Download

3 POHYB A SILA 3.1 Rýchlosť rovnomerného pohybu