CİNSEL İSTİSMAR
ve
İNTERNET ORTAMINDA
CİNSEL İSTİSMARIN
ÖNLENMESİ
Hacı ÖZDEMİR
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
CUMHURİYET İLKOKULU
REHBERLİK SERVİSİ
1
Çocuk İstismarı
Fiziksel İstismar
Cinsel İstismar
Duygusal İstismar
İhmal
2

Cinsel istismar
Çocuğun bir yetişkin veya adolesan tarafından cinsel
haz alma amacıyla zorla ya da ikna edilerek cinsel
etkileşime maruz bırakılmasıdır.
3
Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa
göre dağılımları incelendiğinde;
%30'unun 2-5 yaş,
%40'ının 6-10 yaş,
%30'unun 11 - 17 yaş
Bir başka deyişle olguların %70'ini 10 yaş altı
yaş grubu oluşturmaktadır.
4
Yüzbaşı seri tecavüzcü çıktı
Tecavüze kalkıştığı iddiasıyla tutuklanan
Yüzbaşı ‘nın son 4 yılda yaşları 9 ila 14
arasında değişen 6 kıza tecavüz ettiği DNA
testiyle kesinlik kazandı
5
Gazi Üniversitesinde Yapılan Çalışmada

2001-2005 arasında “Çocuk Koruma Birimi”nde istismar
olasılığı nedeniyle toplam 106 çocuk değerlendirilmiş,
bunlarda 74 ü istismar/ihmal tanısı almıştır.
 Fiziksel istismar: 16
 Cinsel istismar: 47
 Duygusal istismar: 2
 İhmal: 8
6
Çocuk istismarı tanısı nasıl konulabilir?
7
Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda
görülebilen davranış değişiklikleri
8



Yemek yeme Bozukluğu
 Zor yemek yeme
 Anoreksiya nervoza
 Aşırı yeme
Okul Problemleri
 Performansta değişiklik
 Konsantrasyon güçlüğü
Uyku Bozuklukları
 Kabus görme
 Uykuda yürüme
 Gece altını ıslatma
 Yalnız başına uyumaktan korkma
9

Sosyal Problemler
 Sinirlilik
 Aktivitede artma veya azalma
 Depresyon
 Sosyal hayattan kendini soyutlama
 Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar, Cinsel
davranışlarda artma, yaşadıkları cinsel travmayı
yeniden yaşama ve tekrarlama eğilimi: cinsel
oyunlar oynama, erişkinleri ayartıcı davranışlarda
bulunma
10

Davranış Bozuklukları







Cinsel istismara uğrayan çocukların %50'sinde
travma sonrası stres bozukluğu görülmekte
Kendine güven azalması
İntihar girişimleri ve düşünceleri
Evden kaçma girişimleri
Madde ve alkol kullanımı
Psikosomatik jinekolojik şikayetleri
Düşük benlik saygısı, damgalanmışlık hissi
11
Cinsel içerikli oyun ve davranışlardır
Oyuncak bebekler
12
Çocuklar yaşadıklarını neden söylemezler?
13
Kendilerine inanılmayacağından
korkarlar. Çocuklar yetişkinler
kadar güvenilirdir. Cinsel istismara
uğramamış bir çocuk yetişkinlerle
ilgili cinsel fantezi uydurması çok
zordur.
14





Korkarlar...(kendisine zarar vereceğinden,
ailesine zarar vereceğinden, yalnız kalmaktan)
Nasıl ve kime söyleyeceğini bilemeyebilir(bu
konuları paylaşabileceği kişi yoktur )
Bu eylemlerin yanlış ve suç olduğunu
bilemeyebilir
İstismarcıyı seviyor ve ona zarar gelmesini
istemiyor olabilir.
Ailesini çok zor duruma sokmaktan korkar ve
duyulmasından utanır
15





İstismarcı tarafından kendisine çok güzel
hediyeler verilmiş olabilir ve onları kaybetmekten
korkabilirler
Genelde bunu bir oyun olarak algılarlar ve kötü
bir şey olduğunu bilmeyebilirler
Dışlanmaktan korkarlar
Cinsellikle ilgili konuları konuşmaktan utanırlar
İyi ve terbiyeli çocukların bu konuları
konuşmayacağı tembih edilmiştir
16
Pedofilinin Karekteri
Geçmişlerinde cinsel istismara uğrama öyküleri vardır.
Kendiside bir şekilde kurbandır.
Pedofili seçtiği kurbanlarda da kendisi ile özdeşleşen
paralellik gösterirler.
Kendisinin istismara uğradığı yaştadır ve kendisi için
kullanılan yöntemi kullanırlar.
17



İyi bir işi varken ve uzun süredir aynı bölgede
otururken birden taşınma, oturduğu bölgede
deşifre olmaya başladıkları zaman hemen oradan
taşınırlar, problemler ile bu şekilde baş ederler.
Çok sayıda kurbanı vardır. Sadece çocuk
pornografik materyallerin olması bile önemli bir
özelliktir. Eğer bir çocuğa ulaşmış ve onu
kontrolüne almış ise, bu büyük bir şanstır ve çok
kolay diğer kurbanlara da ulaşır.
Çoğunluk 3-5 yaş grubu çocukları tercih ederler.
Bu yaş grubu çocukların cinsellikle ilgili bilgisi
yoktur.
18
Önlemede Eğitim ve Farkındalık
Oluşturma
19
Vücut diyagramları amacı ve kullanılması





Vücudunu tanıyor mu?
Yetişkin vücudu ile çocuk vücudunu ayırt edebiliyor
mu?
Vücudunun özel bölgelerini tanıyor mu?
İstismarcının vücudunu ne kadar tanıyor?
İyi ve kötü dokunmayı biliyor mu?
20
Özel Bölgeler Nerelerdir?
İyi ve Kötü dokunma
21

..senin denize girerken mayo ile
örttüğün bölgelerin özel bölgelerindir...
22
Canım yavrum...
cinsel organına (pipi, popo, kutu) durduk
yerde bakıp/dokunmak isteyen birisi olursa
kesinlikle izin verme.
Kimsenin durduk yerde senin organına bakmaya
hakkı yok. Eğer yaralanırsan veya hastalanırsan,
organında senin canını yakacak bir durum olursa, seni
iyileştirmek için ben, baban veya seni götüreceğimiz
doktor amca/teyze bakabilir.
23
Hatta doktorlar seni muayene ederlerken
bile yanında ben olurum merak etme. Seni
kesinlikle yalnız bırakmam. Elinden tutarım
benim biricik evladım. Sen benim her
şeyimsin… seni korumak ve birilerinin sana
zarar vermesini önlemek için ne
gerekiyorsa yaparım. Ve bu bölgelerimiz
bizim için özeldir. Her canı isteyen onlara
dokunamaz, bakamaz… kimsenin böyle bir
hakkı yok anladın mı benim tatlı
kızım/oğlum…”
24


Hayır demeyi öğretmeliyiz...
Eğer birileri senin istemediğin bir şeyleri yapmaya
kalkarsa, kesinlikle izin verme. Onlara itiraz et… hayır
de… oradan hızla uzaklaş … sakın onlara yaklaşma. Ve
mutlaka hemen bana söyle…”
25



...eğer birileri sana bizim normal dokunuşumuz ve
normal öpüşlerimizin dışında, seni rahatsız edecek ve
garip gelecek biçimlerde dokunup/öperse hemen
itiraz et.
Ben bir anne/baba olarak sana sarılıyorum,
öpüyorum, okşuyorum… benim yaptığım gibi
olmayan, sana garip gelen, bacak aralarına
veya göğüslerine, kalçalarına dokunarak seni
öpmeye çalışan insanlar olursa hemen itiraz
et…
bu kişiler kesinlikle yaklaşmaman gereken insanlar…
hemen oradan uzaklaş ve mutlaka bana söyle…
26
Cinsel organlarına dokunan kişilerle ilgili sırların
saklanmayacağını söylemelisiniz

“Biricik yavrum… seni çok seviyorum. Sen çok
tatlı ve akıllı bir çocuksun. Sır saklamasını
biliyorsun. Ama eğer birisi senin cinsel organına
dokunursa, açıp bakmaya çalışırsa veya
vücudunu saçma bir şekilde okşamaya kalkarsa,
sakın bunun bir sır olduğunu sanıp saklama.
Çünkü o kişi hasta ve sana zarar verebilir.
Hemen bize söyle.
27
Bilgilendirin ve Güvenlerini Kazanın...
Çocuklarınızın sizlere her konuda güvenmeleri ve her
türlü sorunlarını sizlerle konuşabilmeleri çok önemlidir.
Çevredeki yabancı şahıslara karşı çocukların
daha dikkatli olmaları ve fazla güvenmemeleri
yolunda eğitilerek uyarılmaları gerekmektedir.
Çocuklarınızın evden çıktıktan sonra nerelere gittiği ve
kimlerle oynadığını bilmelisiniz. Çocukların akşam belli
bir saatte evde olmaları konusunda diğer ailelerle
mutabakata varınız…
28
Sık Sık Öğütlerde Bulunmak…
Önce iyi ve kötü milli ve ahlaki değerlere
göre telkin edilmeli, öğretilmeli, iyi fiilde
bulunma aleni olarak takdir edilmeli. Kötü fiil,
başkalarından misal verilerek kötülenmeli,
hataları sebebiyle devamlı azarlanmamalı.
29
Anne Baba Olarak...


Çocukları yakından ilgilendiren her türlü tehlike
hakkında, kendilerinin bilgilendirilmeleri çok önemlidir.
Buna cinsel bilgilendirme de dahildir.
Yapılan çalışmalarda tecrübe ile sabittir ki;
Çocukların cinsel tacize maruz kalmalarının
önlenmesi ancak onlara bu konuda öğüt
verilmesi ve bazı prensiplerin kazandırılması
ile mümkündür….
30
Tanımadıkları şahıslardan para veya hediye
almamaları, Yabancı şahıslarla herhangi bir yere
gitmemeleri, yardım talebinde bulunan
yabancılara da yardım etmemeleri, kesinlikle
yabancıların arabalarına binmemeleri.
Çocukların düzenli olarak takibi onlara dikkat
edilmesi ve onlarla beraber olunması da cinsel
tacizi önleyen unsurlar arasındadır.
31
Çocuklarla sürekli konuşarak bu tehlike hakkında
onları uyarmanız sonucunda daha duyarlı olmalarını
ve kendi kendilerini kontrol etmelerini sağlamalıyız.
Yalnız kaldıklarında, tanımadıkları kimseye kapı
açmamaları. Telefonda yabancı kimselere bilgi
vermemeleri.
Issız parklar, yollar ve yerlerden uzak durmaları, toplu
olarak oynayan çocuklardan ayrılmaları ve tek başına
oynamamaları, kendilerinden küçük çocuklara da
dikkat etmeleri.
32
Takip edildiklerini hissettiklerinde büyüklerinden
yardım istemeleri ve bu durumlarda ıssız yerlere değil
de kalabalığa doğru gitmeleri.
Tehlikede olduklarında bağırmaları, kaçmaları ve
kendilerini müdafaa etmeleri gerektiği, kendilerine
zarar vermek isteyen şahıslara iyi bakıp onları teşhis
etmeleri ve araçlarının plakasını almaları.
Kendilerine veya arkadaşlarına bir şey yapıldığında
derhal ailelerine veya polise haber vermeleri
anlatılmalı.
33




İnternette girdikleri siteleri bir şekilde kontrol
edilmeli,
İnternette chat yaptığı kişilere kesinlikle
adresini, telofon numarasını,okulunu, babası
veya annesinin iş tel numaralarını vermemesi
gerektiği,
İnternette tanıştığı bir kişi ile buluşmaması
gerektiğini,
Porno sitelerinin zararları ve bu siteye giren
tanıdığı varsa bu konuda size bilgi vermesi
gerektiği...
34


Oyun ve oyunda yer alan sorular şöyle:
“Mutluluk ülkesinde büyükler ve küçükler mutluluk
içinde yaşarlar. Sen de bu ülkeye gitmek ve orada bir
kahramanı olmak ister misin?
Oraya varmak için kendini koruyabilmen lazım. Bunun
için de tehlikeli durumların neler olduğunu bilip
onlardan sakınmalısın.
35





1. Kibar görünen bir bey, ona yardım etmen için
onunla birlikte gitmeni istiyor ne yaparsın?
2. Arkadaşınla oynuyorsun. Bir komşu, size yeni
bilgisayar oyunu göstermek için sizi evine davet
ediyor ne yaparsın?
3. Çok sevdiğin bir büyük, senin canını sıkan bir
şeklide seni okşuyor ve sır olarak saklamanı söylüyor.
4. Yolda giderken takip edildiğin hissine kapılıyorsun
ne yaparsın?
5. Büyük biri sana, soyunman ve onu okşaman için
para veya hediye teklif ediyor
36

6. Bir büyük seni korkutuyor ve istediğini yapman
veya vermen için seni tehdit ediyor ne yaparsın?

7. Büyüklerine senin için önemli olan bir şey
anlatıyorsun fakat sana inanmıyorlar ne yaparsın?

8. Parkta, caddede bir adam sana cinsel organını
gösteriyor.

9. Eve geç kaldın tanımadığın bir bayan, senin evinin
yakınında oturduğunu söylüyor ve seni eve götürmeyi
teklif ediyor ne yaparsın?
37


10. Apartmanın bodrum katındaki bisikletini almaya
gideceksin. Tanımadığın biri sana yardım etmek için
beraber inmeyi teklif ediyor ne yaparsın?
11. Bir arkadaşın sana seni şok eden çıplak insan
resimleriyle ilgili fotoğraflar ya da filmler gösteriyor.
Ve televizyona çıkmak için aynısını yapmanı söylüyor


12. Dışarıda tek başınasın büyük biri senin
fotoğraflarını çekmek istiyor. Onunla gidersen sana
fotoğraflarını vereceğini söylüyor ne yaparsın?
38



13-Tek başına asansöre bineceksin fakat bir adamda
seninle binmek istiyor ne yaparsın?
14- Öğretmenin veya servis şoförü sık sık terleyip
terlemediğine bakmak için elini özel bölgelerine
dokunuyor ne yaparsın?
Binadan veya aynı mahalleden büyük bir abi sana PS(
oyun) veya oyuncak (bilye) vereceğni söyleyerek seni
bir yere (yangın merdiveni, ev, çatı) çağırıyor ne
yaparsın?
39
Teşekkür Ederim
Hacı ÖZDEMİR
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
CUMHURİYET İLKOKULU REHBERLİK
SERVİSİ
Download

CİNSEL İSTİSMAR