ŞİRKET PROFİLİMİZ
2003 yılından bu yana, ’’İşimiz, Aynamızdır’ ilkemiz, gelişmiş alt yapı ve
yetişmiş personelimiz ile, sizin için gerekli hizmetleri, uluslararası kabul
görmüş teknikleri kullanarak, profesyonel bir anlayışla sunmaktan
mutluluk duyarız…
Şirket kültürümüz; müşteri memnuniyeti, doğruluk, güven ve kalitede
süreklilik değerleri üzerine kurulmuştur.
Vizyonumuz; Cephe Mühendislik alanında, en gelişmiş teknolojiyi ve öz
sermayemizi kullanarak, kaliteli, özgün, estetik ve ekonomik çözümler
üreterek, rekabetin yoğun olduğu bir pazarın lider firması olmaktır.
HİZMETLERİMİZ
Araştırma, geliştirme, temsilcilik, danışmanlık,
mühendislik,
fiyatlandırma,
tanıtım,
üretim,
uygulama ve uygulama sonrası servis gibi
hizmetleri
uluslararası
içerisinde sunmaktayız.
kalite
standartları
FAALİYET
ALANLARIMIZ
GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ
•Alüminyum Kapaklı Panel Cephe Sistemi,
•Alüminyum Yarı Kapaklı Panel Cephe Sistemi,
•Strüktürel Silikonlu Alüminyum Stick Cephe S.
•Alüminyum Işıklık Sistemi ( Skyligt )
•Çift Cephe Sistemi
TRANSPARAN
CEPHE SİSTEMLERİ
•Çelik taşıyıcılı Transparan Cepheler
•Cam kolonlu Transparan cepheler
•Cam Kirişli Transparan Cepheler
•Çelik Gergili Transparan Cepheler
CEPHE KAPLAMALAR
•Aliminyum Kompozit Levha
•Terracotta Cephe
•Soğuk Cam Cephe Kaplama
•Prekast Cephe
•Fibercement Cephe
A. GİYDİRME SİSTEMLERİ
Alüminyum giydirme cephe sistemleri ile oluşturulan bina kabuğunun modüler
bir teknik ile teşkil edilmesidir. Panel cephe modüllerini oluşturan bütün
bileşenler, kontrollü fabrika ortamında bitmiş ürün haline getirilir ve şantiyede
montajı yapılır. Avantajları; yüksek kaliteli ürün ve hızlı montaj imkânıdır.
A.1. Alüminyum Kapaklı Panel Cephe Sistemi,
A.2. Alüminyum Yarı Kapaklı Panel Cephe Sistemi,
A.3. Strüktürel Silikonlu Alüminyum Stick Cephe S.
•Özel Cam Tutuculu Cephe Sistemi
•Kasetli Cephe S.
A.4. Alüminyum Işıklık Sistemi ( Skyligt )
A.5. Çift Cephe Sistemleri
A. 1. Alüminyum Kapaklı Panel Cephe Sistemi
Klasik kapaklı cephe sistemi olarak da anılan bu sistemin karakteristik özelliği
cephe dışından alüminyum profillerin görünmesidir. Bu sistemde kanat açma
ihtiyacı; kanat adaptör profili adı verdiğimiz profillerle karşılanmaktadır.
Kapaklı Giydirme Cephe Sistemi'nde dış yüzeyde kullanılan çeşitli
genişliklerdeki alüminyum kapak profili, mimarların taleplerine göre pek çok
farklı geometrik formda uygulanabilmektedir. Cephede içinde isteğe ve
gerekliliklere göre gizli veya görünür açılır alanlar entegre edilebilir. Su
tahliyesi ve havalandırma konuları sistem içerisinde çözülür ve test edilir.
A. 1. 2. ALÜMİNYUM YARI KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ
Cephe sistemi içerisinde sadece yatayda veya düşeyde kapak profili kullanılarak farklı
etkiler elde etmek mümkündür. Görsel isteklere göre farklı kesit ve formda kapak
profili kullanılabilir. Yarı kapaklı sistemler içerisinde de kanat uygulaması yapılması
mümkündür.
A. 1. 2. STRUKTUEL SİLİKONLU ALÜMİNYUM STICK
CEPHE SİSTEMLERİ
Alüminyum düşey ve yatay cephe karkasları ve alt konstrüksiyonun
oluşturulduğu bu sistemde camlar alüminyum profillerden oluşturulan kasetler
üzerine özel kimyasallarla (strüktürel silikon) yapıştırılır. Daha sonra camlı
kasetler, alüminyum karkaslar üzerine sistem aparatlarıyla bağlanır. Binanızın
dışından bakıldığında düşeyde ve yatayda sadece 15mm genişliğindeki cam
derzleri ve 15mm derinliğinde fugalar ince çizgiler halinde göründüğünden dış
cepheye şık bir görünüm katar.
STRÜKTÜREL SİLİKONLU
ALÜMİNYUM STICK CEPHE SİSTEMLERİ
A.3. 1. Özel Cam Tutuculu Strüktürel Silikonlu
Alüminyum Stick Cephe Sistemi
A.3. 2. Kasetli Strüktürel Silikonlu Alüminyum
Stick Cephe Sistemi
A.3. 1. Özel Cam Tutuculu Strüktürel Silikonlu
Alüminyum Stick Cephe Sistemi
Cephe sisteminde dıştan bakıldığında alüminyum profil görülmeyip, tümüyle cam
görünümü oluşturulmaktadır. Camlar arasındaki fuganın genişlik ve derinlikleri
mimari ve statik gerekliliklere bağlı olarak farklı ebatlarda çözülebilmektedir.
İki cam arasındaki fugalarda silikon dolgu veya fitil fuga ile alternatifleri seçilebilir.
İstenildiğinde, modüllerin içine kanat profili uygulaması yapılarak gizli kanat
mekanizmaları yerleştirilebilir. Özel tutucular sayesinde sistem daha ince ve hafif
kesitlerle oluşturulabilmektedir.
3.
2. Kasetli Strüktüel Silikonlu Alüminyum Stıck Cephe Sistemi
Kasetli Strüktürel Silikonlu Alüminyum Stick cephe sisteminde; camlar,
alüminyum profillerden oluşturulan kasetler üzerine, strüktürel silikon ile
yapıştırılır. Talep edilen U değerini karşılayacak uygun sistem detayları
belirlenir. Fabrikada hazırlanmış canlı kasetler sahada hızlı montaj imkânı
sağlar. Bu sistemle bina içerisinden cam montajı yapmak mümkündür. İki cam
modül arasındaki fuganın genişlik ve derinlikleri mimari ve statik gerekliliklere
bağlı olarak farklı ebatlarda çözülebilmektedir. Fugalarda silikon dolgu veya
EPDM fitil alternatifleri seçilebilir. İstenildiği takdirde modüllerin içerisine,
detay değiştirilmeksizin gizli kanat mekanizmaları yerleştirilebilir.
A.4. ÇİFT CEPHE SİSTEMLERİ
Bina kabuğunun ikinci bir cephe ile desteklenerek çift cidarlı olarak
çözümlenmesidir. Farklı alüminyum giydirme cephe sistemlerini bir arada
kullanarak çift cephe oluşturmak mümkündür.
Bina konseptine göre, kullanılacak cephe sistemlerine ve malzeme çeşitlerine karar
verilebilir. Özellikle ısı, ses performanslarının yüksek olması gereken projelerde
çift cephe sistemleri çok kullanılır.
A.5. ALÜMİNYUM IŞIKLIK SİSTEMLERİ ( SKYLIGHT )
Karanlık alanların aydınlatılması kalabalık iş merkezlerin yüksek tavanlarının ışık alması
için mimari estetiğe tamamlayıcı bir unsur olarak uygulanan sistemdir. Amaç öncelikle
ışıklandırma yapmaktır. Çelik konstrüksiyona uygulanabilmesi sağlamlığını ve tercih
sebebini arttırmaktadır.
Genellikle alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, sergi sarayı, otel, kapalı havuz, spor
salonları gibi geniş alana sahip yapılarda uygulanır. Çelik konstrüksiyon üzerine
alüminyum karkasın yapılması ve içerisine buna uygun cam veya opak malzemenin
yerleştirilmesiyle oluşturulur. Genellikle eğimli ışıklıklarda, düşeyde alüminyum kapak
kullanılırken, yatayda cam derzleri arasına EPDM fitil ve silikon vasıtasıyla izolasyon
sağlanmaktadır. Böylece çatıya düşen yağmur suyu kolay tahliye edilebilmektedir.
TRANSPARAN
CEPHE
SİSTEMLERİ
B.1. ÇELİK TAŞIYICILI TRANSPARAN CEPHELER
Özel paslanmaz rotiller aracılığıyla dörtkenarından delinerek tutturulmuş olan
ısıcam veya lamine tek veya ısı camlar taşıyıcı çelik konstrüksiyona mekanik
olarak
bağlanmaktadır.
Bu
sistemde
ana
taşıyıcılar
mimari
istekler
doğrultusunda normal çelik veya paslanmaz çelik şeklinde çeşitli alternatiflerle
de yapılabilmektedir.
Cam derzlerinde su sızdırmazlığı için EPDM fitil ve ultraviyoleye dayanıklı
silikonlar kullanılır. Mimari tercihe göre, taşıyıcı konstrüksiyon düşey veya
yatay şekilde oluşturulabilmektedir.
B.2. CAM KOLONLU TRANSPARAN CEPHELER
Transparan cephelerde arka taşıyıcı cam kolon statik ve güvenlik şartları gereği
”heat soak” (ısıl işlem) testinden geçirilmiş camların lamine edilmesi ile
oluşturulur. Uygulama yüksekliğinin fazla olması ve cam plakaların imalat
limitleri nedeniyle ek yerleri paslanmaz çelik lamalarla birleştirilebilir.
Yataylarda herhangi bir taşıyıcıya ihtiyaç duyulmadan dört tarafından delinen
cephe camları paslanmaz rotiller vasıtası ile arka cam taşıyıcılara mekanik
olarak bağlanmaktadır. Bu transparan cephe sisteminde camlar lamine tek cam
veya lamine çift cam olarak kullanılabilmektedir.
B.3. CAM KİRİŞLİ TRANSPARAN CEPHELER
Cam kirişli cephe sisteminde, arka taşıyıcı sistem olarak yatayda “heat soak”
(ısıl işlem) testinden geçirilmiş temperli lamine camlardan oluşan plakalar
kullanılır. Dört tarafından delinen cephe camları paslanmaz rotiller vasıtası ile
arka cam taşıyıcılara mekanik olarak bağlanmaktadır. Bu transparan cephe
sisteminde
camlar
kullanılabilmektedir.
lamine
tek
cam veya
lamine
çift
cam olarak
B.4. ÇELİK GERGİLİ TRANSPARAN CEPHELER
Mimariye hareket ve farklılık yaratmak amacıyla kullanılan giydirme cephe
sistemidir. Çelik veya alüminyum koralajı olmaksızın, cephe kaplama
malzemesi cam yüzeyine gelen yükler, cam tutamak aracılığı ile yüksek
mukavemetli paslanmaz çelik gergi elemanlarına aktarılır. Sistemde yatay ve
düşey cam derzlerinde ultraviyoleye dayanıklı silikonla sızdırmazlık
sağlanmaktadır.
CEPHE
KAPLAMA
SİSTEMLERİ
C.1. ALÜMİNYUM KOMPOZİT LEVHA KAPLAMALAR
Renk çeşidi ve bütünlüğü, hava etkilerine dayanımı, kolay şekil
verilebilirliği, ısı ve ses tutucu özelliği sayesinde diğer yapı malzemelerine
göre daha üstündür. Aynı zamanda çevre dostu olan kompozit levhalar,
mukavim yapısı sayesinde diğer yapı malzemelerine oranla daha geniş
açıklıklarda rahatça kullanılabilmektedir. Düşük maliyetle yüksek verim
avantajı,
kompozit levhaları vazgeçilmez kılmaktadır. Solid, Metalik,
Sparkling (simli), Doğal Taş ve Ahşap Desenli renk seçenekleri mevcuttur.
Renkler standart olarak % 30 parlaklıktadır. Mimari tercihe göre % 30
ile % 80 arası parlaklıkta üretim mümkündür. Kompozit levha kaplama
arkasına, duvar önüne, taşyünü ve buhar dengeleyici uygulaması ile ısı
yalıtımı sağlanmaktadır.
C.2. TERRACOTTA CEPHE KAPLAMA
Yüksek teknoloji üretilen Terracotta cephe kaplama ürünleri, donmaya ve
atmosferik etkilere karşı dirençli olup tamamen geri dönüşümlüdür.
Alüminyum alt konstrüksiyon üzerine giydirme cephe tekniğiyle uygulanan
bu paneller, bina cephesini dış hava şartlarından korur, ısı izolasyonuna
imkan veren uygulama şekliyle yüksek enerji tasarrufu sağlar. Terracotta
paneller tamamen doğal malzemelerden imal edildiğinden dolayı kendini
temizleyebilme özelliğine sahiptir. Yıllar sonra bile ilk günkü görüntüsünü
ve canlılığını muhafaza eder. Binada rutubet oluşumuna izin vermez.
C.3. SOĞUK CAM CEPHE KAPLAMA
Dolu bina kesitlerinde (tuğla, betonarme duvar vs.) masif kaplamalara bir
alternatif olarak uygulanabilir. Duvar önüne buhar kesici, ısı yalıtımı ile
birlikte cephe modülleri alüminyum veya çelik ankrajlar vasıtasıyla monte
edilir. Arkası emaye boya veya alüminyum levhalı tek cam paneller, silikon
cephe veya kapaklı cephe mantığında cephe içine yerleştirilir. Böylece levha
ve taş kaplamalara alternatif olabilecek cam cepheler oluşturulur.
C.4. PREKAST CEPHE KAPLAMA
Binalarınıza hem estetik görünüm, ısı ve ses izolasyonu, hem de deprem
güvenliği sağlamaktadır. İçerdiği yüksek yoğunluklu taş yünü ile istenilen
yalıtımı sağlamaktadır. Diğer taraftan hafif yoğunluklu prekast beton ile
hem istenilen her türlü dış cephe dekoratif form elde edilebilirken aynı
zamanda duvar, sıva, boya gibi ara uygulamaların hepsini elimine
etmektedir. Isı yalıtımlı duvar panelleri, sizi ayrı ayrı yapılması gerekecek
duvar, sıva, boya, mantolama ve dekoratif cephe uygulamalarından
kurtaracak yekpare bir sistem sunmaktadır.
C.5. FİBERCEMENT KAPLAMA
Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda
sertleştirilmiş düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli
çimento esaslı levhalardır. Tamamen doğal maddelerden üretilmekte olup
çevre, doğa ve insan dostudur. Yapısında insan sağlığına zararlı hiçbir
madde bulunmaz. Fazla bakım gerektirmez. Ağaçlara karşı zararlı olan
hiçbir haşereden etkilenmez, haşere barındırmaz. Nemli iklimlerde güvenle
kullanılabilir, sudan etkilenme değeri çok düşüktür (24 saat suda
bekletildiğinde azami 0,5 mm /m).Yanmaz, erimez (EN 13501-1’e göre A1
Sınıfı Yanmaz yapı malzemesi).
BAZI REFERANSLARIMIZ
Ardahan Üniversitesi Rektörlük Binası
Artvin Olimpik Yüzme Havuzu
Bursa Uludağ Üniversitesi Restaurant Binası
Ardahan Diş Sağlığı Merkezi
Yalova 112 çağrı merkezi
Yalova İsmet Paşa İlkokulu
Bursa Dosab İtfaiye Binası
Bursa Ekip Grup Genel Merkez Binası
Ekip Grup Yunuseli 1. Etap
İLETİŞİM
Barboros Mh. Karanfil Sok.
Varyap Meridian B Blok No: 125
Batı Ataşehir İSTANBUL
0216 557 92 74
www.waw.com
Download

e-katalog - Waw Grup