SIMPLY CLEVER
ŠKODA Fabia
Návod na obsluhu
Usporiadanie tohto návodu na obsluhu
(vysvetlivky)
Tento návod na obsluhu je členený podľa presných pravidiel tak, aby vám uľahčil vyhľadávanie a čerpanie potrebných informácií.
Členenie kapitol, obsahu a vecného registra
Text návodu je rozdelený do relatívne krátkych odsekov, ktoré sú prehľadne spojené do jednotlivých kapitol. Aktuálna kapitola je uvedená vždy na dolnom okraji pravej stránky.
Obsah, členený podľa kapitol a podrobný Vecný register na konci Návodu na obsluhu vám pomôžu rýchlo nájsť požadovanú informáciu.
Smerové označenia v texte
Všetky údaje ako „vľavo“, „vpravo“, „vpredu“, „vzadu“ sa vzťahujú na smer jazdy.
Jednotky
Hodnoty sa uvádzajú v metrických jednotkách.
Vysvetlenie symbolov

Označuje odkaz na dôležité informácie a bezpečnostné pokyny v rámci kapitoly.

Označuje koniec odseku.

Označuje pokračovanie odseku na nasledujúcej strane.

Označuje situácie, pri ktorých sa musí vozidlo čo najskôr zastaviť.
®
Označuje registrovanú ochrannú známku.
Poznámky
POZOR
Najdôležitejšie poznámky sú uvedené slovom POZOR. Poznámky s nadpisom
POZOR vás upozorňujú na vážne nebezpečenstvo nehody, resp. poranenia.
DÔLEŽITÉ
Poznámka s nadpisom Upozornenie vás upozorňuje na možné poškodenia vášho
vozidla (napr. porucha na prevodovke) alebo na všeobecné nebezpečenstvo nehody.
Poznámka pre životné prostredie
Poznámka s nadpisom Životné prostredie vás upozorňuje na potrebu ochrany životného prostredia. Takto označené sú napríklad rady na zníženie spotreby paliva.
Upozornenie
Normálna poznámka vás upozorňuje na dôležité informácie týkajúce sa prevádzkovania vášho vozidla.
Predslov
Rozhodli ste sa pre automobil ŠKODA, srdečne vám ďakujeme za vašu dôveru.
Získali ste vozidlo s najmodernejšou technikou a rozsiahlym vybavením. Pozorne si, prosím, prečítajte tento
návod na obsluhu, pretože postup v súlade s týmto návodom je predpokladom správneho používania vozidla.
V prípade eventuálnych otázok ohľadom vášho vozidla sa, prosím, obráťte na partnera ŠKODA.
Prajeme vám veľa radosti s vaším vozidlom ŠKODA a vždy šťastnú cestu.
Vaša ŠKODA AUTO a.s. (Ďalej len ŠKODA, resp. výrobca)

Dokumentácia vozidla
V dokumentácii vášho vozidla nájdete okrem tohto „Návodu na obsluhu“ aj „Servisnú knižku“ a „Pomoc na cestách“.
Okrem uvedenej dokumentácie bude dokumentácia vášho vozidla podľa jeho typu
a výbavy doplnená ďalšími návodmi a dodatkami (ako je napr. návod na obsluhu
autorádia).
Ak bude niektorý z uvedených dokumentov chýbať, obráťte sa, prosím, na partnera ŠKODA.
Používané termíny
V dokumentácii vozidla sa používajú nasledujúce termíny, ktoré sa týkajú poskytovania služieb vášho vozidla.
› „Odborný servis“ - prevádzka, ktorá zabezpečuje odborné vykonávanie servisných prác pre vozidlá značky ŠKODA
› „Servisný partner ŠKODA“ - spoločnosť, ktorá je oprávnená podľa zmluvy spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. vykonávať servisné práce pre vozidlá ŠKODA
› „Partner ŠKODA“ - podnikateľ, ktorý je spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s. oprávne-
ný predávať výrobky značky ŠKODA alebo vykonať servis, kde tieto činnosti prebiehajú súbežne
Návod na obsluhu
V tomto návode na obsluhu sú opísané všetky možné varianty výbavy bez toho,
aby boli označené ako mimoriadna výbava, variant modelu alebo výbava špecifická pre určitú krajinu.
Preto nemusia byť vo vašom vozidle k dispozícii všetky komponenty výbavy,
ktoré sú opísané v tomto návode na obsluhu.
Rozsah výbavy vášho vozidla sa vzťahuje na vašu kúpnu zmluvu k vozidlu. Viac informácií je k dispozícii u partnera ŠKODA, u ktorého ste kúpili vozidlo.
Vyobrazenia sa môžu v nepodstatných detailoch líšiť od modelu vášho vozidla
a sú chápané iba ako všeobecné informácie.
Servisná knižka:
› obsahuje údaje o vozidle vrátane údajov o vykonaných servisných prácach;
› je určená ako potvrdenie o vykonávaní servisných prehliadok;
› je určená na záznamy ohľadom záruky mobility (platí iba pre niektoré krajiny);
› slúži ako doklad zo strany partnera ŠKODA, u ktorého bolo vozidlo zakúpené.
Servisnú knižku preto, prosím, predložte vždy, keď prídete s vaším vozidlom do
odborného servisu.
V prípade straty alebo poškodenia vašej servisnej knižky sa, prosím, obráťte na
odborný servis, ktorý vykonáva pravidelnú údržbu vášho vozidla. Vyžiadajte si tu
duplikát, do ktorého vám odborný servis podľa svojich záznamov spätne potvrdí
vykonané údržby vozidla.
Brožúra „Pomoc na cestách“
Brožúra „Pomoc na cestách“ obsahuje najdôležitejšie núdzové telefónne čísla a
tiež kontaktné adresy partnerov ŠKODA v jednotlivých krajinách.
Nosič bicyklov v batožinovom priestore
Strešný nosič
Praktická výbava
Odkladacie schránky
Obsah
Použité skratky
Obsluha
Interiér
Prehľad
7
6
Prístroje a kontrolné svetlá
Prístrojový panel
Multifunkčný ukazovateľ (palubný počítač)
MAXI DOT (informačný displej)
Kontrolné svetlá
8
8
11
15
17
Odomykanie a zamykanie
Odomykanie a zamykanie
Centrálne zamykanie
Diaľkové ovládanie
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
Veko batožinového priestoru
Elektrické ovládanie okien
El. posuvné a výklopné strešné okno
25
25
28
31
32
33
35
37
Svetlá a viditeľnosť
Svetlá
Vnútorné svetlo
Viditeľnosť
Stierače a ostrekovače
Spätné zrkadlá
40
40
44
46
47
49
Sedadlá a odkladanie predmetov
Predné sedadlá
Zadné sedadlá
Hlavové opierky
Batožinový priestor
Variabilná podlaha v batožinovom priestore
(Combi)
Sieťová medzistena (Combi)
52
52
54
55
56
63
65
67
69
Kúrenie a klimatizácia
Kúrenie, vetranie, chladenie
Kúrenie
Klimatizácia (manuálna klimatizácia)
Climatronic (automatická klimatizácia)
75
75
76
78
81
Komunikácia a multimédiá
Univerzálna príprava pre telefón GSM II
Ovládanie hlasom
Multimédiá
84
84
89
90
Jazda
Rozbehnutie a jazda
Štartovanie a odstavenie motora
Brzdy
Manuálne radenie a pedále
Automatická prevodovka
Zábeh
Hospodárna jazda a ekológia
Predchádzanie škodám na vozidle
Jazda v zahraničí
93
93
96
97
98
102
103
107
108
Asistenčné systémy
Systémy na podporu brzdenia
Pomoc pri parkovaní
Tempomat
ŠTART-STOP
109
109
110
111
113
Jazda s prívesom
Ťažné zariadenie
Príves
115
115
118
Bezpečnosť
Pasívna bezpečnosť
Všeobecné pokyny
Správna poloha sedadiel
121
121
122
Bezpečnostné pásy
Použitie bezpečnostných pásov
Navíjacie automatiky pásov a napínače pásov
125
125
128
Systém airbagov
Opis systému airbagov
Prehľad airbagov
Vypnutie airbagov
129
129
130
132
Bezpečná preprava detí
Detská sedačka
Upevňovacie systémy
134
134
136
Prevádzkové pokyny
Údržba a čistenie vozidla
Umývanie vozidla
Údržba vozidla zvonku
Údržba vnútorného priestoru
Úpravy, opravy a technické zmeny
139
139
140
144
146
Kontrola a doplňovanie
Palivo
Motorový priestor
Motorový olej
Chladiaca kvapalina
Brzdová kvapalina
Akumulátor vozidla
148
148
150
153
156
157
158
Kolesá
Disky a pneumatiky
Zimná prevádzka
163
163
169
60
62
Obsah
3
Svojpomoc
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
Výbava pre prípad núdze
Výmena kolesa
Oprava pneumatík
Pomoc pri štartovaní
Vlečenie vozidla
170
170
171
175
177
178
Poistky a žiarovky
Poistky
Žiarovky
181
181
184
Technické údaje
Technické údaje
Údaje o vozidle
Register
4
Obsah
190
190
Použité skratky
Skratka
Význam
1/min
Otáčky motora za minútu
ABS
Protiblokovací systém
AG
ASR
CO2 v g/km
Automatická prevodovka
Kontrola trakcie
Produkované množstvo oxidu uhličitého v gramoch na prejdený kilometer
DPF
Filter pevných častíc
DSG
Automatická dvojspojková prevodovka
EDS
Elektronická uzávierka diferenciálu
ESC
Kontrola stabilizácie
kW
kilowatt, jednotka výkonu motora
MG
Mechanická prevodovka
MFD
Multifunkčný ukazovateľ
N1
Nm
TDI CR
TSI
Skriňový automobil skonštruovaný výhradne alebo prevažne
na prepravu materiálov
Newtonmeter, jednotka krútiaceho momentu motora
Preplňovaný vznetový motor a systém vstrekovania paliva
common-rail
Preplňovaný zážihový motor a priame vstrekovanie

Použité skratky
5
Obr. 1 Interiér
6
Obsluha
20
Obsluha
21
Interiér
22
23
24
Prehľad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Páčka otvárania dverí na strane vodiča
Elektrické ovládanie okien
Ovládanie el. nastaviteľných vonkajších spätných zrkadiel
Dýzy ofukovacích otvorov na strane vodiča
Ovládacia páčka:
› smerové, diaľkové a parkovacie svetlá, svetelná húkačka
› Tempomat
Volant:
› s húkačkou
› s čelným airbagom vodiča
› s tlačidlami na obsluhu autorádia, navigačného systému a telefónu
Prístrojový panel: prístroje a kontrolné svetlá
Ovládacia páčka:
› multifunkčný ukazovateľ
› stierače a ostrekovače
Spínač vyhrievania zadného skla
Spínač ASR
Dýzy ofukovacích otvorov v strednej časti prístrojovej dosky
Spínač varovných svetiel
Kontrolné svetlo vypnutého čelného airbagu spolujazdca
Podľa výbavy:
› Ovládanie kúrenia
› Ovládanie klimatizácie
› Ovládanie Climatronicu
Odkladacie schránky na strane spolujazdca
Čelný airbag spolujazdca
Dýzy ofukovacích otvorov na strane spolujazdca
Kľúčový prepínač pre čelný airbag spolujazdca
Páčka otvárania dverí na strane spolujazdca
25
27
36
50
75
42
111
130
26
27
28
29
30
31
32
84
8
33
11
48
46
110
75
44
133
Spínače podľa výbavy:
› Odistenie veka batožinového priestoru
› Stráženie vnútorného priestoru
Spínač svetiel a nastavenia sklonu hlavných svetlometov
Poistkový box v prístrojovej doske
Páčka otvárania veka motorového priestoru
Páčka na nastavenie volantu
Spínacia skrinka
Pedále
Podľa výbavy:
› Rádio
› Navigačný systém
Preklápacie tlačidlo vyhrievania predného sedadla vľavo
Spínač centrálneho zamykania
Podľa výbavy:
› Rýchlostná páka (mechanická prevodovka)
› Voliaca páka (automatická prevodovka)
Preklápacie tlačidlo vyhrievania predného sedadla vpravo
Podľa výbavy:
› Popolník
› Odkladacia schránka
MDI
34
33
40, 41
182
152
94
95
98
53
30
97
99
53
67
72
92
Upozornenie
Usporiadanie ovládacích prvkov vozidiel s riadením vpravo sa čiastočne odlišuje
od zobrazeného usporiadania na » Obr. 1. Symboly však zodpovedajú jednotlivým
ovládacím prvkom.
76
78
81
70
130
75
133
27
Interiér
7

Prehľad
Prístroje a kontrolné svetlá
Prístrojový panel

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Prehľad
Otáčkomer
Rýchlomer
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny
Ukazovateľ zásoby paliva
Počítadlo najazdenej vzdialenosti
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
Digitálne hodiny
Odporúčanie rýchlostného stupňa
8
9
9
9
9
10
10
11
11
Obr. 2 Prístrojový panel

POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť dopravy.
■ Ovládacie prvky na prístrojovom paneli nikdy nestláčajte počas jazdy, ale iba
pri stojacom vozidle!
1
2
■

3
4
5
1)
8
Platí pre krajiny, v ktorých sú hodnoty udávané v britských jednotkách.
Obsluha
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Otáčkomer » Strana 9
Displej:
› s počítadlom najazdenej vzdialenosti » Strana 10
› s ukazovateľom intervalov servisných prehliadok » Strana 10
› s digitálnymi hodinami » Strana 11
› s multifunkčným ukazovateľom » Strana 11
› s informačným displejom » Strana 15
Rýchlomer » Strana 9
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny » Strana 9
Ovládacie tlačidlo na voľbu režimu zobrazenia:
› nastavenie hodín / minút
› aktivácia / deaktivácia druhej rýchlosti v mph resp. v km/h
› servisné intervaly - zobrazenie zvyšných dní a počtu km resp. míľ po nasle
dujúcu servisnú prehliadku1)
6
7
Ovládacie tlačidlo na:
vynulovanie počítadla dennej najazdenej vzdialenosti
nastavenie hodín / minút
aktivácia / deaktivácia zvoleného režimu
Ukazovateľ zásoby paliva » Strana 9
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny
›
›
›

Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa rozsahov teplôt, aby sa
zabránilo poškodeniam motora:
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Oblasť nízkej teploty
Kým je ručička v ľavej oblasti stupnice, motor ešte nedosiahol prevádzkovú teplotu. Je potrebné zabrániť vysokým otáčkam motora, jazde na plný plyn a silnému
zaťaženiu motora.
Červená časť stupnice na otáčkomere 1 » Obr. 2 na strane 8 označuje oblasť,
v ktorej riadiaca jednotka motora začína obmedzovať otáčky motora. Riadiaca jednotka motora zaisťuje obmedzovanie otáčok na bezpečnú mieru.
Oblasť prevádzkovej teploty
V okamihu, keď sa ručička dostane pri normálnom spôsobe jazdy do strednej časti
stupnice, dosiahol motor svoju prevádzkovú teplotu. Pri silnejšom zaťažení motora a vysokých vonkajších teplotách sa môže ručička vychýliť doprava.
Pred dosiahnutím červenej časti stupnice otáčkomera preraďte na najbližší vyšší
rýchlostný stupeň, resp. zvoľte polohu D voliacej páky automatickej prevodovky.
Pre udržiavanie optimálnych otáčok motora je potrebné prihliadať na odporúčanie
rýchlostného stupňa » Strana 11.
DÔLEŽITÉ
Poznámka pre životné prostredie
Včasné zaradenie vyššieho prevodového stupňa pomáha znižovať spotrebu paliva, znižuje hluk spôsobený prevádzkou vozidla, šetrí životné prostredie a prospieva životnosti a spoľahlivosti motora.

Rýchlomer

Prídavné reflektory a iné doplnkové diely umiestnené pred prívodmi čerstvého
vzduchu do motorového priestoru zhoršujú účinnosť chladenia motora. Pri vysokých vonkajších teplotách a silnom zaťažení motora potom vzniká nebezpečenstvo prehriatia motora » Strana 19.

Ukazovateľ zásoby paliva

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 8.
pokyny
Výstraha pri prekročení rýchlosti
Pri prekročení rýchlosti 120 km/h budete na túto skutočnosť upozornení akustickou signalizáciou. Keď sa rýchlosť jazdy opäť zníži pod túto hranicu, realizuje sa
vypnutie akustickej signalizácie.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 8.
pokyny
Ukazovateľ zásoby paliva 7 » Obr. 2 na strane 8 je funkčný iba pri zapnutom zapaľovaní.
Objem palivovej nádrže je asi 45 litrov. Keď ukazovateľ dosiahne značku rezervy,
rozsvieti sa na prístrojovom paneli kontrolné svetlo  » Strana 22.
Upozornenie
Táto funkcia platí iba pre niektoré krajiny.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny 4 » Obr. 2 na strane 8 je funkčný iba pri
zapnutom zapaľovaní.
Otáčkomer


DÔLEŽITÉ

Palivovú nádrž nikdy úplne nevyprázdnite! Nepravidelný prívod paliva do motora
môže spôsobiť nepravidelný chod motora. Nespálené palivo sa môže dostať do vý
fukovej sústavy a spôsobiť poškodenie katalyzátora.
Prístroje a kontrolné svetlá
9
Upozornenie
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok
V niektorých vozidlách sa zásoba paliva zobrazuje na displeji prístrojového panelu. 
Obr. 3
Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok: upozornenie
Počítadlo najazdenej vzdialenosti

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 8.
pokyny
Vzdialenosť, ktorú vozidlo prešlo, sa udáva v kilometroch (km). V niektorých krajinách sa používa ako jednotka „míľa“.
Denné počítadlo kilometrov (trip)
Denné počítadlo kilometrov udáva vzdialenosť, ktorú vozidlo najazdilo od posledného vynulovania počítadla, v krokoch po 100 m, resp. 1/10 míle.

Pre vynulovanie zobrazenia denného počítadla kilometrov stlačte tlačidlo 6
» Obr. 2 na strane 8 na dlhšiu dobu.
V závislosti od výbavy sa môže odlišovať zobrazenie na displeji.
Pred dosiahnutím intervalu servisnej prehliadky sa po zapnutí zapaľovania zobrazia na dobu cca 10 sekúnd symbol kľúča  a údaj o zostávajúcom počte kilometrov a dní po nasledujúcu servisnú prehliadku » Obr. 3.
Počítadlo celkového počtu kilometrov
Počítadlo celkového počtu kilometrov udáva celkový počet kilometrov, resp. míľ,
ktoré vozidlo absolvovalo.
Údaj ukazovateľa kilometrov, príp. dní do servisnej prehliadky sa postupne znižuje
v krokoch po 100 km, príp. po dňoch.
Hlásenie porúch
Ak sa v prístrojovom paneli vyskytla chyba, zobrazí sa na displeji natrvalo Error.
Chybu nechajte čo najskôr odstrániť v odbornom servise.
Servis - výmena oleja
Ak sa na displeji zobrazí na mieste označenom šípkou » Obr. 3 č. 1, potom je potrebný servis s výmenou oleja.
Upozornenie
Ak je vo vozidlách, ktoré sú vybavené informačným displejom, aktivované zobrazenie druhej rýchlosti v mph, resp. km/h, zobrazí sa táto rýchlosť počas jazdy namiesto počítadla celkovej najazdenej vzdialenosti.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Výměna oleje za ... km nebo ... dny/dní (Výmena oleja za ... km alebo ... dni/dní)

Hneď ako sa dosiahne interval servisnej prehliadky, objaví sa na displeji po zapnutí zapaľovania na cca 20 sekúnd blikajúci symbol kľúča  a nápis VYM OLEJ.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Výměna oleje nyní! (Výmena oleja teraz!)
Prehliadka
Ak sa na displeji zobrazí na mieste označenom šípkou » Obr. 3 č. 2, potom je potrebná prehliadka.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Inspekce za ... km nebo ... dny/dní (Prehliadka za ... km alebo ... dni/dní.)
10
Obsluha

Hneď ako sa dosiahne interval servisnej prehliadky, objaví sa na displeji po zapnutí zapaľovania na cca 20 sekúnd blikajúci symbol kľúča  a nápis INSPEK_ (PREHLIAD_).
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Obr. 4
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Inspekce nyní! (Prehliadka teraz!)
Zobrazenie zostávajúceho počtu kilometrov a dní do servisnej prehliadky
Zostávajúci počet kilometrov a dní do servisnej prehliadky si môžete kedykoľvek
zobraziť pomocou tlačidla 5 » Obr. 2 na strane 8.
Na displeji sa na cca 10 sekúnd objaví symbol kľúča  a údaj o zostávajúcej trase.
Súčasne sa zobrazí údaj o ešte zostávajúcom počte dní do nasledujúcej servisnej
prehliadky.

Vo vozidlách s informačným displejom je možné toto zobrazenie vyvolať v menu
Nastavení (Nastavenia) » Strana 15.
Na informačnom displeji sa na cca 10 sekúnd objaví toto:
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazuje práve zaradený rýchlostný stupeň
A » Obr. 4.
Výměna oleje ... km / ... dny/dní (Výmena oleja ... km / ... dni/dní)
Pre dosiahnutie čo najnižšej spotreby paliva sa na displeji v prípade potreby zobrazuje odporúčanie na preradenie na iný rýchlostný stupeň.
Inspekce ... km / ... dny/dní (Prehliadka ... km / ... dni/dní)
Upozornenie
Ak sa odpojí akumulátor vozidla, zostávajú hodnoty ukazovateľa intervalov servisných prehliadok zachované.
■ Keď sa v rámci opravy vymení prístrojový panel, musia sa do čítača ukazovateľa
intervalov servisných prehliadok zadať správne hodnoty. Túto prácu vykonáva odborný servis.
■ Podrobnejšie informácie o servisných intervaloch » Servisná knižka, kapitola Intervaly servisných prehliadok.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.
Ak riadiaca jednotka vyhodnotí, že je výhodné preradiť, zobrazí sa na displeji šípka
B . Šípka ukazuje nahor či nadol podľa toho, či sa má preradiť na vyšší alebo nižší
rýchlostný stupeň.
■
U vozidiel s manuálnou prevodovkou sa súčasne na mieste zaradeného prevodového stupňa A zobrazuje odporúčaný rýchlostný stupeň.
DÔLEŽITÉ

Za výber správneho rýchlostného stupňa v rôznych situáciách počas jazdy, napr.
pri predbiehaní, je vždy zodpovedný vodič.

Digitálne hodiny

Multifunkčný ukazovateľ (palubný počítač)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 8.

Hodiny sa nastavujú tlačidlami 5 a 6 » Obr. 2 na strane 8.
Tlačidlom 5 vyberte údaj, ktorý chcete zmeniť, a tlačidlom 6 vykonajte zmenu.
Vo vozidlách s informačným displejom je možné hodiny nastaviť aj v menu Čas
» Strana 15.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

12
13 
Pamäť
Ovládanie
Prístroje a kontrolné svetlá
11
Údaje multifunkčného ukazovateľa
Výstraha pri prekročení rýchlosti

13
14
Multifunkčný ukazovateľ je možné obsluhovať iba pri zapnutom zapaľovaní. Po zapnutí zapaľovania sa zobrazí funkcia, ktorá bola zvolená ako posledná pred vypnutím.
Multifunkčný ukazovateľ je vybavený dvomi automaticky pracujúcimi pamäťami.
Zvolená pamäť sa zobrazuje na displeji » Obr. 5.
Údaje pamäte pre jednotlivé úseky jazdy (pamäť č. 1) sa zobrazia vtedy, keď sa na
displeji objaví č. 1. Ak sa na displeji objaví č. 2, zobrazujú sa údaje pamäte o celej
etape jazdy (pamäť č. 2).
Údaje multifunkčného ukazovateľa sa zobrazujú podľa typu vozidla na displeji
» Obr. 5 na strane 12 alebo na informačnom displeji » Strana 15.
Pri vozidlách s informačným displejom » Strana 15 existuje možnosť skryť zobrazenie niektorých informácií.
Pamäť sa prepína tlačidlom B » Obr. 6 na strane 13 na páčke stieračov.
Pamäť pre jednotlivú jazdu (pamäť č. 1)
Pamäť pre jednotlivú jazdu zhromažďuje informácie o jazde od zapnutia zapaľovania až po jeho vypnutie. Ak sa v jazde pokračuje do 2 hodín od vypnutia zapaľovania, započítavajú sa nové hodnoty spolu s predchádzajúcimi. Ak prerušíte jazdu na
viac ako 2 hodiny, pamäť sa automaticky vynuluje.
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť dopravy.
■ Nikdy sa iba na základe údaja ukazovateľa vonkajšej teploty úplne nespoliehajte na to, že na ceste nie je poľadovica. Aj pri vonkajšej teplote okolo +4 °C
môže byť prítomná poľadovica - varovanie pred poľadovicou!
■
Pamäť pre celkovú jazdu (pamäť č. 2)
Pamäť pre celkovú jazdu zberá údaje z ľubovoľného počtu jednotlivých jázd až do
celkovo 19 hodín a 59 minút doby jazdy alebo do 1 999 najazdených km, resp., vo
vozidlách vybavených informačným displejom do 99 hodín a 59 minút alebo do
9 999 najazdených km. Po prekročení niektorej z uvedených hodnôt sa pamäť vynuluje a výpočet sa vykonáva od začiatku.
Upozornenie
Modely pre určité krajiny môžu mať hodnoty udávané v anglických jednotkách.
Ak sa aktivuje zobrazenie druhej rýchlosti v mph, aktuálna rýchlosť v km/h sa na
displeji nezobrazí.
■
■
Na rozdiel od pamäte pre jednotlivú jazdu sa táto pamäť po prerušení jazdy na
dlhšie ako 2 hodiny nevynuluje.
Ak sa odpojí akumulátor, potom sa všetky uložené hodnoty pamätí 1 a 2 vymažú.
Obr. 5
Multifunkčný ukazovateľ
Obsluha

Upozornenie
Pamäť
12
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 11.

Údaje multifunkčného ukazovateľa
Ovládanie

Obr. 6
Multifunkčný ukazovateľ: ovládacie prvky
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 11.
Vonkajšia teplota
Na displeji sa objaví aktuálna vonkajšia teplota.
Ak vonkajšia teplota leží pod 4 ° C, objaví sa zobrazenie teploty so symbolom snehovej vločky (varovná signalizácia poľadovice).
Tento údaj bliká niekoľko sekúnd, následne sa objaví naposledy zobrazená funkcia1).

Ak teplota klesne pod +4 °C počas jazdy pri rýchlosti vyššej ako 10 km / h, potom
taktiež zaznie akustický signál.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 11.
Čas jazdy
Na displeji sa zobrazuje čas jazdy, ktorý uplynul od posledného vynulovania pamäte. Keď chcete merať čas jazdy od určitého okamihu, potom musíte v tomto okamihu pamäť vynulovať stlačením tlačidla B » Obr. 6 na strane 13.
Preklápacie tlačidlo A » Obr. 6 a tlačidlo B sa nachádzajú na páčke stieračov.
Voľba pamäte
› Stlačte tlačidlo B » Obr. 6.
Maximálna hodnota na ukazovateli pre obidve pamäte je 19 hodín a 59 minút,
resp. 99 hodín a 59 minút vo vozidlách s informačným displejom. Po prekročení
tejto hodnoty sa pamäte vynulujú.
Výber funkcií
› Preklápacie tlačidlo A » Obr. 6 krátko zatlačte nahor alebo nadol. Tým na displeji postupne prechádzate jednotlivé funkcie multifunkčného ukazovateľa.
Momentálna spotreba paliva
Na displeji sa objaví údaj o momentálnej spotrebe v l/100 km2). Pomocou tohto
ukazovateľa je možné prispôsobiť štýl jazdy požadovanej spotrebe paliva.
Vynulovanie
› Zvoľte požadovanú pamäť.
› Tlačidlo B » Obr. 6 stlačte na dlhšiu dobu.
Tlačidlom B sa vynulujú nasledujúce hodnoty zvolenej pamäte:
› priemerná spotreba paliva;
› prejdená vzdialenosť;
› priemerná rýchlosť;
› čas jazdy.
Vo vozidle, ktoré stojí alebo ide pomaly, sa údaj o spotrebe paliva zobrazuje v l/h3).
Priemerná spotreba paliva
Na displeji sa zobrazuje priemerná spotreba paliva v l/100 km2) od posledného vynulovania pamäte » Strana 12.

Ak chcete zistiť priemernú spotrebu paliva za určité obdobie, musíte na začiatku
nového merania vynulovať pamäť tlačidlom B » Obr. 6 na strane 13. Po vymazaní
sa počas prvých cca 300 m jazdy na displeji nezobrazuje žiadna hodnota.
Počas jazdy sa zobrazovaná hodnota pravidelne aktualizuje.
1)
2)
3)

Neplatí pre informačný displej.
V modeloch určených pre niektoré krajiny sa údaj o spotrebe paliva zobrazuje v km/l.
V modeloch určených pre niektoré krajiny sa pri stojacom vozidle zobrazuje --,- km/l.
Prístroje a kontrolné svetlá
13
Dojazd
Na displeji sa objaví približný údaj o dojazde v kilometroch. Udáva, akú vzdialenosť
môže vaše vozidlo ešte prejsť so súčasným množstvom paliva a rovnakým spôsobom jazdy.
Výstraha pri prekročení rýchlosti

Dojazd sa zobrazuje v krokoch po 10 km. Ak ukazovateľ zásoby paliva dosiahne
značku rezervy, realizuje sa zobrazenie dojazdu v krokoch po 5 km.
Nastavenie rýchlostného limitu pri zastavenom vozidle
› Pomocou tlačidla A » Obr. 6 na strane 13 zvoľte položku Rychl. výstr..
› Stlačením tlačidla B aktivujte možnosť nastavenia rýchlostného limitu (hodnota bliká).
› Tlačidlom A nastavte požadovaný rýchlostný limit, napr. 50 km/h.
› Tlačidlom B potvrďte nastavený rýchlostný limit alebo vyčkajte približne 5 sekúnd, kým sa nastavenie automaticky neuloží (hodnota prestane blikať).
Základom pre výpočet dojazdu je spotreba paliva počas posledných 50 km. Ak sa
jazdí úspornejšie, dojazd sa zvýši.
Ak sa vynuluje pamäť (po odpojení akumulátora), počíta sa pre výpočet dojazdu so
spotrebou 10 l/100 km a hodnota sa nasledovne upravuje podľa aktuálneho štýlu
jazdy.
Rýchlostný limit je tak možné nastavovať v krokoch po 5 km/h.
Vzdialenosť
Na displeji sa zobrazuje najazdená vzdialenosť, ktorá uplynula od posledného vynulovania pamäte » Strana 12. Keď chcete merať vzdialenosť od určitého okamihu,
potom musíte v tomto okamihu pamäť vynulovať stlačením tlačidla B » Obr. 6 na
strane 13.
Nastavenie rýchlostného limitu pri idúcom vozidle
› Pomocou tlačidla A » Obr. 6 na strane 13 zvoľte položku Rychl. výstr..
› Jazdite požadovanou rýchlosťou, napr. 50 km/h.
› Stlačením tlačidla B sa prevezme aktuálna rýchlosť ako rýchlostný limit (hodnota bliká).
Maximálna hodnota na ukazovateli pre obidve pamäte je 1 999 km, resp. 9 999 km
vo vozidlách s informačným displejom. Po prekročení tejto hodnoty sa pamäte vynulujú.
Ak chcete nastavený rýchlostný limit zmeniť, vykonáva sa to v krokoch po 5 km/h
(napr. prevzatá rýchlosť 47 km/h sa zvýši na 50 km/h, príp. klesne na 45 km/h).
› Opätovným stlačením tlačidla
Priemerná rýchlosť
Na displeji sa zobrazuje priemerná rýchlosť jazdy v km/h od posledného vynulovania pamäte » Strana 12. Keď chcete zistiť priemernú rýchlosť za určité obdobie, potom musíte na začiatku merania pamäť vynulovať tlačidlom B » Obr. 6 na strane 13.
B potvrďte rýchlostný limit alebo vyčkajte cca
5 sekúnd, kým sa nastavenie automaticky neuloží (hodnota prestane blikať).
Zmena alebo vymazanie rýchlostného limitu
› Pomocou tlačidla A » Obr. 6 na strane 13 zvoľte položku Rychl. výstr..
› Stlačením tlačidla B sa vymaže rýchlostný limit.
› Opätovným stlačením tlačidla B sa aktivuje možnosť zmeny rýchlostného limitu.
Po vymazaní sa počas prvých cca 300 m jazdy na displeji nezobrazuje žiadna hodnota.
Počas jazdy sa zobrazovaná hodnota pravidelne aktualizuje.
Ak sa nastavený rýchlostný limit prekročí, zaznie akustický signál ako varovný tón.
Na displeji sa súčasne zobrazí hlásenie Rych. výstraha s nastavenou hraničnou
hodnotou.
Aktuálna rýchlosť
Na displeji sa zobrazuje aktuálna rýchlosť vozidla zhodná s údajom na rýchlomere
3 » Obr. 2 na strane 8.
Teplota oleja
Ak je teplota oleja nižšia ako 50 °C alebo ak sa v systéme kontroly teploty oleja
vyskytla porucha, zobrazia sa namiesto údaja o teplote oleja iba - -.-.
14
Obsluha
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 11.
Nastavená hraničná hodnota rýchlosti zostane v pamäti aj po vypnutí zapaľovania. 

› Preklápacím tlačidlom
A je možné voliť jednotlivé položky. Po krátkom stlačení
tlačidla B sa zobrazí zvolená informácia.
MAXI DOT (informačný displej)

Voliť môžete (podľa výbavy vozidla) nasledujúce položky:
MFA » Strana 11
■ Audio » návod na obsluhu autorádia
■ Navigace (Navigácia) » návod na obsluhu navigačného systému
■ Telefon (Telefón) » Strana 84;
■ Stav vozu (Stav vozidla) » Strana 16
■ Nastavení (Nastavenia) » Strana 15
Úvod k téme
■
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Hlavné menu
Nastavenia
Varovná signalizácia otvorených dverí, veka batožinového priestoru a veka
motorového priestoru
Auto-Check-Control
15
15
16
16
Položka Audio a Navigace (Navigácia) sa zobrazí iba vtedy, keď je zapnuté z výroby zabudované autorádio alebo navigačný systém.
Informačný displej vás informuje o aktuálnom prevádzkovom stave vášho vozidla. Okrem toho poskytuje informačný displej (podľa výbavy vozidla) údaje z autorádia, multifunkčného ukazovateľa, telefónu, navigačného systému, zariadenia pripojeného cez vstup MDI a z automatickej prevodovky » Strana 98.
Upozornenie
Ak sa s informačným displejom práve nepracuje, prepne sa vždy po 10 sekundách
do niektorej vyššej úrovne.

Rozsvietenie niektorých symbolov sprevádza akustický signál.
Nastavenia
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť dopravy.


Prostredníctvom informačného displeja si môžete určité nastavenia sami meniť.
Aktuálne nastavenie je na informačnom displeji zobrazené v príslušnej položke
hore pod čiarou.
Hlavné menu
Obr. 7
Ovládacia páčka: Ovládacie prvky
pre informačný displej
Voliť môžete (podľa výbavy vozidla) nasledujúce položky:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 15.
pokyny
› HL. NABÍDKA (HL. MENU) sa aktivuje dlhým stlačením preklápacieho tlačidla
» Obr. 7.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 15.
A
Jazyk / Lang.
Údaje MFD
Čas
Zimné pneu
Jednotky
Druhá rychl. (Druhá rýchl.)
Servis
Tovární nast. (Továrne nast.)
Zpět (Naspäť)
Po zvolení položky Zpět (Naspäť) sa v menu vrátite o úroveň vyššie.
Jazyk
Tu je možné nastaviť, v akom jazyku sa budú zobrazovať varovné a informačné
texty.
Prístroje a kontrolné svetlá

15
Údaje MFD
Tu môžete vypnúť, resp. zapnúť zobrazovanie niektorých údajov multifunkčného
ukazovateľa.
Auto-Check-Control

Čas
Tu je možné nastaviť čas, formát zobrazovania (24 h, resp. 12 h) a prepínať medzi
letným a zimným časom.
Stav vozidla
Pri zapnutom zapaľovaní a počas jazdy sú vo vozidle neustále kontrolované určité
funkcie a stavy jednotlivých systémov vozidla.
Zimné pneu
Tu je možné nastaviť, pri akej rýchlosti má zaznieť akustický signál. Táto funkcia
sa používa, keď ste si napr. namontovali zimné pneumatiky s nižšou kategóriou
rýchlosti, ako je najvyššia rýchlosť vášho vozidla.
Na informačnom displeji sa zobrazujú niektoré poruchové hlásenia a iné upozornenia. Hlásenia sa zobrazujú súčasne so symbolmi na informačnom displeji, resp.
pomocou kontrolných svetiel na prístrojovom paneli » Strana 17.
Pri prekročení rýchlosti sa na informačnom displeji zobrazí:
Položka Stav vozu (Stav vozidla) sa v menu zobrazí vtedy, ak existuje minimálne
jedno poruchové hlásenie. Po zvolení tejto položky sa zobrazí prvé zo signalizovaných varovaní. Ak existuje viac hlásení, na displeji sa pod hlásením zobrazí napr.
1/3. To znamená, že práve zobrazené hlásenie je prvé z celkom troch hlásení.
Zimní pneu. max. rychlost ... km/h. (Zimné pneu. max. rýchlosť ... km/h.)
Jednotky
Tu je možné nastaviť jednotky pre teplotu, spotrebu a najazdenú vzdialenosť.
Symboly sa opakovane zobrazujú, kým nie sú poruchy odstránené. Po prvom zobrazení sa symboly ďalej zobrazujú bez pokynov pre vodiča.
Druhá rýchlosť
Tu je možné zapnúť zobrazovanie druhej rýchlosti v mph, resp. v km/h1).
Výstražné symboly
Servis
Tu je možné zobraziť informáciu o zostávajúcom počte kilometrov a dní do servisnej prehliadky a vynulovať ukazovatele intervalov servisných prehliadok.
Továrne nast.
Po zvolení položky Tovární nast. (Továrne nast.) sa obnoví továrne nastavenie informačného displeja.

Platí pre krajiny, v ktorých sú hodnoty udávané v britských jednotkách.
16
Obsluha
» Strana 19
Spojky automatickej prevodovky príliš horúce
» Strana 16
Kontrola hladiny motorového oleja,
snímač motorového oleja je chybný
» Strana 19
Převodovka přehř. Zastavte! Palubní kniha! (Brzdová kvapalina: Palubná kniha!)
ak sú otvorené minimálne jedny dvere alebo veko batožinového priestoru, resp.
veko motorového priestoru, zobrazuje sa na informačnom displeji vozidlo s otvorenými príslušnými dverami, veko batožinového, resp. motorového priestoru.
1)
Tlak motorového oleja príliš nízky
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 15.
Okrem toho zaznie akustický signál, ak pôjdete s vozidlom rýchlejšie ako 6 km/h.



Spojky automatickej prevodovky príliš horúce
Ak sa na informačnom displeji objaví symbol , potom je teplota spojok automatickej prevodovky príliš vysoká.
Varovná signalizácia otvorených dverí, veka batožinového
priestoru a veka motorového priestoru

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 15.

Zastavte vozidlo, vypnite motor a vyčkajte, kým nezhasne symbol  - nebezpečenstvo poškodenia prevodovky! Po zhasnutí symbolu je možné pokračovať v jaz
de.
 Tlak vzduchu v pneumatikách
 Výška hladiny vody v ostrekovačoch
 Kontrola trakcie (ASR) vypnutá
  Smerové svetlá
 Stretávacie svetlá
 Hmlové svetlomety
 Tempomat
 Zámok voliacej páky
 Diaľkové svetlá
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 44.
Upozornenie
Keď sú na informačnom displeji zobrazené výstražné hlásenia, musíte na vstup
do hlavného menu tieto hlásenia potvrdiť tlačidlom B » Obr. 7 na strane 15.
■ Symboly sa opakovane zobrazujú, kým nie sú poruchy odstránené. Po prvom zobrazení sa symboly ďalej zobrazujú bez pokynov pre vodiča.
■
Ak nebudete rešpektovať rozsvietené kontrolné svetlá, príslušné opisy a varovné pokyny, môže to viesť k vážnym poraneniam alebo k poškodeniam vozidla.
■ Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri prácach v motorovom
priestore, napr. pri kontrole a doplňovaní prevádzkových kvapalín, hrozí poranenie, oparenie, nehoda alebo požiar. Bezpodmienečne prihliadajte na varovné pokyny » Strana 150, Motorový priestor.
■
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
 Ručná brzda
 Brzdový systém
 Varovné svetlo zapnutia bezpečnostných pásov
 Alternátor
 Otvorenie dverí
  Motorový olej
 Teplota/výška hladiny chladiacej kvapaliny
 Elektrohydraulické servoriadenie
 Kontrola stabilizácie (ESC)
 Kontrola trakcie (ASR)
 Protiblokovací systém (ABS)
 Koncové hmlové svetlo
 Výpadok žiarovky
 Systém kontroly výfukových plynov
 Žeravenie (vznetový motor)
 Kontrola elektroniky motora (zážihový motor)
 Filter pevných častíc (vznetový motor)
 Rezerva paliva
 Systém airbagov
Kontrolné svetlá signalizujú určité funkcie, resp. poruchy a môžu byť sprevádzané
akustickými signálmi.
POZOR
Kontrolné svetlá


23
23
23
24
24
24
24
24
24
17
18
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23

 Ručná brzda

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  svieti pri zatiahnutej ručnej brzde. Okrem toho zaznie akustická signalizácia, keď idete s vozidlom minimálne 3 sekundy rýchlosťou nad 6 km/h.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Uvolněte parkovací brzdu! (Uvoľnite parkovaciu brzdu!)
Prístroje a kontrolné svetlá

17
Ďalšie informácie » Strana 125.
 Brzdový systém

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
 Alternátor

Kontrolné svetlo  svieti pri príliš nízkej výške hladiny brzdovej kvapaliny alebo
pri poruche ABS.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Ak svieti kontrolné svetlo  pri bežiacom motore, potom sa nenabíja akumulátor
vozidla.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Brzdová kapalina: Palubní kniha! (Brzdová kvapalina: Palubná kniha!)
Požiadajte o pomoc odborný servis. Nechajte prekontrolovať elektrický systém.
Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny brzdovej kvapaliny
» Strana 158.
POZOR
Ďalšie informácie » Strana 96, Brzdy.
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 44.
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
» Strana 44.
■ Pri otvorení veka motorového priestoru a kontrole výšky hladiny brzdovej
kvapaliny je potrebné dodržiavať pokyny » Strana 150, Motorový priestor.
■ Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo  spolu s kontrolným svetlom  » Strana 21,  Protiblokovací systém (ABS),  nepokračujte v jazde! Požiadajte
o pomoc odborný servis.
■ Porucha na brzdovom systéme môže pri brzdení predĺžiť brzdnú dráhu vozidla!

■
 Varovné svetlo zapnutia bezpečnostných pásov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania a pripomína, aby si vodič
zapol bezpečnostný pás. Kontrolné svetlo zhasne až po zapnutí bezpečnostného
pásu vodiča.
Keď vodič nemá zapnutý bezpečnostný pás, zaznie pri rýchlostiach vozidla vyšších
ako 20 km/h trvalý varovný signál a súčasne bliká kontrolné svetlo .
Keď si vodič nezapne bezpečnostný pás v priebehu ďalších 90 sekúnd, varovný
signál sa vypne a kontrolné svetlo  svieti trvalo.
18
Obsluha
DÔLEŽITÉ
Ak sa počas jazdy rozsvieti okrem kontrolného svetla  aj kontrolné svetlo 
(porucha chladiaceho systému), zastavte vozidlo a vypnite motor - nebezpečenstvo poškodenia motora!


 Otvorenie dverí

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 17.
pokyny
Kontrolné svetlo  svieti pri otvorení jedných alebo viacerých dverí alebo pri otvorení veka batožinového priestoru.
Toto kontrolné svetlo svieti aj keď je vypnuté zapaľovanie. Kontrolné svetlo svieti
maximálne 5 minút.
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 44.

  Motorový olej

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  bliká na červeno (nízky tlak oleja)
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Tlak oleje: Vypněte motor! Palubní kniha! (Brzdová kvapalina: Palubná kniha!)
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti na niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania1).
Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny motorového oleja
» Strana 155.
Ak bliká kontrolné svetlo aj v prípade, keď je výška hladiny oleja v poriadku, 
nepokračujte v jazde. Motor vozidla nenechávajte v chode ani pri voľnobežných
otáčkach.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Kontrolné svetlo  svieti na žlto (množstvo oleja príliš nízke)
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Zkontrolujte hladinu oleje! (Skontrolujte hladinu oleja!)
Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny motorového oleja
» Strana 155.
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia.
Ak otvoríte veko motorového priestoru na dlhšie ako 30 sekúnd, kontrolné svetlo
zhasne. Ak nebol motorový olej doplnený, kontrolné svetlo sa asi po 100 km opäť
rozsvieti.
Kontrolné svetlo  bliká na žlto (snímač výšky hladiny motorového oleja
chybný)
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Snímač hladiny oleje: Do servisu! (Snímač hladiny oleja: Do servisu!)
Pri chybnom snímači výšky hladiny oleja blikne kontrolné svetlo  viac krát po
zapnutí zapaľovania a zaznie akustický signál.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
1)
2)
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá » Strana 44.
DÔLEŽITÉ
Červené kontrolné svetlo tlaku oleja  nie je ukazovateľ stavu oleja! Preto by
mal byť stav oleja kontrolovaný v pravidelných intervaloch, najlepšie pri každom
doplňovaní paliva.

  Teplota/výška hladiny chladiacej kvapaliny

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  svieti, kým motor nedosiahne prevádzkovú teplotu2). Je potrebné zabrániť vysokým otáčkam motora, jazde na plný plyn a silnému zaťaženiu
motora.
Ak svieti, resp. bliká kontrolné svetlo , je teplota chladiacej kvapaliny príliš vysoká alebo príliš nízka výška hladiny chladiacej kvapaliny.
Ako varovný signál zaznie akustická signalizácia.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Zkontrolujte chladicí kapalinu! Palubní kniha! (Brzdová kvapalina: Palubná
kniha!)
Zastavte vozidlo, vypnite motor a prekontrolujte výšku hladiny chladiacej kvapaliny » Strana 157, príp. doplňte chladiacu kvapalinu » Strana 157.
Ak je hladina chladiacej kvapaliny na predpísanej úrovni, môže byť zvýšená teplota zapríčinená poruchou funkcie ventilátora chladiča. Prekontrolujte poistku pre
ventilátor chladiča, príp. ju vymeňte » Strana 183, Poistky v motorovom priestore.
Ak svieti kontrolné svetlo , aj keď sú výška hladiny chladiacej kvapaliny a poist
ka ventilátora v poriadku,  nepokračujte v jazde!.
Vo vozidlách s informačným displejom nesvieti kontrolné svetlo  po zapnutí zapaľovania, ale iba
vtedy, keď sa vyskytne chyba alebo je hladina motorového oleja príliš nízka.
Neplatí vo vozidlách s informačným displejom.
Prístroje a kontrolné svetlá
19
Požiadajte o pomoc odborný servis.
 Kontrola stabilizácie (ESC)
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
» Strana 44.
■ Opatrne otvorte vyrovnávaciu nádržku chladiacej kvapaliny. Ak je motor horúci, je chladiaci systém pod tlakom - hrozí nebezpečenstvo oparenia! Pred odskrutkovaním viečka nechajte preto motor vychladnúť.
■ Nedotýkajte sa ventilátora chladiča. Ventilátor chladiča sa môže aj pri vypnutom zapaľovaní sám spustiť.

■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Ak bliká kontrolné svetlo , práve zasahuje ESC.
Ak sa kontrolné svetlo  rozsvieti hneď po naštartovaní motora, môže byť systém
ESC z technických príčin vypnutý. Vypnite a opäť zapnite zapaľovanie. Ak sa kontrolné svetlo po opätovnom naštartovaní motora nerozsvieti, je systém ESC opäť
plne funkčný.

Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému ESC.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
 Elektrohydraulické servoriadenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti na niekoľko sekúnd po zapnutí zapaľovania.
Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo počas jazdy alebo po zapnutí zapaľovania nezhasne, nastala porucha elektrohydraulického servoriadenia. Servoriadenie pracuje so
zníženou podporou riadenia alebo je úplne nefunkčné.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Ďalšie informácie » Strana 94.
Upozornenie
Keď po opätovnom naštartovaní motora a krátkej jazde zhasne žlté kontrolné
svetlo , nie je potrebné vyhľadať odborný servis.
■ Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti žlté kontrolné svetlo . Po prejdení krátkej vzdialenosti musí kontrolné svetlo zhasnúť.
■ Pri ťahaní s vypnutým motorom alebo pri poruche na servoriadení servoriadenie
nepracuje. Vozidlo však zostáva aj naďalej ovládateľné. Na riadenie sa však musí

vynaložiť väčšia sila.
■
Závada: Kontrola stabilizace (ESC) (Porucha: Kontrola stabilizácie (ESC))
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Systém ESC sa nedá vypnúť, stlačením tlačidla  » Strana 110 sa vypne iba ASR,
kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli svieti.
Pretože ESC spolupracuje s ABS, svieti pri poruche ABS aj kontrolné svetlo ESC.
Ďalšie informácie » Strana 109, Kontrola stabilizácie (ESC).
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti kontrolné svetlo . Po prejdení krátkej vzdialenosti musí kontrolné
svetlo zhasnúť.
 Kontrola trakcie (ASR)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Ak bliká kontrolné svetlo , práve zasahuje ASR.
Ak sa kontrolné svetlo  rozsvieti hneď po naštartovaní motora, môže byť systém
ASR z technických príčin vypnutý. Vypnite a opäť zapnite zapaľovanie. Ak sa kontrolné svetlo po opätovnom naštartovaní motora nerozsvieti, je systém ASR opäť
plne funkčný.
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému ASR.
20
Obsluha


Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
 Koncové hmlové svetlo
Závada: Kontrola trakce (ASR) (Porucha: Kontrola trakcie (ASR))

Požiadajte o pomoc odborný servis.
Pretože systém ASR spolupracuje s ABS, svieti pri výpadku ABS aj kontrolné svetlo ASR.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutom koncovom hmlovom svetle » Strana 43.

Ďalšie informácie » Strana 110, Kontrola trakcie (ASR).
 Výpadok žiarovky
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora vozidla sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti kontrolné svetlo . Po prejdení krátkej vzdialenosti musí kontrolné
svetlo zhasnúť.


 Protiblokovací systém (ABS)

Kontrolné svetlo  sa rozsvieti pri poruche žiarovky:
› v priebehu 2 s po zapnutí zapaľovania;
› počas zapnutia chybnej žiarovky.
Na informačnom displeji sa napríklad zobrazí toto:
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
INFORMACE Zkontrolujte pravé přední tlumené světlo! (INFORMÁCIA Skontrolujte pravé predné stretávacie svetlo!)
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému ABS.
Upozornenie
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Zadné obrysové svetlá a osvetlenie evidenčného čísla obsahujú viacero žiaroviek.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti iba vtedy, keď sú poškodené všetky žiarovky
osvetlenia evidenčného čísla, resp. obrysového svetla (v zadnom svetle). Funkciu
týchto žiaroviek je preto potrebné pravidelne kontrolovať.
Závada: ABS (Porucha: ABS)
Vozidlo má funkčný iba brzdový systém bez ABS.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
POZOR
Ak musíte z technických dôvodov zastaviť, odstavte vozidlo v bezpečnej
vzdialenosti od cestnej premávky, vypnite motor a zapnite varovné svetlá
» Strana 44.
■ Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo  » Strana 18 spolu s kontrolným svetlom
ABS ,  nepokračujte v jazde! Požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Porucha na ABS, resp. na brzdovom systéme môže pri brzdení predĺžiť
brzdnú dráhu vozidla - nebezpečenstvo nehody!
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.

 Systém kontroly výfukových plynov
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 17.
pokyny
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému kontroly výfukových
plynov. Riadiaca jednotka motora umožní jazdu v núdzovej prevádzke.

Požiadajte o pomoc odborný servis.

Prístroje a kontrolné svetlá
21
Ak sa filter nevyčistí úspešne, kontrolné svetlo  nezhasne a kontrolné svetlo 
začne blikať.
 Žeravenie (vznetový motor)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Filtr částic: Palubní kniha! (Brzdová kvapalina: Palubná kniha!)
Po zapnutí zapaľovania svieti kontrolné svetlo . Ihneď po zhasnutí kontrolného
svetla žeravenia je možné naštartovať motor.
Riadiaca jednotka motora umožní jazdu v núdzovej prevádzke. Po vypnutí a opätovnom zapnutí zapaľovania svieti aj kontrolné svetlo .
Ak sa kontrolné svetlo  nerozsvieti alebo svieti trvalo, vyskytla sa porucha žeravenia.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
POZOR
Ak začne kontrolné svetlo  blikať počas jazdy, vyskytla sa porucha riadenia motora. Riadiaca jednotka motora umožní jazdu v núdzovej prevádzke.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
Filter pevných častíc dosahuje veľmi vysoké teploty. Preto neparkujte na
miestach, kde by sa horúci filter mohol dostať do priameho kontaktu so suchou trávou alebo horľavými materiálmi - nebezpečenstvo požiaru!
■ Vždy prispôsobujte vašu rýchlosť poveternostným podmienkam, stavu vozovky, charakteru terénu a dopravnej situácii. Odporúčania, ku ktorým ste rozsvietením kontrolného svetla vyzvaní, vás nesmú viesť k nedodržiavaniu národných zákonných ustanovení týkajúcich sa cestnej premávky.
■

 Kontrola elektroniky motora (zážihový motor)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
DÔLEŽITÉ
Ak svieti kontrolné svetlo , resp. počas jazdy bliká, vyskytla sa porucha v riadení
motora. Riadiaca jednotka motora umožní jazdu v núdzovej prevádzke.
Požiadajte o pomoc odborný servis.
 Filter pevných častíc (vznetový motor)

Pokiaľ kontrolné svetlo  svieti, musíte počítať so zvýšenou spotrebou paliva
a za určitých okolností aj so zníženým výkonom motora.
Upozornenie
Aby sa podporil proces spaľovania častíc sadzí vo filtri pevných častíc, odporúčame vám, aby ste sa vyhli častým jazdám na krátke vzdialenosti.
■ Používanie motorovej nafty so zvýšeným obsahom síry môže výrazne skrátiť životnosť filtra pevných častíc. U servisného partnera ŠKODA zistíte, v ktorých krajinách sa používa motorová nafta so zvýšeným obsahom síry.
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 17.
pokyny
Filter pevných častíc filtruje z výfukových plynov častice sadzí. Častice sadzí sa
zhromažďujú vo filtri pevných častíc a pravidelne sa tu spaľujú.
Ak svieti kontrolné svetlo , je filter pevných častíc zanesený sadzami.
Aby sa filter pevných častíc vyčistil, treba, ak to umožňujú podmienky premávky
» , ísť počas aspoň 15 minút alebo kým kontrolné svetlo nezhasne so zaradeným 4. alebo 5. rýchlostným stupňom (automatická prevodovka: v polohe voliacej
páky S) s rýchlosťou minimálne 60 km/h pri otáčkach motora medzi 1800 - 2500 1/
min.
Kontrolné svetlo  zhasne až po úspešnom očistení filtra pevných častíc.
22

Obsluha

 Rezerva paliva

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  svieti, ak je ešte k dispozícii zásoba paliva menej ako cca
7 litrov.
Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia.

Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
 Tlak vzduchu v pneumatikách
Doplňte palivo. Dojezd: km (Natankujte palivo. Dojazd: ... km)

Upozornenie
Text na informačnom displeji zhasne až vtedy, keď načerpáte palivo a prejdete
krátku vzdialenosť.

Požiadajte o pomoc odborný servis.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Ďalšie informácie » Strana 168, Indikátor kontroly pneumatík.
Upozornenie
Ak svieti kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému airbagov.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Po odpojení akumulátora sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti kontrolné svetlo .
Po prejdení krátkej vzdialenosti musí kontrolné svetlo zhasnúť.
Závada: airbagu! (Porucha airbagu!)
Funkčná pohotovosť systému airbagov sa kontroluje elektronicky, aj keď je niektorý z airbagov vypnutý.

 Výška hladiny vody v ostrekovačoch
Ak bol čelný, bočný, resp. hlavový airbag alebo napínač bezpečnostných pásov
vypnutý diagnostickým prístrojom:
› Kontrolné svetlo  sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na 4 sekundy a ďalej bliká ešte približne 12 sekúnd s intervalom 2 sekundy.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  svieti pri príliš nízkej výške hladiny vody do ostrekovačov.
Doplňte kvapalinu » Strana 153.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Airbag/ napínač pásu vypnut. (Airbag/napínač pásu vypnutý)
Doplňte vodu do ostřikovačů! (Doplňte vodu do ostrekovačov!)
Čelný airbag spolujazdca bol vypnutý kľúčovým prepínačom airbagu na boku
prístrojovej dosky na strane spolujazdca:
› Kontrolné svetlo  sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na 4 sekundy;
› Vypnutie airbagu sa signalizuje rozsvietením žltého kontrolného svetla v nápise
     v strednom paneli prístrojovej dosky » Strana 133.

 Kontrola trakcie (ASR) vypnutá

POZOR
V prípade poruchy nechajte systém airbagov okamžite skontrolovať v odbornom servise. Inak hrozí, že sa systém airbag pri nehode neaktivuje.
Kontrolné svetlo  sa rozsvieti, keď v niektorej pneumatike dôjde k výraznému
poklesu tlaku vzduchu. Prekontrolujte, resp. korigujte tlak vzduchu vo všetkých
pneumatikách.
Ak bliká kontrolné svetlo , vyskytla sa porucha systému.
 Systém airbagov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Stlačením tlačidla » Strana 110 sa ASR vypne a rozsvieti sa kontrolné svetlo .

Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Kontrola trakce (ASR) deaktivovaná. (Kontrola trakcie (ASR) deaktivovaná.)
Prístroje a kontrolné svetlá

23
 Zámok voliacej páky
  Smerové svetlá


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
V závislosti od polohy páčky smerových svetiel bliká ľavé  alebo pravé  kontrolné svetlo.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Keď svieti kontrolné svetlo , stlačte brzdový pedál. Je to nevyhnutné, ak potrebujete voliacu páku vyradiť z polohy P alebo N » Strana 101.

V prípade poruchy smerového svetla bliká kontrolné svetlo asi dvakrát rýchlejšie.
 Diaľkové svetlá
Ak sú zapnuté varovné svetlá, blikajú všetky smerové svetlá aj obidve kontrolné
svetlá smerových svetiel.
Ďalšie informácie » Strana 42, Smerové a diaľkové svetlá.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých stretávacích svetlách » Strana 40.

 Hmlové svetlomety

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých hmlových svetlách » Strana 43.

 Tempomat

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutom tempomate » Strana 111.
24
Obsluha
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 17.
Kontrolné svetlo  svieti pri zapnutých diaľkových svetlách alebo svetelnej húkačke » Strana 42.
 Stretávacie svetlá




POZOR
Odomykanie a zamykanie
Ak vozidlo hoci len na okamih opúšťate, nenechávajte kľúče vo vozidle. To
platí najmä v prípade, že vo vozidle zostávajú deti. Deti by mohli naštartovať
motor alebo zapnúť elektrickú výbavu (napr. elektrické ovládanie okien) - hrozí
nebezpečenstvo poranenia!
■ Kľúč vytiahnite zo spínacej skrinky až po úplnom zastavení vozidla. Inak by
sa zámok volantu mohol náhle zablokovať - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Odomykanie a zamykanie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Kľúč vozidla
Výmena batérie v kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním
Detská poistka
Otvorenie / zatvorenie dverí
Odomykanie / zamykanie vozidla bez centrálneho zamykania
Núdzové zamknutie dverí
25
26
26
27
27
28 
Kľúč vozidla
DÔLEŽITÉ
Každý kľúč obsahuje elektronické časti; preto sa musí chrániť pred vlhkom a silnými otrasmi.
■ Drážku kľúča udržiavajte v čistote. Nečistoty (textilné vlákna, prach a pod.) negatívne ovplyvňujú funkciu zámkov a spínacej skrinky.
■ Funkcia diaľkového ovládania môže byť dočasne obmedzená v dôsledku prekrytia inými vysielačmi v blízkosti vozidla, ktoré pracujú v rovnakom frekvenčnom
pásme (napr. mobilný telefón, televízny vysielač).
■ Ak centrálne zamykanie reaguje na diaľkové ovládanie iba vo vzdialenosti menšej ako 3 m, musí sa vymeniť batéria » Strana 26.
■
Upozornenie
Ak stratíte kľúč, obráťte sa, prosím, na odborný servis ŠKODA, ktorý vám zaistí náhradný kľúč.
Obr. 8 Kľúč bez diaľkového ovládania / kľúč s diaľkovým ovládaním (kľúč s
rádiovým diaľkovým ovládaním)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 25.
S vozidlom sa dodávajú vždy dva kľúče. Podľa výbavy môže byť vaše vozidlo vybavené kľúčmi bez rádiového diaľkového ovládania » Obr. 8 -  alebo kľúčmi s rádiovým diaľkovým ovládaním » Obr. 8 - .
Odomykanie a zamykanie
25

Upozornenie
Výmena batérie v kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním
Ak vozidlo po výmene batérie nie je možné odomykať, resp. zamykať kľúčom
s rádiovým diaľkovým ovládaním, musí sa zariadenie synchronizovať » Strana 32.
■ Výmena batérie v kľúči s nalepeným ozdobným krytom je spojená so zničením
tohto krytu. Náhradný ozdobný kryt je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA.
■

Detská poistka
Obr. 9 Kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním: Odobratie viečka / vybratie batérie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 25.
Každý kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním obsahuje jednu batériu, ktorá je uložená pod viečkom A » Obr. 9. Keď je batéria vybitá, neblikne po stlačení niektorého z tlačidiel na kľúči s diaľkovým ovládaním červené kontrolné svetlo » Obr. 8 na
strane 25- . Odporúčame, aby ste si batériu nechávali vymeniť v odbornom servise. Keď chcete vybitú batériu vymeniť sami, postupujte nasledujúcim spôsobom.
› Vyklopte kľúč.
› Kryt batérie odtlačte palcom alebo plochým skrutkovačom v oblasti šípok
1
» Obr. 9.
› Z kľúča vyberte vybitú batériu zatlačením batérie smerom nadol v oblasti šípky
2.
› Nasaďte novú batériu. Dbajte na to, aby označenie „+“ na batérii smerovalo nahor. Správna polarita je vyznačená na kryte batérie.
› Kryt batérie nasaďte na kľúč a pritlačte ho, kým sa počuteľne nezaistí.
DÔLEŽITÉ
■
■
Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu.
Náhradná batéria musí zodpovedať špecifikácii originálnej batérie.
Poznámka pre životné prostredie
Vybitú batériu zlikvidujte v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
26
Obsluha
Obr. 10 Zapnutie detskej poistky: pre vozidlá bez, resp. s centrálnym zamykaním

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 25.
Detská poistka znemožňuje otvorenie zadných dverí pomocou vnútornej kľuky.
Dvere je možné otvoriť iba zvonku.
Poistku zapínajte a vypínajte kľúčom od vozidla.
Zapnutie
› Pri vozidlách bez centrálneho zamykania otočte drážku poistky na ľavých dve-
rách proti smeru hodinových ručičiek » Obr. 10 - , na pravých dverách v smere
hodinových ručičiek.
› Pri vozidlách s centrálnym zamykaním otočte drážku poistky na ľavých dverách v
smere hodinových ručičiek, na pravých dverách proti smeru hodinových ručičiek
» Obr. 10 - .
Vypnutie
› Pri vozidlách bez centrálneho zamykania otočte drážku poistky na ľavých dverách v smere hodinových ručičiek, na pravých dverách proti smeru hodinových
ručičiek.

› Pri vozidlách s centrálnym zamykaním otočte drážku poistky na ľavých dverách
proti smeru hodinových ručičiek, na pravých dverách v smere hodinových ručičiek.
Odomykanie / zamykanie vozidla bez centrálneho zamykania

Otvorenie / zatvorenie dverí
Obr. 12 Zaisťovacie tlačidlo v predných dverách / v zadných dverách

Obr. 11 Kľuka dverí/páčka otvárania dverí

Pri odomykaní, resp. zamykaní dverí sa presúva príslušné zaisťovacie tlačidlo
» Obr. 12 smerom hore, resp. dole.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 25.
Odomykanie zvonku
› Predné dvere odomknite pomocou kľúča » Strana 30.
Otvorenie zvonku
› Vozidlo odomknite a potiahnite za kľuku príslušných dverí A » Obr. 11.
Odomykanie zvnútra
› Zatiahnite za kľuku otvárania dverí.
Otvorenie zvnútra
› Potiahnite za páčku otvárania príslušných dverí B .
Zatvorenie zvnútra
› Chyťte rukoväť na priťahovanie C a zatvorte príslušné dvere.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 25.
Zamykanie zvonku
› Predné dvere zamknite pomocou kľúča » Strana 30.

Zamykanie zvnútra
› Zaisťovacie tlačidlo zatlačte nadol » Obr. 12.
POZOR
Zamknuté dvere zabraňujú nechcenému vniknutiu do vozidla zvonku, napr. na
križovatkách. Sťažujú však prístup do vozidla pre záchranárov v prípade núdze
- hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
Odomykanie a zamykanie
27

Upozornenie
Centrálne zamykanie
Otvorené zadné dvere a dvere spolujazdca je možné zamknúť stlačením zaisťovacieho tlačidla a zatvorením dverí.
■ Otvorené dvere vodiča nie je možné zamknúť pomocou zaisťovacieho tlačidla.
Tým sa zabraňuje nechcenému zablokovaniu kľúča vo vozidle.
■


Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Individuálne nastavenia
Bezpečnostná poistka
Odomknutie pomocou kľúča
Zamknutie pomocou kľúča
Zamknutie / odomknutie vozidla zvnútra
Núdzové zamknutie dverí
Obr. 13
Zadné dvere: Núdzové zamykanie dverí
29
29
30
30
30
Pri použití centrálneho zamykania alebo odomykania sa všetky dvere súčasne
uzamknú, resp. odomknú. Veko batožinového priestoru sa pri otvorení odomkne.
Toto je potom možné otvoriť stlačením držadla nad evidenčným číslom » Strana 34, Otvorenie/zatvorenie.
Kontrolné svetlo vo dverách vodiča
Po zamknutí vozidla bliká kontrolné svetlo cca 2 sekundy v rýchlom slede, potom
začne blikať rovnomerne v dlhých intervaloch.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 25.
Ak je vozidlo uzamknuté s vyradenou bezpečnostnou poistkou » Strana 29, kontrolné svetlo vo dverách vodiča najprv bliká rýchlo cca 2 sekundy, potom zhasne
a po cca 30 sekundách začne blikať rovnomerne v dlhších intervaloch.
Na čelnej strane dverí, ktoré sú bez vložky zámkov, sa nachádza núdzový uzamykací mechanizmus, ktorý je viditeľný iba po otvorení dverí.
Ak kontrolné svetlo najprv bliká cca 2 sekundy rýchlo, potom svieti neprerušovane
cca 30 sekúnd a následne začne blikať pomaly, je porucha v centrálnom zamykaní
alebo v systéme stráženia vnútorného priestoru a ochrane proti odtiahnutiu vozidla » Strana 33. Požiadajte o pomoc odborný servis.
Uzamknutie
› Odstráňte kryt A » Obr. 13.
› Kľúč zaveďte do drážky B a otočte ho do vodorovnej polohy v smere šípky (pri
Komfortné ovládanie okien
Pri odomykaní a zamykaní vozidla je možné okná otvárať a zatvárať » Strana 37.
pravých dverách zrkadlovo obrátene).
› Opäť nasaďte kryt.
Po zatvorení dverí už viac nie je možné otvoriť ich zvonku. Dvere je možné opäť
zvnútra odblokovať jednorazovým potiahnutím za kľuky otvorenia dverí a potom
otvoriť zvonka.
28
Obsluha
POZOR

Zamknuté dvere zabraňujú nechcenému vniknutiu do vozidla zvonku, napr.
na križovatkách.
■ Centrálne zamykanie je funkčné aj pri vypnutom zapaľovaní. Pomoc v núdzi
má pri zamknutých dverách sťažený prístup do vozidla. Preto nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru. Zvnútra zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcim vo vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia života!
■

DÔLEŽITÉ
Bezpečnostná poistka
Ak je aktivovaná bezpečnostná poistka » Strana 29, sú páčka otvárania dverí a
spínače centrálneho zamykania mimo funkcie.

Upozornenie
Pri nehode s aktiváciou airbagu sa zamknuté dvere automaticky odomykajú, aby
sa do vozidla mohla dostať pomoc.
■ Pri výpadku centrálneho zamykania je možné kľúčom odomknúť, resp. zamknúť
iba dvere vodiča. Ostatné dvere a veko batožinového priestoru je možné odomykať, resp. zamykať ručne.
■ Núdzové zamykanie dverí » Strana 28.

■ Núdzové odomykanie veka batožinového priestoru » Strana 35.
■
Individuálne nastavenia

Centrálne zamykanie je vybavené bezpečnostnou poistkou. Ak sa vozidlo zamkne
zvonku, automaticky sa zablokujú zámky dverí. Kontrolné svetlo v dverách vozidla
bliká cca 2 sekundy v rýchlom slede, potom začne blikať rovnomerne v dlhších intervaloch. Žiadne dvere sa nedajú otvoriť zvnútra ani zvonku pomocou kľuky. Tým
sa sťažuje možnosť nežiaduceho vniknutia do vozidla.
Bezpečnostnú poistku je možné vyradiť z funkcie dvojnásobným zamknutím v
priebehu 2 sekúnd.
Ak je bezpečnostná poistka vyradená z funkcie, kontrolné svetlo vo dverách vodiča najprv bliká asi 2 sekundy rýchlo, potom zhasne a asi po 30 sekundách začne
blikať rovnomerne v dlhších intervaloch.
Po ďalšom odomknutí a zamknutí vozidla je bezpečnostná poistka opäť funkčná.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.
Ak je vozidlo zamknuté a bezpečnostná poistka je deaktivovaná, je možné dvere
zvnútra otvoriť jednorazovým zatiahnutím za kľuku príslušných dverí.
Odomykanie jednotlivých dverí
Táto voliteľná funkcia umožňuje odomykanie iba dverí vodiča. Ostatné dvere ostanú zablokované a odblokujú sa až po opätovnom príkaze (otvorenie).
POZOR
Keď je vozidlo zamknuté s aktivovanou bezpečnostnou poistkou, nesmú vo
vozidle zostať žiadne osoby a zvieratá, pretože sa zvnútra nedajú odomknúť
dvere ani otvoriť okná. Zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcim vo vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
Automatické zamykanie a odomykanie
Pri rýchlosti asi 15 km/h sa všetky dvere a veko batožinového priestoru automaticky uzamknú.
Vozidlo sa opäť automaticky odomkne, ak vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky.
Okrem toho je možné vozidlo odomknúť z miesta vodiča alebo spolujazdca stlačením spínača centrálneho zamykania  » Strana 30.
Upozornenie
Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa aktivuje aj pri uzamknutí vozidla s vyradenou funkciou bezpečnostnej poistky. Stráženie vnútorného priestoru sa však
neaktivuje.
■ O skutočnosti, že sa po zamknutí vozidla aktivuje bezpečnostná poistka, vás informuje hlásenie RESPEKT_SAFELOCK (VŠÍMAJTE SI BEZPEČNOSTNÉ ZAMKNUTIE) na displeji prístrojového panelu. Pri vozidlách s informačným displejom sa objaví hlásenie Respektujte zamykání SAFE! Palubní kniha! (Brzdová kvapalina:
Palubná kniha!)
■
Dvere je možné odomknúť a otvoriť jednorazovým potiahnutím za kľuku príslušných dverí.
Upozornenie
Ak máte záujem, môžete si individuálne nastavenia nechať aktivovať v odbornom
servise.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.

Odomykanie a zamykanie
29

Odomknutie pomocou kľúča
Zamknutie pomocou kľúča

Obr. 14
Otočenia kľúčom pre odomknutie a zamknutie
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.
› Kľúčom otočte v zámku dverí vodiča proti smeru jazdy (poloha zamknutia)
B
» Obr. 14 na strane 30.
› Dvere a veko batožinového priestoru sa zamknú.
› Vnútorné svetlá spínané prostredníctvom kontaktu dverí sa vypnú.
› Okná a elektrické posuvné a výklopné strešné okno sa zatvoria, pokiaľ sa kľúč
drží v polohe zamknutia.

› Ihneď sa aktivuje bezpečnostná poistka.
› Kontrolné svetlo vo dverách vodiča začne blikať.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.
› Kľúčom otočte v zámku dverí vodiča v smere jazdy (poloha odomknutia)
Upozornenie
A
Ak sú dvere vodiča otvorené, nie je možné vozidlo uzamknúť.
» Obr. 14.
› Potiahnite za kľuku dverí a otvorte dvere.
› Všetky dvere (vo vozidlách s varovným zariadením proti odcudzeniu iba dvere

Zamknutie / odomknutie vozidla zvnútra
vodiča) sa odomknú.
› Veko batožinového priestoru sa odistí.
› Vnútorné svetlá spínané prostredníctvom kontaktu dverí sa rozsvietia.
› Deaktivuje sa bezpečnostná poistka.
› Okná sa otvárajú, pokiaľ sa kľúč drží v polohe odomknutia.
› Kontrolné svetlo v dverách vodiča prestane blikať, ak vozidlo nie je vybavené
žiadnym varovným zariadením pred odcudzením » Strana 32.
Obr. 15
Stredná konzola: Spínač centrálneho zamykania
Upozornenie
Ak je vozidlo vybavené varovným zariadením pred odcudzením, musí sa po
odomknutí dverí v priebehu 15 sekúnd zastrčiť kľúč do spínacej skrinky a zapnúť
zapaľovanie, aby sa deaktivovalo varovné zariadenie pred odcudzením. Ak sa v
priebehu 15 sekúnd zapaľovanie nezapne, spustí sa alarm.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 28.
Ak vozidlo nebolo zamknuté zvonku, je ho možné odomykať a zamykať preklápacím spínačom » Obr. 15 aj bez zapnutého zapaľovania.
Zamknutie všetkých dverí a veka batožinového priestoru
› Stlačte spínač v oblasti  » Obr. 15. V spínači sa rozsvieti symbol .
Odomknutie všetkých dverí a veka batožinového priestoru
› Stlačte spínač v oblasti  » Obr. 15. V spínači zhasne symbol .
30
Obsluha

Ak bolo vaše vozidlo zamknuté spínačom centrálneho zamykania, platí nasledujúce.
› Otvorenie dverí a veka batožinového priestoru zvonku nie je možné (zaistenie
napr. pri zastavení na križovatke).
› Dvere je možné odomknúť a otvoriť jednorazovým potiahnutím za kľuku príslušných dverí.
› Ak sú niektoré dvere otvorené, nedá sa vozidlo uzamknúť.
› Pri nehode s aktiváciou airbagu sa dvere zamknuté zvnútra automaticky
odomknú, aby sa do vozidla mohla dostať pomoc.
Ak centrálne zamykanie, resp. varovné zariadenie proti odcudzeniu reaguje na
diaľkové ovládanie iba vo vzdialenosti menšej ako 3 m, musí sa vymeniť batéria
» Strana 26.
■ Ak sú dvere vodiča otvorené, vozidlo nie je možné zamknúť pomocou kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním.
■
Odomknutie/zamknutie

Obr. 16
Kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním
Diaľkové ovládanie


Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Odomknutie/zamknutie
Synchronizácia
31
32
Kľúčom s rádiovým diaľkovým ovládaním môžete:
› odomknúť a zamknúť vozidlo;
› odistiť veko batožinového priestoru;
› otvárať a zatvárať okná » Strana 37, Komfortné ovládanie okien.
Vysielač vrátane batérie je zabudovaný v puzdre kľúča s rádiovým diaľkovým ovládaním. Prijímač sa nachádza vo vnútornom priestore vozidla. Účinný dosah kľúča
s rádiovým diaľkovým ovládaním je cca 30 m. Ak sú batérie slabé, účinný dosah sa
znižuje.
Kľúč má výklopný driek, ktorý slúži na mechanické odomykanie a zamykanie vozidla a takisto aj na naštartovanie motora.
Pri výmene strateného kľúča, ako aj po oprave alebo výmene prijímacej jednotky,
sa musí zariadenie inicializovať v odbornom servise. Až potom je možné kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním znovu používať.
Upozornenie
Ak je zapnuté zapaľovanie, diaľkové ovládanie sa automaticky deaktivuje.
■ Funkcia diaľkového ovládania môže byť dočasne obmedzená v dôsledku prekrytia inými vysielačmi v blízkosti vozidla, ktoré pracujú v rovnakom frekvenčnom
pásme (napr. mobilný telefón, televízny vysielač).
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 31.
Odomknutie vozidla 
› Stlačte tlačidlo 1 » Obr. 16.
Uzamknutie vozidla 
› Stlačte tlačidlo 3 » Obr. 16.
Deaktivácia bezpečnostnej poistky
› Tlačidlo 3 » Obr. 16 stlačte dva krát v priebehu 2 sekúnd. Ďalšie informácie
» Strana 28.
Odistenie veka batožinového priestoru 
› Stlačte tlačidlo 2 » Obr. 16. Ďalšie informácie » Strana 34.
Vyklopenie časti so zubmi kľúča
› Stlačte tlačidlo 4 » Obr. 16.
Sklopenie časti so zubmi kľúča
› Stlačte tlačidlo 4 » Obr. 16 a sklopte časť so zubmi kľúča.
Odomykanie a zamykanie

31
Odomykanie
Odomknutie vozidla signalizuje dvojité bliknutie smerových svetiel. Ak sa vozidlo
odomkne tlačidlom 1 » Obr. 16 a počas 30 sekúnd sa neotvoria žiadne dvere ani
veko batožinového priestoru, vozidlo sa opäť automaticky zamkne a opäť sa aktivuje bezpečnostná poistka, resp. varovné zariadenie proti odcudzeniu. Táto funkcia zabraňuje, aby vozidlo zostalo neúmyselne odomknuté.
Varovné zariadenie proti odcudzeniu

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Okrem toho sa pri odomykaní vozidla vyvolá pamäť pre nastavenie sedadla a vonkajších spätných zrkadiel, ktorá zodpovedá použitému kľúču. Sedadlo vodiča
a vonkajšie spätné zrkadlá sa nastavia do polohy, ktorá je uložená v pamäti.
Spôsob funkcie
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla
Ak zostanú po uzamknutí vozidla otvorené dvere alebo veko batožinového priestoru, bliknú smerové svetlá až po ich zatvorení.
Upozornenie
Životnosť zdroja sirény varovného zariadenia je 5 rokov.
Aby bola zaručená plná funkčnosť varovného zariadenia proti odcudzeniu, je potrebné pred opustením vozidla skontrolovať, či sú zatvorené všetky okná, dvere
a elektrické posuvné a výklopné strešné okno.
■ Kódovanie diaľkového ovládania a prijímača vylučuje ovládanie varovného zaria
denia diaľkovým ovládaním, ktoré patrí inému vozidlu.
■
■
POZOR
Ak je vozidlo zamknuté zvonku s aktivovanou bezpečnostnou poistkou, nesmú vo vozidle zostať žiadne osoby, lebo sa nedajú zvnútra odomknúť dvere
ani otvoriť okná. Zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcim
vo vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
Upozornenie
Spôsob funkcie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 31.
32
Obsluha
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 32.
Ako sa varovné zariadenie deaktivuje?
Varovné zariadenie proti odcudzeniu sa deaktivuje stlačením tlačidla so symbolom  diaľkového ovládania. Ak vozidlo počas 30 sekúnd po vyslaní rádiového signálu neotvoríte, varovné zariadenie proti odcudzeniu sa opäť automaticky zapne.
Ak sa vozidlo nedá otvoriť diaľkovým ovládaním, je možné, že nesúhlasí kód kľúča
a riadiacej jednotky. Môže sa to stať za predpokladu, že tlačidlá na rádiovom diaľkovom ovládaní boli viackrát stlačené mimo účinného dosahu diaľkového ovládania, alebo ak bola vymenená batéria diaľkového ovládania.
Preto sa musí vykonať nasledujúcim spôsobom synchronizácia kódu:
› stlačte ľubovoľné tlačidlo na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním;
› do jednej minúty od stlačenia tlačidla odomknite dvere kľúčom.

Ako sa varovné zariadenie aktivuje?
Varovné zariadenie sa automaticky aktivuje počas zamykania rádiovým diaľkovým
ovládaním alebo zamknutím vozidla kľúčom vo dverách vodiča. Varovné zariadenie sa aktivuje približne 30 sekúnd po zamknutí.
Synchronizácia

32
33
Varovné zariadenie proti odcudzeniu zvyšuje ochranu pred vlámaním sa do vozidla. Pri neoprávnenom vnikaní do vozidla vydáva zariadenie zvukové a svetelné varovné signály.
Zamknutie
Správne uzamknutie vozidla signalizuje jedno bliknutie smerových svetiel.
Diaľkové ovládanie používajte iba vtedy, keď sú dvere a zadné veko zatvorené
a vozidlo máte na dohľad.
Úvod k téme

Ak sa vozidlo odomkne kľúčom vo dverách vodiča, musí sa v priebehu 15 sekúnd
po odomknutí dverí zasunúť kľúč do spínacej skrinky a zapnúť zapaľovanie, aby sa
varovné zariadenie deaktivovalo. Ak sa v priebehu 15 sekúnd zapaľovanie neza
pne, spustí sa alarm.
Pri nasledovnom zamknutí sa stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla opäť automaticky zapnú.
Kedy sa spustí alarm?
Kontrolujú sa tieto oblasti zamknutého vozidla:
› veko motorového priestoru;
› veko batožinového priestoru;
› dvere;
› spínacia skrinka;
› sklon vozidla » Strana 33;
› vnútorný priestor vozidla » Strana 33;
› pokles napätia v palubnej sieti vozidla;
› zásuvka zo závodu zabudovaného ťažného zariadenia.
Upozornenie
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu vozidla sa musia vypnúť, ak by mohlo nastať spustenie alarmu v dôsledku pohybu (napr. detí alebo
zvierat) vo vnútri vozidla a v prípade prepravy vozidla (napr. vlakom alebo loďou)
alebo pri ťahaní vozidla.
■ Otvorená schránka na okuliare znižuje účinnosť stráženia vnútorného priestoru.
Pre zaistenie plnej funkčnosti stráženia vnútorného priestoru je potrebné schránku pred uzamknutím vozidla vždy zatvoriť.
■
Ak sa pri zapnutom varovnom zariadení odpojí jeden z pólov akumulátora, okamžite sa spustí alarm.
Ako sa alarm vypína?
Alarm sa vypne tým, že stlačíte tlačidlo so symbolom  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním alebo zapnete zapaľovanie.
Stráženie vnútorného priestoru a ochrana proti odtiahnutiu
vozidla
Obr. 17
Tlačidlo stráženia vnútorného
priestoru a ochrany proti odtiahnutiu vozidla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 32.

Veko batožinového priestoru


Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Otvorenie/zatvorenie
Automatické uzamknutie
Núdzové odomykanie
34
34
35
POZOR
Presvedčte sa, či je po zatvorení veka batožinového priestoru zámok skutočne zaistený. Inak by sa mohlo veko batožinového priestoru počas jazdy náhle
otvoriť, aj keď bolo zamknuté - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nikdy nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom batožinového
priestoru, lebo by sa do vozidla mohli dostať výfukové plyny - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Pri zatvorení veka batožinového priestoru netlačte na zadné sklo, toto by
mohlo prasknúť - nebezpečenstvo poranenia!
■
Stráženie vnútorného priestoru spúšťa alarm, hneď ako sa zaznamená pohyb vo
vnútri vozidla.
Vypnutie
› Vypnite zapaľovanie.
› Otvorte dvere vodiča.
› Stlačte tlačidlo  » Obr. 17 vo dverách vodiča.
› Do 30 sekúnd uzamknite vozidlo.
Odomykanie a zamykanie
33

Na vnútornom obložení veka batožinového priestoru je držadlo, ktoré uľahčuje jeho sklopenie.
Upozornenie
Po zatvorení veka batožinového priestoru sa toto v priebehu 1 sekundy automaticky uzamkne a aktivuje sa varovné zariadenie proti odcudzeniu. To platí iba
v tom prípade, že vozidlo bolo pred zatvorením veka uzamknuté.
■ Po rozbehnutí vozidla, resp. od rýchlosti vyššej ako 5 km/h, sa deaktivuje funkcia držadla nad evidenčným číslom. Po zastavení a otvorení dverí sa funkcia
držadla opäť aktivuje.

■
Otvorenie/zatvorenie
Automatické uzamknutie


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 33.
pokyny
Ak sa vozidlo uzamklo ešte pred zatvorením veka batožinového priestoru, veko sa
automaticky uzamkne ihneď po zatvorení.
Časový úsek, po uplynutí ktorého sa automaticky zamkne veko batožinového
priestoru, je možné predĺžiť v odbornom servise.
Oneskorené blokovanie
Ak bolo veko batožinového priestoru odomknuté tlačidlom so symbolom  na
kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním, potom je možné otvoriť veko po zatvorení v
priebehu obmedzeného časového úseku.
Skôr ako sa veko batožinového priestoru automaticky zamkne, hrozí nechcené
vniknutie do vozidla. Preto je potrebné vozidlo zamykať vždy pomocou tlačidla so
symbolom  rádiového diaľkového ovládania alebo pomocou kľúča bez rádiového
diaľkového ovládania » Strana 30.
Obr. 18 Otvorenie veka batožinového priestoru / držadlo veka batožinového
priestoru

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 33.
Po odomknutí vozidla je možné veko otvoriť stlačením držadla nad evidenčným
číslom.
Otvorenie pri vozidlách bez centrálneho zamykania
› Stlačte tlačidlo so symbolom  vo dverách vodiča » Obr. 18 -  a veko batožinového priestoru nadvihnite v smere šípky » Obr. 18 - .
Otvorenie pri vozidlách s centrálnym zamykaním
› Stlačte držadlo a veko batožinového priestoru nadvihnite v smere šípky
» Obr. 18 - .
Zatvorenie
› Veko batožinového priestoru stiahnite nadol a privrite ho miernym švihom.
34
Obsluha
Oneskorené zamykanie je možné kedykoľvek deaktivovať v odbornom servise.
Upozornenie
Ďalšie potrebné informácie získate u partnera ŠKODA.

POZOR
Núdzové odomykanie
Pri uzamykaní vozidla zvonku sa presvedčte, či nikto nezostal vo vozidle,
pretože okná sa už potom nedajú v prípade núdze zvnútra otvoriť.
■ Systém je vybavený poistkou proti pricviknutiu » Strana 36. Pri prekážke sa
posuv okna zastaví a okno sa vráti o niekoľko centimetrov naspäť. Okná je aj
napriek tomu potrebné zatvárať opatrne - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Ak sa na zadných sedadlách prepravujú deti, odporúčame pre ich bezpečnosť
použiť bezpečnostný spínač S » Obr. 20 na strane 36, ktorý vyradí z funkcie
spínače ovládania zadných okien.
■ Pri zatváraní okien postupujte opatrne, aby ste zabránili poraneniam stlačením - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■
Obr. 19
Núdzové odomykanie veka batožinového priestoru

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 33.
DÔLEŽITÉ
Okná udržiavajte čisté, aby sa zaručila správna funkcia elektrického ovládania
okien.
■ Ak sú sklá zamrznuté, odstráňte najprv námrazu » Strana 142, Sklá okien a
vonkajšie spätné zrkadlá a až potom ovládajte okná, pretože sa inak môže poškodiť tesnenie okna, ako aj mechanizmus ovládania okna.
■ V zimnom období môžu okná pri zatváraní klásť následkom námrazy väčší odpor.
Okno sa pri zatváraní zastaví a vracia sa o niekoľko centimetrov naspäť.
■ Dbajte na to, aby pri opúšťaní zamknutého vozidla boli okná vždy uzatvorené.
■
Ak sa vyskytla chyba v centrálnom zamykaní, je možné veko batožinového priestoru odomknúť manuálne.
Odomykanie
› Operadlo zadného sedadla sklopte dopredu » Strana 54, Zadné sedadlá.
› Do otvoru v kryte zaveďte v smere šípky 1 » Obr. 19 až na doraz skrutkovač
alebo podobné náradie.
› Odistite zámok 3 pod krytom v smere šípky 2 .
› Otvorte veko batožinového priestoru.

Poznámka pre životné prostredie
Pri vysokých rýchlostiach sa musia bočné okná zatvoriť, aby sa zabránilo nepotrebne vysokej spotrebe paliva.
Elektrické ovládanie okien

Upozornenie
Úvod k téme
Otvorenie / zatvorenie okien
Poistka proti pricviknutiu ovládania okien
Komfortné ovládanie okien
Poruchy funkcie
Ak sa vypne zapaľovanie, je možné okná otvárať a zatvárať ešte asi 10 minút. Až
keď otvoríte dvere vodiča alebo spolujazdca, ovládanie okien sa úplne vypne.
■ Na vetranie vnútorného priestoru vozidla počas jazdy využívajte v maximálnej
možnej miere kúriaci, chladiaci a vetrací systém vozidla. Ak sú otvorené okná, môže do vozidla prenikať prach a iné nečistoty a pri určitej rýchlosti môžu vznikať ne
príjemné zvukové prejavy.
■
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
36
36
37
37
Odomykanie a zamykanie
35
Otvorenie / zatvorenie okien
Bezpečnostný spínač
Stlačením bezpečnostného spínača S » Obr. 20 je možné spínače v zadných dverách vyradiť z funkcie. Po opätovnom stlačení bezpečnostného spínača S sú spínače ovládania zadných okien znovu funkčné.
Ak sú spínače v zadných dverách vyradené z funkcie, svieti kontrolné svetlo 
v bezpečnostnom spínači S .
Upozornenie
Obr. 20 Spínače vo dverách vodiča / v zadných dverách

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 35.
Elektrické ovládanie okien je možné používať, iba ak je zapnuté zapaľovanie.
Otvorenie
› Okno sa otvorí jemným stlačením príslušného spínača. Po uvoľnení spínača sa
otváranie okna zastaví.
Okno sa automaticky úplne otvorí krátkym stlačením spínača až na doraz. Po opätovnom stlačení spínača sa okno ihneď zastaví.
Zatvorenie
› Okno je možné zatvoriť jemným povytiahnutím hornej hrany príslušného spínača. Po uvoľnení spínača sa zatváranie okna zastaví.
Okno sa automaticky úplne zatvorí krátkym potiahnutím spínača až na doraz. Po
opätovnom povytiahnutí spínača sa okno okamžite zastaví.
Spínače ovládania okien » Obr. 20.
A spínač pre ovládanie okna vo dverách vodiča
B spínač pre ovládanie okna vo dverách spolujazdca
C spínač pre ovládanie okna v pravých zadných dverách
D spínač pre ovládanie okna v ľavých zadných dverách
S Bezpečnostný spínač
36
Obsluha
Mechanizmus ovládania okien je vybavený tepelnou ochranou. Pri opakovanom
otváraní a zatváraní okna sa môže táto ochrana prehriať. To vedie k dočasnému
zablokovaniu ovládania okien. Hneď ako sa tepelná ochrana ochladí, je možné okno opäť ovládať.

Poistka proti pricviknutiu ovládania okien

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 35.
Elektricky ovládané okná sú vybavené poistkou proti pricviknutiu. To znižuje nebezpečenstvo pomliaždenín pri zatváraní okien.
Ak nejaká prekážka bráni zatvoreniu, posuv skla sa zastaví a sklo sa vráti o niekoľko cm naspäť.
Ak nejaká prekážka počas nasledujúcich 10 sekúnd opäť zabráni zatvoreniu, posuv skla sa opäť zastaví a sklo sa vráti o niekoľko cm naspäť.
Ak sa do 10 sekúnd po tomto druhom vrátení skla pokúsite okno opäť zatvoriť
a prekážka ešte nebola odstránená, proces zatvárania sa iba zastaví. V tomto čase nie je možné okná automaticky zatvárať. Poistka proti pricviknutiu je ale funkčná.
Poistka proti pricviknutiu je vypnutá až vtedy, ak sa v priebehu ďalších 10 sekúnd
opäť pokúsite zatvoriť okno - okno sa teraz zatvára plnou silou!
Ak počkáte dlhšie ako 10 sekúnd, potom sa opäť zapne poistka proti pricviknutiu.

El. posuvné a výklopné strešné okno
Komfortné ovládanie okien

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 35.

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Pri odomykaní a zamykaní vozidla je možné okná otvárať a zatvárať s elektrickým
ovládaním nasledujúcim spôsobom.
Posuvné a výklopné strešné okno je možné ovládať otočným spínačom » Obr. 21
na strane 38 a toto funguje iba vtedy, keď máte zapnuté zapaľovanie. Otočný
spínač má viacero polôh.
Zatvorenie
› Podržte stlačené zamykacie tlačidlo  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním.
› Kľúč v zámku vodiča podržte v zamykacej polohe.

Posuvné a výklopné strešné okno zatvárajte opatrne - hrozí nebezpečenstvo
poranenia!
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 35.
pokyny
DÔLEŽITÉ
Automatika otvárania okien mimo prevádzky
Pred otvorením strešného okna v zimnom období je potrebné odstrániť prípadný
sneh a ľad z oblasti strešného okna, inak hrozí poškodenie ovládacieho mechanizmu a tesnenia strešného okna.
Ak bol pri otvorenom okne odpojený a opätovne pripojený akumulátor, bude automatika otvárania okien nefunkčná. Systém sa musí aktivovať. Postup obnovenia
funkčnosti je nasledujúci:
› zapnite zapaľovanie;
› potiahnite za príslušnú hornú hranu spínača vo dverách vodiča a zatvorte okno;
› uvoľnite spínač;
› príslušný spínač potiahnite po cca 3 sekundách opätovne nahor.
Upozornenie
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora sa môže stať, že sa strešné okno
úplne nezatvorí. Preto sa musí otočný spínač prestaviť do polohy spínača A
» Obr. 21 na strane 38 a zatlačiť dopredu na asi 10 sekúnd.
Zimná prevádzka
V zimnom období môžu okná pri zatváraní klásť následkom námrazy väčší odpor.
Okno sa pri zatváraní zastaví a vracia sa o niekoľko centimetrov naspäť.
Aby sa dalo okno zatvoriť, musí sa vyradiť z funkcie poistka proti pricviknutiu
» Strana 36.
Po vypnutí zapaľovania sa môže posuvné a výklopné strešné okno ešte cca 10 minút otvárať, zatvárať a vyklápať. Hneď ako sa otvoria niektoré z predných dverí už
ale nemôžete strešné okno ovládať.
POZOR
Poruchy funkcie

38
38
38
Ovládanie
Komfortná obsluha
Núdzové ovládanie
Otvorenie
› Podržte stlačené zamykacie tlačidlo  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním.
› Kľúč v zámku vodiča podržte v odomykacej polohe.
Uvoľnením kľúča, resp. aj tlačidla je možné zatváranie alebo otváranie okien ihneď
prerušiť.
Úvod k téme

Odomykanie a zamykanie
37

Komfortná obsluha
Ovládanie

Obr. 21
Otočný spínač elektrického posuvného a výklopného strešného
okna
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 37.
Otvorené strešné okno je možné uzatvoriť takisto zvonku.
› Podržte stlačené tlačidlo so symbolom  na kľúči s rádiovým diaľkovým ovládaním, resp. podržte kľúč v zámku dverí vodiča v zamykacej polohe »
.
Po uvoľnení kľúča, resp. tlačidla sa zatváranie okamžite preruší.
POZOR

Posuvné a výklopné strešné okno zatvárajte opatrne - hrozí nebezpečenstvo
poranenia! Ochrana proti pricviknutiu v prípade komfortného ovládania nefunguje.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 37.
pokyny
Nastavenie do komfortnej polohy
› Otočný spínač otočte do polohy C » Obr. 21.

Núdzové ovládanie
Úplné otvorenie
› Spínač otočte do polohy B » Obr. 21 a držte ho v tejto polohe (odpružená poloha).
Vyklopenie
› Spínač otočte do polohy
D » Obr. 21.
Zatvorenie
› Spínač otočte do polohy A » Obr. 21.
Ochrana proti pricviknutiu
Strešné okno je vybavené ochranou proti pricviknutiu. Ak nejaká prekážka (napr.
námraza) bráni zatvoreniu, strešné okno sa zastaví a úplne sa otvorí. Posuvné
a výklopné strešné okno môžete úplne zatvoriť bez ochrany proti pricviknutiu tak,
že spínač zatlačíte do polohy A » Obr. 21 dopredu dovtedy, kým sa strešné okno
úplne nezatvorí » Strana 37,
v odseku Úvod k téme.
Obr. 22 Bod nasadenia skrutkovača / otvor pre nasadenie skrutkovača

Ak je strešné okno nastavené v komfortnej polohe, je intenzita hluku vznikajúceho prúdom vzduchu oveľa nižšia.
Pri poruche na zariadení je možné posuvné a výklopné strešné okno zatvoriť,
resp. otvoriť ručne. Núdzové ovládanie strešného okna sa nachádza pod priehradkou na okuliare 1 » Strana 71, Priehradka na okuliare.
Posuvná slnečná clona sa automaticky otvára spoločne so strešným oknom.
Upozornenie
Ak sa posuvné a výklopné strešné okno nachádza v komfortnej polohe, zníži sa
intenzita hluku vznikajúceho prúdením vzduchu.
38
Obsluha
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 37.

› Otvorte priehradku na okuliare.
› Do drážky opatrne nasaďte skrutkovač so šírkou čepele približne 5 mm na miestach označených šípkami 1 » Obr. 22.

› Priehradku na okuliare opatrne sklopte nadol ľahkým zatlačením a otočením
skrutkovača.
› Do otvoru
2 zastrčte až na doraz kľúč s vnútorným šesťhranom veľkosti 4
a strešné okno zatvorte, resp. otvorte.
› Priehradku na okuliare opäť namontujte tým, že najskôr nasadíte plastové výstupky a potom zatlačíte celý diel nahor.
Poruchu nechajte odstrániť v odbornom servise.
Upozornenie
Po každom núdzovom ovládaní (šesťhranným kľúčom) sa musí strešné okno nastaviť do základnej polohy. Preto sa musí otočný spínač prestaviť do polohy spína
ča A » Obr. 21 na strane 38 a zatlačiť dopredu na asi 10 sekúnd.
Odomykanie a zamykanie
39
Upozornenie
Svetlá a viditeľnosť
Svetlá

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Zapnutie a vypnutie svetiel
Nastavenie sklonu svetlometov
Funkcia DAY LIGHT (denné svietenie)
Smerové a diaľkové svetlá
Halogénové projektorové svetlomety s funkciou osvetlenia zákruty
Hmlové svetlomety
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER
Koncové hmlové svetlo
Turistické svetlo
Varovné svetlá
Parkovacie svetlá
Ak je spínač svetiel v polohe  alebo , kľúčik zapaľovania je vytiahnutý a dvere vodiča sa otvoria, zaznie akustický varovný signál. Zatvorením dverí vodiča (zapaľovanie vypnuté) sa akustický varovný signál vypne prostredníctvom dverného
kontaktu, obrysové svetlá však ostanú zapnuté, aby prípadne osvetľovali odstavené vozidlo.
■ Vo vozidlách so samostatnými žiarovkami pre denné svietenie (v nárazníku pod
hlavnými svetlometmi) sa tieto používajú aj ako obrysové svetlá.
■ V chladnom, resp. vlhkom počasí sa môžu svetlomety zvnútra na prechodný čas
orosiť. Rozhodujúci vplyv na orosenie má rozdiel teplôt vo vnútri svetlometu
a pred sklom svetlometu. Po zapnutí svetiel sa orosenie plochy svetiel po krátkej
dobe stratí, príp. môže byť sklo svetlometu ešte orosené na okrajoch. Orosenie sa
môže vyskytnúť aj na spätných a smerových svetlách. Orosenie svetlometov nemá

vplyv na ich životnosť.
■
40
41
41
42
42
43
43
43
43
44
44
Zapnutie a vypnutie svetiel
Obr. 23
Prístrojová doska: Spínač svetiel
Svetlá pracujú iba pri zapnutom zapaľovaní, pokiaľ nie je uvedené inak.
Usporiadanie spínačov vo vozidlách s riadením vpravo sa čiastočne odlišuje od
zobrazeného usporiadania na » Obr. 23 na strane 40. Symboly označujúce jednotlivé polohy spínačov zostávajú ale zachované.
POZOR
Nikdy nejazdite iba so zapnutými obrysovými svetlami! Obrysové svetlá nemajú dostatočnú intenzitu, aby osvetlili vozovku pred vami alebo aby vás videli aj ostatní účastníci cestnej premávky. Preto vždy za tmy alebo slabej viditeľnosti zapnite stretávacie svetlá.
■ Zapnutie svetiel sa smie realizovať iba v súlade s národnými, zákonnými nariadeniami.
■ Za správne nastavenie a použitie svetiel je vždy zodpovedný vodič.
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 40.
pokyny
Zapnutie obrysových svetiel
› Spínač svetiel » Obr. 23 otočte do polohy .
Zapnutie stretávacích a diaľkových svetiel
› Spínač svetiel » Obr. 23 otočte do polohy .
› Páčku na zapnutie diaľkových svetiel zatlačte smerom dopredu » Obr. 25 na
strane 42.
Vypnutie všetkých svetiel (okrem denného svietenia)
› Spínač svetiel » Obr. 23 otočte do polohy O.
40
Obsluha

Nastavenie sklonu svetlometov
Funkcia DAY LIGHT (denné svietenie)

Obr. 24
Prístrojová doska: nastavenie
sklonu svetlometov
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 40.
Zapnutie denného svietenia
› Spínač svetiel otočte do polohy O » Obr. 23 na strane 40.
Deaktivácia / aktivácia funkcie denného svietenia
› Denné svietenie sa deaktivuje, resp. aktivuje tým, že sa odstráni, resp. nasadí
poistka pre denné svietenie » Strana 182, Poistky v prístrojovej doske.
Deaktivácia vo vozidlách so systémom ŠTART-STOP

› Vypnite zapaľovanie.
› Páčku potiahnite ku volantu » Obr. 25 na strane 42 a zároveň ju posuňte nadol
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 40.
a v tejto polohe ju pridržte.
Otočením otočného prepínača » Obr. 24 z polohy - do polohy 3 sa nastavenie
sklonu svetlometov postupne prispôsobí a tým sa skráti svetelný kužeľ.
› Zapnite zapaľovanie - vyčkajte, kým ľavé smerové svetlo neblikne 4x.
› Vypnite zapaľovanie - zaznie akustický signál, ktorý potvrdzuje vypnutie denné-
Polohy nastavenia
› Uvoľnite páčku.
ho svietenia.
Aktivácia vo vozidlách so systémom ŠTART-STOP
› Vypnite zapaľovanie.
› Páčku potiahnite ku volantu » Obr. 25 na strane 42 a zároveň ju posuňte nahor
a v tejto polohe ju pridržte.
› Zapnite zapaľovanie - vyčkajte, kým pravé smerové svetlo neblikne 4x.
› Vypnite zapaľovanie - zaznie akustický signál, ktorý potvrdzuje zapnutie denného svietenia.
› Uvoľnite páčku.
Polohy svetlometov zodpovedajú približne nasledujúcemu stavu zaťaženia.
- Predné sedadlá sú obsadené, batožinový priestor je prázdny.
1 Vozidlo je plne obsadené, batožinový priestor je prázdny.
2 Vozidlo je plne obsadené, batožinový priestor je naložený.
3 Sedadlo vodiča je obsadené, batožinový priestor je naložený.
POZOR
Nastavenie sklonu svetlometov nastavujte vždy tak, aby:
■ ste neoslňovali iných účastníkov premávky, predovšetkým protiidúce vozidlá;
■ bol dosah svetla dostatočný pre bezpečnú jazdu.
Vo vozidlách so samostatnými žiarovkami na denné svietenie v hmlových svetlometoch alebo v nárazníku vpredu nesvietia pri aktivovanej funkcii denného svietenia obrysové svetlá (vpredu ani vzadu) ani osvetlenie evidenčného čísla.
Ak vozidlo nie je vybavené samostatnými žiarovkami na denné svietenie, denné
svietenie sa realizuje kombináciou stretávacích svetiel, obrysových svetiel (vpredu

a vzadu) vrátane osvetlenia evidenčného čísla.
Upozornenie
Nastavenie sklonu svetlometov odporúčame nastavovať pri zapnutých stretávacích svetlách.

Svetlá a viditeľnosť
41
Upozornenie
Smerové a diaľkové svetlá
Smerové svetlá pracujú iba pri zapnutom zapaľovaní. Súčasne bliká príslušné
kontrolné svetlo  alebo  na prístrojovom paneli.
■ Po prejazde zákrutou a po odbočení sa smerové svetlá automaticky vypnú.
■ Ak je žiarovka smerových svetiel chybná, bliká kontrolné svetlo asi dvakrát rých
lejšie.
■
Obr. 25
Ovládacia páčka: ovládanie smerových a diaľkových svetiel
Halogénové projektorové svetlomety s funkciou osvetlenia
zákruty

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 40.
Pomocou páčky sa ovládajú aj parkovacie svetlá a svetelná húkačka.
Smerové svetlá pravé  a ľavé 
› Páčku » Obr. 25 zatlačte nahor A , resp. nadol B .
› Ak chcete iba trikrát zablikať (takzvané komfortné blikanie), zatlačte páčku krátko pred hornú, resp. dolnú aretačnú polohu a uvoľnite ju.
› Ak potrebujete sami určiť čas, počas ktorého budú smerové svetlá pracovať, napr. pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do iného, podržte páčku pred hornou, resp. dolnou aretačnou polohou.
Diaľkové svetlá 
› Zapnite stretávacie svetlá » Strana 40.
› Páčku » Obr. 25 zatlačte dopredu v smere šípky C .
› Diaľkové svetlá vypnete tak, že páčku potiahnete do východiskovej polohy
v smere šípky D .
Svetelná húkačka 
› Páčku » Obr. 25 pritiahnite k volantu (odpružená poloha) v smere šípky D - rozsvietia sa diaľkové svetlá a kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli.
Parkovacie svetlá 
Opis ovládania » Strana 44.
DÔLEŽITÉ
Diaľkové svetlá, resp. svetelnú húkačku používajte iba vtedy, keď nimi neoslňujete
ostatných účastníkov cestnej premávky.
42
Obsluha

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 40.
Halogénové projektorové svetlomety s funkciou osvetlenia zákruty sa na základe
okamžitej rýchlosti a uhla natočenia volantu nastavujú do optimálnej polohy pre
lepšie osvetlenie zákruty.
POZOR
Ak sú halogénové projektorové svetlomety s funkciou osvetlenia zákruty
chybné, automaticky sa sklopia do núdzovej polohy, ktorá zabráni možnému
oslneniu protiidúcich vozidiel. Tým sa skráti dĺžka osvetlenej vozovky. Jazdite
opatrne a ihneď vyhľadajte odborný servis.

Koncové hmlové svetlo
Hmlové svetlomety

Obr. 26
Prístrojová doska: Spínač svetiel
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 40.
Zapnutie
› Spínač svetiel » Obr. 26 na strane 43 najskôr otočte do polohy  alebo .
› Spínač svetiel potiahnite do polohy 2 .
Ak vozidlo nie je vybavené hmlovými svetlometmi » Strana 43, zapína sa koncové
hmlové svetlo po otočení spínača svetiel do polohy  alebo  a vytiahnutím
priamo do polohy 2 . Tento spínač nemá dve polohy, ale iba jednu.

Pri zapnutom koncovom hmlovom svetle svieti na prístrojovom paneli kontrolné
svetlo  » Strana 17.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 40.
pokyny
Ak je vozidlo vybavené zo závodu zabudovaným ťažným zariadením alebo ťažným
zariadením zo sortimentu originálneho príslušenstva ŠKODA a jazdíte s prívesom
a zapnutými koncovým hmlovým svetlom, potom svieti iba koncové hmlové svetlo
na prívese.
Zapnutie
› Spínač svetiel » Obr. 26 najskôr otočte do polohy  alebo .
› Spínač svetiel potiahnite do polohy 1 .
Pri zapnutých hmlových svetlometoch svieti na prístrojovom paneli kontrolné
svetlo  » Strana 17.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 40.
pokyny
1)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 40.
Halogénové projektorové svetlomety s funkciou osvetlenia zákruty
Tento režim umožňuje jazdu v krajinách s opačným systémom premávky (ľavostranná/pravostranná premávka), bez oslňovania protiidúcich vozidiel. Pri aktivovanom režime „Turistické svetlo“ je deaktivované natáčanie svetlometov.
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER sú určené na lepšie osvetlenie miest
v blízkosti vozidla počas odbočovania, parkovania a pod.
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER sú riadené podľa uhla natočenia volantu,
resp. podľa zapínania smerových svetiel1) pri splnení nasledujúcich podmienok:
› vozidlo stojí a motor je naštartovaný alebo sa vozidlo pohybuje rýchlosťou max.
40 km/h;
› nie je zapnuté denné svietenie;
› je zapnuté stretávacie svetlo;
› nie sú zapnuté hmlové svetlomety;
› nie je zaradený spätný chod.
Turistické svetlo

Hmlové svetlomety s funkciou CORNER

Aktivovanie turistického svetla
Pred aktiváciou turistického svetla musia byť splnené nasledujúce podmienky.
Vypnuté zapaľovanie, vypnuté svetlá (spínač svetiel v polohe O), regulátor sklonu
svetlometov v polohe -, nezaradený rýchlostný stupeň, resp. voliaca páka v polohe N (automatická prevodovka), deaktivované turistické svetlo.
› Zapnite zapaľovanie.

V priebehu 10 sekúnd po zapnutí zapaľovania:

Pri konflikte obidvoch spínacích variant, napr. ak je volant natočený na ľavú stranu a sú zapnuté pravé
smerové svetlá, majú prioritu smerové svetlá.
Svetlá a viditeľnosť
43
› Spínač svetiel otočte do polohy  » Strana 40, Zapnutie a vypnutie svetiel.
› Zaraďte spätný chod (manuálna prevodovka), resp. voliacu páku prestavte do
Pri zapnutých varovných svetlách blikajú všetky smerové svetlá vozidla súčasne.
Kontrolné svetlo smerových svetiel a kontrolné svetlo v spínači blikajú takisto
spoločne. Varovné svetlá je možné zapnúť aj pri vypnutom zapaľovaní.
polohy R (automatická prevodovka).
› Regulátor sklonu svetlometov otočte z polohy - do polohy 3 » Strana 41.
Ak dôjde k nehode s aktiváciou airbagu, varovné svetlá sa automaticky zapnú.
Deaktivovanie turistického svetla
Pred deaktiváciou turistického svetla musia byť splnené nasledujúce podmienky.
Upozornenie
Vypnuté zapaľovanie, vypnuté svetlá (spínač svetiel v polohe O), regulátor sklonu
svetlometov v polohe 3, nezaradený rýchlostný stupeň, resp. voliaca páka v polohe N (automatická prevodovka), aktivované turistické svetlo.
Varovné svetlá je potrebné zapnúť, ak napríklad:
dôjdete na koniec dopravnej zápchy;
máte nejakú technickú poruchu alebo v núdzovej situácii.
■
■
› Zapnite zapaľovanie.
V priebehu 10 sekúnd po zapnutí zapaľovania:
Parkovacie svetlá
› Spínač svetiel otočte do polohy  » Strana 40, Zapnutie a vypnutie svetiel.
› Zaraďte spätný chod (manuálna prevodovka), resp. voliacu páku prestavte do

polohy R (automatická prevodovka).
› Regulátor sklonu svetlometov otočte z polohy 3 do polohy - » Strana 41.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 40.
Parkovacie svetlá 
› Vypnite zapaľovanie.
› Páčku » Obr. 25 na strane 42 zatlačte nahor, resp. nadol - parkovacie svetlo na
pravej, resp. ľavej strane vozidla sa zapne.
Ďalšie informácie » Strana 108, Svetlomety.
Upozornenie
Ak je režim „Turistické svetlo“ aktívny, bliká po každom zapnutí zapaľovania kontrolné svetlo  po dobu približne 10 sekúnd.

Obojstranné parkovacie svetlá

› Spínač svetiel otočte do polohy  a vozidlo uzamknite.
Upozornenie
Varovné svetlá
Parkovacie svetlá  je možné aktivovať iba pri vypnutom zapaľovaní.
Ak máte zapnuté pravé alebo ľavé smerové svetlo a vypnete zapaľovanie, potom sa parkovacie svetlo automaticky neaktivuje.
■
■
Obr. 27
Prístrojová doska: spínač varovných svetiel

Vnútorné svetlo

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 40.
› Spínač  » Obr. 27 stlačte pre zapnutie, resp. vypnutie varovných svetiel.
44
Obsluha
Vnútorné svetlo - variant 1
Vnútorné svetlo - variant 2
Vnútorné svetlo vzadu
45
45
46 
Osvetlená odkladacia schránka na strane spolujazdca
Svetlo batožinového priestoru
46
46 
Vnútorné svetlo - variant 2
Obr. 29
Vnútorné svetlo - variant 2
Vnútorné svetlo - variant 1
Obr. 28
Vnútorné svetlo - variant 1


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 44.
Zapnutie
› Spínač » Obr. 29 zatlačte do polohy .
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 44.
Vypnutie
› Spínač » Obr. 29 zatlačte do polohy 0.
Zapnutie
› Spínač A » Obr. 28 zatlačte k okraju svetla, objaví sa symbol .
Ovládanie pomocou dverového spínača
› Spínač » Obr. 29 zatlačte do polohy .
Vypnutie
› Spínač A » Obr. 28 prestavte do stredovej polohy O.
Pre vnútorné svetlo - variant 2 platia rovnaké zásady ako pre » Strana 45, Vnútorné svetlo - variant 1.
Ovládanie pomocou dverového spínača
› Spínač A » Obr. 28 zatlačte ku stredu svetla, objaví sa symbol .
Svetlá na čítanie
B » Obr. 28 stlačte pre zapnutie, resp. vypnutie svetiel na čítanie.
› Spínač
Ak je zapnuté ovládanie svetla pomocou dverového spínača (spínač A » Obr. 28 v
polohe ), rozsvieti sa svetlo, ak:
› sa vozidlo odomkne;
› sa otvoria dvere;
› sa vytiahne kľúčik zo zapaľovania.
Ak je zapnuté ovládanie svetla pomocou dverového spínača (spínač A v polohe
), zhasne svetlo, ak:
› sa vozidlo zamkne;
› sa zapne zapaľovanie;
› približne 30 sekúnd po zatvorení všetkých dverí.
Ak ostanú dvere otvorené alebo ak sa spínač A nachádza v polohe , zhasne
vnútorné svetlo v priebehu 10 minút, aby sa nevybil akumulátor vozidla.

Svetlá a viditeľnosť
45

Viditeľnosť
Vnútorné svetlo vzadu

Obr. 30
Vnútorné svetlo vzadu
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
46
47 
Vyhrievanie zadného skla
Slnečné clony
Vyhrievanie zadného skla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 44.
Spínač » Obr. 30 stlačte pre zapnutie, resp. vypnutie svetla.
Obr. 31
Spínač vyhrievania zadného skla

Osvetlená odkladacia schránka na strane spolujazdca

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 44.
› Pri otvorení veka odkladacej schránky na strane spolujazdca sa rozsvieti osve-
tlenie odkladacej schránky.
› Svetlo sa automaticky zapne pri zapnutých obrysových svetlách a opäť sa vypne
pri zatvorení dvierok odkladacej schránky.


lom  » Obr. 31, kontrolné svetlo v spínači sa rozsvieti, resp. zhasne.
Vyhrievanie zadného skla sa po asi 7 minútach samo vypne.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 44.
Svetlo sa automaticky zapne, ak otvoríte veko batožinového priestoru. Keď zostane veko otvorené dlhšie ako 10 minút, svetlo batožinového priestoru sa automaticky vypne.
› Vyhrievanie zadného skla zapnete, resp. vypnete stlačením spínača so symboVyhrievanie zadného skla môžete zapnúť, iba keď je motor naštartovaný.
Svetlo batožinového priestoru

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 46.
Poznámka pre životné prostredie

Ihneď, ako sa sklo rozmrazí alebo zbaví orosenia, malo by sa vypnúť vyhrievanie.
Znížená spotreba elektrického prúdu pôsobí priaznivo na spotrebu pohonných látok » Strana 106, Šetrenie elektrickej energie.
Upozornenie
Ak poklesne napätie v palubnej sieti, automaticky sa vypne vyhrievanie zadného
skla, aby bol zaistený dostatok elektrickej energie pre riadenie motora » Strana 162, Automatické vypnutie spotrebičov.
46
Obsluha

Stierače a ostrekovače fungujú iba pri zapnutom zapaľovaní.
Slnečné clony
Po zaradení spätného chodu dôjde, pokiaľ sú zapnuté predné stierače, k jednému
zotreniu zadného skla.
Obr. 32
Slnečná clona: vyklopenie
Doplňte kvapalinu do ostrekovačov » Strana 153.
POZOR
Na zaistenie dobrého výhľadu a bezpečnej jazdy je nevyhnutný bezchybný
stav stieracích líšt » Strana 49.
■ Pri nízkych teplotách použite ostrekovače až potom, keď sa predné sklo zohreje. Prostriedok na čistenie skiel by mohol primrznúť ku sklu a obmedziť výhľad.
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 46.
DÔLEŽITÉ
Slnečnú clonu na mieste vodiča, resp. spolujazdca je možné vytiahnuť z úchytu
a prikloniť ju k dverám v smere šípky 1 » Obr. 32.
Pri nízkych teplotách a v zime prekontrolujte pred jazdou, resp. pred zapnutím
zapaľovania, či nie sú stieracie lišty primrznuté. Ak by ste primrznuté stierače zapli, mohli by ste tým poškodiť nielen stieracie lišty, ale aj motorček stieračov!
■ Ak sa zapaľovanie vypne pri zapnutých stieračoch, stierajú stierače pri nasledujúcom zapnutí zapaľovania ďalej v rovnakom režime. Medzi vypnutím a zapnutím
zapaľovania môžu stierače pri nízkych teplotách primrznúť.
■ Primrznuté stieracie lišty opatrne uvoľnite z čelného, resp. zadného skla.
■ Pred jazdou odstráňte sneh a ľad zo stieračov.
■ Pri neopatrnej manipulácii so stieračom hrozí nebezpečenstvo poškodenia predného skla ramienkom stierača.
■ Z bezpečnostných dôvodov je potrebné meniť stieracie lišty raz až dvakrát do
roka. Tieto je možné zakúpiť u partnera ŠKODA.
■
V slnečných clonách sú zabudované kozmetické zrkadlá opatrené krytom. Kryt
presuňte v smere šípky 2 .
Pásik A slúži na odkladanie malých ľahkých predmetov, ako napr. lístok s poznámkami a pod.
POZOR
Slnečné clony nesmú byť vyklopené k bočným oknám v oblasti rozpínania hlavových airbagov, najmä keď sú na nich upevnené nejaké predmety, napr. guľôčkové pero atď. Počas aktivácie hlavových airbagov by sa mohli zraniť cestujúci.

Upozornenie
Dýzy ostrekovačov predného skla sa vyhrievajú pri bežiacom motore a pri vonkajšej teplote nižšej ako +10 °C.
■ Objem nádržky ostrekovačov je 3,5 litra. Vo vozidlách s ostrekovačmi svetlometov je objem nádržky ostrekovačov približne 5,4 litra.
■ Aby stierače nenechávali na skle stopy, pravidelne by sa mali stieracie lišty čistiť
prostriedkom na čistenie okien. Ak je znečistenie silnejšie, napr. zvyšky hmyzu, je
potrebné stieracie lišty vyčistiť špongiou alebo handrou.
■
Stierače a ostrekovače

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Stierače a ostrekovače
Ostrekovače svetlometov
Výmena stieracích líšt predného skla
Výmena stieracej lišty zadného skla
48
48
49
49
Svetlá a viditeľnosť
47

› Uvoľnite páčku. Ostrekovače prestanú pracovať a stierače vykonajú ešte 1 až 3
Stierače a ostrekovače
zotrenia (podľa doby ostreknutia). Po uvoľnení zostane páčka v polohe 6 .
Obr. 33
Ovládacia páčka: funkcia stieračov a ostrekovačov
Vypnutie stieračov
› Páčku vráťte do základnej polohy 0 » Obr. 33.

Ostrekovače svetlometov


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 47.
Krátke spustenie stieračov
› Ak chcete iba krátko zotrieť predné sklo, zatlačte páčku dolu do odpruženej polohy 4 » Obr. 33.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 47.
Ak sú zapnuté stretávacie alebo diaľkové svetlá a páčka stieračov sa potiahne do
polohy 5 » Obr. 33 na strane 48, krátko sa ostreknú svetlomety. Svetlomety sa
ostreknú vždy počas prvého a po každom piatom ostreknutí predného skla.
Nečistoty, ktoré sa pevne prilepili na svetlomety (ako napr. hmyz), sa musia zo
svetlometov v pravidelných intervaloch odstraňovať ručným čistením (napr. pri
doplňovaní paliva). Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 142, Sklá
predných svetlometov.
Intervalové stieranie
› Páčku zatlačte hore do pevnej polohy 1 » Obr. 33.
› Spínačom A nastavte požadovanú prestávku medzi jednotlivými stieraniami skla.
Aby bola zaistená správna funkcia tohto zariadenia aj v zimnom období, pravidelne odstraňujte z dýz nánosy snehu a ľadu rozmrazovacím sprejom.
Pomalé stieranie
› Páčku zatlačte hore do pevnej polohy 2 » Obr. 33.
Dýzy ostrekovačov svetlometov nikdy nevyťahujte ručne - nebezpečenstvo poškodenia!
Rýchle stieranie
› Páčku zatlačte hore do pevnej polohy 3 » Obr. 33.
Umývacia a stieracia automatika predného skla
› Páčku pritiahnite k volantu do odpruženej polohy 5 » Obr. 33, spustia sa stierače a ostrekovače.
› Uvoľnite páčku. Ostrekovače prestanú pracovať a stierače vykonajú ešte 1 až 3
zotrenia (podľa doby ostreknutia).
Stieranie zadného skla
› Páčku zatlačte smerom od volantu do polohy
6 » Obr. 33, stierač stiera každých
6 sekúnd.
Umývacia a stieracia automatika zadného skla
› Páčku zatlačte smerom od volantu do odpruženej polohy
a ostrekovač pracujú.
48
Obsluha
7 » Obr. 33, stierač
DÔLEŽITÉ

Výmena stieracích líšt predného skla
Výmena stieracej lišty zadného skla
Obr. 34
Stieracia lišta predného skla

Obr. 35
Stieracia lišta zadného skla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 47.
pokyny
Odobratie stieracej lišty
› Ramienko stierača zdvihnite zo skla.
› Stlačením poistky 1 » Obr. 34 odistite stieraciu lištu a vysuňte ju v smere šípky
2.
Odobratie stieracej lišty
› Ramienko stierača zdvihnite zo skla » Obr. 35.
› Stieraciu lištu sklopte až na doraz v smere k ramienku stierača.
› Ramienko stierača podržte za hornú časť a odblokujte poistku 1 .
› Stieraciu lištu odoberte v smere šípky 2 .
Upevnenie stieracej lišty
› Nasuňte stieraciu lištu na doraz, až zaklapne.
› Prekontrolujte, či je stieracia lišta správne upevnená.
› Ramienko stierača priklopte ku sklu.
Upevnenie stieracej lišty
› Nasuňte stieraciu lištu na doraz, až zaklapne.
› Prekontrolujte, či je stieracia lišta správne upevnená.
› Ramienko stierača priklopte ku sklu.
Na zaistenie dokonalého výhľadu je nevyhnutný bezchybný stav stieracích líšt.
Stieracie lišty nesmú byť znečistené prachom, zvyškami hmyzu a konzervačných
voskov.
Príčinou zadrhávania stieracích líšt, resp. ich zlej funkcie, býva veľmi často znečistenie zvyškami konzervačného vosku z automatických umývačiek. Preto po každom prejazde umývacím boxom treba vyčistiť a odmastiť okraje stieracích líšt.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 47.

Spätné zrkadlá


Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Manuálne zatieniteľné vnútorné zrkadlo
Dodatočné vnútorné zrkadlo
Vonkajšie spätné zrkadlá
50
50
50 
Svetlá a viditeľnosť
49
Vonkajšie spätné zrkadlá
Manuálne zatieniteľné vnútorné zrkadlo

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 49.
Obr. 37
Vnútorná časť dverí: ovládacie
koliesko
Základné nastavenie
› Páčku na spodnej hrane zrkadla nastavte smerom dopredu.
Zatienenie zrkadla
› Páčku na spodnej hrane zrkadla nastavte smerom dozadu.

Dodatočné vnútorné zrkadlo

Obr. 36
Dodatočné vnútorné zrkadlo
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 49.
Spätné zrkadlá musia byť pred začiatkom jazdy nastavené tak, aby vodičovi za
všetkých okolností umožňovali výhľad za vozidlo.
Vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel
› Ovládacie koliesko prestavte do polohy  » Obr. 37.
Vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel je funkčné iba pri naštartovanom motore a do vonkajšej teploty +20 °C.

Nastavenie ľavého vonkajšieho spätného zrkadla
› Ovládacie koliesko prestavte do polohy  » Obr. 37. Pohyb skiel je zhodný s po-
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 49.
hybom ovládacieho kolieska.
Dodatočné vnútorné zrkadlo umožňuje vodičovi rozširujúci pohľad na oblasť zadných sedadiel.
Nastavenie pravého vonkajšieho spätného zrkadla
› Ovládacie koliesko prestavte do polohy  » Obr. 37. Pohyb skiel je zhodný s pohybom ovládacieho kolieska.
Nastavenie sklonu
› Zrkadlo chyťte súčasne na hornom a dolnom okraji tak, aby ste sa nedotýkali
POZOR
povrchu zrkadla.
› Zrkadlo nastavte do požadovanej polohy v smere šípky.
Vypuklé (smerom von klenuté) vonkajšie spätné zrkadlá zväčšujú zorné pole.
Objekty sa však zobrazujú zmenšené. Preto sa môžu tieto zrkadlá používať
pre odhad vzdialenosti iba v obmedzenej miere.
■ Ak je to možné, používajte na odhad vzdialenosti vozidiel idúcich za vami
vnútorné zrkadlo.
■
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla. Dodatočné vnútorné zrkadlo používajte iba tak,
aby ste mali vozidlo v každej dopravnej situácii plne pod kontrolou.
50
Obsluha


Upozornenie
Nedotýkajte sa skiel vonkajších spätných zrkadiel, ak sa práve vyhrievajú.
Pri poruche elektrického nastavovania je možné obidve sklá vonkajších spätných zrkadiel nastaviť rukou zatlačením na ich okraj.
■ V prípade poruchy elektrického ovládania zrkadiel vyhľadajte odborný servis.
■
■

Svetlá a viditeľnosť
51
POZOR
Sedadlá a odkladanie predmetov
Predné sedadlá

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Nastavenie predných sedadiel - variant 1
Nastavenie predných sedadiel - variant 2
Vyhrievanie predných sedadiel
53
53
53
Sedadlo vodiča by malo byť nastavené tak, aby vodič mohol mierne pokrčenými
nohami zošliapnuť pedále na doraz.
Sklon operadla vodiča by mal byť nastavený tak, aby mohol vodič mierne pokrčenými rukami dosiahnuť na najvyšší bod volantu.
Správne nastavenie sedadiel je mimoriadne dôležité:
› pre bezpečné a rýchle dosiahnutie ovládacích prvkov;
› pre uvoľnené, neunavujúce držanie tela;
› pre maximálny ochranný účinok bezpečnostných pásov a systému airbagov.
POZOR
Pri nastavovaní sedadla dávajte pozor! Nepozorným alebo nekontrolovaným
nastavovaním môžete spôsobiť pomliaždeniny.
■ Počas jazdy nesmú byť operadlá sklopené príliš dozadu, lebo sa tým obmedzuje účinnosť bezpečnostných pásov a systému airbagov - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Nikdy nevozte viac osôb, ako je vo vozidle miest na sedenie.
■ Každý cestujúci musí mať správne zapnutý a vedený bezpečnostný pás, ktorý patrí k jeho sedadlu. Deti musia byť istené vhodnými zádržnými systémami
» Strana 134, Bezpečná preprava detí.
■ Predné sedadlá a všetky hlavové opierky sa musia vždy nastaviť podľa telesnej výšky a bezpečnostné pásy musia byť vždy správne zapnuté, aby poskytli
maximálnu ochranu cestujúcim vo vozidle.
■ Na sedadle spolujazdca neprevážajte žiadne predmety, okrem predmetov na
to určených (napr. detská sedačka) - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■
52
Obsluha
Ako vodič dodržiavajte nasledujúce upozornenia.
Sedadlo vodiča nastavujte iba vtedy, keď vozidlo stojí - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Vodič musí dodržiavať vzdialenosť od volantu minimálne 25 cm. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Postarajte sa o to, aby sa v priestore pre nohy nenachádzali žiadne predmety, pretože pri náhlej zmene smeru jazdy alebo brzdení sa tieto predmety môžu dostať do priestoru mechanizmu pedálov. Potom by ste neboli schopní zošliapnuť spojku, brzdiť alebo pridať plyn.
■
POZOR
Ako spolujazdec dodržiavajte nasledujúce upozornenia.
Dodržte vzdialenosť od prístrojovej dosky minimálne 25 cm. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú
funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas jazdy majte nohy vždy v priestore, ktorý je určený pre nohy - nikdy ich
nedávajte na prístrojovú dosku, do okien alebo na sedadlá. V prípade brzdenia
alebo nehody by ste sa tak vystavovali zvýšenému nebezpečenstvu poranenia. Pri aktivácii airbagu si nesprávnou polohou sedenia môžete spôsobiť smrteľné zranenia!
■
Upozornenie
V nastavovacom mechanizme pre sklon operadla môže po určitej dobe prevádzky
vzniknúť vôľa.


Nastavenie predných sedadiel - variant 1
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 52.
Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere
› Páčku (v strednej oblasti) 1 » Obr. 39 potiahnite nahor a pritom posuňte sedadlo do požadovanej polohy.
› Uvoľnite páčku 1 a sedadlo posúvajte, kým sa počuteľne nezaistí.
Obr. 38
Ovládacie prvky nastavenia sedadla
Nastavenie výšky sedadla
› Ak chcete zdvihnúť sedadlo, páčku 2 » Obr. 39 potiahnite nahor, resp. vykonajte pohyb pumpovania.
› Ak chcete spustiť sedadlo, páčku 2 zatlačte nadol, resp. vykonajte pohyb pumpovania.

Nastavenie sklonu operadla
› Odľahčite operadlo (neopierajte sa), páčku 3 » Obr. 39 potiahnite dozadu a
chrbtom nastavte požadovaný sklon operadla.
› Po uvoľnení páčky 3 zostane operadlo v nastavenej polohe.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 52.
Nastavenie sedadla v pozdĺžnom smere
› Páčku 1 » Obr. 38 potiahnite nahor a sedadlo posuňte do požadovanej polohy.
› Uvoľnite páčku 1 a sedadlo posúvajte, kým sa počuteľne nezaistí.
Vyhrievanie predných sedadiel
Nastavenie výšky sedadla
› Ak chcete zdvihnúť sedadlo, páčku 2 » Obr. 38 potiahnite nahor, resp. vykonajte pohyb pumpovania.
› Ak chcete spustiť sedadlo, páčku 2 zatlačte nadol, resp. vykonajte pohyb pumpovania.
Nastavenie sklonu operadla
› Odľahčite operadlo (neopierajte sa) a otáčajte kolieskom 3 » Obr. 38 tak, aby
ste nastavili jeho požadovaný sklon.

Obr. 40
Preklápacie tlačidlo vyhrievania
predného sedadla

Nastavenie predných sedadiel - variant 2
Obr. 39
Ovládacie prvky nastavenia sedadla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 52.
Plochy sedacích častí a operadiel predných sedadiel je možné elektricky vyhrievať.
› Stlačením preklápacieho tlačidla do polohy 1, resp. 2 sa vyhrievanie predných sedadiel zapne na 25 %, resp. 100 % výkonu » Obr. 40.
› Pre vypnutie vyhrievania prepnite preklápacie tlačidlo do vodorovnej polohy.
Sedadlá a odkladanie predmetov

53
POZOR
Sklopenie operadla
Ak trpíte vy, resp. spolujazdec, zníženým vnímaním bolesti alebo teploty, napr.
v dôsledku požití nejakých liekov, ochrnutia alebo chronického ochorenia (napr. cukrovky), odporúčame vám, aby ste vyhrievanie sedadla nepoužívali. Mohlo by dôjsť k ťažko zahojiteľným popáleninám na chrbte, zadnej časti tela
a nohách. Ak aj napriek tomu chcete používať vyhrievanie sedadiel, odporúčame u dlhších ciest zaradiť pravidelné prestávky, aby sa telo mohlo zotaviť zo
zaťaženia jazdou. Pre posúdenie vašej konkrétnej situácie sa obráťte na vášho
ošetrujúceho lekára.
Obr. 41
Odistenie operadla
DÔLEŽITÉ

Aby ste nepoškodili prvky vyhrievania sedadiel, nemali by ste na sedadlách kľačať ani ich iným spôsobom bodovo zaťažovať.
■ Nepoužívajte vyhrievanie sedadiel, ak nie sú obsadené sediacou osobou alebo
ak sú na nich pripevnené, resp. odložené predmety, ako napr. detská sedačka, taška a pod. Mohli by sa poškodiť prvky na vyhrievanie sedadiel.
■ Sedadlá nečistite mokrou cestou » Strana 145.
■
Batožinový priestor je možné zväčšiť sklopením operadiel. Vo vozidlách s delenými zadnými sedadlami je možné sedadlá sklopiť podľa potreby aj jednotlivo.
Sklopenie
› Pred sklopením zadných sedadiel upravte polohu predných sedadiel tak, aby sa
Upozornenie
Vyhrievanie sedadiel odporúčame zapínať až po naštartovaní motora. Tým sa
výrazne šetrí kapacita akumulátora.
■ Ak poklesne napätie v palubnej sieti, automaticky sa vypne vyhrievanie sedadiel, aby bol zaistený dostatok elektrickej energie pre riadenie motora» Strana 162, Automatické vypnutie spotrebičov.
sklopenými zadnými sedadlami nepoškodili.
A » Obr. 41 uvoľnite operadlo a sklopte ho úplne dopredu.
› Vysuňte z operadla hlavovú opierku.
› Operadlo sklopte úplne dopredu.
› Stlačením zaisťovacieho tlačidla
■

Zadné sedadlá

POZOR
Obsluha
Po narovnaní operadiel musia byť pásy a zámky pásov v pôvodnej polohe pripravené na použitie.
■ Operadlá musia byť bezpečne zaistené, aby sa nemohli pri náhlom zabrzdení
posunúť predmety z batožinového priestoru do priestoru pre cestujúcich hrozí nebezpečenstvo poranenia.
■ Dbajte na to, aby boli operadlá zadných sedadiel správne zaistené. Iba tak
môže trojbodový bezpečnostný pás na prostrednom sedadle spoľahlivo plniť
svoju funkciu.
■
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
54
Vyklopenie do pôvodnej polohy
› Do čiastočne nadvihnutého operadla zasuňte hlavovú opierku.
› Operadlo vyklápajte späť do pôvodnej polohy, kým sa zaisťovacie tlačidlo nezaklapne - skontrolujte ťahom za operadlo » .
› Presvedčte sa, či nie je vidieť červený kolíček B .
Úvod k téme
Sklopenie operadla
Sklopenie a demontáž sedacích plôch
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 54.
54
55 

Montáž
DÔLEŽITÉ
› Zatlačte na drôtené strmene v smere šípok » Obr. 42 -  a tieto nasaďte do
úchytov.
Počas manipulácie s operadlami bezpodmienečne dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu bezpečnostných pásov. V žiadnom prípade sa zadné bezpečnostné pásy
nesmú privrieť za vzpriameným operadlom.
› Sedaciu plochu vyklopte naspäť do pôvodnej polohy.
Hlavové opierky
Upozornenie
Pri namontovanej kazete sieťovej medzisteny je potrebné najskôr vyklopiť ľavé a
potom pravé operadlo.
Sklopenie a demontáž sedacích plôch



Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
55
56 
Nastavenie hlavových opierok
Zasunutie hlavových opierok do sedadiel
Nastavenie hlavových opierok
Obr. 42 Sklopenie a demontáž sedacích plôch

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 54.
Batožinový priestor je možné zväčšiť sklopením, resp. demontovaním zadnej sedacej plochy.
Sklopenie
› Sedaciu plochu povytiahnite v smere šípky 1 » Obr. 42 a sklopte ju v smere šípky 2 .
Demontáž
› Sklopte sedaciu plochu.
› Zatlačte na drôtené strmene v smere šípok » Obr. 42 -  a sedaciu plochu vytiahnite z úchytov.
Obr. 43 Hlavová opierka: nastavenie / demontáž

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 55.
Nastavenie výšky
› Opierku uchopte zo strán obidvomi rukami a posuňte ju podľa potreby nahor
» Obr. 43 - .
› Ak chcete posunúť opierku hlavy nadol, jednou rukou stlačte a podržte stlačenú
poistku » Obr. 43 -  a druhou rukou zatlačte opierku hlavy nadol.
Demontáž/montáž
› Z operadla vysuňte hlavovú opierku až na doraz.
› Poistku zatlačte v smere šípky » Obr. 43 -  a vytiahnite opierku.
Sedadlá a odkladanie predmetov

55
› Pri spätnej montáži zasúvajte opierku smerom dolu do operadla, kým poistka
Batožinový priestor
počuteľne nezaklapne.
Najúčinnejšiu ochranu poskytuje hlavová opierka vtedy, keď je jej horná hrana
v jednej priamke s temenom vašej hlavy.

Nastavenie opierok musí byť prispôsobené fyzickým rozmerom používateľov.
Správne nastavenie opierok vytvára spoločne s bezpečnostnými pásmi účinnú
ochranu cestujúcich vo vozidle » Strana 122.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vozidlá kategórie N1
Upevňovacie prvky
Sklopný háčik
Upevňovacie siete
Kryt batožinového priestoru
Ďalšie polohy krytu batožinového priestoru
Rolovací kryt batožinového priestoru (Combi)
POZOR
Opierky hlavy musia byť nastavené správne, aby pri nehode existovala účinná ochrana cestujúcich.
■ Nikdy nejazdite s demontovanými hlavovými opierkami - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Ak sú zadné sedadlá obsadené cestujúcimi, nesmú byť zadné hlavové opierky nastavené v dolnej polohe.
Úvod k téme
■

57
57
58
58
59
59
60
V záujme zachovania dobrých jazdných vlastností vozidla dodržiavajte tieto zásady:
› Náklad rozložte podľa možností rovnomerne.
› Ťažké predmety uložte čo najviac dopredu.
› Kusy batožiny pripevnite k upevňovacím okám alebo pomocou upevňovacej sie-
Zasunutie hlavových opierok do sedadiel
te » Strana 57.
Obr. 44
Zadné sedadlá: Hlavové opierky
v sedadlách
Pri nehode získavajú aj malé a ľahké predmety takú kinetickú energiu, že môžu
spôsobiť ťažké zranenia. Veľkosť kinetickej energie v rozhodujúcej miere závisí od
rýchlosti vozidla a od hmotnosti predmetu. Rýchlosť vozidla však hrá dôležitejšiu
úlohu.
Príklad: Nezaistený predmet s hmotnosťou 4,5 kg získa pri čelnom náraze rýchlosťou 50 km/h energiu, ktorá zodpovedá dvadsaťnásobku jeho hmotnosti. To znamená, že hmotnosť predmetu „vzrastie“ asi na cca 90 kg. Môžete si predstaviť,
aké vzniknú zranenia, keď takýto „projektil“ letiaci vzduchom zasiahne cestujúce
ho.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 55.
Zadné hlavové opierky je možné zasunúť do otvorov v sklopených sedadlách
» Obr. 44.
56
Obsluha

POZOR
Predmety vždy ukladajte do batožinového priestoru a pripevnite ich k upevňovacím okám.
■ Voľné predmety sa môžu pri náhlom manévri alebo nehode pohybovať vozidlom dopredu a zraniť cestujúcich alebo ostatných účastníkov cestnej premávky. Toto nebezpečenstvo ešte narastá v okamihu, keď sú voľne sa pohybujúce
predmety zasiahnuté aktivovaným airbagom. V takomto prípade môžu vymrštené predmety zraniť cestujúcich - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života.
■ Venujte pozornosť tomu, že pri preprave ťažších predmetov nastáva v dôsledku zmeny ťažiska vozidla zmena jeho jazdných vlastností - hrozí nebezpečenstvo nehody! Týmto okolnostiam musíte prispôsobiť rýchlosť vozidla a spôsob jazdy.
■ Keby ste batožinu alebo predmety pripevnili k upevňovacím okám nevhodnými alebo poškodenými upevňovacími popruhmi, mohlo by v prípade brzdenia
alebo nehody dôjsť k zraneniu. Aby sa batožina alebo predmety nemohli pohybovať dopredu, vždy používajte vhodné upevňovacie popruhy, ktoré je potrebné bezpečne pripevniť k upevňovacím okám.
■ Náklad ukladajte tak, aby sa pri náhlom jazdnom manévri a brzdení nemohli
predmety pohybovať dopredu - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Počas prepravy upevnených ostrých, nebezpečných predmetov vo zväčšenom batožinovom priestore, ktorý vznikne sklopením zadných operadiel, venujte maximálnu pozornosť zaisteniu bezpečnosti prepravovaných osôb na
zvyšnom zadnom sedadle » Strana 123, Správna poloha sedadiel spolucestujúcich na zadných sedadlách.
■ Ak obsadíte niektoré zo zadných sedadiel vedľa sklopeného sedadla, buďte
maximálne opatrní a zaistite bezpečnosť, napríklad tým, že umiestnite prevážaný náklad tak, aby sa v prípade zadného nárazu sedadlo nesklopilo dozadu.
■ Nikdy nejazdite s úplne otvoreným ani pootvoreným vekom batožinového
priestoru, lebo by sa do vozidla mohli dostať výfukové plyny - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ V žiadnom prípade sa nesmie prekračovať povolené zaťaženie náprav ani dovolená celková hmotnosť vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ V batožinovom priestore nikdy nevozte osoby!
■
DÔLEŽITÉ
Dbajte na to, aby odierajúce predmety nepoškodili vyhrievacie vlákna zadného skla.
Upozornenie
Tlak v pneumatikách musíte prispôsobiť zaťaženiu vozidla » Strana 164, Životnosť
pneumatík.

Vozidlá kategórie N1

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 56.
Vo vozidlách kategórie N1, ktoré nie sú vybavené ochrannou mriežkou, treba na
upevnenie nákladu používať upínaciu súpravu, ktorá zodpovedá norme EN 12195 (1

- 4).
Upevňovacie prvky
Obr. 45 Batožinový priestor: upevňovacie oká a príchytky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 56.
pokyny
V batožinovom priestore sa nachádzajú nasledujúce upevňovacie prvky » Obr. 45.
A upevňovacie oká na upevnenie batožiny a upevňovacie siete.
B upevňovacie prvky na upevnenie upevňovacích sietí.
DÔLEŽITÉ
Povolené maximálne zaťaženie upevňovacích ôk je 3,5 kN (350 kg).
Sedadlá a odkladanie predmetov

57
Upozornenie
Upevňovacie siete
Horné zadné upevňovacie oká sa nachádzajú za sklopným zadným operadlom
» Obr. 45.

Sklopný háčik
Obr. 46
Batožinový priestor: sklopný háčik
Obr. 47 Upevňovacia sieť: dvojité priečne vrecko, podlahová sieť / dvojité
pozdĺžne vrecká


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 56.
Príklady pripevnenia upevňovacej siete ako priečneho vrecka, podlahovej upevňovacej siete » Obr. 47 -  a pozdĺžneho vrecka » Obr. 47 - .
Na oboch stranách batožinového priestoru sa nachádzajú sklopné háčiky na upevnenie menšej batožiny, napr. tašiek a pod. » Obr. 46.
POZOR
Neprekračujte povolené maximálne zaťaženie upevňovacích sietí. Ťažšie predmety nie sú dostatočne zaistené - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
DÔLEŽITÉ
Povolené maximálne zaťaženie háčika je 7,5 kg.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 56.
pokyny

DÔLEŽITÉ
Povolené maximálne zaťaženie upevňovacích sietí je 1,5 kg.
Do sietí neodkladajte predmety s ostrými hranami - hrozí nebezpečenstvo poškodenia siete.
■
■
58
Obsluha

DÔLEŽITÉ
Kryt batožinového priestoru
Pri zatváraní veka batožinového priestoru môže pri nesprávnej manipulácii dôjsť
k vzpriečeniu a poškodeniu krytu batožinového priestoru alebo bočného obloženia. Preto je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
■ Úchyty krytu 3 » Obr. 48 musia byť zaistené v držiakoch bočného obloženia
2.
■ Náklad nesmie presiahnuť výšku krytu batožinového priestoru.
■ Kryt nesmie byť v otvorenej polohe vzpriečený v tesnení veka batožinového
priestoru.
■ V medzere medzi otvoreným krytom a zadnými operadlami sa nesmú nachádzať žiadne predmety.
■
Obr. 48 Demontáž krytu batožinového priestoru

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 56.
Ak chcete prepravovať objemný náklad, môžete kryt batožinového priestoru v prípade potreby demontovať.
Upozornenie
Ak otvárate veko batožinového priestoru, zdvíha sa súčasne kryt batožinového
priestoru.

Ďalšie polohy krytu batožinového priestoru
Demontáž krytu
› Vyveste upevňovacie závesy 1 » Obr. 48.
› Kryt vyberte z uchytení 2 ľahkým poklepaním na spodnú stranu krytu v oblasti
medzi uchyteniami.
Montáž krytu
› Kryt položte na dosadacie plochy bočného obloženia.
› Úchyty na kryte 3 » Obr. 48 umiestnite nad držiaky 2 na bočnom obložení.
› Kryt zaistite ľahkým poklepaním na hornú stranu krytu v oblasti medzi úchytmi.
› Zaveste upevňovacie závesy 1 na veku batožinového priestoru.
POZOR
Na kryt batožinového priestoru sa nesmú odkladať žiadne predmety, ktoré by
pri náhlom brzdení alebo náraze vozidla spôsobili zranenie cestujúcich.
Obr. 49 Kryt batožinového priestoru: v spodnej polohe / uložený za zadnými
sedadlami

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 56.
pokyny
Kryt batožinového priestoru je možné umiestniť do nasledujúcich polôh:
;
› v spodnej polohe na podperných prvkoch » Obr. 49 -  »
› za zadnými sedadlami » Obr. 49 - .
Sedadlá a odkladanie predmetov

59
DÔLEŽITÉ
V tejto polohe » Obr. 49 -  je kryt batožinového priestoru určený na odkladanie
malých predmetov do hmotnosti 2,5 kg.
Variabilná podlaha v batožinovom priestore (Combi)


Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Rolovací kryt batožinového priestoru (Combi)
Rozdelenie batožinového priestoru pomocou variabilnej podlahy
Demontáž a montáž variabilnej podlahy
Demontáž a montáž nosných líšt
60
61
61
Variabilná podlaha uľahčuje manipuláciu s objemnou batožinou.
DÔLEŽITÉ
Povolené zaťaženie variabilnej podlahy je 75 kg.
Upozornenie
Priestor pod variabilnou podlahou je možné využiť na uschovanie predmetov.
Obr. 50 Batožinový priestor: rolovací kryt batožinového priestoru / demontáž rolovacieho krytu batožinového priestoru


Rozdelenie batožinového priestoru pomocou variabilnej
podlahy
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 56.
Vytiahnutie
› Rolovací kryt batožinového priestoru zatiahnite v smere šípky 1 až na doraz do
zaistenej polohy » Obr. 50.
Obr. 51
Rozdelenie batožinového priestoru pomocou variabilnej podlahy
Navinutie
› Kryt stlačte v oblasti držadla v smere šípky 2 , kryt sa samovoľne navinie.
Demontáž
› Na prepravu objemných batožín je možné úplne navinutý rolovací kryt demontovať tak, že zatlačíte na bok priečnej tyče v smere šípky 3 a pohybom v smere
šípky 4 kryt vytiahnete.

POZOR
Na rolovací kryt batožinového priestoru sa nesmú odkladať žiadne predmety.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 60.
› Nadvihnite časť podlahy s úchytom a zaistite ju zasunutím do drážok označených šípkami » Obr. 51.
60
Obsluha

Demontáž a montáž variabilnej podlahy
Demontáž a montáž nosných líšt
Obr. 52 Sklopenie / vybratie variabilnej podlahy
Obr. 53 uvoľnenie zaisťovacích bodov / vybratie nosných líšt


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 60.
Demontáž
› Variabilnú podlahu uvoľnite otočením zaisťovacích kolíkov A doľava o cca 180°
» Obr. 52.
› Variabilnú podlahu zložte pohybom v smere šípky B .
› Variabilnú podlahu vyklopte v smere šípky 1 » Obr. 52 a vyberte potiahnutím v
smere šípky 2 » Obr. 52.
Demontáž
› Zaisťovacie body B » Obr. 53 na nosných lištách uvoľnite pomocou kľúča vozidla, resp. pomocou plochého skrutkovača.
› Nosnú lištu A chyťte v polohe 1 a uvoľnite ju potiahnutím v smere šípky. Pre
ľahšiu demontáž je možné vyňať vynímateľné odkladacie schránky » Strana 73,
Odkladacie schránky v batožinovom priestore.
› Nosnú lištu A chyťte v polohe 2 , uvoľnite ju potiahnutím v smere šípky a odoberte.
› Rovnakým spôsobom postupujte pri demontáži lišty na druhej strane batožinového priestoru.
Montáž
› Variabilnú podlahu položte sklopenú na nosné lišty.
› Vyklopte variabilnú podlahu.
› Variabilnú podlahu zaistite otočením zaisťovacích kolíkov
A doprava o cca 180°.
Montáž
› Nosné lišty nasaďte na stranách batožinového priestoru.
› Na každej nosnej lište zatlačte obidva zaisťovacie body B » Obr. 53 až na doraz.
› Potiahnutím prekontrolujte upevnenie nosných líšt.
POZOR
Pri montáži variabilnej podlahy dbajte na to, aby nosné lišty a variabilná podlaha boli správne pripevnené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia cestujúcich.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 60.

POZOR
Pri montáži variabilnej podlahy dbajte na to, aby nosné lišty a variabilná podlaha boli správne pripevnené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia cestujúcich.
Sedadlá a odkladanie predmetov
61


Sieťová medzistena (Combi)

Vytiahnutie
› Otvorte dvere vzadu vpravo.
› Mierne sklopte operadlá zadných sedadiel, tým sa uvoľní prístup pre vytiahnutie
sieťovej medzisteny.
› Sieťovú medzistenu vytiahnite za jazyk A » Obr. 54 z kazety B smerom k úchytom C .
› Rozpernú tyč nasaďte do jedného z úchytov C a zatlačte ju dopredu.
› Rovnakým spôsobom nasaďte aj druhý koniec tyče do úchytu C na opačnej
strane vozidla.
› Vráťte operadlo do pôvodnej polohy, kým zaisťovacie tlačidlo nezaklapne skontrolujte ťahom.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Použitie sieťovej medzisteny za zadnými sedadlami
Použitie sieťovej medzisteny za prednými sedadlami
Demontáž a montáž kazety sieťovej medzisteny
62
63
63
POZOR
Po narovnaní sedacích častí a operadiel musia byť pásy a zámky pásov v pôvodnej polohe - pripravené na použitie.
■ Operadlá musia byť bezpečne zaistené, aby sa nemohli pri náhlom zabrzdení
posunúť predmety z batožinového priestoru do priestoru pre cestujúcich hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Dbajte na to, aby boli operadlá zadných sedadiel správne zaistené. Iba tak
môže trojbodový bezpečnostný pás na prostrednom sedadle spoľahlivo plniť
svoju funkciu.
■ Presvedčte sa, či je rozperná tyč zasunutá v úchytoch C » Obr. 54 na
strane 62, resp. » Obr. 55 na strane 63 v prednej pozícii!
■
Použitie sieťovej medzisteny za zadnými sedadlami
Obr. 54 Vytiahnutie / navinutie sieťovej medzisteny
62
Obsluha
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 62.
Navinutie
› Rozpernú tyč posuňte najskôr na jednej a potom na druhej strane smerom nazad a tyč vyberte z úchytov C » Obr. 54.
› Rozpernú tyč pridržte tak, aby sa sieť mohla pozvoľne a bez poškodenia navinúť
do kazety B .

Ak chcete využiť celý batožinový priestor, môžete rolovací kryt batožinového prie
storu demontovať » Strana 60.
Použitie sieťovej medzisteny za prednými sedadlami
Demontáž a montáž kazety sieťovej medzisteny
Obr. 56
Zadné sedadlá: kazeta sieťovej
medzisteny
Obr. 55 Vytiahnutie / navinutie sieťovej medzisteny

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 62.
Vytiahnutie
› Otvorte dvere vzadu vpravo.
› Sedacie plochy a operadlá zadných sedadiel sklopte dopredu.
› Sieťovú medzistenu vytiahnite za jazyk A » Obr. 55 z kazety B smerom k úchytom C .
› Rozpernú tyč nasaďte do jedného z úchytov C a zatlačte ju dopredu.
› Rovnakým spôsobom nasaďte aj druhý koniec tyče do úchytu C na opačnej
strane vozidla.
Navinutie
› Rozpernú tyč posuňte najskôr na jednej a potom na druhej strane smerom nazad a tyč vyberte z úchytov C » Obr. 55.
› Rozpernú tyč pridržte tak, aby sa sieť mohla pozvoľne a bez poškodenia navinúť
do kazety B .

› Zadné sedadlá vyklopte naspäť do pôvodnej polohy.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 62.
Demontáž
› Otvorte dvere vzadu vpravo.
› Sedacie plochy a operadlá zadných sedadiel sklopte dopredu, najskôr ľavé a potom pravé operadlo.
› Kazetu sieťovej medzisteny A » Obr. 56 posuňte v smere šípky 1 a v smere
šípky 2 ju vytiahnite z úchytu pravého operadla.
Montáž
› Výrezy kazety sieťovej medzisteny nasaďte na úchyty na zadných operadlách.
› Kazetu posuňte proti smeru šípky 1 až na doraz.
› Zadné sedadlá vyklopte naspäť do pôvodnej polohy.

Nosič bicyklov v batožinovom priestore

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Montáž priečnika
Montáž nosiča bicyklov
Nasadenie bicykla do nosiča
Zaistenie stability bicyklov popruhom
64
64
65
65 
Sedadlá a odkladanie predmetov
63
POZOR
Montáž nosiča bicyklov
Pri preprave bicyklov je potrebné dbať na zaistenie bezpečnosti pre cestujúcich vo vozidle.
Obr. 58
Montáž nosiča bicyklov
DÔLEŽITÉ
Pri manipulácii s bicyklom postupujte opatrne - hrozí nebezpečenstvo poškodenia
vozidla!

Montáž priečnika

Obr. 57
Montáž priečnika
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 63.
› Schválený nosič bicyklov nasaďte na priečnik.
› Nepatrne vytiahnite skrutku A » Obr. 58 a pozdĺžny nosník (hliníkový diel) presúvajte k priečniku, kým sa objímka nezaistí.
› Skrutku A zaskrutkujte do matice.
› Uvoľnite a vyskrutkujte skrutku B na posúvateľnej časti nosiča bicykla.
› Posúvateľnú časť nosiča nastavte, podľa veľkosti bicykla, do jednej z možných

polôh tak, aby sa bicykel nedotýkal veka batožinového priestoru. Posuvnú časť
nosiča odporúčame umiestniť tak, aby medzi skrutkou A a posuvnou časťou
držiaka bolo viditeľných 7 otvorov.
› V požadovanej polohe nasaďte a utiahnite skrutku B .
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 63.
› Vytiahnite rolovací kryt batožinového priestoru » Strana 60; prípadne odporúčame vytiahnuť sieťovú medzistenu » Strana 63.
› Opierky hlavy vytiahnite zo zadných operadiel a zadné operadlá sklopte dopredu
» Strana 54.
› Uvoľnite zaisťovacie skrutky
C » Obr. 57 a nepatrne ich vytiahnite, tým sa odblokujú úchyty B .
› Priečnik A nasaďte s pevnou časťou na ľavé upevňovacie oko a potom s vyťahovateľnou časťou priečnika A na pravé upevňovacie oko.
› Úchyty B stlačte, kým sa nezaistia, a pevne priskrutkujte zaisťovacie skrutky
C.
› Potiahnutím prekontrolujte upevnenie priečnika.
64
Obsluha


Nasadenie bicykla do nosiča
Zaistenie stability bicyklov popruhom
Obr. 59 Nasadenie bicykla / príklad upevnenia predného kolesa
Obr. 60 Zaistenie bicyklov


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 63.
› Pred montážou bicykla sa musí demontovať jeho predné koleso.
› Povoľte rýchloupínače na upevňovacej osi nosiča a nastavte ich podľa šírky vidlice bicykla.
› Vidlicu bicykla nasaďte na upevňovaciu os a utiahnite ju pomocou rýchloupínača
» Obr. 59 - .
› Ľavý pedál bicykla prestavte dopredu pre ľahšie upevnenie predného kolesa.
› Uvoľnite skrutku A » Obr. 58 na strane 64 a nosič bicykla presuňte spolu s
upevneným bicyklom smerom doľava tak, aby medzi riadidlami a bočným oknom
batožinového priestoru nemohlo dôjsť ku kolízii.
› Veko batožinového priestoru veďte opatrne nadol bez toho, aby ste ho uvoľnili,
a pritom kontrolujte, či je medzi riadidlami a zadným sklom k dispozícii dostatok
miesta. V prípade potreby prispôsobte polohu posuvnej časti nosiča bicykla tak,
aby nedošlo ku kolízii » Strana 64.
› Odmontované predné koleso vložte najlepšie medzi ľavú kľuku pedála a rám bicykla a pripevnite popruhom k prednej vidlici » Obr. 59 - , resp. popruhom
k niektorému z upevňovacích prvkov.
› Montáž druhého nosiča a upevnenie bicykla sa realizujú analogicky.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 63.
› Gumovú časť objímky uvoľnite stlačením obidvoch častí objímky proti sebe
a otvorte ju.
› Objímku nasaďte gumovou časťou dopredu (v smere jazdy) čo najnižšie na podperu sedla a uzatvorte ju » Obr. 60 - .
› Pri preprave dvoch bicyklov napnite pás » Obr. 60 -  medzi sedlami tým, že
obidva bicykle od seba odsuniete.
› Karabíny na koncoch pásov zaistite do upevňovacích ôk za zadnými sedadlami
» Obr. 60 - .
› Pás natiahnite za sebou na obidvoch stranách prostredníctvom napínacích praciek.
› V prípade potreby je možné dodatočne meniť polohu bicyklov vo vozidle.

Strešný nosič


Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
66
66 
Upevňovacie body
Zaťaženie strechy
Sedadlá a odkladanie predmetov
65
POZOR
Náklad musí byť na strešnom nosiči bezpečne upevnený - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Náklad vždy riadne upevnite pomocou vhodných a nepoškodených upevňovacích popruhov alebo upínacích pásov.
■ Náklad na strešnom nosiči rovnomerne rozložte.
■ Pri preprave ťažkých, resp. rozmerných predmetov na strešnom nosiči sa so
zmenou polohy ťažiska, resp. so zväčšenou plochou vystavenou vetru menia aj
jazdné vlastnosti - hrozí nebezpečenstvo nehody! Preto prispôsobte spôsob
jazdy a rýchlosť aktuálnym podmienkam.
■ Vyhýbajte sa prudkým a náhlym jazdným a brzdným manévrom.
■ Rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobte viditeľnosti, počasiu, stavu vozovky a
premávke.
■ V žiadnom prípade neprekročte povolené zaťaženie strechy, náprav ani dovolenú celkovú hmotnosť vášho vozidla - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
DÔLEŽITÉ
Používajte iba strešné nosiče schválené spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s.
Keď použijete iné systémy strešných nosičov alebo keď nenamontujete nosiče
správne, budú takto spôsobené škody na vozidle vylúčené zo záruky. Preto bezpodmienečne postupujte podľa priloženého návodu na montáž systému strešného nosiča.
■ Vo vozidlách s el. posuvným a výklopným strešným oknom majte na zreteli, že
vyklopené strešné okno nesmie narážať na prepravovaný náklad.
■ Je potrebné dávať pozor na to, aby pri otvorení nenarazilo zadné veko batožinového priestoru na náklad upevnený na streche vozidla.
■ Výška vozidla sa mení v dôsledku montáže strešného nosiča a na ňom upevneného nákladu. Výšku vozidla porovnajte s existujúcimi prejazdovými výškami, napr. podjazdov a garážových brán.
■ Strešný nosič vždy demontujte pred prejazdom autoumyvárne.
■ Dávajte pozor na to, aby sa strešná anténa neobmedzovala upevneným nákladom.
■
■
Poznámka pre životné prostredie
Zväčšený odpor vzduchu spôsobuje zvýšenie spotreby paliva.
66
Obsluha
Upozornenie
Ak auto nie je zo závodu vybavené strešným nosičom, je tento možné získať z originálneho príslušenstva ŠKODA.

Upevňovacie body
Obr. 61
Upevňovacie body základného
nosiča

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 65.
Montáž a demontáž vykonajte podľa priloženého návodu.
DÔLEŽITÉ
Rešpektujte pokyny na montáž a demontáž v priloženom návode.

Zaťaženie strechy

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 65.
pokyny
Pri preprave nákladov na streche vozidla nesmie takto prepravovaný náklad (vrátane systému strešného nosiča) prekročiť hmotnosť 75 kg a súčasne nesmie byť
prekročená maximálna povolená hmotnosť vozidla.
Ak sa použijú systémy nosičov s nižšou nosnosťou, nie je možné povolené zaťaženie strechy využiť. V takomto prípade je možné nosič zaťažiť iba do hmotnosti

uvedenej v jeho montážnom návode.
DÔLEŽITÉ
Praktická výbava

Počas jazdy nenechávajte v držiaku na nápoje otvorené nápoje. Mohli by sa rozliať, napr. počas brzdenia, a spôsobiť pritom poškodenie elektrickej inštalácie alebo čalúnenia sedadiel.
Úvod k téme

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Držiaky na nápoje
Popolník
Zapaľovač cigariet
Zásuvka 12 V
Háčik na šaty
Držiak parkovacieho lístka
67
67
68
68
69
69 
Popolník
Držiaky na nápoje
Obr. 63 Stredná konzola: popolník vpredu / vzadu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 67.
Demontáž
› Popolník » Obr. 63 vyberte smerom nahor.
Obr. 62 Držiak na nápoje

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 67.
Do prehĺbenín A » Obr. 62 je možné vložiť dve dózy s nápojom.
Montáž
› Popolník vložte zvislo.
POZOR
Do popolníka nikdy nevkladajte horľavé predmety - hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Do prehĺbeniny B je možné vložiť jednu dózu s nápojom.
POZOR
Do držiaka na nápoje nikdy neodkladajte horúce dózy s nápojmi. Pri pohybe
vozidla by sa mohli rozliať - hrozí nebezpečenstvo oparenia!
■ Nepoužívajte krehké nádoby (napr. sklo, porcelán). Pri nehode by mohlo
dôjsť k poraneniam.
■
DÔLEŽITÉ
Pri vyberaní nedržte popolník za veko - hrozí nebezpečenstvo zlomenia.
Sedadlá a odkladanie predmetov

67
Zapaľovač cigariet
Zásuvka 12 V
Obr. 64
Stredná konzola: Zapaľovač cigariet

Obr. 65
Batožinový priestor: zásuvka

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 67.
Ovládanie zapaľovača cigariet
Prehľad zásuviek na 12 V
V strednej konzole vpredu » Obr. 64 na strane 68.
› Zatlačte hlavu zapaľovača cigariet » Obr. 64.
› Počkajte, kým hlava zapaľovača nevyskočí.
› Zapaľovač cigariet ihneď vytiahnite a použite.
› Zapaľovač cigariet zasuňte späť do zásuvky.
V batožinovom priestore » Obr. 65.
Použitie zásuvky
› Odoberte kryt zásuvky, resp. zapaľovač cigariet alebo otvorte kryt zásuvky.
› Zástrčku elektrického spotrebiča zastrčte do zásuvky.
POZOR
Ďalšie pokyny » Strana 146, Úpravy, opravy a technické zmeny.
Zapaľovač cigariet používajte opatrne! Neodborné použitie zapaľovača cigariet môže spôsobiť popáleniny.
■ Zapaľovač cigariet funguje aj pri vypnutom zapaľovaní, resp. pri kľúči vytiahnutom zo spínacej skrinky. Preto nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru.
■
POZOR
Neodborné použitie zásuvky na 12 V a elektrického príslušenstva môže spôsobiť požiar, popáleniny a iné ťažké poranenia.
■ Nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru. Zásuvku 12 V a na ňu pripojené spotrebiče je možné používať aj pri vypnutom zapaľovaní, resp. pri vytiahnutom kľúči zo spínacej skrinky.
■ Ak sa pripojený elektrický spotrebič príliš zahreje, ihneď ho vypnite a odpojte
od siete.
■
Upozornenie
Otvor pre zapaľovač cigariet je možné použiť aj ako zásuvku 12 V pre elektrické
spotrebiče » Strana 68.
■ Ďalšie pokyny » Strana 146, Úpravy, opravy a technické zmeny.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 67.
■

DÔLEŽITÉ
Zásuvku na 12 V je možné používať iba na pripojenie schváleného elektrického
príslušenstva s celkovým príkonom do 120 W.
■ Nikdy neprekračujte maximálny príkon, pretože sa inak môže poškodiť elektric
ký systém vozidla.
■
68
Obsluha
Pri vypnutom motore a zapnutých spotrebičoch sa akumulátor vozidla vybíja hrozí nebezpečenstvo vybitia akumulátora!
■ Aby ste nepoškodili zásuvku na 12 V, používajte iba vhodné zástrčky.
■ Používajte iba príslušenstvo, ktoré je odskúšané podľa práve platných smerníc
týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.
■ Pred zapnutím a vypnutím zapaľovania, ako aj pred štartovaním motora vypnite
spotrebiče pripojené na zásuvku 12 V, aby sa zabránilo škodám v dôsledku výkyvov napätia.
■ Dodržiavajte návod na obsluhu pripojených spotrebičov!

■
Držiak parkovacích lístkov napríklad umožňuje uchytenie parkovacích lístkov.
POZOR

Háčik na šaty

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 67.
Pred jazdou vždy odstráňte lístok z držiaka, aby nebolo zakryté zorné pole vodiča.

Odkladacie schránky
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 67.

Háčiky na šaty sú umiestnené pri stropnom držadle nad zadnými dverami.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
POZOR
Dbajte na to, aby zavesené šaty neobmedzovali výhľad smerom dozadu.
Na háčiky vešajte iba ľahké šaty a dbajte na to, aby vo vreckách neboli ťažké
ani ostré predmety.
■ Na vešanie šiat nepoužívajte ramienka, aby neobmedzovali účinok hlavového airbagu.
■
■
DÔLEŽITÉ
Povolené maximálne zaťaženie háčikov sú 2 kg.
Úvod k téme

Odkladacie schránky na strane spolujazdca
Chladenie odkladacej schránky na strane spolujazdca
Odkladacia schránka na strane vodiča
Odkladacie vrecká na predných sedadlách
Priehradka na okuliare
Odkladacia schránka na strednej konzole
Odkladacia schránka pod predným sedadlom
Lakťová opierka vpredu s odkladacou schránkou
Odkladacie schránky vo dverách
Odkladacie schránky v batožinovom priestore
Flexibilná odkladacia priehradka
70
70
70
71
71
72
72
72
73
73
73
POZOR
Držiak parkovacieho lístka
Na prístrojovú dosku nič neodkladajte. Odložené predmety by sa mohli počas
jazdy (pri akcelerácii alebo pri jazde do zákruty) pohybovať po prístrojovej doske alebo z nej spadnúť a odviesť tak vašu pozornosť od riadenia - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Presvedčte sa, či sa žiadne predmety nemôžu počas jazdy dostať zo stredovej konzoly alebo z ostatných odkladacích schránok do priestoru nôh vodiča.
Potom by ste neboli schopní brzdiť, zošliapnuť spojku ani pridať plyn - hrozí
nebezpečenstvo nehody!
■
Obr. 66
Predné sklo: držiak parkovacích
lístkov
Sedadlá a odkladanie predmetov
69


Odkladacie schránky na strane spolujazdca
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 69.
› Pomocou otočného spínača » Obr. 68 sa otvorí, resp. uzatvorí prívod vzduchu.
Obr. 67
Prístrojová doska: Odkladacie
schránky na strane spolujazdca
Ak je prívod vzduchu otvorený a je zapnutá klimatizácia, prúdi do schránky chladený vzduch.
Ak je prívod vzduchu otvorený a klimatizácia je vypnutá, prúdi do schránky vonkajší, resp. tepelne neupravený vzduch.
Ak sa pracuje v režime kúrenia alebo ak chladenie schránky nevyužívate, odporúčame prívod vzduchu uzavrieť.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 69.

Odkladacia schránka na strane vodiča
Obr. 69
Prístrojová doska: Odkladacia
schránka na strane vodiča
Otvorenie/zatvorenie
› Úchop veka potiahnite v smere šípky » Obr. 67 a veko sklopte nadol.
› Veko priklopte nahor, až sa počuteľne zaistí.
Na vnútornej strane spodného veka sa nachádza držiak písacích potrieb.
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov musia byť schránky počas jazdy vždy uzatvorené.
Chladenie odkladacej schránky na strane spolujazdca
Obr. 68
Odkladacia schránka: ovládanie
chladenia
70
Obsluha


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 69.
Otvorená odkladacia schránka pod spínačom svetiel » Obr. 69.

Priehradka na okuliare
Odkladacie vrecká na predných sedadlách
Obr. 71
Výrez zo stropného panelu: Priehradka na okuliare
Obr. 70
Operadlá predných sedadiel: odkladacie vrecká

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 69.
Na zadnej strane operadiel predných sedadiel sa nachádzajú odkladacie vrecká
» Obr. 70.

› Zatlačte na veko priehradky na okuliare v oblasti okraja, veko sa sklopí nadol
» Obr. 71.
Odkladacie vrecká sú určené na uschovanie napr. máp, časopisov a pod.
POZOR
POZOR
Priehradka sa môže otvárať iba počas vyberania alebo vkladania okuliarov
a potom sa musí uzatvoriť.
Do odkladacích vreciek neodkladajte ťažké predmety - hrozí nebezpečenstvo
poranenia!
DÔLEŽITÉ
Do odkladacích vreciek nevkladajte veľké predmety, ako napr. fľaše alebo predme
ty s ostrými hranami, mohli by sa poškodiť vrecká a tiež poťahy sedadiel.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 69.
DÔLEŽITÉ
Do priehradky na okuliare neodkladajte predmety citlivé na teplo - mohli by sa
poškodiť.
■ Povolené maximálne zaťaženie priehradky na okuliare je 250 g.
■
Sedadlá a odkladanie predmetov
71

DÔLEŽITÉ
Odkladacia schránka na strednej konzole
Odkladacia schránka je určená na odkladanie malých predmetov do hmotnosti 1
kg.
Obr. 72
Stredná konzola: odkladacia
schránka


Lakťová opierka vpredu s odkladacou schránkou
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 69.
Otvorená odkladacia schránka v stredovej konzole » Obr. 72.
Odkladacia schránka pod predným sedadlom
Obr. 73
Predné sedadlo: odkladacia
schránka

Obr. 74 Lakťová opierka: odkladacia schránka / otvorenie odkladacej
schránky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 69.
Sklopenie lakťovej opierky
› Stlačte dolné tlačidlo na čelnej strane lakťovej opierky » Obr. 74 - .
› Lakťovú opierku sklopte nadol a opäť uvoľnite tlačidlo.
Otvorenie odkladacej schránky
› Stlačte horné tlačidlo a veko odkladacej schránky vyklopte nahor » Obr. 74 - .

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 69.
› Pre otvorenie veka potiahnite za úchop » Obr. 73.
› Pri zatváraní veka držte úchop dovtedy, kým sa schránka nezatvorí.
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov musí byť odkladacia schránka počas jazdy vždy
uzatvorená.
72
Obsluha
Upozornenie
Ak je lakťová opierka sklopená nadol, môže byť pohyb ramien obmedzený.
V mestskej prevádzke by opierka nemala byť sklopená.


Odkladacie schránky vo dverách
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 69.
Kryt bočnej schránky je možné odobrať a zväčšiť tak batožinový priestor.
› Kryt chyťte za hornú časť a opatrne ho vyberte v smere šípky » Obr. 76.
DÔLEŽITÉ
Odkladacie schránky sú určené na odkladanie drobných predmetov do celkovej
hmotnosti 2,5 kg.

Flexibilná odkladacia priehradka
Obr. 75 Odkladacia schránka: v predných dverách / v zadných dverách

Obr. 77
Flexibilná odkladacia priehradka
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 69.
V časti B » Obr. 75 odkladacej schránky v predných dverách sa nachádza držiak
na fľaše.
POZOR
Aby sa neobmedzil dosah bočných airbagov, smie sa oblasť A » Obr. 75 odkladacej schránky používať iba na odkladanie predmetov, ktoré nevyčnievajú.
Odkladacie schránky v batožinovom priestore
Obr. 76
Batožinový priestor: odkladacie
schránky


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 69.
pokyny
Flexibilná odkladacia priehradka » Obr. 77 sa môže namontovať na pravú stranu
batožinového priestoru.
Montáž
› Obidva konce flexibilnej odkladacej priehradky nasaďte do otvorov v pravom
bočnom obložení batožinového priestoru a pre zablokovanie ich zatlačte nadol.
Demontáž
› Flexibilnú odkladaciu priehradku chyťte za obidva horné rohy.
› Horné rohy zatlačte dovnútra a odkladaciu priehradku odblokujte potiahnutím
nahor.
› Vyberte ju potiahnutím k sebe.

Sedadlá a odkladanie predmetov
73
DÔLEŽITÉ
Flexibilná odkladacia priehradka je určená na uschovanie malých predmetov do
celkovej hmotnosti 8 kg.
Upozornenie
Ak je v batožinovom priestore namontovaná variabilná podlaha » Strana 60, nie je

možné namontovať flexibilnú odkladaciu priehradku.
74
Obsluha
Upozornenie
Kúrenie a klimatizácia
Kúrenie, vetranie, chladenie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ofukovacie otvory
Hospodárne zaobchádzanie s klimatizáciou
Funkčné poruchy
Odvetranie vnútorného priestoru vozidla sa zaisťuje otvormi, ktoré sa nachádzajú v batožinovom priestore vzadu.
■ Pri zapnutej recirkulácii vzduchu vo vozidle odporúčame nefajčiť, pretože nasávaný dym z interiéru vozidla sa usadzuje na výparníku klimatizácie. To spôsobí pri
prevádzke klimatizácie trvalý zápach, ktorý sa dá odstrániť iba s veľkým úsilím
a vysokými nákladmi na výmenu výparníka klimatizácie.
■ Aby kúrenie a klimatizácia fungovali bezchybne, nesmú byť ofukovacie otvory

zakryté žiadnymi predmetmi.
■
75
76
76
Ofukovacie otvory
Výkon kúrenia závisí od teploty chladiacej kvapaliny, plný výkon sa dosiahne až po
zahriatí motora.
Pri zapnutom chladiacom zariadení klesá vo vozidle teplota a vlhkosť vzduchu.
Preto sa tým pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu zvyšuje pocit pohodlia cestujúcich. V chladných ročných obdobiach sa zabraňuje zahmleniu skiel.
Aby ste zvýšili chladiaci efekt, môžete na krátku dobu zapnúť recirkuláciu vzduchu.
Je potrebné dodržiavať pokyny k recirkulácii vzduchu pri klimatizácii » Strana 80,
príp. pri Climatronicu » Strana 82.
Aby mohlo vykurovacie a chladiace zariadenie správne fungovať, musí byť otvor
pre nasávanie vzduchu pred predným sklom bez ľadu, snehu a lístia.
Ak je chladiace zariadenie zapnuté, môže z výparníka klimatizácie odkvapkávať
kondenzovaná voda a tvoriť pod vozidlom mláku. To je bežné a nie je to prejav
netesnosti!
POZOR
Pre bezpečnú jazdu je dôležité, aby boli všetky okná bez ľadu, snehu a aby
neboli zahmlené. Dôkladne sa zoznámte so správnym ovládaním kúrenia a vetrania, s odhmlievaním a rozmrazovaním skiel, ako aj s chladením.
■ Nikdy nenechávajte zapnutý režim recirkulácie vzduchu dlhší čas, pretože sa
vtedy neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať, znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa
zvýši. Ak sa začnú zahmlievať sklá, ihneď vypnite režim recirkulácie vzduchu.
■
Obr. 78 Ofukovacie otvory

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 75.
Otvorenie ofukovacích otvorov 3 a 4
› Zvislé koliesko (dýzy ofukovacích otvorov 3) » Obr. 78, resp. vodorovné koliesko
(dýzy ofukovacích otvorov 4) otočte do polohy .
Uzatvorenie ofukovacích otvorov 3 a 4
› Zvislé koliesko (dýzy ofukovacích otvorov 3) » Obr. 78, resp. vodorovné koliesko
(dýzy ofukovacích otvorov 4) otočte do polohy 0.

Kúrenie a klimatizácia
75
Zmena prúdenia vzduchu ofukovacími otvormi 3 a 4
› Vodorovné lamely vychýľte pomocou posuvného prestavovača tak, aby sa zmenila výška prúdenia vzduchu » Obr. 78.
› Zvislé lamely natočte pomocou posuvného prestavovača tak, aby sa zmenil bočný smer prúdenia vzduchu.
Funkčné poruchy

Prívod vzduchu do jednotlivých ofukovacích otvorov nastavte ovládačom rozvodu
vzduchu C » Obr. 79 na strane 77. Ofukovacie otvory 3 » Obr. 78 a 4 je možné
zatvárať a otvárať jednotlivo.
Z otvorených ofukovacích otvorov prúdi podľa nastavenia ovládačov kúrenia, resp.
klimatizácie a podľa vonkajších klimatických podmienok ohriaty, neohriaty, resp.

chladený vzduch.
Hospodárne zaobchádzanie s klimatizáciou

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 75.

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie
Nastavenie kúrenia
Recirkulácia vzduchu
Chladiace zariadenie by sa nemalo za jazdy zapínať, kým sú otvorené okná.
Ak je možné dosiahnuť požadovanú teplotu v interiéri bez spustenia chladiaceho
zariadenia, odporúčame zvoliť režim čerstvého vzduchu.
Poznámka pre životné prostredie
Obsluha
Ak nedokážete poruchu funkcie odstrániť sami alebo sa znižuje chladiaci výkon,
potom je potrebné vypnúť chladiace zariadenie a vyhľadať pomoc odborného servisu.

Ak je v interiéri vozidla vplyvom slnečného žiarenia vysoká teplota, odporúčame
na chvíľu vyvetrať, aby mohol horúci vzduch uniknúť.
76
Ak chladiace zariadenie nepracuje pri vonkajších teplotách vyšších ako +5 °C, nastala funkčná porucha. Môže mať nasledujúce príčiny.
› Jedna z poistiek je prepálená. Prekontrolujte poistku, príp. ju vymeňte » Strana 181.
› Chladiace zariadenie sa automaticky dočasne vyplo, pretože chladiaca kvapalina
motora má veľmi vysokú teplotu » Strana 9.
Kúrenie
V režime chladenia uberá kompresor klimatizácie motoru jeho výkon a tým ovplyvňuje spotrebu paliva.
Ak šetríte palivom, znižujete vypúšťanie škodlivín.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 75.

77
77
78 
› Ak chcete znížiť teplotu, otočte ovládač
Ovládanie
A doľava.
Regulácia ventilátora
› Ak chcete zapnúť ventilátor, otočte spínač ventilátora B » Obr. 79 do jednej
z pozícií 1 až 4.
› Ak chcete vypnúť ventilátor, otočte spínač B do polohy 0.
› Ak chcete uzatvoriť prívod čerstvého vzduchu, potom použite tlačidlo 1 » Strana 78,
v odseku Recirkulácia vzduchu.
Regulácia rozvodu vzduchu
› Pomocou ovládača rozvodu vzduchu C » Obr. 79 sa nastavuje smer prúdenia
vzduchu » Strana 75.
Všetky ovládacie prvky, okrem spínača ventilátora B » Obr. 79, sa môžu nastaviť
do ľubovoľnej polohy.
Aby sa zabránilo oroseniu skiel, mal by byť ventilátor neustále zapnutý.
Upozornenie
Obr. 79 Kúrenie: ovládacie prvky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 76.
Ak sa rozvod vzduchu nastaví na sklá, potom sa celé množstvo vzduchu použije
na rozmrazovanie skiel a kvôli tomu sa neprivádza vzduch do priestoru nôh. To
môže spôsobiť zhoršenie komfortu kúrenia.

Nastavenie teploty
› Ak chcete zvýšiť teplotu, otočte ovládač A » Obr. 79 doprava.
Nastavenie kúrenia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 76.
Odporučené základné nastavenia ovládacích prvkov kúrenia pre príslušné režimy:
Nastavenie
Rozmrazovanie predného skla a bočných skiel
Zbavenie orosenia predného skla
a bočných skiel
Najrýchlejšie zahriatie
Poloha otočného regulátora
A
B
C
Na doraz doprava
3
Požadovaná teplota
2 alebo 3
Na doraz doprava
3



Tlačidlo 1
Dýzy ofukovacích otvorov 4
Nezapínať
Otvoriť a nasmerovať na bočné
sklo
Nezapínať
Otvoriť a nasmerovať na bočné
sklo
Krátko zapnúť
Otvorenie
Kúrenie a klimatizácia

77
Poloha otočného regulátora
Nastavenie
Príjemné kúrenie
Režim čerstvého vzduchu - vetranie
A
B
C
Požadovaná teplota
2 alebo 3
Na doraz doľava
Požadovaná poloha


Upozornenie


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 76.
1 » Obr. 79 na strane 77, kontrolné svetlo v tlačidle sa roz-
svieti.

1 » Obr. 79 na strane 77, kontrolné svetlo v tlačid-
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
79
80
80
Nikdy nenechávajte zapnutý režim recirkulácie vzduchu dlhší čas, pretože sa
vtedy neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať, znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa
zvýši. Ak sa začnú zahmlievať sklá, ihneď vypnite režim recirkulácie vzduchu.
AC
2 » Obr. 80 na
Upozornenie
POZOR
Obsluha
Otvorenie
Čistenie klimatizácie vám odporúčame vykonať jeden krát ročne v odbornej prevádzke.
Keď sa ovládač rozvodu vzduchu C » Obr. 79 na strane 77 otočí do polohy , recirkulácia vzduchu sa automaticky vypne. Opätovným stlačením tlačidla  je
možné recirkuláciu vzduchu opäť zapnúť aj v tejto polohe.
78
Nezapínať
Z ofukovacích otvorov môže pri zapnutom chladiacom zariadení za určitých podmienok prúdiť vzduch s teplotou cca 5 °C. Pri dlhodobom a nerovnomernom rozložení prúdiaceho vzduchu z ofukovacích otvorov a veľkom rozdiele teplôt, napr. pri
vystupovaní z vozidla, môžu citliví ľudia nachladnúť.
Zapnutie
Vypnutie
› Opätovne stlačte tlačidlo
le zhasne.
Otvorenie
Chladiace zariadenie pracuje iba vtedy, keď je stlačené tlačidlo
strane 79 a sú splnené nasledujúce podmienky:
› naštartovaný motor;
› vonkajšia teplota nad cca +2 °C;
› spínač ventilátora zapnutý (v polohe 1 až 4).
Režim recirkulácie vzduchu umožňuje v prípade potreby zamedziť vnikaniu vzduchu zvonku do vnútorného priestoru vozidla, napr. pri prejazde tunelom alebo
v dopravnej zápche.

Nezapínať
Ovládanie
Nastavenie klimatizácie
Recirkulácia vzduchu
Recirkulácia vzduchu
› Stlačte tlačidlo
Dýzy ofukovacích otvorov 4
Klimatizácia (manuálna klimatizácia)
Ovládacie prvky A » Obr. 79 na strane 77, B , C a tlačidlo 1 .
Dýzy ofukovacích otvorov 4 » Obr. 78 na strane 75.
Odporúčame vám ponechať ofukovacie otvory 3 » Obr. 78 na strane 75 v otvorenej polohe.
■
■
■

Tlačidlo 1


Upozornenie
Ovládanie
Ak nastavíte rozvod vzduchu na sklá, využíva sa plný výkon kúrenia na rozmrazovanie čelného skla. Vtedy sa neprivádza žiadny vzduch do priestoru podlahy. To
môže spôsobiť zhoršenie komfortu kúrenia.
■ Kontrolné svetlo v tlačidle AC svieti po zapnutí, aj keď nie sú splnené všetky
podmienky pre funkciu chladiaceho zariadenia. Rozsvietením kontrolného svetla
sa signalizuje pripravenosť chladiaceho zariadenia na prevádzku.
■
Obr. 80 Klimatizácia: ovládacie prvky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 78.
Nastavenie teploty
› Ak chcete zvýšiť teplotu, otočte ovládač A » Obr. 80 doprava.
› Ak chcete znížiť teplotu, otočte ovládač A doľava.
Regulácia ventilátora
› Ak chcete zapnúť ventilátor, otočte spínač ventilátora B » Obr. 80 do jednej
z pozícií 1 až 4.
› Ak chcete vypnúť ventilátor, otočte spínač B do polohy 0.
› Stlačením tlačidla  1 uzatvoríte prívod čerstvého vzduchu » Obr. 80.
Regulácia rozvodu vzduchu
› Pomocou ovládača rozvodu vzduchu
C » Obr. 80 sa nastavuje smer prúdenia
vzduchu » Strana 75.
Zapnutie a vypnutie chladiaceho zariadenia
› Stlačte tlačidlo AC 2 » Obr. 80, kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
› Opätovným stlačením tlačidla AC 2 sa chladiace zariadenie vypne, kontrolné
svetlo v tlačidle zhasne.
Kúrenie a klimatizácia
79

Nastavenie klimatizácie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 78.
Odporučené základné nastavenia ovládacích prvkov klimatizácie pre príslušné režimy:
Nastavenie
Rozmrazenie predného skla
a bočných skiel - zbavenie oroseniaa)
Najrýchlejšie zahriatie
Príjemné kúrenie
Najrýchlejšie ochladenie
Optimálne chladenie
Režim čerstvého vzduchu - vetranie
a)
b)
Poloha otočného regulátora » Obr. 80 na strane 79
Tlačidlo » Obr. 80 na strane 79
Dýzy ofukovacích otvorov 4
» Obr. 78 na strane 75
A
B
C
1
2
Požadovaná teplota
3 alebo 4

Nezapínať
Automaticky zapnuté
Otvoriť a nasmerovať na bočné sklo
Na doraz doprava
3
Krátko zapnúť
Vypnuté
Otvorenie
Požadovaná teplota
2 alebo 3
Nezapínať
Vypnuté
Otvorenie
Na doraz doľava
Krátko 4, potom
2 alebo 3
Krátko zapnúťb)
Zapnuté
Otvorenie
Požadovaná teplota
1, 2, resp. 3
Nezapínať
Zapnuté
Otvoriť a nasmerovať na
strop
Na doraz doľava
Požadovaná poloha





Nezapínať
Vypnuté
Otvorenie
V krajinách s vyššou vlhkosťou vzduchu neodporúčame používať toto nastavenie. Môže tým dochádzať k silnému ochladeniu okna a následne k zahmleniu zvonku.
Za určitých podmienok sa môže automaticky zapnúť režim cirkulácie » Strana 80, v tlačidle  potom svieti kontrolné svetlo.
Upozornenie
Odporúčame vám ponechať ofukovacie otvory 3 » Obr. 78 na strane 75 v otvorenej

polohe.
Recirkulácia vzduchu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 78.
Režim recirkulácie vzduchu umožňuje v prípade potreby zamedziť vnikaniu vzduchu zvonku do vnútorného priestoru vozidla, napr. pri prejazde tunelom alebo
v dopravnej zápche.
80
Obsluha
Zapnutie
› Stlačte tlačidlo

1 » Obr. 80 na strane 79.
Kontrolné svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
Vypnutie
› Opätovne stlačte tlačidlo

1 » Obr. 80 na strane 79.
Kontrolné svetlo v tlačidle zhasne.
Keď sa ovládač rozvodu vzduchu C » Obr. 80 na strane 79 otočí do polohy , recirkulácia vzduchu sa automaticky vypne. Opätovným stlačením tlačidla  je

možné recirkuláciu vzduchu opäť zapnúť aj v tejto polohe.
Prepínanie medzi stupňami Celzia a stupňami Fahrenheita
Súčasne stlačte a podržte stlačené tlačidlá AUTO a AC » Obr. 81 na strane 81. Na
displeji sa zobrazia údaje v požadovanej jednotke.
POZOR
Nikdy nenechávajte zapnutý režim recirkulácie vzduchu dlhší čas, pretože sa
vtedy neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať, znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa
zvýši. Ak sa začnú zahmlievať sklá, ihneď vypnite režim recirkulácie vzduchu.
Climatronic (automatická klimatizácia)

Upozornenie

Čistenie zariadenia Climatronic vám odporúčame vykonať jeden krát ročne v odbornej prevádzke.

Prehľad ovládacích prvkov
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Prehľad ovládacích prvkov
Automatická prevádzka
Nastavenie teploty
Recirkulácia vzduchu
Regulácia ventilátora
Rozmrazovania predného skla
81
82
82
82
83
83
Climatronic úplne automaticky udržiava komfortnú teplotu. Na tento účel sa automaticky mení teplota privádzaného vzduchu, stupeň vetrania a rozvod vzduchu.
Zariadenie reaguje aj na slnečné žiarenie, takže dodatočná ručná regulácia nie je
potrebná. Automatická prevádzka » Strana 82 zaisťuje v každom ročnom období
maximálne pohodlie.
Opis Climatronicu
Chladenie pracuje iba vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky:
› naštartovaný motor;
› vonkajšia teplota nad cca +2 °C;
› AC 18 » Obr. 81 na strane 81 zapnuté.
Aby bolo zaistené chladenie motora pri veľmi vysokom zaťažení, kompresor sa pri
veľmi vysokých teplotách chladiacej kvapaliny vypne.
Odporúčané nastavenie pre všetky ročné obdobia.
› Nastavte teplotu, ktorá vám vyhovuje, odporúčame 22 °C.
› Stlačte tlačidlo AUTO 12 » Obr. 81 na strane 81.
› Ofukovacie otvory 3 » Obr. 78 na strane 75 a 4 nastavte tak, aby prúd vzduchu
smeroval mierne nahor.
Obr. 81 Climatronic: ovládacie prvky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 81.
Tlačidlá / otočné ovládače
1 Nastavenie vnútornej teploty
Zobrazenie
2
3
4
5
6
7
Zobrazenie zvolenej teploty vnútorného priestoru
Stupne Celzia, resp. Fahrenheita
Automatický režim klimatizácie
Odhmlievanie, resp. rozmrazovanie predného skla
Smer prúdenia vzduchu
Režim recirkulácie vzduchu
Kúrenie a klimatizácia

81
8
9
Chladiace zariadenie zapnuté/vypnuté
Zvolené nastavenie otáčok ventilátora
Nastavenie teploty

Tlačidlá / otočné ovládače
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nastavenie otáčok ventilátora
Snímač vnútornej teploty
Automatická prevádzka
Odhmlievanie, resp. rozmrazovanie predného skla
Prúdenie vzduchu na sklá
Prúdenie vzduchu na hornú časť tela
Prúdenie vzduchu na nohy
Režim recirkulácie vzduchu
Zapnutie/vypnutie chladiaceho zariadenia
› Po zapnutí zapaľovania je možné otočným ovládačom
Teplotu interiéru je možné nastaviť medzi +18 °C a +29 ℃. V tejto oblasti sa teplota reguluje automaticky. Ak zvolíte teplotu nižšiu ako +18 °C, objaví sa na displeji
údaj „LO“. Ak zvolíte teplotu vyššiu ako +29 ℃, objaví sa na displeji údaj „HI“.
V oboch koncových polohách pracuje Climatronic s maximálnym výkonom chladenia, resp. kúrenia. Pritom nedochádza k žiadnej regulácii teploty.
Pri dlhodobom a nerovnomernom rozložení prúdiaceho vzduchu z ofukovacích
otvorov (najmä v oblasti nôh) a veľkom rozdiele teplôt, napr. pri vystupovaní z vozidla, to môže u citlivejších osôb viesť k nachladnutiu.
› Stlačte tlačidlo
 17
» Obr. 81 na strane 81, na displeji sa objaví symbol .
Vypnutie
› Opätovne stlačte tlačidlo
.
Zapnutie automatickej prevádzky
› Teplotu nastavte medzi +18 °C a +29 ℃.
› Ofukovacie otvory 3 » Obr. 78 na strane 75 a 4 nastavte tak, aby prúd vzduchu
smeroval mierne nahor.
› Stlačte tlačidlo AUTO 12 » Obr. 81 na strane 81, na displeji sa objaví AUTO.
Obsluha
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 81.
Zapnutie
Automatická prevádzka slúži na udržiavanie konštantnej teploty a na odhmlenie
skiel vo vnútri vozidla.
82

Režim recirkulácie vzduchu umožňuje v prípade potreby zamedziť vnikaniu vzduchu zvonku do vnútorného priestoru vozidla, napr. pri prejazde tunelom alebo
v dopravnej zápche.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 81.
Automatický režim sa vypne tým, že stlačíte tlačidlo na rozvod vzduchu alebo zvýšením alebo znížením otáčok ventilátora. Teplota sa však stále reguluje.

Recirkulácia vzduchu

Automatická prevádzka

1 » Obr. 81 na strane 81
nastaviť požadovanú teplotu v interiéri.
Upozornenie
V spodnej časti prístroja je umiestnený snímač vnútornej teploty 11 » Obr. 81. Snímač neprelepujte ani nezakrývajte, inak by ste mohli nežiaducim spôsobom ovplyvniť prevádzku Climatronicu.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 81.
 17
» Obr. 81 na strane 81, na displeji zhasne symbol
POZOR

Nikdy nenechávajte zapnutý režim recirkulácie vzduchu dlhší čas, pretože sa
vtedy neprivádza čerstvý vzduch zvonku a „spotrebovaný“ vzduch môže unavovať, znižovať pozornosť a prípadne viesť k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa
zvýši. Ak sa začnú zahmlievať sklá, ihneď vypnite režim recirkulácie vzduchu.

Upozornenie
Ak je režim recirkulácie zapnutý približne 15 minút, začne na displeji blikať symbol
, ako upozornenie, že je režim cirkulácie zapnutý dlhodobo. Ak sa režim cirkulácie nevypne, bliká symbol cca 5 minút.

Regulácia ventilátora

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 81.
Climatronic automaticky reguluje stupne vetrania v závislosti od teploty interiéru.
Stupne vetrania je však možné ručne prispôsobiť vašim potrebám.
› Otáčajte ovládačom 10 » Obr. 81 na strane 81 doľava (zníženie otáčok), resp. doprava (zvýšenie otáčok).
Ak ventilátor vypnete, vypne sa aj Climatronic.
POZOR
■ „Spotrebovaný“ vzduch môže unavovať, znižovať pozornosť a prípadne viesť
k zahmleniu skiel. Riziko nehody sa zvýši.
■ Climatronic nevypínajte na dobu dlhšiu, ako je potrebné.
■ Keď sa začnú sklá zahmlievať, ihneď zapnite Climatronic.

Rozmrazovania predného skla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 81.
Zapnutie
› Stlačte tlačidlo
 13
» Obr. 81 na strane 81.
Vypnutie
› Opätovne stlačte tlačidlo
AUTO .
 13
» Obr. 81 na strane 81 alebo stlačte tlačidlo
Regulácia teploty sa uskutočňuje automaticky. Z ofukovacích otvorov 1 » Obr. 78
na strane 75 a 2 prúdi zvýšené množstvo vzduchu.

Kúrenie a klimatizácia
83
POZOR
Komunikácia a multimédiá
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť dopravy. Systém používajte iba tak, aby ste mali vozidlo v každej dopravnej situácii plne pod kontrolou.
■ Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o používaní mobilných
telefónov vo vozidle.
■ Používanie mobilných telefónov alebo vysielacích zariadení vo vozidle bez
vonkajšej antény, resp. s chybne inštalovanou vonkajšou anténou môže viesť
ku zvýšeniu intenzity elektromagnetického poľa vo vnútri vozidla.
■ Vysielacie zariadenie, mobilné telefóny, resp. držiaky nesmiete montovať na
kryty airbagov ani do bezprostrednej blízkosti jeho dosahu.
■ Nikdy nenechávajte mobilný telefón ležať voľne na sedadle, prístrojovej doske alebo inom mieste, z ktorého by mohol byť pri prudkom zabrzdení, nehode
alebo náraze vymrštený.
■ Pri leteckej preprave musí byť funkcia Bluetooth® súpravy hands-free v odbornom servise vypnutá.
■
Univerzálna príprava pre telefón GSM II

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Mobilné telefóny a vysielacie zariadenia
Úvodné informácie
Interný telefónny zoznam
Ovládanie telefónu na multifunkčnom volante
Nasadenie telefónu s adaptérom
Ovládanie telefonických hovorov pomocou adaptéra
Pripojenie mobilného telefónu k hands-free súprave
Symboly na informačnom displeji
Ovládanie telefónu prostredníctvom informačného displeja
84
84
85
85
86
87
87
88
88 
Upozornenie
Montáž mobilných telefónov a vysielacích zariadení do vozidla odporúčame vykonávať u partnera ŠKODA.
■ Nie všetky mobilné telefóny, ktoré umožňujú komunikáciu prostredníctvom
Bluetooth®, sú kompatibilné s univerzálnou prípravou pre telefón GSM II. To, či je
váš telefón kompatibilný s univerzálnou prípravou pre telefón GSM II, zistíte
u partnera ŠKODA.
■ Dosah spojenia pomocou hands-free prostredníctvom Bluetooth® je obmedzený
iba na interiér vozidla. Dosah je závislý aj od miestnych podmienok, ako napr. od
prekážok medzi zariadeniami a od vzájomného rušenia s ostatnými zariadeniami.
Ak je telefón napríklad vo vrecku bundy, môžu sa vyskytnúť ťažkosti počas nadvä
zovania spojenia mobilného telefónu s hands-free alebo počas prenosu dát.
■
Mobilné telefóny a vysielacie zariadenia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 84.
ŠKODA povoľuje prevádzku mobilných telefónov a vysielacích zariadení s odborne
inštalovanou vonkajšou anténou s max. vysielacím výkonom do 10 W.
O možnostiach montáže a prevádzky mobilných telefónov a vysielacích zariadení
s vysielacím výkonom nad 10 W sa bezpodmienečne informujte u partnera ŠKODA.
Pri používaní mobilných telefónov a vysielacích zariadení môžu nastať funkčné
poruchy na elektronike vášho vozidla.
Príčiny môžu byť nasledujúce:
› nie je použitá vonkajšia anténa;
› vonkajšia anténa je chybne inštalovaná;
› vysielací výkon presahuje 10 W.
84
Obsluha
Úvodné informácie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 84.
Univerzálna príprava pre telefón GSM II (hands-free súprava) poskytuje komfortnú
obsluhu mobilného telefónu pomocou hlasového ovládania, prostredníctvom mul
tifunkčného volantu, adaptéra, rádia alebo navigačného systému.
Po prvom pripojení telefónu začne systém nahrávať telefónny zoznam z telefónu
a z karty SIM do pamäte riadiacej jednotky.
Univerzálna príprava pre telefón GSM II obsahuje nasledujúce funkcie.
› Interný telefónny zoznam » Strana 85.
› Komfortné ovládanie telefónu prostredníctvom multifunkčného volantu » Strana 85.
› Ovládanie telefónneho hovoru pomocou adaptéra » Strana 87.
› Ovládanie telefónu prostredníctvom informačného displeja » Strana 88.
› Ovládanie telefónu hlasom » Strana 89.
› Reprodukcia hudby z telefónu alebo iných multimediálnych zariadení » Strana 90.
Pri každom ďalšom pripojení telefónu k súprave hands-free sa uskutoční iba aktualizácia príslušného telefónneho zoznamu. Aktualizácia môže trvať niekoľko minút. Počas tohto procesu je k dispozícii telefónny zoznam, ktorý bol uložený pri
poslednej ukončenej aktualizácii. Nové uložené telefónne čísla sa zobrazia až po
ukončení aktualizácie.
Keď počas aktualizácie dôjde k nejakej telefónnej udalosti (napr. prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor, dialóg ovládania hlasom), aktualizácia sa preruší. Po ukončení telefónnej udalosti začne aktualizácia nanovo.
Celá komunikácia prebieha medzi mobilným telefónom a hands-free súpravou
vášho vozidla pomocou technológie Bluetooth®. Adaptér slúži iba na dobíjanie telefónu a na prenos signálu na vonkajšiu anténu vozidla.
V internom telefónnom zozname je k dispozícii 2500 voľných pamäťových miest.
Každý kontakt môže obsahovať až 4 čísla.
Upozornenie
Keď je počet nahraných kontaktov väčší ako 2500, nie je telefónny zoznam úplný.
Pritom je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 84, Mobilné telefóny
a vysielacie zariadenia.


Interný telefónny zoznam

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 84.
Súčasťou hands-free súpravy je interný telefónny zoznam. Tento interný telefónny zoznam je možné používať v závislosti od typu mobilného telefónu.
Ovládanie telefónu na multifunkčnom volante
Obr. 82
Multifunkčný volant: ovládanie
telefónu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 84.
Aby obsluha telefónu čo možno najmenej odvádzala pozornosť vodiča od sledovania cestnej premávky, sú tlačidlá pre jednoduché ovládanie základných funkcií telefónu umiestnené na volante » Obr. 82.
To však platí iba vtedy, keď máte vozidlo vybavené prípravou na telefón priamo
z výroby (hands-free súprava).
Ak sú rozsvietené obrysové svetlá, budú podsvietené aj tlačidlá a symboly  a 

na multifunkčnom volante.
Komunikácia a multimédiá
85
Tlačidlo/nastavovacie koliesko
Akcia
Funkcia
1
Krátke stlačenie
Prijatie hovoru, ukončenie hovoru, vstup do hlavného menu telefónu, zoznam volaných čísiel
1
Dlhé stlačenie
Odmietnutie hovoru, naposledy zvolené čísloa), zapnutie/vypnutie ovládania hlasomb)
2
Krátke stlačenie
Zapnutie/vypnutie ovládania hlasom
2
Otáčanie nahor
Zvýšenie hlasitosti
2
Otáčanie nadol
Zníženie hlasitosti
a)
b)
Platí pre vozidlá vybavené navigačným systémom Amundsen+.
Platí pre vozidlá bez navigačného systému Amundsen+.
DÔLEŽITÉ
Nasadenie telefónu s adaptérom
Obr. 83
Univerzálna príprava pre telefón

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 84.
Z výroby sa dodáva iba držiak na telefón. Adaptér pre telefón je možné zakúpiť z
originálneho príslušenstva ŠKODA.
Montáž
› Najprv nasaďte adaptér
A v smere šípky » Obr. 83 až na doraz do držiaka.
Adaptér potom ľahko zatlačte do držiaka tak, aby sa bezpečne zaistil.
› Telefón nasaďte do adaptéra A (podľa návodu výrobcu adaptéra).
Demontáž
› Súčasne stlačte bočné poistky držiaka » Obr. 83 a vyberte adaptér s telefónom.
86
Obsluha

Vybratie mobilného telefónu z adaptéra počas hovoru môže spôsobiť prerušenie
spojenia. Vybratím sa preruší spojenie s anténou namontovanou vo výrobe, a tým
sa zníži kvalita vysielania aj príjmu signálu. Okrem toho sa preruší nabíjanie batérie telefónu.

› Vo vašom telefóne aktivujte Bluetooth® a viditeľnosť mobilného telefónu.
› Zapnite zapaľovanie.
› Na informačnom displeji zvoľte menu Telefon (Telefón) - Nový uživatel (Nový
Ovládanie telefonických hovorov pomocou adaptéra
užívateľ) a počkajte, kým riadiaca jednotka nedokončí vyhľadávanie.
› V menu nájdených prístrojov zvoľte váš mobilný telefón.
› Potvrďte prosím PIN kód .
› Hneď ako sa hands-free súprava ohlási na displeji mobilného telefónu (štan1)
dardne nápisom SKODA_BT), zadajte v priebehu 30 sekúnd PIN 1 ) a vyčkajte,
kým sa nenadviaže spojenie2).
› Po ukončení spojenia potvrďte na informačnom displeji vytvorenie nového používateľského profilu.
Keď na vytvorenie nového používateľského profilu nie je k dispozícii voľné miesto,
vymažte niektorý existujúci profil.
Obr. 84 Zobrazenie princípu: adaptér s jedným tlačidlom / adaptér s dvoma
tlačidlami

V priebehu párovania mobilného telefónu s hands-free nesmie byť na hands-free
pripojený iný telefón.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 84.
S hands-free súpravou je možné spárovať až štyri mobilné telefóny, pričom
s hands-free môže komunikovať iba jeden mobilný telefón.
Prehľad funkcií tlačidla  » Obr. 84 (PTT - „push to talk“) na adaptéri:
› zapnutie/vypnutie ovládania hlasom;
› prijatie/ukončenie hovoru.
Na niektorých adaptéroch je okrem tlačidla  ešte aj tlačidlo SOS A » Obr. 84.
Po stlačení tlačidla na 2 sekundy sa zvolí číslo 112 (núdzové volanie).
Pripojenie mobilného telefónu k hands-free súprave

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 84.
Na pripojenie mobilného telefónu k hands-free súprave je potrebné obidva prístroje navzájom spárovať. Bližšie informácie o tom je potrebné vyhľadať v návode
na obsluhu vášho mobilného telefónu.
Na spárovanie treba vykonať nasledovné úkony.
1)
2)
Viditeľnosť hands-free súpravy sa automaticky vypne 3 minúty po zapnutí zapaľovania alebo aj vtedy, keď sa mobilný telefón spojí s hands-free súpravou.
Obnovenie viditeľnosti hands-free súpravy

Ak sa vám počas 3 minút od zapnutia zapaľovania nepodarilo váš mobilný telefón
spárovať s hands-free súpravou, je možné viditeľnosť hands-free súpravy obnoviť
na 3 minúty takto.
› Vypnutím a zapnutím zapaľovania.
› Vypnutím a zapnutím ovládania hlasom.
› Prostredníctvom informačného displeja v položke Bluetooth - Viditelnost (Viditeľnosť).
Vytvorenie spojenia s už spárovaným mobilným telefónom
Vytvorenie spojenia s už spárovaným mobilným telefónom sa realizuje automaticky po zapnutí zapaľovania2). Na svojom mobilnom telefóne skontrolujte, či sa vy
tvorilo automatické spojenie.
V závislosti od verzie Bluetooth® v mobilnom telefóne sa buď zobrazí automaticky vygenerovaný 6miestny PIN kód alebo sa musí manuálne zadať PIN kód 1234.
V niektorých mobilných telefónoch je k dispozícii menu, v ktorom sa nastavuje autorizácia na nadviazanie spojenia prostredníctvom Bluetooth® zadaním kódu. Ak je potrebné zadanie autorizácie, treba
toto realizovať pri každom nadviazaní spojenia prostredníctvom Bluetooth.
Komunikácia a multimédiá
87
Ukončenie spojenia
Ovládanie telefónu prostredníctvom informačného displeja
› Vytiahnutím kľúča zo spínacej skrinky.
› Odpojením hands-free súpravy v mobilnom telefóne.
› Odpojením užívateľa na informačnom displeji v položke Bluetooth - Uživatel

(Užívateľ).
V menu Telefon (Telefón) je možné voliť nasledujúce položky.
■ Tel. seznam (Telefónny zoznam)
■ Volba čísla (Voľba čísla)1)
■ Seznamy volání (Zoznamy hovorov)
■ Hlas. schránka (Hlasová schránka)
■ Bluetooth1 )
■ Nastavení (Nastavenia)2)
■ Zpět (Naspäť)
Riešenie problémov so spojením
Keď systém hlási Nenalezen spárovaný tel. (Žiadny spárovaný tel.), skontrolujte
stav mobilného telefónu.
› Je mobilný telefón zapnutý?
› Je zadaný PIN kód?
› Je Bluetooth® aktívne?
› Je viditeľnosť mobilného telefónu aktívna?
› Bol už mobilný telefón spárovaný s hands-free súpravou?
Telefónny zoznam
V položke Tel. seznam (Telefónny zoznam) je zoznam kontaktov stiahnutý z pamäte a SIM karty vášho mobilného telefónu.
Upozornenie
Keď je pre váš mobilný telefón dostupný vhodný adaptér, potom používajte mobilný telefón výlučne v adaptéri, aby sa vo vozidle minimalizovalo žiarenie mobilného telefónu.
■ Nasadenie mobilného telefónu do adaptéra, ktorý sa používa na uchytenie telefónu, zaručuje optimálny vysielací a prijímací výkon.
■




Význam
Intenzita signálua)
Telefón je spojený s hands-free súpravou.

Hands-free je viditeľná pre ostatné prístroje.

Multimediálne zariadenie je spojené s hands-free súpravou.
Túto funkciu podporujú iba niektoré mobilné telefóny.
1)
Pri vozidlách, ktoré sú vybavené navigačným systémom Amundsen+, je možné túto funkciu dosiahnuť
prostredníctvom menu navigačného systému, pozri návod na obsluhu navigačného systému Amundsen+.
Pri vozidlách s navigačným systémom Amundsen+ nie je táto funkcia k dispozícii.
88
Obsluha
Hlasová schránka
V menu Hlas. schránka (Hlasová schránka) je možné nastaviť číslo hlasovej
schránky1 ) a potom toto číslo zvoliť.
Stav nabitia batérie telefónua)
a)
2)
V položke Seznamy volání (Zoznamy hovorov) je možné zvoliť nasledujúce položky.
■ Nepřijaté hovory (Zmeškané hovory)
■ Volaná čísla (Volané hovory)
■ Přijatá volání (Prijaté volania)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 84.
Symbol
Voľba čísla
V položke Volba čísla (Voľba čísla) je možné zadať ľubovoľné telefónne číslo. Pomocou nastavovacieho kolieska sa musia za sebou zvoliť požadované číslice a tieto potvrdiť stlačením nastavovacieho kolieska. Zvoliť je možné číslice 0-9, symboly , , # a funkcie Zrušit, Volat, Smazat (Zrušiť, Volať, Vymazať).
Zoznamy hovorov
Symboly na informačnom displeji

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 84.


Bluetooth
Dialóg
V menu Bluetooth je možné voliť nasledujúce položky.
■ Uživatel (Užívateľ) - prehľad uložených užívateľov
■ Nový uživatel (Nový užívateľ) - vyhľadávanie nových telefónov, ktoré sa nachádzajú v dosahu
■ Viditelnost (Viditeľnosť) - zapnutie viditeľnosti telefónnej jednotky pre iné zariadenia
■ Přehr. médií (Prehr. médií)
■ Aktivní zařízení (Aktívne zariadenie)
■ Spárovaná zař. (Spárované zar.)
■ Hledat (Hľadať)
■ Jméno telefonu (Názov telefónu) - možnosť zmeniť názov telefónnej jednotky
(prednastavené SKODA_BT)

Časový úsek, v ktorom je systém pripravený na prijímanie a vykonávanie príkazov
hlasom, sa označuje ako Dialog. Systém reaguje akustickým spätným hlásením
a prípadne vás sprevádza jednotlivými funkciami.
Optimálna zrozumiteľnosť príkazov hlasom závisí od viacerých faktorov.
› Hovorte bežnou intenzitou hlasu, bez prízvuku a nadmerných prestávok.
› Vyhnite sa nesprávnemu vyslovovaniu.
› Zatvorte dvere, okná a strešné okno, stlmíte, resp. zamedzíte tak rušivým vplyvom okolia na systém.
› Pri vyššej rýchlosti odporúčame hovoriť hlasnejšie, aby príkaz nebol prehlušený
zvýšenou hladinou okolitého zvuku.
› Počas dialógu obmedzte vedľajšie rušivé zvuky vo vozidle, napr. súčasne hovoriaci cestujúci.
› Nehovorte, keď zariadenie vydáva nejaký pokyn.
Nastavení (Nastavenia)
V menu Nastavení (Nastavenia) je možné voliť nasledujúce položky.
Tel. seznam (Telefónny zoznam)
■ Aktualizovat (Aktualizovať)1)
■ Řazení (Triedenie)
■ Příjmení (Priezvisko)
■ Jméno (Meno)
■ Vyzváněcí tón (Vyzváňací tón)
■
Mikrofón na ovládanie hlasom je umiestnený v stropnom paneli a je nasmerovaný
na vodiča aj spolujazdca. Preto môže zariadenie ovládať vodič aj spolujazdec.
Naspäť
Návrat do úvodného menu telefónu.

Zadanie telefónneho čísla
Telefónne číslo je možné zadať ako plynulý rad za sebou vyslovených číslic (celé
číslo na jeden krát) alebo v tvare blokov číslic (oddelené krátkymi prestávkami). Po
každom bloku číslic (oddelenom krátkou pauzou) systém zopakuje všetky doteraz
rozoznané číslice.
Ovládanie hlasom
Dovolené sú číslice 0-9, symboly +, , #. Systém nerozozná žiadne kombinácie číslic, ako napr. dvadsaťtri, ale iba jednotlivo vyslovené číslice (dva, tri).

Zapnutie ovládania hlasom
› krátkym stlačením tlačidla  na adaptéri » Obr. 84 na strane 87;
› krátkym stlačením tlačidla 1 na multifunkčnom volante » Strana 85, Ovládanie

telefónu na multifunkčnom volante.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Dialóg
Príkazy hlasom
1)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 89.
89
90 
Pri vozidlách, ktoré sú vybavené navigačným systémom Amundsen+, je možné túto funkciu dosiahnuť
prostredníctvom menu navigačného systému, pozri návod na obsluhu navigačného systému Amundsen+.
Komunikácia a multimédiá
89
Vypnutie ovládania hlasom
Ak systém práve prehráva hlásenie, potom je potrebné ukončiť práve prehrávané
hlásenie:
› krátkym stlačením tlačidla  na adaptéri;
› krátkym stlačením tlačidla 1 na multifunkčnom volante.
a)

Základné príkazy hlasom
Príkaz hlasom
Akcia
NÁPOVĚDA
Po tomto príkaze prehrá systém zoznam možných
príkazov.
VOLAT XYZ
Týmto príkazom vyvoláte kontakt z telefónneho zoznamu.
TELEFONNÍ SEZNAM
Po tomto príkaze je možné napr. nechať prehrať telefónny zoznam, upraviť alebo vymazať hlasový záznam ku kontaktu a pod.
SEZNAMY VOLÁNÍ
90
Dialóg sa ukončí.
Pri vozidlách, ktoré sú vybavené navigačným systémom Amundsen+, je možné túto funkciu dosiahnuť
prostredníctvom menu navigačného systému, pozri návod na obsluhu navigačného systému Amundsen+.

Uloženie hlasového záznamu ku kontaktu
Ak pri niektorých kontaktoch spoľahlivo nefunguje automatické rozpoznanie mena, potom máte možnosť uložiť k tomuto kontaktu vlastný hlasový záznam v položke menu Tel. seznam (Telefónny zoznam) - Hlasový záznam (Hlasový záznam) - Nahrát (Nahrať).
Vlastný hlasový záznam môžete uložiť aj pomocou hlasového ovládania v menu
DALŠÍ MOŽNOSTI.

Multimédiá

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Reprodukcia hudby prostredníctvom Bluetooth®
Ovládanie rádia a navigačného systému na multifunkčnom volante
Vstupy AUX-IN a MDI
90
91
92 
Zoznamy volaných čísiel, zmeškané hovory a pod.
VYTOČIT ČÍSLO
Po tomto príkaze môžete zadať telefónne číslo, aby
ste nadviazali spojenie s požadovaným účastníkom.
OPAKOVAT VOLÁNÍ
Po tomto príkaze systém vytočí posledné volané číslo.
HUDBAa)
Reprodukcia hudby z mobilného telefónu alebo iného spárovaného zariadenia.
Obsluha
Výber na nastavenie Bluetooth®, dialógu atď.
Keď systém nerozozná príkaz hlasom, odpovie otázkou „Prosím?“ a umožní tak
nové zadanie. Po 2. chybnom pokuse systém zopakuje pomocníka. Po 3. chybnom
pokuse nasleduje odpoveď „Zrušeno“ a dialóg sa ukončí.
■
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 89.
DALŠÍ MOŽNOSTI
ZRUŠIT
Upozornenie
Príkazy hlasom
Akcia
Po tomto príkaze ponúkne systém ďalšie príkazy závislé od kontextu.
NASTAVENÍ
Ak systém očakáva príkaz hlasom, môžete dialóg ukončiť sami:
› príkazom hlasom ABBRUCH (ZRUŠIT);
› stlačením tlačidla  na adaptéri;
› krátkym stlačením tlačidla 1 na multifunkčnom volante.
Pri prichádzajúcom hovore sa dialóg ihneď ukončí.
Ovládanie hlasom je možné pri vozidlách, ktoré sú vybavené multifunkčným volantom s ovládaním telefónu alebo držiakom telefónu a adaptérom.
Príkaz hlasom
Reprodukcia hudby prostredníctvom Bluetooth®

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 90.
Univerzálna príprava pre telefón GSM II umožňuje reprodukovať hudbu prostredníctvom Bluetooth® zo zariadení ako napr. mp3 prehrávač, mobilný telefón alebo

notebook.
Aby bolo možné reprodukovať hudbu prostredníctvom Bluetooth ®, treba koncové
zariadenie najprv spárovať s hands-free v menu Telefon (Telefón) - Bluetooth Přehr. médií (Prehrávač médií).
Reprodukcia hudby sa ovláda na pripojenom zariadení.
Upozornenie
Pripájané zariadenie musí podporovať Profil A2DP Bluetooth®, pozrite návod na
obsluhu pripájaného zariadenia.

Univerzálna príprava pre telefón GSM II umožňuje prehrávanie hudby aj prostredníctvom hands-free súpravy s diaľkovým ovládaním » Strana 90, Príkazy hlasom.
Ovládanie rádia a navigačného systému na multifunkčnom volante
Obr. 85
Multifunkčný volant: ovládacie
tlačidlá a nastavovacie koliesko
Rádio a navigačný systém je možné samozrejme ovládať aj na prístroji. Opis je potrebné vyhľadať v príslušnom návode na obsluhu.
Ak sú rozsvietené obrysové svetlá, budú podsvietené aj tlačidlá na multifunkčnom
volante.
Tlačidlá ovládajú vždy funkcie režimu, v ktorom sa autorádio, resp. navigácia práve
nachádzajú.
Stlačením, resp. otočením tlačidiel je možné vyvolať nasledujúce funkcie.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 90.
Na multifunkčnom volante sa nachádzajú tlačidlá na ovládanie základných funkcií
z výroby namontovaného rádia a navigačného systému » Obr. 85.
Tlačidlo/nastavovacie koliesko
Akcia
Rádio, dopravné hlásenia
CD / MP3 / Navigácia
1
Krátke stlačenie
Vypnutie / zapnutie zvuku
1
Dlhé stlačenie
Vypnutie / zapnutie prístroja
1
Otáčanie nahor
Zvýšenie hlasitosti
1
Otáčanie nadol
Zníženie hlasitosti
2
Krátke stlačenie
Posun na ďalšiu uloženú stanicu
Prerušenie dopravného hlásenia
2
Dlhé stlačenie
Vyhľadávanie dopredu
Rýchly posun vpred
3
Krátke stlačenie
Posun na predchádzajúcu uloženú stanicu
Prerušenie dopravného hlásenia
Posun na predchádzajúci titul
3
Dlhé stlačenie
Vyhľadávanie dozadu
Rýchly posun naspäť
Posun na ďalší titul
Komunikácia a multimédiá

91
Upozornenie
Pri vozidlách s univerzálnou prípravou pre telefón GSM II sa odlišujú funkcie tlačidla 1 » Strana 85.
■ Reproduktory vo vozidle sú prispôsobené na výstupný výkon rádia a navigačného systému 4x20 W.
■

Vstupy AUX-IN a MDI

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 90.
Vstup AUX-IN sa nachádza pod lakťovou opierkou vpredu a je označený ako .
Vstup MDI sa nachádza vpredu pod odkladacou schránkou na strane spolujazdca.
Vstupy AUX-IN a MDI slúžia na pripojenie externých audio zdrojov (napr. iPod alebo MP3 prehrávač) a na reprodukciu hudby z týchto zariadení prostredníctvom
vášho z výroby namontovaného rádia, resp. navigačného systému.
Opis obsluhy je potrebné vyhľadať v príslušnom návode na obsluhu vášho rádia,
resp. navigačného systému.
92
Obsluha

POZOR (Pokračovanie)
Jazda
Kým je vozidlo v pohybe s vypnutým motorom, musí byť kľúč vždy v spínacej
skrinke v polohe 2 » Obr. 87 na strane 95 (zapnuté zapaľovanie). Táto poloha sa signalizuje rozsvietením kontrolných svetiel. Ak by sa toto pravidlo nedodržalo, môže sa nečakane uzamknúť riadenie - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Kľúč vytiahnite zo spínacej skrinky až po úplnom zastavení vozidla (zatiahnutím ručnej brzdy). V opačnom prípade by sa mohlo zablokovať riadenie - hrozí
nebezpečenstvo nehody!
■ Ak opúšťate vozidlo, potom je v každom prípade potrebné vytiahnuť kľúčik
zapaľovania. To platí najmä v prípade, že vo vozidle zostávajú deti. Deti by
mohli napr. naštartovať motor - hrozí nebezpečenstvo nehody, resp. poranenia!
■ Motor nikdy nenechávajte bežať v nevetraných alebo v uzatvorených priestoroch. Výfukové plyny motora obsahujú okrem iného jedovatý plyn - oxid
uhoľnatý, ktorý je bez farby a zápachu - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života! Oxid uhoľnatý môže vyvolať bezvedomie a môže viesť k smrti.
■ Vozidlo nikdy nenechajte bez dozoru s bežiacim motorom.
■ Nikdy nevypínajte motor, kým vozidlo úplne nezastaví - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor chladiča bežať ďalej (a to aj prerušovane) ešte cca 10 minút.
■
Rozbehnutie a jazda
Štartovanie a odstavenie motora

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Nastavenie polohy volantu
Elektrohydraulické servoriadenie
Elektronické zabezpečovacie zariadenie proti naštartovaniu (imobilizér)
Spínacia skrinka
Štartovanie motora
Vypnutie motora
94
94
95
95
95
95
POZOR
Volant nikdy nenastavujte počas jazdy, ale iba pri stojacom vozidle!
Volant nastavte tak, aby bola vzdialenosť medzi volantom a hrudníkom minimálne 25 cm 1 » Obr. 86 na strane 94. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Páka pre nastavenie volantu musí byť počas jazdy zablokovaná, aby volant
počas jazdy nemohol neočakávane zmeniť polohu - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Keď volant nastavíte viac smerom k hlave, obmedzíte tým v prípade nehody
ochrannú funkciu airbagu vodiča. Presvedčte sa, či volant smeruje k hrudníku.
■ Počas jazdy držte volant pevne obidvomi rukami po stranách za vonkajší
okraj v polohe 9 hodín a 3 hodiny. Volant nikdy nedržte v polohe 12 hodín ani
iným spôsobom (napr. uprostred alebo za vnútorný okraj). V takom prípade by
ste si pri aktivácii airbagu mohli spôsobiť ťažké poranenia ramien, rúk a hlavy.
■
■
DÔLEŽITÉ
Ak sa riadenie plne vytočí pri stojacom vozidle a bežiacom motore, veľmi intenzívne sa namáha systém servoriadenia. To sa môže prejaviť hlukom. Riadenie nikdy nenechávajte pri bežiacom motore úplne otočené do krajnej polohy na dlhšie
ako 15 sekúnd - hrozí nebezpečenstvo poškodenia servoriadenia!
■ Štartér sa môže uvádzať do chodu iba vtedy, keď motor stojí. Ak sa štartér uvedie do chodu pri bežiacom motore, môže sa poškodiť štartér alebo motor.
■ Po naštartovaní motora okamžite uvoľnite kľúč zapaľovania - mohlo by dôjsť k
poškodeniu štartéra.
■ Ak motor nenaskočí ani pri druhom pokuse o naštartovanie, môže byť chybná
poistka elektrického palivového čerpadla (pri benzínových motoroch), resp. poistka riadiacej jednotky žeravenia alebo relé žeravenia a palivového čerpadla (pri
vznetových motoroch). Poistku prekontrolujte a prípadne vymeňte » Strana 181,
resp. požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Kým motor nedosiahne prevádzkovú teplotu, vyvarujte sa jazdy na plný plyn,
s vysokými otáčkami a s vysokým zaťažením motora - hrozí nebezpečenstvo po
škodenia motora!
■
Rozbehnutie a jazda
93
Motor neštartujte rozťahovaním iným vozidlom - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora! Pri vozidlách s katalyzátorom by sa mohlo nespálené palivo dostať
do katalyzátora a vznietiť sa v ňom. To by viedlo k poškodeniu katalyzátora. Ako
pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor iného vozidla » Strana 177, Pomoc pri štartovaní.
■ Po dlhšie trvajúcom vyššom zaťažení motora ho nevypínajte ihneď po ukončení
jazdy, ale nechajte motor v chode pri voľnobežných otáčkach asi 1 minútu. Zabránite tak prípadnému nahromadeniu tepla v odstavenom motore.
■
Nastavenie polohy volantu
Poznámka pre životné prostredie
Motor vozidla nenechávajte zahrievať pri stojacom vozidle. Ak je to možné, potom
sa pohnite ihneď po naštartovaní vozidla. Tým sa motor rýchlejšie zohreje na prevádzkovú teplotu a zníži sa tak produkcia škodlivín do ovzdušia.
Obr. 86 Nastaviteľný volant: páčka pod stĺpikom riadenia / bezpečná vzdialenosť od volantu
Upozornenie
Motor je možné štartovať iba vhodne nakódovaným originálnym kľúčom.
Po naštartovaní studeného motora môže krátkodobo dochádzať k zvýšenej
hlučnosti chodu. Toto je prirodzený jav a netreba sa tým znepokojovať.
■ Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor chladiča bežať ďalej ešte približne
10 minút, a to aj prerušovane.
■ Ak motor nenaskočí ani pri druhom pokuse o naštartovanie, môže byť chybná
poistka palivového čerpadla. Poistku prekontrolujte a prípadne vymeňte » Strana 181, Poistky, resp. požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Riadenie odporúčame zablokovať vždy, keď opúšťate vozidlo. Sťažíte tým možný pokus o krádež vášho vozidla.

■
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 93.
pokyny
Polohu volantu je možné plynulo nastavovať výškovo a pozdĺžne.
› Najskôr nastavte sedadlo vodiča » Strana 52, Predné sedadlá.
› Páčku pod volantom vychýľte nadol » Obr. 86 - .
› Volant nastavte (výškovo a pozdĺžne) do požadovanej polohy.
› Páčku zatlačte nahor až na doraz.


Elektrohydraulické servoriadenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 93.
pokyny
Servoriadenie vám umožňuje vynakladať menšiu silu na riadenie vozidla.
Ak nastane výpadok servoriadenia alebo ak je motor vypnutý (vlečenie vozidla),
zostáva vozidlo aj naďalej plne riaditeľné. Pri riadení však musíte vynaložiť väčšiu
silu.
Ak vznikne porucha na servoriadení, potom sa na prístrojovom paneli rozsvieti
kontrolné svetlo  » Strana 17, Kontrolné svetlá.
94
Jazda

Riadenie zablokujete tak, že vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky a pootočíte volantom vľavo alebo vpravo, kým poistka volantu nezaskočí.
Elektronické zabezpečovacie zariadenie proti naštartovaniu
(imobilizér)

Ak je riadenie zablokované a kľúčik nie je možné otočiť do polohy 2 » Obr. 87
alebo sa otáča iba veľmi ťažko, potom je potrebné pohybovať volantom do strán blokovanie volantu sa tým odblokuje.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 93.
V rukoväti kľúča sa nachádza elektronický čip. Elektronický imobilizér je pri vsunutí kľúča do spínacej skrinky pomocou tohto čipu deaktivovaný. Hneď, ako vytiahnete kľúč zo spínacej skrinky, sa elektronický imobilizér automaticky aktivuje.
Štartovanie motora

Ak sa na naštartovanie použije neoprávnený kľúč, motor nenaskočí.
Na informačnom displeji sa zobrazí toto:
Imobilizér aktivní. (Imobilizér aktívny.)

Obr. 87
Pozície kľúča od vozidla v spínacej skrinke
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 93.
Zážihové motory
1 Vypnuté zapaľovanie, motor vypnutý, riadenie je možné zablokovať
2 Zapnite zapaľovanie
3 Štartovanie motora
Vznetové motory
1
2
3
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 93.
Vozidlá so vznetovými motormi sú vybavené žeravením. Po zapnutí zapaľovania
svieti kontrolné svetlo žeravenia . Ihneď po zhasnutí kontrolného svetla je možné naštartovať motor.
Keď je zapnuté žeravenie, nezapínajte žiadne väčšie elektrické spotrebiče, aby
sa akumulátor zbytočne nezaťažoval.
Spínacia skrinka


Prerušený prívod paliva, vypnuté zapaľovanie, motor vypnutý, riadenie je
možné zablokovať
Žeravenie motora, zapnuté zapaľovanie
Štartovanie motora
Postup pri štartovaní motora
› Pred štartovaním motora vyraďte rýchlosť (vo vozidlách s automatickou prevo-
dovkou dajte páku do polohy P alebo N) a pevne zatiahnite páku ručnej brzdy.
2 » Obr. 87 na strane 95
a naštartujte 3 - nepridávajte plyn. Pedál spojky držte zošliapnutý, kým nenaskočí motor.
› Hneď ako motor naskočí, ihneď uvoľnite kľúč. Pri uvoľnení sa kľúč od vozidla vráti späť do polohy 2 .
› Ak by motor nenaskočil v priebehu 10 sekúnd, prerušte proces štartovania a kľúčik otočte do polohy 1 . Proces štartovania zopakujte po približne pol minúte.

› Pred rozbehnutím uvoľnite ručnú brzdu.
› Celkom zošliapnite pedál spojky, zapnite zapaľovanie
Vypnutie motora

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 93.
Motor vypnete otočením kľúča v spínacej skrinke do polohy 1 » Obr. 87 na strane 95.
Rozbehnutie a jazda
95

Upozornenie
Brzdy

Ak sa realizuje plné brzdenie a riadiaca jednotka pre brzdový systém vyhodnotí
situáciu pre následnú premávku ako nebezpečnú, automaticky blikajú brzdové
svetlá. Po spomalení na rýchlosť nižšiu ako 10 km/h alebo po zastavení vozidla
prestanú brzdové svetlá blikať a zapnú sa varovné svetlá. Po zrýchlení alebo po
opätovnom rozjazde vozidla sa varovné svetlá automaticky vypnú.
■ Pred dlhým a prudkým klesaním znížte rýchlosť, preraďte na nižší rýchlostný
stupeň (mechanická prevodovka), resp. zvoľte nižší jazdný stupeň (automatická
prevodovka). Môžete tým využiť brzdnú silu motora a odľahčiť brzdy. Ak aj napriek
tomu musíte vozidlo dobrzďovať, potom brzdite prerušovane, nie stále.
■
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Informácie o brzdení
Ručná brzda
96
97
POZOR
Posilňovač bŕzd pracuje, iba ak motor beží. Ak brzdíte pri vypnutom motore,
musíte na pedál brzdy pôsobiť väčšou silou - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri procese zastavovania alebo brzdenia s vozidlom s benzínovým motorom
a manuálnou prevodovkou zošliapnite v nižšom rozsahu otáčok spojkový pedál. Ak to neurobíte, môže dôjsť k obmedzeniu funkcie posilňovača bŕzd - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri dodatočnej montáži čelného spojlera alebo krytov kolies atď., sa musí sa
zaistiť, aby tým nebol obmedzený prívod vzduchu k brzdám predných kolies.
Inak by mohlo dôjsť k obmedzeniu funkcie brzdového systému - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Dbajte na to, aby ste zatiahnutú ručnú brzdu vždy úplne odbrzdili. Iba čiastočne uvoľnená ručná brzda môže viesť k prehriatu zadných bŕzd, to môže
negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému -hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru. Mohli by napr. odbrzdiť ručnú
brzdu alebo vyradiť rýchlostný stupeň. Vozidlo by sa mohlo rozbehnúť - hrozí
nebezpečenstvo nehody!

■
DÔLEŽITÉ
Prihliadajte na odporúčania k novým brzdovým obloženiam » Strana 103.
Keď brzdiť nemusíte, neobrusujte brzdy ľahkým tlakom na pedál. Brzdy sa tým
prehrievajú, predlžuje sa brzdná dráha a zvyšuje sa opotrebovanie bŕzd.
■
■
96
Jazda
Informácie o brzdení

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 96.
pokyny
Opotrebovanie
Opotrebovanie brzdových obložení je závislé od podmienok použitia vozidla a od
štýlu jazdy. Ak často jazdíte v meste a na krátke vzdialenosti alebo veľmi športovo, brzdové obloženia sa opotrebujú rýchlejšie. Za týchto sťažených podmienok je
potrebné nechať prekontrolovať hrúbku brzdových obložení v odbornom servise
ešte pred riadnym servisným intervalom.
Vlhkosť alebo posypová soľ
Účinok bŕzd môže nastať oneskorene kvôli vlhkým, resp. v zime zľadovatelým alebo soľou pokrytým brzdovým kotúčom a obloženiam. Brzdy sa musia očistiť a vysušiť viacnásobným zabrzdením.
Korózia
Ku vzniku korózie na brzdových kotúčoch a ku znečisteniu obloženia prispieva dlhodobé státie vozidla a malé zaťažovanie bŕzd. Ak ste brzdový systém zaťažovali
málo alebo keď sú brzdové kotúče skorodované, odporúčame vyčistiť kotúče niekoľkonásobným intenzívnym brzdením z vyššej rýchlosti.
Porucha brzdového systému
Keď spozorujete, že sa náhle predlžuje brzdná dráha a brzdový pedál sa pohybuje
po dlhšej dráhe, mohla nastať chyba v brzdovom systéme. Okamžite vyhľadajte
najbližší odborný servis a prispôsobte jazdu s ohľadom na to, že nepoznáte presný

rozsah porúch.
Nízka hladina brzdovej kvapaliny
Príliš nízka hladina brzdovej kvapaliny môže spôsobiť poruchy brzdového systému. Hladina brzdovej kvapaliny sa kontroluje elektronicky » Strana 18,  Brzdový
systém.
Posilňovač bŕzd
Posilňovač bŕzd zvyšuje tlak, ktorý sa vyvíja zošliapnutím brzdového pedála. Posil
ňovač bŕzd pracuje iba pri bežiacom motore.
Ručná brzda
Manuálne radenie a pedále

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Manuálne radenie
Obr. 88
Stredná konzola: ručná brzda

97
98 
Manuálne radenie
Pedále
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 96.
Zatiahnutie
› Páku brzdy zatiahnite až úplne hore.
Uvoľnenie
› Páku ručnej brzdy mierne nadvihnite a súčasne stlačte poistné tlačidlo
» Obr. 88.
› Páku presuňte úplne nadol pri stlačenom poistnom tlačidle.
Ak je zatiahnutá ručná brzda a zapnuté zapaľovanie, svieti kontrolné svetlo ručnej

brzdy .
Obr. 89
Schéma radenia pri 5-stupňovej
mechanickej prevodovke

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 97.
Počas zaraďovania rýchlostných stupňov vždy úplne zošliapnite spojkový pedál,
aby ste zabránili nadmernému opotrebovaniu spojky.
Pri radení je potrebné dodržiavať odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 11.
Spätný chod zaraďuje iba vtedy, keď vozidlo stojí. Zošliapnite spojkový pedál a
tento podržte úplne zošliapnutý. Pred zaradením spätného chodu chvíľu počkajte,
aby sa obmedzil hluk prevodovky pri preraďovaní.
Ak je zaradený spätný rýchlostný stupeň a zapaľovanie je zapnuté, svietia spätné
svetlomety.
POZOR
Spätný rýchlostný stupeň nikdy nezaraďujte počas jazdy - hrozí nebezpečenstvo nehody!
Rozbehnutie a jazda

97
Upozornenie
POZOR
Ak práve neradíte rýchlostný stupeň, potom nedržte počas jazdy ruku na rýchlostnej páke. Tlak ruky môže viesť k nadmernému opotrebovaniu radiaceho mechanizmu.
Počas voľby jazdného režimu vo vozidle, ktoré stojí a beží mu motor, nikdy
nepridávajte plyn - nebezpečenstvo nehody!
■ Nikdy nenastavujte voliacu páku počas jazdy do polohy R alebo P - nebezpečenstvo nehody!
■ Ak má vozidlo zostať stáť pri zvolenom jazdnom režime s motorom vo voľnobehu, napr. pri státí a posúvaní sa pred križovatkou, musíte zošliapnuť brzdový
pedál, pretože pri voľnobežných otáčkach nie je prenos sily úplne prerušený
a vozidlo má tendenciu rozbehnúť sa.
■ Pred tým než otvoríte kapotu motorového priestoru a začnete pracovať na
bežiacom motore, nastavte polohu P a pevne zatiahnite ručnú brzdu - nebezpečenstvo nehody! Pritom je vždy potrebné bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné pokyny » Strana 150, Motorový priestor.
■ Ak zastavíte v kopci (sklon), nesnažte sa nikdy vozidlo so zvoleným rýchlostným stupňom udržať na mieste pomocou „plynu“, tzn. pomocou preklzávajúcej
spojky. Môže tým totiž dôjsť k prehriatiu spojky. Ak by existovalo nebezpečenstvo prehriatia spojky v dôsledku preťaženia, spojka by sa automaticky rozpojila a vozidlo by sa pohybovalo naspäť - nebezpečenstvo nehody!
■ Ak musíte zastaviť v stúpaní, potom zošliapnite brzdový pedál, aby ste zabránili pohybu vozidla nazad.
■ Majte na pamäti, že na hladkej, klzkej vozovke sa môžu hnacie kolesá pri zapnutí funkcie kick-down pretočiť - nebezpečenstvo šmyku!
■

Pedále

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 97.
Ovládanie pedálov nesmie byť za žiadnych okolností obmedzené!
V priestore pre nohy vodiča sa smie použiť iba rohož, ktorá je upevnená na dvoch
príslušných upevňovacích bodoch.
Používajte iba rohože z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré sú upevnené na
dvoch upevňovacích bodoch.
POZOR
V priestore pre nohy vodiča sa nesmú nachádzať žiadne predmety - hrozí nebezpečenstvo zabránenia obsluhe pedálov alebo obmedzenia pri obsluhe pedálov!

DÔLEŽITÉ
Automatická prevodovka

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Úvodné informácie
Rozbeh a jazda
Polohy voliacej páky
Manuálne radenie (Tiptronic)
Zámok voliacej páky
Funkcia kick-down
Dynamický program radenia
Núdzový program
Núdzové odblokovanie voliacej páky
98
Jazda
Dvojitá spojka v prípade automatickej prevodovky DSG je vybavená ochranou
proti preťaženiu. Ak využijete asistenta rozbehu do kopca a vozidlo bude stáť alebo sa pomaly pohybovať do kopca, dochádza k vyššiemu teplotnému zaťaženiu
spojok.
■ Ak dôjde k prehriatiu dvojitej spojky, objaví sa na informačnom displeji symbol 
a hlásenie Převodovka přehřátá. Zastavte! Palubní kniha! (Prevodovka prehriata. Zastavte! Palubná kniha!). Ako varovný signál zaznie aj akustická signalizácia.
Zastavte vozidlo, vypnite motor a vyčkajte, kým nezhasne symbol  - nebezpečenstvo poškodenia prevodovky! Po zhasnutí symbolu je možné pokračovať v jaz
de.
■
99
99
99
100
101
101
101
102
102
Úvodné informácie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 98.
Zaraďovanie na vyšší a nižší rýchlostný stupeň sa uskutočňuje automaticky. Prevodovku je však nožné prepnúť aj do režimu Tiptronic. Tento režim umožňuje zaraďovať rýchlostné stupne ručne » Strana 100.
Parkovanie
› Zošliapnite brzdový pedál.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Stlačte blokovacie tlačidlo vo voliacej páke, voliacu páku nastavte do polohy P
a tlačidlo uvoľnite.

Polohy voliacej páky
Motor je možné štartovať iba v polohách voliacej páky P alebo N. Ak sa voliaca páka pri zamknutí riadenia, zapnutí, resp. vypnutí zapaľovania alebo pri štartovaní
motora nenachádza v polohách P alebo N, zobrazí sa na informačnom displeji hlásenie Nastavte volicí páku do polohy P/N! (Voliacu páku prestavte do polohy P/
N!), resp. na displeji prístrojového panelu P/N.
Pri teplotách pod -10 °C je motor možné štartovať iba v polohe P 1).
Pri parkovaní by sa mala najprv pevne zatiahnuť ručná brzda a až potom nastaviť
poloha P.
Ak počas jazdy omylom posuniete voliacu páku do polohy N, musíte pred nastavením voliacej páky do polohy pre jazdu vopred ubrať plyn a počkať na voľnobežné

otáčky motora.
Rozbeh a jazda

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 98.
pokyny
Rozbeh
› Zošliapnite brzdový pedál a podržte ho zošliapnutý.
› Stlačte blokovacie tlačidlo (tlačidlo na hlavici voliacej páky), voliacu páku presuňte do požadovanej polohy » Strana 99 a blokovacie tlačidlo opäť uvoľnite.
› Chvíľu počkajte, kým prevodovka nezaradí (pocítite ľahké zapínacie trhnutie)2).
› Uvoľnite brzdový pedál a pridajte plyn.
Zastavenie
› Pri krátkodobom zastavení, napr. na križovatkách, nie je potrebné, aby ste nastavovali voliacu páku do polohy N. Postačuje zastavenie vozidla pomocou nožnej brzdy. Motor však môže bežať iba pri voľnobežných otáčkach.
1)
2)
Obr. 90 Voliaca páka / informačný displej: polohy voliacej páky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 98.
Aktuálna poloha voliacej páky sa zobrazuje na displeji prístrojového panelu 1
» Obr. 90.
P - Parkovacia poloha
V tejto polohe sú hnacie kolesá mechanicky zablokované.
Parkovaciu polohu je možné zaradiť iba pri stojacom vozidle.
Ak chcete voliacu páku prestaviť do tejto polohy/z tejto polohy, musíte stlačiť blokovacie tlačidlo v hlave voliacej páky a súčasne zošliapnuť brzdový pedál.
Ak je akumulátor vybitý, nedá sa voliaca páka vyradiť z polohy P.
R - Spätný chod
Spätný chod sa smie nastaviť iba pri stojacom vozidle a pri voľnobežných otáčkach

motora.
Platí pre DSG.
Platí pre AG.
Rozbehnutie a jazda
99
Ak chcete nastaviť voliacu páku do polohy R z polôh P alebo N, musíte zošliapnuť
brzdový pedál a súčasne stlačiť blokovacie tlačidlo.
Manuálne radenie (Tiptronic)
Pokiaľ je zapnuté zapaľovanie a voliaca páka je v polohe R, svietia spätné svetlomety.
N - Neutrál (voľnobeh)
V tejto polohe je zaradený neutrál (prevodovka na voľnobehu).
Ak chcete prestaviť voliacu páku z polohy N (ak je páka v tejto polohe dlhšie ako
2 sekundy) do polohy D alebo R, musíte pri rýchlostiach do 5 km/h, ako aj pri stojacom vozidle a pri zapnutom zapaľovaní zošliapnuť brzdový pedál.
D - Trvalá poloha pre jazdu vpred (normálny program)
Rýchlostné stupne sa v tejto polohe zaraďujú automaticky nahor alebo nadol v závislosti od zaťaženia motora, rýchlosti jazdy a dynamického programu radenia.
Obr. 91 voliaca páka a multifunkčný volant
Ak chcete nastaviť polohu D z polohy N, kým rýchlosť vozidla nepresiahne 5 km/h,
resp. kým vozidlo stojí, musíte zošliapnuť brzdový pedál.

Za určitých okolností (napr. jazda v horách alebo prevádzka s prívesom) je výhodné dočasne prepnúť na ručný program radenia » Strana 100, aby ste mohli prevodový pomer ručne prispôsobiť jazdným podmienkam.
Tiptronic umožňuje vodičovi zaraďovať rýchlostné stupne pomocou voliacej páky
alebo manuálne na multifunkčnom volante.
Pri radení je potrebné dodržiavať odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 11.
S - Trvalá poloha pre jazdu vpred (program šport)
Oneskoreným zaraďovaním vyšších stupňov sa naplno využívajú výkonové možnosti motora. Preradenie na nižší rýchlostný stupeň sa realizuje pri vyšších otáčkach než v polohe D.
Ak chcete nastaviť polohu S z polohy D, musíte stlačiť blokovacie tlačidlo na hlavici voliacej páky.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 98.
Prepnutie na ručné radenie
› Voliacu páku zatlačte z polohy D doprava. Na displeji prístrojového panelu sa zobrazuje aktuálna poloha voliacej páky 1 » Obr. 90 na strane 99.

Zaraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň
› Voliacu páku zatlačte dopredu + » Obr. 91.
› Pravé tlačidlo + pritiahnite k multifunkčnému volantu.
Zaraďovanie na nižší rýchlostný stupeň
› Voliacu páku zatlačte dozadu - » Obr. 91.
› Ľavé tlačidlo - pritiahnite k multifunkčnému volantu.
Dočasné prepnutie na ručné radenie
› Ak je voliaca páka v polohe D alebo S, pritiahnite ľavé tlačidlo
- alebo pravé tlačidlo + smerom k multifunkčnému volantu.
› Ak počas určitého času nepoužijete tlačidlo - alebo + , vypne sa ručné radenie.
Dočasné prepnutie na ručné zaraďovanie môžete vypnúť aj sami tým, že stlačíte
pravé tlačidlo + na dlhšie ako 1 sekundu.
Prepnutie na ručné radenie je tak možné vo vozidle, ktoré stojí, ako aj počas jazdy.
100
Jazda

Počas zrýchľovania preradí prevodovka automaticky na vyšší stupeň krátko pred
dosiahnutím maximálne povolených otáčok motora.
Funkcia kick-down
Keď zvolíte nižší rýchlostný stupeň, automatika ho preradí až vtedy, keď je vylúčené pretočenie motora.

Keď zošliapnete plynový pedál až do oblasti kick-down, preradí prevodovka v závislosti od rýchlosti a počtu otáčok na nižší rýchlostný stupeň.
Funkcia kick-down umožňuje maximálne zrýchlenie.
Upozornenie
Funkcia kick-down je k dispozícii aj pri manuálnom radení.

Zámok voliacej páky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 98.
Automatický zámok voliacej páky 
Voliaca páka je pri zapnutom zapaľovaní v polohách P a N uzamknutá. Na uvoľnenie páky z tejto polohy je potrebné zošliapnuť brzdový pedál. Ako pripomenutie
vodičovi svieti na prístrojovom paneli pri polohách voliacej páky P a N kontrolné
svetlo  » Strana 24,  Zámok voliacej páky.
Pri plynulom prechode cez polohu N (napr. z R do D) sa voliaca páka neblokuje.
Tým sa napríklad umožní vyhúpnutie uviaznutého vozidla. Zámok zaskočí iba vtedy, keď nie je zošliapnutý brzdový pedál a páka zostane v polohe N dlhšie ako
2 sekundy.
Zámok voliacej páky je aktívny iba vo vozidle, ktoré stojí, a pri rýchlosti do 5 km/h.
Pri vyšších rýchlostiach sa v polohe N automaticky vypína.
Blokovacie tlačidlo
Blokovacie tlačidlo na hlavici voliacej páky bráni neželanému navoleniu niektorých
polôh voliacej páky. Stlačením blokovacieho tlačidla sa uvoľní zámok voliacej páky.
Blokovanie vytiahnutia kľúčika zo zapaľovania1)
Kľúč je možné po vypnutí zapaľovania vytiahnuť iba vtedy, keď sa voliaca páka nachádza v polohe P. Pokiaľ je kľúč zo zapaľovania vytiahnutý, je voliaca páka v polo
he P zaistená.
1)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 98.
Ak zošliapnete pedál plynu až na doraz, aktivuje sa v akomkoľvek jazdnom programe funkcia kick-down. Táto funkcia je nadradená jazdným programom bez
ohľadu na aktuálnu polohu voliacej páky (D, S alebo Tiptronic) a slúži na maximálne zrýchlenie vozidla pri využití maximálneho výkonového potenciálu motora. Prevodovka podradí v závislosti od jazdného stavu o jeden alebo aj viac rýchlostných
stupňov a vozidlo akceleruje. Preradenie na vyšší rýchlostný stupeň nastane až po

dosiahnutí maximálne povolených otáčok motora.
Dynamický program radenia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 98.
pokyny
Automatická prevodovka vášho vozidla je riadená elektronicky. Zaraďovanie rýchlostných stupňov nahor alebo dolu sa uskutočňuje automaticky v závislosti od daného programu.
Pri pokojnom spôsobe jazdy volí prevodovka najhospodárnejší jazdný program.
Preradenie na vyšší rýchlostný stupeň skôr a na nižší rýchlostný stupeň neskôr
znižuje spotrebu paliva.
Pri športovom spôsobe jazdy s rýchlymi pohybmi plynovým pedálom, pri prudkom
zrýchľovaní, často sa meniacimi rýchlosťami a pri využívaní maximálnej rýchlosti sa
po zošliapnutí plynového pedála až na podlahu (režim kick-down) prevodovka
adaptuje na tento štýl jazdy a podraďuje skôr, často aj o viac rýchlostných stupňov
v porovnaní s pokojným spôsobom jazdy.
Výber najvhodnejších jazdných programov je neustále prebiehajúci proces. Nezávisle od toho sa však dá rýchlym zošliapnutím plynového pedála prejsť do dynamickejšieho programu radenia alebo podraďovania. V tomto programe zaraďuje
prevodovka nižší rýchlostný stupeň, než aký zodpovedá okamžitej rýchlosti, a tak
umožňuje väčšie zrýchlenie (napr. pri predbiehaní) bez toho, aby bolo nutné zošliapnuť pedál plynu až do oblasti kick-down. Po zaradení vyššieho rýchlostného

stupňa sa pri zodpovedajúcom štýle jazdy opäť zvolí pôvodný program.
Platí iba pre niektoré krajiny.
Rozbehnutie a jazda
101
Pri jazde v horách sa radenie prispôsobuje stúpaniu a klesaniu. Zamedzí sa tak
neustálemu preraďovaniu pri jazde do kopca. Počas jazdy z kopca je možné na využitie brzdného momentu motora podraďovať v režime Tiptronic.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 98.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Kryt vpredu vľavo a vpravo opatrne vytiahnite nahor.
› Kryt vzadu vytiahnite nahor.
› Prstom zatlačte na žltý plastový diel v smere šípky » Obr. 92.
› Súčasne stlačte blokovacie tlačidlo na hlavici voliacej páky a páku presuňte do
Pre prípad poruchy systému je k dispozícii núdzový program.
Keď sa vyskytne funkčná porucha na elektronike prevodovky, pracuje prevodovka
ďalej, ale prepne sa do niektorého z núdzových programov. Všetky segmenty displeja sa pritom rozsvietia, príp. zhasnú.
polohy N (ak by ste voliacu páku opäť presunuli do polohy P, znova by sa zablokovala).
Porucha sa môže prejaviť takto:
› prevodovka zaraďuje iba určité rýchlostné stupne;
› nie je možné používať spätný chod R;
› ručné radenie je v núdzovom režime vypnuté.

Núdzové odblokovanie voliacej páky
Obr. 92
Núdzové odblokovanie voliacej
páky

Zábeh
Upozornenie
Ak sa prevodovka prepne na núdzový režim, vyhľadajte čo najskôr odborný servis
a poruchu nechajte odstrániť.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 98.
Ak nastane porucha napájania automatického zámku voliacej páky (napr. vybitý
akumulátor, chybná poistka) alebo porucha tohto zámku, nedá sa voliaca páka
presunúť z polohy P zvyčajným spôsobom a s vozidlom sa nedá pohnúť. Voliaca
páka sa musí odblokovať núdzovo.
Núdzový program


Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Nový motor
Nové pneumatiky
Nové brzdové obloženia
102
103
103 
Nový motor

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 102.
Počas prvých 1 500 kilometrov je motor v zábehu.
Prvých 1 000 kilometrov
› Nejazdite rýchlejšie ako na 3/4 maximálnej rýchlosti zaradeného prevodového
stupňa, tzn. na 3/4 najvyšších povolených otáčok motora.
› Nepridávajte na plný plyn.
› Vyhýbajte sa vysokým otáčkam motora.
› Nejazdite s prívesom.
102
Jazda

1 000 až 1 500 kilometrov
Postupne je možné zvyšovať jazdný výkon až na maximálnu rýchlosť zaradeného
prevodového stupňa, tzn. na najvyššie povolené otáčky motora.
Nové brzdové obloženia

Počas prvých prevádzkových hodín nastáva v motore väčšie vnútorné trenie ako
neskôr, keď sa už všetky pohyblivé diely navzájom prispôsobili. Spôsob jazdy počas prvých asi 1 500 kilometrov je rozhodujúci pre kvalitu zábehu nového motora.
Nové brzdové obloženia nemajú na začiatku najlepší brzdný účinok a musia sa
najskôr „zabrúsiť“. Počas prvých cca 200 km preto jazdite mimoriadne opatrne.
Ani po zábehu by ste nemali zbytočne jazdiť pri vysokých otáčkach motora. Začiatok červenej oblasti na stupnici otáčkomera označuje maximálne povolené otáčky
motora. Vo vozidlách s mechanickou prevodovkou zaraďte na nasledujúci vyšší
stupeň najneskôr pri dosiahnutí červenej oblasti stupnice. Mimoriadne vysoké
otáčky motora sú automaticky obmedzované počas zrýchľovania (pridávania plynu), ale motor nie je nijako chránený pred príliš vysokými otáčkami spôsobenými
chybným preradením z vyššieho stupňa na nižší, kedy môže nastať náhle zvýšenie
otáčok nad povolené maximálne otáčky, čím sa môže poškodiť motor.

Predvídavá jazda
Energeticky úsporné radenie
Vyhýbanie sa jazde na plný plyn
Obmedzenie chodu motora na voľnobeh
Pravidelná údržba
Vyhýbanie sa jazdám na krátke vzdialenosti
Sledovanie tlaku v pneumatikách
Vyhýbanie sa nepotrebnému zaťaženiu
Šetrenie elektrickej energie
Ekologické parametre
DÔLEŽITÉ
Poznámka pre životné prostredie
104
104
104
105
105
105
105
106
106
106
Technické predpoklady pre nízku spotrebu paliva a hospodárnu prevádzku získalo
vozidlo už vo výrobe. Osobitný dôraz sa v spoločnosti ŠKODA kladie na čo najnižšie zaťaženie životného prostredia.

Nové pneumatiky
Aby boli všetky tieto vlastnosti využité čo najlepšie a zostali zachované čo najdlhšie, musíte venovať pozornosť pokynom uvedeným v tejto kapitole.
Spotreba paliva, zaťaženie životného prostredia a opotrebovanie motora, bŕzd
a pneumatík závisí v podstate od troch faktorov:
› osobný štýl jazdy;
› podmienky prevádzky vozidla;
› technické predpoklady.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 102.
Nové pneumatiky sa musia „zabehnúť“, pretože spočiatku ešte nemajú najlepšiu
priľnavosť k vozovke. Počas prvých cca 500 km preto jazdite mimoriadne opatrne.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Všetky údaje o rýchlosti a počte otáčok platia iba pre zahriaty motor. Nikdy nevytáčajte studený motor do vyšších otáčok - ani keď vozidlo stojí, ani keď vozidlo
ide.


Hospodárna jazda a ekológia
Pre vozidlá s mechanickou prevodovkou tiež platí: nejazdite pri príliš nízkych
otáčkach. Preraďte na nižší rýchlostný stupeň, len čo motor prestane ísť plynulo.
Prihliadajte na odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 11, Odporúčanie rýchlostného stupňa.
Nikdy nejazdite s motorom v zbytočne vysokých otáčkach, včasné zaradenie vyššieho prevodového stupňa šetrí palivo, znižuje hlučnosť vozidla a šetrí životné
prostredie.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 102.

Predvídavou a hospodárnou jazdou je možné celkom jednoducho znížiť spotrebu

paliva o 10 - 15 %.
Rozbehnutie a jazda
103
Účinný spôsob, ako ušetriť palivo, je včasné zaraďovanie vyššieho rýchlostného
stupňa. Prihliadajte na odporúčanie rýchlostného stupňa » Strana 11, Odporúčanie
rýchlostného stupňa.
Spotreba paliva je rovnako ovplyvnená aj skutočnosťami, na ktoré nemá vodič
vplyv. Spotreba stúpa v zime alebo za sťažených podmienok pri zlom stave vozoviek atď.
Zmysluplne zaradený rýchlostný stupeň môže ovplyvniť spotrebu paliva » Obr. 93.
Spotreba paliva sa môže výrazne odlišovať od hodnoty uvedenej výrobcom, a síce
kvôli vonkajším teplotám, poveternostným vplyvom a tiež spôsobu jazdy.
Pri akcelerácii treba dodržiavať optimálne otáčky motora tak, aby nedochádzalo
k rezonančným prejavom vozidla a k neúmerne vysokej spotrebe paliva.

Predvídavá jazda

Automatická prevodovka
› Plynový pedál stláčajte pomaly. Nezošliapavajte ho ale až do polohy kick-down.
› Ak pri jazde s automatickou prevodovkou zošliapnete pedál pomaly, prevodovka

potom automaticky zvolí ekonomický jazdný program.
Vyhýbanie sa jazde na plný plyn
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 103.
Obr. 94
Zobrazenie princípu: Spotreba
paliva v l /100 km a rýchlosť jazdy v km/h
Počas akcelerácie spotrebováva vozidlo najviac paliva, preto je potrebné zabrániť
zbytočnému zrýchľovaniu a brzdeniu. Čím predvídavejšie jazdíte, tým menej musíte brzdiť, a tým aj menej akcelerovať.
Ak je to možné, nechajte vozidlo voľne dojazdiť alebo využívajte brzdný účinok
motora, napr. keď na svetelnej signalizácii svieti červená.

Energeticky úsporné radenie
Obr. 93
Zobrazenie princípu: Spotreba
paliva v l/100 km v závislosti od
zaradeného rýchlostného stupňa

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 103.
Keď jazdíte pomalšie, šetríte palivo.
Citlivým ovládaním plynového pedála sa dosiahne nielen významná úspora paliva,
ale rovnako aj zníženie zaťaženia životného prostredia a opotrebovávania vozidla.
Podľa možností by sa nikdy nemala využívať maximálna rýchlosť vášho vozidla.
Spotreba paliva, tvorba splodín a hlučnosť pri vysokých rýchlostiach neúmerne narastajú.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 103.
Včasné zaraďovanie vyšších rýchlostných stupňov šetrí palivo.
Mechanická prevodovka
› Na prvý rýchlostný stupeň jazdite iba približne na vzdialenosť dĺžky vozidla.
› Na najbližší vyšší rýchlostný stupeň zaraďte v okamihu, keď motor dosiahne cca
2 000 otáčok.
104
Jazda
Na » Obr. 94 je znázornený pomer spotreby paliva k rýchlosti vozidla. Ak využívate
maximálnu rýchlosť vozidla iba asi z troch štvrtín, klesá spotreba paliva o polovicu. 
Upozornenie
Obmedzenie chodu motora na voľnobeh

Odporúčame, aby ste pravidelnú údržbu nechávali vykonať u servisného partnera
ŠKODA.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 103.
Palivo sa spotrebúva aj pri voľnobehu.
Vyhýbanie sa jazdám na krátke vzdialenosti
Pri vozidlách, ktoré nie sú vybavené systémom ŠTART-STOP, je potrebné motor
odstavovať aj v zápchach, pred železničnými závorami a semaformi s dlhšou fázou
červenej. Už po 30 - 40 sekundách odstavenia motora je úspora paliva väčšia ako
množstvo paliva potrebné na nové naštartovanie.
Pri voľnobehu trvá veľmi dlho, kým sa motor zahreje na prevádzkovú teplotu. Vo
fáze zahrievania je opotrebovanie a produkcia škodlivých splodín príliš vysoká.
Preto sa pohnite ihneď po naštartovaní motora. Pritom je však potrebné vyhýbať
sa vysokým otáčkam.

Obr. 95
Zobrazenie princípu: Spotreba
paliva v l/100 km pri rozdielnych
teplotách

Pravidelná údržba

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 103.
Nesprávne nastavený motor spotrebúva zbytočne veľa paliva.
Pravidelnou údržbou vášho vozidla v odbornom servise sa vytvára predpoklad pre
jazdenie s úsporou paliva. Stav údržby vášho vozidla má pozitívny dôsledok na
bezpečnosť premávky a uchovanie hodnoty.
Nesprávne nastavený motor môže mať spotrebu paliva až o 10 % vyššiu, než ako
sú bežné hodnoty!
Pri čerpaní paliva je potrebné prekontrolovať aj výšku hladiny oleja. Spotreba oleja je vo veľkej miere závislá od zaťaženia motora a otáčok. V závislosti od spôsobu
jazdy môže spotreba oleja dosiahnuť až 0,5 l/1 000 km.
Je bežné, ak spotreba oleja v novom motore dosiahne najnižšie hodnoty až po určitom čase zábehu. Spotrebu oleja je teda možné v novom vozidle správne posúdiť až keď prejdete asi 5 000 km.
Poznámka pre životné prostredie
Ďalšie zníženie spotreby je možné dosiahnuť použitím syntetických ľahkobežných olejov.
■ Pravidelne kontrolujte zem pod vozidlom. Keď tam uvidíte škvrny od oleja alebo
iných prevádzkových kvapalín, nechajte vozidlo skontrolovať v odbornom servise.
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 103.
Pri jazdách na krátku vzdialenosť sa spotrebúva neporovnateľne viac paliva. Odporúčame vyhýbať sa jazdám so studeným motorom na vzdialenosti do 4 km.
Studený motor spotrebúva bezprostredne po štarte najviac paliva. Zhruba po jednom kilometri jazdy klesá spotreba na asi 10 l/100 km. Spotreba sa normalizuje, ak
motor a katalyzátor dosiahnu prevádzkovú teplotu.
Rozhodujúca je v tejto súvislosti aj teplota okolitého prostredia. Tento obrázok
» Obr. 95 ukazuje rozdielnu spotrebu paliva po najazdení rovnakej vzdialenosti pri
teplote +20 °C a pri teplote -10 °C. Vaše vozidlo má v zimnom období väčšiu spotrebu paliva ako v lete.

Sledovanie tlaku v pneumatikách

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 103.
Správne nahustené pneumatiky šetria palivo.
Dbajte na správny tlak v pneumatikách. Nedostatočný tlak v pneumatikách zvyšuje ich valivý odpor. Následne sa zvyšuje spotreba paliva a opotrebovanie pneuma
tík, súčasne sa zhoršujú jazdné vlastnosti vozidla.
Rozbehnutie a jazda
105
Tlak vzduchu v pneumatikách je potrebné kontrolovať len na studených pneumatikách.
Konštrukčné opatrenia

Vyhýbanie sa nepotrebnému zaťaženiu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 103.
Prevážanie záťaže sa prejaví na zvýšenej spotrebe paliva.
Voľba materiálov
› Rozsiahle použitie recyklovateľných materiálov.
› Klimatizácia s chladiacim médiom bez freónov.
› Nebolo použité kadmium.
› Nebol použitý azbest.
› Znížené „vyparovanie“ plastických hmôt.
Každý kilogram hmotnosti navyše zvyšuje spotrebu paliva. Vyplatí sa prehliadnuť
batožinový priestor a odstrániť z neho nepotrebné veci.
Najmä v mestskej prevádzke, kde sa musí často akcelerovať, zvyšuje záťaž významne spotrebu paliva. Ako základné pravidlo platí, že záťaž 100 kg zvyšuje spotrebu paliva cca o 1 l/100 km.
Zväčšený odpor vzduchu spôsobuje, že vaše vozidlo má pri nezaťaženom strešnom nosiči a pri rýchlosti 100-120 km/h asi o 10 % vyššiu spotreby paliva ako normálne.
Výroba

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 103.
Elektrický prúd sa vyrába pomocou alternátora, keď motor beží. Čím viac elektrických spotrebičov je pripojených na palubnú sieť, tým viac sa spotrebuje paliva na
činnosť alternátora. Vypínajte preto elektrické spotrebiče, ak ich už nepotrebujete.
Ekologické parametre

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 103.
Ochrana životného prostredia zohrala rozhodujúcu úlohu pri konštrukcii, výbere
materiálov a výrobe vášho nového vozidla ŠKODA. Okrem iného sme kládli dôraz
na nasledujúce body.
1)
Za predpokladu splnenia národných zákonných predpisov.
106
Jazda
› Konzervácia dutín bez použitia rozpúšťadiel.
› Konzervácia vozidla pre prepravu z výroby k zákazníkovi neobsahuje rozpúšťadlá.
› Použitie lepidiel neobsahujúcich rozpúšťadlá.
› Výroba bez freónov.
› Nebola použitá ortuť.
› Použitie vodou riediteľných lakov.
Šetrenie elektrickej energie

› Jednoducho rozoberateľné spojenia.
› Zjednodušená demontáž v dôsledku modulovej konštrukcie.
› Čistejšie výrobné suroviny a materiály.
› Označenie všetkých plastových dielov podľa odporučenia VDA 260.
› Zníženie spotreby paliva a emisií CO2.
› Minimalizácia úniku paliva pri dopravnej nehode.
› Zníženie hluku.

Zber a spracovanie autovrakov
ŠKODA sa hlási k požiadavkám, ktoré sú na ňu a jej výrobky kladené v oblasti
ochrany životného prostredia a šetrenia zdrojov. Všetky nové vozidlá ŠKODA sú
z 95 % opätovne využiteľné a môžu byť v zásade bezplatne1) odoberané späť.
V mnohých krajinách boli vybudované celoplošné zberné systémy určené na odovzdávanie vášho starého vozidla. Po jeho odovzdaní vám bude vydaný doklad
o likvidácii, ktorý dokumentuje riadne a predpisom zodpovedajúce spracovanie
vozidla.
Upozornenie
Bližšie informácie o preberaní a zhodnocovaní starých vozidiel obdržíte v odbornom servise.


Predchádzanie škodám na vozidle

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
107
107 
Všeobecné pokyny
Prejazdy vodou na komunikáciách
Všeobecné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 107.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 107.
Aby sa pri prejazde vodou (napr. na zatopených cestách) znížilo riziko poškodenia
vozidla, je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:
› Pred prejazdom vodou si preto zistite jej hĺbku. Hladina vody smie siahať maximálne po výčnelok pod prahom vozidla » Obr. 96;
› Jazdite maximálne krokovou rýchlosťou. Pri vyššej rýchlosti by sa mohla pred vozidlom vytvoriť vlna, ktorá by mohla spôsobiť prienik vody do systému satia motora alebo do iných dielov vozidla;
› V žiadnom prípade nezastavujte vo vode, necúvajte a nikdy neodstavujte motor;
› Pred prejazdmi vodou deaktivujte systém ŠTART-STOP » Strana 113, ŠTARTSTOP.
POZOR
V nasledujúcich situáciách je potrebné dávať predovšetkým pozor na nízko položené časti vozidla, ako napr. spojler a výfuk.
› Jazda na zlých komunikáciách a cestách.
› Prechádzanie obrubníkov.
› Prechádzanie strmých rámp a pod.
Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje u vozidiel so športovým podvozkom a pri
plnom naložení vozidla.
Prejazd vodou, bahnom, blatom a pod. môže obmedziť účinnosť bŕzd a predĺžiť brzdnú dráhu - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Vyhýbajte sa prudkým a náhlym brzdným manévrom priamo po prejazdoch
vodou.
■ Po prejazdoch vodou sa musia brzdy prerušovaným brzdením čo najskôr očistiť a vysušiť. Brzdenie s cieľom osušenia a očistenia brzdových kotúčov vykonávajte iba vtedy, keď to dovoľujú podmienky cestnej premávky. Nesmiete
ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.
■

Prejazdy vodou na komunikáciách
DÔLEŽITÉ
Obr. 96
Prejazd vodou
Počas prejazdu vodou sa môžu vážne poškodiť niektoré diely vozidla, ako napr.
motor, prevodovka, podvozok alebo elektrické rozvody.
■ Protiidúce vozidlá vytvárajú vlny, ktoré môžu prekročiť prípustnú výšku hladiny
vody pre vaše vozidlo.
■ Pod vodnou hladinou sa môžu skrývať výmole, bahno alebo kamene, ktoré môžu
sťažiť alebo znemožniť prejazd vodou.
■ Nejazdite cez slanú vodu. Soľ môže spôsobiť koróziu. Všetky časti vozidla, ktoré
prišli do styku so slanou vodou, umyte sladkou vodou.
■
Upozornenie
Po prejazde vodou odporúčame nechať vozidlo skontrolovať odborným servisom.
Rozbehnutie a jazda
107

Jazda v zahraničí

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Bezolovnatý benzín
Svetlomety
108
108
V niektorých krajinách je obmedzená alebo nie je vôbec žiadna sieť partnerov
ŠKODA. Preto bude obstarávanie niektorých potrebných náhradných dielov trochu
komplikované a personál v odborných servisoch bude môcť prípadnú opravu vyko
nať iba v obmedzenom rozsahu.
Bezolovnatý benzín

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 108.
Vozidlá so zážihovými motormi môžu tankovať iba bezolovnatý benzín » Strana 149, Bezolovnatý benzín. Informácie o sieti čerpacích staníc, ktoré ponúkajú
bezolovnatý benzín, poskytujú napr. automoto kluby.

Svetlomety

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 108.
Stretávacie svetlá vašich svetlometov sú nastavené asymetricky. Osvetľujú viac
okraj vozovky na strane, po ktorej sa bežne jazdí.
Pri jazdách v krajinách, v ktorých sa jazdí na opačnej strane vozovky ako vo vlasti,
môžu asymetrické stretávacie svetlomety oslňovať vozidlá idúce v protismere.
Aby ste zamedzili oslňovaniu protiidúcich vozidiel, treba vykonať prispôsobenie
svetlometov v odbornom servise ŠKODA.
Upozornenie
Ďalšie informácie o prispôsobovaní svetlometov obdržíte v odbornom servise.
108
Jazda

Kontrola stabilizácie (ESC)
Asistenčné systémy

Systémy na podporu brzdenia

Systém ESC zlepšuje kontrolu nad vozidlom v medzných dynamických situáciách
počas jazdy, napr. pri náhlej zmene smeru jazdy. V závislosti od jazdných podmienok sa znižuje nebezpečenstvo šmyku a zlepšuje jazdná stabilita.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Kontrola stabilizácie (ESC)
Protiblokovací systém (ABS)
Kontrola trakcie (ASR)
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS a XDS)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 109.
Systém ESC sa aktivuje automaticky pri každom zapnutí zapaľovania.
109
110
110
110
Pomocou nastavenia volantu a rýchlosti vozidla sa určuje požadovaný smer, ktorý
sa stále porovnáva so skutočným správaním vozidla. Keď sa vyskytnú odchýlky,
ako napr. pri začínajúcom šmyku vozidla, systém ESC automaticky pribrzďuje príslušné koleso.
Počas zásahu systému bliká kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli.
POZOR
V rámci kontroly stabilizácie (ESC) sú integrované nasledujúce systémy:
› protiblokovací systém (ABS);
› kontrola trakcie (ASR);
› elektronická uzávierka diferenciálu (EDS a XDS);
› brzdový asistent (HBA);
› asistent rozbehu do kopca (HHC).
Nedostatok paliva môže spôsobiť nepravidelný chod motora alebo viesť k
vypnutiu motora. Systémy na podporu brzdenia by potom boli nefunkčné hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobte aktuálnej viditeľnosti, počasiu, stavu
vozovky a premávke. Zvýšená ponuka bezpečnosti, akú poskytujú systémy na
podporu brzdenia, vás nesmie zviesť k tomu, aby ste riskovali - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Pri poruche ABS ihneď vyhľadajte odborný servis. Prispôsobte jazdu s ohľadom na poškodenie ABS, pretože nepoznáte presný rozsah porúch a obmedzenie brzdného účinku.
■
ESV nie je možné vypnúť. Pomocou tlačidla  » Obr. 97 na strane 110 je možné
vypnúť iba ASR. Keď je systém ASR vypnutý, svieti na prístrojovom paneli kontrolné svetlo .
Pri poruche systému ESC sa na prístrojovom paneli rozsvieti kontrolné svetlo ESC
 » Strana 20.
DÔLEŽITÉ
Brzdový asistent (HBA)
Brzdový asistent HBA sa aktivuje prudkým zošliapnutím brzdového pedála. Systém HBA zosilňuje účinok bŕzd a pomáha skracovať brzdnú dráhu. Na dosiahnutie najkratšej možnej brzdnej dráhy sa musí pedál brzdy pevne stláčať, kým sa vozidlo nezastaví.
Aby bola zaručená správna funkcia systémov na podporu brzdenia, musia byť na
všetkých štyroch kolesách namontované rovnaké, výrobcom schválené pneumatiky.
■ Zmeny na vozidle (napr. na motore, na brzdách, podvozku alebo iná kombinácia
pneumatík a diskov) môžu ovplyvniť funkciu systémov na podporu brzdenia
» Strana 146, Úpravy, opravy a technické zmeny.
■
Systém ABS sa pri zásahu systému HBA aktivuje rýchlejšie a efektívnejšie.
Po uvoľnení pedála brzdy sa automaticky vypne funkcia HBA.
Upozornenie
Ak sa vyskytne porucha na ABS, vypadne aj funkcia ESC, ASR a EDS. Poruchu ABS
signalizuje kontrolné svetlo  » Strana 21.
Asistent rozbehu do kopca (HHC)
Asistent HHC umožňuje pri rozbehu v stúpaniach presunúť nohu z pedálu brzdy
na pedál plynu bez toho, aby ste pri tom museli použiť ručnú brzdu.

Systém podrží brzdný tlak, ktorý bol vytvorený zošliapnutím brzdového pedála,
ešte asi 2 sekundy po uvoľnení brzdového pedála.
Asistenčné systémy
109

Brzdový tlak klesá postupne, keď sa pridáva plyn. Ak by sa vozidlo do 2 sekúnd
nerozbehlo, začne cúvať.
Systém HHC je aktívny od stúpania 5 %, keď sú zatvorené dvere vodiča. Systém
HHC je funkčný vždy iba počas rozbehnutí sa do kopca a to nielen pri jazde vpred,
ale aj pri cúvaní. Pri jazde z kopca nie je asistent aktívny.

ASR by malo byť stále zapnuté. Iba v určitých výnimočných situáciách, keď má preklzávanie zmysel, môže byť užitočné systém vypnúť, napr.:
› pri jazde so snehovými reťazami;
› pri jazde v hlbokom snehu alebo na veľmi mäkkom podklade;
› pri „vykolísaní“ zapadnutého vozidla.
Následne by sa malo ASR opäť zapnúť.
ASR je možné podľa potreby vypnúť a opätovne zapnúť stlačením tlačidla 
» Obr. 97. Keď je systém ASR vypnutý, svieti na prístrojovom paneli kontrolné
svetlo .
Protiblokovací systém (ABS)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 109.
Pri poruche systému ASR svieti na prístrojovom paneli kontrolné svetlo ASR 
» Strana 23.
ABS zabraňuje zablokovaniu kolies počas brzdenia. Systém tým podporuje vodiča,
aby si zachoval kontrolu nad vozidlom.
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS a XDS)
Zásah ABS sa prejavuje pulzačnými pohybmi brzdového pedála, pri ktorom vzniká
charakteristický zvuk.
Pri zásahu ABS nebrzďte v intervaloch, ani neznižujte tlak na pedál brzdy.



Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 109.
Ak sa pretáča hnacie koleso, pribrzdí EDS pretáčajúce sa koleso a prenesie hnaciu
silu na iné hnacie kolesá. Prispieva to ku stabilite vozidla, ako aj k plynulej jazde.
Kontrola trakcie (ASR)
Obr. 97
Tlačidlo ASR
Aby sa kotúčové brzdy brzdeného kolesa príliš neprehrievali, EDS sa pri veľkom
namáhaní automaticky vypne. Vozidlo zostáva schopné prevádzky a má rovnaké
vlastnosti ako vozidlo bez EDS. Len čo sa brzdy ochladia, EDS sa znovu automaticky zapne.
XDS (iba pre Fabiu RS a Fabiu Combi RS)
XDS je rozšírením elektronickej uzávierky diferenciálu. XDS nereaguje na preklzávanie hnacích kolies, ale na odľahčenie kolesa, ktoré je pri rýchlom prejazde zákruty na vnútornej strane zákruty. Aktívnym zásahom brzdy kolesa, ktoré je na
vnútornej strane zákruty, sa zabraňuje jeho pretáčaniu. Tým sa zlepšuje trakcia
a vozidlo sa dlhšie udržiava v požadovanej stope.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 109.
Systém ASR prispôsobuje pri pretáčajúcich sa kolesách otáčky motora stavu vozovky. Prostredníctvom ASR sa pri nevýhodných stavoch vozovky zlepšuje aj rozbeh, zrýchlenie a jazda do stúpaní.
Pomoc pri parkovaní

Úvod k téme
Systém ASR sa automaticky aktivuje pri každom zapnutí zapaľovania.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Počas zásahu systému bliká kontrolné svetlo ASR  na prístrojovom paneli.
Spôsob funkcie
110
Jazda

111 

POZOR
Akustická signalizácia pri parkovaní nesníma z vodiča zodpovednosť pri parkovaní a podobných manévroch. Dajte pozor najmä na malé deti a zvieratá,
pretože tieto sa nemusia rozpoznať snímačmi pomoci pri parkovaní.
■ Pred parkovaním sa presvedčte, či sa pred vozidlom a za ním nenachádza
prekážka, napr. kameň, tenký stĺpik, tyč prívesu a pod. Túto prekážku nemusia
snímače pomoci pri parkovaní rozpoznať.
■ Povrch určitých predmetov a oblečenie nemusí za určitých okolností odrážať
signály snímačov pomoci pri parkovaní. Preto nie je možné tieto predmety alebo osoby, ktoré majú na sebe takéto oblečenie, rozoznať snímačmi pomoci pri
parkovaní.
■ Externé zdroje zvuku môžu rušivo vplývať na pomoc pri parkovaní. Za nevýhodných podmienok sa nemusia rozpoznať predmety ani osoby.
■
Pomoc pri parkovaní umožňuje zistiť prostredníctvom ultrazvukových snímačov
vzdialenosť zadného nárazníka vozidla od prekážky. Snímače sú umiestnené v zadnom nárazníku.
Dosah snímačov
Varovanie začína vo vzdialenosti asi 160 cm od prekážky (oblasť A » Obr. 98). So
skracovaním vzdialenosti sa skracuje interval medzi tónovými impulzmi.
Vo vzdialenosti asi 30 cm (oblasť B ) sa už ozýva neprerušovaný tón - oblasť nebezpečenstva. Od tohto okamihu už viac necúvajte!
Pri navigačných systémoch a niektorých z výroby namontovaných rádiách sa
vzdialenosť od prekážky súčasne graficky zobrazuje na displeji, pozri návod na obsluhu rádia, resp. navigačného systému.
DÔLEŽITÉ
Pri vozidlách, ktoré sú z výroby vybavené ťažným zariadením, sa predlžuje hranica
začiatku signalizácie oblasti nebezpečenstva - neprerušovaný tón - o 5 cm ďalej
za vozidlom. Dĺžku vozidla je možné predĺžiť namontovaným odnímateľným ťažným zariadením.
Ak po aktivácii systému zaznie počas asi 3 sekúnd akustická signalizácia a v blízkosti vozidla nie je prekážka, potom došlo k systémovej chybe. Chybu nechajte
odstrániť v odbornom servise.
■ Aby bola pomoc pri parkovaní funkčná, musíte snímače udržiavať čisté (bez námrazy a pod.).
■
Ak je za vozidlo s ťažným zariadením zabudovaným z výroby pripojený príves, zadné snímače sú deaktivované.
Aktivácia a deaktivácia pomoci pri parkovaní
Pomoc pri parkovaní sa automaticky aktivuje pri zapnutom zapaľovaní a zaradenom spätnom chode. Toto sa potvrdí krátkym akustickým signálom.
Upozornenie
Dodatočne namontované moduly, ako napr. nosič bicyklov, môžu obmedziť
funkciu pomoci pri parkovaní.
■
Spôsob funkcie
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 110.

Pomoc pri parkovaní deaktivujete vyradením spätného chodu.

Tempomat
Obr. 98
Pomoc pri parkovaní: Dosah snímačov

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
112
112
113
113 
Zaznamenanie rýchlosti
Zmena zaznamenanej rýchlosti
Dočasné vypnutie tempomatu
Úplné vypnutie tempomatu
Asistenčné systémy
111
Tempomat (zariadenie na udržiavanie rýchlosti - GRA) udržiava nastavenú konštantnú rýchlosť vyššiu ako 25 km/h, nie je pritom potrebné mať zošliapnutý plynový pedál.
Zaznamenanie rýchlosti
Obr. 99
Ovládacia páčka: Obsluha tempomatu
Zvolená rýchlosť sa udržiava za predpokladu, že to výkon motora či jeho brzdný
účinok umožní.
Pri aktivovanom tempomate svieti na prístrojovom paneli kontrolné svetlo .
POZOR
Vzhľadom na bezpečnosť jazdy sa tempomat nesmie používať v hustej premávke a pri zlom stave vozovky (napr. poľadovica, klzká vozovka, štrk) - nebezpečenstvo nehody!
■ Zaznamenaná rýchlosť sa smie obnoviť iba vtedy, keď nie je pre aktuálnu dopravnú situáciu príliš vysoká.
■ Aby ste zabránili neželanému zapnutiu tempomatu, deaktivujte ho vždy po
použití.
■
DÔLEŽITÉ
Pri jazde v strmom klesaní nedokáže tempomat udržať konštantnú rýchlosť.
Rýchlosť sa zvyšuje pôsobením vlastnej hmotnosti vozidla. Preto včas preraďte na
nižší rýchlostný stupeň alebo pribrzďujte vozidlo nožnou brzdou.
■ Pri vozidlách s mechanickou prevodovkou nie je možné tempomat zapnúť, ak je
zaradený prvý rýchlostný stupeň alebo spätný chod.
■ Vo vozidlách s automatickou prevodovkou sa tempomat nedá zapnúť, keď sa
voliaca páka nachádza v polohe P, N alebo R.
■ Tempomat sa môže automaticky vypnúť pri zásahu niektorých asistenčných systémov podporujúcich brzdenie (napr. ESC), pri prekročení maximálne povolených

otáčok a pod.
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 111.
Zaznamenanie rýchlosti
› Spínač A » Obr. 99 prestavte do polohy ON.
› Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti stlačte preklápacie tlačidlo B do polohy
SET.
Po uvoľnení tlačidla B z polohy SET sa práve zaznamenaná rýchlosť udržiava
konštantne bez ovládania plynového pedála.

Zmena zaznamenanej rýchlosti

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 111.
Zvýšenie rýchlosti pomocou plynového pedála
› Zošliapnite plynový pedál pre zvýšenie rýchlosti.
› Po uvoľnení plynového pedála sa rýchlosť zníži na predtým zaznamenanú hodnotu.
Ak sa zaznamenaná rýchlosť prekračuje plynovým pedálom v časovom úseku viac
ako 5 minút o viac ako 10 km/h, potom sa zaznamenaná rýchlosť vymaže z pamäte. Rýchlosť je potrebné nanovo zaznamenať.
Zvýšenie rýchlosti pomocou tlačidla B
› Tlačidlo B » Obr. 99 na strane 112 zatlačte do polohy RES.
› Keď sa drží tlačidlo stlačené v polohe RES, plynulo sa zvyšuje rýchlosť. Po do-
siahnutí požadovanej rýchlosti uvoľnite tlačidlo. Tým sa aktuálna rýchlosť zazna
mená do pamäte.
112
Jazda
Zníženie rýchlosti
› Zaznamenanú rýchlosť môžete znížiť stlačením tlačidla B » Obr. 99 na strane 112 do polohy SET.
› Kým sa drží tlačidlo stlačené v polohe SET, plynulo sa znižuje rýchlosť. Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti uvoľnite tlačidlo. Tým sa aktuálna rýchlosť zaznamená do pamäte.
› Keď tlačidlo uvoľníte pri rýchlosti nižšej ako 30 km/h, rýchlosť sa nezaznamená,
pamäť sa vymaže. Rýchlosť sa musí po zvýšení rýchlosti nad 30 km/h opäť zaznamenať zatlačením tlačidla B do polohy SET.
Rýchlosť je možné znížiť aj zošliapnutím brzdového pedálu, tým sa zariadenie dočasne vypne.
POZOR
■
■
DÔLEŽITÉ
Pri prejazdoch vodou vždy deaktivujte systém ŠTART-STOP » Strana 107.
Upozornenie

Zmeny vonkajšej teploty sa môžu na vnútornej teplote akumulátora vozidla prejaviť aj s odstupom niekoľkých hodín. Ak vozidlo napríklad dlho stojí vonku pri teplotách pod bodom mrazu alebo je vystavené priamemu slnečnému žiareniu, môže trvať až niekoľko hodín, kým vnútorná teplota akumulátora vozidla dosiahne
hodnoty vhodné na bezchybnú prevádzku systému ŠTART-STOP.
■ Ak je klimatizácia Climatronic spustená v automatickom režime, nemusí sa za

určitých okolností motor vypnúť automaticky.
■
Dočasné vypnutie tempomatu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 111.
Tempomat sa dočasne vypne tým, že spínač A » Obr. 99 na strane 112 zatlačíte
do odpruženej polohy CANCEL, resp. stlačíte brzdový alebo spojkový pedál.
Spôsob funkcie
Zaznamenaná rýchlosť zostáva zachovaná v pamäti.
Zaznamenanú rýchlosť znovu obnovíte po uvoľnení spojkového alebo brzdového
pedála stlačením tlačidla B v polohe RES.
Pri vypnutom motore nepracuje posilňovač bŕzd ani servoriadenie.
Vozidlo nikdy nenechajte v pohybe s vypnutým motorom.
Obr. 100
Stredná konzola: Tlačidlo systému ŠTART-STOP

Úplné vypnutie tempomatu

› Spínač
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 111.
A » Obr. 99 na strane 112 prestavte do polohy OFF.

ŠTART-STOP


Systém ŠTART-STOP vám pomáha šetriť palivo, ako aj znižovať škodlivé emisie a
emisie CO2.
Úvod k téme
Funkcia sa aktivuje automaticky pri každom zapnutí zapaľovania.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Spôsob funkcie
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 113.
113
V režime Štart-Stop sa motor pri zastavení vozidla automaticky vypne, napr. pri
zastavení na svetelnej križovatke. V prípade potreby sa motor opäť naštartuje au
tomaticky.
Asistenčné systémy
113
Na displeji prístrojového panelu sa zobrazujú informácie o aktuálnom stave systému ŠTART-STOP.
Automatické vypnutie motora (fáza Stop)
› Zastavte vozidlo (príp. zatiahnite ručnú brzdu).
› Vyraďte rýchlostný stupeň.
› Uvoľnite spojkový pedál.
Automatické opätovné naštartovanie motora (fáza Štart)
› Zošliapnite spojkový pedál.
Opätovný, automatický proces štartovania (fáza štart) sa realizuje vždy pri
každom z nasledujúcich zásahov
› Spojka je zošliapnutá.
› Je nastavená max/min teplota.
› Funkcia rozmrazovania predného skla je zapnutá.
› Je zvolený vysoký stupeň otáčok ventilátora.
› Tlačidlo ŠTART-STOP sa stlačí.
Keď je vozidlo pri ručnom vypnutí vo fáze Stop, motor sa okamžite naštartuje.
Opätovný, automatický proces štartovania sa realizuje aj bez zásahu vodiča
vždy pri každej z nasledujúcich udalostí
› Vozidlo sa pohybuje rýchlosťou nad 3 km/h.
› Rozdiel medzi vonkajšou teplotou a teplotou nastavenou v interiéri vozidla je
príliš veľký.
› Nabitie akumulátora vozidla nie je dostatočné.
› Tlak v brzdovom systéme nie je dostatočný.
Systém ŠTART-STOP je veľmi zložitý. Niektoré z procesov sa ťažko kontrolujú bez
zodpovedajúcej servisnej techniky. V nasledujúcom prehľade sú uvedené rámcové
podmienky pre bezchybnú prevádzku systému ŠTART-STOP.
Ak sa počas prevádzky Stop na viac ako 30 sekúnd odopne pás vodiča alebo sa
otvoria dvere vodiča, potom sa motor musí naštartovať manuálne pomocou kľúča.
Je potrebné prihliadať na príslušné hlásenia na displeji prístrojového panelu.
Podmienky, ktoré musia byť úplne splnené pre automatické vypnutie motora
(fáza Stop)
› Rýchlostná páka sa nachádza v neutrálnej polohe.
› Spojkový pedál nie je zošliapnutý.
› Vodič má zapnutý bezpečnostný pás.
› Dvere vodiča sú zatvorené.
› Veko motorového priestoru je zatvorené.
› Vozidlo je zastavené.
› Ťažné zariadenie zabudované z výroby nie je elektricky spojené s prívesom.
› Motor je zahriaty na prevádzkovú teplotu.
› Nabitie akumulátora vozidla je dostatočné.
› Stojace vozidlo sa nenachádza vo veľkom stúpaní alebo v prudkom klesaní.
› Otáčky motora sú nižšie ako 1200 ot./min.
› Teplota akumulátora vozidla nie je príliš nízka alebo vysoká.
› Tlak v brzdovom systéme je dostatočný.
› Rozdiel medzi vonkajšou teplotou a teplotou nastavenou v interiéri vozidla nie
je príliš veľký.
› Rýchlosť vozidla po poslednom vypnutí motora bola vyššia ako 3 km/h.
› Nerealizuje sa čistenie filtrom pevných častíc » Strana 22.
› Predné kolesá nie sú príliš vytočené (volant natočený menej ako o tri štvrtiny
otáčky).
Hlásenia na displeji prístrojového panelu (platí pre vozidlá bez informačného
displeja)
ZAVADA START-STOP (PORUCHA
Porucha v systéme ŠTART-STOP
ŠTART-STOP)
Zapnutie a vypnutie systému ŠTART-STOP
Systém ŠTART-STOP je možné zapnúť a vypnúť tlačidlom  » Obr. 100.
Pri vypnutom režime Štart-Stop svieti kontrolné svetlo v tlačidle.
114
Jazda
START-STOP NENI MOZNY (ŠTARTSTOP NIE JE MOŽNÝ)
Automatické vypnutie motora nie je
možné.
START-STOP AKTIVNI (ŠTART-STOP
AKTIVNÝ)
Automatické vypnutie motora (fáza
Stop)
VYPNETE ZAPALOVANI (VYPNITE ZAPAĽOVANIE)
Vypnite zapaľovanie.
STARTUJTE MANUÁLNĚ (NAŠTARTUJTE MANUÁLNE)
Motor naštartujte manuálne.

Opis
Jazda s prívesom
Ťažné zariadenie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Opis
Nastavenie pohotovostnej polohy
Montáž ramena s guľou
Kontrola riadneho upevnenia
Odobratie ramena s guľou
Prevádzka a údržba
115
116
116
117
117
118
Obr. 101 Odstránenie krycieho viečka: na zadnom nárazníku / pre šachtu pre
prichytenie
Ak je vaše vozidlo už z výroby vybavené ťažným zariadením alebo ťažným zariadením zo sortimentu originálneho príslušenstva ŠKODA, potom toto spĺňa všetky
technické a národné zákonné požiadavky pre prevádzku s prívesom.
Obr. 102
Rameno s guľou
Na elektrické prepojenie s prívesom je vaše vozidlo vybavené 13-pólovou zásuvkou. Ak má ťahaný príves 7-pólový konektor, je možné použiť príslušný adaptér
zo sortimentu originálneho príslušenstva ŠKODA.
Maximálne zaťaženie ťažného vozidla prívesom je 50 kg.
POZOR
Pred každou jazdou s nasadeným ramenom s guľou prekontrolujte jeho
správne nasadenie a upevnenie v šachte pre uchytenie.
■ Ak nie je rameno s guľou nasadené a upevnené v šachte pre uchytenie
správne, nesmie sa používať.
■ Ak je ťažné zariadenie poškodené alebo neúplné, nesmie sa používať.
■ Na ťažnom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny ani úpravy.
■ Rameno s guľou nikdy neuvoľňujte pri pripojenom prívese.
■
DÔLEŽITÉ
S ramenom s guľou zaobchádzajte opatrne, aby ste zabránili poškodeniam laku na

nárazníku.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 115.
pokyny
Rameno s guľou je odnímateľné a nachádza sa spolu v priehlbine pre rezervné koleso alebo v priestore pre rezervné koleso v batožinovom priestore » Strana 171,
Náradie vozidla.
Popis obrázku » Obr. 101 a » Obr. 102
1
2
3
4
5
6
Háčik na demontáž krytov kolies
Krycie viečko na zadnom nárazníku
13-pólová zásuvka
Krycie viečko pre šachtu pre prichytenie
Ochranná čiapočka
Rameno s guľou

Jazda s prívesom
115
7
8
9
10
11
Ovládacia páka
Uzáver zámku
Vypínací čap
Kľúč
Blokovacie guľky
Montáž ramena s guľou
Upozornenie
■
■
Háčik na stiahnutie krytov kolies patrí k náradiu vozidla » Strana 171.
Pri strate kľúča vyhľadajte odborný servis.

Nastavenie pohotovostnej polohy
Obr. 104 Nasadenie ramena s guľou / zamknutie zámku a nasadenie uzáveru zámku

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 115.
pokyny
› Krycie viečko na zadnom nárazníku
2 » Obr. 101 na strane 115 odoberte v smere
šípky pomocou háčika na stiahnutie krytov.
› Krycie viečko pre šachtu pre prichytenie 4 » Obr. 101 na strane 115 stiahnite v
smere šípky » .
› Rameno s guľou prestavte do pohotovostnej polohy » Strana 116.
› Rameno s guľou chyťte zdola » Obr. 104 a nasadzujte do šachty pre uchytenie
dovtedy, kým sa počuteľne nezaistí » .
Obr. 103 Nastavenie pohotovostnej polohy / pohotovostná poloha

Páka 1 » Obr. 104 sa samočinne otočí nahor a vypínací čap 2 sa vysunie (je viditeľná jeho červená, ako aj zelená časť) » .
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 115.
pokyny
Ak sa páka 1 samočinne neotočí alebo sa nevysunie vypínací čap 2 , musí sa rameno s guľou vytiahnuť zo šachty pre uchytenie až na doraz nadol a následne sa
musia očistiť klinové plochy ramena s guľou, ako aj šachta pre uchytenie.
Pred montážou ramena s guľou vždy nastavte pohotovostnú polohu.
› Kľúč otočte tak, aby bolo viditeľné jeho červené označenie 1 » Obr. 103.
› Rameno s guľou chyťte pod ochrannou čiapočkou 2 .
› Vypínací čap 3 zatlačte až na doraz v smere šípky a súčasne zatlačte páku
› Zámok ovládacej páky zamknite otočením kľúča o 180° doprava (je viditeľné jeho
zelené označenie 3 ) a kľúč vytiahnite v smere šípky.
4 v
› Uzáver 4 » Obr. 104 nasuňte na zámok v smere šípky » .
› Rameno s guľou prekontrolujte na správne upevnenie » Strana 117.
smere šípky až na doraz nadol.
Páka ostane zaistená v tejto polohe.
DÔLEŽITÉ
Kľúč nie je možné v pohotovostnej polohe vytiahnuť ani otočiť do inej polohy.
116
Jazda



POZOR
Opatrne stiahnite krycie viečko pre šachtu pre prichytenie - hrozí nebezpečenstvo poranenia rúk!
■ Ruky musíte držať pri upevňovaní ramena s guľou mimo oblasti otáčania páky - hrozí nebezpečenstvo poranenia prstov!
■ Nikdy sa nepokúšajte potiahnuť ovládaciu páku nasilu nahor, aby ste otočili
kľúčom. Rameno s guľou by sa neupevnilo správne!
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 115.
Pred každým použitím ramena s guľou je potrebné prekontrolovať jeho riadne
upevnenie.
Prekontrolujte nasledujúce body.





DÔLEŽITÉ
Po vytiahnutí kľúča vždy nasuňte uzáver na zámok ovládacej páky - hrozí nebezpečenstvo znečistenia zámku.
■ Šachtu pre uchytenie ťažného zariadenia udržiavajte neustále čistú. Znečistenie
znemožňuje bezpečné upevnenie ramena s guľou!
■ Pri odobratom ramene s guľou vždy nasaďte snímateľný kryt na šachtu pre
upevnenie.
■ Krycie viečko na zadnom nárazníku opatrne odstráňte - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia laku na nárazníku a na viečku.
■
Páka 1 sa nachádza úplne hore » Obr. 105.
Vypínací čap 2 úplne vyčnieva (je viditeľná jeho červená ako aj zelená časť).
Kľúčik je vytiahnutý.
Uzáver 3 je nasunutý na zámku ovládacej páky.
Rameno s guľou sa neuvoľnilo po silnom „zatrasení“ zo šachty pre uchytenie.
POZOR
Ťažné zariadenie sa smie použiť iba vtedy, keď je rameno s guľou riadne zablokované!

Odobratie ramena s guľou
Upozornenie
Viečko 2 , ako aj viečko 4 » Obr. 101 na strane 115 uschovajte po odobratí na
vhodnom mieste v batožinovom priestore.

Kontrola riadneho upevnenia
Obr. 105
Riadne upevnenie ramena s guľou
Obr. 106 Odomknutie ovládacej páky ramena s guľou / uvoľnenie ramena s
guľou

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 115.
› Uzáver 1 » Obr. 106 stiahnite zo zámku ramena s guľou v smere šípky.
› Zámok ovládacej páky odomknite otočením kľúča o 180° doľava tak, aby bolo viditeľné jeho červené označenie 2 .
› Rameno s guľou chyťte zdola.

Jazda s prívesom
117
› Vypínací čap
3 zatlačte až na doraz v smere šípky a súčasne zatlačte páku 4 v
smere šípky až na doraz nadol.
Prevádzka a údržba

V tejto polohe je rameno s guľou uvoľnené a klesne voľne dole do ruky. Ak by rameno nekleslo po uvoľnení voľne do ruky, potom naň zatlačte druhou rukou zhora.
Šachtu pre uchytenie uzatvorte pomocou uzáveru, aby dnu nemohla vnikať nečistota.
Rameno s guľou sa súčasne zaistí v pohotovostnej polohe a je tak pripravené na
opätovné nasadenie do šachty pre uchytenie » .
Vždy pred pripojením prívesu prekontrolujte rameno s guľou a v prípade potreby
ho ošetrite pomocou vhodného maziva.
› Krycie viečko pre šachtu pre prichytenie
4 » Obr. 101 na strane 115 nasaďte proti
smeru šípky.
› Krycie viečko na zadnom nárazníku 2 » Obr. 101 na strane 115 nasaďte na „háčik“ v dolnej oblasti nárazníka.
› Krycie viečko najskôr zatlačte na ľavej a pravej strane a následne v hodnej oblasti.
Pri uschovaní ramena s guľou použite ochrannú čiapočku, aby sa batožinový
priestor chránil pred nečistotou.
V prípade znečistenia očistite plochy šachty pre uchytenie a ošetrite ich vhodným
konzervačným prostriedkom.
POZOR
DÔLEŽITÉ
Rameno s guľou nikdy nenechávajte voľne ležať v batožinovom priestore. Pri
náhlych brzdných manévroch by rameno mohlo spôsobiť poškodenie a ohroziť
bezpečnosť cestujúcich vo vozidle!
Na hornú časť šachty pre uchytenie naneste mazivo. Dbajte na to, aby sa tuk neodstránil.
DÔLEŽITÉ

Naloženie prívesu
Jazda s prívesom
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
119
119
120
POZOR
S prívesom jazdite vždy mimoriadne opatrne.
■
Jazda
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Upozornenie
118

Príves
Ak sa páka pevne drží a nezatlačí sa až na doraz nadol, presunie sa po odobratí
ramena s guľou opäť hore a nezaistí sa v pohotovostnej polohe. Rameno s guľou
sa potom pred nasledujúcou montážou musí prestaviť do tejto polohy.
■ Rameno s guľou uschovajte v pohotovostnej polohe s nastrčeným kľúčom v boxe, pritom ho odložte stranou s nasunutým kľúčom nahor - hrozí nebezpečenstvo
poškodenia kľúča!
■ Pri manipulácii s ovládacou pákou na ňu nevyvíjajte príliš veľkú silu (napr. na ňu
nestúpajte)!
■
Pred odstránením ramena s guľou odporúčame nasadiť ochrannú čiapočku na
guľu ťažného ramena.
■ Pred uschovaním v boxe zbavte rameno s tyčou nečistôt pomocou náradia vozidla.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 115.


Jazda s prívesom
Naloženie prívesu


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 118.
Súprava by mala byť vyvážená. K tomu je potrebné maximálne využiť povolené zaťaženie ťažného vozidla prívesom. Príliš nízke zaťaženie ťažného vozidla prívesom
ovplyvňuje správanie sa počas jazdy.
Vonkajšie spätné zrkadlá
Keď o premávke za prívesom nemáte dostatočný prehľad so sériovo dodanými
vonkajšími spätnými zrkadlami, musíte si nechať namontovať prídavné spätné
zrkadlá. Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
Rozloženie nákladu
Náklad rozložte v prívese tak, aby sa ťažké predmety nachádzali podľa možností
v blízkosti nápravy. Predmety zaistite proti zošmyknutiu.
Svetlomety
Predná časť vozidla sa môže pri pripojenom prívese nadvihnúť a svetlo môže oslňovať ostatných účastníkov premávky.
Pri prázdnom vozidle a naloženom prívese je rozloženie hmotnosti veľmi nepriaznivé. Ak napriek tomu musíte ísť s takouto jazdnou súpravou, jazdite veľmi pomaly.
Nastavenie svetlometov upravte pomocou otočného regulátora nastavenia sklonu svetlometov » Strana 41, Nastavenie sklonu svetlometov.
Rýchlosť jazdy
Z bezpečnostných dôvodov nejazdite s prívesom rýchlejšie ako 80 km/h.
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách vozidla upravte na „plné zaťaženie“ » Strana 164,
Životnosť pneumatík.
Hneď, ako je cítiť aj najmenší výkyvný pohyb prívesu, je potrebné znížiť rýchlosť.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte jazdnú súpravu „vyrovnať“ ďalším zrýchlením.
Zaťaženie prívesu
Povolené zaťaženie prívesu sa nesmie v žiadnom prípade prekročiť » Strana 190,
Technické údaje.
Brzdenie
Brzdite včas! Príves s nájazdovou brzdou pribrzdite najskôr ľahko, potom brzdite
plynulo. Tým sa pri brzdení vylúčia nárazy spôsobené blokujúcimi sa kolesami prívesu.
Uvedené zaťaženia prívesu platia iba pre výšky do 1 000 m nad morom.
So vzrastajúcou nadmorskou výškou klesá výkon motora a tým sa znižuje aj stúpavosť. Preto sa musí pre každých ďalších 1 000 m nadmorskej výšky znížiť maximálne povolená hmotnosť vozidla s prívesom vždy o 10 %.
Pred klesaním je potrebné včas zaradiť nižší rýchlostný stupeň, aby sa motor použil dodatočne ako brzda.
Hmotnosť vozidla s prívesom sa skladá zo skutočných hmotností naloženého ťažného vozidla a naloženého prívesu.
Prehriatie motora
Ak sa ručička ukazovateľa teploty chladiacej kvapaliny vychýli viac doprava, príp.
do červeného poľa stupnice, okamžite znížte rýchlosť.
Údaj o zaťažení prívesu a zaťažení ťažného vozidla prívesom uvedený na typovom
štítku ťažného zariadenia je iba skúšobnou hodnotou zariadenia. Hodnoty vzťahujúce sa na vozidlo sú uvedené v dokladoch od vozidla.
Keď kontrolné svetlo  na prístrojovom paneli bliká, zastavte a vypnite motor. Vyčkajte niekoľko minút a prekontrolujte výšku hladiny chladiacej kvapaliny » Strana 157, Kontrola výšky hladiny.
POZOR
Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie nápravy a zaťaženie ťažného
vozidla prívesom ani maximálne povolenú celkovú hmotnosť vozidla alebo
hmotnosť súpravy vozidla a prívesu - hrozí nebezpečenstvo nehôd a ťažkých
poranení!
■ Šmýkajúci sa náklad môže výrazným spôsobom ovplyvniť stabilitu a bezpečnosť jazdy - hrozí nebezpečenstvo nehôd a ťažkých poranení!
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 118.
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny » Strana 19,  Teplota/výška hladiny chladiacej kvapaliny.
■
Teplota chladiacej kvapaliny sa môže znížiť zapnutím kúrenia.


Jazda s prívesom
119
Upozornenie
POZOR
Prívesy so zadnými svetlami LED nie je možné z technických dôvodov začleniť do
varovného zariadenia proti odcudzeniu vozidla.
Rýchlosť jazdy prispôsobte stavu vozovky a dopravnej situácii.
Neodborne alebo nesprávne pripojené elektrické vedenia môžu príves vystaviť elektrickému prúdu a viesť k funkčným poruchám elektroniky vozidla a k
nehodám, ako aj k ťažkým poraneniam.
■ Práce na elektrickom systéme smú vykonávať iba odborné servisy.
■ Elektrický systém prívesu nikdy priamo nespájajte s elektrickými prípojkami
zadných svetiel ani s inými zdrojmi elektrického prúdu.
■
■
Upozornenie
Po pripojení prívesu a zapojení zásuvky je potrebné prekontrolovať funkčnosť
zadných svetiel prívesu.
■ Ak sa vyskytla chyba v osvetlení prívesu, prekontrolujte poistky v poistkovej
skrinke v prístrojovej doske » Strana 182.
■ Pri častých jazdách s prívesom nechajte vozidlo skontrolovať aj v čase medzi
servisnými intervalmi.
■ Ručná brzda ťažného vozidla musí byť pri pripojovaní a odpojovaní prívesu zatiahnutá.
■
Varovné zariadenie proti odcudzeniu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 118.
pokyny
Pri uzamknutom vozidle sa alarm iniciuje, hneď ako sa preruší elektrické spojenie
s prívesom.
Varovné zariadenie proti odcudzeniu vždy deaktivujte skôr, ako pripojíte alebo
odpojíte príves » Strana 32.
Podmienky pre napojenie prívesu do varovného zariadenia proti odcudzeniu.




Vozidlo je zo závodu vybavené varovným zariadením proti odcudzeniu a ťažným zariadením.
Príves je elektricky spojený prostredníctvom zásuvky prívesu s ťažným vozidlom.
Elektrický systém vozidla a prívesu je funkčný.
Vozidlo je uzamknuté kľúčom od vozidla a je aktívne varovné zariadenie proti
odcudzeniu.
120
Jazda


Všeobecné pokyny
› Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách.
› Predný airbag vodiča a spolujazdca.
› Predné bočné airbagy.
› Hlavové airbagy.
› Kotviace body pre detskú sedačku so systémom ISOFIX.
› Kotviace body pre detskú sedačku so systémom TOP TETHER.
› Výškovo nastaviteľné hlavové opierky.
› Nastaviteľný stĺpik riadenia.

Uvedené časti bezpečnostného vybavenia pracujú súbežne, aby v prípade nehody
čo najlepšie ochránili vás a vašich spolucestujúcich.
Bezpečnosť
Pasívna bezpečnosť
Úvod k téme
Bezpečnostné vybavenie vám ani vašim spolucestujúcim nepomôže, ak nesedíte
v správnej polohe alebo ak toto vybavenie zle nastavíte alebo ho nepoužívate.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Bezpečnostná výbava
Pred každou jazdou
Čo ovplyvňuje bezpečnosť jazdy?
121
121
122
Pri nesprávne zapnutom bezpečnostnom páse môže pri nehode dôjsť ku poraneniam v dôsledku aktivovaných airbagov.
V tejto časti návodu nájdete dôležité informácie, tipy a upozornenia na tému pasívnej bezpečnosti, ktoré sa týkajú vášho vozidla.
Pred každou jazdou

Zhrnuli sme tu všetko, čo treba vedieť napríklad o bezpečnostných pásoch, airbagu, detskej sedačke a bezpečnej preprave detí.
POZOR
Táto kapitola obsahuje dôležité informácie pre vodiča aj jeho spolucestujúcich o tom, ako zaobchádzať s vozidlom.
■ Ďalšie dôležité informácie, ktoré sa týkajú vašej bezpečnosti a bezpečnosti
vašich spolucestujúcich, nájdete aj v ďalších kapitolách tohto návodu na obsluhu.
■ Kompletná dokumentácia vozidla by mala byť stále vo vozidle. To platí najmä
pre prípad, ak vozidlo požičiavate alebo predávate.
■
Bezpečnostná výbava

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 121.
Nasledujúci výpočet zahŕňa iba časť bezpečnostnej výbavy vášho vozidla.
› Trojbodové bezpečnostné pásy pre všetky sedadlá.
› Obmedzovače sily pásov na predných sedadlách.
› Napínače pásov pre predné sedadlá.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 121.
Pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolucestujúcich rešpektujte pred každou
jazdou tieto pokyny.
› Zabezpečte, aby bezchybne fungovali svetlomety a smerové svetlá.
› Prekontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
› Zabezpečte, aby všetky okná poskytovali dobrý výhľad smerom von.
› Dobre upevnite vezené kusy batožiny » Strana 56.
› Zabezpečte, že sa do oblasti pedálov nemohli dostať žiadne predmety.
› Spätné zrkadlá, predné sedadlo a hlavovú opierku nastavte podľa svojej telesnej
výšky.
› Upozornite spolucestujúcich, aby si hlavové opierky nastavili podľa svojej telesnej výšky.
› Deti zaistite vo vhodnej detskej sedačke so správne zapnutými bezpečnostnými
pásmi » Strana 134, Bezpečná preprava detí.
› Zaujmite správnu polohu na sedenie » Strana 122. Vašich spolucestujúcich upozornite na to, aby urobili to isté.
› Správne si zapnite bezpečnostný pás. Upozornite aj spolucestujúcich, aby sa

tiež riadne pripútali » Strana 125, Použitie bezpečnostných pásov.
Pasívna bezpečnosť
121
POZOR (Pokračovanie)
Čo ovplyvňuje bezpečnosť jazdy?

Ak spolucestujúci na zadných sedadlách nesedia vzpriamene, zvyšuje sa riziko zranenia spôsobené nesprávnym vedením bezpečnostných pásov.
■ Počas jazdy nesmú byť operadlá sklopené príliš dozadu, lebo sa tým obmedzuje účinnosť bezpečnostných pásov a systému airbagov - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 121.
Ako vodič nesiete zodpovednosť za seba aj za svojich spolucestujúcich. Ak je
ohrozená vaša bezpečnosť, ohrozujete nielen seba, ale aj ostatných účastníkov
cestnej premávky.
POZOR
Preto je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
› Nenechávajte odvádzať svoju pozornosť od diania v doprave, napr. spolucestujúcimi alebo telefonickými hovormi.
holom alebo drogami.
› Dodržiavajte predpisy cestnej premávky a povolenú rýchlosť jazdy.
› Rýchlosť jazdy prispôsobte stavu vozovky, dopravnej situácii a poveternostným
podmienkam.
› Pri dlhých cestách robte pravidelné prestávky - minimálne každé dve hodiny.

Správna poloha sedadiel

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Správna poloha sedadla vodiča
Správna poloha sedadla spolujazdca
Správna poloha sedadiel spolucestujúcich na zadných sedadlách
Príklady nesprávnej polohy sedadiel
123
123
123
124
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre správnu polohu sedadiel.
■ Predné sedadlá a všetky hlavové opierky sa musia vždy nastaviť podľa telesnej výšky a bezpečnostné pásy musia byť vždy správne zapnuté, aby poskytli
maximálnu ochranu cestujúcim vo vozidle.
■ Cestujúci, ktorí nesedia správne, sa v prípade aktivácie airbagu vystavujú pri
zasiahnutí životu nebezpečným zraneniam.
122
Bezpečnosť
Ako vodič dodržiavajte nasledujúce upozornenia.
Pred začatím jazdy zaujmite správnu polohu sedenia a počas jazdy polohu
nemeňte. Poučte aj spolucestujúcich, aby sa správne posadili a polohu nemenili počas jazdy.
■ Vodič musí dodržiavať vzdialenosť od volantu minimálne 25 cm. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas jazdy držte volant pevne obidvomi rukami po stranách za vonkajší
okraj v polohe 9 hodín a 3 hodiny. Volant nikdy nedržte v polohe 12 hodín ani
iným spôsobom (napr. uprostred alebo za vnútorný okraj). V takom prípade by
ste si pri aktivácii airbagu mohli spôsobiť ťažké poranenia ramien, rúk a hlavy.
■ Postarajte sa o to, aby sa v priestore pre nohy nenachádzali žiadne predmety, pretože pri náhlej zmene smeru jazdy alebo brzdení sa tieto predmety môžu dostať do priestoru mechanizmu pedálov. Potom by ste neboli schopní zošliapnuť spojku, brzdiť alebo pridať plyn.
■
› Nikdy nešoférujte, ak je obmedzená vaša schopnosť riadenia, napr. liekmi, alko-
POZOR
Ako spolujazdec dodržiavajte nasledujúce upozornenia.
■ Dodržte vzdialenosť od prístrojovej dosky minimálne 25 cm. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú
funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Počas jazdy majte nohy vždy v priestore, ktorý je určený pre nohy - nikdy ich
nedávajte na prístrojovú dosku, do okien alebo na sedadlá. V prípade brzdenia
alebo nehody by ste sa tak vystavovali zvýšenému nebezpečenstvu poranenia. Pri aktivácii airbagu si nesprávnou polohou sedenia môžete spôsobiť smrteľné zranenia!

Správna poloha sedadla spolujazdca
Správna poloha sedadla vodiča

Pre bezpečnosť spolujazdca a pre zníženie rizika poranenia v prípade nehody odporúčame toto nastavenie.
› Sedadlo spolujazdca nastavte čo najviac dozadu. Spolujazdec musí dodržiavať
odstup od prístrojovej dosky minimálne 25 cm, aby mu airbag v prípade aktivácie
poskytol maximálnu možnú ochranu.
› Hlavovú opierku nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej
rovine s hornou časťou vašej hlavy B » Obr. 107 na strane 123 » Strana 123.
› Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 125, Použitie bezpečnostných
pásov.
Obr. 107 Správna poloha sedenia vodiča / správne nastavenie hlavovej
opierky

Vo výnimočných prípadoch je možné airbag spolujazdca vypnúť » Strana 132, Vypnutie airbagov.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 122.
pokyny
Nastavenie sedadla spolujazdca » Strana 53, Nastavenie predných sedadiel - variant 1 alebo » Strana 53, Nastavenie predných sedadiel - variant 2.
Pre vašu bezpečnosť a pre zníženie rizika poranenia v prípade nehody odporúčame toto nastavenie.
› Volant nastavte tak, aby bola vzdialenosť medzi volantom a hrudníkom minimálne 25 cm A » Obr. 107.
› Sedadlo vodiča by malo byť nastavené v pozdĺžnom smere tak, aby vodič mohol
mierne pokrčenými nohami zošliapnuť pedále na doraz.
› Sklon operadla nastavte tak, aby ste mohli mierne pokrčenými rukami dosiahnuť
na najvyšší bod volantu.
› Hlavovú opierku nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej
rovine s hornou časťou vašej hlavy B .
› Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 125, Použitie bezpečnostných
pásov.
Nastavenie sedadla vodiča » Strana 53, Nastavenie predných sedadiel - variant 1
alebo » Strana 53, Nastavenie predných sedadiel - variant 2.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 122.

Správna poloha sedadiel spolucestujúcich na zadných
sedadlách


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 122.
Aby sa znížilo riziko zranenia v prípade náhleho brzdenia alebo nehody, musia cestujúci na zadných sedadlách rešpektovať nasledujúce pokyny.
› Hlavovú opierku nastavte tak, aby jej horná hrana bola, pokiaľ možno, v jednej
rovine s hornou časťou hlavy B » Obr. 107 na strane 123 » Strana 123.
› Správne si zapnite bezpečnostný pás » Strana 125, Použitie bezpečnostných
pásov.
› Ak vo vozidle prevážate deti, používajte vhodný zádržný systém » Strana 134,
Bezpečná preprava detí.
Pasívna bezpečnosť
123

Príklady nesprávnej polohy sedadiel

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 122.
Maximálne možný ochranný účinok bezpečnostných pásov je možné dosiahnuť
iba so správne zapnutými bezpečnostnými pásmi.
Nesprávna poloha sedenia výrazne znižuje ochrannú funkciu bezpečnostných pásov a zvyšuje riziko zranenia spôsobené nesprávnym vedením pásov.
Ako vodič zodpovedáte za seba, za spolucestujúcich a najmä za prepravované deti. Nikdy nedovoľte, aby niektorý cestujúci za jazdy sedel nesprávne.
Nasledovný výpočet obsahuje upozornenia, ktorých nedodržanie môže viesť ku
ťažkých zraneniam alebo ku smrti. Tento výpočet nie je úplný, chceme vás však na
túto tému aspoň upozorniť.
Počas jazdy je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
› Nestojte.
› Nestojte na sedadlách.
› Nekľačte na sedadlách.
› Operadlo nenakláňajte príliš dozadu.
› Nenakláňajte sa k prístrojovej doske.
› Neležte na zadných sedadlách.
› Neseďte iba na prednej časti sedadla.
› Neseďte naklonený do strany.
› Nevykláňajte sa z okna.
› Nohy nevystrkujte z okna.
› Nohy nevykladajte na prístrojovú dosku.
› Nohy neklaďte na sedadlo.
› Nikoho neprepravujte v priestore pre nohy.
› Nejazdite bez zapnutých bezpečnostných pásov.
› Nezdržiavajte sa v batožinovom priestore.
124
Bezpečnosť

POZOR
Bezpečnostné pásy
Bezpečnostný pás si zapnite pred každou jazdou, aj v mestskej premávke!
To platí aj pre spolujazdcov na zadných sedadlách - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Aj tehotné ženy musia mať bezpečnostný pás stále zapnutý. Iba týmto spôsobom je zaručená najlepšia ochrana pre ešte nenarodené dieťa » Strana 127,
Zapnutie a odopnutie bezpečnostných pásov.
■ Maximálne možný ochranný účinok bezpečnostných pásov sa dosahuje iba
pri správnom nastavení sedadiel » Strana 122, Správna poloha sedadiel.
■ Operadlá predných sedadiel sa nesmú sklápať príliš dozadu, inak môžu bezpečnostné pásy stratiť svoj ochranný účinok.
■
Použitie bezpečnostných pásov

Úvod k téme
Obr. 108
Pripútaný vodič
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre správny priebeh pásov.
Dbajte na správne vedenie bezpečnostných pásov. Chybne vedené bezpečnostné pásy môžu aj pri ľahkých nehodách spôsobiť zranenie.
■ Výšku bezpečnostného pásu nastavte tak, aby ramenná časť pásu prechádzala približne stredom ramena - v žiadnom prípade nie cez krk.
■ Príliš voľne vedený bezpečnostný pás môže spôsobiť zranenie, lebo telo sa
pri nehode pohybuje na základe pohybovej energie ďalej dopredu a až potom
je náhle zachytené.
■ Bezpečnostný pás nesmie byť vedený cez pevné alebo ľahko rozbitné predmety (ako sú napr. okuliare, zväzok kľúčov atď.). Tieto predmety môžu spôsobiť poranenia.
■
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Fyzikálny princíp čelného nárazu
Zapnutie a odopnutie bezpečnostných pásov
Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách
126
127
127
Správne zapnuté bezpečnostné pásy poskytujú pri nehode dobrú ochranu. Zabraňujú riziku poranenia a zvyšujú šancu na prežitie pri ťažkej nehode.
Správne zapnuté bezpečnostné pásy udržiavajú cestujúcich na sedadlách v správnej polohe » Obr. 108.
Bezpečnostné pásy v značnej miere redukujú pohybovú energiu. Okrem toho obmedzujú nekontrolované pohyby, ktoré môžu spôsobiť ťažké úrazy.
Cestujúci so správne zapnutými bezpečnostnými pásmi potom vo veľkej miere
profitujú zo skutočnosti, že pohybová energia je maximálne možnou mierou zachytená bezpečnostnými pásmi.
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre zaobchádzanie s bezpečnostnými pásmi.
■ Bezpečnostný pás nesmie byť zaseknutý alebo prekrútený a nesmie sa odierať o ostré hrany.
■ Dávajte pozor na to, aby sa bezpečnostný pás neprivrel pri zatváraní dverí.
Takisto aj konštrukcia prednej časti vozidla a ostatných prvkov systému pasívnej
bezpečnosti, ako napr. systém airbagov, zaručujú maximálne možné pohltenie pohybovej energie pri náraze. Vznikajúca energia sa tým minimalizuje a riziko poranenia sa znižuje.
Pri preprave detí musíte rešpektovať osobitné bezpečnostné hľadiská » Strana 134, Bezpečná preprava detí.
Bezpečnostné pásy
125

POZOR
Fyzikálny princíp čelného nárazu
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre správne použitie bezpečnostných pásov.
■ Bezpečnostným pásom sa nesmú nikdy pripútať dve osoby (ani deti), bezpečnostný pás sa nesmie zapínať ani cez dieťa prepravujúce sa na lone cestujúceho.
■ Bezpečnostný pás môže byť zapnutý iba do toho zámku pásu, ktorý patrí
k príslušnému sedadlu. Nesprávne zapnutie pásov znižuje jeho ochranné
vlastnosti a zvyšuje sa riziko poranenia.
■ Zavádzací otvor pre západku zámku pásu nesmie byť upchatý, lebo by sa potom jazýček bezpečnostného pásu nemusel zaistiť.
■ Mnohé vrstvy oblečenia a voľné oblečenie (napr. kabát cez sako) negatívne
ovplyvňujú bezpečné sedenie a funkciu bezpečnostných pásov.
■ Je zakázané používať svorky alebo iné predmety na nastavenie bezpečnostných pásov (napr. na skrátenie bezpečnostných pásov pri menších osobách).
■ Bezpečnostné pásy na zadných sedadlách môžu spoľahlivo plniť svoju funkciu iba vtedy, keď je operadlo zadných sedadiel správne zaistené » Strana 54.
Obr. 109 Nepripútaný vodič / nepripútaný spolujazdec na zadnom sedadle

Len čo sa dá vozidlo do pohybu, vozidlo aj osoby sediace vo vnútri získavajú určitú
pohybovú, takzvanú kinetickú energiu.
POZOR
Veľkosť kinetickej energie v rozhodujúcej miere závisí od rýchlosti a od celkovej
hmotnosti vozidla vrátane cestujúcich. So stúpajúcou rýchlosťou a zväčšujúcou sa
hmotnosťou musí byť v prípade nehody pohltenej viac energie.
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa údržby bezpečnostných pásov.
■ Bezpečnostné pásy sa musia udržiavať v čistote. Znečistenie pásov môže
ovplyvniť činnosť navíjacej automatiky » Strana 146, Bezpečnostné pásy.
■ Bezpečnostné pásy nesmiete demontovať ani inak upravovať. Nepokúšajte
sa pásy opravovať svojpomocne.
■ Pravidelne kontrolujte stav bezpečnostných pásov. Ak zistíte poškodenia
bezpečnostných pásov, spojenia bezpečnostného pásu, automatického navíjača alebo zámku, nechajte príslušný bezpečnostný pás vymeniť v odbornom
servise.
■ Poškodené bezpečnostné pásy alebo pásy, ktoré boli zaťažené pri dopravnej
nehode a tým aj natiahnuté, sa musia vymeniť v odbornom servise za nové.
Okrem toho treba prekontrolovať ukotvenia bezpečnostných pásov.
Rýchlosť vozidla hrá najdôležitejšiu úlohu. Ak sa napríklad rýchlosť z 25 km/h
zdvojnásobí na 50 km/h, kinetická energia sa tým zoštvornásobí.
Názor, že pri ľahkom náraze sa dá telo zaprieť rukami, je mylný. Už pri nízkych
rýchlostiach nárazu pôsobia na telo sily, ktoré sa nedajú takto prekonať.
Pri rýchlosti iba asi 30 - 50 km/h budú pri náraze na telo pôsobiť sily, ktoré môžu
prekročiť hmotnosť jednej tony (1 000 kg).
Napríklad hmotnosť osoby 80 kg „stúpne“ pri rýchlosti 50 km/h na 4,8 tony
(4 800 kg).
Upozornenie
Pri používaní bezpečnostných pásov je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
126
Bezpečnosť
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 125.

Pri čelnom náraze sú nepripútaní cestujúci vrhnutí nekontrolovane dopredu a narážajú na vnútorné časti vozidla, ako napr. na volant, prístrojovú dosku alebo
predné sklo » Obr. 109 - . Za určitých okolností môžete dokonca vyletieť z vozidla, čo môže mať za následok dokonca život ohrozujúce alebo aj smrteľné poranenia.
Je dôležité, aby sa pripútali aj cestujúci na zadných sedadlách, pretože by sa mohli

pri nehode nekontrolovane pohybovať vozidlom.
Nepripútaný spolucestujúci na zadnom sedadle teda neohrozuje iba seba, ale aj
osoby na predných sedadlách » Obr. 109 - .
Zapnutie a odopnutie bezpečnostných pásov
› Preskúšajte ťahom za pás, či jazýček bezpečne zapadol do zámku.

Plastový doraz na páse zaisťuje pohotovostnú polohu jazýčka pásu pre pripútanie.
Pre čo najväčšiu ochrannú funkciu pásov má veľký význam ich správne zapnutie.
Ramenný pás nikdy nesmie viesť cez krk, ale približne stredom ramena, a musí dobre priliehať k hornej časti tela. Panvový pás musí viesť pred panvou, nie cez brucho, a musí vždy pevne priliehať k telu » Obr. 111 - .
Aj tehotné ženy musia mať bezpečnostný pás stále zapnutý. Iba týmto spôsobom
je zaručená najlepšia ochrana pre ešte nenarodené dieťa.
Tehotnej žene musí panvový pás priliehať čo možno najnižšie k panve, aby pás
nevyvíjal tlak na spodnú časť brucha » Obr. 111 - .
Odopnutie pásu
Bezpečnostný pás si zapínajte iba pri stojacom vozidle.
Obr. 110 Zapnutie / odopnutie bezpečnostného pásu
› Stlačte červené tlačidlo v zámku pásu » Obr. 110 - , kým jazýček nevyskočí.
› Pás veďte rukou späť, aby sa mohol ľahšie navinúť a aby sa nepretočil bezpečnostný pás.
DÔLEŽITÉ
Pri odkladaní bezpečnostného pásu je potrebné dbať na to, aby jazýček zámku
nepoškodil obloženie dverí ani iné časti vnútorného priestoru.

Nastavenie výšky pásov na predných sedadlách
Obr. 112
Predné sedadlo: nastavenie výšky pásov
Obr. 111 Priebeh ramenného a panvového pásu / priebeh bezpečnostného
pásu u tehotnej ženy

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 125.
Zapnutie pásu
› Skôr, ako si zapnete bezpečnostný pás, nastavte predné sedadlo a hlavovú
opierku do správnej polohy » Strana 55.
› Pomaly pretiahnite pás držaný za jazýček cez hrudník a panvu.
› Jazýček pásu zasuňte do zámku na príslušnom sedadle, kým sa počuteľne nezaistí » Obr. 110 - .

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 125.
Výškovým nastavením pásu je možné vedenie predných bezpečnostných pásov
v oblasti ramena prispôsobiť telesným rozmerom.
Bezpečnostné pásy
127

› Stlačte tlačidlo s vodidlom pásu a posuňte ho požadovaným smerom nahor ale-
bo nadol » Obr. 112.
› Po nastavení skontrolujte krátkym trhnutím za pás, či je vodidlo pásu bezpečne
zaistené.
Ak nastane čelný náraz určitej intenzity, automaticky sa napnú trojbodové pásy.
Predpínače pásov sa môžu aktivovať aj pri nezapnutých bezpečnostných pásoch.

Pri ľahkom čelnom, bočnom a zadnom náraze, prevrátení či nehode, pri ktorej
spredu nepôsobia príliš veľké sily, k aktivácii predpínačov nedôjde.
Navíjacie automatiky pásov a napínače pásov

Pri čelnom, resp. bočnom náraze určitej intenzity sa automaticky napne zapnutý
trojbodový bezpečnostný pás na strane nárazu.
POZOR
Úvod k téme
Akékoľvek práce na systéme predpínačov pásov, ako aj demontáž a montáž
systémových častí počas iných opravárenských prác, môžu vykonávať iba odborné servisy.
■ Ochranná funkcia systému vystačí iba na jednu nehodu. Ak boli predpínače
aktivované, musí sa vymeniť celý systém vrátane pásov.
■
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Navíjacie automatiky pásov
Predpínače pásov
128
128 
Navíjacie automatiky pásov

Upozornenie
Pri aktivácii predpínačov sa uvoľňuje dym. Toto však nepoukazuje na požiar vo
vozidle.
■ Pri likvidácii vozidla alebo časti systému predpínačov pásu je dôležité, aby sa rešpektovali národné zákonné nariadenia. Partneri ŠKODA tieto predpisy poznajú
a poskytnú vám podrobnejšie informácie.
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 128.
Každý bezpečnostný pás je vybavený navíjacou automatikou.
Pri pomalom ťahaní za bezpečnostný pás je zaručená plná voľnosť pohybu pásu.
Pri trhavom ťahu za bezpečnostný pás sa tento blokuje navíjacou automatikou.
Bezpečnostné pásy sa zablokujú aj pri prudkom brzdení, pri zrýchlení, pri jazde zo
svahu a v zákrutách.
POZOR
Ak sa bezpečnostný pás pri trhavom ťahu nezablokuje, okamžite ho nechajte
skontrolovať v odbornom servise.
Predpínače pásov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 128.
Predpínače pásov na navíjačoch predných trojbodových pásov zvyšujú bezpečnosť
pripútaného vodiča a spolujazdca.
128
Bezpečnosť


Opis systému
Systém airbagov

Opis systému airbagov

Funkčný stav systému airbagov signalizuje kontrolné svetlo  na prístrojovom
paneli » Strana 23.
Úvod k téme
Pri aktivácii airbagov sa tieto naplnia plynom a rozpínajú sa.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Opis systému
Aktivácia airbagu
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 129.
Počas nafukovania airbagu sa uvoľňuje šedobiely alebo červený neškodný plyn. To
je úplne bežné a nie je to prejavom požiaru vo vozidle.
129
129
Systém airbagov pozostáva (podľa výbavy vozidla) z nasledujúcich modulov:
› Elektronická riadiaca jednotka.
› Predný airbag vodiča a spolujazdca » Strana 130.
› Bočné airbagy » Strana 131.
› Hlavové airbagy » Strana 132.
› Kontrolné svetlo systému airbagov na prístrojovom paneli » Strana 23.
› Kľúčový prepínač pre predný airbag spolujazdca » Strana 133.
› Kontrolné svetlo vypnutia/zapnutia predného airbagu spolujazdca na strednom
paneli prístrojovej dosky » Strana 133.
POZOR
Maximálny ochranný účinok airbagu sa dosahuje iba v súčinnosti so zapnutým bezpečnostným pásom.
■ Airbag nie je náhradou bezpečnostného pásu, je však neoddeliteľnou súčasťou celkovej koncepcie pasívnej bezpečnosti vozidla.
■ Aby boli cestujúci pri aktivácii systému chránení s maximálnou účinnosťou,
musia byť predné sedadlá správne nastavené podľa veľkosti postavy » Strana 122, Správna poloha sedadiel.
■ Keď počas jazdy nepoužijete bezpečnostné pásy, nakláňate sa príliš dopredu
alebo keď sedíte v inej nesprávnej polohe, vystavujete sa v prípade nehody
zvýšenému riziku poranenia.
■
Upozornenie
Systém airbagov nevyžaduje počas celej svojej životnosti žiadnu údržbu.
■ Pri predaji vozidla odovzdajte kupujúcemu kompletný návod na obsluhu. Pamätajte na to, že k tomu patria aj podklady k prípadne vypnutému airbagu spolujazdca!
■ Pri likvidácii vozidla alebo častí systému airbagov sa musia rešpektovať národné
zákonné ustanovenia.
■
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre zaobchádzanie so systémom
airbagov.
■ V prípade poruchy nechajte systém airbagov okamžite skontrolovať v odbornom servise. Inak hrozí, že sa systém airbag pri nehode neaktivuje.
■ Na častiach systému airbagov sa nesmú vykonávať žiadne úpravy.
■ Všetky práce na systéme airbagov, ako aj montáž a demontáž častí systému
v dôsledku iných opravných prác (napr. demontáž volantu), sa musia vykonávať iba v odborných servisoch.
■ Nikdy nevykonávajte zmeny na prednom nárazníku alebo na karosérii.
■ Zakazuje sa manipulovať s jednotlivými časťami systému airbagov, pretože
by mohlo dôjsť k aktivácii airbagov.
■ Ochranná funkcia systému airbagov stačí iba na jednu nehodu. Po aktivácii
airbagu sa musí systém airbagov vymeniť.

Aktivácia airbagu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 129.
Airbag sa nafúkne počas zlomku sekundy a s vysokou rýchlosťou, aby mohol pri
nehode poskytnúť dodatočnú ochranu.
Systém airbagov je funkčný iba pri zapnutom zapaľovaní.

V mimoriadnych prípadoch nehôd môže zareagovať viacero airbagov súčasne.
Systém airbagov

129
Pri ľahkých čelných a bočných kolíziách, pri zadných nárazoch, pri preklopení alebo prevrátení vozidla sa systém airbagov neaktivuje.
Predné airbagy
Podmienky aktivácie
Podmienky aktivácie systému airbagov nie je možné všeobecne určiť. Dôležitú
úlohu tu zohrávajú napríklad faktory, ako napríklad povaha predmetu, do ktorého
vozidlo naráža (tvrdý/ mäkký), uhol nárazu, rýchlosť vozidla atď.
Pre aktiváciu systému airbagov je za každej situácie rozhodujúci vznikajúci priebeh spomalenia. Riadiaca jednotka analyzuje povahu kolízie a včas spustí príslušné zádržné systémy.
Ak namerané spomalenie pri náraze nedosiahne určené referenčné hodnoty, airbagy sa neaktivujú, aj keď v dôsledku nehody môže nastať veľmi rozsiahla deformácia vozidla.
Obr. 113 Airbag vodiča vo volante / airbag spolujazdca v prístrojovej doske
Pri prudkých čelných nárazoch sa realizuje aktivácia nasledujúcich airbagov.
› Predný airbag vodiča.
› Predný airbag spolujazdca.
Pri prudkých bočných nárazoch sa realizuje aktivácia nasledujúcich airbagov.
› Bočný airbag vpredu na strane nehody.
› Hlavový airbag na strane nehody.
Pri nehode s aktiváciou airbagu:
› rozsvieti sa vnútorné osvetlenie (keď sú vnútorné svetlá nastavené na spínanie
dverovým kontaktom);
› zapnú sa varovné svetlá;
› odomknú sa všetky dvere;
› preruší sa dodávka paliva do motora.

Obr. 114 Bezpečná vzdialenosť od volantu / plynom plnené airbagy
Prehľad airbagov


Systém čelných airbagov poskytuje dodatočnú ochranu v oblasti hlavy a hrudníka
vodiča aj spolujazdca pri ťažkých čelných nárazoch.
Úvod k téme
Čelný airbag pre vodiča je umiestnený vo volante » Obr. 113 - .
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Predné airbagy
Bočné airbagy
Hlavové airbagy
130
Bezpečnosť
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 130.
130
131
132 
Čelný airbag pre spolujazdca je umiestnený v prístrojovom paneli nad odkladacou
schránkou » Obr. 113 - .
Pri aktivácii airbagov sa tieto rozpínajú pred vodičom a spolujazdcom » Obr. 114 . Pri ponorení do úplne nafúknutého airbagu sa tlmí pohyb vodiča a spolujazdca

smerom vpred, čím sa znižuje riziko poranenia hlavy a hornej časti tela.
POZOR
Bočné airbagy
Správna poloha sedadla
■ Pre vodiča a spolujazdca je dôležité udržiavať od volantu, resp. prístrojovej
dosky vzdialenosť minimálne 25 cm A » Obr. 114. Keď túto minimálnu vzdialenosť nedodržíte, nemusí systém airbagov splniť svoju ochrannú funkciu - nebezpečenstvo ohrozenia života! Okrem toho musia byť predné sedadlá a hlavové opierky vždy v správnej polohe vzhľadom na telesnú výšku.
■ Pri aktivácii vyvíja airbag tak veľké sily, že v prípade nesprávneho sedenia
alebo nesprávnej polohy tela môže dôjsť k poraneniam.
■ Medzi osobami sediacimi vpredu a účinnou oblasťou airbagov nesmú byť
žiadne ďalšie osoby, zvieratá alebo predmety.
Obr. 115 Miesto montáže bočného airbagu v sedadle vodiča / plynom plnený
bočný airbag
POZOR
Predný airbag a preprava detí
Deti nikdy nevozte na prednom sedadle nezabezpečené. Keď sa systém airbagov pri nehode aktivuje, môžu sa vážne, až smrteľne zraniť!
■ Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag
spolujazdca » Strana 132, Vypnutie airbagov. Ak sa vypnutie nerealizuje, môže
aktivácia čelného airbagu spolujazdca dieťaťu spôsobiť vážne až smrteľné poranenia. Pri preprave dieťaťa na sedadle spolujazdca rešpektujte príslušné národné zákonné nariadenia, ktoré sa týkajú používania detských sedačiek.

■
Systém bočných airbagov poskytuje dodatočnú ochranu celej hornej časti tela
(hrudníka, brucha, panvy) cestujúcich pri silných bočných nárazoch.
Bočné airbagy sú uložené v čalúnení operadiel predných sedadiel » Obr. 115 - .
Pri aktivácii bočných airbagov » Obr. 115 -  sa na príslušnej strane automaticky
aktivuje aj hlavový airbag a predpínač bezpečnostného pásu.
Pri ponorení do plne nafúknutého airbagu sa pohyb tela tlmí, čím sa znižuje riziko
poranenia celej hornej časti tela (hrudníka, brucha, panvy) priľahlej k dverám.
POZOR
Všeobecne
Volant ani povrch modulu airbagu v prístrojovej doske na strane spolujazdca
sa nesmie polepiť, zakryť ani iným spôsobom upraviť. Tieto diely sa smú čistiť
iba suchou utierkou alebo utierkou navlhčenou vodou. Na kryty modulov airbagov alebo do ich bezprostrednej blízkosti sa nesmú montovať žiadne diely,
napr. držiaky na nápoje, na telefón a pod.
■ Na plochu modulu airbagu spolujazdca v prístrojovej doske nikdy neodkladajte žiadne predmety.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 130.
POZOR
■

Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre správnu polohu sedadiel.
■ Vaša hlava sa nesmie nikdy nachádzať v oblasti uloženia bočného airbagu.
V opačnom prípade môže pri nehode dôjsť k ťažkému poraneniu. To platí predovšetkým pre deti, ktoré nie sú prepravované vo vhodných detských sedačkách » Strana 135, Bezpečnosť detí a bočný airbag.
■ Medzi osobami a účinnou oblasťou airbagov nesmú byť žiadne ďalšie osoby,
zvieratá alebo predmety. Na dverách nesmie byť upevnené žiadne príslušenstvo, ako napr. držiaky na nápoje atď.
■ Ak deti počas jazdy nesedia v správnej polohe, sú v prípade nehody vystavené zvýšenému riziku poranenia. To môže mať za následok ťažké poranenia
» Strana 134, Detská sedačka.
Systém airbagov
131

V prípade bočného nárazu sa aktivuje hlavový airbag spoločne s príslušným bočným airbagom a predpínačom pásu pre predné sedadlo na strane nárazu do vozidla.
POZOR
Na háčiky vo vozidle vešajte iba ľahké odevy. Do vreciek týchto odevov neukladajte žiadne ťažké a ostré predmety.
■ Na operadlá nesmiete pôsobiť väčšou silou, napr. silnými údermi, kopaním
nohami atď., lebo by sa mohol bočný airbag poškodiť. Potom by sa mohlo stať,
že sa bočný airbag pri nehode neaktivuje!
■ V žiadnom prípade nesmiete dať na sedadlo vodiča alebo spolujazdca
ochranné poťahy, ktoré ŠKODA výslovne neschválila. Pretože sa airbag rozpína
z operadla, bola by pri použití neschválených poťahov výrazne obmedzená
ochranná funkcia bočných airbagov.
■ Poškodenia originálnych poťahov v oblasti modulu bočných airbagov nechajte okamžite opraviť v odbornom servise.
■ Moduly airbagov bočných sedadiel nesmú byť nikde poškodené, roztrhnuté
alebo poškriabané. Násilné otváranie je neprípustné.
■
Hlavové airbagy
Pri aktivácii prekryje airbag oblasť okien predných a zadných dverí a tiež oblasť
stĺpika dverí » Obr. 116 - .
Náraz hlavy na vnútorné časti vozidla alebo predmety mimo vozidla sa tlmí nafúknutým hlavovým airbagom. Zníženie zaťaženia a obmedzenie prudkých pohybov
hlavy okrem iného znižuje aj zaťaženie krku.
Hlavový airbag poskytuje dodatočnú ochranu aj pri šikmých nárazoch prekrytím
predného stĺpika dverí.
POZOR

V oblasti výstupu hlavových airbagov sa nesmú nachádzať žiadne predmety,
aby sa airbagy mohli voľne rozpínať.
■ Na háčiky vo vozidle vešajte iba ľahké odevy. Do vreciek týchto odevov neukladajte žiadne ťažké a ostré predmety. Okrem toho nepoužívajte na zavesenie odevov ramienka.
■ Montážou nevhodného príslušenstva do blízkosti hlavových airbagov sa môže pri ich aktivácii značne narušiť ich ochranná funkcia. Počas rozpínania hlavového airbagu sa môžu vymrštiť časti príslušenstva do vnútra vozidla a zraniť
cestujúcich » Strana 146.
■ Slnečné clony sa nesmú vyklopiť k bočným oknám v oblasti rozpínania hlavových airbagov, najmä keď sú na nich upevnené nejaké predmety, ako napr. guľôčkové pero. Počas aktivácie hlavových airbagov by sa mohli zraniť cestujúci.
■ Medzi sediacimi osobami a účinnou oblasťou hlavových airbagov sa nesmú
nachádzať žiadne ďalšie osoby (napr. deti) alebo zvieratá. Okrem toho by sa
osoby, ktoré sedia vo vnútri vozidla, nemali počas jazdy vykláňať z okien a vystrkovať von ruky.
■

Obr. 116 Miesto montáže hlavového airbagu / plynom plnený hlavový airbag

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 130.
Systém hlavových airbagov poskytuje dodatočnú ochranu v oblasti hlavy a hrudníka vodiča aj spolujazdca pri ťažkých čelných nárazoch.
Hlavové airbagy sú umiestnené nad dverami na obidvoch stranách vo vnútornom
priestore vozidla » Obr. 116 - .
132
Bezpečnosť
Vypnutie airbagov

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vypnutie airbagov
Vypnutie predného airbagu spolujazdca
133
133 
Vypnutie airbagov

Vypnutie predného airbagu spolujazdca
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 132.
Vypnutie airbagov je určené napríklad pre nasledujúce prípady.
› Keď sa na mieste spolujazdca musí použiť detská sedačka, v ktorej sa dieťa pre-
pravuje chrbtom k smeru jazdy (v niektorých krajinách z dôvodu odlišných zákonných ustanovení aj v smere jazdy) » Strana 134, Bezpečná preprava detí.
› Keď napriek správnemu nastaveniu sedadla vodiča nie je možné dodržať minimálnu vzdialenosť 25 cm medzi stredom volantu a hrudníkom.
› Keď sú vo vozidle inštalované prídavné ovládacie prvky pre telesne postihnutého vodiča.
› Keď sú namontované iné sedadlá (napr. ortopedické sedadlá bez bočných airbagov).
Čelný airbag spolujazdca je možné vypnúť pomocou kľúčového prepínača » Strana 133.
Odporúčame, aby ste si prípadne iné airbagy nechali vypnúť u servisného partnera
ŠKODA.
Kontrola systému airbagov
Funkčná pohotovosť systému airbagov sa kontroluje elektronicky, aj keď je niektorý z airbagov vypnutý.
Airbag vypnutý diagnostickým prístrojom
› Kontrolné svetlo  sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania na cca 3 sekundy a ďalej
bliká ešte cca 12 sekúnd.
Predný airbag spolujazdca vypnutý pomocou kľúčového prepínača v odkladacej
schránke
› Kontrolné svetlo  sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na cca 3 sekundy.
› Kontrolné svetlo   3 » Obr. 117 na strane 133 sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania.
Upozornenie
Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o vypnutí airbagov.
■ U servisného partnera ŠKODA môžete získať informácie o tom, či je možné alebo

sa musia vypnúť airbagy na vašom vozidle.
■
1)
Obr. 117 Kľúčový prepínač pre predný airbag spolujazdca / kontrolné svetlo
vypnutia/zapnutia predného airbagu spolujazdca

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 132.
Kľúčovým prepínačom sa vypne iba čelný airbag spolujazdca.
Vypnutie
› Vypnite zapaľovanie.
› Kľúčom otočte zárez prepínača airbagu do polohy 2 » Obr. 117 OFF.
› Prekontrolujte, či po zapnutí zapaľovania svieti kontrolné svetlo 3  1) v nápise      na strednom paneli prístrojovej dosky.
Zapnutie
› Vypnite zapaľovanie.
› Kľúčom otočte zárez prepínača airbagu do polohy 1 » Obr. 117 ON.
› Prekontrolujte, či po zapnutí zapaľovania nesvieti kontrolné svetlo 3   v
nápise      na strednom paneli prístrojovej dosky.
POZOR
Vodič vozidla zodpovedá za to, či je airbag vypnutý alebo zapnutý.
Airbag vypínajte iba pri vypnutom zapaľovaní! Ak tento postup nedodržíte,
môžete spôsobiť poruchu systému vypínania airbagu.
■ Ak kontrolné svetlo   bliká, potom sa airbag spolujazdca pri nehode neaktivuje! Systém airbagov nechajte ihneď skontrolovať v odbornom servise.
■
■
Kontrolné svetlo   sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti na niekoľko sekúnd, potom asi na 1 sekundu zhasne a opäť sa rozsvieti.
Systém airbagov
133

POZOR (Pokračovanie)
Bezpečná preprava detí
Detská sedačka

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca
Bezpečnosť detí a bočný airbag
Začlenenie detských sedačiek do skupín
Použitie detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou bezpečnostného
pásu
135
135
136
136
Deti, ktoré sedia na zadných sedadlách, sú vo väčšom bezpečí, ako keď sedia na
sedadle spolujazdca.
Na rozdiel od dospelých nie je štruktúra kostí a svalstva detí ešte vyvinutá. Deti sú
preto vystavené oveľa vyššiemu riziku poranenia.
Deti sa musia prepravovať v súlade s príslušnými zákonnými nariadeniami.
Je potrebné používať detské sedačky podľa normy ECE-R 44. Norma ECE-R znamená: Predpis Hospodárskej komisie pre Európu (Economic Commission for
Europe - Regulation).
Detské sedačky podľa normy ECE-R 44 sú označené neuvoľniteľnou kontrolnou
značkou: veľké E v kruhu, dole číslo skúšobného protokolu.
POZOR
Pri používaní bezpečnostných sedačiek je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
■ V žiadnom prípade nevozte deti - ani dojčatá! - na lone.
■ Nikdy nenechávajte deti vo vozidle bez dozoru. Za určitých vonkajších klimatických podmienok môžu byť v zaparkovanom vozidle také teploty, ktoré ohrozujú život.
■ Dieťa musí byť po celú dobu jazdy vo vozidle zabezpečené! Inak by bolo dieťa v prípade nehody vrhnuté do priestoru vozidla a mohlo by životu nebezpečne zraniť seba alebo aj iných cestujúcich.
■
134
Bezpečnosť
Ak sa deti počas jazdy predkláňajú alebo sa neprepravujú správne, napr. nesprávna poloha sedenia, vystavujú sa v prípade nehody zvýšenému riziku poranenia. To platí najmä pre deti, ktoré prepravujete na sedadle spolujazdca, ak
sa pri nehode aktivuje systém airbagov, môžu sa tieto ťažko poraniť alebo usmrtiť!
■ Bezpodmienečne rešpektujte pokyny výrobcu sedačky na správne zapnutie
pásov. Chybne vedené bezpečnostné pásy môžu aj pri ľahkých nehodách spôsobiť zranenie.
■ Kontrolujte spôsob vedenia pásov vo vozidle. Dbajte predovšetkým na to,
aby pás nebol poškodený vedením cez ostré hrany.
■ Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag
spolujazdca. Ďalšie informácie » Strana 135, Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca.
■
Upozornenie
Odporúčame používať detské sedačky z originálneho príslušenstva ŠKODA. Tieto
detské sedačky boli vyvinuté a vyskúšané na použitie vo vozidlách ŠKODA. Spĺňajú normu ECE-R 44.

POZOR
Použitie detskej sedačky na sedadle spolujazdca
Na sedadle, ktoré je chránené aktívnym airbagom umiestneným pred sedadlom,
nikdy nepoužívajte detský zádržný systém smerovaný dozadu. Dieťa by sa mohlo
ťažko poraniť alebo dokonca usmrtiť.
Obr. 118
Nálepka na B stĺpiku karosérie
na strane spolujazdca

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 134.
Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame montovať detské sedačky vždy na
zadných sedadlách.
Pri použití detskej sedačky, v ktorej sa dieťa prepravuje na sedadle spolujazdca,
treba dodržať nasledujúce upozornenia.
› Pri použití detskej sedačky, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy,
treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag spolujazdca » .
› Operadlo spolujazdca nastavte podľa možnosti zvislo tak, aby medzi sedadlom
spolujazdca a operadlom detskej sedačky existoval stabilný kontakt.
› Sedadlo spolujazdca presuňte podľa možnosti dozadu tak, aby neexistoval kontakt medzi sedadlom spolujazdca a za ním umiestnenou detskou sedačkou.
› U detských sedačiek skupiny 2, resp. 3 je potrebné dbať na to, aby sa vodidlo pásu umiestnené pri hlavovej opierke detskej sedačky nachádzal pred alebo v rovnakej výške s vodidlom pásu na B stĺpiku na strane spolujazdca.
› Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca nastavte podľa možnosti čo najvyššie.
› Bezpečnostný pás spolujazdca nastavte podľa možnosti čo najvyššie.
› Detskú sedačku umiestnite a upevnite na sedadle a dieťa usaďte a upevnite v
detskej sedačke podľa podmienok uvedených v návode na obsluhu od výrobcu
detskej sedačky.
Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru jazdy, treba bezpodmienečne vypnúť predný airbag
spolujazdca » Strana 132, Vypnutie airbagov.
■ Pri zapnutom prednom airbagu spolujazdca nikdy nepoužívajte na sedadle
spolujazdca takú detskú sedačku, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom
ku smeru jazdy. Táto detská sedačka sa nachádza v oblasti rozvinutia čelného
airbagu spolujazdca. Airbag môže v tomto prípade dieťa ťažko alebo smrteľne
zraniť.
■ Na túto skutočnosť poukazuje takisto nálepka, ktorá sa nachádza na B stĺpiku karosérie na strane spolujazdca » Obr. 118. Nálepka je viditeľná po otvorení
dverí na strane spolujazdca. Pre niektoré krajiny je štítok umiestnený na slnečnej clone spolujazdca.
■ U detských sedačiek skupiny 2, resp. 3 je potrebné dbať na to, aby sa vodidlo
pásu umiestnené pri hlavovej opierke detskej sedačky nachádzal pred alebo v
rovnakej výške s vodidlom pásu na B stĺpiku na strane spolujazdca.
■ Hneď ako sa detská sedačka, v ktorej sa dieťa prepravuje chrbtom ku smeru
jazdy na sedadle spolujazdca nepoužíva, mal by sa opäť zapnúť airbag spolujazdca.
■

Bezpečnosť detí a bočný airbag
Obr. 119 Nesprávne zaistené dieťa s nesprávnou polohou sedenia - ohrozené bočným airbagom / správne zaistené dieťa v detskej sedačke

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 134.
Dieťa sa nesmie nachádzať v oblasti rozpínania bočného airbagu » Obr. 119 - .
Bezpečná preprava detí
135

Medzi dieťaťom a oblasťou rozpínania bočného airbagu musí byť k dispozícii dostatok miesta, aby bočný airbag mohol poskytovať maximálnu ochranu » Obr. 119 .
POZOR
Hlava dieťaťa sa nesmie nikdy nachádzať v oblasti rozpínania bočného airbagu - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Do oblasti rozpínania bočného airbagu neodkladajte žiadne predmety - hrozí
nebezpečenstvo poranenia!
■

Začlenenie detských sedačiek do skupín

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 134.
Skupina
Sedadlo spolujazdca
Zadné sedadlo
krajné
Zadné sedadlo
stredné
0
do 10 kg
U
U
U
0+
do 13 kg
U
U
U
1
9-18 kg
U
U
U
2
15-25 kg
U
U
U
3
22-36 kg
U
U
U
U
Kategória detských sedačiek „Universal“ - detská sedačka, ktorá je určená
na upevnenie na sedadle pomocou bezpečnostného pásu.

Začlenenie detských sedačiek do skupín podľa normy ECE-R 44.
Skupina
Hmotnosť dieťaťa
Približný vek
0
do 10 kg
do 9 mesiacov
0+
do 13 kg
do 18 mesiacov
1
9-18 kg
do 4 rokov
2
15-25 kg
do 7 rokov
3
22-36 kg
nad 7 rokov
Použitie detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou
bezpečnostného pásu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 134.
pokyny
Prehľad použiteľnosti detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou bezpečnostného pásu, na príslušných sedadlách podľa normy ECE-R 16.
136
Bezpečnosť
Upevňovacie systémy

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Upevňovacie oká systému ISOFIX
Použitie detských sedačiek so systémom ISOFIX
Upevňovacie oká systému TOP TETHER
137
137
138 
Miesta sú označené nálepkami s nápisom ISOFIX » Obr. 120.
Upevňovacie oká systému ISOFIX
POZOR
Obr. 120
Zadné sedadlo: ISOFIX
Montáž a demontáž detskej sedačky so systémom ISOFIX vykonávajte bezpodmienečne podľa priloženého návodu na obsluhu od výrobcu detskej sedačky.
■ Na upevňovacie oká určené na montáž detskej sedačky so systémom ISOFIX
nikdy neupevňujte detské sedačky, pásy ani predmety - hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia zdravia!
■
Upozornenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 136.
Detskú sedačku so systémom ISOFIX je možné namontovať do vozidla pomocou
systému ISOFIX iba vtedy, ak je táto detská sedačka schválená pre tento typ vozidla. Ďalšie informácie získate u zmluvného predajcu ŠKODA.
■ Detské sedačky so systémom ISOFIX je možné zakúpiť zo sortimentu originálne
ho príslušenstva ŠKODA.
■
Na zadných krajných sedadlách sa nachádzajú dve upevňovacie oká na upevnenie
detskej sedačky pomocou systému ISOFIX.
Použitie detských sedačiek so systémom ISOFIX

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 136.
Prehľad použiteľnosti detských sedačiek so systémom ISOFIX na príslušných sedadlách podľa normy ECE-R 16.
Skupina
Trieda veľkosti
detskej sedačkya)
Sedadlo spolujazdcab)
Zadné sedadlo krajné
Zadné sedadlo stredné
0
do 10 kg
E
X
IL-SU
X
0+
do 13 kg
D
X
IL-SU
X
E
C

Bezpečná preprava detí
137
Skupina
Trieda veľkosti
detskej sedačkya)
Sedadlo spolujazdcab)
Zadné sedadlo krajné
Zadné sedadlo stredné
X
IL-SU
IUF
X
D
1
9-18 kg
C
B
B1
A
a)
b)
Trieda veľkosti je uvedená na štítku umiestnenom na detskej sedačke.
Ak je sedadlo spolujazdca vybavené upevňovacími okami pre systém ISOFIX, potom je toto sedadlo vhodné na montáž detskej sedačky ISOFIX s povolením „Semi-Universal“.
IL-SU Sedadlo je vhodné na montáž detskej sedačky ISOFIX s povolením „SemiUniversal“. Kategória „Semi-Universal“ znamená, že detská sedačka so systémom ISOFIX je povolená pre vozidlo. Prihliadajte na zoznam vozidiel priložený k detskej sedačke.
IUF Sedadlo je vhodné na montáž detskej sedačky ISOFIX s povolením
„Universal“ a na upevnenie pomocou upevňovacieho pásu TOP TETHER.
Sedadlo nie je vybavené upevňovacími okami pre systém ISOFIX.
X
Upevňovacie oká systému TOP TETHER
Obr. 121
Zadné sedadlo: TOP TETHER

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 136.
Upevňovacie oká na upevnenie upevňovacieho pásu detskej sedačky pomocou
systému TOP TETHER sa nachádzajú na zadnej strane krajných zadných sedadiel
» Obr. 121.
138
Bezpečnosť
POZOR
Montáž a demontáž detskej sedačky so systémom TOP TETHER vykonávajte
bezpodmienečne podľa priloženého návodu na obsluhu od výrobcu detskej sedačky.
■ Detské sedačky so systémom TOP TETHER používajte iba na sedadlách opatrených upevňovacími okami.
■ K jednému upevňovaciemu oku upevňujte vždy iba jeden upevňovací pás
detskej sedačky.
■ V žiadnom prípade nesmiete sami robiť vo vašom vozidle úpravy napr. montovanie skrutiek alebo iného ukotvenia.
■


DÔLEŽITÉ
Prevádzkové pokyny
Vozidlo neumývajte na ostrom slnku - hrozí nebezpečenstvo poškodenia laku.
Údržba a čistenie vozidla
Poznámka pre životné prostredie
Vozidlo umývajte iba na miestach na to určených.

Umývanie vozidla

Ručné umývanie
Úvod k téme

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ručné umývanie
Automatické umyvárne
Umývanie vozidla vysokotlakovým čistiacim zariadením
139
139
140
Najlepšou ochranou vozidla proti škodlivým vplyvom prostredia je jeho časté umývanie.
To, ako často sa má vozidlo umývať, závisí napr. od nasledujúcich faktorov.
› Frekvencia používania.
› Danosti parkovania (garáž, pod stromami atď.).
› Ročné obdobie.
› Počasie.
› vplyvov prostredia.
Čím dlhšie ponecháte vozidlo znečistené vtáčím trusom, zvyškami hmyzu, živicou
zo stromov, cestným a priemyselným prachom, škvrnami od asfaltu, sadzami, posypovou soľou a inými agresívnymi usadeninami, tým väčší je ich negatívny účinok. Vysoká teplota spôsobená napr. intenzívnym slnečným žiarením zosilňuje
leptavé účinky.
Po skončení zimného obdobia, keď sa na udržiavanie ciest používali posypové soli,
sa musí bezpodmienečne dôkladne umyť celá spodná časť vozidla.
POZOR
Umývanie vozidla v zime: vlhkosť a ľad v brzdovom systéme môžu ovplyvniť
účinnosť bŕzd - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Vozidlo umývajte iba pri vypnutom zapaľovaní - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 139.
Nečistotu dôkladne odmočte dostatočným množstvom vody a potom ju čo najlepšie opláchnite.
Potom ho ľahko vyčistite mäkkou špongiou, rukavicou na umývanie alebo kefou
na umývanie. Postupujte pritom zhora nadol - začnite strechou.
Autošampón používajte iba na odstránenie mimoriadne odolnej nečistoty.
Špongiu alebo rukavicu na umývanie dôkladne vypierajte v krátkych intervaloch.
Kolesá, prahy a spodné časti vozidla umývajte ako posledné. Použite na to druhú
špongiu.
Po umytí vozidlo dôkladne opláchnite a na záver ho otrite jelenicou.
DÔLEŽITÉ
Pri ručnom umývaní vozidla si chráňte ruky a ramená pred ostrými kovovými
predmetmi (napr. spodná časť vozidla, výfukový systém, vnútorná strana podbehov, kryty kolies a pod.) - hrozí nebezpečenstvo porezania!
■ Počas umývania pôsobte na lak karosérie minimálnym tlakom.
■

Automatické umyvárne

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 139.
Pred umývaním vozidla v automatickej umývačke sa musia dodržiavať a vykonávať

obvyklé opatrenia (uzatvorenie okien vrátane strešného okna a pod.).
Údržba a čistenie vozidla
139
Ak sú na vašom vozidle namontované špeciálne diely, napr. spojler, strešný nosič
batožín, vysielacia anténa a pod., poraďte sa vopred s prevádzkovateľom umyvárne.
Po automatickom umývaní s konzerovovaním je potrebné očistiť a odmastiť kraje
gúm stieracích líšt pomocou čistiaceho prostriedku, ktorý je na to špeciálne určený.
Údržba vozidla zvonku


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 139.
Ak umývate vozidlo vysokotlakovým čistiacim zariadením, je potrebné dodržiavať
pokyny na obsluhu tohto zariadenia. To platí predovšetkým pre pokyny týkajúce
sa tlaku a vzdialenosti dýzy od povrchu vozidla.
Udržiavajte dostatočne veľký odstup od snímačov pomoci pri parkovaní, ako aj od
materiálov, ako sú gumové hadičky alebo izolačné materiály.
141
141
141
142
142
142
142
143
143
143
143
Pravidelná odborná údržba zachováva úžitkovú hodnotu a slúži na zachovanie
hodnoty vášho vozidla. Okrem toho môže byť aj podmienkou záručného plnenia
pri prípadnej korózii a chybách laku karosérie.
POZOR
V žiadnom prípade nepoužívajte kruhové dýzy ani takzvané čistiace frézy!
Odporúčame používať prostriedky na ošetrovanie vozidla z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA. Pri ich používaní je
potrebné dodržiavať pokyny uvedené na obaloch.
DÔLEŽITÉ
Ak umývate vozidlo v zime a používate pritom hadicu alebo vysokotlakové čistiace zariadenie, potom dajte pozor, aby ste prúdom vody nikdy nemierili priamo
na zámky alebo do škár dverí a viek - hrozí nebezpečenstvo zamrznutia!
■ Aby sa snímače pomoci pri parkovaní počas čistenia tlakovou vodou alebo prúdom pary nepoškodili, môžu sa ostrekovať iba krátko a zo vzdialenosti väčšej ako
10 cm.
■ Teplota vody na umývanie smie mať max. 60 °C - hrozí nebezpečenstvo poškodenia vozidla.
■ Pozri aj Umývanie vozidla s dekoračnými fóliami pomocou vysokotlakového čistiaceho zariadenia » Strana 142.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ošetrovanie laku vozidla
Plastové diely
Gumové tesnenia
Pochrómované diely
Dekoračné fólie
Sklá okien a vonkajšie spätné zrkadlá
Sklá predných svetlometov
Cylindrická vložka zámku dverí
Konzervácia dutín
Kolesá
Ochrana podvozku
Umývanie vozidla vysokotlakovým čistiacim zariadením

Úvod k téme
■
POZOR
Pri nesprávnom použití môžu byť tieto prostriedky zdraviu škodlivé.
Ošetrovacie prostriedky na vozidlo vždy bezpečne uschovajte, najmä pred
deťmi - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Ak budete čistiť spodnú časť vozidla, vnútornú stranu podbehov alebo kryty
kolies, potom si chráňte ruky a ramená pred poranením ostrými kovovými hranami - hrozí nebezpečenstvo porezania!
■
■

DÔLEŽITÉ
Na odstránenie nečistôt nepoužívajte žiadne špongie na hmyz, kuchynské drôtenky ani podobné predmety - hrozí nebezpečenstvo poškodenia lakovaného povrchu.
■ Čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel môžu poškodiť čistený materiál.

■
140
Prevádzkové pokyny
Lak vozidla neleštite v prašnom prostredí - hrozí nebezpečenstvo škrabancov na
laku.
■ Prostriedky na ošetrovanie laku nenanášajte na tesnenia dverí a vedenia okien.
■ Ak je to možné, prostriedky na ošetrovanie laku nenanášajte na plochy karosé
rie, ktoré prichádzajú do styku s tesneniami dverí a vedeniami okien.
■
Poznámka pre životné prostredie
Použité dózy prostriedkov na ošetrovanie vozidla sú zvláštnym odpadom, ktorý
ohrozuje životné prostredie. Preto sa musia zlikvidovať v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
Upozornenie
Kvôli potrebnému špeciálnemu náradiu, potrebným znalostiam a možným problémom s čistením a údržbou vnútorného priestoru vášho vozidla odporúčame vykonať čistenie a údržbu vnútorného priestoru vozidla u servisného partnera ŠKODA.
Plastové diely


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 140.
Plastové diely čistite vlhkou handričkou.
Ošetrovanie laku vozidla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 140.
Menšie poškodenia laku, ako škrabance, ryhy alebo nárazy kamienkov, podľa možnosti ihneď ošetrite pomocou lakovacích ceruziek alebo sprejov.
Konzervácia
Dôkladná konzervácia chráni lak vozidla pred škodlivými poveternostnými vplyvmi.
Vozidlo sa musí ošetriť tvrdým konzervačným voskom najneskôr vtedy, keď voda
netvorí na čistom laku kvapky.
Nová vrstva kvalitného konzervačného prostriedku z tvrdého vosku môže byť nanesená na čistú karosériu vozidla až po jej dôkladnom uschnutí.
Aj pri pravidelnom používaní umývacieho konzervačného prostriedku odporúčame
minimálne dvakrát za rok konzerváciu laku karosérie tvrdým voskom.
Leštenie
Leštenie je potrebné vtedy, keď je lak nevzhľadný a keď nemôžete dosiahnuť lesk
konzervačnými prostriedkami.
Ak použité leštiace prostriedky neobsahujú žiadne konzervačné prísady, musíte
lak dodatočne konzervovať.
Ak sa plastové diely týmto spôsobom úplne neočistili, potom je potrebné použiť
čistiace prostriedky, ktoré sú na to určené.
DÔLEŽITÉ
Na plastové diely nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie laku.

Gumové tesnenia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 140.
Všetky tesnenia dverí a vedenia okien sú z výroby ošetrené bezfarebnou vrstvou
matného laku proti primŕzaniu na lakovaných častiach karosérie, ako aj proti hluku počas jazdy.
Tesnenia dverí a vedení okien neošetrujte žiadnymi prostriedkami.
DÔLEŽITÉ
Dodatočným ošetrením tesnení sa môže ochranný lak narušiť a môže dochádzať
ku hluku počas jazdy.
DÔLEŽITÉ
Nikdy nevoskujte sklá.
Matne lakované časti a plastové diely nesmiete ošetrovať leštiacimi prostriedkami ani tvrdými voskami.
■
■
Údržba a čistenie vozidla
141

Pochrómované diely

Sklá okien a vonkajšie spätné zrkadlá

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 140.
Pochrómované diely najskôr vyčistite vlhkou handričkou a potom ich vyleštite
mäkkou suchou handričkou.
Na odstraňovanie snehu a ľadu zo skiel a zrkadiel používajte iba plastovú škrabku.
Okná čistite pravidelne zvnútra a zvonku čistou vodou.
Ak sa pochrómované diely týmto spôsobom neočistili, použite ošetrovacie prostriedky na chróm, ktoré sú na to určené.
Plochy skiel vysušte čistou jelenicou alebo na to určenou handričkou.
Na sušenie skiel po umývaní vozidla nepoužívajte jelenicu, ktorú používate na leštenie karosérie. Zvyšky konzervačných prostriedkov, ktoré sa zachytili na jelenici,
môžu znečistiť sklá a zhoršiť výhľad.
DÔLEŽITÉ
Chrómované diely neleštite v prašnom prostredí - hrozí nebezpečenstvo škrabancov na povrchu.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 140.
DÔLEŽITÉ

Aby ste nepoškodili povrch skiel, musíte škrabkou po čistenom skle pohybovať
iba jedným smerom, nie dopredu a dozadu.
■ Neodstraňujte sneh a ľad zo skiel a zrkadiel, ktoré sú znečistené hrubou nečistotou, napr. jemný štrk, piesok, posypová soľ - hrozí nebezpečenstvo poškodenia
povrchu skiel, resp. zrkadiel.
■ Sneh alebo ľad neodstraňujte zo skiel teplou alebo horúcou vodou - hrozí nebezpečenstvo popraskania skla.
■ Dbajte na to, aby ste počas odstraňovania snehu a ľadu zo skiel a zrkadiel nepoškodili lak vozidla.
■ Vnútornú stranu skiel nečistite predmetmi s ostrými hranami ani žieravými čistiacimi prostriedkami a čistiacimi prostriedkami s obsahom kyselín - hrozí nebezpečenstvo poškodenia vlákien vyhrievania alebo antény na skle.
■
Dekoračné fólie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 140.
pokyny
Fólie umývajte jemným mydlovým roztokom a čistou, teplou vodou. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemické rozpúšťadlá, mohlo by to
mať za následok poškodenie fólií.
Pre vysokotlakové umývanie vozidla je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny.
› Minimálna vzdialenosť medzi tryskou a karosériou vozidla by mala byť 50 cm.
› Dýzu smerujte kolmo na povrch fólie.
› Maximálna teplota vody je 50 °C.
› Maximálny tlak vody je 80 bar.
DÔLEŽITÉ
V zimných mesiacoch by sa nemala na odstraňovanie námrazy a snehu z fólie
používať škrabka na ľad. Zamrznuté vrstvy snehu, resp. ľadu neodstraňujte ani po
mocou iných predmetov - hrozí nebezpečenstvo poškodenia fólie.
142
Prevádzkové pokyny

Sklá predných svetlometov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 140.
Sklá predných svetlometov vyrobené z plastu čistite čistou, teplou vodou a myd
lom.
DÔLEŽITÉ
Svetlomety nikdy neutierajte do sucha.
Na čistenie plastových skiel nepoužívajte ostré predmety, mohli by ste poškodiť
ochranný lak a potom by mohli popraskať sklá svetlometov.
■ Na čistenie skiel nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani chemické rozpúšťadlá, mohlo by dôjsť k poškodeniu skiel svetlometov.
Kolesá

■
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 140.
Poškodenie vrstvy laku na diskoch je potrebné okamžite opraviť.
Disky kolies z ľahkej zliatiny
Po dôkladnom umytí disky ošetrite ochranným prostriedkom na kolesá z ľahkej
zliatiny. Na ošetrovanie diskov nesmiete používať prostriedky, ktoré by ich mohli
poškriabať.
Na rozmrazovanie cylindrických zámkov dverí používajte produkty, ktoré sú na to
špeciálne určené.
DÔLEŽITÉ
Dbajte, aby sa počas umývania vozidla dostalo do cylindrických zámkov čo najmenej vody.
DÔLEŽITÉ

Konzervácia dutín

Silné znečistenie kolies sa môže prejaviť ako nevyváženosť kolies. Dôsledkom
môže byť ich kmitanie, ktoré sa prenáša na volant a spôsobuje o.i. predčasné opotrebovanie riadenia. Tieto nečistoty sa musia odstrániť.

Ochrana podvozku
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 140.

Všetky dutiny vozidla ohrozené koróziou sú už z výroby trvalo chránené konzervačným voskom.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 140.
Spodná časť vozidla je dlhodobo chránená proti chemickým a mechanickým vplyvom.
Konzerváciu nemusíte kontrolovať ani dodatočne ošetrovať.
Ak pri vysokých teplotách vytečie z dutín na povrch trocha vosku, odstráňte ho
plastovou škrabkou a škvrny vyčistite technickým benzínom.
Počas jazdy nie je možné vylúčiť poškodenia ochrannej vrstvy.
Odporúčame vám nechať skontrolovať - najlepšie pred začiatkom a na konci zimného obdobia - ochrannú vrstvu spodnej časti vozidla a podvozku.
POZOR
Pri použití benzínového čističa na odstránenie vosku rešpektujte bezpečnostné pokyny - hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!
Disky
Pri pravidelnom umývaní vozidla je potrebné rovnako dôkladne umývať disky kolies.
Pravidelne odstraňujte posypovú soľ a nános zvyškov brzdového obloženia,
v opačnom prípade sa naruší materiál diskov.
Cylindrická vložka zámku dverí

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 140.

POZOR
Nikdy nepoužívajte dodatočnú ochranu podvozku alebo antikorózne prostriedky na výfukové potrubie, katalyzátory alebo na tepelné štíty. Po zahriatí
motora na jeho prevádzkovú teplotu by sa tieto prostriedky mohli vznietiť hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Údržba a čistenie vozidla
143

Poznámka pre životné prostredie
Údržba vnútorného priestoru

Použité dózy prostriedkov na ošetrovanie vozidla sú zvláštnym odpadom, ktorý
ohrozuje životné prostredie. Preto sa musia zlikvidovať v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Prírodná koža
Umelá koža a látky
Poťahy sedadiel
Bezpečnostné pásy
144
145
145
146
Upozornenie
Kvôli potrebnému špeciálnemu náradiu, potrebným znalostiam a možným problémom s čistením a údržbou vnútorného priestoru vášho vozidla odporúčame vykonať čistenie a údržbu vnútorného priestoru vozidla u servisného partnera ŠKODA.
Pravidelná odborná údržba zachováva úžitkovú hodnotu a slúži na zachovanie
hodnoty vášho vozidla.
Odporúčame používať prostriedky na ošetrovanie vozidla z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA. Pri ich používaní je
potrebné dodržiavať pokyny uvedené na obaloch.
POZOR
Pri nesprávnom použití môžu byť tieto prostriedky zdraviu škodlivé.
Ošetrovacie prostriedky na vozidlo vždy bezpečne uschovajte, najmä pred
deťmi - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■
■
DÔLEŽITÉ
Váš odev bezpodmienečne prekontrolujte na farebnú stálosť, aby sa zabránilo
poškodeniam alebo viditeľným zafarbeniam na látke (koži), obloženiach a textíliách odevov.
■ Čerstvé škvrny od guľôčkového pera, atramentu, rúžu, krému na topánky atď.
odstráňte z látky (kože) podľa možností ihneď.
■ Na prístrojovú dosku neumiestňujte vonné prípravky a osviežovače vzduchu hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístrojovej dosky.
■ Na vnútornú stranu zadného skla, zadných bočných skiel a predného skla v oblasti vlákien vyhrievania alebo antény umiestnenej na skle nelepte žiadne nálepky. Tieto by sa mohli poškodiť.
■ Obloženie strechy nečistite pomocou kefy - hrozí nebezpečenstvo poškodenia
povrchu obloženia.
■ Pri vysokých vnútorných teplotách sa môžu vonné prípravky a osviežovače
umiestnené vo vozidlách zdraviu škodlivými.
■ Čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel môžu poškodiť čistený materiál.
■ Čistiaci a ošetrovací prostriedok nanášajte nanajvýš šetrne.
■
144
Prevádzkové pokyny

Prírodná koža

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 144.
Koža je prírodný materiál so špecifickými vlastnosťami a preto vyžaduje pravidelné
čistenie a údržbu.
Koža by sa mala pravidelne ošetrovať v závislosti od namáhania.
Prach a nečistoty v póroch a záhyboch pôsobia ako abrazíva. To vedie k intenzívnemu opotrebovaniu a predčasnému skrehnutiu povrchu kože.
Odporúčame vám, aby ste pravidelne v krátkych časových intervaloch odstraňovali prach handričkou alebo vysávačom.
Znečistené kožené plochy je potrebné očistiť ľahko navlhčenou bavlnenou alebo
vlnenou handričkou a potom vysušiť suchou handričkou » .
Silnejšie znečistené miesta očistite handričkou namočenou v miernom mydlovom
roztoku (2 polievkové lyžice mydla s neutrálnym pH na 1 liter vody).
Na odstránenie škvŕn použite čistiaci prostriedok, ktorý je na to špeciálne určený.
Kožu pravidelne ošetrujte v príslušných intervaloch vhodným prostriedkom na
ošetrovanie kože.
DÔLEŽITÉ
Je potrebné dbať na to, aby sa koža pri čistení na žiadnom mieste nepremočila
a aby sa voda nedostala do stehov. Koža by mohla skrehnúť alebo popraskať.
■ Aby ste zamedzili vyblednutiu kože, vyhnite sa dlhému státiu vozidla na prudkom slnku. Pri dlhšom parkovaní vonku chráňte kožu proti vyblednutiu prikrytím. 
■
Ostré hrany predmetov na oblečení, ako napr. zipsy, nity, spony opaskov, šperky
a prívesky, môžu na povrchu zanechať škrabance a ryhy alebo povrch poškodiť.
Takéto poškodenie nie je možné neskôr uznať ako oprávnenú reklamáciu.
■ Použitie mechanického zámku volantu môže mať za následok poškodenia koženého povrchu volantu.
■ Pravidelne a po každom čistení používajte ošetrujúce krémy s ochranným filtrom proti slnku a s impregnáciou. Krém kožu vyživuje, robí ju priedušnou a vláčnou a navracia jej vlhkosť. Súčasne vytvára ochranu povrchu.
■ Niektoré látky odevu, ako napr. tmavá rifľovina, nemajú dostatočnú farebnú stálosť. V dôsledku toho môžu vznikať na poťahoch sedadiel poškodenia alebo zreteľne viditeľné zafarbenia, aj pri použití v súlade s určením. To platí najmä pre
svetlé poťahy sedadiel. Nejde pritom o nedostatok poťahovej látky, ale o nedostatočnú farebnú stálosť textílií odevu.
■
DÔLEŽITÉ
Aby ste zamedzili vyblednutiu látok, vyhnite sa dlhému státiu vozidla na prudkom slnku. Pri dlhšom odstavení vozidla vonku chráňte látky proti vyblednutiu
prikrytím.
■ Niektoré látky odevu, ako napr. tmavá rifľovina, nemajú dostatočnú farebnú stálosť. V dôsledku toho môžu vznikať na poťahoch sedadiel poškodenia alebo zreteľne viditeľné zafarbenia, aj pri použití v súlade s určením. To platí najmä pre
svetlé poťahy sedadiel. Nejde pritom o nedostatok poťahovej látky, ale o nedosta
točnú farebnú stálosť textílií odevu.
■
Poťahy sedadiel

Upozornenie
Počas používania vozidla sa preto môžu na kožených častiach poťahov prejaviť
drobné, rozpoznateľné zmeny (ako napr. riasy alebo záhyby) následkom zaťažovania poťahov.
Umelá koža a látky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 144.
pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 144.
Elektricky vyhrievané sedadlá
Poťahy nečistite mokrou cestou, mohol by sa tak poškodiť systém vyhrievania sedadiel.
Na čistenie poťahov používajte čistiaci prostriedok, napr. suchú penu a pod., ktorý
je na to určený.
Sedadlá bez vyhrievania
Poťahy sedadiel pred čistením dôkladne povysávajte vysávačom.
Umelá koža
Umelú kožu čistite vlhkou handričkou.
Poťahy sedadiel očistite vlhkou handričkou alebo čistiacimi prostriedkami, ktoré
sú na to špeciálne určené.
Ak sa umelá koža týmto spôsobom úplne neočistí, potom sa musí použiť mierny
mydlový roztok alebo k tomu určené čistiace prostriedky.
Vtlačené miesta, ktoré vznikli na poťahovým látkach každodenným použitím, je
možné odstrániť vykefovaním proti smeru vlasu jemne navlhčenou kefkou.
Látky
Čalúnenia a látkové obloženie dverí, krytu batožinového priestoru atď. čistite špeciálnymi čistiacimi prostriedkami, napr. suchou penou.
Vždy ošetrujte všetky časti poťahu, aby nevznikali viditeľné okraje. Sedadlo potom
nechajte úplne vyschnúť.
DÔLEŽITÉ
Na to je možné použiť mäkkú špongiu, kefku alebo bežnú utierku z mikrovlákien.
Na čistenie obloženia strechy používajte iba handričku a čistiaci prostriedok, ktorý
je na to špeciálne určený.
Žmolky na poťahových látkach a zvyšky látky odstráňte pomocou kefky.
■
■
■
■
Prach z poťahov sedadiel pravidelne vysávajte pomocou vysávača.
Elektricky vyhrievané sedadlá sa po čistení nesmú sušiť zapnutím vyhrievania.
Neseďte na mokrých sedadlách - hrozí riziko deformácie poťahov.
Sedadlá vždy čistite „od švu ku švu“.
Zatvrdnuté vlasy odstráňte pomocou „čistiacej rukavice“.
Údržba a čistenie vozidla
145

Smernice a pokyny sa dodržiavajú v záujme dopravnej bezpečnosti a dobrého
technického stavu vášho vozidla. Vozidlo bude zodpovedať po vykonaných úpravách, opravách a technických zmenách platným predpisom o podmienkach prevádzky vozidiel na komunikáciách.
Bezpečnostné pásy

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 144.
Pred nákupom príslušenstva, dielov alebo pred vykonaním akýchkoľvek úprav,
opráv alebo technických zmien na vašom vozidle by mala vždy prebehnúť konzultácia s partnerom ŠKODA » Strana 147.
Bezpečnostné pásy sa musia udržiavať v čistote!
Znečistené bezpečnostné pásy umyte miernym mydlovým lúhom.
Hrubú nečistotu odstráňte mäkkou kefou.
POZOR
Znečistený bezpečnostný pás môže negatívne ovplyvniť činnosť navíjacej automatiky pásu.
Ak práce na vašom vozidle neboli vykonané odborne, môže to mať za následok poruchy funkcie - hrozí nebezpečenstvo nehody a môžu vznikať ťažké poranenia!
■ Opravy a úpravy vám odporúčame nechať vykonať v odbornom servise.
■ Zásahy do elektronických súčiastok a ich programového vybavenia môžu
spôsobiť poruchy. Elektronické súčiastky sú vzájomne prepojené a tieto poruchy môžu ovplyvniť aj systémy, ktorých sa zmena netýka. Prevádzková bezpečnosť vozidla môže byť ohrozená a môže dôjsť ku zvýšenému opotrebovaniu dielov.
■ Partner ŠKODA nepreberá záruku za výrobky, ktoré neboli schválené spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s., hoci môže ísť v jednotlivých prípadoch o výrobky,
ktoré majú schválenie pre prevádzku alebo boli schválené štátnym skúšobným
ústavom.
■
POZOR
Bezpečnostné pásy nesmiete pri čistení demontovať.
Bezpečnostný pásy nikdy nečistite chemicky, lebo chemické čistiace prostriedky môžu narušiť štruktúru tkaniny.
■ Bezpečnostné pásy sa nesmú dostať do styku so žieravými kvapalinami (kyseliny a pod.).
■ Pravidelne kontrolujte stav bezpečnostných pásov. Ak zistíte poškodenia
tkaniny bezpečnostného pásu, spojení bezpečnostného pásu, automatického
navíjača alebo časti zámku, musíte bezpečnostné pásy vymeniť v odbornom
servise.
■ Pred navinutím musia byť bezpečnostné pásy úplne suché.
■
■

POZOR
Vo vozidle vám odporúčame používať iba originálne príslušenstvo ŠKODA,
ako aj originálne diely ŠKODA, pri týchto je zaručená spoľahlivosť, bezpečnosť
a vhodnosť pre vaše vozidlo.
■ Originálne príslušenstvo ŠKODA a originálne diely ŠKODA je možné získať
u partnera ŠKODA, ktorý aj odborne vykoná montáž zakúpených dielov.
■
Úpravy, opravy a technické zmeny

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Servisný partner ŠKODA
Spojler
Airbagy
147
147
147
Pokyny a smernice ŠKODA AUTO a.s. je potrebné dodržiavať pri vykonávaní všetkých úprav, opráv alebo technických zmien na vašom vozidle.
Poznámka pre životné prostredie
Technické podklady o vykonávaní zmien na vozidle je potrebné uschovať, aby ich
bolo možné neskoršie odovzdať spracovateľovi starých vozidiel. Týmto opatrením
sa zaistí zhodnotenie vozidla spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
Upozornenie
Škody, ktoré vzniknú vykonaním technických zmien bez súhlasu výrobcu, sú vylúčené zo záruky » Servisná knižka.
146
Prevádzkové pokyny

Airbagy
Servisný partner ŠKODA


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 146.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 146.
Servisní partneri ŠKODA sú vybavení moderným, špeciálne vyvinutým náradím
a prístrojmi. Pracuje tu dobre vyškolený odborný personál, ktorý môže pri úpravách, opravách a technických zmenách siahnuť po rozsiahlom sortimente originálnych dielov ŠKODA a originálnom príslušenstve ŠKODA.
Systémové komponenty systému airbagov sa môžu nachádzať v prednom nárazníku, vo dverách, v predných sedadlách, v strešnom obložení alebo v karosérii.
Všetci servisní partneri ŠKODA pracujú podľa najnovších smerníc a pokynov spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. Všetky servisné práce a opravy sa tak vykonávajú načas
a v príslušnej kvalite. Smernice a pokyny sa dodržiavajú v záujme dopravnej bezpečnosti a dobrého technického stavu vášho vozidla.
Všetky práce na systéme airbagov, ako aj montáž a demontáž častí systému
v dôsledku iných opravných prác (napr. demontáž volantu), sa musia vykonávať iba v odborných servisoch.
■ Neodborne vykonané úpravy, opravy a technické zmeny môžu spôsobiť škody, poruchy funkcie a výrazne obmedziť účinok systému airbagov - hrozí nebezpečenstvo nehôd a smrteľných poranení!
■ Po aktivácii airbagu sa musí tento vymeniť. Moduly airbagov nie je možné
opraviť.
Servisní partneri ŠKODA sú tak dostatočne pripravení na to, aby sa kvalitnou prácou postarali o vaše vozidlo. Preto vám odporúčame, aby ste všetky úpravy, opravy a technické zmeny na vašom vozidle nechali vykonať u servisného partnera
ŠKODA.
POZOR

POZOR
Spojler

Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre zaobchádzanie so systémom
airbagov.
■ Zakazuje sa manipulovať s jednotlivými časťami systému airbagov, pretože
by mohlo dôjsť k aktivácii airbagov.
■ Do vozidla nikdy nemontujte diely airbagov pochádzajúce zo starých vozidiel
alebo z procesu recyklácie.
■ Do vozidla nikdy neinštalujte poškodené diely airbagov. Airbagy sa v prípade
nehody nemusia riadne aktivovať alebo sa neaktivujú vôbec.
■ Na častiach systému airbagov sa nesmú vykonávať žiadne úpravy.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 146.
Ak je vaše nové vozidlo vybavené spojlerom na prednom nárazníku v kombinácii
so spojlerom na veku batožinového priestoru, potom je potrebné dodržiavať tieto
pokyny.
› Z bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby vozidlo vybavené spojlerom na
prednom nárazníku bolo vždy vybavené iba v kombinácii s príslušným spojlerom
na veku batožinového priestoru.
› Takýto spojler nie je možné ponechať na prednom nárazníku samostatne, ani v
kombinácii bez spojlera na veku batožinového priestoru ani v kombinácii s nevhodným spojlerom na veku batožinového priestoru.
› Eventuálne opravy, výmenu, pridanie alebo odstránenie spojlerov odporúčame
konzultovať so servisným partnerom ŠKODA.
POZOR
Zmena zavesenia náprav vozidla, vrátane použitia neschválených kombinácií
diskov a pneumatík môže zmeniť spôsob funkcie systému airbagov - hrozí nebezpečenstvo nehôd a smrteľných poranení!
■ Nikdy nevykonávajte zmeny na prednom nárazníku alebo na karosérii.
■
POZOR
Neodborne vykonané práce na spojleroch vášho vozidla môžu mať za následok poruchy funkcie - hrozí nebezpečenstvo nehody a môžu vznikať vážne poranenia!

Údržba a čistenie vozidla
147

Tankovanie
Kontrola a doplňovanie
Palivo

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Tankovanie
Bezolovnatý benzín
Motorová nafta
148
149
149
Obr. 122 Bočná strana vozidla vpravo vzadu: kryt palivovej nádrže / kryt palivovej nádrže s naskrutkovaným uzáverom
Na vnútornej strane krytu palivovej nádrže sú uvedené predpísané druhy paliva
pre vaše vozidlo » Obr. 122 na strane 148 - .

POZOR
V prípade, že so sebou vozíte rezervné palivo v kanistri, musíte dodržiavať príslušné národné zákonné nariadenia. Odporúčame vám z bezpečnostných dôvodov nemať vo vozidle žiadny kanister. Pri nehode sa môže kanister poškodiť
a palivo z neho môže následne vytiecť - hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Otvorenie krytu palivovej nádrže
› Kryt palivovej nádrže odklopte rukou » Obr. 122 - .
› Uzáver hrdla palivovej nádrže podržte rukou a odomknite kľúčom od vozidla
smerom doľava.
› Uzáver palivovej nádrže odskrutkujte smerom doľava a nasaďte ho zhora na kryt
» Obr. 122 - .
DÔLEŽITÉ
Palivovú nádrž nikdy úplne nevyprázdnite! V dôsledku nepravidelného zásobovania palivom môže dôjsť k chybným zápalom, čo môže viesť k poškodeniu dielov
motora, ako aj výfukového systému.
■ Vytečené palivo okamžite odstráňte z laku vozidla - hrozí nebezpečenstvo poškodenia laku!
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 148.
pokyny
Zatvorenie krytu palivovej nádrže
■
› Veko palivovej nádrže zaskrutkujte smerom doprava, až kým sa počuteľne nezaistí.
› Uzáver hrdla palivovej nádrže pridržte rukou, zamknite ho otočením kľúča od

vozidla doprava a kľúč vytiahnite.
› Uzatvorte kryt palivovej nádrže.
DÔLEŽITÉ
Pred čerpaním paliva sa musí vypnúť nezávislé prídavné kúrenie a vetranie.
Pri prvom vypnutí správne používanej automatickej čerpacej pištole je nádrž naplnená. Nepokračujte v tankovaní - inak sa naplní priestor nádrže umožňujúci rozpínanie paliva.
■
■
Upozornenie
Objem nádrže je asi 45 litrov, z toho 7 litre ako rezerva.
148
Prevádzkové pokyny

Bezolovnatý benzín

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 148.
Vaše vozidlo je možné prevádzkovať iba s bezolovnatým benzínom, ktorý zodpovedá norme EN 228 (v Nemecku aj DIN 51626-1, resp. E10 pre bezolovnatý benzín
s oktánovým číslom OČ 95 a OČ 91 alebo DIN 51626-2, resp. E5 pre bezolovnatý
benzín s oktánovým číslom OČ 95 a OČ 98).
Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ 95/91
Používajte bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95. Je možné použiť aj bezolovnatý benzín OČ 91, to však vedie k miernej strate výkonu.
Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ min. 95
Používajte bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95.
Ak nie je k dispozícii bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95, je možné v
prípade núdze natankovať benzín s oktánovým číslom OČ 91.
Benzín s oktánovým číslom nižším ako OČ 91 sa nesmie použiť ani v núdzovom
prípade, inak sa motor môže vážne poškodiť!
Bezolovnatý benzín s vyšším oktánovým číslom
Bezolovnatý benzín s vyšším než predpísaným oktánovým číslom je možné používať bez obmedzenia.
Vo vozidlách s predpísaným bezolovnatým benzínom OČ 95/91 neprináša používanie benzínu s oktánovým číslom vyšším ako 95 zreteľné zvýšenie výkonu ani nižšiu spotrebu paliva.
Vo vozidlách s predpísaným bezolovnatým benzínom OČ min. 95 môže používanie
benzínu s oktánovým číslom vyšším ako 95 viesť ku zvýšeniu výkonu a nižšej spotrebe paliva.
Predpísané palivo - bezolovnatý benzín OČ 98/(95)
Používajte bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 98. Je možné použiť aj bezolovnatý benzín OČ 95, to však vedie k miernej strate výkonu.
Ak nie je k dispozícii bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 98 alebo OČ 95,
je možné v prípade núdze natankovať benzín s oktánovým číslom OČ 91.
Benzín s oktánovým číslom nižším ako OČ 91 sa nesmie použiť ani v núdzovom
prípade, inak sa motor môže vážne poškodiť!
Prísady do paliva (aditíva)
Používajte iba bezolovnatý benzín, ktorý zodpovedá norme EN 228 (v Nemecku aj
DIN 51626-1, resp. E10 pre bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95 a OČ 91
alebo DIN 51626-2, resp. E5 pre bezolovnatý benzín s oktánovým číslom OČ 95 a
OČ 98), tieto spĺňajú všetky podmienky pre bezproblémový chod motora. Preto
neodporúčame primiešavať do paliva žiadne prísady.
DÔLEŽITÉ
Všetky vozidlá ŠKODA so zážihovými motormi smú jazdiť iba na bezolovnatý
benzín. Už aj jednorazové doplnenie olovnatého benzínu vedie k poškodeniu výfukového systému!
■ Keď je potrebné v núdzovom prípade natankovať benzín s nižším než predpísaným oktánovým číslom, smie sa v jazde pokračovať iba pri stredne vysokých otáčkach a pri nižšom zaťažení motora. Vysoké otáčky motora alebo veľké zaťaženie
motora môžu ťažko poškodiť motor! Čo najskôr je potrebné natankovať benzín
s predpísaným oktánovým číslom.
■ Keď sa použije benzín s nižším než predpísaným oktánovým číslom, môžu sa poškodiť časti motora.
■ V žiadnom prípade sa nesmú používať prísady do palív s podielmi kovu, predovšetkým nie s obsahom mangánu a železa. Nesmú sa používať palivá LRP (lead
replacement petrol) s podielmi kovu - hrozí nebezpečenstvo závažných poškodení
dielov motora alebo výfukového systému!
■ Nesmú sa používať palivá s podielmi kovu - hrozí nebezpečenstvo závažných
poškodení dielov motora alebo výfukového systému!
■ Použitie nevhodných prísad do paliva môže viesť k závažným poškodeniam die
lov motora alebo výfukového systému.
■
Motorová nafta

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 148.
pokyny
Vaše vozidlo je možné prevádzkovať iba na motorovú naftu, ktorá zodpovedá
norme EN 590 (v Nemecku DIN 51628, v Rakúsku ÖNORM C 1590), v Rusku GOST
R 52368-2005 / EN 590:2004).
Všetky vznetové motory je možné prevádzkovať na motorovú naftu s obsahom
biopaliva maximálne 7% (B7), ktoré v Nemecku zodpovedá norme DIN 52638 (v
Rakúsku C 1590, vo Francúzsku EN 590).
Kontrola a doplňovanie
149

Zimná prevádzka - zimná motorová nafta
V studenom ročnom období používajte „zimnú motorovú naftu“, ktorá je úplne
použiteľná aj pri teplote -20 °C.
Motorový priestor

V krajinách s inými klimatickými podmienkami sa väčšinou ponúkajú také druhy
nafty, ktoré vykazujú iné teplotné závislosti. Partneri ŠKODA a čerpacie stanice v
príslušnej krajine vám istotne podajú informácie o bežných druhoch nafty v danej
krajine.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Otvorenie a zatvorenie veka motorového priestoru
Prehľad motorového priestoru
Ventilátor chladiča
Ostrekovače
Predhrievanie palivového filtra
Vozidlo je vybavené zariadením na predhrievanie palivového filtra. Preto je prevádzková spoľahlivosť nafty zaistená približne až do teploty okolitého vzduchu
-25 °C.
152
152
153
153
POZOR
Prísady do paliva
Prísady do paliva, takzvané „zlepšovače tekutosti“ (benzín a podobné prostriedky), sa nesmú primiešavať do motorovej nafty.
Pri práci v motorovom priestore môže dôjsť k poraneniam, opareniam, nebezpečenstvu nehody alebo požiaru. Preto bezpodmienečne dodržiavajte ďalej
uvedené varovné pokyny a všeobecne platné bezpečnostné pravidlá. Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou!
DÔLEŽITÉ
Aj jednorazové naplnenie nádrže motorovou naftou, ktorá nezodpovedá norme,
môže viesť k závažnému poškodeniu súčastí motora, palivového a výfukového systému!
■ Škody spôsobené použitím motorovej nafty, ktorá nezodpovedá norme, sú vylúčené zo záruky.
■ Ak ste omylom natankovali iné palivo ako motorovú naftu podľa vyššie uvedených noriem (napr. benzín), potom v žiadnom prípade neštartujte motor ani nezapínajte zapaľovanie! Hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia dielov motora!
Čistenie palivového systému vám odporúčame vykonať jeden krát ročne v odbornom servise.
■ Voda nazhromaždená v palivovom filtri môže viesť k poruchám chodu motora.
■ Vaše vozidlo nie je prispôsobené na používanie biopaliva (RME), preto nesmie
byť toto palivo tankované a používané na jazdu. Používanie biopaliva (RME) môže
viesť k závažnému poškodeniu dielov motora alebo palivového systému.
■ Je potrebné dodržiavať predpísané intervaly výmeny oleja.
Úvod k téme
■
POZOR
Pred začiatkom práce v motorovom priestore je potrebné dodržať nasledovné
pokyny.
■ Odstavte motor a vytiahnite kľúč zapaľovania.
■ Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
■ Vo vozidlách s mechanickou prevodovkou zaraďte rýchlostnú páku do neutrálnej polohy, vo vozidlách s automatickou prevodovkou nastavte voliacu
páku do polohy P.
■ Motor nechajte vychladnúť.
■ Nikdy neotvárajte veko motorového priestoru, ak vidíte, že odtiaľ uniká para
alebo chladiaca kvapalina - hrozí nebezpečenstvo oparenia! Vyčkajte, kým para alebo chladiaca kvapalina prestanú unikať.

POZOR
Pri práci v motorovom priestore je potrebné dodržať nasledovné pokyny.
Deti udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od motorového priestoru.
■ Nikdy sa nedotýkajte ventilátora chladiča, keď je motor teplý. Ventilátor sa
môže náhle zapnúť!
■ Nedotýkajte sa horúcich častí motora - hrozí nebezpečenstvo popálenia!
■
150
Prevádzkové pokyny

POZOR
POZOR (Pokračovanie)
Mrazuvzdorný prostriedok a tým aj všetka chladiaca kvapalina je zdraviu
škodlivá.
■ Vyvarujte sa kontaktu s chladiacou kvapalinou.
■ Výpary z chladiacej kvapaliny sú zdraviu škodlivé.
■ Nikdy neotvárajte uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny, kým je
motor teplý. Chladiaci systém je pod tlakom!
■ Na ochranu tváre, rúk a ramien pred horúcou parou alebo horúcou chladiacou kvapalinou zakryte uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny pri
otváraní handrou.
■ Keď vám mrazuvzdorný prostriedok zasiahne oči, ihneď ich vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
■ Mrazuvzdorný prostriedok uschovajte vždy bezpečne v originálnych obaloch,
najmä pred deťmi - hrozí nebezpečenstvo otravy!
■ Pri prehltnutí chladiacej kvapaliny - čo najrýchlejšie vyhľadajte lekára.
■ Predmety, ako sú napr. handra na čistenie alebo náradie, nenechávajte
v motorovom priestore.
■ Prevádzkové kvapaliny nikdy nerozlejte na horúci motor. Tieto kvapaliny (napr. nemrznúca prísada v chladiacej kvapaline) by sa mohli vznietiť!
■
Ak sú potrebné práce na palivovom alebo elektrickom systéme, rešpektujte
následne uvedené varovné pokyny.
■ Akumulátor vozidla vždy odpojte od palubnej siete.
■ Nefajčite.
■ Nikdy nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa.
■ V blízkosti majte vždy pripravený funkčný hasiaci prístroj.
POZOR
Prečítajte si a dodržiavajte informácie a varovné pokyny uvedené na nádobách prevádzkových kvapalín.
■ Prevádzkové kvapaliny uschovávajte v uzatvorených originálnych nádobách
a bezpečne mimo dosahu detí!
■ Ak sa má pracovať pod vozidlom, najskôr sa musí zaistiť, aby sa nepohlo,
a bezpečne ho podoprieť vhodnými podperami, zdvihák na to nestačí - hrozí
nebezpečenstvo poranenia!
■ Motor nikdy nezakrývajte dodatočnými izolačnými materiálmi (napr. dekou) hrozí nebezpečenstvo požiaru!
■ Veko motorového priestoru musí byť počas jazdy vždy pevne zatvorené. Preto vždy po zatvorení veka motorového priestoru skontrolujte, či sa blokovanie
bezpečne zaistilo.
■ Keď počas jazdy zistíte, že sa blokovanie nezaistilo, potom okamžite zastavte a veko zatvorte - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
POZOR
Pri akejkoľvek práci v motorovom priestore pri bežiacom motore je potrebné
dodržať následne uvedené varovné pokyny.
■ Dávajte pozor predovšetkým na rotujúce časti motora (napr. klinové remene,
alternátor, ventilátor chladiča) a vysokonapäťové zapaľovanie - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Nikdy sa nedotýkajte elektrických vedení systému zapaľovania.
■ Dbajte na to, aby ste nespôsobili skrat v elektrickom systéme - najmä na
akumulátore vozidla.
■ Vždy dbajte na to, aby ste sa rotujúcich dielov motora nemohli dotknúť
šperkmi, voľnými časťami odevov alebo dlhými vlasmi - hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia života! Pred prácou vždy odstráňte šperky, zviažte si dlhé vlasy a
časti odevov nechajte priliehať k tele.
DÔLEŽITÉ
Dopĺňajte iba prevádzkové kvapaliny správnej špecifikácie. Inak by ste mohli
spôsobiť závažné poruchy funkcie a poškodenie vozidla!
■ Nikdy neotvárajte veko motorového priestoru za páčku odistenia.
■
Poznámka pre životné prostredie
Kvôli ekologickej likvidácii prevádzkových kvapalín, a tiež kvôli potrebnému špeciálnemu náradiu a potrebným znalostiam odporúčame vykonať výmenu prevádz
kových kvapalín v rámci servisnej prehliadky v odbornom servise.
Kontrola a doplňovanie
151
› Páčku odistenia zatlačte v smere šípky
2 » Obr. 123, veko motorového priestoru sa odistí.
› Veko motorového priestoru chyťte a nadvihnite.
› Sklopnú podperu vyberte z uchytenia a otvorené veko motorového priestoru zaistite tým, že koniec podpery nasadíte do určeného otvoru 3 » Obr. 124.
Upozornenie
Pri akýchkoľvek nejasnostiach týkajúcich sa prevádzkových kvapalín vyhľadajte
odborný servis.
■ Prevádzkové kvapaliny správnej špecifikácie je možné zakúpiť z originálneho
príslušenstva ŠKODA.
■
Otvorenie a zatvorenie veka motorového priestoru

Zatvorenie
› Veko motorového priestoru nepatrne nadvihnite a vyveste sklopnú podperu.
Sklopnú podperu zatlačte do určeného uchytenia.
› Veko motorového priestoru nechajte z výšky asi 20 cm voľne zaklapnúť do zámku - veko nedotláčajte!
› Skontrolujte, či je veko motorového priestoru správne uzatvorené.

Prehľad motorového priestoru
Obr. 123 Páčka odistenia veka motorového priestoru / mriežka chladiča:
páčka odistenia
Obr. 124
Zaistenie veka motorového priestoru pomocou sklopnej podpery
Obr. 125 Zobrazenie princípu: Motorový priestor


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 150.
1
2
3
Otvorenie
› Potiahnite za páčku odistenia pod prístrojovou doskou 1 » Obr. 123.
4
Pred otvorením veka motorového priestoru sa presvedčite, či nie sú ramienka
stieračov odklopené od predného skla, pretože by sa mohol poškodiť lak.
6
152
Prevádzkové pokyny
5
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 150.
Vyrovnávacia nádržka chladiacej kvapaliny
Nádržka na vodu do ostrekovačov okien
Plniaci otvor oleja
Tyčka merania hladiny motorového oleja
Nádržka brzdovej kvapaliny
Akumulátor (pod krytom)
157
153
155
155
158
158 
Upozornenie
Usporiadanie v motorovom priestore je pri všetkých zážihových a vznetových motoroch do značnej miery podobné.

Aj keď je vozidlo vybavené vyhrievanými dýzami ostrekovačov, pridávajte v zimnom období do vody nemrznúcu prísadu.
Ventilátor chladiča

Na intenzívne čistenie skiel a svetlometov nestačí čistá voda. Odporúčame použiť
čistú vodu s prísadou čistiaceho prostriedku na sklo z originálneho príslušenstva
ŠKODA, ktorý uvoľňuje na skle prilepené nečistoty (v zimnom období s prísadou
nemrznúceho prostriedku).
Ak nebudete mať k dispozícii čistiaci prostriedok s nemrznúcou prísadou, môžete
použiť lieh. Podiel liehu pritom nesmie byť vyšší ako 15 %. Ochrana proti mrazu
stačí pri tejto koncentrácii iba do -5 °C.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 150.
Po vypnutí zapaľovania môže ventilátor bežať ďalej ešte približne 10 minút, a to aj
prerušovane.
Ventilátor chladiča je poháňaný elektromotorom. Prevádzka sa riadi v závislosti
od teploty chladiacej kvapaliny.
Ostrekovače
Obr. 126
Motorový priestor: nádržka na
vodu do ostrekovačov okien
DÔLEŽITÉ
V žiadnom prípade nepridávajte do vody nemrznúcu prísadu pre chladiace kvapaliny ani iné prísady.
■ Ak je vozidlo vybavené ostrekovačmi svetlometov, smiete do nádržky pridávať
iba taký čistiaci prostriedok, ktorý nenarušuje polykarbonátovú vrstvu svetlometov.
■ Pri doplňovaní kvapaliny nevyťahujte z hrdla nádržky ostrekovačov sitko, lebo
by sa mohol znečistiť systém vedenia kvapaliny a ostrekovače by nefungovali
správne.
■


Motorový olej

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 150.
Nádržka na vodu do ostrekovačov okien obsahuje čistiacu kvapalinu pre predné,
resp. zadné sklo a ostrekovače svetlometov. Nádržka na vodu do ostrekovačov je
umiestnená v motorovom priestore.
Objem nádržky je cca 3,5 litra, vo vozidlách s ostrekovačmi svetlometov cca 5,4 litra 1).
1)
Špecifikácia a plniace množstvo
Kontrola výšky hladiny oleja
Doplnenie
Výmena
154
155
155
156
Z výroby je motor naplnený kvalitným olejom, ktorý sa môže používať celoročne
s výnimkou oblastí s extrémnym podnebím.
Motorové oleje sa kontinuálne vyvíjajú. Preto údaje v tomto návode na obsluhu
zodpovedajú stavu v čase jeho redakčnej uzávierky.
Pre niektoré krajiny platia pre obidve varianty 5,4 l.
Kontrola a doplňovanie
153

Servisní partneri ŠKODA sú výrobcom informovaní o aktuálnych zmenách. Výmenu
oleja preto odporúčame nechať vykonať u servisného partnera ŠKODA.
Zážihové motory
Nasledujúce špecifikácie (normy VW) môžu byť na obaloch uvedené samostatne
alebo spoločne s inými špecifikáciami.
Množstvá plnenia oleja sú uvedené vrátane výmeny olejového filtra. Výška hladiny
oleja sa musí počas plnenia kontrolovať, nesmie sa doplniť príliš veľa oleja. Výška
hladiny oleja musí ležať medzi ryskami » Strana 155.
POZOR
Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny » Strana 150.
■ Pokiaľ nie je za daných podmienok možné doplnenie motorového oleja, 
nepokračujte v jazde! Odstavte motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■
DÔLEŽITÉ
Upozornenie
Pred dlhšou cestou odporúčame zakúpiť motorový olej podľa špecifikácie pre
vaše vozidlo a voziť ho so sebou.
■ Odporúčame používať oleje zo sortimentu originálnych dielov ŠKODA.
■ Ak sa vaša pokožka dostane do kontaktu s olejom, musíte si ju následne dôklad
ne umyť.
■
Špecifikácia a plniace množstvo
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 153.
Špecifikácia a plniace množstvo (v litroch) pre vozidlá s premenlivými servisnými
intervalmi
Špecifikácia
Plniace množstvo
1,2 l/44 kW
VW 503 00, VW 504 00
2,8
1,2 l/51 kW
VW 503 00, VW 504 00
2,8
Zážihové motory
154
Prevádzkové pokyny
Špecifikácia
Plniace množstvo
VW 503 00, VW 504 00
3,2
1,4 l/132 kW TSI
VW 504 00
3,6
1,2 l/63 kW TSI
VW 504 00
3,6
1,2 l/77 kW TSI
VW 504 00
3,6
Vznetové motorya)
Špecifikácia
Plniace množstvo
1,2 l/55 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
1,6 l/55 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
1,6 l/66 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
1,6 l/77 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
a)
Pre vznetové motory bez DPF je možné voliteľne použiť motorový olej VW 505 01.
Špecifikácia a plniace množstvo (v litroch) pre vozidlá s pevnými servisnými intervalmi
Zážihové motory
Do motorového oleja neprimiešavajte žiadne prísady - hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia dielov motora! Škody spôsobené týmito prostriedkami sú vylúčené zo záruky.

1,4 l/63 kW
Špecifikácia
Plniace množstvo
1,2 l/44 kW
VW 501 01, VW 502 00
2,8
1,2 l/51 kW
VW 501 01, VW 502 00
2,8
1,4 l/63 kW
VW 501 01, VW 502 00
3,2
1,6 l/77 kW
VW 501 01, VW 502 00
3,6
1,4 l/132 kW TSI
VW 502 00
3,6
1,2 l/63 kW TSI
VW 502 00
3,6
1,2 l/77 kW TSI
VW 502 00
3,6
Ak vyššie uvedené oleje nie sú dostupné, potom je možné použiť na jednorazové
doplnenie oleje podľa ACEA A2, resp. ACEA A3.
Vznetové motorya)
Špecifikácia
Plniace množstvo
1,2 l/55 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
1,6 l/55 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
1,6 l/66 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
1,6 l/77 kW TDI CR DPF
VW 507 00
4,3
a)
Pre vznetové motory bez DPF je možné voliteľne použiť motorový olej VW 505 01.
Ak vyššie uvedené oleje nie sú dostupné, potom je možné použiť na jednorazové

doplnenie oleje podľa ACEA B3, resp. ACEA B4.
Hladina oleja v oblasti C
› Olej sa musí doplniť. Stačí, keď potom hladina oleja vystúpi do oblasti B .
DÔLEŽITÉ
Vozidlá s premenlivými servisnými intervalmi musia používať iba hore uvedené
oleje. Z dôvodov zachovania vlastností oleja, ktoré sú dané jeho špecifikáciou, odporúčame doplnenie oleja iba olejom rovnakej špecifikácie. Vo výnimočnom prípade sa smie doplniť max. 0,5 l motorového oleja špecifikácie VW 502 00 (iba zážihové motory), resp. špecifikácie VW 505 01 (iba vznetové motory). Iné motorové
oleje sa nesmú použiť - nebezpečenstvo poškodenia motora!
Je v poriadku, že motor má určitú spotrebu oleja. V závislosti od spôsobu jazdy
a prevádzkových podmienok môže spotreba oleja dosiahnuť až 0,5 l/1 000 km.
Počas prvých 5 000 kilometrov môže byť spotreba vyššia.

Preto musí byť v pravidelných intervaloch, najlepšie pri každom doplňovaní paliva
alebo pred každou dlhšou jazdou, kontrolovaná hladina motorového oleja.
Pri mimoriadnom zaťažení motora, napríklad pri dlhšej jazde po diaľnici v lete, pri
jazde s prívesom alebo pri prejazde horských priesmykov odporúčame udržiavať
hladinu oleja v oblasti A , ale nie vyššie.
Kontrola výšky hladiny oleja
Obr. 127
Mierka oleja
Príliš nízku hladinu oleja signalizuje kontrolné svetlo na prístrojovom paneli
» Strana 19,   Motorový olej. V takom prípade čo najskôr skontrolujte výšku
hladiny oleja pomocou mierky. Je potrebné doplniť príslušné množstvo oleja.
DÔLEŽITÉ
Výšku hladiny oleja pri vozidlách s motorom 1,2 l/44 kW je vždy potrebné kontrolovať pri studenom motore. Inak by mohlo prísť k chybnému meraniu, a tým
k chybnému doplneniu oleja - nebezpečenstvo poškodenia motora!
■ Hladina oleja nesmie byť v žiadnom prípade nad oblasťou A » Obr. 127. Nebezpečenstvo poškodenia výfukového systému!
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 153.
Mierka oleja udáva výšku hladiny motorového oleja » Obr. 127.
Kontrola výšky hladiny oleja
› Zaistite, aby vozidlo stálo na vodorovnej ploche a aby bol motor zahriaty na prevádzkovú teplotu.
› Vypnite motor.
› Otvorte veko motorového priestoru.
› Vyčkajte pár minút, kým motorový olej nestečie späť do olejovej vane a vytiahnite mierku oleja.
› Mierku oleja otrite čistou handričkou a opäť ju zasuňte na doraz do kontrolného
otvoru.
› Mierku oleja následne opäť vytiahnite a odčítajte výšku hladiny oleja.
Hladina oleja v oblasti A
› Olej sa nesmie doplniť.
Upozornenie
Špecifikácie motorového oleja » Strana 154.

Doplnenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 153.
› Prekontrolujte výšku hladiny motorového oleja » Strana 155.
› Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja.
› Olej doplňte podľa správnej špecifikácie v 0,5 litrových dávkach » Strana 154.
› Prekontrolujte výšku hladiny oleja » Strana 155.
› Starostlivo zaskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja a zasuňte mierku až na
doraz.

Hladina oleja v oblasti B
› Olej sa môže doplniť. Môže sa stať, že potom hladina oleja vystúpi do oblasti A .
Kontrola a doplňovanie
155
Na dopĺňanie odporúčame použiť iba chladiaci prostriedok, ktorého označenie je
uvedené na vyrovnávacej nádržke chladiacej kvapaliny » Obr. 128 na strane 157.
Výmena

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 153.
POZOR
Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny » Strana 150.
■ Pokiaľ nie je možné z akýchkoľvek dôvodov doplnenie chladiacej kvapaliny,
 nepokračujte v jazde! Odstavte motor a požiadajte o pomoc odborný servis.
■
Motorový olej sa musí vymieňať v intervaloch uvedených v servisnej knižke vozidla alebo podľa ukazovateľa servisných intervalov » Strana 10, Ukazovateľ intervalov servisných prehliadok.
Upozornenie
Ak sa vaša pokožka dostane do kontaktu s olejom, musíte si ju následne dôkladne

umyť.
DÔLEŽITÉ
Podiel mrazuvzdorného prostriedku v chladiacej kvapaline nesmie nikdy klesnúť
pod 40 %.
■ Podiel mrazuvzdorného prostriedku v chladiacej kvapaline vyšší ako 60 % znižuje ochranu proti mrazu, ako aj účinok chladenia.
■ Prísady so chladiacej kvapaliny, ktoré nezodpovedajú správnej špecifikácii, môžu
predovšetkým výrazne znížiť účinok proti korózii.
■ Poruchy spôsobené koróziou môžu zapríčiniť stratu chladiacej kvapaliny a následné závažné poškodenie motora!
■ Chladiacu kvapalinu nedopĺňajte nad označenie A » Obr. 128 na strane 157.
■ Pri chybe, ktorá vedie k prehriatiu motora, odporúčame vyhľadať odborný servis,

inak môžu vznikať závažné poškodenia motora.
■
Chladiaca kvapalina

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Plniace množstvo
Kontrola výšky hladiny
Doplnenie
156
157
157
Chladiaca kvapalina pozostáva z vody s podielom mrazuvzdorného prostriedku.
Táto zmes zaručuje ochranu proti mrazu, chráni chladiaci systém, resp. systém kúrenia a zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa.
Vozidlá pre krajiny s miernou klímou majú už z výroby náplň chladiacej kvapaliny
s ochranou proti mrazu do približne -25 ℃. Podiel mrazuvzdorného prostriedku by
v týchto krajinách mal byť minimálne 40 %.
Vozidlá pre krajiny s chladnou klímou majú už z výroby náplň chladiacej kvapaliny
s ochranou proti mrazu do približne -35 °C. Podiel mrazuvzdorného prostriedku by
v týchto krajinách mal byť minimálne 50 %.
Ak je z klimatických dôvodov požadovaná vyššia ochrana voči mrazu, je možné
podiel mrazuvzdorného prostriedku zvýšiť, ale maximálne do 60 % (ochrana voči
mrazu do cca -40 °C).
1)
Vo vozidlách vybavených nezávislým kúrením (prídavné kúrenie a vetranie) je množstvo chladiacej
kvapaliny vyššie o cca 1 liter.
156
Prevádzkové pokyny
Plniace množstvo

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 156.
Plniace množstvo chladiacej kvapaliny1)
Zážihové motory
Plniace množstvo (v litroch)
1,2 l/44 kW
5,5
1,2 l/51 kW
5,5
1,2 l/63 kW TSI
7,7
1,2 l/77 kW TSI
7,7

Zážihové motory
1,4 l/63 kW
5,5
1,4 l/132 kW TSI
6,6
1,6 l/77 kW
5,5
Vznetové motory
Únik chladiacej kvapaliny
Únik chladiacej kvapaliny poukazuje v prvom rade na netesnosti. Nestačí iba doplniť chladiacu kvapalinu. Chladiaci systém nechajte ihneď skontrolovať v odbornom

servise.
Plniace množstvo (v litroch)
Doplnenie
Plniace množstvo (v litroch)
1,2 l/55 kW TDI CR DPF
6,6
1,6 l/55 kW TDI CR DPF
8,4
1,6 l/66 kW TDI CR DPF
8,4
1,6 l/77 kW TDI CR DPF
8,4


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 156.
› Vypnite motor.
› Motor nechajte vychladnúť.
› Na uzáver vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny » Obr. 128 na strane 157
položte handru a uzáver opatrne odskrutkujte.
Kontrola výšky hladiny
Obr. 128
Motorový priestor: vyrovnávacia
nádržka chladiacej kvapaliny
› Doplňte chladiacu kvapalinu.
› Uzáver vyrovnávacej nádržky zaskrutkujte, až kým sa počuteľne nezaistí.
Ak nemáte v núdzovom prípade k dispozícii predpísaný mrazuvzdorný prostriedok,
nedopĺňajte žiadnu inú prísadu. V takomto prípade použite iba vodu a čo najskôr
si nechajte obnoviť správny pomer medzi vodou a mrazuvzdorným prostriedkom
v odbornom servise.
Na doplnenie používajte iba novú chladiacu kvapalinu.
Chladiacu kvapalinu nedopĺňajte nad označenie A (max.) » Obr. 128 na strane 157!
Prebytočná chladiaca kvapalina by bola po ohriatí vytlačená z chladiaceho systé
mu cez pretlakový ventil v uzávere vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 156.
Vyrovnávacia nádržka chladiacej kvapaliny je umiestnená v motorovom priestore.
› Vypnite motor.
› Otvorte veko motorového priestoru » Strana 152.
› Výšku hladiny chladiacej kvapaliny prekontrolujte na vyrovnávacej nádržke chladiacej kvapaliny » Obr. 128. Pri studenom motore musí hladina ležať medzi značkami B (min.) a A (max.). Pri zahriatom motore môže byť hladina nepatrne nad
značkou A (max.).
Brzdová kvapalina

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
158
158 
Kontrola stavu
Výmena
Veľmi nízka hladina chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádržke sa signalizuje
rozsvietením kontrolného svetla  na prístrojovom paneli » Strana 19,  Teplota/výška hladiny chladiacej kvapaliny. Preto odporúčame pravidelne kontrolovať
výšku hladiny chladiacej kvapaliny v nádržke.
Kontrola a doplňovanie
157
K nepatrnému poklesu hladiny kvapaliny dochádza počas jazdy v dôsledku opotrebovania a automatického nastavovania brzdového obloženia, čo je normálne.
POZOR
Motorový priestor vozidla je nebezpečnou zónou. Pri práci v motorovom
priestore je potrebné dodržať nasledujúce nasledovné varovné pokyny » Strana 150.
■ Ak klesla hladina kvapaliny pod značku MIN,  nepokračujte v jazde - hrozí
nebezpečenstvo nehody! Požiadajte o pomoc odborný servis.
■ Nepoužívajte starú brzdovú kvapalinu, mohla by sa obmedziť funkčnosť
brzdového systému - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Ak hladina kvapaliny v krátkom čase výrazne poklesne alebo keď klesne pod značku „MIN“, môže byť brzdový systém netesný. Veľmi nízka hladina brzdovej kvapaliny sa signalizuje rozsvietením kontrolného svetla  na prístrojovom paneli

» Strana 18,  Brzdový systém.
Výmena

DÔLEŽITÉ
Brzdová kvapalina poškodzuje lak karosérie.
Brzdová kvapalina absorbuje vlhkosť. Na základe tejto preberá počas svojho používania vlhkosť z okolia. Vysoký obsah vody v brzdovej kvapaline môže byť príčinou korózie brzdového systému. Okrem toho obsah vody znižuje teplotu bodu varu brzdovej kvapaliny.
Upozornenie
Výmena brzdovej kvapaliny sa realizuje v rámci predpísaného servisného intervalu.
Kontrola stavu
Obr. 129
Motorový priestor: nádržka
brzdovej kvapaliny
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 157.

Brzdová kvapalina musí zodpovedať nasledujúcim normám, resp. špecifikáciám:
› VW 50114;
› FMVSS 116 DOT4.

Akumulátor vozidla

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 157.
Kryt akumulátora
160
Kontrola výšky hladiny elektrolytu v akumulátore
160
Prevádzka v zime
161
Nabíjanie akumulátora vozidla
161
Odpojenie, resp. pripojenie akumulátora vozidla
161
Nádržka brzdovej kvapaliny je umiestnená v motorovom priestore vozidla.
Výmena akumulátora vozidla
161
› Vypnite motor.
› Otvorte veko motorového priestoru » Strana 152.
› Prekontrolujte výšku hladiny brzdovej kvapaliny » Obr. 129. Hladina musí ležať
Automatické vypnutie spotrebičov
162 
medzi značkami „MIN“ a „MAX“.
158
Prevádzkové pokyny
Výstražné symboly na akumulátore vozidla
Symbol
Význam





POZOR (Pokračovanie)
Ak elektrolyt vnikne do oka, okamžite vymývajte zasiahnuté oko niekoľko
minút prúdom vody - čo najrýchlejšie vyhľadajte lekára!
■ Keď si potriete pokožku alebo odev elektrolytom, umyte zasiahnuté miesta
čo najskôr mydlovou vodou a potom ich opláchnite prúdom čistej vody. Pri prehltnutí elektrolytu akumulátora - čo najrýchlejšie vyhľadajte lekára!
■
Vždy noste ochranné okuliare!
Elektrolyt je silnou žieravinou. Vždy noste ochranné rukavice a tiež
ochranu očí!
Oheň, iskry, otvorené svetlo udržiavajte vzdialené od akumulátora
vozidla a nefajčite!
POZOR
Pri nabíjaní akumulátora vzniká vysoko výbušná zmes plynov!
Je zakázané manipulovanie s otvoreným ohňom a svetlom.
Ja zakázané fajčenie a činnosti, pri ktorých vznikajú iskry.
Nikdy nepoužívajte poškodený akumulátor vozidla - hrozí nebezpečenstvo
výbuchu!
■ Nikdy nenabíjajte zamrznutý alebo rozmrazený akumulátor vozidla - hrozí
nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyselinou!
■ Zamrznutý akumulátor vymeňte.
■ Nikdy nepoužívajte pomoc pri štartovaní pri akumulátoroch s príliš nízkou
hladinou elektrolytu - hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyselinou.
■
■
■
Deti udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora vozidla!
Pri neodbornej manipulácii s akumulátorom vozidla môže dôjsť k poškodeniam.
Preto odporúčame nechať vykonať všetky práce na akumulátore vozidla v odbornom servise.
POZOR
Pri prácach na akumulátore vozidla a na elektrickom systéme môže dôjsť k poraneniam, otravám, poleptaniam, nebezpečenstvám výbuchu alebo požiaru.
Bezpodmienečne je potrebné dodržiavať následne uvedené varovné pokyny
a všeobecne platné bezpečnostné pravidlá.
■ Deti udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora vozidla.
■ Akumulátor vozidla nenahýnajte, elektrolyt by mohol vytiecť z odplyňovacích
otvorov akumulátora. Oči si chráňte ochrannými okuliarmi alebo ochranným
štítom - hrozí nebezpečenstvo oslepnutia!
■ Pri manipulácii s akumulátorom používajte ochranné rukavice, prostriedky na
ochranu zraku a pokožky.
■ Elektrolyt v akumulátore je silnou žieravinou, preto treba s akumulátorom
zaobchádzať opatrne.
■ Žieravé výpary v ovzduší dráždia dýchacie cesty a spôsobuje zápaly spojiviek
a dýchacích ciest.
■ Elektrolyt akumulátora naleptáva zubnú sklovinu a po kontakte s pokožkou
spôsobuje hlboké a dlho sa hojace rany. Opakovaný styk so zriedenými roztokmi spôsobuje kožné ochorenia (zápaly, vredy a praskliny).
POZOR
Počas nabíjania akumulátora vozidla sa uvoľňuje vodík a vzniká vysoko výbušná zmes plynov. Výbuch môže spôsobiť iskra vzniknutá pri odpojení alebo
uvoľnení svorky kábla pri zapnutom nabíjacom okruhu.
■ Priamym vodivým spojením pólov akumulátora (napr. spojením kovovými
predmetmi, vodičmi) vznikne skrat - hrozí nebezpečenstvo pretavení olovených stien, výbuchu, požiaru akumulátora a zasiahnutia kyselinou.
■ Vyvarujte sa takej manipulácie s vodičmi a elektrickými prístrojmi a zariadeniami, na ktorých môže vzniknúť iskrenie. Pri silnom iskrení hrozí nebezpečenstvo úrazu.
■ Pred každou prácou na elektrickom systéme vypnite motor, zapaľovanie
ako aj všetky elektrické spotrebiče a odpojte záporný pól ( ) akumulátora.
■
DÔLEŽITÉ
Akumulátor vozidla je možné odpájať iba vtedy, keď je vypnuté zapaľovanie,
inak by sa mohol poškodiť elektrický systém vozidla. Ak odpájate akumulátor od
siete vozidla, odpojte najskôr záporný ( ), až potom kladný ( ) pól akumulátora.
■ Ak pripájate akumulátor na sieť vozidla, pripojte najskôr kladný ( ) pól, až potom
záporný ( ) akumulátora. Pripojovacie káble sa nesmú v žiadnom prípade zameniť

- hrozí nebezpečenstvo požiaru elektrickej inštalácie.
■
Kontrola a doplňovanie
159
Dbajte na to, aby sa elektrolyt akumulátora nedostal do styku s karosériou hrozí nebezpečenstvo poškodenia laku karosérie.
■ Akumulátor chráňte pred ultrafialovým žiarením - nevystavujte ho priamemu
dennému svetlu.
■ Ak sa vozidlo nepoužíva dlhšie ako 3 až 4 týždne, môže byť akumulátor vozidla
vybitý. To je spôsobené tým, že niektoré zariadenia spotrebovávajú elektrický
prúd aj v pokojovom stave (napr. riadiace prístroje). Vybitiu akumulátora je možné
predísť tým, že odpojíte záporný pól ( ) akumulátora alebo akumulátor priebežne
dobíjajte veľmi nízkym prúdom.
■ Ak sa akumulátor vozidla používa často na jazdy na krátke vzdialenosti, akumulátor sa dostatočne nenabije a môže sa vybiť.
■
Kontrola výšky hladiny elektrolytu v akumulátore
Obr. 131
Akumulátor vozidla: indikácia výšky hladiny elektrolytu
Poznámka pre životné prostredie

Vyradený akumulátor vozidla je špeciálnym odpadom, ktorý škodí životnému prostrediu. Preto sa musí zlikvidovať v súlade s národnými zákonnými nariadeniami.
Upozornenie
Akumulátory, ktoré sú staršie ako 5 rokov, by sa mali nechať vymeniť.

Kryt akumulátora
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 158.
Stav elektrolytu odporúčame kontrolovať v pravidelných intervaloch v odbornom
servise, predovšetkým v nasledujúcich prípadoch.
› Pri vyšších vonkajších teplotách.
› Pri dlhých každodenných jazdách.
› Po každom nabití » Strana 161.
U vozidiel, ktoré sú vybavené akumulátorom s farebnou indikáciou, s takzvaným
magickým okom » Obr. 131, je možné na základe sfarbenia stanoviť stav elektrolytu.
Obr. 130
Akumulátor vozidla: vyklopenie
krytu
Vzduchové bubliny môžu ovplyvniť farbu ukazovateľa. Preto na ukazovateľ pred
kontrolou opatrne poklepte.
› Čierne zafarbenie - hladina elektrolytu je v poriadku.
› Bezfarebné alebo svetlo žlté zafarbenie - príliš nízka hladina elektrolytu, akumulátor sa musí vymeniť.
Upozornenie
Stav elektrolytu akumulátora sa tiež pravidelne kontroluje v rámci servisnej prehliadky v odbornom servise.
■ Pri akumulátoroch vozidiel s označením „AGM“ nie je možné z technických dôvodov prekontrolovať stav elektrolytu.
■ Vozidlá so systémom ŠTART-STOP sú vybavené riadiacim prístrojom pre akumu
látor na kontrolu stavu energie pre opätovné naštartovanie motora.
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 158.
Akumulátor je uložený v motorovom priestore vozidla v plastovom boxe.
› Kryt vyklopte v smere šípky » Obr. 130.
› Zakrytie kladného pólu akumulátora sa realizuje opačným spôsobom.
160
Prevádzkové pokyny

DÔLEŽITÉ
Prevádzka v zime

Vo vozidlách so systémom ŠTART-STOP sa káblová svorka nabíjačky nesmie pripojiť priamo na záporný pól akumulátora vozidla, ale iba na kostru motora » Strana 178, Pomoc pri štartovaní pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 158.
Akumulátor má pri nízkych teplotách už iba časť kapacity potrebnej pre naštartovanie vozidla v porovnaní s kapacitou akumulátora za bežných podmienok.
Odpojenie, resp. pripojenie akumulátora vozidla
Vybitý akumulátor vozidla môže zamrznúť už pri teplotách pod 0 °C.
Preto odporúčame, aby ste akumulátor nechali pred začiatkom zimného obdobia
skontrolovať, príp. nabiť v odbornom servise.
Nabíjanie akumulátora vozidla


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 158.
pokyny
Po odpojení a pripojení akumulátora vozidla sú mimo prevádzky, resp. nepracujú
bezchybne nasledujúce funkcie:
Funkcia
Uvedenie do prevádzky
Elektrické ovládanie okien (poruchy funkcie)
» Strana 37
Nabitý akumulátor vozidla je predpokladom dobrého štartovania.
Zadanie čísla kódu rádia, resp. navigačného
systému
› Zapnite a opäť vypnite zapaľovanie a všetky elektrické spotrebiče.
› Iba pre „rýchlonabíjanie“: odpojte obidva pripojovacie káble (najskôr „mínus“, po-
» Návod na obsluhu rádia, resp.
» návod na obsluhu navigačného
systému
Nastavenie času
» Strana 11
Údaje multifunkčného ukazovateľa sa vymažú
» Strana 11

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 158.
tom „plus“).
› Pripojte pólové svorky nabíjačky k pólom akumulátora (červená = „plus“, čierna =
„mínus“).
› Teraz zapojte sieťový kábel nabíjačky do zásuvky a prístroj zapnite.
› Na konci nabíjania: Vypnite nabíjačku a jej sieťový kábel vytiahnite zo zásuvky.
› Teraz odpojte pólové svorky nabíjačky.
› Opätovne pripojte pripojovacie káble k akumulátoru (najskôr „plus“, potom „mínus“).
Pri nabíjaní slabším prúdom (napr. malou nabíjačkou) nemusíte pripojovacie káble
odpojovať od akumulátora. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu nabíjačky.
Upozornenie
Vozidlo odporúčame nechať skontrolovať v odbornom servise, aby bola zaručená
plná funkčnosť všetkých elektrických systémov.

Pred nabíjaním silným prúdom, takzvaným „rýchlonabíjaním“, však musíte oba káble od akumulátora odpojiť.
Ak vymieňate akumulátor, musí mať nový akumulátor rovnakú kapacitu, napätie,
intenzitu prúdu a rovnakú veľkosť. Vhodné typy akumulátorov vozidiel je možné
zakúpiť v odbornom servise.
Pri nabíjaní neotvárajte zátky akumulátora.

Výmena akumulátora vozidla
Akumulátor nabíjajte prúdom 0,1-násobku kapacity akumulátora (alebo nižším) až
do úplne nabitého stavu.
„Rýchlonabíjanie“ akumulátora vozidla je nebezpečné, je potrebná špeciálna nabíjačka a odborné znalosti. Preto vám odporúčame rýchlonabíjanie akumulátora vozidla nechať vykonať v odbornom servise.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 158.
Výmenu akumulátora vozidla odporúčame nechať vykonať v odbornom servise, u
ktorého sa akumulátor odborne namontuje a pôvodný akumulátor sa zlikviduje
podľa národných zákonných nariadení.
Kontrola a doplňovanie
161

Automatické vypnutie spotrebičov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 158.
Riadiaca jednotka siete vozidla automaticky zabraňuje pri silnom zaťažení akumulátora vozidla vybitiu akumulátora. Spozorovať je to možné takto:
› Zvýšia sa voľnobežné otáčky, aby alternátor dodával viac prúdu do palubnej siete.
› V prípade potreby sa obmedzí výkon väčších komfortných spotrebičov elektrického prúdu, napr. vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie zadného skla alebo sa v prípade núdze tieto úplne vypnú.
DÔLEŽITÉ
Aj napriek eventuálnym zásahom manažmentu palubnej siete môže dôjsť k vybitiu akumulátora vozidla. Napríklad vtedy, ak je dlhší čas zapnuté zapaľovanie pri
odstavenom motore alebo sú zapnuté obrysové alebo parkovacie svetlá pri dlhšom parkovaní.
■ Spotrebiče, ktoré sa napájajú prostredníctvom 12 V zásuvky, môžu pri vypnutom
zapaľovaní spôsobiť vybitie akumulátora vozidla.
■
Upozornenie
Prostredníctvom eventuálneho vypnutia spotrebičov sa nenarúša komfort jazdy a
vodič toto vypnutie takmer nevníma.
162
Prevádzkové pokyny

POZOR (Pokračovanie)
Kolesá
Disky a pneumatiky

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Životnosť pneumatík
Nové pneumatiky
Pneumatiky s určeným smerom otáčania
Rezervné koleso
Uzavretá puklica pneumatiky
Krycie viečka skrutiek kolies
Ozdobné kryty kolies
Indikátor kontroly pneumatík
Skrutky kolies
164
165
166
166
167
167
168
168
169
POZOR
Pri používaní pneumatík je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
■ Rešpektujte národné zákonné nariadenia týkajúce sa používania a max. povolenej rýchlosti vozidla so snehovými reťazami.
■
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny ku použitiu pneumatík.
Nové pneumatiky nemajú počas prvých 500 km najlepšiu možnú priľnavosť,
je preto potrebné jazdiť príslušne opatrne - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Na všetkých štyroch kolesách vozidla používajte iba radiálne pneumatiky
rovnakého druhu, rozmerov (obvod pneumatiky) a s rovnakým typom profilu.
■ Z hľadiska bezpečnosti jazdy nevymieňajte pneumatiky jednotlivo.
■ Nikdy neprekračujte maximálne povolenú nosnosť namontovaných pneumatík - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nikdy neprekračujte maximálne povolenú rýchlosť namontovaných pneumatík - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
Chybná geometria kolies prednej, resp. zadnej nápravy negatívne ovplyvňuje
jazdné vlastnosti - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Nezvyčajné vibrácie alebo ťahanie vozidla na stranu môže poukazovať na
poškodenie pneumatiky. Ak máte podozrenie, že je koleso poškodené, potom
okamžite znížte rýchlosť a zastavte vozidlo! Ak nezistíte viditeľné poškodenia,
pomaly a opatrne príďte do najbližšieho odborného servisu a nechajte vozidlo
skontrolovať.
■ Používajte výhradne pneumatiky alebo disky, ktoré spoločnosť ŠKODA
schválila pre váš typ vozidla. V opačnom prípade môže byť obmedzená bezpečnosť jazdy - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■
POZOR
Je potrebné dodržiavať upozornenia týkajúce sa poškodenia, resp. opotrebovania pneumatík.
■ Nikdy nepoužívajte pneumatiky, u ktorých nepoznáte stav a vek.
■ Nikdy nejazdite s poškodenými pneumatikami - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Poškodené disky alebo pneumatiky nechajte okamžite vymeniť.
■ Najneskôr pri opotrebovaní pneumatík po indikátory opotrebovania sa pneumatiky musia okamžite vymeniť.
■ Ojazdené pneumatiky zhoršujú potrebný kontakt s vozovkou najmä pri vyšších rýchlostiach na mokrej ceste. Mohol by nastať takzvaný „akvaplaning“
(nekontrolovateľný pohyb vozidla - „plávanie“ na mokrej vozovke).
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa tlaku vzduchu v pneumatikách.
■ Indikátor kontroly pneumatík nezbavuje vodiča zodpovednosti za správne
nahustenie pneumatík. Pravidelne kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
■ Príliš nízky, resp. príliš vysoký tlak v pneumatikách negatívne ovplyvňuje
jazdné vlastnosti - hrozí nebezpečenstvo nehody!
■ Podhustená pneumatika musí prekonávať väčší valivý odpor, tým sa predovšetkým pri vyšších rýchlostiach silno zahrieva. To môže viesť k oddeľovaniu časti behúňa a k prasknutiu pneumatiky.
Kolesá
163

POZOR
Životnosť pneumatík
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce skrutiek kolies.
■ Skrutky kolies musia byť čisté a musia vykazovať ľahký chod. Tieto nikdy neošetrujte tukom ani olejom.
■ Predpísaný uťahovací moment skrutiek kolies je pri oceľových diskoch
aj na diskoch z ľahkej zliatiny 120 Nm.
■ Ak sú skrutky kolies dotiahnuté príliš nízkym uťahovacím momentom, môžu
sa disky počas jazdy uvoľniť - hrozí nebezpečenstvo nehody! Príliš vysoký uťahovací moment môže poškodiť skrutky a závity a trvalo deformovať dosadacie
plochy diskov kolies.
■ Pri nesprávnej manipulácii so skrutkami kolies sa koleso môže počas jazdy
uvoľniť - hrozí nebezpečenstvo nehody!
Obr. 132 Zobrazenie princípu: Dezén pneumatiky s indikátormi opotrebovania / otvorený kryt palivovej nádrže s tabuľkou rozmerov pneumatík a tlakov
v pneumatikách
POZOR
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa rezervného kolesa.
Rezervné koleso by sa malo používať, iba pokiaľ je to nevyhnutne potrebné.
Nikdy nejazdite s viac ako jedným namontovaným rezervným kolesom.
Snehové reťaze nie je možné používať na rezervnom kolese.
■
■
■
Obr. 133
Zámena kolies
DÔLEŽITÉ
Ak by ste mali použiť rezervné koleso, ktoré nie je identické s namontovanými
kolesami, prihliadajte na nasledovné » Strana 166, Rezervné koleso.
■ Pneumatiky chráňte pred kontaktom s olejmi, tukmi a palivom.
■ Stratené čiapočky ventilkov nahraďte.
■ Ak pri defekte pneumatiky musíte namontovať rezervné koleso bez určeného
smeru otáčania alebo s opačným smerom otáčania, jazdite, prosím, opatrne, pretože v takejto situácii už nie sú dané najlepšie možné vlastnosti pneumatiky.
■

Životnosť pneumatík závisí od správneho tlaku vzduchu v pneumatikách, od spôsobu jazdy a ďalších daností. Pri dodržiavaní nasledujúcich upozornení je možné
predĺžiť životnosť pneumatík.
Poznámka pre životné prostredie
Príliš nízky tlak zvyšuje spotrebu paliva.
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách vrátane tlaku v rezervnom kolese kontrolujte najmenej raz do mesiaca a takisto pred každou dlhšou jazdou.
Upozornenie
Odporúčame, aby ste všetky práce na kolesách alebo pneumatikách nechali vykonať v odbornom servise.
■ Odporúčame používať disky, pneumatiky, kryty kolies a snehové reťaze z originálneho príslušenstva ŠKODA.
■
164
Prevádzkové pokyny
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 163.

Hodnoty tlaku vzduchu pre letné pneumatiky sú uvedené na vnútornej strane
krytu palivovej nádrže » Obr. 132 - .

Tlak v rezervnom kolese by mal zodpovedať najvyššiemu predpísanému tlaku
pneumatík pre daný typ vozidla.
Tlak vždy kontrolujte len na studenej pneumatike. Na zahriatych pneumatikách
neznižujte zvýšený tlak.
Pri väčšom zaťažení vozidla príslušne prispôsobte tlak v pneumatikách.
Spôsob jazdy
Rýchle prejazdy zákrut, razantná akcelerácia a intenzívne brzdenie zvyšujú opotrebovanie pneumatík.
Vyváženie kolies
Kolesá nového vozidla sú vyvážené. Následkom pôsobenia rôznych vplyvov môže
počas jazdy dôjsť k ich nevyváženosti. Toto sa môže prejaviť predovšetkým prostredníctvom nepokojného riadenia.
Po výmene alebo oprave pneumatík nechajte kolesá vyvážiť.
Chybné nastavenie geometrie náprav
Chybná geometria kolies prednej, resp. zadnej nápravy vedie k nadmernému opotrebovaniu pneumatík.
Poškodenia pneumatík
Cez obrubníky alebo podobné prekážky prechádzajte iba pomaly a podľa možností
v pravom uhle, aby ste sa vyhli poškodeniu pneumatík a diskov.
Odporúčame pravidelne kontrolovať prítomnosť poškodení pneumatík (vpichy, trhliny, vydutia, deformácie a podobné). Z dezénu pneumatík odstraňujte cudzie telesá (napr. kamene).
Zámena kolies
Pri zreteľne vyššom opotrebovaní predných pneumatík, odporúčame vymeniť
predné kolesá za zadné podľa schémy » Obr. 133. Tým docielite približne rovnakú
životnosť všetkých pneumatík.
Indikátor opotrebovania
V dezéne pneumatík sa nachádzajú 1,6 mm vysoké indikátory opotrebovania
pneumatík. Tieto indikátory opotrebovania sú rozmiestnené v závislosti od výrobku po obvode pneumatiky v rovnomerných rozstupoch » Obr. 132 - . Poloha indikátorov je na bokoch pneumatiky označená písmenami „TWI“, symbolmi trojuholníka, resp. inými symbolmi.
Vek pneumatík
Pneumatiky starnú a strácajú tak pôvodné vlastnosti, dokonca aj vtedy, keď sa
nepoužívajú. Preto odporúčame nepoužívať letné, resp. zimné pneumatiky, ktoré
sú staršie ako 6 rokov, resp. 4 roky.
Nové pneumatiky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 163.
Na všetkých štyroch kolesách používajte iba radiálne pneumatiky rovnakého druhu, rozmerov (obvod pneumatiky) a s rovnakým typom profilu.
Kombinácie pneumatík a diskov povolených pre vaše vozidlo sú uvedené v dokladoch vozidla.
Pneumatiky vymieňajte podľa možnosti po nápravách. Pneumatiky s hlbším profilom dezénu by mali byť vždy montované na prednú nápravu.
Vysvetlenie popisu pneumatík
185/65 R 14 86 T
To znamená:
185
šírka pneumatiky v mm » Obr. 132 na strane 164 - 
65
pomer výšky a šírky v % » Obr. 132 na strane 164 - 
Aby sa dosiahlo rovnomerné opotrebovanie všetkých pneumatík a na zachovanie
najlepšej možnej životnosti, odporúčame zameniť kolesá každých 10 000 km.
R
kód pre konštrukciu pneumatiky - Radiálna » Obr. 132 na strane 164 - 
Skladovanie pneumatík
Demontované pneumatiky označte, aby sa pri opätovnej montáži mohol zachovať
doterajší smer chodu.
14
priemer disku v palcoch » Obr. 132 na strane 164 - 
86
zaťažiteľnosť »
Kolesá, resp. pneumatiky sa musia vždy skladovať v chlade, suchu a podľa možností na tmavom mieste. Pneumatiky, ktoré nie sú namontované na disku, ukladajte
vo zvislej polohe.

T
rýchlostný index »
Dátum výroby je uvedený na bočnej strane pneumatiky (prípadne na vnútornej
strane). Napr.
DOT ... 10 13...

Kolesá
165
znamená, že pneumatika bola vyrobená v 10. týždni v roku 2013.
Ide predovšetkým o nasledujúce vlastnosti.
Zaťažiteľnosť



Táto uvádza maximálne povolené zaťaženie jednotlivých pneumatík.
487 kg
83
85
515 kg
87
545 kg
91
615 kg
92
630 kg
93
650 kg
Zvýšená stabilita pri jazde.
Znížené nebezpečenstvo aquaplaningu.
Znížená hlučnosť pneumatík ako aj znížené opotrebovanie pneumatík.
Rezervné koleso
Obr. 134
Batožinový priestor: rezervné
koleso
Rýchlostný index
Tento udáva maximálne povolenú rýchlosť vozidla s namontovanými pneumatikami príslušnej kategórie.
170 km/h
R
180 km/h
S
190 km/h
T
200 km/h
U
H
210 km/h
240 km/h
V
270 km/h
W

Pneumatiky s určeným smerom otáčania

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 163.
Smer otáčania je označený šípkami na boku pneumatiky.
Udaný smer otáčania pneumatiky sa musí bezpodmienečne dodržať, aby sa dosahovali najlepšie vlastnosti týchto pneumatík.
166
Prevádzkové pokyny
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 163.
Rezervné koleso sa nachádza v priehlbni pod podlahou batožinového priestoru
a je pripevnené špeciálnou skrutkou » Obr. 134.
DÔLEŽITÉ
Informácie k indexu zaťažiteľnosti, ako aj ku rýchlostnému indexu sú uvedené v
dokumentoch od vozidla.

Pred demontážou rezervného kolesa je potrebné vybrať box s náradím vozidla.

Ak sa typ rezervného kolesa líši od namontovaných pneumatík (napr. zimná pneumatika, pneumatika s určeným smerom otáčania), môže sa rezervné koleso použiť
iba na krátku dobu v prípade defektu a je potrebné jazdiť opatrne » .
Čo najrýchlejšie sa musí namontovať koleso s príslušnými rozmermi a vyhotovením.
Núdzové koleso
Núdzové koleso je opatrené výstražným štítkom, ktorý sa nachádza na disku.
Ak sa má použiť toto koleso, potom je potrebné prihliadať na nasledovné.
› Po namontovaní kolesa nesmie byť varovný štítok zakrytý žiadnym krytom.
› Počas jazdy buďte mimoriadne opatrní.
› Tlak vzduchu núdzového kolesa je zhodný s maximálnym plniacim tlakom vzduchu štandardnej pneumatiky.
› Toto núdzové koleso použite iba na to, aby ste došli do odborného servisu, pre
tože nie je určené na trvalé používanie.
POZOR
Krycie viečka skrutiek kolies
Rezervné koleso v žiadnom prípade nepoužívajte, ak je poškodené.
Ak sa rezervné koleso odlišuje svojimi rozmermi alebo vyhotovením od namontovaných pneumatík, potom nikdy nejazdite rýchlejšie ako 80 km/h, resp.
50 mph.
■ Vyhnite sa prudkej akcelerácii, intenzívnemu brzdeniu a rýchlym prejazdom
zákrut.
■
■
Obr. 135
Demontáž krycieho viečka
DÔLEŽITÉ
Dodržte upozornenia nachádzajúce sa na varovnom štítku rezervného kolesa.

Uzavretá puklica pneumatiky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 163.
Demontáž
› Zaveste háčik zo súpravy náradia za vystužený okraj celoplošného krytu.
› Kľúč na kolesá prevlečte háčikom, oprite ho o pneumatiku a kryt dajte dolu.
Montáž
› Puklicu pritlačte k disku pri výreze pre ventil.
› Puklicu zatláčajte do disku, až úplne kým nezaskočí po celom obvode.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 163.
Demontáž
› Sťahovacie kliešte nasuňte na viečko tak, aby vnútorné jazýčky spony dosadli na
nákružok viečka » Obr. 135.
› Stiahnite krycie viečko.
Montáž
› Viečka nasuňte na doraz na skrutky kolies.
Viečka skrutiek kolies sú uložené v plastovom boxe v rezervnom kolese alebo
v priestore pre rezervné koleso.

DÔLEŽITÉ
Použite tlak rúk, neudierajte na kryt! Vyhnite sa hrubým úderom, ak puklica ešte
nezaskočila do disku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vodiacich a centrovacích prvkov puklice.
■ Zabezpečte, aby sa skrutka kolesa s ochranou proti odcudzeniu namontovala v
oblasti ventilu » Strana 174, Zaistenie kolies proti odcudzeniu.
■ Ak budete dodatočne montovať kryty kolies, dajte pozor, aby bol možný dosta
točný prívod vzduchu pre chladenie brzdového systému.
■
Kolesá
167
Obvod pneumatiky sa môže zmeniť, ak:
› je tlak v pneumatike príliš nízky;
› má pneumatika poškodenú štruktúru;
› je vozidlo naložené viac na jednej strane;
› sú zvýšenou mierou zaťažené kolesá jednej nápravy (napr. jazda s prívesom, jazda do kopca alebo z kopca);
› sú namontované snehové reťaze;
› je namontované núdzové koleso;
› sa na náprave vymenilo koleso.
Ozdobné kryty kolies
Obr. 136
Demontáž ozdobných krytov kolies pri kolesách z ľahkých zliatin
Základné nastavenie systému

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 163.
Demontáž
› Opatrne demontujte ozdobné kryty pomocou drôteného háčika z náradia vozidla » Obr. 136.
Indikátor kontroly pneumatík
Obr. 137
Spínač nastavenia kontrolnej
hodnoty tlaku v pneumatikách

Ak sa zmení tlak v pneumatike, vymení jedno alebo viac kolies, zmení pozícia kolesa na vozidle (napr. výmena kolies medzi nápravami) alebo ak sa kontrolné svetlo rozsvieti počas jazdy, musí sa nasledujúcim spôsobom vykonať základné nastavenie systému:
› Všetky pneumatiky nahustite na predpísaný tlak » Strana 164, Životnosť pneumatík.
› Zapnite zapaľovanie.
› Tlačidlo so symbolom   » Obr. 137 stlačte na dlhšie ako 2 sekundy. Keď je
tlačidlo stlačené, rozsvieti sa kontrolné svetlo . Súčasne sa vymaže pamäť systému a spustí sa nová kalibrácia, čo sa potvrdí akustickým signálom a potom
zhasnutím kontrolného svetla .
› Keď kontrolné svetlo  po základnom nastavení nezhasne, vyskytla sa systémová chyba. Požiadajte o pomoc odborný servis.
Kontrolné svetlo  svieti
Ak je tlak aspoň v jednej pneumatike výrazne nižší ako uložená základná hodnota,
svieti kontrolné svetlo  » .
Kontrolné svetlo  bliká
Ak kontrolné svetlo bliká, znamená to, že je v systéme porucha. Požiadajte o pomoc odborný servis a chybu nechajte odstrániť.

POZOR
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 163.
pokyny
Indikátor kontroly pneumatík porovnáva pomocou snímačov ABS otáčky a tým obvod jednotlivých kolies. Ak sa obvod niektorého z kolies zmení, svieti kontrolné
svetlo  na prístrojovom paneli » Strana 23,  Tlak vzduchu v pneumatikách
a zaznie akustická signalizácia.
168
Prevádzkové pokyny
Ak sa rozsvieti kontrolné svetlo , ihneď znížte rýchlosť a vyvarujte sa prudkých zmien smeru a prudkého brzdenia. Pri najbližšej príležitosti zastavte
a skontrolujte pneumatiky a ich plniace tlaky.
■ Za určitých podmienok (napr. športová jazda, zima alebo nespevnené cesty)
sa môže kontrolné svetlo  rozsvietiť oneskorene alebo sa nerozsvieti vôbec.
■

Aby sa zachovali najlepšie jazdné vlastnosti vozidla, musia byť zimné pneumatiky
namontované na všetkých štyroch kolesách, minimálna hĺbka dezénu musí byť
4 mm a pneumatiky nesmú byť staršie ako 4 roky.
Upozornenie
Indikátor kontroly pneumatík nenahrádza pravidelnú kontrolu tlaku v pneumatikách, pretože nedokáže rozpoznať rovnomerný úbytok tlaku.
■ Indikátor kontroly pneumatík nedokáže varovať pri rýchlom poklese tlaku
v pneumatikách, napr. pri náhlom poškodení pneumatiky. V takomto prípade sa
pokúste vozidlo opatrne zastaviť bez prudkých zmien smeru a prudkého brzdenia.
■ Pre zaručenie správnej funkcie sledovania tlaku v pneumatikách sa musí každých 10 000 km alebo 1x ročne vykonať opäť základné nastavenie systému.
■
Je možné použiť zimné pneumatiky z nižšej rýchlostnej kategórie za podmienky,
že neprekročíte maximálnu povolenú rýchlosť tejto kategórie, aj keď je maximálna
možná rýchlosť vozidla vyššia.

Skrutky kolies

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 163.
Disky a skrutky kolies sú navzájom konštrukčne prispôsobené. Pri každej zmene
diskov, napr. disky z ľahkej zliatiny alebo kolesá so zimnými pneumatikami, je potrebné použiť zodpovedajúce skrutky so správnou dĺžkou a tvarom. Od toho závisí

upevnenie kolies a funkcia brzdového systému.
Poznámka pre životné prostredie
Letné pneumatiky namontujte naspäť včas, pretože na cestách bez ľadu a snehu
a tiež pri teplotách nad 7 °C sú ich jazdné vlastnosti lepšie, brzdná dráha je kratšia, hluk z odvaľovania počas jazdy je menší, menšie je aj opotrebovanie pneumatík. Nižšia je aj spotreba paliva.

Snehové reťaze

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 169.
Snehové reťaze zlepšujú na zasnežených a zľadovatených vozovkách nielen pohon, ale aj brzdenie.
Zimná prevádzka
Snehové reťaze sa môžu montovať iba na kolesá prednej nápravy.

Použitie snehových reťazí je z technických dôvodov dovolené iba pri nasledovných kombináciách diskov a pneumatík.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Zimné pneumatiky
Snehové reťaze
169
169 
Zimné pneumatiky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 169.
Zimné pneumatiky zlepšujú jazdné vlastnosti vozidla za zimných pomerov na cestách. Letné pneumatiky sú na ľade, snehu a pri teplotách pod 7 °C menej odolné
proti šmyku. To platí najmä pre vozidlá, ktoré sú vybavené širokými, resp. vysokorýchlostnými pneumatikami.
Veľkosť disku
Hĺbka zálisu
5J x 14
35 mm
Rozmer pneumatiky
165/70
6J x 14
37 mm
185/60
6J x 15
43 mm
185/55
Používajte iba snehové reťaze, ktorých články a zámky nie sú väčšie ako 12 mm.
Pred montážou snehových reťazí dajte dolu kryty kolies.
DÔLEŽITÉ
Pri jazde na úsekoch bez snehu musíte dať reťaze dole. Na týchto úsekoch by obmedzovali jazdné vlastnosti, poškodzovali pneumatiky a rýchlo sa ničili.
Kolesá
169

Upozornenie
Svojpomoc
Dbajte na dátum použiteľnosti lekárničky.
Odporúčame používať lekárničku a výstražný trojuholník z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je možné zakúpiť u partnerov ŠKODA.
■
■
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
Hasiaci prístroj
Výbava pre prípad núdze



Úvod k téme
Hasiaci prístroj je upevnený pomocou popruhov v držiaku pod sedadlom vodiča.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Lekárnička a výstražný trojuholník
Hasiaci prístroj
Náradie vozidla
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 170.
170
170
171 
Riadne si preštudujte návod umiestnený na hasiacom prístroji.
Hasiaci prístroj sa musí kontrolovať oprávnenou osobou jeden krát ročne. Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
POZOR
Lekárnička a výstražný trojuholník
Hasiaci prístroj sa musí vždy dobre upevniť tak, aby sa pri núdzovom brzdení
alebo náraze vozidla neuvoľnil a nemohol spôsobiť poranenia cestujúcim.
Obr. 138
Umiestnenie výstražného trojuholníka
Upozornenie
Hasiaci prístroj musí zodpovedať platným národným zákonným požiadavkám.
Dbajte na dátum použiteľnosti hasiaceho prístroja. Ak by ste hasiaci prístroj
použili po uplynutí tohto dátumu, nie je zaručená jeho správna funkcia.
■ Hasiaci prístroj patrí do rozsahu dodávky iba v niektorých krajinách.
■
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 170.
Výstražný trojuholník o maximálnych rozmeroch 39 x 68 x 450 mm je možné pripevniť gumovými pásikmi na obklad zadnej steny » Obr. 138.
POZOR
Lekárnička a výstražný trojuholník sa musia vždy dobre upevniť tak, aby sa pri
núdzovom brzdení alebo náraze vozidla neuvoľnili a nemohli spôsobiť poranenia cestujúcim.
170
Svojpomoc

POZOR
Náradie vozidla
Zdvihák dodávaný zo závodu je určený iba pre váš typ vozidla. V žiadnom prípade s ním nezdvíhajte ťažšie vozidlá alebo iné náklady - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Presvedčte sa, že je náradie vozidla bezpečne upevnené v batožinovom
priestore.
■ Dbajte na to, aby bol box vždy bezpečne zaistený páskou.
■

Výmena kolesa

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Obr. 139 Náradie vozidla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 170.
Náradie vozidla a zdvihák s nálepkou sú uložené v plastovom boxe v rezervnom
kolese alebo v priestore pre rezervné koleso. Tu je miesto aj pre odnímateľné rameno s guľovou hlavou ťažného zariadenia. Box je pripevnený k rezervnému kolesu pásikom.
Súčasti náradia vozidla (podľa výbavy) » Obr. 139.
1
2
3
4
5
6
7
8
Skrutkovač
Adaptér na skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu
Vlečné oko
Drôtený háčik na demontáž krytov kolies
Zdvihák
Kľúč na kolesá
Sťahovacie kliešte na stiahnutie krycích viečok pre skrutky kolies
Súprava náhradných žiaroviek
Prípravné práce
Výmena kolesa
Dodatočné práce
Uvoľnenie/dotiahnutie skrutiek kolies
Zdvíhanie vozidla
Zaistenie kolies proti odcudzeniu
172
172
173
173
174
174
POZOR
Ak sa nachádzate v bežnej premávke na ceste, zapnite varovné svetlá a v
príslušnej vzdialenosti od vozidla umiestnite výstražný trojuholník! Pritom je
potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
■ Vozidlo odstavte čo najviac nabok od okolo prechádzajúcich vozidiel. Miesto
by malo byť čo najrovnejšie a s pevným podkladom.
■ Ak je vozidlo dodatočne vybavené inými pneumatikami alebo diskami, ako
tými, ktorými bolo vybavené z výroby, je potrebné dodržať pokyny » Strana 165, Nové pneumatiky.
■
Rameno zdviháka po použití opäť úplne zaskrutkujte, aby ho bolo možné opäť
uložiť do boxu s náradím vozidla.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
171

› Nechajte vystúpiť všetkých spolucestujúcich. Počas opravy kolesa by sa mali
POZOR
spolucestujúci zdržiavať mimo komunikácie (napr. za zvodidlom).
› Vypnite motor.
› Rýchlostnú páku zaraďte do neutrálnej polohy, resp. voliacu páku automatickej
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce zdvíhania vozidla.
■ Ak meníte koleso na naklonenej vozovke, zablokujte protiľahlé koleso kameňom alebo niečím podobným, aby sa vám vozidlo neočakávane neuviedlo do
pohybu.
■ Základnú platňu zdviháka zabezpečte pomocou vhodných prostriedkov proti
možnému posunutiu. Mäkký a klzký podklad pod základnou platňou môže mať
za následok posunutie zdviháka a tým spadnutie vozidla. Zdvihák preto vždy
umiestnite na pevný podklad, resp. použite nejakú veľkoplošnú stabilnú podložku. Na hladkom podklade, ako napr. na dlažbovom kameni, dlažbe, použite
protisklzovú podložku (napr. gumový koberček).
■ Zdvihák nasadzujte iba v upínacích bodoch na to určených.
■ Vozidlo zdvíhajte vždy so zatvorenými dverami.
■ Ak je vozidlo nadvihnuté pomocou zdviháku, nikdy nezasúvajte časti tela napr. ruky alebo nohy pod vozidlo.
■ Na zdvihnutom vozidle nikdy neštartujte motor - hrozí nebezpečenstvo poranenia.
prevodovky prestavte do polohy P.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Ak máte pripojený príves, potom ho odpojte.
› Z batožinového priestoru vyberte náradie vozidla » Strana 171 a rezervné koleso » Strana 166, Rezervné koleso.
Výmena kolesa

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 171.
pokyny
› Odoberte celoplošný kryt kolesa » Strana 167, resp. krytky skrutiek kolesa
» Strana 167.
› Pri diskoch z ľahkej zliatiny odoberte ozdobný kryt » Strana 168.
› Najprv uvoľnite skrutku kolesa s ochranou proti odcudzeniu, potom ostatné
DÔLEŽITÉ
skrutky kolesa » Strana 173.
› Vozidlo zdvíhajte dovtedy, až sa príslušné koleso určené na výmenu prestane
Predpísaný uťahovací moment skrutiek kolies je pri oceľových diskoch aj na diskoch z ľahkej zliatiny 120 Nm.
■ Ak sa skrutky kolies utiahnu príliš pevne, môže dôjsť k poškodeniu skrutiek s
ochranou proti odcudzeniu a adaptéra.
■
dotýkať zeme » Strana 174.
› Vyskrutkujte skrutky kolesa a uložte ich na čistú podložku (handra, papier
a pod.).
› Odoberte koleso.
› Nasaďte rezervné koleso a skrutky kolies ľahko naskrutkujte.
› Spustite vozidlo.
› Kľúčom na kolesá striedavo dotiahnite protiľahlé skrutky kolesa (do kríža), skrut-
Upozornenie
Súpravu skrutiek s ochranou proti odcudzeniu s adaptérom je možné zakúpiť u
partnera ŠKODA.
■ Pri výmene kolesa je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.

■
ku kolesa s ochranou proti odcudzeniu nakoniec » Strana 173.

› Opäť nasaďte celoplošný kryt kolesa/ozdobný kryt, resp. krytky skrutiek kolesa.
POZOR
Prípravné práce

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 171.
Výmenu kolesa vykonávajte podľa možnosti na vodorovnej ploche.
Pred samotnou výmenou kolesa musíte vykonať nasledujúce prípravné práce:
172
Svojpomoc
Všetky skrutky musia byť čisté a musia sa v závite ľahko pohybovať.
Skrutky v žiadnom prípade nemažte tukom ani olejom!
■ Pri montáži pneumatík s určeným smerom otáčania dodržte tento smer
» Strana 166, Pneumatiky s určeným smerom otáčania.
■
■


Dodatočné práce

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 171.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 171.
Uvoľnenie
› Kľúč na kolesá nasuňte na doraz na skrutku kolesa 1).
› Kľúč uchopte na jeho konci a otočte skrutkou asi o jedno otočenie v smere šípky
» Obr. 140.
Po výmene kolesa musíte vykonať ešte nasledujúce dodatočné práce.
› Vložte a špeciálnou skrutkou upevnite vymenené koleso do priehlbiny na re-
Uťahovanie
› Kľúč na kolesá nasuňte na doraz na skrutku kolesa 1).
› Kľúč uchopte na jeho konci a skrutkou točte proti smeru šípky » Obr. 140, až kým
nebude pevná.
zervné koleso » Strana 166, Rezervné koleso.
› Vráťte na svoje miesto náradie vozidla.
› Čo najskôr skontrolujte tlak v pneumatike namontovaného rezervného kolesa.
› Čo najskôr nechajte skontrolovať momentovým kľúčom uťahovací moment
skrutiek príslušného kolesa.
POZOR
› Poškodenú pneumatiku vymeňte, resp. informujte sa o možnosti opravy v odbornom servise.
Pred zdvihnutím vozidla zdvihákom uvoľnite skrutky kolies iba ľahko (asi o jedno otočenie). Inak by sa mohlo koleso uvoľniť a spadnúť - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
POZOR
Ak počas výmeny kolesa zistíte, že skrutky kolies sú skorodované a ťažko sa
doťahujú, pred kontrolou uťahovacieho momentu ich vymeňte.
■ Až do kontroly uťahovacieho momentu jazdite opatrne a primeranou rýchlosťou.
■
Upozornenie

Keď nie je možné skrutky povoliť, opatrne zatlačte nohou na koniec kľúča. Pridržte sa pritom pevne vozidla a dbajte na to, aby ste stáli bezpečne.
Uvoľnenie/dotiahnutie skrutiek kolies
Obr. 140
Výmena kolesa: Uvoľnenie skrutiek kolies
1)
Na uvoľnenie a doťahovanie skrutiek kolies s ochranou proti odcudzeniu použite príslušný adaptér
» Strana 174.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
173

POZOR
Zdvíhanie vozidla
Na zdvíhanie vozidla vyhľadajte pevný a rovný podklad.

Obr. 141
body pre nasadenie zdviháku
Zaistenie kolies proti odcudzeniu
Obr. 143
Zobrazenie princípu: skrutka kolesa s ochranou proti odcudzeniu
s adaptérom

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 171.
Skrutky kolies s ochranou proti odcudzeniu je možné uvoľňovať, resp. uťahovať
iba pomocou adaptéru » Strana 171, Náradie vozidla.
Obr. 142 Nasadenie zdviháku

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 171.
Pre nasadenie zdviháku zvoľte upínací bod vozidla, ktorý je najbližšie k chybnému
kolesu » Obr. 141. Upínací bod sa nachádza priamo pod prelisom na hornej ploche
prahu dverí.
› Zdvihák vytočte pod upínacím bodom tak vysoko, až sa jeho čeľusť dostane priamo pod výčnelok pod prahom vozidla.
› Zdvihák nasaďte tak, aby čeľusť obopínala výčnelok » Obr. 142-  pod prelisom
na bočnej ploche prahu dverí.
› Zabezpečte, aby sa základná platňa zdviháku nachádzala celou svojou plochou
na rovnom podklade a bola vo zvislej pozícii » Obr. 142 k miestu, na ktorom čeľusť obopína výčnelok.
› Zdvihák vytáčajte ešte vyššie, kým sa koleso nenadvihne od zeme.
174
Svojpomoc
› Adaptér
B » Obr. 143 nasaďte drážkovanou stranou do vnútorného drážkovania
v hlave skrutky s ochranou proti odcudzeniu A až na doraz tak, aby vyčnieval
iba vonkajší šesťhran.
› Kľúč na kolesá nasuňte až na doraz na adaptér B .
Upozornenie
Zaznamenajte si kódové číslo, ktoré je vyrazené na čele adaptéra alebo na čele
skrutky kolesa s ochranou proti odcudzeniu. Na základe tohto čísla si v prípade
potreby môžete zaobstarať náhradný adaptér z originálneho príslušenstva
ŠKODA .
■ Odporúčame vám, aby ste adaptér na skrutky kolies vozili vždy so sebou. Mal by
byť uložený v náradí vozidla.
■

Poznámka pre životné prostredie
Oprava pneumatík

Použitý tesniaci prostriedok alebo tesniaci prostriedok po dátume použiteľnosti
sa musí zlikvidovať za dodržania predpisov na ochranu životného prostredia.
Úvod k téme
Upozornenie
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Súpravu na opravu pneumatík
Prípravné práce na použitie súpravy na opravu pneumatík
Utesnenie a nahustenie pneumatiky
Kontrola po 10 minútach jazdy
175
176
176
177
Pneumatiku opravenú pomocou súpravy na opravu pneumatík okamžite vymeňte,

resp. informujte sa o možnosti opravy v odbornom servise.
Súpravu na opravu pneumatík
Pomocou súpravy na opravu pneumatík možno spoľahlivo opraviť poškodenie
pneumatík spôsobené cudzím telesom alebo vpichom s priemerom do cca 4 mm.
Oprava pomocou súpravy na opravu pneumatík v žiadnom prípade nenahrádza trvalú opravu pneumatiky. Táto slúži iba na dojazd do najbližšieho odborného servisu.
Opravu môžete vykonať priamo na vozidle.
Cudzie telesá, napr. skrutky alebo klince, sa z pneumatiky nesmú odstraňovať!
Súprava na opravu pneumatík sa nesmie používať v nasledujúcich prípadoch.
› Pri poškodeniach na disku.
› Pri vonkajšej teplote pod -20 ℃.
› Pri zárezoch alebo vpichoch väčších ako 4 mm.
› Pri poškodeniach na boku pneumatiky.
› Na jazdu s veľmi nízkym tlakom vzduchu v pneumatike alebo s prázdnou pneumatikou.
› Ak uplynul dátum použiteľnosti (pozrite na fľaši s náplňou).
POZOR
Pneumatika naplnená tesniacim prostriedkom nemá rovnaké jazdné vlastnosti ako bežná pneumatika.
■ V jazde nepokračujte rýchlejšie ako 80 km/h.
■ Vyhnite sa prudkej akcelerácii, intenzívnemu brzdeniu a rýchlym prejazdom
zákrut.
■ Po 10 minútach jazdy skontrolujte tlak vzduchu v pneumatike.
■ Tesniaci prostriedok je zdraviu škodlivý a pri kontakte s pokožkou sa musí
okamžite odstrániť.
■
Obr. 144 Súčasti súpravy na opravu pneumatík

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 175.
Súprava sa nachádza v boxe pod podlahou v batožinovom priestore.
Súčasti súpravy na opravu pneumatík
1
2
3
4
5
6
7
Skrutkovač pre vložku ventilu
Nálepka s údajom o rýchlosti „max. 80 km/h“
Plniaca hadica so záslepkou
Kompresor
Plniaca hadica
Tlakomer
Skrutka na vypúšťanie vzduchu
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc

175
8
9
10
11
Hlavný vypínač
Zástrčka kábla 12 V
Fľaša s tesniacim prostriedkom
Náhradná vložka ventilu
Utesnenie a nahustenie pneumatiky

Skrutkovač na vložku ventilu 1 má na spodnom okraji drážku pre vložku ventilu.
Iba tak možno vložku z ventilu pneumatiky vyskrutkovať a opäť zaskrutkovať. To
platí aj pre náhradnú vložku ventilu 11 .
Upozornenie
Prihliadajte na návod na použitie od výrobcu súpravy na opravu pneumatík.
Novú fľašu s tesniacim prostriedkom je možné zakúpiť z originálnych dielov
ŠKODA.
■
■

Prípravné práce na použitie súpravy na opravu pneumatík

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 175.
Pred použitím súpravy na opravu pneumatík musíte vykonať nasledujúce prípravné práce.
› Vozidlo odstavte čo najviac nabok od okolo prechádzajúcich vozidiel. Miesto by
malo byť čo najrovnejšie a s pevným podkladom.
› Ak sa nachádzate v bežnej premávke na ceste, zapnite varovné svetlá a v prí-
slušnej vzdialenosti od vozidla umiestnite výstražný trojuholník! Pritom je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia.
› Nechajte vystúpiť všetkých spolucestujúcich. Počas opravy kolesa by sa mali
spolucestujúci zdržiavať mimo komunikácie (napr. za zvodidlom).
› Vypnite motor a rýchlostnú páku zaraďte do neutrálnej polohy, resp. voliacu páku automatickej prevodovky prestavte do polohy P.
› Pevne zatiahnite ručnú brzdu.
› Prekontrolujte, či je možné opravu vykonať pomocou súpravy na opravu pneumatík » Strana 175.
› Ak máte pripojený príves, potom ho odpojte.
› Z batožinového priestoru vyberte súpravu na opravu pneumatík.
› Nálepku 2 » Obr. 144 na strane 175 nalepte na prístrojovú dosku v zornom poli
vodiča.
› Odskrutkujte čiapočku ventilu.
› Pomocou skrutkovača na vložku ventilu 1 vyskrutkujte vložku ventilu a odložte

ju na čistý podklad (handra, papier a pod.).
176
Svojpomoc
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 175.
Utesnenie
› Plniacu fľašu 10 » Obr. 144 na strane 175 niekoľkokrát silno pretrepte.
› Plniacu hadicu 3 pevne naskrutkujte na fľašu v smere hodinových ručičiek 10 .
Fólia na uzávere sa automaticky pretrhne.
› Z plniacej hadice 3 odstráňte uzatváraciu zátku a otvorený koniec úplne nasaďte na ventil pneumatiky.
› Fľašu 10 držte dnom nahor a do pneumatiky z nej vypustite všetok tesniaci prostriedok.
› Prázdnu plniacu fľašu stiahnite z ventilu.
› Vložku ventilu skrutkovačom 1 opäť naskrutkujte do ventilu pneumatiky.
Nahustenie
› Plniacu hadicu 5 » Obr. 144 na strane 175 kompresora pevne naskrutkujte na
ventil pneumatiky.
› Skontrolujte, či je priskrutkovaná skrutka na vypustenie vzduchu 7 .
› Motor vozidla naštartujte a nechajte bežať.
› Zástrčku 9 zasuňte do zásuvky 12 V » Strana 68, Zásuvka 12 V.
› Kompresor zapnite spínačom ZAP a VYP 8 .
› Kompresor nechajte bežať dovtedy, kým sa nedosiahne tlak 2,0-2,5 bar. Maximálny čas chodu je 8 minút » !
› Vypnite kompresor.
› Keď nemožno dosiahnuť tlak vzduchu 2,0-2,5 bar, plniacu hadicu 5 odskrutkujte z ventilu pneumatiky.
› S vozidlom prejdite cca 10 metrov dopredu alebo dozadu, aby sa tesniaci prostriedok v pneumatike „rozmiestnil“.
› Plniacu hadicu kompresora 5 opäť pevne naskrutkujte na ventil pneumatiky a
hustenie zopakujte.
› Keď sa ani teraz nedosiahne potrebný tlak v pneumatike, je pneumatika príliš
poškodená. Pneumatiku nie je možné utesniť pomocou súpravy » .
› Vypnite kompresor.
› Plniacu hadicu 5 odskrutkujte z ventilu pneumatiky.
Ak tlak v pneumatike dosiahol 2,0-2,5 bar, je možné pokračovať v jazde rýchlosťou
max. 80 km/h.
Po 10 minútach jazdy skontrolujte tlak vzduchu v pneumatike » Strana 177.

POZOR
Pomoc pri štartovaní
Plniaca hadica a kompresor sa môžu pri hustení zahriať - hrozí nebezpečenstvo poranenia!
■ Horúcu plniacu hadicu a horúci kompresor neodkladajte na horľavé materiály
- hrozí nebezpečenstvo požiaru!
■ Keď pneumatiku nie je možné nahustiť na tlak minimálne 2,0 bar, je poškodenie príliš veľké. Tesniaci prostriedok nedokáže pneumatiku utesniť.  Nepokračujte v jazde! Požiadajte o pomoc odborný servis.
■

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Pomoc pri štartovaní pomocou akumulátora iného vozidla
Pomoc pri štartovaní pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP
Vybitý akumulátor vozidla môže zamrznúť už pri teplotách pod 0 °C. Pri zamrznutej batérii nepoužite pomoc pri štartovaní z druhého vozidla - hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
■ Pri práci v motorovom priestore rešpektujte, prosím, varovné pokyny » Strana 150, Motorový priestor.
■ Neizolované časti svoriek pólov sa nesmú vzájomne dotýkať - hrozí nebezpečenstvo skratu!
■ Kábel pomoci pri štartovaní napojený na kladný pól akumulátora sa nesmie
dotýkať elektricky vodivých častí vozidla - hrozí nebezpečenstvo skratu!
■ Štartovací kábel nepripojujte k zápornému pólu vybitého akumulátora. V dôsledku silného iskrenia, ktoré vzniká pri štartovaní motora, by sa mohol vznietiť výbušný plyn unikajúci z akumulátora.
■ Štartovacie káble položte tak, aby nemohli byť zachytené rotujúcimi dielmi
v motorovom priestore.
■ Nenahýnajte sa nad batériu - hrozí nebezpečenstvo poleptania kyselinou!
■ Zátky článkov akumulátora musia byť pevne zaskrutkované.
■ V blízkosti akumulátorov nemanipulujte so zápalnými zdrojmi (otvorený
oheň, zapálené cigarety atď.) - hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
■ Nikdy nepoužívajte pomoc pri štartovaní pri akumulátoroch s príliš nízkou
hladinou elektrolytu - hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poleptania kyselinou.
■
Kompresor vypnite najneskôr po 8 minútach chodu - hrozí nebezpečenstvo prehriatia! Pred opätovným zapnutím nechajte kompresor na niekoľko minút vychlad
núť.
Kontrola po 10 minútach jazdy
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 175.
pokyny
Po 10 minútach jazdy skontrolujte tlak vzduchu v pneumatike!
Ak je tlak v pneumatike 1,3 bar a menej
›  Nepokračujte v jazde! Pneumatiku nie je možné pomocou súpravy dostatočne utesniť.
› Požiadajte o pomoc odborný servis.
Ak je tlak v pneumatike 1,3 bar a viac
› Tlak v pneumatike opäť upravte na správnu hodnotu (pozrite vnútornú stranu
krytu palivovej nádrže).
› Opatrne pokračujte v jazde do najbližšieho odborného servisu rýchlosťou max.
80 km/h.
178
178
POZOR
DÔLEŽITÉ

Úvod k téme

DÔLEŽITÉ
Medzi obidvomi vozidlami nesmie byť žiadny kontakt, inak by mohol pri spojení
kladných pólov pretekať prúd.
■ Vybitý akumulátor musí byť správne pripojený na palubnú sieť.
■ Odporúčame vám zakúpenie štartovacích káblov u odborného predajcu akumulátorov.
■
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
177

Pomoc pri štartovaní pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP
Pomoc pri štartovaní pomocou akumulátora iného vozidla
Obr. 146
Motorový priestor: ukostrovací
bod
Obr. 145
Pomoc pri štartovaní: A - vybitý
akumulátor, B - pomocný akumulátor


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 177.
pokyny
Ak motor nenaštartuje preto, že je vybitý akumulátor vozidla, je možné použiť na
štartovanie motora akumulátor iného vozidla. Sú na to potrebné štartovacie káble.
Pri vozidlách so systémom ŠTART-STOP sa kábel pomoci pri štartovaní smie pripojiť výhradne na ukostrovací bod motora » Obr. 146.
Štartovacie káble sa musia zapojiť v nasledujúcom poradí.
1 pripojte na kladný pól vybitého akumulátora A » Obr. 145.
2 pripojte na kladný pól pomocného akumulátora B .
3 pripojte na záporný pól pomocného akumulátora B .
4 pripojte k masívnej kovovej časti, ktorá je pevne spojená s blokom jeho motora, resp. k samotnému bloku motora.

Predné vlečné oko
Vlečné oko vzadu
179
180
Vozidlá s mechanickou prevodovkou sa smú ťahať na vlečnom lane, resp. na vlečnej tyči alebo so zdvihnutou prednou, resp. zadnou nápravou.
Vozidlá s automatickou prevodovkou sa smú ťahať na vlečnom lane, resp. na
vlečnej tyči alebo so zdvihnutou prednou nápravou. Ak by bolo vozidlo ťahané so
zdvihnutou zadnou nápravou, poškodila by sa prevodovka!
Obidva akumulátory musia mať menovité napätie 12 V. Kapacita (Ah) pomocného
akumulátora nesmie byť výrazne nižšia ako kapacita vybitého akumulátora.
Najšetrnejšie a najbezpečnejšie je ťahanie vozidla na vlečnej tyči. Vlečné lano
používajte iba vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna vhodná vlečná tyč.
Pomocné štartovacie káble
Používajte výhradne pomocné štartovacie káble s dostatočne veľkým prierezom
a s izolovanými svorkami. Dodržiavajte pokyny výrobcu.
Je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
Vodič vlečúceho (ťahajúceho) vozidla
› Spojku povoľujte pri rozjazde veľmi jemne, resp. pri automatickej prevodovke
Kladný kábel je väčšinou červený.
Svojpomoc
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Štartovanie motora
› Motor vozidla poskytujúceho prúd naštartujte a nechajte bežať pri voľnobežných otáčkach.
› Naštartujte motor vozidla s vybitým akumulátorom.
› V prípade, že motor nenaskočí, štartovanie motora po 10 sekundách prerušte
a zopakujte ho po 30 sekundách.
› Štartovacie káble odoberte v opačnom poradí, ako je opísané hore.
178

Vlečenie vozidla
› Svorku
› Svorku
› Svorku
› Svorku
Záporný kábel je väčšinou čierny.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 177.

pridávajte plyn veľmi opatrne.

› Pri vozidlách s mechanickou prevodovkou pridávajte plyn až vtedy, keď je lano
Upozornenie
pevne napnuté.
Maximálna povolená rýchlosť pri ťahaní je 50 km/h.
Vodič vlečeného vozidla
› Zapnite zapaľovanie, aby volant nebol zablokovaný a aby bolo možné použiť
smerové svetlá, húkačku, stierače a ostrekovače.
› Vyraďte rýchlostný stupeň, resp. pri automatickej prevodovke zvoľte polohu voliacej páky N.
Nezabudnite, že posilňovač bŕzd a servoriadenie pracujú iba pri bežiacom motore.
Keď motor nebeží, musíte brzdový pedál zošliapnuť oveľa väčšou silou a na riadenie vozidla musíte vynaložiť oveľa viac sily.
Odporúčame používať vlečné lano z originálneho príslušenstva ŠKODA, ktoré je
možné zakúpiť u partnerov ŠKODA.
■ Vlečenie vozidla vyžaduje určitú zručnosť. Obidvaja vodiči by mali byť oboznámení s osobitosťami vlečenia vozidla. Neskúsení vodiči by nemali iné vozidlo ani
vliecť, ani byť vlečení.
■ Pri vlečení je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia, týkajúce sa
predovšetkým označovania vlečeného a ťažného vozidla.
■

Predné vlečné oko
Pri použití vlečného lana dbajte na to, aby sa lano udržiavalo stále napnuté.
DÔLEŽITÉ
Motor neštartujte rozťahovaním iným vozidlom - hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora a katalyzátora! Ako pomoc pri štartovaní môžete použiť akumulátor
iného vozidla » Strana 177, Pomoc pri štartovaní.
■ V prípade, že pre poruchu nie je v prevodovke olej, môže sa vozidlo vliecť iba so
zdvihnutými hnacími kolesami, resp. sa musí prevážať na odťahovom vozidle alebo na prívese.
■ Ak nie je možné bežné vlečenie, alebo keď má byť vzdialenosť vlečenia dlhšia
ako 50 km, musí sa vozidlo prepravovať na špeciálnom odťahovom vozidle alebo
prívese.
■ Pri ťahaní a vlečení by malo byť vlečné lano elastické, aby sa chránili obidve vozidlá. Preto používajte iba laná, ktoré sú vyrobené zo syntetických alebo podobných materiálov.
■ Pri procese ťahania sa nesmú vyskytovať neprípustné ťažné sily a nárazové zaťaženia. Pri vlečení vozidla na nespevnených vozovkách vždy existuje nebezpečenstvo preťažovania upevňovacích dielov na obidvoch vozidlách a ich poškodenia.
■ Vlečné lano, resp. vlečnú tyč upevnite na vlečné oká » Strana 179, Predné vlečné oko, resp. » Strana 180, Vlečné oko vzadu, resp. na odnímateľné rameno ťažného zariadenia » Strana 115.
■ Vlečné lano nesmie byť prekrútené, lebo predné vlečné oko by sa mohlo za určitých okolností z vozidla vyskrutkovať.
■
Obr. 147 Predný nárazník: kryt / montáž vlečného oka

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 178.
Kryt opatrne demontujte nasledujúcim spôsobom.
› Zatlačte na ľavú polovicu krytu v oblasti šípky » Obr. 147 - .
› Odoberte kryt z predného nárazníka.
› Vlečné oko naskrutkujte rukou otáčaním doľava až na doraz » Obr. 147 - . Na
pevné utiahnutie odporúčame použiť napr. kľúč na kolesá, upevňovacie oko iného vozidla alebo podobný predmet, ktorý je možné prestrčiť cez oko.
› Na opätovnú montáž krytu po vyskrutkovaní vlečného oka nasaďte túto do
úchytov, potom zatlačte na pravú stranu krytu. Krytka musí spoľahlivo zaklapnúť.
DÔLEŽITÉ
Vlečné oko sa musí vždy zaskrutkovať až na doraz a pevne utiahnuť, inak sa môže

pri vlečení alebo roztláčaní roztrhnúť.
Výbava pre prípad núdze a svojpomoc
179
Vlečné oko vzadu
Obr. 148
Vlečné oko vzadu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 178.
pokyny
Zadné vlečné oko je umiestnené vpravo pod zadným nárazníkom » Obr. 148.
180
Svojpomoc

DÔLEŽITÉ
Poistky a žiarovky
Poistky „neopravujte“, ani ich nenahrádzajte poistkami s vyššími ampérovými
hodnotami - nebezpečenstvo požiaru! Okrem toho by ste takto mohli poškodiť aj
iné elektrické zariadenia.
■ Ak sa vymenená poistka po krátkom čase opäť prepáli, treba elektrickú inštaláciu vozidla okamžite nechať skontrolovať v odbornom servise.
■
Poistky

Úvod k téme
Upozornenie
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Poistky v prístrojovej doske
Poistky v motorovom priestore
182
183
Jednotlivé elektrické okruhy sú istené tavnými poistkami.
› Pred výmenou poistky sa musí vypnúť zapaľovanie a tiež príslušný spotrebič.
› Zistite, ktorá poistka patrí k danému spotrebiču » Strana 182, Poistky v prístro-
Odporúčame vám, aby ste mali vo vozidle vždy náhradné poistky. Krabičku s náhradnými poistkami je možné zakúpiť z originálnych dielov ŠKODA.
■ Ku jednej poistke môže patriť viacero spotrebičov.
■ Viacero spotrebičov môže byť istených spoločne jednou poistkou.
■
jovej doske alebo » Strana 183, Poistky v motorovom priestore.
› Plastovú svorku vyberte z uchytenia v kryte poistkovej skrinky, túto nasuňte na
príslušnú poistku a vytiahnite ju.
› Prepálenú poistku je možné rozpoznať podľa pretaveného kovového pásika.
Chybnú poistku nahraďte novou rovnakej ampérovej hodnoty.
Farebné označenie poistiek
Farba
Max. prúd v ampéroch
svetlohnedá
5
tmavohnedá
7,5
červená
10
modrá
15
žltá
20
biela
25
zelená
30
POZOR
Pred každou prácou v motorovom priestore je potrebné prečítať si a rešpektovať varovné pokyny » Strana 150, Motorový priestor.
Poistky a žiarovky
181

Poistky v prístrojovej doske
Obr. 149
Spodná strana prístrojovej dosky: kryt poistkovej skrinky
Obr. 150 Schematické zobrazenie poistkovej skrinky pre ľavostranné/pravostranné riadenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 181.
Poistky sa nachádzajú na ľavej strane prístrojovej dosky za krytom.
› Kryt presuňte v smere šípky a vyberte » Obr. 149.
› Po výmene poistky opäť nasaďte kryt v prístrojovej doske proti smeru šípky tak,
aby sa vodiace výstupky zaviedli do otvorov prístrojovej dosky. Kryt pritlačte,
kým sa nezaistí.
Osadenie poistiek v prístrojovej doske
Spotrebič
Č.
Č.
Spotrebič
4
Riadiaca jednotka pre ABS, tlačidlo pre ŠTART-STOP
5
Zážihový motor: Tempomat
6
Spätný svetlomet (mechanická prevodovka)
7
Zapaľovanie, riadiaca jednotka motora, automatická prevodovka
8
Spínač brzdového pedálu, ventilátor chladiča
9
Panel ovládania kúrenia, riadiaca jednotka klimatizácie, pomoc pri parkovaní, riadiaca jednotka dynamických svetiel, ventilátor chladiča,
ostrekovacie dýzy
10
Ostrekovače
11
Nastavenie zrkadiel
12
Riadiaca jednotka pre rozpoznanie prívesu
13
Riadiaca jednotka automatickej prevodovky
14
Motor pre halogénové projektorové svetlomety s funkciou osvetlenia
zákruty
15
Navigačný systém PDA
16
Elektrohydraulické servoriadenie
17
Denné svietenie / rádio pre vozidlá so systémom ŠTART-STOP
18
Vyhrievanie zrkadiel
19
S-kontakt
20
Alarm
21
Spätný svetlomet, hmlové svetlomety s funkciou CORNER
22
Panel ovládania kúrenia, riadiaca jednotka klimatizácie, pomoc pri parkovaní, telefón, prístrojový panel, snímač uhla natočenia volantu, ESC,
riadiaca jednotka palubnej siete, multifunkčný volant
23
Osvetlenie interiéru, odkladacej schránky a batožinového priestoru, obrysové svetlá
24
Centrálna riadiaca jednotka
25
Vyhrievanie sedadiel
26
Zadný stierač
27
Príprava pre telefón
28
Zážihový motor: ventil AKF, zážihový motor: Regulačná klapka
1
S-kontakt
29
Vstrekovanie, čerpadlo chladiacej kvapaliny
2
Systém ŠTART-STOP, klimatizácia
30
Palivové čerpadlo, zapaľovanie, tempomat, ovládanie relé pre PTC
3
Prístrojový panel, regulácia sklonu svetlometov
182
Svojpomoc

Č.
Spotrebič
31
Lambda sonda
32
Vysokotlakové čerpadlo paliva, tlakový ventil
33
Riadiaca jednotka motora
34
Riadiaca jednotka motora, podtlakové čerpadlo
35
Napájanie spínacia skrinka
36
Diaľkové svetlá
37
Koncové hmlové svetlo, menič DC/DC ŠTART-STOP
38
Hmlové svetlomety
39
Ventilátor kúrenia
40-41
Poistky v motorovom priestore
Neobsadené
42
Vyhrievanie zadného skla
43
Húkačka
44
Predné stierače
45
Centrálna riadiaca jednotka pre komfortný systém
46
Riadiaca jednotka motora, palivové čerpadlo
47
Cigaretový zapaľovač, zásuvka v batožinovom priestore
48
ABS, ŠTART-STOP menič (DC/DC) ESP
49
Smerové svetlá, brzdové svetlá
50
ŠTART-STOP menič (DC/DC) Infotainment, rádio
51
El. ovládanie okien (predné a zadné) - ľavá strana
52
El. ovládanie okien (predné a zadné) - pravá strana
53
Parkovacie svetlo - ľavá strana, el. posuvné a výklopné strešné okno
54
ŠTART-STOP (prístrojový panel), alarm
55
Riadiaca jednotka automatickej prevodovky
56
Ostrekovače svetlometov, parkovacie svetlo - pravá strana
57
Stretávacie svetlo ľavé, regulácia sklonu svetlometov
58
Stretávacie svetlo pravé
Obr. 151 Akumulátor vozidla: kryt poistkovej skrinky
Obr. 152
Schematické zobrazenie poistkovej skrinky v motorovom priestore

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 181.
› Zaisťovacie ramienka krytu poistkovej skrinky súčasne stlačte v smere šípky
A
» Obr. 151 a kryt vyberte v smere šípky B .
› Plochým skrutkovačom odblokujte držiaky v otvoroch C a kryt vyklopte nahor
v smere šípky D .

Obsadenie poistiek v motorovom priestore
Spotrebič
Č.
1
Alternátor
2
Neobsadené
3
Vnútorný priestor
4
Elektrické prídavné kúrenie
5
Vnútorný priestor

Poistky a žiarovky
183
Č.
Spotrebič
6
Žeraviace sviečky, ventilátor chladiča
› Pred výmenou žiarovky vypnite zapaľovanie a všetky svetlá.
› Poškodené žiarovky sa smú nahradzovať iba žiarovkami rovnakého typu. Ozna-
7
Elektrohydraulické servoriadenie
8
ABS, resp. ASR, resp. ESC
› Priestor pre uschovanie krabičky s náhradnými žiarovkami sa nachádza v plasto-
9
Ventilátor chladiča
10
Automatická prevodovka
11
ABS, resp. ASR, resp. ESC
12
Centrálna riadiaca jednotka
13
Elektrické prídavné kúrenie
čenie žiarovky nájdete na objímke, resp. na jej kovovej pätici.
vej skrinke v rezervnom kolese, resp. bod kobercom v batožinovom priestore.
POZOR
K nehodám môže dôjsť, ak cesta pred vozidlom nie je dostatočne osvetlená,
resp. vozidlo nie je vidieť inými účastníkmi premávky alebo ho je vidieť iba veľmi ťažko.
■ Pred každou prácou v motorovom priestore je potrebné prečítať si a rešpektovať varovné pokyny » Strana 150, Motorový priestor.
■ Žiarovky H7 a H4 sú pod tlakom a môžu počas výmeny prasknúť - hrozí nebezpečenstvo poranenia! Pri výmene odporúčame použiť rukavice a ochranné
okuliare.
■
Upozornenie
Poistky č. 1-7 vymieňa odborný servis.

DÔLEŽITÉ
Žiarovky

Nedotýkajte sa holou rukou skla halogénovej žiarovky (aj najmenšie znečistenie
znižuje životnosť žiarovky). Použite čistú handričku, servítku a pod.
■ Pri montáži a demontáži osvetlenia evidenčného čísla dbajte na to, aby ste nepoškodili lak vozidla ani svetlo.
■
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Predné svetlomety
Výmena žiarovky pre stretávacie a diaľkové svetlo (halogénový svetlomet)
Výmena žiarovky pre stretávacie a diaľkové svetlo / stretávacie svetlo
(halogénový projektorový svetlomet)
Výmena žiarovky pre diaľkové svetlo (halogénový projektorový svetlomet)
Výmena žiarovky predného smerového svetla
Výmena žiarovky predného obrysového svetla
Hmlové svetlomety a denné svietenie
Hmlové svetlomety Fabia Scout, Fabia RS
Výmena žiarovky osvetlenia evidenčného čísla
Zadné svetlo
185
185
Svojpomoc
V tomto návode na obsluhu je opísaná iba výmena žiaroviek, ktorú je možné vykonať svojpomocne a pri výmene ktorých sa nepredpokladá vážnejšia komplikácia.
Výmenu ostatných žiaroviek vykonáva odborný servis.
■ Odporúčame vám, aby ste mali vo vozidle stále krabičku s náhradnými žiarovkami. Náhradné žiarovky je možné zakúpiť zo ŠKODA originálnych dielcov.
■ Po výmene žiarovky v stretávacom alebo diaľkovom svetle odporúčame nechať
preskúšať nastavenie sklonu svetlometov v odbornom servise.

■ Výmenu LED diód nechajte vykonať v odbornom servise.
■
186
186
186
186
187
187
188
188
Výmena žiarovky vyžaduje určitú manuálnu zručnosť. V prípade neistoty preto odporúčame vykonávať výmenu týchto žiaroviek v odbornom servise alebo si v núdzi
vyžiadať odbornú pomoc.
184
Upozornenie
Predné svetlomety
Výmena žiarovky pre stretávacie a diaľkové svetlo (halogénový
svetlomet)
Obr. 154
Demontáž žiarovky stretávacieho a diaľkového svetla
Obr. 153 Umiestnenie žiaroviek: halogénový svetlomet / halogénový projektorový svetlomet


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 184.
pokyny
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 184.
› Odoberte gumený kryt A » Obr. 153 na strane 185.
› Stiahnite konektor zo žiarovky, odistite zaisťovacie ramienko a vyberte žiarovku
Umiestnenie žiaroviek v halogénovom svetlomete
A - Stretávacie, diaľkové a obrysové svetlo
» Obr. 154.
› Novú žiarovku nasaďte tak, aby sa zaisťovacie výstupky pätice žiarovky hodili do
vybraní na reflektore.
B - Predné smerové svetlo
› Zaistite zaisťovacie ramienka a na žiarovku nasaďte konektor.
› Nasaďte gumený kryt.
Umiestnenie žiaroviek v halogénovom projektorovom svetlomete
1 - Stretávacie svetlo / stretávacie a diaľkové svetlo

2 - Obrysové svetlo / Obrysové a diaľkové svetlo
3 - Predné smerové svetlo

Poistky a žiarovky
185
Výmena žiarovky pre stretávacie a diaľkové svetlo / stretávacie
svetlo (halogénový projektorový svetlomet)
Obr. 155
Demontáž žiarovky stretávacieho a diaľkového svetla / stretávacieho svetla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 184.
› Odoberte gumený kryt 2 » Obr. 153 na strane 185.
› Konektor so žiarovkou pootočte na doraz proti smeru hodinových ručičiek
» Obr. 156 a vyberte ho.
› Vymeňte žiarovku, konektor s novou žiarovkou nasaďte naspäť a pootočte až na
doraz v smere hodinových ručičiek.
› Nasaďte gumený kryt.

Výmena žiarovky predného smerového svetla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 184.
› Odoberte gumený kryt 1 » Obr. 153 na strane 185.
› Konektor so žiarovkou pootočte na doraz proti smeru hodinových ručičiek
» Obr. 155 a vyberte ho.
› Vymeňte žiarovku, konektor s novou žiarovkou nasaďte naspäť a pootočte až na
doraz v smere hodinových ručičiek.

› Nasaďte gumený kryt.
Výmena žiarovky pre diaľkové svetlo (halogénový projektorový
svetlomet)
Obr. 156
Demontáž žiarovky diaľkového
svetla
186
Svojpomoc

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 184.
› Objímku
B » Obr. 153 na strane 185, resp. objímku 3 otočte až na doraz proti
smeru hodinových ručičiek a vyberte ju spolu so žiarovkou pre smerové svetlo.
› Vymeňte žiarovku, objímku s novou žiarovkou nasaďte naspäť a pootočte ju až
na doraz v smere hodinových ručičiek.

Výmena žiarovky predného obrysového svetla

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 184.
› Odoberte gumený kryt A » Obr. 153 na strane 185, resp. 2 .
› Chyťte držiak žiarovky a vyberte ho zo svetlometu.
› Vymeňte žiarovku a držiak so žiarovkou opäť zasuňte do svetlometu.
› Nasaďte gumený kryt.

Hmlové svetlomety a denné svietenie
Hmlové svetlomety Fabia Scout, Fabia RS
Obr. 157 Predný nárazník: ochranná mriežka / demontáž hmlového svetlometu
Obr. 158 Predný nárazník: Fabia Scout / Fabia RS

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 184.
pokyny
Umiestnenie žiaroviek » Obr. 157.
A - žiarovka pre denné svietenie
B - žiarovka pre hmlový svetlomet
Demontáž krytu
› Ochrannú mriežku chyťte v miestach označených šípkami » Obr. 157 -  a vyberte kryt.
Výmena žiarovky hmlového svetlometu, resp. denného svietenia
› Do otvoru v ochrannej mriežke vložte ruku a stlačte zaisťovací výstupok
» Obr. 157 -  v smere šípky.
› Vyberte hmlový svetlomet.
› Konektor so žiarovkou pootočte na doraz proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.
› Vymeňte žiarovku, konektor s novou žiarovkou nasaďte naspäť a pootočte až na
doraz v smere hodinových ručičiek.
› Pre opätovnú montáž nasaďte hmlový svetlomet najskôr so zaisťovacím výstupkom na strane ďalej od evidenčného čísla.
› Svetlomet dotlačte na strane bližšej k evidenčnému číslu.
› Kryt nasaďte najskôr so zaisťovacím výstupkom na strane ďalej od evidenčného
čísla.
› Kryt dotlačte na strane bližšej k evidenčnému číslu. Krytka musí spoľahlivo za
klapnúť.
Obr. 159 Predný nárazník: hmlový svetlomet / Hmlový svetlomet: výmena
žiarovky

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 184.
Demontáž krytu a hmlového svetlometu
› Drôtené ramienko » Strana 171, Náradie vozidla zaveďte do otvoru nad hmlovým
svetlometom » Obr. 158 -  (Fabia Scout) a vyberte kryt.
› Prst zaveďte do otvoru vedľa hmlového svetlometu » Obr. 158 -  (Fabia RS) a
vyberte kryt.
› Pomocou skrutkovača » Strana 171, Náradie vozidla vyskrutkujte skrutky
» Obr. 159 - .

› Vyberte hmlový svetlomet.
Poistky a žiarovky
187
Výmena žiarovky a montáž hmlového svetlometu
› Stlačte poistku 1 » Obr. 159 konektora A a konektor vytiahnite z objímky B .
› Objímku B so žiarovkou otočte až na doraz proti smeru hodinových ručičiek a
vyberte ju.
› Vymeňte žiarovku, objímku s novou žiarovkou nasaďte naspäť a pootočte ju až
na doraz v smere hodinových ručičiek.
› Konektor A zasuňte do objímky B .
› Opäť zaskrutkujte skrutky a nasaďte kryt. Krytka musí spoľahlivo zaklapnúť.
Zadné svetlo

Výmena žiarovky osvetlenia evidenčného čísla
Obr. 160
Veko batožinového priestoru:
Osvetlenie evidenčného čísla
Obr. 161 Demontáž / montáž zadného svetla
Obr. 162
Zadné svetlo: umiestnenie žiaroviek

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 184.
› Plochý skrutkovač vložte do otvoru v mieste šípky » Obr. 160 a opatrne zatlačte
smerom k stredu svetla, svetlo povyskočí.

› Vyberte svetlo.
› Chybnú žiarovku vyberte z držiaka a nasaďte novú žiarovku.
› Sklený kryt opäť nasaďte a zatlačte až na doraz. Dbajte na správnu montážnu
polohu skleného krytu.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 184.
Umiestnenie žiaroviek v zadnom svetle » Obr. 162.

1 - Koncové hmlové svetlo / spätné svetlo
2 - Smerové svetlo
3 - Brzdové svetlo
4 - Obrysové svetlo
Demontáž a montáž zadného svetla
› Otvorte veko batožinového priestoru.
› Rukou pridržte zadné svetlo a druhou rukou odskrutkujte plastovú maticu
» Obr. 161 - .
188
Svojpomoc

› Zadné svetlo chyťte a opatrne ho vyberte kývavými pohybmi šikmo dozadu.
Priechodku s káblami nevyťahujte z karosérie.
› Pri spätnej montáži zadné svetlo najprv nasuňte so skrutkou
A do otvoru v karosérii » Obr. 161.
› Zadné svetlo opatrne zatlačte do karosérie tak, aby čapy B zasahovali do uchytení v karosérii.
› Rukou pridržte zadné svetlo a druhou rukou naskrutkujte a utiahnite maticu
» Obr. 161 - .
Výmena žiaroviek v zadnom svetle
› Na výmenu žiarovky otočte objímku na doraz proti smeru hodinových ručičiek
a vyberte ju z telesa » Obr. 162.
› Vymeňte žiarovku, objímku so žiarovkou opäť nasaďte naspäť do telesa a pootočte ju až na doraz v smere hodinových ručičiek.
Upozornenie
Na uvoľnenie a utiahnutie plastových matíc je možné použiť mincu alebo podobný
predmet.

Poistky a žiarovky
189
Technické údaje

Technické údaje
Dátový štítok vozidla
Dátový štítok vozidla » Obr. 163 sa nachádza na podlahe batožinového priestoru
a je nalepený aj v servisnej knižke.
Dátový štítok vozidla obsahuje tieto údaje:
Údaje o vozidle

1
2
Úvod k téme
3
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Technické údaje vozidla
Celkové rozmery
Údaje špecifické pre vozidlo podľa typu motora
4
190
191
192
5
6
7
Údaje uvedené v technickej dokumentácii vozidla majú prednosť pred údajmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
Jazdné vlastnosti vozidla sú uvedené bez použitia výbav znižujúcich výkon vozidla, ako napr. klimatizácia.
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Typ vozidla
Písmená kódu prevodovky / číslo laku / vybavenie interiéru / výkon motora /
písmená kódu motora
Čiastočne opis vozidla
Prevádzková hmotnosť (v kg)
Spotreba paliva (v l/100 km) - v meste / mimo mesta / kombinovaná
Emisné hodnoty CO2 - kombinované (v g/km)
Typový štítok
Typový štítok » Obr. 163 sa nachádza v spodnej časti stĺpika medzi prednými a zadnými dverami na strane spolujazdca.

Typový štítok vozidla obsahuje nasledujúce údaje o hmotnosti:
8
Technické údaje vozidla
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 190.
9
10
11
Maximálne povolená celková hmotnosť
Maximálne povolená hmotnosť súpravy (ťažné vozidlo a príves)
Maximálne povolené zaťaženie nápravy vpredu
Maximálne povolené zaťaženie nápravy vzadu
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Identifikačné číslo vozidla - VIN (číslo karosérie) je vyrazené v motorovom priestore vpravo na veži tlmiacej jednotky. Toto číslo sa nachádza aj na štítku pod predným sklom v ľavom rohu dole (spolu s čiarovým kódom VIN).
Označenie motora
Označenie motora je vyrazené na bloku motora.
Obr. 163 Dátový štítok vozidla / Typový štítok
Prevádzková hmotnosť
Uvedená prevádzková hmotnosť je iba orientačnou hodnotou. Táto hodnota zodpovedá čo najnižšej prevádzkovej hmotnosti bez ďalšieho vybavenia zvyšujúceho
hmotnosť, ako napr. klimatizácia, rezervné koleso, ťažné zariadenie.
Prevádzková hmotnosť obsahuje aj 75 kg ako hmotnosť vodiča, hmotnosť prevádzkových kvapalín, ako aj náradie vozidla a palivovú nádrž naplnenú na 90 %.
190
Technické údaje

Z rozdielu celkovej maximálne povolenej hmotnosti a prevádzkovej hmotnosti je
možné vypočítať približné maximálne zaťaženie » .
Výpočet kombinovanej spotreby paliva sa realizuje s hmotnosťou cca 37 % pre cyklus v meste a 63 % pre cyklus mimo mesta.
Náklad sa skladá z nasledujúcich hmotností:
POZOR
› pasažieri;
› celá batožina a ďalšie náklady;
› zaťaženie strechy vrátane systému strešného nosiča;
› výbava, ktorá je vylúčená z prevádzkovej hmotnosti;
› zaťaženie ťažného vozidla pri prevádzke s prívesom (max. 50 kg).
Uvedené hodnoty pre maximálne prípustné hmotnosti sa nesmú prekračovať hrozí nebezpečenstvo nehody a poškodenia!
Meranie spotreby paliva podľa predpisov ECE a smerníc EÚ
Meranie cyklu v meste sa začína studeným štartom motora. Následne sa simuluje
mestská cestná premávka.
Pri cykle mimo mesta vozidlo viac krát brzdí a zrýchľuje na všetkých rýchlostných
stupňoch podobne ako počas všedného jazdenia. Rýchlosť jazdy sa pritom mení
medzi 0 a 120 km/h.
Upozornenie
Na požiadanie je možné zistiť presnú hmotnosť vášho vozidla v odbornom servise.
■ V závislosti od rozsahu výbavy, spôsobu jazdy, dopravnej situácie, poveternostných vplyvov a stavu vozidla môžu byť pri použití vozidla v praxi zistené hodnoty

spotreby paliva odlišné od uvedených hodnôt.
■
Celkové rozmery

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 190.
Celkové rozmery (v mm)
FABIA
FABIA
GreenLine
FABIA SCOUT
FABIA RS
COMBI
COMBI
GreenLine
COMBI SCOUT
COMBI RS
Dĺžka
4000
4000
4032
4029
4247
4247
4275
4276
Šírka
1642
1642
1658
1642
1642
1642
1658
1642
Šírka vrátane vonkajších
spätných zrkadiel
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1498/1513
1484b)
1484b)
1498/1513
1484b)
1492
1498/1513
1484b)
1484b)
1498/1513
1484b)
134/149a)/119b)
119b)
134
129
135/149a)/119b)
135/119b)
135
129
2465
2465
2465
2464
2465
2465
2465
2464
1433/1426
(1417/1410)c)
(1429/1422)d)
1417/1410
1433/1426
1423/1415
1433/1426
(1417/1410)c)
(1429/1422)d)
1417/1410
1433/1426
1423/1415
Výška
Svetlá výška
Rázvor náprav
Rozchod kolies vpredu /
vzadu
a)
b)
c)
d)
a)
a)
a)
1886
a)
1494
Hodnota zodpovedá stavu s paketom pre zlé cesty.
Hodnota zodpovedá stavu so športovým podvozkom.
Platí pre vozidlá s motorom 1,2 l/77 kW TSI a 1,6 l/77 kW TDI CR s 15"-kolesami.
Platí pre vozidlá s motorom 1,6 l/77 kW MPI, 1,6 l/55 kW TDI CR a 1,6 l/66 kW TDI CR so 14" kolesami.

Technické údaje
191
Údaje špecifické pre vozidlo podľa typu motora

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 190.
Uvedené hodnoty boli zistené podľa noriem a za podmienok, ktoré boli stanovené právnymi alebo technickými predpismi na určenie prevádzkových a technických údajov vozidiel.
Motor 1,2 l/44 kW
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
44/5200
108/3000
3/1198
Jazdné vlastnosti
FABIA
COMBI
Najvyššia rýchlosť (km/h)
155
156
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
16,5
16,7
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
800a)/900b)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
c)
540/500
550/450c)
c)
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Vozidlá bez ABS.
Motor 1,2 l/51 kW
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
51/5400
112/3000
3/1198
Jazdné vlastnosti
FABIA
COMBI
Najvyššia rýchlosť (km/h)
163
164
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
14,9
15,0
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
c)
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Vozidlá bez ABS.
192
Technické údaje
800a)/900b)
540/500c)
550/450c)

Motor 1,2 l/63 kW TSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
63/4800
160/1500-3500
4/1197
Jazdné vlastnosti
FABIA
COMBI
Najvyššia rýchlosť (km/h)
177
178
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
11,7
11,8
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
1100a)/1200b)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
c)
550/500c)
560/450c)
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Vozidlá bez ABS.
Motor 1,2 l/77 kW TSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
77/5000
175/1500-4100
4/1197
Jazdné vlastnosti
FABIA MG5
FABIA DSG7
COMBI MG5
Najvyššia rýchlosť (km/h)
191
189
193
190
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
10,1
10,2
10,2
10,3
560/500a)
580/500a)
570/450a)
590/450a)
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
COMBI DSG7
1200
Vozidlá bez ABS.

Technické údaje
193
Motor 1,4 l/63 kW
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
63/5000
132/3800
4/1390
Jazdné vlastnosti
FABIA
COMBI
Najvyššia rýchlosť (km/h)
175
176
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
12,2
12,3
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
1000a)/1200b)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
c)
550/500c)
560/450c)
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Vozidlá bez ABS.
Motor 1,6 l/77 kW
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
77/5600
153/3800
4/1598
Jazdné vlastnosti
FABIA MG5
FABIA AG6
COMBI MG5
COMBI AG6
Najvyššia rýchlosť (km/h)
190
185
192
186
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
10,4
11,5
10,5
11,6
560/450c)
580/450c)
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
c)
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Vozidlá bez ABS.
194
Technické údaje
1000a)/1200b)
550/500c)
570/500c)

Motor 1,4 l/132 kW TSI
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
132/6200
250/2000-4500
4/1390
Jazdné vlastnosti
FABIA RS
Najvyššia rýchlosť (km/h)
COMBI RS
224
226
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
7,3
Motor 1,2 l/55 kW TDI CR DPF
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
55/4200
180/2000
3/1199
Jazdné vlastnosti
FABIA
GreenLine
FABIA
COMBI
COMBI
GreenLine
Najvyššia rýchlosť (km/h)
166
172
167
172
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
14,2
14,2
14,3
14,3
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
c)
1000a)/1200b)
590/500
c)
600/450c)
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Vozidlá bez ABS.

Technické údaje
195
Motor 1,6 l/55 kW TDI CR
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
55/4000
195/1500-2000
4/1598
Jazdné vlastnosti
FABIA
COMBI
Najvyššia rýchlosť (km/h)
166
167
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
14,1
14,2
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
1000a)/1200b)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
b)
c)
600/500c)
610/450c)
Stúpanie do 12 %.
Stúpanie do 8 %.
Vozidlá bez ABS.
Motor 1,6 l/66 kW TDI CR
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
66/4200
230/1500-2500
4/1598
Jazdné vlastnosti
FABIA
COMBI
Najvyššia rýchlosť (km/h)
176
177
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
12,6
12,7
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
Vozidlá bez ABS.
196
Technické údaje
1200
600/500a)
610/450a)

Motor 1,6 l/77 kW TDI CR
Výkon (kW pri 1/min)
Najvyšší krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Počet valcov/zdvihový objem (cm3)
77/4400
250/1500-2500
4/1598
Jazdné vlastnosti
FABIA
COMBI
Najvyššia rýchlosť (km/h)
188
190
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)
10,9
11,0
Povolená hmotnosť prívesu, brzdený (kg)
Povolená hmotnosť prívesu, nebrzdený (kg)
a)
1200
600/500a)
610/450a)

Vozidlá bez ABS.
Technické údaje
197
Register
A
ABS
Kontrolné svetlo
Airbag
Aktivácia
Bočný airbag
Hlavový airbag
Predný airbag
Úpravy a obmedzenia na systéme airbagov
Vypnutie predného airbagu spolujazdca
vypnúť
Akumulátor vozidla
automatické vypnutie spotrebičov
Bezpečnostné pokyny
Kontrola výšky hladiny elektrolytu
Kryt
nabíjanie
odpojiť, resp. pripojiť
Prevádzka v zime
vymeniť
Alarm
Anténa
pozri Sklá okien
Asistenčné systémy
ABS
ASR
EDS a XDS
ESC
Pomoc pri parkovaní
ŠTART-STOP
Tempomat
Asistent rozbehu do kopca
ASR
Kontrolné svetlo
Auto-Check-Control
198
Register
110
21
129
129
131
132
130
147
133
133
162
158
160
160
161
161
161
161
32
139
142
21, 110
20, 110
110
20, 109
110
113
111
109
110
20
16
Automatická prevodovka
Dynamický program radenia
Kick-down
manuálne radenie na multifunkčnom volante
núdzové odblokovanie voliacej páky
núdzový program
Parkovanie
Pokyny pre jazdu
Polohy voliacej páky
Rozbeh
Tiptronic
Zámok voliacej páky
Zastavenie
Automatické vypnutie spotrebičov
Autopočítač
pozri multifunkčný ukazovateľ
AUX-IN
98
101
101
100
102
102
99
99
99
99
100
101
99
162
11
92
B
batožinový priestor
Núdzové odomykanie
pozri veko batožinového priestoru
Batožinový priestor
kryt
Odomykanie veka batožinového priestoru
rolovací kryt batožinového priestoru (Combi)
sklopný háčik
Svetlo
Upevňovacie prvky
Upevňovacie siete
variabilná podlaha
Vozidlá kategórie N1
Benzín
pozri palivo
Bezpečnostná poistka
Bezpečnostné pásy
čistenie
fyzikálny princíp čelného nárazu
Nastavenie výšky
Navíjacie automatiky pásov
35
34
59
35
60
58
46
57
58
60
57
149
29
125
146
126
127
128
predpínače pásov
zapnutie a odopnutie
Bezpečnostný pás
Kontrolné svetlo
Bezpečnosť
Bezpečnosť detí
Detské sedačky
Hlavové opierky
ISOFIX
správna poloha sedadiel
TOP TETHER
Bezpečnosť detí
bočný airbag
Bočný airbag
Brzdová kvapalina
prekontrolovať
vymeniť
Brzdový asistent
Brzdový posilňovač
Brzdy
Brzdová kvapalina
Informácie o brzdení
Kontrolné svetlo
ručná brzda
Zábeh
128
127
18
121
134
134
55
137
122
138
135
131
157
158
158
109
97
96
158
96
18
97
103
C
Centrálne zamykanie
odomknúť
zamknúť
Climatronic
Nastavenie teploty
ovládacie prvky
recirkulácia vzduchu
Clony
28
30
30
82
81
82
47
Č
Čistenie
Kolesá
Látky
Plastové diely
Pochrómované diely
Poťahy elektricky vyhrievaných sedadiel
Prírodná koža
Sklá predných svetlometov
Umelá koža
139
143
145
141
142
145
144
142
145
D
Dátový štítok vozidla
Dekoračné fólie
Denné svietenie
Deti a bezpečnosť
Detská poistka
Detská sedačka
ISOFIX
na sedadle spolujazdca
Použitie detských sedačiek
Použitie detských sedačiek ISOFIX
TOP TETHER
Začlenenie do skupín
Diaľkové ovládanie
Proces synchronizácie
Diesel
pozri motorová nafta
Digitálne hodiny
Disky
Doplnenie
Chladiaca kvapalina
Motorový olej
Voda do ostrekovačov
Držiak parkovacieho lístka
Držiaky na nápoje
190
142
41
134
26
137
135
136
137
138
136
31
32
149
11
163
157
155
153
69
67
Dvere
detská poistka
Núdzové zamknutie
otvoriť
zatvoriť
26
28
27
27
E
EDS
Ekologická jazda
Ekologické parametre
Elektrické ovládanie okien
Centrálne zamykanie
poruchy funkcie
spínač vo dverách vodiča
Spínač vo dverách vodiča
Spínač v zadných dverách
Elektronická uzávierka diferenciálu
Elektronický imobilizér
El. posuvné a výklopné strešné okno
Emisné hodnoty
ESC
Kontrolné svetlo
Spôsob funkcie
110
103
106
37
37
35
36
36
110
95
37
190
20
109
F
Filter pevných častíc
Fólie
22
142
G
GSM
84
H
Háčik na šaty
Hasiaci prístroj
Hlavová opierka
zasunutie do sedadiel
Hlavové opierky
69
170
132
190
11
103
Hlavový airbag
Hmotnosti
Hodiny
Hospodárna a ekologická jazda
Hospodárna jazda
Jazda na plný plyn
Predvídavá jazda
Húkačka
104
104
7
Ch
Chladiaca kvapalina
doplniť
kontrolné svetlo
prekontrolovať
Ukazovateľ teploty
156
157
19
157
9
I
Identifikačné číslo vozidla (VIN)
Imobilizér
Indikátor kontroly pneumatík
Individuálne nastavenia
odomknúť
zamknúť
Informačný displej
pozri MAXI DOT
Interiér
Odkladacie schránky
popolník
prehľad
Svetlo
zapaľovač cigariet
zásuvka 12 V
Intervalové stieranie
ISOFIX
190
95
168
29
29
15
69
67
7
44
68
68
48
137
56
55
Register
199
J
Jazda
Emisné hodnoty
Maximálna rýchlosť
Prejazdy vodou na komunikáciách
Spotreba paliva
v zahraničí
Jazda s prívesom
190
192
107
190
108
115, 118
K
Klimatizácia
Climatronic
manuálna klimatizácia
ofukovacie otvory
ovládanie
Kľúč s rádiovým diaľkovým ovládaním
Výmena batérie
Kľúč vozidla
Kolesá
Indikátor opotrebovania pneumatiky
pneumatiky s určeným smerom otáčania
Rezervné koleso
Rozmery pneumatík
Rýchlostný index
Skrutky
Snehové reťaze
Tlak vzduchu v pneumatikách
Uskladnenie kolies
Uzavretá puklica
Všeobecné pokyny
Výmena kolies
Zaťažiteľnosť
Zimné pneumatiky
Životnosť pneumatík
Kolesá a pneumatiky
Ozdobné kryty kolies
Výmena kolesa
Komfortné ovládanie okien
200
Register
81
78
75
79
26
25
164
166
166
164
166
169
169
164
164
167
163
164
166
169
164
168
171
37
Kontrola
Brzdová kvapalina
Chladiaca kvapalina
Motorový olej
Riadne upevnenie ramena s guľou
Voda do ostrekovačov
Výška hladiny elektrolytu
Výška hladiny oleja
Kontrola trakcie (ASR)
Kontrolné svetlá
Konzervácia
pozri Údržba vozidla
Konzervácia dutín
Kúrenie
ovládanie
Recirkulácia vzduchu
Rozmrazovanie skiel
Kúrenie a klimatizácia
158
157
155
117
153
160
155
110
17
141
143
76
77
78
77
75
L
Lak
pozri Ošetrovanie laku
Lakťová opierka
Lekárnička
Leštenie laku
pozri Údržba
141
72
170
141
M
Manuálne radenie
pozri Radenie
MAXI DOT
Hlavné menu
Nastavenia
Maximálna rýchlosť
MDI
Mierka oleja
Mobilný telefón
Pripojenie k hands-free súprave
97
15
15
15
192
92
155
84
87
Motor
Štartovanie a odstavenie motora
Štartovanie motora
Vypnutie motora
Zábeh
Motorová nafta
Zimná prevádzka
Motorový olej
doplniť
Kontrolné svetlo
Plniace množstvo
prekontrolovať
Špecifikácia
vymeniť
Motorový priestor
Akumulátor vozidla
Brzdová kvapalina
Chladiaca kvapalina
Prehľad
Multifunkčný ukazovateľ
Funkcie
Ovládanie
Pamäť
Multimédiá
93
95
95
102
149
153
155
19
154
155
154
156
150
158
158
156
152
11
13
12
90
N
Nabíjanie akumulátora vozidla
Najazdená vzdialenosť
Náradie
Náradie vozidla
Nastavenie
Hlavové opierky
Hodiny
Kúrenie
manuálna klimatizácia
manuálne zatieniteľné vnútorné zrkadlo
Sedadlá
Volant
Vonkajšie spätné zrkadlá
Nastavenie sedadiel
161
10
171
171
55
11
77
80
50
53
94
50
122
Nastavenie teploty
Kúrenie
Nastavenie výšky pásov
Navíjacie automatiky pásov
Nosič
Nosič bicyklov
Nosnosť pneumatík
pozri Kolesá
Núdza
automatická prevodovka
Núdzové odblokovanie voliacej páky
Odomykanie veka batožinového priestoru
Oprava pneumatiky
Pomoc pri štartovaní
Posuvné a výklopné strešné okno
Varovné svetlá
Vlečenie vozidla
Výmena kolesa
Zamknutie dverí
77
127
128
65
63
166
102
102
35
175
177, 178
38
44
178
171
28
O
Odkladacia schránka
Osvetlenie
46
Odkladacie schránky
69
Odomykanie
bez centrálneho zamykania
27
Centrálne zamykanie
30
diaľkové ovládanie
31
25
Odomykanie a zamykanie
Odporúčanie rýchlostného stupňa
11
Ochrana podvozku
143
Ochrana proti odtiahnutiu vozidla
33
Okná
odstránenie námrazy
142
pozri elektrické ovládanie okien
35
Olej
pozri Motorový olej
155
Oneskorené zamknutie veka batožinového priestoru
pozri veko batožinového priestoru
34
Oprava pneumatiky
Kontrola tlaku
Prípravné práce
Utesnenie a nahustenie pneumatiky
Opravy a technické zmeny
Ostrekovacie zariadenie
Ostrekovač
Ostrekovače
Voda do ostrekovačov
Ostrekovače svetlometov
Ostrekovače svetlometov
osvetlenie
Halogénové projektorové svetlomety s funkciou
osvetlenia zákruty
Ošetrovanie laku
Otáčkomer
175
177
176
176
146
48
153
153
48
42
141
9
P
Páčka
Diaľkové svetlá
Smerové svetlá
Palivo
bezolovnatý benzín
Diesel
pozri palivo
tankovať
Ukazovateľ zásoby
ukazovateľ zásoby paliva
Palubný počítač
pozri multifunkčný ukazovateľ
Parkovanie
Pomoc pri parkovaní
Pasívna bezpečnosť
Bezpečnostná výbava
Bezpečnosť jazdy
pred každou jazdou
Pásy
Pedále
Rohože
42
42
148
149
149
148
148
9
9
11
110
121
121
122
121
125
98
98
Pneumatiky
Indikátor opotrebovania
nové
Plniaci tlak
pozri Kolesá
Rozmery
Počítač
pozri multifunkčný ukazovateľ
Počítadlo najazdenej vzdialenosti
Pochrómované diely
pozri údržba vozidla
Poistka proti pricviknutiu ovládania okien
Poistky
Farebné označenie
Obsadenie
Poistky v prístrojovej doske
vymeniť
Polohy voliacej páky
Pomoc pri štartovaní
Popolník
Posilňovač bŕzd
Posilňovač riadenia
posuvné a výklopné strešné okno
Komfortná obsluha
Posuvné a výklopné strešné okno
Núdzové ovládanie
Posuvné a výklopné strešné okno
otvoriť a vyklopiť
ovládať
zatvoriť
praktická výbava
Držiak parkovacieho lístka
Háčik na šaty
Praktická výbava
Držiaky na nápoje
Popolník
Zapaľovač cigariet
Zásuvka 12 V
Predchádzanie škodám na vozidle
Predné sedadlá
163
164
165
164
165
164
11
10
142
36
181
181
182
181
99
177, 178
67
97
94
Register
38
38
38
38
38
69
69
67
67
67
68
68
107
52
201
Predné svetlomety
Predný airbag
Predpínače pásov
Prehľad
interiér
Kontrolné svetlá
Motorový priestor
Prejazd vodou
Preprava
Batožinový priestor
Strešný nosič
Preprava detí
Prevádzka v zime
Akumulátor vozidla
odstránenie námrazy z okien
Priečinky
Príjem rádia
pozri Sklá okien
Príslušenstvo
prístrojový panel
Prístrojový panel
Príves
Jazda s prívesom
naložiť
Protiblokovací systém
185
130
128
7
17
152
107
56
65
134
161
142
69
142
146
8
8
115, 118
119
119
110
R
Radenie
hospodárna jazda
Odporúčanie rýchlostného stupňa
Riadiaca páka
Rameno s guľou
Kontrola upevnenia
namontovať
odobrať
Pohotovostná poloha
Recirkulácia vzduchu
manuálna klimatizácia
202
Register
104
11
97
117
116
117
116
80
Regulácia
Nastavenie sklonu
Rezervné koleso
Rohože
pozri Rohože
Rozmery vozidla
Rozmrazenie zadného skla
Ručná brzda
Rýchlomer
Rýchlostný index
pozri Kolesá
41
166
98
98
191
46
97
9
166
S
Sedadlá
Demontáž sedacích plôch
Opierky hlavy
sklopenie dopredu
vyhrievanie
Sedadlá a odkladanie predmetov
Sedadlo
nastaviť
Servis
Servoriadenie
Schránky
Sieťová medzistena
demontáž a montáž kazety
za prednými sedadlami
za zadnými sedadlami
Sklá okien
odstránenie námrazy
Skrutky kolies
Krycie viečka
Skrutka kolesa s ochranou proti odcudzeniu
uvoľnenie a dotiahnutie
Slnečné clony
Snehové reťaze
Spätné zrkadlá
Vonkajšie spätné zrkadlá
55
55
54
53
52
53
147
94
69
62
63
63
62
142
142
167
174
173
47
169
50
Spätné zrkadlo
manuálne zatieniteľné vnútorné zrkadlo
Spínacia skrinka
Spínač centrálneho blokovania
Spínač vo dverách vodiča
elektrické ovládanie okien
Spojler
Spotreba paliva
Správna poloha sedadiel
Spolujazdec
Upozornenia
Vodič
Zadné sedadlá
Starostlivosť o vozidlo
umývanie
Stav vozidla
pozri Auto-Check-Control
stierače
aktivovať
Výmena stieracej lišty zadného skla
Stierače
Očistenie stieracích líšt
Výmena stieracích líšt predného skla
Stráženie vnútorného priestoru
Strešný nosič
Upevňovacie body
Zaťaženie strechy
Súprava na opravu pneumatík
Súpravu na opravu pneumatík
Svetlá
Denné svietenie
Hmlové svetlomety s funkciou CORNER
Interiér
Kontrolné svetlá
Nastavenie sklonu
Obrysové svetlá
Parkovacie svetlá
Stretávacie svetlá
Varovné svetlá
zapnúť a vypnúť
50
95
30
35
147
103
122
123
124
123
123
139
16
48
49
49
49
33
65
66
66
175
175
41
43
44
17
41
40
44
40
44
40
Svetlo
Diaľkové svetlá
Hmlové svetlomety
Interiér
Koncové hmlové svetlo
Smerové svetlá
Svetelná húkačka
Turistické svetlo
Výmena žiarovky
Svetlomety
Jazda v zahraničí
Ostrekovače svetlometov
Systém airbagov
42
43
45, 46
43
42
42
43
184
108
48
129
Š
Šetrenie elektrickej energie
ŠTART-STOP
Pomoc pri štartovaní
Spôsob funkcie
Štartovanie a odstavenie motora
štartovanie motora
Pomoc pri štartovaní
Štartovanie motora
Pomoc pri štartovaní
103
178
113
93
178
95
177
T
Tachometer
Tankovanie
Palivo
Technické údaje
Telefón
Tempomat
Tesnenia
Údržba vozidla
Tiptronic
pozri automatická prevodovka
TOP TETHER
Trojuholník
Typový štítok
9
148
148
190
84
111
141
98
100
138
170
190
Ť
Ťažné zariadenie
Opis
Prevádzka a údržba
Zaťaženie ťažného vozidla prívesom
115
118
115
U
Údržba
Dekoračné fólie
Údržba vozidla
automatická umyváreň
Bezpečnostné pásy
Cylindrická vložka zámku dverí
Čistenie kolies
Dekoračné fólie
Gumové tesnenia
Konzervácia dutín
konzervovať
Látkové poťahy
Látky
Leštenie laku
Plastové diely
Pochrómované diely
Prírodná koža
ručné umývanie
Sklá predných svetlometov
Údržba vnútorného priestoru
Údržba vozidla zvonku
Umelá koža
Umyváreň
Vysokotlakové čistiace zariadenie
Ukazovateľ
Servisný ukazovateľ
Teplota chladiacej kvapaliny
Ukazovateľ servisných prehliadok
Umelá koža
142
139
139
146
143
143
142
141
143
141
145
145
141
141
142
144
139
142
144
140
145
139
140
10
9
10
145
139
139
139
140
146
Umývanie
automatická umyváreň
ručne
Vysokotlakové čistiace zariadenie
Úpravy
Úpravy a technické zmeny
Airbagy
Servis
Spojler
147
147
147
V
Variabilná podlaha
demontáž a montáž
rozdelenie batožinového priestoru
Varovné zariadenie proti odcudzeniu
Príves
Spôsob funkcie
Veko batožinového priestoru
automatické zamknutie
Veko motorového priestoru
otvorenie
zatvorenie
Ventilátor chladiča
Vlečenie
Vlečné oko
vpredu
vzadu
Voda
Prejazd
Voda do ostrekovačov
doplnenie
Kontrola
kontrolné svetlo
Zimné obdobie
Volant
Voliaca páka
pozri polohy voliacej páky
Vonkajšia teplota
60
61
60
32
120
32
33, 34
34
152
152
153
178
179
180
107
153
153
23
153
94
99
13
Register
203
Výbava pre prípad núdze
Hasiaci prístroj
170
170
Lekárnička
Náradie vozidla
171
Výstražný trojuholník
170
Zdvihák
171
Vyhrievanie
sedadlá
53
Vonkajšie spätné zrkadlá
50
zadné sklo
46
Výklopné a posuvné strešné okno
37
Výmena
Akumulátor vozidla
161
Brzdová kvapalina
158
Kolesá
171
Motorový olej
156
Poistky
181
Poistky v motorovom priestore
183
Stieracie lišty
49
Výmena žiarovky pre diaľkové svetlo - halogénový projektorový svetlomet
186
Výmena žiarovky pre stretávacie a diaľkové svetlo - halogénový projektorový svetlomet
186
Výmena žiarovky pre stretávacie a diaľkové svetlo - halogénový svetlomet
185
Žiarovka osvetlenia evidenčného čísla
188
Žiarovka predného obrysového svetla
186
Žiarovka predného smerového svetla
186
Žiarovka pre hmlové svetlomety a denné svietenie
187
187
Žiarovka pre hmlové svetlomety (Scout, RS)
Žiarovky
184
Žiarovky v zadnom svetle
188
Výmena dielov
146
Výmena kolesa
dodatočné práce
173
Odobratie a nasadenie kolesa
172
Prípravné práce
172
Vypnutie airbagu
133
Vypnutie motora
95
Vysielacie zariadenia
84
204
Register
Výstražné symboly
pozri Kontrolné svetlá
Výstražný trojuholník
17
170
X
XDS
110
Z
Zábeh
Brzdové obloženia
Motor
Pneumatiky
prvých 1 500 km
Zabránenie škodám na vozidle
Prejazd vodou
Zadné sklo - vyhrievanie
Zahraničie
Jazda v zahraničí
Zamknutie
Núdzové zamknutie
Zamknutie a odomknutie zvnútra
Zamykanie
bez centrálneho zamykania
Centrálne zamykanie
diaľkové ovládanie
Zapaľovač cigariet
Zapaľovanie
Zapnutie a vypnutie svetiel
Zaťaženia
Zdvihák
nasadenie
Zdvíhanie vozidla
Zimná prevádzka
Motorová nafta
Snehové reťaze
Zimné pneumatiky
Zimné pneumatiky
pozri Kolesá
103
102
103
102
107
46
108
28
30
27
30
31
68
95
40
190
171
174
174
169
149
169
169
169
Zrkadlá
dodatočné vnútorné zrkadlo
Vonkajšie spätné zrkadlá
Zrkadlo
kozmetické
manuálne zatieniteľné vnútorné zrkadlo
50
50
47
50
Ž
Žeravenie - kontrolné svetlo
žiarovky
v zadnom svetle
Žiarovky
vymeniť
Životné prostredie
22
188
184
103
ŠKODA AUTO a.s. neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov.
Majte prosím pochopenie, že kvôli tomu sú kedykoľvek možné zmeny rozsahu dodávky týkajúce sa tvaru, vybavenia a techniky. Údaje o vzhľade, výkonoch, rozmeroch, hmotnostiach, normách a funkciách vozidla zodpovedajú stavu informácií v
čase redakčnej uzávierky. Niektoré výbavy sa možno budú dodávať až neskôr alebo sa budú ponúkať iba na určitých trhoch, informácie poskytnú partneri ŠKODA. Z
údajov, obrázkov a popisov tohto návodu nie je možné vyvodiť žiadne nároky.
Tlač, rozmnožovanie, preklad alebo iné použitie tohto diela, ani jeho častí, nie sú
dovolené bez písomného súhlasu spoločnosti ŠKODA AUTO a.s..
Všetky práva podľa autorského zákona zostávajú výlučne vyhradené spoločnosti
ŠKODA AUTO a.s.
Zmeny vyhradené.
Vydala: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2013
www.skoda-auto.com
Aj vy môžete urobiť niečo pre životné prostredie!
Váš spôsob jazdy rozhodujúcou mierou určuje spotrebu paliva
vášho vozidla ŠKODA a s ňou spojené emisie škodlivín.
Hladina hluku a opotrebovanie vozidla závisia od spôsobu, ako
s vašim vozidlom zaobchádzate.
V tomto návode na obsluhu si prečítajte, ako môžete používať
vaše vozidlo ŠKODA s maximálnym ohľadom na životné prostredie a súčasne jazdiť úsporne.
Okrem toho venujte, prosím, pozornosť častiam návodu na obsluhu, ktoré sú označené nasledovne .
Spolupracujte s nami - v prospech životného prostredia.
Návod k obsluze
Fabia slovensky 05.2013
S55.5610.13.76
5J6 012 003 RL
Download

ŠKODA Fabia Návod na obsluhu