okolí! (Zásah riadenia aktívny. Sledujte okolie!), pustite volant, systém preberie ovládanie volantu.
› Sledujte priame okolie vozidla a opatrne cúvajte.
Ak chcete zaparkovať na strane vodiča, zapnite smerové svetlo pre túto stranu.
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazuje oblasť s vyhľadávanou medzerou na
zaparkovanie na strane vodiča.
V prípade, že sa nedá zaparkovať jediným parkovacím manévrom, parkovanie pokračuje ďalšími krokmi.
› Ak na displeji bliká šípky smerom dopredu » Obr. 139 - , potom zaraďte 1. rýchlostný stupeň, resp. voliacu páku prestavte do polohy D.
150
Jazda

› Vyčkajte, kým sa volant automaticky nenatočí do potrebnej pozície a opatrne sa
Vyparkovanie z medzery na zaparkovanie paralelnej ku
vozovke
pohnite dopredu.
› Ak na displeji bliká šípka dozadu » Obr. 139 - , opäť zaraďte spätný chod, resp.
prestavte voliacu páku do polohy R.
› Vyčkajte, kým sa volant automaticky nenatočí do potrebnej pozície a opatrne

Tieto kroky sa môžu opakovať niekoľkokrát po sebe.
Vyparkovanie
› Raz stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 138 na strane 150.
› Stlačte páčku smerových svetiel pre stranu vozovky, na ktorú sa má vyjsť z medzery na zaparkovanie.
› Zaraďte spätný chod, resp. voliacu páku zatlačte do polohy R.
› Hneď ako sa na displeji prístrojového panelu zobrazí nasledujúci text:  Zásah
řízení aktivní (Aktívny zásah riadenia). Sledujte okolí! (Zásah riadenia aktívny.
Sledujte okolie!), pustite volant, systém preberie ovládanie volantu.
› Sledujte priame okolie vozidla a opatrne cúvajte.
› Sledujte pokyny systému zobrazované na displeji prístrojového panelu.
cúvajte.
Hneď ako sa parkovanie ukončí, zaznie akustický signál a na displeji prístrojového
panelu sa zobrazí nasledujúce hlásenie.
 Zásah volantu ukončen (Zásah volantu ukončený). Převezměte řízení! (Prevezmite riadenie!)
Opis obrázka
A
B
C
D
Medzera na zaparkovanie rozpoznaná s pokynom na ďalšiu jazdu dopredu.
Medzera na zaparkovanie rozpoznaná s pokynom na zaradenie spätného
rýchlostného stupňa.
Pokyn na zaradenie rýchlostného stupňa dopredu.
Pokyn na zaradenie spätného rýchlostného stupňa.
Keď sa proces vyparkovania ukončí, zaznie akustický signál a na displeji prístrojového panelu sa zobrazí nasledujúce hlásenie.
 Zásah volantu ukončen (Zásah volantu ukončený). Převezměte řízení! (Prevezmite riadenie!)
Automatické zrušenie
Systém zruší parkovanie, ak sa vyskytne jeden z nasledujúcich prípadov:
› Opakované prekročenie rýchlosti 7 km/h počas parkovania.
› Prekročenie časového limitu 6 minút na zaparkovanie.
› Stlačenie tlačidla systému.
› Systém ASR vypnutý.
› Zásah vodiča do automatického procesu riadenia (pridržanie volantu).
› Vyradenie spätného rýchlostného stupňa pri cúvaní do medzery na zaparkovanie, resp. prestavenia voliacej páky z polohy R.
› Prestavenie voliacej páky do polohy P.
› Výskyt poruchy systému (systém nie je dočasne k dispozícii).
› Automatické pribrzdenie na zníženie škody.
Ak sa vyskytne jeden z hore uvedených prípadov, potom sa zobrazí nasledujúce
upozorňujúce hlásenie. » Strana 152.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 149.
Automatické zrušenie
Systém zruší proces vyparkovania, ak sa vyskytne jeden z nasledujúcich prípadov.
› Prekročenie rýchlosti 7 km/h počas procesu vyparkovania.
› Stlačenie tlačidla systému.
› Systém ASR vypnutý.
› Zásah vodiča do automatického procesu riadenia (pridržanie volantu).
› Výskyt poruchy systému (systém nie je dočasne k dispozícii).
› Automatické pribrzdenie na zníženie škody.
Ak sa vyskytne jeden z hore uvedených prípadov, potom sa zobrazí nasledujúce
upozorňujúce hlásenie. » Strana 152.


Automatická podpora brzdenia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 149.
Systém podporuje vodiča pomocou automatickej podpory brzdenia. Automatická
podpora brzdenia nenahrádza zodpovednosť vodiča za ovládanie plynu, brzdy a

spojky.
Asistenčné systémy
151
Automatické pribrzdenie na zabránenie prerušeniam v dôsledku prekročenia
rýchlosti
Na zabránenie prekročeniu rýchlosti 7 km/h a tým zrušeniu procesu parkovania je
možné realizovať automatickú podporu brzdenia. Proces parkovania môže pokračovať po automatickom pribrzdení.

Automatické pribrzdenie sa realizuje iba jeden krát počas jedného procesu parkovania.
Parkovací manéver bol ukončený, pretože bol počas parkovacieho manévru deaktivovaný systém ASR.
Automatické pribrzdenie na zníženie škody
Ak systém na základe rýchlosti jazdy a odstupu od prekážky rozpozná hroziacu
kolíziu, realizuje sa automatická podpora brzdenia.

Parkovací manéver nie je možné vykonať, pretože je deaktivovaný systém ASR.
Aktivujte systém ASR.




Hlásenia a upozornenia sa zobrazujú na displeji prístrojového panelu.
 Park Assist: Rychlost příliš vysoká. (Rýchlosť príliš vysoká.)
Rýchlosť znížte pod 40 km/h (pozdĺžne parkovanie), resp. 20 km/h (priečne parkovanie). Toto hlásenie sa zobrazuje iba pri rýchlostiach do cca 50 km/h. Pri prekročení rýchlosti 50 km/h sa systém musí opätovne aktivovať tlačidlom so symbolom
.

Rychlost příliš vysoká. (Rýchlosť príliš vysoká.) Převezměte řízení! (Prevezmite riadenie!)
Parkovací manéver bol ukončený z dôvodu prekročenia rýchlosti. Zaparkujte rýchlosťou max. 7 km/h.

Zásah řidiče: (Zásah vodiča:) Převezměte řízení! (Prevezmite riadenie!)
Parkovací manéver je ukončený zásahom vodiča.
152
Jazda
Časový limit překročen (Časový limit prekročený). Převezměte řízení! (Prevezmite riadenie!)
Park Assist nyní nedostupný. (Park Assist momentálne nedostupný.)
Systém nie je možné aktivovať, pretože sa na vozidle vyskytla porucha. Požiadajte
o pomoc odborný servis.
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 149.
pokyny
Príves: Park Assist ukončen (Park Assist ukončený).
Parkovací manéver bol ukončený z dôvodu prekročenia časového limitu 6 minút.
POZOR
Upozorňujúce hlásenia
ASR deaktiv. Převezměte řízení! (Prevezmite riadenie!)
Parkovací manéver nie je možné vykonať, pretože je pripojený príves.
Po tejto automatickej podpore brzdenia na zníženie škody sa ukončí funkcia systému.
Automatická podpora brzdenia pracuje iba ako súčasť asistenta, vodič musí
byť vždy pripravený, vozidlo zabrzdiť sám.
■ Automatická podpora brzdenia sa ukončí po cca 1,5 sekunde. Stlačte pedál
brzdy, aby sa vozidlo nemohlo uviesť samočinne do pohybu.
Park Assist ukončen (Park Assist ukončený). ASR deaktiv.


Park Assist ukončen (Park Assist ukončený). Systém nyní nedostupný (Systém je teraz nedostupný).
Zaparkovanie bolo ukončené z dôvodu poruchy na vozidle. Požiadajte o pomoc
odborný servis.

Chybný Park Assist. Do servisu!
Zaparkovanie nie je možné, pretože sa v systéme vyskytla porucha. Požiadajte
o pomoc odborný servis.

Park Assist ukončen (Park Assist ukončený). Převezměte řízení! (Prevezmite riadenie!)
Prevezmite riadenie. Parkovanie ukončené bez využitia systému.

Zásah ASR. Převezměte řízení! (Prevezmite riadenie!)
Priebeh parkovania je ukončený zásahom systému ASR.

PARK ASSIST Zapnite smerové svetlá a zaraďte spiatočku.
Predpoklady pre vyparkovanie pomocou systému sú splnené. Zapnite smerové
svetlá a zaraďte spiatočku.

Převezměte řízení a pokračujte v jízdě. (Prevezmite riadenie a pokračujte v

jazde.)
Vyparkovanie z medzery na zaparkovanie paralelnej k vozovke je ukončené. Prevezmite riadenie.
DÔLEŽITÉ
Vyparkovanie pomocou systému nie je možné. Medzera na parkovanie je príliš
malá.
Park Assist: Zásah bŕzd. Rychlost příliš vysoká. (Rýchlosť príliš vysoká.)

Rýchlosť bola pri parkovaní príliš vysoká a realizovala sa automatická podpora
brzdenia.

Tempomat

Pri jazde v strmom klesaní nedokáže tempomat udržať konštantnú rýchlosť.
Rýchlosť sa zvyšuje pôsobením vlastnej hmotnosti vozidla. V takýchto prípadoch
sa musí zaradiť nižší prevodový stupeň alebo sa vozidlo musí spomaliť nožnou
brzdou.
■ Tempomat sa nedá zapnúť, ak je zaradený prvý rýchlostný stupeň alebo spätný
chod (u vozidiel s mechanickou prevodovkou).
■ Tempomat sa nedá zapnúť, keď sa voliaca páka nachádza v polohe P, N alebo R
(vozidlách s automatickou prevodovkou).
■ Tempomat sa môže automaticky vypnúť pri zásahu niektorých asistenčných systémov podporujúcich brzdenie (napr. ESC), pri prekročení maximálne povolených
otáčok a pod.
■
Automatické vyparkovanie nie je možné. Mezera př. malá (Medzera pr. malá).

Aktivácia/deaktivácia
Úvod k téme
Obr. 140
Ovládacia páčka: preklápacie tlačidlo a spínač tempomatu
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Aktivácia/deaktivácia
Uloženie a podržanie rýchlosti
Zmena uloženej rýchlosti
Dočasné vypnutie

153
154
154
154
Tempomat (zariadenie na udržiavanie rýchlosti - GRA) udržiava nastavenú konštantnú rýchlosť vyššiu ako 25 km/h, nie je pritom potrebné mať zošliapnutý plynový pedál.
Zvolená rýchlosť sa udržiava za predpokladu, že to výkon motora či jeho brzdný
účinok umožní.
Pri zapnutom tempomate svieti na prístrojovom paneli kontrolné svetlo .
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov sa tempomat nesmie používať v hustej premávke a pri zlom stave vozovky (napr. poľadovica, klzká vozovka, štrk) - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Zaznamenaná rýchlosť sa smie obnoviť iba vtedy, keď nie je pre aktuálnu dopravnú situáciu príliš vysoká.
■ Aby ste zabránili neželanému zapnutiu tempomatu, deaktivujte ho vždy po
použití.
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 153.
pokyny
Aktivácia
› Spínač A » Obr. 140 prestavte do polohy ON.
Deaktivácia
› Spínač
A » Obr. 140 prestavte do polohy OFF.

Asistenčné systémy
153
Dočasné vypnutie
Uloženie a podržanie rýchlosti


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 153.
› Aktivujte tempomat » Strana 153.
› Jazdite požadovanou rýchlosťou.
› Preklápacie tlačidlo B zatlačte do polohy SET » Obr. 140 na strane 153.
Po uvoľnení tlačidla B z polohy SET sa práve zaznamenaná rýchlosť udržiava
konštantne bez ovládania plynového pedála.
Tempomat sa dočasne vypne tým, že spínač A » Obr. 140 na strane 153 zatlačíte
do odpruženej polohy CANCEL, resp. stlačíte brzdový alebo spojkový pedál.
Zaznamenaná rýchlosť zostáva zachovaná v pamäti.

Zaznamenanú rýchlosť znovu obnovíte po uvoľnení brzdového pedála zatlačením
preklápacieho tlačidla B do polohy RES.
Zmena uloženej rýchlosti


Zvýšenie rýchlosti pomocou tlačidla B
› Preklápacie tlačidlo B zatlačte do polohy RES » Obr. 140 na strane 153.
Vypnutie/naštartovanie motora
Podmienky funkcie systému
Manuálna aktivácia/deaktivácia systému
Upozorňujúce hlásenia
Zníženie rýchlosti pomocou preklápacieho tlačidla B
Zaznamenanú rýchlosť môžete stlačením preklápacieho tlačidla B do polohy SET
» Obr. 140 na strane 153 znížiť.
155
155
156
156
Systém ŠTART-STOP vám pomáha šetriť palivo, ako aj znižovať škodlivé emisie a
emisie CO2.
Funkcia sa aktivuje automaticky pri každom zapnutí zapaľovania.
Kým sa drží tlačidlo stlačené v polohe SET, plynulo sa znižuje rýchlosť. Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti uvoľnite tlačidlo. Tým sa aktuálna rýchlosť zaznamená
do pamäte.
V režime Štart-Stop sa motor pri zastavení vozidla automaticky vypne, napr. pri
zastavení na svetelnej križovatke. V prípade potreby sa motor opäť naštartuje automaticky.
Keď tlačidlo uvoľníte pri rýchlosti nižšej ako 25 km/h, rýchlosť sa nezaznamená a
pamäť sa vymaže. Rýchlosť sa musí po zvýšení nad 25 km/h opäť zaznamenať zatlačením preklápacieho tlačidla B do polohy SET.
Systém môže pracovať iba vtedy, keď sú splnené nasledujúce základné podmienky.
Zvýšenie rýchlosti pomocou plynového pedála





› Zošliapnite pedál plynu.
Po uvoľnení pedálu plynu sa rýchlosť zníži na predtým zaznamenanú hodnotu.
Jazda
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Keď sa drží tlačidlo stlačené v polohe RES, plynulo sa zvyšuje rýchlosť. Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti uvoľnite tlačidlo. Tým sa aktuálna rýchlosť zaznamená
do pamäte.
154

ŠTART-STOP
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 153.
Zníženie rýchlosti pomocou pedála brzdy
Rýchlosť je možné znížiť aj zošliapnutím pedálu brzdy, tým sa zariadenie dočasne
vypne » Strana 154.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 153.

Dvere vodiča sú zatvorené.
Vodič má zapnutý bezpečnostný pás.
Veko motorového priestoru je zatvorené.
Rýchlosť vozidla bola po poslednom zastavení vyššia ako 4 km/h.
Nie je pripojený príves.

POZOR
■
■
Pri vypnutom motore nepracuje posilňovač bŕzd ani servoriadenie.
Vozidlo nikdy nenechajte v pohybe s vypnutým motorom.
DÔLEŽITÉ
Pred prejazdmi vodou vždy deaktivujte systém ŠTART-STOP » Strana 143.
Upozornenie
Ak sa počas prevádzky Stop pri vozidlách s mechanickou prevodovkou, resp. s
automatickou prevodovkou (voliaca páka v polohe P) na viac ako 30 sekúnd odopne pás vodiča alebo sa otvoria dvere vodiča, motor sa musí naštartovať manuálne
» Strana 129.
■ Po manuálnom naštartovaní motora vozidla s mechanickou prevodovkou je
možné realizovať automatické vypnutie motora až potom, čo sa prešiel minimálny
úsek potrebný pre prevádzku ŠTART-STOP.
■ Ak sa pri vozidlách s automatickou prevodovkou zvolí po spätnom rýchlostnom
stupni poloha voliacej páky D, S alebo N, musí vozidlo pre opätovné automatické
vypnutie motora najskôr dosiahnuť rýchlosť vyššiu ako 10 km/h.
■ Zmeny vonkajšej teploty sa môžu na vnútornej teplote akumulátora vozidla prejaviť aj s odstupom niekoľkých hodín. Ak vozidlo napríklad dlho stojí vonku pri teplotách pod bodom mrazu alebo je vystavené priamemu slnečnému žiareniu, môže trvať až niekoľko hodín, kým vnútorná teplota akumulátora vozidla dosiahne
hodnoty vhodné na bezchybnú prevádzku systému ŠTART-STOP .
■ Ak klimatizácia Climatronic beží v automatickom režime, motor sa za určitých

okolností možno nevypne automaticky.
■
Vypnutie/naštartovanie motora

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 154.
Vozidlá s mechanickou prevodovkou
› Zastavte vozidlo (príp. zatiahnite ručnú brzdu).
› Rýchlostnú páku prestavte do neutrálnej polohy.
› Uvoľnite spojkový pedál.
Realizuje sa automatické vypnutie motora (fáza STOP). Na displeji prístrojového
panelu sa objaví kontrolný symbol .
› Zošliapnite spojkový pedál.
Realizuje sa automatické opätovné naštartovanie (fáza ŠTART). Kontrolný symbol
 zhasne.
Vozidlá s automatickou prevodovkou
› Zastavte vozidlo a pedál brzdy podržte zošliapnutý.
Realizuje sa automatické vypnutie motora. Na displeji prístrojového panelu sa objaví kontrolný symbol .
› Uvoľnite pedál brzdy.
Realizuje sa automatické opätovné naštartovanie. Kontrolný symbol  zhasne.
Ďalšie informácie k automatickej prevodovke
Vypnutie motora sa realizuje v polohách voliacej páky P, D, S, N ako aj v režime
Tiptronic.
V polohe voliacej páky P zostane motor aj po uvoľnení brzdového pedála vypnutý.
Motor opätovne naštartujete tým, že stlačíte pedál brzdy alebo zvolíte iný jazdný
stupeň a uvoľníte pedál brzdy.
Ak sa počas fázy STOP zvolí poloha voliacej páky R, opäť sa naštartuje motor.
Ak sa vozidlo pohybuje s nízkou rýchlosťou (napr. v zápche alebo pri odbočovaní) a
po ľahkom stlačení pedála brzdy zostane stáť, potom sa nerealizuje automatické
vypnutie motora. Intenzívnejším stlačením pedála brzdy sa realizuje automatické

vypnutie motora.
Podmienky funkcie systému

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 154.
pokyny
Systém ŠTART-STOP je veľmi zložitý. Niektoré z procesov sa ťažko kontrolujú bez
zodpovedajúcej servisnej techniky.
Nerealizuje sa vypnutie motora
Systém kontroluje pred každou fázou STOP, či boli splnené určité podmienky. Vypnutie motora sa nerealizuje napr. v nasledujúcich situáciách.
› Motor ešte nedosiahol minimálnu potrebnú prevádzkovú teplotu systému
ŠTART-STOP.
› Požadovaná teplota nastavená na klimatizácii sa vo vozidle ešte nedosiahla.
› Vonkajšia teplota je veľmi nízka/vysoká.
Asistenčné systémy
155

› Intenzívne odmrazovanie predného skla (Climatronic), resp. odmrazovanie/ve-

tranie predného skla s nastavenou maximálnou teplotou vzduchu (manuálna
klimatizácia) je zapnuté.
› Pomoc pri parkovaní, resp. parkovací asistent je zapnutý.
› Stav nabitia akumulátora vozidla je príliš nízky.
› Stojace vozidlo sa nachádza vo veľkom stúpaní alebo v prudkom klesaní.
› Voľnobežné otáčky motora sú veľmi vysoké.
› Príliš veľký uhol riadenia (posúvanie).
› Bola zvolená poloha voliacej páky R (napr. pri parkovaní).
Aktivácia/deaktivácia
› Stlačte tlačidlo so symbolom  » Obr. 141.
Pri vypnutom režime Štart-Stop svieti kontrolné svetlo v tlačidle.
Upozornenie
Ak sa systém počas fázy STOP deaktivuje, realizuje sa automatické naštartovanie.
Na displeji prístrojového panelu sa objaví kontrolný symbol .
Realizuje sa automatické opätovné naštartovanie
Počas fázy STOP naskočí motor bez aktívneho zásahu vodiča napr. v nasledujúcich situáciách.

veľký.
Obr. 141
Tlačidlo systému ŠTART-STOP
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 154.
Hlásenia a upozornenia sa zobrazujú na displeji prístrojového panelu.
 Nastartujte ručně motor! (Motor naštartujte manuálne!)
 STARTUJTE MANUÁLNĚ (NAŠTARTUJTE MANUÁLNE)
› Intenzívne odmrazovanie predného skla (Climatronic), resp. odmrazovanie/ve-
Manuálna aktivácia/deaktivácia systému

Upozorňujúce hlásenia
› Vozidlo sa posúva, napr. na svahu.
› Rozdiel medzi teplotou nastavenou na klimatizácii a vnútornou teplotou je príliš
tranie predného skla s nastavenou maximálnou teplotou vzduchu (manuálna
klimatizácia) je zapnuté.
› Pedál brzdy bol stlačený viac krát (tlak v brzdovom systéme je nízky).
› Stav nabitia akumulátora vozidla je príliš nízky.
› Spotreba prúdu je príliš vysoká.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 154.
Upozornenie pre vodiča sa zobrazí, ak nie sú počas fázy STOP splnené podmienky
pre automatické naštartovanie. Motor sa musí naštartovať manuálne » Strana 131.



Chyba: Štart-Stop
ZAVADA START-STOP (PORUCHA ŠTART-STOP)
V systéme ŠTART-STOP sa vyskytla chyba. Požiadajte o pomoc odborný servis.

Rozpoznávanie únavy (odporúčanie prestávky)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Spôsob funkcie
Upozorňujúce hlásenia
156
Jazda
157
157 
Aktivácia/deaktivácia
Systém je možné zapnúť/vypnúť cez informačný displej v bode ponuky Asistenti
(Asist. systémy) » Strana 25.
POZOR
Za spôsobilosť k jazde je vždy zodpovedný vodič. Nikdy nešoférujte, ak cítite
únavu.
■ Systém pravdepodobne nedokáže rozpoznať všetky prípady, pri ktorých je
potrebná prestávka.
■ Počas dlhých jázd je preto potrebné vykonávať pravidelné, dostatočne dlhé
prestávky.
■ Pri takzvanom mikrospánku sa nerealizuje systémové varovanie.
■
Upozorňujúce hlásenia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 156.
Na displeji prístrojového panelu sa na niekoľko sekúnd objaví symbol  a nasledujúce hlásenie.
 Zjištěna únava (Zistená únava). Přestávku prosím (Prestávku prosím).
Upozornenie
V niektorých jazdných situáciách môže systém nesprávne vyhodnotiť spôsob
jazdy a tým vydať nesprávne odporúčanie prestávky (napr. pri športovej jazde, za
nevýhodných poveternostných podmienok alebo pri zlom stave vozovky).
■ Rozpoznávanie únavy je určené predovšetkým pre diaľnice.
■
Zaznie aj akustická signalizácia.


Spôsob funkcie


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 156.
Rozpoznávanie únavy odporúča vodičovi vykonanie prestávky v jazde na základe
údajov o chovaní sa vozidla pri jazde. Systém odporúča prestávku pri rýchlostiach
65 - 200 km/h.
Po zapnutí zapaľovania systém po dobu 15 minút vyhodnocuje chovanie sa vozidla
pri jazde. Toto základné vyhodnotenie sa neustále porovnáva s aktuálnym chovaním sa vozidla pri jazde.
Ak systém rozpozná odchýlky od normálneho chovania v dôsledku možnej únavy
vodiča, odporučí prestávku v jazde.
Systém vymaže uložené základné vyhodnotenie, ak sú splnené nasledujúce
podmienky.
› Vozidlo sa zastaví a vypne zapaľovanie.
› Vozidlo sa zastaví, odopne sa bezpečnostný pás a otvoria sa dvere vodiča.
› Zastavenie trvá dlhšie ako 15 minút.
Ak sa nesplní žiadna z týchto podmienok alebo sa nezmení spôsob jazdy, potom
systém po 15 minútach ešte raz odporučí prestávku v jazde.
Asistenčné systémy
157
Opis
Jazda s prívesom
Ťažné zariadenie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Opis
Nastavenie pohotovostnej polohy
Montáž ramena s guľou
Kontrola riadneho upevnenia
Odobratie ramena s guľou
Prevádzka a údržba
158
159
159
160
160
161
Ak je vaše vozidlo už z výroby vybavené ťažným zariadením alebo ťažným zariadením zo sortimentu originálneho príslušenstva ŠKODA, toto spĺňa všetky technické
a národné zákonné požiadavky pre prevádzku s prívesom.
Na elektrické prepojenie s prívesom je vaše vozidlo vybavené 13-pólovou zásuvkou. Ak má ťahaný príves 7-pólový konektor, je možné použiť príslušný adaptér
zo sortimentu originálneho príslušenstva ŠKODA.
Maximálne zaťaženie ťažného vozidla prívesom je 80 kg.
POZOR
Pred každou jazdou s nasadeným ramenom s guľou prekontrolujte jeho
správne nasadenie a upevnenie v šachte pre uchytenie.
■ Ak nie je rameno s guľou nasadené a upevnené v šachte pre uchytenie
správne, nesmie sa používať.
■ Ak je ťažné zariadenie poškodené alebo neúplné, nesmie sa používať.
■ Na ťažnom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny ani úpravy.
■ Rameno s guľou nikdy neuvoľňujte pri pripojenom prívese.
■
Obr. 142 Držiak ťažného zariadenia / rameno s guľou

Rameno s guľou je odnímateľné a nachádza sa spolu v priehlbine pre rezervné koleso alebo v priestore pre rezervné koleso v batožinovom priestore » Strana 218,
Náradie vozidla.
Opis obrázka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DÔLEŽITÉ
S ramenom s guľou zaobchádzajte opatrne, aby ste zabránili poškodeniam laku na

nárazníku.
158
Jazda
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 158.
13-pólová zásuvka
Poistné oko
Šachta pre upevnenie
Snímateľný kryt
Ochranná čiapočka
Rameno s guľou
Ovládacia páka
Uzáver zámku
Vypínací čap
Kľúč
Blokovacie guľky
Upozornenie
Pri strate kľúča vyhľadajte odborný servis.

Nastavenie pohotovostnej polohy
Montáž ramena s guľou
Obr. 143 Nastavenie pohotovostnej polohy / pohotovostná poloha
Obr. 144 Nasadenie ramena s guľou / zamknutie zámku a nasadenie uzáveru zámku

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 158.

Pred montážou ramena s guľou vždy nastavte pohotovostnú polohu.
› Kľúč 1 otočte tak, aby bolo viditeľné jeho červené označenie » Obr. 143.
› Rameno s guľou uchopte pod ochranným uzáverom 2 .
› Vypínací čap 3 zatlačte až na doraz v smere šípky a súčasne zatlačte páku
› Uzáver 4 » Obr. 142 na strane 158 potiahnite nadol.
› Rameno s guľou prestavte do pohotovostnej polohy » Strana 159.
› Rameno s guľou uchopte zdola » Obr. 144 a nasaďte do šachty tak, aby ste po-
4 v
čuli, ako sa zaistí »
smere šípky až na doraz nadol.
.
Páka 1 sa samočinne otočí nahor a vypínací čap 2 sa vysunie von (je viditeľná
jeho červená i zelená časť) » .
Páka ostane zaistená v tejto polohe.
DÔLEŽITÉ
Kľúč nie je možné v pohotovostnej polohe vytiahnuť ani otočiť do inej polohy.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 158.
pokyny

Ak sa páka 1 samočinne neotočí alebo sa nevysunie vypínací čap 2 , musí sa rameno s guľou vytiahnuť zo šachty pre uchytenie až na doraz nadol a následne sa
musia očistiť klinové plochy ramena s guľou, ako aj šachta pre uchytenie.
› Zámok ovládacej páky zamknite otočením kľúča
3 o 180° doprava (je viditeľné
jeho zelené označenie) a kľúč vytiahnite v smere šípky.
› Uzáver 4 nasuňte na zámok v smere šípky » .
› Rameno s guľou prekontrolujte na správne upevnenie » Strana 160.
POZOR
Pri upevňovaní ramena s guľou musíte mať ruky mimo oblasti otáčania páky
- hrozí nebezpečenstvo poranenia prstov!
■ Nikdy sa nepokúšajte potiahnuť ovládaciu páku nasilu nahor, aby ste otočili
kľúčom. Rameno s guľou by sa neupevnilo správne!
■
Jazda s prívesom
159

DÔLEŽITÉ
Odobratie ramena s guľou
Po vytiahnutí kľúča vždy nasuňte uzáver na zámok ovládacej páky - hrozí nebezpečenstvo znečistenia zámku.
■ Šachtu pre uchytenie ťažného zariadenia udržiavajte neustále čistú. Znečistenie
znemožňuje bezpečné upevnenie ramena s guľou!
■ Pri odobratom ramene s guľou vždy nasaďte snímateľný kryt na šachtu pre
upevnenie.
■

Kontrola riadneho upevnenia
Obr. 145
Riadne upevnenie ramena s guľou
Obr. 146 Odomknutie ovládacej páky ramena s guľou / uvoľnenie ramena s
guľou

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 158.
pokyny
› Uzáver 1 » Obr. 146 stiahnite zo zámku ramena s guľou v smere šípky.
› Zámok ovládacej páky odomknite otočením kľúča 2 o 180° doľava tak, aby bolo
viditeľné jeho červené označenie.

› Rameno s guľou chyťte zdola.
› Vypínací čap 3 zatlačte až na doraz v smere šípky a súčasne zatlačte páku
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 158.
V tejto polohe je rameno s guľou uvoľnené a klesne voľne dole do ruky. Ak by rameno nekleslo po uvoľnení voľne do ruky, potom naň zatlačte druhou rukou zhora.
Pred každým použitím ramena s guľou je potrebné prekontrolovať jeho riadne
upevnenie.
Prekontrolujte nasledujúce body.





Rameno s guľou sa súčasne zaistí v pohotovostnej polohe a je tak pripravené na
opätovné nasadenie do šachty pre uchytenie » .
Páka 1 sa nachádza úplne hore » Obr. 145.
Vypínací čap 2 úplne vyčnieva (je viditeľná jeho červená ako aj zelená časť).
Kľúčik je vytiahnutý.
Uzáver 3 je nasadený na zámku ovládacej páky.
Rameno s guľou sa neuvoľnilo po silnom „zatrasení“ zo šachty.
› Snímateľný krycí uzáver
160
Jazda
4 » Obr. 142 na strane 158 nasuňte na šachtu.
POZOR
Rameno s guľou nikdy nenechávajte voľne ležať v batožinovom priestore. Pri
náhlych brzdných manévroch by rameno mohlo spôsobiť poškodenie batožinového priestoru a ohroziť bezpečnosť cestujúcich vo vozidle!
POZOR
Ťažné zariadenie sa smie použiť iba vtedy, keď je rameno s guľou riadne zablokované!
4 v
smere šípky až na doraz nadol.


DÔLEŽITÉ
Príves
Ak sa páka pevne drží a nezatlačí sa až na doraz nadol, presunie sa po odobratí
ramena s guľou opäť hore a nezaistí sa v pohotovostnej polohe. Rameno s guľou
sa potom pred nasledujúcou montážou musí prestaviť do tejto polohy.
■ Rameno s guľou uschovajte v pohotovostnej polohe s nastrčeným kľúčom v boxe, pritom ho odložte stranou s nasunutým kľúčom nahor - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia kľúča!
■ Pri manipulácii s ovládacou pákou na ňu nevyvíjajte príliš veľkú silu (napr. na ňu
nestúpajte)!
■

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
161
162
163
163
Naloženie prívesu
Jazda s prívesom
Stabilizácia súpravy
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
Upozornenie
Pred odstránením ramena s guľou odporúčame nasadiť ochrannú čiapočku na
guľu ťažného ramena.
■ Pred uschovaním v boxe zbavte rameno s tyčou nečistôt pomocou náradia vozidla.
Úvod k téme
POZOR
■
S prívesom jazdite vždy mimoriadne opatrne.


Naloženie prívesu
Prevádzka a údržba


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 158.
pokyny
Súprava by mala byť vyvážená. K tomu je potrebné maximálne využiť povolené zaťaženie ťažného vozidla prívesom. Príliš nízke zaťaženie ťažného vozidla prívesom
ovplyvňuje správanie sa počas jazdy.
Šachtu pre uchytenie uzatvorte pomocou uzáveru, aby dnu nemohla vnikať nečistota.
Rozloženie nákladu
Náklad rozložte v prívese tak, aby sa ťažké predmety nachádzali podľa možností
v blízkosti nápravy. Predmety zaistite proti zošmyknutiu.
Vždy pred pripojením prívesu prekontrolujte rameno s guľou a v prípade potreby
ho ošetrite pomocou vhodného maziva.
Pri uschovaní ramena s guľou použite ochrannú čiapočku, aby sa batožinový
priestor chránil pred nečistotou.
Pri prázdnom vozidle a naloženom prívese je rozloženie hmotnosti veľmi nepriaznivé. Ak napriek tomu musíte ísť s takouto jazdnou súpravou, jazdite veľmi pomaly.
V prípade znečistenia očistite plochy šachty pre uchytenie a ošetrite ich vhodným
konzervačným prostriedkom.
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách vozidla upravte na „plné zaťaženie“ » Strana 211,
Životnosť pneumatík.
DÔLEŽITÉ
Na hornú časť šachty pre uchytenie naneste mazivo. Dbajte na to, aby sa tuk neodstránil.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 161.

Zaťaženie prívesu
Povolené zaťaženie prívesu sa nesmie v žiadnom prípade prekročiť » Strana 242,
Technické údaje.
Uvedené zaťaženia prívesu platia iba pre výšky do 1 000 m nad morom.
Jazda s prívesom

161
So vzrastajúcou nadmorskou výškou klesá výkon motora a tým sa znižuje aj stúpavosť. Preto sa musí pre každých ďalších 1 000 m nadmorskej výšky znížiť maximálne povolená hmotnosť vozidla s prívesom vždy o 10 %.
Pri zavesovaní do poistného oka musí odtrhové lanko vo všetkých polohách prívesu voči vozidlu (ostré zákruty, cúvanie a pod.) previsať.
Vonkajšie zrkadlá
Keď o premávke za prívesom nemáte dostatočný prehľad so sériovo dodanými
vonkajšími zrkadlami, musíte si nechať namontovať prídavné spätné zrkadlá. Je
potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
Hmotnosť vozidla s prívesom sa skladá zo skutočných hmotností naloženého ťažného vozidla a naloženého prívesu.
Údaj o zaťažení prívesu a zaťažení ťažného vozidla prívesom uvedený na typovom
štítku ťažného zariadenia je iba skúšobnou hodnotou zariadenia. Hodnoty vzťahujúce sa na vozidlo sú uvedené v dokladoch od vozidla.
Svetlomety
Predná časť vozidla sa môže pri pripojenom prívese nadvihnúť a svetlo môže oslňovať ostatných účastníkov premávky.
POZOR
Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie nápravy a zaťaženie ťažného
vozidla prívesom ani maximálne povolenú celkovú hmotnosť vozidla alebo
hmotnosť súpravy vozidla a prívesu - hrozí nebezpečenstvo nehôd a ťažkých
poranení!
■ Šmýkajúci sa náklad môže výrazným spôsobom ovplyvniť stabilitu a bezpečnosť jazdy - hrozí nebezpečenstvo nehôd a ťažkých poranení!
Nastavenie svetlometov upravte pomocou otočného regulátora nastavenia sklonu svetlometov » Strana 48, Obrysové a stretávacie svetlá.
■
Rýchlosť jazdy
Z bezpečnostných dôvodov nejazdite s prívesom rýchlejšie ako 80 km/h.

Hneď, ako je cítiť aj najmenší výkyvný pohyb prívesu, je potrebné znížiť rýchlosť.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte jazdnú súpravu „vyrovnať“ ďalším zrýchlením.
Brzdenie
Brzdite včas! Príves s nájazdovou brzdou pribrzdite najskôr ľahko, potom brzdite
plynulo. Tým sa pri brzdení vylúčia nárazy spôsobené blokujúcimi sa kolesami prívesu.
Jazda s prívesom
Obr. 147
Sklopenie 13-pólovej zásuvky
Pred klesaním je potrebné včas zaradiť nižší rýchlostný stupeň, aby sa motor použil dodatočne ako brzda.
Prehriatie motora
Ak sa ručička ukazovateľa teploty chladiacej kvapaliny vychýli viac doprava, príp.
do červeného poľa stupnice, okamžite znížte rýchlosť.
Keď sa rozsvieti kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli, zastavte a vypnite
motor. Vyčkajte niekoľko minút a prekontrolujte výšku hladiny chladiacej kvapaliny » Strana 204, Kontrola výšky hladiny.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 161.
› Pred spojením s prívesom uchopte 13-pólovú zásuvku v oblasti
A » Obr. 147 a
sklopte ju v smere šípky.
› Pred pripojením prívesu vyberte ochranný uzáver
5 » Obr. 142 na strane 158
smerom nahor.
Poistné oko
Poistné oko B » Obr. 147 slúži na zavesenie odtrhového lanka prívesu.
162
Jazda
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 15,  Teplota/výška hladiny
chladiacej kvapaliny.
Teplota chladiacej kvapaliny sa môže znížiť zapnutím kúrenia.


POZOR
Poistné oko nikdy nepoužívajte na odťahovanie!
Rýchlosť jazdy prispôsobte stavu vozovky a dopravnej situácii.
Neodborne alebo nesprávne pripojené elektrické vedenia môžu príves vystaviť elektrickému prúdu a viesť k funkčným poruchám elektroniky vozidla a k
nehodám, ako aj k ťažkým poraneniam.
■ Práce na elektrickom systéme smú vykonávať iba odborné servisy.
■ Elektrický systém prívesu nikdy priamo nespájajte s elektrickými prípojkami
zadných svetiel ani s inými zdrojmi elektrického prúdu.
■
■
■


POZOR
Zvýšená bezpečnosť, akú poskytuje stabilizácia súpravy, vás nesmie zvádzať
k tomu, aby ste riskovali.
DÔLEŽITÉ
Upozornenie
Po pripojení prívesu a zapojení zásuvky je potrebné prekontrolovať funkčnosť
zadných svetiel prívesu.
■ Ak sa vyskytla chyba v osvetlení prívesu, prekontrolujte poistky v poistkovej
skrinke v prístrojovej doske » Strana 234.
■ Kontaktom odtrhového lana s poistným okom môže dôjsť k mechanickému opotrebovaniu ochranného povrchu oka. Toto opotrebovanie nepredstavuje obmedzenie funkčnosti poistného oka, ani chybu a je vylúčené zo záruky.
■ Pri častých jazdách s prívesom nechajte vozidlo skontrolovať aj v čase medzi
servisnými intervalmi.
■ Ručná brzda ťažného vozidla musí byť pri pripojovaní a odpojovaní prívesu zatiahnutá.
Stabilizácia súpravy nemusí vždy správne rozpoznať všetky jazdné situácie.
Ľahké, kývavé pohyby prívesu nemusí vo všetkých prípadoch stabilizácia súpravy zaznamenať a príslušne ich stabilizovať.
■ Ak systém vykonáva realizáciu, uberte plyn.
■ Vyhýbajte sa prudkým a náhlym jazdným a brzdným manévrom.
■
■
■
Stabilizácia súpravy

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 161.
Stabilizácia súpravy je rozšírením kontroly stabilizácie a pomáha spolu s podporou
protiriadenia redukovať „rozhúpanie“ prívesu.
Po zapnutí zapaľovania svieti kontrolné svetlo ESC  v prístrojovom paneli približne o 2 sekundy dlhšie ako kontrolné svetlo ABS.
Podmienky funkcie stabilizácie súpravy.


Ťažné zariadenie bolo expedované už z výroby alebo bolo získané z ponuky
originálneho príslušenstva ŠKODA.
Systém ESC je aktívny. (Kontrolné svetlo  resp.  na prístrojovom paneli nesvieti ).
Príves je elektricky spojený prostredníctvom zásuvky prívesu s ťažným vozidlom.
Rýchlosť je vyššia ako približne 60 km/h.
Príves má pevné oje.
Upozornenie
Stabilizácia súpravy funguje nielen pre brzdené, ale aj pre nebrzdené prívesy.

Varovné zariadenie proti odcudzeniu


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 161.
Pri uzamknutom vozidle sa alarm iniciuje pri prerušení elektrického spojenia s prívesom.
Varovné zariadenie proti odcudzeniu vždy deaktivujte skôr, ako pripojíte alebo
odpojíte príves » Strana 34.
Podmienky pre napojenie prívesu do varovného zariadenia proti odcudzeniu.




Vozidlo je zo závodu vybavené varovným zariadením proti odcudzeniu a ťažným zariadením.
Príves je elektricky spojený prostredníctvom zásuvky prívesu s ťažným vozidlom.
Elektrický systém vozidla a prívesu je funkčný.
Vozidlo je uzamknuté kľúčom od vozidla a je aktívne varovné zariadenie proti

odcudzeniu.
Jazda s prívesom
163
Upozornenie
Prívesy so zadnými svetlami LED nie je možné z technických dôvodov začleniť do
varovného zariadenia proti odcudzeniu vozidla.
164
Jazda

› Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách.
› Predný airbag vodiča a spolujazdca.
› Kolenný airbag vodiča.
› Predné bočné airbagy.
› Zadné bočné airbagy.
› Hlavové airbagy.
› Kotviace body pre detskú sedačku so systémom ISOFIX.
› Kotviace body pre detskú sedačku so systémom TOP TETHER.
› Výškovo nastaviteľné hlavové opierky.
› Nastaviteľný stĺpik riadenia.
Bezpečnosť
Pasívna bezpečnosť
Všeobecné pokyny

Úvod k téme
Uvedené časti bezpečnostného vybavenia pracujú súbežne, aby v prípade nehody
čo najlepšie ochránili vás a vašich spolucestujúcich.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Bezpečnostná výbava
Pred každou jazdou
Čo ovplyvňuje bezpečnosť jazdy?
Bezpečnostné vybavenie vám ani vašim spolucestujúcim nepomôže, ak nesedíte
v správnej polohe alebo ak toto vybavenie zle nastavíte alebo ho nepoužívate.
165
165
166
Pri nesprávne zapnutom bezpečnostnom páse môže pri nehode dôjsť ku poraneniam v dôsledku aktivovaných airbagov.
V tejto časti návodu nájdete dôležité informácie, tipy a upozornenia na tému pasívnej bezpečnosti, ktoré sa týkajú vášho vozidla.
Pred každou jazdou
Zhrnuli sme tu všetko, čo treba vedieť napríklad o bezpečnostných pásoch, airbagu, detskej sedačke a bezpečnej preprave detí.

POZOR
Táto kapitola obsahuje dôležité informácie pre vodiča aj jeho spolucestujúcich o tom, ako zaobchádzať s vozidlom.
■ Ďalšie dôležité informácie, ktoré sa týkajú vašej bezpečnosti a bezpečnosti
vašich spolucestujúcich, nájdete aj v ďalších kapitolách tohto návodu na obsluhu.
■ Kompletná palubná literatúra by mala byť stále vo vozidle. To platí najmä pre
prípad, ak vozidlo požičiavate alebo predávate.
■
Bezpečnostná výbava

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 165.
Nasledujúci výpočet zahŕňa iba časť bezpečnostnej výbavy vášho vozidla.
› Trojbodové bezpečnostné pásy pre všetky sedadlá.
› Obmedzovače sily pásov na predných a zadných krajných sedadlách.
› Predpínače pásov na predných a zadných krajných sedadlách.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 165.
Pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich rešpektujte pred každou
jazdou tieto pokyny.
› Zabezpečte, aby bezchybne fungovali svetlomety a smerové svetlá.
› Prekontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
› Zabezpečte, aby všetky okná poskytovali dobrý výhľad smerom von.
› Dobre upevnite vezené kusy batožiny » Strana 81, Batožinový priestor.
› Zabezpečte, že sa do oblasti pedálov nemohli dostať žiadne predmety.
› Spätné zrkadlá, predné sedadlo a hlavovú opierku nastavte podľa svojej telesnej
výšky.
› Upozornite spolucestujúcich, aby si hlavové opierky nastavili podľa svojej telesnej výšky.
› Deti zaistite vo vhodnej detskej sedačke so správne zapnutými bezpečnostnými
pásmi » Strana 180, Bezpečná preprava detí.
› Zaujmite správnu polohu na sedenie » Strana 166, Správna poloha sedadiel.
Vašich spolucestujúcich upozornite na to, aby urobili to isté.
› Správne si zapnite bezpečnostný pás. Upozornite aj spolucestujúcich, aby sa

tiež riadne pripútali » Strana 169.
Pasívna bezpečnosť
165
POZOR (Pokračovanie)
Čo ovplyvňuje bezpečnosť jazdy?

Ak spolucestujúci na zadných sedadlách nesedia vzpriamene, zvyšuje sa riziko zranenia spôsobené nesprávnym vedením bezpečnostných pásov.
■ Počas jazdy nesmú byť operadlá sklopené príliš dozadu, lebo sa tým obmedzuje účinnosť bezpečnostných pásov a systému airbagov - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 165.
Ako vodič nesiete zodpovednosť za seba aj za svojich spolucestujúcich. Ak je
ohrozená vaša bezpečnosť, ohrozujete nielen seba, ale aj ostatných účastníkov
cestnej premávky.
POZOR
Preto je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
› Nenechávajte odvádzať svoju pozornosť od diania v doprave, napr. spolucestujúcimi alebo telefonickými hovormi.
holom alebo drogami.
› Dodržiavajte predpisy cestnej premávky a povolenú rýchlosť jazdy.
› Rýchlosť jazdy prispôsobte stavu vozovky, dopravnej situácii a poveternostným
podmienkam.
› Pri dlhých cestách robte pravidelné prestávky - minimálne každé dve hodiny.

Správna poloha sedadiel

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Správna poloha sedadla vodiča
Správna poloha sedadla spolujazdca
Správna poloha sedadiel spolucestujúcich na zadných sedadlách
Príklady nesprávnej polohy sedadiel
167
167
167
167
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre správnu polohu sedadiel.
■ Predné sedadlá a všetky hlavové opierky sa musia vždy nastaviť podľa telesnej výšky a bezpečnostné pásy musia byť vždy správne zapnuté, aby poskytli
maximálnu ochranu cestujúcim vo vozidle.
■ Cestujúci, ktorí nesedia správne, sa v prípade aktivácie airbagu vystavujú pri
zasiahnutí životu nebezpečným zraneniam.
166
Bezpečnosť
Ako vodič dodržiavajte nasledujúce upozornenia.
Pred začatím jazdy zaujmite správnu polohu sedenia a počas jazdy polohu
nemeňte. Poučte aj spolucestujúcich, aby sa správne posadili a polohu nemenili počas jazdy.
■ Dodržte vzdialenosť od volantu minimálne 25 cm a vzdialenosť nôh od prístrojovej dosky v oblasti kolenného airbagu minimálne 10 cm. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú
funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas jazdy držte volant pevne obidvomi rukami po stranách za vonkajší
okraj v polohe 9 hodín a 3 hodiny. Volant nikdy nedržte v polohe 12 hodín ani
iným spôsobom (napr. uprostred alebo za vnútorný okraj). V takom prípade by
ste si pri aktivácii airbagu mohli spôsobiť ťažké poranenia ramien, rúk a hlavy.
■ Postarajte sa o to, aby sa v priestore pre nohy nenachádzali žiadne predmety, pretože pri náhlej zmene jazdy alebo brzdení sa tieto predmety môžu dostať do priestoru mechanizmu pedálov. Potom by ste neboli schopní zošliapnuť spojku, brzdiť ani pridať plyn.
■
› Nikdy nešoférujte, ak je obmedzená vaša schopnosť riadenia, napr. liekmi, alko-
POZOR
Ako spolujazdec dodržiavajte nasledujúce upozornenia.
■ Dodržte vzdialenosť od prístrojovej dosky minimálne 25 cm. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú
funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas jazdy majte nohy vždy v priestore, ktorý je určený pre nohy - nikdy ich
nedávajte na prístrojovú dosku, do okien alebo na sedadlá. V prípade brzdenia
alebo nehody by ste sa tak vystavovali zvýšenému nebezpečenstvu poranenia. Pri aktivácii airbagu si nesprávnou polohou sedenia môžete spôsobiť smrteľné zranenia!

Správna poloha sedadla spolujazdca
Správna poloha sedadla vodiča

Pre bezpečnosť spolujazdca a pre zníženie rizika poranenia v prípade nehody odporúčame toto nastavenie.
› Sedadlo spolujazdca nastavte čo najviac dozadu. Spolujazdec musí dodržiavať
odstup od prístrojovej dosky minimálne 25 cm, aby mu airbag v prípade aktivácie
poskytol maximálnu možnú ochranu.
› Hlavovú opierku nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej
priamke s hornou časťou vašej hlavy C » Obr. 148 na strane 167.
› Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 169.
Obr. 148 Správna poloha sedenia vodiča / správne nastavenie hlavovej
opierky

Vo výnimočných prípadoch je možné airbag spolujazdca vypnúť » Strana 178, Vypnutie airbagov.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 166.
pokyny
Manuálne nastavenie sedadla spolujazdca » Strana 65.
Elektrické nastavenie sedadla spolujazdca » Strana 65.
Pre vašu bezpečnosť a pre zníženie rizika poranenia v prípade nehody odporúčame toto nastavenie.
› Volant nastavte tak, aby bola vzdialenosť medzi volantom a hrudníkom minimálne 25 cm A » Obr. 148 a vzdialenosť nôh od prístrojovej dosky v oblasti kolenného airbagu bola minimálne 10 cm B .
› Sedadlo vodiča by malo byť nastavené v pozdĺžnom smere tak, aby vodič mohol
mierne pokrčenými nohami zošliapnuť pedále na doraz.
› Sklon operadla nastavte tak, aby ste mohli mierne pokrčenými rukami dosiahnuť
na najvyšší bod volantu.
› Hlavovú opierku nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej
priamke s hornou časťou vašej hlavy C .
› Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 169.

Správna poloha sedadiel spolucestujúcich na zadných
sedadlách

Manuálne nastavenie sedadla vodiča » Strana 65.
Elektrické nastavenie sedadla vodiča » Strana 65.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 166.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 166.
pokyny
Aby sa znížilo riziko zranenia v prípade náhleho brzdenia alebo nehody, musia cestujúci na zadných sedadlách rešpektovať nasledujúce pokyny.
› Hlavovú opierku nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej
priamke s hornou časťou hlavy C » Obr. 148 na strane 167.
› Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 169.
› Ak vo vozidle prevážate deti, používajte vhodný zádržný systém » Strana 180,
Bezpečná preprava detí.

Príklady nesprávnej polohy sedadiel

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 166.
Maximálne možný ochranný účinok bezpečnostných pásov je možné dosiahnuť
iba so správne zapnutými bezpečnostnými pásmi.
Pasívna bezpečnosť
167

Nesprávna poloha sedenia výrazne znižuje ochrannú funkciu bezpečnostných pásov a zvyšuje riziko zranenia spôsobené nesprávnym vedením pásov.
Ako vodič zodpovedáte za seba, za spolucestujúcich a najmä za prepravované deti. Nikdy nedovoľte, aby niektorý cestujúci za jazdy sedel nesprávne.
Nasledovný výpočet obsahuje upozornenia, ktorých nedodržanie môže viesť ku
ťažkých poraneniam alebo ku smrti. Tento výpočet nie je úplný, chceme vás však
na túto tému aspoň upozorniť.
Počas jazdy je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
› Nestojte.
› Nestojte na sedadlách.
› Nekľačte na sedadlách.
› Operadlo nenakláňajte príliš dozadu.
› Nenakláňajte sa k prístrojovej doske.
› Neležte na zadných sedadlách.
› Neseďte iba na prednej časti sedadla.
› Neseďte naklonený do strany.
› Nevykláňajte sa z okna.
› Nohy nevystrkujte z okna.
› Nohy nevykladajte na prístrojovú dosku.
› Nohy neklaďte na sedadlo.
› Nikoho neprepravujte v priestore pre nohy.
› Nejazdite bez zapnutých bezpečnostných pásov.
› Nezdržiavajte sa v batožinovom priestore.
168
Bezpečnosť

POZOR
Bezpečnostné pásy
Bezpečnostný pás si zapnite pred každou jazdou, aj v mestskej premávke!
To platí aj pre spolujazdcov na zadných sedadlách - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Aj tehotné ženy musia mať bezpečnostný pás stále zapnutý. Iba týmto spôsobom je zaručená najlepšia ochrana pre ešte nenarodené dieťa » Strana 171,
Zapnutie a odopnutie bezpečnostných pásov.
■ Maximálne možný ochranný účinok bezpečnostných pásov sa dosahuje iba
pri správnom nastavení sedadiel » Strana 166, Správna poloha sedadiel.
■ Operadlá predných sedadiel sa nesmú sklápať príliš dozadu, inak môžu bezpečnostné pásy stratiť svoj ochranný účinok.
■
Použitie bezpečnostných pásov

Úvod k téme
Obr. 149
Pripútaný vodič
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre správny priebeh pásov.
Dbajte na správne vedenie bezpečnostných pásov. Chybne vedené bezpečnostné pásy môžu aj pri ľahkých nehodách spôsobiť zranenie.
■ Výšku bezpečnostného pásu nastavte tak, aby ramenná časť pásu prechádzala približne stredom ramena - v žiadnom prípade nie cez krk.
■ Príliš voľne vedený bezpečnostný pás môže spôsobiť zranenie, lebo telo sa
pri nehode pohybuje na základe pohybovej energie ďalej dopredu a až potom
je náhle zachytené.
■ Bezpečnostný pás nesmie byť vedený cez pevné alebo ľahko rozbitné predmety (ako sú napr. okuliare, zväzok kľúčov atď.). Tieto predmety môžu spôsobiť poranenia.
■
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Fyzikálny princíp čelného nárazu
Zapnutie a odopnutie bezpečnostných pásov
Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách
170
171
171
Správne zapnuté bezpečnostné pásy poskytujú pri nehode dobrú ochranu. Zabraňujú riziku poranenia a zvyšujú šancu na prežitie pri ťažkej nehode.
Správne zapnuté bezpečnostné pásy udržiavajú cestujúcich na sedadlách v správnej polohe » Obr. 149.
Bezpečnostné pásy v značnej miere redukujú pohybovú energiu. Okrem toho obmedzujú nekontrolované pohyby, ktoré môžu spôsobiť ťažké úrazy.
Cestujúci so správne zapnutými bezpečnostnými pásmi potom vo veľkej miere
profitujú zo skutočnosti, že pohybová energia je maximálne možnou mierou zachytená bezpečnostnými pásmi.
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre zaobchádzanie s bezpečnostnými pásmi.
■ Bezpečnostný pás nesmie byť zaseknutý alebo prekrútený a nesmie sa odierať o ostré hrany.
■ Dávajte pozor na to, aby sa bezpečnostný pás neprivrel pri zatváraní dverí.
Takisto aj konštrukcia prednej časti vozidla a ostatných prvkov systému pasívnej
bezpečnosti, ako napr. systém airbagov, zaručujú maximálne možné pohltenie pohybovej energie pri náraze. Vznikajúca energia sa tým minimalizuje a riziko poranenia sa znižuje.
Pri preprave detí musíte rešpektovať osobitné bezpečnostné hľadiská » Strana 180.
Bezpečnostné pásy
169

POZOR
Fyzikálny princíp čelného nárazu
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre správne použitie bezpečnostných pásov.
■ Bezpečnostným pásom sa nesmú nikdy pripútať dve osoby (ani deti), bezpečnostný pás sa nesmie zapínať ani cez dieťa prepravujúce sa na lone cestujúceho.
■ Bezpečnostný pás môže byť zapnutý iba do toho zámku pásu, ktorý patrí
k príslušnému sedadlu. Nesprávne zapnutie pásov znižuje jeho ochranné
vlastnosti a zvyšuje sa riziko poranenia.
■ Zavádzací otvor pre západku zámku pásu nesmie byť upchatý, lebo by sa potom jazýček bezpečnostného pásu nemusel zaistiť.
■ Mnohé vrstvy oblečenia a voľné oblečenie (napr. kabát cez sako) negatívne
ovplyvňujú bezpečné sedenie a funkciu bezpečnostných pásov.
■ Je zakázané používať svorky alebo iné predmety na nastavenie bezpečnostných pásov (napr. na skrátenie bezpečnostných pásov pri menších osobách).
■ Bezpečnostné pásy na zadných sedadlách môžu spoľahlivo plniť svoju funkciu iba vtedy, keď je operadlo zadných sedadiel správne zaistené » Strana 70.
Obr. 150 Nepripútaný vodič / nepripútaný spolujazdec na zadnom sedadle

Len čo sa dá vozidlo do pohybu, vozidlo aj osoby sediace vo vnútri získavajú určitú
pohybovú, tzv. kinetickú energiu.
POZOR
Veľkosť kinetickej energie v rozhodujúcej miere závisí od rýchlosti a od celkovej
hmotnosti vozidla vrátane cestujúcich. So stúpajúcou rýchlosťou a zväčšujúcou sa
hmotnosťou musí byť v prípade nehody pohltenej viac energie.
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa údržby bezpečnostných pásov.
■ Bezpečnostné pásy sa musia udržiavať v čistote. Znečistenie pásov môže
ovplyvniť činnosť navíjacej automatiky » Strana 192.
■ Bezpečnostné pásy nesmiete demontovať ani inak upravovať. Nepokúšajte
sa pásy opravovať svojpomocne.
■ Pravidelne kontrolujte stav bezpečnostných pásov. Ak zistíte poškodenia
bezpečnostných pásov, spojenia bezpečnostného pásu, automatického navíjača alebo zámku, nechajte príslušný bezpečnostný pás vymeniť v odbornom
servise.
■ Poškodené bezpečnostné pásy alebo pásy, ktoré boli zaťažené pri dopravnej
nehode a tým aj natiahnuté, sa musia vymeniť v odbornom servise za nové.
Okrem toho treba prekontrolovať ukotvenia bezpečnostných pásov.
Rýchlosť vozidla hrá najdôležitejšiu úlohu. Ak sa napríklad rýchlosť z 25 km/h
zdvojnásobí na 50 km/h, kinetická energia sa tým zoštvornásobí.
Názor, že pri ľahkom náraze sa dá telo zaprieť rukami, je mylný. Už pri nízkych
rýchlostiach nárazu pôsobia na telo sily, ktoré sa nedajú takto prekonať.
Pri rýchlosti iba asi 30 - 50 km/h budú pri náraze na telo pôsobiť sily, ktoré môžu
prekročiť hmotnosť jednej tony (1 000 kg).
Napríklad hmotnosť osoby 80 kg „stúpne“ pri rýchlosti 50 km/h na 4,8 tony
(4800 kg).
Pri čelnom náraze sú nepripútaní cestujúci vrhnutí nekontrolovane dopredu a narážajú na vnútorné časti vozidla, ako napr. na volant, prístrojovú dosku alebo čelné sklo » Obr. 150 - . Za určitých okolností môžete dokonca vyletieť z vozidla, čo
môže mať za následok dokonca život ohrozujúce alebo aj smrteľné poranenia.
Upozornenie
Pri používaní bezpečnostných pásov je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 169.

Je dôležité, aby sa pripútali aj cestujúci na zadných sedadlách, pretože by sa mohli
pri nehode nekontrolovane pohybovať vozidlom.
Nepripútaný spolucestujúci na zadnom sedadle teda neohrozuje iba seba, ale aj
osoby na predných sedadlách » Obr. 150 - .
170
Bezpečnosť

Zapnutie a odopnutie bezpečnostných pásov
Ramenný pás nikdy nesmie viesť cez krk, ale približne stredom ramena, a musí dobre priliehať k hornej časti tela. Panvový pás musí viesť pred panvou, nie cez brucho, a musí vždy pevne priliehať k telu » Obr. 152 - .
Aj tehotné ženy musia mať bezpečnostný pás stále zapnutý. Iba týmto spôsobom
je zaručená najlepšia ochrana pre ešte nenarodené dieťa.
Tehotnej žene musí panvový pás priliehať čo možno najnižšie k panve, aby pás
nevyvíjal tlak na spodnú časť brucha » Obr. 152 - .
Odopnutie pásu
Bezpečnostný pás si zapínajte iba pri stojacom vozidle.
› Stlačte červené tlačidlo v zámku pásu » Obr. 151 - , kým jazýček nevyskočí.
› Pás veďte rukou späť, aby sa mohol ľahšie navinúť a aby sa nepretočil bezpečObr. 151 Zapnutie / odopnutie bezpečnostného pásu
nostný pás.
DÔLEŽITÉ
Pri odkladaní bezpečnostného pásu je potrebné dbať na to, aby jazýček zámku
nepoškodil obloženie dverí ani iné časti vnútorného priestoru.

Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách
Obr. 153
Predné sedadlo: nastavenie výšky pásov
Obr. 152 Priebeh ramenného a panvového pásu / priebeh bezpečnostného
pásu u tehotnej ženy

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 169.
Zapnutie pásu
› Skôr, ako si zapnete bezpečnostný pás, nastavte predné sedadlo a hlavovú
opierku do správnej polohy » Strana 166.
› Pomaly pretiahnite pás držaný za jazýček cez hrudník a panvu.
› Jazýček pásu zasuňte do zámku na príslušnom sedadle, kým sa počuteľne nezaistí » Obr. 151 - .
› Preskúšajte ťahom za pás, či jazýček bezpečne zapadol do zámku.
Plastový doraz na páse zaisťuje pohotovostnú polohu jazýčka pásu pre pripútanie.
Pre čo najväčšiu ochrannú funkciu pásov má veľký význam ich správne zapnutie.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 169.
Výškovým nastavením pásu je možné vedenie predných bezpečnostných pásov
v oblasti ramena prispôsobiť telesným rozmerom.
› Stlačte tlačidlo s vodidlom pásu a posuňte ho požadovaným smerom nahor alebo nadol » Obr. 153.
› Po nastavení skontrolujte krátkym trhnutím za pás, či je vodidlo pásu bezpečne
zaistené.

Bezpečnostné pásy
171
POZOR
Navíjacie automatiky pásov a napínače pásov

Akékoľvek práce na systéme predpínačov pásov, ako aj demontáž a montáž
systémových častí počas iných opravárenských prác, môžu vykonávať iba odborné servisy.
■ Ochranná funkcia systému vystačí iba na jednu nehodu. Ak boli predpínače
aktivované, musí sa vymeniť celý systém vrátane pásov.
■
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Navíjacie automatiky pásov
Predpínače pásov
172
172 
Navíjacie automatiky pásov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 172.
Každý bezpečnostný pás je vybavený navíjacou automatikou.
Pri pomalom ťahaní za bezpečnostný pás je zaručená plná voľnosť pohybu pásu.
Pri trhavom ťahu za bezpečnostný pás sa tento blokuje navíjacou automatikou.
Bezpečnostné pásy sa zablokujú aj pri prudkom brzdení, pri zrýchlení, pri jazde zo
svahu a v zákrutách.
POZOR
Ak sa bezpečnostný pás pri trhavom ťahu nezablokuje, okamžite ho nechajte
skontrolovať v odbornom servise.
Predpínače pásov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 172.
Predpínače pásov na navíjačoch predných trojbodových pásov zvyšujú bezpečnosť
pripútaného vodiča a spolujazdca.
Ak nastane čelný náraz určitej intenzity, automaticky sa napnú trojbodové pásy.
Predpínače pásov sa môžu aktivovať aj pri nezapnutých bezpečnostných pásoch.
Pri čelnom, resp. bočnom náraze určitej intenzity sa automaticky napne zapnutý
trojbodový bezpečnostný pás na strane nárazu.
Pri ľahkom čelnom, bočnom a zadnom náraze, prevrátení či nehode, pri ktorej
spredu nepôsobia príliš veľké sily, k aktivácii predpínačov nedôjde.
172
Bezpečnosť
Upozornenie
Pri aktivácii predpínačov sa uvoľňuje dym. Toto však nie je príznakom požiaru vo
vozidle.
■ Pri likvidácii vozidla alebo časti systému predpínačov pásu je dôležité, aby sa rešpektovali národné zákonné nariadenia. Servisní partneri ŠKODA tieto predpisy
poznajú a poskytnú vám podrobnejšie informácie.
■


Opis systému
Systém airbagov

Opis systému airbagov

Funkčný stav systému airbagov signalizuje kontrolné svetlo na prístrojovom paneli » Strana 19.
Úvod k téme
Pri aktivácii airbagov sa tieto naplnia plynom a rozpínajú sa.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Opis systému
Aktivácia airbagu
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 173.
Počas nafukovania airbagu sa uvoľňuje šedobiely alebo červený neškodný plyn. To
je úplne bežné a nie je to prejavom požiaru vo vozidle.
173
173
Systém airbagov pozostáva (podľa výbavy vozidla) z nasledujúcich modulov.
› Elektronická riadiaca jednotka.
› Predný airbag vodiča a spolujazdca » Strana 174.
› Kolenný airbag vodiča » Strana 175.
› Bočné airbagy » Strana 176.
› Hlavové airbagy » Strana 177.
› Kontrolné svetlo systému airbagov na prístrojovom paneli » Strana 19.
› Kľúčový prepínač pre predný airbag spolujazdca » Strana 178.
› Kontrolné svetlo vypnutia/zapnutia predného airbagu spolujazdca na strednom
POZOR
Maximálny ochranný účinok airbagu sa dosahuje iba v súčinnosti so zapnutým bezpečnostným pásom.
■ Airbag nie je náhradou bezpečnostného pásu, je však neoddeliteľnou súčasťou celkovej koncepcie pasívnej bezpečnosti vozidla.
■ Aby boli cestujúci pri aktivácii systému chránení s maximálnou účinnosťou,
musia byť predné sedadlá správne nastavené podľa veľkosti postavy » Strana 166, Správna poloha sedadiel.
■ Keď počas jazdy nepoužijete bezpečnostné pásy, nakláňate sa príliš dopredu
alebo keď sedíte v inej nesprávnej polohe, vystavujete sa v prípade nehody
zvýšenému riziku poranenia.
■
paneli prístrojovej dosky » Strana 178.
Upozornenie
Systém airbagov nevyžaduje počas celej svojej životnosti žiadnu údržbu.
Pri predaji vozidla odovzdajte kupujúcemu kompletný návod na obsluhu. Pamätajte na to, že k tomu patria aj podklady k prípadne vypnutému airbagu spolujazdca!
■ Pri likvidácii vozidla alebo častí systému airbagov sa musia rešpektovať národné
zákonné ustanovenia.
■
■
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre zaobchádzanie so systémom
airbagov.
■ V prípade poruchy nechajte systém airbagov okamžite skontrolovať v odbornom servise. Inak hrozí, že sa systém airbag pri nehode neaktivuje.
■ Na častiach systému airbagov sa nesmú vykonávať žiadne úpravy.
■ Všetky práce na systéme airbagov, ako aj montáž a demontáž častí systému
v dôsledku iných opravných prác (napr. demontáž volantu), sa musia vykonávať iba v odborných servisoch.
■ Nikdy nevykonávajte zmeny na prednom nárazníku alebo na karosérii.
■ Zakazuje sa manipulovať s jednotlivými časťami systému airbagov, pretože
by mohlo dôjsť k aktivácii airbagov.
■ Ochranná funkcia systému airbagov stačí iba na jednu nehodu. Po aktivácii
airbagu sa musí systém airbagov vymeniť.

Aktivácia airbagu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 173.
Airbag sa nafúkne počas zlomku sekundy a s vysokou rýchlosťou, aby mohol pri
nehode poskytnúť dodatočnú ochranu.

Systém airbagov je funkčný iba pri zapnutom zapaľovaní.
V mimoriadnych prípadoch nehôd môže zareagovať viacero airbagov súčasne.
Systém airbagov

173
Pri ľahkých čelných a bočných kolíziách, pri zadných nárazoch, pri preklopení alebo prevrátení vozidla sa systém airbagov neaktivuje.
Čelné airbagy
Podmienky aktivácie
Podmienky aktivácie systému airbagov nie je možné všeobecne určiť. Dôležitú
úlohu tu zohrávajú napríklad faktory, ako napríklad povaha predmetu, do ktorého
vozidlo naráža (tvrdý/ mäkký), uhol nárazu, rýchlosť vozidla atď.
Pre aktiváciu systému airbagov je za každej situácie rozhodujúci vznikajúci priebeh spomalenia. Riadiaca jednotka analyzuje povahu kolízie a včas spustí príslušné zádržné systémy.
Ak namerané spomalenie pri náraze nedosiahne určené referenčné hodnoty, airbagy sa neaktivujú, aj keď v dôsledku nehody môže nastať veľmi rozsiahla deformácia vozidla.
Obr. 154 Airbag vodiča vo volante / airbag spolujazdca v prístrojovej doske
Pri prudkých čelných nárazoch sa realizuje aktivácia nasledujúcich airbagov.
› Predný airbag vodiča.
› Predný airbag spolujazdca.
› Kolenný airbag vodiča.
Pri prudkých bočných nárazoch sa realizuje aktivácia nasledujúcich airbagov.
› Bočný airbag vpredu na strane nehody.
› Bočný airbag vzadu na strane nehody.
› Hlavový airbag na strane nehody.
Pri nehode s aktiváciou airbagu:
› rozsvieti sa vnútorné osvetlenie (keď sú vnútorné svetlá nastavené na spínanie
dverovým kontaktom);
› zapnú sa varovné svetlá;
› odomknú sa všetky dvere;
› preruší sa dodávka paliva do motora.
Obr. 155 Bezpečná vzdialenosť od volantu / plynom plnené airbagy

Čelný airbag pre vodiča je umiestnený vo volante » Obr. 154 - .
Úvod k téme
Čelný airbag pre spolujazdca je umiestnený v prístrojovom paneli nad odkladacou
schránkou » Obr. 154 - .
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Čelné airbagy
Kolenný airbag
Bočné airbagy
Hlavové airbagy
174
Bezpečnosť
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 174.
Systém čelných airbagov poskytuje dodatočnú ochranu v oblasti hlavy a hrudníka
vodiča aj spolujazdca pri ťažkých čelných nárazoch.
Prehľad airbagov


174
175
176
177 
Pri aktivácii airbagov sa tieto rozpínajú pred vodičom a spolujazdcom » Obr. 155 . Pri ponorení do úplne nafúknutého airbagu sa tlmí pohyb vodiča a spolujazdca

smerom vpred, čím sa znižuje riziko poranenia hlavy a hornej časti tela.
POZOR
Kolenný airbag
Správna poloha sedadla
■ Pre vodiča a spolujazdca je dôležité udržiavať od volantu, resp. prístrojovej
dosky vzdialenosť minimálne 25 cm A » Obr. 155. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života! Okrem toho musia byť predné sedadlá
a opierky hlavy vždy v správnej polohe vzhľadom na telesnú výšku.
■ Pri aktivácii vyvíja airbag tak veľké sily, že v prípade nesprávneho sedenia
alebo nesprávnej polohy tela môže dôjsť k poraneniam.
■ Medzi osobami sediacimi vpredu a účinnou oblasťou airbagov nesmú byť
žiadne ďalšie osoby, zvieratá alebo predmety.
Obr. 156 Kolenný airbag vodiča pod stĺpikom riadenia
POZOR

Predný airbag a preprava detí
Deti nikdy neprevážajte na prednom sedadle nezabezpečené. Keď sa systém
airbagov pri nehode aktivuje, môžu sa vážne, až smrteľne zraniť!
■ Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag
spolujazdca » Strana 178, Vypnutie airbagov. Ak sa vypnutie nerealizuje, môže aktivácia čelného airbagu spolujazdca dieťaťu spôsobiť vážne až smrteľné
poranenia. Pri preprave dieťaťa na sedadle spolujazdca rešpektujte príslušné
národné zákonné nariadenia, ktoré sa týkajú používania detských sedačiek.
■
Kolenný airbag vodiča poskytuje dodatočnú ochranu dolných končatín vodiča.
Kolenný airbag vodiča A je umiestnený v spodnej časti prístrojovej dosky pod
stĺpikom riadenia » Obr. 156.
Kolenný airbag vodiča sa aktivuje pri ťažkých čelných nárazoch spolu s prednými
airbagmi.
Počas ponárania do úplne nafúknutého airbagu sa pohyb tela tlmí, čím sa znižuje
riziko poranenia dolných končatín vodiča.
POZOR
Všeobecne
Volant ani povrch modulu airbagu v prístrojovej doske na strane spolujazdca
sa nesmie polepiť, zakryť ani iným spôsobom upraviť. Tieto diely sa smú čistiť
iba suchou utierkou alebo utierkou navlhčenou vodou. Na kryty modulov airbagov alebo do ich bezprostrednej blízkosti sa nesmú montovať žiadne diely,
napr. držiaky na nápoje, na telefón a pod.
■ Na plochu modulu airbagu spolujazdca v prístrojovej doske nikdy neodkladajte žiadne predmety.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 174.
POZOR
■
■
Sedadlo vodiča nastavte v pozdĺžnom smere tak, aby bola vzdialenosť nôh
B od prístrojovej dosky v oblasti kolenného airbagu minimálne 10 cm

» Obr. 156. Ak by nebolo možné splniť túto podmienku z dôvodu telesnej výšky, potom je potrebné vyhľadať odborný servis.
■ Povrch modulu airbagu v spodnej časti prístrojovej dosky pod stĺpikom riadenia sa nesmie polepiť, zakryť ani inak upraviť. Tieto diely sa smú čistiť iba suchou utierkou alebo utierkou navlhčenou vodou. Na kryt modulu airbagu alebo
do jeho bezprostrednej blízkosti sa nesmú montovať žiadne diely.
■ Na kľúč zapaľovania neupevňujte objemné a ťažké prívesky (zväzky kľúčov
a pod.). Pri aktivácii kolenného airbagu sa môžu tieto predmety vymrštiť a spôsobiť poranenia.
Systém airbagov
175

POZOR (Pokračovanie)
Bočné airbagy
Medzi osobami a účinnou oblasťou airbagov nesmú byť žiadne ďalšie osoby,
zvieratá alebo predmety. Na dverách nesmie byť upevnené žiadne príslušenstvo, ako napr. držiaky na nápoje atď.
■ Ak deti počas jazdy nesedia v správnej polohe, sú v prípade nehody vystavené zvýšenému riziku poranenia. To môže mať za následok ťažké poranenia
» Strana 180, Detská sedačka.
■
POZOR
Obr. 157 Miesto montáže bočného airbagu v sedadle vodiča/plynom plnených bočných airbagov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 174.
Systém bočných airbagov poskytuje dodatočnú ochranu celej hornej časti tela
(hrudníka, brucha, panvy) cestujúcich pri silných bočných nárazoch.
Predné bočné airbagy sú uložené v čalúnení operadiel predných sedadiel
» Obr. 157 - .
Zadné bočné airbagy sú uložené medzi vstupným priestorom dverí a operadlom.
Pri aktivácii bočných airbagov » Obr. 157 -  sa na príslušnej strane automaticky
aktivuje aj hlavový airbag a predpínač bezpečnostného pásu.
Pri ponorení do plne nafúknutého airbagu sa pohyb tela tlmí, čím sa znižuje riziko
poranenia celej hornej časti tela (hrudníka, brucha, panvy) priľahlej k dverám.
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre správnu polohu sedadiel.
■ Vaša hlava sa nesmie nikdy nachádzať v oblasti uloženia bočného airbagu.
V opačnom prípade môže pri nehode dôjsť k ťažkému poraneniu. To platí predovšetkým pre deti, ktoré nie sú prepravované vo vhodných detských sedačkách » Strana 181, Bezpečnosť detí a bočný airbag.
176
Bezpečnosť
Riadiaca jednotka airbagov pracuje so snímačmi tlaku, ktoré sú umiestnené
v predných dverách. Na dverách ani na čalúnení dverí sa preto nesmú vykonávať žiadne úpravy (napr. dodatočná inštalácia reproduktorov). Poškodenia,
ktoré pri tom vzniknú, môžu negatívne ovplyvniť funkciu systému airbagov.
Všetky práce na predných dverách a na čalúnení predných dverí smú vykonávať iba odborné servisy. Preto je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
■ Nikdy nejazdite bez výplní namontovaných na dverách.
■ Nikdy nejazdite, keď boli z výplní dverí demontované akékoľvek diely, po ktorých vo výplniach zostali otvory, ktoré neboli riadne zaslepené.
■ Nikdy nejazdite, keď boli z dverí demontované reproduktory a otvory po nich
neboli riadne uzatvorené.
■ Po inštalácii prídavných reproduktorov alebo inej výbavy do výplní dverí treba vždy skontrolovať, či sú otvory riadne utesnené alebo vyplnené.
■ Práce nechajte vždy vykonávať u servisného partnera ŠKODA alebo v inom
kompetentnom odbornom servise.
POZOR
Na háčiky vo vozidle vešajte iba ľahké odevy. Do vreciek týchto odevov neukladajte žiadne ťažké a ostré predmety.
■ Na operadlá nesmiete pôsobiť väčšou silou, napr. silnými údermi, kopaním
nohami atď., lebo by sa mohol bočný airbag poškodiť. Potom by sa mohlo stať,
že sa bočný airbag pri nehode neaktivuje!
■ V žiadnom prípade nesmiete dať na sedadlo vodiča alebo spolujazdca
ochranné poťahy, ktoré ŠKODA výslovne neschválila. Pretože sa airbag rozpína
z operadla, bola by pri použití neschválených poťahov výrazne obmedzená

ochranná funkcia bočných airbagov.
■
POZOR
POZOR (Pokračovanie)
Poškodenia originálnych poťahov v oblasti modulu bočných airbagov nechajte okamžite opraviť v odbornom servise.
■ Moduly airbagov bočných sedadiel nesmú byť nikde poškodené, roztrhnuté
alebo poškriabané. Násilné otváranie je neprípustné.
■
Hlavové airbagy
Obr. 158 Miesto montáže hlavového airbagu / plynom plnený hlavový airbag

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 174.
Systém hlavových airbagov poskytuje dodatočnú ochranu v oblasti hlavy a hrudníka vodiča aj spolujazdca pri ťažkých čelných nárazoch.
Hlavové airbagy sú umiestnené nad dverami na obidvoch stranách vo vnútornom
priestore vozidla » Obr. 158 - .
V prípade bočného nárazu sa aktivuje hlavový airbag spoločne s príslušným bočným airbagom a predpínačom pásu na strane nárazu do vozidla.
Pri aktivácii prekryje airbag oblasť okien predných a zadných dverí a tiež oblasť
stĺpika dverí » Obr. 158 - .
Náraz hlavy na vnútorné časti vozidla alebo predmety mimo vozidla sa tlmí nafúknutým hlavovým airbagom. Zníženie zaťaženia a obmedzenie prudkých pohybov
hlavy okrem iného znižuje aj zaťaženie krku.
Všeobecne
V oblasti výstupu hlavových airbagov sa nesmú nachádzať žiadne predmety,
aby sa airbagy mohli voľne rozpínať.
■ Na háčiky vo vozidle vešajte iba ľahké odevy. Do vreciek týchto odevov neukladajte žiadne ťažké a ostré predmety. Okrem toho nepoužívajte na zavesenie odevov ramienka.
■ Montážou nevhodného príslušenstva do blízkosti hlavových airbagov sa môže pri ich aktivácii značne narušiť ich ochranná funkcia. Počas rozpínania hlavového airbagu sa môžu vymrštiť časti príslušenstva do vnútra vozidla a zraniť
cestujúcich » Strana 192.
■ Slnečné clony sa nesmú vyklopiť k bočným oknám v oblasti rozpínania hlavových airbagov, najmä keď sú na nich upevnené nejaké predmety, ako napr. guľôčkové pero. Počas aktivácie hlavových airbagov by sa mohli zraniť cestujúci.
■ Medzi sediacimi osobami a účinnou oblasťou hlavových airbagov sa nesmú
nachádzať žiadne ďalšie osoby (napr. deti) alebo zvieratá. Okrem toho by sa
osoby, ktoré sedia vo vnútri vozidla, nemali počas jazdy vykláňať z okien a vystrkovať von ruky.
■

POZOR
Riadiaca jednotka airbagov pracuje so snímačmi tlaku, ktoré sú umiestnené
v predných dverách. Na dverách ani na čalúnení dverí sa preto nesmú vykonávať žiadne úpravy (napr. dodatočná inštalácia reproduktorov). Poškodenia,
ktoré pri tom vzniknú, môžu negatívne ovplyvniť funkciu systému airbagov.
Všetky práce na predných dverách a na čalúnení predných dverí smú vykonávať iba odborné servisy. Preto je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
■ Nikdy nejazdite bez výplní namontovaných na dverách.
■ Nikdy nejazdite, keď boli z výplní dverí demontované akékoľvek diely, po ktorých vo výplniach zostali otvory, ktoré neboli riadne zaslepené.
■ Nikdy nejazdite, keď boli z dverí demontované reproduktory a otvory po nich
neboli riadne uzatvorené.
■ Po inštalácii prídavných reproduktorov alebo inej výbavy do výplní dverí treba vždy skontrolovať, či sú otvory riadne utesnené alebo vyplnené.
■ Práce nechajte vždy vykonávať u servisného partnera ŠKODA alebo v inom
kompetentnom odbornom servise.
Hlavový airbag poskytuje dodatočnú ochranu aj pri šikmých nárazoch prekrytím
predného stĺpika dverí.
Systém airbagov
177

Upozornenie
Vypnutie airbagov

Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o vypnutí airbagov.
U servisného partnera ŠKODA môžete získať informácie, či sa airbagy vo vašom
vozidle môžu alebo musia vypnúť.
■
Úvod k téme
■

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vypnutie airbagov
Vypnutie predného airbagu spolujazdca
178
178 
Vypnutie predného airbagu spolujazdca
Vypnutie airbagov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 178.
Vypnutie airbagov je určené napríklad pre nasledujúce prípady.
› Keď sa na mieste spolujazdca musí použiť detská sedačka, v ktorej sa dieťa pre-
pravuje chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách z dôvodu odlišných zákonných ustanovení aj v smere jazdy) » Strana 180, Bezpečná preprava detí.
› Keď napriek správnemu nastaveniu sedadla vodiča nie je možné dodržať minimálnu vzdialenosť 25 cm medzi stredom volantu a hrudníkom.
› Keď sú vo vozidle inštalované prídavné ovládacie prvky pre telesne postihnutého vodiča.
› Keď sú namontované iné sedadlá (napr. ortopedické sedadlá bez bočných airbagov).
Čelný airbag spolujazdca je možné vypnúť pomocou kľúčového prepínača » Strana 178, Vypnutie predného airbagu spolujazdca.
Odporúčame, aby ste si prípadné iné airbagy nechali vypnúť u servisného partnera
ŠKODA.
Kontrola systému airbagov
Funkčná pohotovosť systému airbagov sa kontroluje elektronicky, aj keď je niektorý z airbagov vypnutý.
Airbag vypnutý diagnostickým prístrojom
› Kontrolné svetlo  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania pribl. na 4 sekundy a ďalej bliká ešte pribl. 12 sekúnd.
Predný airbag spolujazdca vypnutý pomocou kľúčového prepínača v odkladacej
schránke
› Kontrolné svetlo  sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti pribl. na 4 sekundy.
› Kontrolné svetlo   3 » Obr. 159 na strane 178 sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania.
178
Bezpečnosť
Obr. 159 Kľúčový prepínač pre predný airbag spolujazdca / kontrolné svetlo
vypnutia/zapnutia predného airbagu spolujazdca

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 178.
Kľúčovým prepínačom sa vypne iba čelný airbag spolujazdca.
Vypnutie
› Vypnite zapaľovanie.
› Otvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Kľúčom otočte zárez prepínača airbagu do polohy 2 » Obr. 159 OFF.
› Zatvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Skontrolujte, či sa po zapnutí zapaľovania, svetelný indikátor  s nápisom 3
   svieti.
Zapnutie
› Vypnite zapaľovanie.
› Otvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Kľúčom otočte zárez prepínača airbagu do polohy 1 » Obr. 159 ON.
› Zatvorte odkladaciu schránku na strane spolujazdca.
› Skontrolujte, či po zapnutí zapaľovania nesvieti svetelný indikátor  s nápisom

3   .
POZOR
Vodič vozidla zodpovedá za to, či je airbag vypnutý alebo zapnutý.
Airbag vypínajte iba pri vypnutom zapaľovaní! Ak tento postup nedodržíte,
môžete spôsobiť poruchu systému vypínania airbagu.
■ Ak bliká kontrolné svetlo  , airbag spolujazdca sa pri nehode neaktivuje!
Systém airbagov nechajte ihneď skontrolovať v odbornom servise.
■
■

Systém airbagov
179
POZOR (Pokračovanie)
Bezpečná preprava detí
Detská sedačka

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca
Bezpečnosť detí a bočný airbag
Začlenenie detských sedačiek do skupín
Použitie detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou bezpečnostného
pásu
181
181
182
182
Deti, ktoré sedia na zadných sedadlách, sú vo väčšom bezpečí, ako keď sedia na
sedadle spolujazdca.
Na rozdiel od dospelých nie je štruktúra kostí a svalstva detí ešte vyvinutá. Deti sú
preto vystavené oveľa vyššiemu riziku poranenia.
Deti sa musia prepravovať v súlade s príslušnými zákonnými nariadeniami.
Je potrebné používať detské sedačky podľa normy ECE-R 44. Norma ECE-R znamená: Predpis Hospodárskej komisie pre Európu (Economic Commission for
Europe - Regulation).
Detské sedačky podľa normy ECE-R 44 sú označené neuvoľniteľnou kontrolnou
značkou: veľké E v kruhu, dole číslo skúšobného protokolu.
POZOR
Pri používaní bezpečnostných sedačiek je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
■ V žiadnom prípade nevozte deti - ani dojčatá! - na lone.
■ Nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru. Za určitých vonkajších klimatických podmienok môžu byť v zaparkovanom vozidle také teploty, ktoré ohrozujú život.
■ Dieťa musí byť po celú dobu jazdy vo vozidle zabezpečené! Inak by bolo dieťa v prípade nehody vrhnuté do priestoru vozidla a mohlo by životu nebezpečne zraniť seba alebo aj iných cestujúcich.
■
180
Bezpečnosť
Ak sa deti za jazdy predkláňajú alebo nesedia správne, vystavujú sa v prípade nehody zvýšenému riziku poranenia. To platí najmä pre deti, ktoré prepravujete na sedadle spolujazdca, ak sa pri nehode aktivuje systém airbagov, môžu sa tieto ťažko poraniť alebo usmrtiť!
■ Bezpodmienečne rešpektujte pokyny výrobcu sedačky na správne zapnutie
pásov. Chybne vedené bezpečnostné pásy môžu aj pri ľahkých nehodách spôsobiť zranenie.
■ Kontrolujte spôsob vedenia pásov vo vozidle. Dbajte predovšetkým na to,
aby pás nebol poškodený vedením cez ostré hrany.
■ Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag
spolujazdca. Ďalšie informácie » Strana 181, Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca.
■
DÔLEŽITÉ
Pred montážou detskej sedačky smerujúcej dopredu nastavte čo najvyššie príslušnú opierku hlavy.
Upozornenie
Odporúčame používať detské sedačky z originálneho príslušenstva ŠKODA. Tieto
detské sedačky boli vyvinuté a vyskúšané na použitie vo vozidlách ŠKODA. Vyhovujú norme ECE-R 44.

POZOR
Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca
Na sedadle, ktoré je chránené aktívnym airbagom umiestneným pred sedadlom,
nikdy nepoužívajte detský zádržný systém smerovaný dozadu. Dieťa by sa mohlo
ťažko poraniť alebo dokonca usmrtiť.
Obr. 160
Nálepka na B stĺpiku karosérie
na strane spolujazdca

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 180.
Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame montovať detské sedačky vždy na
zadných sedadlách.
Pri použití detskej sedačky, v ktorej sa dieťa prepravuje na sedadle spolujazdca,
treba dodržať nasledujúce upozornenia.
› Pri použití detskej sedačky, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy,
treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag spolujazdca » .
› Operadlo spolujazdca nastavte podľa možnosti zvislo tak, aby medzi sedadlom
spolujazdca a operadlom detskej sedačky existoval stabilný kontakt.
› Sedadlo spolujazdca presuňte podľa možnosti dozadu tak, aby neexistoval kontakt medzi sedadlom spolujazdca a za ním umiestnenou detskou sedačkou.
› U detských sedačiek skupiny 2, resp. 3 je potrebné dbať na to, aby sa vodidlo pásu umiestnené pri hlavovej opierke detskej sedačky nachádzal pred alebo v rovnakej výške s vodidlom pásu na B stĺpiku na strane spolujazdca.
› Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca nastavte podľa možnosti čo najvyššie.
› Bezpečnostný pás spolujazdca nastavte podľa možnosti čo najvyššie.
› Detskú sedačku umiestnite a upevnite na sedadle a dieťa usaďte a upevnite v
detskej sedačke podľa podmienok uvedených v návode na obsluhu od výrobcu
detskej sedačky.
Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag
spolujazdca » Strana 178, Vypnutie airbagov.
■ Pri zapnutom prednom airbagu spolujazdca nikdy nepoužívajte na sedadle
spolujazdca takú detskú sedačku, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom
ku smeru jazdy. Táto detská sedačka sa nachádza v oblasti rozvinutia čelného
airbagu spolujazdca. Airbag môže v tomto prípade dieťa ťažko alebo smrteľne
zraniť.
■ Na túto skutočnosť poukazuje takisto nálepka, ktorá sa nachádza na B stĺpiku karosérie na strane spolujazdca » Obr. 160. Nálepka je viditeľná po otvorení
dverí na strane spolujazdca. Pre niektoré krajiny je štítok umiestnený na slnečnej clone spolujazdca.
■ U detských sedačiek skupiny 2, resp. 3 je potrebné dbať na to, aby sa vodidlo
pásu umiestnené pri hlavovej opierke detskej sedačky nachádzal pred alebo v
rovnakej výške s vodidlom pásu na B stĺpiku na strane spolujazdca.
■ Hneď ako sa detská sedačka, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru
jazdy na sedadle spolujazdca nepoužíva, mal by sa opäť zapnúť airbag spolujazdca.
■

Bezpečnosť detí a bočný airbag
Obr. 161 Nesprávne zaistené dieťa s nesprávnou polohou sedenia - ohrozené bočným airbagom / správne zaistené dieťa v detskej sedačke

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 180.
Dieťa sa nesmie nachádzať v oblasti rozpínania bočného airbagu » Obr. 161 - .
Bezpečná preprava detí
181

Medzi dieťaťom a oblasťou rozpínania bočného airbagu musí byť k dispozícii dostatok miesta, aby bočný airbag mohol poskytovať maximálnu ochranu » Obr. 161 .
POZOR
Hlava dieťaťa sa nesmie nikdy nachádzať v oblasti rozpínania bočného airbagu - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Do oblasti rozpínania bočného airbagu neodkladajte žiadne predmety - hrozí
nebezpečenstvo poranenia!
■

Začlenenie detských sedačiek do skupín

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 180.
Skupina
Sedadlo spolujazdca
Zadné sedadlo
krajné
Zadné sedadlo
stredné
0
do 10 kg
U
U
U
0+
do 13 kg
U
U
U
1
9-18 kg
U
U
U
2
15-25 kg
U
U
U
3
22-36 kg
U
U
U
U
Kategória detských sedačiek „Universal“ - detská sedačka, určená na upevnenie na sedadle pomocou bezpečnostného pásu.

Začlenenie detských sedačiek do skupín podľa normy ECE-R 44.
Skupina
Hmotnosť dieťaťa
Približný vek
0
do 10 kg
do 9 mesiacov
0+
do 13 kg
do 18 mesiacov
1
9-18 kg
do 4 rokov
2
15-25 kg
do 7 rokov
3
22-36 kg
nad 7 rokov
Použitie detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou
bezpečnostného pásu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 180.
pokyny
Prehľad použiteľnosti detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou bezpečnostného pásu, na príslušných sedadlách podľa normy ECE-R 16.
182
Bezpečnosť
Upevňovacie systémy

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Upevňovacie oká systému ISOFIX
Použitie detských sedačiek so systémom ISOFIX
Upevňovacie oká systému TOP TETHER
183
183
184 
Na zadných krajných sedadlách sú upevňovacie oká umiestnené pod čalúnením
sedadla. Miesta sú označené nálepkami s nápisom ISOFIX » Obr. 162.
Upevňovacie oká systému ISOFIX
POZOR
Obr. 162
Zadné sedadlo: ISOFIX

Montáž a demontáž detskej sedačky so systémom ISOFIX vykonávajte bezpodmienečne podľa priloženého návodu na obsluhu od výrobcu detskej sedačky.
■ Na upevňovacie oká určené na montáž detskej sedačky so systémom ISOFIX
nikdy neupevňujte detské sedačky, pásy ani predmety - hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia zdravia!
■
Upozornenie
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 182.
Detskú sedačku so systémom ISOFIX je možné namontovať do vozidla pomocou
systému ISOFIX iba vtedy, ak je táto detská sedačka schválená pre tento typ vozidla. Ďalšie informácie získate u zmluvného predajcu ŠKODA.
■ Detské sedačky so systémom ISOFIX je možné zakúpiť zo sortimentu originálne
ho príslušenstva ŠKODA.
■
Medzi operadlom a sedacou časťou krajného zadného sedadla, resp. sedadla spolujazdca sa nachádzajú dve upevňovacie oká na upevnenie detskej sedačky systémom ISOFIX .
Použitie detských sedačiek so systémom ISOFIX

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 182.
Prehľad použiteľnosti detských sedačiek so systémom ISOFIX na príslušných sedadlách podľa normy ECE-R 16.
Skupina
Trieda veľkosti
detskej sedačkya)
Sedadlo spolujazdcab)
Zadné sedadlo krajné
Zadné sedadlo stredné
0
do 10 kg
E
X
IL-SU
X
0+
do 13 kg
D
X
IL-SU
X
E
C

Bezpečná preprava detí
183
Skupina
Trieda veľkosti
detskej sedačkya)
Sedadlo spolujazdcab)
Zadné sedadlo krajné
Zadné sedadlo stredné
X
IL-SU
IUF
X
D
1
9-18 kg
C
B
B1
A
a)
b)
Trieda veľkosti je uvedená na štítku umiestnenom na detskej sedačke.
Ak je sedadlo spolujazdca vybavené upevňovacími okami pre systém ISOFIX, toto sedadlo je vhodné na montáž detskej sedačky ISOFIX s povolením „Semi-Universal“.
IL-SU Sedadlo je vhodné na montáž detskej sedačky „ISOFIX s povolením SemiUniversal“. Kategória „Semi-Universal“ znamená, že detská sedačka so systémom ISOFIX je povolená pre vozidlo. Prihliadajte na zoznam vozidiel priložený k detskej sedačke.
IUF Sedadlo je vhodné na montáž detskej sedačky ISOFIX s povolením
„Universal“ a na upevnenie pomocou upevňovacieho pásu TOP TETHER.
Sedadlo nie je vybavené upevňovacími okami pre systém ISOFIX.
X
Upevňovacie oká systému TOP TETHER
Obr. 163
Zadné sedadlo: TOP TETHER

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 182.
Upevňovacie oká na upevnenie upevňovacieho pásu detskej sedačky pomocou
systému TOP TETHER sa nachádzajú na zadnej strane krajných zadných sedadiel
» Obr. 163.
184
Bezpečnosť
POZOR
Montáž a demontáž detskej sedačky so systémom TOP TETHER vykonávajte
bezpodmienečne podľa priloženého návodu na obsluhu od výrobcu detskej sedačky.
■ Detské sedačky so systémom TOP TETHER používajte iba na sedadlách opatrených upevňovacími okami.
■ K jednému upevňovaciemu oku upevňujte vždy iba jeden upevňovací pás
detskej sedačky.
■ V žiadnom prípade nesmiete sami robiť vo vašom vozidle úpravy napr. montovanie skrutiek alebo iného ukotvenia.
■


DÔLEŽITÉ
Prevádzkové pokyny
Vozidlo neumývajte na ostrom slnku - hrozí nebezpečenstvo poškodenia laku.
Údržba a čistenie vozidla
Poznámka pre životné prostredie
Vozidlo umývajte iba na miestach na to určených.

Umývanie vozidla

Ručné umývanie
Úvod k téme

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ručné umývanie
Automatické umyvárne
Umývanie vozidla vysokotlakovým čistiacim zariadením
185
185
186
Najlepšou ochranou vozidla proti škodlivým vplyvom prostredia je jeho časté umývanie.
To, ako často sa má vozidlo umývať, závisí napr. od nasledujúcich faktorov.
› Frekvencia používania.
› Danosti parkovania (garáž, pod stromami atď.).
› Ročné obdobie.
› Počasie.
› vplyvov prostredia.
Čím dlhšie ponecháte vozidlo znečistené vtáčím trusom, zvyškami hmyzu, živicou
zo stromov, cestným a priemyselným prachom, škvrnami od asfaltu, sadzami, posypovou soľou a inými agresívnymi usadeninami, tým väčší je ich negatívny účinok. Vysoká teplota spôsobená napr. intenzívnym slnečným žiarením zosilňuje
leptavé účinky.
Po skončení zimného obdobia, keď sa na udržiavanie ciest používali posypové soli,
sa musí bezpodmienečne dôkladne umyť celá spodná časť vozidla.
POZOR
Umývanie vozidla v zime: vlhkosť a ľad v brzdovom systéme môžu ovplyvniť
účinnosť bŕzd - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Vozidlo umývajte iba pri vypnutom zapaľovaní - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 185.
Nečistotu dôkladne odmočte dostatočným množstvom vody a potom ju čo najlepšie opláchnite.
Potom ho ľahko vyčistite mäkkou špongiou, rukavicou na umývanie alebo kefou
na umývanie. Postupujte pritom zhora nadol - začnite strechou.
Autošampón používajte iba na odstránenie mimoriadne odolnej nečistoty.
Špongiu alebo rukavicu na umývanie dôkladne vypierajte v krátkych intervaloch.
Kolesá, prahy a spodné časti vozidla umývajte ako posledné. Použite na to druhú
špongiu.
Po umytí vozidlo dôkladne opláchnite a na záver ho otrite jelenicou.
DÔLEŽITÉ
Pri ručnom umývaní vozidla si chráňte ruky a ramená pred ostrými kovovými
predmetmi (napr. spodná časť vozidla, výfukový systém, vnútorná strana podbehov, kryty kolies a pod.) - hrozí nebezpečenstvo porezania!
■ Počas umývania pôsobte na lak karosérie minimálnym tlakom.
■

Automatické umyvárne

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 185.
Pred umývaním vozidla v automatickej umývačke sa musia dodržiavať a vykonávať

obvyklé opatrenia (uzatvorenie okien vrátane strešného okna a pod.).
Údržba a čistenie vozidla
185
Ak sú na vašom vozidle namontované špeciálne diely, napr. spojler, strešný nosič
batožín, vysielacia anténa a pod., poraďte sa vopred s prevádzkovateľom umyvárne.
Teplota vody na umývanie smie mať max. 60 °C - hrozí nebezpečenstvo poškodenia vozidla.
■ Pozri aj Umývanie vozidla s dekoračnými fóliami pomocou vysokotlakového čistiaceho zariadenia » Strana 188.
■
Po automatickom umývaní s konzerovovaním je potrebné očistiť a odmastiť kraje
gúm stieracích líšt pomocou čistiaceho prostriedku, ktorý je na to špeciálne určený.
Údržba vozidla zvonku
POZOR
Pri umývaní vozidla v automatickej umyvárni sa musia priklopiť vonkajšie spätné zrkadlá, aby sa nepoškodili. Elektricky prestaviteľné vonkajšie spätné
zrkadlá v žiadnom prípade nesklápajte ani neodklápajte manuálne, ale iba
elektricky.
Umývanie vozidla vysokotlakovým čistiacim zariadením

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 185.
Ak umývate vozidlo vysokotlakovým čistiacim zariadením, je potrebné dodržiavať
pokyny na obsluhu tohto zariadenia. To platí predovšetkým pre pokyny týkajúce
sa tlaku a vzdialenosti dýzy od povrchu vozidla.
Udržiavajte dostatočne veľký odstup od snímačov pomoci pri parkovaní, ako aj od
materiálov, ako sú gumové hadičky alebo izolačné materiály.
POZOR
V žiadnom prípade nepoužívajte kruhové dýzy ani takzvané čistiace frézy!
DÔLEŽITÉ
Ak umývate vozidlo v zime a používate pritom hadicu alebo vysokotlakové čistiace zariadenie, potom dajte pozor, aby ste prúdom vody nikdy nemierili priamo
na zámky alebo do škár dverí a viek - hrozí nebezpečenstvo zamrznutia!
■ Aby sa snímače pomoci pri parkovaní počas čistenia tlakovou vodou alebo prúdom pary nepoškodili, môžu sa ostrekovať iba krátko a zo vzdialenosti väčšej ako
10 cm.

Prevádzkové pokyny
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Ošetrovanie laku vozidla
Plastové diely
Gumové tesnenia
Pochrómované diely
Dekoračné fólie
Okná a spätné zrkadlá
Sklá predných svetlometov
Cylindrická vložka zámku dverí
Konzervácia dutín
Kolesá
Ochrana podvozka
187
187
187
188
188
188
188
189
189
189
189
Pravidelná odborná údržba zachováva úžitkovú hodnotu a slúži na zachovanie
hodnoty vášho vozidla. Okrem toho môže byť aj podmienkou záručného plnenia
pri prípadnej korózii a chybách laku karosérie.
Odporúčame používať prostriedky na ošetrovanie vozidla z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA. Pri ich používaní je
potrebné dodržiavať pokyny uvedené na obaloch.
POZOR
■
186

Pri nesprávnom použití môžu byť tieto prostriedky zdraviu škodlivé.
Ošetrovacie prostriedky na vozidlo vždy bezpečne uschovajte, najmä pred
deťmi - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Ak budete čistiť spodnú časť vozidla, vnútornú stranu podbehov alebo kryty
kolies, potom si chráňte ruky a ramená pred poranením ostrými kovovými hranami - hrozí nebezpečenstvo porezania!
■
■

Ak použité leštiace prostriedky neobsahujú žiadne konzervačné prísady, musíte
lak dodatočne konzervovať.
DÔLEŽITÉ
Na odstránenie nečistôt nepoužívajte žiadne špongie na hmyz, kuchynské drôtenky ani podobné predmety - hrozí nebezpečenstvo poškodenia lakovaného povrchu.
■ Čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel môžu poškodiť čistený materiál.
■
DÔLEŽITÉ
Nikdy nevoskujte sklá.
Matne lakované časti a plastové diely nesmiete ošetrovať leštiacimi prostriedkami ani tvrdými voskami.
■ Lak vozidla neleštite v prašnom prostredí - hrozí nebezpečenstvo škrabancov na
laku.
■ Prostriedky na ošetrovanie laku nenanášajte na tesnenia dverí a vedenia okien.
■ Ak je to možné, prostriedky na ošetrovanie laku nenanášajte na plochy karosé
rie, ktoré prichádzajú do styku s tesneniami dverí a vedeniami okien.
■
■
Poznámka pre životné prostredie
Použité dózy prostriedkov na ošetrovanie vozidla sú zvláštnym odpadom, ktorý
ohrozuje životné prostredie. Preto sa musia zlikvidovať v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
Upozornenie
Kvôli potrebnému špeciálnemu náradiu, potrebným znalostiam a možným problémom s čistením a údržbou vnútorného priestoru vášho vozidla odporúčame vykonať čistenie a údržbu vnútorného priestoru vozidla u servisného partnera ŠKODA.
Ošetrovanie laku vozidla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.
Menšie poškodenia laku, ako škrabance, ryhy alebo nárazy kamienkov, podľa možnosti ihneď ošetrite pomocou lakovacích ceruziek alebo sprejov.
Konzervácia
Dôkladná konzervácia chráni lak vozidla pred škodlivými poveternostnými vplyvmi.
Vozidlo sa musí ošetriť tvrdým konzervačným voskom najneskôr vtedy, keď voda
netvorí na čistom laku kvapky.
Nová vrstva kvalitného konzervačného prostriedku z tvrdého vosku môže byť nanesená na čistú karosériu vozidla až po jej dôkladnom uschnutí.
Aj pri pravidelnom používaní umývacieho konzervačného prostriedku odporúčame
minimálne dvakrát za rok konzerváciu laku karosérie tvrdým voskom.
Plastové diely


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.
Plastové diely čistite vlhkou handričkou.
Ak sa plastové diely týmto spôsobom úplne neočistili, potom je potrebné použiť
čistiace prostriedky, ktoré sú na to určené.
DÔLEŽITÉ
Na plastové diely nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie laku.

Gumové tesnenia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.
Všetky tesnenia dverí a vedenia okien sú z výroby ošetrené bezfarebnou vrstvou
matného laku proti primŕzaniu na lakovaných častiach karosérie, ako aj proti hluku počas jazdy.
Tesnenia dverí a vedení okien neošetrujte žiadnymi prostriedkami.

Leštenie
Leštenie je potrebné vtedy, keď je lak nevzhľadný a keď nemôžete dosiahnuť lesk
konzervačnými prostriedkami.
Údržba a čistenie vozidla
187
DÔLEŽITÉ
Dodatočným ošetrením tesnení sa môže ochranný lak narušiť a môže dochádzať
ku hluku počas jazdy.
Okná a spätné zrkadlá

Okná čistite pravidelne zvnútra a zvonku čistou vodou.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.
Plochy skiel vysušte čistou jelenicou alebo na to určenou handričkou.
Na sušenie skiel po umývaní vozidla nepoužívajte jelenicu, ktorú používate na leštenie karosérie. Zvyšky konzervačných prostriedkov, ktoré sa zachytili na jelenici,
môžu znečistiť sklá a zhoršiť výhľad.
Pochrómované diely najskôr vyčistite vlhkou handričkou a potom ich vyleštite
mäkkou suchou handričkou.
Ak sa pochrómované diely týmto spôsobom neočistili, použite ošetrovacie prostriedky na chróm, ktoré sú na to určené.
DÔLEŽITÉ

Dekoračné fólie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.
Fólie umývajte jemným mydlovým roztokom a čistou, teplou vodou. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemické rozpúšťadlá, mohlo by to
mať za následok poškodenie fólií.
Pre vysokotlakové umývanie vozidla je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny.
› Minimálna vzdialenosť medzi tryskou a karosériou vozidla by mala byť 50 cm.
› Dýzu smerujte kolmo na povrch fólie.
› Maximálna teplota vody je 50 °C.
› Maximálny tlak vody je 80 bar.
DÔLEŽITÉ
V zimných mesiacoch by sa nemala na odstraňovanie námrazy a snehu z fólie
používať škrabka na ľad. Zamrznuté vrstvy snehu, resp. ľadu neodstraňujte ani po
mocou iných predmetov - hrozí nebezpečenstvo poškodenia fólie.
188
Prevádzkové pokyny
Aby ste nepoškodili povrch skiel, musíte škrabkou po čistenom skle pohybovať
iba jedným smerom, nie dopredu a dozadu.
■ Neodstraňujte sneh a ľad z okien a zrkadiel, ktoré sú znečistené hrubou nečistotou, napr. jemný štrk, piesok, posypová soľ - hrozí nebezpečenstvo poškodenia
povrchu okien, resp. zrkadiel.
■ Sneh alebo ľad neodstraňujte zo skiel teplou alebo horúcou vodou - hrozí nebezpečenstvo popraskania skla.
■ Dbajte na to, aby ste počas odstraňovania snehu a ľadu zo skiel a zrkadiel nepoškodili lak vozidla.
■ Vnútornú stranu skiel nečistite predmetmi s ostrými hranami ani žieravými čistiacimi prostriedkami a čistiacimi prostriedkami s obsahom kyselín - hrozí nebezpečenstvo poškodenia vlákien vyhrievania alebo antény na skle.
■
DÔLEŽITÉ
Chrómované diely neleštite v prašnom prostredí - hrozí nebezpečenstvo škrabancov na povrchu.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.
Na odstraňovanie snehu a ľadu zo skiel a zrkadiel používajte iba plastovú škrabku.
Pochrómované diely



Sklá predných svetlometov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.
Sklá predných svetlometov vyrobené z plastu čistite čistou, teplou vodou a myd
lom.
DÔLEŽITÉ
Svetlomety nikdy neutierajte nasucho.
Na čistenie skiel z plastu nepoužívajte ostré predmety, mohlo by to viesť k poškodeniu ochranného laku a následne by mohli popraskať sklá svetlometov.
■ Na čistenie skiel nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani chemické rozpúšťadlá - nebezpečenstvo poškodenia skiel svetlometov.
Kolesá

■
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.
Poškodenie vrstvy laku na diskoch je potrebné okamžite opraviť.
Disky kolies z ľahkej zliatiny
Po dôkladnom umytí disky ošetrite ochranným prostriedkom na kolesá z ľahkej
zliatiny. Na ošetrovanie diskov nesmiete používať prostriedky, ktoré by ich mohli
poškriabať.
Na rozmrazovanie cylindrických zámkov dverí používajte produkty, ktoré sú na to
špeciálne určené.
DÔLEŽITÉ
Dbajte, aby sa počas umývania vozidla dostalo do cylindrických zámkov čo najmenej vody.
DÔLEŽITÉ

Konzervácia dutín

Silné znečistenie kolies sa môže prejaviť ako nevyváženosť kolies. Dôsledkom
môže byť ich kmitanie, ktoré sa prenáša na volant a spôsobuje o.i. predčasné opotrebovanie riadenia. Tieto nečistoty sa musia odstrániť.

Ochrana podvozka
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.

Všetky dutiny vozidla ohrozené koróziou sú už z výroby trvalo chránené konzervačným voskom.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.
Spodná časť vozidla je dlhodobo chránená proti chemickým a mechanickým vplyvom.
Konzerváciu nemusíte kontrolovať ani dodatočne ošetrovať.
Ak pri vysokých teplotách vytečie z dutín na povrch trocha vosku, odstráňte ho
plastovou škrabkou a škvrny vyčistite technickým benzínom.
Počas jazdy nie je možné vylúčiť poškodenia ochrannej vrstvy.
Odporúčame, aby ste ochrannú vrstvu spodnej časti vozidla a podvozku nechali
prekontrolovať najlepšie pred začiatkom a na konci zimného obdobia.
POZOR
Pri použití benzínového čističa na odstránenie vosku rešpektujte bezpečnostné pokyny - hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!
Disky
Pri pravidelnom umývaní vozidla je potrebné rovnako dôkladne umývať disky kolies.
Pravidelne odstraňujte posypovú soľ a oder zvyškov brzdového obloženia, v opačnom prípade sa naruší materiál diskov.
Cylindrická vložka zámku dverí

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 186.

POZOR
Nikdy nepoužívajte dodatočnú ochranu podvozka alebo antikorózne prostriedky na výfukové potrubie, katalyzátory alebo na tepelné štíty. Po zahriatí motora na jeho prevádzkovú teplotu by sa tieto prostriedky mohli vznietiť - hrozí
nebezpečenstvo požiaru!
Údržba a čistenie vozidla
189

Poznámka pre životné prostredie
Údržba vnútorného priestoru

Použité dózy prostriedkov na ošetrovanie vozidla sú zvláštnym odpadom, ktorý
ohrozuje životné prostredie. Preto sa musia zlikvidovať v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Prírodná koža
Umelá koža, látky a Alcantara®
Poťahy sedadiel
Bezpečnostné pásy
190
191
191
192
Upozornenie
Kvôli potrebnému špeciálnemu náradiu, potrebným znalostiam a možným problémom s čistením a údržbou vnútorného priestoru vášho vozidla odporúčame vykonať čistenie a údržbu vnútorného priestoru vozidla u servisného partnera ŠKODA.
Pravidelná, odborná údržba zachováva úžitkovú hodnotu a slúži na zachovanie
hodnoty vášho vozidla.
Odporúčame používať prostriedky na ošetrovanie vozidla z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA. Pri ich používaní je
potrebné dodržiavať pokyny uvedené na obaloch.
POZOR
Pri nesprávnom použití môžu byť tieto prostriedky zdraviu škodlivé.
Ošetrovacie prostriedky na vozidlo vždy bezpečne uschovajte, najmä pred
deťmi - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■
■
DÔLEŽITÉ
Váš odev bezpodmienečne prekontrolujte na farebnú stálosť, aby sa zabránilo
poškodeniam alebo viditeľným zafarbeniam na látke (koži), obloženiach a textíliách odevov.
■ Čerstvé škvrny od guľôčkového pera, atramentu, rúžu, krému na topánky atď.
odstráňte z látky (kože) podľa možností ihneď.
■ Na prístrojovú dosku neumiestňujte vonné prípravky a osviežovače vzduchu hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístrojovej dosky.
■ Na vnútornú stranu zadného skla, zadných bočných skiel a čelného skla v oblasti vlákien vyhrievania alebo antény umiestnenej na skle nelepte žiadne nálepky.
Tieto by sa mohli poškodiť.
■ Obloženie strechy nečistite pomocou kefy - hrozí nebezpečenstvo poškodenia
povrchu obloženia.
■ Pri vysokých vnútorných teplotách sa môžu vonné prípravky a osviežovače
umiestnené vo vozidlách zdraviu škodlivými.
■ Čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel môžu poškodiť čistený materiál.
■ Čistiaci a ošetrovací prostriedok nanášajte nanajvýš šetrne.
■
190
Prevádzkové pokyny

Prírodná koža

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 190.
Koža je prírodným materiálom so špecifickými vlastnosťami, ktorý vyžaduje pravidelné čistenie a ošetrovanie.
Koža by sa mala pravidelne ošetrovať v závislosti od namáhania.
Prach a nečistoty v póroch a záhyby pôsobiť ako abrazíva. To vedie k intenzívnemu opotrebovaniu a ku predčasnému skrehnutiu koženého povrchu.
Odporúčame vám, aby ste v krátkych, pravidelných intervaloch odstraňovali prach
handričkou alebo vysávačom.
Znečistené kožené povrchy očistite navlhčenou bavlnenou alebo vlnenou handričkou a potom osušte čistou suchou handričkou » .
Silnejšie znečistené miesta očistite handričkou namočenou v miernom mydlovom
roztoku (2 polievkové lyžice mydla s neutrálnym pH na 1 liter vody).
Na odstránenie škvŕn použite špeciálny čistiaci prostriedok.
Kožu pravidelne ošetrujte v príslušných intervaloch vhodným prostriedkom na
ošetrovanie kože.
DÔLEŽITÉ
Je potrebné dbať na to, aby sa koža pri čistení na žiadnom mieste nepremočila
a aby sa voda nedostala do stehov! Koža by potom bola krehká alebo popraskaná.
■ Aby ste zamedzili vyblednutiu kože, vyhnite sa dlhému státiu vozidla na prudkom slnku. Pri dlhšom parkovaní vonku chráňte kožu proti vyblednutiu prikrytím. 
■
Alcantara®
Prach a jemné častice nečistôt v póroch, záhyboch a švoch môžu poškodzovať povrch odieraním.
Ostré hrany predmetov na oblečení, ako napr. zipsy, nity, spony opaskov, šperky
a prívesky, môžu na povrchu zanechať škrabance a ryhy alebo povrch poškodiť.
Takéto poškodenie nemôže byť neskôr uznané ako oprávnená reklamácia.
■ Použitie mechanického zámku volantu môže mať za následok poškodenia koženého povrchu volantu.
■ Pravidelne a po každom čistení používajte ošetrujúce krémy s ochranným filtrom proti slnku a s impregnáciou. Krém kožu vyživuje, robí ju priedušnou a vláčnou a navracia jej vlhkosť. Súčasne vytvára ochranu povrchu.
■ Niektoré látky odevu, ako napr. tmavá rifľovina, nemajú dostatočne farebnú stálosť. V dôsledku toho môžu vznikať na poťahoch sedadiel poškodenia alebo zreteľne viditeľné zafarbenia, aj pri použití v súlade s určením. To platí najmä pre
svetlé poťahy sedadiel. Nejde pritom o nedostatok poťahovej látky, ale o nedostatočnú farebnú stálosť textílií odevu.
■
Pri dlhšom odstavení vonku chráňte poťahy sedadiel z Alcantary® pred priamym
slnečným žiarením, aby sa zabránilo vyblednutiu.
Ľahké farebné zmeny podmienené používaním sú normálne.
DÔLEŽITÉ
Upozornenie
Počas používania vozidla sa preto môžu na kožených častiach poťahov prejaviť
drobné, rozpoznateľné zmeny (ako napr. riasy alebo záhyby) následkom zaťažovania poťahov.
Umelá koža, látky a Alcantara®

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 190.
pokyny
Umelá koža
Umelú kožu čistite vlhkou handričkou.
Na poťahy sedadiel z Alcantary® nepoužívajte čistiaci prostriedok na kožu.
Na poťahy sedadiel z materiálu Alcantara® nepoužívajte rozpúšťadlá, vosk na
parkety, krém na obuv, čistič škvŕn, čistiaci prostriedok na kožu a pod.
■ Aby ste zamedzili vyblednutiu látok, vyhnite sa dlhému státiu vozidla na prudkom slnku. Pri dlhšom odstavení vozidla vonku chráňte látky proti vyblednutiu
prikrytím.
■ Niektoré látky odevu, ako napr. tmavá rifľovina, nemajú dostatočne farebnú stálosť. V dôsledku toho môžu vznikať na poťahoch sedadiel poškodenia alebo zreteľne viditeľné zafarbenia, aj pri použití v súlade s určením. To platí najmä pre
svetlé poťahy sedadiel. Nejde pritom o nedostatok poťahovej látky, ale o nedosta
točnú farebnú stálosť textílií odevu.
■
■

Poťahy sedadiel

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 190.
Ak sa umelá koža týmto spôsobom úplne neočistí, potom sa musí použiť mierny
mydlový roztok alebo k tomu určené čistiace prostriedky.
Elektricky vyhrievané sedadlá
Poťahy nečistite mokrou cestou, mohol by sa tak poškodiť systém vyhrievania sedadiel.
Látky
Čalúnenia a látkové obloženie dverí, krytu batožinového priestoru atď. čistite špeciálnymi čistiacimi prostriedkami, napr. suchou penou.
Na čistenie poťahov používajte čistiaci prostriedok, napr. suchú penu a pod., ktorý
je na to určený.
Na to je možné použiť mäkkú špongiu, kefku alebo bežnú utierku z mikrovlákien.
Na čistenie obloženia strechy používajte iba handričku a čistiaci prostriedok, ktorý
je na to špeciálne určený.
Žmolky na poťahových látkach a zvyšky látky odstráňte pomocou kefky.
Zatvrdnuté vlákna odstráňte „čistiacou rukavicou“.
Sedadlá bez vyhrievania
Poťahy sedadiel pred čistením dôkladne povysávajte vysávačom.
Poťahy sedadiel očistite vlhkou handričkou alebo čistiacimi prostriedkami, ktoré
sú na to špeciálne určené.
Vtlačené miesta, ktoré vznikli na poťahovým látkach každodenným použitím, je
možné odstrániť vykefovaním proti smeru vlasu jemne navlhčenou kefkou.
Údržba a čistenie vozidla
191

Vždy ošetrujte všetky časti poťahu, aby nevznikali viditeľné okraje. Sedadlo potom
nechajte úplne vyschnúť.
Úpravy, opravy a technické zmeny

DÔLEŽITÉ
■
■
■
■
Prach z poťahov sedadiel pravidelne vysávajte pomocou vysávača.
Elektricky vyhrievané sedadlá sa po čistení nesmú sušiť zapnutím vyhrievania.
Neseďte na mokrých sedadlách - hrozí riziko deformácie poťahov.
Sedadlá vždy čistite od „švu ku švu“.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 190.
pokyny
Znečistené bezpečnostné pásy umyte miernym mydlovým lúhom.
Pred nákupom príslušenstva, dielov alebo pred vykonaním akýchkoľvek úprav,
opráv alebo technických zmien na vašom vozidle by mala vždy prebehnúť konzultácia s partnerom ŠKODA » Strana 193.
Hrubú nečistotu odstráňte mäkkou kefou.
Znečistený bezpečnostný pás môže negatívne ovplyvniť činnosť navíjacej automatiky pásu.
POZOR
POZOR
Prevádzkové pokyny
Ak práce na vašom vozidle neboli vykonané odborne, môže to mať za následok poruchy funkcie - hrozí nebezpečenstvo nehody a môžu vznikať ťažké poranenia!
■ Opravy a úpravy vám odporúčame nechať vykonať v odbornom servise.
■ Zásahy do elektronických súčiastok a ich programového vybavenia môžu
spôsobiť poruchy. Elektronické súčiastky sú vzájomne prepojené a tieto poruchy môžu ovplyvniť aj systémy, ktorých sa zmena netýka. Prevádzková bezpečnosť vozidla môže byť ohrozená a môže dôjsť ku zvýšenému opotrebovaniu dielov.
■ Partner ŠKODA nepreberá záruku za výrobky, ktoré neboli schválené spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s., hoci môže ísť v jednotlivých prípadoch o výrobky,
ktoré majú schválenie pre prevádzku alebo boli schválené štátnym skúšobným
ústavom.
■
■
■
192
193
193
193
Pokyny a smernice sa dodržiavajú v záujme dopravnej bezpečnosti a dobrého
technického stavu vášho vozidla. Vozidlo bude zodpovedať vykonaných úpravách,
opravách a technických zmenách platným predpisom o podmienkach prevádzky
vozidiel na komunikáciách.
Bezpečnostné pásy sa musia udržiavať v čistote!
Bezpečnostné pásy nesmiete pri čistení demontovať.
Bezpečnostný pásy nikdy nečistite chemicky, lebo chemické čistiace prostriedky môžu narušiť štruktúru tkaniny.
■ Bezpečnostné pásy sa nesmú dostať do styku so žieravými kvapalinami (kyseliny a pod.).
■ Pravidelne kontrolujte stav bezpečnostných pásov. Ak zistíte poškodenia
tkaniny bezpečnostného pásu, spojení bezpečnostného pásu, automatického
navíjača alebo časti zámku, musíte bezpečnostné pásy vymeniť v odbornom
servise.
■ Pred navinutím musia byť bezpečnostné pásy úplne suché.
Servisný partner ŠKODA
Spojler
Airbagy
Pri vykonávaní všetkých úprav, opráv alebo technických zmien na vašom vozidle
je potrebné dodržiavať pokyny a smernice ŠKODA AUTO a.s..
Bezpečnostné pásy

Úvod k téme


POZOR
Spojler
Odporúčame vám používať pre vozidlo iba výslovne schválené ŠKODA Originálne príslušenstvo a ŠKODA Originálne náhradné diely. V týchto, sú zaručené
spoľahlivosť, bezpečnosť a vhodnosť pre Vaše vozidlo.
■ Originálne príslušenstvo ŠKODA a originálne diely ŠKODA je možné získať
u partnera ŠKODA, ktorý odborne vykoná aj montáž zakúpených dielov.

■
Ak je vaše nové vozidlo vybavené spojlerom na prednom nárazníku v kombinácii
so spojlerom na veku batožinového priestoru, potom je potrebné dodržiavať tieto
pokyny.
› Z bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby vozidlo vybavené spojlerom na
prednom nárazníku bolo vždy vybavené iba v kombinácii s príslušným spojlerom
na veku batožinového priestoru.
› Takýto spojler nie je možné ponechať na prednom nárazníku samostatne, ani v
kombinácii bez spojlera na veku batožinového priestoru ani v kombinácii s nevhodným spojlerom na veku batožinového priestoru.
› Eventuálne opravy, výmenu, pridanie alebo odstránenie spojlerov odporúčame
konzultovať so servisným partnerom ŠKODA.
Poznámka pre životné prostredie
Technické podklady o vykonávaní zmien na vozidle je potrebné uschovať, aby ich
bolo možné neskoršie odovzdať spracovateľovi starých vozidiel. Týmto opatrením
sa zaistí zhodnotenie vozidla spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
Upozornenie
Škody, ktoré vzniknú vykonaním technických zmien bez súhlasu výrobcu, sú vylúčené zo záruky» Servisná knižka.

POZOR
Neodborne vykonané práce na spojleroch vášho vozidla môžu mať za následok poruchy funkcie - hrozí nebezpečenstvo nehody a môžu vznikať vážne poranenia!
Servisný partner ŠKODA

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 192.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 192.
Airbagy
Servisní partneri ŠKODA sú vybavení moderným, špeciálne vyvinutým náradím
a prístrojmi. Pracuje tu dobre vyškolený odborný personál, ktorý môže pri úpravách, opravách a technických zmenách siahnuť po rozsiahlom sortimente originálnych dielov ŠKODA a originálnom príslušenstve ŠKODA.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 192.
Všetci servisní partneri ŠKODA pracujú podľa najnovších smerníc a pokynov spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. Všetky servisné práce a opravy sa tak vykonávajú načas
a v príslušnej kvalite. Smernice a pokyny sa dodržiavajú v záujme dopravnej bezpečnosti a dobrého technického stavu vášho vozidla.
Systémové komponenty systému airbagov sa môžu nachádzať v prednom nárazníku, vo dverách, v predných sedadlách, v strešnom obložení alebo v karosérii.
Servisní partneri ŠKODA sú tak dostatočne pripravení, aby sa kvalitnou prácou postarali o vaše vozidlo. Preto vám odporúčame, aby ste všetky úpravy, opravy a
technické zmeny na vašom vozidle nechali vykonať u servisného partnera ŠKODA.
Všetky práce na systéme airbagov, ako aj montáž a demontáž častí systému
v dôsledku iných opravných prác (napr. demontáž volantu), sa musia vykonávať iba v odborných servisoch.
■ Neodborne vykonané úpravy, opravy a technické zmeny môžu spôsobiť škody, poruchy funkcie a výrazne obmedziť účinok systému airbagov - hrozí nebezpečenstvo nehôd a smrteľných poranení!
■ Po aktivácii airbagu sa musí systém airbagov vymeniť. Moduly airbagov nie je
možné opraviť.
POZOR

Údržba a čistenie vozidla
193

POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre zaobchádzanie so systémom
airbagov.
■ Zakazuje sa manipulovať s jednotlivými časťami systému airbagov, pretože
by mohlo dôjsť k aktivácii airbagov.
■ Do vozidla nikdy nemontujte diely airbagov pochádzajúce zo starých vozidiel
alebo z procesu recyklácie.
■ Do vozidla nikdy neinštalujte poškodené diely airbagov. Airbagy sa v prípade
nehody nemusia riadne aktivovať alebo sa neaktivujú vôbec.
■ Na častiach systému airbagov sa nesmú vykonávať žiadne úpravy.
POZOR
Zmena zavesenia náprav vozidla, vrátane použitia neschválených kombinácií
diskov a pneumatík môže zmeniť spôsob funkcie systému airbagov - hrozí nebezpečenstvo nehôd a smrteľných poranení!
■ Nikdy nevykonávajte zmeny na prednom nárazníku alebo na karosérii.
■
POZOR
Riadiaca jednotka airbagov pracuje so snímačmi tlaku, ktoré sú umiestnené
v predných dverách. Na dverách ani na čalúnení dverí sa preto nesmú vykonávať žiadne úpravy (napr. dodatočná inštalácia reproduktorov). Poškodenia,
ktoré pri tom vzniknú, môžu negatívne ovplyvniť funkciu systému airbagov.
Všetky práce na predných dverách a na čalúnení predných dverí smú vykonávať iba odborné servisy. Preto je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
■ Nikdy nejazdite bez výplní namontovaných na dverách.
■ Nikdy nejazdite, keď boli z výplní dverí demontované akékoľvek diely, po ktorých vo výplniach zostali otvory, ktoré neboli riadne zaslepené.
■ Nikdy nejazdite, keď boli z dverí demontované reproduktory a otvory po nich
neboli riadne uzatvorené.
■ Po inštalácii prídavných reproduktorov alebo inej výbavy do výplní dverí treba vždy skontrolovať, či sú otvory riadne utesnené alebo vyplnené.
194
Prevádzkové pokyny

Tankovanie
Kontrola a doplňovanie
Palivo

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Tankovanie
Bezolovnatý benzín
Motorová nafta
195
196
196
Obr. 164 otvorenie krytu palivovej nádrže / kryt palivovej nádrže s naskrutkovaným uzáverom
Na vnútornej strane krytu palivovej nádrže sú uvedené predpísané druhy paliva
pre vaše vozidlo » Obr. 164 na strane 195 - .

POZOR
V prípade, že so sebou vozíte rezervné palivo v kanistri, musíte dodržiavať príslušné národné zákonné nariadenia. Odporúčame vám z bezpečnostných dôvodov nemať vo vozidle žiadny kanister. Pri nehode sa môže kanister poškodiť
a palivo z neho môže následne vytiecť - hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Pred čerpaním paliva je potrebné vypnúť nezávislé prídavné kúrenie a vetranie
» Strana 103.
› Zatlačte na kryt palivovej nádrže v smere šípky » Obr. 164 - .
› Uzáver palivovej nádrže odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek a nasaďte
ho zhora na kryt » Obr. 164 - .
DÔLEŽITÉ
Palivovú nádrž nikdy úplne nevyprázdnite! V dôsledku nepravidelného zásobovania palivom môže dôjsť k chybným zápalom, čo môže viesť k poškodeniu dielov
motora, ako aj výfukového systému.
■ Vytečené palivo okamžite odstráňte z laku vozidla - hrozí nebezpečenstvo poškodenia laku!
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 195.
pokyny
› Čerpaciu pištoľ nasaďte na plniace hrdlo až na doraz.
Hneď pri prvom vypnutí čerpacej pištole je palivová nádrž plná »
■
.
› Čerpaciu pištoľ vyberte z plniaceho hrdla palivovej nádrže a opäť odložte do stojana.

› Uzáver palivovej nádrže nasaďte na plniace hrdlo palivovej nádrže a zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek, kým nepočujete, ako sa zaistí.
› Kryt palivovej nádrže zatvorte, kým sa nezaistí.
Skontrolujte, či je kryt palivovej nádrže správne uzatvorený.
DÔLEŽITÉ
Pri prvom vypnutí správne používanej automatickej čerpacej pištole je nádrž naplnená. Nepokračujte v tankovaní - inak sa naplní priestor nádrže umožňujúci roz
pínanie paliva.
Kontrola a doplňovanie
195
Ak nie je k dispozícii bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 98 alebo OČ 95,
je možné v prípade núdze natankovať benzín s oktánovým číslom OČ 91.
Upozornenie
Objem nádrže je asi 60 litrov, z toho 10,5 litre ako rezerva.
Bezolovnatý benzín

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 195.
pokyny
Vaše vozidlo môže používať iba bezolovnatý benzín ktorá zodpovedá norme EN
228 (v Nemecku aj DIN 51626-1 alebo E10 pre bezolovnatý benzín s oktánovým
číslom 95 OČ-VM a 91 OČ-VM alebo DIN 51626-2 resp. E5 pre bezolovnatý benzín s
oktánovým číslom 95 OČ-VM a 98 OČ-VM).
Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ 95/91
Používajte bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95. Je možné použiť aj bezolovnatý benzín OČ 91, to však vedie k miernej strate výkonu.
Benzín s oktánovým číslom nižším ako OČ 91 OČ-VM sa nesmie použiť ani v núdzovom prípade, inak sa motor môže vážne poškodiť!
Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ min. 95
Používajte bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95.
Ak nie je k dispozícii bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95, je možné v
prípade núdze natankovať benzín s oktánovým číslom OČ 91.
Benzín s oktánovým číslom nižším ako OČ 91 sa nesmie použiť ani v núdzovom
prípade, inak sa motor môže vážne poškodiť!
Bezolovnatý benzín s vyšším oktánovým číslom
Bezolovnatý benzín s vyšším než predpísaným oktánovým číslom je možné používať bez obmedzenia.
Vo vozidlách s predpísaným bezolovnatým benzínom OČ 95/91 neprináša používanie benzínu s oktánovým číslom vyšším ako 95 zreteľné zvýšenie výkonu ani nižšiu spotrebu paliva.

Benzín s oktánovým číslom nižším ako OČ 91 sa nesmie použiť ani v núdzovom
prípade, inak sa motor môže vážne poškodiť!
Prísady do paliva (aditíva)
Používajte iba bezolovnatý benzín, ktorý zodpovedá norme EN 228 (v Nemecku aj
DIN 51626-1, resp. E10 pre bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95 a OČ 91
alebo DIN 51626-2, resp. E5 pre bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95 a
OČ 98), tieto spĺňajú všetky podmienky pre bezproblémový chod motora. Preto
neodporúčame primiešavať do paliva žiadne prísady.
DÔLEŽITÉ
Všetky vozidlá ŠKODA so zážihovými motormi smú jazdiť iba na bezolovnatý
benzín. Už aj jednorazové doplnenie olovnatého benzínu vedie k poškodeniu výfukového systému!
■ Keď je potrebné v núdzovom prípade natankovať benzín s nižším než predpísaným oktánovým číslom, smie sa v jazde pokračovať iba pri stredne vysokých otáčkach a pri nižšom zaťažení motora. Vysoké otáčky motora alebo veľké zaťaženie
motora môžu ťažko poškodiť motor! Čo najskôr je potrebné natankovať benzín
s predpísaným oktánovým číslom.
■ Keď sa použije benzín s nižším než predpísaným oktánovým číslom, môžu sa poškodiť časti motora.
■ V žiadnom prípade sa nesmú používať prísady do palív s podielmi kovu, predovšetkým nie s obsahom mangánu a železa. Nesmú sa používať palivá LRP (lead
replacement petrol) s obsahom kovov - hrozí nebezpečenstvo závažných poškodení dielov motora alebo výfukového systému!
■ Nesmú sa používať palivá s podielmi kovu - hrozí nebezpečenstvo závažných
poškodení dielov motora alebo výfukového systému!
■ Použitie nevhodných prísad do paliva môže viesť k závažným poškodeniam dielov motora alebo výfukového systému.
■

Motorová nafta
Vo vozidlách s predpísaným bezolovnatým benzínom OČ min. 95 môže používanie
benzínu s oktánovým číslom vyšším ako 95 viesť ku zvýšeniu výkonu a nižšej spotrebe paliva.

Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ 98/95
Používajte bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 98. Je možné použiť aj bezolovnatý benzín OČ 95, to však vedie k miernej strate výkonu.
Vaše vozidlo je možné prevádzkovať iba na motorovú naftu, ktorá zodpovedá
norme EN 590 (v Nemecku DIN 51628, v Rakúsku ÖNORM C 1590), v Rusku GOST

R 52368-2005/EN 590:2004).
196
Prevádzkové pokyny
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 195.
Všetky vznetové motory je možné prevádzkovať na motorovú naftu s obsahom
biopaliva maximálne 7% (B7), ktoré v Nemecku zodpovedá norme DIN 52638 (v
Rakúsku C 1590, vo Francúzsku EN 590).
Motorový priestor

Pre indický trh platí, že vaše vozidlo je možné prevádzkovať iba na motorovú naftu, ktorá zodpovedá norme IS 1460/Bharat IV. Ak nie je k dispozícii motorová nafta, ktorá zodpovedá tejto norme, je možné v núdzovom prípade natankovať motorovú naftu podľa normy IS 1460/Bharat III.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
199
199
199
200
Otvorenie a zatvorenie veka motorového priestoru
Prehľad motorového priestoru
Ventilátor chladiča
Ostrekovače
Zimná prevádzka - zimná motorová nafta
V studenom ročnom období používajte „zimnú motorovú naftu“, ktorá je plne použiteľná aj pri teplote -20 °C.
V krajinách s inými klimatickými podmienkami sa väčšinou ponúkajú také druhy
nafty, ktoré vykazujú iné teplotné závislosti. Partneri ŠKODA a čerpacie stanice v
príslušnej krajine vám istotne podajú informácie o bežných druhoch nafty v danej
krajine.
POZOR
Pri prácach v motorovom priestore môže dôjsť k poraneniam, opareniam, nebezpečenstvu nehody alebo požiaru. Preto bezpodmienečne dodržiavajte ďalej uvedené varovné pokyny a všeobecne platné bezpečnostné pravidlá. Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou!
Predhrievanie palivového filtra
Vozidlo je vybavené zariadením na predhrievanie palivového filtra. Preto je prevádzková spoľahlivosť nafty zaistená približne až do teploty okolitého vzduchu
-25 °C.
POZOR
Prísady do paliva
Prísady do paliva, takzvané „zlepšovače tekutosti“ (benzín a podobné prostriedky), sa nesmú primiešavať do motorovej nafty.
Pred začiatkom práce v motorovom priestore je potrebné dodržať nasledovné
pokyny.
■ Odstavte motor a vytiahnite kľúč zapaľovania.
■ Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
■ Vo vozidlách s mechanickou prevodovkou zaraďte rýchlostnú páku do neutrálnej polohy, vo vozidlách s automatickou prevodovkou nastavte voliacu
páku do polohy P.
■ Motor nechajte vychladnúť.
■ Nikdy neotvárajte veko motorového priestoru, ak vidíte, že odtiaľ uniká para
alebo chladiaca kvapalina - hrozí nebezpečenstvo oparenia! Vyčkajte, kým para alebo chladiaca kvapalina prestanú unikať.
DÔLEŽITÉ
Aj jednorazové naplnenie nádrže motorovou naftou, ktorá nezodpovedá norme,
môže viesť k závažnému poškodeniu súčastí motora, palivového a výfukového systému!
■ Škody spôsobené použitím motorovej nafty, ktorá nezodpovedá norme, sú vylúčené zo záruky.
■ Ak ste omylom natankovali iné palivo ako motorovú naftu podľa vyššie uvedených noriem (napr. benzín), potom v žiadnom prípade neštartujte motor ani nezapínajte zapaľovanie! Hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia dielov motora!
Čistenie palivového systému vám odporúčame vykonať jeden krát ročne v odbornom servise.
■ Voda nazhromaždená v palivovom filtri môže viesť k poruchám chodu motora.
■ Vaše vozidlo nie je prispôsobené na používanie biopaliva (RME), preto nesmie
byť toto palivo tankované a používané na jazdu. Používanie biopaliva (RME) môže
viesť k závažnému poškodeniu dielov motora alebo palivového systému.
■ Je potrebné dodržiavať predpísané intervaly výmeny oleja.
Úvod k téme
■
POZOR
Pri práci v motorovom priestore je potrebné dodržať nasledovné pokyny.
Deti udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od motorového priestoru.
■ Nikdy sa nedotýkajte ventilátora chladiča, keď je motor teplý. Ventilátor sa
môže náhle zapnúť!
■ Nedotýkajte sa horúcich častí motora - hrozí nebezpečenstvo popálenia!
■

Kontrola a doplňovanie
197

POZOR
POZOR (Pokračovanie)
Mrazuvzdorný prostriedok a tým aj všetka chladiaca kvapalina je zdraviu
škodlivá.
■ Vyvarujte sa kontaktu s chladiacou kvapalinou.
■ Výpary z chladiacej kvapaliny sú zdraviu škodlivé.
■ Nikdy neotvárajte uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny, kým je
motor teplý. Chladiaci systém je pod tlakom!
■ Na ochranu tváre, rúk a ramien pred horúcou parou alebo horúcou chladiacou kvapalinou zakryte uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny pri
otváraní handrou.
■ Keď vám mrazuvzdorný prostriedok zasiahne oči, ihneď ich vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
■ Mrazuvzdorný prostriedok uschovajte vždy bezpečne v originálnych obaloch,
najmä pred deťmi - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Pri prehltnutí chladiacej kvapaliny - čo najrýchlejšie vyhľadajte lekára.
■ Predmety, ako sú napr. handra na čistenie alebo náradie, nenechávajte
v motorovom priestore.
■ Prevádzkové kvapaliny nikdy nerozlejte na horúci motor. Tieto kvapaliny (napr. nemrznúca prísada v chladiacej kvapaline) by sa mohli vznietiť!
■
Ak sú potrebné práce na palivovom alebo elektrickom systéme, rešpektujte
nasledujúce varovné pokyny.
■ Akumulátor vozidla vždy odpojte od palubnej siete.
■ Nefajčite.
■ Nikdy nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa.
■ V blízkosti majte vždy pripravený funkčný hasiaci prístroj.
POZOR
Prečítajte si a dodržiavajte informácie a varovné pokyny uvedené na nádobách prevádzkových kvapalín.
■ Prevádzkové kvapaliny uschovávajte v uzatvorených originálnych nádobách
a bezpečne mimo dosahu detí!
■ Ak sa má pracovať pod vozidlom, najskôr sa musí zaistiť, aby sa nepohlo,
a bezpečne ho podoprieť vhodnými podperami, zdvihák na to nestačí - hrozí
nebezpečenstvo poranenia!
■ Motor nikdy nezakrývajte dodatočnými izolačnými materiálmi (napr. dekou) hrozí nebezpečenstvo požiaru!
■ Veko motorového priestoru musí byť počas jazdy vždy pevne zatvorené. Preto vždy po zatvorení veka motorového priestoru skontrolujte, či sa blokovanie
bezpečne zaistilo.
■ Keď počas jazdy zistíte, že sa blokovanie nezaistilo, potom okamžite zastavte a veko zatvorte - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
POZOR
Pri akejkoľvek práci v motorovom priestore pri bežiacom motore je potrebné
dodržať nasledujúce varovné pokyny.
■ Dávajte pozor predovšetkým na rotujúce časti motora (napr. klinové remene,
alternátor, ventilátor chladiča) a vysokonapäťové zapaľovanie - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Nikdy sa nedotýkajte elektrických vedení systému zapaľovania.
■ Dbajte na to, aby ste nespôsobili skrat v elektrickom systéme - najmä na
akumulátore vozidla.
■ Vždy dbajte na to, aby ste sa rotujúcich dielov motora nemohli dotknúť
šperkmi, voľnými časťami odevov alebo dlhými vlasmi - hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia života! Pred prácou vždy odstráňte šperky, zviažte si dlhé vlasy a
časti odevov nechajte priliehať k tele.
DÔLEŽITÉ
Dopĺňajte iba prevádzkové kvapaliny správnej špecifikácie. Inak by ste mohli
spôsobiť závažné poruchy funkcie a poškodenie vozidla!
■ Nikdy neotvárajte veko motorového priestoru za odisťovaciu páčku » Obr. 165
na strane 199.
■
Poznámka pre životné prostredie
Kvôli ekologickej likvidácii prevádzkových kvapalín, a tiež kvôli potrebnému špeciálnemu náradiu a potrebným znalostiam odporúčame vykonať výmenu prevádz
kových kvapalín v rámci servisnej prehliadky v odbornom servise.
198
Prevádzkové pokyny
Upozornenie
Pri akýchkoľvek nejasnostiach týkajúcich sa prevádzkových kvapalín vyhľadajte
odborný servis.
■ Prevádzkové kvapaliny správnej špecifikácie je možné zakúpiť z originálneho
príslušenstva ŠKODA.
Prehľad motorového priestoru
■

Otvorenie a zatvorenie veka motorového priestoru
Obr. 166 Zobrazenie princípu: Motorový priestor

Obr. 165 Páčka odistenia veka motorového priestoru / páčka odistenia

1
2
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 197.
3
4
Otvorenie
› Potiahnite za páčku odistenia pod prístrojovou doskou 1 » Obr. 165.
5
6
Pred otvorením veka motorového priestoru sa presvedčite, či nie sú ramienka
stieračov odklopené od predného skla, pretože by sa mohol poškodiť lak.
Vyrovnávacia nádržka chladiacej kvapaliny
Nádržka na vodu do ostrekovačov okien
Plniaci otvor oleja
Tyčka merania hladiny motorového oleja
Nádržka brzdovej kvapaliny
Akumulátor (pod krytom)
204
200
202
202
205
205
Upozornenie
› Páčku odistenia zatlačte v smere šípky 2 , veko motorového priestoru sa odistí.
› Veko motorového priestoru chyťte a nadvihnite tak, aby sa toto držalo otvorené
Usporiadanie v motorovom priestore je pri všetkých zážihových a vznetových motoroch do značnej miery podobné.
prostredníctvom plynovej vzpery.
Zatvorenie
› Veko motorového priestoru potiahnite nadol tak, aby sa prekonala sila plynovej

Ventilátor chladiča
vzpery.
› Veko motorového priestoru privrite miernym švihom z výšky pribl. 20 cm.
Skontrolujte, či je veko motorového priestoru správne uzatvorené.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 197.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 197.
Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor bežať ďalej ešte približne 10 minút, a to aj

prerušovane.
Kontrola a doplňovanie
199
Ventilátor chladiča je poháňaný elektromotorom. Prevádzka sa riadi v závislosti
od teploty chladiacej kvapaliny.
DÔLEŽITÉ

V žiadnom prípade nepridávajte do vody nemrznúcu prísadu pre chladiace kvapaliny ani iné prísady.
■ Ak je vozidlo vybavené ostrekovačmi svetlometov, smiete do nádržky pridávať
iba taký čistiaci prostriedok, ktorý nenarušuje polykarbonátovú vrstvu svetlometov.
■ Pri doplňovaní kvapaliny nevyťahujte z hrdla nádržky ostrekovačov sitko, lebo
by sa mohol znečistiť systém vedenia kvapaliny a ostrekovače by nefungovali
správne.
■
Ostrekovače
Obr. 167
Motorový priestor: nádržka na
vodu do ostrekovačov okien

Motorový olej


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 197.
Nádržka na vodu do ostrekovačov okien sa nachádza v motorovom priestore a obsahuje čistiacu kvapalinu pre predné, resp. zadné sklo a pre predné svetlomety.
Objem kvapaliny v nádržke je asi 3 litra, vo vozidlách s ostrekovačmi svetlometov
asi 5,5 litra.
Na intenzívne čistenie skiel a svetlometov nestačí čistá voda. Odporúčame použiť
čistú vodu s prísadou čistiaceho prostriedku na sklo z originálneho príslušenstva
ŠKODA, ktorý uvoľňuje na skle prilepené nečistoty (v zimnom období s prísadou
nemrznúceho prostriedku).
K vode do ostrekovačov by sa mala v zime primiešavať nemrznúca prísada, aj keď
vozidlo disponuje vyhrievanými dýzami ostrekovačov.
Ak nebudete mať k dispozícii čistiaci prostriedok s nemrznúcou prísadou, môžete
použiť lieh. Podiel liehu pritom nesmie byť vyšší ako 15 %. Ochrana proti mrazu
stačí pri tejto koncentrácii iba do -5 °C.
200
Prevádzkové pokyny
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Špecifikácia a plniace množstvo
Kontrola výšky hladiny oleja
Doplnenie
Výmena
201
202
202
202
Z výroby je motor naplnený kvalitným olejom, ktorý sa môže používať celoročne
s výnimkou oblastí s extrémnym podnebím.
Motorové oleje sa kontinuálne vyvíjajú. Preto údaje v tomto návode na obsluhu
zodpovedajú stavu v čase jeho redakčnej uzávierky.
Servisní partneri ŠKODA sú výrobcom informovaní o aktuálnych zmenách. Výmenu
oleja preto odporúčame nechať vykonať u servisného partnera ŠKODA.
Nasledujúce špecifikácie (normy VW) môžu byť na obaloch uvedené samostatne
alebo spoločne s inými špecifikáciami.
Množstvá plnenia oleja sú uvedené vrátane výmeny olejového filtra. Výška hladiny
oleja sa musí počas plnenia kontrolovať, nesmie sa doplniť príliš veľa oleja. Výška

hladiny oleja musí ležať medzi ryskami » Strana 202.
POZOR
Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny » Strana 197.
■ Pokiaľ za daných podmienok nie je možné doplnenie motorového oleja, 
nepokračujte v jazde! Odstavte motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Ak výška hladiny oleja leží nad rozsahom A , » Obr. 168 na strane 202 nepokračujte v jazde! Odstavte motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■
DÔLEŽITÉ
Špecifikácia
Plniace
množstvo
1,6 l/77 kW TDI CR
VW 507 00
4,3
2,0 l/103 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
2,0 l/125 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
a)
Upozornenie
Pred dlhšou cestou odporúčame zakúpiť motorový olej podľa špecifikácie pre
vaše vozidlo a voziť ho so sebou.
■ Odporúčame používať oleje zo sortimentu originálnych dielov ŠKODA.
■ Ak sa vaša pokožka dostane do kontaktu s olejom, musíte si ju následne dôklad
ne umyť.
■
Špecifikácia a plniace množstvo
Špecifikácia a plniace množstvo (v litroch) pre vozidlá s pevnými servisnými intervalmi
Špecifikácia
Plniace
množstvo
1,4 l/92 kW TSI
VW 503 00, VW 504 00
3,6
1,8 l/112 kW TSI
1,8 l/118 kW TSI
VW 504 00
4,6
2,0 l/147 kW TSI
VW 504 00
4,6
3,6 l/191 kW FSI
VW 504 00
5,5
Plniace
množstvo
VW 501 01, VW 502 00
3,6
1,8 l/112 kW TSI
1,8 l/118 kW TSI
VW 502 00
4,6
2,0 l/147 kW TSI
VW 502 00
4,6
3,6 l/191 kW FSI
VW 502 00
5,5
Vznetové motorya)
Špecifikácia
Plniace
množstvo
1,6 l/77 kW TDI CR
VW 507 00
4,3
2,0 l/103 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
2,0 l/125 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
a)
Špecifikácia a plniace množstvo (v litroch) pre vozidlá s premenlivými servisnými
intervalmi
Špecifikácia
1,4 l/92 kW TSI
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 200.
Zážihové motory
Pre vznetové motory bez DPF možno voliteľne použiť motorový olej VW 505 01.
Zážihové motory
Do motorového oleja neprimiešavajte žiadne prísady - hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia dielov motora! Škody spôsobené týmito prostriedkami sú vylúčené zo záruky.

Vznetové motorya)
Pre vznetové motory bez DPF možno voliteľne použiť motorový olej VW 505 01.
DÔLEŽITÉ
Ak nie sú hore uvedené oleje k dispozícii, potom je možné v núdzovom prípade
doplniť iný motorový olej. Aby sa zabránilo škodám na motore, až do nasledujúcej
výmeny oleja sa môže doplniť max. 0,5 l motorového oleja nasledujúcich značiek:
■ pri zážihových motoroch: ACEA A3, resp. ACEA B4 alebo API SN, resp. API SM;
■ pri vznetových motoroch: ACEA C3 alebo API CJ-4.
■
Kontrola a doplňovanie
201

Výšku hladiny oleja je potrebné kontrolovať v pravidelných intervaloch. Najlepšie
pri každom tankovaní alebo pred dlhšími jazdami.
Kontrola výšky hladiny oleja
Obr. 168
Mierka oleja
Pri mimoriadnom zaťažení motora, napríklad pri dlhšej jazde po diaľnici v lete, pri
jazde s prívesom alebo pri prejazde horských priesmykov odporúčame udržiavať
hladinu oleja v oblasti A , ale nie vyššie.
Príliš nízku hladinu oleja signalizuje kontrolné svetlo na prístrojovom paneli
» Strana 16,  Výška hladiny motorového oleja. Čo najskôr skontrolujte výšku hladiny oleja pomocou mierky. Je potrebné doplniť príslušné množstvo oleja.
DÔLEŽITÉ

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 200.
pokyny
Mierka oleja udáva výšku hladiny motorového oleja » Obr. 168.
Kontrola výšky hladiny oleja
Zaistite, aby vozidlo stálo na vodorovnej ploche a aby bol motor zahriaty na prevádzkovú teplotu.
› Vypnite motor.
Počkajte niekoľko minút, kým motorový olej stečie späť do olejovej vane.
› Otvorte veko motorového priestoru.
› Vytiahnite mierku oleja.
› Mierku oleja otrite čistou handričkou a opäť ju zasuňte na doraz do kontrolného
otvoru.
› Mierku oleja opäť vytiahnite a odčítajte výšku hladiny oleja.
Hladina oleja v oblasti A
Olej sa nesmie doplniť.
Hladina oleja v oblasti B
Olej sa môže doplniť. Výška hladiny oleja potom môže ležať v oblasti A .
Hladina oleja v oblasti C
Musí sa doplniť toľko oleja, aby výška hladiny oleja ležala v oblasti B .
Motor spotrebováva trocha oleja. V závislosti od spôsobu jazdy a prevádzkových
podmienok môže spotreba oleja dosiahnuť až 0,5 l/1 000 km. Počas prvých 5 000
kilometrov môže byť spotreba vyššia.
202
Prevádzkové pokyny
Výška hladiny oleja nesmie byť v žiadnom prípade nad oblasťou A » Obr. 168 hrozí nebezpečenstvo poškodenia výfukového systému!

Doplnenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 200.
› Prekontrolujte výšku hladiny oleja » Strana 202.
› Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja » Obr. 166 na strane 199.
› Olej doplňte podľa správnej špecifikácie v 0,5 litrových dávkach » Strana 201.
› Prekontrolujte výšku hladiny oleja » Strana 202.
› Starostlivo zaskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja a zasuňte mierku až na
doraz.

Výmena

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 200.
pokyny
Motorový olej sa musí vymieňať v intervaloch uvedených v servisnej knižke vozidla alebo podľa ukazovateľa servisných intervalov » Strana 11, Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok.

DÔLEŽITÉ
Chladiaca kvapalina

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Plniace množstvo
Kontrola výšky hladiny
Doplnenie
203
204
204
Chladiaca kvapalina pozostáva z vody s podielom mrazuvzdorného prostriedku.
Táto zmes zaručuje ochranu proti mrazu, chráni chladiaci systém, resp. systém kúrenia a zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa.
Vozidlá pre krajiny s miernou klímou majú už z výroby náplň chladiacej kvapaliny
s ochranou proti mrazu do približne -25 °C. Podiel mrazuvzdorného prostriedku by
v týchto krajinách mal byť minimálne 40 %.
Vozidlá pre krajiny s chladnou klímou majú už z výroby náplň chladiacej kvapaliny
s ochranou proti mrazu do približne -35 °C. Podiel mrazuvzdorného prostriedku by
v týchto krajinách mal byť minimálne 50 %.
Ak je z klimatických dôvodov požadovaná vyššia ochrana voči mrazu, je možné
podiel mrazuvzdorného prostriedku zvýšiť, ale maximálne do 60 % (ochrana voči
mrazu do cca -40 °C).
Na dopĺňanie používajte iba chladiaci prostriedok, ktorého označenie je uvedené
na vyrovnávacej nádržke chladiacej kvapaliny » Obr. 169 na strane 204.
POZOR
Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny » Strana 197.
■ Pokiaľ doplnenie chladiacej kvapaliny nie je z akýchkoľvek dôvodov možné,
 nepokračujte v jazde! Odstavte motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■
1)
Podiel mrazuvzdorného prostriedku v chladiacej kvapaline nesmie nikdy klesnúť
pod 40 %.
■ Podiel mrazuvzdorného prostriedku v chladiacej kvapaline vyšší ako 60 % znižuje ochranu proti mrazu, ako aj účinok chladenia.
■ Prísady so chladiacej kvapaliny, ktoré nezodpovedajú správnej špecifikácii, môžu
predovšetkým výrazne znížiť účinok proti korózii.
■ Poruchy spôsobené koróziou môžu zapríčiniť stratu chladiacej kvapaliny a následné závažné poškodenie motora!
■ Chladiacu kvapalinu nedopĺňajte nad značku A » Obr. 169 na strane 204.
■ Pri chybe, ktorá vedie k prehriatiu motora, odporúčame vyhľadať odborný servis,

inak môžu vznikať závažné poškodenia motora.
■
Úvod k téme
Plniace množstvo

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 203.
Plniace množstvo chladiacej kvapaliny1)
Zážihové motory
Plniace množstvo (v litroch)
1,4 l/92 kW TSI
7,7
1,8 l/112 kW TSI
1,8 l/118 kW TSI
8,6
2,0 l/147 kW TSI
8,6
3,6 l/191 kW FSI
9,0
Vznetové motory
Plniace množstvo (v litroch)
1,6 l/77 kW TDI CR
8,4
2,0 l/103 kW TDI CR
8,4
2,0 l/125 kW TDI CR
8,4

Vo vozidlách vybavených nezávislým kúrením (prídavné kúrenie a vetranie) je množstvo chladiacej
kvapaliny vyššie o cca 1 liter.
Kontrola a doplňovanie
203
Kontrola výšky hladiny
Obr. 169
Motorový priestor: vyrovnávacia
nádržka chladiacej kvapaliny
Únik chladiacej kvapaliny
Únik chladiacej kvapaliny poukazuje v prvom rade na netesnosti. Nestačí iba doplniť chladiacu kvapalinu. Chladiaci systém nechajte ihneď skontrolovať v odbornom

servise.
Doplnenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 203.
Doplňte iba novú chladiacu kvapalinu.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 203.
Vyrovnávacia nádržka chladiacej kvapaliny je umiestnená v motorovom priestore.
Kontrola výšky hladiny chladiacej kvapaliny
› Vypnite motor.
› Otvorte veko motorového priestoru.
› Výšku hladiny chladiacej kvapaliny prekontrolujte na vyrovnávacej nádržke chladiacej kvapaliny. » Obr. 169.
Výška hladiny chladiacej kvapaliny v oblasti A
Chladiaca kvapalina sa nesmie doplniť.
Pri zahriatom motore môže byť hladina nad značkou A .
Výška hladiny chladiacej kvapaliny medzi A a B
Chladiaca kvapalina sa môže doplniť.
› Vypnite motor.
› Motor nechajte vychladnúť.
› Na uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny položte handru a uzáver
opatrne odskrutkujte.
› Doplňte chladiacu kvapalinu.
› Uzáver vyrovnávacej nádržky zaskrutkujte, až kým sa počuteľne nezaistí.
Ak nemáte v núdzovom prípade k dispozícii predpísaný mrazuvzdorný prostriedok,
nedopĺňajte žiadnu inú prísadu. V tomto prípade použite iba vodu a čo najskôr si
nechajte obnoviť správny pomer medzi vodou a mrazuvzdorným prostriedkom

v odbornom servise.
Brzdová kvapalina

Úvod k téme
Pri studenom motore musí ležať hladina medzi značkami A a B .
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Výška hladiny chladiacej kvapaliny v oblasti pod B
Chladiaca kvapalina sa musí doplniť.
Kontrola stavu
Výmena
Pri studenom motore sa musí chladiaca kvapalina doplniť medzi značky A a B .
Veľmi nízka hladina chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádržke sa signalizuje
rozsvietením kontrolného svetla  na prístrojovom paneli » Strana 15,  Teplota/
výška hladiny chladiacej kvapaliny. Preto odporúčame pravidelne kontrolovať výšku hladiny chladiacej kvapaliny v nádržke.
204
Prevádzkové pokyny
205
205 
K nepatrnému poklesu hladiny kvapaliny dochádza počas jazdy v dôsledku opotrebovania a automatického nastavovania brzdového obloženia.
POZOR
Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny » Strana 197.
■ Ak klesla hladina kvapaliny pod značku MIN,  nepokračujte v jazde - hrozí
nebezpečenstvo nehody! Požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Nepoužívajte starú brzdovú kvapalinu, mohla by sa obmedziť funkčnosť
brzdového systému - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Ak hladina kvapaliny v krátkom čase výrazne poklesne alebo keď klesne pod značku „MIN“, môže byť brzdový systém netesný.
Veľmi nízka hladina brzdovej kvapaliny sa signalizuje rozsvietením kontrolného
svetla  na prístrojovom paneli » Strana 13,  Brzdový systém.

Výmena
DÔLEŽITÉ

Brzdová kvapalina poškodzuje lak karosérie.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 204.
Brzdová kvapalina absorbuje vlhkosť. Na základe tejto preberá počas svojho používania vlhkosť z okolia.
Upozornenie
Výmena brzdovej kvapaliny sa realizuje v rámci predpísaného servisného intervalu.

Vysoký obsah vody v brzdovej kvapaline môže byť príčinou korózie brzdového systému.
Okrem toho obsah vody znižuje teplotu bodu varu brzdovej kvapaliny.
Kontrola stavu
Obr. 170
Motorový priestor: nádržka
brzdovej kvapaliny
Brzdová kvapalina musí zodpovedať nasledujúcim normám, resp. špecifikáciám:
› VW 50114;
› FMVSS 116 DOT4.

Akumulátor vozidla

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 204.
Nádržka brzdovej kvapaliny je umiestnená v motorovom priestore vozidla.
› Vypnite motor.
› Otvorte veko motorového priestoru.
› Prekontrolujte výšku hladiny brzdovej kvapaliny » Obr. 170.
Kryt akumulátora
207
Kontrola výšky hladiny elektrolytu v akumulátore
207
Nabíjanie akumulátora vozidla
208
Odpojenie, resp. pripojenie akumulátora vozidla
209
Automatické vypnutie spotrebičov
209 
Hladina musí ležať medzi značkami „MIN“ a „MAX“.
Kontrola a doplňovanie
205
Výstražné symboly na akumulátore vozidla
Symbol
Význam





POZOR (Pokračovanie)
Ak elektrolyt vnikne do oka, okamžite vymývajte zasiahnuté oko niekoľko
minút prúdom vody - čo najrýchlejšie vyhľadajte lekára!
■ Keď si potriete pokožku alebo odev elektrolytom, umyte zasiahnuté miesta
čo najskôr mydlovou vodou a potom ich opláchnite prúdom čistej vody. Pri prehltnutí elektrolytu akumulátora - čo najrýchlejšie vyhľadajte lekára!
■
Vždy noste ochranné okuliare!
Elektrolyt je silnou žieravinou. Vždy noste ochranné rukavice a tiež
ochranu očí!
Oheň, iskry, otvorené svetlo udržiavajte vzdialené od akumulátora
vozidla a nefajčite!
POZOR
Pri nabíjaní akumulátora vzniká vysoko výbušná zmes plynov!
Je zakázané manipulovanie s otvoreným ohňom a svetlom.
Ja zakázané fajčenie a činnosti, pri ktorých vznikajú iskry.
Nikdy nepoužívajte poškodený akumulátor vozidla - hrozí nebezpečenstvo
výbuchu!
■ Nikdy nenabíjajte zamrznutý alebo rozmrazený akumulátor vozidla - hrozí
nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyselinou!
■ Zamrznutý akumulátor vymeňte.
■ Nikdy nepoužívajte pomoc pri štartovaní pri akumulátoroch s príliš nízkou
hladinou elektrolytu - hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyselinou.
■
■
■
Deti udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora vozidla!
Pri neodbornej manipulácii s akumulátorom vozidla môže dôjsť k poškodeniam.
Preto odporúčame nechať vykonať všetky práce na akumulátore vozidla v odbornom servise.
POZOR
Pri prácach na akumulátore vozidla a na elektrickom systéme môže dôjsť k poraneniam, otravám, poleptaniam, nebezpečenstvám výbuchu alebo požiaru.
Bezpodmienečne dodržiavajte všeobecne platné bezpečnostné pravidlá a ďalej uvedené varovné pokyny.
■ Deti udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora vozidla.
■ Akumulátor vozidla nenahýnajte, elektrolyt by mohol vytiecť z odplyňovacích
otvorov akumulátora. Oči si chráňte ochrannými okuliarmi alebo ochranným
štítom - hrozí nebezpečenstvo oslepnutia!
■ Pri manipulácii s akumulátorom používajte ochranné rukavice, prostriedky na
ochranu zraku a pokožky.
■ Elektrolyt v akumulátore je silná žieravina, preto treba s akumulátorom zaobchádzať opatrne.
■ Rozptýlená žieravina v ovzduší dráždi dýchacie cesty a spôsobuje zápaly
spojiviek a dýchacích ciest.
■ Elektrolyt akumulátora naleptáva zubnú sklovinu a po kontakte s pokožkou
spôsobuje hlboké a dlho sa hojace rany. Opakovaný styk so zriedenými roztokmi spôsobuje kožné ochorenia (zápaly, vredy a praskliny).
206
Prevádzkové pokyny
POZOR
Počas nabíjania akumulátora vozidla sa uvoľňuje vodík a vzniká vysoko výbušná zmes plynov. Výbuch môže spôsobiť iskra vzniknutá pri odpojení alebo
uvoľnení svorky kábla pri zapnutom nabíjacom okruhu.
■ Priamym vodivým spojením pólov akumulátora (napr. spojením kovovými
predmetmi, vodičmi) vznikne skrat - hrozí nebezpečenstvo pretavení olovených stien, výbuchu, požiaru akumulátora a zasiahnutia kyselinou.
■ Vyvarujte sa takej manipulácie s vodičmi a elektrickými prístrojmi a zariadeniami, na ktorých môže vzniknúť iskrenie. Pri silnom iskrení hrozí nebezpečenstvo úrazu.
■ Pred každou prácou na elektrickom systéme vypnite motor, zapaľovanie
ako aj všetky elektrické spotrebiče a odpojte záporný pól ( ) akumulátora.
■
DÔLEŽITÉ
Akumulátor vozidla je možné odpájať iba vtedy, keď je vypnuté zapaľovanie,
inak by sa mohol poškodiť elektrický systém vozidla. Ak odpájate akumulátor od
siete vozidla, odpojte najskôr záporný ( ), až potom kladný ( ) pól akumulátora.
■ Ak pripájate akumulátor na sieť vozidla, pripojte najskôr kladný ( ) pól, až potom
záporný ( ) pól akumulátora. Pripojovacie káble sa nesmú v žiadnom prípade za
meniť - hrozí nebezpečenstvo požiaru elektrickej inštalácie.
■

Dbajte na to, aby sa elektrolyt akumulátora nedostal do styku s karosériou hrozí nebezpečenstvo poškodenia laku karosérie.
■ Akumulátor chráňte pred ultrafialovým žiarením - nevystavujte ho priamemu
dennému svetlu.
■ Ak sa vozidlo nepoužíva dlhšie ako 3 až 4 týždne, môže byť akumulátor vozidla
vybitý. To je spôsobené tým, že niektoré zariadenia spotrebovávajú elektrický
prúd aj v pokojovom stave (napr. riadiace prístroje). Vybitiu akumulátora možno
predísť odpojením záporného pólu ( ) akumulátora alebo priebežným dobíjaním
akumulátor veľmi nízkym prúdom.
■ Ak sa akumulátor vozidla používa často na jazdy na krátke vzdialenosti, akumulátor sa dostatočne nenabije a môže sa vybiť.
■
Akumulátor sa nachádza v motorovom priestore v polyesterovom kryte 1
» Obr. 171, resp. v plastovom kryte 2 » Obr. 171 - alebo v ľavej bočnej schránke
v batožinovom priestore » Obr. 92 na strane 86.
Okraj polyesterového krytu akumulátora 1 » Obr. 171 sa pri práci na akumulátore
zasúva medzi akumulátor a bočnú stenu krytu akumulátora.
Akumulátor v motorovom priestore
› Otvorte kryt akumulátora v smere šípky 1 , príp. zatlačte pružnú západku na
strane krytu akumulátora v smere šípky 2 » Obr. 171, kryt odklopte a odoberte
ho.
Poznámka pre životné prostredie
Montáž krytu akumulátora sa vykonáva v opačnom poradí.
Vyradený akumulátor vozidla je špeciálnym odpadom, ktorý škodí životnému prostrediu. Preto sa musí zlikvidovať v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
Akumulátor v batožinovom priestore
Batéria sa nachádza v ľavej bočnej skrinke so symbolom » Obr. 92 na strane 86.
Upozornenie
Akumulátory, ktoré sú staršie ako 5 rokov, by sa mali nechať vymeniť.


Kontrola výšky hladiny elektrolytu v akumulátore
Kryt akumulátora
Obr. 172
Akumulátor vozidla: indikácia výšky hladiny elektrolytu

Obr. 171 Motorový priestor: polyesterový kryt akumulátora / plastový kryt
akumulátora
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 205.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 205.
U vozidiel, ktoré sú vybavené akumulátorom s farebnou indikáciou, s takzvaným
magickým okom » Obr. 172, je možné na základe sfarbenia stanoviť stav elektroly
tu.
Kontrola a doplňovanie
207
› Pripojte pólové svorky nabíjačky k pólom akumulátora (červená = „plus“, čierna =
Vzduchové bubliny môžu ovplyvniť farbu ukazovateľa. Preto na ukazovateľ pred
kontrolou opatrne poklepte.
› Čierne zafarbenie - hladina elektrolytu je v poriadku.
› Bezfarebné alebo svetlo žlté zafarbenie - príliš nízka hladina elektrolytu, akumulátor sa musí vymeniť.
„mínus“).
› Sieťový kábel nabíjačky zastrčte do zásuvky a prístroj zapnite.
› Po úspešnom procese nabíjania: Vypnite nabíjačku a jej sieťový kábel vytiahnite
zo zásuvky.
› Teraz odpojte pólové svorky nabíjačky.
› Opätovne pripojte pripojovacie káble k akumulátoru (najskôr „plus“, potom „mí-
Vozidlá so systémom ŠTART-STOP sú vybavené riadiacim prístrojom pre akumulátor na kontrolu stavu energie pre opätovné naštartovanie motora.
nus“).
Stav elektrolytu odporúčame kontrolovať v pravidelných intervaloch v odbornom
servise, predovšetkým v nasledujúcich prípadoch.
› Vysoké vonkajšie teploty.
› Dlhšie každodenné jazdy.
› Po každom nabití.
Pri nabíjaní slabšími prúdmi, napr. malou nabíjačkou, nemusíte pripojovacie káble
odpojovať od akumulátora. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu nabíjačky.
Akumulátor nabíjajte prúdom 0,1-násobku kapacity akumulátora (alebo nižším) až
do úplne nabitého stavu.
Pred nabíjaním silnými prúdmi, takzvaným „rýchlonabíjaním“, musíte odpojiť oba
káble od akumulátora.
Zimné obdobie
Akumulátor má pri nízkych teplotách už iba časť kapacity potrebnej pre naštartovanie vozidla v porovnaní s kapacitou akumulátora za bežných podmienok.
Pri nabíjaní neotvárajte zátky akumulátora.
Vybitý akumulátor vozidla môže zamrznúť už pri teplotách tesne pod 0 °C.
Výmena akumulátora vozidla
Ak vymieňate akumulátor, musí mať nový akumulátor rovnakú kapacitu, napätie,
intenzitu prúdu a rovnakú veľkosť. Vhodné typy akumulátorov vozidiel je možné
zakúpiť v odbornom servise.
Preto odporúčame, aby ste akumulátor nechali pred začiatkom zimného obdobia
skontrolovať, príp. nabiť v odbornom servise.
DÔLEŽITÉ
Výmenu akumulátora vozidla odporúčame nechať vykonať v odbornom servise, u
ktorého sa akumulátor odborne namontuje a pôvodný akumulátor sa zlikviduje
podľa národných zákonných nariadení.
Pri akumulátoroch vozidiel s označením „AGM“ nie je možné z technických dôvodov prekontrolovať stav elektrolytu.
POZOR
Upozornenie
Stav elektrolytu akumulátora sa tiež pravidelne kontroluje v rámci servisnej prehliadky v odbornom servise.
Nabíjanie akumulátora vozidla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 205.
Nabitý akumulátor vozidla je predpokladom dobrého štartovania.
› Zapnite a opäť vypnite zapaľovanie a všetky elektrické spotrebiče.
› Iba pri „rýchlom nabíjaní“ odpojte obidva pripojovacie káble (najskôr „mínus“, potom „plus“).
208
Prevádzkové pokyny

„Rýchlonabíjanie“ akumulátora vozidla je nebezpečné, je potrebná špeciálna
nabíjačka a odborné znalosti.
DÔLEŽITÉ
Vo vozidlách so systémom ŠTART-STOP sa káblová svorka nabíjačky nesmie pripojiť priamo na záporný pól akumulátora vozidla, ale iba na kostru motora » Strana 225, Pomoc pri štartovaní pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP.
Upozornenie
Preto vám odporúčame rýchlonabíjanie akumulátora vozidla nechať vykonať v odbornom servise.

DÔLEŽITÉ
Odpojenie, resp. pripojenie akumulátora vozidla

Aj napriek eventuálnym zásahom manažmentu palubnej siete môže dôjsť k vybitiu akumulátora vozidla. Napríklad vtedy, ak je dlhší čas zapnuté zapaľovanie pri
odstavenom motore alebo sú zapnuté obrysové alebo parkovacie svetlá pri dlhšom parkovaní.
■ Spotrebiče, ktoré sa napájajú prostredníctvom 12 V zásuvky, môžu pri vypnutom
zapaľovaní spôsobiť vybitie akumulátora vozidla.
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 205.
Po odpojení a pripojení akumulátora vozidla sú mimo prevádzky, resp. nepracujú
bezchybne nasledujúce funkcie:
Funkcia
Uvedenie do prevádzky
Elektrické ovládanie okien (poruchy funkcie)
» Strana 43
Panoramatická posuvná strecha (poruchy
funkcie)
» Strana 231
Zadanie čísla kódu rádia, resp. navigačného
systému
» Návod na obsluhu rádia, resp.
» návod na obsluhu navigačného
systému
Nastavenie času
» Strana 12
Údaje multifunkčného ukazovateľa sa vymažú
» Strana 21
Upozornenie
Prostredníctvom eventuálneho vypnutia spotrebičov sa nenarúša komfort jazdy a
vodič toto vypnutie takmer nevníma.
Upozornenie
Vozidlo odporúčame nechať skontrolovať v odbornom servise, aby bola zaručená
plná funkčnosť všetkých elektrických systémov.

Automatické vypnutie spotrebičov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 205.
Riadiaca jednotka siete vozidla automaticky zabraňuje pri silnom zaťažení akumulátora vozidla vybitiu akumulátora. Je to možné spozorovať takto.
› Zvýšia sa voľnobežné otáčky, aby alternátor dodával viac prúdu do palubnej siete.
› V prípade potreby sa obmedzí výkon väčších komfortných spotrebičov elektrického prúdu, napr. vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie zadného skla alebo sa v prípade núdze tieto úplne vypnú.
Kontrola a doplňovanie
209

POZOR (Pokračovanie)
Kolesá
Disky a pneumatiky

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Životnosť pneumatík
Nové pneumatiky
Pneumatiky s určeným smerom otáčania
Indikátor kontroly pneumatík
Rezervné koleso
Uzavretá puklica pneumatiky
Krycie viečka skrutiek kolies
Ozdobné kryty kolies
Skrutky kolies
211
212
213
213
214
215
215
215
216
POZOR
Pri používaní pneumatík je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
■ Rešpektujte národné zákonné nariadenia týkajúce sa používania a max. povolenej rýchlosti vozidla so snehovými reťazami.
■
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny ku použitiu pneumatík.
Nové pneumatiky nemajú počas prvých 500 km najlepšiu možnú priľnavosť,
je preto potrebné jazdiť príslušne opatrne - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Na všetkých štyroch kolesách vozidla používajte iba radiálne pneumatiky
rovnakého druhu, rozmerov (obvod pneumatiky) a s rovnakým typom profilu.
■ Z hľadiska bezpečnosti jazdy nevymieňajte pneumatiky jednotlivo.
■ Nikdy neprekračujte maximálne povolenú nosnosť namontovaných pneumatík - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nikdy neprekračujte maximálne povolenú rýchlosť namontovaných pneumatík - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
210
Prevádzkové pokyny
Chybná geometria kolies prednej, resp. zadnej nápravy negatívne ovplyvňuje
jazdné vlastnosti - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nezvyčajné vibrácie alebo ťahanie vozidla na stranu môže poukazovať na
poškodenie pneumatiky. Ak máte podozrenie, že je koleso poškodené, potom
okamžite znížte rýchlosť a zastavte vozidlo! Ak nezistíte viditeľné poškodenia,
pomaly a opatrne príďte do najbližšieho odborného servisu a nechajte vozidlo
skontrolovať.
■ Používajte výhradne pneumatiky alebo disky, ktoré spoločnosť ŠKODA
schválila pre váš typ vozidla. V opačnom prípade môže byť obmedzená bezpečnosť jazdy - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
POZOR
Je potrebné dodržiavať upozornenia týkajúce sa poškodenia, resp. opotrebovania pneumatík.
■ Nikdy nepoužívajte pneumatiky, u ktorých nepoznáte stav a vek.
■ Nikdy nejazdite s poškodenými pneumatikami - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Poškodené disky alebo pneumatiky nechajte okamžite vymeniť.
■ Najneskôr pri opotrebovaní pneumatík po indikátory opotrebovania sa pneumatiky musia okamžite vymeniť.
■ Ojazdené pneumatiky zhoršujú potrebný kontakt s vozovkou najmä pri vyšších rýchlostiach na mokrej ceste. Mohol by nastať takzvaný „akvaplaning“
(nekontrolovateľný pohyb vozidla - „plávanie“ na mokrej vozovke).
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa tlaku vzduchu v pneumatikách.
■ Indikátor kontroly pneumatík nezbavuje vodiča zodpovednosti za správne
nahustenie pneumatík. Pravidelne kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
■ Príliš nízky, resp. príliš vysoký tlak v pneumatikách negatívne ovplyvňuje
jazdné vlastnosti - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Podhustená pneumatika musí prekonávať väčší valivý odpor, tým sa predovšetkým pri vyšších rýchlostiach silno zahrieva. To môže viesť k oddeľovaniu časti behúňa a k prasknutiu pneumatiky.

POZOR
Životnosť pneumatík
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce skrutiek kolies.
■ Skrutky kolies musia byť čisté a musia vykazovať ľahký chod. Tieto nikdy neošetrujte tukom ani olejom.
■ Predpísaný uťahovací moment skrutiek kolies je pri oceľových diskoch
aj na diskoch z ľahkej zliatiny 120 Nm.
■ Ak sú skrutky kolies dotiahnuté príliš nízkym uťahovacím momentom, môžu
sa disky počas jazdy uvoľniť - hrozí nebezpečenstvo nehody! Príliš vysoký uťahovací moment môže poškodiť skrutky a závity a trvalo deformovať dosadacie
plochy diskov kolies.
■ Pri nesprávnej manipulácii so skrutkami kolies sa koleso môže počas jazdy
uvoľniť - hrozí nebezpečenstvo nehody!
Obr. 173 Zobrazenie princípu: Dezén pneumatiky s indikátormi opotrebovania / otvorený kryt palivovej nádrže s tabuľkou rozmerov pneumatík a tlakov
v pneumatikách
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa rezervného kolesa.
Rezervné koleso by sa malo používať, iba pokiaľ je to nevyhnutne potrebné.
Nikdy nejazdite s viac ako jedným namontovaným rezervným kolesom.
Snehové reťaze nie je možné používať na rezervnom kolese.
■
■
■
Obr. 174
Zámena kolies
DÔLEŽITÉ
Ak by ste mali použiť rezervné koleso, ktoré nie je identické s namontovanými
kolesami, prihliadajte na nasledovné » Strana 214, Rezervné koleso.
■ Pneumatiky chráňte pred kontaktom s olejmi, tukmi a palivom.
■ Stratené čiapočky ventilkov nahraďte.
■ Ak pri defekte pneumatiky musíte namontovať rezervné koleso bez určeného
smeru otáčania alebo s opačným smerom otáčania, jazdite, prosím, opatrne, pretože v takejto situácii už nie sú dané najlepšie možné vlastnosti pneumatiky.
■

Životnosť pneumatík závisí od správneho tlaku vzduchu v pneumatikách, od spôsobu jazdy a ďalších daností. Pri dodržiavaní nasledujúcich upozornení je možné
predĺžiť životnosť pneumatík.
Poznámka pre životné prostredie
Príliš nízky tlak zvyšuje spotrebu paliva.
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách vrátane tlaku v rezervnom kolese kontrolujte najmenej raz do mesiaca a takisto pred každou dlhšou jazdou.
Upozornenie
Odporúčame, aby ste všetky práce na kolesách alebo pneumatikách nechali vykonať v odbornom servise.
■ Odporúčame používať disky, pneumatiky, kryty kolies a snehové reťaze z originálneho príslušenstva ŠKODA.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 210.
■

Hodnoty tlaku vzduchu pre pneumatiky sú uvedené na vnútornej strane krytu pa
livovej nádrže » Obr. 173 - .
Kolesá
211
Tlak v rezervnom kolese by mal zodpovedať najvyššiemu predpísanému tlaku
pneumatík pre daný typ vozidla.
Tlak vždy kontrolujte len na studenej pneumatike. Na zahriatych pneumatikách
neznižujte zvýšený tlak.
Pri väčšom zaťažení vozidla príslušne prispôsobte tlak v pneumatikách.
Spôsob jazdy
Rýchle prejazdy zákrut, razantná akcelerácia a intenzívne brzdenie zvyšujú opotrebovanie pneumatík.
Vyváženie kolies
Kolesá nového vozidla sú vyvážené. Následkom pôsobenia rôznych vplyvov môže
počas jazdy dôjsť k ich nevyváženosti. Toto sa môže prejaviť predovšetkým na
„nepokojnom“ riadení.
Po výmene alebo oprave pneumatík nechajte kolesá vyvážiť.
Chybné nastavenie geometrie náprav
Chybná geometria kolies prednej, resp. zadnej nápravy vedie k nadmernému opotrebovaniu pneumatík.
Poškodenia pneumatík
Cez obrubníky alebo podobné prekážky prechádzajte iba pomaly a podľa možností
kolmo, aby ste sa vyhli poškodeniu pneumatík a diskov.
Odporúčame pravidelne kontrolovať prítomnosť poškodení pneumatík (vpichy, trhliny, vydutia, deformácie a podobné). Z dezénu pneumatík odstraňujte cudzie telesá (napr. kamene).
Zámena kolies
Pri zreteľne vyššom opotrebovaní predných pneumatík, odporúčame vymeniť
predné kolesá za zadné podľa schémy » Obr. 174. Tým docielite približne rovnakú
životnosť všetkých pneumatík.
Aby sa dosiahlo rovnomerné opotrebovanie všetkých pneumatík a na zachovanie
najlepšej možnej životnosti, odporúčame zameniť kolesá každých 10 000 km.
Skladovanie pneumatík
Demontované pneumatiky označte, aby sa pri opätovnej montáži mohol zachovať
doterajší smer chodu.
Kolesá, resp. pneumatiky sa musia vždy skladovať v chlade, suchu a podľa možností na tmavom mieste. Pneumatiky, ktoré nie sú namontované na disku, ukladajte
vo zvislej polohe.
Indikátor opotrebovania
V dezéne pneumatík sa nachádzajú 1,6 mm vysoké indikátory opotrebovania
pneumatík. Tieto indikátory opotrebovania sú rozmiestnené v závislosti od výrobku po obvode pneumatiky v rovnomerných rozstupoch » Obr. 173 . Poloha indikátorov je na bokoch pneumatiky označená písmenami „TWI“, symbolmi trojuholníka, resp. inými symbolmi.
Vek pneumatík
Pneumatiky starnú a strácajú tak pôvodné vlastnosti, dokonca aj vtedy, keď sa
nepoužívajú. Preto odporúčame nepoužívať letné, resp. zimné pneumatiky, ktoré
sú staršie ako 6 rokov, resp. 4 roky.
Nové pneumatiky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 210.
Na všetkých štyroch kolesách používajte iba radiálne pneumatiky rovnakého druhu, rozmerov (obvod pneumatiky) a s rovnakým typom profilu.
Kombinácie pneumatík a diskov povolených pre vaše vozidlo sú uvedené v dokladoch vozidla.
Pneumatiky vymieňajte podľa možnosti po nápravách. Pneumatiky s hlbším profilom dezénu by mali byť vždy montované na prednú nápravu.
Vysvetlenie popisu pneumatík
205 / 55 R 16 94 V
To znamená:
205
Šírka pneumatiky v mm » Obr. 173 na strane 211 - 
55
pomer výšky a šírky v % » Obr. 173 na strane 211 - 
R
Kód konštrukcie pneumatiky - Radiálna » Obr. 173 na strane 211 - 
16
Priemer disku v palcoch » Obr. 173 na strane 211 - 
94
Zaťažiteľnosť »
V
Rýchlostný index »
Dátum výroby je uvedený na bočnej strane pneumatiky (prípadne na vnútornej
strane). Napr.
DOT ... 10 13...
znamená, že pneumatika bola vyrobená v 10. týždni v roku 2013.
212
Prevádzkové pokyny


Zaťažiteľnosť
Ide predovšetkým o nasledujúce vlastnosti.
Táto uvádza maximálne povolené zaťaženie jednotlivých pneumatík.
615 kg
91
92
630 kg
93
650 kg
94
670 kg
95
690 kg
97
730 kg
775 kg
99



Zvýšená stabilita pri jazde.
Znížené nebezpečenstvo aquaplaningu.
Znížená hlučnosť pneumatík ako aj znížené opotrebovanie pneumatík.
Indikátor kontroly pneumatík
Obr. 175
Spínač nastavenia kontrolnej
hodnoty tlaku v pneumatikách
Rýchlostný index
Tento udáva maximálne povolenú rýchlosť vozidla s namontovanými pneumatikami príslušnej kategórie.
130 km/h
M
160 km/h
Q
170 km/h
R
180 km/h
S
T
190 km/h
200 km/h
U
210 km/h
H
240 km/h
V
270 km/h
W
300 km/h
Y

Pneumatiky s určeným smerom otáčania

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 210.
Smer otáčania je označený šípkami na boku pneumatiky.
Udaný smer otáčania pneumatiky sa musí bezpodmienečne dodržať, aby sa dosahovali najlepšie vlastnosti týchto pneumatík.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 210.
Systémové nastavenia
Ak sa zmení tlak v pneumatikách, vymení jedno alebo viac kolies, zmení pozícia
kolesa na vozidle (napr. výmena kolies medzi nápravami) alebo ak sa kontrolné
svetlo rozsvieti počas jazdy, musí sa nasledujúcim spôsobom vykonať základné
nastavenie systému:
DÔLEŽITÉ
Informácie k indexu zaťažiteľnosti, ako aj ku rýchlostnému indexu sú uvedené v
dokumentoch od vozidla.


› Všetky pneumatiky nahustite na predpísaný tlak » Strana 211.
› Zapnite zapaľovanie.
› Tlačidlo so symbolom  » Obr. 175 stlačte dlhšie ako na 2 sekundy.
Ak kontrolné svetlo  svieti a po základnom nastavení systému nezhasne, vyskytla sa systémová chyba. Požiadajte o pomoc odborný servis.
Blikajúce kontrolné svetlo  znamená poruchu systému. Požiadajte o pomoc odborný servis.
Indikátor tlaku v pneumatikách
Kontrolka  sa rozsvieti, ak sa vyskytne niektorá z nasledujúcich udalostí.
› Tlak v pneumatike je príliš nízky.
› Pneumatika má poškodenú štruktúru.
› Vozidlo naložené viac na jednej strane.
Kolesá

213
› Kolesá jednej nápravy (napr. jazda s prívesom, jazda do kopca alebo z kopca) sú
Vyberte koleso
› Otvorte veko batožinového priestoru.
› Nadvihnite podlahu v batožinovom priestore.
› Vybratie boxu s náradím vozidla.
› Maticu » Obr. 176 vyskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek.
› Vyberte koleso.
zaťažené viac.
› Snehové reťaze sú namontované.
› Je namontované rezervné koleso.
› Na náprave sa vymenilo jedno koleso.
POZOR
Uschovanie kolesa
› Vymenené koleso položte diskom nadol do priestoru pre rezervné koleso.
› Maticu » Obr. 176 zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek, až kým koleso nebude bezpečne upevnené.
› Box s náradím vozidla nasaďte späť do rezervného kolesa.
› Podlahu v batožinovom priestore sklopte do pôvodnej polohy.
› Zatvorte veko batožinového priestoru.
Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo , ihneď znížte rýchlosť a vyvarujte sa prudkých zmien smeru a prudkého brzdenia. Pri najbližšej príležitosti zastavte
a skontrolujte pneumatiky a ich plniace tlaky.
■ Za určitých podmienok (napr. športová jazda, zima alebo nespevnené cesty)
sa kontrolné svetlo  môže rozsvietiť oneskorene alebo sa nerozsvieti vôbec.
■
Čo najrýchlejšie sa musí namontovať koleso s príslušnými rozmermi a vyhotovením.
DÔLEŽITÉ
Indikátor kontroly pneumatík nenahrádza pravidelnú kontrolu tlaku v pneumatikách, pretože nedokáže rozpoznať rovnomerný úbytok tlaku.
■ Systém nedokáže varovať pri veľmi rýchlom poklese tlaku v pneumatikách, napr.
pri náhlom poškodení pneumatiky. V takomto prípade sa pokúste vozidlo opatrne
zastaviť bez prudkých zmien smeru a prudkého brzdenia.
■ Pre zaručenie správnej funkcie sledovania tlaku v pneumatikách je potrebné
každých 10 000 km alebo 1x ročne vykonať základné nastavenie.
■
Rezervné koleso
Obr. 176
Batožinový priestor: rezervné
koleso
Ak sa typ rezervného kolesa líši od namontovaných pneumatík (napr. zimná pneumatika, pneumatika s určeným smerom otáčania), môže sa rezervné koleso použiť
iba na krátku dobu v prípade defektu a je potrebné jazdiť opatrne » .
Núdzové koleso
Núdzové koleso je opatrené výstražným štítkom, ktorý sa nachádza na disku.

Ak sa má použiť toto koleso, potom je potrebné prihliadať na nasledovné.
› Po namontovaní kolesa nesmie byť varovný štítok zakrytý žiadnym krytom.
› Počas jazdy buďte mimoriadne opatrní.
› Tlak vzduchu núdzového kolesa je zhodný s maximálnym plniacim tlakom vzduchu štandardnej pneumatiky.
› Toto núdzové koleso použite iba na to, aby ste došli do odborného servisu, pretože nie je určené na trvalé používanie.
POZOR
Rezervné koleso v žiadnom prípade nepoužívajte, ak je poškodené.
Ak sa rezervné koleso odlišuje svojimi rozmermi alebo vyhotovením od namontovaných pneumatík, potom nikdy nejazdite rýchlejšie ako 80 km/h, resp.
50 mph.
■ Vyhnite sa prudkej akcelerácii, intenzívnemu brzdeniu a rýchlym prejazdom
zákrut.
■
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 210.
Rezervné koleso sa nachádza v priehlbni pod podlahou batožinového priestoru
a je pripevnené špeciálnou maticou » Obr. 176.
214
Prevádzkové pokyny


DÔLEŽITÉ
Dodržte upozornenia na výstražnom štítku núdzového kolesa.

Uzavretá puklica pneumatiky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 210.
pokyny
Demontáž
› Zaveste háčik zo súpravy náradia za vystužený okraj celoplošného krytu.
› Kľúč na kolesá prevlečte háčikom, oprite ho o pneumatiku a kryt dajte dolu.
Montáž
› Puklicu pritlačte k disku pri výreze pre ventil.
› Puklicu zatláčajte do disku, až úplne kým nezaskočí po celom obvode.
Demontáž
› Sťahovacie kliešte » Strana 218 nasuňte na krycí uzáver tak, aby vnútorné jazýčky spony dosadli na nákružok krycieho uzáveru » Obr. 177.
› Stiahnite krycie viečko.
Montáž
› Viečka nasuňte na doraz na skrutky kolies.
Viečka skrutiek kolies sú uložené v plastovom boxe v rezervnom kolese alebo
v priestore pre rezervné koleso.
Obr. 178
Demontáž ozdobných krytov kolies pri kolesách z ľahkých zliatin
Použite tlak rúk, neudierajte na kryt! Vyhnite sa hrubým úderom, ak puklica ešte
nezaskočila do disku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vodiacich a centrovacích prvkov puklice.
■ Zabezpečte, aby sa skrutka kolesa s ochranou proti odcudzeniu namontovala v
oblasti ventilu » Strana 221, Zaistenie kolies proti odcudzeniu.
■ Ak budete dodatočne montovať kryty kolies, dajte pozor, aby bol možný dosta
točný prívod vzduchu pre chladenie brzdového systému.
■

Obr. 177
Demontáž krycieho viečka

Ozdobné kryty kolies
DÔLEŽITÉ
Krycie viečka skrutiek kolies
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 210.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 210.
Demontáž
› Opatrne demontujte ozdobné kryty pomocou drôteného háčika z náradia vozidla » Obr. 178.
Kolesá
215

Poznámka pre životné prostredie
Skrutky kolies

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 210.
Disky a skrutky kolies sú navzájom konštrukčne prispôsobené. Pri každej zmene
diskov, napr. disky z ľahkej zliatiny alebo kolesá so zimnými pneumatikami, je potrebné použiť zodpovedajúce skrutky so správnou dĺžkou a tvarom. Od toho závisí

upevnenie kolies a funkcia brzdového systému.
Snehové reťaze sa môžu montovať iba na kolesá prednej nápravy.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
216
216 
Použitie snehových reťazí je z technických dôvodov dovolené iba pri nasledovných kombináciách diskov a pneumatík.
Zimné pneumatiky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 216.
a)
Zimné pneumatiky zlepšujú jazdné vlastnosti vozidla za zimných pomerov na cestách. Letné pneumatiky sú na ľade, snehu a pri teplotách pod 7 °C menej odolné
proti šmyku. To platí najmä pre vozidlá, ktoré sú vybavené širokými, resp. vysokorýchlostnými pneumatikami.
Aby sa zachovali najlepšie jazdné vlastnosti vozidla, musia byť zimné pneumatiky
namontované na všetkých štyroch kolesách, minimálna hĺbka dezénu musí byť
4 mm a pneumatiky nesmú byť staršie ako 4 roky.
Je možné použiť zimné pneumatiky z nižšej rýchlostnej kategórie za podmienky,
že neprekročíte maximálnu povolenú rýchlosť tejto kategórie, aj keď je maximálna
možná rýchlosť vozidla vyššia.
Nastavenie rýchlostného limitu pre zimné pneumatiky sa uskutočňuje na informačnom displeji v bode ponuky Zimní pneu (Zimné pneumatiky » Strana 26.
216
Prevádzkové pokyny
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 216.
Snehové reťaze zlepšujú na zasnežených a zľadovatených vozovkách nielen pohon, ale aj brzdenie.
Úvod k téme
Zimné pneumatiky
Snehové reťaze

Snehové reťaze

Zimná prevádzka

Letné pneumatiky namontujte naspäť včas, pretože na cestách bez ľadu a snehu
a tiež pri teplotách nad 7 °C sú ich jazdné vlastnosti lepšie, brzdná dráha je kratšia, hluk z odvaľovania počas jazdy je menší, menšie je aj opotrebovanie pneumatík. Nižšia je aj spotreba paliva.
Veľkosť disku
Hĺbka zálisu
7J x 16a)
45 mm
Rozmer pneumatiky
205/55
6J x 16a)
50 mm
205/55
6J x 17
45 mm
205/50
Neplatí pre vozidlá s motorom 3,6 l/191 kW FSI.
Používajte iba snehové reťaze s malými článkami. Články, vrátane zámkov, nesmú byť väčšie ako 9 mm.
Pred montážou snehových reťazí dajte dolu kryty kolies.
DÔLEŽITÉ
Pri jazde na úsekoch bez snehu musíte dať reťaze dole. Na týchto úsekoch by obmedzovali jazdné vlastnosti, poškodzovali pneumatiky a rýchlo sa ničili.

Svojpomoc
Obr. 180
Umiestnenie výstražného trojuholníka
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
Výbava pre prípad núdze

Úvod k téme

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Lekárnička a výstražný trojuholník
Hasiaci prístroj
Náradie vozidla
Lekárnička a výstražný trojuholník
217
217
218 
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 217.
Lekárnička
Lekárnička sa nachádza v schránke batožinového priestoru vpravo » Obr. 179.
Výstražný trojuholník
Výstražný trojuholník je možné upevniť gumovými pásikmi k obkladu zadného čela batožinového priestoru » Obr. 180.
POZOR
Lekárnička a výstražný trojuholník sa musia vždy dobre upevniť tak, aby sa pri
núdzovom brzdení alebo náraze vozidla neuvoľnili a nemohli spôsobiť poranenia cestujúcim.
Upozornenie
Dbajte na dátum použiteľnosti lekárničky.
Odporúčame používať lekárničku a výstražný trojuholník z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA.
■
■
Obr. 179 Odkladacia schránka pre lekárničku: Superb / Superb Combi

Hasiaci prístroj

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 217.
Hasiaci prístroj je upevnený pomocou popruhov v držiaku pod sedadlom vodiča.
Riadne si preštudujte návod umiestnený na hasiacom prístroji.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc

217
Hasiaci prístroj sa musí kontrolovať oprávnenou osobou jeden krát ročne. Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
Súčasti náradia vozidla (podľa výbavy) » Obr. 181.
1
2
POZOR
3
Hasiaci prístroj sa musí vždy dobre upevniť tak, aby sa pri núdzovom brzdení
alebo náraze vozidla neuvoľnil a nemohol spôsobiť poranenia cestujúcim.
4
5
6
Upozornenie
Hasiaci prístroj musí zodpovedať platným národným zákonným požiadavkám.
Dbajte na dátum použiteľnosti hasiaceho prístroja. Ak by ste hasiaci prístroj
použili po uplynutí tohto dátumu, nie je zaručená jeho správna funkcia.
■ Hasiaci prístroj patrí do rozsahu dodávky iba v niektorých krajinách.
7
8
■
■
9
10

Skrutkovač
Kľúč na demontáž a montáž zadného svetla
Adaptér na skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu
Vlečné oko
Háčik na demontáž krytov kolies
Zdvihák
Kľuka pre zdvihák
Kľúč na kolesá
Sťahovacie kliešte na stiahnutie krycích viečok pre skrutky kolies
Súprava náhradných žiaroviek
Zdvihák po použití opäť zaskrutkujte do východiskovej polohy, aby ho bolo možné
opäť uložiť do boxu s náradím vozidla.
Náradie vozidla
POZOR
Zdvihák dodávaný zo závodu je určený iba pre váš typ vozidla. V žiadnom prípade s ním nezdvíhajte ťažšie vozidlá alebo iné náklady - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Presvedčte sa, že je náradie vozidla bezpečne upevnené v batožinovom
priestore.
■ Dbajte na to, aby bol box vždy bezpečne zaistený páskou.
■

Výmena kolesa

Obr. 181 Náradie vozidla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 217.
Náradie vozidla a zdvihák sú uložené v plastovom boxe v rezervnom kolese alebo
v priestore pre rezervné koleso. Tu je miesto aj pre odnímateľné rameno s guľovou hlavou ťažného zariadenia. Box je pripevnený k rezervnému kolesu pásikom.
218
Svojpomoc
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Prípravné práce
Výmena kolesa
Dodatočné práce
Uvoľnenie/dotiahnutie skrutiek kolies
Zdvíhanie vozidla
Zaistenie kolies proti odcudzeniu
219
219
220
220
221
221 
POZOR
Prípravné práce
Ak sa nachádzate v bežnej premávke na ceste, zapnite varovné svetlá a v
príslušnej vzdialenosti od vozidla umiestnite výstražný trojuholník! Pritom je
potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
■ Vozidlo odstavte čo najviac nabok od okolo prechádzajúcich vozidiel. Miesto
by malo byť čo najrovnejšie a s pevným podkladom.
■ Ak je vozidlo dodatočne vybavené inými pneumatikami alebo diskami, ako
tými, ktorými bolo vybavené z výroby, je potrebné dodržať pokyny » Strana 212, Nové pneumatiky.
■

Výmenu kolesa vykonávajte podľa možnosti na vodorovnej ploche.
Pred samotnou výmenou kolesa musíte vykonať nasledujúce prípravné práce:
› Nechajte vystúpiť všetkých spolucestujúcich. Počas opravy kolesa by sa mali
spolucestujúci zdržiavať mimo komunikácie (napr. za zvodidlom).
› Vypnite motor.
› Rýchlostnú páku zaraďte do neutrálnej polohy, resp. voliacu páku automatickej
POZOR
prevodovky prestavte do polohy P.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Ak máte pripojený príves, potom ho odpojte.
› Z batožinového priestoru vyberte náradie vozidla » Strana 218 a rezervné kole-
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa zdvíhania vozidla.
■ Ak meníte koleso na naklonenej vozovke, zablokujte protiľahlé koleso kameňom alebo niečím podobným, aby sa vám vozidlo neočakávane neuviedlo do
pohybu.
■ Základnú platňu zdviháka zabezpečte pomocou vhodných prostriedkov proti
možnému posunutiu. Mäkký a klzký podklad pod základnou platňou môže mať
za následok posunutie zdviháka a tým spadnutie vozidla. Zdvihák preto vždy
umiestnite na pevný podklad, resp. použite nejakú veľkoplošnú stabilnú podložku. Na hladkom podklade, ako napr. na dlažbovom kameni, dlažbe, použite
protisklzovú podložku (napr. gumový koberček).
■ Zdvihák nasadzujte iba v upínacích bodoch na to určených.
■ Vozidlo zdvíhajte vždy so zatvorenými dverami.
■ Ak je vozidlo nadvihnuté pomocou zdviháku, nikdy nezasúvajte časti tela napr. ruky alebo nohy pod vozidlo.
■ Na zdvihnutom vozidle nikdy neštartujte motor - hrozí nebezpečenstvo poranenia.
so » Strana 214.

Výmena kolesa

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 218.
› Odoberte celoplošný kryt kolesa » Strana 215, resp. krytky skrutiek kolesa
» Strana 215.
› Najprv uvoľnite skrutku kolesa s ochranou proti odcudzeniu, potom ostatné
skrutky kolesa » Strana 220.
› Vozidlo zdvíhajte dovtedy, až sa príslušné koleso určené na výmenu prestane
dotýkať zeme » Strana 221.
› Vyskrutkujte skrutky kolesa a uložte ich na čistú podložku (handra, papier
DÔLEŽITÉ
a pod.).
› Odoberte koleso.
› Nasaďte rezervné koleso a skrutky kolies ľahko naskrutkujte.
› Spustite vozidlo.
› Kľúčom na kolesá striedavo uťahujte protiľahlé skrutky kolesa (diagonálne). Ako
Predpísaný uťahovací moment skrutiek kolies je pri oceľových diskoch aj na diskoch z ľahkej zliatiny 120 Nm.
■ Ak sa skrutky kolies utiahnu príliš pevne, môže dôjsť k poškodeniu skrutiek s
ochranou proti odcudzeniu a adaptéra.
■
poslednú utiahnite skrutku kolesa s ochranou proti odcudzeniu » Strana 220.
› Opäť nasaďte celoplošný kryt kolesa, resp. krytky skrutiek kolesa.
Upozornenie
Súpravu skrutiek s ochranou proti odcudzeniu s adaptérom je možné zakúpiť u
partnera ŠKODA.
■ Pri výmene kolesa je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 218.

■

Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
219
POZOR
Všetky skrutky musia byť čisté a musia sa v závite ľahko pohybovať.
Skrutky v žiadnom prípade nemažte tukom ani olejom!
Pri montáži pneumatík s určeným smerom otáčania dodržte tento smer
» Strana 210.
Uvoľnenie/dotiahnutie skrutiek kolies
■
■
■
Obr. 182
Výmena kolesa: Uvoľnenie skrutiek kolies

Dodatočné práce

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 218.

Po výmene kolesa musíte vykonať ešte nasledujúce dodatočné práce.
› Vložte a špeciálnou skrutkou upevnite vymenené koleso do priehlbiny na rezervné koleso » Strana 214.
Uvoľnenie
› Kľúč na kolesá nasuňte na doraz na skrutku kolesa 1).
› Kľúč uchopte na jeho konci a otočte skrutkou asi o jedno otočenie v smere šípky
» Obr. 182.
› Vráťte na svoje miesto náradie vozidla.
› Čo najskôr skontrolujte tlak v pneumatike namontovaného rezervného kolesa.
› Čo najskôr nechajte skontrolovať momentovým kľúčom uťahovací moment
skrutiek príslušného kolesa.
› Poškodenú pneumatiku vymeňte, resp. informujte sa o možnosti opravy v od-
Uťahovanie
› Kľúč na kolesá nasuňte na doraz na skrutku kolesa 1).
› Kľúč uchopte na jeho konci a skrutkou točte proti smeru šípky » Obr. 182, až kým
nebude pevná.
bornom servise.
POZOR
Ak počas výmeny kolesa zistíte, že skrutky kolies sú skorodované a ťažko sa
doťahujú, pred kontrolou uťahovacieho momentu ich vymeňte.
■ Až do kontroly uťahovacieho momentu jazdite opatrne a primeranou rýchlosťou.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 218.
POZOR
■

Pred zdvihnutím vozidla zdvihákom uvoľnite skrutky kolies iba ľahko (asi o jedno otočenie). Inak by sa mohlo koleso uvoľniť a spadnúť - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Upozornenie
Keď nie je možné skrutky povoliť, opatrne zatlačte nohou na koniec kľúča. Pridržte sa pritom pevne vozidla a dbajte na to, aby ste stáli bezpečne.
1)
Na uvoľnenie a doťahovanie skrutiek kolies s ochranou proti odcudzeniu použite príslušný adaptér
» Strana 221.
220
Svojpomoc

POZOR
Zdvíhanie vozidla
■
Obr. 183
body pre nasadenie zdviháku
■
Vozidlo zdvíhajte vždy iba na upínacích bodoch.
Na zdvíhanie vozidla vyhľadajte pevný a rovný podklad.

Zaistenie kolies proti odcudzeniu
Obr. 185
Zobrazenie princípu: skrutka kolesa s ochranou proti odcudzeniu
s adaptérom

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 218.
Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu je možné uvoľňovať, resp. uťahovať
iba pomocou adaptéru » Strana 218, Náradie vozidla.
Obr. 184 Nasadenie zdviháku

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 218.
Zdvihák nasaďte na upínací bod vozidla, ktorý leží najbližšie ku chybnému kolesu
» Obr. 183. Upínací bod sa nachádza priamo pod prelisom na hornej ploche prahu
dverí.
› Kľuku zaveste do uchytenia na zdviháku » Strana 218.
› Zdvihák vytočte pod upínacím bodom pomocou kľuky tak vysoko, až sa jeho čeľusť dostane priamo pod výčnelok pod prahom vozidla.
› Zdvihák nasaďte tak, aby čeľusť obopínala výčnelok » Obr. 184 - .
› Základná platňa zdviháku sa musí celou svojou plochou nachádzať na rovnom
› Adaptér
B » Obr. 185 nasaďte drážkovanou stranou do vnútorného drážkovania
v hlave skrutky s ochranou proti odcudzeniu A až na doraz tak, aby vyčnieval
iba vonkajší šesťhran.
› Kľúč na kolesá nasuňte až na doraz na adaptér B .
Upozornenie
Zaznamenajte si kódové číslo, ktoré je vyrazené na čele adaptéra alebo na čele
skrutky kolesa s ochranou proti odcudzeniu. Na základe tohto čísla si v prípade
potreby môžete zaobstarať náhradný adaptér z originálneho príslušenstva
ŠKODA.
■ Odporúčame vám, aby ste adaptér na skrutky kolies vozili vždy so sebou. Mal by
byť uložený v náradí vozidla.
■
podklade a zabezpečovať, aby sa zdvihák nachádzal vo zvislej pozícii ku miestu,
na ktorom čeľusť obopína výčnelok » Obr. 184 - .
› Zdvihák vytáčajte ešte vyššie, kým sa koleso nenadvihne od zeme.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
221

Poznámka pre životné prostredie
Oprava pneumatiky

Použitý tesniaci prostriedok alebo tesniaci prostriedok po dátume použiteľnosti
sa musí zlikvidovať za dodržania predpisov na ochranu životného prostredia.
Úvod k téme
Upozornenie
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Súprava na opravu pneumatík
Prípravné práce na použitie súpravy na opravu pneumatík
Utesnenie a nahustenie pneumatiky
Kontrola po 10 minútach jazdy
222
223
223
224
Pneumatiku opravenú pomocou súpravy na opravu pneumatík okamžite vymeňte,

resp. informujte sa o možnosti opravy v odbornom servise.
Súprava na opravu pneumatík
Pomocou súpravy na opravu pneumatík možno spoľahlivo opraviť poškodenie
pneumatík spôsobené cudzím telesom alebo vpichom s priemerom do cca 4 mm.
Oprava pomocou súpravy na opravu pneumatík v žiadnom prípade nenahrádza
trvalú opravu pneumatiky. Táto slúži iba na dojazd do najbližšieho odborného servisu.
Opravu môžete vykonať priamo na vozidle.
Cudzie telesá, napr. skrutky alebo klince, sa z pneumatiky nesmú odstraňovať!
Súprava na opravu pneumatík sa nesmie používať v nasledujúcich prípadoch.
› Pri poškodeniach na disku.
› Pri vonkajšej teplote pod -20 ℃.
› Pri zárezoch alebo vpichoch väčších ako 4 mm.
› Pri poškodeniach na boku pneumatiky.
› Na jazdu s veľmi nízkym tlakom vzduchu v pneumatike alebo s prázdnou pneumatikou.
› Ak uplynul dátum použiteľnosti (pozrite na fľaši s náplňou).
POZOR
Pneumatika naplnená tesniacim prostriedkom nemá rovnaké jazdné vlastnosti ako bežná pneumatika.
■ V jazde nepokračujte rýchlejšie ako 80 km/h.
■ Vyhnite sa prudkej akcelerácii, intenzívnemu brzdeniu a rýchlym prejazdom
zákrut.
■ Po 10 minútach jazdy skontrolujte tlak vzduchu v pneumatike.
■ Tesniaci prostriedok je zdraviu škodlivý a pri kontakte s pokožkou sa musí
okamžite odstrániť.
■
Obr. 186 Súčasti súpravy na opravu pneumatík

Súprava sa nachádza v boxe pod podlahou v batožinovom priestore.
Súčasti súpravy na opravu pneumatík
1
2
3
4
5
6
7
222
Svojpomoc
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 222.
Skrutkovač pre vložku ventilu
Nálepka s údajom o rýchlosti „max. 80 km/h“
Plniaca hadica so záslepkou
Kompresor
Plniaca hadica
Tlakomer
Skrutka na vypúšťanie vzduchu

8
9
10
11
Hlavný vypínač
Zástrčka kábla 12 V
Fľaša s tesniacim prostriedkom
Náhradná vložka ventilu
Utesnenie a nahustenie pneumatiky

Skrutkovač na vložku ventilu 1 má na spodnom okraji drážku pre vložku ventilu.
Iba tak možno vložku z ventilu pneumatiky vyskrutkovať a opäť zaskrutkovať. To
platí aj pre náhradnú vložku ventilu 11 .
Upozornenie
Prihliadajte na návod na použitie od výrobcu súpravy na opravu pneumatík.
Novú fľašu s tesniacim prostriedkom je možné zakúpiť z originálnych dielov
ŠKODA.
■
■

Prípravné práce na použitie súpravy na opravu pneumatík

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 222.
Pred použitím súpravy na opravu pneumatík musíte vykonať nasledujúce prípravné práce.
› Vozidlo odstavte čo najviac nabok od okolo prechádzajúcich vozidiel. Miesto by
malo byť čo najrovnejšie a s pevným podkladom.
› Ak sa nachádzate v bežnej premávke na ceste, zapnite varovné svetlá a v prí-
slušnej vzdialenosti od vozidla umiestnite výstražný trojuholník! Pritom je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
› Nechajte vystúpiť všetkých spolucestujúcich. Počas opravy kolesa by sa mali
spolucestujúci zdržiavať mimo komunikácie (napr. za zvodidlom).
› Vypnite motor a rýchlostnú páku zaraďte do neutrálnej polohy, resp. voliacu páku automatickej prevodovky prestavte do polohy P.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Prekontrolujte, či je možné opravu vykonať pomocou súpravy na opravu pneumatík » Strana 222.
› Ak máte pripojený príves, potom ho odpojte.
› Z batožinového priestoru vyberte súpravu na opravu pneumatík.
› Nálepku 2 » Obr. 186 na strane 222 nalepte na prístrojovú dosku v zornom poli
vodiča.
› Odskrutkujte čiapočku ventilu.
› Pomocou skrutkovača na vložku ventilu 1 vyskrutkujte vložku ventilu a odložte

ju na čistý podklad (handra, papier a pod.).
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 222.
Utesnenie
› Plniacu fľašu 10 » Obr. 186 na strane 222 niekoľkokrát silno pretrepte.
› Plniacu hadicu 3 pevne naskrutkujte na fľašu v smere hodinových ručičiek 10 .
Fólia na uzávere sa automaticky pretrhne.
› Z plniacej hadice 3 odstráňte uzatváraciu zátku a otvorený koniec úplne nasaďte na ventil pneumatiky.
› Fľašu 10 držte dnom nahor a do pneumatiky z nej vypustite všetok tesniaci prostriedok.
› Prázdnu plniacu fľašu stiahnite z ventilu.
› Vložku ventilu skrutkovačom 1 opäť naskrutkujte do ventilu pneumatiky.
Nahustenie
› Plniacu hadicu 5 » Obr. 186 na strane 222 kompresora pevne naskrutkujte na
ventil pneumatiky.
› Skontrolujte, či je priskrutkovaná skrutka na vypustenie vzduchu 7 .
› Motor vozidla naštartujte a nechajte bežať.
› Zástrčku 9 zasuňte do zásuvky 12 V » Strana 74, Zapaľovač cigariet.
› Kompresor zapnite spínačom ZAP a VYP 8 .
› Kompresor nechajte bežať dovtedy, kým sa nedosiahne tlak 2,0-2,5 bar. Maximálny čas chodu je 8 minút » !
› Vypnite kompresor.
› Keď nemožno dosiahnuť tlak vzduchu 2,0-2,5 bar, plniacu hadicu 5 odskrutkujte z ventilu pneumatiky.
› S vozidlom prejdite cca 10 metrov dopredu alebo dozadu, aby sa tesniaci prostriedok v pneumatike „rozmiestnil“.
› Plniacu hadicu kompresora 5 opäť pevne naskrutkujte na ventil pneumatiky a
hustenie zopakujte.
› Keď sa ani teraz nedosiahne potrebný tlak v pneumatike, je pneumatika príliš
poškodená. Pneumatiku nie je možné utesniť pomocou súpravy » .
› Vypnite kompresor.
› Plniacu hadicu 5 odskrutkujte z ventilu pneumatiky.
Ak tlak v pneumatike dosiahol 2,0-2,5 bar, je možné pokračovať v jazde rýchlosťou
max. 80 km/h.
Po 10 minútach jazdy skontrolujte tlak vzduchu v pneumatike » Strana 224.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc

223
POZOR
Pomoc pri štartovaní
Plniaca hadica a kompresor sa môžu pri hustení zahriať - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Horúcu plniacu hadicu a horúci kompresor neodkladajte na horľavé materiály
- hrozí nebezpečenstvo požiaru!
■ Keď pneumatiku nie je možné nahustiť na tlak minimálne 2,0 bar, je poškodenie príliš veľké. Tesniaci prostriedok nedokáže pneumatiku utesniť.  Nepokračujte v jazde! Požiadajte o pomoc odborný servis.
■

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Pomoc pri štartovaní pomocou akumulátora iného vozidla
Pomoc pri štartovaní pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP
Pomoc pri štartovaní vo vozidlách s akumulátorom v batožinovom priestore
DÔLEŽITÉ
Vybitý akumulátor vozidla môže zamrznúť už pri teplotách pod 0 °C. Pri zamrznutej batérii nepoužite pomoc pri štartovaní z druhého vozidla - hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
■ Pri práci v motorovom priestore rešpektujte, prosím, varovné pokyny » Strana 197.
■ Neizolované časti svoriek pólov sa nesmú vzájomne dotýkať - hrozí nebezpečenstvo skratu!
■ Kábel pomoci pri štartovaní napojený na kladný pól akumulátora sa nesmie
dotýkať elektricky vodivých častí vozidla - hrozí nebezpečenstvo skratu!
■ Štartovací kábel nepripojujte k zápornému pólu vybitého akumulátora. V dôsledku silného iskrenia, ktoré vzniká pri štartovaní motora, by sa mohol vznietiť výbušný plyn unikajúci z akumulátora.
■ Štartovacie káble položte tak, aby nemohli byť zachytené rotujúcimi dielmi
v motorovom priestore.
■ Nenahýnajte sa nad batériu - hrozí nebezpečenstvo poleptania kyselinou!
■ Zátky článkov akumulátora musia byť pevne zaskrutkované.
■ V blízkosti akumulátorov nemanipulujte so zápalnými zdrojmi (otvorený
oheň, zapálené cigarety atď.) - hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
■ Nikdy nepoužívajte pomoc pri štartovaní pri akumulátoroch s príliš nízkou
hladinou elektrolytu - hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyselinou.
■
Kontrola po 10 minútach jazdy
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 222.
pokyny
Po 10 minútach jazdy skontrolujte tlak vzduchu v pneumatike!
Ak je tlak v pneumatike 1,3 bar a menej
›  Nepokračujte v jazde! Pneumatiku nie je možné pomocou súpravy dostatočne utesniť.
› Požiadajte o pomoc odborný servis.
Ak je tlak v pneumatike 1,3 bar a viac
› Tlak v pneumatike opäť upravte na správnu hodnotu (pozrite vnútornú stranu
krytu palivovej nádrže).
› Opatrne pokračujte v jazde do najbližšieho odborného servisu rýchlosťou max.
80 km/h.
225
225
225
POZOR
Kompresor vypnite najneskôr po 8 minútach chodu - hrozí nebezpečenstvo prehriatia! Pred opätovným zapnutím nechajte kompresor na niekoľko minút vychlad
núť.

Úvod k téme

DÔLEŽITÉ
Medzi obidvomi vozidlami nesmie byť žiadny kontakt, inak by mohol pri spojení
kladných pólov pretekať prúd.
■ Vybitý akumulátor musí byť správne pripojený na palubnú sieť.
■ Odporúčame vám zakúpenie štartovacích káblov u odborného predajcu akumulátorov.
■
224
Svojpomoc

Pomoc pri štartovaní pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP
Pomoc pri štartovaní pomocou akumulátora iného vozidla
Obr. 188
Motorový priestor: ukostrovací
bod
Obr. 187
Pomoc pri štartovaní: A - vybitý
akumulátor, B - pomocný akumulátor


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 224.
pokyny
Ak motor nenaštartuje preto, že je vybitý akumulátor vozidla, je možné použiť na
štartovanie motora akumulátor iného vozidla. Sú na to potrebné štartovacie káble.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 224.
Pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP sa kábel pomoci pri štartovaní smie pripojiť výhradne na ukostrovací bod motora » Obr. 188.
Štartovacie káble sa musia zapojiť v nasledujúcom poradí.
1 pripojte na kladný pól vybitého akumulátora A » Obr. 187.
2 pripojte na kladný pól pomocného akumulátora B .
3 pripojte na záporný pól pomocného akumulátora B .
4 pripojte k masívnej kovovej časti, ktorá je pevne spojená s blokom jeho motora, resp. k samotnému bloku motora.
Pomoc pri štartovaní vo vozidlách s akumulátorom v
batožinovom priestore
› Svorku
› Svorku
› Svorku
› Svorku
Obr. 189
Detail motorového priestoru: pomocný štartovací bod
Štartovanie motora
› Motor vozidla poskytujúceho prúd naštartujte a nechajte bežať pri voľnobežných otáčkach.
› Naštartujte motor vozidla s vybitým akumulátorom.
› V prípade, že motor nenaskočí, štartovanie motora po 10 sekundách prerušte
a zopakujte ho po 30 sekundách.
› Štartovacie káble odoberte v opačnom poradí, ako je opísané hore.
Obidva akumulátory musia mať menovité napätie 12 V. Kapacita (Ah) pomocného
akumulátora nesmie byť výrazne nižšia ako kapacita vybitého akumulátora.

Pomocné štartovacie káble
Používajte výhradne pomocné štartovacie káble s dostatočne veľkým prierezom
a s izolovanými svorkami. Dodržiavajte pokyny výrobcu.
Vo vozidlách s akumulátorom v batožinovom priestore sa môže kladný pól pomocného akumulátora pripojiť štartovacím káblom iba na pomocný štartovací bod
v motorovom priestore štartovaného vozidla » Obr. 189!
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 224.
› Odklopte kryt pomocného štartovacieho bodu v smere šípky » Obr. 189.
Kladný kábel je väčšinou červený.
Záporný kábel je väčšinou čierny.



Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
225
› Káblom spojte kladný pól pomocného akumulátora s pomocným štartovacím bo-
dom.
› Káblom pripojte záporný pól pomocného akumulátora k takej časti štartovaného
vozidla, ktorá je pevne spojená s blokom jeho motora, popr. k samotnému bloku
jeho motora.
› Naštartujte motor.
› Po naštartovaní motora sklopte ochranný kryt pomocného štartovacieho bodu. 
Nezabudnite, že posilňovač bŕzd a servoriadenie pracujú iba pri bežiacom motore.
Keď motor nebeží, musíte brzdový pedál zošliapnuť oveľa väčšou silou a na riadenie vozidla musíte vynaložiť oveľa viac sily.
Pri použití vlečného lana dbajte na to, aby sa lano udržiavalo stále napnuté.
DÔLEŽITÉ
Motor neštartujte rozťahovaním iným vozidlom - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora a katalyzátora! Ako pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor
iného vozidla » Strana 224, Pomoc pri štartovaní.
■ V prípade, že pre poruchu nie je v prevodovke olej, môže sa vozidlo vliecť iba so
zdvihnutými hnacími kolesami, resp. sa musí prevážať na odťahovom vozidle alebo na prívese.
■ Ak nie je možné bežné vlečenie, alebo keď má byť vzdialenosť vlečenia dlhšia
ako 50 km, musí sa vozidlo prepravovať na špeciálnom odťahovom vozidle alebo
prívese.
■ Pri ťahaní a vlečení by malo byť vlečné lano elastické, aby sa chránili obidve vozidlá. Preto používajte iba laná, ktoré sú vyrobené zo syntetických alebo podobných materiálov.
■ Pri procese ťahania sa nesmú vyskytovať neprípustné ťažné sily a nárazové zaťaženia. Pri vlečení vozidla na nespevnených vozovkách vždy existuje nebezpečenstvo preťažovania upevňovacích dielov na obidvoch vozidlách a ich poškodenia.
■ Vlečné lano, resp. vlečnú tyč upevnite na vlečné oká » Strana 227, Predné vlečné oko, resp. » Strana 227, Vlečné oko vzadu, resp. na odnímateľné rameno ťažného zariadenia » Strana 158.
■ Vlečné lano nesmie byť prekrútené, lebo predné vlečné oko by sa mohlo za určitých okolností z vozidla vyskrutkovať.
■
Vlečenie vozidla

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Predné vlečné oko
Vlečné oko vzadu
Vozidlá s ťažným zariadením
227
227
227
Vozidlá s mechanickou prevodovkou sa smú ťahať na vlečnom lane, resp. na vlečnej tyči alebo so zdvihnutou prednou, resp. zadnou nápravou.
Vozidlá s automatickou prevodovkou sa smú ťahať na vlečnom lane, resp. na
vlečnej tyči alebo so zdvihnutou prednou nápravou. Ak by bolo vozidlo ťahané so
zdvihnutou zadnou nápravou, poškodila by sa prevodovka!
Najšetrnejšie a najbezpečnejšie je ťahanie vozidla na vlečnej tyči. Vlečné lano
používajte iba vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna vhodná vlečná tyč.
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
Vodič vlečúceho (ťahajúceho) vozidla
› Spojku povoľujte pri rozjazde veľmi jemne, resp. pri automatickej prevodovke
pridávajte plyn veľmi opatrne.
› Pri vozidlách s mechanickou prevodovkou pridávajte plyn až vtedy, keď je lano
pevne napnuté.
Maximálna povolená rýchlosť pri ťahaní je 50 km/h.
Vodič vlečeného vozidla
› Zapnite zapaľovanie, aby volant nebol zablokovaný a aby bolo možné použiť
smerové svetlá, húkačku, stierače a ostrekovače.
› Vyraďte rýchlostný stupeň, resp. pri automatickej prevodovke zvoľte polohu voliacej páky N.
226
Svojpomoc
Upozornenie
Odporúčame používať vlečné lano z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je
možné zakúpiť u partnerov ŠKODA.
■ Vlečenie vozidla vyžaduje určitú zručnosť. Obidvaja vodiči by mali byť oboznámení s osobitosťami vlečenia vozidla. Neskúsení vodiči by nemali iné vozidlo ani
vliecť, ani byť vlečení.
■ Pri vlečení je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia, týkajúce sa
predovšetkým označovania vlečeného a ťažného vozidla.
■

Predné vlečné oko
Vlečné oko vzadu
Obr. 190 Predný nárazník: demontáž krytky / montáž vlečného oka
Obr. 191 Zadný nárazník: demontáž krytky / montáž vlečného oka

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 226.
› Odoberte krytku z predného nárazníka » Obr. 190 - .
› Vlečné oko zaskrutkujte až na doraz smerom doľava » Obr. 190 -  a toto utiahnite tak pevne ako je len možné. Na pevné utiahnutie odporúčame použiť napr.
kľúč na kolesá, upevňovacie oko iného vozidla alebo podobný predmet, ktorý je
možné prestrčiť cez oko.
› Po vyskrutkovaní vlečného oka nasaďte krytku a zatlačte ju. Kryt musí spoľahlivo zaklapnúť.
DÔLEŽITÉ
Vlečné oko sa musí vždy zaskrutkovať až na doraz a pevne utiahnuť, inak sa môže

pri vlečení alebo roztláčaní roztrhnúť.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 226.
› Zatlačte na spodnú oblasť krytky v zadnom nárazníku » Obr. 191 -  a vyberte ju.
› Vlečné oko zaskrutkujte až na doraz smerom doľava » Obr. 191 -  a toto utiahnite tak pevne ako je len možné. Na pevné utiahnutie odporúčame použiť napr.
kľúč na kolesá, upevňovacie oko iného vozidla alebo podobný predmet, ktorý je
možné prestrčiť cez oko.
› Po vyskrutkovaní vlečného oka nasaďte krytku a zatlačte ju. Kryt musí spoľahlivo zaklapnúť.
Pri vozidlách s ťažným zariadením namontovaným zo závodu sa za krytkou nenachádza uchytenie pre skrutkovateľné vlečné oko » Strana 227, Vozidlá s ťažným
zariadením.
DÔLEŽITÉ
Vlečné oko sa musí vždy zaskrutkovať až na doraz a pevne utiahnuť, inak sa môže

pri vlečení alebo roztláčaní roztrhnúť.
Vozidlá s ťažným zariadením

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 226.
Pri vozidlách s ťažným zariadením namontovaným zo závodu sa za krytkou nena
chádza uchytenie pre skrutkovateľné vlečné oko.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
227
Na odtiahnutie použite namontované, odoberateľné rameno s guľou » Strana 158,
Ťažné zariadenie.
Výmena batérie v kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním
Ťahanie pomocou ťažného zariadenia predstavuje plnohodnotné náhradné riešenie pre odťahovanie pomocou vlečného oka.
Ak sa ťažné zariadenie kompletne demontuje, potom sa toto musí bezpodmienečne nahradiť sériovým zosilnením zadného nárazníka, ktorého súčasťou je aj uchytenie pre vlečné oko.
Pri nedodržaní tohto postupu nemôže vozidlo pravdepodobne spĺňať národné zákonné nariadenia.
DÔLEŽITÉ
Pri použití nevhodnej vlečnej tyče sa môže poškodiť odnímateľné rameno ťažného
zariadenia s guľou, resp. vozidlo.
Obr. 192 Odobratie viečka / vybratie batérie

Upozornenie
Odoberateľné rameno s guľou sa musí neustále voziť so sebou, aby sa prípadne
použilo pri odťahovaní.
Batéria sa nachádza pod krytom A » Obr. 192.

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Upozornenie
Výmena batérie v kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním
228
229
Synchronizácia diaľkového ovládania
Výmena batérie v rádiovom diaľkovom ovládaní prídavného kúrenia (nezávislé
kúrenie)
229
Ak vozidlo po výmene batérie nie je možné odomknúť resp. zamknúť kľúčom
s rádiovým diaľkovým ovládaním, musí sa kľúč synchronizovať » Strana 229.
■ Výmena batérie v kľúči s nalepeným ozdobným krytom je spojená so zničením
tohto krytu. Náhradný ozdobný kryt je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA.
■
DÔLEŽITÉ
■
■
Náhradná batéria musí zodpovedať špecifikácii originálnej batérie.
Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu.
Poznámka pre životné prostredie
Vybitú batériu zlikvidujte v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
228
Svojpomoc
Odporúčame, aby ste si batériu nechávali vymeniť v odbornom servise. Keď chcete
vybitú batériu vymeniť sami, postupujte nasledujúcim spôsobom.
› Vyklopte kľúč.
› Kryt batérie odtlačte palcom alebo plochým skrutkovačom v oblasti šípok 1 .
› Vybitú batériu vyberte zatlačením batérie smerom nadol v oblasti šípky 2 .
› Nasaďte novú batériu.
› Kryt batérie nasaďte na kľúč a pritlačte ho, kým sa počuteľne nezaistí.
rádiové diaľkové ovládanie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 228.


Núdzové odomknutie/zamknutie
Synchronizácia diaľkového ovládania

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 228.

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ak sa vozidlo nedá odomknúť diaľkovým ovládaním, potom je možné, že kľúč nie
je synchronizovaný. Môže sa to stať za predpokladu, že sa tlačidlá na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním stlačili viac krát mimo účinného dosahu systému, resp.
ak bola vymenená batéria kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním.
229
230
230
230 
Odomknutie/zamknutie dverí vodiča
Zamknutie dverí
Odomknutie veka batožinového priestoru
Núdzové odblokovanie voliacej páky
Kľúč je potrebné synchronizovať takto.
› Stlačte ľubovoľné tlačidlo na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním.
› Do jednej minúty od stlačenia tlačidla je potrebné odomknúť dvere kľúčom.
Úvod k téme

Odomknutie/zamknutie dverí vodiča
Výmena batérie v rádiovom diaľkovom ovládaní prídavného
kúrenia (nezávislé kúrenie)
Obr. 194
Kľuka dverí vodiča: zakrytá vložka zámku
Obr. 193
Rádiové diaľkové ovládanie: Kryt
akumulátora


› Zatiahnite za kľuku.
› Kľúč od vozidla zasuňte do vybrania na spodnej strane krytu v mieste šípky
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 228.
a vyklopte ho smerom nahor » Obr. 194.
› Kľúč od vozidla (tlačidlá smerujú nahor) zastrčte do zámku dverí a vozidlo
Batéria sa nachádza pod krytom na spodnej strane rádiového diaľkového ovládania » Obr. 193.
› Plochý, tupý predmet (napr. mincu) zasuňte do drážky v kryte batérie.
› Kryt otočte proti smeru šípky až po označenie pre jeho otvorenie.
› Vymeňte batériu.
› Opäť nasaďte kryt batérie.
› Kryt otáčajte v smere šípky až po východiskové označenie a zaistite ho.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 229.
odomknite, resp. zamknite.
DÔLEŽITÉ
Dbajte na to, aby pri núdzovom odomknutí/zamknutí nevznikli škody na laku.


Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
229

Zamknutie dverí
Odomykanie (Superb)
Obr. 195
Zadné dvere: núdzové zamknutie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 229.
› Operadlo zadného sedadla sklopte dopredu » Strana 70, Operadlá zadných sedadiel.
› Kľúč od vozidla zasuňte až na doraz do zárezu v kryte » Obr. 196 - .
› Pohybom v smere šípky odistite veko.
› Otvorte veko batožinového priestoru.
Odomykanie (Superb Combi)
› Operadlo zadného sedadla sklopte dopredu » Strana 70, Operadlá zadných sedadiel.
› Skrutkovač alebo podobné náradie zaveďte do otvoru v kryte až na doraz
» Obr. 196 - .
› Pohybom v smere šípky odistite veko.
› Otvorte veko batožinového priestoru.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 229.
Na čelnej strane dverí, ktoré sú bez vložky zámkov, sa nachádza núdzový uzamykací mechanizmus, ktorý je viditeľný iba po otvorení dverí.
› Odstráňte kryt A » Obr. 195.
› Kľúč zaveďte do drážky B a otočte ho do vodorovnej polohy v smere šípky (pri

Núdzové odblokovanie voliacej páky
pravých dverách zrkadlovo obrátene).
› Opäť nasaďte kryt.
Po zatvorení dverí už viac nie je možné otvoriť ich zvonku. Dvere sa odomknú potiahnutím za páčku otvárania dverí a potom otvoria zvonku.

Odomknutie veka batožinového priestoru
Obr. 197 Núdzové odblokovanie voliacej páky

Obr. 196 Núdzové odomknutie: Superb / Superb Combi
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 229.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Kryt 1 chyťte v oblasti šípok 2 » Obr. 197 a opatrne potiahnite nahor.
› Kryt uvoľnite aj na druhej strane.
› Prstom zatlačte na žltý plastový diel v smere šípky 3 .
› Súčasne stlačte blokovacie tlačidlo na hlavici voliacej páky a voliacu páku prestavte do polohy N.
230
Svojpomoc

Keď sa voliaca páka opäť prestaví do polohy P, opäť sa zablokuje.

› Priehradku na okuliare opatrne sklopte nadol ľahkým zatlačením a otočením
skrutkovača.
› Do otvoru
2 zastrčte až na doraz kľúč s vnútorným šesťhranom veľkosti 4
a strešné okno zatvorte, resp. otvorte.
› Priehradku na okuliare opäť namontujte tým, že najskôr nasadíte plastové výstupky a potom zatlačíte celý diel nahor.
Núdzové ovládanie posuvného/výklopného
strešného okna

Chybu posuvného/výklopného strešného okna nechajte čo najskôr odstrániť v odbornom servise.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie
Aktivácia po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora
Upozornenie
231
231 
Ovládanie
Po každom núdzovom ovládaní sa musí posuvné/výklopné strešné okno nastaviť do základnej polohy1). Preto sa musí otočný spínač prestaviť do polohy spínača
A » Obr. 28 na strane 44 a zatlačiť dopredu na asi 10 sekúnd.
■ Po každom núdzovom ovládaní sa musí strecha aktivovať 2) » Strana 231.
■

Aktivácia po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 231.
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa musí panoramatické posuvné/
výklopné strešné okno (ďalej označené iba ako posuvné/výklopné strešné okno)
a posuvná slnečná clona aktivovať.
Na aktiváciu posuvného a výklopného strešného okna potiahnite na cca 10 sekúnd spínač za vybranie smerom nadol a dopredu.
Obr. 198 Bod nasadenia skrutkovača / otvor pre nasadenie skrutkovača

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 231.
Pri poruche je možné posuvné/výklopné strešné okno zatvoriť, resp. otvoriť ručne.
Núdzové ovládanie posuvného/výklopného strešného okna sa nachádza pod priehradkou na okuliare 1 » Strana 77, Priehradka na okuliare.
Pre aktiváciu posuvnej slnečnej clony stlačte tlačidlo G » Obr. 30 na strane 46 na
cca 10 sekúnd.
Ak nebude pri odpojení a opätovnom pripojení akumulátora posuvné a výklopné
strešné okno úplne zatvorené, resp. posuvná slnečná clona úplne zasunutá, musíte ich najprv zatvoriť » Strana 46, Otvorenie a zatvorenie posuvnej slnečnej clony,

resp. zasunúť » Strana 45, Ovládanie. Až potom sa môže vykonať aktivácia.
› Otvorte priehradku na okuliare.
› Do drážky opatrne nasaďte skrutkovač so šírkou čepele približne 5 mm na miestach označených šípkami 1 » Obr. 198.
1)
2)
Platí pre núdzové ovládanie posuvného/výklopného strešného okna Superb.
Platí pre núdzové ovládanie posuvného/výklopného strešného okna Superb Combi.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
231
› Ramienko stierača podržte za hornú časť a odblokujte poistku
› Stieraciu lištu odoberte v smere šípky 2 .
Výmena stieracích líšt

1 » Obr. 199.
Upevnenie stieracej lišty
Úvod k téme
› Nasuňte stieraciu lištu na doraz, až zaklapne.
› Prekontrolujte, či je stieracia lišta správne upevnená.
› Ramienko stierača priklopte ku sklu.
› Zapnite zapaľovanie a ovládaciu páčku zatlačte do polohy
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
232
232
Výmena stieracích líšt čelného skla
Výmena stieracej lišty zadného skla
4 » Obr. 46 na stra-
ne 60.
Ramienka stieračov sa presunú do základnej polohy.
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov je potrebné meniť stieracie lišty raz až dvakrát do
roka. Tieto je možné zakúpiť u partnera ŠKODA.


Výmena stieracej lišty zadného skla
Obr. 200
Stieracia lišta zadného skla
Výmena stieracích líšt čelného skla
Obr. 199
Stieracia lišta čelného skla


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 232.
Pred výmenou stieracích líšt prestavte ramienka stieračov do servisnej polohy.
Servisná poloha pre výmenu stieracích líšt
› Zatvorte veko motorového priestoru.
› Zapnite a opäť vypnite zapaľovanie.
› V priebehu 10 sekúnd zatlačte ovládaciu páčku do polohy 4 a podržte na cca 2
sekundy » Obr. 46 na strane 60.
Ramienka stieračov sa presunú do servisnej polohy.
Odobratie stieracej lišty
› Ramienko stierača zdvihnite zo skla.
232
Svojpomoc
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 232.
Odobratie stieracej lišty
› Ramienko stierača zdvihnite zo skla.
› Ramienko stierača podržte za hornú časť a odblokujte poistku 1 » Obr. 200.
› Stieraciu lištu odoberte v smere šípky 2 .
Upevnenie stieracej lišty
› Nasuňte stieraciu lištu na doraz, až zaklapne.
› Prekontrolujte, či je stieracia lišta správne upevnená.
› Ramienko stierača priklopte ku sklu.

POZOR
Poistky a žiarovky
Pred každou prácou v motorovom priestore je potrebné prečítať si a rešpektovať varovné pokyny » Strana 197.
■ Poistky neopravujte ani ich nenahrádzajte poistkami s vyššími ampérovými
hodnotami - hrozí nebezpečenstvo požiaru! Mohol by sa poškodiť iný elektrický systém.
■
Poistky

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
DÔLEŽITÉ
Poistky v prístrojovej doske
Poistky v motorovom priestore
Obsadenie poistiek v motorovom priestore
234
235
235
Jednotlivé elektrické okruhy sú istené tavnými poistkami.
Výmena poistky
› Pred výmenou poistiek vypnite zapaľovanie, ako aj príslušné spotrebiče.
› Zistite, ktorá poistka patrí k danému spotrebiču » Strana 234, Poistky v prístrojovej doske alebo » Strana 235, Obsadenie poistiek v motorovom priestore.
› Plastovú svorku vyberte z uchytenia v kryte poistkovej skrinky v prístrojovej doske, túto nasuňte na príslušnú poistku a vytiahnite ju.
› Prepálenú poistku je možné rozpoznať podľa pretaveného kovového pásika.
Chybnú poistku nahraďte novou rovnakej ampérovej hodnoty.
Elektricky nastaviteľné sedadlá sú istené automatickými poistkami, ktoré sa niekoľko sekúnd po odstránení preťaženia opäť automaticky zapnú.
Farebné označenie poistiek
Farba
Ak sa vymenená poistka po krátkom čase opäť prepáli, treba elektrickú inštaláciu vozidla okamžite nechať skontrolovať v odbornom servise.
■ Kryt poistkovej skrinky v motorovom priestore musí byť vždy správne nasadený.
Ak by sa kryt nenasadil správne, mohla by do poistkovej skrinky vniknúť voda hrozí nebezpečenstvo poškodenia vozidla!
■
Upozornenie
Odporúčame vám, aby ste mali vo vozidle vždy náhradné poistky. Krabičku s náhradnými poistkami je možné zakúpiť z originálnych dielov ŠKODA.
■ Ku jednej poistke môže patriť viacero spotrebičov.
■ Ku jednej poistke môže patriť viacero spotrebičov a príslušenstiev vozidla.
■ Ku jednému spotrebiču môže patriť viacero poistiek.
■ Viacero spotrebičov môže byť istených spoločne jednou poistkou.
■
Max. prúd v ampéroch
svetlohnedá
5
tmavohnedá
7,5
červená
10
modrá
15
žltá
20
biela
25
zelená
30
oranžová
40
červená
50
Poistky a žiarovky
233

Poistky v prístrojovej doske
Obr. 201 Kryt poistkovej skrinky / Schematické zobrazenie poistkovej skrinky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 233.
pokyny
Poistky sa nachádzajú na ľavej strane prístrojovej dosky za krytom.
Výmena poistky
› Odoberte kryt poistkovej skrinky » Obr. 201.
› Vymeňte príslušnú poistku.
› Opäť nasaďte kryt poistkovej skrinky.
Osadenie poistiek v prístrojovej doske
Č.
Spotrebič
7
Vyhrievaný otvor odvetrávania kľukovej skrine, merač prietoku vzduchu
8
Riadiaca jednotka pre rozpoznanie prívesu
9
Relé nezávislého prídavného kúrenia a vetrania
10
Adaptívny ľavý hlavný svetlomet
11
Adaptívny pravý hlavný svetlomet
12
Neobsadené
13
Diagnostická zásuvka, spínač svetiel, dažďový snímač, hodiny
14
Centrálne zamykanie a veko batožinového priestoru
15
Centrálna riadiaca jednotka - vnútorné svetlá
16
Klimatizácia
17
Neobsadené
18
Telefón
19
Prístrojový panel, páčka stieračov a páčka smerových svetiel, cievka
relé pre vykurovanie čelného skla
20
KESSY
21
KESSY ELV
22
Ventilátor Climatronicu
23
Ovládanie okien vpredu, centrálne zamykanie predných dverí
24
Zámok voliacej páky, AG
Č.
Spotrebič
25
Vyhrievanie zadného skla, relé nezávislého prídavného kúrenia a vetrania
1
Diagnostická zásuvka, riadiaca jednotka motora, relé elektrického palivového čerpadla, riadiaca jednotka elektrického palivového čerpadla
26
Zásuvka v batožinovom priestore
2
Riadiaca jednotka pre ABS, ESC, spínač pre indikátor kontroly pneumatík, brzdový snímač, iba pre START-STOP Cievka relé štartéra
27
Relé palivového čerpadla, riadiaca jednotka palivového čerpadla,
vstrekovacie ventily
3
Spínač a riadiaca jednotka airbagov
28
Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru
4
WIV, spätné svetlá, zotmievanie zrkadiel, snímač tlaku, príprava pre
telefón
29
AG, Haldex
30
Klimatizované predné sedadlá
31
Príprava DVD
5
Riadiaca jednotka nastavovania sklonu a natáčanie svetlometov, riadiaca jednotka pomoci pri parkovaní, riadiaca jednotka parkovacieho
asistenta
32
Ovládanie zadných okien, centrálne zamykanie zadných dverí
33
Elektricky ovládané posuvné a výklopné strešné okno
34
Alarm, záložná húkačka
35
Zapaľovač predný a zadný
6
234
Prístrojový panel, riadiaca jednotka servoriadenia, zámok voliacej páky, napájanie dátovej zbernice, AG
Svojpomoc

Č.
Spotrebič
36
Ostrekovače svetlometov
37
Vyhrievané predné sedadlá
38
Vyhrievané zadné sedadlá
39
Zadný stierač
Za háčikom sa objaví symbol .
› Odoberte kryt.
› Vymeňte príslušnú poistku.
› Nasaďte kryt na poistkovej skrinke a poistný háčik - - presuňte proti smeru šípky.
40
Ventilátor klimatizácie, relé nezávislého prídavného kúrenia a vetrania
41
Neobsadené
42
Spínač svetiel
43
Riadiaca jednotka pre rozpoznanie prívesu
44
Riadiaca jednotka pre rozpoznanie prívesu
45
Riadiaca jednotka pre rozpoznanie prívesu
46
Spínač vyhrievania sedadiel
47
Príprava pre telefón
48
Príprava pre rádio (aftermarket)
49
Len pre START-STOP: Centrálna riadiaca jednotka, DC-DC prevodník,
riadiaca jednotka motora
Poistky v motorovom priestore
Obr. 202
Kryt poistkovej skrinky v motorovom priestore
Za háčikom sa objaví symbol .
Teraz je kryt upevnený.

Obsadenie poistiek v motorovom priestore

Obr. 203 Schematické zobrazenie poistkovej skrinky vyhotovenie A / vyhotovenie B

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 233.
Obsadenie poistiek v motorovom priestore - vyhotovenie A

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 233.
V niektorých vozidlách sa musí pred odobratím krytu poistiek demontovať kryt
akumulátora » Strana 207.
Výmena poistky
› Poistný háčik na kryte poistkovej skrinky A » Obr. 202 presuňte v smere šípky.
Č.
Spotrebič
1
Pravý hlavný svetlomet predný, pravé zadné svetlo
2
Ventily pre ABS
3-4
5
6-12
Neobsadené
Húkačka
Neobsadené
13
Riadiaca jednotka automatickej prevodovky
14
Neobsadené
15
Čerpadlo chladiacej kvapaliny

Poistky a žiarovky
235
Spotrebič
16
Neobsadené
Č.
Spotrebič
17
Prístrojový panel, páčka stieračov a páčka smerových svetiel
1
Neobsadené
18
Audiozosilňovač (sound systém)
2
Riadiaca jednotka automatickej prevodovky DSG
19
Rádio
3
Meracie vedenie
Neobsadené
4
Ventily pre ABS
23
Riadiaca jednotka motora
5
Riadiaca jednotka automatickej prevodovky DSG
24
Riadiaca jednotka pre dátovú zbernicu
6
Neobsadené
Neobsadené
7
Napájanie relé - svorka Xa)
27
Ventil riadenia množstva paliva
8
Rádio
28
Riadiaca jednotka motora
9
Neobsadené
29
Hlavné relé
10
Riadiaca jednotka motora, hlavné relé
30
Riadiaca jednotka nezávislého prídavného kúrenia a vetrania
11
Riadiaca jednotka nezávislého prídavného kúrenia a vetrania
31
Čelné stierače
12
Riadiaca jednotka pre dátovú zbernicu
Neobsadené
13
Riadiaca jednotka motora
38
Ventilátor chladiča, ventily
14
Zapaľovanie
39
Snímač pedála spojky/pedála brzdy
15
40
Lambda sonda
Lambda sonda (zážihový motor), relé žeravenia a palivového čerpadla
(vznetový motor)
41
Ventil AKF
16
Pravý hlavný svetlomet predný, pravé zadné svetlo
17
Húkačka
18
Audiozosilňovač (sound systém)
19
Čelné stierače
20
Ventil riadenia množstva paliva, čerpadlo chladiacej kvapaliny, vysokotlakové čerpadlo
21
Lambda sonda
22
Spínač spojkového pedálu
20-22
25-26
32-37
42
Lambda sonda
43
Zapaľovanie
44-46
Neobsadené
47
Ľavý hlavný svetlomet predný, ľavé zadné svetlo
48
Čerpadlo pre ABS
49
Napájanie pre svorku 15 (zapnuté zapaľovanie)
50-51
a)
Obsadenie poistiek v motorovom priestore - vyhotovenie B
Č.
Neobsadené
52
Napájanie relé - svorka Xa)
53
Napájanie vnútorného nosníka poistiek
54
Neobsadené
Spotrebiče napájané z tejto svorky sa automaticky vypnú počas štartovania motora, aby nebol príliš
namáhaný akumulátor.
236
Svojpomoc
23
Cievka relé chladiacej kvapaliny, ventily, vysokotlakové čerpadlo
24
Ventilátor chladiča
25
Čerpadlo pre ABS
26
Ľavý hlavný svetlomet predný, ľavé zadné svetlo
27
Riadiaca jednotka žeravenia
28
Vyhrievanie predného skla

a)
Č.
Spotrebič
29
Napájanie vnútorného nosníka poistiek
30
Napájanie pre svorku 15 (zapnuté zapaľovanie)
POZOR (Pokračovanie)
Žiarovky H7, H8 a H15 sú pod tlakom a počas výmeny môžu prasknúť - hrozí
nebezpečenstvo poranenia! Pri výmene odporúčame použiť rukavice a ochranné okuliare.
■ S vysokonapäťovými časťami plynových výbojok (xenónové svetlá) sa musí
zaobchádzať odborne - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Pri výmene žiarovky vypnite príslušné svetlo.
■
Spotrebiče napájané z tejto svorky sa automaticky vypnú počas štartovania motora, aby nebol príliš
namáhaný akumulátor.

Žiarovky

DÔLEŽITÉ
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Predný svetlomet
Výmena žiarovky stretávacieho svetla
Výmena žiarovky diaľkového svetla a denného svietenia
Výmena žiarovky diaľkových svetiel
Výmena žiarovky hmlového svetlometu
Výmena žiarovky osvetlenia evidenčného čísla
Zadné svetlo (Superb Combi)
Výmena žiaroviek v zadnom svetle (Superb Combi)
Nedotýkajte sa holou rukou skla halogénovej žiarovky (aj najmenšie znečistenie
znižuje životnosť žiarovky). Použite čistú handričku, servítku a pod.
■ Pri montáži a demontáži osvetlenia evidenčného čísla dbajte na to, aby ste nepoškodili lak vozidla ani svetlo.
■
238
238
238
239
239
240
240
241
Výmena žiarovky vyžaduje určitú manuálnu zručnosť. V prípade neistoty preto odporúčame vykonávať výmenu týchto žiaroviek v odbornom servise alebo si v núdzi
vyžiadať odbornú pomoc.
› Pred výmenou žiarovky vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
› Poškodené žiarovky sa smú nahradzovať iba žiarovkami rovnakého typu. Ozna-
Upozornenie
V tomto návode na obsluhu je opísaná iba výmena žiaroviek, ktorú je možné vykonať svojpomocne a pri výmene ktorých sa nepredpokladá vážnejšia komplikácia.
Výmenu ostatných žiaroviek vykonáva odborný servis.
■ Odporúčame vám, aby ste mali vo vozidle stále krabičku s náhradnými žiarovkami. Náhradné žiarovky je možné zakúpiť zo ŠKODA originálnych dielcov.
■ Po výmene žiarovky v diaľkovom, stretávacom svetle alebo v hmlovom svetlomete odporúčame nechať preskúšať nastavenie sklonu svetlometov v odbornom
servise.

■ Plynové výbojky a LED diódy vymieňa odborný servis.
■
čenie žiarovky nájdete na objímke, resp. na jej kovovej pätici.
› Priestor pre uschovanie krabičky s náhradnými žiarovkami sa nachádza v plastovej skrinke v rezervnom kolese, resp. bod kobercom v batožinovom priestore.
POZOR
Pred každou prácou v motorovom priestore je potrebné prečítať si a rešpektovať varovné pokyny » Strana 197.
■ K nehodám môže dôjsť, ak cesta pred vozidlom nie je dostatočne osvetlená,
resp. vozidlo nie je vidieť inými účastníkmi premávky alebo ho je vidieť iba veľmi ťažko.
■
Poistky a žiarovky
237

Predný svetlomet
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 237.
› Odoberte gumený kryt 1 » Obr. 204 na strane 238.
› Otáčajte konektor so žiarovkou - - » Obr. 205 až po doraz proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.
› Vymeňte žiarovku.
› Nasaďte päticu s novou žiarovkou a pootočte až na doraz v smere hodinových
ručičiek.
› Nasaďte gumený kryt.

Výmena žiarovky diaľkového svetla a denného svietenia
Obr. 204 Umiestnenie žiaroviek: Svetlomet s xenónovým svetlom / s xenónovým svetlom

Obr. 206
Halogénový svetlomet: Výmena
žiarovky diaľkového svetla a
denného svietenia
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 237.
pokyny
Svetlomet s halogénovým svetlom
1 Stretávacie svetlá
2 Diaľkové svetlo, denné svietenie a obrysové svetlo
Svetlomet s xenónovým svetlom
3
4
Xenónová plynová výbojka
Diaľkové svetlo

Výmena žiarovky stretávacieho svetla
Obr. 205
Halogénový svetlomet: Výmena
žiarovky stretávacieho svetla
238
Svojpomoc

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 237.
› Odoberte gumený kryt 2 » Obr. 204 na strane 238.
› Päticu B » Obr. 206 otočte až na doraz proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju.
› Vymeňte žiarovku, päticu s novou žiarovkou nasaďte naspäť a pootočte až na
doraz v smere hodinových ručičiek.
› Nasaďte gumený kryt.

Výmena žiarovky diaľkových svetiel
Výmena žiarovky hmlového svetlometu
Obr. 207 Svetlomet s xenónovým svetlom: Výmena žiarovky diaľkového
svetla
Obr. 208 Predný nárazník: Demontáž ochrannej mriežky / hmlového svetlometu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 237.
pokyny
› Odblokujte ochrannú čiapočku v smere šípky 1 » Obr. 207 a odstráňte ju.
› Otáčajte konektor so žiarovkou C až po doraz proti smeru hodinových ručičiek
a vyberte ho.
› Vymeňte žiarovku.
› Nasaďte päticu s novou žiarovkou a pootočte až na doraz v smere hodinových
ručičiek.
› Nasaďte ochrannú čiapočku v držiaku 2 a opatrne ju zatlačte.
› Ochranná čiapočka musí spoľahlivo zaklapnúť.
Obr. 209
výmena žiarovky


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 237.
pokyny
Demontáž ochrannej mriežky
› Ochrannú mriežku uvoľnite v oblasti šípky » Obr. 208 -  pomocou háčika na
stiahnutie krytov kolies » Strana 218, Náradie vozidla.
› Ochrannú mriežku odoberte v smere šípky 1 .
výmena žiarovky hmlového svetlometu
› Hmlový svetlomet » Obr. 208 -  odskrutkujte pomocou skrutkovača z náradia
vozidla.
› Svetlomet opatrne vyberte v smere šípky 2 .
› Stiahnite konektor.
› Držiak žiarovky A » Obr. 209 otočte až na doraz proti smeru hodinových ruči
čiek a vyberte ho.
Poistky a žiarovky
239
› Držiak s novou žiarovkou nasaďte do svetlometu a zatočte ho až na doraz v
Zadné svetlo (Superb Combi)
smere hodinových ručičiek.
› Nasaďte konektor.
› Pri opätovnej montáži nasaďte hmlový svetlomet proti smeru šípky
2
» Obr. 208  a pevne ho priskrutkujte.
› Nasaďte ochrannú mriežku a opatrne ju zatlačte.
Ochranná mriežka sa musí spoľahlivo zaistiť.

Výmena žiarovky osvetlenia evidenčného čísla
Obr. 211 Demontáž krytu / svetla
Obr. 210 Demontáž svetla evidenčného čísla / výmena žiarovky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 237.
Výmena
› Otvorte veko batožinového priestoru.
› Na mieste označenom šípkou » Obr. 210 -  nasaďte plochý skrutkovač, ľahko
zatlačte a vyberte pružinu.
› Vyberte svetlo.
› Chybnú žiarovku vytiahnite z držiaka v smere šípky » Obr. 210 - .
› Do držiaka nasaďte novú žiarovku.
› Svetlo opäť nasaďte a ľahko pritlačte, kým sa nezaistí pružina.
240
Svojpomoc
Obr. 212 Vymontovanie tesnenia/ konektor svetla


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 237.
Demontáž
› Otvorte veko batožinového priestoru.
› Háčik na stiahnutie krytov kolies » Strana 218, Náradie vozidla zasuňte do otvoru na mieste označenom šípkou » Obr. 211 - .
› Kryt stiahnite v smere šípky » Obr. 211 - .
› Svetlo odskrutkujte pomocou skrutkovača z náradia vozidla » Obr. 211 - .
› Zadné svetlá uchopte a opatrne vytiahnite proti smeru jazdy.
› Vymontujte gumové tesnenie v smere šípky 1 » Obr. 212 -  .
› Vytiahnite zväzok vodičov s konektorom » Obr. 212 -  .
› Obidve blokovania na konektore stlačte dohromady v smere šípky 2 » Obr. 212

- .
› Konektor opatrne stiahnite v smere šípky
3 zo zadného svetla.
Montáž
› Konektor nasaďte na svetlo a riadne ho zaistite.
› Vmontujte gumové tesnenie do karosérie proti smeru šípky 1 » Obr. 212 -  .
› Zasuňte zadné svetlo s otvormi 1 » Obr. 213 na strane 241 do čapov na karosérii » Obr. 212 -  .
› Zadné svetlo opatrne zatlačte do čapov karosérie.
Dávajte pozor na to, aby sa zväzok vodičov neprivrel medzi karosériu a svetlo.
› Pevne priskrutkujte zadné svetlo a nasaďte kryt.
› Kryt sa musí spoľahlivo zaistiť.

Výmena žiaroviek v zadnom svetle (Superb Combi)
Obr. 213
výmena žiarovky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 237.
› Objímku žiarovky
2 » Obr. 213 otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte
ju z telesa svetla.
› Chybnú žiarovku otočte v objímke proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju.
› Novú žiarovku nasaďte do objímky a objímku pootočte až na doraz v smere hodinových ručičiek.
› Objímku so žiarovkou opäť nasaďte naspäť do telesa a pootočte ju až na doraz v

smere hodinových ručičiek.
Poistky a žiarovky
241
Technické údaje

Technické údaje
Dátový štítok vozidla
Dátový štítok vozidla » Obr. 214 -  sa nachádza na podlahe batožinového priestoru a je nalepený aj v servisnej knižke.
Dátový štítok vozidla obsahuje tieto údaje:
Údaje o vozidle

1
2
Úvod k téme
3
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Technické údaje vozidla
Celkové rozmery
Údaje špecifické pre vozidlo podľa typu motora
Viacúčelové vozidlá (AF)
4
242
244
245
249
5
6
7
Jazdné vlastnosti vozidla sú uvedené bez použitia výbav znižujúcich výkon vozidla, ako napr. klimatizácia.
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Typ vozidla
Písmená kódu prevodovky / číslo laku / vybavenie interiéru / výkon motora /
písmená kódu motora
Čiastočne opis vozidla.
Prevádzková hmotnosť (v kg)
Spotreba paliva (v l/100 km) - v meste / mimo mesta / kombinovaná
Emisné hodnoty CO2 - kombinované (v g/km)
Typový štítok
Typový štítok » Obr. 214 -  sa nachádza dolu na B-stĺpiku na strane vodiča.
Údaje uvedené v technickej dokumentácii vozidla majú prednosť pred údajmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
Technické údaje vozidla
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 242.
Typový štítok vozidla obsahuje nasledujúce údaje o hmotnosti:

8
9
10
11
Maximálne povolená celková hmotnosť
Maximálne povolená hmotnosť súpravy (ťažné vozidlo a príves)
Maximálne povolené zaťaženie nápravy vpredu
Maximálne povolené zaťaženie nápravy vzadu
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Identifikačné číslo vozidla VIN (číslo karosérie) je vyrazené v motorovom priestore
vpravo na veži tlmiacej jednotky. Toto číslo sa nachádza aj na štítku pod čelným
sklom v ľavom rohu dole (spolu s čiarovým kódom VIN).
Označenie motora
Označenie motora je vyrazené na bloku motora.
Obr. 214 Dátový štítok vozidla / Typový štítok
Prevádzková hmotnosť
Uvedená prevádzková hmotnosť je iba orientačnou hodnotou. Táto hodnota zodpovedá čo najnižšej prevádzkovej hmotnosti bez ďalšieho vybavenia zvyšujúceho
hmotnosť, ako napr. klimatizácia, rezervné koleso, ťažné zariadenie.
Prevádzková hmotnosť obsahuje aj 75 kg ako hmotnosť vodiča, hmotnosť prevádzkových kvapalín, ako aj náradie vozidla a palivovú nádrž naplnenú na 90 %.
Približné maximálne zaťaženie je možné vypočítať z rozdielu maximálne povolenej

celkovej hmotnosti a prevádzkovej hmotnosti » .
242
Technické údaje
Náklad sa skladá z nasledujúcich hmotností:
› pasažieri;
› celá batožina a ďalšie náklady;
› zaťaženie strechy vrátane systému strešného nosiča;
› výbava, ktorá je vylúčená z prevádzkovej hmotnosti;
› zaťaženie ťažného vozidla pri prevádzke s prívesom (max. 80 kg).
Spotreba paliva podľa predpisov ECE a smerníc EÚ
Meranie cyklu v meste sa začína studeným štartom motora. Následne sa simuluje
bežná mestská cestná premávka.
Pri cykle mimo mesta vozidlo viac krát brzdí a zrýchľuje na všetkých rýchlostných
stupňoch podobne ako počas všedného jazdenia. Rýchlosť jazdy sa pritom mení
medzi 0 - 120 km/h.
Výpočet kombinovanej spotreby paliva sa realizuje s hmotnosťou cca 37 % pre cyklus v meste a 63 % pre cyklus mimo mesta.
POZOR
Uvedené hodnoty pre maximálne prípustné hmotnosti sa nesmú prekračovať hrozí nebezpečenstvo nehody a poškodenia!
Upozornenie
Na požiadanie je možné zistiť presnú hmotnosť vášho vozidla v odbornom servise.
■ V závislosti od rozsahu výbavy, spôsobu jazdy, dopravnej situácie, poveternostných vplyvov a stavu vozidla môžu byť pri použití vozidla v praxi zistené hodnoty

spotreby paliva odlišné od uvedených hodnôt.
■
Technické údaje
243
Celkové rozmery

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 242.
Rozmery vozidla (v mm)
Superb
Superb GreenLine
Superb Combi
Superb Combi GreenLine
Dĺžka
4833
4833
4833
4833
Šírka
1817
1817
1817
1817
Šírka vrátane vonkajších zrkadiel
2009
2009
2009
2009
Výška
1462/1482a)/1447b)
1464/1449b)
1511/1529a)/1497b)
1511/1496b)
Svetlá výška
139/159a)/124b)/141c)
140/125b)
141/159a)/127b)/140c)
141/126b)
Rázvor náprav
Rozchod kolies vpredu / vzadu
a)
b)
c)
Platí pre vozidlá s paketom pre zlé cesty.
Platí pre vozidlá so športovým podvozkom.
Platí pre vozidlá s motorom 3,6 l/191 kW FSI.
244
Technické údaje
2761
2761
2761
2761
1545/1518
(1537/1510)c)
1545/1518
1545/1517
(1537/1510)c)
1545/1517

Údaje špecifické pre vozidlo podľa typu motora

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 242.
Uvedené hodnoty boli zistené podľa noriem a za podmienok, ktoré boli stanovené právnymi alebo technickými predpismi na určenie prevádzkových a technických údajov vozidiel.
Motor 1,4 l/92 kW TSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
92/5000
200/1500-4000
4/1390
Superb MG6
Superb Combi MG6
Jazdné vlastnosti
Najvyššia rýchlosť (km/h)
204
203
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
10,5
10,6
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
1400a)/1500b)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
730
740
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Motor 1,8 l/112 kW TSI (1,8 l/118 kW TSI)
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
112/4300-6200
250/1500-4200
118/4500-6200a)
250/1500-4500a)
Jazdné vlastnosti
Superb MG6
Superb DSG7
Najvyššia rýchlosť (km/h)
219/222a)
218
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
8,8/8,4a)
8,7
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
c)
1500b)/1700c)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
4/1798
Superb Combi
MG6
Superb Combi
DSG7
Superb Combi
MG6 4x4
215
217
216
213
8,8
8,9
8,8
Superb MG6 4x4
1600b)/1800c)
1500b)/1700c)
8,9
1600b)/1800c)
750
Platí pre Indiu.
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.

Technické údaje
245
Motor 1,8 l/118 kW TSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
118/4500-6200
250/1500-4500
4/1798
Superb MG6
Superb DSG7
Superb MG6 4x4
Superb Combi
MG6
Superb Combi
DSG7
Superb Combi
MG6 4x4
Najvyššia rýchlosť (km/h)
222
222
219
221
221
218
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
8,2
8,4
8,4
8,3
8,5
Jazdné vlastnosti
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
1500a)/1700b)
1600a)/1800b)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
1500a)/1700b)
8,5
1600a)/1800b)
750
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Motor 2,0 l/147 kW TSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
147/5100-6000
280/1700-5000
4/1984
Jazdné vlastnosti
Superb DSG6
Superb Combi DSG6
Najvyššia rýchlosť (km/h)
240
238
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
7,7
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
246
Technické údaje
7,8
1600a)/1800b)
750

Motor 3,6 l/191 kW FSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
191/6000
350/2500-5000
6/3597
Jazdné vlastnosti
Superb DSG6 4x4
Superb Combi DSG6 4x4
Najvyššia rýchlosť (km/h)
250
250
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
6,4
6,5
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
2000
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
750
Motor 1,6 l/77 kW TDI CR
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
77/4400
250/1500-2500
4/1598
Jazdné vlastnosti
Superb MG6
Superb DSG7
Superb Combi MG6
Najvyššia rýchlosť (km/h)
194/197a)
193
192/195a)
192
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
12,1/12,2a)
12,2
12,2/12,3a)
12,3
1500b)/1700c)
1200b)/1400c)
1500b)/1700c)
1200b)/1400c)
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
c)
Superb Combi DSG7
750
GreenLine
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.

Technické údaje
247
Motor 2,0 l/103 kW TDI CR
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
103/4200
320/1750-2500
4/1968
Jazdné vlastnosti
Superb MG6
Superb DSG6
Superb MG6 4x4
Superb Combi
MG6
Superb Combi
DSG6
Superb Combi
MG6 4x4
Najvyššia rýchlosť (km/h)
212
212
210
211
210
208
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
10,0
10,1
10,3
10,1
10,2
10,4
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
1800
2000
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
1800
2000
750
Motor 2,0 l/125 kW TDI CR
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
125/4200
350/1750-2500
4/1968
Superb MG6
Superb DSG6
Superb DSG6 4x4
Superb Combi
MG6
Superb Combi
DSG6
Superb Combi
DSG6 4x4
Najvyššia rýchlosť (km/h)
228
222
219
226
221
218
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
8,6
8,6
8,7
8,7
8,7
Jazdné vlastnosti
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
248
Technické údaje
1800
2000
1800
750
8,8
2000

Viacúčelové vozidlá (AF)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 242.
Motor
Maximálne povolená celková hmotnosť (kg)
MG6
1,4 l/92 kW TSI
1,8 l/118 kW TSI
2032
MG6
DSG7
MG6 4x4
2061
2073
2152
DSG6
2.0 l/147 kW FSI
2105
DSG6 4x4
3,6 l/191 kW FSI
1,6 l/77 kW TDI CR
2,0 l/103 kW TDI
CR
2,0 l/125 kW TDI
CR
a)
GreenLine
2267
MG6
DSG7
2077/2084a)
2084
MG6
DSG6
2097
2119
MG6 4x4
2174
MG6
DSG6
DSG6 4x4
2105
2122
2199

Technické údaje
249
Register
A
ABS
Kontrolné svetlo
Spôsob funkcie
Adaptívne predné svetlomety (AFS)
AFS
Airbag
Aktivácia
Bočný airbag
Čelný airbag
Hlavový airbag
Kolenný airbag
Úpravy a obmedzenia na systéme airbagov
Vypnutie predného airbagu spolujazdca
vypnúť
Aktívna podpora riadenia (DSR) )
Akumulátor vozidla
automatické vypnutie spotrebičov
Bezpečnostné pokyny
Kontrola výšky hladiny elektrolytu
Kryt
nabiť
odpojiť, resp. pripojiť
Zimná prevádzka
Alarm
iniciovať
vypnúť
Anténa
Asistenčné systémy
ABS
ASR
DSR
EDS
ESC
HBA
HHC
Parkovací asistent
250
Register
17
146
51
51
173
173
176
174
177
175
193
178
178
146
209
205
207
207
208
209
207
34
34
185
145
17, 146
16, 146
146
146
17, 145
146
147
149
147
Pomoc pri parkovaní
ŠTART-STOP
154
153
Tempomat
Asistent rozjazdu do kopca (HHC)
147
ASR
16
Kontrolné svetlo
Spôsob funkcie
146
Auto-Check-Control
12
automatická prevodovka
Zámok voliacej páky
136
Automatická prevodovka
134
Kick-down
137
Manuálne radenie na multifunkčnom volante
136
núdzové odblokovanie voliacej páky
230
Ovládanie voliacej páky
135
Poruchy funkcie
137
Rozbeh a jazda
136
Tiptronic
136
Automatické vypnutie spotrebičov
209
Automatické zapínanie svetiel
50
Automatický rolovací kryt batožinového priestoru
(Superb Combi)
86
Autopočítač
pozri multifunkčný ukazovateľ
21
AUX-IN
Miesto montáže v odkladacej schránke
76
B
Batéria
výmena v kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním
vymeniť v rádiovom diaľkovom ovládaní prídavného kúrenia (nezávislé kúrenie)
Batožinový priestor
automatické navinutie (Superb Combi)
Bočné schránky
Bočné schránky s batériou
Kryt
neuzatvárateľná bočná schránka (Superb Combi)
Núdzové odomknutie
Odomknutie veka batožinového priestoru
228
229
81
86
86
87
85
87
230
230
Osvetlenie
pozri veko batožinového priestoru
rolovací kryt batožinového priestoru (Superb
Combi)
Sieť na batožinu
sklopný háčik
Upevnenie podlahy
Upevňovacie prvky
Upevňovacie siete
variabilná podlaha
Vozidlá kategórie N1
Vyberateľné svetlo (Combi)
vyťahovacia variabilná podlaha batožinového
priestoru
Benzín
pozri palivo
Bezpečnostná poistka
Bezpečnostné pásy
čistenie
fyzikálny princíp čelného nárazu
Nastavenie výšky
Navíjacie automatiky pásov
predpínače pásov
zapnutie a odopnutie
Bezpečnostný pás
Kontrolné svetlo
Bezpečnosť
Bezpečnosť detí
Detské sedačky
ISOFIX
Opierky hlavy
správna poloha sedadiel
TOP TETHER
Bezpečnosť detí
bočný airbag
Blikanie
Bočné schránky v batožinovom priestore
Bočné schránky v batožinovom priestore s batériou
Bočný airbag
81
36
85
84
83
84
83
83
87
82
56
88
196
31
169
192
170
171
172
172
171
14
165
180
180
183
66
166
184
181
50
86
87
176
Brzdenie
Informácie o brzdení
Brzdová kvapalina
prekontrolovať
vymeniť
Brzdové obloženia
Kontrolné svetlo
Brzdový asistent (HBA) )
Brzdy
Brzdová kvapalina
Kontrolné svetlo
Posilňovač bŕzd
ručná brzda
systémy na podporu brzdenia
Zábeh
133
204
205
205
20
146
132
205
13
133
133
145
138
C
Climatronic
99
Automatická prevádzka
100
Chladiace zariadenie
100
Nastavenie teploty
100
Ovládacie prvky
99
Recirkulácia vzduchu
101
Regulácia ventilátora
101
Rozmrazovania predného skla
102
Clony
pozri Posuvná slnečná clona
58
pozri Posuvná slnečná clona v zadných dverách 59
pozri Slnečné clony
58
52
COMING HOME
Č
Čelný airbag
Čistenie
Alcantara
Kolesá
Látky
Plastové diely
Pochrómované diely
174
185
191
189
191
187
188
Poťahy elektricky vyhrievaných sedadiel
Prírodná koža
Sklá predných svetlometov
Umelá koža
191
190
188
191
D
Dátový štítok vozidla
Dáždnik
odkladacia schránka
Dekoračné fólie
Denné svietenie
Deti a bezpečnosť
Detská poistka
Detská sedačka
ISOFIX
na sedadle spolujazdca
Použitie detských sedačiek
Použitie detských sedačiek ISOFIX
TOP TETHER
Začlenenie do skupín
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie
odomknúť
Výmena batérie
zamknúť
Diaľkové svetlá
Diesel
pozri motorová nafta
Digitálne hodiny
Disky
Displej
Dĺžka vozidla
Doplnenie
Chladiaca kvapalina
Motorový olej
Voda do ostrekovačov
Držiak na nápoje
Držiak parkovacích lístkov
DSR
242
79
188
49
180
32
183
181
182
183
184
182
229
29
228
29
50
196
12
210
10
244
204
202
200
74
72
146
Dvere
detská poistka
Kontrolné svetlo otvorených dverí
Núdzové odomknutie dverí vodiča
Núdzové zamknutie
otvoriť
zatvoriť
Dýzy ofukovacích otvorov
32
14
229
230
33
33
95
E
EDS
Ekologická jazda
Ekologické parametre
Ekonomická jazda
Úspora energie
Elektrické ovládanie okien
poruchy funkcie
spínač vo dverách spolujazdca
spínač vo dverách vodiča
Spínač vo dverách vodiča
Spínač v zadných dverách
Elektrické posuvné a výklopné strešné okno
Elektrické veko batožinového priestoru
akustické signály
manuálne ovládanie
nastavenie najvyššej polohy veka
Obmedzenie sily
ovládanie
Poruchy funkcie
vymazanie najvyššej polohy veka
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)
Elektronický imobilizér
Emisné hodnoty
ESC
Kontrolné svetlo
Spôsob funkcie
146
138
141
141
43
43
42
41
42
42
43
40
38
40
38
39
40
40
146
128
242
17
145
F
Filter pevných častíc
18
Register
251
Fólie
Funkcie sedadla
188
68
G
GSM
109, 112
H
Háčik na šaty
Hands-free
Ovládanie hlasom
Hasiaci prístroj
HBA
HHC
Hlavový airbag
Hmlové svetlomety
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER
Hmotnosti
Hodiny
Hospodárna jazda
energeticky úsporné radenie
Jazda na plný plyn
Krátke trasy
Pravidelná údržba
Predvídavá jazda
Tlak vzduchu v pneumatikách
Voľnobeh
Zaťaženie
Húkačka
78
118
217
146
147
177
51
52
242
12
138
139
140
140
141
139
140
140
141
7
Ch
Chladiaca kvapalina
doplniť
prekontrolovať
Ukazovateľ teploty
203
204
204
9
I
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
252
Register
242
Imobilizér
Indikátor kontroly pneumatík
Nastavenie
Individuálne nastavenia
odomknúť
uzamknúť
Informačný displej
pozri MAXI DOT
Interiér
Odkladacie schránky
Popolník
praktická výbava
prehľad
Svetlo
zapaľovač cigariet
zásuvka 12 V
ISOFIX
128
213
31
31
25
71
75
71
7
53
74
75
183
J
Jazda
Emisné hodnoty
Prejazdy vodou na komunikáciách
Spotreba paliva
v zahraničí
Jazda s prívesom
242
143
242
143
158
K
KESSY
Odblokovanie a zablokovanie riadenia
odomknúť
Štartovanie motora
Upozorňujúce hlásenie
Vypnutie motora
Vypnutie zapaľovania
zamknúť
Zapnutie zapaľovania
130
33
131
33
131
131
33
131
Klimatizácia
Climatronic
Dýzy ofukovacích otvorov
manuálna klimatizácia
Kľúč
Štartovanie motora
Vypnutie motora
Kľúč od vozidla
odomknúť
zamknúť
Kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním
Výmena batérie
Kolenný airbag
Kolesá
Indikátor opotrebovania pneumatiky
pneumatiky s určeným smerom otáčania
Rezervné koleso
Rozmery pneumatík
Rýchlostný index
Skrutky
Snehové reťaze
Tlak vzduchu v pneumatikách
Uskladnenie kolies
Uzavretá puklica
Všeobecné pokyny
Výmena
Výmena kolies
Zaťažiteľnosť
Zimné pneumatiky
Životnosť pneumatík
Kolesá a pneumatiky
Ozdobné kryty kolies
Komfortné ovládanie okien
Komfortné ovládanie posuvného a výklopného
strešného okna
Komfortné ovládanie posuvného a výklopného
strešného okna (Superb Combi)
Koncové hmlové svetlo
Kontrola
Brzdová kvapalina
Chladiaca kvapalina
99
95
96
128
129
29
29
228
175
211
213
214
211
213
216
216
211
211
215
210
218
211
213
216
211
215
43
44
46
52
205
204
Motorový olej
Riadne upevnenie ramena s guľou
Voda do ostrekovačov
Výška hladiny elektrolytu
Výška hladiny oleja
Kontrola stability (ESC)
Kontrola trakcie (ASR)
Kontrolné svetlá
Konzervácia
pozri Údržba vozidla
Konzervácia dutín
Kryt batožinového priestoru
Kryt batožinového priestoru (Superb Combi)
202
160
200
207
202
145
146
13
187
189
85
85
L
Lak
pozri Ošetrovanie laku
Lakťová opierka
vpredu
vzadu
LEAVING HOME
Lekárnička
Leštenie laku
pozri Údržba
187
70
70
52
217
187
M
Manuálna klimatizácia
nastaviť
Ovládacie prvky
Recirkulácia vzduchu
Manuálne radenie
pozri Radenie
MAXI DOT
Hlavné menu
Nastavenia
MDI
Miesto montáže v odkladacej schránke
Menič CD
98
97
98
134
25
25
26
76
124
202
Mierka oleja
Mobilný telefón
106, 109, 112
109
Pripojenie k hands-free súprave
Spojenie mobilného telefónu s hands-free súpravou
112
Motor
Zábeh
138
Motor naštartujte a vypnite - KESSY
129
Motor naštartujte a vypnite kľúčikom
127
Motorová nafta
Zimná prevádzka
196
Motorový olej
200
doplniť
202
Plniace množstvo
201
prekontrolovať
202
Špecifikácia
201
vymeniť
202
Motorový priestor
197
Akumulátor vozidla
205
Brzdová kvapalina
205
Chladiaca kvapalina
203
Prehľad
199
Multi-funkčný displej
Ovládanie
22
Multifunkčný ukazovateľ
Funkcie
21
Pamäť
23
Multimédiá
122
AUX-IN
123
MDI
123
N
208
Nabíjanie akumulátora vozidla
Najazdená vzdialenosť
10
Náradie vozidla
218
Nastavenie
Hodiny
12
Manuálna klimatizácia
98
Nezávislé prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a
vetranie)
103
66
Opierky hlavy
Sedadlá
64, 65
62
Vnútorné spätné zrkadlo
Volant
127
Vonkajšie spätné zrkadlá
63
Nastavenie sedadiel
64, 166
Nastavenie výšky pásov
171
Nástroj
218
Navíjacie automatiky pásov
172
Neuzatvárateľná bočná schránka (Superb Combi) 87
Nezávislé prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a
vetranie)
nastaviť
103
Rádiové diaľkové ovládanie
104
zapnúť/vypnúť
103
Nosič
92
Nosnosť pneumatík
pozri Kolesá
213
Núdza
Aktivácia posuvného/výklopného strešného okna 231
Automatická prevodovka
230
Odomknutie dverí vodiča
229
Odomknutie veka batožinového priestoru
230
Oprava pneumatiky
222
Pomoc pri štartovaní
225
Posuvné/výklopné strešné okno
231
Štartovanie motora - KESSY
132
Ťahanie vozidla pomocou ťažného zariadenia
227
Varovné svetlá
53
Vlečenie vozidla
226
Výmena kolesa
218
Vypnutie zapaľovania - KESSY
132
Zamknutie dverí
230
Zamknutie dverí vodiča
229
O
Obmedzenie sily
Elektrické veko batožinového priestoru (Superb
Combi)
Obrysové svetlá
Register
38
48
253
Odblokovanie a zablokovanie riadenia
pozri KESSY
Odkladacia schránka na strane spolujazdca
Odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca
Odkladacia schránka v stredovej konzole vzadu
Odkladacie schránky
Odkladacie vrecká na predných sedadlách
Odkladanie
Odomknutie
Diaľkové ovládanie
individuálne nastavenia
KESSY
Kľúč od vozidla
Odomykanie a zamykanie
Odporúčanie prestávky
pozri Rozpoznávanie únavy
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Odstavenie vozidla
Odstraňovanie námrazy z predného a zadného
skla
Ochrana podvozka
Ochrana proti odtiahnutiu vozidla
Ochrana proti pricviknutiu
elektrické ovládanie okien
Posuvné a výklopné okno
Posuvné a výklopné okno (Superb Combi)
okná
odstránenie námrazy
Okná
odstránenie námrazy
pozri elektrické ovládanie okien
Olej
pozri Motorový olej
Oneskorené zamknutie veka batožinového priestoru
pozri veko batožinového priestoru
Operadlo
za
Opierky hlavy
254
Register
130
77
78
79
71
78
71
29
31
30
29
28
156
21
34
57
189
35
42
44
45
188
188
41
202
38
80
66
Oprava pneumatiky
Kontrola tlaku
Prípravné práce
Utesnenie a nahustenie pneumatiky
Opravy a technické zmeny
Ostrekovače
Ostrekovače skiel
Voda do ostrekovačov
Ostrekovače svetlometov
Ostrekovače svetlometov
Osvetlenie
Batožinový priestor
Osvetlenie priestoru nastupovania
Ošetrovanie laku
Otáčkomer
Ovládanie voliacej páky
224
223
223
192
200
60
200
61
81
55
187
9
135
P
Páčka
Diaľkové svetlá
Smerové svetlá
Stierače
Palivo
bezolovnatý benzín
Diesel
pozri palivo
tankovať
Ukazovateľ zásoby
ukazovateľ zásoby paliva
Palubný počítač
pozri multifunkčný ukazovateľ
Panoramatická posuvná strecha (Combi)
otváranie
slnečná clona
vyklopenie
zatvorenie
Parkovací asistent
Nájdenie medzery na zaparkovanie
Upozorňujúce hlásenia
zaparkovať
50
50
60
195
196
196
195
195
10
10
21
45
45
45
45
149
150
152
150
Parkovanie
automatická podpora brzdenia
151
149
Parkovací asistent
Pomoc pri parkovaní
147
vyparkovanie z medzery na zaparkovanie paralelnej ku vozovke
151
Pasívna bezpečnosť
165
Bezpečnostná výbava
165
Bezpečnosť jazdy
166
pred každou jazdou
165
Pásy
169
Pedále
134
Rohože
134
Pneumatiky
210
Indikátor opotrebovania
211
nové
212
Plniaci tlak
211
pozri Kolesá
212
Rozmery
211
Počítač
pozri multifunkčný ukazovateľ
21
Počítadlo najazdenej vzdialenosti
10
Podlaha
upevniť
84
Pochrómované diely
pozri údržba vozidla
188
Poistky
Farebné označenie
233
nahradiť
233
Obsadenie
233
Obsadenie poistiek v motorovom priestore
235
Poistky v prístrojovej doske
234
Pomoc pri parkovaní
147
optický parkovací systém
148
Spôsob funkcie
148
Pomoc pri štartovaní
225
Popolník
75
Posilňovač bŕzd
133
Posilňovač riadenia
127
Posuvná slnečná clona
58
Posuvná slnečná clona v zadných dverách
59
Posuvné/výklopné strešné okno
231
Núdzové ovládanie
Posuvné a výklopné strešné okno
Otvorenie posuvnej slnečnej clony (Superb Combi)
46
pozri elektrické posuvné a výklopné strešné okno
43
Zatvorenie posuvnej slnečnej clony (Superb Combi)
46
Posuvné a výklopné strešné okno
otvorenie a vyklopenie
44
otvorenie a vyklopenie (Superb Combi)
45
ovládanie
44
ovládanie (Superb Combi)
45
zatvorenie
44
zatvorenie (Superb Combi)
45
Praktická výbava
71
Držiak na nápoje
74
Držiak parkovacích lístkov
72
Háčik na šaty
78
Odkladacia schránka na strane spolujazdca
77
Odkladacia schránka na strane vodiča
72
Odkladacia schránka na uloženie dáždnika
79
odkladacia schránka pod lakťovou opierkou vpredu
76
Odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca 78
Odkladacia schránka v stredovej konzole vpredu 73
Odkladacia schránka v stredovej konzole vzadu
79
Odkladacia sieťka v stredovej konzole vpredu
76
Odkladacie schránky vo dverách
73
Odkladacie vrecká na predných sedadlách
78
Operadlo so spojením batožinového priestoru s
kabínou
80
Popolník
75
Priehradka na okuliare
77
vynímateľný vak
81
Zapaľovač cigariet
74
Zásuvka 12 V
75
Predchádzanie škodám na vozidle
142
Predné sklo
Vyhrievanie
57
Predný svetlomet
Výmena žiarovky
238
172
Predpínače pásov
Prehľad
interiér
7
Motorový priestor
199
Prejazdy vodou
143
Preprava
Batožinový priestor
81
Strešný nosič
92
Preprava detí
180
Prevádzka v zime
odstránenie námrazy z okien
188
Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetranie) 102
Priehradka na okuliare
77
Pripojenie k internetu
115
Príprava na DVD
124
Príslušenstvo
192
Prístrojový panel
8
Displej
10
Prehľad
8
Príves
158, 161
13-pólová zástrčka
162
jazda s prívesom
162
naložiť
161
Poistné oko
162
Protiblokovací systém
146
R
Radenie
energeticky úsporná jazda
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Riadiaca páka
Rádiové diaľkové ovládanie
Nezávislé prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie)
Rameno s guľou
Kontrola upevnenia
namontovať
139
21
134
104
160
159
160
159
odobrať
Pohotovostná poloha
Recirkulácia vzduchu
Climatronic
Manuálna klimatizácia
Regulácia
Dosah svetla
Rezervné koleso
Režimy automatickej prevodovky
Rohože
pozri Rohože
Rozmery vozidla
Rozpoznávanie únavy
Spôsob funkcie
Upozorňujúce hlásenia
Ručná brzda
Rýchlomer
Rýchlostný index
pozri Kolesá
101
98
48
214
135
134
134
244
156
157
157
133
9
213
S
Sedadlá
Komfortné funkcie sedadla spolujazdca
69
Lakťová opierka vpredu
70
Lakťová opierka vzadu
70
nastaviť elektricky
65
nastaviť manuálne
65
Operadlá zadných sedadiel
70
66
Opierky hlavy
uloženie do pamäte kľúča s rádiovým diaľkovým
ovládaním
67
uložiť do pamäte
67
vetrané predné sedadlá
69
vyhrievanie
68
Sedadlá a praktická výbava
64
Nastavenie sedadiel
64
Servis
193
Servoriadenie
127
Schránky
71
Siete
83
Register
255
Sieť na batožinu
Sieťová medzistena
demontáž a montáž kazety
za prednými sedadlami
za zadnými sedadlami
Sklopný háčik
Skrutky kolies
Krycie viečka
Skrutka kolesa s ochranou proti odcudzeniu
uvoľnenie a dotiahnutie
Slnečné clony
Smerové svetlá
Snehové reťaze
Spätné zrkadlá
Vonkajšie spätné zrkadlá
Spätné zrkadlo
Vnútorné spätné zrkadlo
Spínacia skrinka
Spínač centrálneho blokovania
Spínač vo dverách vodiča
elektrické ovládanie okien
Spojenia batožinového priestoru s kabínou
Spojler
Spotreba paliva
Správna poloha sedadiel
Spolujazdec
Upozornenia
Vodič
Zadné sedadlá
Stabilizácia súpravy
Starostlivosť o vozidlo
umývanie
Stav vozidla
pozri Auto-Check-Control
Stierače
aktivovať
Očistenie stieracích líšt
Výmena stieracej lišty zadného skla
Výmena stieracích líšt čelného skla
Stierače a ostrekovače
256
Register
84
91
92
92
91
83
215
221
220
58
50
216
61
63
62
128
32
41
80
193
138
166
167
167
167
167
163
185
12
60
232
232
232
59
Stierač skla
alternatívna parkovacia poloha zadného stierača
Stráženie vnútorného priestoru
Strešný nosič
Upevňovacie body
Zaťaženie strechy
Stretávacie svetlá
Súprava na opravu pneumatík
Svetlá
Adaptívne predné svetlomety (AFS)
automatické zapínanie svetiel
COMING HOME/LEAVING HOME
Denné svietenie
Diaľkové svetlá
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER
Interiér
Kontrolné svetlá
Nastavenie sklonu svetlometov
Obrysové svetlá
Osvetlenie prístrojov
Parkovacie svetlá
Smerové svetlá
Stretávacie svetlá
Svetelná húkačka
Varovné svetlá
zapnúť a vypnúť
Svetlo
Cestovný režim
Hmlové svetlomety
Koncové hmlové svetlo
Turistické svetlo
Výmena žiarovky
Svetlomety
Jazda v zahraničí
Ostrekovače svetlometov
Systém airbagov
60
35
92
93
93
48
222
48
51
50
52
49
50
52
53
13
48
48
48
53
50
48
50
53
48
51
51
52
51
237
144
61
173
Š
Šetrenie elektrickej energie
Šírka vozidla
138
244
ŠTART-STOP
Manuálna aktivácia/deaktivácia systému
Podmienky funkcie systému
Pomoc pri štartovaní
Upozorňujúce hlásenia
Vypnutie/naštartovanie motora
Štartovanie motora
Kľúč
Pomoc pri štartovaní
pozri KESSY
154
156
155
225
156
155
128
225
131
T
Tachometer
Tankovanie
Palivo
Technické údaje
Telefón
Tempomat
aktivovať/deaktivovať
dočasné vypnutie
Uloženie a podržanie rýchlosti
zmena uloženej rýchlosti
Tesnenia
Údržba vozidla
Tiptronic
TOP TETHER
Trojuholník
Twindoor
pozri veko batožinového priestoru
Typový štítok
9
195
195
242
109, 112
153
153
154
154
154
187
136
184
217
36
242
Ť
Ťažné zariadenie
Opis
Prevádzka a údržba
Zaťaženie ťažného vozidla prívesom
158
161
158
U
Údržba
Dekoračné fólie
Údržba vozidla
Alcantara
automatická umyváreň
Bezpečnostné pásy
Cylindrická vložka zámku dverí
Čistenie kolies
Dekoračné fólie
Gumové tesnenia
Konzervácia dutín
konzervovať
Látkové poťahy
Látky
Leštenie laku
Plastové diely
Pochrómované diely
Prírodná koža
ručné umývanie
Sklá predných svetlometov
Údržba vnútorného priestoru
Údržba vozidla zvonku
Umelá koža
Umyváreň
Vysokotlakové čistiace zariadenie
Ukazovateľ
Servisný ukazovateľ
Teplota chladiacej kvapaliny
Ukazovateľ servisných prehliadok
Umývanie
automatická umyváreň
ručne
Vysokotlakové čistiace zariadenie
Upevňovacie prvky
Upozorňujúce hlásenie
pozri KESSY
Úpravy
141
188
185
191
185
192
189
189
188
187
189
187
191
191
187
187
188
190
185
188
190
186
191
185
186
11
9
11
185
185
185
186
83
33
192
Úpravy a technické zmeny
Airbagy
Servis
Spojler
Uschovanie lyží
Uzamknutie
KESSY
193
193
193
80
30
V
Vak
Variabilná podlaha
Rozdelenie batožinového priestoru
Variabilná podlaha batožinového priestoru
demontáž
vyťahovacia s hliníkovými lištami
Varovné svetlá
Varovné svetlo predných dverí
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
aktivovať/deaktivovať
Príves
Veko batožinového priestoru
automatické zamknutie
kontrolné svetlo
Twindoor
(Superb Combi)
Veko motorového priestoru
Kontrolné svetlo
otvorenie
zatvorenie
Ventilátor chladiča
Viditeľnosť
Vlečenie
Vlečné oko
vpredu
vzadu
Vnútorné svetlo vpredu
Vnútorné svetlo vzadu
Voda
prejazdy
81
87
88
88
88
53
55
35
163
35, 36
38
15
37
37
15
199
199
199
57
226
227
227
54
54, 55
143
Voda do ostrekovačov
doplnenie
Kontrola
Kontrolné svetlo
Zimné obdobie
Volant
Voliaca páka
pozri Ovládanie voliacej páky
Vonkajšia teplota
Výbava pre prípad núdze
Hasiaci prístroj
Lekárnička
Náradie vozidla
Výstražný trojuholník
Zdvihák
Vyberateľné svetlo (Combi)
Vyberateľné svietidlo (Combi)
Vyberanie svietidla
Výmena akumulátorov svietidla
Vyhrievanie
Predné a zadné sklo
sedadlá
Vonkajšie spätné zrkadlá
Výklopné strešné okno
pozri elektrické posuvné a výklopné strešné okno
Výmena
Akumulátor vozidla
Brzdová kvapalina
Kolesá
Motorový olej
Poistky
Poistky v motorovom priestore
Stieracia lišta
Žiarovka diaľkového svetla a denného svietenia
Žiarovka diaľkových svetiel
Žiarovka hmlového svetlometu
Žiarovka osvetlenia evidenčného čísla
Žiarovka pre stretávacie svetlo
Žiarovka v zadnom svetle (Superb Combi)
Žiarovky
Register
200
200
20
200
127
135
22
217
217
218
217
218
56
56
56
57
68
63
43
208
205
218
202
233
235
232
238
239
239
240
238
241
237
257
Výmena dielov
Výmena kolesa
dodatočné práce
Odobratie a nasadenie kolesa
Prípravné práce
Vynímateľný vak
Vypnutie airbagu
Vypnutie motora
Kľúč
pozri KESSY
Vypnutie zapaľovania
pozri KESSY
Vysielacie zariadenia
Výstražný trojuholník
Výška vozidla
Vyťahovacia variabilná podlaha batožinového
priestoru
demontáž a montáž
posuvné upevňovacie oká
povytiahnutie
Rozdelenie batožinového priestoru
Upevňovacie prvky
192
220
219
219
81
178
129
131
131
106
217
244
88
90
91
89
89
90
W
Wi-Fi
WLAN
Informačný displej
Sieťové pripojenie
vypnúť
zapnúť
116
116
117
116
116
116
Z
Zábeh
Brzdové obloženia
Motor
Pneumatiky
prvých 1500 km
Zabránenie škodám na vozidle
Prejazdy vodou
258
Register
138
138
138
138
143
Zadné sedadlá
Sklopenie sedadla Combi
Zadné sklo - vyhrievanie
Zahraničie
Bezolovnatý benzín
Jazda v zahraničí
Zamknutie
Diaľkové ovládanie
individuálne nastavenia
Kľúč od vozidla
Zamknutie a odomknutie vozidla zvnútra
Zamknutie dverí
Núdza
Zapaľovač cigariet
Zapaľovanie
pozri Spínacia skrinka
Zapnutie a vypnutie svetiel
Zapnutie zapaľovania
pozri KESSY
Zásuvka
12 V
Zaťaženia
Zdvihák
nasadenie
Zdvíhanie vozidla
Zimná prevádzka
Akumulátor vozidla
Motorová nafta
Snehové reťaze
Zimné pneumatiky
Zimné pneumatiky
pozri Kolesá
Zrkadlá
prídavné vnútorné zrkadlo
Vonkajšie spätné zrkadlá
Zrkadlo
kozmetické
Vnútorné spätné zrkadlo
71
57
143
143
29
31
29
32
230
74
128
48
131
75
242
218
221
221
216
207
196
216
216
216
62
63
58
62
Ž
Žeravenie
Kontrolné svetlo
Žiarovky
Výmena
Zadné svetlo (Superb Combi)
Životné prostredie
18
237
240
138
ŠKODA AUTO a.s. neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov.
Majte prosím pochopenie, že kvôli tomu sú kedykoľvek možné zmeny rozsahu dodávky týkajúce sa tvaru, vybavenia a techniky. Údaje o vzhľade, výkonoch, rozmeroch, hmotnostiach, normách a funkciách vozidla zodpovedajú stavu informácií v
čase redakčnej uzávierky. Niektoré výbavy sa možno budú dodávať až neskôr alebo sa budú ponúkať iba na určitých trhoch, informácie poskytnú partneri ŠKODA. Z
údajov, obrázkov a popisov tohto návodu nie je možné vyvodiť žiadne nároky.
Tlač, rozmnožovanie, preklad alebo iné použitie tohto diela, aj jeho častí, nie sú
dovolené bez písomného súhlasu spoločnosti ŠKODA AUTO a.s.
Všetky práva podľa autorského zákona zostávajú výlučne vyhradené spoločnosti
ŠKODA AUTO a.s.
Zmeny vyhradené.
Vydala: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2013
www.skoda-auto.com
Aj vy môžete urobiť niečo pre životné prostredie!
Váš spôsob jazdy rozhodujúcou mierou určuje spotrebu paliva
vášho vozidla ŠKODA a s ňou spojené emisie škodlivín.
Hladina hluku a opotrebovanie vozidla závisia od spôsobu, ako
s vašim vozidlom zaobchádzate.
V tomto návode na obsluhu si prečítajte, ako môžete používať
vaše vozidlo ŠKODA s maximálnym ohľadom na životné prostredie a súčasne jazdiť úsporne.
Okrem toho venujte, prosím, pozornosť častiam návodu na obsluhu, ktoré sú označené nasledovne .
Spolupracujte s nami - v prospech životného prostredia.
Návod k obsluze
Superb slovensky 05.2013
S74.5610.09.76
3T0 012 003 PP
Download

ŠKODA Superb Návod na obsluhu