MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
2013-2014 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI
1.SINIF
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
MİMB 112 / 01
Tasarım İletişim Teknikleri II
MİMB 112 / 02
Tasarım İletişim Teknikleri II
Fazıl İnanlı
Tevfik İlter
310
314
2. SINIF
PAZARTESİ
ALAN SEÇMELİ DERSLER
4. SINIF
MAT 154 / 01
Matematik II
MİMB 174 / 01
Ölçme Bilgisi
MİMB 222 / 01
İnce Yapı ve Malzeme
MİMB 313 / 01
Mimarlık Konuları
MİMB 214 / 01
Peyzaj Tasarımı
Sevim Gündüz
Ömer Aydın
Ünal Demirarslan
Ferhan Yürekli
Tülay Ayaşlıgil
208
307
406
312
403
MİMB 254 / 01
Türkiye'de Konut
Gelişimi
MİMB 218 / 01
Bahçe ve Peyzaj
Tasarımının Tarihi
Candan Özülke
Tülay Ayaşlıgil
309
403
MİMB 213 / 01
Modernleşme ve
Mimarlık
MİMB 342 / 01
Kentsel Tasarım
MİMB 172 / 01
Bilgisayar Destekli
Sunum Teknikleri
Şengül Kaner
(ARCHICAD)
MİMB 402
TASARIM STÜDYOSU VIII
MİMB 174 / 02
Ölçme Bilgisi
Ömer Aydın
307
12:00-13:00
3. SINIF
İnce Yapı ve Malzeme SEMİNERİ / 01
Ünal Demirarslan
406
Kültür Merkezi Lab.
İÇMB 316 / 01
Mobilya Tarihi
Oğuz Demirarslan
405
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
MİMB 112 / 03
Tasarım İletişim Teknikleri II
MİMB 112 / 04
Tasarım İletişim Teknikleri II
Fazıl İnanlı
Tevfik İlter
310
314
MAT 154 / 02
Matematik II
MİMB 222 / 02
İnce Yapı ve Malzeme
MİMB 262 / 01
Fiziksel Çevre Denetimi
MİMB 324 / 01
Yapım Yönetimi
Sevim Gündüz
Oğuz Demirarslan
Esra Sakınç
Pınar Engincan
208
406
409
405
MİMB 402
TASARIM STÜDYOSU VIII
16:00-17:00
İnce Yapı ve Malzeme SEMİNERİ / 02
Oğuz Demirarslan
406
17:00-18:00
9:00-10:00
10:00-11:00
MİMB 101
TASARIM STÜDYOSU I
MİMB 102
TASARIM STÜDYOSU II
MİMB 201
TASARIM STÜDYOSU III
MİMB 202
TASARIM STÜDYOSU IV
MİMB 101
TASARIM STÜDYOSU I
MİMB 102
TASARIM STÜDYOSU II
MİMB 201
TASARIM STÜDYOSU III
MİMB 202
TASARIM STÜDYOSU IV
FEF 102 / 01
İnsan ve Toplum Bilimleri II
MİMB 174 / 03
Ölçme Bilgisi
MAT 154 / 03
Matematik II
MİMB 224 / 01
Yapı Statiği
İdil Kaya Balkan
Ömer Aydın
Sevim Gündüz
Fethi Kadıoğlu
Mimarlık Amfisi
408
208
406
FEF 102 / 02
İnsan ve Toplum Bilimleri II
MİMB 172 / 03
Bilgisayar Destekli Sunum
Teknikleri
MİMB 301
TASARIM STÜDYOSU V
MİMB 302
TASARIM STÜDYOSU VI
MİMB 401
TASARIM STÜDYOSU VII
MİMB 301
TASARIM STÜDYOSU V
MİMB 302
TASARIM STÜDYOSU VI
MİMB 401
TASARIM STÜDYOSU VII
11:00-12:00
SALI
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
ÇARŞAMBA
Meral Bozdemir
12:00-13:00
Erdal Aydın
(AUTOCAD)
Mimarlık Amfisi
MİMB 404
BİTİRME TEZİ
Pınar Engincan
405
MİMB 224 / 02
Yapı Statiği
MİMB 232 / 01
Mimarlık Tarihi II
MİMB 324 / 02
Yapım Yönetimi
Fethi Kadıoğlu
Yekta Özgüven
Ünal Demirarslan
406
310
309
MİMB 439 / 01
MİMB 255 / 01
Eski Kent
Konut ve Mekan
Dokusunda Tasarım Oluşumunda Sosyoİlkeleri
Kültürel Etkiler
Tülin Görgülü
Hülya Turgut
309
405
307
Kültür Merkezi Lab.
13:00-14:00
MİMB 172 / 02
Bilgisayar Destekli Sunum
Teknikleri
14:00-15:00
Erdal Aydın
(AUTOCAD)
15:00-16:00
MİMB 111 / 01
Tasarım İletişim Teknikleri I
16:00-17:00
MAT 154 / 04
Matematik II
MİMB 232 / 02
Mimarlık Tarihi II
MİMB 222 / 03
İnce Yapı ve Malzeme
Sevim Gündüz
Yekta Özgüven
Ünal Demirarslan
208
310
ATA 152
ATATÜK İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ II
Oğuz Demirarslan
308
307
MİMB 434 / 01
Tarihi Çevre
Değerlendirme
MİMB 228 / 01
Yapılarda Yangın
Güvenliği
İÇMB 343 / 01
İç Mimarlar İçin Bilgisayar
Yardımıyla Anlatım ve
Sunum
Demet Binan
Ünal Demirarslan
309
308
MİMB 347 / 01
Kentsel Dönüşüm ve
Kentsel Projeler
MİMB 225 / 01
Ahşap Yapılar
MİMB 212 / 01
Eskiz Teknikleri
Bora Damalı
Başak Özden
405
206
MİMB 262 / 01
Fiziksel Çevre Denetimi
MİMB 372 / 01
Mimari Fotoğraf
İÇMB 315 / 01
Iç Mekan Tasarımında
Görsel Anlatım Teknikleri
Esra Sakınç
Taylan Güngör
310
307
408
405
406
MİMB 251 / 01
Geleneksel Konut
Mimarisi
İnce Yapı ve Malzeme SEMİNERİ
/ 03
Ünal Demirarslan
17:00-18:00
9:00-10:00
10:00-11:00
İlter Büyükdığan
408
Özger Sarıkaya
(REINO)
405
MİMB 224 / 03
Yapı Statiği
MİMB 322 / 01
İleri Yapım Teknikleri
Fethi Kadıoğlu
Cengiz Bayülgen
409
Kültür Merkezi Lab.
MİMB 262 / 02
Fiziksel Çevre Denetimi
204
11:00-12:00
MİMB 174 / 04
Ölçme Bilgisi
Ömer Aydın
12:00-13:00
314
Erdal Aydın
(AUTOCAD)
MİMB 322 / 02
İleri Yapım Teknikleri
Cengiz Bayülgen
408
Taylan Güngör
307
MİMB 402
TASARIM STÜDYOSU VIII
Filiz Akşit
MİMB 172 / 05
Bilgisayar Destekli Sunum
Teknikleri
İÇMB 340 / 01
Iç Mekan Tasarımında
Güncel Malzeme ve
Tekniklerle İnce Yapı
Hülya Turgut
TRD 158
TÜRK DİLİ II
MİMB 172 / 04
Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri
MİMB 433 / 01
İÇMB 341 / 01
Korunması Gerekli
İç Mekan
Yapılarda Mekanda
Tasarımında Güncel
Değişebilirlik ve
Yaklaşımlar
Dönüşebilirlik
İlter Büyükdığan
Kültür Merkezi Lab.
Fazıl İnanlı
PERŞEMBE
İsmail Günur
Jülide Alp
204
309
Kültür Merkezi Lab.
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
İNG 111
İngilizce II
İNG 112
İngilizce I
Yabancı Diller
Yabancı Diller
Nuri Temizsoylu
408
MİMB 402
TASARIM STÜDYOSU VIII
İÇMB 313 / 01
Evrensel Tasarım
16:00-17:00
Hicran Özalp
17:00-18:00
404
9:00-10:00
10:00-11:00
MİMB 101
TASARIM STÜDYOSU I
MİMB 102
TASARIM STÜDYOSU II
MİMB 201
TASARIM STÜDYOSU III
MİMB 202
TASARIM STÜDYOSU IV
MİMB 301
TASARIM STÜDYOSU V
MİMB 302
TASARIM STÜDYOSU VI
MİMB 401
TASARIM STÜDYOSU VII
11:00-12:00
CUMA
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
MİMB 101
TASARIM STÜDYOSU I
15:00-16:00
İÇMB 342 / 01
İç Mimarlıkta Tasarım
Bileşenleri
Semra Tigrel
314
16:00-17:00
17:00-18:00
Tasarım Stüdyosu derslik bilgileri daha sonra duyurulacaktır.
MAT 154 Matematik II dersi 05 ve 06 şubeleri, yalnızca İngilizce Bölümler içindir.
MİMB 222 İnce Yapı ve Malzeme dersini alan öğrenciler için zorunlu olan Seminer dersi, MÜBİS sisteminde kayıtlı değildir.
Download

MİMARLIK BÖLÜMÜ - Mimarlık Fakültesi