Opel Movano
07/2011
Obsah
Úvod .............................................. 2
V krátkosti ...................................... 6
Kľúče, dvere, okná ....................... 18
Sedadlá, zádržné prvky ............... 33
Úložná schránka .......................... 56
Prístroje a ovládacie prvky ........... 64
Osvetlenie .................................... 83
Klimatizácia .................................. 90
Jazda ......................................... 102
Starostlivosť o vozidlo ................ 124
Servis a údržba .......................... 159
Technické údaje ......................... 163
Informácie o zákazníkovi ........... 181
Register ..................................... 182
2
Úvod
Úvod
Späť na prehľad
Úvod
Údaje špecifické pre
vozidlo
Zapíšte údaje vášho vozidla na
predchádzajúcu stranu, aby boli
jednoducho prístupné. Tieto
informácie sú k dispozícii v častiach
„Servis a údržba“ a „Technické údaje“
a taktiež na identifikačnom štítku.
Úvod
Vaše vozidlo je kombináciou
pokročilej technológie, bezpečnosti,
ohľaduplnosti k životnému prostrediu
a hospodárnosti.
Táto používateľská príručka vám
poskytuje všetky nevyhnutné
informácie k tomu, aby ste s vaším
vozidlom mohli jazdiť bezpečne
a efektívne.
Upozornite svojich spolucestujúcich
na nebezpečie nehody a zranenia
v dôsledku nesprávneho používania
vozidla.
Vždy musíte dodržovať špecifické
zákony a predpisy krajiny, v ktorej sa
práve nachádzate. Tieto zákony sa
môžu líšiť od informácií v tejto
používateľskej príručke.
Ak je v tejto používateľskej príručke
odporúčaná návšteva servisu,
odporúčame vášho servisného
partnera Opel.
Všetci servisní partneri Opel
ponúkajú prvotriedny servis za
prijateľné ceny. Skúsení mechanici
vyškolení firmou Opel pracujú
v súlade s pokynmi firmy Opel.
Literatúra pre zákazníka by mala byť
vždy uložená v schránke v palubnej
doske vozidla tak, aby bola
k dispozícii.
■
■
■
■
■
Používanie tejto príručky
■ Táto príručka popisuje všetky
možnosti a funkcie tohto modelu.
Je možné, že niektoré popisy,
vrátane popisov funkcií obrazoviek
a ponúk, sa nebudú vzťahovať na
vaše vozidlo v dôsledku rôznych
■
3
variácií modelov, špecifikácií pre
rôzne krajiny, špeciálnej výbavy
alebo príslušenstva.
V časti „V krátkosti“ nájdete úvodný
prehľad.
Obsah na začiatku tejto príručky a v
každej kapitole ukazuje, kde sa
príslušné informácie nachádzajú.
Register Vám umožní vyhľadávať
špecifické informácie.
Táto užívateľská príručka popisuje
vozidlá s ľavostranným riadením.
U vozidiel s pravostranným
riadením je ovládanie podobné.
Táto používateľská príručka
používa označenie motora
z výrobného závodu.
Zodpovedajúce obchodné
označenia sa nachádzajú v kapitole
„Technické údaje“.
Smerové údaje, napr. vľavo alebo
vpravo alebo dopredu alebo
dozadu, sa vždy vzťahujú na smer
jazdy.
Späť na prehľad
4
Úvod
■ Je možné, že obrazovky vozidla
nepodporujú váš jazyk.
■ Správy na displeji a označenia
interiéru sú uvedené tučnými
písmenami.
Nebezpečenstvo,
varovania a výstrahy
9 Nebezpečenstvo
Text označený
9 Nebezpečenstvo poskytuje
informácie o nebezpečenstve
smrteľného zranenia.
Nedodržovanie týchto pokynov
môže viesť k ohrozeniu života.
Výstraha
Text označený Výstraha poskytuje
informácie o možnom poškodení
vozidla. Nedodržovanie týchto
pokynov môže viesť k poškodeniu
vozidla.
Symboly
Odkazy na stránky majú
označenie 3. 3 znamená „viď strana“.
Prajeme vám veľa hodín potešenia
z jazdy.
Adam Opel AG
9 Varovanie
Text označený 9 Varovanie
poskytuje informácie
o nebezpečenstve nehody alebo
zranenia. Nedodržovanie týchto
pokynov môže viesť k zraneniu.
Späť na prehľad
Úvod
5
Späť na prehľad
6
V krátkosti
V krátkosti
Odomknutie vozidla
Odomykanie kľúčom
Odomykanie diaľkovým
ovládačom
Informácie o prvej jazde
Otočte kľúčom v zámku dvier vodiča.
Dvere otvorte potiahnutím za kľučku.
Predné dvere sa odomykajú
stlačením tlačidla c. Stlačte znova,
aby ste odomkli celé vozidlo.
Dvere otvorte potiahnutím za kľučku.
Stlačte tlačidlo G; odomkne sa len
batožinový priestor a bočné posuvné
dvere.
Rádiový diaľkový ovládač 3 18,
centrálne zamykanie 3 19, alarm
3 26.
Späť na prehľad
V krátkosti
Nastavenie sedadla
Operadlá
Výška sedadla
Zatiahnite za páku, a nastavte sklon
a uvoľnite páku. Sedadlo za musí
počuteľne zaistiť.
Poloha sedadla 3 34, nastavenie
sedadla 3 35.
Pohyb páčky
nahor = zvýšenie sedadla
dolu = zníženie sedadla
7
Poloha sedadla
Zdvihnite rukoväť, posuňte sedadlo,
uvoľnite rukoväť.
Poloha sedadla 3 34, nastavenie
sedadla 3 35.
Poloha sedadla 3 34, nastavenie
sedadla 3 35.
9 Nebezpečenstvo
Neseďte bližšie než 25 cm od
volantu, aby sa airbag mohol
bezpečne nafúknuť.
Späť na prehľad
8
V krátkosti
Nastavenie opierky hlavy
Bezpečnostný pás
Nastavenie zrkadla
Vnútorné spätné zrkadlo
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, nastavte
výšku, zablokujte.
Opierky hlavy 3 33.
Vytiahnite bezpečnostný pás
a zaistite ho v zámke pásu.
Bezpečnostné pás nesmú byť
pretočené a musia tesne priliehať
k telu. Opierka nesmie byť príliš
zaklonená (maximálne približne 25 °).
Ak chcete pás rozopnúť, stlačte
červené tlačidlo na zámku pásu.
Poloha sedadla 3 34,
bezpečnostné pásy 3 41, systém
airbagov 3 44.
Za účelom zníženia oslňovania
posuňte páčku na spodnej strane
telesa zrkadla.
Vnútorné spätné zrkadlo 3 30.
Späť na prehľad
V krátkosti
Vonkajšie zrkadlá
9
Elektrické nastavenie
Nastavenie polohy volantu
Zvoľte príslušné vonkajšie spätné
zrkadlo a nastavte ho.
Vypuklé vonkajšie spätné zrkadlá
3 28, elektrické nastavovanie
3 28, sklopenie vonkajších
spätných zrkadiel 3 29, vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá 3 29.
Odistite páčku, nastavte volant,
potom páčku zaistite a dbajte, aby
bola úplne zaistená.
Volant nastavujte iba keď vozidlo stojí
a zámok volantu je odistený.
Systém airbagov 3 44, polohy
zapaľovania 3 103.
Manuálne nastavenie
Preklopte zrkadlo do želaného
smeru.
Vonkajšie spätné zrkadlá 3 28.
Späť na prehľad
10
V krátkosti
Prehľad prístrojovej dosky
Späť na prehľad
V krátkosti
1
2
Fixované ventilačné otvory 100
Nastavenie sklonu
svetlometov .......................... 84
Ultrazvukový parkovací
asistent ............................... 117
Systém ovládania pohonu . 112
3
4
Systém elektronickej
stabilizácie vozidla ............. 113
Bočné vetracie otvory .......... 99
Spínač svetiel ....................... 83
Ukazovatele smeru
a zmeny jazdného pruhu. .... 85
Diaľkové svetlá
a stretávacie svetlá,
svetelný klaksón ................... 84
Obrysové svetlá ................... 83
Automatické ovládanie
svetiel ................................... 83
Výstupné osvetlenie ............. 88
Predné svetlá do hmly ......... 85
Zadné svetlo do hmly ........... 86
5
Prístroje ................................ 69
Displej prevodovky ............... 72
6
Informačné centrum vodiča . 78
Klaksón ................................ 65
7
Airbag vodiča ....................... 44
Diaľkové ovládanie na
volante ................................. 64
8
Tempomat .......................... 114
Stierač čelného okna,
systém ostrekovačov
čelného okna ....................... 65
Palubný počítač ................... 80
9 Tácka na mince .................... 56
10 Napájacia zásuvka ............... 68
11 Stredové vetracie otvory ...... 99
12 Airbag predného
spolujazdca .......................... 44
Úložný priestor ..................... 56
13 Odkladacia schránka
v palubnej doske .................. 57
14 Držiaky nápojov ................... 57
15 Klimatizácia .......................... 90
11
16 Zapaľovač cigariet ................ 68
17 Radiaca páka,
mechanická prevodovka .... 106
Automatizovaná
mechanická prevodovka .... 107
18 Tempomat a obmedzovač
rýchlosti .............................. 114
Automatizovaná
mechanická prevodovka,
Zimný režim a režim
radenia pre zaťažené
vozidlo ................................ 109
19
20
21
22
23
24
Riadenie otáčok voľnobehu 104
Spínacia skrinka so
zámkom riadenia ................ 103
Ovládače na volante ............ 65
Nastavenie polohy volantu ... 64
Uvoľňovacia páčka kapoty . 126
Nezávislé kúrenie ................. 95
Úložný priestor ..................... 56
Poistková skrinka ............... 141
Späť na prehľad
12
V krátkosti
Vonkajšie osvetlenie
vozidla
Otočný spínač osvetlenia:
= Vypnuté
7
= Obrysové svetlá
0
9 P = Svetlomety
AUTO = Automatické ovládanie
svetiel: Svetlomety sa
zapínajú a vypínajú
automaticky.
= Predné svetlá do hmly
>
= Zadné svetlá do hmly
r
Predné a zadné svetlá do hmly
Otočný spínač osvetlenia:
> = Predné svetlá do hmly
r = Zadné svetlá do hmly
Svetelný klaksón, diaľkové
svetlá a stretávacie svetlá
Zatiahnite za páku
Diaľkové svetlá 3 84, svetelný
klaksón 3 84.
Osvetlenie 3 83, upozornenie na
rozsvietené svetlá 3 80.
Späť na prehľad
V krátkosti
Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu.
páčka
nahor
páčka
nadol
= pravé smerové svetlo
Výstražné svetlá
Klaksón
Ovládané pomocou tlačidla ¨.
Výstražné svetlá 3 85.
Stlačte j.
13
= ľavé smerové svetlo
Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu 3 85.
Späť na prehľad
14
V krátkosti
Systémy ostrekovača
a stieračov
Ostrekovač čelného okna
Ostrekovač čelného skla 3 65,
Výmena lišty stierača 3 131,
Kvapalina ostrekovača 3 128.
Stierač čelného okna
0 = vypnuté
P = prerušované stieranie alebo
automatické stieranie
pomocou dažďového senzora
1 = stierače pracujú pomaly
2 = rýchle stieranie
Stierače čelného skla, automatické
stieranie s dažďovým senzorom
3 65, Výmena lišty stierača 3 131.
Zatiahnite za páku.
krátke
= stierače vykonajú
pritiahnutie
jednop zotretie
a kvapalina
ostrekovača sa
rozstrekne na čelné
sklo
dlhé
= stierač urobí
pritiahnutie
niekoľko zotretí
a kvapalina
ostrekovača sa
rozstriekne na čelné
okno
Späť na prehľad
V krátkosti
Regulácia klímy
Vyhrievanie zadného okna,
vyhrievanie vonkajších
spätných zrkadiel
Kúrenie sa ovláda stlačením
tlačidla Ü.
Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
3 29, vyhrievané zadné okno
3 32.
Odstránenie zahmlenia
a námrazy z okien
15
Vo vozidlách s elektronickou
klimatizáciou stlačte tlačidlo V.
Teplota a distribúcia vzduchu sú
nastavené automaticky a ventilátor
beží vysokou rýchlosťou.
Elektronický klimatizačný systém
3 92.
Distribúcia vzduchu na V.
Nastavte ovládací prvok teploty na
najteplejšiu úroveň.
Nastavte rýchlosť ventilátora na
najvyššiu úroveň.
Zapnite klimatizáciu AC.
Stlačte tlačidlo Ü.
Klimatizácia 3 90.
Späť na prehľad
16
V krátkosti
Prevodovka
Mechanická prevodovka
Spiatočka: len v stojacom vozidle, po
zošliapnutí pedál spojky potiahnite
nahor krúžok na voliacej páke
a zaraďte prevod.
Ak sa vám spiatočku nepodarí
zaradiť, zaraďte neutrál, uvoľnite
pedál spojky a znova ju zošliapnite;
potom skúste spiatočku zaradiť
znova.
Mechanická prevodovka 3 106.
Automatizovaná mechanická
prevodovka
N
o
+
A/M
R
=
=
=
=
=
neutrál
jazda
vyšší prevodový stupeň
nižší prevodový stupeň
prepnutie medzi
automatickým a manuálnym
režimom
= spiatočka
Rozjazd
Kontrola pred rozjazdom
■ Tlak vzduchu v pneumatikách a ich
stav 3 144, 3 178.
■ Hladinu motorového oleja a hladiny
kvapalín 3 126.
■ Čistotu všetkých okien, zrkadiel,
vonkajšieho osvetlenia
a evidenčného čísla, či na nich nie
je sneh alebo námraza a sú
funkčné.
■ Správnu polohu zrkadiel, sedadiel
a bezpečnostných pásov 3 28,
3 34, 3 42.
■ Funkciu bŕzd pri nízkej rýchlosti,
najmä ak sú mokré.
Automatizovaná mechanická
prevodovka 3 107.
Späť na prehľad
V krátkosti
Štartovanie motora
■ Otočte kľúčom do polohy A
■ miernym pohybom volantu uvoľnite
zámok riadenia
■ zošliapnite spojku
■ nepoužívajte plynový pedál
■ otočte kľúčom do polohy M kvôli
predhrievaniu a čakajte, kým
kontrolka ! v informačnom centre
vodiča nezhasne
■ otočte kľúčom do polohy D
a uvoľnite ho
Štartovanie motora 3 103.
Parkovanie
■ Parkovaciu brzdu vždy zatiahnite
bez stlačenia uvoľňovacieho
tlačidla. V svahu smerom dolu
alebo nahor ju zabrzdite čo možno
najpevnejšie. Súčasne zošliapnite
nožnú brzdu, aby sa znížila
vyvíjaná prevádzková sila.
■ Vypnite motor. Otočte kľúčom
zapaľovania do polohy St
a vytiahnite ho. Otočte volantom,
až sa zamkne zámok riadenia.
■ Ak vozidlo stojí na vodorovnom
povrchu alebo na svahu smerom
nahor, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte prvý prevodový stupeň. Vo
svahu smerom hore natočte predné
kolesá smerom od obrubníka.
Ak je vozidlo na svahu smerom
nadol, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte spiatočku. Natočte predné
kolesá smerom k obrubníku.
■ Zamknite vozidlo a aktivujte alarm
3 26 tlačidlom e na diaľkovom
ovládači.
17
■ Neparkujte vozidlo na ľahko
horľavom povrchu. Vysoká teplota
výfukového systému môže
spôsobiť vzplanutie povrchu.
■ Zatvorte okná.
■ Ventilátor chladenia motora sa
môže rozbehnúť aj po vypnutí
motora 3 125.
■ Po jazde pri vysokých otáčkach
alebo veľkom zaťažení motora
nechajte motor pred vypnutím
zapaľovania bežať bez záťaže
alebo na voľnobeh asi 30 sekúnd,
aby nedošlo k poškodeniu
turbodúchadla.
Kľúče, zámky 3 18, dlhodobé
odstavenie vozidla 3 124.
Späť na prehľad
18
Kľúče, dvere, okná
Kľúče, dvere, okná
Kľúče, zámky
Rádiový diaľkový ovládač
Kľúče
Kľúče, zámky ............................... 18
Dvere ........................................... 23
Zabezpečenie vozidla .................. 26
Vonkajšie zrkadlá ......................... 28
Vnútorné zrkadlá .......................... 30
Okná ............................................ 30
Strecha ........................................ 32
Výmena kľúčov
Číslo kľúča je špecifikované v Car
Pass alebo na odnímateľnom štítku.
Číslo kľúča je nutné oznámiť pri
objednávaní náhradných kľúčov,
pretože je súčasťou systému
imobilizéra.
Zámky 3 156.
Car Pass
Karta vozidla (Car Pass) obsahuje
údaje týkajúce sa bezpečnosti
vozidla, preto ju držte na bezpečnom
mieste.
Ak sa vozidlo prijme do servisnej
dielne, tieto údaje o vozidle sú
potrebné na vykonanie určitých
operácií.
Kľúč môžete použiť na ovládanie:
■ Centrálne zamykanie
■ Alarm
■ Alarm
V závislosti od modelu môže vozidlo
používať 2-tlačidlový alebo
3-tlačidlový diaľkový ovládač.
Diaľkový ovládač má dosah približne
5 metrov. Tento dosah môže byť
znížený vonkajšími vplyvmi.
Výstražné svetlá potvrdzujú činnosť.
Späť na prehľad
Kľúče, dvere, okná
19
Zaobchádzajte s ním so
starostlivosťou, chráňte ho pred
vlhkosťou a vysokými teplotami
a nepoužívajte ho zbytočne.
Spojte dve polovice krytu. Uistite sa,
že dosadne správne.
Vráťte a dotiahnite skrutku.
Porucha
Centrálne zamykanie
Ak nefunguje diaľkový ovládač
centrálneho zamykania, môže to byť
z týchto dôvodov:
■ Je mimo dosahu.
■ Príliš nízke napätie batérie.
■ Časté a opakované používanie
diaľkového ovládača mimo dosahu,
čo bude vyžadovať opätovné
programovanie v servise.
■ Rádiové vlny diaľkového ovládača
sú rušené iným zdrojom.
Odomknutie 3 19.
Výmena batérie diaľkového
ovládača
Vymeňte batériu, len čo skráti
prevádzkový dosah.
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať
v príslušnej recyklačnej zberni.
Odomyká a zamyká predné dvere,
bočné posuvné dvere a batožinový
priestor.
3-tlačidlovým diaľkovým ovládačom
je možné odomknúť a zamknúť
predné dvere a bočné posuvné
dvere/batožinový priestor zvlášť.
Z bezpečnostných dôvodov nemôže
byť vozidlo zamknuté, keď je kľúč
v spínači zapaľovania.
Vyberte skrutku a otvorte priestor pre
batériu zasunutím mince do štrbiny
a jej otočením.
Vymeňte batériu (typ batérie
CR2016), pričom venujte pozornosť
polohe batérie.
Späť na prehľad
20
Kľúče, dvere, okná
Odomknutie vozidla
Odomykanie 2-tlačidlovým diaľkovým
ovládačom
Odomykanie 3-tlačidlovým diaľkovým
ovládačom
Zamykanie vozidla
Zatvorte všetky dvere a batožinový
priestor. Ak nie sú dvere vodiča
správne zatvorené, centrálne
zamykanie nebude fungovať.
Zamykanie 2-tlačidlovým diaľkovým
ovládačom
Stlačte tlačidlo c: Odomknú sa všetky
dvere a batožinový priestor.
V závislosti od konfigurácie vozidla:
■ Stlačte tlačidlo c: Odomknú sa
predné dvere.
Stlačte c znova: Odomknú sa aj
posuvné bočné dvere a batožinový
priestor.
■ Stlačte tlačidlo c: Odomknú sa
všetky dvere a batožinový priestor.
Ak neotvoríte žiadne dvere počas
približne 2 minút po odomknutí,
vozidlo sa opäť automaticky zamkne.
Stlačte tlačidlo e: Zamknú sa všetky
dvere a batožinový priestor.
Späť na prehľad
Kľúče, dvere, okná
Zamykanie 3-tlačidlovým diaľkovým
ovládačom
Batožinový priestor
Zamykanie a odomykanie
batožinového priestoru 2-tlačidlovým
diaľkovým ovládačom
Stlačte tlačidlo e: Zamknú sa všetky
dvere a batožinový priestor.
Poznámky
Ak je namontované, poplachové
monitorovanie priestoru pre
cestujúcich 3 26 vypnete
stlačením a podržaním tlačidla e (čo
potrvdí zvukový signál).
Ak to urobíte neúmyselne, znovu
odomknite dvere a krátkym
stlačením tlačidla e zamknite
vozidlo.
Stlačte tlačidlo e alebo c raz: Zamkne
alebo odomkne sa batožinový
priestor.
21
Zamykanie a odomykanie
batožinového priestoru 3-tlačidlovým
diaľkovým ovládačom
V závislosti od konfigurácie vozidla:
■ Stlačte tlačidlo G: Zamkne alebo
odomkne sa batožinový priestor.
■ Stlačte tlačidlo G: Zamkne alebo
odomkne sa batožinový priestor
a posuvné bočné dvere.
Spínač centrálneho zamykania
Zamyká alebo odomyká dvere
a batožinový priestor z priestoru pre
cestujúcich.
Späť na prehľad
22
Kľúče, dvere, okná
Zamknutie
Manuálne zamknite predné dvere
otočením kľúča v zámku.
Výpadok centrálneho
zamykania
Odomknutie
Manuálne odomknite predné dvere
otočením kľúča v zámku. Ostatné
dvere sa môžu otvoriť potiahnutím
vnútorných kľučiek dverí.
Stlačte spínač e pre zamknutie alebo
odomknutie.
LED v spínači sa rozsvieti, keď sa
vozidlo zamkne.
Porucha systému diaľkového
ovládača
Odomknutie
Manuálne odomknite predné dvere
otočením kľúča v zámku.
Zapnite zapaľovanie a stlačte spínač
centrálneho zamykania e pre
odomknutie všetkých dverí
a batožinového priestoru.
Zamknutie
Stlačte vnútorný zamykací gombík na
všetkých dverách okrem dverí vodiča.
Potom zatvorte dvere vodiča
a zamknite ich zvonka kľúčom.
Aktivácia
Keď je zapaľovanie zapnuté, stlačte
a podržte e na spínači centrálneho
zamykania približne 5 sekúnd.
Zvukový signál potvrdí aktiváciu.
Automatické zamykanie
Vypnutie
Keď je zapnuté zapaľovanie, stlačte
a podržte e na cca. 5 sekúnd.
Zvukový signál potvrdí deaktiváciu.
Automatické zamykanie po
rozjazde
Táto bezpečnostná funkcia sa môže
nakonfigurovať tak, aby sa hneď po
rozjazde automaticky zamkli všetky
dvere a batožinový priestor.
Späť na prehľad
Kľúče, dvere, okná
Detské poistky
9 Varovanie
Dvere
Posuvné dvere
23
Elektricky ovládané posuvné
dvere
Otvorenie
Ak na zadných sedadlách sedia
deti, použite detské zámkové
poistky.
Stlačte detskú poistku. Dvere teraz
nie je možné otvoriť znútra.
Vytiahnutím nahor sa deaktivuje.
Zvnútra vozidla sa posuvné bočné
dvere zamykajú vnútorným spínačom
zamykania.
Zaistite, aby boli bočné dvere pred
jazdou úplne a bezpečne zatvorené.
Pri zatiahnutej parkovacej brzde
stlačte spínač na prístrojovom paneli,
aby ste elektricky ovládané posuvné
dvere otvorili automaticky; LED
v spínači počas prevádzky bliká.
Zavretie
Stlačte spínač znova; LED bliká
a počas prevádzky znie zvukové
upozornenie.
Späť na prehľad
24
Kľúče, dvere, okná
9 Varovanie
Pri ovládaní elektricky ovládaných
posuvných dverí dávajte pozor.
Riziko zranenia, najmä pre deti.
Dávajte mimoriadny pozor pri
činnosti posuvných dverí. Uistite
sa, či sa nič nezachytáva počas
činnosti a nikto nestojí v oblasti
pohybu dverí.
V prípade núdze uvoľnite interiérovú
rukoväť a manuálne posuňte
posuvné bočné dvere do otvorenej
polohy.
Elektricky ovládaný bočný stupienok
9 Varovanie
Skontrolujte, či existuje dostatok
voľného priestoru, aby sa
elektricky ovládaný bočný
stupienok úplne roztiahol
a zatiahol bez prekážok.
Zadné dvere
Pravé zadné dvere otvorte
potiahnutím vonkajšej kľučky.
Znútra vozidla sa dvere otvárajú
ťahom za vnútornú kľučku.
Núdzový východ
Elektricky ovládaný bočný stupienok
funguje automaticky, keď sa
elektricky ovládané posuvné dvere
otvárajú alebo zatvárajú.
Ľavé zadné dvere sa uvoľňujú
pomocou páčky.
Späť na prehľad
Kľúče, dvere, okná
9 Varovanie
Zadné svetlá môžu byť zakryté, ak
sú otvorené zadné dvere a vozidlo
je zaparkované na okraji cesty.
Zabezpečte, aby si ostatní
účastníci premávky všimli vaše
vozidlo, umiestnením výstražného
trojuholníka alebo iného
zariadenia podľa predpisov
dopravnej premávky.
Aby ste dvere otvorili do polohy 180°
alebo viac, uvoľnite obmedzovače
otvorenia zo západiek na ráme dverí
a dvere otvorte do želanej polohy.
25
Ak chcete zatvoriť dvere, zaveste
každý obmedzovač otvorenia do
držiakov na ráme dverí.
Zatvorte najskôr ľavé dvere, potom
pravé dvere.
Dvere sa zaistia v polohe 90°
pomocou obmedzovačov otvorenia.
Keď otvoríte dvere v uhle 270º, dvere
sa zaistia v úplne otvorenej polohe
magnetmi na bokoch karosérie.
9 Varovanie
Dbajte na to, aby boli úplne
otvorené dvere zabezpečené pri
otváraní doširoka.
Otvorené dvere sa môžu zatvoriť
pôsobením vetra!
Späť na prehľad
26
Kľúče, dvere, okná
Zabezpečenie vozidla
Aktivácia
Zamykací systém proti
odcudzeniu
Aktivácia
9 Varovanie
Všetky dvere a kapota musia byť
zatvorené.
Nepoužívajte tento systém, ak vo
vozidle zostávajú cestujúci! Dvere
nie je možné zvnútra odomknúť.
Systém zablokuje dvere. Všetky
dvere musia byť zatvorené, inak
nemôže byť systém aktivovaný.
Poznámky
Zamykací systém proti odcudzeniu
nie je možné aktivovať, keď sú
zapnuté výstražné svetlá alebo
obrysové svetlá.
Aktivácia a deaktivácia nie sú možné
pomocou spínača centrálneho
zamykania.
■ Sklon vozidla, napr. ak je zdvihnuté
■ Zapaľovanie
■ Prerušenie napájania sirény
alarmu
Dvakrát stlačte tlačidlo e.
Vypnutie
Odomknite dvere tlačidlom c
diaľkového ovládača.
Alarm
Poplašný systém sa ovláda spolu so
systémom centrálneho zamykania.
Monitoruje:
■ Dvere, batožinový priestor, kapota
■ Priestor pre cestujúcich
■ Batožinový priestor
Pre aktiváciu alarmu stlačte tlačidlo
e. Výstražné svetlá dvakrát zablikajú,
čím potvrdia aktiváciu.
Ak výstražné svetlá po aktivácii
nezablikajú, môže to znamenať
neúplné zatvorenie dverí alebo
kapoty.
Späť na prehľad
Kľúče, dvere, okná
Vypnutie
alebo pohyby spustia alarm, napr.
keď sa vozidlo nachádza na trajekte
alebo vo vlaku:
■ trikrát zapnite a vypnite
zapaľovanie, potom zatvorte dvere
a aktivujte poplašný systém proti
odcudzeniu.
Ako potvrdenie zaznie zvukový
signál.
Stav zostane nezmenený, kým
nebudú odomknuté dvere.
Odomknutie vozidla alebo zapnutie
zapaľovania deaktivuje alarm.
Výstražné svetlá raz zablikajú, čím
potvrdia deaktiváciu.
Poznámky
Ak bol spustený poplach,
odomknutie vozidla kľúčom nevypne
poplachovú sirénu. Ak chcete
vypnúť sirénu, zapnite zapaľovanie.
Ak bol spustený poplach, výstražné
svetlá nebudú po deaktivácii blikať.
Zapnutie poplašného systému
bez monitorovania priestoru pre
cestujúcich
Deaktivujte monitorovanie priestoru
pre cestujúcich, napr. keď vo vozidle
nechávate zvieratá, alebo ste
naprogramovali nezávislé kúrenie
3 95 tak, aby sa zaplo v určitý čas.
27
V závislosti od konfigurácie vozidla:
■ stlačte a držte tlačidlo e, alebo
■ dvakrát rýchlo zapnite a vypnite
zapaľovanie, potom zatvorte dvere
a aktivujte poplašný systém proti
odcudzeniu.
Ako potvrdenie zaznie zvukový
signál.
Stav zostane nezmenený, kým
nebudú odomknuté dvere.
Aktivácia bez monitorovania náklonu
vozidla.
Okrem toho, deaktivujte
monitorovanie naklonenia vozidla,
pretože silné ultrazvukové signály
Poplach
Keď sa spustí poplach, zaznie zvuk
vydávaný zvukovým zdrojom, ktorý je
napájaný osobitným akumulátorom,
a súčasne začnú blikať výstražné
svetlá. Počet a čas trvania poplašnej
signalizácie sú určené zákonom.
Ak sa odpojí akumulátor vozidla
alebo sa preruší jeho napájanie,
spustí sa poplachová siréna. Ak treba
odpojiť akumulátor vozidla, najskôr
deaktivujte alarm.
Ak chcete umlčať poplachovú sirénu
(ak sa spustila) a tým deaktivovať
alarm, znovu pripojte akumulátor
Späť na prehľad
28
Kľúče, dvere, okná
vozidla a odomknite vozidlo tlačidlom
na diaľkovom ovládači c (alebo
spínačom na zapaľovaní).
Vonkajšie zrkadlá
Imobilizér
Vyduté vonkajšie spätné zrkadlo
redukuje mŕtve uhly. Tvar zrkadla
spôsobuje, že sa objekty javia ako
menšie, čo ovplyvní schopnosť
odhadovať vzdialenosti.
Systém je súčasťou spínača
zapaľovania a kontroluje, či sa vozidlo
môže naštartovať použitím kľúča.
Imobilizér sa aktivuje automaticky po
vytiahnutí kľúča zo spínača
zapaľovania a taktiež v prípade, že je
kľúč ponechaný v spínači
zapaľovania po vypnutí motora.
Ak motor nie je možné naštartovať,
vypnite zapaľovanie a vytiahnite kľúč,
čakajte približne 2 sekundy a skúste
naštartovať znova. Ak bol pokus
neúspešný, pokúste sa naštartovať
motor rezervným kľúčom a obráťte sa
na servis pre pomoc.
Poznámky
Imobilizér nezamyká dvere. Preto pri
opúšťaní vozidla vždy zamknite
vozidlo a aktivujte alarm 3 19, 3 26.
Elektrické nastavenie
Vydutý tvar
Manuálne nastavenie
Vyberte príslušné vonkajšie zrkadlo
prepnutím ovládacieho prvku doľava
alebo doprava, potom jeho otáčaním
nastavte zrkadlo.
Keď je ovládací prvok v strednej
polohe, nie je vybrané žiadne zrkadlo.
Dolné zrkadlá nie sú nastaviteľné.
Nastavte zrkadlá natočením do
požadovaného smeru.
Dolné zrkadlá nie sú nastaviteľné.
Späť na prehľad
Kľúče, dvere, okná
Sklopenie
Vyhrievané
S ohľadom na bezpečnosť chodcov je
uchytenie vonkajších spätných
zrkadiel konštruované tak, že sa pri
dostatočne silnom náraze vyklopia zo
svojej polohy. Ľahkým tlakom je
možné zrkadlo opäť vrátiť do svojej
pôvodnej polohy.
Ovláda sa stlačením tlačidla Ü na
ktorejkoľvek strane.
29
Vykurovanie funguje len vtedy, keď
beží motor. Po určitom čase sa
automaticky vypne.
Klimatizácia 3 90.
Elektronicky riadená klimatizácia
3 92.
Späť na prehľad
30
Kľúče, dvere, okná
Vnútorné zrkadlá
Okná
Manuálna zmena
odrazivosti
Manuálne ovládané okná
Okná dverí je možné otvárať alebo
zatvárať pomocou spúšťačov okien.
Elektricky ovládané okná
9 Varovanie
Za účelom zníženia oslňovania
posuňte páčku na spodnej strane
telesa zrkadla.
Pri obsluhe elektricky ovládaných
okien buďte opatrní. Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
obzvlášť deťom.
Pri zatváraní okien a strešného
okna dávajte pozor. Vždy sa
presvedčte, že sa nič nezachytí
počas ich pohybu.
Pred použitím elektricky ovládaných
okien zapnite zapaľovanie.
Potiahnutím spínača otvorte,
stlačením zatvorte príslušné okno.
Pri vozidlách s automatickou funkciou
okien dverí vodiča sa pohyb okna
zastaví opätovným zatiahnutím alebo
stlačením spínača.
V prípade problémov so zatváraním
kvôli námraze alebo podobnej príčine
zatiahnite za spínač niekoľkokrát, aby
sa okno zatváralo v krokoch.
Späť na prehľad
Kľúče, dvere, okná
Zadné okná
31
Núdzový východ
Posuvné bočné okná
Stlačte západku a otvorte okno
posunutím. Po zatvorení sa uistite, že
západka zapadla.
Stlačte západku a otvorte okno
posunutím. Po zatvorení sa uistite, že
západka zapadla.
Ak chcete použiť núdzový východ
z vozidla, použite kladivo 1 na rozbitie
skla 2.
Späť na prehľad
32
Kľúče, dvere, okná
Vyhrievanie zadného okna
Vykurovanie funguje len vtedy, keď
beží motor. Po určitom čase sa
automaticky vypne.
Klimatizácia 3 90.
Elektronicky riadená klimatizácia
3 92.
Strecha
Sklenený panel
Núdzový východ
Slnečné clony
Ovláda sa stlačením tlačidla Ü na
ktorejkoľvek strane.
Slnečné clony môžete sklopiť dole
alebo na bok, ako ochranu pred
slnečným svitom.
Ak majú slnečné clony zabudované
zrkadlá, musia byť kryty zrkadiel
počas jazdy zatvorené.
Slnečné clony sú vybavené držiakom
parkovacích lístkov atď.
V núdzovom prípade sa môže sklo
rozbiť. Na rozbitie skleneného panela
použite kladivo 3 31.
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
Sedadlá, zádržné
prvky
Opierky hlavy ............................... 33
Predné sedadlá ........................... 34
Zadné sedadlá ............................. 39
Bezpečnostné pásy ..................... 41
Systém airbagov .......................... 44
Detské zádržné prvky .................. 47
Opierky hlavy
Poloha
9 Varovanie
33
najvyššej polohy, pre veľmi malých
cestujúcich ju nastavte do najnižšej
polohy.
Výškové nastavenie
Jazdite iba s opierkou hlavy
nastavenou do správnej polohy.
Potiahnite nahor pre zvýšenie alebo
stlačte západku a zatlačte opierku
hlavy nadol. Uistite sa, že opierka
hlavy zapadla.
Horná hrana sedačky musí byť vo
výške hornej časti hlavy. Ak to nie je
možné takto nastaviť v prípade veľmi
vysokých cestujúcich, vytiahnite ju do
Poznámky
Schválené príslušenstvo smie byť
upevnené k opierke hlavy predného
spolujazdca len v prípade, že
sedadlo sa práve nepoužíva.
Späť na prehľad
34
Sedadlá, zádržné prvky
Demontáž
Predné sedadlá
Poloha sedadla
■
9 Varovanie
Jazdite iba so správne
nastaveným sedadlom.
■
■
Stlačte obidve západky, potiahnite
opierku hlavy nahor a vyberte ju.
Opierky hlavy bezpečne uložte do
batožinového priestoru. Nejazdite
s odstránenými opierkami hlavy, ak je
sedadlo obsadené.
■ Seďte tak, aby vaše sedacie svaly
boli čo možno najbližšie k operadlu.
Nastavte vzdialenosť medzi
sedadlom a pedálmi tak, aby vaše
nohy boli pri zošliapnutí pedálov
■
mierne pokrčené. Posuňte sedadlo
predného spolucestujúceho čo
najďalej dozadu.
Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nastavte sklon operadla tak, aby
ste mohli dosiahnuť na volant
s mierne pokrčenými ramenami. Pri
otáčaní volantom udržujte kontakt
medzi ramenami a operadlom.
Nezakláňajte operadlo príliš
dozadu. Odporúčame maximálny
sklon pribl. 25°.
Nastavte volant 3 64.
Nastavte výšku sedadla
dostatočne vysoko tak, aby ste mali
jasný výhľad na všetkých stranách
a na všetky prístroje displeja. Medzi
hlavou a stropom by mal byť
priestor najmenej pre jednu ruku.
Vaše stehná by mali zľahka
spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
Nastavte opierku hlavy 3 33.
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
■ Nastavte výšku bezpečnostného
pásu 3 42.
■ Nastavte bedrovú opierku tak, aby
podopierala prirodzený tvar
chrbtice 3 35.
35
Poloha sedadla
Poloha závesného sedadla
Zdvihnite rukoväť, posuňte sedadlo,
uvoľnite rukoväť.
Zdvihnite rukoväť, posuňte sedadlo,
uvoľnite rukoväť.
Nastavenie sedadla
9 Nebezpečenstvo
Neseďte bližšie než 25 cm od
volantu, aby sa airbag mohol
bezpečne nafúknuť.
9 Varovanie
Nikdy nenastavujte sedadlá počas
jazdy, pretože by sa ich pohyb
mohol stať nekontrolovateľným.
Späť na prehľad
36
Sedadlá, zádržné prvky
Operadlá
Operadlo závesného sedadla
Výška sedadla
Zatiahnite za páku, a nastavte sklon
a uvoľnite páku. Sedadlo za musí
počuteľne zaistiť.
Zatiahnite za páku, a nastavte sklon
a uvoľnite páku. Sedadlo za musí
počuteľne zaistiť.
Pohyb páčky
nahor = zvýšenie sedadla
dolu = zníženie sedadla
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
37
Výška závesného sedadla
Bedrová opierka
Bedrová opierka závesného sedadla
Potiahnite nahor prednú uvoľňovaciu
páčku, aby ste nastavili výšku prednej
časti sedadla.
Potiahnite nahor zadnú uvoľňovaciu
páčku, aby ste nastavili výšku zadnej
časti sedadla.
Nastavte bedrovú opierku podľa
vašich požiadaviek.
Zvýšenie alebo zníženie operadla:
otáčajte ručné koleso, pričom uvoľnite
tlak na operadlo.
Nastavte bedrovú opierku podľa
vašich požiadaviek.
Opakovane aktivujte ručnú pumpu
(nachádza sa na spodnej strane
jednotky), aby ste zvýšili pevnosť.
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo
(nachádza sa na prednej strane
jednotky), aby ste znížili pevnosť.
Späť na prehľad
38
Sedadlá, zádržné prvky
Citlivosť závesného sedadla
Lakťová opierka
Kúrenie
Otáčajte regulátor, aby ste nastavili
citlivosť odpruženého sedadla.
Otočte doprava = Väčšia tuhosť
Otočte doľava = Nižšia tuhosť
Lakťová opierka sa môže vyklopiť,
keď sa nepoužíva.
Stlačte tlačidlo ß na príslušnom
sedadle. Pre vypnutie stlačte tlačidlo
ß znova.
Vyhrievanie sedadiel je termostaticky
riadené a pri dosiahnutí dostatočnej
teploty sedadla sa automaticky
vypne.
Kontrolka na tlačidle svieti, ak je
systém zapnutý, nielen počas
aktívneho vyhrievania.
Dlhodobé používanie s nastavením
najvyššej úrovne sa neodporúča pre
osoby s citlivou pokožkou.
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
Vyhrievanie funguje iba pri
naštartovanom motore.
Zadné sedadlá
Inštalácia bezpečnostného pásu
3 42.
Prístup k zadným sedadlám
Vyberateľné zadné sedadlá
39
Demontáž
U niektorých variantov môžete
zväčšiť batožinový priestor
demontážou zadných sedadiel.
Aby sa uľahčil prístup k zadným
sedadlám, potiahnite uvoľnovaciu
páku a sklopte operadlo sedadla
dopredu.
9 Varovanie
Dbajte, aby sa operadlo sedadla
vrátilo do správnej polohy a aby sa
spony bezpečnostného pásu
bezpečne zaistili.
■ Zdvihnite páku 1 na oboch stranách
sedadla; kolíky 2 budú viditeľne
vytŕčať, aby indikovali, že sedadlo
je odistené.
Späť na prehľad
40
Sedadlá, zádržné prvky
■ Posuňte sedadlo smerom dozadu
a uvoľnite ho z kotviacich bodov na
podlahe.
■ Zdvihnite sedadlo, aby ste ho
odstránili.
Sedadlo sa zaistí automaticky
a kolíky 3 už nebudú viditeľné, čím
indikujú, že sedadlo je zaistené.
Výstraha
Pri montáži zadných sedadiel sa
uistite, že sú správne umiestnené
v podlahových kotviacich bodoch,
a že zaisťovacie západky úplne
zapadli.
9 Varovanie
Vyberateľné zadné sedadlá sú
ťažké! Nepokúšajte sa ich vyberať
bez pomoci.
Montáž
Výstraha
Zadné sedadlá nie sú zameniteľné
a musia sa nasadiť späť do ich
pôvodnej polohy.
Umiestnite vodítka sedadla tesne za
kotviace body v prednej podlahe
a posuňte ho smerom dopredu, aby
zacvaklo.
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
Bezpečnostné pásy
9 Varovanie
Pred každou jazdou si zapnite
bezpečnostný pás.
V prípade nehody nepripútané
osoby ohrozujú svojich
spolucestujúcich aj sami seba.
Bezpečnostné pásy sa počas
prudkého zrýchlenia alebo
spomalenia vozidla zablokujú
a udržia cestujúcich v sediacej
polohe. Značne sa tým zníži riziko
zranenia.
Bezpečnostné pásy sú určené vždy
len pre jednu osobu. Nie sú vhodné
pre osoby nižšie ako 150 cm.
Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov
z hľadiska poškodenia a správneho
fungovania.
Poškodené diely nechajte vymeniť.
Po nehode nechajte pásy
a aktivované predpínače pásov
vymeniť v servise.
Poznámky
Uistite sa, že bezpečnostné pásy nie
sú poškodené topánkami alebo
ostrými predmetmi alebo
rozstrapkané. Dbajte na to, aby sa
do navíjačov pásov nedostali
nečistoty.
41
Pripomenutie bezpečnostného pásu
X 3 74.
Obmedzovače ťahu pásov
Na predných sedadlách je tlak
vyvíjaný na telo znížený počas kolízie
postupným uvoľňovaním pásu.
Predpínače bezpečnostných
pásov
V prípade čelnej zrážky alebo nárazu
zozadu určitej sily sa pásy predných
sedadiel napnú.
9 Varovanie
Nesprávna manipulácia (napr.
demontáž alebo montáž pásov)
môže aktivovať predpínače
pásov.
Aktivácia predpínačov
bezpečnostných pásov je indikovaná
trvalým rozsvietením kontrolky v
3 74.
Späť na prehľad
42
Sedadlá, zádržné prvky
Aktivované predpínače
bezpečnostných pásov sa musia
vymeniť v servise. Predpínače
bezpečnostných pásov sa môžu
aktivovať iba raz.
Trojbodový bezpečnostný
pás
Inštalácia
Poznámky
Neupevňujte ani neinštalujte
príslušenstvo alebo iné predmety,
ktoré by mohli narušovať činnosť
predpínačov bezpečnostných
pásov. Nevykonávajte žiadne
úpravy súčastí predpínačov
bezpečnostných pásov, pretože sa
tým zruší homologácia vozidla.
Voľný alebo objemný odev bráni
správnemu priľhnutiu pásu na telo.
Neumiestňujte predmety, ako napr.
kabelky alebo mobilné telefóny,
medzi bezpečnostný pás a vaše telo.
Vytiahnite pás z navíjača, veďte
neprekrútený pás cez telo a vložte
sponu do zámku pásu. Počas jazdy
pravidelne napínajte panvový pás
tým, že zatiahnete za plecný pás.
9 Varovanie
Pás nesmie spočívať na tvrdých
alebo krehkých predmetoch vo
vreckách vášho odevu.
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
Výškové nastavenie
Demontáž
1. Povytiahnite pás.
2. Stlačte tlačidlo.
3. Nastavte výšku a zablokujte.
Nastavte výšku tak, aby pás viedol
cez rameno. Pás nesmie viesť cez krk
alebo hornú časť paže.
Nevykonávajte nastavenie počas
jazdy.
Ak chcete pás rozopnúť, stlačte
červené tlačidlo na zámku pásu.
43
Používanie bezpečnostného
pásu počas tehotenstva
9 Varovanie
Aby sa zabránilo tlaku vyvíjanému
na brucho, musí byť panvový pás
umiestnený cez panvu.
Späť na prehľad
44
Sedadlá, zádržné prvky
Systém airbagov
Systém airbagov sa skladá
z niekoľkých samostatných systémov
podľa vybavenosti vozidla.
Keď je aktivovaný, airbag sa naplní za
niekoľko milisekúnd. Taktiež veľmi
rýchle spľasknú, takže je to niekedy
počas kolízie nezaznamenateľné.
9 Varovanie
Pri nesprávnej manipulácii so
systémami airbagov môže dôjsť
k náhlej aktivácii airbagov.
Poznámky
Riadiaca elektronika predpínačov
bezpečnostných pásov a systému
airbagov je umiestnená v stredovej
konzole. Do tejto oblasti
neumiestňujte žiadne magnetické
predmety.
Na kryty airbagov nič nelepte
a nezakrývajte ich iným materiálom.
Každý airbag sa naplní len raz.
Aktivované airbagy nechajte
vymeniť v odbornom servise. Je
možné, že okrem toho bude treba
vymeniť aj volant, palubnú dosku,
výplne predných dverí, tesnenie
dverí, kľuky a sedadlá.
Nerobte žiadne úpravy systému
airbagov, pretože sa tým zruší
homologácia vozidla.
Keď sa airbagy nafúknu, unikajúce
horúce plyny môžu spôsobiť
popáleniny.
Kontrolka v systému airbagov
3 74.
Systém čelných airbagov
Systém čelných airbagov sa skladá
z jedného airbagu vo volante
a jedného v prístrojovej doske na
strane predného spolucestujúceho.
Poznáte ich podľa slova AIR BAG.
Na boku prístrojovej dosky je aj
výstražná nálepka, ktorá je viditeľná
pri otvorených dverách
spolucestujúceho.
Systém čelných airbagov sa spustí
v prípade nehody určitej závažnosti.
Zapaľovanie musí byť zapnuté.
Nafúknuté airbagy tlmia náraz
a značne znížia riziko zranenia
horného tela a hlavy posádky na
predných sedadlách.
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
9 Varovanie
Optimálna ochrana sa dosiahne
iba so sedadlom v správnej polohe
3 34.
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.
Pásy veďte správne a uchyťte ich
bezpečne. Len takto je airbag
schopný poskytovať ochranu.
Systém bočných airbagov
Systém bočných airbagov sa skladá
z airbagu v operadle každého
predného sedadla. Poznáte ho podľa
slova AIRBAG.
Systém bočných airbagov sa spustí
v prípade nehody určitej závažnosti.
Zapaľovanie musí byť zapnuté.
Nafúknuté airbagy tlmia náraz
a značne znížia riziko zranenia hornej
časti tela a panvy pri bočnom náraze.
45
Predpínače bezpečnostných pásov
a všetky airbagové systémy vodiča
zostanú aktívne.
9 Varovanie
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.
Poznámky
Používajte iba ochranné poťahy
sedadiel, ktoré boli schválené pre
vozidlo. Dbajte na to, aby ste airbagy
nezakryli.
Systém airbagu predného
spolucestujúceho je možné
deaktivovať spínačom umiestneným
na bočnej strane prístrojovej dosky.
Deaktivácia airbagov
Systémy predných a bočných
airbagov pre sedadlo predného
spolucestujúceho sa musí
deaktivovať, ak má byť na ňom
inštalovaný detský záchytný systém.
Späť na prehľad
46
Sedadlá, zádržné prvky
Detský záchytný systém je možné
namontovať podľa tabuľky
inštalačných miest 3 49. Dospelá
osoba nesmie sedieť na prednom
sedadle spolujazdca.
9 Nebezpečenstvo
Pri otvorených predných dverách
stlačte spínač a otočte ním proti
smeru hodinových ručičiek do polohy
OFF.
Airbagy sedadla predného
spolucestujúceho sa deaktivujú
a nenafúknu sa v prípade kolízie.
Kontrolka * sa rozsvieti vedľa
informačného displeja alebo na
prístrojovom paneli a v informačnom
centre vodiča sa zobrazí príslušná
správa.
Stav zmeňte iba vtedy, keď vozidlo
stojí a zapaľovanie je vypnuté. Stav
zostáva v platnosti až do najbližšej
zmeny.
Kontrolka deaktivácie airbagov
3 74.
Ak sa použije detský záchytný
systém spolu s aktivovaným
systémom airbagu na sedadle
predného spolucestujúceho,
vzniká riziko smrteľného zranenia
dieťaťa.
Hrozí riziko smrteľného zranenia
dospelej osoby, ktorá sedí na
sedadle s deaktivovaným
airbagom.
Ak nesvieti kontrolka *, airbagové
systémy na sedadle predného
spolucestujúceho sa v prípade kolízie
nafúknu.
Ak kontrolka A svieti spolu
s kontrolkou v, v systéme došlo
k poruche. Vyhľadajte pomoc
v servise.
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
Detské zádržné prvky
Detské záchytné systémy
Odporúčame detský záchytný systém
Opel, ktorý je špeciálne navrhnutý do
tohto vozidla.
Ak sa používa detský záchytný
systém, venujte pozornosť
nasledujúcim pokynom pre
používanie a inštaláciu a taktiež
pokynom priloženým k detskému
záchytnému systému.
Vždy dodržujte miestne alebo
národné predpisy. V niektorých
krajinách je na určitých sedadlách
zakázané používať detské záchytné
systémy.
9 Varovanie
Ak detský záchytný systém je na
sedadle predného
spolucestujúceho, airbagové
systémy na sedadle predného
spolucestujúceho musia byť
deaktivované; v opačnom prípade
spustenie airbagov môže spôsobiť
smrteľný úraz.
Je to obzvlášť dôležité, ak detský
záchytný systém na sedadle
predného spolucestujúceho
smeruje dozadu.
Deaktivácia airbagov 3 45.
Voľba vhodného záchytného
systému
Zadné sedadlá sú najvhodnejšie na
pripevnenie detského záchytného
systému.
Deti by mali používať detský záchytný
systém inštalovaný chrbtom k smeru
jazdy čo najdlhšie. Zabezpečí sa tým,
že mimoriadne zraniteľná chrbtica
dieťaťa bude vystavená menšej
námahe pri nehode.
47
Ak hlava dieťaťa už nie je
podporovaná opierkou vo výške jeho
očí, je treba vymeniť systém.
Deti mladšie ako 12 rokov alebo
menšie ako 150 cm musia cestovať
vo vhodnom záchytnom systéme.
Vhodné sú detské záchytné systémy,
ktoré spĺňajú normy ECE 44-03 alebo
ECE 44-04.
Keďže vhodné nastavenie pásu
deťom nižším ako 150 cm je
zriedkakedy možné, dôrazne
odporúčame použitie vhodného
detského záchytného systému aj
v prípade, keď to už zákon
nepredpisuje pre vek dieťaťa.
Počas cestovania vo vozidle nikdy
dieťa nedržte sám. V prípade kolízie
by bolo dieťa príliš ťažké na to, aby
ho bolo možné udržať.
Pri preprave dieťaťa musíte používať
detský záchytný systém vhodný pre
hmotnostnú kategóriu dieťaťa.
Uistite sa, že inštalovaný detský
záchytný systém je kompatibilný
s typom vozidla.
Späť na prehľad
48
Sedadlá, zádržné prvky
Uistite sa, že miesto montáže
detského záchytného systému vo
vozidle je správne.
Dovoľte deťom nastupovať
a vystupovať len na strane, ktorá
nesmeruje k vozovke.
Ak detský záchytný systém práve
nepoužívate, zaistite sedačku
bezpečnostným pásom alebo ju
vytiahnite z vozidla.
Poznámky
Na detský zádržný systém nič
nelepte, ani ho nezakrývajte iným
materiálom.
Detský zádržný systém, v ktorom
sedelo pri nehode dieťa, musíte
vymeniť.
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
49
Miesta pre inštaláciu detských záchytných systémov
Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému
Predné sedadlá – VŠETKY varianty
Hmotnostná a veková kategória Samostatné sedadlo – strana
spolujazdca vpredu1)
bez airbagu
Skupina 0: do 10 kg
alebo cca. 10 mesiacov
Skupina 0+: do 13 kg
alebo cca. 2 roky
s airbagom
Sedadlová lavica – strana spolujazdca vpredu
bez airbagu
s airbagom
stredný
vonkajší
stredný
vonkajší
U
U2)
U
U
U2)
U2)
Skupina I: 9 až 18 kg
U
alebo cca. 8 mesiacov až 4 roky
U2)
U
U
U2)
U2)
U2)
U
U
U2)
U2)
Skupina II: 15 až 25 kg
alebo cca. 3 rokov až 7 rokov
Skupina III: 22 až 36 kg
alebo cca. 6 rokov až 12 rokov
1)
2)
U
Ak je to možné, posuňte sedadlo čo najviac dozadu. Zaistite, aby bol bezpečnostný pás vozidla čo najrovnejší medzi
ramenom a horným kotviacim bodom.
Dbajte na to, aby bol systém airbagov predného spolujazdca deaktivovaný, ak na to miesto inštalujete detskú sedačku.
Späť na prehľad
50
Sedadlá, zádržné prvky
Crew cab - zadné sedadlá
Hmotnostná a veková kategória
Skupina 0: do 10 kg
alebo cca. 10 mesiacov
Skupina 0+: do 13 kg
alebo cca. 2 roky
Skupina I: 9 až 18 kg
alebo cca. 8 mesiacov až 4 roky
Skupina II: 15 až 25 kg
alebo cca. 3 rokov až 7 rokov
Skupina III: 22 až 36 kg
alebo cca. 6 rokov až 12 rokov
Sedadlá druhého radu
Vonkajšie
Stredný
U
X
U
X
U
X
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
51
Kombi - zadné sedadlá
Hmotnostná a veková kategória
Sedadlá druhého radu
Sedadlá tretieho radu
Strana vodiča
vonkajšie sedadlo
Stredné sedadlo
Strana spolujazdca
vonkajšie sedadlo
Skupina 0: do 10 kg
alebo cca. 10 mesiacov
Skupina 0+: do 13 kg
alebo cca. 2 roky
U3), <
X
X
X
Skupina I: 9 až 18 kg
alebo cca. 8 mesiacov až 4 roky
U4), <
UF4), <
UF4)
X
Skupina II: 15 až 25 kg
alebo cca. 3 rokov až 7 rokov
Skupina III: 22 až 36 kg
alebo cca. 6 rokov až 12 rokov
U4)
UF4)
UF4)
X
3)
4)
Pri inštalácii detskej sedačky otočenej dozadu posuňte predné sedadlo čo najviac dopredu, potom presuňte predné
sedadlo späť podľa pokynov pre detskú sedačku.
Detská sedačka otočená dopredu; poloha sedadla detskej sedačky v kontakte s operadlom sedadla vozidla. Nastavte
výšku opierky ruky alebo v prípade potreby ju odstráňte; neposúvajte na koľajničkách sedadlo späť pred dieťa viac ako
polovicu vzdialenosti a nenakláňajte operadlo viac ako 25°.
Späť na prehľad
52
Sedadlá, zádržné prvky
Bus - zadné sedadlá
Hmotnostná a veková kategória
Zadné sedadlá
Skupina 0: do 10 kg
alebo cca. 10 mesiacov
Skupina 0+: do 13 kg
alebo cca. 2 roky
X
Skupina I: 9 až 18 kg
alebo cca. 8 mesiacov až 4 roky
Skupina II: 15 až 25 kg
alebo cca. 3 rokov až 7 rokov
Skupina III: 22 až 36 kg
alebo cca. 6 rokov až 12 rokov
X
X
U
= Vhodné pre zádržné systémy univerzálnej kategórie pre použitie v tejto hmotnostnej a vekovej skupine v spojení
s trojbodovým bezpečnostným pásom.
UF = Vhodné pre zádržné systémy univerzálnej kategórie inštalované smerom dopredu pre použitie v tejto hmotnostnej
a vekovej skupine v spojení s trojbodovým bezpečnostným pásom.
< = Vhodné pre ISOFIX detský záchytný systém s montážnymi prípravkami a bodmi ukotvenia, ak sú namontované. Ak
pre ukotvenie použijete ISOFIX, môžete použiť len detský záchytný systém, ktorý bol schválený pre toto vozidlo.
Pozri „Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému ISOFIX”.
X = Poloha sedadla nie je vhodná pre deti tejto hmotnostnej a vekovej skupiny.
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
53
Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému ISOFIX
Combi
Hmotnostná trieda
Skupina 0: do 10 kg
Veľkostná
trieda
Upevnenie Predné
sedadlá
Sedadlá druhého radu
Sedadlá
tretieho
radu
Strana vodiča
vonkajšie
Stredné
sedadlo
sedadlo
Strana
spolujazdca
vonkajšie
sedadlo
E
ISO/R1
X
IL
X
X
X
Skupina 0+: do 13 kg E
ISO/R1
X
IL
X
X
X
D
ISO/R2
X
IL
X
X
X
C
ISO/R3
X
IL
X
X
X
Skupina I: 9 až 18 kg D
ISO/R2
X
IL
X
X
X
C
ISO/R3
X
IL
X
X
X
B
ISO/F2
X
IL, IUF
IL, IUF
X
X
B1
ISO/F2X
X
IL, IUF
IL, IUF
X
X
A
ISO/F3
X
IL, IUF
IL, IUF
X
X
Späť na prehľad
54
Sedadlá, zádržné prvky
IL
= Vhodné pre určité záchytné systémy ISOFIX v kategóriách „špecifické vozidlo“, „obmedzený“ alebo
„polouniverzálny“. Záchytný systém ISOFIX musí byť schválený pre špecifické typy vozidiel.
IUF = Vhodné pre detské záchytné systémy ISOFIX obrátené v smere jazdy z univerzálnej kategórie schválené pre
použitie v tejto hmotnostnej skupine.
X
= V tejto váhovej triede nie je povolený žiadny detský záchytný systém ISOFIX.
Veľkostné triedy a sedačky ISOFIX
A - ISO/F3
B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C - ISO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1
=
=
=
=
=
=
Detský záchytný systém obrátený dopredu pre deti maximálnej veľkosti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.
Detský záchytný systém obrátený dopredu pre menšie deti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.
Detský záchytný systém obrátený dopredu pre menšie deti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.
Detský záchytný systém obrátený dozadu pre deti maximálnej veľkosti v hmotnostnej triede do 13 kg.
Detský záchytný systém obrátený dozadu pre menšie deti v hmotnostnej triede do 13 kg.
Detský záchytný systém obrátený dozadu pre mladé deti v hmotnostnej triede do 13 kg.
Späť na prehľad
Sedadlá, zádržné prvky
Detské záchytné systémy
ISOFIX
55
Kotviace oká pre popruhy
Top‑tether
Kotviace oká Top-Tether sa
nachádzajú vzadu na sedadlách.
Upevnite detské záchytné
systémy ISOFIX schválené pre toto
vozidlo k ISOFIX upevňovacím
držiakom.
Pri upevňovaní sedačiek pomocou
upevňovacími držiakmi ISOFIX smú
byť použité univerzálne schválené
detské záchytné systémy ISOFIX.
Povolené montážne polohy pre
detské záchytné systémy ISOFIX sú
v tabuľkách označené symbolmi <,
IL a IUF.
Okrem ukotvenia ISOFIX upevnite aj
popruh Top-Tether do pútacích ôk
Top-Tether. Popruh musí byť vedený
medzi dvoma vodiacimi tyčami
opierky hlavy.
Pozície pre detské záchytné systémy
ISOFIX univerzálnej kategórie sú
vyznačené v tabuľke prostredníctvom
IUF.
Späť na prehľad
56
Úložná schránka
Úložná schránka
Úložné priestory ........................... 56
Batožinový priestor ...................... 59
Systém strešných nosičov ........... 62
Informácie o nakladaní ................ 63
Úložné priestory
Držiak dokumentov
Úložný priestor na
prístrojovej doske
V prístrojovej doske sa nachádzajú
úložné priestory, vrecká a tácky.
Na prístrojovej doske sa nachádza
držiak na telefón a/alebo držiak mincí
so sponou na lístky.
V strede hornej časti prístrojovej
dosky je tácka s vekom.
Vytiahnite držiak dokumentov
v prístrojovej dosky ťahom smerom
k vám a sklopením nadol.
Ak chcete držiak dokumentov uložiť,
nadvihnite jeho spodok, až kým
nebude vodorovný, a vsuňte ho.
Späť na prehľad
Úložná schránka
Odkladacia schránka
v palubnej doske
Predný úložný priestor
Tri vešiaky sú umiestnené na stene
kabíny
Vrecká na predných dverách
obsahujú držiaky na fľaše.
57
Otočná polica, ktorá sa môže
používať na písanie alebo na
dokumenty, sa musí vrátiť do
pôvodnej polohy pred postavením
operadla.
Sklopenie operadla
spolucestujúceho
Schránka na slnečné
okuliare
Ak je operadlo sedadla
spolucestujúceho sklopené úplne
dopredu, poskytuje úložné priestory
a držiaky pohárov.
Otvorte sklopením nadol.
Nepoužívajte pre skladovanie
ťažkých predmetov.
Ak je vozidlo v pohybe, schránka
v palubnej doske musí byť uzavretá.
Chladenie odkladacej schránky
3 100.
Držiaky nápojov
Držiaky pohárov sú umiestnené na
obidvoch koncoch prístrojovej dosky
a v strede dolnej časti panela
prístrojov.
Držiaky pohárov sa môžu používať aj
na prenosný popolník 3 69.
Späť na prehľad
58
Úložná schránka
Stropná konzola
Celková hmotnosť predmetov
v týchto priestoroch nesmie prekročiť
5 kg.
Úložný priestor pod
sedadlom
Odkladací priestor na
kabínou
Pomocou dvoch slučiek na sedáka
potiahnite sedák dopredu. Získate
prístup k úložnému priestoru pod
sedadlom.
Celková hmotnosť predmetov v tomto
úložnom priestore nesmie prekročiť
35 kg.
Zadný úložný priestor
Bus
Predmety sa môžu ukladať do
úložných priestorov nad hlavou
zadných sedadiel.
Celková hmotnosť v každom
úložnom priestore nesmie prekročiť
35 kg.
Späť na prehľad
Úložná schránka
Batožinový priestor
59
Vyberateľné pripevňovacie oká
Pútacie oká
Pripútavacie očká sú upevnené
v batožinovom priestore a umožňujú
zaistiť náklad pomocou pripútavacích
popruhov alebo podlahovej siete na
batožinu.
Maximálna sila vyvíjaná na pútacie
očká by nesmie prekročiť 5000 N
pri 30°.
Ak chcete zmeniť polohu, zatlačte na
stredovú hlavičku a presuňte do
požadovanej polohy. Uistite sa, či
pripevňovacie oko správne zapadlo
do vybrania.
Informácie o nakladaní 3 63.
Ak chcete presunúť, potiahnite
západku smerom dolu a stenu
umiestnite podľa potreby. Uistite sa,
či západka úplne zapadla a či je
deliaca stena zvisle.
Systém regulovania
nákladu
Presúvateľná deliaca stena
Presúvateľná deliaca stena sa môže
používať medzi podlahou a strešnými
koľajnicami.
Späť na prehľad
60
Úložná schránka
Teleskopické blokovacie tyče sa
môžu používať vo vertikálnej alebo
horizontálnej polohe.
Uistite sa, či sú blokovacie tyče úplne
zapadnuté v koľajničkách pred
zaťažovaním.
Pri uvoľňovaní zatlačte na poistku
a zároveň presuňte.
Maximálne zaťaženie
100 daN/700 mm.
Ak sa deliaca stena nepoužíva, uložte
ju na jednu stranu úložného priestoru.
Teleskopické blokovacie tyče
Popruhy so západkami
Pri používaní vhodných popruhov so
západkami sa môžu predmety zaistiť
do vyberateľných upevňovacích ôk na
kraji alebo do koľajničiek pre náklad
na podlahe.
Pri používaní popruhov so západkami
zaistite predmety do vyberateľných
upevňovacích ôk na podlahe vozidla.
Maximálne zaťaženie
500 daN/700 mm.
Späť na prehľad
Úložná schránka
Bezpečnostná sieť
61
Výstražný trojuholník
Výstražný trojuholník môže byť
uložený v priestore pod predným
sedadlom.
Úložný priestor pod sedadlom 3 58.
Lekárnička
Maximálne zaťaženie
100 daN/700 mm.
Vyberateľné pripevňovacie oká 3 59,
Informácie o nakladaní 3 63.
Spustite bezpečnostnú sieť dolu
z oblasti strechy a pripevnite ju
k upevňovacím okám 3 59.
Nastavte predpätie na popruhoch,
aby sa zaistilo zabezpečenie
nákladu.
Ak sa nepoužíva, bezpečnostná sieť
sa má uložiť v oblasti strechy.
Informácie o nakladaní 3 63.
Lekárnička môže byť uložená
v priestore pod prednými sedadlami
alebo v stropnej konzole.
V takom prípade sa označenie
nachádza na stropnej konzole.
Úložný priestor pod sedadlom 3 58.
Stropná konzola 3 58.
Hasiaci prístroj
Hasiaci prístroj môže byť uložený
v priestore pod prednými sedadlami.
Späť na prehľad
62
Úložná schránka
Prídavný hasiaci prístroj sa môže
umiestniť do panelu predných dverí.
Na stropnej konzole je umiestnená
nálepka, slúžiaca ako vizuálna
signalizácia.
Ak sa používajú dve slučky na sedáku
sedadla, potiahnite sedadlo dopredu,
aby ste získali prístup.
Systém strešných
nosičov
Strešný nosič
Z bezpečnostných dôvodov a aby sa
zabránilo poškodeniu strechy sa
odporúča použiť systém strešného
nosiča schválený pre dané vozidlo.
Dodržujte pokyny na inštaláciu
a odmontujte strešný nosič, ak ho
práve nepoužívate.
Ďalšie informácie 3 63.
Späť na prehľad
Úložná schránka
Informácie o nakladaní
■ Ťažké predmety v batožinovom
priestore musia byť rovnomerne
rozmiestnené a musia byť
umiestené čo najviac vpredu. Ak
chcete predmety vrstviť, ťažšie
predmety umiestnite dole.
■ Ťažké predmety zaistite úchytnými
popruhmi upevnenými do
úchytných očiek 3 59.
■ Predmety v batožinovom priestore
zaistite, aby sa zabránilo ich
posunutiu.
■ Náklad nesmie brániť používaniu
pedálov, parkovacej brzdy
a zaraďovaniu prevodových
stupňov alebo obmedzovať voľný
pohyb vodiča. Do interiéru
neumiestňujte voľne položené,
nezaistené predmety.
■ Nejazdite s otvoreným
batožinovým priestorom. Navyše
evidenčné číslo je čitateľné a je
správne osvetlené iba vtedy, keď
sú dvere zatvorené.
■ Užitočná hmotnosť je rozdiel medzi
celkovou povolenou hmotnosťou
vozidla, (viď identifikačný štítok
3 164) a pohotovostnou
hmotnosťou.
Na výpočet pohotovostnej
hmotnosti vložte údaje vášho
vozidla do tabuľky Hmotnosti na
začiatku tejto príručky.
Pohotovostná hmotnosť zahŕňa
hmotnosti pre vodiča (68 kg),
batožinu (7 kg) a všetky
prevádzkové kvapaliny (palivová
nádrž plná na 90%).
Voliteľná výbava a príslušenstvo
zvyšujú pohotovostnú hmotnosť.
■ Náklad na streche zvyšuje citlivosť
vozidla na bočný vietor
a ovplyvňuje správanie vozidla
v dôsledku vyššieho ťažiska
vozidla. Náklad rovnomerne
rozložte a riadne ho zaistite
upevňovacími popruhmi. Tlak
v pneumatikách upravte podľa
zaťaženia vozidla. Popruhy
pravidelne kontrolujte a priťahujte.
63
■ Povolené zaťaženie strechy
(zahŕňa aj hmotnosť strešného
nosiča) je 200 kg pre štandardné
varianty striech. Zaťaženie strechy
sa skladá z hmotnosti strešného
nosiča a nákladu.
Späť na prehľad
64
Prístroje a ovládacie prvky
Prístroje a ovládacie
prvky
Ovládacie prvky
Ovládacie prvky na volante
Nastavenie polohy volantu
Ovládacie prvky ........................... 64
Výstražné kontrolky, meriace
prístroje a ukazatele .................... 69
Informačný displej ........................ 78
Správy vozidla ............................. 79
Palubný počítač ........................... 80
Tachograf ..................................... 82
Odistite páčku, nastavte volant,
potom páčku zaistite a dbajte, aby
bola úplne zaistená.
Volant nastavujte iba keď vozidlo stojí
a zámok volantu je odistený.
Tempomat a obmedzovač rýchlosti je
možné ovládať ovládacími prvkami
na volante.
Tempomat a obmedzovač rýchlosti
3 114.
Späť na prehľad
Prístroje a ovládacie prvky
Klaksón
Stierače čelného okna
Stierač čelného okna
Stlačte j.
Klaksón zaznie bez ohľadu na polohu
spínača zapaľovania.
Ovládače na volante
Informačný systém je možné ovládať
aj pomocou ovládacích prvkov na
volante.
Ďalšie informácie sú k dispozícii
v príručke pre informačný systém.
K = prerušovaná prevádzka
stieračov
1 = stierače pracujú pomaly
2 = rýchle stieranie
Nepoužívajte v prípade, že je na
čelnom okne námraza.
V umývačkách automobilov ich
vypnite.
65
Automatické stieranie s dažďovým
senzorom
K = Automatické stieranie
s dažďovým senzorom
Dažďový senzor zaznamenáva
množstvo vody na prednom skle
a automaticky určuje časovanie
stieracích cyklov.
Po naštartovaní motora je potrebné
automatické stieranie znovu navoliť.
Späť na prehľad
66
Prístroje a ovládacie prvky
Nastaviteľná citlivosť dažďového
senzora
Pre nastavenie citlivosti otáčajte
nastavovacím kolieskom:
Nízka
= otočte nastavovacím
citlivosť
kolieskom nadol
Vysoká
= otočte nastavovacím
citlivosť
kolieskom nahor
Udržujte snímač bez prachu, nečistôt
a námrazy
Ostrekovač čelného okna
Vonkajšia teplota
Zatiahnite za páku. Na čelné okno sa
rozstrekne kvapalina ostrekovača.
krátke
= stierač urobí jeden
pritiahnutie
stierací cyklus
dlhé
= stierač vykoná
pritiahnutie
niekoľko zotretí
Pokles teploty sa zobrazí ihneď,
zvýšenie teploty s malým
oneskorením.
Ak vonkajšia teplota klesne na 3 °C,
na informačnom displeji bude blikať
symbol °C ako upozornenie na
námrazu na ceste. Bude blikať
dovtedy, kým sa teplota nezvýši nad
3 °C.
Späť na prehľad
Prístroje a ovládacie prvky
9 Varovanie
67
Nastavenie času a dátumu na
informačnom displeji
Nastavenie času v informačnom
centre vodiča
Hodiny a minúty možno nastavovať
stlačením príslušných tlačidiel
displeja alebo ovládacími prvkami
informačného systému.
Pre viac informácií pozri príručku
informačného systému.
Zobrazte funkciu hodín opakovaným
stláčaním tlačidla na konci páčky
ovládania stieračov. Keď zobrazenie
času bliká (po približne 2 sekundách):
■ Stlačte a podržte spodné tlačidlo,
■ Hodiny blikajú,
■ Stlačte horné tlačidlo, aby ste
zmenili hodiny,
■ Pre nastavenie hodín stlačte
a podržte spodné tlačidlo,
■ Minúty blikajú,
Povrch vozovky môže byť
namrznutý i v prípade, že je na
displeji zobrazená vonkajšia
teplota o niekoľko stupňov vyššia
než 0 °C.
Hodiny
V závislosti od vozidla sa môže
aktuálny čas a/alebo dátum
zobrazovať na informačnom displeji
3 79 alebo informačnom centre
vodiča 3 78.
Späť na prehľad
68
Prístroje a ovládacie prvky
■ Stlačte horné tlačidlo, aby ste
zmenili minúty,
■ Stlačte a podržte spodné tlačidlo,
aby ste nastavili minúty a ukončili
režim nastavenia.
Výstraha
Použitím nevhodnej prípojky
môže dôjsť k poškodeniu zásuvky.
Zapaľovač cigariet
Napájacie zásuvky
12 V napájacie zásuvky sú
v prístrojovej doske a v zadnej časti
vozidla.
Pripojením elektrického
príslušenstva pri vypnutom motore
dôjde k vybíjaniu akumulátora.
Neprekračujte maximálnu spotrebu
elektrickej energie 120 Wattov.
Nepripájajte žiadne prúd generujúce
príslušenstvo, napr. elektrické
nabíjačky alebo batérie.
Pripojené elektrické príslušenstvo
musí spĺňať požiadavky
elektromagnetickej kompatibility
uvedenej v DIN VDE 40 839.
Nepripojujte žiadne príslušenstvo,
ktoré dodáva elektrický prúd, napr.
nabíjačky alebo akumulátory.
Zatlačte na zapaľovač cigariet. Po
rozžeravení telieska sa automaticky
vypne. Vytiahnite zapaľovač.
Späť na prehľad
Prístroje a ovládacie prvky
Popolníky
Výstraha
Je určený iba na popol, nie na
horľavý odpad.
Výstražné kontrolky,
meriace prístroje
a ukazatele
Rýchlomer
69
Poznámky
Za istých podmienok (napr. na
strmom svahu) rýchlosť vozidla
môže prekročiť nastavenú hranicu.
Počítadlo kilometrov
Prenosný popolník
Kontajner popolníka na prenosné
použitie vo vozidle. Používajte po
otvorení krytu.
Ukazuje rýchlosť vozidla.
Je možné obmedziť maximálnu
rýchlosť obmedzovačom rýchlosti.
Na prístrojovej doske je umiestnená
varovná nálepka, slúžiaca ako
vizuálna signalizácia.
Ak vozidlo nakrátko prekročí
nastavený limit, na 10 sekúnd zaznie
výstražný zvukový signál.
Zobrazuje zaznamenanú
vzdialenosť.
Čiastkové počítadlo kilometrov
Denné počítadlo kilometrov
zobrazuje vzdialenosť najazdenú od
posledného vynulovania.
Denné počítadlo môžete zobraziť
stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na
konci páky stieračov čelného okna.
Späť na prehľad
70
Prístroje a ovládacie prvky
Pre vynulovanie pri zobrazenom
dennom počítadle kilometrov stlačte
a podržte niektoré tlačidlo na pár
sekúnd so zapnutým zapaľovaním.
Displej bude blikať a hodnota sa
vynuluje.
Otáčkomer
Výstraha
Ak je ukazovateľ v červenej
výstražnej zóne, sú prekročené
maximálne povolené otáčky
motora. Hrozí poškodenie motora.
Palivomer
Nikdy nesmiete nádrž úplne
vyprázdniť. Palivová sústava
vznetového motora, odvzdušnenie
3 130.
Pokiaľ v nádrži nejaké palivo zostáva,
môže byť doplnené množstvom
nižším než je špecifikovaný objem
nádrže.
Ukazovateľ teploty
chladiacej kvapaliny
motora
Zobrazí rýchlosť motora.
Ak je to možné, udržujte nízke otáčky
motora.
Zobrazuje hladinu paliva v nádrži.
Pokud je hladina v nádrži nízka,
kontrolka Y svieti. Bezodkladne
doplňte palivo 3 120.
Zobrazuje teplotu chladiacej
kvapaliny.
Späť na prehľad
Prístroje a ovládacie prvky
ľavá
strana
stredná
oblasť
pravá
strana
= prevádzková teplota
motora ešte nie je
dosiahnutá
= normálna prevádzková
teplota
= teplota je príliš vysoká
Kontrolka W sa rozsvieti, ak je teplota
príliš vysoká 3 75.
Výstraha
Ak je teplota chladiacej kvapaliny
je príliš vysoká; zastavte vozidlo
a vypnite motor. Hrozí poškodenie
motora. Skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny.
Z fyzikálnych dôvodov ukazuje
teplomer teplotu chladiacej kvapaliny
motora len vtedy, keď je správna
hladina chladiacej kvapaliny.
Monitor hladiny
motorového oleja
Monitor hladiny motorového oleja
funguje správne len keď je vozidlo
zaparkované na rovine a motor je
studený.
Ak je hladina motorového oleja
správna pri zapnutí zapaľovania,
v informačnom centre vodiča sa na
krátko objaví správa OIL LEVEL
CORRECT (HLADINA OLEJA
SPRÁVNA).
Ak je motorový olej nad minimálnou
hladinou, stlačte tlačidlo palubného
počítača na konci páčky stieračov do
30 sekúnd od zapnutia zapaľovania.
Zobrazí sa správa OIL LEVEL
(HLADINA OLEJA) v kombinácii so
štvorčekmi, ktoré zodpovedajú
hladine oleja.
Keď hladina oleja klesne, štvorčekov
na displeji ubudne a sú nahradené
pomlčkami.
71
▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ = Maximálna
hladina
▢▢▢- - = Priemerná hladina
-----= Minimálna
hladina.
Ak hladina motorového oleja klesne
na minimálnu úroveň, po zapnutí
zapaľovania sa zobrazí správa TOPUP OIL LEVEL (DOPLŇTE OLEJ)
spolu s A na 30 sekúnd. Skontrolujte
hladinu oleja a v prípade potreby olej
doplňte 3 126.
Ak chcete opustiť obrazovku
monitora hladiny oleja, stlačte
ktorékoľvek tlačidlo palubného
počítača.
Palubný počítač 3 80.
Displej servisného
intervalu
Keď sa zapne zapaľovanie,
v informačnom centre vodiča sa na
chvíľu môže zobraziť zostávajúca
vzdialenosť pred ďalším
servisovaním. Na základe jazdných
Späť na prehľad
72
Prístroje a ovládacie prvky
podmienok sa môže interval, pri ktorej
bude signalizovaná nutnosť
servisovania, výrazne líšiť.
Ak je vzdialenosť do najbližšieho
servisu kratšia ako 3 000 km alebo
2 mesiace, v informačnom centre
vodiča sa objaví správa SERVICE IN
(SERVIS DO).
Keď vzdialenosť dosiahne 0 km alebo
nastane dátum servisu, kontrolky o
a A sa rozsvietia na prístrojovom
paneli a v informačnom centre vodiča
sa objaví SERVICE DUE (SERVIS
AKTUÁLNY).
Vozidlo potrebuje servisovanie.
Vyhľadajte pomoc v servise.
Vynulovanie obrazovky
servisovania
Po vykonaní servisu treba vynulovať
displej servisného intervalu.
Ak je dostupné, vyberte zobrazenie
vzdialenosti do servisu
v informačnom centre vodiča, potom
stlačte a podržte niektoré tlačidlo na
konci páčky ovládania stieračov, kým
sa vzdialenosť do servisu
nezobrazuje nepretržite.
Palubný počítač 3 80.
Displej prevodovky
Kontrolky
Tu uvedené kontrolky nemusia byť vo
všetkých vozidlách. Tento popis platí
pre všetky verzie prístrojových
dosiek. Pri zapnutí zapaľovania sa
väčšina kontroliek krátko rozsvieti
kvôli testu funkčnosti.
Farby kontroliek znamenajú:
červená = nebezpečenstvo,
dôležité upozornenie
žltá
= výstraha, informácie,
porucha
zelená = potvrdenie aktivácie
modrá = potvrdenie aktivácie
Zvolený režim alebo prevodový
stupeň automatizovanej mechanickej
prevodovky sa zobrazí na displeji
prevodovky.
R = Spiatočka
N = Neutrál
A = Automatický režim
kg = Režim zaťaženia
V = Zimný režim
T = Použite nožnú brzdu
W = Elektronika prevodovky
Späť na prehľad
Prístroje a ovládacie prvky
73
Ukazovatele na prístrojovej doske
Späť na prehľad
74
Prístroje a ovládacie prvky
Ukazovateľ smeru
O bliká zeleno.
Bliká, ak je aktivovaný ukazovateľ
smeru alebo výstražné svetlá.
Rýchle blikanie: porucha svetla
ukazovateľa smeru alebo príslušnej
poistky.
Keď sú zapnuté ukazovatele smeru,
zaznie varovný zvukový signál. Pri
vlečení prívesu sa mení výška
varovného zvukového signálu.
Výmena žiarovky 3 131.
Poistky 3 139.
Ukazovatele smeru 3 85.
Pripomenutie
bezpečnostného pásu
X svieti červeno.
Ak bezpečnostný pás nie je zapnutý,
X bude blikať, keď rýchlosť vozidla
prekročí približne 16 km/h. Na
približne 90 sekúnd zaznie aj zvuková
výstraha.
9 Varovanie
Pred každou jazdou si zapnite
bezpečnostný pás.
V prípade nehody nepripútané
osoby ohrozujú svojich
spolucestujúcich aj sami seba.
Systém airbagov,
predpínače
bezpečnostných pásov
v svieti žlto.
Po zapnutí zapaľovania sa kontrolka
krátko rozsvieti. Ak sa nerozsvieti
alebo zostáva svietiť počas jazdy,
došlo k poruche v systéme airbagov
alebo predpínačov bezpečnostných
pásov. V prípade nehody sa nemusia
spustiť systémy airbagov
a predpínačov pásov.
Aktivovanie predpínačov
bezpečnostných pásov alebo
airbagov je indikované trvalým
svietením v.
9 Varovanie
Príčinu poruchy nechajte
neodkladne odstrániť v servise.
Predpínače bezpečnostných pásov,
systém airbagov 3 41, 3 44.
Deaktivácia airbagov
Keď je deaktivovaný airbag
spolujazdca, W sa rozsvieti žlto pri
zapnutí zapaľovania a zostane svietiť
3 45.
Ak kontrolka A svieti spolu
s kontrolkou v, vyhľadajte si pomoc
v servise.
Späť na prehľad
Prístroje a ovládacie prvky
9 Nebezpečenstvo
Ak sa použije detský záchytný
systém spolu s aktivovaným
systémom airbagu na sedadle
predného spolucestujúceho,
vzniká riziko smrteľného zranenia
dieťaťa.
Hrozí riziko smrteľného zranenia
dospelej osoby, ktorá sedí na
sedadle s deaktivovaným
airbagom.
Systém airbagov 3 44, predpínače
bezpečnostných pásov 3 41,
deaktivácia airbagu 3 45.
Systém dobíjania
p svieti červeno.
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Svieti počas chodu motora
Zastavte, vypnite motor. Nedobíja sa
akumulátor. Môže dôjsť k prerušeniu
chladenia motora. Je možné, že sa
preruší napájanie posilňovača bŕzd.
Vyhľadajte pomoc v servise.
Kontrolka nesprávnej
funkcie
Symbol Z svieti alebo bliká žlto.
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Svieti počas chodu motora
Porucha v systéme riadenia emisií.
Môžu byť prekročené limity obsahu
škodlivín. Bez meškania vyhľadajte
pomoc v servise.
Bliká, keď beží motor
Porucha, ktorá môže viesť
k poškodeniu katalyzátora. Uvoľnite
pedál akcelerácie, kým sa blikanie
nezastaví. Ihneď vyhľadajte pomoc
v servise.
75
Čoskoro vykonajte servis
vozidla
A svieti žltou farbou
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Môže svietiť spolu s ďalšou
kontrolkou alebo správou
v informačnom centre vodiča.
Neodkladne vyhľadajte pomoc
v servise.
Vypnite motor
C svieti červeno.
Rozsvieti sa na niekoľko sekúnd, ak
je zapnuté zapaľovanie.
Ak svieti C spolu s kontrolkou W
alebo R, ihneď zastavte motor
a vyhľadajte si pomoc v servise.
Podľa typu poruchy sa v informačnom
centre vodiča môže zobraziť aj
výstražná správa.
Brzdový systém
R svieti červeno.
Späť na prehľad
76
Prístroje a ovládacie prvky
Svieti pri uvoľnenej parkovacej brzde,
ak je hladina brzdovej kvapaliny príliš
nízka 3 129.
9 Varovanie
Zastavte. Nepokračujte v jazde.
Obráťte sa na servis.
Svieti po zapnutí zapaľovania, ak je
zatiahnutá parkovacia brzda 3 112.
Brzdový systém 3 111.
Opotrebovanie brzdových
doštičiek
F svieti žlto.
Svieti, ak sú brzdové doštičky
opotrebované 3 111.
Vyhľadajte pomoc v servise.
Antilock brake system
(ABS)
u Svieti žlto.
Krátko sa rozsvieti po zapnutí
zapaľovania. Systém je
prevádzkyschopný, keď kontrolka u
zhasne.
Ak sa kontrolky u a A rozsvietia
spolu so správami CHECK ABS
(SKONTROLUJTE ABS) a CHECK
ESP (SKONTROLUJTE ESP)
v informačnom centre vodiča,
v systéme ABS je porucha. Brzdový
systém vozidla je naďalej funkčný, ale
bez možnosti regulácie systémom
ABS.
Ak sa kontrolky u, A, R a C
rozsvietia, systémy ABS a ESP sú
deaktivované a zobrazí sa správa
BRAKING FAULT (PORUCHA
BŔZD). Vyhľadajte pomoc v servise.
Systém ABS 3 111.
Radenie nahor
k alebo j svieti žlto.
Ak sa rozsvieti, odporúča sa
preradenie kvôli úspornejšej jazde.
Elektronické riadenie
stability
v Symbol svieti alebo bliká žlto.
Rozsvieti sa na niekoľko sekúnd, ak
je zapnuté zapaľovanie.
Bliká počas jazdy
Systém aktívne pracuje. Môže byť
znížený výstupný výkon motora
a vozidlo môže byť v malej miere
automaticky brzdené 3 113.
Rozsvieti sa počas jazdy
Systém sa vypne. V informačnom
centre vodiča sa objaví aj správa ESP
OFF (ESP VYPNUTÝ).
ESP®Plus 3 113.
Teplota chladiacej
kvapaliny motora
W svieti červeno.
Ak sa rozsvieti počas chodu
motora
Zastavte, vypnite motor.
Späť na prehľad
Prístroje a ovládacie prvky
Výstraha
Teplota chladiacej kvapaliny je
príliš vysoká.
Skontrolujte hladinu chladiacej
kvapaliny 3 127.
Ak je chladiacej kvapaliny dostatočné
množstvo, obráťte sa na servis.
Žeravenie
! Svieti žlto.
Žeravenie je aktivované. Aktivuje sa
iba pri nízkych vonkajších teplotách.
Tlak motorového oleja
I svieti červeno.
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Ak sa rozsvieti počas chodu
motora
Výstraha
Môže dôjsť k prerušeniu mazania
motora. Môže dôjsť k poškodeniu
motora a/alebo zablokovaniu
poháňaných kolies.
1. Zošliapnite pedál spojky.
2. Zvoľte neutrál, nastavte páku
voliča do polohy N.
3. Čo najskôr bezpečne opustite
prúd vozidiel, aby ste nebránili ich
pohybu.
4. Vypnite zapaľovanie.
9 Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúť oveľa
väčšiu silu.
Nevyberajte kľúč, kým sa vozidlo
nezastaví, inak by sa zámok
volantu mohol nečakane
zablokovať.
77
Pred návštevou servisu skontrolujte
hladinu oleja 3 126.
Málo paliva
Y svieti žlto.
Svieti, ak je príliš nízka hladina
v palivovej nádrži.
Katalyzátor 3 105.
Odvzdušnenie palivovej sústavy
vznetového motora 3 130.
Vypustenie palivového
filtra
Q svieti žlto.
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Svieti počas chodu motora
Naznačuje prítomnosť vody v nafte.
Bez meškania vyhľadajte pomoc
v servise.
Vonkajšie osvetlenie
9 svieti zeleno.
Späť na prehľad
78
Prístroje a ovládacie prvky
Svieti pri rozsvietených svetlách do
hmly 3 83.
Ak je systém v prevádzke, symbol
U svieti zeleno.
Diaľkové svetlá
Obmedzovač rýchlosti
P svieti modro.
Svieti pri zapnutých diaľkových
svetlách alebo pri použití svetelnej
húkačky 3 84.
Svetlo do hmly
> svieti zeleno.
Svieti pri rozsvietených predných
svetlách do hmly 3 85.
Zadné svetlo do hmly
r svieti žlto.
Svieti pri rozsvietenom zadnom
svetle do hmly 3 86.
Tempomat
m, U svieti zeleno.
m svieti zeleno, ak je uložená určitá
rýchlosť.
U Svieti žlto.
Ak je systém v prevádzke, symbol
U svieti žlto.
Tempomat, obmedzovač rýchlosti
3 114.
Informačný displej
Informačné centrum
vodiča
Otvorené dvere
U svieti červeno.
Svieti, ak sú otvorené dvere alebo
dvere batožinového priestoru.
Vozidlá s manuálnou
automatizovanou prevodovkou;
kontrolka sa rozsvieti na displeji
prevodovky, aby indikovala, že sú
otvorené dvere.
V závislosti od konfigurácie vozidla sa
na displeji objavia nasledujúce
položky:
■ Vonkajšia teplota 3 66
■ Hodiny 3 67
■ Počítadlo kilometrov, denné
počítadlo kilometrov 3 69
■ Monitor hladiny motorového oleja
3 71
■ Displej servisného intervalu 3 71
Späť na prehľad
Prístroje a ovládacie prvky
■ Správy vozidla 3 79
■ Palubný počítač 3 80
Trojitý informačný displej
Správy vozidla
V informačnom centre vodiča sa
objavia správy, v kombinácii
s kontrolkou A alebo C.
Informatívne správy
Informatívne správy
BATTERY MODE (REŽIM
AKUMULÁTORA): ECONOMY
(EKONOMICKÝ)
ESP OFF (ESP VYPNUTÝ)
Ak je zapaľovanie zapnuté, zobrazí
hodiny, vonkajšiu teplotu a dátum.
AUTO LIGHTS DEACTIVATED
(AUTOMATICKÉ SVETLÁ
VYPNUTÉ)
OIL LEVEL CORRECT (HLADINA
OLEJA SPRÁVNA)
Chybové hlásenia
Zobrazené v kombinácii s A. Jazdite
opatrne a vyhľadajte pomoc v servise.
Chybové hlásenie môžete vypnúť
stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na
konci páčky stieračov. Správa môže
automaticky zmiznúť po niekoľkých
79
sekundách a symbol A zostáva
svietiť. Porucha sa uloží v palubnom
systéme.
Chybové hlásenia
CHECK ESP (SKONTROLUJTE
ESP)
CHECK FUEL FILTER
(SKONTROLUJTE FILTER
PALIVA)
CHECK GEARBOX
(SKONTROLUJTE PREVODOVKU)
CHECK AUTO LIGHTS
(SKONTROLUJTE AUTOMATICKÉ
SVETLÁ)
Varovné hlásenia
Môžu sa objaviť spolu so symbolom
C alebo inými varovnými hláseniami,
kontrolkami alebo zvukovými
signálmi. Motor ihneď zastavte
a vyhľadajte pomoc v servise.
Späť na prehľad
80
Prístroje a ovládacie prvky
Varovné hlásenia
INJECTION FAULT (CHYBA
VSTREKOVANIA)
ENGINE OVERHEATING
(PREHRIATIE MOTORA)
GEARBOX OVERHEATING
(PREHRIATIE PREVODOVKY)
Výstražné zvonkohry
Pri štartovaní motora alebo
počas jazdy
■ Počas prevádzky ukazovateľov
smeru a zmeny jazdného pruhu.
■ Ak nie je zapnutý bezpečnostný
pás.
■ Ak sa prekročí určitá rýchlosť so
zatiahnutou parkovacou brzdou.
■ Ak parkovací asistent objaví nejaký
objekt.
■ Ak má vozidlo automatizovanú
mechanickú prevodovku a teplota
spojky je príliš vysoká.
■ U vozidiel s automatizovanou
manuálnou prevodovkou; keď sa
otvoria dvere a nie je zaradený
neutrál. V informačnom centre
vodiča sa zobrazí príslušná správa.
■ Ak rýchlosť vozidla nakrátko
prekročí nastavený limit.
Palubný počítač
Palubný počítač poskytuje informácie
o cestovných údajoch, ktoré neustále
zaznamenáva a elektronicky
vyhodnocuje.
Ak vozidlo stojí alebo dvere
vodiča sú otvorené
■ Keď je kľúč v spínacej skrinke.
■ So zapnutým vonkajším
osvetlením.
■ Ak má vozidlo automatizovanú
mechanickú prevodovku; neutrálna
poloha nie je zvolená alebo nožná
brzda nebola stlačená.
V závislosti od vozidla možno
nasledujúce funkcie prepínať
opakovaným stlačením niektorého
tlačidla na konci páčky ovládania
stieračov:
■ Spotrebované palivo
■ Priemerná spotreba
■ Okamžitá spotreba
Späť na prehľad
Prístroje a ovládacie prvky
■
■
■
■
■
■
Dojazd
Prejdená vzdialenosť
Priemerná rýchlosť
Vzdialenosť pred servisovaním
Hodiny
Uložená rýchlosť tempomatu
a obmedzovača rýchlosti
■ Chybové a informačné správy
Spotrebované palivo
Zobrazí množstvo paliva
spotrebovaného od posledného
vynulovania.
Meranie môže byť kedykoľvek
reštartované stlačením a podržaním
ktoréhokoľvek tlačidla.
Priemerná spotreba
Hodnota sa zobrazí po prejdení
vzdialenosti 400 m.
Pri výpočte sa berie do úvahy
prejdená vzdialenosť a palivo
spotrebované od posledného
vynulovania.
Meranie môže byť kedykoľvek znovu
začaté.
Okamžitá spotreba
Hodnota sa zobrazí po dosiahnutí
rýchlosti 30 km/h.
Dojazd
Hodnota sa zobrazí po prejdení
vzdialenosti 400 m.
Dojazd je vypočítaný z aktuálneho
množstva paliva v nádrži a priemernej
spotreby od posledného vynulovania.
Dojazd sa nezobrazí, ak svieti
kontrolka Y na prístrojovom paneli
3 77.
Meranie môže byť kedykoľvek znovu
začaté.
Prejdená vzdialenosť
Zobrazí sa vzdialenosť prejdená od
posledného vynulovania.
Meranie môže byť kedykoľvek znovu
začaté.
Priemerná rýchlosť
Hodnota sa zobrazí po prejdení
vzdialenosti 400 m.
Zobrazí sa priemerná rýchlosť od
posledného vynulovania.
81
Meranie môže byť kedykoľvek znovu
začaté.
Prerušenia jazdy s vypnutým
zapaľovaním sa do výpočtov
nezahŕňajú.
Vynulovanie informácií
palubného počítača
Ak chcete palubný počítač vynulovať,
zvoľte niektorú z jeho funkcií, potom
stlačte a podržte niektoré tlačidlo na
konci páčky ovládania stieračov.
Nasledujúce informácie palubného
počítača môžu byť vynulované:
■ Spotrebované palivo
■ Priemerná spotreba
■ Dojazd
■ Prejdená vzdialenosť
■ Priemerná rýchlosť
Palubný počítač sa automaticky
vynuluje, keď sa prekročí maximálna
hodnota niektorého z parametrov.
Späť na prehľad
82
Prístroje a ovládacie prvky
Prerušenie napájanie
Ak dôjde k prerušeniu napájania
alebo je akumulátor málo nabitý, dáta
uložené v palubnom počítači sa
stratia.
Tachograf
Obsluha tachografu je popísaná
v priloženom návode na použitie.
Dodržiavajte pokyny na použitie.
Kontrolka & sa rozsvieti na
prístrojovom paneli v prípade
poruchy. Vyhľadajte pomoc v servise.
Späť na prehľad
Osvetlenie
Osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie vozidla ........ 83
Osvetlenie interiéru ...................... 86
Osvetlenie .................................... 88
Vonkajšie osvetlenie
vozidla
Kontrolka stretávacích svetiel 9
3 77.
Spínač svetiel
Automatické ovládanie
svetiel
Otočný spínač osvetlenia:
= Vypnuté
7
= Obrysové svetlá
0
9 P = Svetlomety
AUTO = Automatické ovládanie
svetiel
= Predné svetlá do hmly
>
= Zadné svetlá do hmly
r
Kontrolka diaľkových svetiel P 3 78.
83
Ak je zapnutá funkcia automatického
ovládania osvetlenia a motor je
spustený, systém v závislosti od
viditeľnosti prepína medzi bežným
denným osvetlením (ak je súčasťou
vybavenia) a svetlometmi.
Z bezpečnostných dôvodov by mal
byť spínač svetiel vždy v AUTO
polohe.
Späť na prehľad
84
Osvetlenie
Svetlá pre jazdu cez deň
Svetlá pre jazdu cez deň zvyšujú
viditeľnosť vozidla za denného svetla.
Aktivácia automatických
svetlometov
V prípade zlej viditeľnosti sa
rozsvietia svetlomety.
Svetelný klaksón
Pre aktivovanie svetelnej húkačky
zatiahnite za páčku.
Nastavenie sklonu
svetlometov
Diaľkové svetlá
Ak chcete prepnúť medzi stretávacím
a diaľkovým svetlom, potiahnite
páčku, kým nepocítite kliknutie.
Otočte vrúbkované koliesko do
želanej polohy:
0 = Cestujúci na predných
sedadlách
4 = Zaťaženie až po maximálnu
povolenú hmotnosť
Svetlomety pri jazde do
zahraničia
Asymetrické stretávacie svetlá
zvyšujú viditeľnosť na pravej strane
jazdného pruhu.
Pri jazde v krajinách, kde sa jazdí na
opačnej strane, však nastavte
svetlomety tak, aby ste zabránili
oslňovaniu protiidúcich vozidiel.
Svetlomety nechajte nastaviť
v servise.
Sklon svetlometov prispôsobte
zaťaženiu vozidla, aby ste zabránili
oslňovaniu okolitej premávky.
Späť na prehľad
Osvetlenie
Adaptívne predné
osvetlenie
Ukazovatele smeru
a zmeny jazdného pruhu
Osvetlenie rohu
Podľa uhla volantu, rýchlosti vozidla
a zvoleného prevodu pri zatáčaní sa
rozsvieti dodatočné svetlo a osvetlí
roh.
85
Ak sa páčka posunie za bod odporu,
kontrolka sa zapne trvalo. Manuálne
vypnite ukazovateľ posunutím
pákového prepínača do pôvodnej
polohy.
Predné svetlá do hmly
Výstražné svetlá
páčka hore = pravé smerové svetlo
páčka dole = ľavé smerové svetlo
Ovládajú sa pomocou tlačidla ¨.
Pri spätnom otočení volantu sa páčka
automaticky vráti do pôvodnej polohy
a kontrolka sa deaktivuje. K tomu
však nedôjde pri miernej zmene
smeru, napr. pri zmene jazdného
pruhu.
Pri zmene jazdného pruhu posuňte
pákový prepínač smerom k prvému
dorazu. Po uvoľnení sa pákový
prepínač vráti do pôvodnej polohy.
Vnútorný spínač prepnite do
polohy > a uvoľnite ho.
Predné svetlá do hmly pracujú iba so
zapnutým zapaľovaním
a svetlometmi.
Späť na prehľad
86
Osvetlenie
Zadné svetlá do hmly
Zahmlené presvetľovacie
kryty svetiel
Vnútorná strana presvetľovacích
krytov sa môže za zlého, vlhkého
a chladného počasia, v hustom daždi
alebo po umytí vozidla zahmliť.
Zahmlenie zmizne samo, urýchliť to
môžete rozsvietením svetiel.
Osvetlenie interiéru
So spínačom v centrálnej polohe
svetlo funguje ako stropné svietidlo
a rozsvieti sa pri otvorených predných
dverách.
Po zavretí predných dverí stropné
svietidlo zhasne s určitým
oneskorením.
Predné svetlo interiéra
Vnútorný spínač prepnite do
polohy r a uvoľnite ho.
Zadné svetlá do hmly pracujú iba so
zapnutým zapaľovaním
a svetlometmi.
Svetlá spiatočky
Svetlá spätného chodu sa rozsvietia,
keď je zapnuté zapaľovanie a je
zaradená spiatočka.
Ovládané pomocou tlačidla c.
Osvetlenie interiéru zhasne okamžite
po zapnutí zapaľovania.
Späť na prehľad
Osvetlenie
Zadné stropné svetlá
Bus
Spodné a stropné svietidlá sa
nachádzajú v priestore zadných
spolujazdcov.
Osvetlenie nákladného
priestoru
Osvetlenie nákladného priestoru
možno nastaviť, aby sa rozsvietilo,
keď sa otvoria bočné a zadné dvere,
alebo zapnúť nastálo.
87
Keď sa dvere zatvoria, vnútorné
osvetlenie vozidla zhasne
s oneskorením alebo hneď po zapnutí
zapaľovania.
Svetlá na čítanie
Predné svetlo na čítanie
Ovládanie kolískového spínača na
prístrojovom paneli:
Stlačte c = zapnuté
Stlačte OFF = vypnuté
Ovláda sa stlačením spínača:
■ Svieti trvalo
■ Ovláda sa funkciou osvetlenia
interiéru
■ Nesvieti
Ovláda sa pomocou tlačidla l.
Smer svetiel na čítanie je možné
nastaviť podľa potreby.
Späť na prehľad
88
Osvetlenie
Zadné svetlá na čítanie
Osvetlenie
Bus
Osvetlenie pre vystúpenie
z vozidla
Každé svetlo na čítanie sa môže
podľa potreby ovládať a nasmerovať
samostatne.
Ovládanie kolískového spínača na
prístrojovom paneli:
stlačte l
= zapnuté.
stlačte OFF = vypnuté.
Svetlomety sa rozsvietia približne na
1 minútu po zaparkovaní vozidla
a aktivovaní systému.
Aktivácia
1. Vypnite zapaľovanie.
2. Vyberte kľúč zo spínacej skrinky.
3. Pritiahnite páčku ukazovateľov
smeru smerom k volantu.
Späť na prehľad
Osvetlenie
89
Túto akciu je možné opakovať
maximálne štyrikrát a maximálne do
4 minút.
Osvetlenie sa okamžite vypne
otočením spínača do ktorejkoľvek
polohy a vrátením do polohy 7.
Späť na prehľad
90
Klimatizácia
Klimatizácia
Klimatizácia
Systém kúrenia a vetrania
Klimatizácia .................................. 90
Ventilačné otvory ......................... 99
Údržba ....................................... 100
Vykurovanie nebude úplne účinné,
pokiaľ motor nedosiahne
prevádzkovú teplotu.
Rýchloseť ventilátora
Nastavte prúdenie vzduchu
prepnutím ventilátora na požadovanú
rýchlosť.
Distribúcia vzduchu
Kontrolky pre:
■ Teplota
■ Rýchloseť ventilátora
■ Distribúcia vzduchu
Vyhrievanie zadného okna Ü 3 32.
Teplota
Červená = teplejší vzduch
Modrá
= chladnejší vzduch
M = do oblasti hlavy
L = do oblasti hlavy a oblasti
nohou
K = do oblasti nôh
J = na čelné okno, okná predných
dverí a do oblasti nôh
V = na čelné okno a na okná
v predných dverách
Nastavenie medzi týmito hodnotami
je možné.
Odstránenie zahmlenia
a námrazy z okien
■ Nastavte ovládací prvok teploty na
najteplejšiu úroveň.
■ Nastavte rýchlosť ventilátora na
najvyššiu úroveň alebo na.
Späť na prehľad
Klimatizácia
■ Nastavte ovládací prvok distribúcie
vzduchu na V.
■ Zapnite vyhrievanie zadných okien.
Ü.
■ Bočné vetracie otvory podľa
potreby otvorte a nastavte na okná
dverí.
■ Pre súčasné zohriatie priestoru pre
nohy nastavte ovládač rozvodu
vzduchu na J.
Klimatizácia
Okrem systému vykurovania
a vetrania má systém klimatizácie:
AC = Chladenie
u = Recirkulácia vzduchu
Chladenie (klimatizácia)
Ovláda sa pomocou tlačidla AC a je
funkčné iba vtedy, ak beží motor
a ventilátor.
Klimatizácia ochladzuje a odvlhčuje
(vysušuje) vzduch, keď je vonkajšia
teplota mierne nad bodom mrazu.
Preto sa môže tvoriť kondenzácia
odkvapkávajúca zo spodku vozidla.
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie,
čím ušetríte palivo.
Systém recirkulácie vzduchu
Ovláda sa pomocou tlačidla u.
91
9 Varovanie
V režime cirkulácie vzduchu je
obmedzená výmena čerstvého
vzduchu. Pri režime bez chladenia
sa vlhkosť vzduchu zvyšuje, takže
môže dôjsť k zahmleniu okien.
Kvalita vzduchu v interiéri sa
zhoršuje, takže cestujúci môžu
pocítiť i nevoľnosť.
Maximálne chladenie
Na krátku dobu otvorte okná, aby sa
rýchlo vyvetral horúci vzduch.
■ Zapnite klimatizáciu AC.
■ Zapnite systém recirkulácie
vzduchu u.
■ Nastavte ovládací prvok distribúcie
vzduchu do polohy M.
■ Nastavte ovládací prvok teploty na
najchladnejšiu úroveň.
■ Nastavte rýchlosť ventilátora na
najvyššiu úroveň.
■ Otvorte všetky vetracie otvory.
Späť na prehľad
92
Klimatizácia
Elektronicky riadená
klimatizácia
Kontrolky pre:
■ Teplota
■ Distribúcia vzduchu a voľba ponuky
■ Rýchlosť ventilátora
AUTO = Automatický režim
u
= Recirkulácia vzduchu
= Odstránenie zahmlenia
V
a námrazy
Vyhrievanie zadného okna Ü 3 32.
Prednastavená teplota je trvalo
udržovaná. V automatickom režime
rýchlosť ventilátora a distribúcia
vzduchu automaticky regulujú
prúdenie vzduchu.
Pomocou ovládacích prvkov
distribúcie vzduchu a prúdenia
vzduchu môže byť systém manuálne
prispôsobený.
Klimatizáciu je možné plne využívať
len pri naštartovanom motore.
Kvôli správnemu fungovaniu
nezakrývajte snímač na prístrojovej
doske.
Automatický režim
Základné nastavenie pre dosiahnutie
maximálneho komfortu:
■ Stlačte tlačidlo AUTO.
■ Otvorte všetky vetracie otvory.
■ Zapnite AC.
■ Nastavte požadovanú teplotu.
Prednastavenie teploty
Teploty je možné nastaviť na
požadovanú hodnotu.
Pre svoje pohodlie meňte teplotu iba
v malých krokoch.
červená = teplejší vzduch
modrá = chladnejší vzduch
Vykurovanie nebude úplne účinné,
kým motor nedosiahne prevádzkovú
teplotu.
Ak je minimálna teplota nastavená na
15 ℃, elektronická klimatizácia
pobeží v režime maximálneho
chladenia.
Ak je maximálna teplota nastavená
na 27 ℃, elektronická klimatizácia
pobeží v režime maximálneho
kúrenia.
Rýchlosť ventilátora
Zvolená rýchlosť ventilátora sa
znázorní symbolom x na displeji.
Ak je vypnutý ventilátor, aj systém
klimatizácie sa deaktivuje.
Návrat do automatického režimu:
Stlačte tlačidlo AUTO.
Odstránenie zahmlenia
a námrazy z okien
Stlačte tlačidlo V.
Späť na prehľad
Klimatizácia
Teplota a distribúcia vzduchu sú
nastavené automaticky a ventilátor
beží vysokou rýchlosťou.
Návrat do automatického režimu:
stlačte tlačidlo V alebo AUTO.
Distribúcia vzduchu
Stlačte opakovane tlačidlo s alebo K.
Šípky zobrazené na displeji ukazujú
nastavenia distribúcie.
Chladenie
Systém klimatizácie ochladzuje
a odvlhčuje (vysušuje) vzduch, keď je
vonkajšia teplota nad určitou
hodnotou. Preto sa môže tvoriť
kondenzácia odkvapkávajúca zo
spodku vozidla.
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, stlačením tlačidla
AC OFF vypnite chladenie. Ušetríte
tým palivo.
Manuálny režim recirkulácie
vzduchu
Ovláda sa pomocou tlačidla u.
9 Varovanie
V režime cirkulácie vzduchu je
obmedzená výmena čerstvého
vzduchu. Pri režime bez chladenia
sa vlhkosť vzduchu zvyšuje, takže
môže dôjsť k zahmleniu okien.
Kvalita vzduchu v interiéri sa
zhoršuje, takže cestujúci môžu
pocítiť i nevoľnosť.
Prídavný vykurovací
systém
93
Ak je vypnutý motor, priestor zadných
cestujúcich sa môže vyhrievať
pomocou prídavného kúrenia cez
spodné ventilačné otvory.
Naprogramovaním hodnôt pomocou
ovládacieho panela sa môže upraviť
nastavenie času, dňa a teploty.
Kúrenie prestane pracovať v prípade,
ak hladina paliva vozidla príliš klesne.
Počas prevádzky sa používa
napájanie batériou. V prípade
krátkych jázd batériu pravidelne
kontrolujte a v prípade potreby nabite.
Aby sa zaistila efektívna prevádzka,
spodné ventilačné otvory v zadnom
priestore nesmú byť blokované.
9 Varovanie
Systém nepoužívajte počas
plnenia paliva, v prípade výskytu
prachu alebo zápalných výparov
ani v uzatvorených priestoroch
(napr. v garáži).
Nastavenie času a dňa
Stlačte tlačidlo Ö, pokým displej času
nebliká.
Späť na prehľad
94
Klimatizácia
Ak sa pred použitím prerušilo
napájanie akumulátora, stlačte krátko
tlačidlo m alebo n, aby začal
displej času blikať.
Nastavte čas pomocou tlačidiel m
alebo n.
Čas je nastavený, keď prestane
zobrazená hodnota blikať.
Potom začne blikať displej dňa:
nastavte deň pomocou tlačidiel m
alebo n.
Deň je nastavený, keď prestane
zobrazená hodnota blikať.
Displej zostáva rozsvietený počas
približne 15 sekúnd po vypnutí
zapaľovania.
Obsluha a prepínanie
prídavného kúrenia zadného
priestoru
Stlačením tlačidla Y ovládate
kúrenie. Na displeji sa zobrazí Y, čím
sa signalizuje činnosť kúrenia.
Zmena periódy, počas ktorej je
kúrenie v činnosti
Ak je kúrenie vypnuté ( Y na displeji
zhasne), krátko stláčajte tlačidlo m,
pokým nebliká na displeji perióda,
počas ktorej je kúrenie v činnosti.
Použite tlačidlá m alebo n na
nastavenie doby kúrenia. Doba
kúrenia je nastavená, keď zhasne
displej.
Programovanie režimu kúrenia
Uložiť sa môžu až tri programy, ktoré
umožňujú zapínanie kúrenia.
Stlačte tlačidlo P toľko krát, aby sa
zvolil požadovaný uložený program.
Stlačte krátko tlačidlá m alebo n,
naprogramovaný čas bliká na displeji.
Pomocou tlačidiel m alebo n
nastavte požadovaný čas, po tom,
ako čas na displeji prestane blikať,
nastavte deň pomocou tlačidiel m
alebo n.
Čas a deň sú nastavené, keď displej
prestane blikať.
Vyvolanie režimu
programovania
Ak chcete aktivovať uložený
program, stlačte tlačidlo P, pokým sa
na displeji nezobrazí príslušné číslo.
Neutrálna poloha alebo
neaktívny žiadny uložený
program
Stlačte tlačidlo P, pokým sa na
displeji nezobrazuje žiadne číslo
uloženého programu.
Nastavenie teploty
Ak chcete nastaviť teplotu kúrenia,
otáčajte ovládačom, ktorý sa
nachádza na ovládacom paneli.
Otočte v smere = zvýšenie teploty
hodinových
ručičiek
Otočte proti
= zníženie teploty
smeru
hodinových
ručičiek
Späť na prehľad
Klimatizácia
Klimatizácia pre zadné
sedadlá
Rýchloseť ventilátora
Klimatizácia zadnej časti sa aktivuje
spolu s klimatizáciou priestoru pre
cestujúcich vpredu.
Bus
Zadné ventilačné otvory
Do zadného priestoru cestujúcich je
prídavné vetranie zabezpečené
pomocou stropných ventilačných
otvorov.
Nastavte rýchlosť ventilátora na
požadovanú úroveň.
otočte v smere = zníženie
hodinových
rýchlosti
ručičiek
otočte proti
= zníženie
smeru
rýchlosti
hodinových
ručičiek
95
Combi
Do zadného priestoru cestujúcich je
prídavné vetranie zabezpečené
pomocou stropných ventilačných
otvorov v priestore nad vodičom
a predným spolujazdcom.
Ak je zapnutá klimatizácia priestoru
predných cestujúcich, nastavte
rýchlosť ventilátora na požadovanú
úroveň.
Pri používaní skontrolujte, či sú
ventilačné otvory otvorené, aby sa
predchádzalo vytváraniu námrazy
v systéme.
Nezávislé kúrenie
Kúrenie chladiacou kvapalinou
Na motore nezávislé, palivom
poháňané prídavné vykurovanie
chladiacou kvapalinou Eberspächer
zabezpečuje rýchly ohrev chladiacej
kvapaliny motora a tým umožňuje
ohrev interiéru vozidla bez nutnosti
spustiť motor.
Späť na prehľad
96
Klimatizácia
9 Varovanie
Systém nepoužívajte počas
plnenia paliva, v prípade výskytu
prachu alebo zápalných výparov
ani v uzatvorených priestoroch
(napr. v garáži).
Pred naštartovaním alebo
naprogramovaním naštartovania
systému prepnite systém klimatizácie
vozidla na ohrev a prúdenie vzduchu
V.
Pokiaľ nie je potrebný, vypnite ho.
Ohrev sa vypne automaticky po
približne 2 hodinách nepretržitého
používania a jeho funkcia sa
pozastaví aj v prípade veľmi nízkej
hladiny paliva vo vozidle.
Počas prevádzky sa používa
napájanie batériou. V prípade
krátkych jázd batériu pravidelne
kontrolujte a v prípade potreby nabite.
Aby ste zabezpečili účinný výkon,
pomocný ohrievač raz za mesiac na
krátku dobu zapnite.
Ovládacie jednotky
Pomocou časovača alebo jednotky
diaľkového ovládania sa systém
zapína a vypína a používajú sa na
naprogramovanie špecifických časov
odchodu.
Timer
1 X
Aktivačné
tlačidlo
= Zapína a vypína
ovládaciu jednotku
a slúži na zmenu
zobrazovaných
informácií
2 q
= Slúži na výber
funkcií v rámci
Tlačidlo
panela s ponukami
naspäť
a na nastavenie
hodnôt
3 Panel
= Zobrazuje voliteľné
s ponukami
funkcie Y, x, P, Ö
aY
4 r
= Slúži na výber
funkcií v rámci
Tlačidlo ďalej
panela s ponukami
a na nastavenie
hodnôt
5 OK tlačidlo = Slúži na potvrdenie
voľby
Späť na prehľad
Klimatizácia
Diaľkové ovládanie
9 Varovanie
Počas plnenia paliva vypnite
diaľkové ovládanie, ako aj
ohrievač!
Ovládacie tlačidlá fungujú rovnako
ako v prípade jednotky časovača
popísanej skôr.
Pokiaľ chcete diaľkové ovládanie
aktivovať, stlačte aktivačné tlačidlo
X a po zobrazení panela s ponukami
na displeji ho uvoľnite. Na displeji sa
nakrátko zobrazí indikátor signálu
a SENd; následne sa zobrazí
hodnota teploty.
Vypnutie vykonáte stlačením
a podržaním aktivačného tlačidla X,
čím zabránite náhodnému spusteniu.
Diaľkové ovládanie má maximálny
dosah 600 metrov. Dosah sa môže
znížiť vplyvom externých podmienok
a postupným slabnutím batérie.
97
Vyhrievanie možno okrem jednotky
diaľkového ovládania zapnúť na
30 minút, alebo vypnúť aj pomocou
tlačidla na prístrojovej doske.
Výmena batérií
Batériu vymeňte, pokiaľ sa dosah
diaľkového vládania zníži, alebo keď
začne blikať symbol nabitia batérie.
Pomocou mince otvorte kryt
a vymeňte batériu (CR 2430 alebo
rovnocenná); novú batériu vložte
správnym spôsobom tak, aby kladné
póly (<) smerovali ku kladným
koncovkám. Bezpečne nasaďte kryt.
Staré batérie zneškodnite v zmysle
nariadení o ochrane životného
prostredia.
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať
v príslušnej recyklačnej zberni.
Späť na prehľad
98
Klimatizácia
Zobrazenie chýb diaľkového
ovládania
cobA = Slabý signál nastavte polohu
conP = Žiadny signál - priblížte sa
bALo = Batéria je vybitá batériu vymeňte
Err
= Systémová chyba prekonzultujte s dielňou
Add, = Systém v režime
AddE
nastavenia
Nastavenie diaľkového ovládania
Po pripojení batérie vozidla sa LED
indikátor tlačidla na prístrojovom
paneli rozsvieti a systém automaticky
nakonfiguruje diaľkové ovládanie.
Pokiaľ LED indikátor bliká, stlačte
tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní,
vyberte Add alebo AddE a potvrďte.
Je možné vykonať konfiguráciu aj
ďalších prídavných jednotiek
diaľkového ovládania. Pokiaľ LED
indikátor bliká, stlačte tlačidlo, zapnite
diaľkové ovládanie, vyberte Add
a potvrďte.
Funkcia AddE vykoná výhradné
nastavenie aktuálnej jednotky
diaľkového vládania a zablokuje
všetky predtým nakonfigurované
jednotky. Funkcia Add dokáže
nastaviť až 4 jednotky diaľkového
ovládania, ale naraz je možné
ovládať systém len pomocou jednej
jednotky.
Dobu ventilácie môžete akceptovať
alebo zmeniť. Zobrazenú dobu
môžete akceptovať bez nutnosti
potvrdenia.
Vypnutie vykonáte voľbou x v paneli
s ponukami; následne potvrďte.
Obsluha
Programovanie P
Naprogramovať je možné až 3 časy
odchodu, a to počas jedného dňa
alebo počas jedného týždňa.
■ V paneli s ponukami vyberte P
a potvrďte
■ Zvoľte číslo požadovanej pamäti
predvolieb 1, 2 alebo 3 a potvrďte
■ Vyberte deň a potvrďte
■ Vyberte hodinu a potvrďte
■ Vyberte minúty a potvrďte
■ Vyberte Y alebo x a potvrďte
■ V prípade potreby nastavte dobu
chodu pred odchodom a potvrďte
Číslo ďalšej pamäti predvolieb, ktorá
bude aktivovaná je zvýraznené
a zobrazí sa deň týždňa. Postup
programovania zopakujte pre ďalšie
pamäti predvolieb.
Kúrenie Y
V paneli s ponukami vyberte Y
a potvrďte. Na displeji bude blikať
vopred zadefinovaná doba
vykurovania napr. L 30.
Pokiaľ chcete dočasne nastaviť
trvanie vykurovania, nastavenie
zmeňte pomocou tlačidla q alebo
r a nastavenie potvrďte. Hodnotu
možno nastaviť v rozsahu 10 až
120 minút.
Vypnutie vykonáte voľbou Y v paneli
s ponukami; následne potvrďte.
Ventilácia x
V paneli s ponukami vyberte x
a potvrďte.
Späť na prehľad
Klimatizácia
Stlačením tlačidla X počas
vykonávania postupu činnosť
ukončíte bez uloženia úprav
programu.
Pokiaľ chcete vymazať
prednastavený čas odchodu,
postupujte podľa krokov
programovania, až dokiaľ nebude
blikať symbol vykurovania Y. Tlačidlo
q alebo r stláčajte, dokiaľ sa na
displeji nezobrazí oFF a následne
vykonajte potvrdenie.
Vykurovanie sa zastaví automaticky
5 minút po naprogramovanom čase
odchodu.
Poznámky
Systém diaľkového ovládania je
vybavený snímačom teploty, ktorý
vypočíta dobu chodu na základe
teploty okolia a požadovanej úrovne
vykurovania (ECO alebo HIGH).
Systém sa spustí automaticky
v rozsahu 5 až 60 minút pred
naprogramovanou dobou odchodu.
Nastavenie dňa týždňa, času a doby
vykurovania Ö
Pokiaľ je batéria vozidla odpojená
alebo jej napätie je veľmi nízke,
jednotku bude potrebné resetovať.
■ Vyberte Ö a potvrďte
■ Vyberte deň týždňa a potvrďte
■ Zmeňte hodiny a potvrďte
■ Zmeňte minúty a potvrďte
■ Zmeňte predvolenú dobu
vykurovania a potvrďte
99
Ventilačné otvory
Nastaviteľné vetracie
otvory
Keď je ochladzovanie (kompresor
klimatizácie) zapnuté, musíte otvoriť
aspoň jeden vetrací otvor, aby
v dôsledku nedostatočného pohybu
vzduchu nenamrzol výparník.
Stredové vetracie otvory
Úroveň vykurovania Y
Preferovanú úroveň vykurovania pre
naprogramované časy odchodu je
možné nastaviť na ECO alebo HIGH.
Vyberte Y a potvrďte. Na displeji
bude blikať ECO alebo HIGH.
Pomocou tlačidla q alebo r
vykonajte nastavenie a nastavenie
potvrďte.
Otvárajú sa stlačením vetracieho
otvoru.
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením vetracieho otvoru.
Späť na prehľad
100
Klimatizácia
Stlačte vetrací otvor pre zatvorenie.
Bočné vetracie otvory
Otvárajú sa stlačením vetracieho
otvoru.
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením vetracieho otvoru.
V závislosti od polohy ovládača
teploty začne prúdiť do interiéru
vzduch bočnými otvormi.
Pevné ventilačné otvory
Ďalšie vetracie otvory sú umiestnené
pod čelným oknom a oknami dverí a v
priestoroch pre nohy.
Chladenie odkladacej
schránky
Systém klimatizácie môže udržiavať
v chlade aj obsah schránky v palubnej
doske.
Údržba
Otvory pre nasávanie
vzduchu
Otvory pre nasávanie vzduchu, ktoré
sa nachádzajú pred čelným oknom,
musíte udržiavať čisté kvôli
priechodnosti. Odstráňte všetky listy,
nečistoty alebo sneh.
Peľový filter
Peľový filter odstraňuje zo vzduchu
nasávaného cez nasávacie otvory
prach, sadze, peľ a spóry.
Späť na prehľad
Klimatizácia
101
Pravidelné uvedenie
klimatizácie do činnosti
Aby bol trvalo zachovaný optimálny
výkon, musí byť chladenie raz za
mesiac na niekoľko minút zapnuté,
bez ohľadu na počasie a ročné
obdobie. Chladenie nie je možné pri
veľmi nízkej vonkajšej teplote.
Servis
Aby bol zachovaný optimálny výkon
chladenia, odporúčame raz za rok
skontrolovať systém klimatizácie od
tretieho roku od registrácie vozidla,
sem patrí:
■ Test funkčnosti a tlaku
■ Funkčnosť kúrenia
■ Kontrola tesnosti
■ Kontrola hnacích remeňov
■ Vyčistenie odtokového vedenia
kondenzátora a výparníka
■ Test výkonnosti
Späť na prehľad
102
Jazda
Jazda
Rady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom
Rady pre jazdu ........................... 102
Startovanie a prevádzka ............ 102
Výfuk motora .............................. 105
Mechanická prevodovka ............ 106
Automatizovaná mechanická
prevodovka ................................ 107
Brzdy .......................................... 111
Podvozkové systémy ................. 112
Tempomat .................................. 114
Systémy detekcie objektov ........ 117
Palivo ......................................... 120
Ťažné ......................................... 121
Prídavné funkcie ........................ 123
Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom
Mnoho zariadení v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač riadenia). Takáto jazda je
pre vás aj ostatných účastníkov
cestnej premávky veľmi nebezpečná.
Pedály
V oblasti pedálov vám pri zošliapnutí
pedálov až na podlahu nesmie
prekážať žiadny koberec alebo
rohožka.
Posilňovač riadenia
V stojacom vozidle nenechávajte
volant otočený až na doraz, pretože
by mohlo dôjsť k poškodeniu
čerpadla posilňovača riadenia.
Startovanie
a prevádzka
Zábeh nového vozidla
Nebrzdite zbytočne intenzívne počas
prvých jázd po inštalácii nových
brzdových doštičiek.
Ak jazdíte s vozidlom prvýkrát, môže
sa z výfukovej sústavy odparovať
vosk a olej, čo môže produkovať dym.
Po prvej jazde zaparkujte vozidlo
vonku a nenadýchajte sa výfukových
plynov.
Nejazdite s vozidlom zbytočne
prudko a nepoužívajte vysoké otáčky
počas zábehu.
Počas doby zábehu je spotreba
paliva a motorového oleja vyššia než
normálne.
Späť na prehľad
Jazda
Polohy spínača
zapaľovania
St = Vypnuté zapaľovanie
A = Odomknuté riadenie,
zapaľovanie vypnuté
M = Zapnuté zapaľovanie, pri
vznetovom motore: žeravenie
D = Štartovanie
Štartovanie motora
Mechanická prevodovka: použite
spojku.
Automatizovaná mechanická
prevodovka: použite brzdy;
prevodovka sa automaticky prepne
do polohy N.
Nepridávajte plyn.
Otočte kľúč do polohy M kvôli
predhrievaniu, kým kontrolka N
v informačnom centre vodiča
nezhasne.
Otočte kľúčom do polohy D a uvoľnite
ho.
103
Po náraste teploty motora sa zvýšené
voľnobežné otáčky motora
automaticky vrátia do normálnych
voľnobežných otáčok.
Pokusy o naštartovanie by nemali
trvať dlhšie ako 15 sekúnd. Ak motor
nenaštartuje, pred zopakovaním
štartovania počkajte 15 sekúnd. Ak je
to potrebné, stlačte pedál akcelerácie
pred zopakovaním štartovacieho
procesu.
Pred opätovným štartovaním alebo
pre vypnutie motora otočte kľúčom
späť do polohy St.
Späť na prehľad
104
Jazda
Riadenie otáčok
voľnobehu
Ak chcete zvýšiť alebo znížiť otáčky
voľnobehu, obráťte sa na servis.
Odpojenie pri prebehu
Prívod paliva je automaticky
odpojený pri prebehu, napr. keď
vozidlo jazdí so zaradeným
prevodovým stupňom, ale nie je
zošliapnutý pedál plynu.
Parkovanie
Ak chcete zvýšiť otáčky voľnobehu,
stlačte spínač. Funkcia sa aktivuje po
niekoľkých sekúnd.
Funkcia sa deaktivuje, ak:
■ Zošliapne sa pedál spojky
■ Zošliapne sa pedál akcelerácie
■ MTA nie je v neutráli N
■ Rýchlosť vozidla je vyššia než
0 km/h
■ Kontrolka A, W alebo C sa
rozsvieti na prístrojovej doske
nahor, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte prvý prevodový stupeň. Vo
svahu smerom hore natočte predné
kolesá smerom od obrubníka.
Ak je vozidlo na svahu smerom
nadol, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte spiatočku. Natočte predné
kolesá smerom k obrubníku.
■ Zamknite vozidlo a aktivujte
systémy mechanickej ochrany proti
odcudzeniu a alarmu.
■ Neparkujte vozidlo na ľahko
horľavom povrchu. Vysoká teplota
výfukového systému môže
spôsobiť vzplanutie povrchu.
■ Parkovaciu brzdu vždy zatiahnite
bez stlačenia uvoľňovacieho
tlačidla. Na svahu smerom nahor
alebo nadol ju zatiahnite čo možno
najpevnejšie. Súčasne zošliapnite
nožnú brzdu, aby sa znížila
vyvíjaná prevádzková sila.
■ Vypnite motor a zapaľovanie.
Otočte volantom, až sa zamkne
zámok riadenia.
■ Ak vozidlo stojí na vodorovnom
povrchu alebo na svahu smerom
Späť na prehľad
Jazda
Výfuk motora
9 Nebezpečenstvo
Výfukové plyny vznikajúce pri
spaľovaní paliva v motore,
obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý,
ktorý je bez farby a bez zápachu.
Vdychovanie tohto oxidu je životu
nebezpečné.
Ak výfukové plyny vniknú do
interiéru vozidla, otvorte okná.
Príčinu poruchy nechajte odstrániť
v servise.
Vyvarujte sa jazdy s otvoreným
batožinovým priestorom, pretože
by do vozidla mohli vnikať
výfukové plyny.
Odlučovač pevných častíc
pre vznetové motory
Filter systému odlučovača pevných
častíc odstraňuje sadze z výfukových
plynov. Systém obsahuje
samočistiacu funkciu, ktorá sa spustí
automaticky počas jazdy bez
akéhokoľvek oznámenia. Filter sa
čistí pravidelným spaľovaním častíc
sadze pri vysokej teplote. Tento
proces sa uskutočňuje automaticky
pri rýchlostiach nad 48 km/h a môže
trvať až do 30 minút. Počas tejto doby
môže byť spotreba paliva vyššia.
Vydávanie zápachu a dymu pri tomto
procese je normálnym javom.
Čistenie je rýchlejšie pri vysokých
otáčkach a zaťažení motora.
Výstraha
Ak sa proces čistenia preruší,
hrozí vážne poškodenie motora.
Za určitých jazdných podmienok,
napr. pri krátkych cestách, sa môže
stať, že sa systém nebude sám
automaticky čistiť.
Ak filter vyžaduje čistenie
a predchádzajúce jazdné podmienky
neumožnili automatické čistenie,
zobrazí sa to rozsvietením kontrolky
A na prístrojovom paneli.
Neodkladne vyhľadajte pomoc
v servise.
105
Katalyzátor
Katalyzátor znižuje množstvo
škodlivých látok vo výfukových
plynoch.
Výstraha
Triedy paliva iné, než sú uvedené
na strane 3 120, 3 165 by mohli
poškodiť katalyzátor alebo
elektronické komponenty.
Nespálený benzín sa prehreje
a poškodí katalyzátor. Preto sa
vyvarujte nadmerného používania
štartéra, spotrebovania všetkého
benzínu v palivovej nádrži
a štartovania motora roztláčaním
alebo rozťahovaním.
V prípade vynechávania motora,
nerovnomerného chodu motora,
zreteľného zníženia výkonu motora
alebo iných neobvyklých problémov
čo možno najskôr nechajte príčinu
poruchy odstrániť v servise.
V núdzovom prípade je možné krátku
Späť na prehľad
106
Jazda
dobu pokračovať v jazde, a to nízkou
rýchlosťou vozidla a s nízkymi
otáčkami motora.
Ak kontrolka Z bliká, je možné, že sa
prekročili povolené hranice emisií.
Zdvihnite nohu z pedálu akcelerácie,
kým kontrolka Z neprestane blikať
a nezačne trvalo svietiť. Obráťte sa
okamžite na servis.
Kontrolka poruchy 3 75.
Mechanická
prevodovka
Pri použití úplne zošliapnite pedál
spojky. Nepoužívajte pedál ako
opierku nohy.
Výstraha
Neodporúčame počas jazdy držať
ruku na voliacej páke.
Ak chcete zaradiť spätný chod,
v stojacom vozidle zošliapnite pedál
spojky, potiahnite nahor krúžok na
voliacej páke a zaraďte prevod.
Ak sa vám prevod nepodarí zaradiť,
posuňte páku do polohy neutrál,
uvoľnite pedál spojky a znova ju
zošliapnite; potom skúste prevod
zaradiť znova.
Nenechávajte zbytočne preklzávať
spojku.
Späť na prehľad
Jazda
Automatizovaná
mechanická
prevodovka
Manuálna automatizovaná
prevodovka (MTA) umožňuje
manuálne radenie (manuálny režim)
alebo automatické radenie
(automatický režim), pričom spojka je
vždy ovládaná plne automaticky.
Displej prevodovky
Štartovanie motora
Pri štartovaní motora zošliapnite
nožnú brzdu. Ak nie je zošliapnutý
brzdový pedál, rozsvieti sa T na
displeji prevodovky a motor nebude
možné naštartovať.
Ak je stlačená nožná brzda,
prevodovka automaticky zaradí N
(neutrál); na displeji prevodovky sa
objaví „N“ a motor je možné
naštartovať. Môže dôjsť k miernemu
oneskoreniu.
Voliaca páka
107
Páka voliča musí byť vždy vedená
v správnom smere až na doraz. Po
uvoľnení sa vráti späť do strednej
polohy.
N
= Neutrál.
A/M = Prepnutie medzi
automatickým a manuálnym
režimom.
V automatickom režime sa
na displeji prevodovky objaví
„A“.
R
= Spiatočka.
Spiatočku raďte len
v stojacom vozidle. Po
zaradení spiatočky sa na
displeji prevodovky objaví
„R“.
+
= Zaradenie vyššieho
prevodového stupňa.
–
= Zaradenie nižšieho
prevodového stupňa.
Rozjazd
Zobrazí sa režim a aktuálne zvolený
jazdný stupeň.
Po naštartovaní motora je
prevodovka v automatickom režime.
Ak chcete zaradiť prevodový stupeň,
stlačte nožnú brzdu a posuňte voliacu
páku smerom k značke +.
Späť na prehľad
108
Jazda
Ak je zvolené R, je zaradená
spiatočka. Akonáhle brzdový pedál
uvoľníte, vozidlo sa začne
pohybovať. Pre rýchly rozjazd
uvoľnite brzdový pedál a zrýchlite
okamžite po zaradení prevodového
stupňa.
V automatickom režime prevodovka
zaraďuje ostatné jazdné stupne
samočinne, podľa štýlu jazdy.
Ak chcete zapnúť manuálny režim,
posuňte voliacu páku smerom
k značke A/M. Na displeji prevodovky
sa zobrazí práve zaradený prevodový
stupeň.
Ak chcete zaradiť prevodový stupeň,
stlačte nožnú brzdu a posuňte voliacu
páku smerom k značke + alebo -.
Preraďte na vyšší alebo nižší stupeň
posunutím voliacej páky do polohy +
alebo -. Prevodové stupne môžu byť
preskočené opakovaným posunom
páčky v krátkych intervaloch.
Zastavenie vozidla
V automatickom alebo manuálnom
režime sa zaradí
prvý prevodový stupeň a spojka sa
uvoľní, keď je vozidlo zastavené.
V R zostáva spiatočka zaradená.
Pri zastavení na svahu zabrzdite
parkovaciu brzdu alebo zošliapnite
pedál brzdy. Aby sa predišlo
prehriatiu spojky, zaznie prerušovaný
akustický signál ako upozornenie,
aby ste zošliapli pedál nožnej brzdy
alebo zabrzdili parkovaciu brzdu.
Vypnite motor, keď stojíte dlhšiu
dobu, napr. v dopravnej zápche.
Keď je vozidlo zaparkované a dvere
vodiča sú otvorené, zaznie výstražná
zvonkohra, ak nie je zvolená
neutrálna poloha alebo nebola
stlačená nožná brzda.
Brzdenie motorom
Automatický režim
Pri jazde z kopca automatizovaná
mechanická prevodovka neradí
vyššie prevodové stupne, pokiaľ
motor nedosiahne predpísané
otáčky. Pri brzdení preraďuje na
nižšie stupne v správny čas.
Manuálny režim
Aby ste využili brzdný účinok motora,
zvoľte pri jazde z kopca včas nižší
prevodový stupeň.
Rozkolísanie vozidla
Vyprosťovanie vozidla rozhúpaním je
povolené len v prípade, keď vozidlo
uviazlo v piesku, blate, snehu alebo
diere. Opakovane presúvajte voliacu
páku medzi polohami R a A/M (alebo
medzi + a -), pričom jemne tlačte
pedál akcelerácie. Motor nevytáčajte
a vyvarujte sa náhleho zrýchlenia.
Parkovanie
Zatiahnite parkovaciu brzdu.
V prevodovke zostane zaradený
naposledy zvolený prevodový
stupeň, (pozri displej prevodovky). Ak
je páka voliča v polohe N, nie je
zaradený žiadny prevodový stupeň.
Ak je vypnuté zapaľovanie,
prevodovka nereaguje na pohyby
voliacej páky.
Späť na prehľad
Jazda
Ak nie je vypnuté zapaľovanie, alebo
nie je zabrzdená parkovacia brzda,
pri otvorení dverí vodiča zaznie
výstražný akustický signál.
Elektronické jazdné
programy
Zimný režim V
Manuálny režim
Ak je pri príliš nízkych otáčkach
motora zvolený vyšší prevodový
stupeň, alebo keď je pri príliš
vysokých otáčkach zvolený nižší
prevodový stupeň, radenie sa
neuskutoční. Tým sa ochraňuje
motor, aby nepracoval v príliš nízkych
alebo príliš vysokých otáčkach
motora.
Ak sú otáčky motora príliš nízke,
prevodovka automaticky podradí na
nižší prevodový stupeň.
Ak sú otáčky motora príliš vysoké,
prevodovka sa prepne na vyšší
prevodový stupeň len
prostredníctvom funkcie kickdown.
109
Vypnutie
Zimný režim sa vypne:
■ opätovným stlačením tlačidla V,
■ vypnutím zapaľovania,
■ prepnutím do manuálneho režimu.
Aby bola prevodovka chránená, pri
veľmi vysokých teplotách spojky
môže zaznieť prerušovaný akustický
signál. V takýchto prípadoch
zošliapnite pedál nožnej brzdy, zvoľte
„N“ a zatiahnite parkovaciu brzdu,
aby spojka vychladla.
Režim radenia pre zaťažené
vozidlo kg
Aktivujte zimný režim v prípade, že
máte problémy s rozjazdom na
klzkom povrchu vozovky.
Aktivácia
Stlačte tlačidlo V. Na displeji
prevodovky sa zobrazí kontrolka V.
Prevodovka sa prepne do
automatického režimu a vozidlo sa
rozbehne na vhodnom prevodovom
stupni.
Späť na prehľad
110
Jazda
Režim radenia pre zaťažené vozidlo
môžete využiť v manuálnom aj
automatickom režime. V oboch
prípadoch sa radenie prevodových
stupňov automaticky prispôsobí
zvýšenému zaťaženiu vozidla.
Aktivácia
Stlačte tlačidlo kg. Na displeji
prevodovky sa zobrazí kontrolka kg.
Prevodovka sa potom bude
preraďovať optimálnym spôsobom.
Vypnutie
Režim pre zaťažené vozidlo sa
vypne:
■ opätovným stlačením tlačidla kg,
■ vypnutím zapaľovania.
Kickdown
Ak je pedál plynu zošliapnutý za
hranicu tlakového bodu, prevodovka
podradí na nižší prevodový stupeň
v závislosti od otáčok motora. Môžete
tak pre akceleráciu využiť maximálny
výkon motora.
Ak sú otáčky motora príliš vysoké,
prevodovka sa prepne na vyšší
prevodový stupeň, dokonca aj
v manuálnom režime. Ak kickdown
nepoužijete, automatické preradenie
v manuálnom režime sa nevykoná.
Porucha
Ak nie je možné zaradiť neutrál,
vozidlo sa musí odtiahnuť so
zdvihnutými poháňanými kolesami
3 155.
Ťahanie vozidla 3 155.
V prípade poruchy sa na displeji
prevodovky zobrazí kontrolka W.
Môžete pokračovať v jazde, ale
musíte jazdiť opatrne a predvídavo.
Príčinu poruchy nechajte odstrániť
v servise.
Prerušenie napájania
Spojka sa nevypne, keď dôjde
k prerušeniu napájania a je zaradený
prevodový stupeň. Vozidlo nemôže
ísť.
Ak je akumulátor vybitý, naštartujte
vozidlo pomocou štartovacích káblov
3 152.
Ak nie je príčinou poruchy vybitý
akumulátor, vyhľadajte pomoc
v servise.
Späť na prehľad
Jazda
Brzdy
Kontrolka F 3 76.
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k výpadku funkcie jedného
z týchto okruhov, je možné vozidlo
brzdiť pomocou druhého brzdového
okruhu. Brzdný účinok sa však
dosiahne len pevným zošliapnutím
brzdového pedálu. Na to potrebujete
vyvinúť výrazne väčšiu silu. Brzdná
dráha sa predĺži. Pred pokračovaním
vašej cesty vyhľadajte pomoc
v servise.
Pri vypnutom motore prestane
posilňovač riadenia fungovať po
jednom až dvoch zošliapnutiach
brzdového pedálu. Nezníži sa brzdný
účinok, ale k zastaveniu vozidla
musíte vyvinúť omnoho väčšiu silu.
Pamätajte si to obzvlášť ak je vaše
vozidlo odťahované.
Kontrolka R 3 75.
Ak sa brzdové doštičky opotrebujú až
po nastavený bod, brzdový systém
bude potrebovať kontrolu. Vyhľadajte
pomoc v servise.
Systém ABS
Protiblokovací systém brzd (ABS)
zabraňuje zablokování kol.
Akonáhle niektoré z kolies začne javiť
sklon k zablokovaniu, začne systém
ABS regulovať brzdný tlak
v príslušnom kolese. Vozidlo zostane
ovládateľné, dokonca i pri prudkom
brzdení.
Hneď ako dôjde k aktivácii systému
ABS, prejaví sa táto skutočnosť
pulzovaním brzdového pedálu
a sprievodným zvukom regulácie.
Ak chcete dosiahnuť optimálne
brzdenie, držte pri brzdení
zošliapnutý pedál brzdy, aj keď pedál
pulzuje. Pedál brzdy neuvoľňujte.
Kontrolka u 3 76.
Porucha
Ak sa kontrolky u a A rozsvietia
spolu so správami CHECK ABS
(SKONTROLUJTE ABS) a CHECK
ESP (SKONTROLUJTE ESP)
v informačnom centre vodiča,
111
v systéme ABS je porucha. Brzdový
systém vozidla je naďalej funkčný, ale
bez možnosti regulácie systémom
ABS.
9 Varovanie
Ak je v systéme ABS porucha,
kolesá majú tendenciu sa
zablokovať v prípade neobvykle
silného brzdenia. Výhody systému
ABS nie sú k dispozícii. Počas
prudkého brzdenia nie je vozidlo
možné riadiť a môže dôjsť ku
šmyku.
Ak sa kontrolky u, A, R a C
rozsvietia, systémy ABS a ESP sú
deaktivované a v informačnom centre
vodiča sa zobrazí správa BRAKING
FAULT (PORUCHA BŔZD).
Vyhľadajte pomoc v servise.
Príčinu poruchy nechajte odstrániť
v servise.
Späť na prehľad
112
Jazda
Parkovacia brzda
Brzdový asistent
Ak sa zošliapne brzdový pedál rýchlo
a silno, automaticky sa vyvinie
maximálna brzdiaca sila (úplné
zabrzdenie).
Udržujte trvalý tlak na brzdový pedál
po celú dobu brzdenia. Po uvoľnení
brzdového pedálu sa maximálna
brzdiaca sila automaticky zníži.
Vždy pevne zatiahnite parkovaciu
brzdu bez použitia uvoľňovacieho
tlačidla a na klesajúcom alebo
stúpajúcom svahu zabrzdite čo
možno najpevnejšie.
Ak chcete parkovaciu brzdu uvoľniť,
zľahka nadvihnite páku, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo a páku spustite
úplne nadol.
Na zníženie ovládacej sily parkovacej
brzdy zošliapnite súčasne aj pedál
brzdy.
Kontrolka R 3 75.
Podvozkové systémy
Systém ovládania pohonu
Systém regulácie preklzu (TC) je
súčasťou elektronického
stabilizačného systému (ESP®Plus),
ktorý zlepšuje jazdnú stabilitu
v prípade potreby, bez ohľadu na typ
povrchu vozovky a priľnavosť
pneumatík tak, že zabráni pretáčaniu
poháňaných kolies.
Akonáhle sa kolesá začnú pretáčať,
výstupný výkon motora sa zníži
a koleso, ktoré sa najviac pretáča, sa
zabrzdí individuálne. Tým sa výrazne
zlepší jazdná stabilita vozidla na
klzkom povrchu vozovky.
TC je funkčný hneď po zapnutí
zapaľovania a zhasnutí kontrolky v
na v prístrojovej doske.
Keď je systém TC aktívny, v bliká.
Späť na prehľad
Jazda
9 Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prvku zviesť
k riskantnému štýlu jazdy.
Prispôsobte rýchlosť podmienkam
vozovky.
Kontrolka v 3 76.
Deaktivácia
Ak chcete, aby sa pretáčali kolesá,
systém TC môžete deaktivovať:
Stlačte tlačidlo v. Kontrolka v bude
trvalo svietiť na prístrojovej doske.
Systém TC sa znova aktivuje
opätovným stlačením tlačidla v.
Kontrolka v na prístrojovej doske
zhasne. Systém TC sa znova aktivuje
aj pri nasledujúcom zapnutí
zapaľovania.
Keď vozidlo dosiahne rýchlosť
približne 50 km/h, funkcia TC sa
automaticky obnoví.
Elektronické riadenie
stability
Program elektronického riadenia
stability (ESP®Plus) zlepšuje stabilitu
jazdy v prípade potreby, a to bez
ohľadu na typ povrchu vozovky alebo
priľnavosť pneumatík. Bráni tiež
pretáčaniu poháňaných kolies.
Akonáhle začne vozidlo prechádzať
do šmyku (nedotáčavosť/
pretáčavosť vozidla), bude znížený
výstupný výkon motora a kolesá
vozidla budú individuálne brzdené.
Tým sa tiež výrazne zlepšuje jazdná
stabilita vozidla na klzkom povrchu
vozovky.
113
Systém ESP®Plus je funkčný hneď po
zapnutí zapaľovania a zhasnutí
kontrolky v na v prístrojovej doske.
Keď je systém ESP®Plus aktívny, bliká
kontrolka v
9 Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prvku zviesť
k riskantnému štýlu jazdy.
Prispôsobte rýchlosť podmienkam
vozovky.
Kontrolka v 3 76.
Späť na prehľad
114
Jazda
Vypnutie
Keď vozidlo dosiahne rýchlosť
približne 50 km/h, funkcia ESP®Plus
sa automaticky obnoví.
Porucha
Ak systém zistí poruchu, kontrolka
A sa rozsvieti na prístrojovom paneli
a v informačnom centre vodiča sa
zobrazí správa CHECK ESP
(SKONTROLUJTE ESP).
Príčinu poruchy nechajte odstrániť
v servise.
Správy vozidla 3 79.
Ak chcete, aby sa pretáčali kolesá,
systém ESP®Plus môžete
deaktivovať:
Stlačte tlačidlo v. Na prístrojovom
paneli sa rozsvieti kontrolka v a v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí správa ESP OFF (ESP
VYPNUTÝ).
ESP®Plus sa znova aktivuje
opätovným stlačením tlačidla v.
Kontrolka v na prístrojovej doske
zhasne. Systém ESP®Plus sa znova
aktivuje aj pri nasledujúcom zapnutí
zapaľovania.
Tempomat
Tempomat môže uložiť a udržiavať
rýchlosti 30 km/h a vyššie. Pri jazde
v kopci smerom nahor alebo nadol
môže dôjsť k odchýlke od uloženej
rýchlosti.
Z bezpečnostných dôvodov nie je
možné aktivovať tempomat, kým
nebol raz zošliapnutý pedál brzdy.
Nepoužívajte tempomat pre
udržiavanie konštantnej rýchlosti,
keď to nie je rozumné.
Pri automatizovanej mechanickej
prevodovke aktivujte tempomat len
v automatickom režime.
Kontrolky m a U 3 78.
Späť na prehľad
Jazda
Aktivácia
Stlačte spínač m, na prístrojovom
paneli sa rozsvieti zelená kontrolka
U.
Tempomat prejde do pohotovostného
režimu a v informačnom centre
vodiča sa zobrazí príslušná správa.
Zrýchlite na želanú rýchlosť a stlačte
spínač < alebo ]. Aktuálna rýchlosť
sa uloží a bude sa udržiavať a vy
môžete uvoľniť pedál plynu.
115
Na prístrojovom paneli sa rozsvieti
zelená kontrolka m spolu so
symbolom U a v informačnom centre
vodiča sa zobrazí príslušná správa.
Rýchlosť vozidla môžete zvýšiť
zošliapnutím pedála plynu. Na
prístrojovom paneli bliká uložená
rýchlosť. Keď uvoľníte pedál plynu,
bude opäť udržiavaná predtým
nastavená rýchlosť.
Rýchlosť je uložená až do vypnutia
zapaľovania.
Zvýšenie rýchlosti
Ak je tempomat aktívny, rýchlosť
vozidla môžete zvýšiť plynulo alebo
v malých krokoch podržaním alebo
opakovaným stlačením spínača <.
Akonáhle spínač uvoľníte, aktuálna
rýchlosť sa uloží a bude udržiavaná.
Alebo zrýchlite na želanú rýchlosť
a uložte ju stlačením spínača <.
Znížte rýchlosť
Ak je tempomat aktívny, rýchlosť
vozidla môžete znížiť plynulo alebo
v malých krokoch podržaním alebo
opakovaným stlačením spínača ].
Späť na prehľad
116
Jazda
Akonáhle spínač uvoľníte, aktuálna
rýchlosť sa uloží a bude udržiavaná.
Vypnutie
Stlačte spínač §: tempomat sa
deaktivuje a na prístrojovej doske
zhasne zelená kontrolka m.
Automatická deaktivácia:
■ Rýchlosť vozidla klesne pod
30 km/h,
■ Zošliapne sa pedál brzdy,
■ Zošliapne sa pedál spojky,
■ Páka voliča na N.
Uloží sa rýchlosť a v informačnom
centre vodiča sa zobrazí príslušná
správa.
Vymazanie uloženej rýchlosti
Stlačte spínač m: Na prístrojovej
doske zhasnú zelené kontrolky U
a m.
Tempomat, obmedzovač
rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti bráni
prekročeniu maximálnej nastavenej
rýchlosti vyššej než 30 km/h.
Aktivácia
Zvýšenie rýchlostného limitu
Rýchlostný limit vozidla môžete
zvýšiť plynulo alebo v malých krokoch
podržaním alebo opakovaným
stlačením spínača <.
Vyvolanie uloženej rýchlosti
Stlačte spínač R pri rýchlosti nad
30 km/h.
Ak je uložená rýchlosť oveľa vyššia
ako aktuálna rýchlosť, vozidlo sa
bude silno zrýchľovať, kým sa
nedosiahne uložená rýchlosť.
Obmedzovač rýchlosti tempomatu
prejde do pohotovostného režimu a v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí príslušná správa.
Zrýchlite na želanú rýchlosť a stlačte
spínač < alebo ]. Aktuálna rýchlosť
sa zaznamená.
Vozidlo je normálne riaditeľné, avšak
nie je možné prekročiť nastavený
rýchlostný limit s výnimkou
núdzových prípadov.
Keď nie je možné rýchlostný limit
udržiavať, napr. v dôsledku klesania
vozovky, bude rýchlostný limit blikať
v informačnom centre vodiča.
Stlačte spínač U, na prístrojovom
paneli sa rozsvieti žltá kontrolka U.
Zníženie rýchlostného limitu
Rýchlostný limit vozidla môžete znížiť
plynulo alebo v malých krokoch
podržaním alebo opakovaným
stlačením spínača ].
Späť na prehľad
Jazda
Prekročenie rýchlostného limitu
V núdzovom prípade je možné
prekročiť rýchlostný limit prudkým
šliapnutím na plynový pedál až za
bod odporu.
Rýchlostný limit bude počas tejto
akcie blikať v informačnom centre
vodiča.
Ak uvoľníte pedál plynu, funkcia
obmedzovača rýchlosti sa obnoví,
keď rýchlosť klesne pod rýchlostný
limit.
Žltá kontrolka U na prístrojovej
doske zhasne.
117
Systémy detekcie
objektov
Parkovací asistent
Parkovací asistent uľahčuje
parkovanie zacúvaním tak, že meria
vzdialenosť medzi zadnou časťou
vozidla a prekážkami. Za parkovanie
je však naďalej plne zodpovedný
vodič.
Vypnutie
Stlačte spínač §: obmedzovač
rýchlosti sa deaktivuje a vozidlo môže
byť normálne riadené.
Uloží sa rýchlostný limit a v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí príslušná správa.
Reaktivácia
Stlačte spínač R. Funkcia
obmedzovača rýchlosti sa obnoví.
Vymazanie rýchlostného limitu
Stlačte spínač U.
Systém meria vzdialenosť pomocou
štyroch ultrazvukových snímačov
v zadnom nárazníku.
Späť na prehľad
118
Jazda
Poznámky
Súčiastky upevnené v detekčnej
oblasti spôsobujú nesprávne
fungovanie systému.
Vypnutie
Aktivácia
Pri zaradení spiatočky sa systém
automaticky zapne. Pripravenosť je
signalizovaná krátkym akustickým
signálom.
Prekážka je signalizovaná
prostredníctvom bzučiakov. Interval
medzi jednotlivými akustickými
signálmi sa bude pri približovaní
vozidla k prekážke skracovať. Ak je
vzdialenosť menšia než 30 cm, signál
bude neprerušovaný.
9 Varovanie
Za určitých podmienok môže
určitý typ lesklého povrchu objektu
alebo odev, rovnako tak ako určitý
typ vonkajšieho hluku spôsobiť, že
systém nesprávne zaznamenáva
prekážku.
Systém je možné trvalo alebo
dočasne deaktivovať.
Dočasná deaktivácia
Systém môžete dočasne deaktivovať
stlačením tlačidla r na prístrojovej
doske pri zapnutom zapaľovaní
a zaradenou spiatočkou. Kontrolka
na tlačidle sa rozsvieti.
Pri zaradení spiatočky nebude znieť
žiadny akustický signál signalizujúci
deaktiváciu.
Funkcia sa opäť aktivuje opätovným
stlačením tlačidla r alebo pri
nasledujúcom zapnutí zapaľovania.
Trvalá deaktivácia
Systém môžete trvalo deaktivovať
stlačením a podržaním tlačidla r
na prístrojovej doske približne na
3 sekundy pri zapnutom zapaľovaní
a zaradenej spiatočke. Kontrolka na
tlačidle sa trvalo rozsvieti.
Systém sa deaktivuje a nebude
fungovať. Pri zaradení spiatočky
nebude znieť žiadny akustický signál
signalizujúci deaktiváciu.
Funkcia sa znova aktivuje stlačením
a podržaním tlačidla r približne na
3 sekundy.
Porucha
Ak systém zaznamená prevádzkovú
poruchu, trvalý zvukový alarm bude
znieť približne 5 sekúnd pri zaradení
spiatočky. Obráťte sa na servis, aby
príčinu poruchy odstránili.
Späť na prehľad
Jazda
Výstraha
Pri cúvaní sa v danej oblasti
nesmú nachádzať objekty, ktoré
by mohli naraziť do spodnej strany
vozidla.
Náraz do zadnej nápravy, ktorý
nemusí byť viditeľný, môže viesť
k nezvyklým zmenám
v ovládateľnosti vozidla. V prípade
takého nárazu sa obráťte na
servis.
Spätná kamera
Kamera sa bežne inštaluje pod lištu
poznávacej značky a monitor je
umiestnený v slnečnej clone vodiča.
Funkcia
Zadný kamerový systém umožňuje
vodičovi vidieť zadnú časť vozidla na
displeji monitoru počas cúvania.
Systém sa môže aktivovať alebo
deaktivovať pomocou tlačidla
Start/Stop, ktoré sa nachádza na
pravej strane displeja monitora.
Zostávajúce tlačidlá na monitore
umožňujú výber zdroja AV1 alebo
AV2 a nastavenie jasu a kontrastu
displeja monitora.
Aby sa dosiahla optimálna
viditeľnosť, zadná kamera nesmie byť
pokrytá špinou, snehom alebo ľadom.
119
Zlyhanie opatrnosti pri cúvaní
môže viesť k poškodeniu vozidla,
zraneniu alebo smrti. Pred
cúvaním vždy skontrolujte okolie,
spätné zrkadlá a pozrite sa
dozadu ponad plece.
Pomocné systémy vodiča
nezbavujú vodiča plnej
zodpovednosti za prevádzku
vodiča.
9 Varovanie
Systém slúži ako pomôcka pri
cúvaní a nenahrádza vodičov
pohľad.
Nedovoľte, aby vás táto funkcia pri
cúvaní navádzala riskovať.
Späť na prehľad
120
Jazda
Palivo
Palivo pre vznetové
motory
Používajte len motorovú naftu, ktorá
spĺňa normu DIN EN 590. Palivo musí
mať nízky obsah síry (max. 10 ppm).
Môžu sa používať ekvivalentné
štandardizované palivá s bionaftou
(= FAME podľa normy EN14214)
obsah max. 7% objemu (ako
DIN 51628 alebo ekvivalentné
normy).
Nepoužívajte motorové nafty pre
lodné motory, vykurovacie oleje alebo
motorové nafty vyrobené úplne na
rastlinnej báze, ako sú repkový olej
alebo bionafta, hydrosol a podobné
naftové/vodné emulzie. Motorové
nafty sa nesmú riediť palivami, ktoré
sú určené pre benzínové motory.
Tekutosť a filtrovateľnosť motorovej
nafty je teplotne závislá. Pri nízkych
teplotách dopĺňajte motorovú naftu,
ktorá je zaručene vhodná do zimného
prostredia.
Doplňovanie paliva
9 Nebezpečenstvo
Pred doplňovaním paliva vypnite
motor a spaľovacie nezávislé
kúrenie (identifikovateľné podľa
nálepky na dvierkach hrdla
palivovej nádrže). Vypnite mobilné
telefóny.
Pri doplňovaní paliva dodržujte
prevádzkové a bezpečnostné
pokyny čerpacej stanice.
Výstraha
Ak načerpáte nesprávne palivo,
nezapínajte zapaľovanie.
Plniace hrdlo palivovej nádrže
s bajonetovým uzáverom sa
nachádza na ľavej prednej strane
vozidla.
Dvierka palivovej nádrže je možné
otvoriť len keď je vozidlo odomknuté
a otvoria sa dvere. Rukou otvorte
dvierka palivovej nádrže.
9 Nebezpečenstvo
Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Žiadny otvorený oheň
alebo iskry.
Ak ucítite zápach paliva vnútri
vozidla, nechajte príčinu ihneď
odstrániť v servise.
Uzáver palivovej nádrže odstráňte
otáčaním doľava.
Späť na prehľad
Jazda
Uzáver palivovej nádrže môžete
zavesiť na spodný hák dvierok
palivovej nádrže.
Po doplnení paliva nasaďte uzáver
plniaceho hrdla a otočte ho do smeru
hodinových ručičiek.
Výstraha
Pretečené palivo ihneď utrite.
Spotreba paliva - emisie
CO2
Stanovenie spotreby paliva je
regulované európskou smernicou
715/2007 692/2008 A.
Nová norma je založená na
skutočných prevádzkových
podmienkach: Mestský cyklus je
určený ako približne 1/3
a mimomestská prevádzka ako
približne 2/3 celkového počtu
kilometrov. Vo výpočte sa zohľadňuje
aj zvýšená spotreba pri studených
štartoch a akcelerácii.
Nová norma tiež vyžaduje stanovenie
obsahu emisií 2 vo výfukových
plynoch.
Spotreba paliva závisí od osobného
štýlu jazdy a tiež od podmienok
vozovky a dopravnej situácie.
Výpočet spotreby paliva berie ohľad
aj na celkovú hmotnosť vozidla
v súlade s predpismi. Prvky voliteľnej
výbavy môžu mať za následok
mierne vyššiu spotrebu paliva
a úrovne emisií CO2 a nižšiu
maximálnu rýchlosť.
121
Ťažné
Všeobecné informácie
Používajte len ťažné zariadenie,
ktoré bolo schválené pre vaše
vozidlo. Dodatočnú montáž ťažného
zariadenia zverte servisu. Môže byť
nutné vykonať zmeny, ktoré majú
vplyv na chladiaci systém, tepelné
štíty alebo iné zariadenia.
Montážne rozmery ťažného
zariadenia inštalovaného vo výrobe
3 179.
Charakteristika jazdy
a rady pre vlečenie
Pri používaní brzdeného prívesu
zaveste poistné lano do oka.
Pred pripojením prívesu namažte
guľovú hlavu. Nemažte však ťažné
zariadenie vybavené stabilizátorom,
tlmiacim účinky síl vznikajúcich
vychýlením prívesu z priameho
smeru. V prípade prívesov s nízkou
jazdnou stabilitou sa odporúča
stabilizátor.
Späť na prehľad
122
Jazda
Neprekračujte maximálnu rýchlosť
80 km/h, a to ani v krajinách, kde je
povolená vyššia rýchlosť.
Ak sa príves za jazdy rozkýva,
spomaľte. Nepokúšajte sa korigovať
kývanie pohybmi volantom a prudkým
brzdením.
Pri jazde z kopca zaraďte vždy
rovnaký prevodový stupeň, aký by ste
použili pre jazdu do kopca a jazdite
približne rovnakou rýchlosťou.
Nastavte tlak v pneumatikách na
hodnotu predpísanú pre plné
zaťaženie 3 178.
Ťahanie závesu
Zaťaženie závesu
Prípustné zaťaženia prívesu sú
maximálne hodnoty závislé od
vozidla a motora, ktoré nesmú byť
prekročené. Skutočné zaťaženie
závesu je rozdiel medzi skutočnou
celkovou hmotnosťou prívesu
a skutočným zaťažením guľovej hlavy
ťažného zariadenia v pripojenom
stave.
Prípustné zaťaženie závesu Vášho
vozidla je uvedené v úradných
dokladoch k Vášmu vozidlu.
Všeobecne platia tieto hodnoty pre
stúpanie do max. 12 %.
Povolené zaťaženie prívesu platí pre
uvedené stúpanie do nadmorskej
výšky 1000 metrov nad morom. So
stúpajúcou nadmorskou výškou klesá
výkon motora, pretože je vzduch
redší, a je teda znížená schopnosť
stúpania, preto sa znižuje aj povolená
hmotnosť súpravy o 10 % na každých
1000 metrov nadmorskej výšky.
Hmotnosť nemusí byť znížená pri
jazde po vozovkách s miernym
stúpaním/klesaním (menej než 8 %,
napr. na diaľnici).
Maximálna celková povolená
hmotnosť jazdnej súpravy nesmie byť
prekročená. Táto hmotnosť je
uvedená na identifikačnom štítku
3 164.
Zvislé zaťaženie guľovej hlavy
Zmenou rozloženia nákladu na
prívese/karavane môžete toto
zaťaženie zmeniť.
Hodnota maximálneho povoleného
zaťaženia guľovej hlavy ťažného
vozidla je uvedená na štítku ťažného
zariadenia a v dokumentoch vozidla.
Vždy sa zamerajte na maximálne
zaťaženie, najmä v prípade ťažkého
karavanu/prívesu. V žiadnom prípade
nesmie byť vertikálne zaťaženie na
guli nižšie než 25 kg.
V prípade prívesu v nákladom
1200 kg alebo viac, zaťaženie guľovej
hlavy nesmie byť menšie ako 50 kg.
Zaťaženie zadnej nápravy
Keď je za vozidlom pripojený príves
a ťažné vozidlo je plne naložené
(vrátane všetkých cestujúcich),
nesmie byť prekročené povolené
zaťaženie zadnej nápravy (pozri
identifikačný štítok alebo
dokumentáciu vozidla).
Zvislé zaťaženie guľovej hlavy je
zaťaženie, ktoré vyvíja naložený
karavan/príves na guľovú hlavu.
Späť na prehľad
Jazda
Ťažné zariadenie
Výstraha
Prídavné funkcie
Prídavný pohon
Pri jazde bez prívesu demontujte
guľovú hlavu.
123
Ak systém nepracuje, zopakujte
postup alebo postupne uvoľnite pedál
spojky.
Ak chcete deaktivovať, stlačte pedál
spojky a stlačte spínač na
prístrojovom paneli.
Varovný zvukový signál
ťažného zariadenia
Pri vozidlách vybavených ťažným
zariadením sa pri pripojení prívesu
zmení výška zvukového signálu pri
používaní ukazovateľov smeru.
Výška varovného zvukového signálu
sa zmení, keď nastane porucha
žiarovky ukazovateľa smeru na
prívese alebo na ťahajúcom vozidle.
Ak chcete aktivovať, tak pri stojacom
vozidle a voľnobehu:
■ Zaraďte neutrál (manuálna
prevodovka = N)
■ Zošliapnite pedál spojky
■ Stlačte spínač na prístrojovom
paneli
■ Uvoľnite pedál spojky
Voľnobežné otáčky motora sa zvýšia
na 1200 ot/min.
Späť na prehľad
124
Starostlivosť o vozidlo
Starostlivosť o vozidlo
Všeobecné informácie ............... 124
Kontroly vozidla ......................... 125
Výmena žiarovky ....................... 131
Elektrická sústava ...................... 139
Náradie vozidla .......................... 142
Kolesá a pneumatiky ................. 143
Štartovanie pomocou
štartovacích káblov .................... 152
Vlečenie ..................................... 155
Starostlivosť o vzhľad ................ 156
Všeobecné informácie
Skladovanie vozidla
Príslušenstvo
a modifikácie vozidla
Dlhodobé odstavenie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo
a dielce schválené výrobným
závodom pre typ vášho vozidla.
Nemôžeme odhadnúť ani zaručiť
spoľahlivosť iných výrobkov, a to ani
v prípade, že majú oficiálne alebo
inak udelené schválenie.
Nevykonávajte žiadne zmeny
elektrickej sústavy, napríklad zmeny
elektronických riadiacich jednotiek
(chip tuning).
Ak má byť vozidlo odstavené na
niekoľko mesiacov, je potrebné
vykonať nasledujúce úkony:
■ Umyte a navoskujte vozidlo.
■ Nechajte skontrolovať vosk
v motorovom priestore a na spodku
vozidla.
■ Vyčistite a nakonzervujte gumové
tesnenia.
■ Vymeňte motorový olej.
■ Vypustite nádržku kvapaliny
ostrekovača.
■ Skontrolujte chladiacu kvapalinu.
■ Nastavte tlak v pneumatikách na
hodnotu predpísanú pre plné
zaťaženie.
■ Zaparkujte vozidlo na suchom
a dobre vetranom mieste. Zaraďte
prvý prevodový stupeň alebo
spiatočku. Zabráni sa tým
samovoľnému pohybu vozidla.
■ Parkovaciu brzdu nechajte
odbrzdenú.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
■ Otvorte kapotu, zavrite všetky
dvere a zamknite vozidlo.
■ Odpojte svorku od záporného
vývodu akumulátoru vozidla.
Dbajte na to, že nie všetky systémy
sú funkčné, napr. systém alarmu.
Opätovné uvedenie vozidla do
prevádzky
Ak sa bude vozidlo po odstavení
znova používať, je potrebné vykonať
nasledujúce úkony:
■ Pripojte svorku k zápornému
vývodu akumulátora vozidla.
Aktivujte elektroniku elektricky
ovládaných okien.
■ Skontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách.
■ Naplňte nádržku kvapaliny
ostrekovača.
■ Hladina motorového oleje.
■ Skontrolujte hladinu chladiacej
kvapaliny.
■ Ak je to nutné, namontujte
evidenčné číslo.
Recyklácia vozidla po
ukončení jeho životnosti
Informácie o recyklačných centrách
a recyklácii vozidla po ukončení jeho
životnosti nájdete na našich
webových stránkach. Túto prácu
zverte len autorizovanému
recyklačnému stredisku.
125
Kontroly vozidla
Vykonávanie prác
9 Varovanie
Kontroly v motorovom priestore
vykonávajte len pri vypnutom
zapaľovaní.
Ventilátor chladiča môže začať
pracovať i pri vypnutom
zapaľovaní.
9 Nebezpečenstvo
Systém zapaľovania vytvára
extrémne vysoké napätie.
Nedotýkajte sa ich.
Pre ľahšiu orientáciu sú viečko
plniaceho otvoru motorového oleja,
chladiacej kvapaliny, kvapaliny
ostrekovača a mierky oleja označené
žlto.
Späť na prehľad
126
Starostlivosť o vozidlo
Kapota motora
Zavretie
Pred zatvorením kapoty zatlačte
vzperu do držiaka.
Privrite kapotu a nechajte ju spadnúť
do západky. Skontrolujte, či je kapota
zaistená.
Otvorenie
Motorový olej
Potiahnite bezpečnostnú západku,
ktorá sa nachádza mierne vľavo od
stredu a otvorte kapotu.
Zatiahnite za uvoľňovaciu páčku
a vráťte ju do pôvodnej polohy.
Pravidelne kontrolujte hladinu
motorového oleja manuálne, aby ste
predišli poškodeniu motora.
Uistite sa, že používate olej
predpísaných parametrov.
Odporúčané kvapaliny a mazivá
3 160.
Kontrolu vykonávajte s vozidlom na
vodorovnom povrchu. Motor musí
mať prevádzkovú teplotu a byť
vypnutý najmenej 10 minút.
Vytiahnite mierku, dočista ju utrite,
zasuňte dovnútra k dorazu na
rukoväti, vytiahnite ju a prečítajte
hladinu motorového oleja.
Zaistite vzperu kapoty.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
Spotreba motorového oleja sa ustáli
až po najazdení niekoľkých tisíc
kilometrov. Až potom môžete určiť
skutočnú spotrebu oleja.
Ak spotreba po zábehu prekročí
0,5 l na 1000 km, obráťte sa na servis.
Objemy 3 177, monitor hladiny
motorového oleja 3 71.
Rovno nasaďte viečko a utiahnite ho.
Výstraha
Vlastník vozidla je zodpovedný za
udržiavanie správnej hladiny oleja
príslušnej kvality v motore.
Odporúčame použitie motorového
oleja rovnakého typu aký bol použitý
pri poslednej výmene.
Hladina motorového oleja nesmie
prekročiť značku maximálnej hladiny
MAX na mierke.
Ak hladina motorového oleja klesla ku
značke MIN, doplňte motorový olej.
Výstraha
Nedovoľte, aby hladina
motorového oleja klesla pod
označenie minimálnej hladiny!
127
Výstraha
Nadbytočné množstvo
motorového oleja sa musí vypustiť
alebo vysať.
Chladivo motora
Chladiaca kvapalina poskytuje
ochranu proti zamrznutiu cca. do
-28 °C.
Výstraha
Používajte len schválenú
nemrznúcu kvapalinu.
Hladina chladiacej kvapaliny
Výstraha
Príliš nízka hladina chladiacej
kvapaliny môže spôsobiť
poškodenie motora.
Späť na prehľad
128
Starostlivosť o vozidlo
skontrolovať koncentráciu
nemrznúcej zmesi a odstrániť príčinu
úniku chladiacej kvapaliny v servise.
Ak je treba doplniť značné množstvo
chladiacej kvapaliny, bude
nevyhnutné chladiaci systém
odvzdušniť. Vyhľadajte pomoc
v servise.
Kvapalina ostrekovača
Kvapalina posilňovača
riadenia
Keď je chladiaci systém studený,
chladiaca kvapalina by mala byť nad
značkou MINI Ak je hladina nízka,
vykonajte doplnenie.
Naplňte čistou vodou zmiešanou
s vhodným množstvom prostriedku
na umývanie okien, ktorý obsahuje
nemrznúcu kvapalinu.
9 Varovanie
Pred otvorením viečka nechajte
vychladnúť motor. Opatrne otvorte
viečko, pričom pomaly uvoľňujte
pretlak.
Doplňte nemrznúcu kvapalinu. Ak
nemáte nemrznúcu kvapalinu
k dispozícii, doplňte len čistú vodu
z vodovodu alebo destilovanú vodu.
Pevne namontujte viečko. Nechajte
Brzdy
Ak hladina kvapaliny v nádržke
klesne pod značku MINI, obráťte sa
na servis.
Škripľavý zvuk alebo rozsvietenie
kontrolky opotrebovania brzdových
doštičiek F signalizuje, že brzdové
obloženie dosiahlo svoju minimálnu
hrúbku.
V jazde môžete pokračovať, ale
nechajte čo možno najskôr vymeniť
brzdové obloženia.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
Po namontovaní nového brzdového
obloženia nebrzdite zbytočne
intenzívne počas prvých 200 km.
Indikátor opotrebovania brzdových
doštičiek F 3 76.
Brzdová kvapalina
9 Varovanie
Brzdová kvapalina je jedovatá
a korozívna. Vyvarujte sa kontaktu
s očami, pokožkou, tkaninami
a lakovanými povrchmi.
Brzdová kvapalina musí byť medzi
značkami MIN a MAX.
Pri doplňovaní zaistite maximálnu
čistotu, pretože kontaminácia
brzdovej kvapaliny môže viesť
k funkčným problémom v brzdovej
sústave. Príčinu úniku brzdovej
kvapaliny nechajte odstrániť
v servise.
Používajte len brzdovú kvapalinu
schválenú pre vozidlo.
Brzdová a spojková kvapalina
3 160.
Akumulátor
Akumulátor vozidla je bezúdržbový.
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať
v príslušnej recyklačnej zberni.
Ak necháte vozidlo zaparkované po
dobu dlhšiu než 4 týždne, môže dôjsť
k vybitiu akumulátora. Odpojte svorku
od záporného vývodu akumulátoru
vozidla.
Pred pripojovaním alebo
odpojovaním akumulátora vozidla sa
uistite, že je vypnuté zapaľovanie.
129
Prístup k akumulátoru
Akumulátor sa nachádza pod
vozidlom za panelom ľavého
predného schodíka. Odstráňte panel,
aby ste mali prístup k akumulátoru.
Prídavný akumulátor
V závislosti od prídavného vybavenia
vozidla môžu mať niektoré modely
prídavný akumulátor umiestnený pod
predným sedadlom.
Späť na prehľad
130
Starostlivosť o vozidlo
Palivový filter pre vznetové
motory
Naftový filter kontrolujte pravidelne
v kratších intervaloch, ak sa vozidlo
prevádzkuje v extrémnych
podmienkach.
Odvzdušnenie palivovej
sústavy vznetového
motora
Pri každej výmene motorového oleja
vypusťte vodu z palivového filtra pre
vznetové motory.
Pod teleso filtra umiestnite nádobu.
Povoľte skrutky s ružicou na kryte
filtra a na dolnej časti filtra o cca.
jednu otáčku a vypusťte vodu.
Voda je vypustená, keď okolo dolnej
skrutky s ružicou vyteká len čistá
nafta. Utiahnite oba skrutky.
Doplňte palivo a postupujte
nasledovne:
1. Pod odvzdušňovaciu skrutku
umiestite vhodnú nádobu, do
ktorej potečie palivo.
2. Povoľte odvzdušňovaciu skrutku
(viď šípka) o jednu otáčku.
3. Rukou pomaly pumpujte
pumpičkou umiestenou
v prívodnom potrubí, až kým
z povolenej odvzdušňovacej
skrutky nezačne vytekať palivo
bez vzduchových bublín.
4. Dotiahnite odvzdušňovaciu
skrutku.
Ak nie je možné motor naštartovať ani
po viacerých pokusoch odvzdušniť
palivovú sústavu, obráťte sa na
servis.
Ak spotrebujete všetko palivo
z nádrže, bude nutné vypustiť vzduch
alebo odvzdušniť palivovú sústavu
zážihového motora.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
Výmena lišty stierača
Výmena žiarovky
Lišty stieračov čelného okna
Vypnite zapaľovanie a vypnite
príslušný spínač alebo zatvorte
dvere.
Novú žiarovku držte len za päticu!
Nedotýkajte sa skla žiarovky holými
rukami.
Pri výmene používajte len rovnaký
typ žiarovky.
131
Svetlomety majú samostatné
systémy pre diaľkové 1 a stretávacie
svetlá 2.
Diaľkové svetlá
Svetlomety
Zdvihnite ramienko stierača, potlačte
prídržnú sponu smerom k ramenu
a oddeľte stieraciu lištu.
1. Odstráňte ochranný kryt
svetlometu.
2. Odpojte konektor od žiarovky.
Späť na prehľad
132
Starostlivosť o vozidlo
Stretávacie svetlá
3. Uvoľnite prídržnú pružinu.
4. Vytiahnite žiarovku zo
svetlometu.
5. Vymeňte žiarovku a zaistite
prídržnú pružinu.
6. Nasaďte konektor na žiarovku.
7. Nasaďte ochranný kryt
svetlometov.
1. Odstráňte ochranný kryt
svetlometu.
2. Odpojte konektor od žiarovky.
3. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
4. Vytiahnite držiak žiarovky zo
svetlometu.
5. Odpojte žiarovku od držiaka
žiarovky a vymeňte žiarovku.
6. Vložte držiak žiarovky, nasaďte
dva výčnelky do objímky
reflektora a otočte v smere
hodinových ručičiek.
7. Nasaďte konektor na žiarovku.
8. Nasaďte ochranný kryt
svetlometov.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
133
Adaptívne predné
svetlomety
Obrysové svetlá
Osvetlenie rohu
1. Odstráňte ochranný kryt.
2. Odpojte konektor od žiarovky.
3. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
4. Vytiahnite držiak žiarovky zo
svetlometu.
5. Odpojte žiarovku od držiaka
žiarovky a vymeňte žiarovku.
6. Vložte držiak žiarovky, nasaďte
dva výčnelky do objímky
reflektora a otočte v smere
hodinových ručičiek.
7. Nasaďte konektor na žiarovku.
8. Nasaďte ochranný kryt.
Svetlomety majú samostatné
systémy pre diaľkové 1 a stretávacie
svetlá 2. Osvetlenie rohu 3 sa
nachádza medzi svetlometmi.
1. Odstráňte ochranný kryt
svetlometu.
2. Vytiahnite konektor z držiaka
žiarovky.
3. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
Späť na prehľad
134
Starostlivosť o vozidlo
4. Vytiahnite držiak žiarovky zo
svetlometu.
5. Odpojte žiarovku od držiaku
žiarovky a vymeňte žiarovku.
6. Vložte držiak žiarovky, nasaďte
dva výčnelky do objímky
reflektora a otočte v smere
hodinových ručičiek.
7. Nasaďte konektor na žiarovku.
8. Nasaďte ochranný kryt.
Predné ukazovatele smeru
1. Odstráňte ochranný kryt.
2. Odpojte konektor od žiarovky.
3. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
4. Vytiahnite držiak žiarovky zo
svetlometu.
5. Odpojte žiarovku od držiaka
žiarovky a vymeňte žiarovku.
6. Vložte držiak žiarovky, nasaďte
dva výčnelky do objímky
reflektora a otočte v smere
hodinových ručičiek.
7. Nasaďte konektor na žiarovku.
8. Nasaďte ochranný kryt.
Svetlá do hmly
Žiarovky nechajte vymeniť
v odbornom servise.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
Zadné svetlá
Zadné brzdové svetlo, koncové
svetlo, ukazovateľ smeru, svetlá
spiatočky a zadné svetlá do
hmly
4. Odpojte konektor od zostavy
svetiel.
5. Vyskrutkujte tri skrutky zo zadnej
strany zostavy svetiel.
6. Vyberte držiak žiarovky zo
zostavy svetiel.
1. Odmontujte horné a dolné panely
čalúnenia zo zadného stĺpu.
2. Odskrutkujte dve matice
z pozičných kolíkov na zadnej
strane zostavy svetiel.
3. Vytiahnite zostavu svetiel
z vonkajšej strany smerom
dozadu.
135
7. Ľahko zatlačte žiarovku do
objímky, otočte ju proti smeru
hodinových ručičiek, vyberte
a vymeňte žiarovku.
Svetlo ukazovateľa smeru (1)
Zadné a brzdové svetlo (2)
Cúvacie svetlo (3)
Zadné svetlo do hmly môže byť
iba na jednej strane (4)
8. Nainštalujte držiak žiarovky do
zostavy svetiel.
9. Zaskrutkujte tri skrutky do zadnej
strany zostavy svetiel.
10. Zapojte konektor do zostavy
svetiel.
Späť na prehľad
136
Starostlivosť o vozidlo
11. Nasaďte zostavu svetla
z vonkajšej strany do pôvodnej
polohy a dbajte, aby bola správne
usadená.
12. Zaskrutkujte dve matice na
pozičné kolíky na zadnej strane
zostavy svetiel.
13. Nainštalujte horné a dolné panely
čalúnenia na zadný stĺp.
Bočné ukazovatele smeru
1. Posuňte zostavu svetiel doprava
a potiahnutím ľavej strany zostavy
svetiel ju vyberte z otvoru.
2. Odpojte konektor od zostavy
svetiel.
3. Vyberte držiak žiarovky zo
zostavy svetiel otočením o 90°
a vymeňte žiarovku.
4. Nainštalujte držiak žiarovky do
zostavy svetiel.
5. Zapojte konektor s káblami.
6. Vložte zostavu svetiel do otvoru
a posunutím doľava ju zaistite.
Ukazovatele smeru v zrkadle
1. Prístup k skrutke získate
posunutím dolnej zostavy zrkadla
spredu.
2. Odskrutkujte skrutku pomocou
skrutkovača s hviezdicovou
hlavou.
3. Vyberte držiak žiarovky zo zadnej
strany dolnej zostavy zrkadla.
4. Vymeňte žiarovku.
5. Vytiahnite držiak žiarovky.
6. Vráťte skrutku.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
Stredné horné brzdové
svetlo
137
8. Zaskrutkujte maticu na pozičný
kolík na zadnej strane zostavy
svetiel.
9. Nainštalujte kryt na vnútornú
stranu zadných dverí.
Osvetlenie EČ
1. Demontujte kryt z vnútornej
strany zadných dverí.
2. Odskrutkujte maticu z pozičného
kolíka na zadnej strane zostavy
svetiel.
3. Vytiahnite zostavu svetiel cez
otvor na vonkajšej strane.
4. Odpojte konektor od zostavy
svetiel.
5. Vyberte držiak žiarovky zo
zostavy svetiel a vymeňte
žiarovku.
6. Namontujte držiak žiarovky späť
do zostavy svetiel a pripojte
konektor do zostavy svetla.
7. Vložte zostavu svetiel do otvoru
a dbajte, aby bola správne
usadená.
1. Plochým skrutkovačom odopnite
presvetľovací kryt.
2. Odložte kryt a vymeňte žiarovku.
3. Vráťte presvetľovací kryt.
Späť na prehľad
138
Starostlivosť o vozidlo
Osvetlenie interiéru
Predné stropné svietidlo
1. Plochým skrutkovačom
odmontujte presvetľovací kryt.
2. Vymeňte žiarovku.
3. Vráťte presvetľovací kryt.
Osvetlenie nákladného
priestoru
1. Plochým skrutkovačom
odmontujte zostavu svetiel.
2. Odpojte konektor od zostavy
svetiel.
3. Odložte kryt svetiel a vymeňte
žiarovku.
4. Zapojte konektor a namontujte
zostavu svetiel.
Svetlo na paneli predných dverí
1. Plochým skrutkovačom
odmontujte zostavu svetiel.
2. Odmontujte presvetľovací kryt na
zostave svetiel.
3. Vymeňte žiarovku a namontujte
presvetľovací kryt.
4. Namontujte späť zostavu svetiel.
Zadné stropné svetlá
Žiarovky nechajte vymeniť
v odbornom servise.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
Osvetlenie odkladacej schránky
Žiarovky nechajte vymeniť
v odbornom servise.
Osvetlenie panelu
prístrojov
Žiarovky nechajte vymeniť
v odbornom servise.
139
Elektrická sústava
Poistky
Údaje na náhradnej poistke sa musia
zhodovať s údajmi na chybnej
poistke.
Vo vozidle sa nachádzajú dve
poistkové skrinky:
■ na ľavej strane prístrojového
panela za panelom čalúnenia.
■ pri vyrovnávacej nádrži chladiacej
kvapaliny v motorovom priestore.
Pred výmenou poistky vypnite
príslušný spínač a zapaľovanie.
Spálenú poistku poznáte podľa
pretaveného drôtika. Poistku
vymeňte až po odstránení príčin
poruchy.
Odporúča sa voziť so sebou úplnú
súpravu poistiek. Obráťte sa na
servis.
Niektoré funkcie sú chránené
viacerými poistkami.
Poistky je možné zasunúť aj do
pozícií, ktoré nemajú žiadnu funkciu.
Späť na prehľad
140
Starostlivosť o vozidlo
Pinzeta na poistky
Prístup k nej je obmedzený, preto
nechajte poistky vymeniť v servise.
Symbol Obvod
S
Pravé obrysové svetlá
T
Ľavé obrysové svetlá
W
Pravé stretávacie svetlo
a
Ľavé stretávacie svetlo
>
Predné svetlo do hmly
V poistkovej skrinke pri prístrojovej
doske je uložená pinzeta, ktorá sa
vám pomôže pri výmene poistiek.
Nasaďte pinzetu na poistky na rôzne
typy poistky zhora alebo z boku,
a vytiahnite poistku.
L
Ľavé diaľkové svetlo
N
Pravé diaľkové svetlo
u
ABS
K
Stierač čelného okna
n
Klimatizácia
Poistková skriňa
v motorovom priestore
V
Vyhrievanie čelného okna
Nachádza sa vedľa vyrovnávacej
nádrže chladiacej kvapaliny.
Niektoré obvody môžu byť chránené
viacerými poistkami.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
Poistková skriňa
prístrojovej dosky
Umiestnená za panelom čalúnenia na
ľavej strane prístrojového panelu.
Ťahom hornej časti odstráňte panel
čalúnenia.
Za tento panel neukladajte žiadne
predmety.
Niektoré obvody môžu byť chránené
viacerými poistkami.
Symbol Obvod
Z
Informačný systém,
vyhrievanie sedadiel,
obrazovka vozidla,
zapojenia zvuku, alarm
?
Napájacia zásuvka
)
Zapaľovač cigariet
e
Prístrojová doska
U
Centrálne zamykanie
O
Ukazovatele smeru, zadné
hmlové svetlá, riadiaci
modul karosérie
DIAG
Diagnostický konektor
u
ABS, Elektronický
stabilizačný systém
d
Osvetlenie interiéru,
brzdové svetlá
Z
Riadiaci modul prvkov
karosérie
STOP
Brzdové svetlo
141
Symbol Obvod
I
Riadiaci modul karosérie,
elektricky ovládané okná,
klimatizácia
m
Vyhrievané ľavé zadné
okno
n
Vyhrievané pravé zadné
okno
R
Ostrekovač čelného okna
M
Elektronický imobilizér
U
Vyhrievanie sedadiel
FBL
Osvetlenie rohu
l
Pripojenie systému
handsfree
&
Tachograf
PTO
Pomocný hriadeľ
j
Klaksón
D
Predhrievanie, palivový
filter u vznetových motorov
x
Ventilátor klimatizácie
Späť na prehľad
142
Starostlivosť o vozidlo
Symbol Obvod
Náradie vozidla
ADP
Dodatočné prispôsobenia
,
Elektricky ovládané okná,
riadiaci modul karosérie
Náradie
Zdvihák, kľúč na kolesá, adaptér, hák
na veko náboja kolesa, kľúč a ťažné
oko sú obsiahnuté v jednotke
uloženej pod predným sedadlom.
Vozidlá s pohonom zadných kolies:
Obsahuje aj hydraulický zdvihák
a sada predlžovacích prvkov
k zdviháku.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
K jednotke sa dostanete posunutím
sedadla úplne dopredu a sklopením
operadla.
Súprava na opravu pneumatík
3 146.
Náhradné koleso 3 151.
Kolesá a pneumatiky
Stav pneumatík a diskov
Hrany prechádzajte pomaly a ak je to
možné, kolmo. Prejazd ostrých hrán
môže spôsobiť poškodenie
pneumatiky a disku. Nepritláčajte
pneumatiky k obrubníku počas
parkovania.
Pravidelne kontrolujte disky, či nie sú
poškodené. V prípade poškodenia
alebo neobvyklého opotrebovania
vyhľadajte pomoc v servise.
Pneumatiky
Pneumatiky inštalované výrobcom sú
vybraté podľa karosérie a ponúkajú
optimálny jazdný komfort
a bezpečnosť.
Zimné pneumatiky
Zimné pneumatiky zvyšujú
bezpečnosť pri teplotách nižších ako
7 °C a mali by sa preto používať na
všetkých kolesách.
143
V súlade s národnými predpismi musí
byť v zornom poli vodiča prilepené
upozornenie uvádzajúce maximálnu
povolenú rýchlosť pre pneumatiky.
Označenie pneumatík
Napr. 215/65 R 16 C 109 R
215 = Šírka pneumatiky, mm
65 = Prierezový pomer (výška
pneumatiky voči šírke v %)
R
= Typ pneumatiky: Radiálna
RF = Typ: RunFlat
16 = Priemer ráfika, v palcoch
C
= Nákladné alebo komerčné
využitie
88 = Index záťaže, napr. 109
zodpovedá cca. 1030 kg
R
= Písmená rýchlostného kódu
Písmeno rýchlostného kódu:
Q = do 160 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
H = do 210 km/h
V = do 240 km/h
W = do 270 km/h
Späť na prehľad
144
Starostlivosť o vozidlo
Tlak vzduchu
v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách
kontrolujte za studena najmenej
každých 14 dní a pred každou dlhou
cestou. Nezabudnite ani na náhradné
koleso.
Tlak vzduchu v pneumatikách
3 178.
Údaje o tlaku vzduchu
v pneumatikách platia pre studené
pneumatiky. Platí pre letné i zimné
pneumatiky.
Rezervnú pneumatiku vždy nahustite
na hodnotu udávanú pre maximálne
zaťaženie vozidla.
Nesprávny tlak vzduchu
v pneumatikách zhorší bezpečnosť
a ovládateľnosť vozidla, jazdný
komfort a spotrebu paliva a zvýši
opotrebovanie pneumatík.
9 Varovanie
Ak je tlak príliš nízky, môže dôjsť
k nadmernému zahriatiu
a vnútornému poškodeniu,
vedúcemu k oddeleniu behúňa
a prasknutiu pneumatiky pri vyššej
rýchlosti.
Pohon zadných kolies, dvojité
kolesá
Pri nafukovaní vonkajšej pneumatiky
veďte hadicu medzi dvomi kolesami.
Hĺbka vzoru
Pravidelne kontrolujte hĺbku vzorky.
Z bezpečnostných dôvodov musíte
pneumatiky vymeniť, keď je vzor
hlboký len asi 2-3 mm (pre zimné
pneumatiky 4 mm).
Predpismi určená minimálna hĺbka
vzorky (1,6 mm) bola dosiahnutá, ak
sú už viditeľné indikátory
opotrebovania (TWI). Ich poloha je
vyznačená na boku pneumatiky.
Pneumatiky starnú aj keď sa
nepoužívajú. Odporúčame výmenu
pneumatík každých 6 rokov.
Výmena pneumatiky
a rozmery kolesa
Ak sa nainštalujú pneumatiky iných
rozmerov, než boli pôvodné, môže
byť nutné preprogramovať rýchlomer
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
a nominálny tlak vzduchu
v pneumatikách a vykonať ďalšie
úpravy vozidla.
9 Varovanie
Používanie nevhodných
pneumatík alebo ráfikov môže
viesť k dopravnej nehode
a znehodnoteniu vozidla.
9 Varovanie
Používanie nevhodných
pneumatík alebo krytov kolies
môže viesť k náhlemu poklesu
tlaku a následne k nehode.
Snehové reťaze
Kryty kolies
Musia byť použité kryty diskov
a pneumatiky, ktoré sú schválené
firmou pre príslušné vozidlo a splňujú
všetky požiadavky na kombinácie
príslušných kolies a pneumatík.
Ak používate kryty kolies
a pneumatiky, ktoré neboli schválené,
pneumatiky nesmú mať ochranné
okraje.
Kryty kolies nesmú zhoršovať
chladenie bŕzd.
Snehové reťaze je dovolené používať
iba na poháňaných kolesách. Na
vozidlách s dvojitými zadnými
kolesami sa snehové reťaze smú
používať iba na vonkajších kolesách.
145
Používajte len reťaze s drobnými
článkami, ktoré nezvýšia behúň ani
bok pneumatiky o viac ako 15 mm
(vrátane zámky reťaze).
9 Varovanie
Poškodená pneumatika môže
kedykoľvek prasknúť.
Kryty kolies na oceľových diskoch sa
môžu dostať do kontaktu s niektorou
časťou snehových reťazí. V tomto
prípade ozdobné kryty odoberte.
So snehovými reťazami smiete ísť
maximálnou rýchlosťou 50 km/h a po
holej vozovke smiete ísť len krátko,
pretože reťaze by sa na tvrdej
vozovke veľmi rýchle opotrebovali
a mohli by prasknúť.
Montáž snehových reťazí na núdzové
rezervné koleso nie je povolená.
Späť na prehľad
146
Starostlivosť o vozidlo
Súprava na opravu
pneumatík
Menšie poškodenie vzorky alebo
bočnej steny pneumatiky je možné
opraviť pomocou súpravy na opravu
pneumatík.
Cudzie objekty nevyberajte
z pneumatík.
Poškodenie pneumatiky presahujúce
4 mm alebo poškodenie steny
pneumatiky v blízkosti disku
nemôžete súpravou na opravu
pneumatík opraviť.
Súprava na opravu pneumatiky je
umiestnená pod predným sedadlom.
K súprave sa dostanete posunutím
sedadla úplne dopredu a sklopením
operadla.
9 Varovanie
Neprekračujte rýchlosť 80 km/h.
Nepoužívajte dlhodobo.
Riadenie a ovládanie môže byť
ovplyvnené.
Ak máte defekt pneumatiky:
Zatiahnite parkovaciu brzdu
a zaraďte prvý prevodový stupeň
alebo spiatočku.
1. Vyberte kompresor zo súpravy na
opravu pneumatík.
2. Vyberte elektrický kábel a hadičku
z úložného priestoru na spodnej
strane kompresora.
3. Naskrutkujte vzduchovú hadicu
kompresora na prípojku na
nádobke s tesniacou hmotou.
4. Umiestnite nádobku s tesniacou
hmotou do držiaka na
kompresore.
Položte kompresor do blízkosti
pneumatiky tak, aby nádobka
s tesniacou hmotou stála priamo.
5. Odskrutkujte čiapočku ventilu na
defektnej pneumatike.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
8. Pripojte červený < napájací kábel
na kompresore k vývodu
pomocného akumulátora 3 152.
9. Pripojte čierny kábel ] ku
kostriacemu bodu vozidla, ako
napríklad k bloku motora alebo
skrutke zavesenia motora.
Aby sa zabránilo vybitiu
akumulátora, odporúčame
nechať bežať motor.
147
11. Tlakomer kompresora krátko
ukazuje až 6 barov. Potom začne
tlak klesať.
12. Všetka tesniaca hmota sa
napumpuje do pneumatiky.
Potom sa pneumatika nahustí.
6. Naskrutkujte plniacu hadicu na
ventil pneumatiky.
7. Spínač na kompresore musí byť
v polohe O.
10. Kolískový spínač kompresora
prepnite do polohy I. Pneumatika
je plnená tesniacou hmotou.
13. Predpísaný tlak v pneumatike by
mal byť dosiahnutý počas
10 minút. Tlak vzduchu
v pneumatikách 3 178. Keď sa
dosiahne predpísaný tlak, vypnite
kompresor.
Ak nie je predpísaný tlak
v pneumatike dosiahnutý počas
10 minút, odpojte súpravu na
opravu pneumatík. Prejdite
Späť na prehľad
148
Starostlivosť o vozidlo
s vozidlom ďalej o jednu otáčku
pneumatík (približne 2 m). Opäť
pripojte súpravu na opravu
pneumatík a pokračujte ešte
10 minút v plnení pneumatiky. Ak
požadovaný tlak nie je stále ešte
dosiahnutý, pneumatika je príliš
poškodená. Vyhľadajte pomoc
v servise.
Prebytočný tlak môžete vypustiť
pomocou tlačidla nad
manometrom.
Nepoužívajte kompresor dlhšie
než 10 minút.
14. Odpojte súpravu na opravu
pneumatík. Naskrutkujte
nafukovaciu hadičku na voľnú
prípojku na nádobke s tesniacou
hmotou. To zabráni úniku
tesniacej hmoty. Súpravu na
opravu pneumatík uložte pod
predné sedadlo.
15. Odstráňte zvyšky tesniacej hmoty
handrou.
16. Vyberte nálepku s vyznačenou
maximálnou povolenou
rýchlosťou zo súpravy na opravu
pneumatík a upevnite ju do
zorného poľa vodiča.
hodnotu. Opakujte postup, kým
tlak neprestane unikať.
Ak tlak poklesol pod 3,1 bar,
vozidlo nesmiete ďalej používať.
Vyhľadajte pomoc v servise.
19. Súpravu na opravu pneumatík
uložte pod predné sedadlo.
9 Varovanie
Tesniaci prostriedok sa nesmie
dostať do kontaktu s pokožkou,
očami alebo odevom. V prípade
požitia okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
17. Okamžite sa rozbehnite, aby sa
tesniaca hmota rovnomerne
rozmiestila v pneumatike. Prejdite
približne 10 km, nie však dlhšie
než 10 minút, zastavte sa
a skontrolujte tlak vzduchu
v pneumatike. Hadicu
kompresora pritom naskrutkujte
priamo na ventil a kompresor.
18. Ak je tlak vzduchu vyšší než
3,1 bar, upravte ho na správnu
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
Poznámky
Charakteristika jazdy je výrazne
ovplyvnená opravenou
pneumatikou, nechajte preto túto
pneumatiku vymeniť.
Ak počujete neobvyklý zvuk alebo je
kompresor horúci, vypnite
kompresor na dobu najmenej
30 minút.
Vstavaný bezpečnostný pretlakový
ventil sa otvára pri tlaku 7 barov.
Sledujte záručnú dobu súpravy. Po
tomto dátume tesniaca schopnosť
už nie je zaručená. Venujte
pozornosť informáciám o skladovaní
na nádobke s tesniacou hmotou.
Použitú nádobku s tesniacou
hmotou vymeňte. Nádobku
zlikvidujte podľa príslušných
zákonných nariadení.
Kompresor a tesniacu hmotu je
možné používať od teploty približne
-30 °C.
Dodané adaptéry je možné používať
pre nafukovanie iných predmetov,
napr. lôpt, vzduchových matracov,
nafukovacích člnov, atď.
Nachádzajú sa na spodnej strane
kompresora. Ak ich chcete vybrať,
nasaďte vzduchovú hadicu
kompresora a vyberte adaptér.
Výmena kolesa
Niektoré vozidlá sú vybavené
súpravou na opravu pneumatík
namiesto rezervného kolesa 3 146.
Vykonajte nasledujúce prípravy
a dodržujte nasledujúce pokyny:
■ Zaparkujte vozidlo na rovnom,
pevnom a nekĺzavom povrchu.
Predné kolesá musia byť
v priamočiarej polohe.
■ Zatiahnite parkovaciu brzdu
a zaraďte prvý prevodový stupeň
alebo spiatočku.
■ Vytiahnite rezervné koleso 3 151.
■ Nikdy nemeňte zároveň viac ako
jedno koleso.
149
■ Zdvihák používajte len a výmenu
kolies v prípade defektu, nie na
prezúvanie zimných alebo letných
pneumatík.
■ Ak je povrch pod vozidlom mäkký,
pod zdvihák musíte položiť pevnú
podložku (hrúbka max. 1 cm).
■ Vo vozidle, ktoré je zdvíhané,
nesmú byť žiadne osoby ani
zvieratá.
■ Nikdy nepracujte pod vozidlom na
zdvíhadle.
■ Neštartujte motor, keď je vozidlo
zdvihnuté na zdviháku.
■ Pred nasadením kolesa očistite
skrutky/matice a ich závity.
9 Varovanie
Nenanášajte mazivo na skrutky
kolies, matice kolies a kužeľ
matice kolesa.
1. Stiahnite ozdobný kryt kolesa
pomocou priloženého háku.
Náradie vozidla 3 142.
Späť na prehľad
150
Starostlivosť o vozidlo
2. Nasaďte pevne kľúč na kolesá na
skrutky/matice a každú povoľte
o polovicu otáčky.
3. Vozidlá s pohonom predných
kolies:
Pri dvíhaní vozidla umiestite
koncovku zdvíhadla pod otvor na
dvíhanie v blízkosti vymieňaného
kolesa.
Uistite sa, že je zdvihák
umiestnený správne. Základňa
zdviháka musí byť priamo pod
otvorom pre zdvihák, aby nedošlo
ku skĺznutiu zdviháka.
Na zdvihák nainštalujte kľúč na
kolesá a zdvihnite vozidlo
otáčaním kľúča, až kým sa koleso
nezdvihne zo zeme.
4.
5.
6.
7.
Vozidlá s pohonom zadných
kolies:
Venujte pozornosť návodu
priloženému k hydraulickému
zdviháku a súčasti zostavte podľa
uvedených pokynov.
Umiestnite adaptér k najbližšiemu
dvíhaciemu bodu pri vymieňanom
kolese.
Uistite sa, že je zdvihák
umiestnený správne. Hlava
zdviháku musí byť na jednej
úrovni s dvíhacím otvorom.
Pumpujte zdvihák tlakom na kľúč
na koleso, aby sa podstavec
dostal na správne miesto.
Zdvihnite vozidlo tlakom na kľúč
na koleso, kým sa koleso
nezdvihne zo zeme.
Úplne odskrutkujte skrutky/matice
kolesa a očistite ich tkaninou.
Matice/skrutky kolesa uložte na
miesto, kde sa neznečistia.
Vymeňte koleso.
Naskrutkujte skrutky/matice
kolesa.
Vozidlo spusťte na zem.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
8. Nasaďte pevne kľúč na kolesá na
skrutky/matice a každú dotiahnite
v poradí do kríža. Uťahovací
moment: 172 Nm (pohon
predných kolies), 235 Nm (pohon
zadných kolies s dvojitými
zadnými kolesami), 264 Nm
(pohon zadných kolies
s jednoduchými zadnými
kolesami).
9. Nasaďte kryt kolesa.
10. Uložte vymenené koleso
a náradie vozidla 3 151, 3 142.
11. Nové koleso nechajte vyvážiť na
vozidle. Čo najskôr skontrolujte
tlak vzduchu v nainštalovanej
pneumatike 3 178, ako aj
uťahovací moment skrutiek/matíc
kolesa.
Poškodenú pneumatiku nechajte
vymeniť alebo opraviť.
Rezervné koleso
Použitie rezervného kolesa, ktoré je
menšie ako ostatné kolesá alebo sa
používa spolu so zimnými
pneumatikami, môže mať nepriaznivý
vplyv na jazdné vlastnosti. Chybnú
pneumatiku nechajte čo možno
najskôr vymeniť.
Rezervné koleso je uchytené pod
podvozkom pomocou navijaku
a pripevňuje sa lankom pomocou
kľúča na kolesá a adaptéra.
Ak dôjde k defektu pneumatiky na
plne naloženom vozidle, môže byť
nutné dvihnúť vozidlo, aby ste mali
prístup k rezervnému kolesu.
151
Ak chcete uvoľniť rezervné koleso,
povoľte lanko pomocou kľúča na
koleso a adaptéra, a spustite koleso
až na zem.
Koleso postavte, vyberte kolík zo
západky a odpojte kábel od kolesa.
Vozidlá s dvojitými kolesami majú
navyše jednu montážnu dosku
pripevnenú k rezervnému kolesu.
Pred použitím kolesa odskrutkujte
maticu a odstráňte montážnu dosku.
Niektoré vozidlá sú vybavené
súpravou na opravu pneumatík
namiesto rezervného kolesa 3 146.
Späť na prehľad
152
Starostlivosť o vozidlo
Letné a zimné pneumatiky
Ak používate zimné pneumatiky, na
rezervnom kolese môže zostať letná
pneumatika.
Ak používate rezervné koleso, ktoré
je osadené letnou pneumatikou,
môže sa zhoršiť ovládateľnosť
vozidla, najmä na šmykľavej vozovke.
Smerové pneumatiky
Keď vraciate rezervné koleso,
pripevnite na ňu montážnu dosku
a zabezpečte ju maticou.
Keď inštalujete rezervné koleso,
lanko veďte zo zadnej strany kolesa
cez jeho stred. Vložte západku
a kolík, dbajte pritom na ich správnu
polohu a na to, aby predná strana
kolesa smerovala dole. Utiahnite
lanko pomocou kľúča na koleso
a adaptéra, kým nie je koleso
bezpečne uchytené.
Smerové pneumatiky musíte nasadiť
tak, aby sa otáčali v smere jazdy.
Smer otáčania je vyznačený
symbolom (napr. šípkou) na boku
pneumatiky.
Nasledujúce platí pre pneumatiky
inštalované proti smeru otáčania:
■ Jazdné vlastnosti môžu byť
nepriaznivo ovplyvnené. Chybnú
pneumatiku nechajte čo najskôr
vymeniť alebo opraviť.
■ Pri jazde neprekračujte rýchlosť
80 km/h.
■ Jazdite obzvlášť opatrne na vlhkej
vozovke a vozovke pokrytej
snehom.
Štartovanie pomocou
štartovacích káblov
Neštartujte s rýchlonabíjačkou.
Vozidlo s vybitým akumulátorom
môžete naštartovať pomocou
štartovacích káblov a akumulátora
iného vozidla.
9 Varovanie
Pri štartovaní motora pomocou
štartovacích káblov buďte
extrémne opatrní. Akékoľvek
odchýlenie sa od nasledujúcich
pokynov môže viesť k zraneniam
alebo poškodeniu následkom
výbuchu akumulátora alebo
k poškozeniu elektrického
systému oboch vozidiel.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
9 Varovanie
Vyvarujte sa kontaktu s očami,
pokožkou, tkaninami a lakovanými
povrchmi. Kvapalina obsahuje
kyselinou sírovú, ktorá môže
spôsobiť pri priamom kontakte
zranenie a hmotné škody.
■ Nikdy sa nepohybujte v blízkosti
akumulátora s otvoreným ohňom
alebo zdrojom iskier.
■ Vybitý akumulátor môže zamrznúť
už pri teplote 0 °C. Pred pripojením
pomocného kábla rozmrazte
akumulátor.
■ Vyvarujte sa kontaktu s očami,
pokožkou, tkaninami a lakovanými
povrchmi. Kvapalina obsahuje
kyselinou sírovú, ktorá môže
spôsobiť pri priamom kontakte
zranenie a hmotné škody.
■ Pri manipulácii s akumulátorom
používajte ochranné okuliare
a ochranný odev.
■ Uistite sa, že pomocný akumulátor
má rovnaké napätie ako
akumulátor vášho vozidla (12 V).
Jeho kapacita (Ah) nesmie byť
výrazne nižšia, než je kapacita
vybitého akumulátora.
■ Používajte štartovacie káble
s izolovanými svorkami
a minimálnym priemerom 25 mm2.
■ Neodpojujte vybitý akumulátor
z vozidla.
■ Vypnite všetky nepotrebné
elektrické spotrebiče.
■ Pri núdzovom štartovaní sa
nenakláňajte nad akumulátorom.
■ Svorky jedného pomocného káblu
sa nesmú dotýkať druhého káblu.
■ Počas procesu štartovania
pomocou štartovacích káblov sa
vozidlá nesmú vzájomne dotýkať.
■ Zatiahnite parkovaciu brzdu, na
prevodovke zaraďte neutrál.
153
Terminál pre núdzové
štartovanie
Ak sa vybije akumulátor, terminál pre
núdzové štartovanie vám umožňuje
naštartovať motor vozidla bez
potreby prístupu k akumulátoru vo
vnútri vozidla.
Terminál pre núdzové štartovanie sa
nachádza v motorovom priestore a je
označený značkou „<“ na červenom
izolačnom kryte. Zdvihnite červený
izolačný kryt, aby ste mali prístup
k terminálu pre núdzové štartovanie.
Späť na prehľad
154
Starostlivosť o vozidlo
Uistite sa, že je červený izolačný kryt
zaistený na pôvodnom mieste, keď
ho nepoužívate.
Štartovanie pomocou
štartovacích káblov
Poradie pripojenia káblov:
1. Pripojte červený kábel ku
kladnému vývodu pomocného
akumulátora.
2. Pripojte druhý koniec červeného
kábla k terminálu pre núdzové
štartovanie vozidla s vybitým
akumulátorom.
3. Pripojte čierny kábel k zápornému
vývodu pomocného akumulátora.
4. Pripojte druhý koniec čierneho
kábla ku kostriacemu bodu
vozidla, ako napr. k bloku motora
alebo skrutkovému spoju
v zavesení motora. Pripojte ho čo
možno najďalej od vybitého
akumulátora, najmenej však na
60 cm.
Veďte štartovacie káble tak, aby sa
nemohli dotknúť pohyblivých častí
v motorovom priestore.
Štartovanie motora:
1. Naštartujte motor vozidla
s pomocným akumulátorom.
2. Po 5 minútach naštartujte druhý
motor. Pokusy o naštartovanie by
mali byť vykonávané
v 1 minútových intervaloch
a nemali by byť dlhšie než
15 sekúnd.
3. Nechajte obidva motory bežať na
voľnobeh približne 3 minúty,
s pripojenými káblami.
4. Zapnite elektrické spotrebiče
(napr. svetlomety, vyhrievanie
zadného okna) vozidla, ktoré je
núdzovo štartované.
5. Pri odpojovaní káblov postupujte
opačne.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
Vlečenie
Ťahanie vozidla
Ťažné oko je uložené spolu s náradím
vozidla 3 142.
Odpojte kryt pomocou vhodného
nástroja a odstráňte ho.
Zaskrutkujte ťažné oko do predného
ťažného bodu v smere chodu
hodinových ručičiek a pevne ho
utiahnite pomocou kľúča na kolesá.
Pripojte ťažné lano - alebo radšej
ťažnú tyč - do ťažného oka, nikdy nie
k nárazníku alebo k prednému
zaveseniu kolesa.
Výstraha
Neťahajte vozidlo zozadu. Predné
ťažné oko sa musí používať iba na
ťahanie, a nie vyslobodenie
vozidla.
Zapnite zapaľovanie, aby ste odomkli
zámok riadenia a aby fungovali
brzdové svetlá, klaksón a stierače
čelného okna.
Zaraďte neutrál.
Na oboch vozidlách zapnite
výstražné svetlá.
Ak nie je možné zaradiť neutrál na
vozidlách s prevodovku MTA, vozidlo
sa musí odtiahnuť so zdvihnutými
poháňanými kolesami.
155
Predíďte prenikaniu výfukových
plynov z prvého vozidla zapnutím
cirkulácie a zatvorením okien.
Vyhľadajte pomoc v servise.
Po odtiahnutí vyskrutkujte ťažné oko
a nainštalujte späť kryt.
Vlečenie iného vozidla
Výstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Ak motor nebeží, budete musieť pri
brzdení a riadení vyvinúť oveľa väčšiu
silu.
Pripojte ťažné lano – alebo radšej
ťažnú tyč – do zadného ťažného oka,
nikdy nie k zadnej náprave alebo
k zaveseniu kolesa.
Zadné ťažné oko sa smie používať
len na odťahovanie a nie na
vyslobodzovanie vozidla.
Späť na prehľad
156
Starostlivosť o vozidlo
Výstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Starostlivosť o vzhľad
Starostlivosť o exteriér
Zámky
Zámky sú pred opustením výrobného
závodu namazané vysoko kvalitným
mazivom na zámky. Rozmrazovací
prostriedok používajte len v prípade,
že je to nevyhnutné, pretože
odstraňuje mazivo a má nepriaznivý
vplyv na funkčnosť zámkov. Po
použití rozmrazovacieho prostriedku
nechajte zámky znova premazať
v servise.
Umývanie vozidla
Lak Vášho vozidla je vystavený
vplyvom okolitého prostredia.
Pravidelne umývajte a navoskujte
vozidlo. Ak vozidlo umývate
v automatickej autoumyvárni, vyberte
program zahŕňajúci voskovanie.
Trus vtákov, mŕtvy hmyz, živica, peľ
a pod. musíte ihneď odstrániť,
pretože obsahujú agresívne zložky
poškodzujúce lak.
Ak používate autoumyváreň,
dodržujte vždy pokyny výrobcu
autoumyvárne. Stierače čelného
okna musia byť vypnuté. Odmontujte
anténu a a vonkajšie príslušenstvo,
ako napr. strešné nosiče atď.
Pri ručnom umývaní zaistite dôkladné
umytie podbehov.
Vyčistite hrany a drážky otvorených
dverí a kapoty a tiež oblasti, ktoré
zakrývajú.
Pánty všetkých dverí nechajte
namazať v servise.
Motorový priestor nečistite prúdom
pary alebo čistiacim zariadením
s vysokotlakovými tryskami.
Vozidlo dôkladne opláchnite a osušte
jelenicou. Jelenicu často
preplachujte. Na lak a okná použite
samostatné kusy jelenice: Zvyšky
vosku na oknách by zhoršili
priehľadnosť okien.
Pre odstraňovanie asfaltových škvŕn
nepoužívajte tvrdé predmety. Na
lakované plochy používajte
odstraňovač asfaltu v spreji.
Späť na prehľad
Starostlivosť o vozidlo
Vonkajšie osvetlenie
Kryty svetlometov a ostatných svetiel
sú z plastu. Nepoužívajte žiadne
drsné alebo leptavé prostriedky,
nepoužívajte škrabky na ľad
a nečistite ich na sucho.
Leštenie a voskovanie
Vozidlo pravidelne voskujte
(najneskôr, keď voda už netvorí
kvapky). Inak lak vyschne.
Leštenie je nutné v prípade, že lak
stratil lesk alebo už nie je tak
vzhľadný.
Leštidlo Opel so silikónom vytvára
ochranný film. Po jej použití už lak
nemusíte voskovať.
Plastové diely karosérie sa nesmú
ošetrovať konzervačnými ani
leštiacimi prostriedkami.
Okná a lišty stieračov čelného
okna
Použite mäkkú tkaninu, ktorá
nepúšťa chĺpky alebo jelenicu a sprej
na čistenie okien a odstraňovač
hmyzu.
Pri čistení zadného okna dbajte na to,
aby nedošlo k poškodeniu
vykurovacích vodičov vo vnútri okna.
Pre mechanické odstránenie
námrazy a ľadu používajte škrabky na
ľad. Škrabku pevne pritláčajte na
sklo, aby sa pod ňu nemohla dostať
žiadna nečistota, ktorá by mohla
poškrabať sklo.
Vyčistite znečistené lišty stieračov
mäkkou tkaninou a čistiacim
prostriedkom na okná.
Kolesá a pneumatiky
Nepoužívajte čistiace zariadenie
s vysokotlakovými tryskami.
Na ráfiky používajte pH-neutrálny
čistiaci prostriedok.
Ráfiky sú lakované. Starajte sa o ne
rovnako ako o karosériu.
Poškodenie laku
Menšie poškodenia laku opravte
lakovou ceruzkou skôr, než sa začne
tvoriť korózia. Rozsiahlejšie
poškodenie alebo skorodované
oblasti nechajte opraviť v servise.
157
Spodok vozidla
Niektoré oblasti spodku vozidla majú
spodný náter z PVC, zatiaľ čo iné
kritické oblasti sú pokryté vrstvou
trvanlivého ochranného vosku.
Po umytí spodku vozidla ho
skontrolujte a podľa potreby nechajte
naniesť viac ochranného vosku.
Materiály na báze živice alebo
kaučuku môžu poškodiť vrstvu PVC.
Práce na spodku vozidla nechajte
vykonať v servise.
Pred a po zimnom období umyte
spodok vozidla a nechajte
skontrolovať vrstvu ochranného
vosku.
Motorový priestor
Odporúčame umyť motorový priestor
pred začatím a po skončení zimného
obdobia a nakonzervovať ho voskom.
Pred umývaním motora chráňte
alternátor a nádržku brzdovej
kvapaliny plastovým krytom.
Pri umývaní motora vysokotlakovými
tryskami nemierte priamo na
komponenty protiblokovacieho
Späť na prehľad
158
Starostlivosť o vozidlo
systému bŕzd, automatickej
klimatizácie alebo hnacie remene
a ich súčasti.
Po umytí motora nechajte v servise
nakonzervovať všetky súčasti
motorového priestoru ochranným
voskom.
Nepoužívajte čistiace zariadenie
s vysokotlakovými tryskami.
Ťažné zariadenie
Tyč s guľovou hlavou nečistite
prúdom pary alebo čistiacim
zariadením s vysokotlakovými
tryskami.
Starostlivosť o interiér
Čalúnenie vyčistite vysávačom
a kefou. Škvrny odstráňte čistiacim
prostriedkom na čalúnenie.
Pre čistenie bezpečnostných pásov
používajte vlažnú vodu alebo
prostriedok na čistenie interiéru.
Výstraha
Zatvorte suché zipsy, pretože
otvorené suché zipsy na odevoch
môžu poškodiť čalúnenie
sedadiel.
To isté platí pre odevy, na ktorých
sú objekty s ostrými hranami ako
napríklad zipsy, opasky alebo
nohavice s ozdobnými nitmi.
Plastové a gumové diely
Plastové a gumové diely je možné
čistiť rovnakým čistiacim
prostriedkom, ktorý sa používa na
čistenie karosérie. Ak je treba,
použite čistiaci prostriedok na
interiéry. Nepoužívajte žiadny iný
prostriedok. Najmä sa vyvarujte
použitiu rozpúšťadiel a benzínu.
Nepoužívajte čistiace zariadenie
s vysokotlakovými tryskami.
Interiér a čalúnenie
Interiér vozidla, vrátane prístrojovej
dosky a obloženia, čistite len suchou
tkaninou alebo čistiacim
prostriedkom na interiéry.
Prístrojová doska by sa mala čistiť len
vlhkou handričkou.
Späť na prehľad
Servis a údržba
Servis a údržba
Všeobecné informácie
Servisné informácie
Všeobecné informácie ............... 159
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti ..................................... 160
V záujme zachovania ekonomickej
a bezpečnej prevádzky a udržania
hodnoty vozidla je nutné vykonávať
pravidelné údržby v predpísaných
intervaloch.
Podrobný a aktuálny servisný plán
pre vozidlo je k dispozícii v servise.
Displej servisného intervalu 3 71.
Identifikačné údaje motora 3 164.
Európske servisné intervaly okrem autobusu
Údržba vášho vozidla sa vyžaduje
každých 40 000 km alebo po 1 roku,
čo nastane skôr, ak systém
sledovania životnosti oleja nehlási
inak.
159
Európske servisné intervaly okrem autobusu
Údržba vášho vozidla sa vyžaduje
každých 30 000 km alebo po 1 roku,
čo nastane skôr, ak systém
sledovania životnosti oleja nehlási
inak.
Intervaly európskeho servisného
plánu sú platné pre nasledujúce
krajiny:
Andorra, Rakúsko, Belgicko,
Chorvátsko, Česká republika,
Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Nemecko, Grécko,
Maďarsko, Island, Írsko, Izrael,
Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko,
Litva, Luxembursko, Holandsko,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Slovensko, Slovinsko, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko, Spojené
kráľovstvo.
Späť na prehľad
160
Servis a údržba
Servisné intervaly pre
Rumunsko a Bulharsko
Údržba vášho vozidla sa vyžaduje
každých 30 000 km alebo po 1 roku,
čo nastane skôr, ak systém
sledovania životnosti oleja nehlási
inak.
Servisné intervaly v Turecku
Údržba vášho vozidla sa vyžaduje
každých 20 000 km alebo po 1 roku,
čo nastane skôr, ak systém
sledovania životnosti oleja nehlási
inak.
Intervaly údržby
Údržba vášho vozidla sa vyžaduje
každých 15 000 km alebo po 1 roku,
čo nastane skôr, ak systém
sledovania životnosti oleja nehlási
inak.
Medzinárodný servisný plán je platný
pre nasledujúce krajiny:
Albánsko, Bosna-Hercegovina,
Cyprus, Kosovo, Macedónsko, Malta,
Montenegro, Rusko, Srbsko, Južná
Afrika, Ukrajina.
Potvrdenia
Potvrdenia o vykonaní servisu sa
zaznamenáva do servisnej a záručnej
knižky. Vyplní sa dátum a počet
odjazdených kilometrov spolu
s razítkom a podpisom servisnej
dielne.
Dbajte na to, aby bola servisná
a záručná knižka správne vyplnená,
pretože trvalý doklad o vykonanom
servise je nevyhnutný v prípade
schvaľovania akýchkoľvek záručných
reklamácií alebo reklamácií na báze
dobrej vôle a je tiež výhodou, ak sa
rozhodnete vozidlo predať.
Displej servisného intervalu
Servisný interval závisí od viacerých
parametrov podľa spôsobu
používania.
Servisný displej, ktorý sa nachádza
v informačnom centre vodiča,
indikuje, kedy je potrebné vykonať
ďalší servis. Vyhľadajte pomoc
v servise.
Displej servisného intervalu 3 71.
Monitor hladiny motorového oleja
3 71.
Odporúčané kvapaliny,
mazivá a súčasti
Odporúčané kvapaliny
a mazivá
Používajte len produkty, ktoré boli
testované a schválené. Na
poškodenie v dôsledku používania
neschválených materiálov sa nebude
vzťahovať záruka.
9 Varovanie
Prevádzkové materiály sú
nebezpečné a môžu byť jedovaté.
Zachádzajte s nimi opatrne.
Venujte pozornosť informáciám
uvedeným na nádobách.
Motorový olej
Motorový olej je označovaný podľa
kvality a jeho viskozity. Pri vyberaní,
aký motorový olej použiť, je
dôležitejšia kvalita než viskozita.
Kvalita oleja zabezpečuje čistotu
motora, ochranu pred opotrebovaním
a regulovanie starnutia oleja, zatiaľ čo
Späť na prehľad
Servis a údržba
stupeň viskozity poskytuje informácie
o konzistencii oleja v rámci rozsahu
teplôt. Dexos je najnovšia kvalita
motorového oleja poskytujúca
optimálnu ochranu zážihových
a vznetových motorov. Ak nie je
k dispozícii, použite motorové oleje
inej uvedenej kvality.
Kvalita motorového oleja
dexos 2 = Všetky zážihové
a vznetové motory
Doplnenie motorového oleja
Motorové oleje rôznych výrobcov
a značiek je možné miešať, ak
spĺňajú kritéria kvality a viskozity pre
predpísaný motorový olej.
Je zakázané používanie motorového
oleja kvality len ACEA A1/B1 alebo
len A5/B5, pretože za určitých
prevádzkových podmienok môžu
spôsobiť dlhodobé poškodenie
motora.
Alternatívne kvality, ak dexos nie je
k dispozícii:
GM-LL-A-025 = Zážihové motory
GM-LL-B-025 = Vznetové motory
Prísady do motorového oleja
Používanie prísad motorového oleja
môže spôsobiť poškodenia a stratu
platnosti záruky.
Alternatívne kvality, ak GM-LL-A-025
alebo GM-LL-B-025 nie sú
k dispozícii:
ACEA A3/B3 = Zážihové motory
ACEA A3/B4 = Vznetové motory
bez DPF
ACEA C3
= Vznetové motory
s DPF
Viskozita motorového oleja
Triedy viskozít použitých motorových
olejov musia byť SAE 5W-30 alebo
5W-40, 0W-30 alebo 0W-40.
Trieda viskozity SAE definuje
schopnosť toku oleja. Studený olej je
viskóznejší než horúci.
161
Olej viacerých tried je označený
dvomi údajmi. Prvý údaj nasledovaný
písmenom W uvádza viskozitu pri
nízkej teplote a druhý údaj uvádza
viskozitu pri vysokej teplote.
Zvoľte vhodnú triedu viskozity na
základe minimálnej teploty
prostredia.
■ nad -25 °C:
SAE 5W-30 alebo SAE 5W-40
■ pod -25 °C:
SAE 0W-30 alebo SAE 0W-40
Chladiaca kvapalina
a nemrznúca kvapalina
Používajte iba nemrznúcu zmes
chladiacej kvapaliny bez silikátu a s
dlhou životnosťou (LLC).
Systém je vo výrobnom závode
naplnený chladiacou kvapalinou
s vynikajúcou ochranou proti korózii
a zamŕzaniu približne do -28 °C. Táto
koncentrácia by mala byť udržiavaná
celoročne.
Použitie prísad do chladiacej
kvapaliny, ktorých účelom je
poskytnúť prídavnú ochranu proti
Späť na prehľad
162
Servis a údržba
korózii alebo utesnenie menších
netesností, môže spôsobiť funkčné
problémy. Zodpovednosť za
následky z dôvodu použitia ďalších
prísad do chladiacej kvapaliny bude
odmietnutá.
Brzdová a spojková kvapalina
Používajte len brzdovú kvapalinu
DOT4.
V priebehu času absorbuje brzdová
kvapalina vlhkosť, ktorá zníži
účinnosť bŕzd. Brzdová kvapalina by
sa preto mala meniť v predpísanom
intervale.
Brzdová kvapalina sa musí skladovať
v uzavretej nádobe, aby sa zabránilo
absorbovaniu vody.
Dbajte na to, aby nedošlo ku
kontaminovaniu brzdovej kvapaliny.
Späť na prehľad
Technické údaje
Technické údaje
163
Idetifikácia vozidla
Identifikačné číslo vozidla
Idetifikácia vozidla ...................... 163
Údaje o vozidle .......................... 165
Identifikačné číslo vozidla (VIN) je
viditeľné cez čelné okno.
Identifikačné číslo vozidla je tiež
uvedené za snímateľným plastovým
krytom nad predným pravým
schodíkom. Kryty vylupnite pomocou
skrutkovača s plochým hrotom.
Späť na prehľad
164
Technické údaje
Identifikačný štítok
Identifikačný štítok vozidla je
upevnený na stĺpe pravých dverí.
1)
8
= Špecifikácia doplnkovej
výbavy
9 = Výrobné číslo
10 = Kód vnútorného vybavenia
Informácie na identifikačnom štítku1):
1 = Identifikačné číslo vozidla
2 = Celková povolená hmotnosť
vozidla
3 = Celková povolená hmotnosť
vozidla
4 = Maximálne povolené
zaťaženie prednej nápravy
5 = Maximálne povolené
zaťaženie zadnej nápravy
6 = Kód čalúnenia
7 = Technická špecifikácia
vozidla, vrátane: Kód farby
vozidla, úroveň vybavenosti
a typ vozidla
Povolené zaťaženie prednej a zadnej
nápravy nesmie dohromady prekročiť
prípustnú celkovú hmotnosť vozidla.
Napríklad ak je predná náprava plne
zaťažená, nesmie byť zaťaženie
zadnej nápravy také, aby bola
prekročená celková povolená
hmotnosť vozidla.
Technické údaje sú stanovené
v súlade s normami Európskej únie.
Firma Opel si vyhradzuje právo na
vykonanie akýchkoľvek zmien.
Technické údaje uvedené
v dokladoch k vozidlu majú prednosť
pred údajmi v tejto príručke.
Typové označenie a výrobné
číslo motora
Vyrazené na bloku motora a na štítku,
ktorý je pripevnený na kryt
rozvodového remeňa v závislosti na
variante.
Štítok VIN na vašom vozidle sa môže líšiť od ilustrácie.
Späť na prehľad
Technické údaje
165
Údaje o vozidle
Údaje o motore
Obchodné označenie
2.3 CDTI2)
2.3 CDTI2)
2.3 CDTI2)
Kód motora
M9T
M9T
M9T
4
4
4
2299
2299
2299
Výkon motora [kW] (výkon na brzde)
74 (100)
92 (125)
107 (145)
pri ot./min
3500
3500
3500
Krútiaci moment [Nm]
280
310
350
pri ot./min
1250 - 2000
1250 - 2000
1500 - 2750
Typ paliva
Vznetový
Vznetový
Vznetový
Počet valcov
Zdvihový objem
2)
[cm3]
S odlučovačom pevných častíc alebo bez neho.
Späť na prehľad
166
Technické údaje
Hmotnosti vozidla
Pohotovostná hmotnosť, základný model
Model Poháňané kolesá
Van
Dĺžka Výška strechy Celková povolená hmotnosť vozidla
Pohon zadných kolies L3
H2
H3
L4
H2
H3
3)
4)
5)
Pohotovostná hmotnosť3)4)
35005)
2110
35006)
2246
45006)
2246
35005)
2110
35006)
2246
45006)
2246
35006)
2324
45006)
2324
35006)
2324
45006)
2324
Pohotovostná hmotnosť a celková hmotnosť vozidla sa navýši na modeloch s balíkom výbavy pre zlé cesty - viď štítok
VIN.
Minimálna hmotnosť vozidla podľa schváleného typu zahŕňajúca všetky náplne, náradie a 90% množstva paliva.
Nezahŕňa hmotnosť vodiča a odnímateľných častí, napr. rezervné koleso, stenu kabíny a posuvné bočné nakladacie
dvere. Konečná hmotnosť sa môže líšiť podľa špecifikácie vozidla, napr. výbava, odnímateľné časti a príslušenstvo.
S jednoduchými zadnými kolesami.
Späť na prehľad
Technické údaje
Model Poháňané kolesá
Van
Dĺžka Výška strechy Celková povolená hmotnosť vozidla
Pohon zadných kolies L3
H2
H3
L4
H2
H3
6)
5)
3)
4)
7)
8)
167
Pohotovostná hmotnosť3)4)
35007)
2110
35008)
2246
45006)
2246
35005)
2110
35006)
2246
45006)
2246
35006)
2324
45006)
2324
35006)
2324
45006)
2324
S dvojitými zadnými kolesami.
S jednoduchými zadnými kolesami.
Pohotovostná hmotnosť a celková hmotnosť vozidla sa navýši na modeloch s balíkom výbavy pre zlé cesty - viď štítok
VIN.
Minimálna hmotnosť vozidla podľa schváleného typu zahŕňajúca všetky náplne, náradie a 90% množstva paliva.
Nezahŕňa hmotnosť vodiča a odnímateľných častí, napr. rezervné koleso, stenu kabíny a posuvné bočné nakladacie
dvere. Konečná hmotnosť sa môže líšiť podľa špecifikácie vozidla, napr. výbava, odnímateľné časti a príslušenstvo.
S jednoduchými zadnými kolesami.
S dvojitými zadnými kolesami.
Späť na prehľad
168
Model
Technické údaje
Poháňané kolesá
Celková povolená hmotnosť
Dĺžka Výška strechy vozidla
Pohotovostná hmotnosť3)4)
Platform Cab Pohon predných kolies L1
H1
3500
1546
L2
H1
3500
1555
H2
3500
1555
H1
3500
1574
H2
3500
1574
L3
Model
Poháňané kolesá
Celková povolená hmotnosť
Dĺžka Výška strechy vozidla
Chassis Cab Pohon predných kolies L2
3)
4)
H1
3500
Pohotovostná hmotnosť3)4)
1681
Pohotovostná hmotnosť a celková hmotnosť vozidla sa navýši na modeloch s balíkom výbavy pre zlé cesty - viď štítok
VIN.
Minimálna hmotnosť vozidla podľa schváleného typu zahŕňajúca všetky náplne, náradie a 90% množstva paliva.
Nezahŕňa hmotnosť vodiča a odnímateľných častí, napr. rezervné koleso, stenu kabíny a posuvné bočné nakladacie
dvere. Konečná hmotnosť sa môže líšiť podľa špecifikácie vozidla, napr. výbava, odnímateľné časti a príslušenstvo.
Späť na prehľad
Technické údaje
Model
Celková povolená hmotnosť
Dĺžka Výška strechy vozidla
Poháňané kolesá
Pohotovostná hmotnosť3)4)
Chassis Cab Pohon zadných kolies L2
H1
3500
1825
L3
H1
3500
1851
4500
19669)
4500
19979)
L4
Model
Poháňané kolesá
Dĺžka Výška strechy Celková povolená hmotnosť vozidla Pohotovostná hmotnosť3)4)
Crew Cab Pohon predných kolies L3
Model
Poháňané kolesá
H1
H1
3500
1908
Dĺžka Výška strechy Celková povolená hmotnosť vozidla Pohotovostná hmotnosť3)4)
Crew Cab Pohon zadných kolies L2
H1
3500
2025
L3
H1
3500
2053
4500
21459)
4500
22109)
L4
3)
4)
9)
169
H1
Pohotovostná hmotnosť a celková hmotnosť vozidla sa navýši na modeloch s balíkom výbavy pre zlé cesty - viď štítok
VIN.
Minimálna hmotnosť vozidla podľa schváleného typu zahŕňajúca všetky náplne, náradie a 90% množstva paliva.
Nezahŕňa hmotnosť vodiča a odnímateľných častí, napr. rezervné koleso, stenu kabíny a posuvné bočné nakladacie
dvere. Konečná hmotnosť sa môže líšiť podľa špecifikácie vozidla, napr. výbava, odnímateľné časti a príslušenstvo.
S dvojitými zadnými kolesami.
Späť na prehľad
170
Technické údaje
Rozmery vozidla
Van
Pohon predných kolies
Celková povolená hmotnosť vozidla
2800,
3300,
3500
3300,
3500
3500
Dĺžka
L1
L2
L3
Dĺžka [mm]
5048
5548
6198
Šírka bez spätných zrkadiel [mm]
2070
2070
2070
Šírka so spätnými zrkadlami [mm]
2470
2470
2470
Výška - nenaložené (bez antény) [mm]
H1
2303
-
-
H2
2499
2502
2502
H3
-
2749
2749
Rázvor [mm]
3182
3682
4332
Rozchod [mm]
Predná
1750
1750
1750
Zadná
1730
1730
1730
Späť na prehľad
Technické údaje
Van
Pohon zadných kolies
Celková povolená hmotnosť vozidla
350010)
350011),
450011)
350011),
450011)
Dĺžka
L3
L3
L4
Dĺžka [mm]
6198
6198
6848
Šírka bez spätných zrkadiel [mm]
2070
2070
2070
Šírka so spätnými zrkadlami [mm]
2470
2470
2470
Výška - nenaložené (bez antény) [mm]
H1
-
-
-
H2
2539
2556
2553
H3
2788
2816
2803
Rázvor [mm]
3682
3682
4332
Rozchod [mm]
Predná
1750
1750
1750
Zadná
1730
1730
1730
10)
11)
171
S jednoduchými zadnými kolesami.
S dvojitými zadnými kolesami.
Späť na prehľad
172
Technické údaje
Combi
Pohon predných kolies
Celková povolená hmotnosť vozidla
2800,
3500
2800,
3500
Dĺžka
L1
L2
Dĺžka [mm]
5048
5548
Šírka bez vonkajších spätných zrkadiel [mm]
2020
2020
Šírka so spätnými zrkadlami [mm]
2470
2470
Výška - nenaložené (bez antény) [mm]
H1
2303
-
H2
-
2502
H3
-
-
Rázvor [mm]
3182
3682
Rozchod [mm]
Predná
1750
1750
Zadná
1730
1730
Späť na prehľad
Technické údaje
Chassis Cab, Crew Cab
Pohon predných kolies
Pohon zadných kolies
Celková povolená hmotnosť vozidla
3500
3500
3500
Veľkosť
L2
L3
Dĺžka [mm]
5642
Šírka bez spätných zrkadiel [mm]
173
350012)
350013),
450013)
350013),
450013)
L2
L3
L3
L4
6292
5642
6292
6192
6842
2020
2020
2020
2020
2020
2020
Šírka so spätnými zrkadlami [mm]
2470
2470
2470
2470
2470
2470
Rázvor [mm]
3682
4332
3682
4332
3682
4332
Rozchod [mm]
Predná
1750
1750
1750
1750
1750
1750
Zadná
1730
1730
1730
1730
1730
1730
12)
13)
12)
S jednoduchými zadnými kolesami.
S dvojitými zadnými kolesami.
Späť na prehľad
174
Technické údaje
Platform Cab
Pohon predných kolies
Celková povolená hmotnosť vozidla
3500
3500
3500
Veľkosť
L1
L2
L3
Dĺžka [mm]
5142
5642
6292
Šírka bez spätných zrkadiel [mm]
2020
2020
2020
Šírka so spätnými zrkadlami [mm]
2470
2470
2470
Rázvor [mm]
3182
3682
4332
Rozchod [mm]
Predná
1750
1750
1750
Zadná
1730
1730
1730
Bus
Pohon predných kolies
Pohon zadných kolies
Celková povolená hmotnosť vozidla
3900
450014)
Dĺžka
L3
L4
Dĺžka [mm]
15)
15)
Šírka bez spätných zrkadiel [mm]
2020
2020
Šírka so spätnými zrkadlami [mm]
2470
2470
14)
15)
S dvojitými zadnými kolesami.
Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.
Späť na prehľad
Technické údaje
Bus
Pohon predných kolies
Pohon zadných kolies
Celková povolená hmotnosť vozidla
3900
450014)
Dĺžka
L3
L4
Rázvor [mm]
4332
4332
Výška - nenaložené (bez antény) [mm]
H2
15)
-
H3
-
15)
Rozchod [mm]
Predná
1750
1750
Zadná
1730
1730
15)
175
Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.
Späť na prehľad
176
Technické údaje
Rozmery nákladného priestoru
Van
Pohon predných kolies
Dĺžka
L1
Výška strechy
H1
H2
H2
H3
H2
H3
Celková povolená hmotnosť vozidla
2800,
3300,
3500
2800,
3300,
3500
3300,
3500
3300,
3500
3500
3500
Maximálna svetlá výška zadných dverí [mm]
1627
1820
1820
1820
1820
1820
Šírka otvoru zadných dverí (pri podlahe) [mm]
1580
1580
1580
1580
1580
1580
Maximálna výška ložného priestoru [mm]
1700
1894
1894
2144
1894
2144
Maximálna šírka ložného priestoru [mm]
1765
1765
1765
1765
1765
1765
Šírka medzi podbehmi [mm]
1380
1380
1380
1380
1380
1380
Maximálna dĺžka ložného priestoru [mm]
2583
2583
3083
3083
3733
3733
L2
L3
Späť na prehľad
Technické údaje
Van
Pohon zadných kolies
Dĺžka
L3
Výška strechy
H2
Celková povolená hmotnosť vozidla
3500
4500
3500
Maximálna svetlá výška zadných dverí [mm]
1724
1724
Šírka otvoru zadných dverí (pri podlahe) [mm]
1580
Maximálna výška ložného priestoru [mm]
177
L4
H3
H2
H3
4500
4500
4500
1724
1724
1724
1724
1580
1580
1580
1580
1580
1798
1798
2048
2048
1798
2048
Maximálna šírka ložného priestoru [mm]
1765
1765
1765
1765
1765
1765
Šírka medzi podbehmi [mm]
1380
1080
1380
1080
1080
1080
Maximálna dĺžka ložného priestoru [mm]
3733
3733
3733
3733
4383
4383
Objemy
Motor
M9T
Motorový olej včítane filtra [l]
Pohon predných kolies 8,9
Pohon zadných kolies 8,0
medzi MIN a MAX [l]
1,5 - 2,0
Palivová nádrž, menovitá kapacita [l]
80 alebo 105
Späť na prehľad
178
Technické údaje
Tlak vzduchu v pneumatikách
Pohon predných kolies
Tlak vzduchu pre plne zaťažené vozidlo16)
Motor
GVW
Pneumatika
Predná
[kPa/bar] (psi)
Zadná
[kPa/bar] (psi)
M9T
2800
215/65 R16 C
340/3,4 (49)
360/3,6 (52)
3300
215/65 R16 C
360/3,6 (52)
430/4,3 (62)
3500
225/65 R16 C
380/3,8 (55)
460/4,6 (68)
Pohon zadných kolies, jednoduché kolesá
Tlak vzduchu pre plne zaťažené vozidlo16)
Motor
GVW
Pneumatika
Predná
[kPa/bar] (psi)
Zadná
[kPa/bar] (psi)
M9T
3500
235/65 R16 C
360/3,6 (52)
450/4,5 (65)
Pohon zadných kolies, dvojité kolesá
Tlak vzduchu pre plne zaťažené vozidlo16)
Motor
GVW
Pneumatika
Predná
[kPa/bar] (psi)
Zadná
[kPa/bar] (psi)
M9T
3500
195/75 R16 C
420/4,2 (61)
420/4,2 (61)
4500
195/75 R16 C
420/4,2 (61)
420/4,2 (61)
16)
Rezervné koleso by malo byť nahustené na najvyšší použiteľný tlak uvedený v tabuľke.
Späť na prehľad
Technické údaje
179
Inštalačné rozmery
ťažného zariadenia
prívesu
Jazda
Rozmer A
Pohon predných
kolies [mm]
1100
Pohon zadných kolies, 1760
jednoduché kolesá [mm]
Pohon zadných kolies,
dvojité kolesá [mm]
1753
Späť na prehľad
180
Technické údaje
Späť na prehľad
Informácie o zákazníkovi
Informácie
o zákazníkovi
Údaje zaznamenané vozidlom
a ochrana súkromia ................... 181
Údaje zaznamenané
vozidlom a ochrana
súkromia
Záznamníky udalostí
Toto vozidlo má niekoľko
sofistikovaných systémov, ktoré
monitorujú a riadia množstvo údajov
vozidla. Niektoré údaje môžu byť
uložené počas normálnej prevádzky,
aby uľahčili opravu zistených porúch,
iné sa uložia iba v prípade zrážky
alebo podobnej udalosti systémami
so spoločným označením
záznamníky udalostí (event data
recorders - EDR).
Tieto systémy môžu zaznamenávať
údaje o stave vozidla a spôsobe
prevádzky (napr. otáčky motora,
použitie bŕzd, používanie
bezpečnostných pásov). Na
prečítanie týchto údajov je potrebné
špeciálne zariadenie a prístup
k vozidlu. K tomu dôjde, keď je vozidlo
servisované v dielni. Niektoré údaje
sa napĺňajú do globálneho
diagnostického systému GM.
181
Výrobca nebude čítať informácie
o nehode alebo zdieľať ich s inými
stranami:
■ len so súhlasom majiteľa vozidla
alebo ak je vozidlo lízingované, so
súhlasom prenajímateľa,
■ na oficiálnu požiadavku polície
alebo podobného vládneho úradu,
■ ako súčasť ochrany výrobcu
v prípade právneho sporu,
■ ak to zákon predpisuje.
Navyše výrobca môže použiť
pozbierané alebo prijaté údaje:
■ pre výskumné účely výrobcu,
■ na ich sprístupnenie pre potreby
prieskumu, pričom sa zachová
primeraná dôvernosť a preukáže
sa potreba,
■ na zdieľanie súhrnných údajov,
ktoré sa neviažu ku konkrétnemu
vozidlu, iným organizáciám na
potreby prieskumu.
Späť na prehľad
182
Register
A
Adaptívne predné osvetlenie ....... 85
Adaptívne predné svetlomety .... 133
Akumulátor ................................ 129
Akumulátor, štartovanie
s pomocnou batériou.............. 152
Alarm ........................................... 26
Antilock brake system (ABS) ....... 76
Automatické ovládanie svetiel ..... 83
Automatické zamykanie ............... 22
Automatizovaná mechanická
prevodovka ............................. 107
B
Bezpečnostná sieť ....................... 61
Bezpečnostné pásy ..................... 41
Bezpečnostný pás ......................... 8
Bočné ukazovatele smeru ......... 136
Brzdová a spojková kvapalina.... 160
Brzdová kvapalina ..................... 129
Brzdový asistent ........................ 112
Brzdový systém ........................... 75
Brzdy ................................. 111, 128
C
Car Pass ...................................... 18
Centrálne zamykanie ................... 19
Č
Čalúnenie, čistenie..................... 158
Čistenie vozidla.......................... 156
Čoskoro vykonajte servis vozidla 75
D
Deaktivácia airbagov ............. 45, 74
Detské poistky ............................. 23
Detské záchytné systémy ............ 47
Detské záchytné systémy
ISOFIX ..................................... 55
Diaľkové ovládanie....................... 18
Diaľkové svetlá ...................... 78, 84
Displej prevodovky .............. 72, 107
Displej servisného intervalu ......... 71
Doplňovanie paliva .................... 120
Držiaky nápojov ........................... 57
E
Elektrické nastavenie ................... 28
Elektricky ovládané okná ............. 30
Elektricky ovládané posuvné
dvere......................................... 23
Elektricky ovládaný bočný
stupienok................................... 23
Elektronické jazdné programy ... 109
Elektronické riadenie stability ...
.......................................... 76, 113
Elektronicky riadená klimatizácia . 92
Späť na prehľad
183
H
Hasiaci prístroj ............................. 61
Hladina oleja................................. 71
Hĺbka vzoru ................................ 144
Hmotnosti vozidla ...................... 166
Hodiny ......................................... 67
CH
Charakteristika jazdy a rady pre
vlečenie .................................. 121
Chladenie odkladacej schránky . 100
Chladiaca kvapalina................... 127
Chladiaca kvapalina
a nemrznúca kvapalina........... 160
Chladivo motora ........................ 127
I
Identifikačné číslo vozidla .......... 163
Identifikačné údaje motora......... 164
Identifikačný štítok ..................... 164
Imobilizér ..................................... 28
Informačné centrum vodiča ......... 78
Informácie o nakladaní ................ 63
Inštalačné rozmery ťažného
zariadenia prívesu .................. 179
K
Kapota motora ........................... 126
Katalyzátor ................................. 105
Klaksón .................................. 13, 65
Klimatizácia ................................. 91
Klimatizácia pre zadné sedadlá ... 95
Kľúče ............................................ 18
Kolesá a pneumatiky ................. 143
Kontrola nad vozidlom ............... 102
Kontrolka nesprávnej funkcie ...... 75
Kontrolky ...................................... 72
Kotviace oká pre popruhy
Top‑tether ................................. 55
Kryty kolies ................................ 145
Kúrenie ........................................ 38
Kúrenie chladiacou kvapalinou..... 95
Kvapalina ostrekovača .............. 128
Kvapalina posilňovača riadenia. . 128
Monitor hladiny motorového
oleja .......................................... 71
Motorový olej ..................... 126, 160
N
Lakťová opierka ........................... 38
Lekárnička ................................... 61
Napájacie zásuvky ....................... 68
Nastavenie opierky hlavy ............... 8
Nastavenie polohy volantu ...... 9, 64
Nastavenie sedadla ................. 7, 35
Nastavenie sklonu svetlometov ... 84
Nastavenie zrkadla ........................ 8
Nastaviteľné vetracie otvory ........ 99
Náradie ...................................... 142
Nebezpečenstvo, varovania
a výstrahy ................................... 4
Nemrznúca zmes........................ 127
Nezávislé kúrenie ........................ 95
Núdzový východ........................... 32
M
O
L
Manuálna zmena odrazivosti ....... 30
Manuálne nastavenie .................. 28
Manuálne ovládané okná ............ 30
Manuálny režim ......................... 109
Málo paliva .................................. 77
Mechanická prevodovka ............ 106
Meracie prístroje........................... 69
Miesta pre inštaláciu detských
záchytných systémov ............... 49
Objemy ...................................... 177
Obmedzovač rýchlosti.................. 69
Odkladacia schránka v palubnej
doske ........................................ 57
Odkladací priestor na kabínou .... 58
Odlučovač pevných častíc.......... 105
Odlučovač pevných častíc pre
vznetové motory ..................... 105
Odomknutie vozidla ....................... 6
Odpojenie pri prebehu ............... 104
Späť na prehľad
184
Odporúčané kvapaliny
a mazivá ................................. 160
Odvzdušnenie palivovej sústavy
vznetového motora ................ 130
Okná............................................. 30
Oktánové číslo............................ 165
Olej............................................. 126
Olej, motor.................................. 160
Opierky hlavy ............................... 33
Opotrebovanie brzdových
doštičiek.................................... 76
Osvetlenie..................................... 83
Osvetlenie EČ ............................ 137
Osvetlenie interiéru ............. 86, 138
Osvetlenie nákladného priestoru . 87
Osvetlenie panelu prístrojov ...... 139
Osvetlenie pre vystúpenie
z vozidla ................................... 88
Osvetlenie rohu.......................... 133
Otáčkomer ................................... 70
Otvorené dvere ............................ 78
Otvory pre nasávanie vzduchu . . 100
Ovládacie prvky na volante ......... 64
Ovládače na volante .................... 65
Označenie pneumatík ............... 143
P
Palivomer ..................................... 70
Palivo pre vznetové motory ....... 120
Palivový filter pre vznetové
motory .................................... 130
Palubná doska.............................. 10
Palubný počítač ........................... 80
Parkovacia brzda ....................... 112
Parkovací asistent ..................... 117
Parkovanie ........................... 17, 104
Pásy.............................................. 41
Peľový filter ................................ 100
Pevné ventilačné otvory ............ 100
Pneumatiky ................................ 143
Počítadlo kilometrov .................... 69
Poistková skrinka................ 140, 141
Poistková skriňa prístrojovej
dosky ...................................... 141
Poistková skriňa v motorovom
priestore ................................. 140
Poistky ....................................... 139
Poloha sedadla ............................ 34
Polohy spínača zapaľovania ...... 103
Popolníky ..................................... 69
Porucha ..................................... 110
Posuvné dvere ............................. 23
Používanie tejto príručky ............... 3
Pravidelné uvedenie
klimatizácie do činnosti .......... 101
Predné svetlá do hmly ................. 85
Predné ukazovatele smeru ........ 134
Predný úložný priestor ................. 57
Prehľad prístrojovej dosky ........... 10
Prerušenie napájania ................ 110
Presvetľovacie kryty svetiel,
zahmlené................................... 86
Prevodovka .................................. 16
Prídavný pohon ......................... 123
Prídavný vykurovací systém ........ 93
Pripomenutie bezpečnostného
pásu ......................................... 74
Príslušenstvo a modifikácie
vozidla .................................... 124
Pútacie oká .................................. 59
R
Radenie nahor ............................. 76
Rádiový diaľkový ovládač ............ 18
Recyklácia vozidla po ukončení
jeho životnosti ........................ 125
Regulácia klímy ........................... 15
Rezervné koleso ........................ 151
Riadenie otáčok voľnobehu ....... 104
Rozjazd ........................................ 16
Rozmery vozidla ........................ 170
Ručná brzda - viď Parkovacia
brzda....................................... 112
Rýchlomer ................................... 69
S
Servis ......................................... 101
Servisné informácie ................... 159
Späť na prehľad
185
Schránka na slnečné okuliare ..... 57
Skladovanie vozidla ................... 124
Sklenený panel ............................ 32
Sklopenie ..................................... 29
Slnečné clony .............................. 32
Služba......................................... 159
Snehové reťaze ......................... 145
Spätná kamera .......................... 119
Spínač svetiel .............................. 83
Spotreba paliva - emisie CO2..... 121
Správy.......................................... 79
Správy vozidla ............................. 79
Starostlivosť o exteriér .............. 156
Starostlivosť o interiér ............... 158
Stierače čelného okna ................. 65
Stredné horné brzdové svetlo . . . 137
Strešný nosič ............................... 62
Stropná konzola ........................... 58
Súprava na opravu pneumatík . . 146
Svetelný klaksón .......................... 84
Svetla do hmly.............................. 85
Svetlá do hmly ........................... 134
Svetlá na čítanie .......................... 87
Svetlá spiatočky ........................... 86
Svetlo do hmly ............................. 78
Svetlomety............................ 84, 131
Svetlomety pri jazde do
zahraničia ................................. 84
Symboly ......................................... 4
Systém ABS .............................. 111
Systém airbagov .......................... 44
Systém airbagov, predpínače
bezpečnostných pásov ............ 74
Systém bočných airbagov ........... 45
Systém čelných airbagov ............. 44
Systém dobíjania ......................... 75
Systém kúrenia a vetrania ........... 90
Systém ovládania pohonu ......... 112
Systém regulovania nákladu ....... 59
Systémy ostrekovača a stieračov 14
Š
Štartovanie motora ............ 103, 107
Štartovanie pomocou
štartovacích káblov ................ 152
T
Tachograf .................................... 82
Technické údaje......................... 165
Tempomat ........................... 78, 114
Teplota chladiacej kvapaliny
motora ...................................... 76
Tlak motorového oleja ................. 77
Tlak oleja...................................... 77
Tlak vzduchu v pneumatikách . .
........................................ 144, 178
Trojbodový bezpečnostný pás ..... 42
Trojitý informačný displej ............. 79
Tyč s guľovou hlavou.................. 123
Ť
Ťahanie prívesu.......................... 122
Ťahanie vozidla ......................... 155
Ťahanie závesu ......................... 122
Ťažné oko................................... 155
Ťažné zariadenie ....................... 123
U
Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu ........................ 85
Ukazovateľ smeru ........................ 74
Ukazovateľ teploty chladiacej
kvapaliny motora ...................... 70
Umývanie vozidla....................... 156
Upozornenie................................. 80
Ú
Údaje o motore .......................... 165
Údaje špecifické pre vozidlo .......... 3
Úložný priestor na prístrojovej
doske ........................................ 56
Úložný priestor pod sedadlom ..... 58
Úvod .............................................. 3
V
Veľkosť pneumatiky a kolesa,
zmena..................................... 144
Vetranie........................................ 90
Vlečenie iného vozidla ............... 155
Vnútorné zrkadlá.......................... 30
Späť na prehľad
186
Voliaca páka .............................. 107
Vonkajšia teplota ......................... 66
Vonkajšie osvetlenie .................... 77
Vonkajšie osvetlenie vozidla ....... 12
Vonkajšie zrkadlá......................... 28
Všeobecné informácie ............... 121
Vydutý tvar ................................... 28
Vyhrievané ................................... 29
Vyhrievanie sedadiel.................... 38
Vyhrievanie vonkajších
spätných zrkadiel...................... 29
Vyhrievanie zadného okna .......... 32
Vykonávanie prác ...................... 125
Vypnite motor .............................. 75
Vypustenie palivového filtra ......... 77
Výfuk motora ............................. 105
Výfukové plyny........................... 105
Výmena kolesa........................... 149
Výmena lišty stierača ................. 131
Výmena pneumatiky a rozmery
kolesa ..................................... 144
Výmena žiarovky ....................... 131
Výstražné svetlá .......................... 85
Výstražné zvonkohry ................... 80
Výstražný trojuholník ................... 61
Zadné svetlá .............................. 135
Zadné svetlá do hmly .................. 86
Zadné svetlo do hmly .................. 78
Zahmlené presvetľovacie kryty
svetiel ....................................... 86
Zamykací systém proti
odcudzeniu ............................... 26
Zapaľovač cigariet ....................... 68
Zábeh nového vozidla ............... 102
Závesné sedadlo.......................... 35
Záznamníky udalostí ................. 181
Zimné pneumatiky ..................... 143
Zrkadlá.................................... 28, 30
Ž
Žeravenie ..................................... 77
Z
Zadné dvere ................................ 24
Zadné okná .................................. 31
Zadné sedadlá ............................. 39
Späť na prehľad
Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.
Informácie uvedené v tejto príručke nadobúdajú platnosť nižšie uvedeným dátumom. Spoločnosť Adam Opel AG si
vyhradzuje právo na vykonanie zmien technických špecifikácií, funkcií a konštrukcie vozidla s ohľadom na informácie
uvedené v tejto príručke, ako aj na vykonanie zmien v samotnej príručke.
Vydanie: Please set Release Date in Metadata!, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.
Vytlačené na papieri bielenom bez použitia chlóru.
KTA 2683-3-en
*KTA 2683-3-EN*
Please set Release Date in Metadata!
09 921 513
Späť na prehľad
Download

Movano-B, v.7