STROCHEM 600
ÇİMENTO/DERZ TEMİZLEYCİSİ
Teknik Özellikleri
Ürün Tanımı
Aside dayanıklı kaplama
malzemeleri üzerindeki
çimento kalıntılarını temizleyen,
asidik temizlik malzemesidir.
Görünüm
pH değeri
Raf Ömrü
Uygulama Sıcaklığı
Karışım
Tüketim
: Şeffaf sıvı
:<1
: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
: (+5°C) - (+30°C)
: Oranı Çimento sökücü / Su: 1/1 - 1/5
: Ortalama 1lt / 20 - 100m²
(Çimento kalıntı miktarına bağlı olarak değişir.)
164
Uygulama Alanları
Uygulama sonrasında, seramik, klinker, kotto, rustik döşeme, ocak taşları, doğal taş, granit,
porselen seramik, sırlı seramik gibi kaplama malzemeleri ve fugalar üzerinde kalan çimento
esaslı tüm inşaat artıkları ve harç kalıntılarının kolayca temizlenmesinde kullanılır.
Uygulama Talimatı
Kalıntı miktarına bağlı olarak 1/1 ya da 1/5 oranında suyla karıştırılabilir. Bu oranlarda suyla
karıştırılmış olan Strochem 600 Çimento/Derz Temizleyicisi ile temizlik iki yöntemle yapılabilir,
Strochem 600 Çimento/Derz Temizleyicisi, temizleme yapılacak alanın yaklaşık 2 m²’lik bölümüne
fırça ile yayılmalıdır. 2-3 dakika bekledikten sonra bez ile ovalayarak temizlemeye başlanmalıdır.
Yerde oluşan kirli su sünger ile bir kovaya alınmalıdır. Bez ve sünger, temiz su ile sık sık yıkanmalıdır. Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı bölgeler için Strochem 600 Çimento/Derz
Temizleyicisi daha az su karıştırılarak tekrar hazırlanmalı ve lekelerin üzerine uygulanmalıdır.
Bütün alan bol su ile durulanarak silinmeli ve kurumaya bırakılmalıdır. Zorlu kalıntıların temizlenmesinde Strochem 600 Çimento/Derz Temizleyicisi su ile seyreltilmeden daha uzun süre leke yüzeyinde bırakılarak uygulanmalıdır. Ovalama ve ıslak/kuru vakum makinesi ile temizlik yapılmalıdır.
Uyarı
Ürün, eldiven giyerek kullanılmalıdır. Cilde ve göze doğrudan temas ettirilmemelidir. Daha ayrıntılı
bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. Cilalı ve perdahlı yüzeylerde, parlatılmış mermerlerde ve aside dayanıklı olmayan kaplama malzemelerinde kullanılmamalıdır. Ürün uygulanacak
yüzeyler üzerinde kullanmadan önce denenmelidir. Yağ temizleme işleminde kullanılmamalıdır.
Ürünün derz dolgu ile fazla temas etmemesine özen gösterilmelidir. Serin ve kuru bir yerde
depolanmalıdır. Donmaktan korunmalıdır.
• Uygulama sonrasında,
• Seramik, klinker, kotto, rustik döşeme,
• Ocak taşları, doğal taş, granit,
porselen seramik,
• Sırlı seramik gibi kaplama
malzemeleri ve fugalarda,
• İnşaat atıkları ve harç kalıntılarının
temizlenmesinde kullanılır.
Ambalaj
1 lt. plastik şişe
Download

STROCHEM 600 ÇİMENTO/DERZ TEMİZLEYCİSİ Ürün