Chemické složení
C
Si
Mn
Mo
Ni
Co
Ti
Al
Obsah prvků v %
max 0,030
max 0,10
max 0,10
5,30
18,50
9,00
0,60
0,10
g
Charakteristika
g
Ultravysokopevná martenziticky vytvrditelná ocel (ocel
typu Maraging), která v porovnání s klasicky kalenými
ocelemi (s relativně vysokým obsahem uhlíku) nedosahuje své pevnostní vlastnosti získanou strukturou po kalení, avšak vyloučením intermediálních fází na bázi uhlíku.
Z toho vyplývá vysoká pevnost v tahu, vysoká mez kluzu,
dobrá houževnatost i při nízkých teplotách, vysoká vrubová houževnatost a vysoká odolnost proti tvorbě tepelných
trhlin. Materiál má téměř nulovou změnu rozměrů při tepelném zpracování bez nebezpečí oduhličení, umožňuje
třískové opracování i ve vytvrzeném stavu, je vhodný pro
nitridování.
Použití
BÖHLER W720 VMR je všestranně použitelná ocel pro
různé aplikace, jakož i konstrukční ocel nebo nástrojová
ocel, pro práci za studena i za tepla, umožňuje dlouhodobé namáhání až do 450 °C. Je vhodná pro vysocenamáhané díly pro letecký průmysl a raketovou techniku,
tlakové nádoby, ozubená kola (nitridovaná), šrouby, přesné
součástky, nástroje pro hydrostatické lisování, průtlačné
nástroje za studena, sbíjecí nástroje, razidla, taktéž formy
na plasty, nástroje pro tlakové odlévání slitin na bázi hliníku
a zinku, průtlačné nástroje za tepla, jako jsou např. poutní
trny.
Mechanické vlastnosti
(zkoušení na postupně odebraných
vzorcích z polotovaru s max. průměrem
100 mm)
Meze pevnosti v tahu MPa
Stav
Žíhání rozpouštěcím
žíháním
Vytvrzené
430 °C / 3 h / vzduch
Vytvrzené
480 °C / 3 h / vzduch
980–1130
1720–1870
1860–2260
Smluvní mez kluzu Rp0,2 v MPa
Tažnost A5 (%)
min. 650
min.1620
min. 1815
min. 10
min. 8
min. 6
Zúžení (%)
min. 60
min. 45
min.40
32
51
55
Tvrdost (orientační hodnota) v HRC
Nárazové práce – DVM, (J)
Smluvní mez kluzu
Rp0,2 při zvýšených
teplotách (MPa)
min. 24
min. 21
100 °C
min. 48
min. 1520
min. 1765
200 °C
min. 1420
min. 1670
300 °C
min. 1325
min. 1570
400 °C
-
min. 1180
min. 1275
500 °C
min. 930
min. 980
g
nástrojové oceli pro práci za tepla
DIN ~ X 2 NiCoMo 18-9-5
W.-Nr. 1.6358
W.-Nr. 1.2709
W720
Tepelné zpracování
Rozpouštěcí žíhání
820 °C / 1h / vzduch
Stárnutí tepla
430 °C / 3h / vzduch
(1720–1870 MPa)
480 °C / 3h / vzduch
(1860–2260 MPa)
Podrobné informace o tepelném zpracování v materiálovém listě.
Kruhové tyče, žíhané IBO ECOMAX (mm)
14,5
15,5
20,5
25,8
30,8
35,8
40,8
45,5
50,8
60,8
71,0
81,0
91,0
101,5
111,5
121,5
Ploché tyče, žíhané tryskané
Šířka (mm)
200,0
Tloušťka (mm)
100,0
67
Download

nástrojo vé oceli pro práci za tepla