HIGH HARD
Chemické složení
C
Si
Mn
Cr
Mo
Ni
Obsah prvků v %
0,38
0,30
1,50
2,00
0,20
1,10
g
Charakteristika
Desky žíhané ALLPLAN
Možnost dělení desek podle
požadovaných rozměrů
BÖHLER M268 VMR je zušlechtěný materiál legovaný
Cr-Mn-Mo-Ni pro výrobu forem na plasty. Použitím technologie výroby přetavení ve vakuu je zaručena vynikající
čistota, mikro a makrostruktura. Materiál se vyznačuje
vynikající leštitelností. Přidáním Ni bylo dosaženo rovnoměrné pevnosti v celém průřezu. Tato vlastnost je zachována i u velkých rozměrů.
g
Šířka
(mm)
1260,0
g
Ekonomické výhody
g
550,0
X
X
X
Jistoty
Tepelné zpracování
Vzhledem k tomu, že je materiál již tepelně zpracovaný,
tak se další úpravy nedoporučují. Materiál je dodávaný
v rozmezí tvrdostí 350 – 400 HB.
Další tepelné zpracování je možné jen ve výjimečných případech a to dle pokynů uvedených v materiálovém listě.
– vysoká houževnatost a pevnost
– vynikající leštitelnost
– velmi dobrá tepelná vodivost
Popouštěcí diagram
2000
1800
1400
45
1200
40
35
1000
30
25
0 (32) 100 (212) 200 (392) 300 (572)
400 (752)
Pevnost (N/mm2)
1600
50
Tvrdost (HRC)
310,0
Nedochází k poškození při tepelném zpracování – zušlech­
těno z výroby.
Dobrá houževnatost eliminuje vznik prasklin na minimum.
Vlastnosti
55
260,0
600,0
– materiál je již zušlechtěn na 350 až 400 HB – žádné
další náklady na kalení
– excelentní a rychlá leštitelnost
– vhodné vlastnosti pro dezénování
– vhodné vlastnosti pro elektroerozi
– možnost nitridování a dalších povrchových úprav (tvrdochrom, povlakování aj.)
g
Tloušťka (mm)
nástrojové oceli pro výrobu forem na plasty
DIN 40 CrMnNiMo 8-6-4
W. Nr. 1.2378
M268
M303
500 (932) 600 (1112) 700 (1292)
Popouštěcí teplota (°C)
75
Download

nástrojo vé oceli pro výrobu forem na plasty