Chemické složení
C
Si
Mn
Cr
Mo
V
W
Co
Obsah prvků v %
2,00
0,50
0,30
3,80
2,50
5,10
14,30
11,00
g
Charakteristika
g
Rychlořezná ocel vyrobená práškovou metalurgií s vysokou schopností zachovávání tvrdosti při vysokých
teplotách, s vysokou odolností proti tlakovému zatížení a odolností proti opotřebení otěrem. Díky způsobu
výroby práškovou metalurgií má dobrou houževnatost
a výbornou obrobitelnost. Je vhodná k nitridaci v lázni,
plazmou i v plynu.
g
Solná lázeň 1150 až 1210 °C.
Vakuum 1150 až 1190 °C.
Stupňovitý ohřev na austenitizační teplotu, horní teploty
z intervalu austenitizačních teplot – nástroje jednoduchého tvaru, tvarově složité nástroje spodní hranice austenitizačních teplot. Při kalení v solné lázni výdrž na austenitizační teplotě po prohřátí v celém průměru minimálně
80 sekund, aby došlo k dostatečnému rozpouštění karbidů nejvíce však 150 sekund, aby se zabránilo poškození materiálu. Při kalení v solné lázni je výdrž na austenitizační teplotě v celém průřezu – diagram výdrže. Při
kalení ve vakuu doba výdrže na austenitizační teplotě
závisí na velikosti nástroje a parametrech pece.
Použití
Vysocenamáhané nářadí pro třískové opracování nejen
ocelí, ale i slitin na bázi Ni a Ti. Nástroje pro práci za studena pracující při vysokých pracovních zatíženích, např.
razníky a matrice pro přesné stříhání vysokopevnostních
materiálů.
g
g
max. 350 HB
Teplota žíhání na odstranění
vnitřních pnutí
600–650 °C
Popouštění
Bezprostředně po kalení pomalý ohřev na popouštěcí
teplotu, výdrž na teplotě 1 hodinu na každých 20 mm
tloušťky, nejméně však 2 hodiny, ochlazování na vzduchu. První a druhé popouštění – teplota na požadovanou
tvrdost, teplotu volit dle požadované tvrdosti z popouštěcího diagramu, třetí popouštění na uvolnění napětí
30 až 50 °C pod teplotou popouštění na pracovní tvrdost
66 – 70 HRC.
Tepelné zpracování
Tvrdost po žíhání na měkko
Kalení
rychlořezné oceli
S290
Podrobné informace o tepelném zpracování v materiálovém listě.
g
Povrchové úpravy
Houževnatost
Tvrdost (HRC)
– vhodná k nitridování všemi druhy nitridace
– povlakování PVD metodou je možné
Popouštěcí teplota (°C)
Tvrdost, otěruvzdornost, tvrdost za tepla,
odolnost proti tlakovému zatížení
Desky žíhané ALLPLAN
Šířka (mm)
255,0
302,5
Kruhové tyče, žíhané IBO ECOMAX (mm)
6,3
Tloušťka (mm)
215,0
60,8
X
X
8,3
10,5
12,5
14,5
16,5
18,5
20,5
26,0
30,5
34,0
42,0
52,0
61,0
67,0
71,0
82,0
92,0
102,0
113,0
123,0
131,5
141,5
162,0
182,0
202,0
252,0
39
Download

s290 microclean