Rychlořezná ocel vyrobená práškovou metalurgií s dobrou schopností zachování tvrdosti při vysokých teplotách,
s vysokou odolností proti tlakovému namáhání a odolností
proti otěru. Díky způsobu výroby práškovou metalurgií má
dobrou houževnatost a obrobitelnost např. nejlepší brousitelnost.
g
Použití
Vysokovýkonné nástroje na třískové opracování nejen
ocelí, ale i neželezných kovů, jako jsou titanové a niklové
slitiny – obrážecí kotoučové nože, frézy všech druhů, odvalovací frézy, protahovací trny všech druhů, strojní závitníky, spirálové vrtáky, hřebenový závitový nůž, výstružníky,
bimetalické pilové pásy, taktéž nástroje pro práci za studena pracující při vysokých tlakových zatíženích například
nástroje pro přesné stříhání vysokopevnostních materiálů
(např. střižníky, tvárníky, matrice).
g
Mo
V
W
5,00
3,00
6,30
Orientační hodnoty pro kalení
*Tvrdost
Kalící
(HRC) teplota (°C)
60
1050
61
1070
62
1100
63
1120
64
1140
65
1160
66
1180
65
1160
66
1180
Použití
Nástroje pro práci za studena:
pro střihání, lisování, tvarování, protláčení, kruhové nože a nože velkých délek.
Nástroje pro třískové opracování:
jako jsou frézy, nástroje na řezání závitů,
protahovací trny.
* popouštění: 3 x 1 hod. při 560 °C
15
10
Tepelné zpracování
Teplota žíhání na měkko
870–900 °C
Tvrdost po žíhání na měkko
max. 280 HB
Teplota žíhání na odstranění
vnitřních pnutí
600–650 °C
Podrobné informace o tepelném zpracování v materiálovém listě.
g
Cr
4,20
rychlořezné oceli
DIN
pokud
pokud HS6-5-3C (~ HS6-5-3)
pokud
pokud
W.-Nr. 1.3345 (~ 1.3344)
S790
Rychlořezná
Rychlořezná ocel
ocel vyrobená
vyrobená práškovou
práškovou metalurgií
metalurgií ss dobrou
dobrou
Rychlořezná
ocel
vyrobená
práškovou
metalurgií
ss dobrou
schopností zachování
zachování
tvrdosti
při
Rychlořezná
ocel vyrobená
práškovou
metalurgiíteplotách,
dobrou
schopností
tvrdosti
při vyskokých
vyskokých
teplotách,
schopností
zachování
tvrdosti
při
vyskokých
teplotách,
ss vysokou
odolností
proti
tlakovému
namáhání
a
odolností
schopností
zachování
tvrdosti
při
vyskokých
teplotách,
vysokou odolností proti tlakovému namáhání a odolností
ss vysokou
odolností
proti
namáhání
a
proti
otěru.
Díky
výroby
metalurgií
má
vysokou
odolností
proti tlakovému
tlakovému
namáhání
a odolností
odolností
Chemické
C práškovou
Si
proti
otěru.složení
Díky způsobu
způsobu
výroby
práškovou
metalurgií
máMn
proti
otěru.
Díky
způsobu
výroby
práškovou
metalurgií
má
dobrou
houževnatost
a
obrobitelnost
např.
nejlepší
brousiproti
otěru.
Díky
způsobu
výroby
práškovou
metalurgií
má
Obsah
prvků
v %
1,30
0,50
0,30
dobrou houževnatost a obrobitelnost např. nejlepší brousidobrou
houževnatost
a
obrobitelnost
např.
nejlepší
brousitelnost.
dobrou
houževnatost
a
obrobitelnost
např.
nejlepší
brousitelnost.
g telnost.
Charakteristika
telnost.
5
0
1050
1100
1150
1200
Kalení
Předehřev na austenitizační teplotu při kalení v solné lázni: ohřev na austenitizační teplotu ve třech předehřívacích
stupních. První stupeň 450 až 550 °C (např. v konvenční
peci), druhý stupeň 850 až 900 °C solná lázeň, třetí stupeň 1050 °C solná lázeň (nutná při vysoké austenitizační
teplotě).
Předehřev na austenitizační teplotu při kalení ve vakuu:
ohřev na austenitizační teplotu ve třech předehřívacích
stupních. Kontinuální ohřev na první stupeň 450 až
550 °C, výdrž na teplotě do vyrovnání v celém průřezu,
druhý stupeň 850 až 900 °C, výdrž na teplotě do vyrovnání v celém průřezu, kontinuální ohřev na třetí stupeň
1050 °C (nutný při vysoké austenitizační teplotě).
Austenitizace: austenitizační teplota 1050 až 1180 °C –
teplotu volit podle požadované tvrdosti (viz. tabulka), čas
setrvání při kalení v solné lázni – diagram č. 2, čas setrvání
při kalení ve vakuu – viz. diagram č.1.
Ochlazování: – solná lázeň: ochlazování v solné lázni při
550 °C, výdrž v solné lázni do vyrovnání teplot, potom další
pomalé chlazení na vzduch nejméně na teplotu 50 °C.
– olej: ochlazováním v oleji při velmi velkých průřezech je
možné dosáhnout požadované tvrdosti, ale riskují se při
tom velké deformace.
– při kalení ve vakuu, ochlazování dusíkem s tlakem přibližně 4 bar, někdy pro dosažení požadovaných tvrdostí
jsou nutné i vyšší tlaky plynu, zvlášť důležitá je rychlost
ochlazování v oblasti teplot 1050 až 600 °C, pokud vyšší
tlak vzduchu způsobuje deformace, je nutné vypnout
cirkulaci při povrchové teplotě nástroje cca 400 °C,
ochlazovat minimálně do 50 °C.
51
DIN ~ HS 6-5-3
W.-Nr. ~ 1.3344
rychlořezné oceli
S790
g
Popouštění
Pomalý ohřev na popouštěcí teplotu bezprostředně po
kalení, popouštět 3x, doporučená popouštěcí teplota
560 °C, výdrž na popouštěcí teplotě po prohřátí v celém
průřezu vždy minimálně 1 až 2 hodiny, pro zabezpečení
přeměny zbytkového austenitu pomalé ochlazování do
max. 50 °C.
70
68
66
64
62
60
0
520
540
560
8,3 žíhané
10,3
Kruhové tyče,
tažené h9 (mm)
12,3
580
600
620
16,0 16,5 20,0 20,5 26,0
K
ruhové
tyče, žíhané
30,0ECOBLANK,
33,0 36,0 k11
40,0(mm)
6,3
7,3
8,3
13,0
16,0
16,5
20,0
20,5
9,3
10,3
12,3
26,0
30,0
33,0
36,0
40,0
61,0
64,0
67,0
71,0
76,0
Kruhové tyče, žíhané
IBO ECOMAX, (mm)
41,0
45,0
50,0
54,0
81,0
86,0
91,0
96,0 101,0 108,0 116,0 121,0 126,0
128,5 131,0 136,5 141,0 151,0 154,0 161,0 166,0 172,0
182,0 192,0 202,0 212,0 233,0 252,5 302,5
Desky žíhané
Možnost dělení desek podle
požadovaných rozměrů
Šířka
(mm)
Tloušťka (mm)
373,0
X
343,0
Ploché tyče, žíhané
ALLPLAN
Tloušťka (mm)
Šířka
(mm)
20,5
30,5
40,8
202,0
X
X
X
52
60,8
X
41,0
81,0
131,0
212,0
45,0
86,0
136,5
252,0
50,0 54,0 61,0 64,0 67,0 71,0 76,0
91,0 96,0 101,0 116,0 121,0 126,0 128,5
141,0 151,0 154,0 166,0 172,0 182,0 202,0
302,5
Download

rychlořezné oceli