DORAEMON YARIŞMASI
MADDE VE ŞARTLAR (12 Mayıs 2014 itibarıyla geçerlidir)
12 -24 Mayıs 2014 arasında hafta içi her gün bir (1) katılımcıya muhteşem hediye
kazanmaşansını sunuyoruz.
Disney Yarışma Kuralları
Nasıl katılınır:
Hafta içi her gün 16:00’da Doraemon bölümlerini izleyin ve
http://www.disneyturkiye.com.tr/doraemon adresine giderek
siteye kaydolunuz veya giriş yapınız. Sonra hem çoktan
seçmeli soruyu, hem de serbest metin sorusunu cevaplayınız.
Yarışma Günleri:
12-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında hafta içi her gün (Pazartesi
– Cuma) yeni bir yarışma düzenlenecektir. Toplamda 10
yarışma günü olacaktır.
Her yarışma gününde saat 16:00’da yeni bir yarışma
başlayacaktır. Her yarışma ertesi gün saat 15:59’da
kapanacaktır. Katılımcılar her yarışma günü yeniden sayfaya
gelmeli ve o günkü yarışmaya katılmalıdırlar.
31 Mayıs 2014
7 Haziran 2014
Altı (6) ve onbir (11) yaş arasında Türkiye’de ikamet eden
kişilere, veli/vasilerinin yardımıyla açıktır.
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
ve Saatleri:
Bildirim Tarihi:
Yanıtlama Tarihi:
Giriş Kuralları:
Ödül Detayları:
Ödül detayları aşağıdaki şekildedir – her yarışma günü bir (1)
ödül olacaktır.
1. Yarışma Günü:
Bir (1) 16 GB WiFi iPad mini ödülü
2. Yarışma Günü:
Bir (1) 16 Sony PSP ve bir (1) Toy
Story 3 oyun ödülü
3. Yarışma Günü:
Bir (1) Sony PS Vita ve bir (1)
Lumines Electronic Symphony oyun
ödülü
4. Yarışma Günü:
Bir (1) 16 GB WiFi iPad mini ödülü
5. Yarışma Günü:
Bir (1) 16 Sony PSP ve bir (1) Toy
Story 3 oyun ödülü
6. Yarışma Günü:
Bir (1) Sony PS Vita ve bir (1)
Lumines Electronic Symphony oyun
ödülü
7. Yarışma Günü:
Bir (1) 16 GB WiFi iPad mini ödülü
8. Yarışma Günü:
Bir (1) 16 Sony PSP ve bir (1) Toy
Story 3 oyun ödülü
9. Yarışma Günü:
Bir (1) Sony PS Vita ve bir (1)
Lumines Electronic Symphony oyun
ödülü
10. Yarışma Günü:
Bir (1) 16 GB WiFi iPad mini ödülü
Önemli not:
Ödüller altı (6) yaş altı çocuklar için uygun değildir.
Kazananın Seçimi:
Her yarışma gününün kapanışı sonrasında tüm geçerli ve
doğru başvuruların (çoktan seçmeli sorunun doğru yanıtlandığı
başvurular) serbest metin soruzu bir jüri tarafından okunacak
ve bir (1) adet kazanan seçilecektir. Kazanan başburu
yalnızlca jürinin görüşüne göre serbest metin sorusuna verilen
en yaratıcı yanıt olacaktır.
Sponsor 31 Mayıs
2014’e kadar her kazananın
velisine/vasisine ödülün kazanıldığını haber verecek ve 7
Haziran
2014’e
kadar
kazananın
velisine/vasisine
ulaşamaması durumunda veya Sponsor bu süre içinde olumlu
yanıt alamazsa, Sponsor ödülü bir başka katılımcıya verme
hakkını saklı tutar.
Ödülün Yerine Getirilmesi:
Kazanan(lar) ödüllerini ödülün kabulünü takiben 20 Haziran
2014 tarihine kadar alacaklardır.
Genel Şartlar ve Koşullar
Düzenleyici, 3 Queen Caroline Street, London, W6 9PE adresinde kaim The Walt Disney
Company
Limited’dir
(“Disney”).
Eğer
herhangi
bir
sorunuz
olursa
lütfen
[email protected] adresi aracılığıyla Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz veya
Doraemon Competition, Disney Turkiye, Ebulula Mardin Cad. Maya Park Tower 2 Kat:2
34335 Akatlar Istanbul Turkey’ye yazınız. .
Siz ve uygun olan hallerde veliniz/yasal vasiniz, promosyon malzemelerinin hepsinde ve
aşağıda yer alan Genel Şartlar ve Koşullarda belirtilen koşullara uyacağınızı katılımda
bulunarak onaylamaktasınız.
1. Seçilme Şartları.
a. Katılım için kayıtlı bir Disney üyesi olmalı ve aktif bir hesabınız bulunmalıdır.
b. 18 yaşının altındaysanız ve yarışma size açıksa (lütfen internet sitesini ziyaret
ediniz, bazı yarışmalar yalnızca 18 yaşında olan veya 18 yaşının üstünde olan
yetişkinlere açıktır) ve Disney üyesi olarak henüz kayıtlı değilseniz, hesabınızı
aktif hale getirmeden ve girişinizi kabul etmeden önce velinizin veya kanuni
temsilcinizin iznini talep etmemiz gerekebilir. Girişiniz, yeni hesabınızın Kapanış
Tarihinden önce aktif hale getirilmemesi halinde geçersiz olacaktır. Lütfen
girişlerden önce her zaman velinizin ya da vasinizin iznini alınız ve lütfen
çevrimiçi olmadan veya giriş için arama yapmadan önce her zaman fatura
ödeyen kişinin iznini alınız.
c. Disney çalışanlarına (veya onların yakın akrabalarına) ve onların temsilcilerine
veya bu yarışmaya profesyonel olarak katkıda bulunan herhangi bir kişiye açık
değildir.
d. Aksi belirtilmedikçe, bir kişi yalnızca bir kez giriş yapabilir. Temsilciler, üçüncü
kişiler aracılığıyla veya birden çok kimlik ve birden çok e-posta adresi
kullanılarak yapılan girişlere izin verilmez. Otomatik giriş veya programların
kullanılması yasaktır ve bu şekilde yapılan girişler diskalifiye edilir.
e. Yalnızca, yarışmanın internet sitesi üzerinden yapılan çevrimiçi girişler kabul
edilecektir. Girişler, Kapanış Tarihine kadar çevrimiçi olarak tamamlanmalıdır.
2. Kişisel Bilgiler. Giriş sırasında, sizden, ya mevcut Disney kullanıcı adınızı ve
şifrenizi girmenizi ya da kişisel bilgilerinizi kaydetmenizi talep edeceğiz. Kişisel
bilgileriniz Disney’in yayınlanmış mevcut Gizlilik Politikası’na (görmek için buraya
tıklayınız) uygun olarak kullanılacaktır ve yarışmaya kayıt için, ödüllerin gönderilmesi
için ve Disney’in yarışmayı, ürünlerinin ve hizmetlerinin (yarışmaya sponsor olan
ortakların hizmet ve ürünleri dahil), televizyon, çevrimiçi ve yayım kanalları ve sosyal
medya platformları dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, medyada
tanıtabilmesi için temsilcilere gönderilecektir. Eğer Disney’den ileride pazarlama
bilgileri almayı kabul etmiş iseniz, kişisel bilgiler yalnızca doğrudan pazarlama
amaçları doğrultusunda kullanılacaktır (Bilgilerinizi daha önce Disney ile
paylaştıysanız, bunu daha önce yapmış olabilirsiniz).
3. Kazananın Belirlenmesi.
a. Yeteneğe dayalı yarışmalarda kazananlar, hakem veya hakem heyeti tarafından
yukarıda belirtilen karara varma kriterlerine göre seçilir (Kazananların en yüksek
puanlarla seçilmeleri durumunda, aksi belirtilmedikçe kazananları ilk yüksek puan
alma sırasına göre belirleriz).
b. Tarafınızca sunulan özgün içeriğin değerlendirildiği yarışmalarda:
i. Disney tüm girişleri düzenleyecektir ve teknik olarak kabul edilmez,
uygunsuz materyal içeren veya işbu şart ve koşulları ihlal eden
girişleri kabul etmeme hakkını saklı tutmaktadır. Disney, son elemeye
kalan girişleri seçme ve finalistlerin listesini yarışmanın internet
sitesinde yayınlama hakkını saklı tutar.
Herhangi bir girişin
yayınlanması, yarışmanın kazanıldığı şeklinde yorumlanamaz.
ii. Bütün geçerli yarışma girişleri ve/veya son listeye kalan girişler
hakem heyeti tarafından değerlendirilecek ve yarışma girişi
sayfasında belirtilen karar verme kriterlerine göre her ödül için bir
kazanan seçilecektir. Hakemlerin, her ödüllendirme için münhasır ve
kesin takdir yetkileri bulunmaktadır.
iii. Herhangi bir yarışmaya girerek siz (eğer 18 yaşının altındaysanız,
veliniz veya kanuni temsilciniz) (i) siz ve onların ilgili katılım girişinin
sahibi olduğunuzu, (ii) girişin bilerek başka bir kimsenin haklarını ihlal
etmediğini ve kopyalamadığını ve (iii) Disney’in yaptığınız girişi
herhangi bir medyada (televizyon, çevrimiçi ve yayın kanalları ve
sosyal medya platformu dahil ama bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla)
dünyanın herhangi bir yerinde ve yarışmayı yürütmek, kazananları
belirlemek (kişisel bilgilerinizi ve girişinizi finalistleri veya kazananı ve
ikinciyi seçmek için kamu oylaması yapmak amacıyla yayınlanmasını
kapsayabilir) ve ilgili tanıtım amaçları doğrultusunda yarışmayı ve
Disney’i tanıtmak (herhangi bir ortak sponsor dahil) ve zaman
sınırlaması olmadan kullanmaya ve yeniden üretmeye izinli olduğunu
kabul etmektesiniz.
Disney’in tarafınızdan gelecekte ilgili fikri
mülkiyet haklarının kendisine devri için gerekli işlemleri
gerçekleştirmenizi talep edebileceğini ve işburada ilgili devirleri talep
edilecekleri şekilde gerçekleştireceğiniz hususunda bir taahhütte
bulunduğunuzu kabul etmektesiniz.
4. Telefonla Mülakat ve Seçim Süreci (eğer mümkünse)
a. Disney, Telefonla Mülakat Süreci boyunca son elemeye kalan adaylarla telefonla
mülakat yapacaktır. Disney’in, Cevap Tarihinden önce Velilerin onayını aldığı
hallerde, Disney’in, Telefonla Mülakat Süreci başlamadan önce telefonla mülakat
yapma hakkı olacaktır.
b. Disney, telefonla mülakatı adayların uygunluğunu münhasır takdir yetkisi
dahilinde uygun bir şekilde değerlendirmek için yapacaktır.
c. Telefonla Mülakat Sürecinin sonunda, kazananlar Disney ve bağımsız hakem
(eğer varsa) tarafından seçecektir.
d. Kazanan(lar), hakemlerin görüşüne göre, telefonla mülakat yapılan aday(lar)
arasından yukarıda belirtilen karar verme kriterlerine en çok uyan(lar) olacaktır.
5. Disney’in Sorumluluğu.
a. Çevrimiçi girişler ve çevrimiçi kamu oylaması: Disney, internet sitesine devamlı,
kesintisiz veya güvenli erişim sağlamayı garanti edememektedir ve teknik
problemlerden ve makul kontrolünün dışında gelişen olaylardan dolayı
yarışmada veya internet sitesinde meydana gelen aksamalardan dolayı sorumlu
olmayacaktır.
b. Teknik problemlerin oluşması halinde, oylar geçersiz sayılacak ve kazanan
hakem heyeti tarafından seçilecektir.
c. Disney bu yarışmayı iyi niyetle düzenlemiştir, ancak kanunun izin verdiği ölçüde,
yarışmaya katılan herhangi bir kişinin veya ödüllendirmenin sebebiyet verdiği
zarar ve hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Sizin tüketici olarak
yasal haklarınız bu durumdan etkilenmemektedir.
6. Ödülün Onaylanması ve Kabul Edilmesi.
Ödülü vermeden önce herhangi bir kazanandan (veya velisinden veya vasisinden)
cevap talep etmemiz halinde ve makul süre içerisinde, biz iletişime geçmek için makul
çabayı harcadıktan sonra kazanandan herhangi bir cevap alınamazsa veya kazanan
ödülü kabul etmeyi red ederse, Disney ödülü geri alma ve birinci ismin (isimlerin)
seçildiği zamanla aynı zamanda kazanan olarak seçilen ikame bir kazanana verme
hakkını saklı tutar. Geri verilen veya teslim edilemeyen her ödül başka bir yarışma
için kullanılacaktır ya da bağışlanacaktır. Disney, cevap vermeyen kimseye karşı
sorumlu değildir.
7. Ödülün Yerine Getirilmesi. Disney’in kontrolü dışında gelişen durumlarda, Disney’in
(ve/veya ödül temin eden diğer herhangi bir sponsor ortağın) aynı veya daha fazla
değerde benzer bir ödül ikame etme hakkını saklı tuttuğu haller dışında, nakit veya
diğer alternatif ödüller söz konusu olamaz. Ödüller kazananlar tarafından, çocuk veya
aile bireyi adına velileri/vasileri veya büyükanne/büyükbabası yarışmaya girmediği
sürece devredilemez veya satılamaz. Ödül tanımında aksi belirtilmedikçe, ödülü talep
etmeye ilişkin bütün ek giderler ve masraflar kazananların sorumluluğundadır.
Disney, ödülleri vermeden önce, kazananlardan (veya velilerinden veya vasilerinden)
yazılı ibraname imzalamalarını talep etme hakkını saklı tutar. Disney, kimliğin veya
seçilme niteliği şartlarının varlığının kanıtlanmasını talep etme hakkını ve kazanana
ödülü elden teslim etme hakkını saklı tutar.
İptal ve Diskalifiye Etme.
a. Disney aşağıdakileri hallerde diskalifiye etme hakkını saklı tutar:
(i)
Geç, yanlış yönlendirilmiş, tamamlanmamış, hatalı, kayıp, okunaksız ve
geçersiz girişler.
(ii)
Gerekli veli muvafakatnamesi bulunmayan girişler.
(iii)
Disney’in yazılı rızası olmaksızın, daha önceden kamuoyuna duyurulmuş
olan bilgiler dışındaki yarışmayla ilgili bilgileri (yarışma veya Disney ile ilgili
bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) yayınlayan
(bloglarda-internet günlüklerinde ve sosyal iletişim ağlarında yapılan
yayınlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) veya üçüncü
kişilerle paylaşan adayların veya Velilerinin girişleri.
(iv) Talep edildiği halde, yarışmanın açılışı tarihi itibariyle devam eden veya
askıda olan özel veya ceza hukuku işlemler/davaları ve/veya
mahkumiyetleri hakkında yazılı olarak tam detaylı bilgi vermeyen adayların
girişleri.
(v)
Kendisinin veya Velisinin davranışlarıyla Disney’in itibarını zedeleyen
adayların girişleri.
b. Disney, yarışmayı değiştirme, askıda tutma, iptal veya feshetme veya giriş
yapma sürecini uzatma veya yeniden başlatma veya önceden bildirmeden her
zaman katılımcıları diskalifiye etme haklarını saklı tutar ve eğer yarışmanın adil
ve doğru bir şekilde yürütüleceği teknik, yasal veya diğer sebeplerden dolayı
garanti edilemezse veya Disney bir kimsenin girişleri veya sonuçları
etkilediğinden veya yanlış bilgi sağlandığından veya etik değerlere aykırı şekilde
davrandığından şüphelenirse yukarıda saklı tuttuğu belirtilen haklarını
kullanacaktır.
8. E-posta güvenliği. Disney’in sizinle (veya kazananların velisi veya vasisiyle) girişiniz
hakkında iletişime geçmek istemesi halinde, bunu e-posta adresinin sonunda
'disney.com' ibaresi bulunan bir e-posta aracılığıyla veya e-postayı takiben telefonla
yapacaktır. Disney’den geldiğini belirten ama sonu farklı biten e-posta adreslerinden
(örneğin; hotmail.com, yahoo.com, vs.) gelen e-postalara şüpheyle yaklaşılmalıdır ve
Müşteri Hizmetlerine yollanmalıdır. Disney’den geldiğine emin olmadığınız epostalara cevap veya tepki VERMEYİNİZ. Şüphelendiğiniz durumlarda lütfen Müşteri
Hizmetleri ile iletişime geçiniz.
9. Tanıtım. Kazananların başka bir ödeme veya izin olmaksızın ilgili makul yayınlarda
yer almaları gerekebilir. Disney’in adınızı ve soyadınızın ilk harfini, yaşınızı,
şehrinizi/ülkenizi ve/veya resminizi yayınlayabileceği konusunda mutabıksınız.
10. Kazananların detayları. Mümkün olan hallerde, kazananların detayları Kazanan
Galerisinde ödülün (ödüllerin) verilmesini takiben 2 hafta içinde yayınlanacaktır.
Kazananların isimlerine (eğer mümkünse, kazananların girişlerine) ilişkin bilgi
edinmek için Kazanan Galerisi’ne giriniz veya Müşteri Hizmetleri’ne hitaben Müşteri
Hizmetleri yarışma girişi sayfasında belirtilen adrese “Kazananlar Listesi” ve
yarışmanın ismini belirten ve pul ihtiva eden bir mektup yollayınız. Ne yazık ki, posta
aracılığıyla bize gönderilen girişlere geri dönüş yapamıyoruz.
11. Satın almaya gerek yoktur.
12. Disney’in kazananları belirleme kararı nihaidir ve herhangi bir konuda cevapsız kalma
hakkımızı saklı tutmaktayız.
13. İşbu hususlarda Türkiye kanunları uygulanacak ve herhangi bir uyuşmazlığın varlığı
halinde yalnızca İstanbul Merkez mahkemeleri yetkili olacaktır.
© Disney
Download

Şartlar ve Koşullar - Disneyturkiye.com.tr